Ćwiczenie Nr 7 KONFIGUROWANIE BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Sieci Teleinformatycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenie Nr 7 KONFIGUROWANIE BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Sieci Teleinformatycznych"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 7 KONFIGUROWANIE BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 2.1 Suwałki 2012

2 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych umiejętności konfigurowania i zabezpieczania bezprzewodowych sieci komputerowych oraz nabycie podstawowych umiejętności analizowania pakietów IP przesyłanych w sieciach bezprzewodowych. Przygotowanie poprzedzające zajęcia 1. Przy użyciu tabeli porównać cechy następujących standardów komputerowych sieci bezprzewodowych: IEEE a, IEEE b, IEEE g, IEEE n. W tabeli podać rok wprowadzenia standardu, maksymalną prędkość transferu danych w megabitach na sekundę (Mb/s), orientacyjny zasięg wewnątrz budynków, liczbę kanałów radiowych w Europie, częstotliwość pasma radiowego wykorzystywanego do transmisji danych. 2. Przy użyciu tabeli krótko scharakteryzować oraz dokonać rankingu poniższych czterech standardów pod kątem ich siły zabezpieczenia sieci WiFi, gdzie liczba 1 określać będzie najsłabsze zabezpieczenie, natomiast liczba 4 zabezpieczenie najsilniejsze: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2. 3. Wyjaśnij znaczenie następujących skrótów lub pojęć: a) WiFi b) WAN c) LAN d) SSID e) usługa routingu f) usługa DHCP g) usługa NAT 4. Zapoznać się z samouczkiem [2] opisującym możliwości programu CommView for WiFi. Zaleca się wykonanie opisanych w nim ćwiczeń (bez konieczności ich dokumentowania w sprawozdaniu). Opisać najważniejsze możliwości programu. 2

3 Wymagany sprzęt i oprogramowanie dwa komputery instalator systemu operacyjnego płycie (DVD-ROM) sterowniki do płyty głównej komputera (CD-ROM) router WiFi dwa interfejsy WiFi z portami USB (TP Link oraz Cisco) drukarka lokalna z portem USB nośnik zawierający program do pomiaru prędkości transferu danych ( LAN Speed Test ) nośnik zawierający licencjonowaną wersję programu do monitorowania i analizy sieci bezprzewodowych CommView for WiFi wydruk samouczka programu CommView Zadania 5. Zmienić nazwy wskazanych przez nauczyciela komputerów na: Komp1 oraz Komp2. Skonfigurować ich wewnętrzne, przewodowe karty sieciowe tak, aby uzyskiwały dynamicznie adresy IP oraz dynamicznie uzyskiwały adresy bramy (konfiguracja pobierania adresów z serwera DHCP). Odłączyć karty sieciowe komputerów od sieci strukturalnej pracowni. 6. W niniejszym ćwiczeniu ze względów dydaktycznych należy wyłączyć obsługę protokołu IPv6 w ustawieniach protokołu TCP/IP przewodowych kart sieciowych obu komputerów (patrz Właściwości połączeń lokalnych). Zademonstrować nauczycielowi wykonanie niniejszego polecenia. 7. Rysunek 1 przedstawia poglądowo zalecany przez nauczyciela sposób podłączenia routera WiFi w pracowni teleinformatyki. Przerysować rysunek do sprawozdania. Uwaga, ze względu na potrzebę przejrzystości na rysunku tym pominięto przełącznik (ang. switch) pośredniczący pomiędzy interfejsem WAN routera WiFi oraz interfejsem LAN serwera pracowni. Należy zauważyć, że router posiada dwa interfejsy sieciowe: WAN oraz LAN. Interfejs WAN posłuży do połączenia routera WiFi z serwerem pracowni (za pośrednictwem przełącznika niepokazanego na rysunku), natomiast interfejs LAN będzie wykorzystywany do przewodowego lub bezprzewodowego łączenia komputerów do wewnętrznej sieci komputerowej obsługiwanej przez router WiFi. 3

4 Internet WAN Serwer pracowni teleinformatyki - usługa routingu - usługa NAT LAN kolor niebieski gniazda WAN (kolor nie - usługa routingu Router WiFi - usługa NAT - usługa DHCP LAN łącza przewodowe łącza bezprzewodowe kolor żółty gniazd A B C D E F G itd. / Rys. 1. Poglądowy schemat połączeń z routerem WiFi. 8. Podłączyć zasilacz do routera WiFi, a następnie w oparciu o instrukcję obsługi routera zresetować jego ustawienia. Instrukcja obsługi znajduje się na płycie CD. Uwaga! Ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia routera WiFi należy go zresetować używając jak najmniejszej siły. W pierwszej części niniejszych zajęć poszczególne zadania pozwolą na wstępne skonfigurowanie routera WiFi oraz na utworzenie przewodowej sieci lokalnej składającej się z dwóch komputerów oraz routera WiFi. Celem drugiej części zajęć (począwszy od Zadania 14) jest utworzenie bezprzewodowej sieci komputerowej. 4

5 9. Przyłączyć kartę sieciową jednego z komputerów do dowolnego portu LAN routera WiFi. Po wykonaniu tego połączenia komputer w przeciągu kilku sekund powinien automatycznie pobrać adres IP, adres bramy oraz adresy DNS z serwera DHCP działającego w routerze WiFi. Innymi słowy, router WiFi dynamicznie skonfiguruje ustawienia karty sieciowej komputera. Aby sprawdzić, jakie ustawienia router WiFi nadał przewodowej karcie sieciowej komputera, należy w komputerze wykonać diagnostyczną funkcję ipconfig /all. Wykorzystując wynik działania funkcji ipconfig /all zapisać w sprawozdaniu wszystkie ustawienia nadane przez router WiFi przewodowej karcie sieciowej, po czym pokazać uzyskane ustawienia nauczycielowi. Nauczyciel sprawdzając wykonanie niniejszego zadania może zadać uczniom następujące pytania (należy zawczasu przygotować na nie odpowiedzi): a) Jaki adres IP oraz jaką maskę uzyskał dynamicznie komputer z routera WiFi? b) Jaki jest adres IP routera WiFi? 10. Używając przeglądarki internetowej połączyć się z panelem zarządzania routera WiFi wpisując w pasku adresu przeglądarki adres IP routera uzyskany w poprzednim zadaniu. Spowoduje to uruchomienie panelu zarządzania routerem oraz wyświetlenie okienka proszącego użytkownika o podanie nazwy oraz hasła. Należy wówczas podać następujące dane: Użytkownik: Hasło: admin admin Po zalogowaniu się do panelu zarządzania routerem WiFi użytkownik może dowolnie konfigurować ustawienia routera. W oparciu o instrukcję obsługi routera lub konsultując się z uczniami, którzy wcześniej wykonali niniejsze ćwiczenie, zidentyfikować zakładki oraz opcje menu pozwalające na: a) modyfikację ustawień interfejsu WAN routera, b) modyfikację ustawień interfejsu LAN routera. Zademonstrować nauczycielowi, w jaki sposób można konfigurować ustawienia interfejsów LAN oraz WAN routera WiFi. 11. W oparciu o Rysunek 1 zamieszczony w niniejszej instrukcji oraz w oparciu o konwencję adresacji IP w pracowni teleinformatyki (patrz schemat na tablicy ogłoszeń pracowni) zapisz w sprawozdaniu, jaki rodzaj pozyskiwania adresu IP należy nadać interfejsowi WAN routera WiFi: dynamiczny czy statyczny. W przypadku podania drugiej odpowiedzi (adresacja statyczna) należy również zapisać proponowany adres IP, maskę, adres bramy oraz adresy DNS. Skonsultuj z nauczycielem zapisaną w sprawozdaniu odpowiedź. 12. W oparciu o skonsultowane z nauczycielem ustawienia z poprzedniego zadania skonfigurować interfejs WAN routera WiFi. Następnie połączyć port WAN routera WiFi z jednym ze wskazanych przez nauczyciela gniazd sieci strukturalnej pracowni. 5

