Program rozwoju kompetencji i certyfikacji z zakresu. analizy biznesowej. by Twój projekt był Twoim sukcesem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program rozwoju kompetencji i certyfikacji z zakresu. analizy biznesowej. by Twój projekt był Twoim sukcesem"

Transkrypt

1 Program rozwoju kompetencji i certyfikacji z zakresu analizy biznesowej by Twój projekt był Twoim sukcesem

2 SPIS TREŚCI Analiza biznesowa Certyfikacja George Washington University (GW) Szkolenia BA Business Analysis (Analiza biznesowa) HGDUR How to Gather and Document User Requirements (Jak gromadzić i dokumentować wymagania użytkownika) PMM Process Modeling Management (Zarządzanie modelowaniem procesów) UCM Use Case Modeling (Modelowanie przypadków użycia) TTTVR Testing Techniques for Tracing and Validating Requirements (Techniki testowania w śledzeniu i walidacji wymagań) Certyfikacja International Institute of Business Analysis (IIBA )

3 Program rozwoju kompetencji i certyfikacji z zakresu analizy biznesowej Dlaczego analiza biznesowa ma przyszłość? gdyż ma ścisły związek z projektami. Projekty stanowią siłę napędową każdej organizacji i są realizowane w oparciu o zestaw ścisłych wymagań biznesowych. Właściwe ich zrozumienie jest kluczem do sukcesu. Natomiast błędne odczytanie wymagań to niemal gwarantowana porażka. Rola analityka biznesowego Analityk biznesowy gromadzi wymagania z obszaru danego biznesu i prezentuje je w sposób zrozumiały i możliwy do wprowadzenia przez dział informatyczny. Wobec tego, analityk biznesowy, jako integralny członek zespołu projektowego, pracuje nad: definiowaniem zakresu projektu, gromadzeniem i dokumentowaniem wymagań, komunikowaniem wymagań działowi informatycznemu, identyfikowaniem rozwiązań, zarządzaniem potrzebą zmiany, weryfikacją, czy wymagania biznesowe zostały spełnione. Liczne opracowania naukowe, rozważające szczegółowo przyczyny załamania projektów, niezmiennie wskazują na nieudokumentowane i niedostatecznie zrozumiane wymagania (wykres 1.). Analiza biznesowa jest trudnym zajęciem, wymagającym pewnego zmysłu dyplomacji, a zarazem umiejętności prowadzenia biznesu i posiadania wykształcenia technicznego. Jest to zawód, który w zespole projektowym nabiera jednego z kluczowych znaczeń oraz posiada zarówno swój własny model kompetencyjny, jak i rozpoznawalny zespół umiejętności. Szkolenia w MT&DC wymierne korzyści dla uczestników i firm Korzyści osobiste: Kompendium wiedzy i umiejętności, bez których nie może się obyć żaden zawodowy analityk biznesowy Profesjonalny poziom kompetencji w zakresie międzynarodowych standardów stosowania analizy biznesowej Prestiżowe certyfikaty potwierdzające specjalizację w obszarze analizy biznesowej Uznanie w oczach zarządu, współpracowników i środowiska Korzyści dla organizacji: Kompetentny zespół stosujący najlepsze praktyki analizy biznesowej i pozwalający osiągnąć przewagę konkurencyjną organizacji Większa kontrola nad wyborem przedsięwzięć, a w efekcie optymalizacja portfela projektów Spójne: terminologia, narzędzia i technik analizy biznesowej w całej organizacji. Wykres 1. Największe trudności związane z przekształcaniem potrzeb użytkowników w specyfikacje systemów. Nieodpowiednie zarządzanie ryzykiem 17% Problemy związane z komunikowaniem się 14% Brak wykwalifikowanych zasobów 3% Pozostałe 1% Niedostateczne doprecyzowanie wymagań 50% Słaba kontrola zakresu 15% Źródło: Badanie 2000 fachowców z różnych obszarów zarządzania, przeprowadzone przez ESI International w 2005 roku. 3

4 Certyfikacja George Washington University Associate s Certificate in Business Analysis Master s Certificate in Business Analysis Niekompletność wymagań wskazywana jest często jako jedna z głównych przyczyn nieudanych przedsięwzięć. Program rozwoju kompetencji i certyfikacji z zakresu analizy biznesowej pomaga stworzyć lepsze podstawy każdego projektu już od początku jego realizacji. Uczestnicy programu dowiedzą się, jak zrozumieć wymagania biznesowe projektów lub systemów z perspektywy wszystkich interesariuszy oraz w jaki sposób przekształcać te wymagania w konkretne rozwiązanie. Kursy z dziedziny analizy biznesowej mają dynamiczny, szczegółowy i praktyczny charakter. Uczestnik poznaje sposoby zastosowania technik analizy biznesowej w rzeczywistych sytuacjach, uzyskując przy tym wiedzę o samych technikach oraz o najlepszych wzorcach, które może od razu wykorzystać w swojej pracy. Kto powinien uczestniczyć w szkoleniach? Analitycy biznesowi dążący do formalnego określenia swojej roli, zakresu odpowiedzialności i obowiązków. Kierownicy projektu zajmujący się analizą biznesową w ramach swoich obowiązków funkcyjnych. Kierownicy biznesowi funkcjonujący w środowisku projektowym i współpracujący z analitykami biznesowymi oraz kierownikami projektu. Analitycy biznesowi, a także inni fachowcy specjalizujący się w dziedzinie technologii oraz systemów informatycznych, pragnący zrozumieć biznesowe aspekty przedsięwzięć informatycznych. Dwa poziomy certyfikacji George Washington University wymagania Program szkoleniowy MT&DC z zakresu analizy biznesowej powstał przy współpracy z ESI International światowym liderem na rynku szkoleń dla kierowników projektu i analityków biznesowych oraz George Washington University (GW) School of Business and Public Management elitarną uczelnią będącą jednym z najsilniejszych ośrodków edukacyjnych w zakresie zarządzania w USA. Uczestnicy kursów MT&DC mają możliwość ukończenia dwóch poziomów certyfikacji GW uzyskując kolejno następujące certyfikaty: Associate s Cerificate in Business Analysis oraz Master s Cerificate in Business Analysis. POZIOM I Associate s Certificate in Business Analysis W celu uzyskania certyfikatu Associate s Certificate in Business Analysis konieczne jest ukończenie w ciągu dwóch lat trzech szkoleń. Wymagane jest przejście co najmniej jednego z dwóch kursów podstawowych, czyli: BA Business Analysis, HGDUR How to Gather and Document User Requirements. Kolejne szkolenia należy wybrać spośród pozostałych kursów z obszaru analizy biznesowej. Można też włączyć do ścieżki jeden, dowolny moduł szkoleniowy z zakresu zarządzania projektami. Odwołując się do naszego doświadczenia sugerujemy, aby ukończyć obydwa kursy podstawowe. Trzeci wybrany moduł szkoleniowy powinien rozwijać ten obszar kompetencji, który jest najbardziej pożądany do realizacji zadań na danym stanowisku. Uczestnicy realizujący szkolenia z poziomu Associate zdobędą praktyczną wiedzę z obszaru analizy biznesowej w oparciu o światowe standardy International Institute of Business Analysis (IIBA ). Poznają uniwersalną terminologię stosowaną w analizie biznesowej, a także zaznajomią się z technikami i narzędziami niezbędnymi do określania i dokumentowania wymagań. Poziom ten jest przeznaczony dla wszystkich osób, którym potrzebne są solidne podstawy praktycznej wiedzy na temat zastosowania metod analizy biznesowej na poszczególnych etapach projektu. W trakcie szkoleń uczestnicy rozwijają i wzmacniają kluczowe umiejętności konieczne do pełnienia funkcji analityka biznesowego. POZIOM II Master s Certificate in Business Analysis Aby otrzymać certyfikat Master s Certificate in Business Analysis należy w ciągu czterech lat ukończyć siedem modułów szkoleniowych: pięć obowiązkowych kursów z obszaru analizy biznesowej oraz dwa dowolne szkolenia z zakresu zarządzania projektami. Rekomendujemy, aby jednym ze szkoleń z tematyki zarządzania projektami było: LPM Leadership in Project Management. Twarda wiedza techniczna to połowa sukcesu w pracy analityka biznesowego. Nie mniej istotne są miękkie umiejętności potrzebne do kierowania zespołami, komunikowania się z pracownikami nietechnicznymi i innymi interesariuszami. Uczestnicy programu Master pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności z zakresu analizy biznesowej o specjalistyczne obszary dotyczące zarządzania modelowaniem procesów, modelowania przypadków użycia oraz technik testowania. Zdobywają także fundamentalną wiedzę z zakresu zarządzania projektami, co znacząco wpływa na lepsze precyzowanie i kontrolę zakresu projektu, jak również identyfikację możliwych ryzyk. Ścieżka certyfikacji Master przeznaczona jest dla analityków biznesowych oraz innych osób zajmujących się przeprowadzaniem analizy, którzy dążą do osiągnięcia pełnego profesjonalizmu w swoim zawodzie. Program ten dedykowany jest również menedżerom, którzy kierują zespołami specjalistów wykonujących prace związane z analiza biznesową i testowaniem. Przebieg programu Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie kursów podstawowych (BA i HGDUR) są wykorzystywane podczas kolejnych kurów z zakresu analizy biznesowej, dlatego planując swoją ścieżkę szkoleniową warto wziąć to pod uwagę. Osobom początkującym w dziedzinie analizy biznesowej zalecamy rozpoczęcie programu od szkolenia BA Business Analysis. Wszystkie dodatkowe obostrzenia dotyczące kolejności wybierania szkoleń znajdują się w opisach konkretnych kursów. 4

5 Uwaga! Każde szkolnie ze ścieżki certyfikacyjnej mimo spójności logicznej z innymi modułami może być jednak realizowane jako odrębny, jednostkowy kurs. Po każdym z wymienionych szkoleń uczestnicy mają możliwość uzyskania certyfikatu George Washington University poświadczającego ukończenie konkretnego kursu. Forma organizacji szkoleń Szkolenia organizowane są w formule otwartej (dla indywidualnych uczestników) oraz w formule zamkniętej Business Analysis Academy (dla grup korporacyjnych). Certyfikacja George Washington University schemat ścieżki szkoleniowej z analizy biznesowej 3 szkolenia w ciągu 2 lat Poziom I. Associate s Certificate in Business Analysis Co najmniej jedno z dwóch szkoleń: BA Business Analysis Analiza biznesowa HGDUR How to Gather and Document User Requirements Jak gromadzić i dokumentować wymagania użytkownika + Pozostałe szkolenia do wyboru z poniższych: SZKOLENIA Z ZAKRESU ANALIZY BIZNESOWEJ Dowolne kursy MT&DC z obszaru analizy biznesowej ze ścieżki certyfikacji George Washington University. SZKOLENIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Maksimum jeden dowolny kurs MT&DC z zakresu zarządzania projektami ze ścieżki certyfikacji George Washington University. Dodatkowe korzyści dla uczestników szkoleń Zgodność programu szkoleń z wiedzą zawartą w A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK ) ułatwia naszym absolwentom spełnienie wymagań aplikacyjnych oraz przygotowanie się do egzaminu IIBA umożliwiającego zdobycie tytułu Certified Business Analysis Professional (CBAP ). Uczestnicy szkoleń zdobywają punkty Continuing Development Units (CDUs), konieczne do odnowienia certyfikatu CBAP. Uczestnicy szkoleń zdobywają punkty Professional Development Units (PDUs), które są niezbędne do utrzymania ważności certyfikatu Project Management Professional (PMP) nadawanego przez PMI. Ścieżka szkoleń z zakresu analizy biznesowej jest zintegrowana z programem szkoleń z obszaru zarządzania projektami. Oznacza to, iż chcąc uzyskać certyfikat Associate s Certificate in Business Analysis można do swojego kalendarium szkoleń włączyć jedno szkolenie z zakresu zarządzania projektami. Natomiast do zdobycia certyfikatu Master s Certificate in Business Analysis potrzebne jest ukończenie dwóch dowolnych kursów z obszaru zarządzania projektami. Uwaga! Ukończone szkolenia można wykorzystać w celu uzyskania wyłącznie jednego certyfikatu. Należy przy tym zastosować się do wszelkich wymagań wskazanych w opisie danego szkolenia. Zapraszamy do zapoznania się z opisami szkoleń z zakresu analizy biznesowej i zarządzania projektami, które prezentowane są na następnych stronach katalogu. 7 szkoleń* w ciągu 4 lat Poziom II. Master s Certificate in Business Analysis* Pięć szkoleń obowiązkowych: BA Business Analysis Analiza biznesowa HGDUR How to Gather and Document User Requirements Jak gromadzić i dokumentować wymagania użytkownika PMM UCM Process Modeling Management Zarządzanie modelowaniem procesów Use Case Modeling Modelowanie przypadków użycia TTTVR Testing Techniques for Tracing and Validating Requirements Techniki testowania w śledzeniu i walidacji wymagań + Dwa szkolenia do wyboru: SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Dwa dowolne kursy MT&DC z zakresu zarządzania projektami ze ścieżki certyfikacji George Washington Unversity. *WAŻNE: Osoby, które ukończą poziom I (Associate) mają możliwość uzyskania certyfikatu z poziomu II (Master) po przejściu czterech kolejnych kursów. (Łącznie siedem szkoleń w ciągu czterech lat). CBAP oraz Certified Business Analysis Professional są znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis 5

6 BA Business Analysis Analiza biznesowa Poznaj zalety, rolę i wpływ analityka biznesowego na sukces projektu Czas trwania: 3 dni Continuing Development Units (CDUs): 21 Professional Development Units (PDUs): 21 Szkolenie uczy, w jaki sposób: określać rolę analityka biznesowego na poszczególnych etapach projektu, wyjaśniać zakres zadań, które może podejmować analityk biznesowy, stosować zasady zapewniania jakości i testowania, wyjaśniać znaczenie określania wymagań, oceniać wartość analizy i projektowania przypadków użycia w swojej pracy, wyjaśniać, w jaki sposób techniki modelowania procesów biznesowych, przebiegu pracy oraz danych ułatwiają lepszą komunikację. Rola analityka biznesowego ma kluczowe znaczenie dla określania wymagań projektu na jego najwcześniejszych etapach, a także dla planowania, precyzowania i weryfikacji zakresu projektu. Ważne jest uświadomienie sobie, jaki jest obszar wiedzy, którą wnosi analityk biznesowy w opracowanie rozwiązań biznesowych. Zadaniem niniejszego kursu wprowadzającego jest umożliwienie zrozumienia podstawowych korzyści, funkcji oraz wpływu kluczowego stanowiska analityka biznesowego osobom właśnie mianowanym na to stanowisko oraz osobom nadzorującym lub współpracującym z analitykami biznesowymi. Podczas kursu będzie się można przekonać, w jakim stopniu analityk biznesowy wspiera projekt, począwszy od określenia jego zakresu na etapie analizy, a skończywszy na działaniach sprawdzających spełnienie ustalonych wymagań na etapie testowania. Kurs koncentruje się zwłaszcza na tej funkcji analizy biznesowej, która wiąże się z tworzeniem rozwiązań opartych na technologiach informatycznych, ponieważ jej rozumienie jest kluczowe dla sukcesu danego projektu. Po ukończeniu tego kursu będziesz rozumieć, dlaczego i kiedy należy korzystać z analizy biznesowej. Jeżeli po raz pierwszy znalazłeś się w roli analityka biznesowego i potrzebujesz głębszego opanowania umiejętności w tym zakresie, kończąc kurs, będziesz dysponował szkieletem wiedzy, niezbędnym do wsparcia Twoich przyszłych działań. Dodatkowo przyswoisz sobie używane w praktyce słownictwo, które umożliwi Ci skuteczną komunikację z osobami pełniącymi tę funkcję. Dostępna forma organizacji szkolenia: Szkolenie otwarte Szkolenie zamknięte Zakres tematyki PMBOK Guide: Zarządzanie integracją projektu Zarządzanie zakresem projektu Zarządzanie jakością w projekcie Zarządzanie komunikacją w projekcie 6

7 TEMATYKA KURSU 1. Co to jest analiza biznesowa? a. Informatyczna analiza biznesowa b. Doskonalenie procesów biznesowych c. Trudności związane z gromadzeniem i analizą wymagań d. Historia i obecne trendy w analizie biznesowej e. Rola analityka biznesowego w trakcie cyklu życia projektu 2. Precyzowanie problemu biznesowego a. Techniki określania źródłowych problemów biznesowych b. Rozumienie ogólnego otoczenia biznesowego c. Odniesienia między problemami a procesami biznesowymi 3. Źródłowe przyczyny problemów a. Problemy biznesowe oraz ich źródłowe przyczyny b. Zastosowanie modelowania w zrozumieniu źródłowych przyczyn (stan istniejący) Modelowanie przebiegu pracy Analiza przypadków użycia Modelowanie danych 4. Wizja i zakres rozwiązania a. Wizja i kształtowanie wizji b. Kluczowe osoby dla ustalenia wizji c. Jak określić zakres projektu d. Kwantyfikacja celów doskonalenia procesów 5. Opracowywanie biznesowego studium przypadku a. Wkład analityka biznesowego w przygotowanie biznesowego studium przypadku b. Szacowanie korzyści związanych z produktem 6. Modelowanie stanu docelowego a. Modele i modelowanie b. Odniesienie modeli do wymagań c. Modelowanie wymagań dotyczących informacji (modelowanie danych) d. Modelowanie stanu docelowego (modelowanie procesu i przebiegu pracy) 7. Pozyskiwanie wymagań z modeli a. Wartość przypadków użycia b. Analiza przypadków użycia c. UML oraz analiza obiektowa 8. Określanie i dokumentowanie wymagań a. Wymagania SMART (Sprecyzowane, Mierzalne, Akceptowane, Realistyczne, Terminowe) b. Ustalanie granic między wymaganiami a specyfikacjami c. Zarządzanie zmianami w wymaganiach 9. Zapewnienie jakości i testowanie a. Rola analityka biznesowego w testowaniu b. Działania zapewnienia jakości: sprawdzenie i testowanie c. Wprowadzenie do strategii i planów testowania BUSINESS ANALYSIS BA BUSINESS ANALYSIS BUSINESS ANALYSIS SZKOLENIE PODSTAWOWE 7

8 HGDUR How to Gather and Document User Requirements Jak gromadzić i dokumentować wymagania użytkownika Poznaj rolę dokumentowania wymagań biznesowych w końcowym sukcesie projektu Czas trwania: 4 dni Continuing Development Units (CDUs): 28 Professional Development Units (PDUs): 28 Szkolenie uczy, w jaki sposób: określać role analityka biznesowego w procesie zarządzania wymaganiami, konstruować dokument wymagań biznesowych, skutecznie dokumentować wizję i zakres rozwiązania, tworzyć plan roboczy analizy wymagań, określać, pozyskiwać, porządkować, weryfikować i dokumentować wymagania biznesowe. Niekompletność wymagań podaje się często jako przyczynę numer jeden załamania projektów lub systemów. Staranność w określaniu wymagań oraz trzymanie się od początku obranego kierunku stanowią klucz do sukcesu w dzisiejszym świecie biznesu. Ten praktyczny kurs przybliża role analityka biznesowego związane bezpośrednio z analizą i dokumentowaniem wymagań. Przekazuje uczestnikom podstawy wiedzy i umiejętności, niezbędne do określania i dokumentowania wymagań użytkownika. Omawia także, w jaki sposób zarządza się tymi wymaganiami w trakcie cyklu życia projektu. Uwaga! Materiał prezentowany w ramach tego kursu zapewnia podstawy potrzebne do zbudowania dodatkowych umiejętności z obszaru analizy biznesowej. Są one niezbędne, jeżeli planujesz ukończenie kolejnych kursów w ramach programu szkoleniowego z zakresu analizy biznesowej, oferowanego przez MT&DC. Dostępna forma organizacji szkolenia: Szkolenie otwarte Szkolenie zamknięte Zakres tematyki PMBOK Guide: Zarządzanie integracją projektu Zarządzanie zakresem projektu Zarządzanie jakością w projekcie Zarządzanie komunikacją w projekcie 8

9 TEMATYKA KURSU 1. Role, definicje i podstawowe zasady a. Kluczowa rola analityka biznesowego b. Tworzenie i przyjmowanie formalnej strategii dokumentowania c. Role i wzajemne oczekiwania członków zespołu 2. Ujmowanie wymagań w dokumencie wymagań biznesowych a. Rozpoznawanie kluczowych interesariuszy b. Struktura dokumentu wymagań biznesowych 3. Wizja, zakres i jakość a. Jak inicjować projekty b. Znaczenie deklaracji zakresu rozwiązania c. Dokumentowanie wizji i zakresu projektu d. Uwzględnianie mierników jakości 4. Rozpoznawanie użytkowników i tworzenie planu roboczego a. Użytkownicy i właściwości projektu b. Wartość tworzenia planu roboczego c. Składniki uniwersalnego planu roboczego 5. Typy wymagań a. Cechy i typy skutecznie sformułowanych wymagań b. Na czym polega skutecznie sformułowane wymaganie? 6. Techniki pozyskiwania a. Użycie czterech różnych rodzajów pytań b. Zalety i wady poszczególnych technik 7. Kształtowanie wymagań użytkowników końcowych a. Techniki używane do kształtowania wymagań b. Opracowanie podstawowego przypadku użycia c. Rola modelowania 8. Walidacja wymagań użytkownika a. Walidacja wymagań b. Metody używane do walidacji wymagań 9. Dokumentowanie wymagań użytkownika a. Cel dokumentowania wymagań b. Przykazania dotyczące pisania tekstów technicznych c. Porządkowanie wymagań pod kątem komunikacji 10. Moderowanie konfliktów a. Charakter i źródłowe przyczyny konfliktów w projektach b. Rola analizy biznesowej w moderowaniu konfliktów HGDUR H O W T O G AT HER A N D D OCU M EN T U SE R REQ UIRE M EN TS SZKOLENIE PODSTAWOWE 9

10 PMM Process Modeling Management Zarządzanie modelowaniem procesów Naucz się zarządzania modelowaniem nowych i istniejących procesów biznesowych Czas trwania: 3 dni Continuing Development Units (CDUs): 21 Professional Development Units (PDUs): 21 Szkolenie uczy, w jaki sposób: opisywać ramy zarządzania modelowaniem procesów, definiować kluczowe terminy i pojęcia zarządzania modelowaniem procesów, prowadzić główne działania podejmowane na kolejnych etapach zarządzania modelowaniem procesów, w tym modelowanie przebiegu pracy, pełnić rolę i obowiązki analityka biznesowego w zarządzaniu modelowaniem procesów, stosować metodyki i techniki zarządzania modelowaniem procesów przypisane do roli i obowiązków analityka biznesowego, tworzyć wzorce procesów oraz określać metryki śledzenia efektywności nowych procesów. Znaczenie roli analityka biznesowego podczas planowania projektu zyskuje coraz większe uznanie we wszystkich branżach. Analityk biznesowy, współpracujący ściśle z kierownikiem projektu, ułatwia radzenie sobie z wyzwaniami biznesowymi. Jednakże, podczas gromadzenia wymagań dla nowego lub już istniejącego projektu, analityk biznesowy musi mieć na uwadze, że każdy projekt może wymagać stworzenia i przeprojektowania towarzyszących mu procesów. Analityk biznesowy musi więc działać jako nośnik zmiany, aby sprawić, że nowo wprowadzane procesy nie tylko zwiększają sukces projektu, lecz także zwielokrotniają szanse projektu na osiągnięcie celów biznesowych organizacji. Ten wysoce interaktywny kurs daje uczestnikom możliwość przeprowadzenia wszystkich czterech etapów projektu doskonalenia procesów definicji, analizy, wdrożenia i kontroli, które opracowano na podstawie wiodących branżowych modeli doskonalenia procesów. Kładzie się nacisk na kluczowe z punktu widzenia analityka biznesowego produkty cząstkowe i rezultaty powstające na danym etapie, jak też na znaczenie powiązania rezultatów ze strategią biznesową. Podczas kursu będziesz mieć okazję sprawdzenia w praktyce sposobów rozpoznawania i hierarchizacji procesów wymagających doskonalenia oraz tworzenia dokumentów niezbędnych podczas komunikowania tych zmian pozostałym członkom organizacji. Skoncentrujesz się ponadto na kompetencjach niezbędnych do przeprowadzania modelowania przebiegu pracy, aby zapewnić sobie podstawowe narzędzia, potrzebne do udokumentowania tego procesu. Będziesz także ćwiczyć tworzenie map stanu istniejącego i stanu docelowego procesu oraz prowadzenie analizy braków i analizy interesariuszy. Na koniec rozwiniesz kompetencje niezbędne do tworzenia wzorców oraz metod pomiaru nowych procesów. Niniejszy kurs przygotuje Cię do wykonywania obowiązków związanych z analizą biznesową w procesie doskonalenia procesów i stosowania wymaganych umiejętności zgodnie z podatnymi na zmiany wymaganiami kosztowymi, organizacji i interesariuszy. Uwaga! Przed przystąpieniem do tego kursu uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu gromadzenia i dokumentowania wymagań użytkownika. Dostępna forma organizacji szkolenia: Szkolenie otwarte Szkolenie zamknięte Zakres tematyki PMBOK Guide: Zarządzanie integracją projektu Zarządzanie zakresem projektu Zarządzanie jakością w projekcie Zarządzanie czasem w projekcie Zarządzanie kosztami projektu Zarządzanie ryzykiem w projekcie Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie Zarządzanie zamówieniami w projekcie Zarządzanie komunikacją w projekcie 10

11 PROCESS MODELING MANAGEMENT PROCESS MODELING MANAGEMENT TEMATYKA KURSU 1. Kluczowe terminy i pojęcia zarządzania modelowaniem procesów a. Modelowanie procesu, zarządzanie procesowe, doskonalenie procesów b. Działania w ramach zarządzania procesowego c. Model przebiegu pracy d. Kluczowe korzyści z zarządzania modelowaniem procesów e. Etapy projektu doskonalenia procesów f. Role i obowiązki związane z analizą biznesową g. Zarządzanie zmianami organizacyjnymi 2. Przeprowadzanie etapu definicji a. Osiąganie konsensusu co do procesów uwzględnionych w projekcie doskonalenia procesów b. Odniesienie procesów do strategii biznesowych c. Opracowanie ogólnych planów zarządzania ryzykiem, komunikacją i zmianami 3. Przeprowadzanie etapu analizy a. Przeprowadzanie modelowania przebiegu pracy b. Tworzenie diagramów swim lane c. Przeprowadzanie mapowania strumienia wartości d. Tworzenie map stanu istniejącego procesów e. Określanie i gromadzenie metryk f. Tworzenie wzorców procesów g. Przeprowadzanie analizy braków h. Przeprowadzanie analizy źródłowych przyczyn i. Przeprowadzanie analizy interesariuszy j. Przeprowadzanie ogólnej analizy opłacalności 4. Przeprowadzanie etapu wdrożenia a. Dokumentowanie, walidacja oraz potwierdzanie nowych celów b. Formułowanie metod pomiaru c. Projektowanie nowego procesu d. Aktualizacja planów zarządzanie ryzykiem, komunikacją oraz zmianami 5. Przeprowadzanie etapu kontroli a. Informowanie o wnioskach b. Przeprowadzanie planów wdrożeniowych c. Monitorowanie i kontrola PMM SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE 11

12 UCM Use Case Modeling Modelowanie przypadków użycia Zdobądź kompetencje niezbędne do modelowania przypadków użycia Czas trwania: 4 dni Continuing Development Units (CDUs): 28 Professional Development Units (PDUs): 28 Szkolenie uczy, w jaki sposób: stosować przypadki użycia pod kątem uzyskiwania, analizowania i komunikowania funkcjonalnych wymagań dla danego oprogramowania, używać języka UML do tworzenia diagramów przypadków użycia, określać, kiedy należy zastosować modelowanie przypadku użycia, pisać scenariusze przypadków użycia na odpowiednim poziomie szczegółowości, priorytetyzować przypadki użycia na podstawie ich znaczenia dla danego biznesu oraz przez pryzmat względów technicznych, zarządzać przypadkami użycia w trakcie całego cyklu życia projektu, opisywać sposoby ujednolicania słownictwa dla przypadków użycia i modelowania obiektowego, analizować i dokumentować szczegółowe wymagania z użyciem modelu obiektowego, odczytywać diagram klas. Jednym z podstawowych narzędzi, niezbędnych analitykowi biznesowemu do identyfikowania wymagań stawianych nowemu systemowi, jest zdolność ilustrowania, w jaki sposób jego wdrożenie wpłynie na aktorów procesu (końcowych użytkowników, interesariuszy lub systemy pokrewne). Proces ten, znany także jako modelowanie przypadków użycia, dostarcza analitykom biznesowym potężnego narzędzia do dokumentowania wymagań funkcjonalnych (oraz interakcji między nimi) w sposób, który można z łatwością zakomunikować projektantom systemu, programistom, kierownikom projektów i innym interesariuszom. Niniejszy kurs wyposaża analityków biznesowych w kompetencje niezbędne do tworzenia przypadków użycia oraz korzystania z diagramów przypadków użycia, które pełnią funkcję nośnika służącego do uzyskiwania, analizowania, dokumentowania i komunikowania wymagań funkcjonalnych. Uczestnicy kursu będą ćwiczyli tworzenie przypadków użycia w języku UML, ucząc się graficznego odwzorowywania interakcji między przypadkami użycia a aktorami. Aby móc w pełni korzystać z dobrodziejstw UML, uczestnicy kursu będą tworzyli diagramy przypadków użycia metodą programowania obiektowego, która umożliwia analitykom biznesowym skrupulatną analizę systemu poprzez jego rozłożenie na mniejsze cząstki. Decydując się na udział w niniejszym kursie, jego uczestnik zyska znacznie więcej niż tylko zestaw słownictwa niezbędnego do modelowania metodą przypadków użycia i programowania obiektowego. Podczas interaktywnych ćwiczeń będzie okazja, by nabrać praktyki w pisaniu przebiegów alternatywnych/wyjątkowych, grupując obiekty w odpowiednio nazwanych klasach i diagramach klas. Co ważniejsze, uczestnik kursu będzie w stanie włączać model biznesowy w przebieg cyklu życia tworzenia oprogramowania, aby mieć pewność, że wymagania projektu są ścisłe, kompletne i rzeczywiście odpowiadają celom danego biznesu. Uwaga! Przed przystąpieniem do tego kursu uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu gromadzenia i dokumentowania wymagań użytkownika oraz zarządzania modelowaniem procesów biznesowych. Dostępna forma organizacji szkolenia: Szkolenie otwarte Szkolenie zamknięte Zakres tematyki PMBOK Guide: Zarządzanie zakresem projektu Zarządzanie jakością w projekcie Zarządzanie ryzykiem w projekcie 12

13 TEMATYKA KURSU 1. Wprowadzenie do modelowania przypadków użycia a. Organizowanie wymagań za pomocą przypadków użycia b. Stosowanie diagramów przypadków użycia jako notacji UML c. Organizowanie modelu za pomocą pakietów 2. Rozpoznawanie i opisywanie aktorów a. Aktorzy przypadków użycia b. Odniesienie aktorów biznesowych do aktorów systemu c. Określanie aktorów d. Mapowanie interesariuszy w odniesieniu do aktorów e. Użytkownicy w odniesieniu do aktorów 3. Określanie i opisywanie przypadków użycia a. Określanie przypadków użycia b. Sporządzanie opisów przypadków użycia c. Uwzględnianie warunków wstępnych, warunków końcowych, założeń i scenariuszy 4. Pisanie scenariuszy przypadków użycia a. Określanie głównego scenariusza sukcesu b. Identyfikowanie powiązań alternatywnych i wyjątków c. Wskazywanie iteracji 5. Zaawansowane techniki modelowania przypadków użycia a. Przedstawianie za pomocą diagramu związku < include > b. Przedstawianie za pomocą diagramu związku < exclude > c. Przedstawianie za pomocą diagramu generalizacji i specjalizacji d. Uwzględnianie liczebności 6. Zapewnienie jakości przypadków użycia a. Zastosowanie technik zapewnienia jakości b. Zapewnienie testowalności przypadków użycia 7. Priorytetyzacja przypadków użycia a. Szacowanie kosztów projektu za pomocą przypadków użycia b. Zastosowanie technik priorytetyzacji 8. Wprowadzenie do modelowania obiektowego a. Przypadki użycia programowania obiektowego b. Określanie obiektów i klas 9. Określanie i opisywanie obiektów domeny biznesowej a. Przypisywanie obiektów do odpowiednich klas b. Zasady opisywania obiektów biznesowych c. Opisywanie operacji, atrybutów i asocjacji USE CASE MODELING UCM USE CASE MODELING USE CASE MODELING SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE 13

14 TTTVR Testing Techniques for Tracing and Validating Requirements Techniki testowania w śledzeniu i walidacji wymagań Zdobądź kompleksową wiedzę na temat testowania w analizie biznesowej Czas trwania: 3 dni Continuing Development Units (CDUs): 21 Professional Development Units (PDUs): 21 Szkolenie uczy, w jaki sposób: Określać role analityka biznesowego w procesie testowania, Przeprowadzić walidację dokumentu wymagań biznesowych i modeli analitycznych, Weryfikować zgodność rozwiązania z wymaganiami, Komunikować istotność metodyki testowania, Określać wymagania będące przedmiotem testowania oraz śledzić zgodność z tymi wymaganiami w trakcie tworzenia, Opracowywać i realizować plan testów, Zrozumieć różne techniki testowania Nie lekceważmy znaczenia testów. Chcąc zadbać o pomyślną realizację przedsięwzięcia, trzeba rozpocząć planowanie i realizację procesu testowania kiedy tylko powstanie wizja i zakres rozwiązania. W miarę uzyskiwania wymagań dotyczących rozwiązania, analityk biznesowy oraz zespół testujący opracowują i uszczegóławiają główny plan testów. Powinni zadbać o to, by zawierał on strategie testowania, pozwalające wykryć wszelkie wady w wymaganiach, rozwiązaniu oraz związanej z nim dokumentacji. W trakcie tego interaktywnego kursu uczestnicy zajmują się opracowaniem głównego planu testów pod przewodnictwem doświadczonego instruktora. Wykonują również ćwiczenia zaprojektowane w taki sposób, by pomóc wypracować kompleksową i uwzględniającą ryzyko strategię działań związanych z testami. Działania te pomagają analitykowi biznesowemu upewnić się, że wszystkie wymagania można powiązać z potrzebami biznesowymi. Uczestnicy szkolenia uzyskują kompetencje potrzebne do stworzenia przypadków i scenariuszy testowych oraz zapewnienia prawidłowego pokrycia testów, dostosowanego do poziomu ryzyka. Poznają także różne poziomy i typy testów powszechnie stosowanych we współczesnych projektach, polegających na tworzeniu rozwiązań. Uwaga! Przed przystąpieniem do tego szkolenia uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu gromadzenia i dokumentowania wymagań użytkownika oraz modelowania przypadków użycia. Dostępna forma organizacji szkolenia: Szkolenie otwarte Szkolenie zamknięte Zakres tematyki PMBOK Guide: Zarządzanie integracją projektu Zarządzanie zakresem projektu Zarządzanie jakością w projekcie Zarządzanie komunikacją w projekcie 14

15 TESTING TECHNIQUES FOR TRACING AND VALIDATING REQUIREMENTS TEMATYKA KURSU 1. Wprowadzenie do testowania a. Dostrzeganie istotności procesu testowania b. Świadomość roli analityka biznesowego w procesie testowania c. Różnica między walidacją a weryfikacją d. Walidacja dokumentu wymagań biznesowych oraz modeli e. Weryfikacja rozwiązania 2. Proces testowania a. Określanie strategii informatycznej b. Określanie cyklu testowania c. Koordynacja cyklu tworzenia rozwiązania i cyklu testowania d. Dostrzeganie znaczenia doboru metodyki testowania e. Zastosowanie identyfikowalności i analizy usterek 3. Poziomy i typy testów a. Korzystanie z modelu V b. Planowanie różnych poziomów testów c. Planowanie różnych typów testów 4. Główna strategia testowania a. Określanie głównej strategii testowania b. Określanie celów testów c. Określanie strategii testowania dla różnych poziomów testów d. Określanie prawdopodobieństwa i skutków usterek w trakcie tworzenia głównej strategii testowania e. Dokumentowanie głównej strategii testowania 5. Planowanie testowania a. Określanie roli tworzenia głównego planu testów b. Kompilowanie głównego planu testów c. Planowanie zmian w wymaganiach, ryzykach i jakości 6. Testowanie z perspektywy analityka biznesowego a. Testowanie a ocena spełnienia wymagań biznesowych i użytkownika b. Przeprowadzanie testów użytkownika i testów akceptacyjnych c. Przeprowadzanie oceny zadowolenia d. Przeprowadzanie testów użyteczności w ramach testowania jednostkowego, integracyjnego, systemowego i testowania użytkownika e. Przeprowadzanie testowania w formie pilotażowego wdrożenia f. Zarządzanie i hierarchizacja ryzyk oraz opracowywanie strategii reakcji na ryzyka 7. Techniki projektowania przypadków testowych a. Opracowywanie scenariuszy i przypadków testowych b. Przekształcanie scenariuszy przypadków użycia w scenariusze testowe c. Przeprowadzanie testowania czarnej skrzynki i testowania szklanej skrzynki d. Dbałość o powiązanie pokrycia testów z poziomem ryzyka e. Korzystanie z narzędzi testowania 8. Realizacja planu a. Realizacja i aktualizacja głównego planu testów b. Zarządzanie zmianami w strategiach testowych i wymaganiach biznesowych c. Przegląd testów akceptacyjnych TTTVR SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE 15

16 Certyfikacja International Institute of Business Analysis (IIBA ) Certified Business Analysis Professional (CBAP ) tytuł zawodowy eksperta w dziedzinie określania potrzeb biznesowych pod kątem rozwiązań dla firmy. Posiadacze tytułu CBAP cieszą się opinią osób kompetentnych, a ich rola jest coraz częściej uznawana za zasadniczy element każdego udanego projektu. Twórcą programu certyfikacji CBAP jest International Institute of Business Analysis (IIBA ) profesjonalna organizacja non-profit, specjalizująca się w obszarze analizy biznesowej, której misją jest opracowywanie i utrzymywanie standardów wykonywania analizy biznesowej. Nie jest wymagane, aby kandydaci chcący przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego byli członkami IIBA. Program certyfikacyjny jest głównie adresowany do analityków biznesowych średniego i wyższego szczebla. Zalety certyfikacji IIBA Wśród korzyści osobistych, które daje uzyskanie i posiadanie certyfikatu CBAP, można wymienić: potwierdzenie umiejętności niezbędnych do bycia efektywnym analitykiem biznesowym, osiągnięcie profesjonalnego poziomu kompetencji w zakresie zasad i praktycznego zastosowania analizy biznesowej, wejście w środowisko uznanej i rozpoznawalnej grupy zawodowej, uznanie kompetencji zawodowych przez zarząd oraz współpracowników, zyskanie zaawansowanego potencjału rozwoju zawodowego poprzez utworzenie wyraźnej ścieżki kariery, udokumentowanie specjalizacji w zakresie zawodu analityka biznesowego. Korzyści dla organizacji obejmują między innymi: posiadanie w swoim zespole pracowników o odpowiednich kompetencjach, poświadczonych uznanym w świecie certyfikatem, utożsamianie zawodowych analityków biznesowych z osobami posiadającymi zaawansowany poziom wiedzy i kwalifikacji, postrzeganie posiadaczy tytułu CBAP jako zawodowców, których praca ma ścisły związek z osiągnięciem sukcesu w projekcie, uzyskiwanie przez zawodowych analityków biznesowych wysokich wyników, mających wpływ na jakość i wydajność pracy, wprowadzanie standardów wykonywania analizy biznesowej, zawartych w BABOK (A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge kompendium wiedzy o analizie biznesowej) do pracy zawodowych analityków biznesowych. Program certyfikacji CBAP został starannie opracowany pod kątem zgodności ze standardem ISO 17024, dotyczącym certyfikowania kompetencji personelu. Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego CBAP MT&DC jako firma szkoleniowa zaaprobowana przez IIBA czuje się zobowiązana, by dotrzymywać kroku najnowszym trendom w dziedzinie analizy biznesowej. Dlatego też będziemy dążyć do poszerzania naszej oferty o kolejne kursy, oparte na najnowszych technikach i najlepszych rozwiązaniach praktycznych. Szkolenia MT&DC powstały w oparciu o standardy i obszary wiedzy określone przez IIBA w podręczniku A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge. Uczestnicy szkoleń pozostaną w pełni zaznajomieni z wszelkimi dziedzinami związanymi z analizą począwszy od najbardziej podstawowych funkcji analizy biznesowej, poprzez gromadzenie i dokumentowanie wymagań, a skończywszy na modelowaniu procesów. Oferowane przez nas kursy z zakresu analizy biznesowej umożliwiają także spełnienie ważnego kryterium formalnego przy składaniu aplikacji na egzamin CBAP konieczność udokumentowania uczestnictwa w 21 godzinach szkoleniowych, obejmujących zakresem treści merytoryczne w pełni zgodne z BABOK.

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami Szkolenie przygotowujące do certyfikacji PMP (PMP Prep)* Zarządzanie Projektami zgodnie ze standardami PMI Zawartość oferty: I. WSTĘP II. EFEKTY SZKOLENIA III. METODY KSZTAŁCENIA IV. TRENERZY V. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Warszawa, listopad 2012 kwiecień 2013 Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Projektami Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROCESEM TESTOWYM (SQAM Test Manager) 7-8 luty 2008, Warszawa Zdobądź z nami certyfikat SQAM Test Manager.

ZARZĄDZANIE PROCESEM TESTOWYM (SQAM Test Manager) 7-8 luty 2008, Warszawa Zdobądź z nami certyfikat SQAM Test Manager. ZARZĄDZANIE PROCESEM TESTOWYM (SQAM Test Manager) 7-8 luty 2008, Warszawa Zdobądź z nami certyfikat SQAM Test Manager. Na szkolenie zapraszamy: testerów kierowników działów testowych analityków systemowych

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie Oprogramowania

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie Oprogramowania Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie Oprogramowania Szanowni Państwo, Certyfikowane szkolenia testerzy.pl to dwie uznane ścieżki szkoleniowe dla testerów ISTQB oraz ISEB. Dostarczamy pełny zakres

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

by Twój projekt był Twoim sukcesem

by Twój projekt był Twoim sukcesem by Twój projekt był Twoim sukcesem Szanowni Państwo! Z prawdziwą satysfakcją i poczuciem dumy przedstawiamy Państwu naszą propozycję programów certyfikacyjnych z zakresu ANALIZY BIZNESOWEJ i ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel Narzędzia CASE dla.net Autor: Łukasz Popiel 2 Czym jest CASE? - definicja CASE (ang. Computer-Aided Software/Systems Engineering) g) oprogramowanie używane do komputerowego wspomagania projektowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Rada Inżynierii Wymagań. The International Requirements Engineering Board (IREB e.v.) Szkolenia IREB w CTS.

Międzynarodowa Rada Inżynierii Wymagań. The International Requirements Engineering Board (IREB e.v.) Szkolenia IREB w CTS. Międzynarodowa Rada Inżynierii Wymagań The International Requirements Engineering Board (IREB e.v.) Szkolenia IREB w CTS www.cts.com.pl MISJA IREB Misją IREB jest udoskonalenie praktyki inżynierii wymagań

Bardziej szczegółowo

zarządzanie usługami IT ITIL poznaj najlepsze praktyki w zarządzaniu usługami IT

zarządzanie usługami IT ITIL poznaj najlepsze praktyki w zarządzaniu usługami IT zarządzanie usługami IT ITIL poznaj najlepsze praktyki w zarządzaniu usługami IT ITIL To najbardziej znany i rozpoznawany zestaw dobrych praktyk w zarządzaniu usługami IT. Wykorzystywany przez tysiące

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie oprogramowania

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie oprogramowania Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie oprogramowania Szanowni Państwo, Certyfikowane szkolenia testerzy.pl to dwie uznane ścieżki szkoleniowe dla testerów ISTQB oraz ISEB. Dostarczamy pełny zakres

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH według standardów PMI Poziom: podstawowy Lunch: wliczony w cenę Czas trwania: 2 dni Materiały szkoleniowe: wliczone w cenę Miejsce szkolenia: siedziba CRM S.A. Uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Opis Progress Project zaprasza do zapoznania się z programem szkolenia organizowanego przez partnera szkoleniowego,

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec.

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec. PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010 Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz www.omec.pl W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Agenda Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu projektami po Twojej stronie

Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu projektami po Twojej stronie Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu projektami po Twojej stronie Osiąganie przewagi konkurencyjnej przez budowę efektywnej organizacji i kultury projektowej Możliwość szybkiej adaptacji do zmian może

Bardziej szczegółowo

Inżynieria wymagań. Wykład 3 Zarządzanie wymaganiami w oparciu o przypadki użycia. Część 5 Definicja systemu

Inżynieria wymagań. Wykład 3 Zarządzanie wymaganiami w oparciu o przypadki użycia. Część 5 Definicja systemu Inżynieria wymagań Wykład 3 Zarządzanie wymaganiami w oparciu o przypadki użycia Część 5 Definicja systemu Opracowane w oparciu o materiały IBM (kurs REQ480: Mastering Requirements Management with Use

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie na szkolenie

Zaproszenie na szkolenie Zaproszenie na szkolenie Przygotowanie do certyfikacji z zarządzania projektami (blended learning) Kurs e- learningowy z wykorzystaniem gry symulacyjnej kończący się egzaminem w PMI. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

Szkolenia zgodne z sylabusem ISTQB. www.cts.com.pl

Szkolenia zgodne z sylabusem ISTQB. www.cts.com.pl Szkolenia zgodne z sylabusem www.cts.com.pl DLACZEGO WARTO PRZYJŚĆ NA DO CERTYFIKATU? Aby dostarczyć klientom potrzebną jakość, konieczne jest testowanie produktów informatycznych. O największych awariach,

Bardziej szczegółowo

Certyfikowane szkolenia testerzy.pl to uznana ścieżka szkoleniowa ISTQB dla testerów.

Certyfikowane szkolenia testerzy.pl to uznana ścieżka szkoleniowa ISTQB dla testerów. Szanowni Państwo Certyfikowane szkolenia testerzy.pl to uznana ścieżka szkoleniowa ISTQB dla testerów. Dostarczamy pełny zakres usług w procesie odpowiedniego przygotowania uczestników do egzaminów. Dostarczamy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Automatyzacja testowania

Szkolenie: Automatyzacja testowania Szkolenie: Automatyzacja testowania Wiele osób rozpoczyna swoją przygodę z automatyzacją od nauki jednego narzędzia. Niniejsze szkolenie pokazuje wielowymiarowość automatyzacji jako złożonego procesu,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 Program studiów opracował: Grzegorz Karpiuk CEL STUDIÓW 1. Zdobycie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz

Bardziej szczegółowo

Project Management Professional - ExamPrep Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI. LondonSAM Polska, Kraków 2012

Project Management Professional - ExamPrep Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI. LondonSAM Polska, Kraków 2012 1 Project Management Professional - ExamPrep Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od 31 VIII 2011) LondonSAM Polska, Kraków 2012 1 Project Management Institute

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Organizacja szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających na potrzeby realizacji projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 412416 Temat: Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 18-26 Kwiecień Łódź, Centrum

Bardziej szczegółowo

know 5 W, : filary wzrostu WHAT WHEN WHO WHY WHERE model biznesowy

know 5 W, : filary wzrostu WHAT WHEN WHO WHY WHERE model biznesowy nasza misja model biznesowy 5 W, : filary wzrostu know WHAT WHEN WHO WHY WHERE zwinne oprogramowanie, oparte o wybór właściwej technologii, outsourcing specjalistów odpowiednia strategia, wyprzedzanie

Bardziej szczegółowo

Menedżerskie studia podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera

Menedżerskie studia podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera Menedżerskie studia podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera Zarządzanie projektami najlepsze światowe praktyki mgr Marcin Gałuszka Zajęcia 2 - Wrocław, 28.01.2012 AGENDA

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty przedmiotu Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Projektowanie interakcji

Projektowanie interakcji Projektowanie interakcji K2 User Experience www.k2.pl/ux Tytuł dokumentu: k2-projektowanie_ux-oferta.pdf Data: 21 sierpnia 2009 Przygotowany przez: Maciej Lipiec Maciej Lipiec User Experience Director

Bardziej szczegółowo

Projektant strategii sprzedaży

Projektant strategii sprzedaży Projektant strategii sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/02/8910/8928 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 2 275,50 zł Cena netto za godzinę 115,63 zł Cena brutto za godzinę 142,22 Usługa

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN

REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN Podziękowania REQB Poziom Podstawowy Przykładowy Egzamin Dokument ten został stworzony przez główny zespół Grupy Roboczej REQB dla Poziomu Podstawowego. Tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE STANDARDY STOSOWANIA TESTÓW W BIZNESIE. Urszula Brzezińska, Dział Merytoryczny, Pracownia Testów Psychologicznych PTP

EUROPEJSKIE STANDARDY STOSOWANIA TESTÓW W BIZNESIE. Urszula Brzezińska, Dział Merytoryczny, Pracownia Testów Psychologicznych PTP EUROPEJSKIE STANDARDY STOSOWANIA TESTÓW W BIZNESIE Urszula Brzezińska, Dział Merytoryczny, Pracownia Testów Psychologicznych PTP DLACZEGO STANDARDY STOSOWANIA TESTÓW W BIZNESIE SĄ WAŻNE? Kto może być kompetentnym

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C

Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C Opis Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodyk ą zarządzania projektami oraz przygotowa ć osoby zainteresowane do egzaminów

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION.

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. W DZISIEJSZYCH REALIACH RYNKOWYCH POJEDYNCZE SZKOLENIE TO ZA MAŁO, ABY FIRMA DZIĘKI NIEMU OSIĄGNĘŁA POŻĄDANY EFEKT. ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. Prospekt

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe)

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Pozyskiwanie środków z funduszy UE i ich administrowanie Nazwa w języku angielskim Język wykładowy polski

Bardziej szczegółowo

Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum. www.cts.com.pl

Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum. www.cts.com.pl Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum www.cts.com.pl SPIS TREŚCI Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum...2 Istniejące certyfikacje agile...2 Szkolenia oferowane przez CTS...3 Agile Tester (zgodne

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Agile Project Management

Agile Project Management Charles G. Cobb, pmp Zrozumieć Agile Project Management Równowaga kontroli i elastyczności przekład: Witold Sikorski APN Promise Warszawa 2012 Spis treści Wstęp...vii Kto powinien przeczytać tę książkę?...

Bardziej szczegółowo

Program IPMA-Student INFORMACJE DLA STUDENTÓW SGH

Program IPMA-Student INFORMACJE DLA STUDENTÓW SGH Program IPMA-Student INFORMACJE DLA STUDENTÓW SGH Z tego materiału dowiesz się: 1. Co to jest Program IPMA-Student? 2. Jakie będę miał z tego korzyści? 3. Jakie wymagania trzeba spełnić żeby wziąć udział

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ CERTYFIKOWANYCH 2014

KATALOG SZKOLEŃ CERTYFIKOWANYCH 2014 KATALOG SZKOLEŃ CERTYFIKOWANYCH 2014 Szanowni Państwo! Misją testerzy.pl jest propagowanie testowania oprogramowania i zapewnienia jakości. Dostarczamy najwyższej jakości usługi i szkolenia dedykowane

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 21 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 i 3/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

Dobre wdrożenia IT cz. I Business Case. www.leoconsulting.pl

Dobre wdrożenia IT cz. I Business Case. www.leoconsulting.pl Dobre wdrożenia IT cz. I Business Case Wprowadzenie Czy wiesz: jak często po wdrożeniu oprogramowania okazuje się, że nie spełnia ono wielu wymagań? jak często decyzja o wdrożeniu systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Projekt zespołowy D1_10

KARTA PRZEDMIOTU. Projekt zespołowy D1_10 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Projekt zespołowy D1_10 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Team Project Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Spis treści Słownik pojęć... 1 Wprowadzenie... 2 Kroki zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Doradztwo 97% organizacji stosujących zarządzanie projektami jest przekonanych, że jest ono kluczowe w prowadzeniu biznesu oraz osiąganiu sukcesu. Źródło: PwC, 2013 Każdemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog I dzień szkolenia, godz. 09:30 17:30, przerwa 13:00 14:30 Powitanie uczestników i krótka prezentacja narzędzi szkoleniowych persolog oraz ich zastosowanie w szkoleniach, rekrutacji oraz coachingu Profil

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 2. Zarządzanie programami

Szkolenie 2. Zarządzanie programami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencyjny - założenia

Projekt Kompetencyjny - założenia Projekt Kompetencyjny - założenia sem. V 2013 kgrudzi.kis.p.lodz.pl projekt kompetencyjny 1 System informatyczny zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Feature Driven Development

Feature Driven Development Feature Driven Development lekka metodyka tworzenia oprogramowania Kasprzyk Andrzej IS II Wstęp Feature Driven Development (FDD) to metodyka tworzenia oprogramowania, która wspomaga zarządzanie fazami

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Bogdan Miedziński PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Dorocie żonie, wiernej towarzyszce życia 1 SPIS TREŚCI Wstęp................................................. 9 1. Zarządzanie projektami z lotu ptaka....................

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Terminy szkolenia 19-21 październik 2011r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 14-16 grudzień 2011r., Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

KURS KIEROWNIKA PROJEKTU EUROPEJSKIEGO 2014-2020 Nowość Połączenie certyfikowanego kursu kierownika projektu z zarządzaniem projektami europejskimi.

KURS KIEROWNIKA PROJEKTU EUROPEJSKIEGO 2014-2020 Nowość Połączenie certyfikowanego kursu kierownika projektu z zarządzaniem projektami europejskimi. KURS KIEROWNIKA PROJEKTU EUROPEJSKIEGO 2014-2020 Nowość Połączenie certyfikowanego kursu kierownika projektu z zarządzaniem projektami europejskimi. KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU Zdobycie prestiżowego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Usługa: Audyt kodu źródłowego

Usługa: Audyt kodu źródłowego Usługa: Audyt kodu źródłowego Audyt kodu źródłowego jest kompleksową usługą, której głównym celem jest weryfikacja jakości analizowanego kodu, jego skalowalności, łatwości utrzymania, poprawności i stabilności

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Klucz do procesu doskonalenia. dzięki Lean Six Sigma dla Green Belts. Praktyczne szkolenia prowadzone przez Lean Six Sigma Company

Klucz do procesu doskonalenia. dzięki Lean Six Sigma dla Green Belts. Praktyczne szkolenia prowadzone przez Lean Six Sigma Company Klucz do procesu doskonalenia dzięki Lean Six Sigma dla Green Belts Praktyczne szkolenia prowadzone przez Lean Six Sigma Company Co to jest Green Belt? Dobrze wyszkolony Green Belt wie jak działają procesy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Ryzykiem i Utrzymanie Ciągłości Działania w Kontekście Bezpieczeństwa Informacji

Zarządzanie Ryzykiem i Utrzymanie Ciągłości Działania w Kontekście Bezpieczeństwa Informacji Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HL947S Zarządzanie Ryzykiem i Utrzymanie Ciągłości Działania w Kontekście Bezpieczeństwa Informacji Information Security Risk Management and Business Continuity Dni: 2 Opis:

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

Akademia menedżerów IT

Akademia menedżerów IT Akademia menedżerów IT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/24/8729/24634 Cena netto 4 300,00 zł Cena brutto 4 300,00 zł Cena netto za godzinę 21,50 zł Cena brutto za godzinę 21,50 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 4

Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Jan Kazimirski 1 Podstawy UML-a 2 UML UML Unified Modeling Language formalny język modelowania systemu informatycznego. Aktualna wersja 2.3 Stosuje paradygmat obiektowy.

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Prezentacja dodatkowa: PMBOK a zarządzanie ryzykiem Podyplomowe Studia Menedżerskie erskie Zarządzanie projektami informatycznymi PMBOK a zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie na

Ogłoszenie o konkursie na Ogłoszenie o konkursie na Opracowanie koncepcji wykonania i wdrożenia pilotażowej e-usługi Elektroniczny Rekord Pacjenta w ramach projektu Dolnośląskie e-zdrowie I. Nazwa i adres zamawiającego Lider Konsorcjum,

Bardziej szczegółowo

Myśl strategicznie i działaj skutecznie: ABC dobrego stratega w organizacji pozarządowej. Jadwiga Czartoryska, Kinga Białek, Kordian Kochanowicz

Myśl strategicznie i działaj skutecznie: ABC dobrego stratega w organizacji pozarządowej. Jadwiga Czartoryska, Kinga Białek, Kordian Kochanowicz Myśl strategicznie i działaj skutecznie: ABC dobrego stratega w organizacji pozarządowej Jadwiga Czartoryska, Kinga Białek, Kordian Kochanowicz Sopot, 26 września 2012 CELE WARSZTATU 1 Zapoznanie uczestników/czek

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością ProMoS Każde działanie można ująć w formie procesu i odpowiednio doskonalić. (W.E. Deming) ProMoS

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center studium przypadku Mirek Piotr Szydłowski Ślęzak Warszawa, 17.05.2011 2008.09.25 WWW.CORRSE.COM Firma CORRSE Nasze zainteresowania zawodowe

Bardziej szczegółowo