Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Szczegółwa specyfikacja techniczna przedmitu zamówienia Załącznik nr 9 pn. "Dstawa sprzętu kmputerweg w ramach prjektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrwemu w Gminie Nwy Wiśnicz" Kmputer wraz z mnitrem, prgramwaniem i wypsaŝeniem ddatkwym Lp. Nazwa kmpnentu Wymagane minimalne parametry techniczne kmputerów 1. Typ Kmputer stacjnarny przeznaczny d zapewnienia beneficjentm statecznym prjektu dstępu d sieci Internet, dedykwany d bsługi aplikacji biurwych, grafiki prezentacyjnej i multimediów Zastswanie Kmputer będzie wykrzystywany dla ptrzeb aplikacji biurwych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji bliczeniwych, dstępu d Internetu raz pczty elektrnicznej. Prcesr Prcesr klasy x86 psiadający c najmniej dwa rdzenie, częsttliwść pracy min 2,9 GHz, min. 3MB pamięci cache L3. Osiągający w zaferwanej knfiguracji w prgramie SYSMARK 2012 wynik 108 pkt Rating lub równwaŝny parametrach nie grszych niŝ wymienine wydruk naleŝy dłączyć d ferty. W przypadku uŝycia przez ferenta testów wydajnści Zamawiający zastrzega sbie, iŝ w celu sprawdzenia pprawnści przeprwadzenia testów ferent musi dstarczyć zamawiającemu prgramwanie testujące, ba równwaŝne prównywalne zestawy raz dkładny pis uŝytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni d trzymania zawiadmienia d zamawiająceg. Pamięć peracyjna RAM Minimum 4GB pamięci DDR3 z mŝliwścią rzbudwy d 16GB Parametry pamięci Min. 500GB, 7200 RPM, psiadający 16MB pamięci pdręcznej cache maswej Karta graficzna Zintegrwana w prcesrze, zgdna z DirectX 10.1, OpenGL 3.0 i Shader Mdel 4.1, mŝliwść przydzielenia d 1,7 GB pamięci WypsaŜenie Karta dźwiekwa zintegrwana z płytą główną, zgdna z High Definitin (HD) Audi multimedialne Napęd ptyczny wewnętrzny, SATA, umŝliwiający nagrywanie płyt DVD z prędkścią minimum 22x, wypsaŝny w bufr pamięci 2MB Wymagania dtyczące ATX, Minimum 400W, wypsaŝnym w efektywny wentylatr termicznie regulwanej zasilania prędkści brtwej i średnicy 12cm Obudwa Mini-twer sumie wymiarów nie przekraczającej 950 mm, wypsaŝna w 2 gniazda audi 3,5mm + 2 gniazda USB i umŝliwiająca: mntaŝ przynajmniej jedneg urządzenia zewnętrzneg 5,25 mntaŝ 2 dysków 3,25 i jedneg 2,5 mntaŝ dysków w spsób antywibracyjny mntaŝ 6 wentylatrów mntaŝ kart graficznych długści d 26cm Zgdnść z systemami peracyjnymi i standardami Certyfikaty i standardy Zgdnść z wersją systemu peracyjneg Micrsft Windws 7 PL (system preinstalwany), system peracyjny nie wymagający aktywacji za pmcą telefnu lub Internetu. certyfikat ISO9001 wystawiny dla prducenta ferwanej jednstki centralnej certyfikat ISO14001 wystawiny dla prducenta ferwanej jednstki centralnej certyfikat ISO27001 wystawiny dla prducenta ferwanej jednstki centralnej deklarację zgdnści CE dla ferwanych urządzeń. D ferty naleŝy dłączyć stswany wydruk ze strny WHQL, publikwanej przez firmę Micrsft. Zamawiający zastrzega sbie praw d wezwania Wyknawcy d dstarczenia dkumentacji ptwierdzającej spełnienie wymagań na Ŝądanie

2 Warunki gwarancji 24 miesięczna gwarancja prducenta. Czas reakcji serwisu (przybycie p dbiór sprzętu)- nie dłuŝszy niŝ 72 gdziny d ptwierdzneg przyjęcia zgłszenia w dni rbcze. Wymagane jest pdanie PN gwarancji, jeŝeli wymagana gwarancja nie jest standardwą gwarancją Firma serwisująca musi psiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwiswych raz psiadać autryzacje prducenta kmputera dkumenty ptwierdzające załączyć d ferty. Serwis urządzeń musi być realizwany przez Prducenta lub Autryzwaneg Partnera Serwisweg Prducenta wymagane dłączenie d ferty świadczenia Wyknawcy ptwierdzneg przez Prducenta, Ŝe serwis będzie realizwany przez Prducenta lub Autryzwaneg Partnera Serwisweg Prducenta Wymagania ddatkwe Prty: Wbudwane prty i złącza: 2xPS/2, 6xUSB na tylnym panelu w tym, c najmniej 2xUSB 3.0 2xUSB na przednim panelu budwy z mŝliwścią wyprwadzenia dwóch ddatkwych prtów USB 3.0, 1xD-SUB i 1x DVI-D, mŝliwść wyprwadzenia prtów LPT i RS232 Oprgramwanie: Oprgramwanie wspierające zdalną i lkalną administrację ferwanych kmputerów raz ich diagnstykę, pzwalające m.in. na: zdalną inwentaryzację kmputerów w sieci, lkalną i zdalną inwentaryzację kmpnentów kmputera raz zainstalwaneg prgramwania trzymywanie infrmacji WMI Windws Management Interface mnitrwanie stanu kmpnentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS zdalny dczyt knfiguracji sprzętwej kmputera raz: zdalne zablkwanie stacji dysków, prtów szeregwych, równległych, USB, zdalne włączenie, wyłączanie raz restart kmputera w sieci, mnitrwanie i alertwanie temperatur, napięć i zajętści dysków twardych wraz z graficznym przedstawieniem wartści w zadanym czasie w pstaci wykresów. System peracyjny: System peracyjny klasy PC nie wymagający aktywacji za pmcą telefnu lub Internetu, spełniający następujące wymagania pprzez natywne dla nieg mechanizmy, bez uŝycia ddatkwych aplikacji: MŜliwść dknywania aktualizacji i pprawek systemu przez Internet z m liwścią wybru instalwanych pprawek; MŜliwść dknywania uaktualnień sterwników urządzeń przez Internet witrynę prducenta systemu; Darmwe aktualizacje w ramach wersji systemu peracyjneg przez Internet (niezbędne aktualizacje, pprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dstarczane bez ddatkwych płat) wymagane pdanie nazwy strny serwera WWW; Internetwa aktualizacja zapewnina w języku plskim; Wbudwana zapra internetwa (firewall) dla chrny płączeń internetwych; zintegrwana z systemem knsla d zarządzania ustawieniami zapry i regułami IP v4 i v6; Zlkalizwane w języku plskim, c najmniej następujące elementy: menu, dtwarzacz multimediów, pmc, kmunikaty systemwe; Wsparcie dla większści pwszechnie uŝywanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciwych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) Funkcjnalnść autmatycznej zmiany dmyślnej drukarki w zaleŝnści d sieci, d której pdłączny jest kmputer Interfejs uŝytkwnika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrwana z interfejsem uŝytkwnika interaktywna część pulpitu słuŝącą d uruchamiania aplikacji, które uŝytkwnik mŝe dwlnie wymieniać i pbrać ze strny prducenta. Zabezpieczny hasłem hierarchiczny dstęp d systemu, knta i prfile uŝytkwników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie chrny knt uŝytkwników. Zintegrwany z systemem mduł wyszukiwania infrmacji (plików róŝneg typu) dstępny z kilku pzimów: pzim menu, pzim twarteg kna systemu peracyjneg; system wyszukiwania party na knfigurwalnym przez uŝytkwnika mdule indeksacji zasbów lkalnych. Zintegrwane z systemem peracyjnym narzędzia zwalczające złśliwe

3 prgramwanie; aktualizacje dstępne u prducenta niedpłatnie bez graniczeń czaswych. Funkcje związane z bsługą kmputerów typu TABLET PC, z wbudwanym mdułem uczenia się pisma uŝytkwnika bsługa języka plskieg. Funkcjnalnść rzpznawania mwy, pzwalającą na sterwanie kmputerem głsw, wraz z mdułem uczenia się głsu uŝytkwnika. Zintegrwany z systemem peracyjnym mduł synchrnizacji kmputera z urządzeniami zewnętrznymi. Wbudwany system pmcy w języku plskim; Certyfikat prducenta prgramwania na dstarczany sprzęt; MŜliwść przystswania stanwiska dla sób niepełnsprawnych (np. słab widzących); WdraŜanie IPSEC parte na plitykach wdraŝanie IPSEC parte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w spsób centralny; Autmatyczne występwanie i uŝywanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; Rzbudwane plityki bezpieczeństwa plityki dla systemu peracyjneg i dla wskazanych aplikacji; System psiada narzędzia słuŝące d administracji, d wyknywania kpii zapaswych plityk i ich dtwarzania raz generwania raprtów z ustawień plityk; Wsparcie dla Sun Java i.net Framewrk 1.1 i 2.0 i 3.0 mŝliwść uruchmienia aplikacji działających we wskazanych śrdwiskach; Wsparcie dla JScript i VBScript mŝliwść uruchamiania interpretera pleceń; Graficzne śrdwisk instalacji i knfiguracji; Transakcyjny system plików pzwalający na stswanie przydziałów na dysku dla uŝytkwników raz zapewniający większą niezawdnść i pzwalający twrzyć kpie zapaswe; Zarządzanie kntami uŝytkwników sieci raz urządzeniami sieciwymi tj. drukarki, mdemy, wluminy dyskwe, usługi katalgwe Udstępnianie mdemu; Oprgramwanie dla twrzenia kpii zapaswych (Backup); autmatyczne wyknywanie kpii plików z mŝliwścią autmatyczneg przywrócenia wersji wcześniejszej; MŜliwść przywracania plików systemwych; System peracyjny musi psiadać funkcjnalnść pzwalającą na identyfikację sieci kmputerwych, d których jest pdłączny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie d min. 3 kategrii bezpieczeństwa (z predefiniwanymi dpwiedni d kategrii ustawieniami zapry sieciwej, udstępniania plików itp.) MŜliwść blkwania lub dpuszczania dwlnych urządzeń peryferyjnych za pmcą plityk grupwych (np przy uŝyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). Kszt płączenia d telefniczneg serwisu techniczneg pwinien być równwaŝny c najwyŝej płączeniu lkalnemu (inaczej: linii 0-801; preferencja: 0-800, linia bezpłatna dla uŝytkwnika kńcweg); Telefniczne wsparcie techniczne w języku plskim w dni rbcze d 8:00 d 17:00 zapewniny przez prducenta lub dstawcę c najmniej przez 5 lat d chwili zakupu Pakiet biurwy zawierający min. edytr tekstów, arkusz kalkulacyjny, edytr prezentacji raz prgram d twrzenia i zarządzania bazami danych. Pakiet antywiruswy z subskrypcją baz szczepinek przez kres min.2 lat Bis: W pamięci Flash, w standardzie UEFI z interfejsem graficznym zgdny z: ACPI i SMBIOS UmŜliwiający: dczytanie z BIOS, bez uruchamiania systemu peracyjneg z dysku twardeg kmputera lub innych, pdłącznych d nieg urządzeń zewnętrznych, infrmacji na temat: zainstalwaneg prcesra (minimum: prędkść, wersję micrcdu, wielkść pamięci cache), wersji BIOS płyty głównej, pamięci peracyjnej RAM wraz z infrmacją bsadzeniu sltów pamięci i numerze seryjnym dysku twardeg

4 włączenie/wyłączenie zintegrwanej karty dźwiękwej z pzimu BIOS, bez uruchamiania systemu peracyjneg z dysku twardeg kmputera lub innych, pdłącznych d nieg, urządzeń zewnętrznych. wyłączenie/włączenie zintegrwanej karty sieciwej z pzimu BIOS, bez uruchamiania systemu peracyjneg z dysku twardeg kmputera lub innych, pdłącznych d nieg, urządzeń zewnętrznych. WypsaŜny w system diagnstyczny pzwalający c najmniej na: dczyt napięć zasilających dczyt brtów wentylatrów dczyt temperatury prcesra i płyt głównej autmatyczną regulację brtów wentylatra w zaleŝnści d temperatury prcesra Funkcje bezpieczeństwa i zarządzania: płyta główna musi psiadać mŝliwść zainstalwania czujnika twarcia budwy i sygnalizacji twartej budwy przed startem systemu peracyjneg. Zamawiający wymaga aby Wyknawca dstarczył prócz licencji pdstawwej na system perac. i pakiet biurwy, licencje związane z wielkrtnym uŝyczeniem / Rental Rights, Lease Agreement. Mnitr 1. Typ ekranu Ekran ciekłkrystaliczny z matrycą LED 18,5 2. Jasnść 200 cd/m2 3. Kntrast 700:1 4. Kąty widzenia (pzim/pin) 90 /50 5. Czas reakcji matrycy max 5ms 6. Rzdzielczść 1366 x 768 przy 60 Hz 7. Bezpieczeństw mŝliwść zastswania zabezpieczenia fizyczneg w pstaci linki metalwej 8. Złącze min. D-Sub 9. Certyfikaty i standardy Energy Star 5.0, Deklaracja zgdnści CE Akcesria 1. Listwa zasilająca Liczba gniazd wyjściwych: 5 szt., długść przewdu zasilająceg: 1,8 metra, napięcie znaminwe: 230 V AC, prąd znaminwy: 10 A, częsttliwść: 50 Hz, absrpcja energii: 150J, Maksymalny prąd impulsu: 6500 A,,maksymalny czas reakcji: 25ns, bezpiecznik nadprądwy, mŝliwść mntaŝu na ścianie 2. Ddatki Wymaga się aby kaŝdy zestaw kmputerwy wypsaŝny był w klawiaturę, mysz raz głśniki Drukarka klrwa 1. Rzdzielczść druku - czerń [dpi] 2. Rzdzielczść druku - klr [dpi] 3. Prędkść druku czerń; klr [str/min] min. 600 x 600 min x /12

5 4. Interfejs USB 2.0 Rutery radiwe wraz z niezbędnym mdułem zasilającym 1. Częsttliwść pracy 2,4 GHz/5 GHz mŝliwść wybru częsttliwści pracy bez wymiany sprzętwej 2. Interfejsy sieciwe 1x 10/100 BASE-TX Ethernet Interface 3. Certyfikacja CE, IP67, RHS załączyć d ferty 4. Zasilanie PE (Pwer ver Ethernet) 5. Zysk urządzenia 17 dbi 6. Odprnść na wiatr 230 km/h 7. Temperatura pracy - 40C d +70C Punkt dstępu d Internetu wraz z niezbędnym mdułem zasilającym 1. Charakter urządzenia - punkt dstępwy umŝliwiający pracę w standardach a/b/g/n; - punkt dstępwy umŝliwiające utwrzenie sieci kratwej (kmunikacja między punktami dstępwymi bez medium kablweg, autryzacja punktów dstępwych w parciu certyfikaty X.509, adresy MAC): separacja trybu pracy pszczególnych technlgii i/lub kanałów radiwych (np. jedna dedykwana d bsługi klientów, druga d kmunikacji między punktami dstępwymi); 2. Typ budwy - budwa dprna na warunki atmsferyczne, przystswana d pracy zewnętrznej przystswany d mntaŝu na ścianach, mŝliwść instalacji na latarniach/słupach ulicznych; waga nie przekraczająca 13 kg (włączając w t mduły akumulatrów, knwertery, uchwyty mcujące); praca przy temperaturach między -40 C a 70 C; dprnść na wiatr prędkści min: stała prędkść 150 km/h; prywy 230 km/h; zgdnść z IP67; sygnalizacja wizyjna stanu urządzenia (np. didy LED) z mŝliwścią deaktywacji; mŝliwść przywrócenia ustawień fabrycznych (reset) urządzenia za pmcą wbudwaneg przełącznika; 3. Zarządzanie urządzeniem - CLI (SSH); - cnsle; - www; 4. Ilść interfejsów - 1 x GigabitEthernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45) lub 1x SFP z wkładką; - prt cnsli 5. Anteny i radi - urządzenie musi bsługiwać radia : IEEE a/n (5-GHz) raz IEEE b/g/n - dedykwane dla dstępu klientów; - bsługa min. 8 kanałów radiwych dla a/n i 13 kanałów radiwych dla b/g/n; - mŝliwść prgramweg ustawiania mcy nadawczej w zakresie zgdnym z plskimi regulacjami (maksymalna mc na pzimie min. 100mW dla g/n i 1W dla zakresów Extended UNII a/n); - w celu zapewnienia wyskiej szybkści, niezawdnści i jakści bsługi bezprzewdwych urządzeń klienckich WLAN wykrzystanie technlgii MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - agregacja pakietów 6. Funkcjnalnści urządzenia ptymalizacja wykrzystania pasma radiweg (graniczanie wpływu zakłóceń, kntrla mcy, dbór kanałów, reakcja na zmiany) dtyczy pasma klienckieg

6 2.4GHz; bsługa min. 16 BSSID; tunelwania ruchu klientów d kntrlera i centralne terminwanie d sieci LAN; bsługa Dynamic Frequency Selectin (DFS) i Transmit Pwer Cntrl (TPC) zgdnie z h; bsługa mechanizmów QS e; bsługa mechanizmów ptymalizacji ruchu multicast IGMP snping; a) sprzętwe wsparcie szyfrwania AES; chrna kryptgraficzna kmunikacji w relacji klient punkt dstępwy raz między punktami dstępwymi; b) filtracja i autryzacja klientów w parciu MAC; c) bsługa płączeń mstwych (bridging); d) bsługa 802.1x; e) wbudwany analizatr widma umŝliwiający wykrywanie, klasyfikację i lkalizwanie urządzeń nie-wifi pracujących w zakresach działania ; 7. Zasilanie - PE (zasilanie przez kabel Ethernet); 8. Certyfikaty - zgdnść z plskimi regulacjami; - znak CE 9. Wymagania ddatkwe - AP ma być pdłączny d infrastruktury sieciwej za pmcą kablwania UTP kat.5e (w przypadku dłuŝszych dległści niŝ 95 m, wymagane zastswanie medium światłwdweg raz wkładki ) - uchwyty mntaŝwe; Wymagania ddatkwe Dstawa, pdłączenie, uruchmienie i knfiguracja: Sprzęt kmputerwy zstanie dstarczny przez Wyknawcę d miejsca/miejsc wskazanych przez Zamawiająceg w terminie 21 dni d dnia pdpisania umwy. Terminy dstaw (data i gdzina) zstaną uzgdnine z Zamawiającym. Dstawa sprzętu zstanie ptwierdzna sprządznym przez Wyknawcę prtkłem kńcwym dbiru pdpisanym przez bie strny Umwy. Przed pdpisaniem prtkłu dbiru, Zamawiający dkna weryfikacji i kntrli dstaw sprzętu. Oprgramwanie dstarczane przez Wyknawcę musi psiadać ryginalne licencje wystawine przez prducentów prgramwania, których załączenie jest wymagane d sprządzneg i przekazaneg Zamawiającemu prtkłu. Oprgramwanie dstarczane przez Wyknawcę, musi zstać zainstalwane przez Wyknawcę na kmputerach i w razie ptrzeby zarejestrwane i aktywwane na strnie prducenta. D ferty Wyknawca przedłŝy wszystkie dkumenty, których mwa w specyfikacji technicznej, w szczególnści: Certyfikat zgdnści prducenta systemu peracyjneg z dstarczanym kmputerem. Dkumenty ptwierdzające psiadanie certyfikatu ISO 9001 na prjektwanie i prdukcję kmputerów dla prducenta Dkumenty ptwierdzające psiadanie certyfikatu ISO dla prducenta Deklaracja zgdnści CE dla jednstki centralnej Karty katalgwe ferwanych urządzeń. Serwiswanie, wsparcie techniczne sprzętu i prgramwania I. Zakres usług bjętych umwą serwiswania sprzętu i prgramwania: 1.Czynnści serwiswe: Diagnzwanie usterek i awarii sprzętu raz prgramwania na kaŝde uzasadnine wezwanie uŝytkwnika.

7 Przyjęcie sprzętu w wyznacznym punkcie przyjęć na terenie Gminy Nwy Wiśnicz lub dbiór z miejsca uŝytkwania w granicach administracyjnych Gminy Nwy Wiśnicz w przypadku braku mŝliwści natychmiastweg usunięcia usterki. II. Wymagania w zakresie bsługi serwiswej: 1. Okres trwania umwy: 24 miesiące d dnia dstawy sprzętu ptwierdznej Kńcwym prtkłem dbiru. 2. Dstępnść serwisu: w kaŝdy dzień rbczy w gdzinach d d Przyjmwanie zgłszeń telefnicznie, faksem, Zgłszenia serwiswe mgą być wyknywane przez uŝytkwników kńcwych lub uprawnine sby wyznaczne przez Zamawiająceg. Przeszklenie 75 sób (uczestników prjektu) wskazanych przez Zamawiająceg z zakresu pdstaw bsługi kmputera raz bsługi przeglądarki internetwej. Szklenia pwinny się dbywać w grupach maksymalnie 15- sbwych, czas szklenia wymagany minimum 4 gdziny. Wyknawca przedstawi Zamawiającemu listę becnści ptwierdzającą wyknanie szklenia dla 75 sób (uczestników prjektu) wskazanych przez Zamawiająceg.

Parametry techniczne oferowanego sprzętu, oprogramowania i usług:

Parametry techniczne oferowanego sprzętu, oprogramowania i usług: Zał. nr 9 Parametry techniczne ferwaneg sprzętu, prgramwania i usług: Lp. Nazwa Typ Minimalne wymagania 1. Zestaw typu A Jednstka centralna Typ Zastswanie Wydajnść Pamięć peracyjna RAM Parametry pamieci

Bardziej szczegółowo

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów.

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów. Numer zadania Zadanie 1 Przedmit zamówienia Dstawa kmputerów a/ Stacjnarny zestaw kmputerwy sztuk 4 Opis przedmitu zamówienia Typ: Kmputer stacjnarny. W fercie wymagane jest pdanie mdelu, symblu raz prducenta

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna nr pstępwania: BZP.2420.31.2013.BD Załącznik nr 5a d SIWZ I. Infrmacje gólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna Przedmitem zamówienia jest: Dstawa, mntaż, pdłączenie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1a, znak sprawy DZ-2501/226/15 Opis przedmitu zamówienia 1. Zestaw nr 1 (zadanie 1): Kmputer przenśny d zastswań biurwych, multimedialnych i bliczeniwych: Prcesr zgdny z architekturą x86_64

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/171/2014 Załącznik nr 2.1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmitem zamówienia jest remnt istniejącej sieci internetwej w DS LAURA i DS Filn w Rzeszwie,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+ UOD-DEM-1-501/001

Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+ UOD-DEM-1-501/001 Wsparcie badań naukwych i prac rzwjwych w skali demnstracyjnej DEMONSTRATOR+ Nr Umwy Tytuł prjektu UOD-DEM-1-501/001 Nwczesny demnstratr symulatra dla peratrów pjazdów szynwych zwiększający efektywnść

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2.

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2. Spis treści Wstęp (9) Rzdział 1. Wprwadzenie d systemu Windws 10 (11) 1.1. Windws 10 - nwy rzdział w histrii systemów Micrsftu (12) 1.1.1. Jeden uniwersalny system dla wielu różnych urządzeń (12) 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl, BIP, zakładka zamówienia publiczne Warszawa: Dstawa 20 sztuk licencji na serwerwy system

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa zasilaczy awaryjnych do serwera oraz akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, serwerów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Dostawa zasilaczy awaryjnych do serwera oraz akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, serwerów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Dstawa zasilaczy awaryjnych d serwera raz akcesriów kmputerwych, sprzętu kmputerweg, serwerów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Oznaczenie sprawy: BSI.272.3.2016 Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach niniejszego zamówienia przeznaczony jest na nagrody w konkursie Szybuj bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER Załącznik nr 4a d SIWZ DATA CENTER S t r n a 1 Zadanie 13 Data Center Tabela - Karta prduktu (wymagania Data Center) Lp. Zwartść karty Opis 1 Specyfikacja Przedmit zamówienia bejmuje zapewnienie przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.nwy-sacz.pl Nwy Sącz: ZP.272.27.2014 Zamówienie na dstawę sprzętu kmputerweg z prgramwaniem

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

MCLNP-6-3-15/15 Warszawa, dn. 16.07.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy drukarki 3D

MCLNP-6-3-15/15 Warszawa, dn. 16.07.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy drukarki 3D Prjekt Mazwieckie Centrum Labratryjne Nauk Przyrdniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki d gspdarki dzięki wzmcnieniu infrastruktury badawcz-rzwjwej MCLNP-6-3-15/15 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Warszawa: DOSTAWA KOMORY RĘKAWICOWEJ DO PRACY W ATMOSFERZE N2/Ar/He BEZ OBECNOŚCI O2 I H2O (PONIŻEJ 1PPM ) WYPOSAŻONEJ W AUTOMATYCZNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ATMOSFERY dla Instytutu Chemii Organicznej PAN

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl/przetargi.php Warszawa: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - SERWERA dla Instytutu Chemii Organicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Sprzedaż i dstawa laptpów d jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie Numer głszenia: 133171-2011; data zamieszczenia: 10.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy

Bardziej szczegółowo

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Usługa składu, druku i dostawy do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych biuletynu Kombatant w 2011 roku.

Usługa składu, druku i dostawy do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych biuletynu Kombatant w 2011 roku. Usługa składu, druku i dstawy d Urzędu d Spraw Kmbatantów i Osób Represjnwanych biuletynu Kmbatant w 2011 rku. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą Białystk: Usługi transmisji danych w parciu wirtualną sieć prywatną VPN na rzecz Miejskieg Ośrdka Pmcy Rdzinie w Białymstku Numer głszenia: 324375-2010; data zamieszczenia: 16.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zapytania ofertowego na: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby biura oraz serwisu dla K-PSI.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zapytania ofertowego na: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby biura oraz serwisu dla K-PSI. Załącznik nr 2 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. 87-100 Toruń Ul. Szosa Chełmińska 26 Opis Przedmiotu Zamówienia dla zapytania ofertowego na: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby biura

Bardziej szczegółowo

Kielce: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego Numer ogłoszenia: 232039-2014; data zamieszczenia: 05.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Kielce: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego Numer ogłoszenia: 232039-2014; data zamieszczenia: 05.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Kielce: Dstawa sprzętu i prgramwania kmputerweg Numer głszenia: 232039-2014; data zamieszczenia: 05.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplanki.pl Gdańsk: Dstawę wraz z instalacją i uruchmieniem aparatury RTG raz aparatów medycznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 CPV: 32.41.00.00-0 lkalna sieć kmputerwa CPV: 32.41.80.00-6 sieć radiwa I. Przedmitem zamówienia jest wyknanie sieci teleinfrmatycznej w Mediatece w budynku Akademii

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl.

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl. Abslutt Systemy Teleinfrmatyczne ul. MntaŜwa 7, 43-300 Bielsk-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.abslutt.cm.pl ASCENT Ivr Serwer Bielsk-Biała 2006 ASCENT IVR Serwer - pis systemu Spis treści 1 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja zamawianego sprzętu oraz usług dodatkowych powiązanych z zamówieniem Zadanie Nr 1

Specyfikacja zamawianego sprzętu oraz usług dodatkowych powiązanych z zamówieniem Zadanie Nr 1 Oferwane urządzenie musi psiadać następujące funkcjnalnści raz integrwać wymienine pniżej elementy: Lp Typ zamawian eg Specyfikacja zamawianeg sprzętu raz usług ddatkwych pwiązanych z zamówieniem Zadanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do umowy. Termin realizacji zamówienia: do 23.12.2014 r.

Zapytanie ofertowe. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do umowy. Termin realizacji zamówienia: do 23.12.2014 r. Zapytanie fertwe Warszawa, dnia 20 listpada 2014 r. W związku z przeprwadzaniem pstępwania udzielenie zamówienia publiczneg wartści nie przekraczającej 30 000,- eur, prsimy przedstawienie ferty cenwej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strna 1 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup stanwisk dstępwych, kart inteligentnych, czytników kart raz mnitrów wielkfrmatwych na ptrzeby zintegrwaneg systemu infrmatyczneg pwiadamiania ratunkweg,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: IZP.271.14.2012 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Notebook 1

Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Notebook 1 ZAŁACZNIK NR 6 GRUPA PRODUKTÓW 6 Notebook Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Notebook 1 1. Notebook o parametrach minimum: Lp Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne. komponentu 1. Typ Komputer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl Piekary Śląskie: Przeprwadzenie szkleń dla sób bezrbtnych skierwanych przez Pwiatwy

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa zestawów komputerowych i drukarek Numer ogłoszenia: 274175-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa zestawów komputerowych i drukarek Numer ogłoszenia: 274175-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dstawa zestawów kmputerwych i drukarek Numer głszenia: 274175-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg wypsażneg w silnik benzynwy. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Dstawa licencji prgramwania d wirtualizacji wraz ze wsparciem technicznym Numer głszenia: 77897-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Wrocław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 89580-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 89580-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.asp.wrc.pl Wrcław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer głszenia: 89580-2015; data

Bardziej szczegółowo

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Gniewin: Zakup samchdu sbweg typu mikrbus, przystswaneg d przewzu sób niepełnsprawnych Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamwienia/ Olsztyn: Sprzedaż wraz z dstawą laptpów na ptrzeby realizacji zadania naukw-techniczneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie czterech kursów w zakresie pielęgnacji zieleni,

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Warszawa: mdernizacja istniejącej infrastruktury serwerwej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chpina w Warszawie Numer głszenia: 181676-2014; data zamieszczenia: 29.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa sprzętu kmputerweg wraz z prgramwaniem, kmputerów przenśnych, mnchrmatycznej

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowych notebooków (INF-V ) Lp. Rodzaj sprzętu Ilość 1 Notebooki 8

Dostawa fabrycznie nowych notebooków (INF-V ) Lp. Rodzaj sprzętu Ilość 1 Notebooki 8 Ogłoszenia Załącznik nr 4 do Dostawa fabrycznie nowych notebooków (INF-V.271.33.2017) Lp. Rodzaj sprzętu Ilość 1 Notebooki 8 Notebooki o parametrach minimum: Lp Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne.

Bardziej szczegółowo

LAMP LED 6 x REBEL IP 68

LAMP LED 6 x REBEL IP 68 PX 3 LAMP LED x REBEL IP 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis gólny.... Warunki bezpieczeństwa... 3. Infrmacje na temat wersji... 3 4. Opis mdelu... 4 5. Schemat pdłączenia... 5. Wymiary... 7 7. Dane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. Warszawa: Dstarczenie usługi utrzymania i rzwju aplikacji dedykwanych d wsparcia bieŝącej działalnści Zakładu Certyfikacji raz Zakładu Aprbat Technicznych ITB. Numer głszenia: 1936-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, ul. Zgierska 47, 91-

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, ul. Zgierska 47, 91- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Dstawa sprzętu teleinfrmatyczneg dla Kmendy Miejskiej PSP w Łdzi Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Rzeszów: Świadczenie usług telekmunikacyjnych z telefnów stacjnarnych w zakresie płączeń telefnicznych lkalnych, strefwych, międzystrefwych, międzynardwych, d sieci kmórkwych raz usługi faxwe na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Chełmiec 07.02.2014 r. WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA Nr postępowania: WPR.271-1.2014 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadaniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stawymilickie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stawymilickie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.stawymilickie.pl Milicz: DOSTAWA KOMPUTERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DO PRACY BIUROWEJ. Numer pstępwania:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katwice: Przywracanie wartści użytkwej sygnalizacji alarmwania ppż. w budynku Śląskieg Urzędu Wjewódzkieg w Tychach ul. Przemysłwa 61 - archiwum Numer głszenia: 247244-2011; data zamieszczenia: 17.08.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Sprzedaż, szklenie, dstawa, mntaż i uruchmienie w siedzibie Zamawiająceg fabrycznie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /2011 / CRM Załącznik nr 5 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE POUFNE Łódź, 30.07.2011 RTS Widzew Łódź S.A. Wszelkie prawa zastrzeżne. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 INFRASTRUKTURA SERWEROWA...

Bardziej szczegółowo

Katowice: Dostawa oprogramowania Numer ogłoszenia: 79708-2015; data zamieszczenia: 09.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Katowice: Dostawa oprogramowania Numer ogłoszenia: 79708-2015; data zamieszczenia: 09.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katwice.pl Katwice: Dstawa prgramwania Numer głszenia: 79708-2015; data zamieszczenia: 09.04.2015

Bardziej szczegółowo

Łochów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer ogłoszenia: 501134-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łochów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer ogłoszenia: 501134-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminalchw.pl Łchów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer głszenia: 501134-2013; data

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówenia

Opis przedmiotu zamówenia Opis przedmiotu zamówenia Matryca Procesor/ Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna RAM Dysk twardy Obudowa Karta graficzna Ilość gniazd pamięci ogółem/wolne Napęd optyczny 1. Komputery przenośne 31 szt.

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr II.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II zamówienia Wymagania ogólne: Lp. Opis produktu Ilość 1. Komputer 6 2. Komputer 1 4. Monitor 6 5.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/34/10 Załącznik nr 2 d frmularza ferty Przedmit zamówienia: dstawa urządzeń sieciwych, szaf serwerwych raz kablwania dla Instytutu Łącznści Państwweg Instytutu Badawczeg w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro)

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro) W SPRAWIE : Ogłszenie Zamówieniu (przetarg niegraniczny) (Pwyżej 14 tys. Eur) Nabycie suszarki d dzianin z mdułem d apretur (Zadanie 7) Nabycie systemu dzysku ciepła dpadweg (Zadanie 10) Objętej prjektem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz/cennik asortymentowo ilościowy) ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ. 287 kpl. LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz/cennik asortymentowo ilościowy) ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ. 287 kpl. LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz/cennik asortymentowo ilościowy) ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość Wykonawca wypełnia kolumnę określając rodzaj sprzętu (nazwę producenta; symbol,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS Adres : Dawidwska 10 05-500 Piaseczn-Zamienie Prdukcja: Cherkezky-Turcja Tel : +48 22 332 22 79 Fax: +48 22 332 22 76 Km. + 48 608 208 208 Web : www.elknplska.pl e-mail: biur@elknplska.pl Mbilny system

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/133/GN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/133/GN Kraków, dnia 4 październik 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/133/GN w pstępwaniu prwadznym wg Prcedury zakupu twarów i usług w ORLEN OIL Sp. z.. w trybie przetargu niegraniczneg

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Parametry Lp. Nazwa Ilść Knfiguracja sprzętwa / wymagania minimalne / 1 Stacja rbcza 25 szt. Typ: Kmputer stacjnarny. W fercie wymagane jest pdanie mdelu, symblu raz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1B KARTA USŁUGI Utrzymanie Sieci LAN/WAN (USLW)

ZAŁĄCZNIK NR 1B KARTA USŁUGI Utrzymanie Sieci LAN/WAN (USLW) Załącznik nr 1B d Umwy nr.. dnia 2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1B KARTA USŁUGI Utrzymanie Sieci LAN/WAN (USLW) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługdawca zbwiązany jest d zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. Łwicz: Dstawa pdzespłów d rzbudwy serwera DELL R510 raz dstawa sprzętu kmputerweg Numer głszenia: 349970-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6316601, 6316612, faks 014 6316600.

100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6316601, 6316612, faks 014 6316600. Tarnów: Dstawa spektrmetru FT-IR wraz z wypsaŝeniem ddatkwym dla Państwwej WyŜszej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia: 150625-2011; data zamieszczenia: 27.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu. W każdym z przypadków opisanego

Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu. W każdym z przypadków opisanego Załącznik nr 3 Nazwa komponentu Procesor Pamięć operacyjna Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Płyta główna Pamięć masowa Napęd optyczny Czytnik kart Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.nwy-sacz.pl Nwy Sącz: ZP.272.2.2014 Zamówienie na dstawę licencji niegranicznych czasw

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) III Część Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) III Część Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (SIWZ) III Część Opis Przedmitu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmit zamówienia: Przedmitem zamówienia jest dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg typu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do siwz Laptop wraz z Zakup sprzętu ICT - laptop SP Celiny procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ

STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzkl.pl Kł: Zakup i dstawa serwera, sprzętu kmputerweg i prgramwania

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania nr ZP 2/WILiŚ/2011, CRZP 67/002/D/11

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania nr ZP 2/WILiŚ/2011, CRZP 67/002/D/11 Innwacyjne źródł węgla dla wspmagania denitryfikacji w kmunalnych czyszczalniach ścieków Prjekt współfinanswany ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.zdii.pl/ Łódź: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 166498-2012; data zamieszczenia: 22.05.2012

Bardziej szczegółowo

4 GB DDR 3, 1600 MHz, rozszerzenie RAM: max 8GB wymiana RAM ułatwiona - klapka od spodu 4. Pamięć masowa 500 GB, 5400 rpm - 8 MB cache

4 GB DDR 3, 1600 MHz, rozszerzenie RAM: max 8GB wymiana RAM ułatwiona - klapka od spodu 4. Pamięć masowa 500 GB, 5400 rpm - 8 MB cache Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i projektorami multimedialnymi do projektu pn.: Kompleksowy system doskonalenia

Bardziej szczegółowo

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan SterwnikI wentylatra kminkweg Ekfan DC DC PLUS KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA STEROWNIKÓW DC / DC PLUS 1. Ogólna charakterystyka sterwników Sterwniki DC raz DC PLUS przeznaczne są d sterwania wentylatrami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Dstawa 1 kpl. spektrmetru Elektrnweg Reznansu Paramagnetyczneg (EPR) dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.wroc.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.wroc.pl Wrcław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA, ZP-21/11/2010 Numer głszenia: 381084-2010; data zamieszczenia: 24.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Dstawa mebli szklnych raz sprzętu d Szkły Pdstawwej w Dąbczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowy, zarządzalny 6-portowy przełącznik Gigabit Ethernet z 1 portem GbE SFP Seria KGD-600

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowy, zarządzalny 6-portowy przełącznik Gigabit Ethernet z 1 portem GbE SFP Seria KGD-600 Aktywne Rzwiązania Sieciwe Przemysłwy, zarządzalny 6-prtwy przełącznik Gigabit Ethernet z 1 prtem GbE SFP Seria KGD-600 Aktywne Rzwiązania Sieciwe Cechy kluczwe: 5 prtów 10/100/1000 Mb/s Gigabit Ethernet

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej LP NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe przełączniki 8-portowe Gigabit Ethernet z 2 slotami SFP oraz 4 portami PoE Seria KGD-802, KGD-802-P

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe przełączniki 8-portowe Gigabit Ethernet z 2 slotami SFP oraz 4 portami PoE Seria KGD-802, KGD-802-P Aktywne Rzwiązania Sieciwe Przemysłwe przełączniki 8-prtwe Gigabit Ethernet z 2 sltami SFP raz 4 prtami PE Seria KGD-802, KGD-802-P Aktywne Rzwiązania Sieciwe Cechy kluczwe: Obsługa 8 sltów RJ45 10/100/1000

Bardziej szczegółowo