6 W wyniku dokonania powyższego połączenia router WiFi powinien nawiązać komunikację z serwerem pracowni i za jego pośrednictwem powinien uzyskać połączenie z Internetem. W ten sposób skonfigurowany router może być już użyty do tworzenie lokalnej przewodowej sieci komputerowej, co jest przedmiotem niniejszego zadania. Utwórz lokalną sieć komputerową łącząc karty sieciowe dwóch komputerów do portów LAN routera. Uwaga, jeden z komputerów był już podłączony do routera przed rozpoczęciem wykonywania niniejszego polecenia. Należy zaktualizować ustawienia tego komputera. W tym celu można odłączyć na kilka sekund kabel sieciowy łączący komputer z routerem, po czym ponownie go podłączyć. Po odczekaniu kilku sekund ustawienia karty sieciowej komputera powinny zostać zaktualizowane. Zidentyfikować i zapisać w sprawozdaniu ustawienia TCP/IP przewodowej karty sieciowej obu komputerów wykonując polecenie ipconfig /all (zapisać adres IP karty sieciowej komputera, maskę, adres IP bramy, adresy DNS). W celu sprawdzenia poprawności działania sieci lokalnej należy na obu komputerach uruchomić przeglądarkę internetową i połączyć się z jedną z pozaszkolnych witryn internetowych, np. z witryną Zademonstrować nauczycielowi efekt wykonania niniejszego zadania. 13. Nadać nową nazwę konfigurowanej sieci bezprzewodowej (SSID): Informatyk Uwaga! W niniejszym zadaniu nie należy wprowadzać jakichkolwiek zabezpieczeń chroniących sieć (podczas konfiguracji routera WiFi należy wybrać opcję No Security ). Numer kanału radiowego routera WiFi (ang. channel) dobrać w ten sposób, aby uniknąć kolizji z innymi routerami WiFi pracującymi w pracowni teleinformatycznej. W sprawozdaniu zamieścić: a. nazwę standardu transmisji wykorzystywanego przez router WiFi (np. IEEE x). b. nazwy SSID wykrytych sieci bezprzewodowych WiFi w pracowni oraz numery kanałów, na których one pracują, c. liczbę kanałów oferowanych przez konfigurowany router, d. teoretyczną maksymalną liczbę kanałów w standardzie IEEE używanym przez router (podać liczbę kanałów w routerach przeznaczonych dla Europy). Podstawowe informacje dotyczące konfiguracji i zabezpieczeń sieci bezprzewodowych znaleźć można w literaturze fachowej [3]. 6

7 14. Wcześniej wykonane zadania wykorzystywały router WiFi w sposób przewodowy. Niniejsze oraz następne zadania mają na celu utworzenie i skonfigurowanie sieci bezprzewodowej. Odłączyć kable sieciowe łączące komputery z routerem WiFi. 15. Na obu komputerach zainstalować interfejsy WiFi w ten sposób, aby nawiązały one łączność z routerem obsługującym sieć Informatyk. Uwaga! Jeżeli niniejsze ćwiczenie jest wykonywane na systemie operacyjnym serwerowym, np. Windows Serwer 2008R2, wówczas należy: a. zainstalować w serwerze odpowiednią funkcję obsługującą sieci bezprzewodowe, b. zainstalować sterowniki kart sieciowych WiFi używając trybu zgodności z systemem Windows 7. Zapisać w sprawozdaniu ustawienia TCP/IP interfejsów bezprzewodowych pozyskane dynamicznie z routera WiFi. Sprawdzić, czy komputery łączą się z Internetem, po czym zgłosić nauczycielowi fakt wykonania niniejszego zadania. 16. Skonfigurować komputery do pracy w sieci równoprawnej w grupie roboczej o nazwie BEZKABELKA. Pierwszy komputer ( Komp1 ) skonfigurować w roli serwera plików i serwera wydruku. W tym celu należy do niego podłączyć i udostępnić drukarkę lokalną przy pomocy portu USB. Drukarka ta ma być udostępniona pod nazwą DrukarkaWiFi. Sterownik do drukarki należy pobrać z internetowej strony producenta drukarki (nie należy w tym celu używać innych stron internetowych poza stroną producenta drukarki). Na wszystkich komputerach założyć konta dla użytkowników opisanych w Tabeli 1. Na serwerze plików założyć foldery o nazwach Tylko Kowalski oraz Wszyscy, a następnie umieścić w nich tekstowe pliki testowe z nazwiskami uczniów wykonujących to ćwiczenie. Uprawnienia i zabezpieczenia zasobów opisane są w Tabeli 1. Tabela 1. Nazwy kont, uprawnienia i zabezpieczenia Nazwisko Nazwa konta (login) Hasło Prawa modyfikacji folderu Tylko Kowalski (lokalne i zdalne) Prawa modyfikacji folderu Wszyscy (lokalne i zdalne) Prawa do drukowania lokalnego i zdalnego Jan Kowalski j.kowalski qwerty Tak Tak Nie Anna Nowak a.nowak asdfgh Nie Tak Tak Jarosław Kargul j.kargul zxcvbn Nie Tak Nie Po przetestowaniu zademonstrować działający system nauczycielowi. 7

8 17. Naszkicować logiczny schemat lokalnej sieci komputerowej zawierającej nowo-stworzoną sieć bezprzewodową, przełącznik oraz serwer pracowni. Przy symbolach urządzeń podać ich adresy IP. W szczególności podać adresy IP komputerów pracujących w sieci bezprzewodowej oraz podać adres IP routera bezprzewodowego. Podać adresy MAC kart WiFi. Użyć symboli graficznych firmy Cisco. 18. Pomierzyć prędkość transferu danych pomiędzy komputerami pracującymi w sieci bezprzewodowej ( Komp1 oraz Komp2 ). W celu wykonania tego zadania można wykorzystać program o nazwie LAN Speed Test (dołączony w zestawie). W tym przypadku należy wyłączyć zaporę sieciową w obu komputerach i udostępnić programowi na zdalnym komputerze folder z pełnymi prawami odczytu i zapisu. W sprawozdaniu opisać sposób pomiaru prędkości oraz podać, w o ile prędkość pomierzona różni się od maksymalnej możliwej prędkości w wykorzystywanej przez router technologii WiFi. Następnie porównać uzyskaną prędkość z prędkością, którą można by uzyskać stosując sieć przewodową. Podać, która z sieci ma przewagę prędkości transmisji danych: przewodowa czy bezprzewodowa? 19. Na komputerze wykorzystującym kartę sieciową TP-Link zainstaluj program do monitorowania i analizowania ruchu w sieci o nazwie CommView for WiFi. Karta TP-Link jest kompatybilna z programem ComView for WiFi. Program CommView for WiFi należy zainstalować w trybie standardowym (ang. Standard Mode). Podczas instalacji nie należy wybierać trybu telefonii internetowej VoIP. Podczas instalowania programu należy zainstalować specjalne sterowniki do interfejsu sieci bezprzewodowej (program instalacyjny automatycznie zapyta o zgodę na zainstalowanie odpowiedniego sterownika). Po zainstalowaniu programu CommView for WiFi oraz po zainstalowaniu wymaganych przez ten program sterowników program ten będzie się uruchamiał w okrojonej wersji testowej (ang. evaluation version). W celu zmiany statusu programu z wersji testowej do wersji pełnej należy dwa razy kliknąć myszką na plik licencyjny o nazwie LIC68324T4.W4L, który znajduje się na nośniku wraz z programem instalacyjnym, a następnie dokonać automatycznej aktywacji przez Internet (opcja o nazwie autmatically online ). Uwaga! Uruchomiony program CommView for WiFi przejmuje dla siebie pełną kontrolę nad interfejsem sieci bezprzewodowej. Dlatego też nie jest możliwe jednoczesne korzystanie z przeglądarki internetowej i z programu CommView for WiFi używając pojedynczego interfejsu sieciowego. Po wyjściu z programu CommView for WiFi, program uwalnia zasoby sprzętowe. Dlatego też w celu jednoczesnego korzystania z powyższego programu oraz z Internetu należy albo wyjść z programu CommView, albo podłączyć do komputera dodatkowy interfejs sieciowy, np. kartę sieci przewodowej (druga opcja jest wygodniejsza). 8

9 Zapoznać się z działaniem programu używając w tym celu opcji pomocy (ang. Help). Po dokonaniu aktywacji oraz po zapoznaniu się z działaniem podstawowych funkcji, zademonstrować nauczycielowi działanie pełnej wersji programu. 20. Zapoznać się z samouczkiem [2] opisującym wykorzystanie zainstalowanego programu. Samouczek ten nosi tytuł CommView Tutorial Packet Sniffing Is Fun! i jest zapisany w pliku cv_tutorial.pdf na nośniku z programem instalacyjnym. Zaleca się wykonanie opisanych w nim ćwiczeń (bez konieczności ich dokumentowania w sprawozdaniu). Uwaga! W niniejszej instrukcji komputer, na którym zainstalowany jest program do monitoringu i analizy ruchu sieci bezprzewodowej, nazywany będzie komputerem monitorującym. Natomiast drugi komputer w sieci bezprzewodowej zwany będzie komputerem testowym. 21. Korzystając z komputera testowego przy użyciu przeglądarki internetowej otworzyć stronę W tym czasie korzystając z komputera monitorującego dokonać przechwycenia danych przesyłanych drogą radiową. Na podstawie przechwyconych danych podać adres IP komputera użytego do otwarcia strony Wikipedii (czyli komputera testowego) oraz adresy IP serwerów obsługujących tę stronę. Odczytane adresy zapisać w sprawozdaniu. 22. Na podstawie przechwyconych danych podać adresy fizyczne MAC interfejsów sieciowych lokalnych komputerów. Odczytane adresy zapisać w sprawozdaniu. 23. Na podstawie wcześniej przechwyconych danych dokonać w programie CommView for WiFi rekonstrukcji przechwyconej strony Wikipedii (tekstu strony oraz grafiki). Zademonstrować wykonanie tego zadania nauczycielowi. 24. Na obu komputerach skonfigurować po jednym kliencie poczty elektronicznej (np. MS Outlook). Każdy z klientów powinien zawierać inny adres . Skonfigurować programy klienckie poczty w ten sposób, aby wykorzystywały protokoły pop3, smpt lub imap. Sprawdzić działanie systemu poprzez przesłanie poczty elektronicznej z jednego komputera do drugiego. W sprawozdaniu zapisać nazwę wybranego protokołu do przesłania poczty oraz jego konfigurację. 25. Przy użyciu programu CommView for WiFi dokonać przechwycenia danych z komputera testowego podczas odbierania poczty elektronicznej. Następnie, na podstawie przechwyconych danych, odczytać hasło poczty elektronicznej używanej na komputerze testowym. W sprawozdaniu zapisać wnioski płynące z tego zadania dotyczące bezpieczeństwa danych sieci bezprzewodowej WiFi. Zademonstrować wykonanie tego ćwiczenia nauczycielowi. 26. Na komputerze testowym zainstalować darmowego klienta transferu plików ftp (np. FileZilla). Przetestować działanie klienta ściągając darmowe i legalnie upublicznione oprogramowanie lub publicznie udostępnione dokumenty, zwracając szczególną uwagę na legalność wszelkich działań (np. ściągnąć wybrane pliki z portalu: ). Uwaga, w przypadku zauważenia przez nauczyciela jakichkolwiek nadużyć lub naruszenia regulaminu pracowni, ocena z niniejszego ćwiczenia będzie odpowiednio obniżona. 9

10 Podać w sprawozdaniu nazwę zainstalowanego klienta ftp. 27. Uruchomić na nowo program do monitoringu i analizy ruchu w sieci i dokonać przechwycenia przesyłanych danych radiowych. W tym czasie używając komputera testowego wykonać następujące czynności: a. wymienić korespondencję elektroniczną pomiędzy komputerami (np. wysłać i odebrać kilka i), b. przeczytać opis przetwornika analogowo-cyfrowego na stronach Wikipedii, c. sprawdzić najnowsze wiadomości na portalu d. przez około minutę posłuchać Programu Trzeciego Polskiego Radia, e. przy pomocy przeglądarki internetowej odwiedzić jedną ze stron wykorzystujących połączenie bezpieczne (szyfrowane) (np. https://www.ipko.pl/), f. ściągnąć z Internetu lub z lokalnego komputera plik używając klienta ftp (przestrzegając legalności niniejszego działania i jego spójności z regulaminem pracowni), g. sprawdzić połączenie pomiędzy komputerem testowym a serwerem ZST używając konsoli komend tekstowych i polecenia ping. Adres IP serwera ZST to h. dokonać transferu kilku kopii plików pomiędzy komputerami testowymi przy użyciu sieci bezprzewodowej. Korzystając z przechwyconych danych, dokonać statystycznego porównania liczby przechwyconych pakietów protokołów IP. W tym wybrać opcję View, Statistics, następnie Packets oraz opcję IP Protocols. W sprawozdaniu zamieścić tabelę zawierającą następujące zestawienie: nazwę protokołu IP (np. TCP, UDP, ICMP) liczbę przechwyconych pakietów danego protokołu IP warstwę modelu OSI, do której należy dany pakiet. Następnie, dokonać bardziej dogłębnego porównania liczby przechwyconych pakietów protokołów IP analizując pod-protokoły IP. W tym przypadku wybrać opcję IP Sub-Protocols zamiast opcji IP Protocols. W sprawozdaniu zamieścić kolejną tabelę zawierającą tym razem następujące zestawienie: nazwę pod-protokołu IP (np. http, ftp, pop3) liczbę przechwyconych pakietów danego pod-protokołu IP warstwę modelu OSI, do której należy dany pakiet. 28. Na podstawie danych przechwyconych w zadaniu poprzednim wykreśl w sprawozdaniu strukturę logiczną używanej sieci komputerowej. W tym celu skorzystaj z opcji View, Matrix, a następnie By MAC lub By IP. 29. Przy użyciu przeglądarki internetowej dowolnego komputera w sieci bezprzewodowej połącz się z routerem sieci Informatyk (wpisując jego adres IP w okienku adresowym przeglądarki), a następnie skonfiguruj router w ten sposób, aby zwiększyć stopień bezpieczeństwa danych. W sprawozdaniu zapisz: 10

11 Opracowanie a. jakie rodzaje (standardy) zabezpieczania danych oferowane są przez konfigurowany router, b. spośród dostępnych w routerze rodzajów wybierz opcję najsilniejszego zabezpieczenia. W sprawozdaniu podaj uzasadnienie wyboru, c. napisz, w jaki sposób powyższa modyfikacja wpłynęła na sposób wyświetlania pakietów przechwytywanych przez program do monitoringu i analizy ruchu sieci. Pisemne sprawozdanie dokumentujące wykonanie powyższych zadań należy przekazać nauczycielowi na zakończenie zajęć. Literatura [1] K. Pytel, S. Osetek: Systemy operacyjne i sieci komputerowe. WSiP, Warszawa [2] Tamosoft: CommView Tutorial Packet Sniffing is Fun! data dostępu [3] Sieci Wi-Fi, PC World Komputer Special, Nr2/2004. (czasopismo dołączone do zestawu) 11

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 18. ZASADY ADRESOWANIA IP cz. I. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 18. ZASADY ADRESOWANIA IP cz. I. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 18 ZASADY ADRESOWANIA IP cz. I Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Zapoznanie z teoretycznymi zasadami

Bardziej szczegółowo

11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ

11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.0 Suwałki 2011 Cel ćwiczenia Nabycie podstawowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ADRESOWANIA IP cz. II

ZASADY ADRESOWANIA IP cz. II ZASADY ADRESOWANIA IP cz. II Cel ćwiczenia Praktyczne zapoznanie z zasadami adresowania IP Zadania 1. Przy użyciu funkcji ipconfig /all odczytać i zapisać w sprawozdaniu następujące ustawienia protokołu

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfiguracji systemu Windows do pracy w sieci Zadania 1. Korzystając z podręcznika [1] wyjaśnij, czym są i do czego służą protokoły

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Instalacja i konfiguracja serwera Windows Serwer 2008 cz. 1

Ćwiczenie 2. Instalacja i konfiguracja serwera Windows Serwer 2008 cz. 1 SERIA II Pracownia sieciowych systemów operacyjnych. Ćwiczenie 1. Konfiguracja lokalnych kont użytkowników 1. Opisz w sprawozdaniu różnice pomiędzy trzema następującymi rodzajami kont użytkowników systemu

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 23 KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych

Bardziej szczegółowo

KONFIGUROWANIE PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ

KONFIGUROWANIE PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 6 KONFIGUROWANIE PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.4 Suwałki 2012 Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Część II Konfiguracja komputera w roli serwera plików i drukarek

Część II Konfiguracja komputera w roli serwera plików i drukarek Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych PRACA W SIECI RÓWNOPRAWNEJ Część II Konfiguracja komputera w roli serwera plików i drukarek Opracował Sławomir Zielioski Suwałki 2012

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 7 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS. cz. I Panel sterowania i pulpit. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych

Ćwiczenie Nr 7 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS. cz. I Panel sterowania i pulpit. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 7 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS cz. I Panel sterowania i pulpit Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PRACA W SIECI RÓWNOPRAWNEJ. Konfiguracja komputera w roli serwera plików i drukarek

PRACA W SIECI RÓWNOPRAWNEJ. Konfiguracja komputera w roli serwera plików i drukarek PRACA W SIECI RÓWNOPRAWNEJ Konfiguracja komputera w roli serwera plików i drukarek Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfigurowania komputera w roli serwera plików i drukarek w sieci równoprawnej Zadania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGUROWANIE SERWERA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH

INSTALACJA I KONFIGUROWANIE SERWERA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 10 INSTALACJA I KONFIGUROWANIE SERWERA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.1 Suwałki 2011

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP Opracował Sławomir Zielioski Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS

INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 14 INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Opracował Sławomir Zielioski Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfigurowania komputera

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 5. SYSTEMY PLIKÓW Część II. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 5. SYSTEMY PLIKÓW Część II. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 5 SYSTEMY PLIKÓW Część II Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Zapoznanie z system plików systemów

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE, AiR r. I, sem. II Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik teleinformatyk 312[02]-02 Czerwiec 2009

Komentarz technik teleinformatyk 312[02]-02 Czerwiec 2009 Strona 1 z 16 Strona 2 z 16 Strona 3 z 16 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji. III. Wykaz działań

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 15 PRACA W TRYBIE MS-DOS. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 15 PRACA W TRYBIE MS-DOS. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 15 PRACA W TRYBIE MS-DOS Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności używania poleceń

Bardziej szczegółowo

KONFIGUROWANIE PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ

KONFIGUROWANIE PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych KONFIGUROWANIE PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zielioski Wersja 1.0 Suwałki 2011 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

NIP: 684-250-86-53 REGON 180253193 INSTRUKCJA KONFIGURACJI WIFI NA PRZYKŁADZIE ROUTERA TP-LINK TL-WR740N.

NIP: 684-250-86-53 REGON 180253193 INSTRUKCJA KONFIGURACJI WIFI NA PRZYKŁADZIE ROUTERA TP-LINK TL-WR740N. INSTRUKCJA KONFIGURACJI WIFI NA PRZYKŁADZIE ROUTERA TP-LINK TL-WR740N. Urządzenie to posiada 1 port WAN (niebieski na zdjęciu) oraz 4 porty LAN (żółte na zdjęciu). Port WAN służy do podłączenia przyjścia

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfigurowania komputera w sieci typu klient-serwer Zadania 1. Przestudiować w podręczniku [1] rozdział pt. Praca w sieci z serwerem.

Bardziej szczegółowo

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe 1) Znajdowanie komputerów podłączonych do sieci lokalnej. Z menu Start bądź z Pulpitu wybierz opcję Moje miejsca sieciowe. Z dostępnych

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Zapoznanie z budową i funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 4. SYSTEMY PLIKÓW cz. I. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 4. SYSTEMY PLIKÓW cz. I. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 4 SYSTEMY PLIKÓW cz. I Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Zapoznanie z systemami plików używanymi

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat hasła SOHO (ang. Small Office/Home Office).

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat hasła SOHO (ang. Small Office/Home Office). T: Konfiguracja urządzeń sieciowych przez przeglądarkę www. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat hasła SOHO (ang. Small Office/Home Office). Konfiguracja urządzeń sieciowych

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[03] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 312[02]-04-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND.

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Podłączenie Routera firmy ASUS Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Router ADSL Poniżej (zdjęcie)

Bardziej szczegółowo

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router.

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router. Poniżej kilka wskazówek, jak skorzystać z Vigora jako serwera drukarki. Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router.

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router. Poniżej kilka wskazówek, jak skorzystać z Vigora jako serwera drukarki. Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] 312[02]-02-092 Numer zadania: 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] 312[02]-02-092 Numer zadania: 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] 312[02]-02-092 Numer zadania: 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych maj-lipiec 2015 r.

Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych maj-lipiec 2015 r. Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych maj-lipiec 2015 r. E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Tabela Powiązanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Temat: Identyfikacja właściciela domeny. Identyfikacja tras

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME Nr dwiczenia: PT-02 Nr wersji dwiczenia: 2 Temat dwiczenia: PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PACKET TRACER CZĘŚD 2 Orientacyjny czas wykonania dwiczenia: 1 godz. Wymagane oprogramowanie: 6.1.0 Spis treści 0.

Bardziej szczegółowo

Router WIFI Huawei HG 553 3G/4G LTE + Modem Huawei e3372h LTE

Router WIFI Huawei HG 553 3G/4G LTE + Modem Huawei e3372h LTE Informacje o produkcie Utworzono 29-05-2016 Router WIFI Huawei HG 553 3G/4G LTE + Modem Huawei e3372h LTE Cena : 399,00 zł 154,46 zł (netto) 189,99 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : bardzo

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

Instalacja routera WAN/Ethetnet na przykładzie Vigora serii 2910

Instalacja routera WAN/Ethetnet na przykładzie Vigora serii 2910 Po rozpakowaniu routera należy sprawdzić czy przełącznik zasilania znajdujący się w tylnym panelu jest ustawiony w pozycji OFF (wyłączony). Jeżeli tak, można podłączyć wtyk zasilacza do gniazda DC routera,

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Sieci

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik PRE 10/20/30

Przewodnik PRE 10/20/30 Przewodnik PRE 10/20/30 PRE10/20/30 służy do podłączenia i zarządzania urządzeniami ELEKTROBOCK (jednostka centralna PocketHome,termostat PT41 itp.) przez internet. Po podłączeniu do sieci LAN za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 13 ARCHITEKTURA SYSTEMU WINDOWS. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 13 ARCHITEKTURA SYSTEMU WINDOWS. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 13 ARCHITEKTURA SYSTEMU WINDOWS Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Zapoznanie z architekturą systemu

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS. cz. II Rejestr systemu

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS. cz. II Rejestr systemu ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS cz. II Rejestr systemu Cel ćwiczenia Wprowadzenie do zarządzania systemem Windows Zadania 1. Korzystając z podręcznika [1] wyjaśnij w sprawozdaniu, czym jest rejestr systemu

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe

Technologie sieciowe Technologie sieciowe ITA-108 Wersja 1.2 Katowice, Lipiec 2009 Spis treści Wprowadzenie i Moduł I Wprowadzenie do sieci komputerowych I-1 Moduł II Omówienie i analiza TCP/IP II-1 Moduł III Zarządzanie adresacją

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex Wstęp Na wstępie pragniemy podziękować za zakupienie bezprzewodowego routera 11g firmy Sweex. Umożliwia on szybką i sprawną konfigurację sieci

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco WAG54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco WAG54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco WAG54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas rejestracji

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu podręcznik użytkownika szybki internet, dzięki któremu szybko i w prosty sposób będą Państwo mogli

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych?

Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych? Zadanie 1. Rysunek przedstawia topologię A. magistrali. B. pierścienia. C. pełnej siatki. D. rozszerzonej gwiazdy. Zadanie 2. W architekturze sieci lokalnych typu klient serwer A. żaden z komputerów nie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 6. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach?

Zadanie 6. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach? Zadanie 1. Na rysunku przedstawiono sieć o topologii A. siatki. B. drzewa. C. gwiazdy. D. magistrali. Zadanie 2. Jaką przepływność definiuje standard sieci Ethernet IEEE 802.3z? A. 1 Gb B. 10 Mb C. 100

Bardziej szczegółowo

Laboratorium podstaw telekomunikacji

Laboratorium podstaw telekomunikacji Laboratorium podstaw telekomunikacji Temat: Pomiar przepustowości łączy w sieciach komputerowych i podstawowe narzędzia sieciowe. Cel: Celem ćwiczenia jest przybliżenie studentom prostej metody pomiaru

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Aby utworzyć WDS w trybie bridge należy wykonać poniższe kroki:

Aby utworzyć WDS w trybie bridge należy wykonać poniższe kroki: WDS (ang. Wireless Distribution System) jest to bezprzewodowy system dystrybucji. Służy on do bezprzewodowego połączenia dwóch punktów dostępu AP. Zaimplementowano dwa tryby pracy systemu WDS: bridge -

Bardziej szczegółowo

Niniejsza instrukcja przedstawia przykład konfiguracji koncentratora SSL VPN w trybie Network Extension.

Niniejsza instrukcja przedstawia przykład konfiguracji koncentratora SSL VPN w trybie Network Extension. Niniejsza instrukcja przedstawia przykład konfiguracji koncentratora SSL VPN w trybie Network Extension. SSL VPN w trybie Network Extension działa prawidłowo na komputerach wyposaŝonych w systememy operacyjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I PODŁĄCZENIA NETBOX

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I PODŁĄCZENIA NETBOX INSTRUKCJA KONFIGURACJI I PODŁĄCZENIA NETBOX Grupa ARCCAN SMDP ul. Warszawska 97 05-090 Raszyn-Jaworowa tel. +48 22 720 52 57, email: biuro@arccan.eu www.arccan.eu Spis treści 1. KONFIGURACJA NETBOX W

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo