2010 Minitab, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja Minitab, Minitab logo, Quality Companion by Minitab i Quality Trainer by Minitab są

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2010 Minitab, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja 16.1.0 Minitab, Minitab logo, Quality Companion by Minitab i Quality Trainer by Minitab są"

Transkrypt

1

2 2010 Minitab, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja Minitab, Minitab logo, Quality Companion by Minitab i Quality Trainer by Minitab są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Minitab, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Capability Sixpack, Process Capability Sixpack, ReportPad i StatGuide są znakami towarowymi firmy Minitab, Inc. Six Sigma jest zastrzeżonym znakiem towarowym i znakiem usługowym firmy Motorola, Inc. Wszystkie inne użyte znaki stanowią własność odpowiednich podmiotów. ii

3 Spis treści 1 Wprowadzenie Cele Omówienie Konwencje typograficzne przyjęte w niniejszym podręczniku Przykład Uruchamianie programu Minitab Otwieranie arkusza Co dalej Przedstawianie danych na wykresach Cele Omówienie Eksploracja danych Sprawdzanie zależności między dwiema zmiennymi Korzystanie z funkcji układu wykresów i drukowania Zapisywanie projektów Co dalej Analizowanie danych Cele Omówienie Wyświetlanie statystyk opisowych Przeprowadzanie analizy wariancji (ANOVA) Korzystanie z modułu Project Manager programu Minitab Co dalej Ocena jakości Cele Omówienie Ocena stabilności procesu Ocena wydolności procesu Co dalej iii

4 5 Projektowanie eksperymentu Cele Omówienie Tworzenie projektu eksperymentu Przeglądanie projektu Wprowadzanie danych Analizowanie projektu Wyciąganie wniosków Co dalej Używanie poleceń sesji Cele Omówienie Włączanie i wpisywanie poleceń Ponowne uruchamianie sekwencji poleceń Powtarzanie analiz przy użyciu plików Exec Co dalej Generowanie raportu Cele Omówienie Korzystanie z narzędzia ReportPad Zapisywanie raportu Kopiowanie raportu do edytora tekstów Korzystanie z narzędzi do edycji wykresów osadzonych Wysyłanie danych wyjściowych do programu Microsoft PowerPoint Co dalej Przygotowywanie arkusza Cele Omówienie Uzyskiwanie danych z różnych źródeł Przygotowywanie arkusza do analizy Co dalej iv

5 9 Dostosowywanie programu Minitab Cele Omówienie Opcje ustawień Tworzenie niestandardowego paska narzędzi Przypisywanie klawiszy skrótu Przywracanie domyślnych ustawień programu Minitab Co dalej Uzyskiwanie pomocy Cele Omówienie Uzyskiwanie odpowiedzi i informacji Podsumowanie zawartości systemu pomocy Minitab Help Help, system pomocy StatGuide Session Command Help Co dalej Informator Cele Omówienie Środowisko programu Minitab Dane programu Minitab Indeks I-1 v

6 vi

7 1 Wprowadzenie Cele W tym rozdziale użytkownik uzyska informacje na temat: korzystania z podręcznika Poznaj Minitab, str. 1-1; uruchamiania programu Minitab, str. 1-3; otwierania i przeglądania arkusza, str Omówienie W podręczniku Poznaj Minitab przedstawiono najczęściej używane funkcje programu Minitab. Podręcznik zawiera informacje o korzystaniu z funkcji, tworzeniu wykresów i generowaniu statystyk. Treść podręcznika Poznaj Minitab odzwierciedla działania, które musi wykonać użytkownik podczas sesji programu Minitab. Przedstawienie przykładowych funkcji programu Minitab pozwala użytkownikowi zapoznać się z funkcjami i statystykami dostępnymi w programie Minitab. Większość analiz statystycznych wymaga wykonania serii kroków, często podyktowanych ogólną wiedzą lub wynikających z analizowanego obszaru badań. W rozdziałach od 2 do 5 przedstawiono kroki analizy podczas typowej sesji programu Minitab: Eksploracja danych za pomocą wykresów Przeprowadzanie analiz i procedur statystycznych Ocena jakości Projektowanie eksperymentu W rozdziałach od 6 do 9 zawarto informacje na następujące tematy: Korzystanie ze skrótów w celu zautomatyzowania przyszłych analiz Generowanie raportów Przygotowywanie arkuszy Dostosowywanie programu Minitab do potrzeb użytkownika Poznaj Minitab 1-1

8 Rozdział 1 Konwencje typograficzne przyjęte w niniejszym Rozdział rozdział 10, Uzyskiwanie pomocy zawiera informacje o uzyskiwaniu rozwiązań i korzystaniu z funkcji pomocy Minitab Help. rozdział 11, Informator zawiera omówienie środowiska programu Minitab, typów danych oraz formularzy danych używanych w programie Minitab. Użytkownik może pracować z podręcznikiem Poznaj Minitab na dwa sposoby: Od początku do końca, śledząc zadanie przedstawiane na przykładzie fikcyjnej księgarni internetowej. Wybierając określony rozdział w celu zapoznania się z konkretnym obszarem programu Minitab. Poszczególne okna i okna dialogowe są przedstawiane w podręczniku Poznaj Minitab wtedy, gdy są potrzebne do wykonania danego kroku analizy. Aby uzyskać dodatkowe informacje, podczas pracy należy obserwować następujące ikony: Oznacza uwagi i porady. Wskazuje pokrewne tematy w pomocy Minitab Help i poradniku StatGuide. Konwencje typograficzne przyjęte w niniejszym podręczniku [Enter] [Alt]+[D] File Exit Oznacza klawisz, na przykład klawisz [Enter]. Oznacza przytrzymanie wciśniętego pierwszego z klawiszy i naciśnięcie drugiego. Na przykład przytrzymując wciśnięty klawisz [Alt], należy nacisnąć klawisz [D]. Oznacza polecenia menu, w tym przypadku wybranie polecenia Exit z menu File. Kolejny przykład: Stat Tables Tally Individual Variables oznacza otwarcie menu Stat, następnie podmenu Tables i na koniec wybranie polecenia Tally Individual Variables. Kliknij przycisk OK. Czcionką pogrubioną oznaczono elementy okien dialogowych, przyciski i polecenia programu Minitab. Wprowadź Pulse1. Kursywą wyróżniono tekst, który ma wprowadzić użytkownik. 1-2 Poznaj Minitab

9 Przykład Wprowadzenie Przykład Firma zajmująca się sprzedażą detaliczną książek za pośrednictwem sklepu internetowego ma trzy regionalne ośrodki, z których zamówione towary są wysyłane do odbiorców. W każdym z ośrodków wysyłkowych do wprowadzania i przetwarzania informacji o zamówieniach używany jest inny system komputerowy. Aby zintegrować wszystkie zamówienia i wszędzie korzystać z najbardziej efektywnej metody, firma chce używać tego samego systemu komputerowego we wszystkich trzech ośrodkach wysyłkowych. Korzystając z podręcznika, użytkownik analizuje dane z ośrodków, jednocześnie ucząc się pracy z programem Minitab. W celu określenia systemu komputerowego, który jest najbardziej efektywny i zapewnia uzyskanie najkrótszego czasu dostawy, tworzone są wykresy oraz przeprowadzane analizy statystyczne. Po ustaleniu najbardziej efektywnego systemu komputerowego następuje analiza danych z danego ośrodka wysyłkowego. Najpierw tworzone są wykresy kontrolne, aby sprawdzić, czy procesy ośrodka wysyłkowego są kontrolowane. Następnie użytkownik przeprowadza analizę wydajności, aby sprawdzić, czy proces działa w granicach specyfikacji. Ostatecznie realizowany jest projekt eksperymentu mający na celu dalsze usprawnienie procesów w ośrodku wysyłkowym. Użytkownik poznaje ponadto polecenia sesji oraz uczy się generować raporty, przygotowywać arkusz i dostosowywać program Minitab. Uruchamianie programu Minitab Przed rozpoczęciem analizy należy uruchomić program Minitab i przyjrzeć się układowi okien. Uruchom program Minitab 1 Z paska zadań systemu Windows wybierz kolejno przycisk Start Programs Minitab Minitab 16 Statistical Software. Po uruchomieniu programu Minitab widoczne są dwa okna główne: W oknie Session wyświetlane są wyniki analizy w formacie tekstowym. W tym oknie można też wprowadzać polecenia zamiast korzystania z menu programu Minitab. Okno Data zawiera otwarty arkusz podobny do arkusza kalkulacyjnego. Użytkownik może otworzyć wiele arkuszy każdy z nich w osobnym oknie Data. Poznaj Minitab 1-3

10 Rozdział 1 Otwieranie arkusza Okno Session Okno Data: Kolumny Wiersze Komórki Aby uzyskać więcej informacji na temat środowiska programu Minitab, zobacz Œrodowisko programu Minitab na str Otwieranie arkusza Nowy, pusty arkusz można otworzyć w każdej chwili. Można też otworzyć jeden lub więcej plików zawierających dane. Po otwarciu pliku jego zawartość jest kopiowana do bieżącego projektu programu Minitab. Zmiany wprowadzone w arkuszu w danym projekcie nie mają wpływu na plik oryginalny. Dane dotyczące trzech ośrodków wysyłkowych znajdują się w arkuszu ShippingData.MTW. W niektórych przypadkach przed rozpoczęciem analizy należy przygotować arkusz. Aby uzyskać informacje na temat przygotowywania arkusza, zobacz rozdział 8, Przygotowywanie arkusza. 1-4 Poznaj Minitab

11 Otwieranie arkusza Wprowadzenie Otwórz arkusz 1 Wybierz kolejno menu File Open Worksheet. 2 Kliknij przycisk Look in Minitab Sample Data folder w dolnej części okna dialogowego. 3 W folderze Sample Data kliknij dwukrotnie folder Meet Minitab. Domyślny folder otwierania i zapisywania plików programu Minitab można zmienić, wybierając kolejno menu Tools Options General. 4 Wybierz plik ShippingData.MTW, a następnie kliknij przycisk Open. Jeśli zostanie wyświetlone okno komunikatu, zaznacz pole wyboru Do not display this message again, a następnie kliknij przycisk OK. Aby przywrócić wyświetlanie komunikatu przy każdym otwieraniu arkusza, wróć do ustawień domyślnych programu Minitab. Zobacz Przywracanie domyœlnych ustawieñ programu Minitab na str Przyjrzyj się arkuszowi Dane są umieszczone w kolumnach, nazywanych też zmiennymi. U góry każdej kolumny widoczny jest jej numer i nazwa. Każdy wiersz arkusza reprezentuje jedną obserwację, która stanowi informację o pojedynczym zamówieniu książki. Kolumna z danymi typu data/godzina Kolumna z danymi numerycznymi Kolumna z danymi tekstowymi Nazwa kolumny Numer wiersza W programie Minitab używane są trzy typy danych: numeryczne, tekstowe i w formacie daty/godziny. Przykładowy arkusz zawiera dane każdego z tych typów. Dane obejmują: nazwę ośrodka wysyłkowego; Poznaj Minitab 1-5

12 Rozdział 1 Co dalej datę złożenia zamówienia; datę dostawy; liczbę dni czas realizacji zamówienia; stan realizacji zamówienia (stan On time oznacza dostawę na czas; stan Back order oznacza, że aktualnie książki nie ma w sprzedaży; stan Late oznacza, że książka została dostarczona po sześciu lub więcej dniach od złożenia zamówienia); odległość od ośrodka wysyłkowego do miejsca dostawy. Aby uzyskać więcej informacji o typach danych, zobacz Dane programu Minitab na str Co dalej Po otwarciu arkusza można rozpocząć korzystanie z programu Minitab. W następnym rozdziale użytkownik wykorzysta wykresy do sprawdzenia normalności danych i zbadania zależności między zmiennymi. 1-6 Poznaj Minitab

13 2 Przedstawianie danych na wykresach Cele W tym rozdziale użytkownik uzyska informacje na temat: tworzenia i interpretowania wykresu pojedynczych wartości, str. 2-2; tworzenia histogramu z grupami, str. 2-4; edytowania histogramu, str. 2-5; rozmieszczania wielu histogramów na jednej stronie, str. 2-7; uzyskiwania dostępu do funkcji Help, str. 2-8; tworzenia i interpretowania wykresów rozproszenia, str. 2-10; edytowania wykresu rozproszenia, str. 2-11; rozmieszczania wielu wykresów na jednej stronie, str. 2-13; drukowania wykresów, str. 2-15; zapisywania projektów, str Omówienie Wykresy mogą służyć do eksploracji danych i oceny zależności między zmiennymi przed przeprowadzeniem analizy statystycznej. Są też użyteczne przy podsumowywaniu wniosków i ułatwiają interpretację wyników statystycznych. Dostęp do wykresów programu Minitab można uzyskać z menu Graph i Stat. Wbudowane wykresy, ułatwiające interpretację wyników i ocenę słuszności założeń statystycznych, są też dostępne za pomocą wielu poleceń statystycznych. Poznaj Minitab 2-1

14 Rozdział 2 Eksploracja danych Funkcje graficzne programu Minitab obejmują: galerię graficzną, w której można wybrać typ wykresu; elastyczność w dostosowywaniu wykresów, od wyznaczania podzbiorów danych do określania tytułów i przypisów; możliwość zmiany większości elementów, takich jak czcionki, symbole, linie, rozmieszczenie znaczników i wyświetlanie danych po utworzeniu wykresu; możliwość automatycznego aktualizowania wykresów. W tym rozdziale zostaną przeanalizowane dane ośrodka wysyłkowego, które użytkownik otworzył w poprzednim rozdziale. Wykresy posłużą do porównania średnich, zbadania zmienności, sprawdzenia normalności i oszacowania zależności między zmiennymi. Aby uzyskać więcej informacji o wykresach programu Minitab, znajdź hasło Graphs w indeksie pomocy Minitab Help i kliknij dwukrotnie hasło Overview, aby uzyskać szczegółowe informacje o wykresach programu Minitab. Aby uzyskać dostęp do indeksu funkcji pomocy Help, wybierz kolejno menu Help Help, następnie kliknij kartę Index. Eksploracja danych Przed przeprowadzeniem analizy statystycznej należy najpierw utworzyć wykresy przedstawiające ważne cechy danych. W przypadku ośrodków wysyłkowych potrzebne są informacje o średnim czasie realizacji zamówienia oraz o zmienności danych w każdym z ośrodków. Należy też określić, czy dane ośrodka wysyłkowego mają rozkład normalny, aby móc sprawdzić równość średnich za pomocą standardowych metod statystycznych. Utwórz wykres pojedynczych wartości Czas realizacji zamówienia jest prawdopodobnie inny w przypadku każdego z ośrodków wysyłkowych. Aby porównać dane z ośrodków, należy utworzyć wykres pojedynczych wartości. 1 Jeśli nie kontynuujesz zadania z poprzedniego rozdziału, wybierz kolejno menu File Open Worksheet. W przeciwnym przypadku przejdź do kroku 4. 2 Kliknij przycisk Look in Minitab Sample Data folder w dolnej części okna dialogowego. 3 W folderze Sample Data kliknij dwukrotnie pozycję Meet Minitab, następnie wybierz plik ShippingData.MTW. Kliknij przycisk Open. 2-2 Poznaj Minitab

15 Eksploracja danych Przedstawianie danych na wykresach 4 Wybierz kolejno menu Graph Individual Value Plot. Większość wykresów programu Minitab jest przedstawiona w galerii graficznej. Wybór dokonany w galerii decyduje o dostępnych opcjach tworzenia wykresów. 5 W obszarze One Y wybierz pozycję With Groups, następnie kliknij przycisk OK. 6 W polu Graph variables wprowadź zmienną Days. 7 W polu Categorical variables for grouping (1-4, outermost first) wprowadź zmienną Center. Aby utworzyć wykres, wystarczy wypełnić pola w głównym oknie dialogowym. Można też kliknąć dowolny przycisk, aby otworzyć okna dialogowe umożliwiające dostosowanie wykresu. W polu listy z lewej strony okna wyświetlane są zmienne z arkusza, które można uwzględnić w analizie. W polach z prawej strony okna wyświetlane są zmienne wybrane do analizy. 8 Kliknij przycisk Data View. Zaznacz pole wyboru Mean connect line. 9 Kliknij przycisk OK w każdym oknie dialogowym. Aby wybrać zmienne, w większości okien dialogowych programu Minitab można: kliknąć dwukrotnie zmienne w polu listy zmiennych, zaznaczyć zmienne w polu listy zmiennych i nacisnąć przycisk Select albo wpisać nazwy zmiennych lub numery kolumn. Poznaj Minitab 2-3

16 Rozdział 2 Eksploracja danych Dane wyjściowe okna Graph Zinterpretuj wyniki Utwórz histogram grupowy Na wykresach pojedynczych wartości widać, że w przypadku każdego z ośrodków średni czas dostawy jest inny. Czas dostawy z ośrodka Western jest krótszy niż z ośrodków Central i Eastern. Wariancja w każdym z ośrodków wysyłkowych jest wprzybliżeniu taka sama. Innym sposobem porównania trzech ośrodków wysyłkowych jest utworzenie histogramu grupowego histogramy dla każdego z centrów są wyświetlane na tym samym wykresie. Na histogramie grupowym widać w jakim stopniu dane z poszczególnych ośrodków zachodzą na siebie. 1 Wybierz kolejno menu Graph Histogram. 2 Wybierz pozycję With Fit And Groups, anastępnie kliknij przycisk OK. 3 W polu Graph variables wprowadź zmienną Days. 4 W polu Categorical variables for grouping (0-3) wprowadź zmienną Center. 5 Kliknij przycisk OK. 2-4 Poznaj Minitab

17 Eksploracja danych Przedstawianie danych na wykresach Dane wyjściowe okna Graph Zinterpretuj wyniki Jak można było zauważyć na wykresie pojedynczych wartości, średnie w poszczególnych ośrodkach wysyłkowych są różne. Średni czas dostawy wynosi: Central 3,984 dnia Eastern 4,452 dnia Western 2,981 dnia Na histogramie grupowym widać, że w ośrodkach Central i Eastern średni czas dostawy oraz rozrzut czasu dostawy są podobne. W przypadku ośrodka Western średni czas dostawy jest natomiast krótszy i mniej zmienny. W rozdziale rozdział 3, Analizowanie danych przedstawiono statystyczny sposób wykrycia istotnych różnic między średnimi za pomocą analizy wariancji. W przypadku zmiany danych wykresy w programie Minitab mogą być automatycznie aktualizowane. Aby uzyskać więcej informacji, znajdź hasło Updating graphs w indeksie pomocy Minitab Help. Przeprowadź edycję histogramu Edytowanie wykresów w programie Minitab jest łatwe. Edytować można praktycznie każdy element wykresu. W utworzonym przed chwilą histogramie: Pogrubiony zostanie tekst nagłówka legendy (tabeli z informacjami o ośrodkach). Zmieniony zostanie tytuł wykresu. Poznaj Minitab 2-5

18 Rozdział 2 Eksploracja danych Zmieñ czcionkê nag³ówka tabeli legendy 1 Kliknij dwukrotnie legendę. 2 Kliknij kartę Header Font. 3 W obszarze Style zaznacz pole wyboru Bold. 4 Kliknij przycisk OK. Zmieñ tytu³ 1 Kliknij dwukrotnie tytuł (Histogram of Days). 2 W polu Text wpisz tytuł Histogram of Delivery Time. 3 Kliknij przycisk OK. Dane wyjściowe okna Graph 2-6 Poznaj Minitab

19 Eksploracja danych Przedstawianie danych na wykresach Zinterpretuj wyniki Histogram ma teraz pogrubiony nagłówek legendy oraz bardziej opisowy tytuł. Oprócz edytowania pojedynczych wykresów można też zmienić ustawienia domyślne dla wykresów, które będą tworzone w przyszłości. Aby zmienić ogólne ustawienia wykresów, takie jak atrybuty czcionek, wielkość wykresu i typy linii, wybierz kolejno menu Tools Options Graphics. Aby zmienić ustawienia dla konkretnych typów wykresów, takie jak typ skali w histogramach lub metoda obliczania wykreślonych punktów w wykresach prawdopodobieństwa, wybierz kolejno menu Tools Options Individual Graphs. Zmienione ustawienia będą widoczne po następnym otwarciu okna dialogowego. Utwórz histogram skategoryzowany Aby ustalić, czy dane z ośrodków wysyłkowych mają rozkład normalny, utwórz histogram skategoryzowany czasu od daty złożenia zamówienia do daty dostawy. 1 Wybierz kolejno menu Graph Histogram. 2 Wybierz pozycję With Fit, a następnie kliknij przycisk OK. 3 W polu Graph variables wprowadź zmienną Days. 4 Kliknij przycisk Multiple Graphs, a następnie kliknij kartę By Variables. 5 W polu By variables with groups in separate panels wprowadź zmienną Center. 6 Kliknij przycisk OK w każdym oknie dialogowym. Poznaj Minitab 2-7

20 Rozdział 2 Sprawdzanie zależności między dwiema zmiennymi Dane wyjściowe okna Graph Zinterpretuj wyniki Czas dostawy z każdego z ośrodków wysyłkowych ma w przybliżeniu rozkład normalny, na co wskazuje ten sam układ krzywych rozkładu. Jeśli obserwacji jest mniej niż 50, do oceny normalności można użyć normalnego wykresu prawdopodobieństwa (Graph Probability Plot). Sprawdzanie zależności między dwiema zmiennymi Wykresy są pomocne przy ustalaniu związków między zmiennymi oraz siły tych związków. Znajomość związków między zmiennymi może pomóc w prowadzeniu dalszych analiz i określeniu zmiennych, których analiza jest ważna. Ponieważ każdy ośrodek wysyłkowy obsługuje mały regionalny obszar dostaw, przypuszczalnie odległość do miejsca dostawy nie ma większego wpływu na czas realizacji zamówienia. Aby zweryfikować to przypuszczenie i wyeliminować odległość jako potencjalnie ważny czynnik, zostanie zbadana zależność między czasem realizacji zamówienia a odległością do miejsca dostawy. Otwórz narzędzie Help Aby dowiedzieć się, który wykres obrazuje zależność między dwiema zmiennymi, skorzystaj pomocy Minitab Help. 1 Wybierz kolejno menu Help Help. 2 Kliknij kartę Index. 3 W polu Type in the keyword to find wpisz hasło Graphs, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Overview, aby uzyskać dostęp do tematu pomocy Help. 2-8 Poznaj Minitab

21 Sprawdzanie zależności między dwiema zmiennymi Przedstawianie danych na wykresach 4 W oknie tematu pomocy Help w obszarze pod nagłówkiem Types of graphs kliknij temat Examine relationships between pairs of variables. W wybranym temacie pomocy Help zawarto informację, że zależność między czasem realizacji zamówienia a odległością do miejsca dostawy najlepiej zobrazuje wykres rozproszenia. Aby uzyskać pomoc dotyczącą dowolnego okna dialogowego programu Minitab, kliknij przycisk Help w lewym dolnym rogu okna dialogowego lub naciśnij klawisz [F1]. Aby uzyskać więcej informacji o pomocy Minitab Help, zobacz rozdział 10, Uzyskiwanie pomocy. Poznaj Minitab 2-9

22 Rozdział 2 Sprawdzanie zależności między dwiema zmiennymi Utwórz wykresu rozproszenia 1 Wybierz kolejno menu Graph Scatterplot. 2 Wybierz pozycję With Regression, anastępnie kliknij przycisk OK. 3 W obszarze Y variables wprowadź zmienną Days. Pod nagłówkiem X variables wprowadź zmienną Distance. 4 Kliknij przycisk Multiple Graphs, a następnie kliknij kartę By Variables. 5 W polu By variables with groups in separate panels wprowadź zmienną Center. 6 Kliknij przycisk OK w każdym oknie dialogowym Poznaj Minitab

23 Sprawdzanie zależności między dwiema zmiennymi Przedstawianie danych na wykresach Dane wyjściowe okna Graph Zinterpretuj wyniki Przeprowadź edycję wykresu rozproszenia Punkty na wykresie rozproszenia nie wskazują żadnego oczywistego układu w żadnym z trzech ośrodków. Linia regresji dla każdego centrum jest stosunkowo płaska. Oznacza to, że odległość między miejscem dostawy a ośrodkiem wysyłkowym nie wpływa na czas realizacji zamówienia. Aby ułatwić szybką interpretację wykresu rozproszenia, do wykresu zostanie dodany przypis. 1 Kliknij wykres rozproszenia, aby go uaktywnić. 2 Wybierz kolejno menu Editor Add Footnote. 3 W polu Footnote wpisz tekst Relationship between delivery time and distance from shipping center. 4 Kliknij przycisk OK. Poznaj Minitab 2-11

24 Rozdział 2 Korzystanie z funkcji układu wykresów i drukowania Dane wyjściowe okna Graph Zinterpretuj wyniki Wykres rozproszenia ma teraz przypis z krótką interpretacją wyników. Korzystanie z funkcji układu wykresów i drukowania Narzędzie ustawiania układu wykresów w programie Minitab służy do rozmieszczania wielu wykresów na jednej stronie. Do układu wykresów można dodawać adnotacje, a także edytować uwzględnione pojedyncze wykresy. Aby zaprezentować przełożonemu wstępne wyniki graficznej analizy danych zośrodków wysyłkowych, wyświetl wszystkie cztery wykresy na jednej stronie. Ustawienia okna dialogowego programu Minitab są pamiętane przy ponownym użyciu danego polecenia programu Minitab w tej samej sesji. Aby powrócić do ustawień domyślnych okna dialogowego, naciśnij klawisz [F3] Poznaj Minitab

25 Korzystanie z funkcji układu wykresów i drukowania Przedstawianie danych na wykresach Utwórz układ wykresów 1 Przy aktywnym wykresie rozproszenia wybierz kolejno menu Editor Layout Tool. Aktywny wykres rozproszenia jest już uwzględniony w układzie. Lista wszystkich otwartych wykresów Przyciski używane do przenoszenia wykresów do izukładu Kolejny wykres do przeniesienia do układu 2 Kliknij wykres rozproszenia i przeciągnij go do prawego dolnego rogu układu. 3 Kliknij przycisk, aby umieścić wykres pojedynczych wartości w lewym górnym rogu układu. 4 Kliknij przycisk, aby umieścić histogram grupowy w prawym górnym rogu. 5 Kliknij przycisk, aby umieścić histogram skategoryzowany w lewym dolnym rogu. 6 Kliknij przycisk Finish. Poznaj Minitab 2-13

26 Rozdział 2 Korzystanie z funkcji układu wykresów i drukowania Dane wyjściowe okna Graph Jeśli dane w arkuszu zostaną zmienione po utworzeniu układu, program Minitab nie zaktualizuje automatycznie uwzględnionych w układzie wykresów. Należy ponownie utworzyć układ z uaktualnionymi pojedynczymi wykresami. Dodaj adnotacje wykresów Do układu zostanie dodany opisowy tytuł. 1 Wybierz kolejno menu Editor Add Title. 2 W polu Title wpisz tytuł Graphical Analysis of Shipping Center Data. Kliknij przycisk OK. Dane wyjściowe okna Graph 2-14 Poznaj Minitab

27 Zapisywanie projektów Przedstawianie danych na wykresach Wydrukować wykres wykresów Pojedynczy wykres lub układ można wydrukować tak, jak każde inne okno programu Minitab. 1 Kliknij okno Graph, aby je uaktywnić, a następnie wybierz kolejno menu File Print Graph. 2 Kliknij przycisk OK. Zapisywanie projektów Dane programu Minitab są zapisywane w arkuszach. Można też zapisać projekty programu Minitab zawierające wiele arkuszy. Projekt programu Minitab zawiera efekty całej pracy, w tym dane, dane wyjściowe okna Session, wykresy, historię sesji, zawartość raportów narzędzia ReportPad i ustawienia okien dialogowych. Po otwarciu projektu można wznowić pracę w miejscu, w którym została przerwana. Dobrą praktyką jest zapisanie wyników pracy w lokalizacji innej niż folder Program Files. W przykładach omawianych w niniejszym podręczniku pliki są zapisywane w folderze Meet Minitab, który znajduje się w folderze My Documents. Pliki można zapisywać w wybranej lokalizacji (poza folderem Program Files). Zapisz projekt programu Minitab Zapisz całą pracę w projekcie programu Minitab. 1 Wybierz kolejno menu File Save Project As. 2 Przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać pliki. 3 W polu File name wpisz nazwę My_Graphs.MPJ. Przy zapisywaniu projektu program Minitab automatycznie dodaje rozszerzenie.mpj do nazwy pliku. 4 Kliknij przycisk Save. Jeśli użytkownik zamyka projekt przed zapisaniem, program Minitab wyświetla monit o jego zapisanie. Poznaj Minitab 2-15

28 Rozdział 2 Co dalej Co dalej Wynik analizy graficznej wskazuje, że czas dostawy zamówionych książek różni się w przypadku każdego z trzech ośrodków wysyłkowych. W następnym rozdziale wyświetlone zostaną statystyki opisowe. Zostanie też przeprowadzona analiza wariancji (ANOVA) w celu sprawdzenia, czy różnice między ośrodkami są statystycznie istotne Poznaj Minitab

29 3 Analizowanie danych Cele W tym rozdziale użytkownik uzyska informacje na temat: wyświetlania i interpretowania statystyk opisowych, str. 3-2; przeprowadzania jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA) i interpretowania jej wyników, str. 3-4; wyświetlania i interpretowania wbudowanych wykresów, str. 3-4; uzyskiwania dostępu do poradnika StatGuide, str. 3-8; korzystania z modułu Project Manager, str Omówienie Statystyka udostępnia reguły i metody gromadzenia, podsumowywania, analizowania i interpretowania danych, a także wyciągania wniosków na podstawie wyników analizy. Jest to dziedzina wiedzy, która ułatwia opisywanie danych i wyciąganie wniosków, wspomagając podejmowanie decyzji i ułatwiając poprawianie jakości procesów i produktów. Program Minitab oferuje: Wiele metod statystycznych zorganizowanych w kategorie, takich jak regresja, ANOVA, narzędzia jakościowe i szeregi czasowe Wbudowane wykresy ułatwiające zrozumienie danych i ocenę wyników Możliwość wyświetlania i zapisywania statystyk oraz miar diagnostycznych W tym rozdziale zawarto wprowadzenie do poleceń statystycznych programu Minitab, wbudowanych wykresów, poradnika StatGuide i modułu Project Manager. Zadaniem użytkownika będzie ocena liczby opóźnionych i niezrealizowanych dostaw oraz sprawdzenie, czy różnica w czasie dostawy między trzema ośrodkami wysyłkowymi jest statystycznie istotna. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji statystycznych programu Minitab, znajdź hasło Stat menu w indeksie pomocy Minitab Help. Poznaj Minitab 3-1

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1: Origin GUI GUI to Graficzny interfejs użytkownika (ang. GraphicalUserInterface) często nazywany też środowiskiem graficznym

Lekcja 1: Origin GUI GUI to Graficzny interfejs użytkownika (ang. GraphicalUserInterface) często nazywany też środowiskiem graficznym Lekcja 1: Origin GUI GUI to Graficzny interfejs użytkownika (ang. GraphicalUserInterface) często nazywany też środowiskiem graficznym jest to ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Czy stosowanie wciąż tego samego formatowania albo zmienianie koloru, rozmiaru lub rodzaju czcionki w celu wyróżnienia tekstu należy do często wykonywanych czynności?

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012:

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012: Systemy baz danych 16.04.2013 1. Plan: 10. Implementacja Bazy Danych - diagram fizyczny 11. Implementacja Bazy Danych - implementacja 2. Zadania: 1. Przygotować model fizyczny dla wybranego projektu bazy

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie:

( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie: ma postać y = ax + b Równanie regresji liniowej By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : xy b = a = b lub x Gdzie: xy = też a = x = ( b ) i to dane empiryczne, a ilość

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Analiza Statystyczna

Analiza Statystyczna Lekcja 5. Strona 1 z 12 Analiza Statystyczna Do analizy statystycznej wykorzystać można wbudowany w MS Excel pakiet Analysis Toolpak. Jest on instalowany w programie Excel jako pakiet dodatkowy. Oznacza

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu?

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? System Informacji Oświatowej Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? Programy Arkusz Optivum, Kadry Optivum, Płace Optivum, Sekretariat Optivum oraz Księgowość Optivum dostarczają znaczną część danych

Bardziej szczegółowo

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen okresowych w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Excel 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Dodawanie poleceń do paska narzędzi

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji Statystyka dla jakości produktów i usług Six sigma i inne strategie Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji StatSoft Polska Wybrane zagadnienia analizy korelacji Przy analizie zjawisk i procesów stanowiących

Bardziej szczegółowo

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC 1. Podłącz odbiornik 2. Uruchom TurningPoint 3. Sprawdź połączenie (Odbiornik i/lub ResponseWare) 4. Wybierz listę uczestników (opcjonalne) 5. Wybierz głosowanie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej elektroniczne formularze arkuszy ocen okresowych i pierwszej oceny Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 DSC KPRM 2015

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów

Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów Narzędzia Zmień czas pracy W polu dla kalendarza wybieramy zasób dla którego chcemy zmienić czas pracy, np. wpisać urlop albo zmienić godziny pracy itp. Dalej

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 1. Utwórz aplikację ze skoroszytu emp_prac.csv. W tym celu wykonaj poniższe czynności: a. Zaloguj się do systemu APEX jako użytkownik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Program PowerPoint to zaawansowana aplikacja do obsługi prezentacji, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać jej podstawowe funkcje.

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Z poradnika dowiesz się jak zautomatyzować kampanie email marketingowe za pomocą narzędzi i różnego typu autoresponderów dostępnych w GetResponse.

Z poradnika dowiesz się jak zautomatyzować kampanie email marketingowe za pomocą narzędzi i różnego typu autoresponderów dostępnych w GetResponse. Autorespondery 2.0 Poradnik zawiera Z poradnika dowiesz się jak zautomatyzować kampanie email marketingowe za pomocą narzędzi i różnego typu autoresponderów dostępnych w GetResponse. Spis treści: Stwórz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Ocenianie opisowe Optivum. Jak przygotować i wydrukować świadectwa lub arkusze ocen?

Ocenianie opisowe Optivum. Jak przygotować i wydrukować świadectwa lub arkusze ocen? Ocenianie opisowe Optivum Jak przygotować i wydrukować świadectwa lub arkusze ocen? W programie Ocenianie opisowe Optivum można przygotowywać raporty w oparciu o wcześniej sporządzony szablon dokumentu,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMICZNA I STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH

ALGORYTMICZNA I STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH 1 ALGORYTMICZNA I STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH WFAiS UJ, Informatyka Stosowana II stopień studiów 2 Wnioskowanie statystyczne dla zmiennych numerycznych Porównywanie dwóch średnich Boot-strapping Analiza

Bardziej szczegółowo

Ćw. IV. Tabele przestawne

Ćw. IV. Tabele przestawne Ćw. IV. Tabele przestawne Przykład 1. Dysponujemy raportem w formacie tabeli (Arkusz: Tabele Przestawne ) o trzech kolumnach zawierających: nazwę produktu, kategorie, do której produkt ten należy, oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.4 Slajd 1 Slajd 2 Najlepszym sposobem prezentacji danych jest prezentacja graficzna. Z pomocą wykresu

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Visual Basic w programie Excel dla Windows

Visual Basic w programie Excel dla Windows Visual Basic w programie Excel dla Windows Ćwiczenie nr 1 Makrodefinicje. Zakres ćwiczenia: Nagrywanie, odtwarzanie, modyfikowanie i upraszczanie makrodefinicji. Makrodefinicje lokalne i globalne. Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Visio 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zaktualizowane szablony Szablony

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku... (czyli jak stworzyć i wydrukować krzyżówkę)

Krok po kroku... (czyli jak stworzyć i wydrukować krzyżówkę) - Program do tworzenia krzyżówek. - Krzyżówki mogą być przygotowywane w formie drukowanej lub elektronicznej. - Program jest bezpłatny, jeśli ćwiczenia przygotowywane za jego pomocą są udostępniane odbiorcą

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus 1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe.. 3 2. Tworzenie koszyka notowań.. 10 3. Modyfikowanie koszyka notowań. 11 4. Uruchamianie tabeli notowań.. 12

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Użytkowe ćwiczenia Semestr I mgr inż. Daniel Riabcew SWSPiZ

Oprogramowanie Użytkowe ćwiczenia Semestr I mgr inż. Daniel Riabcew SWSPiZ Sekcje W czasie formatowania dokumentu może zaistnieć potrzeba podziału dokumentu na sekcje, czyli mniejsze części, z których każda może być inaczej sformatowana. Jest to konieczne w przypadku, gdy w jakiejś

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Outlier to dana (punkt, obiekt, wartośd w zbiorze) znacznie odstająca od reszty. prezentacji punktów odstających jest rysunek poniżej.

Outlier to dana (punkt, obiekt, wartośd w zbiorze) znacznie odstająca od reszty. prezentacji punktów odstających jest rysunek poniżej. Temat: WYKRYWANIE ODCHYLEO W DANYCH Outlier to dana (punkt, obiekt, wartośd w zbiorze) znacznie odstająca od reszty. prezentacji punktów odstających jest rysunek poniżej. Przykładem Box Plot wygodną metodą

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy :: Trik 1. Lista rozwijana z aktywnymi hiperłączami :: Trik 2. Łączenie tabel o róŝnym układzie kolumn :: Trik 3. Automatyczne zapisywanie zmian przy zamykaniu skoroszytu :: Trik 4. Linie siatki arkusza

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Monika Jaskuła m.jaskula@zsp9.pl SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. WSTEP... 3 II. Okno programu Power Point...3 III. Otwieranie, zapisywanie prezentacji...4

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo