Archiwum online: zpm.wip.pl PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Numer 3 (64) ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Archiwum online: zpm.wip.pl PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Numer 3 (64) ISSN 2353-2580"

Transkrypt

1 Archiwum online: zpm.wip.pl ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ MARZEC 2015 Numer 3 (64) ISSN S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J TEMAT NUMERU Nie zawsze zmiana umów o pracę na umowy cywilnoprawne przynosi placówce korzyści. Dlatego trzeba przeanalizować tę decyzję, gdyż po nieudanym eksperymencie ze zlecaniem usług na zewnątrz trudno jest znaleźć i wyszkolić odpowiedniego specjalistę. str. 8 NOWA BEZPŁATNA USŁUGA DLA CZYTELNIKÓW! Spotkania menedżerów ochrony zdrowia przy kawie 2015! Kontraktowanie świadczeń NFZ 17 marca, godz Zgłoś swój udział:

2 Twoje korzyści! Pakiet korzyści prenumeratora magazynu zawiera: Prenumeratę miesięcznika Zarządzanie Placówką Medyczną Tematyczne wydania specjalne raz na kwartał Dostęp online do archiwum magazynu i pakietu e-booków Spotkania menedżerów ochrony zdrowia przy kawie Konsultacje z ekspertami współpracującymi z magazynem Więcej informacji na stronie: zpm.wip.pl Zamów prenumeratę na 2015 r. KOD: MZ56 tel , E-letter na skrzynkę z aktualnościami, fachowymi poradami i alertem prawnym Serdecznie polecam lekturę magazynu Zarządzanie placówką medyczną, który już na stałe wpisał się w wachlarz branżowych pism z zakresu ochrony zdrowia i zyskał zaufanie wielu menedżerów. Ci, którzy prenumerują pismo, otrzymują nie tylko jego papierowe wydanie, ale także archiwum online z wersjami do pobrania na czytniki. Warto też podkreślić dodatkowe możliwości korzystania z bezpłatnych dyżurów telefonicznych czy zadawania pytań za pomocą a. Zarządzanie placówką medyczną to nie tylko nowoczesny magazyn, który dostarcza praktyczną wiedzę, ale także pakiet usług niezbędnych każdemu menedżerowi. Anna Rubinkowska Redaktor prowadzący magazynu Zarządzanie Placówką Medyczną

3 Partner magazynu Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej SPIS TREŚCI archiwum online: zpm.wip.pl Spis treści AKTUALNOŚCI 800 mln euro na zdrowie... 3 Elektroniczna dokumentacja nowe reguły... 3 E-medycyna bez zwolnienia z VAT... 4 Zmiany w sposobie postępowania z odpadami medycznymi... 4 WYWIAD Rośnie agresja wobec personelu medycznego rozmowa z MACIEJEM HAMANKIEWICZEM, prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej... 5 TEMAT NUMERU Kiedy outsourcing się opłaca... 8 KONTRAKTY Z NFZ Jak przekazywać informacje o wolnych terminach ZARZĄDZANIE Wystawianie zielonych kart w praktyce Nowe obowiązki ABI NIK: niebezpieczne odpady muszą być spalane Ordynację leków trzeba rzetelnie dokumentować PACJENT Hotel na koszt NFZ Kiedy można podważyć opinię biegłego Oryginał dokumentacji pozostanie w placówce NORMY I SANEPID Jak stworzyć procedury radiologiczne DOBRE PRAKTYKI Termomodernizacja obniża koszty ogrzewania Redaktor prowadzący: Anna Rubinkowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Menedżer produktu: Alina Sulgostowska Koordynator produkcji: Magdalena Huta ISSN: Drukarnia: MDruk Nakład: 1050 egz. Projekt graficzny: Dominika Raczkowska Skład: Raster studio, Norbert Bogajczyk Prenumerata: Zarządzanie placówką medyczną Centrum Obsługi Klienta tel.: z Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka ul. Łotewska 9a, Warszawa NIP: KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: zł Biuro reklamy Menedżer projektu: Agnieszka Zduńczyk tel.: , Zarządzanie placówką medyczną chronione jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. W związku z powyższym redakcja nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w Zarządzaniu placówką medyczną wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.

4 ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ l i s t o d r e d a k c j i Drogi Czytelniku! Wiele placówek medycznych korzysta z outourcingu. Jedną z najważniejszych zalet takiego rozwiązania są niższe koszty świadczenia usług i przeniesienie odpowiedzialności za ich wykonanie na podmioty zewnętrze. Warto jednak podkreślić, że rezygnację z etatów trzeba zawsze rozważyć w odniesieniu do indywidualnego zapotrzebowania oraz możliwości przychodni czy szpitala. O tym, kiedy outsourcing się opłaca, piszemy w temacie numeru zamieszczonym na str. 8. ANNA RUBINKOWSKA redaktor prowadzący Nowe zasady udzielania świadczeń związane z wprowadzeniem od 1 stycznia 2015 r. pakietu kolejkowego i onkologicznego spowodowały zmiany w sprawozdawczości do NFZ. Jedną z nich jest obowiązek polegający na przekazywaniu co najmniej raz w tygodniu właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu funduszu informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia. Okazało się, że ta zmiana wymaga od placówek dostosowania systemów informatycznych, dlatego w pierwszym miesiącu dane były zbierane na specjalnych arkuszach danych. Jak przychodnie i szpitale radzą sobie z nowym zadaniem sprawozdawczym? O szczegółach piszemy na str. 11. Tradycyjnie polecam lekturę dobrych praktyk. Wśród nowych konkursów o dotacje, także unijne, możemy spodziewać się więcej propozycji, w których w katalogu kosztów kwalifikowalnych znajdzie się m.in. zastąpienie przestarzałych źródeł ciepła nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi rozwiązaniami. Dlatego warto zainteresować się inwestycjami związanymi z termomodernizacją na przykładzie tych placówek, które już zrealizowały takie przedsięwzięcia. O tym można przeczytać w artykule Termomodernizacja obniża koszty ogrzewania na str. 39. Jednocześnie zachęcam do przetestowania naszego nowego portalu Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Teraz można go wypróbować przez 5 dni za darmo. Rejestracja zajmie tylko 15 sekund. Polecam Życzę udanej lektury KONSULTACJA MERYTORYCZNA RENATA MARIA JAŻDŻ-ZALESKA, ekspert w zakresie przekształceń w ochronie zdrowia, pomysłodawczyni, inicjatorka i prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych NASI EKSPERCI Janusz Atłachowicz wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ Dobrawa Biadun radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan Małgorzata i Maciej Capikowie eksperci z zakresu ubezpieczeń Michał Culepa prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy Agnieszka Pietrzak adwokat, specjalizuje się w doradzwie w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ Jarosław Rosłon dyrektor Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie Arkadiusz Trela pełnomocnik oraz trener systemów zarządzania wg ISO w ochronie zdrowia Anna Zubkowska adwokat, specjalista z zakresu prawa procesowego Pełna lista ekspertów dostępna na

5 Aktualności archiwum online: zpm.wip.pl 800 MLN EURO NA ZDROWIE Komisja Europejska przyjęła dwa programy operacyjne ważne dla sektora ochrony zdrowia na lata Łącznie przewidziano w nich 800 mln zł na cele ochrony zdrowia. Środki te będą pochodziły z Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Tak jak w poprzedniej perspektywie Program Infrastruktura i Środowisko będzie największym źródłem środków przeznaczonych na inwestycje infrastrukturalne. Dofinansowanie w ramach PIiŚ będzie można uzyskać na wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek diagnostycznych w zakresie chorób aktywności zawodowej a także opieki nad matką i dzieckiem oraz na wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego. Na działania w tych obszarach przeznaczono 468,3 mln euro. Z Programu Wiedza Edukacja Rozwój zostaną dofinansowane między innymi: wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy będą one przeznaczone dla osób aktywnych zawodowo oraz na wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia, które ułatwią dostęp do niedrogich i trwałych usług zdrowotnych wysokiej jakości. Wsparcie sektora zdrowia ze środków EFS przekroczy 300 mln euro. Szczegóły będą znane wiosną 2015 roku. ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA NOWE REGUŁY Ministerstwo Zdrowia wydało dokument dotyczący reguł tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w wersji 1.0. Dokument zawiera polską implementację standardu HL7 CDA na potrzeby elektronicznych dokumentów medycznych przetwarzanych na Platformie P1. Określa między innymi reguły tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, definicje struktury dokumentów medycznych, wymagalność danych oraz słowniki lub ich podzbiory, których należy użyć do klasyfikacji informacji umieszczanej w dokumentach medycznych. Zdefiniowano także format wyświetlania elektronicznych dokumentów medycznych zgodnych z tymi regułami. Reguły dotyczą dwóch grup dokumentów. Do pierwszej należą: erecepta, eskierowanie i ezlecenie, do drugiej Konsultacja lekarska, Karta informacyjna leczenia szpitalnego, Sprawozdanie z badania laboratoryjnego oraz Opis badania diagnostycznego. Dokumenty z pierwszej grupy będą przetwarzane na platformie P1, z drugiej grupy jedyne na niej indeksowane. Reguły mają zapewnić standaryzację tych dokumentów w stopniu umożliwiającym ich przetwarzanie i bezpieczną wymianę między podmiotami. W SKRÓCIE Nowe wzory kart urodzenia i martwego urodzenia Opublikowano wzory karty urodzenia i karty martwego urodzenia. Zawiera je rozporządzenie ministra zdrowia z 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz.U. poz. 171). Zawarto w nich informacje, które pozwolą na zachowanie jednolitego zakresu informacyjnego, niezależnie od postaci, w jakiej te karty zostaną sporządzone. Obecnie karta urodzenia i karta martwego urodzenia przekazywane urzędom stanu cywilnego nadal będą sporządzane w formie papierowej. Sytuacja ma zmienić się w 2018 r., gdy wskazane dokumenty będą sporządzane w formie elektronicznej. EllaOne bez recepty dopiero po ukończeniu 15. roku życia Nabywanie bez recepty hormonalnych środków antykoncepcyjnych ma być możliwe po ukończeniu 15. roku życia. Ministerstwo Zdrowia przekazało 30 stycznia 2015 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania z aptek produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Do tych produktów zalicza się między innymi środek antykoncepcyjny ellaone, wobec którego Komisja Europejska zmieniła kategorię dostępności przez wydanie pozwolenia na jego sprzedaż bez recepty na terenie całej Unii Europejskiej. marzec

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Nowość!

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Nowość! ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ LISTOPAD 2014 Numer 11 (60) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J Nowość! DYŻUR TELEFONICZNY ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ ZARZĄDZANIE

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ ZARZĄDZANIE Archiwum online: zpm.wip.pl PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ CZERWIEC 2015 Numer 6 (67) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J Do końca maja 2015 roku

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. wydanie specjalne

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. wydanie specjalne ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ wydanie specjalne Numer specjalny 13 luty kwiecień 2014 ISSN 2353-2580 JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA, STANDARDY I NORMY MEDYCZNE, AKREDYTACJA MINISTRA ZDROWIA Placówki będą konkurować

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Grudzień 2014 issn 2391-5781 nr 3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Praktyczne porady Instrukcje krok po kroku Wzory Zmiany w ochronie danych Najczęściej popełniane błędy w związku z ochroną danych Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

oradca prezesa spółki z o.o.

oradca prezesa spółki z o.o. T e m a t n u m e r u oradca maj czerwiec, nr 2 (123) ISSN 2353-429X prezesa spółki z o.o. DP r a w o z a r z ą d z a n i e f i n a n s e ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ZWOŁANIE ORAZ PRZEPROWADZENIE Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ zus podatki prawo pracy dokumentacja Płacowo-Kadrowy P R Z E G L Ą D STYCZEŃ 2011 NR 27 ISSN 1898-6714 AKTUALNOŚCI Trzech Króli czy faktycznie będzie więcej wolnego dla pracowników? 1 Nowe druki ZUS ZLA

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4 01/2011 rachunkowość i zarządzanie Ulga na złe długi także dla jednostek samorządu terytorialnego Gminy, tak jak inni podatnicy, mogą skorzystać z ulgi na złe długi, w sytuacji gdy będą mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

rzegląd PŁACOWO-KADROWY rozliczanie czasu pracy i listy płac Temat numeru odpowiedzi na pytania Czytelników Aktualizacja nr 70 sierpień 2014

rzegląd PŁACOWO-KADROWY rozliczanie czasu pracy i listy płac Temat numeru odpowiedzi na pytania Czytelników Aktualizacja nr 70 sierpień 2014 P 14 Aktualizacja nr 70 sierpień 2014 rzegląd PŁACOWO-KADROWY ZUS PODATKI odpowiedzi na pytania Czytelników Na stanowisko asystenta rodziny można przyjąć bez naboru 25 Zmiana normy czasu pracy wpływa na

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny Ochrony Zdrowia MAJ 2014, WYDANIE PIĘTNASTE Koordynacja projektów e-zdrowie Szanowni Państwo, W tym numerze: Ranking jakości

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

Magdalena Krasuska. Fundusze unijne. w nowej perspektywie 2014 2020

Magdalena Krasuska. Fundusze unijne. w nowej perspektywie 2014 2020 B I B L I O T E K A P R Z E D S I Ę B I O R C Y Magdalena Krasuska Fundusze unijne w nowej perspektywie 2014 2020 FUNDUSZE UNIJNE W NOWEJ PERSPEKTYWIE 2014 2020 Magdalena Krasuska Autor: Magdalena Krasuska

Bardziej szczegółowo

Szanse na unijne dotacje

Szanse na unijne dotacje ROZMOWA O ZDROWIU: Na marginesie priorytetów Anna Lella EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 10 2013 P I S M O I Z B L E K A R S K I C H Szanse na unijne dotacje Wybory samorządowe Korespondencyjnie e-doktor

Bardziej szczegółowo

FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO. Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS PAŹDZIERNIK/2014. Str. 41

FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO. Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS PAŹDZIERNIK/2014. Str. 41 PAŹDZIERNIK/2014 FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO rzetelne księgi rachunkowe bezbłędne sprawozdania efektywne zarządzanie finansami Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS ZUS

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2015 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Informacje organizacyjne Spis treści Informacje organizacyjne Szkolenia na zamówienie Klienta Szkolenia dla kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności leczniczej

Prowadzenie działalności leczniczej pod redakcją Grzegorza Moroza i Zbigniewa Orła Prowadzenie działalności leczniczej Zakłady opieki zdrowotnej, praktyki lekarskie i pielęgniarskie oraz inne podmioty w świetle ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej

Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej Praktyczne wskazówki z zakresu PR Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej Praktyczne wskazówki z zakresu PR Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny KWIECIEŃ 2013, WYDANIE DZIEWIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie Słownik pojęć... 7 1 Podsumowanie... 12 2 Podstawowe informacje o projekcie... 14 2.1 Geneza i istota projektu... 14 2.2 Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2013 WRAZ Z KOMEN EKSPERT Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w placówce medycznej

Zarządzanie jakością w placówce medycznej Arkadiusz Trela Zarządzanie jakością w placówce medycznej Zarządzanie jakością w placówce medycznej UOV16 Certyfikacja systemów zarządzania, akredytacja ministra zdrowia Cena: 89 zł UOV 16 okladka.indd

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

wywiad z W. Raboszukiem Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 3/2009

wywiad z W. Raboszukiem Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 3/2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 3/2009 wywiad z W. Raboszukiem Dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych str. 4-5 Dyrektorem Mazowieckiej Jednostki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/061 Działalność szpitali samorządowych przekształconych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w placówce medycznej

Zarządzanie jakością w placówce medycznej Arkadiusz Trela Zarządzanie jakością w placówce medycznej Zarządzanie jakością w placówce medycznej Certyfikacja systemów zarządzania, akredytacja ministra zdrowia UOV19 Wydanie II uaktualnione Cena: 89

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PEDIATRÓW I INTERNISTÓW JAK OTWORZYĆ PODMIOT LECZNICZY

PRZEWODNIK DLA PEDIATRÓW I INTERNISTÓW JAK OTWORZYĆ PODMIOT LECZNICZY Polskie Towarzystwo Pediatryczne Towarzystwo Internistów Polskich PRZEWODNIK DLA PEDIATRÓW I INTERNISTÓW JAK OTWORZYĆ PODMIOT LECZNICZY 1. Pierwszym krokiem podczas zakładania nowego podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo