Ćwiczenie Nr 7 KONFIGUROWANIE BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Sieci Teleinformatycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenie Nr 7 KONFIGUROWANIE BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Sieci Teleinformatycznych"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 7 KONFIGUROWANIE BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 2.1 Suwałki 2012

2 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych umiejętności konfigurowania i zabezpieczania bezprzewodowych sieci komputerowych oraz nabycie podstawowych umiejętności analizowania pakietów IP przesyłanych w sieciach bezprzewodowych. Przygotowanie poprzedzające zajęcia 1. Przy użyciu tabeli porównać cechy następujących standardów komputerowych sieci bezprzewodowych: IEEE a, IEEE b, IEEE g, IEEE n. W tabeli podać rok wprowadzenia standardu, maksymalną prędkość transferu danych w megabitach na sekundę (Mb/s), orientacyjny zasięg wewnątrz budynków, liczbę kanałów radiowych w Europie, częstotliwość pasma radiowego wykorzystywanego do transmisji danych. 2. Przy użyciu tabeli krótko scharakteryzować oraz dokonać rankingu poniższych czterech standardów pod kątem ich siły zabezpieczenia sieci WiFi, gdzie liczba 1 określać będzie najsłabsze zabezpieczenie, natomiast liczba 4 zabezpieczenie najsilniejsze: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2. 3. Wyjaśnij znaczenie następujących skrótów lub pojęć: a) WiFi b) WAN c) LAN d) SSID e) usługa routingu f) usługa DHCP g) usługa NAT 4. Zapoznać się z samouczkiem [2] opisującym możliwości programu CommView for WiFi. Zaleca się wykonanie opisanych w nim ćwiczeń (bez konieczności ich dokumentowania w sprawozdaniu). Opisać najważniejsze możliwości programu. 2

3 Wymagany sprzęt i oprogramowanie dwa komputery instalator systemu operacyjnego płycie (DVD-ROM) sterowniki do płyty głównej komputera (CD-ROM) router WiFi dwa interfejsy WiFi z portami USB (TP Link oraz Cisco) drukarka lokalna z portem USB nośnik zawierający program do pomiaru prędkości transferu danych ( LAN Speed Test ) nośnik zawierający licencjonowaną wersję programu do monitorowania i analizy sieci bezprzewodowych CommView for WiFi wydruk samouczka programu CommView Zadania 5. Zmienić nazwy wskazanych przez nauczyciela komputerów na: Komp1 oraz Komp2. Skonfigurować ich wewnętrzne, przewodowe karty sieciowe tak, aby uzyskiwały dynamicznie adresy IP oraz dynamicznie uzyskiwały adresy bramy (konfiguracja pobierania adresów z serwera DHCP). Odłączyć karty sieciowe komputerów od sieci strukturalnej pracowni. 6. W niniejszym ćwiczeniu ze względów dydaktycznych należy wyłączyć obsługę protokołu IPv6 w ustawieniach protokołu TCP/IP przewodowych kart sieciowych obu komputerów (patrz Właściwości połączeń lokalnych). Zademonstrować nauczycielowi wykonanie niniejszego polecenia. 7. Rysunek 1 przedstawia poglądowo zalecany przez nauczyciela sposób podłączenia routera WiFi w pracowni teleinformatyki. Przerysować rysunek do sprawozdania. Uwaga, ze względu na potrzebę przejrzystości na rysunku tym pominięto przełącznik (ang. switch) pośredniczący pomiędzy interfejsem WAN routera WiFi oraz interfejsem LAN serwera pracowni. Należy zauważyć, że router posiada dwa interfejsy sieciowe: WAN oraz LAN. Interfejs WAN posłuży do połączenia routera WiFi z serwerem pracowni (za pośrednictwem przełącznika niepokazanego na rysunku), natomiast interfejs LAN będzie wykorzystywany do przewodowego lub bezprzewodowego łączenia komputerów do wewnętrznej sieci komputerowej obsługiwanej przez router WiFi. 3

4 Internet WAN Serwer pracowni teleinformatyki - usługa routingu - usługa NAT LAN kolor niebieski gniazda WAN (kolor nie - usługa routingu Router WiFi - usługa NAT - usługa DHCP LAN łącza przewodowe łącza bezprzewodowe kolor żółty gniazd A B C D E F G itd. / Rys. 1. Poglądowy schemat połączeń z routerem WiFi. 8. Podłączyć zasilacz do routera WiFi, a następnie w oparciu o instrukcję obsługi routera zresetować jego ustawienia. Instrukcja obsługi znajduje się na płycie CD. Uwaga! Ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia routera WiFi należy go zresetować używając jak najmniejszej siły. W pierwszej części niniejszych zajęć poszczególne zadania pozwolą na wstępne skonfigurowanie routera WiFi oraz na utworzenie przewodowej sieci lokalnej składającej się z dwóch komputerów oraz routera WiFi. Celem drugiej części zajęć (począwszy od Zadania 14) jest utworzenie bezprzewodowej sieci komputerowej. 4

5 9. Przyłączyć kartę sieciową jednego z komputerów do dowolnego portu LAN routera WiFi. Po wykonaniu tego połączenia komputer w przeciągu kilku sekund powinien automatycznie pobrać adres IP, adres bramy oraz adresy DNS z serwera DHCP działającego w routerze WiFi. Innymi słowy, router WiFi dynamicznie skonfiguruje ustawienia karty sieciowej komputera. Aby sprawdzić, jakie ustawienia router WiFi nadał przewodowej karcie sieciowej komputera, należy w komputerze wykonać diagnostyczną funkcję ipconfig /all. Wykorzystując wynik działania funkcji ipconfig /all zapisać w sprawozdaniu wszystkie ustawienia nadane przez router WiFi przewodowej karcie sieciowej, po czym pokazać uzyskane ustawienia nauczycielowi. Nauczyciel sprawdzając wykonanie niniejszego zadania może zadać uczniom następujące pytania (należy zawczasu przygotować na nie odpowiedzi): a) Jaki adres IP oraz jaką maskę uzyskał dynamicznie komputer z routera WiFi? b) Jaki jest adres IP routera WiFi? 10. Używając przeglądarki internetowej połączyć się z panelem zarządzania routera WiFi wpisując w pasku adresu przeglądarki adres IP routera uzyskany w poprzednim zadaniu. Spowoduje to uruchomienie panelu zarządzania routerem oraz wyświetlenie okienka proszącego użytkownika o podanie nazwy oraz hasła. Należy wówczas podać następujące dane: Użytkownik: Hasło: admin admin Po zalogowaniu się do panelu zarządzania routerem WiFi użytkownik może dowolnie konfigurować ustawienia routera. W oparciu o instrukcję obsługi routera lub konsultując się z uczniami, którzy wcześniej wykonali niniejsze ćwiczenie, zidentyfikować zakładki oraz opcje menu pozwalające na: a) modyfikację ustawień interfejsu WAN routera, b) modyfikację ustawień interfejsu LAN routera. Zademonstrować nauczycielowi, w jaki sposób można konfigurować ustawienia interfejsów LAN oraz WAN routera WiFi. 11. W oparciu o Rysunek 1 zamieszczony w niniejszej instrukcji oraz w oparciu o konwencję adresacji IP w pracowni teleinformatyki (patrz schemat na tablicy ogłoszeń pracowni) zapisz w sprawozdaniu, jaki rodzaj pozyskiwania adresu IP należy nadać interfejsowi WAN routera WiFi: dynamiczny czy statyczny. W przypadku podania drugiej odpowiedzi (adresacja statyczna) należy również zapisać proponowany adres IP, maskę, adres bramy oraz adresy DNS. Skonsultuj z nauczycielem zapisaną w sprawozdaniu odpowiedź. 12. W oparciu o skonsultowane z nauczycielem ustawienia z poprzedniego zadania skonfigurować interfejs WAN routera WiFi. Następnie połączyć port WAN routera WiFi z jednym ze wskazanych przez nauczyciela gniazd sieci strukturalnej pracowni. 5

6 W wyniku dokonania powyższego połączenia router WiFi powinien nawiązać komunikację z serwerem pracowni i za jego pośrednictwem powinien uzyskać połączenie z Internetem. W ten sposób skonfigurowany router może być już użyty do tworzenie lokalnej przewodowej sieci komputerowej, co jest przedmiotem niniejszego zadania. Utwórz lokalną sieć komputerową łącząc karty sieciowe dwóch komputerów do portów LAN routera. Uwaga, jeden z komputerów był już podłączony do routera przed rozpoczęciem wykonywania niniejszego polecenia. Należy zaktualizować ustawienia tego komputera. W tym celu można odłączyć na kilka sekund kabel sieciowy łączący komputer z routerem, po czym ponownie go podłączyć. Po odczekaniu kilku sekund ustawienia karty sieciowej komputera powinny zostać zaktualizowane. Zidentyfikować i zapisać w sprawozdaniu ustawienia TCP/IP przewodowej karty sieciowej obu komputerów wykonując polecenie ipconfig /all (zapisać adres IP karty sieciowej komputera, maskę, adres IP bramy, adresy DNS). W celu sprawdzenia poprawności działania sieci lokalnej należy na obu komputerach uruchomić przeglądarkę internetową i połączyć się z jedną z pozaszkolnych witryn internetowych, np. z witryną Zademonstrować nauczycielowi efekt wykonania niniejszego zadania. 13. Nadać nową nazwę konfigurowanej sieci bezprzewodowej (SSID): Informatyk Uwaga! W niniejszym zadaniu nie należy wprowadzać jakichkolwiek zabezpieczeń chroniących sieć (podczas konfiguracji routera WiFi należy wybrać opcję No Security ). Numer kanału radiowego routera WiFi (ang. channel) dobrać w ten sposób, aby uniknąć kolizji z innymi routerami WiFi pracującymi w pracowni teleinformatycznej. W sprawozdaniu zamieścić: a. nazwę standardu transmisji wykorzystywanego przez router WiFi (np. IEEE x). b. nazwy SSID wykrytych sieci bezprzewodowych WiFi w pracowni oraz numery kanałów, na których one pracują, c. liczbę kanałów oferowanych przez konfigurowany router, d. teoretyczną maksymalną liczbę kanałów w standardzie IEEE używanym przez router (podać liczbę kanałów w routerach przeznaczonych dla Europy). Podstawowe informacje dotyczące konfiguracji i zabezpieczeń sieci bezprzewodowych znaleźć można w literaturze fachowej [3]. 6

7 14. Wcześniej wykonane zadania wykorzystywały router WiFi w sposób przewodowy. Niniejsze oraz następne zadania mają na celu utworzenie i skonfigurowanie sieci bezprzewodowej. Odłączyć kable sieciowe łączące komputery z routerem WiFi. 15. Na obu komputerach zainstalować interfejsy WiFi w ten sposób, aby nawiązały one łączność z routerem obsługującym sieć Informatyk. Uwaga! Jeżeli niniejsze ćwiczenie jest wykonywane na systemie operacyjnym serwerowym, np. Windows Serwer 2008R2, wówczas należy: a. zainstalować w serwerze odpowiednią funkcję obsługującą sieci bezprzewodowe, b. zainstalować sterowniki kart sieciowych WiFi używając trybu zgodności z systemem Windows 7. Zapisać w sprawozdaniu ustawienia TCP/IP interfejsów bezprzewodowych pozyskane dynamicznie z routera WiFi. Sprawdzić, czy komputery łączą się z Internetem, po czym zgłosić nauczycielowi fakt wykonania niniejszego zadania. 16. Skonfigurować komputery do pracy w sieci równoprawnej w grupie roboczej o nazwie BEZKABELKA. Pierwszy komputer ( Komp1 ) skonfigurować w roli serwera plików i serwera wydruku. W tym celu należy do niego podłączyć i udostępnić drukarkę lokalną przy pomocy portu USB. Drukarka ta ma być udostępniona pod nazwą DrukarkaWiFi. Sterownik do drukarki należy pobrać z internetowej strony producenta drukarki (nie należy w tym celu używać innych stron internetowych poza stroną producenta drukarki). Na wszystkich komputerach założyć konta dla użytkowników opisanych w Tabeli 1. Na serwerze plików założyć foldery o nazwach Tylko Kowalski oraz Wszyscy, a następnie umieścić w nich tekstowe pliki testowe z nazwiskami uczniów wykonujących to ćwiczenie. Uprawnienia i zabezpieczenia zasobów opisane są w Tabeli 1. Tabela 1. Nazwy kont, uprawnienia i zabezpieczenia Nazwisko Nazwa konta (login) Hasło Prawa modyfikacji folderu Tylko Kowalski (lokalne i zdalne) Prawa modyfikacji folderu Wszyscy (lokalne i zdalne) Prawa do drukowania lokalnego i zdalnego Jan Kowalski j.kowalski qwerty Tak Tak Nie Anna Nowak a.nowak asdfgh Nie Tak Tak Jarosław Kargul j.kargul zxcvbn Nie Tak Nie Po przetestowaniu zademonstrować działający system nauczycielowi. 7

8 17. Naszkicować logiczny schemat lokalnej sieci komputerowej zawierającej nowo-stworzoną sieć bezprzewodową, przełącznik oraz serwer pracowni. Przy symbolach urządzeń podać ich adresy IP. W szczególności podać adresy IP komputerów pracujących w sieci bezprzewodowej oraz podać adres IP routera bezprzewodowego. Podać adresy MAC kart WiFi. Użyć symboli graficznych firmy Cisco. 18. Pomierzyć prędkość transferu danych pomiędzy komputerami pracującymi w sieci bezprzewodowej ( Komp1 oraz Komp2 ). W celu wykonania tego zadania można wykorzystać program o nazwie LAN Speed Test (dołączony w zestawie). W tym przypadku należy wyłączyć zaporę sieciową w obu komputerach i udostępnić programowi na zdalnym komputerze folder z pełnymi prawami odczytu i zapisu. W sprawozdaniu opisać sposób pomiaru prędkości oraz podać, w o ile prędkość pomierzona różni się od maksymalnej możliwej prędkości w wykorzystywanej przez router technologii WiFi. Następnie porównać uzyskaną prędkość z prędkością, którą można by uzyskać stosując sieć przewodową. Podać, która z sieci ma przewagę prędkości transmisji danych: przewodowa czy bezprzewodowa? 19. Na komputerze wykorzystującym kartę sieciową TP-Link zainstaluj program do monitorowania i analizowania ruchu w sieci o nazwie CommView for WiFi. Karta TP-Link jest kompatybilna z programem ComView for WiFi. Program CommView for WiFi należy zainstalować w trybie standardowym (ang. Standard Mode). Podczas instalacji nie należy wybierać trybu telefonii internetowej VoIP. Podczas instalowania programu należy zainstalować specjalne sterowniki do interfejsu sieci bezprzewodowej (program instalacyjny automatycznie zapyta o zgodę na zainstalowanie odpowiedniego sterownika). Po zainstalowaniu programu CommView for WiFi oraz po zainstalowaniu wymaganych przez ten program sterowników program ten będzie się uruchamiał w okrojonej wersji testowej (ang. evaluation version). W celu zmiany statusu programu z wersji testowej do wersji pełnej należy dwa razy kliknąć myszką na plik licencyjny o nazwie LIC68324T4.W4L, który znajduje się na nośniku wraz z programem instalacyjnym, a następnie dokonać automatycznej aktywacji przez Internet (opcja o nazwie autmatically online ). Uwaga! Uruchomiony program CommView for WiFi przejmuje dla siebie pełną kontrolę nad interfejsem sieci bezprzewodowej. Dlatego też nie jest możliwe jednoczesne korzystanie z przeglądarki internetowej i z programu CommView for WiFi używając pojedynczego interfejsu sieciowego. Po wyjściu z programu CommView for WiFi, program uwalnia zasoby sprzętowe. Dlatego też w celu jednoczesnego korzystania z powyższego programu oraz z Internetu należy albo wyjść z programu CommView, albo podłączyć do komputera dodatkowy interfejs sieciowy, np. kartę sieci przewodowej (druga opcja jest wygodniejsza). 8

9 Zapoznać się z działaniem programu używając w tym celu opcji pomocy (ang. Help). Po dokonaniu aktywacji oraz po zapoznaniu się z działaniem podstawowych funkcji, zademonstrować nauczycielowi działanie pełnej wersji programu. 20. Zapoznać się z samouczkiem [2] opisującym wykorzystanie zainstalowanego programu. Samouczek ten nosi tytuł CommView Tutorial Packet Sniffing Is Fun! i jest zapisany w pliku cv_tutorial.pdf na nośniku z programem instalacyjnym. Zaleca się wykonanie opisanych w nim ćwiczeń (bez konieczności ich dokumentowania w sprawozdaniu). Uwaga! W niniejszej instrukcji komputer, na którym zainstalowany jest program do monitoringu i analizy ruchu sieci bezprzewodowej, nazywany będzie komputerem monitorującym. Natomiast drugi komputer w sieci bezprzewodowej zwany będzie komputerem testowym. 21. Korzystając z komputera testowego przy użyciu przeglądarki internetowej otworzyć stronę W tym czasie korzystając z komputera monitorującego dokonać przechwycenia danych przesyłanych drogą radiową. Na podstawie przechwyconych danych podać adres IP komputera użytego do otwarcia strony Wikipedii (czyli komputera testowego) oraz adresy IP serwerów obsługujących tę stronę. Odczytane adresy zapisać w sprawozdaniu. 22. Na podstawie przechwyconych danych podać adresy fizyczne MAC interfejsów sieciowych lokalnych komputerów. Odczytane adresy zapisać w sprawozdaniu. 23. Na podstawie wcześniej przechwyconych danych dokonać w programie CommView for WiFi rekonstrukcji przechwyconej strony Wikipedii (tekstu strony oraz grafiki). Zademonstrować wykonanie tego zadania nauczycielowi. 24. Na obu komputerach skonfigurować po jednym kliencie poczty elektronicznej (np. MS Outlook). Każdy z klientów powinien zawierać inny adres . Skonfigurować programy klienckie poczty w ten sposób, aby wykorzystywały protokoły pop3, smpt lub imap. Sprawdzić działanie systemu poprzez przesłanie poczty elektronicznej z jednego komputera do drugiego. W sprawozdaniu zapisać nazwę wybranego protokołu do przesłania poczty oraz jego konfigurację. 25. Przy użyciu programu CommView for WiFi dokonać przechwycenia danych z komputera testowego podczas odbierania poczty elektronicznej. Następnie, na podstawie przechwyconych danych, odczytać hasło poczty elektronicznej używanej na komputerze testowym. W sprawozdaniu zapisać wnioski płynące z tego zadania dotyczące bezpieczeństwa danych sieci bezprzewodowej WiFi. Zademonstrować wykonanie tego ćwiczenia nauczycielowi. 26. Na komputerze testowym zainstalować darmowego klienta transferu plików ftp (np. FileZilla). Przetestować działanie klienta ściągając darmowe i legalnie upublicznione oprogramowanie lub publicznie udostępnione dokumenty, zwracając szczególną uwagę na legalność wszelkich działań (np. ściągnąć wybrane pliki z portalu: ). Uwaga, w przypadku zauważenia przez nauczyciela jakichkolwiek nadużyć lub naruszenia regulaminu pracowni, ocena z niniejszego ćwiczenia będzie odpowiednio obniżona. 9

10 Podać w sprawozdaniu nazwę zainstalowanego klienta ftp. 27. Uruchomić na nowo program do monitoringu i analizy ruchu w sieci i dokonać przechwycenia przesyłanych danych radiowych. W tym czasie używając komputera testowego wykonać następujące czynności: a. wymienić korespondencję elektroniczną pomiędzy komputerami (np. wysłać i odebrać kilka i), b. przeczytać opis przetwornika analogowo-cyfrowego na stronach Wikipedii, c. sprawdzić najnowsze wiadomości na portalu d. przez około minutę posłuchać Programu Trzeciego Polskiego Radia, e. przy pomocy przeglądarki internetowej odwiedzić jedną ze stron wykorzystujących połączenie bezpieczne (szyfrowane) (np. https://www.ipko.pl/), f. ściągnąć z Internetu lub z lokalnego komputera plik używając klienta ftp (przestrzegając legalności niniejszego działania i jego spójności z regulaminem pracowni), g. sprawdzić połączenie pomiędzy komputerem testowym a serwerem ZST używając konsoli komend tekstowych i polecenia ping. Adres IP serwera ZST to h. dokonać transferu kilku kopii plików pomiędzy komputerami testowymi przy użyciu sieci bezprzewodowej. Korzystając z przechwyconych danych, dokonać statystycznego porównania liczby przechwyconych pakietów protokołów IP. W tym wybrać opcję View, Statistics, następnie Packets oraz opcję IP Protocols. W sprawozdaniu zamieścić tabelę zawierającą następujące zestawienie: nazwę protokołu IP (np. TCP, UDP, ICMP) liczbę przechwyconych pakietów danego protokołu IP warstwę modelu OSI, do której należy dany pakiet. Następnie, dokonać bardziej dogłębnego porównania liczby przechwyconych pakietów protokołów IP analizując pod-protokoły IP. W tym przypadku wybrać opcję IP Sub-Protocols zamiast opcji IP Protocols. W sprawozdaniu zamieścić kolejną tabelę zawierającą tym razem następujące zestawienie: nazwę pod-protokołu IP (np. http, ftp, pop3) liczbę przechwyconych pakietów danego pod-protokołu IP warstwę modelu OSI, do której należy dany pakiet. 28. Na podstawie danych przechwyconych w zadaniu poprzednim wykreśl w sprawozdaniu strukturę logiczną używanej sieci komputerowej. W tym celu skorzystaj z opcji View, Matrix, a następnie By MAC lub By IP. 29. Przy użyciu przeglądarki internetowej dowolnego komputera w sieci bezprzewodowej połącz się z routerem sieci Informatyk (wpisując jego adres IP w okienku adresowym przeglądarki), a następnie skonfiguruj router w ten sposób, aby zwiększyć stopień bezpieczeństwa danych. W sprawozdaniu zapisz: 10

11 Opracowanie a. jakie rodzaje (standardy) zabezpieczania danych oferowane są przez konfigurowany router, b. spośród dostępnych w routerze rodzajów wybierz opcję najsilniejszego zabezpieczenia. W sprawozdaniu podaj uzasadnienie wyboru, c. napisz, w jaki sposób powyższa modyfikacja wpłynęła na sposób wyświetlania pakietów przechwytywanych przez program do monitoringu i analizy ruchu sieci. Pisemne sprawozdanie dokumentujące wykonanie powyższych zadań należy przekazać nauczycielowi na zakończenie zajęć. Literatura [1] K. Pytel, S. Osetek: Systemy operacyjne i sieci komputerowe. WSiP, Warszawa [2] Tamosoft: CommView Tutorial Packet Sniffing is Fun! data dostępu [3] Sieci Wi-Fi, PC World Komputer Special, Nr2/2004. (czasopismo dołączone do zestawu) 11

11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ

11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.0 Suwałki 2011 Cel ćwiczenia Nabycie podstawowych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGUROWANIE SERWERA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH

INSTALACJA I KONFIGUROWANIE SERWERA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 10 INSTALACJA I KONFIGUROWANIE SERWERA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.1 Suwałki 2011

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 23 KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort. Mac OS X 10.5 + Windows

Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort. Mac OS X 10.5 + Windows Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort Mac OS X 10.5 + Windows 1 Spis treści Rozdział 1 3 Pierwsze kroki 5 Konfigurowanie bezprzewodowego urządzenia Apple 6 Rozszerzanie zasięgu

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK

Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Największa oferta publikacji zawodowych w Polsce podręczniki repetytoria i testy przygotowujące do egzaminów nowy cykl Pracownia do praktycznej nauki zawodu ćwiczenia do nauki języków obcych zawodowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 63 Za kulisami 63 Podstawy sieci 67 Obiekty, które mogą zakłócać pracę AirPort. Słowniczek 68

Rozdział 4 63 Za kulisami 63 Podstawy sieci 67 Obiekty, które mogą zakłócać pracę AirPort. Słowniczek 68 Sieci Apple AirPort 1 Spis treści Rozdział 1 3 Pierwsze kroki 5 Użycie Narzędzia AirPort do skonfigurowania dostępu do Internetu za pomocą bezprzewodowego urządzenia Apple 6 Rozszerzanie zasięgu sieci

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1. Dostęp do konsoli zarządzania... 6 2. Strona główna panelu konfiguracyjnego... 8 2.1 Przegląd urządzenia... 8 2.1.1. Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS

INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 14 INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1 Dostęp do konsoli zarządzania... 4 2 Strona główna... 6 2.1. Przegląd urządzenia... 6 2.1.1. Przeglądanie i podłączenie do nadającej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T28. Budowa Sieci w modelu Infrastructure 1. Budowa Sieci w modelu Infrastructure Celem poniższego ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP Opracował Sławomir Zielioski Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych

Bardziej szczegółowo

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Konfiguracja i instalacja

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Konfiguracja i instalacja Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Konfiguracja i instalacja 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308 TL-WA500G Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M Rev: 1.0.0 1910010308 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. Logo jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe Punkty Dostępowe. Instrukcja użytkownika język polski

Bezprzewodowe Punkty Dostępowe. Instrukcja użytkownika język polski Bezprzewodowe Punkty Dostępowe Standard / Pro / Advanced / Advanced+ Instrukcja użytkownika język polski Wersja: 2.9 Oświadczenie Federalnej Komisji Komunikacji (FCC - Federal Communication Commission)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce modem Pirelli DRG A226G Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Uruchomienie usługi OneOffice na linii

Bardziej szczegółowo

Zakład Informatyki Gospodarczej. Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska KONFIGURACJA LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ

Zakład Informatyki Gospodarczej. Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska KONFIGURACJA LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Zakład Informatyki Gospodarczej Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska KONFIGURACJA LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Spis treści Opracowanie Sylwester Pięta Marcin Ścibisz 1. Wstęp... 2 1.1. Internet a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci lokalnej

Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo