Jak przygotować wniosek do Programu CIP- ICTPSP * Struktura wniosku projektowego. Proces oceny wniosków kryteria i procedury oceny wniosków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak przygotować wniosek do Programu CIP- ICTPSP * Struktura wniosku projektowego. Proces oceny wniosków kryteria i procedury oceny wniosków"

Transkrypt

1 Dzień Informacyjny dla Programu CIP ICT-PSP Warszawa, 7 maja 2008 Jak przygotować wniosek do Programu CIP- ICTPSP * Struktura wniosku projektowego * Proces oceny wniosków kryteria i procedury oceny wniosków Małgorzata Gliniecka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

2 1. WaŜne dokumenty 2. Aspekty formalne uczestnictwa Ogólne zasady uczestnictwa Skład konsorcjum - przykłady Struktura wniosku projektowego Formularze Plan Prezentacji Wysokość dofinansowania 3. Składanie wniosków 4. Kryteria oceny wniosków 5. Przydatne linki 6. Zaproszenie zostań Ekspertem KE

3 WaŜne dokumenty Program Pracy (ICT( PSP Work Programme 2008) Call Fiche 2008 Przewodnik dla wnioskodawcy (Guide( for Applicants) inny dla kaŝdego typu projektów WaŜne! Przykładowa umowa o grant (Model( Grant Agreement) Przewodnik finansowy (Financial( Guidelines) ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp ict_psp/participating/ calls/call_proposals_08/ /call_proposals_08/index_en.htm

4 WaŜne dokumenty

5

6 Tematy konkursu

7 Tematy konkursu

8 Tematy konkursu

9 Aspekty formalne uczestnictwa Konkurs jest otwarty dla : Podmiotów prawnych z krajów członkowskich, Podmiotów prawnych z krajów trzecich: - podmiotów prawnych powołanych w krajach EFTA, które są członkami European Economic Area (EEA), - z krajów kandydujących - z krajów stowarzyszonych z programem ICT PSP (np.: Chorwacja, Islandia, Norwegia, Lichtenstein) - z Bałkanów Zachodnich (np.: Montenegro i inne) - z innych krajów trzecich zgodnie z postanowieniami zawartymi w odpowiednich porozumieniach. Informacje na temat krajów stowarzyszonych z programem znajdują się na stronie: http//ec.europa.eu ec.europa.eu/ict_psp lub

10 Skład konsorcjum Kto moŝe być partnerem: Jednostki rządowe, administracji publicznej, które mają kompetencje i moc decyzyjną w podejmowaniu wiąŝących decyzji w danym temacie Jednostki ministerialne mające moc decyzyjną na szczeblu europejskim (np. Ministerstwa Zdrowia lub Przemysłu, Narodowe Centra, Ministerstwo Transportu, Infrastruktury i inne) Partnerzy z przemysłu i nauki PoŜądany Małe i Średnie Przedsiębiorstwa udział Eksperci od spraw etycznych (np. w przypadku projektów w tematach biometrycznych) Jednostki odpowiedzialne za budynki publiczne (reprezentanci jednostek lokalnych, miejskich i regionalnych) Jednostki odpowiedzialne za działanie słuŝb ratowniczych Jednostki odpowiedzialne za certyfikację i standaryzację

11 Skład konsorcjum cd. Kto moŝe być koordynatorem: Jednostki mogące wykazać doświadczenie w prowadzeniu europejskich projektów na duŝą skalę Organizacja wcześniej uczestnicząca w projektach jako partner Organizacja, która ma odpowiedniego menagera projektu (Project Manager) dobra znajomość języka angielskiego, odpowiednio zmotywowany, dobrze zorganizowany, systematyczny Organizacja mająca wiedzę w formalnych aspektach uczestnictwa w projektach Organizacja, która ma odpowiedni zespół wspierający menagera (w sprawach administracyjnych, finansowych i prawnych) Organizacja działająca od wielu lat Finansowo stabilna KE raczej nie przyznaje projektów organizacjom nie mającym doświadczenia w Programach Ramowych

12 Skład konsorcjum cd. Participation requirements Pilot A: The consortia must be comprised by relevant national administrations ions or a legal entity designated to act on their behalf from different EU Member States or ICT PSP Associated countries. If a national administration is represented in the consortium by a designated legal entity, then the national administration will need n to certify that the legal entity has been designated to act on its behalf for the purpose of the pilot (see Annex 4)*. * Guide for Applicants (Pilot A)

13 Część A: Formularz A1, A2.1, A2.2

14 Część A: Formularz A3 (Pilot A)

15 Część A: Formularz A3 (Pilot B)

16 Część A: Formularz A3 (TN)

17 Część B strona początkowa

18 Część B: część opisowa B1. Project description and objectives B1.1. Project objectives B1.2 EU dimension B2. Impact B2.1. Target outcomes and expected impact B2.2. Long term impacts B2.3. Availability of results B3. Implementation B3.1a. Chosen approach B3.1b. Work plan O Work package list (use table 1 template); O Deliverables list (use table 2 template); O Work package description (use table 3 template ate); O Summary effort table (use table 4 template). B3.1c. Project management B3.2. Capability and commitment of the partnership B3.3. Resources to be committed B3.4. Security, privacy, inclusiveness, interoperability; standards and open-source

19 Aspekty finansowe ogólne zasady Projekty typu: Pilot A Wys. dofinansowania: 50% BudŜet projektu: mln.. Euro Koszty kwalifikowane: osobowe, koszty bezpośrednie, koszty podwykonawstwa (w uzasadnionych wypadkach) Projekty typu: Pilot B Wys. dofinansowania: 50% BudŜet projektu: mln.. Euro Koszty kwalifikowane: osobowe, koszty bezpośrednie, koszty podwykonawstwa (w uzasadnionych wypadkach) Projekty typu: Sieci tematyczne (Thematic( Networks) Wys. dofinansowania: 2 lub 3 tys. Euro/rok (w zaleŝności od liczby uczestników sieci) BudŜet projektu: tys. Euro Koszty kwalifikowane: podróŝe, koszty związane z implementacją siecis

20 Aspekty finansowe Sieci Tematyczne (TN)

21 Aspekty finansowe Sieci Tematyczne (TN) Przykład: Sieć tematyczna: 2 lata Liczba uczestników: 15 (razem z koordynatorem) Lump sums Coordination costs Lump sums Implementation Lump sum Attendance of meetings costs Total Coordinator [(10x3.000Euro)+ (5 x Euro)] x 2 lata = Euro X Euro x 2 lata = Euro Euro Other beneficiaries X (14 x Euro) x 2 lata = Euro Euro Total Euro Euro Euro Euro

22 Składanie wniosku system EPSS Obowiązki koordynatora Rejestracja w systemie EPSS (Electronic Proposal Submission System) swojej organizacji partnerów Po rejestracji mail z loginem i hasłem (inne dla koordynatora, inne dla partnerów) Podanie partnerom haseł dostępu do strony w systemie Po zalogowaniu, moŝna wypełniać część A (Part A) dane formalne projektu, poszczególnych partnerów, budŝet oraz część B (merytoryczny opis projektu) zgodnie z przewodnikiem (Guide( for Applicants) Wysłanie wniosku (Submission( of proposal) Brak konieczności wysyłki wniosku w formie papierowej

23

24 Składanie wniosku system EPSS cd. UŜywanie systemu przez koordynatora Rejestracja w systemie Wypełnienie części A1 i A3 Dodawanie/ usuwanie partnerów Ściągnięcie części B (Dokument w formacie Word) Skompletowanie i załadowanie części B do systemu Wysłanie kompletnego wniosku części A i B Najlepiej przećwiczyć składanie wniosku juŝ wcześniej!!!

25 Składanie wniosku system EPSS cd. UŜywanie systemu przez partnera: Wypełnianie formularza A2 (informacje o partnerze) Pomoc koordynatorowi przy uzupełnianiu części B Tylko koordynator moŝe załadować ostateczną wersję projektu do systemu!!!

26 Składanie wniosku termin

27 Składanie wniosku system EPSS Termin zamknięcia konkursu nie moŝe być przekroczony (godzina jest takŝe waŝna) Procent nie złoŝonych wniosków = +/- 1% Najczęstsze błędy: składanie na ostatnią chwilę problemy techniczne przeładowanie sieci panika złoŝone po czasie!!! EPSS Helpdesk

28 Kilka złotych rad Nie przygotowujemy projektu na ostatnią chwilę Nie bierzmy się za przygotowanie projektu (jako koordynator) jeśli nie mamy w tym doświadczenia Szukajmy partnerów wśród swoich dotychczasowych kooperantów Nie składajmy projektu w ostatniej chwili mogą wystąpić problemy techniczne Dostosuj swój projekt do kryteriów oceny Piszmy krótko i na temat ale nie zbyt krótko Czytajmy dokładnie dokumenty konkursu i odpowiednie przewodniki Upewnij się, Ŝe wysyłasz ostatnią wersję projektu

29 Kryteria oceny wniosków Oceny dokonują niezaleŝni eksperci według następujących kryteriów: Relevance (zgodność projektu z opisami tematów konkursu, z wytycznymi KE zapisanymi w Programie Pracy) Impact (wpływ projektu/znaczenie projektu) Implementation (realizacja załoŝeń projektu, skład konsorcjum, zarządzanie)

30 Kryteria oceny wniosków (Pilot A)

31 Kryteria oceny wniosków - TN

32 Zaproszenie zostań Ekspertem KE Zaproszenie do wyraŝenia zainteresowania kierowane do osób fizycznych, znych, wspomagających słuŝby Komisji w zadaniach związanych z programem na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych (TIK) Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji Cel zaproszenia: stworzenie bazy danych niezaleŝnych ekspertów zewnętrznych, uczestniczących w ocenie wniosków, przeglądach projektów i prowadzenie innych zadań związanych z realizacją programu na rzecz wspierania a TIK. Zgłoszenia naleŝy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: Informacje o zaproszeniu (PL): eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:c:2007:123:0003:01:pl:html

33 Przydatne linki ICT helpdesk Infso-ict Wskazówki KE, dokumenty: ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp ict_psp Poszukiwanie partnerów ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp ict_psp/participating/ index_en.htm Informacje o pracy jako Ekspert KE ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp ict_psp/participating/ index_en.htm

34 Dziękuję za uwagę Małgorzata Gliniecka mobile: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. świrki i Wigury Warszawa tel: fax:

Konkurs w dziedzinie Europejskich Platform Innowacji

Konkurs w dziedzinie Europejskich Platform Innowacji Konkurs w dziedzinie Europejskich Platform Innowacji EuropeINNOVA-ENT-CIP-09-C-N01S00 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 20.12.2011 Warsztaty Finansowanie projektów 7. PR UE, Poznań, 24 stycznia 2012 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r.

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych Zasady finansowania Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Akcje centralne

Erasmus+ Akcje centralne Akademia Erasmus+ Erasmus+ Akcje centralne Perspektywa 2014-2020 Warszawa, 29.01.2015 r. Cel spotkania informacyjnego Przekazanie informacji m.in. na tematy: jak funkcjonują wybrane akcje centralne w programie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Mieczysław Borysiewicz, Wanda Kacprzyk ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD MANAGEMENT OF THE RISK FROM

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA 22.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 51/17 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW EACEA/10/14 Program Erasmus+ Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu

Bardziej szczegółowo

7 Program Ramowy. Wniosek

7 Program Ramowy. Wniosek Formy i Metody Pozyskiwania Funduszy Europejskich 7 Program Ramowy Wniosek Temat: Ratownictwo medyczne i przedmedyczne portal dedykowany zagadnieniom i wydarzeniom z zakresu ratownictwa medycznego i przedmedycznego

Bardziej szczegółowo

Nauki medyczne w 7PR oferta dla instytucji naukowych

Nauki medyczne w 7PR oferta dla instytucji naukowych Jak ugryźć 10 milionów cz. II - Finansowanie aplikacyjnych badań naukowych Warszawa, 28 luty 2012 Nauki medyczne w 7PR oferta dla instytucji naukowych Ewa Szkiłądź Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Nowe fundusze. lepsze zasady. Przewodnik dla początkujących. Wydanie 2008

Nowe fundusze. lepsze zasady. Przewodnik dla początkujących. Wydanie 2008 Nowe fundusze lepsze zasady Przegląd nowych zasad finansowych i możliwości finansowania na lata 2007 2013 Przewodnik dla początkujących Wydanie 2008 i Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie wniosku IF/MSCA. Część 4. Formularz B

Przygotowanie wniosku IF/MSCA. Część 4. Formularz B Białystok, 16 maja 2014 Przygotowanie wniosku IF/MSCA Część 4. Formularz B Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) WAśNE INFORMACJE Informacja dotycząca naboru kandydatów na ekspertów do oceny projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii

7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii Olsztyn, 14.03.2012 7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY Głównym celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking)

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy jako odbiorcy wsparcia w ramach Priorytetu VIII na Warmii i Mazurach

Przedsiębiorcy jako odbiorcy wsparcia w ramach Priorytetu VIII na Warmii i Mazurach Raport końcowy Przedsiębiorcy jako odbiorcy wsparcia w ramach Priorytetu VIII na Warmii i Mazurach 1 Spis treści 1. Streszczenie... 4 2. Summary... 7 3. Wprowadzenie... 10 3.1. WdraŜanie Poddziałania 8.1.1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Program INNOWACJE SPOŁECZNE *

Program INNOWACJE SPOŁECZNE * Program INNOWACJE SPOŁECZNE * 1. Diagnoza sytuacji w obszarze nauki i gospodarki objętym Programem Badania związane z innowacjami kojarzone są głównie z innowacjami technicznymi i technologicznymi nowymi

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UE URBACT II. Trzeci nabór projektów zasady aplikowania, procedury tworzenia sieci. Katowice, dn. 19 stycznia 2012

PROGRAM UE URBACT II. Trzeci nabór projektów zasady aplikowania, procedury tworzenia sieci. Katowice, dn. 19 stycznia 2012 PROGRAM UE URBACT II Trzeci nabór projektów zasady aplikowania, procedury tworzenia sieci Katowice, dn. 19 stycznia 2012 TRZECI, OSTATNI NABÓR WNIOSKÓW NOWOŚCI max. 19 nowych sieci tematycznych Zakres

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

AMBASADY REGIONÓW PRZEDSTAWICIELSTWA POLSKICH WOJEWÓDZTW W BRUKSELI

AMBASADY REGIONÓW PRZEDSTAWICIELSTWA POLSKICH WOJEWÓDZTW W BRUKSELI Teka Kom. Politol. Stos. Międzynar. OL PAN, 2013, 8, 36 52 AMBASADY REGIONÓW PRZEDSTAWICIELSTWA POLSKICH WOJEWÓDZTW W BRUKSELI Zakład Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

dr hab. Gertruda Uścińska Professor Gertruda Uścińska

dr hab. Gertruda Uścińska Professor Gertruda Uścińska POWITANIE I OTWARCIE SEMINARIUM OPENING OF THE SEMINAR AND WELCOME BY: dr hab. Gertruda Uścińska Ekspert projektu ze strony polskiej Professor Gertruda Uścińska National Expert SOCIAL INSURANCE INSTITUTION,

Bardziej szczegółowo