UBEZPIECZENIOWE, WYWIADY, OPINIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBEZPIECZENIOWE, WYWIADY, OPINIE"

Transkrypt

1 TEMAT MIESIĄCA Direct w Polsce Ubezpieczenia sprzedawane metodą direct, a więc przez telefon i internet, stają się coraz bardziej popularne. W Polsce w 2005 roku stanowiły zaledwie 0,82 proc., w 2007 roku było to już 2 proc, a w proc. wszystkich sprzedanych polis. To jednak niewiele w porównaniu np. z Wielką Brytanią, gdzie ich udział wynosi około 40 proc. rynku. Pierwsze produkty sprzedawane metodą direct w naszym kraju pojawiły się w 2003 roku i były to ubezpieczenia komunikacyjne. Przełomowy okazał się rok 2007, gdy na rynek polski wkroczyło kilku graczy z europejskim doświadczeniem. Powstały również internetowe portale branżowe, porównujące oferty poszczególnych ubezpieczycieli. Obecnie na rynku są dostępne ubezpieczenia komunikacyjne, mienia, podróży oraz proste ubezpieczenia na życie. Sam segment polis sprzedawanych w Polsce drogą direct jest wart ok. 350 mln zł. Badania pokazują, że około 90 proc. klientów wybiera ubezpieczyciela direct w związku z atrakcyjną składką za ubezpieczenie. Rynek ubezpieczeń direct jaki jest i będzie? Czy warunki i otoczenie prawne oraz świadomość klientów sprzyjają jego rozwojowi? Opinie: Jan Grzegorz Prądzyński, prezes PIU Piotr Nowak, Naczelnik Wydziału Praktyk Rynkowych Departamentu Ochrony Klientów Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Maciej Woliński, Dyrektor ds. Zarządzania Siecią Sprzedaży, PZU SA Decyzje KNF dotyczące rynku ubezpieczeniowego AKTUALNOŚCI UBEZPIECZENIOWE, WYWIADY, OPINIE Ubezpieczenia direct osiągają dojrzałość - rozmowa ze Sławą Cwalińską Weychert, wiceprezes Link4 Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. i Link4 Life Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA Czas na e-ubezpieczenia! Nie jest źle - koniunktura w sektorze w I kw r. PRAWO, WYKŁADNIA, PORADY BRANŻOWE Z orzecznictwa Sądu Najwyższego Pasażer nie jest kierującym pojazdem Siedzący na przednim siedzeniu pasażer, który poprzez szarpnięcie kierownicą zmienia kierunek jazdy pojazdu mechanicznego, nie jest kierującym tym pojazdem, a za spowodowaną przez niego szkodę nie przysługuje odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. (wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 13 sierpnia 2008 r. I CSK 56/2008). Odmowa wypłaty odszkodowania

2 Ustalenie, że zakład ubezpieczeń odmówił powodowi wypłaty odszkodowania z uwagi na korzystanie z budynku uszkodzonego w trakcie pożaru bez odpowiednich zezwoleń i odbioru, wymagało uwzględnienia tej okoliczności przy ocenie istnienia normalnego związku przyczynowego pomiędzy nienależytym wykonaniem umowy przez pozwanego, a szkodą związaną z odmową wypłaty odszkodowania powodowi przez zakład ubezpieczeń (wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 22 lutego 2008 r.v CSK 444/2007). Propozycje Rzecznika Przymusowy wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych, Robert Siwik Wzorem ustawodawstw państw europejskich wprowadzono do polskiego prawa instytucję przymusowego wykupu akcji drobnych akcjonariuszy przez akcjonariuszy większościowych. Instytucja ta, zwana potocznie squeeze out (tzw. wyciśnięcie ) jest stosunkowo nową, a zarazem jedną z najbardziej spornych instytucji prawa polskiego, która swoje uregulowanie znajduje przede wszystkim w art. 418 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako KSH ). FUNDUSZE EMERYTALNE Działalność inwestycyjna funduszy emerytalnych W kwietniu br. Komisja Nadzoru Finansowego podała do publicznej wiadomości stopy zwrotu OFE za okres od 31 marca 2006 roku do 31 marca 2009 roku. Był to jeden z najbardziej dynamicznych okresów w historii polskiego rynku finansowego. Na pierwszą połowę badanego okresu przypadł koniec długoletniej hossy oraz osiąganie kolejnych rekordów przez indeksy giełdowe, natomiast druga stała pod znakiem poważnej bessy będącej następstwem sytuacji w gospodarce amerykańskiej, a w szczególności załamania się tamtejszego rynku nieruchomości. W ciągu osiemnastu miesięcy główne indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie straciły ponad 60%. Aktualności: Ranking funduszy emerytalnych maj 2009 r. Aktywa funduszy emerytalnych Maj przyniósł kolejny, trzeci już z rzędu wzrost wartości środków zgromadzonych na kontach otwartych funduszy emerytalnych. W skali minionego miesiąca aktywa OFE wzrosły o +1,5%, osiągając poziom 147 mld PLN. Gdy spojrzymy na dane miesięczne okaże się, że to najwyższa wartość środków, jaką mieli pod swoją opieką zarządzający funduszami emerytalnymi od początku reformy systemu. Transfery uczestników OFE Zamiast bronić zaszkodzi? Śmieciowe obligacje Rolę akwizytora OFE trzeba ograniczyć

3 Komisja Nadzoru Finansowego zagięła parol na akwizytorów funduszy emerytalnych. Chce, by za nakłanianie członków do zmiany OFE groziła nawet milionowa kara. Emerytura za pracę w gettach LISTY, SKARGI, POSTULATY Zagrożenia bancassurance, Małgorzata Więcko, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych Sprzedaż ubezpieczeń poprzez kanał bankowy z roku na rok stanowi coraz większą część przychodu firm ubezpieczeniowych oraz instytucji finansowych. Za pośrednictwem banków, klienci zawierają zarówno umowy ubezpieczenia mienia, jak i ubezpieczenia osobowe. Współpraca bankowo-ubezpieczeniowa stanowi jednak również coraz większe zagrożenie dla konsumentów. Zauważając pojawiające się problemy w tym zakresie, Rzecznik Ubezpieczonych w grudniu 2007 r. opracował raport, w którym przedstawił podstawowe problemy bancassurance w Polsce. Jednym z zasadniczych celów sporządzenia Raportu było zainteresowanie środowiska ubezpieczeniowego oraz instytucji finansowych w Polsce obserwowanymi w praktyce nieprawidłowościami, zwrócenie uwagi na potrzebę dogłębnego zbadania tychże kwestii oraz wprowadzenie zmian mających na celu ochronę osoby, która ostatecznie ponosi koszty ochrony ubezpieczeniowej przy usługach bankowych. Dotychczas jedynym efektem Raportu są będące już niemal na ukończeniu prace Związku Banków Polskich nad Rekomendacją dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi. Przyczynienie się małoletniego do powstania szkody a odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, mgr Paweł Wawszczak, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych W 2007 roku w Polsce miało miejsce wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat. W zdarzeniach tych 156 dzieci poniosło śmierć, a 754 doznało obrażeń. Najwięcej ofiar odnotowano w grupie wiekowej od 7 do 14 lat. W 672 przypadkach zachowanie małoletnich stanowiło bezpośrednią lub pośrednią przyczynę wypadku drogowego. Obserwacje Biura Rzecznika Ubezpieczonych wskazują na istnienie pewnych implikacji związanych z ustalaniem przez zakłady ubezpieczeń zakresu swojej odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, gdy odpowiedzialność posiadacza pojazdu oparta jest na zasadzie ryzyka, zaś zachowanie małoletniego poniżej trzynastego roku życia stanowiło wyłączną lub konkurencyjną przyczynę szkody. GOSPODARKA, RYNKI FINANSOWE Przeciwdziałanie skutkom kryzysu finansowego w UE, prof. dr hab. Artur Nowak-Far Nie sądzę, by światowy kryzys finansowy był zjawiskiem jednolitym ani w przestrzeni, ani w czasie. Innymi słowy, jakkolwiek jego cykl rozpoczął się w

4 Stanach Zjednoczonych, jego wpływ na światową gospodarkę oraz jego przebieg nie jest i nie będzie taki sam w każdym regionie świata. Dwadzieścia ustaw na dwudziestolecie Działalność legislacyjna nie jest może tak spektakularnym symbolem polskiej demokracji jak np. obrady Okrągłego Stołu, ale pozwoliła ona polskiej gospodarce na pozbycie się bagażu PRL oraz przyjęcie europejskich i światowych standardów mówi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres, komentując listę 20 kluczowych zmian prawnych, opublikowaną przez KIG okazji obchodów 20 lecia przemian demokratycznych w Polsce. Parlament z założonymi rękami Polscy przedsiębiorcy oczekiwali, że od początku 2009 roku Rząd i Parlament ostro wezmą się do pracy nad wprowadzaniem rozwiązań antykryzysowych. Tymczasem Parlament w pierwszym kwartale 2009 roku praktycznie nie zaingerował legislacyjnie na wydarzenia kryzysowe i nie wykorzystał szansy na uchwalenie ustaw zmniejszających dolegliwość kryzysu finansowego dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych wynika z kolejnej edycji Barometru przyjazności legislacyjnej Sejmu dla gospodarki i przedsiębiorczości, przygotowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą. UNIA EUROPEJSKA Sprint z przeszkodami, Paweł Rygalski Od lipca przewodnictwo w Unii Europejskiej obejmie Szwecja. Jakie wyznaczy sobie cele? Prognozowanie wydarzeń politycznych jest na ogół obarczone dużym ryzykiem, biorąc jednak pod uwagę ciągłą i w miarę zrównoważoną politykę kolejnych prezydencji w UE na przestrzeni prawie trzydziestu pięciu lat, można się pokusić o próbę nakreślenia priorytetów skandynawskiego przewodnictwa we Wspólnocie. Wespół w zespół, Elżbieta Kaca Nawet z pozoru błaha regulacja unijna może powodować straty bądź zyski dla całego sektora gospodarki. W ciągu pierwszych pięciu lat naszego członkostwa negocjowanych było wiele unijnych aktów, które miały ogromne znaczenie dla Polski dyrektywa REACH, nowy kształt polityki spójności, pakiet klimatyczny, przegląd Wspólnej Polityki Rolnej. Dlatego istotna jest mobilizacja w obronie swoich interesów różnych grup nacisku na odpowiednio wczesnym poziomie procesu decyzyjnego. PERSONALIA Adam H. Pustelnik prezesem dwóch spółek Signal Iduna PIU ma nowego prezesa Jan Grzegorz Prądzyński Zmiany w zarządzie i PTU Amplico Life chce nowego prezesa Nowy dyrektor Departamentu Inwestycji w Nordea PTE - Paweł Wilkowiecki,

5 Artur Kluczny odwołany z KNF UBEZPIECZENIOWY KALEJDOSKOP Wiadomości z kraju PIU występuje do KE i TK w sprawie holowania Dane osobowe dopiero po podpisaniu umowy Polski rynek ubezpieczeniowy na 11 miejscu w Europie Europejski Samorząd Ubezpieczycieli CEA opublikował wstępne dane za 2008 rok. Wynika z niego, że Polska pod względem zebranych składek zajmuje 11 miejsce pośród największych rynków ubezpieczeniowych w Europie. Perspektywy rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych różne scenariusze Klientom brakuje wiedzy na temat polis ubezpieczeniowoinwestycyjnych Kiepski wynik PTU Zwolnienia w Link4 Link4 zorganizowało spotkanie władz z pracownikami obu towarzystw: życiowego i majątkowego, na którym usłyszeli oni, że ubezpieczyciel musi dokonać redukcji kosztów funkcjonowania Link4 TU i Link4 Life, w związku z czym dojdzie do zwolnień wśród załogi. Link4 zaprzestaje kampanii reklamowej Polisy na życie: można na rok zawiesić składki Kryzys zmusza nas do zmiany planów AIG nie dla PZU Zarząd AIG Europe wydał oświadczenie, z którego wynika, że spółki amerykańskiego ubezpieczyciela w Europie Środkowo-Wschodniej nie są na sprzedaż. Akcje PZU w górę Nowoczesne Mobilne Biuro w PZU Ergo Hestia bardziej konkurencyjna Brokerzy wybrali Ergo Hestię Spółki grupy Commercial Union Polska zmieniają nazwy na Aviva SIGNAL IDUNA prezentuje interaktywną platformę UNIQA udoskonala likwidację szkód Mondial Assistance pracuje dla ING TUnŻ Konkurs UFG dla policji Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny postanowił rozpocząć promowanie policji jako partnera w procesie eliminowania zjawiska nieubezpieczonych pojazdów poruszających się po polskich drogach. Wiadomości z zagranicy trzeba będzie dopisać!!!! EKSPERTYZY, ANALIZY, OPINIE Rynek PPE w 2008 roku

6 Analizując poszczególne dane liczbowe dotyczące pracowniczych programów emerytalnych za rok 2008 oraz porównując je z odpowiednimi danymi za lata , nie odnotowuje się diametralnych zmian, wywołanych przez kryzys finansowy, który w Polsce ujawnił się w drugiej połowie 2008 r. stwierdza Komisja Nadzoru Finansowego w przygotowanym raporcie na temat pracowniczych programów emerytalnych w 2008 roku. W tym okresie zarejestrowano 77 nowych ppe, o 15 ppe więcej niż w 2007 r. Pozytywnym zjawiskiem odnotowanym w 2008 r. jest fakt objęcia kolejnych 12,7 tys. osób dodatkowym zabezpieczeniem emerytalnym (w 2007 r. 20,0 tys. osób). Negatywnym zjawiskiem, który ma bezpośredni związek z sytuacją na rynkach finansowych, jest spadek wielkości aktywów zgromadzonych w ramach ppe o 5,2%. Dla porównania, wartość aktywów zgromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych spadła w 2008 r. w porównaniu do roku poprzedniego o 13,4 %.

System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych

System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych 1. Wprowadzenie Znaczenie zabezpieczenia społecznego dla gospodarstw domowych jest niepodważalne. Przedmiotem szczególnego zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok 1 01 02 03 04 05 06 07 08 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PZU 4 OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE W 2014 ROKU 10 2.1 PODSTAWOWE TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE 12 2.2 SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva 8 Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva List przewodniczàcego Rady Nadzorczej 4 List prezesa

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI UBEZPIECZENIOWE, WYWIADY, OPINIE Wypłacalność ubezpieczycieli w 2008 roku raport KNF

AKTUALNOŚCI UBEZPIECZENIOWE, WYWIADY, OPINIE Wypłacalność ubezpieczycieli w 2008 roku raport KNF TEMAT MIESIĄCA Ubezpieczenia wyłącznie dla kobiet Od pewnego czasu w naszym kraju coraz więcej towarzystw prześciga się w wymyślaniu produktów specjalnie dla kobiet. Oferty te opierają się na założeniu,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 54

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 54 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 54 WRZESIEŃ 2013 SPIS TREŚCI Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU Spis treści Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna WSTĘP... 5 1. Podsumowanie wyników finansowych...

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM

INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM Wprowadzenie Rynek kapitałowy w Polsce powstał na początku lat 90-tych XX wieku, gdy wraz z powołaniem Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

100 pytań o... ubezpieczenia

100 pytań o... ubezpieczenia 100 pytań o... ubezpieczenia 1 1. Czym jest ubezpieczenie? Ubezpieczenie jest narzędziem gospodarczym służącym zabezpieczeniu się przed skutkami wypadków losowych, poprzez przeniesienie ryzyka na instytucję

Bardziej szczegółowo

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A.

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Czerwiec 2012 Spis treści 1. METODOLOGIA 3 2. WARTOŚĆ I STRUKTURA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rada Rozwoju Rynku Finansowego

Rada Rozwoju Rynku Finansowego Rada Rozwoju Rynku Finansowego IV posiedzenie 7 lutego 2008 r. Materiał Informacyjny Spis treści 1. Aktualny skład Rady Rozwoju Rynku Finansowego 2. Podsumowanie dotychczasowych prac Rady Rozwoju Rynku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce w 2008 r.

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce w 2008 r. Rynek ubezpieczeniowy w Polsce w 2008 r. informacja dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych 1. O Polskiej Izbie Ubezpieczeń Polska Izba Ubezpieczeń jest działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Sektor ubezpieczeniowy w dobie niestabilności finansowej

Spis treści. Część I. Sektor ubezpieczeniowy w dobie niestabilności finansowej Spis treści Wstęp....7 Część I Sektor ubezpieczeniowy w dobie niestabilności finansowej Magdalena Mulawa, Marta Mulawa Dostosowywanie regulacji prawnych rynku ubezpieczeniowego w Polsce do zmieniających

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane:

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane: ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych 1 7 marca 2013 r. 19 instytucji finansowych Nagrody przyznane: Europejski Fundusz Leasingowy w kategorii: leasing Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY PZU... 5 2. PRZEŁOMOWE WYDARZENIA W ROZWOJU GRUPY PZU... 7 3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2011 ROK...

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY PZU... 5 2. PRZEŁOMOWE WYDARZENIA W ROZWOJU GRUPY PZU... 7 3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2011 ROK... Raport Roczny 2011 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY PZU... 5 2. PRZEŁOMOWE WYDARZENIA W ROZWOJU GRUPY PZU... 7 3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2011 ROK... 9 4. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE GRUPY

Bardziej szczegółowo

Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia

Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia W dniu 21 maja 2014r. Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej działająca przy Rzeczniku Ubezpieczonych, zorganizowała konferencję pt. Bancassurance Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW.

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW. 9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA fot: fotolia 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW 26 9 15 maja 2014 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014 Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU HARPER HYGIENICS S.A. DO RAPORTU ZA

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. 2 Wstęp Umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 48

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 48 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 48 MARZEC 2012 SPIS TREŚCI Priorytetowe działania Rzecznika Ubezpieczonych na 2012 rok... 3 Aktualności... 5 Rozpatrywanie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych

Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych Luty 2012 Opracowanie: Delegatura UOKiK w Warszawie 2 Spis treści I. WSTĘP... 5 1. Cel badania... 5 2. Podstawa prawna analizy/działania

Bardziej szczegółowo

Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU

Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU Kraków, sierpień 2004 Spis treści WSTĘP...2 1. STAN I TENDENCJE ROZWOJOWE W POLSKIM SEKTORZE FINANSOWYM W 2003 ROKU JAKO DETERMINANTY

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI VOTUM S.A.

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI VOTUM S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI VOTUM S.A. Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZENIA ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO VOTUM S.A.... 5 2. ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ... 6 2.1. Stan Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Wersja krótka. ProMotor Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego

Wersja krótka. ProMotor Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego Wersja krótka ProMotor Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego Szkody osobowe z tytułu OC komunikacyjnego w Polsce. Tendencje rozwoju 2006 2009 Raport końcowy Wersja

Bardziej szczegółowo