Program rozwoju kompetencji i certyfikacji z zakresu. analizy biznesowej. by Twój projekt był Twoim sukcesem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program rozwoju kompetencji i certyfikacji z zakresu. analizy biznesowej. by Twój projekt był Twoim sukcesem"

Transkrypt

1 Program rozwoju kompetencji i certyfikacji z zakresu analizy biznesowej by Twój projekt był Twoim sukcesem

2 SPIS TREŚCI Analiza biznesowa Certyfikacja George Washington University (GW) Szkolenia BA Business Analysis (Analiza biznesowa) HGDUR How to Gather and Document User Requirements (Jak gromadzić i dokumentować wymagania użytkownika) PMM Process Modeling Management (Zarządzanie modelowaniem procesów) UCM Use Case Modeling (Modelowanie przypadków użycia) TTTVR Testing Techniques for Tracing and Validating Requirements (Techniki testowania w śledzeniu i walidacji wymagań) Certyfikacja International Institute of Business Analysis (IIBA )

3 Program rozwoju kompetencji i certyfikacji z zakresu analizy biznesowej Dlaczego analiza biznesowa ma przyszłość? gdyż ma ścisły związek z projektami. Projekty stanowią siłę napędową każdej organizacji i są realizowane w oparciu o zestaw ścisłych wymagań biznesowych. Właściwe ich zrozumienie jest kluczem do sukcesu. Natomiast błędne odczytanie wymagań to niemal gwarantowana porażka. Rola analityka biznesowego Analityk biznesowy gromadzi wymagania z obszaru danego biznesu i prezentuje je w sposób zrozumiały i możliwy do wprowadzenia przez dział informatyczny. Wobec tego, analityk biznesowy, jako integralny członek zespołu projektowego, pracuje nad: definiowaniem zakresu projektu, gromadzeniem i dokumentowaniem wymagań, komunikowaniem wymagań działowi informatycznemu, identyfikowaniem rozwiązań, zarządzaniem potrzebą zmiany, weryfikacją, czy wymagania biznesowe zostały spełnione. Liczne opracowania naukowe, rozważające szczegółowo przyczyny załamania projektów, niezmiennie wskazują na nieudokumentowane i niedostatecznie zrozumiane wymagania (wykres 1.). Analiza biznesowa jest trudnym zajęciem, wymagającym pewnego zmysłu dyplomacji, a zarazem umiejętności prowadzenia biznesu i posiadania wykształcenia technicznego. Jest to zawód, który w zespole projektowym nabiera jednego z kluczowych znaczeń oraz posiada zarówno swój własny model kompetencyjny, jak i rozpoznawalny zespół umiejętności. Szkolenia w MT&DC wymierne korzyści dla uczestników i firm Korzyści osobiste: Kompendium wiedzy i umiejętności, bez których nie może się obyć żaden zawodowy analityk biznesowy Profesjonalny poziom kompetencji w zakresie międzynarodowych standardów stosowania analizy biznesowej Prestiżowe certyfikaty potwierdzające specjalizację w obszarze analizy biznesowej Uznanie w oczach zarządu, współpracowników i środowiska Korzyści dla organizacji: Kompetentny zespół stosujący najlepsze praktyki analizy biznesowej i pozwalający osiągnąć przewagę konkurencyjną organizacji Większa kontrola nad wyborem przedsięwzięć, a w efekcie optymalizacja portfela projektów Spójne: terminologia, narzędzia i technik analizy biznesowej w całej organizacji. Wykres 1. Największe trudności związane z przekształcaniem potrzeb użytkowników w specyfikacje systemów. Nieodpowiednie zarządzanie ryzykiem 17% Problemy związane z komunikowaniem się 14% Brak wykwalifikowanych zasobów 3% Pozostałe 1% Niedostateczne doprecyzowanie wymagań 50% Słaba kontrola zakresu 15% Źródło: Badanie 2000 fachowców z różnych obszarów zarządzania, przeprowadzone przez ESI International w 2005 roku. 3

4 Certyfikacja George Washington University Associate s Certificate in Business Analysis Master s Certificate in Business Analysis Niekompletność wymagań wskazywana jest często jako jedna z głównych przyczyn nieudanych przedsięwzięć. Program rozwoju kompetencji i certyfikacji z zakresu analizy biznesowej pomaga stworzyć lepsze podstawy każdego projektu już od początku jego realizacji. Uczestnicy programu dowiedzą się, jak zrozumieć wymagania biznesowe projektów lub systemów z perspektywy wszystkich interesariuszy oraz w jaki sposób przekształcać te wymagania w konkretne rozwiązanie. Kursy z dziedziny analizy biznesowej mają dynamiczny, szczegółowy i praktyczny charakter. Uczestnik poznaje sposoby zastosowania technik analizy biznesowej w rzeczywistych sytuacjach, uzyskując przy tym wiedzę o samych technikach oraz o najlepszych wzorcach, które może od razu wykorzystać w swojej pracy. Kto powinien uczestniczyć w szkoleniach? Analitycy biznesowi dążący do formalnego określenia swojej roli, zakresu odpowiedzialności i obowiązków. Kierownicy projektu zajmujący się analizą biznesową w ramach swoich obowiązków funkcyjnych. Kierownicy biznesowi funkcjonujący w środowisku projektowym i współpracujący z analitykami biznesowymi oraz kierownikami projektu. Analitycy biznesowi, a także inni fachowcy specjalizujący się w dziedzinie technologii oraz systemów informatycznych, pragnący zrozumieć biznesowe aspekty przedsięwzięć informatycznych. Dwa poziomy certyfikacji George Washington University wymagania Program szkoleniowy MT&DC z zakresu analizy biznesowej powstał przy współpracy z ESI International światowym liderem na rynku szkoleń dla kierowników projektu i analityków biznesowych oraz George Washington University (GW) School of Business and Public Management elitarną uczelnią będącą jednym z najsilniejszych ośrodków edukacyjnych w zakresie zarządzania w USA. Uczestnicy kursów MT&DC mają możliwość ukończenia dwóch poziomów certyfikacji GW uzyskując kolejno następujące certyfikaty: Associate s Cerificate in Business Analysis oraz Master s Cerificate in Business Analysis. POZIOM I Associate s Certificate in Business Analysis W celu uzyskania certyfikatu Associate s Certificate in Business Analysis konieczne jest ukończenie w ciągu dwóch lat trzech szkoleń. Wymagane jest przejście co najmniej jednego z dwóch kursów podstawowych, czyli: BA Business Analysis, HGDUR How to Gather and Document User Requirements. Kolejne szkolenia należy wybrać spośród pozostałych kursów z obszaru analizy biznesowej. Można też włączyć do ścieżki jeden, dowolny moduł szkoleniowy z zakresu zarządzania projektami. Odwołując się do naszego doświadczenia sugerujemy, aby ukończyć obydwa kursy podstawowe. Trzeci wybrany moduł szkoleniowy powinien rozwijać ten obszar kompetencji, który jest najbardziej pożądany do realizacji zadań na danym stanowisku. Uczestnicy realizujący szkolenia z poziomu Associate zdobędą praktyczną wiedzę z obszaru analizy biznesowej w oparciu o światowe standardy International Institute of Business Analysis (IIBA ). Poznają uniwersalną terminologię stosowaną w analizie biznesowej, a także zaznajomią się z technikami i narzędziami niezbędnymi do określania i dokumentowania wymagań. Poziom ten jest przeznaczony dla wszystkich osób, którym potrzebne są solidne podstawy praktycznej wiedzy na temat zastosowania metod analizy biznesowej na poszczególnych etapach projektu. W trakcie szkoleń uczestnicy rozwijają i wzmacniają kluczowe umiejętności konieczne do pełnienia funkcji analityka biznesowego. POZIOM II Master s Certificate in Business Analysis Aby otrzymać certyfikat Master s Certificate in Business Analysis należy w ciągu czterech lat ukończyć siedem modułów szkoleniowych: pięć obowiązkowych kursów z obszaru analizy biznesowej oraz dwa dowolne szkolenia z zakresu zarządzania projektami. Rekomendujemy, aby jednym ze szkoleń z tematyki zarządzania projektami było: LPM Leadership in Project Management. Twarda wiedza techniczna to połowa sukcesu w pracy analityka biznesowego. Nie mniej istotne są miękkie umiejętności potrzebne do kierowania zespołami, komunikowania się z pracownikami nietechnicznymi i innymi interesariuszami. Uczestnicy programu Master pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności z zakresu analizy biznesowej o specjalistyczne obszary dotyczące zarządzania modelowaniem procesów, modelowania przypadków użycia oraz technik testowania. Zdobywają także fundamentalną wiedzę z zakresu zarządzania projektami, co znacząco wpływa na lepsze precyzowanie i kontrolę zakresu projektu, jak również identyfikację możliwych ryzyk. Ścieżka certyfikacji Master przeznaczona jest dla analityków biznesowych oraz innych osób zajmujących się przeprowadzaniem analizy, którzy dążą do osiągnięcia pełnego profesjonalizmu w swoim zawodzie. Program ten dedykowany jest również menedżerom, którzy kierują zespołami specjalistów wykonujących prace związane z analiza biznesową i testowaniem. Przebieg programu Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie kursów podstawowych (BA i HGDUR) są wykorzystywane podczas kolejnych kurów z zakresu analizy biznesowej, dlatego planując swoją ścieżkę szkoleniową warto wziąć to pod uwagę. Osobom początkującym w dziedzinie analizy biznesowej zalecamy rozpoczęcie programu od szkolenia BA Business Analysis. Wszystkie dodatkowe obostrzenia dotyczące kolejności wybierania szkoleń znajdują się w opisach konkretnych kursów. 4

5 Uwaga! Każde szkolnie ze ścieżki certyfikacyjnej mimo spójności logicznej z innymi modułami może być jednak realizowane jako odrębny, jednostkowy kurs. Po każdym z wymienionych szkoleń uczestnicy mają możliwość uzyskania certyfikatu George Washington University poświadczającego ukończenie konkretnego kursu. Forma organizacji szkoleń Szkolenia organizowane są w formule otwartej (dla indywidualnych uczestników) oraz w formule zamkniętej Business Analysis Academy (dla grup korporacyjnych). Certyfikacja George Washington University schemat ścieżki szkoleniowej z analizy biznesowej 3 szkolenia w ciągu 2 lat Poziom I. Associate s Certificate in Business Analysis Co najmniej jedno z dwóch szkoleń: BA Business Analysis Analiza biznesowa HGDUR How to Gather and Document User Requirements Jak gromadzić i dokumentować wymagania użytkownika + Pozostałe szkolenia do wyboru z poniższych: SZKOLENIA Z ZAKRESU ANALIZY BIZNESOWEJ Dowolne kursy MT&DC z obszaru analizy biznesowej ze ścieżki certyfikacji George Washington University. SZKOLENIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Maksimum jeden dowolny kurs MT&DC z zakresu zarządzania projektami ze ścieżki certyfikacji George Washington University. Dodatkowe korzyści dla uczestników szkoleń Zgodność programu szkoleń z wiedzą zawartą w A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK ) ułatwia naszym absolwentom spełnienie wymagań aplikacyjnych oraz przygotowanie się do egzaminu IIBA umożliwiającego zdobycie tytułu Certified Business Analysis Professional (CBAP ). Uczestnicy szkoleń zdobywają punkty Continuing Development Units (CDUs), konieczne do odnowienia certyfikatu CBAP. Uczestnicy szkoleń zdobywają punkty Professional Development Units (PDUs), które są niezbędne do utrzymania ważności certyfikatu Project Management Professional (PMP) nadawanego przez PMI. Ścieżka szkoleń z zakresu analizy biznesowej jest zintegrowana z programem szkoleń z obszaru zarządzania projektami. Oznacza to, iż chcąc uzyskać certyfikat Associate s Certificate in Business Analysis można do swojego kalendarium szkoleń włączyć jedno szkolenie z zakresu zarządzania projektami. Natomiast do zdobycia certyfikatu Master s Certificate in Business Analysis potrzebne jest ukończenie dwóch dowolnych kursów z obszaru zarządzania projektami. Uwaga! Ukończone szkolenia można wykorzystać w celu uzyskania wyłącznie jednego certyfikatu. Należy przy tym zastosować się do wszelkich wymagań wskazanych w opisie danego szkolenia. Zapraszamy do zapoznania się z opisami szkoleń z zakresu analizy biznesowej i zarządzania projektami, które prezentowane są na następnych stronach katalogu. 7 szkoleń* w ciągu 4 lat Poziom II. Master s Certificate in Business Analysis* Pięć szkoleń obowiązkowych: BA Business Analysis Analiza biznesowa HGDUR How to Gather and Document User Requirements Jak gromadzić i dokumentować wymagania użytkownika PMM UCM Process Modeling Management Zarządzanie modelowaniem procesów Use Case Modeling Modelowanie przypadków użycia TTTVR Testing Techniques for Tracing and Validating Requirements Techniki testowania w śledzeniu i walidacji wymagań + Dwa szkolenia do wyboru: SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Dwa dowolne kursy MT&DC z zakresu zarządzania projektami ze ścieżki certyfikacji George Washington Unversity. *WAŻNE: Osoby, które ukończą poziom I (Associate) mają możliwość uzyskania certyfikatu z poziomu II (Master) po przejściu czterech kolejnych kursów. (Łącznie siedem szkoleń w ciągu czterech lat). CBAP oraz Certified Business Analysis Professional są znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis 5

6 BA Business Analysis Analiza biznesowa Poznaj zalety, rolę i wpływ analityka biznesowego na sukces projektu Czas trwania: 3 dni Continuing Development Units (CDUs): 21 Professional Development Units (PDUs): 21 Szkolenie uczy, w jaki sposób: określać rolę analityka biznesowego na poszczególnych etapach projektu, wyjaśniać zakres zadań, które może podejmować analityk biznesowy, stosować zasady zapewniania jakości i testowania, wyjaśniać znaczenie określania wymagań, oceniać wartość analizy i projektowania przypadków użycia w swojej pracy, wyjaśniać, w jaki sposób techniki modelowania procesów biznesowych, przebiegu pracy oraz danych ułatwiają lepszą komunikację. Rola analityka biznesowego ma kluczowe znaczenie dla określania wymagań projektu na jego najwcześniejszych etapach, a także dla planowania, precyzowania i weryfikacji zakresu projektu. Ważne jest uświadomienie sobie, jaki jest obszar wiedzy, którą wnosi analityk biznesowy w opracowanie rozwiązań biznesowych. Zadaniem niniejszego kursu wprowadzającego jest umożliwienie zrozumienia podstawowych korzyści, funkcji oraz wpływu kluczowego stanowiska analityka biznesowego osobom właśnie mianowanym na to stanowisko oraz osobom nadzorującym lub współpracującym z analitykami biznesowymi. Podczas kursu będzie się można przekonać, w jakim stopniu analityk biznesowy wspiera projekt, począwszy od określenia jego zakresu na etapie analizy, a skończywszy na działaniach sprawdzających spełnienie ustalonych wymagań na etapie testowania. Kurs koncentruje się zwłaszcza na tej funkcji analizy biznesowej, która wiąże się z tworzeniem rozwiązań opartych na technologiach informatycznych, ponieważ jej rozumienie jest kluczowe dla sukcesu danego projektu. Po ukończeniu tego kursu będziesz rozumieć, dlaczego i kiedy należy korzystać z analizy biznesowej. Jeżeli po raz pierwszy znalazłeś się w roli analityka biznesowego i potrzebujesz głębszego opanowania umiejętności w tym zakresie, kończąc kurs, będziesz dysponował szkieletem wiedzy, niezbędnym do wsparcia Twoich przyszłych działań. Dodatkowo przyswoisz sobie używane w praktyce słownictwo, które umożliwi Ci skuteczną komunikację z osobami pełniącymi tę funkcję. Dostępna forma organizacji szkolenia: Szkolenie otwarte Szkolenie zamknięte Zakres tematyki PMBOK Guide: Zarządzanie integracją projektu Zarządzanie zakresem projektu Zarządzanie jakością w projekcie Zarządzanie komunikacją w projekcie 6

7 TEMATYKA KURSU 1. Co to jest analiza biznesowa? a. Informatyczna analiza biznesowa b. Doskonalenie procesów biznesowych c. Trudności związane z gromadzeniem i analizą wymagań d. Historia i obecne trendy w analizie biznesowej e. Rola analityka biznesowego w trakcie cyklu życia projektu 2. Precyzowanie problemu biznesowego a. Techniki określania źródłowych problemów biznesowych b. Rozumienie ogólnego otoczenia biznesowego c. Odniesienia między problemami a procesami biznesowymi 3. Źródłowe przyczyny problemów a. Problemy biznesowe oraz ich źródłowe przyczyny b. Zastosowanie modelowania w zrozumieniu źródłowych przyczyn (stan istniejący) Modelowanie przebiegu pracy Analiza przypadków użycia Modelowanie danych 4. Wizja i zakres rozwiązania a. Wizja i kształtowanie wizji b. Kluczowe osoby dla ustalenia wizji c. Jak określić zakres projektu d. Kwantyfikacja celów doskonalenia procesów 5. Opracowywanie biznesowego studium przypadku a. Wkład analityka biznesowego w przygotowanie biznesowego studium przypadku b. Szacowanie korzyści związanych z produktem 6. Modelowanie stanu docelowego a. Modele i modelowanie b. Odniesienie modeli do wymagań c. Modelowanie wymagań dotyczących informacji (modelowanie danych) d. Modelowanie stanu docelowego (modelowanie procesu i przebiegu pracy) 7. Pozyskiwanie wymagań z modeli a. Wartość przypadków użycia b. Analiza przypadków użycia c. UML oraz analiza obiektowa 8. Określanie i dokumentowanie wymagań a. Wymagania SMART (Sprecyzowane, Mierzalne, Akceptowane, Realistyczne, Terminowe) b. Ustalanie granic między wymaganiami a specyfikacjami c. Zarządzanie zmianami w wymaganiach 9. Zapewnienie jakości i testowanie a. Rola analityka biznesowego w testowaniu b. Działania zapewnienia jakości: sprawdzenie i testowanie c. Wprowadzenie do strategii i planów testowania BUSINESS ANALYSIS BA BUSINESS ANALYSIS BUSINESS ANALYSIS SZKOLENIE PODSTAWOWE 7

8 HGDUR How to Gather and Document User Requirements Jak gromadzić i dokumentować wymagania użytkownika Poznaj rolę dokumentowania wymagań biznesowych w końcowym sukcesie projektu Czas trwania: 4 dni Continuing Development Units (CDUs): 28 Professional Development Units (PDUs): 28 Szkolenie uczy, w jaki sposób: określać role analityka biznesowego w procesie zarządzania wymaganiami, konstruować dokument wymagań biznesowych, skutecznie dokumentować wizję i zakres rozwiązania, tworzyć plan roboczy analizy wymagań, określać, pozyskiwać, porządkować, weryfikować i dokumentować wymagania biznesowe. Niekompletność wymagań podaje się często jako przyczynę numer jeden załamania projektów lub systemów. Staranność w określaniu wymagań oraz trzymanie się od początku obranego kierunku stanowią klucz do sukcesu w dzisiejszym świecie biznesu. Ten praktyczny kurs przybliża role analityka biznesowego związane bezpośrednio z analizą i dokumentowaniem wymagań. Przekazuje uczestnikom podstawy wiedzy i umiejętności, niezbędne do określania i dokumentowania wymagań użytkownika. Omawia także, w jaki sposób zarządza się tymi wymaganiami w trakcie cyklu życia projektu. Uwaga! Materiał prezentowany w ramach tego kursu zapewnia podstawy potrzebne do zbudowania dodatkowych umiejętności z obszaru analizy biznesowej. Są one niezbędne, jeżeli planujesz ukończenie kolejnych kursów w ramach programu szkoleniowego z zakresu analizy biznesowej, oferowanego przez MT&DC. Dostępna forma organizacji szkolenia: Szkolenie otwarte Szkolenie zamknięte Zakres tematyki PMBOK Guide: Zarządzanie integracją projektu Zarządzanie zakresem projektu Zarządzanie jakością w projekcie Zarządzanie komunikacją w projekcie 8

9 TEMATYKA KURSU 1. Role, definicje i podstawowe zasady a. Kluczowa rola analityka biznesowego b. Tworzenie i przyjmowanie formalnej strategii dokumentowania c. Role i wzajemne oczekiwania członków zespołu 2. Ujmowanie wymagań w dokumencie wymagań biznesowych a. Rozpoznawanie kluczowych interesariuszy b. Struktura dokumentu wymagań biznesowych 3. Wizja, zakres i jakość a. Jak inicjować projekty b. Znaczenie deklaracji zakresu rozwiązania c. Dokumentowanie wizji i zakresu projektu d. Uwzględnianie mierników jakości 4. Rozpoznawanie użytkowników i tworzenie planu roboczego a. Użytkownicy i właściwości projektu b. Wartość tworzenia planu roboczego c. Składniki uniwersalnego planu roboczego 5. Typy wymagań a. Cechy i typy skutecznie sformułowanych wymagań b. Na czym polega skutecznie sformułowane wymaganie? 6. Techniki pozyskiwania a. Użycie czterech różnych rodzajów pytań b. Zalety i wady poszczególnych technik 7. Kształtowanie wymagań użytkowników końcowych a. Techniki używane do kształtowania wymagań b. Opracowanie podstawowego przypadku użycia c. Rola modelowania 8. Walidacja wymagań użytkownika a. Walidacja wymagań b. Metody używane do walidacji wymagań 9. Dokumentowanie wymagań użytkownika a. Cel dokumentowania wymagań b. Przykazania dotyczące pisania tekstów technicznych c. Porządkowanie wymagań pod kątem komunikacji 10. Moderowanie konfliktów a. Charakter i źródłowe przyczyny konfliktów w projektach b. Rola analizy biznesowej w moderowaniu konfliktów HGDUR H O W T O G AT HER A N D D OCU M EN T U SE R REQ UIRE M EN TS SZKOLENIE PODSTAWOWE 9

10 PMM Process Modeling Management Zarządzanie modelowaniem procesów Naucz się zarządzania modelowaniem nowych i istniejących procesów biznesowych Czas trwania: 3 dni Continuing Development Units (CDUs): 21 Professional Development Units (PDUs): 21 Szkolenie uczy, w jaki sposób: opisywać ramy zarządzania modelowaniem procesów, definiować kluczowe terminy i pojęcia zarządzania modelowaniem procesów, prowadzić główne działania podejmowane na kolejnych etapach zarządzania modelowaniem procesów, w tym modelowanie przebiegu pracy, pełnić rolę i obowiązki analityka biznesowego w zarządzaniu modelowaniem procesów, stosować metodyki i techniki zarządzania modelowaniem procesów przypisane do roli i obowiązków analityka biznesowego, tworzyć wzorce procesów oraz określać metryki śledzenia efektywności nowych procesów. Znaczenie roli analityka biznesowego podczas planowania projektu zyskuje coraz większe uznanie we wszystkich branżach. Analityk biznesowy, współpracujący ściśle z kierownikiem projektu, ułatwia radzenie sobie z wyzwaniami biznesowymi. Jednakże, podczas gromadzenia wymagań dla nowego lub już istniejącego projektu, analityk biznesowy musi mieć na uwadze, że każdy projekt może wymagać stworzenia i przeprojektowania towarzyszących mu procesów. Analityk biznesowy musi więc działać jako nośnik zmiany, aby sprawić, że nowo wprowadzane procesy nie tylko zwiększają sukces projektu, lecz także zwielokrotniają szanse projektu na osiągnięcie celów biznesowych organizacji. Ten wysoce interaktywny kurs daje uczestnikom możliwość przeprowadzenia wszystkich czterech etapów projektu doskonalenia procesów definicji, analizy, wdrożenia i kontroli, które opracowano na podstawie wiodących branżowych modeli doskonalenia procesów. Kładzie się nacisk na kluczowe z punktu widzenia analityka biznesowego produkty cząstkowe i rezultaty powstające na danym etapie, jak też na znaczenie powiązania rezultatów ze strategią biznesową. Podczas kursu będziesz mieć okazję sprawdzenia w praktyce sposobów rozpoznawania i hierarchizacji procesów wymagających doskonalenia oraz tworzenia dokumentów niezbędnych podczas komunikowania tych zmian pozostałym członkom organizacji. Skoncentrujesz się ponadto na kompetencjach niezbędnych do przeprowadzania modelowania przebiegu pracy, aby zapewnić sobie podstawowe narzędzia, potrzebne do udokumentowania tego procesu. Będziesz także ćwiczyć tworzenie map stanu istniejącego i stanu docelowego procesu oraz prowadzenie analizy braków i analizy interesariuszy. Na koniec rozwiniesz kompetencje niezbędne do tworzenia wzorców oraz metod pomiaru nowych procesów. Niniejszy kurs przygotuje Cię do wykonywania obowiązków związanych z analizą biznesową w procesie doskonalenia procesów i stosowania wymaganych umiejętności zgodnie z podatnymi na zmiany wymaganiami kosztowymi, organizacji i interesariuszy. Uwaga! Przed przystąpieniem do tego kursu uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu gromadzenia i dokumentowania wymagań użytkownika. Dostępna forma organizacji szkolenia: Szkolenie otwarte Szkolenie zamknięte Zakres tematyki PMBOK Guide: Zarządzanie integracją projektu Zarządzanie zakresem projektu Zarządzanie jakością w projekcie Zarządzanie czasem w projekcie Zarządzanie kosztami projektu Zarządzanie ryzykiem w projekcie Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie Zarządzanie zamówieniami w projekcie Zarządzanie komunikacją w projekcie 10

11 PROCESS MODELING MANAGEMENT PROCESS MODELING MANAGEMENT TEMATYKA KURSU 1. Kluczowe terminy i pojęcia zarządzania modelowaniem procesów a. Modelowanie procesu, zarządzanie procesowe, doskonalenie procesów b. Działania w ramach zarządzania procesowego c. Model przebiegu pracy d. Kluczowe korzyści z zarządzania modelowaniem procesów e. Etapy projektu doskonalenia procesów f. Role i obowiązki związane z analizą biznesową g. Zarządzanie zmianami organizacyjnymi 2. Przeprowadzanie etapu definicji a. Osiąganie konsensusu co do procesów uwzględnionych w projekcie doskonalenia procesów b. Odniesienie procesów do strategii biznesowych c. Opracowanie ogólnych planów zarządzania ryzykiem, komunikacją i zmianami 3. Przeprowadzanie etapu analizy a. Przeprowadzanie modelowania przebiegu pracy b. Tworzenie diagramów swim lane c. Przeprowadzanie mapowania strumienia wartości d. Tworzenie map stanu istniejącego procesów e. Określanie i gromadzenie metryk f. Tworzenie wzorców procesów g. Przeprowadzanie analizy braków h. Przeprowadzanie analizy źródłowych przyczyn i. Przeprowadzanie analizy interesariuszy j. Przeprowadzanie ogólnej analizy opłacalności 4. Przeprowadzanie etapu wdrożenia a. Dokumentowanie, walidacja oraz potwierdzanie nowych celów b. Formułowanie metod pomiaru c. Projektowanie nowego procesu d. Aktualizacja planów zarządzanie ryzykiem, komunikacją oraz zmianami 5. Przeprowadzanie etapu kontroli a. Informowanie o wnioskach b. Przeprowadzanie planów wdrożeniowych c. Monitorowanie i kontrola PMM SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE 11

12 UCM Use Case Modeling Modelowanie przypadków użycia Zdobądź kompetencje niezbędne do modelowania przypadków użycia Czas trwania: 4 dni Continuing Development Units (CDUs): 28 Professional Development Units (PDUs): 28 Szkolenie uczy, w jaki sposób: stosować przypadki użycia pod kątem uzyskiwania, analizowania i komunikowania funkcjonalnych wymagań dla danego oprogramowania, używać języka UML do tworzenia diagramów przypadków użycia, określać, kiedy należy zastosować modelowanie przypadku użycia, pisać scenariusze przypadków użycia na odpowiednim poziomie szczegółowości, priorytetyzować przypadki użycia na podstawie ich znaczenia dla danego biznesu oraz przez pryzmat względów technicznych, zarządzać przypadkami użycia w trakcie całego cyklu życia projektu, opisywać sposoby ujednolicania słownictwa dla przypadków użycia i modelowania obiektowego, analizować i dokumentować szczegółowe wymagania z użyciem modelu obiektowego, odczytywać diagram klas. Jednym z podstawowych narzędzi, niezbędnych analitykowi biznesowemu do identyfikowania wymagań stawianych nowemu systemowi, jest zdolność ilustrowania, w jaki sposób jego wdrożenie wpłynie na aktorów procesu (końcowych użytkowników, interesariuszy lub systemy pokrewne). Proces ten, znany także jako modelowanie przypadków użycia, dostarcza analitykom biznesowym potężnego narzędzia do dokumentowania wymagań funkcjonalnych (oraz interakcji między nimi) w sposób, który można z łatwością zakomunikować projektantom systemu, programistom, kierownikom projektów i innym interesariuszom. Niniejszy kurs wyposaża analityków biznesowych w kompetencje niezbędne do tworzenia przypadków użycia oraz korzystania z diagramów przypadków użycia, które pełnią funkcję nośnika służącego do uzyskiwania, analizowania, dokumentowania i komunikowania wymagań funkcjonalnych. Uczestnicy kursu będą ćwiczyli tworzenie przypadków użycia w języku UML, ucząc się graficznego odwzorowywania interakcji między przypadkami użycia a aktorami. Aby móc w pełni korzystać z dobrodziejstw UML, uczestnicy kursu będą tworzyli diagramy przypadków użycia metodą programowania obiektowego, która umożliwia analitykom biznesowym skrupulatną analizę systemu poprzez jego rozłożenie na mniejsze cząstki. Decydując się na udział w niniejszym kursie, jego uczestnik zyska znacznie więcej niż tylko zestaw słownictwa niezbędnego do modelowania metodą przypadków użycia i programowania obiektowego. Podczas interaktywnych ćwiczeń będzie okazja, by nabrać praktyki w pisaniu przebiegów alternatywnych/wyjątkowych, grupując obiekty w odpowiednio nazwanych klasach i diagramach klas. Co ważniejsze, uczestnik kursu będzie w stanie włączać model biznesowy w przebieg cyklu życia tworzenia oprogramowania, aby mieć pewność, że wymagania projektu są ścisłe, kompletne i rzeczywiście odpowiadają celom danego biznesu. Uwaga! Przed przystąpieniem do tego kursu uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu gromadzenia i dokumentowania wymagań użytkownika oraz zarządzania modelowaniem procesów biznesowych. Dostępna forma organizacji szkolenia: Szkolenie otwarte Szkolenie zamknięte Zakres tematyki PMBOK Guide: Zarządzanie zakresem projektu Zarządzanie jakością w projekcie Zarządzanie ryzykiem w projekcie 12

13 TEMATYKA KURSU 1. Wprowadzenie do modelowania przypadków użycia a. Organizowanie wymagań za pomocą przypadków użycia b. Stosowanie diagramów przypadków użycia jako notacji UML c. Organizowanie modelu za pomocą pakietów 2. Rozpoznawanie i opisywanie aktorów a. Aktorzy przypadków użycia b. Odniesienie aktorów biznesowych do aktorów systemu c. Określanie aktorów d. Mapowanie interesariuszy w odniesieniu do aktorów e. Użytkownicy w odniesieniu do aktorów 3. Określanie i opisywanie przypadków użycia a. Określanie przypadków użycia b. Sporządzanie opisów przypadków użycia c. Uwzględnianie warunków wstępnych, warunków końcowych, założeń i scenariuszy 4. Pisanie scenariuszy przypadków użycia a. Określanie głównego scenariusza sukcesu b. Identyfikowanie powiązań alternatywnych i wyjątków c. Wskazywanie iteracji 5. Zaawansowane techniki modelowania przypadków użycia a. Przedstawianie za pomocą diagramu związku < include > b. Przedstawianie za pomocą diagramu związku < exclude > c. Przedstawianie za pomocą diagramu generalizacji i specjalizacji d. Uwzględnianie liczebności 6. Zapewnienie jakości przypadków użycia a. Zastosowanie technik zapewnienia jakości b. Zapewnienie testowalności przypadków użycia 7. Priorytetyzacja przypadków użycia a. Szacowanie kosztów projektu za pomocą przypadków użycia b. Zastosowanie technik priorytetyzacji 8. Wprowadzenie do modelowania obiektowego a. Przypadki użycia programowania obiektowego b. Określanie obiektów i klas 9. Określanie i opisywanie obiektów domeny biznesowej a. Przypisywanie obiektów do odpowiednich klas b. Zasady opisywania obiektów biznesowych c. Opisywanie operacji, atrybutów i asocjacji USE CASE MODELING UCM USE CASE MODELING USE CASE MODELING SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE 13

14 TTTVR Testing Techniques for Tracing and Validating Requirements Techniki testowania w śledzeniu i walidacji wymagań Zdobądź kompleksową wiedzę na temat testowania w analizie biznesowej Czas trwania: 3 dni Continuing Development Units (CDUs): 21 Professional Development Units (PDUs): 21 Szkolenie uczy, w jaki sposób: Określać role analityka biznesowego w procesie testowania, Przeprowadzić walidację dokumentu wymagań biznesowych i modeli analitycznych, Weryfikować zgodność rozwiązania z wymaganiami, Komunikować istotność metodyki testowania, Określać wymagania będące przedmiotem testowania oraz śledzić zgodność z tymi wymaganiami w trakcie tworzenia, Opracowywać i realizować plan testów, Zrozumieć różne techniki testowania Nie lekceważmy znaczenia testów. Chcąc zadbać o pomyślną realizację przedsięwzięcia, trzeba rozpocząć planowanie i realizację procesu testowania kiedy tylko powstanie wizja i zakres rozwiązania. W miarę uzyskiwania wymagań dotyczących rozwiązania, analityk biznesowy oraz zespół testujący opracowują i uszczegóławiają główny plan testów. Powinni zadbać o to, by zawierał on strategie testowania, pozwalające wykryć wszelkie wady w wymaganiach, rozwiązaniu oraz związanej z nim dokumentacji. W trakcie tego interaktywnego kursu uczestnicy zajmują się opracowaniem głównego planu testów pod przewodnictwem doświadczonego instruktora. Wykonują również ćwiczenia zaprojektowane w taki sposób, by pomóc wypracować kompleksową i uwzględniającą ryzyko strategię działań związanych z testami. Działania te pomagają analitykowi biznesowemu upewnić się, że wszystkie wymagania można powiązać z potrzebami biznesowymi. Uczestnicy szkolenia uzyskują kompetencje potrzebne do stworzenia przypadków i scenariuszy testowych oraz zapewnienia prawidłowego pokrycia testów, dostosowanego do poziomu ryzyka. Poznają także różne poziomy i typy testów powszechnie stosowanych we współczesnych projektach, polegających na tworzeniu rozwiązań. Uwaga! Przed przystąpieniem do tego szkolenia uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu gromadzenia i dokumentowania wymagań użytkownika oraz modelowania przypadków użycia. Dostępna forma organizacji szkolenia: Szkolenie otwarte Szkolenie zamknięte Zakres tematyki PMBOK Guide: Zarządzanie integracją projektu Zarządzanie zakresem projektu Zarządzanie jakością w projekcie Zarządzanie komunikacją w projekcie 14

15 TESTING TECHNIQUES FOR TRACING AND VALIDATING REQUIREMENTS TEMATYKA KURSU 1. Wprowadzenie do testowania a. Dostrzeganie istotności procesu testowania b. Świadomość roli analityka biznesowego w procesie testowania c. Różnica między walidacją a weryfikacją d. Walidacja dokumentu wymagań biznesowych oraz modeli e. Weryfikacja rozwiązania 2. Proces testowania a. Określanie strategii informatycznej b. Określanie cyklu testowania c. Koordynacja cyklu tworzenia rozwiązania i cyklu testowania d. Dostrzeganie znaczenia doboru metodyki testowania e. Zastosowanie identyfikowalności i analizy usterek 3. Poziomy i typy testów a. Korzystanie z modelu V b. Planowanie różnych poziomów testów c. Planowanie różnych typów testów 4. Główna strategia testowania a. Określanie głównej strategii testowania b. Określanie celów testów c. Określanie strategii testowania dla różnych poziomów testów d. Określanie prawdopodobieństwa i skutków usterek w trakcie tworzenia głównej strategii testowania e. Dokumentowanie głównej strategii testowania 5. Planowanie testowania a. Określanie roli tworzenia głównego planu testów b. Kompilowanie głównego planu testów c. Planowanie zmian w wymaganiach, ryzykach i jakości 6. Testowanie z perspektywy analityka biznesowego a. Testowanie a ocena spełnienia wymagań biznesowych i użytkownika b. Przeprowadzanie testów użytkownika i testów akceptacyjnych c. Przeprowadzanie oceny zadowolenia d. Przeprowadzanie testów użyteczności w ramach testowania jednostkowego, integracyjnego, systemowego i testowania użytkownika e. Przeprowadzanie testowania w formie pilotażowego wdrożenia f. Zarządzanie i hierarchizacja ryzyk oraz opracowywanie strategii reakcji na ryzyka 7. Techniki projektowania przypadków testowych a. Opracowywanie scenariuszy i przypadków testowych b. Przekształcanie scenariuszy przypadków użycia w scenariusze testowe c. Przeprowadzanie testowania czarnej skrzynki i testowania szklanej skrzynki d. Dbałość o powiązanie pokrycia testów z poziomem ryzyka e. Korzystanie z narzędzi testowania 8. Realizacja planu a. Realizacja i aktualizacja głównego planu testów b. Zarządzanie zmianami w strategiach testowych i wymaganiach biznesowych c. Przegląd testów akceptacyjnych TTTVR SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE 15

16 Certyfikacja International Institute of Business Analysis (IIBA ) Certified Business Analysis Professional (CBAP ) tytuł zawodowy eksperta w dziedzinie określania potrzeb biznesowych pod kątem rozwiązań dla firmy. Posiadacze tytułu CBAP cieszą się opinią osób kompetentnych, a ich rola jest coraz częściej uznawana za zasadniczy element każdego udanego projektu. Twórcą programu certyfikacji CBAP jest International Institute of Business Analysis (IIBA ) profesjonalna organizacja non-profit, specjalizująca się w obszarze analizy biznesowej, której misją jest opracowywanie i utrzymywanie standardów wykonywania analizy biznesowej. Nie jest wymagane, aby kandydaci chcący przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego byli członkami IIBA. Program certyfikacyjny jest głównie adresowany do analityków biznesowych średniego i wyższego szczebla. Zalety certyfikacji IIBA Wśród korzyści osobistych, które daje uzyskanie i posiadanie certyfikatu CBAP, można wymienić: potwierdzenie umiejętności niezbędnych do bycia efektywnym analitykiem biznesowym, osiągnięcie profesjonalnego poziomu kompetencji w zakresie zasad i praktycznego zastosowania analizy biznesowej, wejście w środowisko uznanej i rozpoznawalnej grupy zawodowej, uznanie kompetencji zawodowych przez zarząd oraz współpracowników, zyskanie zaawansowanego potencjału rozwoju zawodowego poprzez utworzenie wyraźnej ścieżki kariery, udokumentowanie specjalizacji w zakresie zawodu analityka biznesowego. Korzyści dla organizacji obejmują między innymi: posiadanie w swoim zespole pracowników o odpowiednich kompetencjach, poświadczonych uznanym w świecie certyfikatem, utożsamianie zawodowych analityków biznesowych z osobami posiadającymi zaawansowany poziom wiedzy i kwalifikacji, postrzeganie posiadaczy tytułu CBAP jako zawodowców, których praca ma ścisły związek z osiągnięciem sukcesu w projekcie, uzyskiwanie przez zawodowych analityków biznesowych wysokich wyników, mających wpływ na jakość i wydajność pracy, wprowadzanie standardów wykonywania analizy biznesowej, zawartych w BABOK (A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge kompendium wiedzy o analizie biznesowej) do pracy zawodowych analityków biznesowych. Program certyfikacji CBAP został starannie opracowany pod kątem zgodności ze standardem ISO 17024, dotyczącym certyfikowania kompetencji personelu. Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego CBAP MT&DC jako firma szkoleniowa zaaprobowana przez IIBA czuje się zobowiązana, by dotrzymywać kroku najnowszym trendom w dziedzinie analizy biznesowej. Dlatego też będziemy dążyć do poszerzania naszej oferty o kolejne kursy, oparte na najnowszych technikach i najlepszych rozwiązaniach praktycznych. Szkolenia MT&DC powstały w oparciu o standardy i obszary wiedzy określone przez IIBA w podręczniku A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge. Uczestnicy szkoleń pozostaną w pełni zaznajomieni z wszelkimi dziedzinami związanymi z analizą począwszy od najbardziej podstawowych funkcji analizy biznesowej, poprzez gromadzenie i dokumentowanie wymagań, a skończywszy na modelowaniu procesów. Oferowane przez nas kursy z zakresu analizy biznesowej umożliwiają także spełnienie ważnego kryterium formalnego przy składaniu aplikacji na egzamin CBAP konieczność udokumentowania uczestnictwa w 21 godzinach szkoleniowych, obejmujących zakresem treści merytoryczne w pełni zgodne z BABOK.

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW Wszystko to co nas otacza, samo w sobie jest naturalnie proste. Złożone są, nie poszczególne rzeczy, a to, że jest ich wiele i mają na

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz Bartosz Chrabski Specjalista IT pracujący w grupie oprogramowania IBM Polska. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania pracą zespołów programistów, testerów analityków oraz technincznym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP II

RAPORT Z BADAŃ ETAP II Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznych Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Analiza Biznesowa. edycja 1

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Analiza Biznesowa. edycja 1 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: edycja 1 Wrocław, 17.06.2014 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych Warszawa, 16 grudnia 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się

Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się Warszawa 2013 Redakcja merytoryczna: dr Ewa Bacia Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Analiza Biznesowa. Lato 2015

Analiza Biznesowa. Lato 2015 Analiza Biznesowa Ścieżek rozwoju w analizie biznesowej jest co nie miara. Przekonali się o tym ci, którzy docierając do pewnego pułapu doświadczenia zdobyli widok na szersze horyzonty. Ścieżki rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Spis treści Wstęp... 1 Unifikacja i zmiany... 2 Ujednolicona

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 7775 339 2

ISBN 978 83 7775 339 2 Recenzent prof. dr hab. inż. ROMUALD KOLMAN Autorstwo rozdziałów: MAŁGORZATA JASIULEWICZ KACZMAREK: 3.1 3.4, 4.1 4.5, 5.1, 5.2, 5.4, 6 AGNIESZKA MISZTAL: 2.1 2.3, 5.3 5.9 Projekt okładki Anita Szymankiewicz

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo