Arkusz do naliczania opłat za udział w zajęciach dodatkowych organizowanych w przedszkolu w programie MS Excel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Arkusz do naliczania opłat za udział w zajęciach dodatkowych organizowanych w przedszkolu w programie MS Excel"

Transkrypt

1 Organizacja pracy kuchni I Dariusz Kwiecień Arkusz do naliczania opłat za udział w zajęciach dodatkowych organizowanych w przedszkolu w programie MS Excel.. Spis treści 1. Wstęp Tabela podstawowych danych Filtry Arkusz obecności Tworzenie formuł obliczeniowych Adresowanie względne i bezwzględne Reguły naliczania opłat Zabezpieczanie przed przypadkową edycją Ochrona danych osobowych _I_2_3_Kwiecien.indd :49

2 I Organizacja pracy kuchni 1. Wstęp Celem artykułu jest przygotowanie z Czytelnikiem arkusza do naliczania opłat za zajęcia dodatkowe w przedszkolu. Krok po kroku przedstawimy i opiszemy czynności, które należy wykonać, aby stworzyć arkusz ułatwiający pracę. Przedstawiamy najprostszy sposób przygotowania arkusza, tak aby praca z nim nie sprawiała problemu początkującym użytkownikom. Jako bazowy program przyjęliśmy arkusz kalkulacyjny MS Excel 2010, jednak podajemy także przykłady z arkusza MS Excel 2003 i Calc, będącego składową darmowego pakietu OpenOffice (w najnowszej dostępnej wersji 3.3). 2. Tabela podstawowych danych Zadaniem każdej bazy danych jest przechowywanie danych oraz udostępnianie ich użytkownikowi w jak najbardziej przyjazny sposób. Baza powinna być zbudowana tak, by dane wprowadzać do niej tylko jeden raz. Powinna odwoływać się tylko do jednego miejsca, dzięki czemu, gdy zajdzie potrzeba aktualizacji danych, będziemy zmieniać je tylko w jednym miejscu. Dlatego tak ważnym etapem jest samo projektowanie bazy. Otwórzmy nowy dokument programu MS Excel. Zwykle wraz z nowym dokumentem zostają otwarte trzy arkusze, o czym świadczą odpowiednie zakładki znajdujące się w dolnej części okna programu po lewej stronie. Rys. 1. Widok standardowych arkuszy Aby zmienić nazwę arkusza, kliknijmy na domyślną nazwę Arkusz 1 prawym klawiszem myszy, następnie z wyświetlonego menu wybierzmy opcję Zmień nazwę. Nadajmy temu arkuszowi nazwę Lista_dzieci. W tym arkuszu zgromadzimy podstawowe dane, które będą wykorzystywane w całym programie. Zacznijmy więc od nazwania kolumn (pól) _I_2_3_Kwiecien.indd :49

3 Organizacja pracy kuchni I Rys. 2. Tworzenie tabeli podstawowych danych lista dzieci Pierwsze pole (kolumnę) przeznaczymy na nazwisko i imię oraz grupę, do której przypisane jest dziecko. Wprowadzenie grupy pozwoli nam odpowiednio filtrować listę dzieci oraz identyfikować konkretne nazwisko i imię w sytuacji, gdyby w przedszkolu były dzieci, które nazywają się tak samo. Gdyby zdarzyło się, że w tej samej grupie znajdują się dzieci o tym samym imieniu i nazwisku, należy dla nich wprowadzić jeszcze dodatkowy element identyfikujący, np. drugie imię lub oznaczenie literowe wskazujące na powszechnie znaną cechę charakterystyczną dziecka. Od razu można wybrać styl dla tabeli, co pozwoli programowi określić wiersz nagłówkowy oraz włączyć filtry. W tym celu należy zaznaczyć komórkę A1 do A9, następnie: Office 2010 i 2007 wybieramy z menu górnego zakładkę Narzędzia główne, dalej ikonę Formatuj jako tabelę. Z rozwiniętego menu wybieramy dowolny styl tabeli. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym program ustala z nami obszar tabeli. Sprawdzamy, czy w arkuszu zostały zaznaczone pływającą ramką wybrane komórki oraz czy została zaznaczona opcja Moja tabela ma nagłówki, i akceptujemy wybór, przyciskając klawisz OK (rys. 3). Rys. 3. Ustalenie obszaru przy wyborze stylu tabeli _I_2_3_Kwiecien.indd :49

4 I Organizacja pracy kuchni Tabela zostanie sformatowana zgodnie z wybranym stylem. W pierwszym polu wyświetli się strzałka, której obecność mówi nam, że są włączone filtry. Filtry będą bardzo przydatne w późniejszej analizie danych. Rys. 4. Wygląd tabeli po zastosowaniu stylu tabeli Może się wydawać, że tabela jest ograniczona do liczby wierszy zapełnionych danymi. Jednak gdy tylko dopiszemy kolejne nazwisko, tabela zostanie automatycznie rozszerzona o nowe wiersze. Excel 2003 również zaznaczamy komórki A1 do A9 (lub kolejne komórki, jeśli zawierają dane), następnie wybieramy z menu górnego Format/ Autoformatowanie (rys. 5). Rys. 5. Wybór formatowania tabeli w Excel 2003 W oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone, wybieramy styl tabeli i akceptujemy wybór poprzez kliknięcie przycisku OK. 3. Filtry Następnie należy włączyć filtry. W tym celu zaznaczamy ponownie komórki zawierające dane, na przedstawionym przykładzie są to komórki A1 do A9, a z menu górnego wybieramy Dane/Filtr/Autofiltr (rys. 6) _I_2_3_Kwiecien.indd :49

5 Organizacja pracy kuchni I Rys. 6. Aktywacja autofiltru w Excel 2003 Cal (Open Office) w tym programie rezygnujemy z wyboru stylu dla tabeli, włączamy jedynie filtr, dokładnie w taki sam sposób, jak w przypadku MS Excel Przygotowaliśmy zatem tabelę, w której mogą pojawić się dane. Opisany sposób organizacji danych został celowo uproszczony, tak aby ułatwić ich filtrowanie. Jednak aby filtrowanie było skuteczne, należy być konsekwentnym we wprowadzaniu danych. Należy przestrzegać założonego układu, tzn. najpierw wpisujemy nazwisko, rozpoczynając od wielkiej litery, następnie, po spacji, imię oraz również po spacji oznaczenie grupy, które nie zawiera spacji. Można oczywiście przyjąć inny wzorzec danych, najważniejsza jest jednak konsekwencja w trzymaniu się założonych stylów. Filtrowanie przydaje się przede wszystkim w sytuacji, gdy danych jest dużo. Dzięki włączonemu filtrowi dla pola (kolumny) z nazwiskami dzieci mamy możliwość w łatwy sposób szybko ograniczyć wyświetlanie danych do podanych kryteriów filtrowania. Załóżmy, że chcemy wyświetlić nazwiska tylko tych dzieci, które są przypisane do konkretnej grupy. Klikamy na strzałkę znajdującą się w wierszu nagłówkowym, następnie z rozwiniętego menu wybieramy Filtry tekstu oraz Zawiera (rys. 7). Rys. 7. Filtrowanie pól tekstowych _I_2_3_Kwiecien.indd :49

6 I Organizacja pracy kuchni W wyświetlonym oknie dialogowym wpisujemy ciąg znaków, które chcemy odnaleźć w przeszukiwanym polu (kolumnie) (rys. 8). Rys. 8. Określenie filtrującego ciągu znaków Po zaakceptowaniu wyboru zostaną wyświetlone tylko te rekordy (wiersze), które zawierają wpisany ciąg znaków. Przy symbolu strzałki wyświetli się dodatkowy symbol mówiący nam, że pole (kolumna) jest filtrowane, a co za tym idzie ukryte są te wpisy, które nie spełniają warunku filtrowania (rys. 9). Numery wierszy wyświetlają się w innym kolorze (niebieskim), tak aby pokazać użytkownikowi, że pomiędzy wyświetlonymi wierszami mogą znajdować się jeszcze inne, ukryte w wyniku filtrowania danych. Rys. 9. Efekt filtrowania oraz symbol wskazujący na włączenie filtru Aby odwołać działanie filtru, należy kliknąć w ikonę symbolizującą włączenie filtru, następnie z wyświetlonego menu należy wybrać opcję Wyczyść filtr z (rys. 10). Rys. 10. Odwołanie filtru _I_2_3_Kwiecien.indd :49

7 Organizacja pracy kuchni I Excel 2003 w tej wersji programu, aby uruchomić filtr, również klikamy w ikonkę strzałki w prawym górnym rogu wybranego pola, następnie z rozwiniętego menu wybieramy opcję Niestandardowe (rys. 11). Rys. 11. Wybór filtra niestandardowego dla Excel 2003 W wyświetlonym oknie dialogowym wskazujemy warunek i akceptujemy wybór poprzez kliknięcie przycisku OK (rys. 12). Rys. 12. Wybór filtra ciągu znaków w Excel 2003 Calc (OpenOffice) podobnie klikamy w wiersz nagłówkowy, z menu górnego wybieramy Dane/Filtr/Filtr standardowy (rys. 13). Rys. 13. Aktywacja filtru w OpenOffice Calc _I_2_3_Kwiecien.indd :49

8 I Organizacja pracy kuchni W wyświetlonym oknie dialogowym umieszczamy warunek oraz badaną wartość (rys. 14). Rys. 14. Określenie warunku filtrowania w OpenOffice Calc 4. Arkusz obecności Przejdźmy do następnego arkusza i zmieńmy jego nazwę, np. na Obecnosci (rys. 15). Exel 2003 tu nie przechodzimy do nowego arkusza, opis danych tworzymy np. w kolumnie B. Rys. 15. Ustalenie nazwy kolejnego arkusza Tworzymy opis danych, które chcemy wprowadzać do tabeli, określamy przyjazny wygląd oraz wpisujemy dane przykładowe (rys. 16). Rys. 16. Umieszczenie danych źródłowych Należy zwrócić uwagę, aby dane zostały wprowadzone w formacie akceptowanym przez arkusz kalkulacyjny. Tak więc w odpowiedni sposób wprowadzamy datę (np. rok-miesiąc-dzień), liczby oraz wartości walutowe (wraz z symbolem waluty). Aby odpowiednio umieścić dane, niektóre komórki można połączyć (scalić). W tym celu należy zaznaczyć komórki, które mają być scalone (na rys. 16 są to np. komórki C1 i D1), następnie w menu górnym wybieramy zakładkę Narzędzia główne i jedną z dostępnych opcji w grupie scalania (rys. 17) _I_2_3_Kwiecien.indd :49

9 Organizacja pracy kuchni I Rys. 17. Scalanie zaznaczonych komórek Excel 2003 aby scalić komórki, należy zaznaczyć komórki, które mają być połączone. Następnie z menu górnego wybrać opcję Format/Komórki. W wyświetlonym oknie dialogowym należy wybrać zakładkę Wyrównanie i zaznaczyć opcję Scal komórki (rys. 18). W ten sam sposób można scalać komórki również w Excel 2007 i Rys. 18. Scalanie komórek Excel 2003 OpenOffice Calc aby scalić komórki, po ich zaznaczeniu należy skorzystać z ikonki znajdującej się w górnym pasku ikon (rys. 19). Rys. 19. Ikona scalania w OpenOffice Calc _I_2_3_Kwiecien.indd :49

10 I Organizacja pracy kuchni W kolejnym kroku przygotujemy miejsce na wprowadzanie nazwisk dzieci uczestniczących w konkretnych zajęciach wraz z terminami i możliwością zaznaczania frekwencji, jak również pola obliczeniowe sumujące należne wpłaty (rys. 20). Rys. 20. Organizacja danych obliczeniowych W pierwszym arkuszu mamy już tabelę z nazwiskami dzieci. Każda baza powinna być tak zaprojektowana, aby nie trzeba było wielokrotnie wprowadzać tych samych danych. Dlatego dane z pierwszego arkusza (Lista_dzieci) potraktujemy jako listę danych, które mogą być wczytywane do innych tabel (arkuszy). W tych miejscach zostaną wyświetlone listy, z których będziemy mogli wybrać odpowiednie nazwisko, zamiast wpisywać je ponownie. W tym celu zaznaczamy w arkuszu Obecnosci komórki, w których mają znaleźć się nazwiska uczniów. Następnie z menu górnego wybieramy zakładkę Dane i klikamy ikonę Poprawność danych. W rozwiniętym menu wybieramy opcję Poprawność danych (rys. 21). Rys. 21. Wybór opcji poprawności danych Wyświetli się okno dialogowe (rys. 22), w którym w polu Dozwolone wybieramy pozycję Lista. Klikamy pole Źródło. Rys. 22. Tworzenie listy wyboru _I_2_3_Kwiecien.indd :49

11 Organizacja pracy kuchni I Przechodzimy do arkusza Lista_dzieci i zaznaczamy kolumnę przeznaczoną do wpisywania nazwisk dzieci. Nie zaznaczamy wiersza nagłówkowego. Ewentualnie wpisujemy w pole Źródło adresowanie źródła danych (rys. 23). Rys. 23. Wskazanie źródła danych dla listy Zatwierdzamy wybór poprzez kliknięcie przycisku OK. W arkuszu Obecnosci po kliknięciu komórki, w której ma się znaleźć nazwisko dziecka, zostanie wyświetlona strzałka pozwalająca rozwinąć listę (rys. 24). Rys. 24. Działanie listy wyboru Excel 2003 listę wyboru tworzy się w podobny sposób jak w przypadku Excel 2007 i Należy zaznaczyć komórki, w których lista wyboru ma się uaktywnić, następnie z menu górnego wybrać Dane/Sprawdzanie poprawności (rys. 25). Różnica polega jedynie na tym, że dane źródłowe (lista nazwisk) i komórki z rozwijalną listą muszą znajdować się w tym samym arkuszu. Dlatego listę dzieci, po wprowadzeniu wszystkich nazwisk, można przygotować w kolumnie A, następnie ukryć tę kolumnę. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszy nazwę kolumny A i z rozwiniętego menu wybrać opcję Ukryj. Aby odkryć ukrytą kolumnę, należy zaznaczyć kolumny, pomiędzy którymi znajduje się kolumna ukryta, następnie w nagłówek kolumn kliknąć prawym klawiszem myszy i z rozwiniętego menu wybrać opcję Odkryj _I_2_3_Kwiecien.indd :49

12 I Organizacja pracy kuchni Rys. 25. Aktywowanie listy wyboru w Excel 2003 OpenOffice Calc w przypadku tego programu lista nie będzie pobierana z tabeli. Listę wyboru definiujemy bezpośrednio w oknie dialogowym służącym do określenia listy. Okno to wywołujemy poprzez kliknięcie w menu górnym opcji Dane/Poprawność danych (rys. 26). Rys. 26. Lista wyboru w OpenOffice Calc W arkuszu Obecnosci umieściliśmy daty dni, w których odbywają się zajęcia. Ponieważ obecność lub nieobecność na zajęciach możemy zaznaczać tylko jednym znakiem, kolumna zagospodarowana przez datę może być węższa (rys. 27). Rys. 27. Domyślny, poziomy sposób wpisywania danych do komórek _I_2_3_Kwiecien.indd :49

13 Organizacja pracy kuchni I Zmienimy orientację wpisów w komórkach daty. Aby to zrobić, zaznaczamy te komórki, następnie klikamy prawym klawiszem myszy zaznaczony obszar i z wyświetlonego menu wybieramy Formatuj komórki. Wybieramy zakładkę Wyrównanie i zmieniamy kąt na 90 o (rys. 28). Rys. 28. Zmiana orientacji tekstu we wskazanych komórkach Po ostatnich zmianach wyglądu arkusz Obecnosci może wyglądać tak jak na rysunku 29. Rys. 29. Arkusz Obecnosci 5. Tworzenie formuł obliczeniowych Dotychczasowe czynności miały na celu przygotowanie arkusza do wygodnego wprowadzania danych oraz filtrowania ich w miarę potrzeby. Ma on wyręczyć użytkownika w przeliczaniu opłat za zajęcia, liczby zajęć oraz frekwencji. Na początek zajmiemy się zliczeniem godzin obecności dziecka na zajęciach. Zanim jednak nauczymy arkusz, skąd ma czerpać dane i jak je analizować, musimy zdecydować, w jaki sposób oznaczamy w arkuszu frekwencję czy umieszczamy umówiony lub dowolny znak w komórce odpowiadającej dacie zajęć jako oznaczenie obecności, czy nieobecności. W ćwiczeniu zakładam, że znak X oznacza obecność na zajęciach _I_2_3_Kwiecien.indd :49

14 I Organizacja pracy kuchni W arkuszu kalkulacyjnym możemy w komórkach umieszczać dane wpisywane z klawiatury, ale możemy również tworzyć formuły obliczeniowe, za pomocą których arkusz kalkulacyjny przeprowadzi wskazane obliczenia i wyświetli wynik. Każda formuła obliczeniowa rozpoczyna się od znaku równości (=), który mówi programowi, że ma przeprowadzić obliczenia. Arkusze kalkulacyjne mają wiele wbudowanych funkcji, które wykorzystuje się w trakcie pisania formuł obliczeniowych. W kolumnie Lista obecnych skorzystamy z funkcji ile.niepustych(). Klikamy komórkę C9 (rys. 30) i wprowadzamy formułę: =ILE.NIEPUSTY- CH(E9:M9). Zadaniem tej formuły jest policzenie komórek, w których znajduje się jakikolwiek znak ze wskazanego zakresu: od komórki E9 do komórki M9. Rys. 30. Wprowadzenie formuły z wykorzystaniem funkcji ile.niepustych() 6. Adresowanie względne i bezwzględne Formuły obliczeniowe można w łatwy sposób kopiować, aby nie trzeba było w każdej komórce ponownie wprowadzać nowych formuł. W tym celu należy kliknąć komórkę, z której ma być skopiowana formuła, umieścić kursor myszy na małym kwadraciku znajdującym się w prawym dolnym rogu wskazanej komórki, wcisnąć lewy klawisz myszy i przeciągnąć kursor na komórki, do których formuła ma być skopiowana. Można również skorzystać z bardziej znanego sposobu kopiowania poprzez schowek. Klikamy komórkę, w której znajduje się wpisana formuła, używamy skrótu klawiaturowego Ctrl+C (trzymając wciśnięty klawisz Ctrl, naciskamy klawisz C na klawiaturze), klikamy komórkę, do której formuła ma być skopiowana, i używamy skrótu klawiaturowego Ctrl+V, aby ją wkleić. Formuły są kopiowane w inteligentny sposób, to znaczy nie jest kopiowana dosłownie taka sama treść, jaka została wskazana w komórce źródłowej _I_2_3_Kwiecien.indd :49

15 Organizacja pracy kuchni I Treść po wklejeniu zostaje zmodyfikowana tak, aby formuła dokonywała obliczenia dla wiersza, do którego została wklejona. Zawdzięczamy to tzw. mechanizmowi adresowania względnego w arkuszu kalkulacyjnym. Mamy zatem obliczoną liczbę godzin, w których dziecko uczestniczyło, oraz cenę za każdą godzinę. Możemy teraz napisać formułę obliczającą kwotę do zapłaty za odbyte zajęcia. Umieszczamy kursor w komórce D9 (rys. 31) i wpisujemy formułę: =C9XC4. Rys. 31. Formuła obliczająca kwotę do zapłaty Tym razem nie uda się od razu skopiować formuły obliczeniowej na pozostałe komórki tak, aby we wszystkich przeliczenia były poprawne (rys. 32). Mogą pojawić się nieoczekiwane wyniki, a nawet komunikaty o błędach. Rys. 32. Nieprawidłowe działanie formuły obliczeniowej po kopiowaniu W przypadku pierwszego kopiowania formuł obliczeniowych pomocne było adresowanie komórek w sposób względny, tym razem takie adresowanie okazało się przyczyną nieprawidłowości. Adresowanie względne polega na zapamiętaniu, gdzie znajduje się formuła w arkuszu. Pobieranie danych do formuły nie odbywa się bezpośrednio _I_2_3_Kwiecien.indd :49

16 I Organizacja pracy kuchni za pomocą wskazanego adresu, np. E5, ale według instrukcji, np. dwie komórki wyżej i trzy komórki w prawo. Tak skonstruowane adresowanie względne po skopiowaniu w inne miejsce zachowuje swoją funkcjonalność. W drugim przypadku, gdy obliczamy należność za odbyte zajęcia, korzystamy z wartości komórki C4, w której została wpisana cena godziny zajęć, i mnożymy ją przez liczbę godzin, w których dziecko uczestniczyło. Liczba ta znajduje się w komórce po lewej stronie od komórki, w której obliczamy należną kwotę. Gdy taką formułę skopiujemy o jeden wiersz niżej, poprawnie zachowa się odwołanie do komórki na lewo od tej, w której jest formuła. Jednak niepoprawnie zostaną pobrane dane z komórki C5. Aby formuła zawsze, bez względu na swoje położenie, odwoływała się do wskazanej komórki, należy zastosować tzw. adres bezwzględny komórki. Pełny adres bezwzględny uzyskuje się poprzez znak dolara ($) umieszczony w adresie względnym przed literowym oznaczeniem kolumny i cyfrowym oznaczeniem wiersza, np. $A$15 (rys. 33). Rys. 33. Zastosowanie adresu bezwzględnego Dopiero tak przygotowaną formułę, wykorzystującą adresowanie bezwzględne, można skopiować do komórek znajdujących się w kolejnych (niżej) wierszach. 7. Reguły naliczania opłat W naszym projekcie założyliśmy istnienie różnych reguł naliczania opłat za zajęcia, w których dziecko nie uczestniczyło. Mogą być zajęcia, za które zostaje pobrana opłata tylko, jeśli dziecko w nich uczestniczy. Mogą też być zajęcia organizowane na zasadzie odpłatności za cały okres (np. miesiąc), bez względu na to, czy dziecko w nich uczestniczy, czy nie. W takim wypadku nie ma zwrotów za niewykorzystane zajęcia. Może też być przyjęta zasada zwrotu za niewykorzystane zajęcia pod warunkiem, że dziecko nie uczestniczyło w liczbie zajęć przekraczającej określony poziom procentowy _I_2_3_Kwiecien.indd :49

17 Organizacja pracy kuchni I Przyjmijmy dla przykładu zasadę, że jeśli dziecko opuściło więcej niż 50% zajęć w ciągu miesiąca, otrzymuje zwrot za niewykorzystane zajęcia, jeżeli opuściło mniej niż 50% zajęć, płaci pełną sumę za cały okres rozliczeniowy (np. za miesiąc). Aby przygotować arkusz potrzebny do tego typu obliczenia, musimy posłużyć się instrukcją warunkową. Za jej pomocą badamy, czy został spełniony jakiś warunek (np. frekwencja mniejsza niż 50%) oraz mówimy programowi, jak ma się zachować, gdy warunek jest spełniony, i jak ma się zachować, gdy warunek nie jest spełniony. Ogólna składnia instrukcji warunkowej wygląda następująco: = jeżeli (warunek; co ma się wydarzyć w sytuacji spełnienia warunku; co ma się wydarzyć w sytuacji niespełnienia warunku). Napiszmy więc instrukcję dla naszej aplikacji: jeżeli(dziecko opuściło przynajmniej 50% zajęć; policz dziecku kwotę wynikającą z pomnożenia liczby zajęć, w których dziecko uczestniczyło, razy stawkę za godzinę; w przeciwnym wypadku policz dziecku stawkę za cały okres rozliczeniowy). Czyli: =JEŻELI($C$3 C9>=$C$5X$C$3;C9X$C$4;$C$3X$C$4) Rys. 34. Instrukcja warunkowa do obliczeń należności Wpisujemy instrukcję (rys. 34) do komórki D9. Zwracamy uwagę na użycie adresów bezwzględnych, co umożliwi nam kopiowanie tej instrukcji do komórek D10, D11 i kolejnych w dół dla pozostałych dzieci. Tego typu rozwiązanie pozwala nam określać w jednym miejscu wartości liczby zajęć w okresie rozliczeniowym, cenę za godzinę oraz procentowy próg absencji, po przekroczeniu którego następuje zwrot za niewykorzystane zajęcia. Wszystkie obliczenia dokonują się automatycznie po wprowadzeniu nowych wartości przeliczeniowych. Chcielibyśmy jeszcze zsumować wszystkie ewentualne zwroty za cały okres rozliczeniowy. Policzymy więc, ile dzieci uczestniczy w zajęciach, pomnożymy tę liczbę przez liczbę zajęć i cenę za godzinę, następnie odejmiemy wyliczone kwoty do zapłaty (rys. 35) _I_2_3_Kwiecien.indd :49

18 I Organizacja pracy kuchni Rys. 35. Obliczanie wartości zwrotów W przedstawionej formule wykorzystano funkcję max, która zwraca najwyższą wartość z kolumny liczba porządkowa, dzięki czemu dowiadujemy się, ile dzieci uczestniczy w zajęciach. W powyższych przykładach założono, że grupa liczy najwyżej siedmioro dzieci. Gdyby tabela miała być dłuższa, wszystkie wpisy w formułach obliczeniowych, które wskazują na zakres obliczanych komórek, od wiersza 9 do wiersza 15 należy zmodyfikować, czyli w miejsce liczby 15 należy wprowadzić odpowiednio większą liczbę odpowiadającą długości tabeli. 8. Zabezpieczanie przed przypadkową edycją Po przygotowaniu arkusza obliczeniowego warto zabezpieczyć przed przypadkową edycją te pola, które nie podlegają powtórnej edycji. Przed zabezpieczeniem arkusza należy zaznaczyć te komórki, które mają pozostać edytowalne po zablokowaniu arkusza. Z pewnością będą to komórki, w których wpisywana jest frekwencja na zajęciach. Po zaznaczeniu ich należy kliknąć w obszar zaznaczony prawym klawiszem myszy, z rozwiniętego menu wybieramy Formatuj komórki (rys. 36). Rys. 36. Wybór opcji formatowania komórek _I_2_3_Kwiecien.indd :49

19 Organizacja pracy kuchni I W wyświetlonym oknie Formatowanie komórek wybieramy zakładkę Ochrona, następnie odznaczamy opcję Zablokuj (rys. 37) i potwierdzamy wybór przyciskiem OK. W ten sposób wskazane komórki nie będą blokowane, dzięki czemu będzie możliwa dalsza edycja ich wartości. Rys. 37. Brak blokowania wskazanych komórek Z menu górnego wybieramy zakładkę Recenzja i klikamy ikonę Chroń arkusz (rys. 38). Rys. 38. Aktywacja ochrony arkusza W wyświetlonym oknie dialogowym istnieje możliwość wprowadzenia hasła do arkusza. Na użytek naszego programu nie musimy jednak niczego zmieniać, wystarczy zaakceptować standardowe ustawienia przez kliknięcie przycisku OK. Od tej pory arkusz będzie chroniony, a przy próbie wprowadzenia zmian w komórkach blokowanych użytkownik będzie informowany odpowiednim komunikatem (rys. 39). Rys. 39. Komunikat o blokadzie komórki Jeżeli zajdzie potrzeba ponownej edycji blokowanych komórek arkusza, należy w zakładce Recenzja kliknąć ikonę Nie chroń arkusza _I_2_3_Kwiecien.indd :49

20 I Organizacja pracy kuchni 9. Ochrona danych osobowych Przygotowując tego typu aplikację, należy pamiętać, że przechowujemy w niej dane osobowe. W rozumieniu prawa za dane osobowe uważa się takie dane, za pomocą których w łatwy sposób można zidentyfikować właściciela tych danych. Jeżeli tworzymy bazę danych dzieci w przedszkolu i posługujemy się tylko imieniem i nazwiskiem, dane te zdecydowanie są danymi osobowymi. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej, bez względu na to, czy są to dane osoby pełnoletniej, czy niepełnoletniej. Ustawa o ochronie danych osobowych (Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn.: DzU 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz zarządzenie wykonawcze do ustawy (Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, DzU 2004 nr 100, poz. 1024) szczegółowo określa, jak dane powinny być zabezpieczone, szczególnie jeśli do ich przetwarzania jest wykorzystany system informatyczny, oraz jakie wymogi powinna spełniać instytucja, która dane osobowe przetwarza. Generalną zasadą jest, aby do danych osobowych miały dostęp tylko osoby uprawnione. Tak więc jeżeli zdecydujemy się prowadzić jakiekolwiek ewidencje elektroniczne zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć komputer hasłem dostępu, a także nośniki danych, na których bazy są przechowywane. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, lepiej, żeby komputer, na którym przechowywane są dane osobowe, nie był podłączony do internetu, w przeciwnym wypadku na podstawie prawa obowiązkiem instytucji jest wdrożenie najbardziej restrykcyjnych zasad ochrony zasobów. Gromadząc dane w formie elektronicznej, należy również pamiętać o tworzeniu kopii zapasowych na nośnikach zewnętrznych (płyty CD, pendrive itp.). Nie ma takiego urządzenia, które nie mogłoby się zepsuć, podobnie jest z komputerem i dyskiem w komputerze. Odzyskanie utraconych danych może być niemożliwe lub bardzo kosztowne. Należy też zwrócić uwagę na odpowiednie zabezpieczenie kopii zapasowych, zwłaszcza gdy zawierają dane osobowe. Procedury tworzenia kopii zapasowych, ich przechowywania i niszczenia zawarte są w zarządzeniu wykonawczym do ustawy o ochronie danych osobowych _I_2_3_Kwiecien.indd :49

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci

Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci Organizacja żywienia i HACCP I Dariusz Kwiecień Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Tworzenie bazy danych... 2 3. Formatowanie arkusza jako

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Excel Slajd 2 Adresy względne i bezwzględne Jedną z najważniejszych spraw jest tzw. adresacja. Mówiliśmy

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel

Arkusz kalkulacyjny MS Excel Arkusz kalkulacyjny MS Excel I. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Program Excel służy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel

Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel Copyright Datapartner Oy 2014 1 Spis treści Wygląd... 3 Dla których wersji Microsoft Excel program jest objęty wsparciem?... 3 Kod programu z podpisem cyfrowym...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO 1. Wstęp Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, statystycznych, finansowych, tworzenia zestawień,

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 5. Tabulatory i inne funkcje edytora OpenOffice Writer Tabulatory umożliwiają wyrównanie tekstu do lewej, do prawej, do środka, do znaku dziesiętnego lub do

Bardziej szczegółowo

2 Arkusz kalkulacyjny

2 Arkusz kalkulacyjny 2 Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 2.1. Tworzenie skoroszytów Tworzenie, budowa oraz zapisywanie skoroszytów w programie Excel 2007 nie uległy zasadniczym różnicom w stosunku do programu Excel 2003, dlatego

Bardziej szczegółowo

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter146/1_szacowanie_formuly.zip

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter146/1_szacowanie_formuly.zip :: Trik 1. Analiza działania formuły krok po kroku :: Trik 2. Przejrzysty harmonogram zadań :: Trik 3. Dane w kolejności losowej :: Trik 4. Najszybszy sposób utworzenia kopii arkusza :: Trik 5. Szybka

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK

SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK Tworzenie Listy wyboru Tworzenie obliczeo z wykorzystaniem adresowania mieszanego (symbol $) Tworzenie wykresu i zmiana jego parametrów Wszelkie wskazówki

Bardziej szczegółowo

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować.

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować. 1. Tabele przestawne Tabele przestawne pozwalają zestawiać dane zawarte w bazach danych przechowywanych w skoroszytach lub plikach zewnętrznych. Tabela przestawna jest dynamicznym zestawieniem danych zawartych

Bardziej szczegółowo

MS Excel. Podstawowe wiadomości

MS Excel. Podstawowe wiadomości MS Excel Podstawowe wiadomości Do czego służy arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny wykorzystywany jest tam gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określonego schematu

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Ms Excel jest przykładem arkusza kalkulacyjnego, grupy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Ćw. IV. Tabele przestawne

Ćw. IV. Tabele przestawne Ćw. IV. Tabele przestawne Przykład 1. Dysponujemy raportem w formacie tabeli (Arkusz: Tabele Przestawne ) o trzech kolumnach zawierających: nazwę produktu, kategorie, do której produkt ten należy, oraz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 podstawy Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Otwórz skoroszyt TIK Lista płac. W Arkuszu 1 wprowadź następujące dane: - w komórce A1 tekst: Uproszczona lista płac - w komórce B30 tekst: Podatek - w komórce

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Excel Slajd 2 Redagowanie danych Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Identyfikator klienta generowany za pomocą formuły

Trik 1 Identyfikator klienta generowany za pomocą formuły :: Trik 1. Identyfikator klienta generowany za pomocą formuły :: Trik 2. Warunkowe podsumowanie z wielu kolumn :: Trik 3. Komunikaty o błędach niewidoczne na wydruku :: Trik 4. Wyliczanie wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Excel formuły i funkcje

Excel formuły i funkcje Excel formuły i funkcje Tworzenie prostych formuł w Excelu Aby przeprowadzić obliczenia w Excelu, tworzymy formuły. Każda formuła rozpoczyna się znakiem równości =, a w formułach zwykle używamy odwołania

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Slajd 2 Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę rozpoczynamy wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Tabele Przestawne dla Zaawansowanych

Tabele Przestawne dla Zaawansowanych Tabele Przestawne dla Zaawansowanych Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Tabele Przestawne dla Zaawansowanych.xls, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

5.5. Wybieranie informacji z bazy

5.5. Wybieranie informacji z bazy 5.5. Wybieranie informacji z bazy Baza danych to ogromny zbiór informacji, szczególnie jeśli jest odpowiedzialna za przechowywanie danych ogromnych firm lub korporacji. Posiadając tysiące rekordów trudno

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

Zarejestruj makro w trybie względnego adresowania które będzie wpisywało bieżącą datę w

Zarejestruj makro w trybie względnego adresowania które będzie wpisywało bieżącą datę w Makra 2 Makra 2... 1 Własne menu z makrami.... 1 Zadanie 1... 1 Zadanie 2... 4 Wskazówki:... 4 Zadanie 3... 4 Scenariusz sytuacji:... 4 Cel:... 4 Umiejętności zdobyte po wykonaniu ćwiczenia:... 4 Proponowane

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Arkusz kalkulacyjny to program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników.

Bardziej szczegółowo

Operacje na Wielu Arkuszach

Operacje na Wielu Arkuszach Operacje na Wielu Arkuszach 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. 2. Przenoszenie i kopiowanie arkuszy pomiędzy plikami. 3. Ukrywanie arkuszy. Przykład 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. Często pracując

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 1. Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 2. Czytelne formatowanie walutowe :: Trik 3. Optymalny układ wykresu punktowego :: Trik 4. Szybkie oznaczenie wszystkich komórek z formułami

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

11. Tabele przestawne

11. Tabele przestawne 11. Tabele przestawne 11.1. Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny jest zwykle postrzegany, jako narzędzie do wykonywania prostych lub bardziej zaawansowanych obliczeń, z wykorzystaniem wbudowanych funkcji lub

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach.

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach. Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek

Bardziej szczegółowo

Informatyka. Arkusze 1. 1 Wprowadzenie.

Informatyka. Arkusze 1. 1 Wprowadzenie. Informatyka Arkusze 1 1 Wprowadzenie. Arkusze klakulacyjne to programy służące do prowadzenia wyliczeń. Wyniki mogą być przedstawiane w postaci tabelarycznej i graficznej. Współczesne arkusze klakulacyjne,

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej elektroniczne formularze arkuszy ocen okresowych i pierwszej oceny Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 DSC KPRM 2015

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

4.2. Ustawienia programu

4.2. Ustawienia programu 4.2. Ustawienia programu Zmiana wielkości dokumentu Pracując w programie MS Excel 2010 niejednokrotnie doświadczysz sytuacji, w której otwarty przez Ciebie arkusz nie będzie mieścił się na ekranie monitora.

Bardziej szczegółowo

Tabele Przestawne Podstawy

Tabele Przestawne Podstawy Tabele Przestawne Podstawy Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Tabele Przestawne Podstawy.xls, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1)

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) KWERENDY Ćw. 1. Na podstawie tabeli PRACOWNICY przygotować kwerendę, która wybiera z obiektu źródłowego pola Nazwisko, Imię, KODdziału i Stawka. (- w oknie bazy danych wybrać

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

darmowe zdjęcia - allegro.pl

darmowe zdjęcia - allegro.pl darmowe zdjęcia - allegro.pl 1 Darmowe zdjęcia w Twoich aukcjach allegro? Tak to możliwe. Wielu sprzedających robi to od dawna i wbrew pozorom jest to bardzo proste. Serwis allegro oczywiście umożliwia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Wprowadź do odpowiednich komórek następujące dane: Ćwiczenie 4. Wprowadź do odpowiednich komórek następujące dane: - 1 -

Ćwiczenie 3. Wprowadź do odpowiednich komórek następujące dane: Ćwiczenie 4. Wprowadź do odpowiednich komórek następujące dane: - 1 - Ćwiczenie 1. Uruchom MS Excel i zmień domyślną liczbę arkuszy dodając trzy nowe, po czym: a) usuń jeden z nowo dodanych arkuszy, b) zmień nazwę obu nowo dodanych arkuszy na: Nowy1 i Nowy2, c) za pomocą

Bardziej szczegółowo

I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym III. Formatowanie arkusza Format Komórki Czcionka II. Wprowadzanie danych Format Komórki Wyrównanie

I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym III. Formatowanie arkusza Format Komórki Czcionka II. Wprowadzanie danych Format Komórki Wyrównanie OpenOffice Calc - ćwiczenia I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym Program Calc słuŝy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umoŝliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

Edycja szablonu artykułu do czasopisma

Edycja szablonu artykułu do czasopisma Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Edycja szablonu artykułu do czasopisma 2014 Wrocław Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Zmiana tytułu publikacji... 3 2.1. Właściwości zaawansowane dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi 1. Obiekt bazy danych, który w programie Microsoft Access służy do tworzenia zestawień i sprawozdań, ale nie daje

Bardziej szczegółowo

Kurs ECDL Moduł 3. Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003. Autor: Piotr Dębowski. piotr.debowski@konto.pl

Kurs ECDL Moduł 3. Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003. Autor: Piotr Dębowski. piotr.debowski@konto.pl Kurs ECDL Moduł 3 Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003 Autor: Piotr Dębowski piotr.debowski@konto.pl Wolno: Creative Commons License Deed Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc . Pierwsza pomoc Autor: Bartosz Gajda ISBN: 978-83-246-1095-2 Format: A5, stron: 92 Kto w dzisiejszych zwariowanych czasach chcia³by traciæ cenne godziny na robienie papierowych sprawozdañ i zestawieñ?

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

inż. Konrad Postawa Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza

inż. Konrad Postawa Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza inż. Konrad Postawa Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza W ramach programu: Organizator: Wrocław 2012 Arkusz kalkulacyjny MS Excel Wstęp ARKUSZ KALKULACYJN - MS EXCEL Po zapoznaniu się z podstawami

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Dane umieszczone w oddzielnych zestawieniach

Rys. 1. Dane umieszczone w oddzielnych zestawieniach :: Trik 1. Wyszukiwanie danych w kilku tabelach jednocześnie :: Trik 2. Wygodna nawigacja po obszernych zakresach danych :: Trik 3. Szybka analiza bazy danych :: Trik 4. Wynik formuły i jej składnia w

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Przykład 4. (Tabela z Danymi Arkusz: Tabele Przestawne 1 ) (Przykład 2 wykonany Arkusz: Tabele Przestawne 5 )

Przykład 4. (Tabela z Danymi Arkusz: Tabele Przestawne 1 ) (Przykład 2 wykonany Arkusz: Tabele Przestawne 5 ) Przykład 4. (Tabela z Danymi Arkusz: Tabele Przestawne 1 ) (Przykład 2 wykonany Arkusz: Tabele Przestawne 5 ) W tym przykładzie będziemy kontynuować pracę na tabeli przestawnej utworzonej w przykładzie

Bardziej szczegółowo

Jak zmienić ustawienia cookies?

Jak zmienić ustawienia cookies? Jak zmienić ustawienia cookies? Pamiętaj, że zablokowanie ciasteczek używanych przez nas może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z naszych stron, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych

Bardziej szczegółowo

Pole formuły. Pasek narzędzi: Formatowanie. Pasek narzędzi: Standardowy. Pasek menu. Przyciski okna aplikacji. Pasek tytułu. Przyciski okna skoroszytu

Pole formuły. Pasek narzędzi: Formatowanie. Pasek narzędzi: Standardowy. Pasek menu. Przyciski okna aplikacji. Pasek tytułu. Przyciski okna skoroszytu Pasek narzędzi: Formatowanie Pasek narzędzi: Standardowy Pasek tytułu Pasek menu Nagłówki wierszy Zakładki arkuszy w skoroszycie Pole formuły Nagłówki kolumn komórka o adresie: D8 Paski przewijania Przyciski

Bardziej szczegółowo

Pomoc do serwisu biomart projektu GERMINATE-BD

Pomoc do serwisu biomart projektu GERMINATE-BD Pomoc do serwisu biomart projektu GERMINATE-BD Wojciech Frohmberg 30 maja 2012 1 Strona domowa dostęp do pomocy możliwość zalogowania wybór zbioru danych informacje o projekcie 1.1 Logowanie Celem zalogowania

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo