Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu?"

Transkrypt

1 System Informacji Oświatowej Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? Programy Arkusz Optivum, Kadry Optivum, Płace Optivum, Sekretariat Optivum oraz Księgowość Optivum dostarczają znaczną część danych do Systemu Informacji Oświatowej. Przekazywanie danych odbywa się za pośrednictwem specjalnego programu Integrator SIO-Optivum 1. Aby wyeksportować dane z wymienionych wyżej programów do Systemu Informacji Oświatowej, należy wykonać następujące czynności: 1. Pobrać i zainstalować najnowsze aktualizacje programów - Integrator SIO-Optivum, Arkusz Optivum, Księgowość Optivum, Kadry Optivum, Płace Optivum, Sekretariat Optivum. Przygotować dane zgromadzone w tych programach do eksportu do SIO. 2. Pobrać i zainstalować najnowszą aktualizację programu SIO. 3. W programie SIO wczytać lub utworzyć zakodowany plik z danymi identyfikacyjnymi jednostki w celu wygenerowania odpowiednich tabel dla aktualnego spisu. 4. Przygotować rozkodowany plik sprawozdania SIO. 5. Za pomocą wszystkich lub wybranych programów Optivum przygotować pliki zawierające dane dla SIO. 6. Napełnić rozkodowany plik sprawozdania SIO danymi z plików przygotowanych za pomocą programów Optivum (z wykorzystaniem programu Integrator SIO-Optivum). 7. Zaimportować do pliku zakodowanego SIO dane z pliku rozkodowanego napełnionego danymi z programów Optivum. 8. Uzupełnić sprawozdanie SIO danymi, których nie da się zaczerpnąć z programów Optivum lub których nie wprowadzono wcześniej do tych programów. W instrukcji tej opisano, jak utworzyć w programie SIO strukturę jednostki (punkt 3). Uwzględniono dwa przypadki: 1. Generowanie struktury jednostki od początku poprzez wprowadzenie w programie SIO wszystkich niezbędnych danych, 2. Przejęcie struktury jednostki z pliku utworzonego w dowolnym poprzednim spisie. Instrukcję utworzono na podstawie wersji 3.12 programu SIO. 1 Program ten stanowi bezpłatne uzupełnienie pakietów Optivum.

2 Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? 2/9 Generowanie struktury jednostki w programie SIO od początku Pokażemy, jak wygenerować w programie SIO strukturę przykładowego zespołu szkół, składającego się ze szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi oraz gimnazjum, tj. wygenerujemy plik zawierający opis typu i struktury jednostki, jej dane identyfikacyjne oraz tabele do wypełnienia. Tworzenie pliku dla aktualnego spisu w programie SIO 1. Uruchom program SIO, klikając jego ikonę na pulpicie lub wybierając z menu Start pozycję Wszystkie programy/ SIO/ sio. Jeśli jest to pierwsze uruchomienie programu, w oknie Stwórz administratora wprowadź imię i nazwisko oraz hasło, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Jeśli jest to kolejne uruchomienie programu, zaloguj się jako administrator. Wyświetli się okno programu SIO. Za pomocą polecenia Hasło/ Stwórz użytkownika administrator może tworzyć nowych użytkowników programu. 2. W menu Plik wybierz polecenie Nowy lub kliknij ikonę na pasku narzędzi i w oknie Wybór okna otwarcia jednostki kliknij przycisk Nową jednostkę.

3 Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? 3/9 3. W oknie Rodzaj Spisu ustaw dzień spisu i kliknij przycisk OK. Opisywanie typu i struktury jednostki 1. W oknie Identyfikacja szkoły/placówki, na karcie Identyfikacja typu, w polu Grupa jednostek wybierz z listy pozycję Zespół szkół i placówek oświatowych. 2. W polu Typ jednostki wybierz z listy pozycję Zespół szkół i placówek oświatowych. 3. W polu Nazwa jednostki wprowadź nazwę jednostki, np. Zespół Szkół nr 4. W polu Kategoria uczniów pozostaw domyślną wartość Bez kategorii. Szczegółowe informacje dotyczące kategorii uczniów wprowadzimy dla każdej jednostki w zespole odrębnie. 5. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść na kolejną kartę okna.

4 Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? 4/9 W programie przyjęto generalną zasadę, że wszystkie pola oznaczone pogrubionym drukiem należy obowiązkowo wypełnić, pola niepogrubione mogą pozostać niewypełnione, o ile żądane informacje nie dotyczą podmiotu prowadzącego bazę danych oświatowych. Jeżeli w tabeli, którą wypełnia dana szkoła lub placówka oświatowa, występują pola, które z natury rzeczy nie dotyczą tej szkoły lub placówki (np. boiska sportowe w przypadku biblioteki pedagogicznej) w pola te należy wpisać wartości zerowe. 6. Dodaj jednostki proste zespołu szkół. Na karcie Jednostki proste kliknij przycisk Dodaj. W oknie Dodaj element w polu Grupa wybierz z listy grupę, tj. pozycję Przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, a następnie na liście Typ zaznacz pozycję Szkoła podstawowa. Kliknij przycisk Dodaj. Na liście Typ zaznacz pozycję Gimnazjum i kliknij przycisk Dodaj. Zamknij okno Dodaj element, klikając przycisk Zakończ. 7. Uzupełnij tabelę na karcie Jednostki proste. W kolumnie Kategoria Uczniów ustaw dla obu jednostek pozycję Dzieci lub młodzież. W kolumnie Nazwa wpisz nazwy jednostek (odpowiednio Szkoła Podstawowa nr.., Gimnazjum nr ). 8. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do następnej karty. Na pytanie, czy placówka ma filie, odpowiedz Nie. 9. Na karcie Części składowe jednostek prostych zaznacz w górnej tabeli wiersz szkoły podstawowej.

5 Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? 5/9 10. W dolnej tabeli wstaw znacznik w kolumnie Występuje przed pozycją Oddziały przedszkolne. 11. Kliknij przycisk Dalej. Wprowadzanie danych identyfikacyjnych zespołu i jego jednostek Na karcie Identyfikacja zostały utworzone trzy karty: dla zespołu szkół, dla szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Musimy wypełnić tabele I1 na tych kartach. Przejście na kolejną kartę jest możliwe tylko wówczas, gdy wprowadzimy wszystkie niezbędne dane na aktualnie wyświetlanej karcie. 1. Wypełnij tabelę I1 dla zespołu szkół. Wpisz numer REGON i dane adresowe.

6 Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? 6/9 Numer REGON jest numerem dziewięcioznakowym, a dla jednostek lokalnych (takimi są np. szkoły w zespole szkół) czternastoznakowym. W programie przyjęto więc zasadę, że jest on wykazywany zawsze jako numer czternastoznakowy, co oznacza, że numery dziewięcioznakowe należy uzupełnić do czternastu znaków zerami na końcu. Jeśli w zespole szkół lub placówek powtarzają się numery REGON, należy wystąpić do urzędu statystycznego o nadanie numerów unikatowych. Tymczasowo, wyłącznie dla potrzeb SIO, można rozróżnić te numery poprzez zmianę ostatnich dwóch cyfr numerów 14-znakowych. 2. Przejdź na kartę szkoły podstawowej i wypełnij tabelę. Zwróć uwagę, że część danych wprowadzonych w tabeli I1 zespołu szkół została automatycznie przeniesiona do tabeli I1 szkoły podstawowej. Przeniesione dane można modyfikować. 3. Przejdź na kartę gimnazjum i wypełnij tabelę. 4. Kliknij przycisk Zakończ. Uruchomiony zostanie generator tabel. Zapisywanie pliku Po wygenerowaniu tabel, odpowiednich dla danego typu jednostki, można plik zapisać. 1. W menu Plik wybierz polecenie Zapisz lub Zapisz jako. Możesz również skorzystać z ikony.

7 Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? 7/9 Program zaproponuje zarówno nazwę pliku, jak i folder, w którym będzie on przechowywany. 2. Kliknij przycisk Zapisz. Pliki zapisywane są domyślnie w folderze (Windows 7) : C:\Użytkownicy\ [nazwa_użytkownika]\ sio_pliki_jednostki\ 31_marzec_2012. Nie zaleca się zmieniać ścieżek proponowanych przez program. Nazwa pliku proponowana przez program jest złożeniem nazwy jednostki i daty (miesiąca i roku) utworzenia pliku, np. Zespół Szkół nr _ Plik ma rozszerzenie *.sio. Przeglądanie wygenerowanych tabel Tabele można wyświetlać posługując się drzewem w lewym panelu okna lub wierszami zakładek w prawym panelu okna. Ponieważ wygenerowanych tabel jest wiele, zostały one pogrupowane tematycznie. Grupy tabel reprezentują gałęzie drzewa oraz zakładki. Gałęzie drzewa można rozwijać przez kliknięcie ikony znajdującej się przed nazwą gałęzi. Aby wybrać grupę tabel, należy dwukrotnie kliknąć odpowiednią gałąź drzewa lub kliknąć odpowiednie zakładki w kolejnych wierszach zakładek. W drzewie gałęzie reprezentujące grupy tabel oznaczono ikoną, natomiast gałęzie reprezentujące konkretne tabele ikoną.

8 Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? 8/9 Obejrzymy niektóre z wygenerowanych tabel i sprawdzimy, czy są odpowiednie dla opisywanego zespołu szkół. 1. Na karcie Identyfikacja sprawdź dane zespołu szkół. 2. Kliknij zakładkę Szkoły i placówki. Zwróć uwagę, że pojawiły się dwa kolejne wiersze zakładek. Korzystając z nich, wyświetl dane identyfikacyjne szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Aby wyświetlić kartę z tabelą, kliknij kolejno zakładki [nazwa szkoły]/ Identyfikacja. 3. Wyświetl tabelę DO6 dotyczącą uczniów gimnazjum korzystających z wypoczynku w okresie ferii letnich i zimowych. W drzewie klikaj kolejno ikony uczniów. Kliknij dwukrotnie gałąź Tabela DO6. przed gałęziami Szkoły i placówki/ Gimnazjum nr / Wypoczynek 4. Zwiń rozwinięte gałęzie, klikając ikony.

9 Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? 9/9 Jeśli struktura tabel nie jest poprawna, musisz przystąpić do ponownego wprowadzania danych. Możesz natomiast modyfikować dane identyfikacyjne jednostki. Generowanie struktury jednostki sprawozdawczej na podstawie pliku utworzonego w dowolnym poprzednim spisie 1. Uruchom program SIO i zaloguj się jako administrator. 2. W menu Plik wybierz polecenie Nowy lub kliknij ikonę na pasku narzędzi i w oknie Wybór okna otwarcia jednostki kliknij przycisk Jednostkę na podstawie poprzedniego spisu. 3. W oknie Rodzaj Spisu ustaw dzień spisu i kliknij przycisk OK. 5. W oknie Otwórz plik jednostki odszukaj plik SIO poprzedniego spisu, zaznacz go i kliknij przycisk Otwórz. Wyświetli się okno Identyfikacja szkoły/placówki. 6. Obejrzyj tabele I1 poszczególnych jednostek. Jeśli trzeba, popraw dane. 7. Kliknij przycisk Zakończ. Obejrzyj tabele i zapisz utworzony plik SIO. 8. Zamknij okno Import danych.

Płace Optivum. Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? Przygotowanie pliku dla SIO w programie Płace Optivum

Płace Optivum. Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? Przygotowanie pliku dla SIO w programie Płace Optivum Płace Optivum Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? Aby wyeksportować dane z programu Płace Optivum do SIO, należy wykonać następujące czynności: 1. Pobrać i zainstalować najnowsze

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum, Artykuł30

Płace Optivum, Artykuł30 Płace Optivum, Artykuł30 Wymiana danych między programami Płace Optivum i Artykuł30 W wypadku kiedy wypłacone w ciągu roku wynagrodzenia nauczycieli nie osiągają poziomu wynagrodzenia zagwarantowanego

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Sekretariat

UONET+ - moduł Sekretariat UONET+ - moduł Sekretariat Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon korespondencji seryjnej? W systemie UONET+ w module Sekretariat można tworzyć różne zestawienia i wydruki. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2007 (egzamin maturalny)

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2007 (egzamin maturalny) INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2007 (egzamin maturalny) Wstęp Szanowni Państwo Przekazujemy program komputerowy Hermes 2007, działający w środowisku Windows. Aplikacja umożliwia wprowadzanie: danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH wersja 1.0 2 Spis treści WPROWADZENIE... 3 IMPORT BAZY DANYCH... 6 Krok 1: Eksport bazy danych...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja dodawania nowego miejsca udzielania świadczeń dla umów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Poznań,

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Jak szybko opracować i udostępnić czytelnikom książkę?

Jak szybko opracować i udostępnić czytelnikom książkę? MOL Optivum Jak szybko opracować i udostępnić czytelnikom książkę? Katalogowanie zbiorów bibliotecznych to jedna z podstawowych funkcji programu MOL Optivum. Wprowadzanie opisów bibliograficznych księgozbioru,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Operacje na środkach trwałych

Operacje na środkach trwałych R O Z D Z I A Ł 5 Operacje na środkach trwałych Dowiesz się jak: Zatwierdzić wprowadzone środki trwałe Przydzielić kwoty ulg inwestycyjnych dla środków trwałych Przeprowadzić operacje na środkach trwałych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści

PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści Nowości w wersji 11 Spis treści Nowe menu...4 Menu Insert...4 Wstaw Stronę...4 Wstaw Projekt...4 Wstaw Chmurkę...4 Menu symboli...5 Zmiana nazwy symbolu...5 Generator symboli...5 Teksty...6 Wyrównanie

Bardziej szczegółowo