Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia"

Transkrypt

1 Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Konfigurację należy przeprowadzać z użyciem komputera podłączonego do routera poprzez kabel Ethernet. Jeżeli aktualnie używasz modemu ADSL odłącz go. Router zastąpi modem. Podłącz komputer do jednego z portów routera oznaczonych LAN 1~4 za pomocą kabla Ethernet. 1

2 Podłącz port splittera ADSL oznaczony LINE do gniazda telefonicznego kablem telefonicznym, port splittera oznaczony MODEM do portu ADSL routera, a port splittera oznaczony PHONE do portu LINE routera. Podłącz telefon kablem telefonicznym do jednego z portów routera oznaczonych PHONE 1/2. W razie konieczności podłącz urządzenia USB do portów USB routera. 1. Jeżeli chcesz udostępniać pliki lub używać funkcji poczty głosowej USB podłącz dysk USB do portu USB routera. Aby udostępniać drukarkę USB podłącz drukarkę do portu USB. 2. Aby używać funkcji poczty głosowej USB upewnij się że na dysku USB podłączonym do routera jest więcej niż 4MB wolnego miejsca. Podłącz przewód zasilacza do gniazda zasilania routera a wtyczkę do gniazda zasilającego w ścianie. Włącz router oraz pozostałe urządzenia sieciowe. Następnie upewnij się że wskazania diod routera są zgodne z poniższym opisem. Zasilanie: świeci WLAN: świeci lub miga Linia: Świeci lub miga ADSL: Świeci lub miga LAN: Świeci lub miga USB: Świeci lub miga Jeżeli wskazania diod są nieprawidłowe upewnij się że wszystkie kable (zasilający, telefoniczne oraz kabel Ethernet) są prawidłowo podłączone do urządzenia. Jeżeli kable telefoniczne są prawidłowo podłączone a dioda ADSL przestaje świecić, skontaktuj się z dostawcą Internetu aby upewnić się, że linia telefoniczna działa prawidłowo. 2

3 Konfiguracja urządzenia Użytkownikom systemu Windows zalecamy konfigurowanie urządzenia z użyciem płyty CD. Użytkownikom systemow Mac OS\Linux\Windows\Android\iOS nie mającym możliwości uruchomienia dołączonej płyty CD zalecamy konfigurację z użyciem przeglądarki internetowej. Sposób konfiguracji z użyciem przeglądarki opisany jest w punkcie Dodatek. Użycie płyty CD Włoż płytę CD do napędu w komputerze. Okno uruchamiania programu instalacyjnego zostanie wyświetlone automatycznie. Wybierz model produktu i Start Setup (Rozpocznij instalację) 3

4 Pojawi się program informujący o prawidłowym podłączaniu urządzenia. Następnie zostanie uruchomiony program instalacyjny - Easy Setup Assistant. Naciśnij przycisk NEXT (DALEJ) i postępuj zgodnie z instrukcjami w programie W punkcie Setup the SIP Account for VoIP (konfiguracja konta SIP), należy wprowadzić informacje otrzymane od dostawcy usług VoIP. Wprowadź Profile Name (Nazwę profile) oraz parametry otrzymane od dostawcy usług VoIP Naciśnij NEXT (DALEJ) Przed uruchomieniem programu instalacyjnego upewnij się że dysk USB został podłączony do routera. W przeciwnym wypadku może nie być możliwości skonfigurowania usługi poczty głosowej USB. Zaznacz te dwa pola Naciśnij NEXT (DALEJ) Za pomocą programu Easy Setup Assistant można skonfigurować udostępnianie urządzenia dla usługi poczty głosowej. Dokładny opis konfiguracji poczty głosowej USB znajduje się w instrukcji użytkownika, w punkcie USB Voice Mail. Po zakończeniu konfiguracji przejdź do Kroku 3 Testowanie połączenia z Internetem. 4

5 Testowanie połączenia Wprowadzanie podstawowych ustawień zostało zakończone. Otwórz przeglądarkę internetową i spróbuj odwiedzić dowolne strony internetowe aby przetestować połączenie, przykładowo: Jeżeli uda się wyświetlić powyższe strony oznacza to, że router został pomyślnie skonfigurowany i można już korzystać z Interentu. Jeżeli nie uda się wyświetlić stron przejdź do punktu T4. Co mogę zrobić jeżeli nie mam dostępu do Internetu? w sekcji Rozwiązywanie problemów. Sposób konfigurowania zaawansowanych ustawień urządzenia opisany jest w instrukcji użytkownika dołączonej na płycie CD. Powyższe ustawienia wystarczy wprowadzić tylko raz. Aby pozostałe komputery w sieci lokalnej miały dostęp do Internetu wystarczy je podłączyć do routera. Jeżeli któryś z podłączonych do routera komputerów nie ma dostępu do Internetu postępuj zgodnie z punktem T3. Co mogę zrobić jeżeli nie mam dostępu do strony konfiguracyjnej routera? w sekcji Rozwiązywanie problemów. 5

6 Zastosowanie portów USB Udostępnianie dysku w sieci lokalnej Funkcja ta umożliwia udostępnianie dysku USB komputerom, tabletom lub smartfonom połączonym do routera. Udostępnianiem dysku można zarządzać poprzez tworzenie I konfigurowanie kont użytkowników. Konfigurowanie udostępniania dysków opisane jest w instrukcji użytkownika, w punkcie Storage Sharing. Zdalne udostępnianie dysków serwer FTP Funkcja zdalnego udostępniania umożliwia zastosowanie dysku USB w roli serwera FTP umożliwiającego dostęp do plików z dowolnego miejsca poprzez sieć Internet. Konfiguracja funkcji opisana jest w instrukcji użytkownika, w punkcie FTP Server. Media Server Funkcja ta umożliwia odtwarzanie wideo, zdjęć i muzyki umieszczonej na dysku USB na urządzeniach podłączonych do routera korzystających z funkcji Media Server. Konfiguracja funkcji opisana jest w instrukcji użytkownika, w punkcie Media Server. Serwer druku Funkcja ta umożlwia udostępnianie drukarki podłączonej do routera komputerom w sieci lokalnej. Konfiguracja funkcji opisana jest w instrukcji użytkownika, w punkcie Print Server. Instrukcja użytkownika dostępna jest na płycie CD. Możesz również wejść na stronę wyszukać produkt Instrukcja użytkownika będzie dostępna na stronie pobierania dla danego produktu. 6

7 Rozwązywanie problemów T1. Jak przywrócić ustawienia fabryczne routera? Przy włączonym zasilaniu naciśnij i przytrzymaj umieszczony w otworze z tyłu routera przycisk RESET przez około 10 sekund. Przytrzymaj przez około 10 sekund Po przywróceniu ustawień fabrycznych dotychczas wprowadzone ustawienia zostaną utracone. Router będzie wymaga ponownego skonfigurowania. T2. Co mogę zrobić jeśli nie pamiętam hasła? 1) Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia tak jak to opisano w punkcie T1. 2) Użyj domyślnej nazwy użytkownika i hasła: admin, admin. 3) Skonfiguruj router ponownie zgodnie z powyższą instrukcją. T3.Co mogę zrobić jeśli nie mam dostępu do strony konfiguracyjnej urządzenia? 1) Skonfiguruj adres IP urządzenia. Dla systemu Windows 7 Wybierz Start > Panel sterowania, pojawi się następujące okno. Wybierz Wyświetl stan sieci i zadania 7

8 Wybierz Zmień ustawienia karty sieciowej Kliknij prawym przyciskiem na Połączenie lokalne Wybierz Właściwości Kliknij dwukrotnie Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) 8

9 Wybierz Uzyskaj adres IP automatycznie Wybierz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie Naciśnij OK Dla systemu Windows Vista Wybierz Start > Panel sterowania, pojawi się następujące okno. Wybierz Wyświetl stan sieci i zadania Wybierz Wyświetl stan 9

10 Wybierz Właściwości Kliknij dwukrotnie Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) 10

11 Wybierz Uzyskaj adres IP automatycznie Wybierz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie Naciśnij OK Dla systemu Windows XP Wybierz Start > Panel sterowania, pojawi się następujące okno. Wybierz Połączenia sieciowe i internetowe 11

12 Wybierz sieciowe Połączenia Kliknij prawym przyciskiem na Połączenie lokalne Wybierz Właściwości Kliknij dwukrotnie na Protokół internetowy (TCP/IP) 12

13 Wybierz Uzyskaj adres IP automatycznie Wybierz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie Naciśnij OK Naciśnij OK 13

14 2) Skonfiguruj Opcje internetowe. Otwórz przeglądarkę Internet explorer, otwórz zakładkę Narzędzia. Wybierz Opcje internetowe Zaznacz opcję Nigdy nie wybieraj połączenia Naciśnij OK Po wprowadzeniu powyższych ustawień spróbuj zalogować się do strony konfiguracyjnej routera. Jeżeli nadal nie masz dostępu do strony konfiguracyjnej przywróć ustawienia fabryczne urządzenia i ponownie spróbuj skonfigurować router zgodnie z powyższą instrukcją. Jeżeli problem nie ustąpi skontaktuj się z naszą pomocą techniczną. 14

15 T4. Co mogę zrobić jeśli nie mam dostępu do Internetu? 1) Upewnij się, że wszystkie kable (zasilający, telefoniczne oraz kabel Ethernet) są prawidłowo podłączone do urządzenia. 2) Sprawdź czy możesz zalogować się do strony konfiguracyjnej urządzenia. Jeżeli tak, przejdź do kroku 3. Jeżeli nie, skonfiguruj komputer zgodnie z punktem T3 i ponownie sprawdź czy masz dostęp do Internetu. Jeżeli problem się utrzymuje przejdź do następnego kroku. 3) Skontaktuj się z dostawcą Internetu i upewnij się, że wprowadzone parametry VPI/VCI, typ połączenia, nazwa użytkownika oraz hasło są prawidłowe. Jeżeli nie, wprowadź poprawne wartości i spróbuj ponownie. 4) Jeżeli nadal nie masz dostępu do Internetu przywróć ustawienia fabryczne routera i spróbuj ponownie skonfigurować urządzenie zgodnie z powyższą instrukcją. 5) Jeżeli problem nie ustąpi skontaktuj się z naszą pomocą techniczną. Informacje na temat Rozwiązywania problemów oraz adres kontaktowy wsparcia technicznego znajduje się na stronie: 15

16 Dodatek Konfigurowanie urządzenia - dla użytkowników systemów Mac OS\Linux\Windows\Android\iOS bez możliwości użycia płyty CD Logowanie Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w pasek adresu. Na pytanie o Nazwę użytkownika i hasło wprowadź wartości domyślne i naciśnij OK. Nazwa użytkownika: admin Hasło: admin Naciśnij OK Jeżeli okno dialogowe się nie pojawi przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie problemów. Jeżeli zapomniałeś hasła przejdź do punktu T2. 16

17 Po udanym zalogowaniu pojawi się strona konfiguracyjna urzą dzenia. Wybierz Quick Setup Konfiguracja parametrów połączenia z Internetem Pojawi się następujące okno. Naciśnij Next (Dalej) Wprowadź wartości VPI i VCI otrzymane od dostawcy Internetu Naciśnij Next (Dalej) Wybierz Typ połączenia WAN według informacji od dostawcy Internetu. Jeśli wybierzesz PPPoE/PPPoA przejdź do punktu A; Jeśli wybierzesz Dynamic IP (Dynamiczne IP) przejdź do punktu B; Jeśli wybierzesz Static IP/IPoA (Statyczne IP/IPoA) przejdź do punktu C; Jeśli wybierzesz Bridge Mode(Tryb Bridge) przejdź do punktu D. Naciśnij Next (Dalej) Jeżeli nie znasz prawidłowych wartości VPI, VCI oraz typu połączenia WAN skontaktuj się z dostawcą Internetu. Nie zalecamy używania trybu Bridge, w tym trybie tylko jedno urządzenie podłączone do routera może korzystać z Internetu. 17

18 A. Konfiguracja połączenia PPPoE/PPPoA Pojawi Wprowadź się następująca Nazwę użytkownika strona. (Username) i Hasło(Password) otrzymane od dostawcy Internetu. Naciśnij Next (Dalej) Jeżeli podłączasz urządzenie do linii która nie była jeszcze używana i nie zarejestrowałeś się na stronie dostawcy Internetu możliwe że używasz parametrów rejestracyjnych. Po zarejestrowaniu należy wprowadzić właściwą nazwę użytkownika i hasło. B. Konfiguracja połączenia Dynamic IP(Dynamiczne IP) Ten typ połączenia nie wymaga konfiguracji. C. Konfiguracja połączenia Static IP(Statyczne IP)/IPoA Pojawi się następująca strona. Wprowadź ręcznie parametry połączenia otrzymane od dostawcy Internetu Naciśnij Next (Dalej) D. Konfiguracja połączenia typu Bridge Ten typ połączenia nie wymaga konfiguracji. Po wprowadzeniu powyższej konfiguracji przejdź do punktu ustawień sieci bezprzewodowej Konfiguracja 18

19 Konfiguracja ustawień sieci bezprzewodowej Pojawi się następująca strona. Zachowaj domyślne ustawienie: Enable. Jeżeli chcesz wyłączyć sieć bezprzewodową wybierz Disable Wprowadź łatwą do zapamiętania nazwę sieci bezprzewodowej. Możesz również pozostawić nazwę domyślną Wybierz typ zabezpieczeń Wprowadź klucz zabezpieczeń o długości 8-64 znaków Naciśnij Next (Dalej) Ustawienie Disable Security(Brak zabezpieczeń nie jest zalecane. Po wprowadzeniu powyższej konfiguracji przejdź do punktu ustawień głosowych. Konfiguracja Konfiguracja ustawień głosowych Pojawi się następująca strona Wprowadź nazwę profilu ustawień Wprowadź parametry połączenia VoIP otrzymane od dostawcy usług VoIP Aby wprowadzić ustawienia zaawansowane zaznacz opcję More Setup. Po wprowadzeniu powyższej konfiguracji przejdź do punktu szybkiej konfiguracji. Zakończenie 19

20 Zakończenie szybkiej konfiguracji Pojawi się strona zapisywania ustawień. Potwierdź wprowadzone parametry. Naciśnij Previous (Poprzednie) aby je zmodyfikować lub Save (Zapisz) aby je zapisać. Po zapisaniu pojawi się następująca strona. Naciśnij Finish (Zakończ) Proces konfiguracji routera został zakończony. 20

21 Wsparcie techniczne Więcej zagadnień dotyczących pomocy w rozwiązywaniu problemów znajduje się na stronie: Najnowsze oprogramowanie, sterowniki i instrukcje obsługi można pobrać ze strony: Wsparcie techniczne można uzyskać pod następującymi adresami: Centrala Tel: Czas obsługi: całodobowo, 7 dni w tygodniu Polska Tel: +48 (0) (z telefonów komórkowych) Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00