Kinga Wiśniewska Dewastacja rynku. Wyniki komunikacji w 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kinga Wiśniewska Dewastacja rynku. Wyniki komunikacji w 2014 r."

Transkrypt

1 Nr 61 (3708) Kinga Wiśniewska Wyniki komunikacji w 2014 r. Na ubezpieczeń komunikacyjnych tematem numer 1 są niezmiennie spadki przypisów i trwająca wojna cenowa. Można jednak zauważyć, że przedstawiciele ostrożniej podchodzą do prognoz przewidujących w niedalekiej przyszłości podwyżki cen. W ubezpieczeniach komunikacyjnych (grupa 3 i 10) według danych Komisji Nadzoru Finansowego wartość składki przypisanej brutto w 2014 r. wyniosła 13,33 mld zł. Rok wcześniej było to 13,79 mld zł, co oznacza spadek o prawie 4%. Niewielu chwali się wzrostami Z pierwszej trójki ubezpieczycieli, która zebrała najwięcej składki, czyli PZU, Warty i Ergo Hestii, wszyscy odnotowali dynamikę na poziomie poniżej 100%. Prawie na palcach jednej ręki można wyliczyć ubezpieczycieli, u których składka w 2014 roku wzrosła. Są to: TUW TUZ (dynamika: 139,79), Gothaer (114,72%), Axa (106,02%), Concordia (105,51%), Link4 (104,59) oraz Compensa (101,89%). Należy pamiętać, że statystyka KNF-u nie obejmuje oddziałów: Axy Direct, Liberty oraz Proamy. wszystkich tych trzech firm, według danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, wzrósł w 2014 r. w stosunku do poprzedniego roku. Najbardziej w Proamie o 37,7%. W 2014 r. pogorszył się przypis ubezpieczycieli zarówno z OC o prawie 5%, jak i z AC chociaż w tym przypadku spadek był niewielki nieco ponad 1%. Jak podaje Beata Baluta, dyrektor Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego UKNF, pogorszenie się wyników w ubezpieczeniach komunikacyjnych (grupy 3 i 10) to skutek głównie spadku wartości przychodów z tytułu składki przypisanej brutto w obydwu grupach ubezpieczeń (w szczególności jednak w grupie 10), przy jednoczesnym wzroście odszkodowań i świadczeń oraz kosztów działalności ubezpieczeniowej (kosztów akwizycji), zarówno w grupie 3, jak i 10. Spadek przychodów z tytułu składki przypisanej brutto związany jest przede wszystkim z dużą konkurencją cenową, zarówno ze strony krajowych zakładów ubezpieczeń, jak i ze strony działających na polskim oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń podkreśla Beata Baluta. Szkodowość Piotr Bryński, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych Klienta Kluczowego w Compensie, zauważa, że poprawie sytuacji sektora nie sprzyjała łagodna zima poprawiła się częstość szkód w porównaniu do wcześniejszych lat, niestety jednocześnie wzrosła średnia szkoda. Beata Baluta wyjaśnia, że wzrost odszkodowań i świadczeń wypłaconych związany jest m.in. ze wzrostem świadomości poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, orzecznictwem sądów w zakresie przyznawanych odszkodowań np. z tytułu zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej niejednokrotnie z tytułu zdarzeń sprzed wielu lat, używania pojazdów zastępczych oraz uwzględniania podatku VAT, jak również wzrostem aktywności kancelarii odszkodowawczych. W opinii Łukasza Zonia, prezesa Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, z jednej strony wydaje się, że w zakresie szkodowości nie jest najgorzej, z

2 Wyniki komunikacji w 2014 r. 2 drugiej jednak strony wygląda na to, że siła kapitałowa ubezpieczycieli słabnie. Oznacza to, że w razie jakiegoś poważniejszego wahnięcia szkodowego pytanie nie będzie brzmiało o to "czy?" ale będzie brzmiało "kto?" nie wytrzyma wskazuje. Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zwraca z kolei uwagę, że zadziwia spadek składek z polis komunikacyjnych OC, zebranych w 2014 roku, przy równoczesnym wzroście niemal wszystkich wskaźników kosztowych i spadku wskaźników rentowności w tej grupie ubezpieczeń. Dodatkowo wyniki KNF pokazują, że szkodowość na udziale własnym w grupie 10, wzrosła w minionym roku o 7 punktów procentowych, co jeszcze bardziej pogrąża kondycję finansową branży oferującej komunikacyjne OC podkreśla Elżbieta Wanat- Połeć. Obawia się, czy - w tej już i tak niepokojącej sytuacji dodatkowo nie dochodzi do opóźniania wypłat. Z wskaźników publikowanych przez Komisję dla całego działu ubezpieczeń majątkowych wynika, że wskaźnik regulowania zobowiązań wydłużył się w ciągu ostatniego roku z 55 do 88 dni, przy jednoczesnym wzroście zobowiązań (wskaźnik zobowiązań do środków własnych uległ niemal podwojeniu) podaje. Wynik techniczny nie napawa optymizmem Według Łukasza Zonia parametrem, który najbardziej niepokoi są wyniki techniczne w grupach 3 i 10. W obu przypadkach spadek wyniku o połowę (w przypadku OC obowiązkowego pogłębienie wyniku ujemnego), każe zrewidować dotychczasowe poglądy na temat skutków obecnej sytuacji - mówi. Jak zwraca uwagę Grzegorz Kulik, wiceprezes Uniqa, wynik techniczny OC komunikacyjnego był trzecim najgorszym w historii, a końca jego dewastacji nie widać. Również Izabela Król, kierownik ds. oceny ryzyka w Dziale Ubezpieczeń Majątkowych AIG, odnosi się do wyniku technicznego: o ile ubezpieczenia autocasco można uznać jeszcze za rentowne (wynik techniczny dodatni), o tyle w ubezpieczeniach OC z tytułu posiadania pojazdów lądowych widoczna jest strata i ta strata się powiększa. Warto zwrócić uwagę, że łączny wynik techniczny tych dwóch grup jest już na minusie, podczas gdy w 2013 roku był jeszcze dodatni, co zdecydowanie nie napawa optymizmem. W pogoni za realizacją planów Zapaść cenowa na ubezpieczeń komunikacyjnych doprowadziła do tego, że większość zakładów ubezpieczeń nie wykonała planów w zakresie składki przypisanej wskazuje Piotr Bryński. Jak podaje, co roku w Polsce przybywa od ok. 800 tys. do 1 mln pojazdów, a mimo to składka przypisana za rok 2014 w ubezpieczeniach komunikacyjnych (łącznie w OC i AC) jest mniejsza o blisko 0,5 mld zł w porównaniu do roku Jest to konsekwencją trwającej wojny cenowej. Wojny, która trwa już drugi rok dla przypomnienia składka przypisana w ubezpieczeniach komunikacyjnych za rok 2013 była mniejsza o blisko 0,8 mld zł niż w roku Niestety pogoń za realizacją planów prowadzi do obniżania i tak już niskich cen, co nie przybliża końca wojny cenowej tłumaczy Piotr Bryński. Jak podkreśla Elżbieta Wanat-Połeć, symptomy kondycji finansowej branży są alarmujące i wymagają jak najszybszego pochylenia się nad nimi przez zarządy i właścicieli firm ubezpieczeniowych. Rozczarowanie wynikami Choć wyniki są rozczarowujące, Grzegorz Kulik zwraca uwagę, że były do przewidzenia. Piotr Bryński zaznacza z kolei, że prognozy z końca minionego roku przewidywały koniec wojny cenowej. Minęły trzy miesiące 2015 roku i wbrew przewidywaniom nie widać poprawy sytuacji. Nie wróży to dobrze na przyszłość, szczególnie w biznesie ubezpieczeń flotowych. Floty stanowią znaczącą część biznesu

3 Wyniki komunikacji w 2014 r. 3 w ubezpieczeniach komunikacyjnych i mają wpływ na całościowy wynik w tym segmencie części ubezpieczeń. W dalszym ciągu obserwuje się oferty poniżej rentowności mówi Piotr Bryński. Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU, przypomina, że nierównowaga na pogłębia się, a za chwilę obowiązywać zaczną wytyczne KNF, dotyczące likwidacji szkód. Jak obserwuje Grzegorz Kulik, wytyczne nie okazały się skutecznym impulsem do podwyżek składek. Mając na względzie wspomniane rekomendacje KNF należało się spodziewać, że składki w OC ulegną podwyższeniu co najmniej o 10-15%. Niestety składki nadal są niskie mówi. Jan Grzegorz Prądzyński podkreśla, że to, czy ceny przestaną spadać, jest wyłącznie indywidualną decyzją zakładów ubezpieczeń i ich polityki. Tyle tylko, że widać po tegorocznych wynikach, do jak dużej nierównowagi walka na ceny może doprowadzić. Jak podsumowuje Piotr Bryński: biorąc pod uwagę różne prognozy pojawiające się w ubiegłym roku, trudno przewidzieć, jak dalej zachowa się rynek ubezpieczeń komunikacyjnych. Z wielką ostrożnością należy prognozować podwyżki cen, choć te z pewnością uzdrowiłyby rynek.

4 Wyniki komunikacji w 2014 r. 4 Ubezpieczyciel Grupa 3 (w mln zł) Dynamika 1 PZU 2 010,89 24,34% 38,24% 2 027,03 24,50% 38,09% 99,20% 2 Ergo Hestia 679,66 19,74% 12,92% 659,70 17,86% 12,40% 103,03% 3 Warta 659,02 19,67% 12,53% 637,21 18,64% 11,97% 103,42% 4 Allianz 564,41 31,96% 10,73% 601,01 33,44% 11,29% 93,91% 5 Compensa 352,24 32,24% 6,70% 341,42 32,73% 6,42% 103,17% 6 Uniqa 179,02 16,61% 3,40% 190,98 17,09% 3,59% 93,74% 7 Generali 169,33 19,36% 3,22% 211,27 21,76% 3,97% 80,15% 8 InterRisk 139,71 13,84% 2,66% 158,70 14,68% 2,98% 88,03% 9 Gothaer 115,84 20,33% 2,20% 104,03 20,69% 1,95% 111,35% 10 Benefia 95,21 41,28% 1,81% 101,25 39,16% 1,90% 94,04% 11 Link4 77,51 18,59% 1,47% 74,61 20,02% 1,40% 103,90% 12 Concordia 61,63 18,90% 1,17% 52,51 15,14% 0,99% 117,37% 13 Aviva 58,02 17,83% 1,10% 69,51 18,47% 1,31% 83,47% 14 TUW 37,90 7,85% 0,72% 39,28 8,07% 0,74% 96,48% 15 Axa 20,98 6,59% 0,40% 16,92 6,55% 0,32% 123,98% 16 BRE Ub. 16,97 6,92% 0,32% 18,40 9,27% 0,35% 92,23% 17 TUZ 12,83 4,27% 0,24% 11,69 4,47% 0,22% 109,72% 18 Pocztowe 7,92 9,84% 0,15% 6,09 7,41% 0,11% 130,12% Razem 5 259,10 20,03% 100,00% 5 321,61 20,01% 100,00% 98,83% Źródło: dane KNF, wyliczenia własne.

5 Wyniki komunikacji w 2014 r. 5 Ubezpieczyciel Grupa 10 (w mln zł) Dynamika 1 PZU 2 634,08 31,88% 32,63% 2 826,35 34,16% 33,39% 93,20% 2 Warta 1 257,03 37,52% 15,57% 1 299,92 38,04% 15,36% 96,70% 3 Ergo Hestia 1 244,94 36,15% 15,42% 1 298,77 35,17% 15,34% 95,85% 4 Compensa 391,19 35,81% 4,85% 388,25 37,22% 4,59% 100,76% 5 Allianz 357,62 20,25% 4,43% 393,73 21,91% 4,65% 90,83% 6 Uniqa 340,99 31,64% 4,22% 384,03 34,36% 4,54% 88,79% 7 Generali 290,53 33,22% 3,60% 314,99 32,44% 3,72% 92,23% 8 InterRisk 289,68 28,70% 3,59% 344,41 31,85% 4,07% 84,11% 9 TUW 276,40 57,23% 3,42% 288,90 59,35% 3,41% 95,67% 10 Link4 262,47 62,93% 3,25% 250,47 67,21% 2,96% 104,79% 11 Gothaer 255,92 44,91% 3,17% 220,04 43,76% 2,60% 116,31% 12 Aviva 130,37 40,07% 1,62% 143,97 38,26% 1,70% 90,55% 13 TUZ 129,97 43,23% 1,61% 90,46 34,57% 1,07% 143,68% 14 Benefia 74,39 32,25% 0,92% 70,67 27,33% 0,83% 105,26% 15 BRE Ub. 56,76 23,14% 0,70% 61,20 30,84% 0,72% 92,75% 16 Axa 38,48 12,09% 0,48% 39,16 15,15% 0,46% 98,26% 17 Pocztowe 23,97 29,79% 0,30% 27,63 33,62% 0,33% 86,77% 18 Concordia 16,86 5,17% 0,21% 21,88 6,31% 0,26% 77,06% Razem 8 071,66 30,75% 100,00% 8 464,82 31,82% 100,00% 95,36% Źródło: dane KNF, wyliczenia własne.

6 Wyniki komunikacji w 2014 r. 6 Ubezpieczyciel Grupa 3 i 10 (w mln zł) Dynamika 1 PZU 4 644,97 56,22% 34,84% 4 853,38 58,66% 35,20% 95,71% 2 Ergo Hestia 1 924,60 55,88% 14,44% 1 958,47 53,04% 14,21% 98,27% 3 Warta 1 916,05 57,19% 14,37% 1 937,13 56,68% 14,05% 98,91% 4 Allianz 922,03 52,21% 6,92% 994,73 55,35% 7,22% 92,69% 5 Compensa 743,44 68,05% 5,58% 729,67 69,95% 5,29% 101,89% 6 Uniqa 520,01 48,25% 3,90% 575,01 51,44% 4,17% 90,44% 7 Generali 459,86 52,57% 3,45% 526,25 54,20% 3,82% 87,38% 8 InterRisk 429,39 42,54% 3,22% 503,11 46,52% 3,65% 85,35% 9 Gothaer 371,77 65,24% 2,79% 324,07 64,46% 2,35% 114,72% 10 Link4 339,98 81,52% 2,55% 325,08 87,22% 2,36% 104,59% 11 TUW 314,31 65,08% 2,36% 328,19 67,42% 2,38% 95,77% 12 Aviva 188,39 57,91% 1,41% 213,48 56,73% 1,55% 88,24% 13 Benefia 169,60 73,54% 1,27% 171,92 66,49% 1,25% 98,65% 14 TUZ 142,80 47,50% 1,07% 102,15 39,04% 0,74% 139,79% 15 Concordia 78,49 24,07% 0,59% 74,38 21,45% 0,54% 105,51% 16 BRE Ub. 73,73 30,06% 0,55% 79,60 40,11% 0,58% 92,63% 17 Axa 59,46 18,68% 0,45% 56,08 21,70% 0,41% 106,02% 18 Pocztowe 31,89 39,63% 0,24% 33,71 41,03% 0,24% 94,60% Razem ,76 50,78% 100,00% ,43 51,83% 100,00% 96,69% Źródło: dane KNF, wyliczenia własne.

7 Wyniki komunikacji w 2014 r. 7 OC komunikacyjne (w mln zł) Ubezpieczyciel Dynamika 1 PZU 2 602,24 29,76% 2 786,70 30,69% 93,38% 2 Ergo Hestia 1 216,81 13,92% 1 270,32 13,99% 95,79% 3 Warta 1 207,58 13,81% 1 249,83 13,76% 96,62% 4 Compensa 388,19 4,44% 385,11 4,24% 100,80% 5 Proama 365,25 4,18% 265,25 2,92% 137,70% 6 Uniqa 326,01 3,73% 371,53 4,09% 87,75% 7 Allianz 314,20 3,59% 408,71 4,50% 76,88% 8 Generali 291,26 3,33% 315,39 3,47% 92,35% 9 InterRisk 283,61 3,24% 340,20 3,75% 83,36% 10 TUW 276,13 3,16% 288,58 3,18% 95,69% 11 Link4 262,47 3,00% 250,47 2,76% 104,79% 12 Liberty 239,06 2,73% 235,67 2,60% 101,44% 13 Gothaer 235,51 2,69% 198,75 2,19% 118,49% 14 Avanssur 183,16 2,09% 180,40 1,99% 101,53% 15 Aviva 130,37 1,49% 143,97 1,59% 90,55% 16 TUZ 129,96 1,49% 90,43 1,00% 143,71% 17 Benefia 74,39 0,85% 70,67 0,78% 105,26% 18 BTA 73,21 0,84% 80,71 0,89% 90,71% 19 BRE Ub. 53,41 0,61% 57,62 0,63% 92,69% 20 Pocztowe 23,97 0,27% 27,63 0,30% 86,77% 21 Concordia 16,81 0,19% 21,81 0,24% 77,07% 22 Axa 16,54 0,19% 15,49 0,17% 106,77% 23 TVM 14,75 0,17% 13,58 0,15% 108,61% 24 Greenval 12,91 0,15% 7,43 0,08% 173,74% 25 AIG 5,27 0,06% 4,86 0,05% 108,49% 26 UPS 0,07 0,00% 0,09 0,00% 75,82% 27 Partner 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100,00% Ogółem 8 743,14 100,00% 9 081,22 100,00% 96,28% Źródło: dane UFG, wyliczenia własne.