PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ ZARZĄDZANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ ZARZĄDZANIE"

Transkrypt

1 Archiwum online: zpm.wip.pl PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ CZERWIEC 2015 Numer 6 (67) ISSN S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J Do końca maja 2015 roku wszystkie podmioty, które podpisały kontrakt z NFZ, muszą dostosować swoje serwisy internetowe do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. Jakie wymagania muszą spełnić systemy informatyczne podmiotów realizujących zadania publiczne? str. 23

2 MIĘDZYNARODOWE TARGI MEDYCZNE PAŹDZIERNIKA 2015 WARSZAWA EXPO XXI W programie m.in.: Forum Racjonalizacja wydatków na inwestycje w podmiotach leczniczych Warsztaty Telemedycyna i teleopieka w zastosowaniach praktycznych III konferencja Nowoczesne techniki w anestezjologii i intensywnej terapii V Ogólnopolskie warsztaty z okazji Światowego Dnia Radiologii Fundusze unijne dla ochrony zdrowia VI Forum menedżerów i kadry zarządzającej w ochronie zdrowia 2015 Targowe forum konferencyjne dla pielęgniarek i położnych Akademia Edukacyjna WIHE Zarejestruj się online na: wihehospital.pl

3 Partner magazynu Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej spis treści archiwum online: zpm.wip.pl BLOGI Które zbiory danych osobowych trzeba rejestrować u GIODO... 3 Pierwsze podsumowanie funkcjonowania pakietu onkologicznego... 3 KLUB MENEDŻERA Bezpieczeństwo danych osobowych pacjentów relacja ze spotkania KLUBU MENEDŻERA... 4 WYWIAD Współpraca z partnerami umożliwia inwestowanie rozmowa z WOJCIECHEM TARŁOWSKIM, zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych SPZOZ w Puławach... 5 TEMAT NUMERU Pacjenci wciąż czekają w kolejkach do lekarzy... 7 KONTRAKTY Z NFZ NFZ żąda zwrotu środków od lekarzy rodzinnych KONTROLE W 2015 roku będzie więcej kontroli NFZ Trzeba przestrzegać norm czasu pracy Nowe wymogi dla stron internetowych placówek Co mogą zyskać placówki, współpracując z mediami INWESTYCJE Kiedy podmiot leczniczy musi zatrzymać wadium NORMY I SANEPID Będą zmiany w zakresie stosowania promieniowania Certyfikat SPA wspomoże ocenę antybiotykoterapii DOBRE PRAKTYKI Szpital Babińskiego: dobry lider uratował placówkę NZOZ w Pszczynie dba o zaufanie pacjentów DODATEK: AKADEMIA MENEDŻERA Jak pracodawca może przeciwdziałać mobbingowi Redaktor prowadzący: Anna Rubinkowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Menedżer produktu: Alina Sulgostowska Koordynator produkcji: Magdalena Huta ISSN: Drukarnia: MDruk Nakład: 1100 egz. Projekt graficzny: Dominika Raczkowska Skład: Raster studio, Norbert Bogajczyk Prenumerata: Zarządzanie placówką medyczną Centrum Obsługi Klienta tel.: z Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka ul. Łotewska 9a, Warszawa NIP: KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: zł Biuro reklamy Menedżer projektu: Agnieszka Zduńczyk tel.: , Zarządzanie placówką medyczną chronione jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. W związku z powyższym redakcja nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w Zarządzaniu placówką medyczną wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.

4 List od redakcji z a r z ą d z a n i e p l a c ó w k ą m e d y c z n ą ANNA RUBINKOWSKA redaktor prowadzący Drogi Czytelniku! Minęło pięć miesięcy od wprowadzenia pakietów kolejkowego i onkologicznego. Oba pakiety miały poprawić sytuację chorych, usprawnić i przyspieszyć diagnostykę oraz leczenie nowotworów. Choć kierunek zmian jest dobry, założenia nie do końca sprawdzają się w praktyce. Co można poprawić i jak zmiany wpłynęły na działalność placówek medycznych? Więcej na ten temat piszemy na str. 7 w temacie numeru pt. Pacjenci wciąż czekają w kolejkach do lekarzy. NFZ może wstrzymać bieżące należności bądź egzekwować zwrot wypłaconych świadczeń w przypadku nieprawidłowego wywiązywania się z umowy przez placówkę. Za taką sytuację uznano czas protestu lekarzy rodzinnych i teraz płatnik domaga się od nich zwrotu środków. Piszemy o tym na str. 11 w tekście pt. NFZ żąda zwrotu środków od lekarzy rodzinnych. Tradycyjnie polecam lekturę dobrych praktyk tym razem zamieszczamy przykład z przychodni i ze szpitala. Sięganie po środki unijne, konsekwentnie prowadzone remonty i termomodernizacja, dobra współpraca z organem tworzącym uchroniły szpital Babińskiego w Krakowie przed zamknięciem. Dziś może konkurować z największymi placówkami w regionie. Jaką rolę odegrał w tym procesie zarządzający, piszemy w tekście pt. szpital Babińskiego: dobry lider uratował placówkę na str. 37. Z kolei Centrum Gabinetów Specjalistycznych w Pszczynie inwestuje w nową aparaturę medyczną. Jakość jest dla przychodni jednym z priorytetów. Działania te zostały docenione w programie Przyjazna Przychodnia. Placówka została uznana za modelową pod względem respektowania praw pacjenta, obszaru potencjału organizacji oraz jakości, ciągłości i kompleksowości świadczeń. Jak rozwija się dzisiaj, piszemy w tekście pt. NZOZ w Pszczynie stale podnosi jakość usług na str. 39. Dodatkowo od tego numeru w środku zamieszczamy również nowy dodatek Akademia Menedżera, który będzie pomagał rozwijać kompetencje zarządzających. Tym razem piszemy o mobbingu, z którym w ochronie zdrowia można spotkać się coraz częściej. Jak sobie radzić z tym zjawiskiem, podpowiadamy na str. 19. Życzę udanej lektury Nasi eksperci: Janusz Atłachowicz Dobrawa Biadun Dorota Kaczmarczyk Dominika Kołodziejska- -Koza Aneta Naworska Agnieszka Pietrzak Jarosław Rosłon Arkadiusz Trela Anna Zubkowska- -Rojszczak wiceprezes Zarządu Głównego STOMOZ ekspert Konfederacji Lewiatan aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie Adwokacka APDK Naworska Marszałek Jarzembska sp. k. w Toruniu Adwokacka APDK dyrektor Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego pełnomocnik oraz trener systemów zarządzania wg ISO prowadzi kancelarię adwokacką w Poznaniu

5 Partner działu Blogi archiwum online: zpm.wip.pl KTÓRE ZBIORY DANYCH OSOBOWYCH TRZEBA REJESTROWAĆ U GIODO Podmioty wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zwolnione z rejestracji zbiorów danych związanych z przetwarzaniem danych osobowych swoich pacjentów u GIODO. Jednak nie wszystkie zbiory dotyczą pacjentów i dlatego niektóre z nich mogą podlegać obowiązkowi rejestracji. Administrator danych ma obowiązek zgłaszania zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Jednak ustawodawca postanowił zmniejszyć liczbę obowiązków związanych z ochroną danych osobowych podmiotom z sektora medycznego i do katalogu zwolnień z obowiązku rejestracji wpisał zwolnienie dotyczące zbiorów danych osób korzystających z ich usług medycznych. Niestety administratorzy danych mogą mieć problem z oceną, czy prowadzona przez nich działalność jest świadczeniem usług medycznych. Należy przez to rozumieć działalność leczniczą. Mogą ją wykonywać podmioty lecznicze oraz lekarz lub pielęgniarka wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Zatem z przesłanki zwolnienia z rejestracji zbioru danych mogą skorzystać podmioty wpisane to tego rejestru w związku z przetwarza- niem danych osobowych swoich pacjentów. Jednak nie wszystkie zbiory danych przetwarzanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą dotyczą ich pacjentów i dlatego niektóre z tych zbiorów mogą podlegać obowiązkowi rejestracji. Piotr Janiszewski prezes zarządu Auraco sp. z o.o. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji i trener. Certyfikowany audytor wewnętrzny według Normy ISO Tekst pochodzi z bloga Piotra Janiszewskiego prowadzonego w serwisie Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Więcej wpisów na PIERWSZE PODSUMOWANIE FUNKCJONOWANIA PAKIETU ONKOLOGICZNEGO Szybką ścieżkę onkologiczną realizują wszystkie przychodnie POZ, 92% przychodni AOS oraz 487 szpitali (w tym wszystkie centra onkologii) 96% placówek, które weszły do pakietu onkologicznego (przy czym większość z nich albo nie zajmowała się leczeniem pacjentów onkologicznych, albo przeznaczała na ich leczenie mniej niż 5% kontraktu). W Ministerstwie Zdrowia przeanalizowano 11 pierwszych tygodni funkcjonowania pakietu (od 1 stycznia do 21 marca). Do pakietu onkologicznego mają zostać wprowadzone zmiany polegające na: zzorganizowaniu konkursów uzupełniających, aby dopuścić do udziału w pakiecie nowych świadczeniodawców, zwłączeniu do pakietu niektórych nowotworów o niepewnym lub nieznanym charakterze oraz niektórych chorób krwi i układu krwiotwórczego. Oprócz tego zmiany mają dotyczyć rozszerzenia listy świadczeń szpitalnych rozliczanych bez limitu (np. radioterapia paliatywna), a także usprawnienia systemu informatycznego kart diagnostyki i leczenia onkologicznego (np. 3 dni na wpis do systemu). Ewelina Kowal współpracuje z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy z siedzibą w Rzeszowie, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie Tekst pochodzi z bloga Eweliny Kowal prowadzonego w serwisie Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Więcej wpisów na czerwiec

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Nowość!

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Nowość! ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ LISTOPAD 2014 Numer 11 (60) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J Nowość! DYŻUR TELEFONICZNY ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4 01/2011 rachunkowość i zarządzanie Ulga na złe długi także dla jednostek samorządu terytorialnego Gminy, tak jak inni podatnicy, mogą skorzystać z ulgi na złe długi, w sytuacji gdy będą mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w placówce medycznej

Zarządzanie jakością w placówce medycznej Arkadiusz Trela Zarządzanie jakością w placówce medycznej Zarządzanie jakością w placówce medycznej Certyfikacja systemów zarządzania, akredytacja ministra zdrowia UOV19 Wydanie II uaktualnione Cena: 89

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności leczniczej

Prowadzenie działalności leczniczej pod redakcją Grzegorza Moroza i Zbigniewa Orła Prowadzenie działalności leczniczej Zakłady opieki zdrowotnej, praktyki lekarskie i pielęgniarskie oraz inne podmioty w świetle ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej

Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej Praktyczne wskazówki z zakresu PR Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej Praktyczne wskazówki z zakresu PR Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w placówce medycznej

Zarządzanie jakością w placówce medycznej Arkadiusz Trela Zarządzanie jakością w placówce medycznej Zarządzanie jakością w placówce medycznej UOV16 Certyfikacja systemów zarządzania, akredytacja ministra zdrowia Cena: 89 zł UOV 16 okladka.indd

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Informacje organizacyjne Spis treści Informacje organizacyjne Szkolenia na zamówienie Klienta Szkolenia dla kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO. Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS PAŹDZIERNIK/2014. Str. 41

FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO. Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS PAŹDZIERNIK/2014. Str. 41 PAŹDZIERNIK/2014 FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO rzetelne księgi rachunkowe bezbłędne sprawozdania efektywne zarządzanie finansami Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS ZUS

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali

Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali Redakcja

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233 4731 Biuletyn Lekarski Rok XVI Styczeń 2005 Numer 86 Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie W NUMERZE: Menedżerowie Roku 2004......... 3 I po LEP-ie......................

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013. jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca

NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013. jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013 jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca jestem pielęgniarką czy jestem dumna z tego? czy jest to mało

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu

Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu ISSN 1899-97-86 www.nowoczesna-klinika.pl maj-czerwiec (5-6) 2013 Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu W NUMERZE WYDARZENIA 4-13 WYWIAD 14-19 Oddziały

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy im. dr Władysława Biegańskiego za wybitną

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2013 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2013 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis MISJA GRUPY SCANMED MULTIMEDIS 6 O RAPORCIE 7 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NA TEMAT ZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

oradca prezesa spółki z o.o.

oradca prezesa spółki z o.o. T e m a t n u m e r u oradca maj czerwiec, nr 2 (123) ISSN 2353-429X prezesa spółki z o.o. DP r a w o z a r z ą d z a n i e f i n a n s e ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ZWOŁANIE ORAZ PRZEPROWADZENIE Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska Dom Lekarski S.A.

Prezentacja inwestorska Dom Lekarski S.A. Prezentacja inwestorska Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został sporządzony na potrzeby prezentacji podstawowych założeń realizowanej przez Dom Lekarski S.A. strategii rozwoju pt. Północna

Bardziej szczegółowo

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2014 Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Łamanie Kamila Tomecka Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Studio Kozak Źródło zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny Ochrony Zdrowia MAJ 2014, WYDANIE PIĘTNASTE Koordynacja projektów e-zdrowie Szanowni Państwo, W tym numerze: Ranking jakości

Bardziej szczegółowo

rzegląd PŁACOWO-KADROWY rozliczanie czasu pracy i listy płac Temat numeru odpowiedzi na pytania Czytelników Aktualizacja nr 70 sierpień 2014

rzegląd PŁACOWO-KADROWY rozliczanie czasu pracy i listy płac Temat numeru odpowiedzi na pytania Czytelników Aktualizacja nr 70 sierpień 2014 P 14 Aktualizacja nr 70 sierpień 2014 rzegląd PŁACOWO-KADROWY ZUS PODATKI odpowiedzi na pytania Czytelników Na stanowisko asystenta rodziny można przyjąć bez naboru 25 Zmiana normy czasu pracy wpływa na

Bardziej szczegółowo

Zakładam i prowadzę firmę

Zakładam i prowadzę firmę Zakładam i prowadzę firmę gdzie szukać dofinansowania jak zorganizować firmę jak płacić niższe podatki jak optymalizować koszty kiedy trzeba płacić VAT jak rozliczać się z ZUS Zakładam i prowadzę firmę

Bardziej szczegółowo

IMPULS. Outsourcing. usług medycznych. Zadowoleni pacjenci najlepszą rekomendacją szpitala DLA BIZNESU. Ubezpieczenia szpitali

IMPULS. Outsourcing. usług medycznych. Zadowoleni pacjenci najlepszą rekomendacją szpitala DLA BIZNESU. Ubezpieczenia szpitali BIZNES IDEE ROZWÓJ NUMER 2 / 2014 IMPULS DLA BIZNESU Zadowoleni pacjenci najlepszą rekomendacją szpitala Outsourcing usług medycznych Podatek od nieruchomości w lecznictwie Ubezpieczenia szpitali Czas

Bardziej szczegółowo

Zdrowie ma przyjść z ustawą? 06/07. ROZMOWA O ZDROWIU: Być pielęgniarką to ogromne wyzwanie dr Grażyna Rogala-Pawelczyk PISMO IZB LEKARSKICH

Zdrowie ma przyjść z ustawą? 06/07. ROZMOWA O ZDROWIU: Być pielęgniarką to ogromne wyzwanie dr Grażyna Rogala-Pawelczyk PISMO IZB LEKARSKICH ROZMOWA O ZDROWIU: Być pielęgniarką to ogromne wyzwanie dr Grażyna Rogala-Pawelczyk EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 06/07 2015 PISMO IZB LEKARSKICH Zdrowie ma przyjść z ustawą? 23 Samorząd Spotkanie

Bardziej szczegółowo

innowacyjni 4(14)/2011

innowacyjni 4(14)/2011 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni 4(14)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny Wyboista droga do sukcesu str. 8 14 W realizacji projektu WROVASC bierze udział około 200

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Kraków, marzec 2010 r. Strona

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Znaczenie znajomości prawa w prowadzeniu firmy Prawo pracy w Twojej firmie Przedsiębiorco, orientuj się w

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny KWIECIEŃ 2013, WYDANIE DZIEWIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 To ostatnia szansa na zmiany! Wchodzę do gry! Grażyna GAJ Przewodniczę organizacji międzyzakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,

Bardziej szczegółowo