by Twój projekt był Twoim sukcesem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "by Twój projekt był Twoim sukcesem"

Transkrypt

1 by Twój projekt był Twoim sukcesem

2 Szanowni Państwo! Z prawdziwą satysfakcją i poczuciem dumy przedstawiamy Państwu naszą propozycję programów certyfikacyjnych z zakresu ANALIZY BIZNESOWEJ i ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI. Jest ona dla nas powodem do szczególnego zadowolenia ze względu na jej KOMPLEKSOWOŚĆ, UNIKATOWOŚĆ i fakt, iż jest WYSOKO CENIONA na polskim rynku szkoleniowym. KOMPLEKSOWA. Nasza propozycja uwzględnia całościowe spojrzenie na projekt. Oferujemy Państwu zaawansowane programy rozwoju kompetencji, niezbędnych na wszystkich etapach cyklu życia projektu od zebrania wymagań poprzez określenie jego zakresu, na realizacji i przekazaniu kończąc. W naszej ofercie znajduje się kilkadziesiąt szkoleń dla kierowników projektu, członków zespołu i interesariuszy projektu. Nasza długoletnia obecność na rynku procentuje głęboką wiedzą na temat potrzeb wszystkich osób trudniących się planowaniem, finansowaniem, organizacją i zarządzaniem projektami niezależnie od reprezentowanej gałęzi przemysłu czy specyfiki organizacji. UNIKALNA. Oferowane przez nas programy certyfikacyjne stanowią jedyne na polskim rynku w pełni zintegrowane rozwiązanie szkoleniowe, rozwijające kompetencje z zakresu analizy biznesowej i zarządzania projektami. Oba programy prowadzone są przez zagranicznych wykładowców i dają możliwość uzyskania prestiżowych certyfikatów akademickich i zawodowych (George Washington University, ESI International, Project Management Institute oraz International Institute of Business Analysis) rozpoznawanych i uznanych na całym świecie. CENIONA. Nasi Klienci wysoko oceniają jakość merytoryczną naszych programów, rozległe doświadczenie wykładowców, profesjonalny sposób organizacji szkoleń, jak również indywidualne podejście do każdego Klienta. W rezultacie ponad 80% uczestników decyduje się na udział w więcej niż jednym szkoleniu w MT&DC, a blisko 99% poleciłoby nasze szkolenia swoim kolegom. Naszą ambicją jest wspieranie zmian i współuczestniczenie w rozwoju zarządzania projektami i analizy biznesowej w Polsce. Jesteśmy przekonani, że nasza propozycja szkoleniowa będzie kamieniem milowym w rozwoju kariery wszystkich osób związanych zawodowo z prowadzeniem przedsięwzięć. Jesteśmy po to, aby Państwa projekty były Państwa sukcesami. Zarząd MT&DC z Zespołem

3 PROGRAMY ROZWOJU KOMPETENCJI I CERTYFIKACJI Z ZAKRESU analizy biznesowej zarządzania projektami Światowe standardy zarządzania projektami i analizy biznesowej Prestiżowe certyfikaty Międzynarodowi wykładowcy z tytułem PMP Efektywne metody szkoleniowe Profesjonalne materiały Partner strategiczny: Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.

4 SPIS TREŚCI MT&DC by Twój projekt był Twoim sukcesem Analiza biznesowa Certyfikacja George Washington University (GW) Szkolenia BA Business Analysis (Analiza biznesowa) HGDUR How to Gather and Document User Requirements (Jak gromadzić i dokumentować wymagania użytkownika) PMM Process Modeling Management (Zarządzanie modelowaniem procesów) UCM Use Case Modeling (Modelowanie przypadków użycia) TTTVR Testing Techniques for Tracing and Validating Requirements (Techniki testowania w śledzeniu i walidacji wymagań) Certyfikacja International Institute of Business Analysis (IIBA ) Zarządzanie projektami Certyfikacja George Washington University (GW) Lista dostępnych szkoleń Szkolenia podstawowe MP Managing Projects (Zarządzanie projektami) MITP Managing IT Project (Zarządzanie projektami informatycznymi) SCC Scheduling and Cost Control (Opracowanie harmonogramu i kontrola kosztów) LPM Leadership in Project Management (Przywództwo w zarządzaniu projektami) STBPM Software Testing for Better Project Management (Testowanie oprogramowania dla lepszego zarządzania projektami) PMApp Project Management Applications (Zastosowanie metod zarządzania projektami) Szkolenia specjalistyczne RM Risk Management (Zarządzanie ryzykiem) FMPM Financial Management for Project Managers (Zarządzanie finansami dla kierowników projektów) QPM Quality for Project Managers (Zarządzanie jakością dla kierowników projektów) SIPM Systems Integration Project Management (Zarządzanie projektami integracji systemów) BPAID Business Process Analysis, Innovation and Design (Analiza i projektowanie procesów biznesowych) NSPM Negotiation Skills for Project Managers (Umiejętności negocjacyjne dla kierowników projektów) CPM Contracting for Project Managers (Zarządzanie kontraktami dla kierowników projektów) VSM Vendors Selection and Management (Wybór i zarządzanie dostawcami) EPMO Establishing Project Management Office (Tworzenie biura zarządzania projektami) Szkolenia zaawansowane RMKPS Requirements Management: A Key to Project Success (Zarządzanie wymaganiami klucz do sukcesu projektu) RARTP Rapid Assessment and Recovery of Troubled Projects (Błyskawiczna ocena i ratowanie zagrożonych projektów) MCP Managing Complex Projects (Zarządzanie projektami złożonymi) PPM Project Portfolio Management. Aligning Project Management with Corporate Strategy (Zarządzanie portfelem projektów. Dostosowanie zarządzania projektami do strategii firmy) PM Program Management (Zarządzanie programami) Certyfikacja Project Management Institute (PMI) PMP Prep PMP Boot Camp Preparation Course (Intensywne przygotowanie do PMP ) PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) Exam Preparation (Przygotowanie do egzaminu PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) ) Publikacje dostępne w księgarni MT&DC Klienci Formularz zgłoszeniowy

5 MT&DC by Twój projekt był Twoim sukcesem MT&DC Management Training & Development Center (MT&DC) oferuje najbardziej kompleksowe na polskim rynku programy szkoleń i certyfikacji z zakresu zarządzania projektami i analizy biznesowej. Chcąc rywalizować i odnieść sukces we współczesnym, silnie konkurencyjnym środowisku kierownicy projektu i analitycy biznesowi muszą doskonalić różnorodne kompetencje. Umiejętność prowadzenia przedsięwzięć to jeden z kroków do efektywności kierownika projektu. Prawdziwy sukces wymaga rozumienia rozwiązań technicznych, zdolności gromadzenia wymagań oraz myślenia kategoriami lidera biznesowego. Tu nieodzowne staje się wsparcie analityka biznesowego na każdym etapie projektu. Synergia w pracy przedstawicieli profesji zarządzania projektami i analizy biznesowej sprowadza się do procesu: udana realizacja przedsięwzięcia przez kierownika projektu uzależniona jest od dostarczenia przez analityka biznesowego właściwego wkładu do projektu, czyli prawidłowo zgromadzonych i opisanych wymagań. Pracując ze sobą oraz z innymi osobami wchodzącymi w skład zespołu danego projektu, analityk i kierownik projektu są w stanie zapewnić trafne rozwiązanie, które spełnia cele biznesowe organizacji. MT&DC od 1999 roku dostarcza programy szkoleniowe potrzebne osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięć nie tylko do udanego zarządzania projektami i przeprowadzania analizy biznesowej, ale również osiągania własnych celów związanych z rozwijaniem kariery. Źródło: materiały szkoleniowe ESI Intl./ MT&DC. Analiza biznesowa Projekty to siła napędowa każdej organizacji. Chcąc zadbać o sukces swoich przedsięwzięć, trzeba je realizować w oparciu o dokładnie określone wymagania biznesowe, które powinny być sprawdzalne, uzasadnione i możliwe do zidentyfikowania. Nasze kursy, poświęcone analizie biznesowej pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do precyzowania zakresu projektu, gromadzenia i dokumentowania wymagań, informowania o tych wymaganiach właściwych interesariuszy, określania rozwiązań i zarządzania nieuchronnymi żądaniami zmian. Zarządzanie projektami Możliwość wyboru z ponad dwudziestu szkoleń z dziedziny zarządzania projektami pozwala mieć pewność, że znajdą Państwo takie szkolenia, które odpowiedzą na konkretne potrzeby zarówno początkujących, jak i doświadczonych kierowników projektu. Program obejmuje wszystkie dziewięć obszarów wiedzy wskazanych przez Project Mangement Institute (PMI) w Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami (PMBOK Guide), a poszczególne szkolenia dotyczą tak ważnych zagadnień jak: jakość, kontrola kosztów, zarządzanie ryzykiem, ratowanie zagrożonych projektów, i inne. Program szkoleniowy MT&DC pozwala stworzyć solidne podstawy wiedzy z dziedziny zarządzania projektami. Jego uczestnicy zdobędą umiejętności pozwalające realizować projekty terminowo, w ramach ustalonych budżetów i założeń. Międzynarodowa akredytacja i partnerzy wyznaczający światowe standardy Oferowane przez nas programy szkoleniowe są efektem współpracy z organizacjami wyznaczającymi światowe standardy zarządzania projektami i analizy biznesowej: Educational Services Institute International, George Washington University, Project Management Institute (PMI) oraz International Institute of Business Analysis (IIBA ), Educational Services Institute Intl. (ESI) partner strategiczny MT&DC, amerykańska organizacja będąca światowym liderem w dostarczaniu kompleksowych usług związanych z zarządzaniem projektami i analizą biznesową oraz prowadząca badania w zakresie metodologii zarządzania projektami. ESI doba o wysoki poziom mertytoryczny oferowanych przez MT&DC kursów oraz zapewnia wykładowców. George Washington University (GW) jeden z najsilniejszych ośrodków edukacyjnych w zakresie zarządzania w USA z blisko 100 letnią tradycją w uczeniu osób odpowiedzialnych za rozwój gospodarki Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy szkoleń MT&DC mają możliwość uzyskania certyfikatów sygnowanych przez George Washington University. Project Management Institute (PMI) wiodąca w świecie organizacja non profit zrzeszająca w 140 krajach ponad członków, którzy profesjonalnie zajmują się zarządzaniem projektami. Opracowany przez PMI podręcznik A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) uznany został przez American National Standard Institute (ANSI) za obowiązujący standard w dziedzinie zarządzania projektami. PMI jest również twórcą najbardziej znaczącego w środowisku profesjonalnych kierowników projektu programu certyfikacyjnego Project Mnagement Professional (PMP). International Institute of Business Analysis (IIBA ) międzynarodowa organizacja non-profit skupiająca praktyków zajmujących się analizą biznesową. Misją IIBA jest opracowywanie i utrzymywanie standardów wykonywania analizy biznesowej oraz certyfikacji osób, które się nią zajmują zawodowo. Celem IIBA jest budowanie prestiżu zawodu analityka biznesowego poprzez udostępnianie swoim członkom certyfikacji, zjednoczenie osób wykonujących ten zawód oraz reprezentowanie całej profesji. 3

6 MT&DC MT&DC by Twój projekt był Twoim sukcesem Firma MT&DC została uznana przez Project Management Institute (PMI) za dostawcę najwyższej jakości szkoleń z obszaru zarządzania projektami. W rezultacie jako pierwsza w Polsce otrzymała status PMI Global Registered Education Provider (akredytowana przez PMI globalna placówka szkoleniowa). Oznacza to, iż przekazywana przez nas wiedza i umiejętności, a także stosowane techniki, narzędzia oraz słownictwo, są zgodne z najwyższymi standardami PMI, zapisanymi w A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). MT&DC wzmacnia więzi z Project Management Institute poprzez wspieranie konferencji organizowanych przez PMI Poland Chapter oraz wydawanie polskiej edycji Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami (PMBOK Guide). Ponadto, jako pierwsza w Polsce firma szkoleniowa, otrzymaliśmy certyfikat IIBA Endorsed Education Provider (akredytowana przez IIBA placówka szkoleniowa), który poświadcza zgodność oferowanych przez nas szkoleń ze standardami wykonywania analizy biznesowej opracowanymi w A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK ). MT&DC jest również inicjatorem powołania pierwszego polskiego oddziału IIBA. MT&DC posiada także międzynarodowy certyfikat jakości ISO 9001:2000. Certyfikacja George Washington University Szkolenia MT&DC z zakresu analizy biznesowej i zarządzania projektami są akredytowane przez George Washington University (GW). Poszczególne kursy kończą się egzaminem testowym, którego zaliczenie oznacza uzyskanie certyfikatu GW poświadczającego ukończenie danego szkolenia. Program z zakresu analizy biznesowej składa się z dwupoziomowej ścieżki certyfikacji George Washington University: I. Associate s Certificate in Business Analysis (po ukończeniu 3 szkoleń) II. Master s Certificate in Business Analysis (7 szkoleń) (Szczegółowe informacje znajdą Państwo w sekcji Analiza biznesowa). Uczestnikom programu z zakresu zarządzania projektami oferujemy trzypoziomową ścieżkę certyfikacji George Washington University: I. Associate s Certificate in Project Management (po ukończeniu 3 szkoleń) II. Master s Certificate in Project Management (7 szkoleń) III. Advanced Master s Certificate in Project Management (12 szkoleń) (Szczegółowe informacje znajdą Państwo w sekcji Zarządzanie projektami). Niewątpliwą zaletą obu programów certyfikacji jest duża swoboda w doborze szkoleń pod kątem indywidualnych potrzeb firm i ich pracowników. Pełna integracja ścieżek szkoleniowych z zakresu analizy biznesowej i zarządzania projektami umożliwia uczestnikom rozszerzenie kompetencji poprzez włączanie do swoich programów szkoleniowych kursów z obu dziedzin. Taka konstrukcja programu wynika z faktu, iż obie dyscypliny wiedzy silnie się przenikają, a synergia w pracy i właściwe rozumienie się analityków biznesowych i kierowników projektów ma kluczowy wpływ na powodzenie realizowanych projektów. Dodatkowo, ułatwia to zdobycie kompetencji i certyfikacji osobom, które zajmują się zarówno analizą biznesową, jaki i koordynowaniem projektów. Zgodność naszych kursów z obszaru analizy biznesowej oraz zarządzania projektami ze światowymi standardami opisanymi w: A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK ), a także A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) ułatwia naszym absolwentom przygotowanie się do egzaminów certyfikacyjnych opracowanych przez Project Management Institute i International Institute of Business Analysis. Dodatkowym atutem oferowanych programów jest możliwość gromadzenia punktów Professional Development Units (PDUs) niezbędnych do utrzymania ważności certyfikatu Project Management Professional (PMP) oraz punktów Continuing Development Units (CDUs) koniecznych do odnowienia certyfikatu Certified Business Analysis Professional (CBAP ). Najlepsi instruktorzy w branży Nasi instruktorzy wybierani są w procesie wyjątkowo rygorystycznej selekcji Dzięki współpracy z ESI International dysponujemy dużą bazą wykładowców (ponad 250 trenerów), która daje nam możliwość doboru osoby prowadzącej zajęcia pod kątem branży, jaką reprezentują nasi Klienci. Tylko co osiemnasty profesjonalista pragnący znaleźć się w zespole szkoleniowców ESI International jest przyjmowany do tego grona. MT&DC dodatkowo selekcjonuje wykładowców na podstawie oceny uczestników szkoleń (współpracujemy ze sprawdzonymi instruktorami, którzy są najwyżej oceniani przez naszych Klientów). Mamy świadomość tego, iż nawet najlepszy program szkoleniowy nie przyniesie należytych efektów edukacyjnych, jeśli nie jest profesjonalnie poprowadzony. Dlatego też nasi instruktorzy wyróżniają się jako najwyższej klasy specjaliści oraz praktycy w dziedzinie analizy biznesowej i zarządzania projektami. Nasi wykładowcy posiadają tytuły PMP oraz mają wieloletnie doświadczenie zarówno w kierowaniu skomplikowanymi projektami w różnych branżach na całym świecie, jak też w profesjonalnym prowadzeniu zajęć dla uczestników szkoleń, do czego zostali przygotowani przez George Washington University. Nasi instruktorzy mają bardzo rozległą wiedzę, którą przekazują w dynamiczny i zajmujący a co najważniejsze skuteczny sposób. Wieloletnie doświadczenie w pracy szkoleniowej na całym świecie (w tym kilkuletnie na polskim rynku) gwarantuje, że otrzymacie Państwo najbardziej aktualne i pożyteczne informacje, dotyczące praktyki analizy biznesowej i zarządzania projektami w różnych branżach. PMI i PMBOK są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute Inc. PMP jest zarejestrowanym znakiem certyfikacyjnym Project Management Institute Inc. IIBA jest zarejestrowanym znakiem handlowym International Institute of Business Analysis BABOK jest zarejestrowanym znakiem handlowym International Institute of Business Analysis 4

7 MT&DC by Twój projekt był Twoim sukcesem MT&DC Najlepsi instruktorzy w branży sylwetki wybranych ekspertów. dr Darryl W. Booker, PMP Od 1983 roku zajmuje się szeroko rozumianą dziedziną informatyki. Jest prezesem i dyrektorem zarządzającym firmy konsultingowej Booker Incorporated działającej w obszarze zapewnienia technik i metod zestawiania informacji uzyskiwanych w ramach tzw. business intelligence, zarządzania centrami kompetencji, planowania strategicznego, analizy biznesowej oraz usług konsultingowych z zarządzania projektami. Wiedzę i doświadczenie zdobył podczas przeprowadzania warsztatów wymagań dla potrzeb opracowywania rozwiązań biznesowych. Stworzył kilka taksonomii i technik bazujących na najlepszych wzorcach, wykorzystywanych w celu pozyskiwania, gromadzenia i dokumentowania wymagań dla wyrobów i usług informatycznych. Prowadził także konsultacje dla dyrektorów ds. informatyki, związane z oceną, dopracowaniem i tworzeniem procesów. Specjalizuje się w strategicznym doradztwie biznesowym, obejmującym: systemy CRM, PRM, ERP, zarządzanie wiedzą oraz zarządzanie projektami. Doświadczenie zdobył dzięki wieloletniej współpracy z IBM, obejmującej m. in. analizę wydajności procesów, gromadzenie i analizę wymagań, projektowanie i rozwój aplikacji oraz zarządzanie procesami i projektami. Doktor nauk informatycznych. Posiada tytuł MBA w dziedzinie systemów informatycznych oraz dyplom magisterski w dziedzinie zarządzania projektami (Keller Graduate School of Management), a także dyplom licencjacki w dziedzinie nauk politycznych i psychologii Uniwersytetu Georgia State. John H. Buxton, PMP Ekspert w dziedzinie nowoczesnych technik zarządzania programami. Pracował jako instruktor w przeszło 15 krajach na całym świecie. Jako inżynier z wykształcenia, zna techniczne aspekty zarządzania programami. Specjalizuje się m.in. w zautomatyzowanych systemach wspomagających harmonogramy i procedurach raportowania danych finansowych w firmach. Był członkiem Sztabu Międzynarodowego w Biurze Zastępcy Sekretarza Sił Powietrznych w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej, jako kierownik programu w Siłach Powietrznych, odpowiadał za wszystkie aspekty budowy infrastruktury na potrzeby Systemu Dowodzenia, Kontroli i Łączności w Arabii Saudyjskiej. Oprócz tego stał na czele Wydziału Oceny Programów, przy projektach rozwojowo-badawczych i produkcyjnych, realizowanych na potrzeby lotniczego Systemu Ostrzegania i Kontroli. John Buxton przepracował również 6 lat w Akademii Lotniczej jako wykładowca, opracowując i prowadząc zaawansowane kursy z zarządzania i finansów. Posiada tytuł MBA Uniwersytetu Kolorado oraz dyplom magisterski z zarządzania i licencjacki z inżynierii (Politechnika Rensselaer), a także dyplom międzynarodowego programu biznesu dla kadry kierowniczej Uniwersytetu Georgetown. Hugh Cameron, PMP Specjalizuje się w obszarze zaawansowanych technologii. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Wesleyan w Indianie, gdzie przygotowuje i prowadzi zajęcia z zarządzania, przywództwa i komunikacji w organizacjach. Jako konsultant, pomaga szpitalom w dostosowaniu się do standardów Połączonej Komisji ds. Akredytacji Placówek Medycznych poprzez takie działania jak: mapowanie procesów, analizy czasu potrzebnego na wykonanie, uwzględnianie dodatków do wynagrodzeń, kontrola zapasów oraz przywództwo na szczeblu dyrektorskim. Jest założycielem CamTech Inc. firmy zajmującej się między innymi świadczeniem usług w zakresie inżynierii klinicznej. Oprócz tego jest założycielem i prezesem Camcom Inc. firmy produkującej oprogramowanie m.in. do zarządzania działalnością operacyjną i sprawozdawczości z użytkowania sprzętu medycznego. Ponadto pracował przy tworzeniu zaawansowanych urządzeń medycznych w obszarze kardiografii impedancyjnej, pozyskiwania danych pacjenta i rozpoznawania mowy. Otrzymał dotację naukową od Ośrodka Kontroli Chorób przy Krajowym Instytucie Zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Był autorem i głównym wykonawcą projektu badawczego, objętego dotacją. Posiada tytuł MBA Uniwersytetu Wesleyan w Indianie oraz licencjat z inżynierii elektrycznej Uniwersytetu Purdue. dr George R. Sifri, PMP Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. W swej karierze prowadził wiele szkoleń z zakresu zarządzania projektami, budowy strategicznych systemów informatycznych, zarządzania procesem tworzenia oprogramowania i baz danych, oceny ryzyka w projektach, tworzenia i wdrażania oprogramowania, audytu systemów informatycznych, systemów kontroli przebiegu projektów oraz zarządzania wiedzą. Prowadząc programy szkoleniowe na sześciu kontynentach, współpracował z takimi firmami jak: ABB, BP, HP, Motorola, Novartis, Dow Jones. Główni klienci w Polsce to: Telekomunikacja Polska, Siemens, PKN Orlen, KGHM Polska Miedź, Polkomtel, Synthos. Był m.in. dyrektorem działu rozwoju oprogramowania w firmie Consolidated Contractors International oraz dyrektorem produkcji w Computers and Communication Technology (CCT). Od roku 2004 współpracuje z BP przy programie Project Management College, prowadząc kursy w Wielkiej Brytanii, Singapurze, Chinach, Egipcie oraz USA. Od lat współpracuje również z ABB w Arabii Saudyjskiej, gdzie prowadzi różnorodne szkolenia z zarządzania projektami. Jest twórcą seminariów: Euro 2012 zarządzanie ryzykiem w projektach konstrukcyjnych oraz Jak zintegrować zarządzanie projektami ze strategią firmy (dla spółek notowanych na GPW). Posiadane tytuły: D.B.A., CCP, CISA, CCE, CM, PSP, EUP. Posiada dyplom magisterski z zarządzania inżynierskiego i licencjat z inżynierii elektrycznej, a także certyfikat George Washington University: Advanced Master s Certificate in Project Management. 5

8 MT&DC MT&DC by Twój projekt był Twoim sukcesem Praktyczne i efektywne szkolenia MT&DC rozwija kompetencje z zakresu analizy biznesowej i zarządzania projektami poprzez szkolenia otwarte i zamknięte (Project Management Academy i Business Analysis Academy). Kursy prowadzone są przy wykorzystaniu nowoczesnych, interaktywnych metod dydaktycznych (liczne ćwiczenia, studia przypadku, testy oraz symulacje). Szkolenia są praktyczne, szczegółowe i dynamicznie prowadzone. Uczestnicy uczą się stosowania technik zarządzania projektami w realistycznych sytuacjach i rozwiązywania problemów związanych z zasobami, zdobywają wiedzę analityczną i poznają techniki zarządzania, które w codziennej praktyce gromadzone są latami. Szkolenia prowadzone są w języku angielskim. Nieocenionym wsparciem dla uczestników szkoleń są tłumacze. Mają oni wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniach, są autorami polskiej wersji materiałów szkoleniowych oraz książek wydawanych przez MT&DC. Dodatkowym wsparciem dla uczestników są odpowiednio zaprojektowane materiały szkoleniowe w dwóch wersjach językowych, co nie tylko ułatwia śledzenie wykładu, ale także umożliwia szybkie przyswojenie specyficznego słownictwa. Każdy z uczestników otrzymuje nowoczesne materiały szkoleniowe, będące zbiorem zagadnień i ćwiczeń z danego szkolenia. Wyróżnienia MT&DC Gazela Biznesu 2008 Z dumą informujemy, że MT&DC zostało wyróżnione w rankingu Pulsu Biznesu i znalazło się w zacnym gronie Gazel Biznesu Gazela Biznesu to tytuł dla znanej i wiarygodnej marki wśród MŚP, którą przede wszystkim cechuje nieskazitelna reputacja oraz uczciwość wobec kontrahentów i pracowników. Ponadto Gazela to firma, która wyróżnia się niezwykle dynamicznym rozwojem, dzięki czemu świetnie radzi sobie nawet wśród znacznie większych konkurentów. W sytuacjach zagrożenia z ich strony, szybko ucieka do przodu niczym szybka i niezwykle czujna gazela, która w razie niebezpieczeństwa umyka drapieżnikom. Lider Przedsiębiorczości 2007 MT&DC otrzymało także wyróżnienie w konkursie Lider Przedsiębiorczości Roku 2007 za szczególne osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości, innowacyjności i dostosowania firmy do funkcjonowania na zintegrowanym rynku europejskim. Społeczna odpowiedzialność MT&DC MT&DC, jako firma odpowiedzialna społecznie, angażuje się w przedsięwzięcia, których celem jest pomoc potrzebującym, a także promowanie sztuki i sportu. Jesteśmy otwarci na świat i ludzi, dlatego dążymy do aktywnego wspierania pożytecznych społecznie inicjatyw. Angażujemy się w projekty mające na celu wspieranie domów dziecka oraz organizacji użytku publicznego. Ufamy, że nasza pomoc uszczęśliwi choć część osób pokrzywdzonych przez los. Od 2008 roku współpracujemy z Polską Akcją Humanitarną, szkoląc jej pracowników w celu przekazania najlepszych praktyk zarządzania projektami. W ramach zawartej umowy, oferujemy pracownikom PAH możliwość udziału w wybranych szkoleniach otwartych z zakresu zarządzania projektami. W czerwcu 2009 roku rozpoczęliśmy dedykowany program rozwoju kompetencji z zakresu zarządzania projektami dla pracowników PAH. Jego celem jest ukazanie możliwości zastosowań narzędzi i metod zarządzania projektami w niezwykle zróżnicowanej działalności, podejmowanej przez Polską Akcję Humanitarną. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu wsparciu pracownicy i wolontariusze PAH będą jeszcze sprawniej nieść pomoc osobom potrzebującym na całym świecie. Popieramy różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne, które promują młode pokolenie polskich artystów, jak również patronujemy ciekawym wystawom o międzynarodowym charakterze. Wierzymy, że świat widziany oczami artystów budzi w ludziach pozytywne emocje. Popularyzujemy zdrowy styl życia wśród polskich menedżerów. Staramy się promować sport w każdej formie, nie tylko fizycznej, ale również intelektualnej. Jesteśmy zdania, że sport to nie tylko rywalizacja to przede wszystkim źródło dobrej energii i optymizmu, tak dla nas ważnych każdego dnia. Staramy się śmiało patrzeć w przyszłość i działać tak, aby mieć zawsze na uwadze dobro społeczne, ponieważ szlachetna jest dążność do uczynienia świata lepszym pod jakimkolwiek względem *. * Państwo interesu Andrzej Carnegie, przełożył S.Barszczewski, Nakład Gebethnera i Wolfa, Warszawa Konkurs organizowany jest przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Współorganizatorami są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości. 6

9 MT&DC by Twój projekt był Twoim sukcesem MT&DC Programy szkoleniowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej MT&DC posiada szerokie doświadczenie w realizowaniu programów szkoleniowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Za zrealizowanie zakładanych rezultatów oraz prawidłowe wydatkowanie środków publicznych projekty prowadzone przez MT&DC zostały wyróżnione przez PARP, co zaowocowało zwiększeniem budżetów tych projektów. Zrealizowane projekty szkoleniowe: Wykwalifikowana kadra podstawą rozwoju przedsiębiorstw z Grupy Sygnity Projekt szkoleniowy zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ogólnym Celem projektu było podniesienie kwalifikacji blisko dwustu pracowników zatrudnionych w wybranych spółkach Grupy Kapitałowej Sygnity dzięki kompleksowemu wsparciu szkoleniowemu z obszaru analizy biznesowej, które bezpośrednio wpisywało się w strategię rozwoju grupy kapitałowej. Jednym z głównych celów było pogłębienie wiedzy uczestników dotyczącej rozumienia wymagań biznesowych projektów z perspektywy wszystkich interesariuszy oraz przekształcania ich w konkretne rozwiązania. W programie wzięli udział analitycy biznesowi, analitycy systemowi oraz konsultanci wdrożeniowi produktów własnych i obcych. Program obejmował między innymi cykl pięciu szkoleń, których ukończenie prowadziło do uzyskania międzynarodowego certyfikatu Professional Certificate in Business Analysis wydawanego przez George Washington University i ESI International oraz tytułu Certified Business Analyst. Europejska Akademia Zarządzania Projektami dla Telekomunikacji Polskiej Projekt szkoleniowy zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Nadrzędnym celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji dwustu menedżerów oraz kierowników projektów z przedsiębiorstw należących do Grupy Telekomunikacja Polska w zakresie kompleksowego i efektywnego zarządzania projektami. Projekt był zbieżny ze strategią rozwoju zawodowego pracowników spółki. Uczestnicy programu zdobyli podstawowe umiejętności zarządzania projektami w ramach pierwszego poziomu certyfikacji George Washington University Associate s Certificate in Project Management. Ponadto, wyselekcjonowana grupa doświadczonych kierowników projektów wzięła udział w specjalistycznych szkoleniach z obszaru zarządzania projektami. Oprócz najnowszej wiedzy i narzędzi uczestnicy otrzymali międzynarodowy certyfikat George Washington University: Master s Certificate in Project Management. Zarządzanie projektami w sektorze kultury Projekt szkoleniowy został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: (PO KL), Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie pod nadzorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Celem ogólnym projektu było podniesienie i dostosowanie kwalifikacji pracowników MŚP z województwa mazowieckiego reprezentujących szeroko rozumiany sektor kulturalno artystyczny do potrzeb regionalnej gospodarki i rynku pracy. Celem podstawowym projektu było podniesienie wiedzy pracowników instytucji kulturalnych, firm z branży medialnej oraz agencji reklamowych i PR owych w zakresie stosowania najlepszych praktyk zarządzania projektami oraz zapoznanie ich z narzędziami pomagającymi skutecznie przeprowadzić projekt przez wszystkie fazy cyklu życia projektu od inicjacji po zakończenie. Uczestnicy programu mieli możliwość ukończenia kompleksowej ścieżki rozwoju kompetencji w zakresie zarządzania projektami oraz otrzymania międzynarodowego certyfikatu George Washington University: Associate s Certificate in Project Management. Program składał się z czterech szkoleń rozwijających wiedzę i umiejętności dotyczące realizacji projektów: Zarządzanie projektami, Opracowanie harmonogramu i kontrola kosztów, Przywództwo w zarządzaniu projektami oraz Zarządzanie ryzykiem. W szkoleniach wzięło udział pięćdziesięciu pracowników branży kulturalno artystycznej kierownicy projektów, członkowie zespołów projektowych oraz inne osoby z otoczenia projektu (m.in.: dyrektorzy i kierownicy działów, a także specjaliści i koordynatorzy). Uniwersytet Europejski rozwój kompetencji pracowników przedsiębiorstw farmaceutycznych i spożywczych dla pracowników firm: Baxter Terpol, Herbapol Lublin, Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa, Medana Pharma Terpol Group, Nutricia Polska, Nutricia Zakłady Produkcyjne, Polpharma Biuro Handlowe, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma oraz ZT Kruszwica. Akademia Zarządzania Projektami dla Telekomunikacji Polskiej. Łączny koszt zrealizowanych projektów to ponad 19 mln zł. 7

10 8

11 Program rozwoju kompetencji i certyfikacji z zakresu analizy biznesowej Dlaczego analiza biznesowa ma przyszłość? gdyż ma ścisły związek z projektami. Projekty stanowią siłę napędową każdej organizacji i są realizowane w oparciu o zestaw ścisłych wymagań biznesowych. Właściwe ich zrozumienie jest kluczem do sukcesu. Natomiast błędne odczytanie wymagań to niemal gwarantowana porażka. Rola analityka biznesowego Analityk biznesowy gromadzi wymagania z obszaru danego biznesu i prezentuje je w sposób zrozumiały i możliwy do wprowadzenia przez dział informatyczny. Wobec tego, analityk biznesowy, jako integralny członek zespołu projektowego, pracuje nad: definiowaniem zakresu projektu, gromadzeniem i dokumentowaniem wymagań, komunikowaniem wymagań działowi informatycznemu, identyfikowaniem rozwiązań, zarządzaniem potrzebą zmiany, weryfikacją, czy wymagania biznesowe zostały spełnione. Liczne opracowania naukowe, rozważające szczegółowo przyczyny załamania projektów, niezmiennie wskazują na nieudokumentowane i niedostatecznie zrozumiane wymagania (wykres 1.). Analiza biznesowa jest trudnym zajęciem, wymagającym pewnego zmysłu dyplomacji, a zarazem umiejętności prowadzenia biznesu i posiadania wykształcenia technicznego. Jest to zawód, który w zespole projektowym nabiera jednego z kluczowych znaczeń oraz posiada zarówno swój własny model kompetencyjny, jak i rozpoznawalny zespół umiejętności. Szkolenia w MT&DC wymierne korzyści dla uczestników i firm Korzyści osobiste: Kompendium wiedzy i umiejętności, bez których nie może się obyć żaden zawodowy analityk biznesowy Profesjonalny poziom kompetencji w zakresie międzynarodowych standardów stosowania analizy biznesowej Prestiżowe certyfikaty potwierdzające specjalizację w obszarze analizy biznesowej Uznanie w oczach zarządu, współpracowników i środowiska Korzyści dla organizacji: Kompetentny zespół stosujący najlepsze praktyki analizy biznesowej i pozwalający osiągnąć przewagę konkurencyjną organizacji Większa kontrola nad wyborem przedsięwzięć, a w efekcie optymalizacja portfela projektów Spójne: terminologia, narzędzia i technik analizy biznesowej w całej organizacji. ANALIZA BIZNESOWA Wykres 1. Największe trudności związane z przekształcaniem potrzeb użytkowników w specyfikacje systemów. Nieodpowiednie zarządzanie ryzykiem 17% Problemy związane z komunikowaniem się 14% Brak wykwalifikowanych zasobów 3% Pozostałe 1% Niedostateczne doprecyzowanie wymagań 50% Słaba kontrola zakresu 15% Źródło: Badanie 2000 fachowców z różnych obszarów zarządzania, przeprowadzone przez ESI International w 2005 roku. 9

12 Certyfikacja George Washington University Associate s Certificate in Business Analysis Master s Certificate in Business Analysis ANALIZA BIZNESOWA Niekompletność wymagań wskazywana jest często jako jedna z głównych przyczyn nieudanych przedsięwzięć. Program rozwoju kompetencji i certyfikacji z zakresu analizy biznesowej pomaga stworzyć lepsze podstawy każdego projektu już od początku jego realizacji. Uczestnicy programu dowiedzą się, jak zrozumieć wymagania biznesowe projektów lub systemów z perspektywy wszystkich interesariuszy oraz w jaki sposób przekształcać te wymagania w konkretne rozwiązanie. Kursy z dziedziny analizy biznesowej mają dynamiczny, szczegółowy i praktyczny charakter. Uczestnik poznaje sposoby zastosowania technik analizy biznesowej w rzeczywistych sytuacjach, uzyskując przy tym wiedzę o samych technikach oraz o najlepszych wzorcach, które może od razu wykorzystać w swojej pracy. Kto powinien uczestniczyć w szkoleniach? Analitycy biznesowi dążący do formalnego określenia swojej roli, zakresu odpowiedzialności i obowiązków. Kierownicy projektu zajmujący się analizą biznesową w ramach swoich obowiązków funkcyjnych. Kierownicy biznesowi funkcjonujący w środowisku projektowym i współpracujący z analitykami biznesowymi oraz kierownikami projektu. Analitycy biznesowi, a także inni fachowcy specjalizujący się w dziedzinie technologii oraz systemów informatycznych, pragnący zrozumieć biznesowe aspekty przedsięwzięć informatycznych. Dwa poziomy certyfikacji George Washington University wymagania Program szkoleniowy MT&DC z zakresu analizy biznesowej powstał przy współpracy z ESI International światowym liderem na rynku szkoleń dla kierowników projektu i analityków biznesowych oraz George Washington University (GW) School of Business and Public Management elitarną uczelnią będącą jednym z najsilniejszych ośrodków edukacyjnych w zakresie zarządzania w USA. Uczestnicy kursów MT&DC mają możliwość ukończenia dwóch poziomów certyfikacji GW uzyskując kolejno następujące certyfikaty: Associate s Cerificate in Business Analysis oraz Master s Cerificate in Business Analysis. POZIOM I Associate s Certificate in Business Analysis W celu uzyskania certyfikatu Associate s Certificate in Business Analysis konieczne jest ukończenie w ciągu dwóch lat trzech szkoleń. Wymagane jest przejście co najmniej jednego z dwóch kursów podstawowych, czyli: BA Business Analysis, HGDUR How to Gather and Document User Requirements. Kolejne szkolenia należy wybrać spośród pozostałych kursów z obszaru analizy biznesowej. Można też włączyć do ścieżki jeden, dowolny moduł szkoleniowy z zakresu zarządzania projektami. Odwołując się do naszego doświadczenia sugerujemy, aby ukończyć obydwa kursy podstawowe. Trzeci wybrany moduł szkoleniowy powinien rozwijać ten obszar kompetencji, który jest najbardziej pożądany do realizacji zadań na danym stanowisku. Uczestnicy realizujący szkolenia z poziomu Associate zdobędą praktyczną wiedzę z obszaru analizy biznesowej w oparciu o światowe standardy International Institute of Business Analysis (IIBA ). Poznają uniwersalną terminologię stosowaną w analizie biznesowej, a także zaznajomią się z technikami i narzędziami niezbędnymi do określania i dokumentowania wymagań. Poziom ten jest przeznaczony dla wszystkich osób, którym potrzebne są solidne podstawy praktycznej wiedzy na temat zastosowania metod analizy biznesowej na poszczególnych etapach projektu. W trakcie szkoleń uczestnicy rozwijają i wzmacniają kluczowe umiejętności konieczne do pełnienia funkcji analityka biznesowego. POZIOM II Master s Certificate in Business Analysis Aby otrzymać certyfikat Master s Certificate in Business Analysis należy w ciągu czterech lat ukończyć siedem modułów szkoleniowych: pięć obowiązkowych kursów z obszaru analizy biznesowej oraz dwa dowolne szkolenia z zakresu zarządzania projektami. Rekomendujemy, aby jednym ze szkoleń z tematyki zarządzania projektami było: LPM Leadership in Project Management. Twarda wiedza techniczna to połowa sukcesu w pracy analityka biznesowego. Nie mniej istotne są miękkie umiejętności potrzebne do kierowania zespołami, komunikowania się z pracownikami nietechnicznymi i innymi interesariuszami. Uczestnicy programu Master pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności z zakresu analizy biznesowej o specjalistyczne obszary dotyczące zarządzania modelowaniem procesów, modelowania przypadków użycia oraz technik testowania. Zdobywają także fundamentalną wiedzę z zakresu zarządzania projektami, co znacząco wpływa na lepsze precyzowanie i kontrolę zakresu projektu, jak również identyfikację możliwych ryzyk. Ścieżka certyfikacji Master przeznaczona jest dla analityków biznesowych oraz innych osób zajmujących się przeprowadzaniem analizy, którzy dążą do osiągnięcia pełnego profesjonalizmu w swoim zawodzie. Program ten dedykowany jest również menedżerom, którzy kierują zespołami specjalistów wykonujących prace związane z analiza biznesową i testowaniem. Przebieg programu Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie kursów podstawowych (BA i HGDUR) są wykorzystywane podczas kolejnych kurów z zakresu analizy biznesowej, dlatego planując swoją ścieżkę szkoleniową warto wziąć to pod uwagę. Osobom początkującym w dziedzinie analizy biznesowej zalecamy rozpoczęcie programu od szkolenia BA Business Analysis. Wszystkie dodatkowe obostrzenia dotyczące kolejności wybierania szkoleń znajdują się w opisach konkretnych kursów. 10

13 Uwaga! Każde szkolnie ze ścieżki certyfikacyjnej mimo spójności logicznej z innymi modułami może być jednak realizowane jako odrębny, jednostkowy kurs. Po każdym z wymienionych szkoleń uczestnicy mają możliwość uzyskania certyfikatu George Washington University poświadczającego ukończenie konkretnego kursu. Forma organizacji szkoleń Szkolenia organizowane są w formule otwartej (dla indywidualnych uczestników) oraz w formule zamkniętej Business Analysis Academy (dla grup korporacyjnych). Certyfikacja George Washington University schemat ścieżki szkoleniowej z analizy biznesowej 3 szkolenia w ciągu 2 lat Poziom I. Associate s Certificate in Business Analysis Co najmniej jedno z dwóch szkoleń: BA Business Analysis Analiza biznesowa HGDUR How to Gather and Document User Requirements Jak gromadzić i dokumentować wymagania użytkownika + Pozostałe szkolenia do wyboru z poniższych: SZKOLENIA Z ZAKRESU ANALIZY BIZNESOWEJ Dowolne kursy MT&DC z obszaru analizy biznesowej ze ścieżki certyfikacji George Washington University. SZKOLENIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Maksimum jeden dowolny kurs MT&DC z zakresu zarządzania projektami ze ścieżki certyfikacji George Washington University. Dodatkowe korzyści dla uczestników szkoleń Zgodność programu szkoleń z wiedzą zawartą w A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK ) ułatwia naszym absolwentom spełnienie wymagań aplikacyjnych oraz przygotowanie się do egzaminu IIBA umożliwiającego zdobycie tytułu Certified Business Analysis Professional (CBAP ). Uczestnicy szkoleń zdobywają punkty Continuing Development Units (CDUs), konieczne do odnowienia certyfikatu CBAP. Uczestnicy szkoleń zdobywają punkty Professional Development Units (PDUs), które są niezbędne do utrzymania ważności certyfikatu Project Management Professional (PMP) nadawanego przez PMI. Ścieżka szkoleń z zakresu analizy biznesowej jest zintegrowana z programem szkoleń z obszaru zarządzania projektami. Oznacza to, iż chcąc uzyskać certyfikat Associate s Certificate in Business Analysis można do swojego kalendarium szkoleń włączyć jedno szkolenie z zakresu zarządzania projektami. Natomiast do zdobycia certyfikatu Master s Certificate in Business Analysis potrzebne jest ukończenie dwóch dowolnych kursów z obszaru zarządzania projektami. Uwaga! Ukończone szkolenia można wykorzystać w celu uzyskania wyłącznie jednego certyfikatu. Należy przy tym zastosować się do wszelkich wymagań wskazanych w opisie danego szkolenia. Zapraszamy do zapoznania się z opisami szkoleń z zakresu analizy biznesowej i zarządzania projektami, które prezentowane są na następnych stronach katalogu. 7 szkoleń* w ciągu 4 lat Poziom II. Master s Certificate in Business Analysis* Pięć szkoleń obowiązkowych: BA Business Analysis Analiza biznesowa HGDUR How to Gather and Document User Requirements Jak gromadzić i dokumentować wymagania użytkownika PMM UCM Process Modeling Management Zarządzanie modelowaniem procesów Use Case Modeling Modelowanie przypadków użycia TTTVR Testing Techniques for Tracing and Validating Requirements Techniki testowania w śledzeniu i walidacji wymagań + Dwa szkolenia do wyboru: SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Dwa dowolne kursy MT&DC z zakresu zarządzania projektami ze ścieżki certyfikacji George Washington Unversity. ANALIZA BIZNESOWA *WAŻNE: Osoby, które ukończą poziom I (Associate) mają możliwość uzyskania certyfikatu z poziomu II (Master) po przejściu czterech kolejnych kursów. (Łącznie siedem szkoleń w ciągu czterech lat). CBAP oraz Certified Business Analysis Professional są znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis 11

14 BA Business Analysis Analiza biznesowa Poznaj zalety, rolę i wpływ analityka biznesowego na sukces projektu ANALIZA BIZNESOWA Czas trwania: 3 dni Continuing Development Units (CDUs): 21 Professional Development Units (PDUs): 21 Szkolenie uczy, w jaki sposób: określać rolę analityka biznesowego na poszczególnych etapach projektu, wyjaśniać zakres zadań, które może podejmować analityk biznesowy, stosować zasady zapewniania jakości i testowania, wyjaśniać znaczenie określania wymagań, oceniać wartość analizy i projektowania przypadków użycia w swojej pracy, wyjaśniać, w jaki sposób techniki modelowania procesów biznesowych, przebiegu pracy oraz danych ułatwiają lepszą komunikację. Rola analityka biznesowego ma kluczowe znaczenie dla określania wymagań projektu na jego najwcześniejszych etapach, a także dla planowania, precyzowania i weryfikacji zakresu projektu. Ważne jest uświadomienie sobie, jaki jest obszar wiedzy, którą wnosi analityk biznesowy w opracowanie rozwiązań biznesowych. Zadaniem niniejszego kursu wprowadzającego jest umożliwienie zrozumienia podstawowych korzyści, funkcji oraz wpływu kluczowego stanowiska analityka biznesowego osobom właśnie mianowanym na to stanowisko oraz osobom nadzorującym lub współpracującym z analitykami biznesowymi. Podczas kursu będzie się można przekonać, w jakim stopniu analityk biznesowy wspiera projekt, począwszy od określenia jego zakresu na etapie analizy, a skończywszy na działaniach sprawdzających spełnienie ustalonych wymagań na etapie testowania. Kurs koncentruje się zwłaszcza na tej funkcji analizy biznesowej, która wiąże się z tworzeniem rozwiązań opartych na technologiach informatycznych, ponieważ jej rozumienie jest kluczowe dla sukcesu danego projektu. Po ukończeniu tego kursu będziesz rozumieć, dlaczego i kiedy należy korzystać z analizy biznesowej. Jeżeli po raz pierwszy znalazłeś się w roli analityka biznesowego i potrzebujesz głębszego opanowania umiejętności w tym zakresie, kończąc kurs, będziesz dysponował szkieletem wiedzy, niezbędnym do wsparcia Twoich przyszłych działań. Dodatkowo przyswoisz sobie używane w praktyce słownictwo, które umożliwi Ci skuteczną komunikację z osobami pełniącymi tę funkcję. Dostępna forma organizacji szkolenia: Szkolenie otwarte Szkolenie zamknięte Zakres tematyki PMBOK Guide: Zarządzanie integracją projektu Zarządzanie zakresem projektu Zarządzanie jakością w projekcie Zarządzanie komunikacją w projekcie 12

15 TEMATYKA KURSU 1. Co to jest analiza biznesowa? a. Informatyczna analiza biznesowa b. Doskonalenie procesów biznesowych c. Trudności związane z gromadzeniem i analizą wymagań d. Historia i obecne trendy w analizie biznesowej e. Rola analityka biznesowego w trakcie cyklu życia projektu 2. Precyzowanie problemu biznesowego a. Techniki określania źródłowych problemów biznesowych b. Rozumienie ogólnego otoczenia biznesowego c. Odniesienia między problemami a procesami biznesowymi 3. Źródłowe przyczyny problemów a. Problemy biznesowe oraz ich źródłowe przyczyny b. Zastosowanie modelowania w zrozumieniu źródłowych przyczyn (stan istniejący) Modelowanie przebiegu pracy Analiza przypadków użycia Modelowanie danych 4. Wizja i zakres rozwiązania a. Wizja i kształtowanie wizji b. Kluczowe osoby dla ustalenia wizji c. Jak określić zakres projektu d. Kwantyfikacja celów doskonalenia procesów 5. Opracowywanie biznesowego studium przypadku a. Wkład analityka biznesowego w przygotowanie biznesowego studium przypadku b. Szacowanie korzyści związanych z produktem 6. Modelowanie stanu docelowego a. Modele i modelowanie b. Odniesienie modeli do wymagań c. Modelowanie wymagań dotyczących informacji (modelowanie danych) d. Modelowanie stanu docelowego (modelowanie procesu i przebiegu pracy) 7. Pozyskiwanie wymagań z modeli a. Wartość przypadków użycia b. Analiza przypadków użycia c. UML oraz analiza obiektowa 8. Określanie i dokumentowanie wymagań a. Wymagania SMART (Sprecyzowane, Mierzalne, Akceptowane, Realistyczne, Terminowe) b. Ustalanie granic między wymaganiami a specyfikacjami c. Zarządzanie zmianami w wymaganiach 9. Zapewnienie jakości i testowanie a. Rola analityka biznesowego w testowaniu b. Działania zapewnienia jakości: sprawdzenie i testowanie c. Wprowadzenie do strategii i planów testowania BUSINESS ANALYSIS BA BUSINESS ANALYSIS BUSINESS ANALYSIS ANALIZA BIZNESOWA SZKOLENIE PODSTAWOWE 13

16 HGDUR How to Gather and Document User Requirements Jak gromadzić i dokumentować wymagania użytkownika Poznaj rolę dokumentowania wymagań biznesowych w końcowym sukcesie projektu ANALIZA BIZNESOWA Czas trwania: 4 dni Continuing Development Units (CDUs): 28 Professional Development Units (PDUs): 28 Szkolenie uczy, w jaki sposób: określać role analityka biznesowego w procesie zarządzania wymaganiami, konstruować dokument wymagań biznesowych, skutecznie dokumentować wizję i zakres rozwiązania, tworzyć plan roboczy analizy wymagań, określać, pozyskiwać, porządkować, weryfikować i dokumentować wymagania biznesowe. Niekompletność wymagań podaje się często jako przyczynę numer jeden załamania projektów lub systemów. Staranność w określaniu wymagań oraz trzymanie się od początku obranego kierunku stanowią klucz do sukcesu w dzisiejszym świecie biznesu. Ten praktyczny kurs przybliża role analityka biznesowego związane bezpośrednio z analizą i dokumentowaniem wymagań. Przekazuje uczestnikom podstawy wiedzy i umiejętności, niezbędne do określania i dokumentowania wymagań użytkownika. Omawia także, w jaki sposób zarządza się tymi wymaganiami w trakcie cyklu życia projektu. Uwaga! Materiał prezentowany w ramach tego kursu zapewnia podstawy potrzebne do zbudowania dodatkowych umiejętności z obszaru analizy biznesowej. Są one niezbędne, jeżeli planujesz ukończenie kolejnych kursów w ramach programu szkoleniowego z zakresu analizy biznesowej, oferowanego przez MT&DC. Dostępna forma organizacji szkolenia: Szkolenie otwarte Szkolenie zamknięte Zakres tematyki PMBOK Guide: Zarządzanie integracją projektu Zarządzanie zakresem projektu Zarządzanie jakością w projekcie Zarządzanie komunikacją w projekcie 14

17 TEMATYKA KURSU 1. Role, definicje i podstawowe zasady a. Kluczowa rola analityka biznesowego b. Tworzenie i przyjmowanie formalnej strategii dokumentowania c. Role i wzajemne oczekiwania członków zespołu 2. Ujmowanie wymagań w dokumencie wymagań biznesowych a. Rozpoznawanie kluczowych interesariuszy b. Struktura dokumentu wymagań biznesowych 3. Wizja, zakres i jakość a. Jak inicjować projekty b. Znaczenie deklaracji zakresu rozwiązania c. Dokumentowanie wizji i zakresu projektu d. Uwzględnianie mierników jakości 4. Rozpoznawanie użytkowników i tworzenie planu roboczego a. Użytkownicy i właściwości projektu b. Wartość tworzenia planu roboczego c. Składniki uniwersalnego planu roboczego 5. Typy wymagań a. Cechy i typy skutecznie sformułowanych wymagań b. Na czym polega skutecznie sformułowane wymaganie? 6. Techniki pozyskiwania a. Użycie czterech różnych rodzajów pytań b. Zalety i wady poszczególnych technik 7. Kształtowanie wymagań użytkowników końcowych a. Techniki używane do kształtowania wymagań b. Opracowanie podstawowego przypadku użycia c. Rola modelowania 8. Walidacja wymagań użytkownika a. Walidacja wymagań b. Metody używane do walidacji wymagań 9. Dokumentowanie wymagań użytkownika a. Cel dokumentowania wymagań b. Przykazania dotyczące pisania tekstów technicznych c. Porządkowanie wymagań pod kątem komunikacji 10. Moderowanie konfliktów a. Charakter i źródłowe przyczyny konfliktów w projektach b. Rola analizy biznesowej w moderowaniu konfliktów HGDUR ANALIZA BIZNESOWA H O W T O G AT HER A N D D OCU M EN T U SE R REQ UIRE M EN TS SZKOLENIE PODSTAWOWE 15

18 PMM Process Modeling Management Zarządzanie modelowaniem procesów Naucz się zarządzania modelowaniem nowych i istniejących procesów biznesowych ANALIZA BIZNESOWA Czas trwania: 3 dni Continuing Development Units (CDUs): 21 Professional Development Units (PDUs): 21 Szkolenie uczy, w jaki sposób: opisywać ramy zarządzania modelowaniem procesów, definiować kluczowe terminy i pojęcia zarządzania modelowaniem procesów, prowadzić główne działania podejmowane na kolejnych etapach zarządzania modelowaniem procesów, w tym modelowanie przebiegu pracy, pełnić rolę i obowiązki analityka biznesowego w zarządzaniu modelowaniem procesów, stosować metodyki i techniki zarządzania modelowaniem procesów przypisane do roli i obowiązków analityka biznesowego, tworzyć wzorce procesów oraz określać metryki śledzenia efektywności nowych procesów. Znaczenie roli analityka biznesowego podczas planowania projektu zyskuje coraz większe uznanie we wszystkich branżach. Analityk biznesowy, współpracujący ściśle z kierownikiem projektu, ułatwia radzenie sobie z wyzwaniami biznesowymi. Jednakże, podczas gromadzenia wymagań dla nowego lub już istniejącego projektu, analityk biznesowy musi mieć na uwadze, że każdy projekt może wymagać stworzenia i przeprojektowania towarzyszących mu procesów. Analityk biznesowy musi więc działać jako nośnik zmiany, aby sprawić, że nowo wprowadzane procesy nie tylko zwiększają sukces projektu, lecz także zwielokrotniają szanse projektu na osiągnięcie celów biznesowych organizacji. Ten wysoce interaktywny kurs daje uczestnikom możliwość przeprowadzenia wszystkich czterech etapów projektu doskonalenia procesów definicji, analizy, wdrożenia i kontroli, które opracowano na podstawie wiodących branżowych modeli doskonalenia procesów. Kładzie się nacisk na kluczowe z punktu widzenia analityka biznesowego produkty cząstkowe i rezultaty powstające na danym etapie, jak też na znaczenie powiązania rezultatów ze strategią biznesową. Podczas kursu będziesz mieć okazję sprawdzenia w praktyce sposobów rozpoznawania i hierarchizacji procesów wymagających doskonalenia oraz tworzenia dokumentów niezbędnych podczas komunikowania tych zmian pozostałym członkom organizacji. Skoncentrujesz się ponadto na kompetencjach niezbędnych do przeprowadzania modelowania przebiegu pracy, aby zapewnić sobie podstawowe narzędzia, potrzebne do udokumentowania tego procesu. Będziesz także ćwiczyć tworzenie map stanu istniejącego i stanu docelowego procesu oraz prowadzenie analizy braków i analizy interesariuszy. Na koniec rozwiniesz kompetencje niezbędne do tworzenia wzorców oraz metod pomiaru nowych procesów. Niniejszy kurs przygotuje Cię do wykonywania obowiązków związanych z analizą biznesową w procesie doskonalenia procesów i stosowania wymaganych umiejętności zgodnie z podatnymi na zmiany wymaganiami kosztowymi, organizacji i interesariuszy. Uwaga! Przed przystąpieniem do tego kursu uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu gromadzenia i dokumentowania wymagań użytkownika. Dostępna forma organizacji szkolenia: Szkolenie otwarte Szkolenie zamknięte Zakres tematyki PMBOK Guide: Zarządzanie integracją projektu Zarządzanie zakresem projektu Zarządzanie jakością w projekcie Zarządzanie czasem w projekcie Zarządzanie kosztami projektu Zarządzanie ryzykiem w projekcie Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie Zarządzanie zamówieniami w projekcie Zarządzanie komunikacją w projekcie 16

19 PROCESS MODELING MANAGEMENT PROCESS MODELING MANAGEMENT TEMATYKA KURSU 1. Kluczowe terminy i pojęcia zarządzania modelowaniem procesów a. Modelowanie procesu, zarządzanie procesowe, doskonalenie procesów b. Działania w ramach zarządzania procesowego c. Model przebiegu pracy d. Kluczowe korzyści z zarządzania modelowaniem procesów e. Etapy projektu doskonalenia procesów f. Role i obowiązki związane z analizą biznesową g. Zarządzanie zmianami organizacyjnymi 2. Przeprowadzanie etapu definicji a. Osiąganie konsensusu co do procesów uwzględnionych w projekcie doskonalenia procesów b. Odniesienie procesów do strategii biznesowych c. Opracowanie ogólnych planów zarządzania ryzykiem, komunikacją i zmianami 3. Przeprowadzanie etapu analizy a. Przeprowadzanie modelowania przebiegu pracy b. Tworzenie diagramów swim lane c. Przeprowadzanie mapowania strumienia wartości d. Tworzenie map stanu istniejącego procesów e. Określanie i gromadzenie metryk f. Tworzenie wzorców procesów g. Przeprowadzanie analizy braków h. Przeprowadzanie analizy źródłowych przyczyn i. Przeprowadzanie analizy interesariuszy j. Przeprowadzanie ogólnej analizy opłacalności 4. Przeprowadzanie etapu wdrożenia a. Dokumentowanie, walidacja oraz potwierdzanie nowych celów b. Formułowanie metod pomiaru c. Projektowanie nowego procesu d. Aktualizacja planów zarządzanie ryzykiem, komunikacją oraz zmianami 5. Przeprowadzanie etapu kontroli a. Informowanie o wnioskach b. Przeprowadzanie planów wdrożeniowych c. Monitorowanie i kontrola PMM ANALIZA BIZNESOWA SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE 17

20 UCM Use Case Modeling Modelowanie przypadków użycia Zdobądź kompetencje niezbędne do modelowania przypadków użycia ANALIZA BIZNESOWA Czas trwania: 4 dni Continuing Development Units (CDUs): 28 Professional Development Units (PDUs): 28 Szkolenie uczy, w jaki sposób: stosować przypadki użycia pod kątem uzyskiwania, analizowania i komunikowania funkcjonalnych wymagań dla danego oprogramowania, używać języka UML do tworzenia diagramów przypadków użycia, określać, kiedy należy zastosować modelowanie przypadku użycia, pisać scenariusze przypadków użycia na odpowiednim poziomie szczegółowości, priorytetyzować przypadki użycia na podstawie ich znaczenia dla danego biznesu oraz przez pryzmat względów technicznych, zarządzać przypadkami użycia w trakcie całego cyklu życia projektu, opisywać sposoby ujednolicania słownictwa dla przypadków użycia i modelowania obiektowego, analizować i dokumentować szczegółowe wymagania z użyciem modelu obiektowego, odczytywać diagram klas. Jednym z podstawowych narzędzi, niezbędnych analitykowi biznesowemu do identyfikowania wymagań stawianych nowemu systemowi, jest zdolność ilustrowania, w jaki sposób jego wdrożenie wpłynie na aktorów procesu (końcowych użytkowników, interesariuszy lub systemy pokrewne). Proces ten, znany także jako modelowanie przypadków użycia, dostarcza analitykom biznesowym potężnego narzędzia do dokumentowania wymagań funkcjonalnych (oraz interakcji między nimi) w sposób, który można z łatwością zakomunikować projektantom systemu, programistom, kierownikom projektów i innym interesariuszom. Niniejszy kurs wyposaża analityków biznesowych w kompetencje niezbędne do tworzenia przypadków użycia oraz korzystania z diagramów przypadków użycia, które pełnią funkcję nośnika służącego do uzyskiwania, analizowania, dokumentowania i komunikowania wymagań funkcjonalnych. Uczestnicy kursu będą ćwiczyli tworzenie przypadków użycia w języku UML, ucząc się graficznego odwzorowywania interakcji między przypadkami użycia a aktorami. Aby móc w pełni korzystać z dobrodziejstw UML, uczestnicy kursu będą tworzyli diagramy przypadków użycia metodą programowania obiektowego, która umożliwia analitykom biznesowym skrupulatną analizę systemu poprzez jego rozłożenie na mniejsze cząstki. Decydując się na udział w niniejszym kursie, jego uczestnik zyska znacznie więcej niż tylko zestaw słownictwa niezbędnego do modelowania metodą przypadków użycia i programowania obiektowego. Podczas interaktywnych ćwiczeń będzie okazja, by nabrać praktyki w pisaniu przebiegów alternatywnych/wyjątkowych, grupując obiekty w odpowiednio nazwanych klasach i diagramach klas. Co ważniejsze, uczestnik kursu będzie w stanie włączać model biznesowy w przebieg cyklu życia tworzenia oprogramowania, aby mieć pewność, że wymagania projektu są ścisłe, kompletne i rzeczywiście odpowiadają celom danego biznesu. Uwaga! Przed przystąpieniem do tego kursu uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu gromadzenia i dokumentowania wymagań użytkownika oraz zarządzania modelowaniem procesów biznesowych. Dostępna forma organizacji szkolenia: Szkolenie otwarte Szkolenie zamknięte Zakres tematyki PMBOK Guide: Zarządzanie zakresem projektu Zarządzanie jakością w projekcie Zarządzanie ryzykiem w projekcie 18

Program rozwoju kompetencji i certyfikacji z zakresu. analizy biznesowej. by Twój projekt był Twoim sukcesem

Program rozwoju kompetencji i certyfikacji z zakresu. analizy biznesowej. by Twój projekt był Twoim sukcesem Program rozwoju kompetencji i certyfikacji z zakresu analizy biznesowej by Twój projekt był Twoim sukcesem SPIS TREŚCI 3-16 4-5 6-15 6 8 10 12 14 16 Analiza biznesowa Certyfikacja George Washington University

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość w zarządzaniu projektami jak podejść do tematu? Czy teoria może być praktyczna? Maciej Bodych ISSN 2353-3137.

Dojrzałość w zarządzaniu projektami jak podejść do tematu? Czy teoria może być praktyczna? Maciej Bodych ISSN 2353-3137. Publikacja wydawana przez Project Management Institute www.pmi.org.pl marzec 2015 nr 8 ISSN 2353-3137 s. 6 7 Sponsorzy - niedoceniana rola Grzegorz Szałajko s. 16 19 Megaprojects should focus on sustainability

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013)

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) 1 Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) LondonSAM Polska, Kraków 2014 PMI (Project Management Institute) Project

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo