dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ Pok. 37, tel. (42)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz."

Transkrypt

1 * dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ Pok. 37, tel. (42)

2 *Zainteresowania: * Zarządzanie strategiczne w różnych sektorach (biznesowym, non-profit, publicznym), * Odpowiedzialność społeczna, etyka biznesu i etyka środowiskowa, rozwój zrównoważony, * Zarządzanie środowiskowe, systemy zarządzania środowiskowego (ISO 14001, EMAS, ), * Ewaluacja, monitoring, audytowanie, raportowanie. * Gospodarka (ekonomia) i przedsiębiorczość społeczna, Local exchange trading schemes (współczesny barter wielostronny). * 2

3 * 2013 udział w badaniach międzynarodowych New Business Models. Badania zainicjowane przez Prof. Jana Jonkera z Nijmegen School of Management (NSM), Radboud University Nijmegen, Holland. * Kierownik projektu Leonardo da Vinci ToI: Homoresponsabilis in the globalized World ( PL1-LEO ). * 2011 Udział w projekcie badawczym "Promoting CSR in industrial sectors" (University of St.Gallen i Bertelsmann Stiftung). * udział w projekcie: Badanie uwarunkowań organizacyjnych i technicznych tworzenia związków symbiotycznych w parkach przemysłowych w Polsce realizowanym przez Ośrodek Zapobiegania Zanieczyszczeniu Środowiska (projekt badawczy rozwojowy nr R finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). * Project manager w projekcie Leonardo da Vinci EU Training Excellence for Social Entrepreneurship Sector (EU TESES SI/06/BF/PP ). * 3

4 * Od ocena w programie COST * Od 2013 oceny wniosków w NCN. * Od 2010 ocena wniosków dla Komisji Europejskiej w 7 Programie Ramowym, obecnie zgłoszony jako ekspert do Horyzont 2020, Bruksela. * Od 2007 ekspert Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w programie Leonardo da Vinci. * Monitoring projektów m.in. szkół m.in. w ramach PHARE * Od 2006 prowadzenie dla MPiPS oceny projektów w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). * M.in wsparcie dla PARP jako ekspert m.in. w programie Ogólnopolski program szkoleń w zakresie ochrony środowiska finansowanym z EFS. * 2004 prowadzenie monitoringu projektów dla Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. * Od ekspert Funduszu Współpracy w programie Leonardo da Vinci. Prowadzenie ocen ex-post projektów pilotażowych Leonardo da Vinci. * Od monitoringu i ewaluacji projektów realizowanych w ramach programu Phare i innych. * 4

5 * 5

6 * Osoby zainteresowane spełniające wymagania przesyłają pocztą komplet wymaganych dokumentów w odpowiedzi na zaproszenie do składania aplikacji * Ekspertem zewnętrznym może zostać osoba, która spełnia następujące warunki: * posiada wykształcenie wyższe, * wymagany staż pracy w edukacji minimum 10 lat; * ukończone kursy, studia podyplomowe lub inne formy doskonalenia zawodowego pomocne w pełnieniu funkcji eksperta; * doświadczenie w realizacji projektów europejskich lub innych form współpracy europejskiej w obszarze edukacji; * znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2; * doświadczenie w zakresie oceniania i ewaluacji; * dobra znajomość obsługi komputera. * korzysta z pełni praw publicznych; * posiada pełną zdolność do czynności prawnych; * nie była karana za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe; * złożyła oświadczenie o zachowaniu tajemnicy oraz braku konfliktu interesów; * posiada wiedzę i doświadczenie w obszarze w którym została wybrana, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi określonymi w * 6

7 *Ocena merytoryczna (jakościowa) 2 ekspertów: *1. JAKOŚĆ PLANU PRACY *2. ZGODNOŚĆ Z CELAMI PROGRAMU (adekwatność) *3. WPŁYW/ODZIAŁYWANIE PROJEKTU *4. EUROPEJSKA WARTOŚĆ DODANA (wymiar europejski) *5. JAKOŚĆ PARTNERSTWA *6. UPOWSZECHNIANIE I WYKORZYSTYWANIE REZULTATÓW * 7

8 * 8

9 1. Scientific and/or technical quality, relevant to the topics addressed by the call 1.1. Concept and objectives Relevance to the priorities of the call Background that led to the proposal Summary S&T objectives 1.2. Progress beyond the state-of-the-art Scientific Justification Use of results of previous national or international projects Theoretical Framework 1.3. S/T methodology and associated work plan Overall strategy of the work plan The timing of the different WPs and their components Detailed work description a Work package list c List of milestones e Efforts for the full duration of the project Graphical presentation of the components showing their interdependencies Risks and contingency plans 9

10 2. Implementation 2.1. Management structure and procedures Graphical presentation of the management structure Description of organs of the management structure and responsibilities Communication strategies Conflict management Risk management IPR Management Consortium agreement 2.2. Individual participants 2.3. Consortium as a whole Composition of the project consortium Composition of the advisory board Subcontracting Other countries Additional partners 2.4. Resources to be committed 2.4.a. Resources to be committed (table) 10

11 3. Impact 3.1. Expected impacts listed in the work programme Contribution to the expected impacts Assumptions and external factors that may influence the impacts 3.2. Dissemination of project results, and management of intellectual property Dissemination and exploitation strategy Intellectual property management 4. Ethical Issues 4.1. ETHICAL ISSUES TABLE 5. Consideration of gender aspects References 11

12 dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ Pok. 37, tel. (42) * pl.linkedin.com/in/januszreichel/ twitter.com/januszreichel 12

Przygotowanie wniosku IF/MSCA. Część 4. Formularz B

Przygotowanie wniosku IF/MSCA. Część 4. Formularz B Białystok, 16 maja 2014 Przygotowanie wniosku IF/MSCA Część 4. Formularz B Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej

Bardziej szczegółowo

7 Program Ramowy. Wniosek

7 Program Ramowy. Wniosek Formy i Metody Pozyskiwania Funduszy Europejskich 7 Program Ramowy Wniosek Temat: Ratownictwo medyczne i przedmedyczne portal dedykowany zagadnieniom i wydarzeniom z zakresu ratownictwa medycznego i przedmedycznego

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 20.12.2011 Warsztaty Finansowanie projektów 7. PR UE, Poznań, 24 stycznia 2012 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

Annex 32 - Deliverable 7.7 Final Dissemination Report

Annex 32 - Deliverable 7.7 Final Dissemination Report Page 1 of 18 Project Title: European Virtual Environment for Work-based Learning; E-VIEW Project Number: 510483-LLP-1-2010-1-UK- ERASMUS-EVC Grant Agreement: 2010-3493 / 001-001 Sub-programme or KA: ERASMUS,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Glossary of Terms Polish

PRINCE2 Glossary of Terms Polish Term Definition Translated Term Translated Definition accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that that

Bardziej szczegółowo

Raport ze spotkania grupy partnerskiej

Raport ze spotkania grupy partnerskiej Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Projekt Partnerski Grundtviga Tytuł projektu: Osoby 50 plus na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Pierwsze spotkanie w Polsce Katowice, 26 29 listopad 2013

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Raport końcowy Zamawiający Zarząd Województwa Małopolskiego Wykonawca EPRD Biuro Polityki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Raport z badania ewaluacyjnego pt. Ocena stopnia osiągania celów Strategii Lizbońskiej i Strategii Europa 2020 poprzez realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

Oferta. Raport końcowy

Oferta. Raport końcowy Raport końcowy Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone Autorzy: Małgorzata Leszczyńska Piotr Stronkowski Agnieszka Szczurek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADA

ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADA ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWIILIZACYJNYCH STRATEGMED I. GRUPA TEMATYCZNA: KARDIOLOGIA I KARDIOCHIRURGIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r.

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. t Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym RAPORT KOŃCOWY Modele zarządzania uczelniami w Polsce" Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. Opracował Zespół pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Ambient Assisted Living Joint Programme

Ambient Assisted Living Joint Programme Ambient Assisted Living Joint Programme Anna Ostapczuk National Centre for Research and Development http://www.aal-europe.eu/ New funding programme for Europe Ambient Assisted Living Joint Programme 2008

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem...

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem... Raport końcowy Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy jako odbiorcy wsparcia w ramach Priorytetu VIII na Warmii i Mazurach

Przedsiębiorcy jako odbiorcy wsparcia w ramach Priorytetu VIII na Warmii i Mazurach Raport końcowy Przedsiębiorcy jako odbiorcy wsparcia w ramach Priorytetu VIII na Warmii i Mazurach 1 Spis treści 1. Streszczenie... 4 2. Summary... 7 3. Wprowadzenie... 10 3.1. WdraŜanie Poddziałania 8.1.1

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Akcje centralne

Erasmus+ Akcje centralne Akademia Erasmus+ Erasmus+ Akcje centralne Perspektywa 2014-2020 Warszawa, 29.01.2015 r. Cel spotkania informacyjnego Przekazanie informacji m.in. na tematy: jak funkcjonują wybrane akcje centralne w programie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Mieczysław Borysiewicz, Wanda Kacprzyk ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD MANAGEMENT OF THE RISK FROM

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014. Polish Journal of Continuing Education. Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation:

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014. Polish Journal of Continuing Education. Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

Youth in Action Programme support, making dreams come true, learning, adventure, challenge, multiculturalism, non-formal education

Youth in Action Programme support, making dreams come true, learning, adventure, challenge, multiculturalism, non-formal education Youth in Action Programme support, making dreams come true, learning, adventure, challenge, multiculturalism, non-formal education Młodzież w działaniu to program Unii Europejskiej, dzięki któremu młodzi

Bardziej szczegółowo