SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: BUDOWA LINII 400 KV PĄTNÓW JASINIEC PO NOWEJ TRASIE Wersja 7.1 CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin - Jeziorna, marzec 2014 r. Strona 1 z 66

2 Spis treści: 1. DEFINICJE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis ogólny W zakres zamówienia wchodzi: Trasa linii Budowa Odcinka Obejściowego linii 400 kv Jasiniec Pątnów w celu usunięcia kolizji istniejących linii 220 kv Jasiniec Pątnów tor 1 i tor 2 z planowaną Odkrywką Ościsłowo Wprowadzenia nowej linii do stacji energetycznych Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 Pątnów Stan istniejący Stan docelowy Wprowadzenie projektowanej linii dwutorowej 400 kv Pątnów Jasiniec do rozdzielni 400 kv w SE Pątnów Stacja 220/110 kv Jasiniec Stan istniejący Stan docelowy Wprowadzenie projektowanej linii dwutorowej 400 kv Pątnów Jasiniec do rozdzielni 400 kv w SE Jasiniec i przebudowa linii Bydgoszcz Zachód Jasiniec: Opis wykonania mostu kablowego 220 kv pomiędzy bramką nr 2 rozdzielni 400kV w SE Jasiniec, a słupem 94 (G) Bydgoszcz Zachód Jasiniec Wymagania techniczne mostu kablowego: Prace przygotowawcze Zakres prac przygotowawczych obejmuje między innymi: Prace budowlano-montażowe Demontaż Przebudowa obiektów kolidujących Zakończenie budowy linii Zakres prac obejmuje między innymi: WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania techniczne Wymagania dotyczące projektowanej linii Standardy do projektowania Podstawowe założenia projektowe linii Wymagania klimatyczne Wymagania elektryczne Konstrukcje wsporcze Konstrukcje Gabaryty słupów Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji Zabezpieczenie przed kradzieżą Fundamenty Uziemienia Przewody fazowe Przewody odgromowe Przewody stalowo-aluminiowe Przewody OPGW Izolacja Osprzęt Oznakowanie linii Prowadzenie linii przez las Oddziaływanie na środowisko Pas technologiczny linii Pole elektromagnetyczne Strona 2 z 66

3 Oddziaływanie akustyczne Oddziaływanie na odbiór radiowy i telewizyjny Wymagania specjalne linie nadleśne Odcinki nadleśne Odcinki specjalne Wymagane badania i pomiary kontrolne zestawienie zbiorcze Prace na stacjach związane z wprowadzeniem linii Wprowadzenie kabli światłowodowych do budynku technologicznego na terenie stacji Wyłączenia Warunki odbioru prac Wymagania dotyczące dokumentacji Wymagania w zakresie projektu wykonawczego Wymagania w zakresie projektu budowlanego Wymagania w zakresie dokumentacji powykonawczej Pozostałe wymagania Prowadzenie rokowań z właścicielami nieruchomości nt. uzyskania dostępu do terenu Zasady ogólne prowadzenia rokowań: Etap przygotowania rokowań Etap prowadzenia rokowań Przygotowanie i dokumentowanie wniosków administracyjnych w zakresie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości: Dokumentacja formalno-prawna dotycząca ustanowienia służebności przesyłu Wykaz standardów funkcjonalnych i specyfikacji technicznych SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Strona 3 z 66

4 Spis rysunków: Rysunek 1 Mapa poglądowa KSE (przewidywana w 2025r.), ze wskazaniem lokalizacji dwutorowej linii 400 kv Pątnów Jasiniec, wraz z nacięciem linii 400 kv Pątnów Włocławek Azoty Rysunek 2 Planowana dwutorowa linia 400 kv Pątnów - Jasiniec na tle podziału administracyjnego, wraz ze wskazaniem istniejących torów linii 220 kv Pątnów Jasiniec... 7 Rysunek 3 Schemat połączeń torów liniowych, oraz OPGW linii 400 kv Pątnów - Jasiniec. Etap docelowy... 9 Rysunek 4 Nacięcie linii 2x400 kv Pątnów Włocławek Azoty do linii 2x400 kv Pątnów Jasiniec. Rysunek poglądowy Rysunek 5 Plan zagospodarowania SE Pątnów - stan istniejący. Rysunek poglądowy Rysunek 6 Plan zagospodarowania SE Pątnów stan docelowy. Rysunek poglądowy Rysunek 7 Schemat rozdzielni 400kV w SE Pątnów etap docelowy. Rysunek poglądowy Rysunek 8 Plan zagospodarowania SE Jasiniec stan istniejący. Rysunek poglądowy Rysunek 9 Plan zagospodarowania SE Jasiniec - stan docelowy. Rysunek poglądowy Rysunek 10 Schemat rozdzielni 400 kv w SE Jasiniec etap docelowy. Rysunek poglądowy Rysunek 11 Wprowadzenie do SE Jasiniec wraz z przebudową linii Bydgoszcz Zachód Jasiniec Spis tabel: Tabela 1 Wymagania techniczne mostu kablowego Tabela 2 Podstawowe założenia projektowanej linii Tabela 3 Wymaganie elektryczne Tabela 4 Wytrzymałość zwarciowa Tabela 5 Wymagane próby, sprawdzenia i pomiary kontrolne Tabela 6 Harmonogram planowanych wyłączeń Tabela 7 Przykładowy harmonogram realizacji programu komunikacji społecznej Tabela 8 Standardowe specyfikacje techniczne Strona 4 z 66

5 1. DEFINICJE Na potrzeby niniejszej dokumentacji przyjmuje się, że użyte określenia oznaczają: Inwestycja (Przedsięwzięcie) budowa linii elektroenergetycznej pomiędzy SE Pątnów i SE Jasiniec GWS Generacja wymuszona względami sieciowymi. KSE Krajowy System Elektroenergetyczny MPZP Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Odcinek Obejściowy odcinek linii dwutorowej 400 kv pomiędzy punktami A i B, który Wykonawca ma obowiązek wybudować w terminie wcześniejszym w celu usunięcia kolizji odcinka istniejących linii 220 kv Jasiniec Pątnów tor 1 i 2 z planowaną Odkrywką Ościsłowo Pas technologiczny obszar pod linią o szerokości 70 m (po 35 m od osi linii licząc w obie strony) Projektowana linia przebieg linii wraz z rozwiązaniami technicznymi zgodny z projektem budowlanym, na podstawie którego zostanie wydana ostateczna decyzja pozwolenia na budowę. Dla projektowanej linii uzyskana zostanie pozytywna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SE stacja elektroenergetyczna SUiKZP Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wybudowanie metodą kompleksową sposób realizacji inwestycji, w którym po podpisaniu umowy z PSE S.A., Wykonawca odpowiedzialny jest za zrealizowanie wszystkich prac projektowych, formalno-prawnych, dostawy materiałów i urządzeń, realizacji prac budowlano - montażowych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenia do użytkowania Strona 5 z 66

6 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1. Opis ogólny Przedmiotem zamówienia jest wykonanie metodą kompleksową dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400 kv relacji Pątnów Jasiniec, oraz 2 traktów światłowodowych relacji Pątnów Jasiniec. W zakres zamówienia wchodzi również przebudowa linii Bydgoszcz Zachód Jasiniec na odcinku od słupa nr 88 do stacji Jasiniec, oraz wykonanie mostu kablowego dla tymczasowego połączenia tej linii z rozdzielnią 220 kv. Szacowana długość linii wynosi 105 km. Usytuowanie przedmiotowej linii na tle planu sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć, z zaznaczonym fragmentem do realizacji w ramach niniejszego zadania przedstawia rysunek nr 1. Na rysunku nr 2 przedstawiona została trasa projektowanej linii na tle mapy administracyjnej. Rysunek 1 Mapa poglądowa KSE (przewidywana w 2025 r.), ze wskazaniem lokalizacji dwutorowej linii 400 kv Pątnów Jasiniec, wraz z nacięciem linii 400 kv Pątnów Włocławek Azoty. (Źródło: Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata Plan sieci KSE przewidywany w 2025 r.). Strona 6 z 66

7 Rysunek 2 Planowana dwutorowa linia 400 kv Pątnów - Jasiniec na tle podziału administracyjnego, wraz ze wskazaniem istniejących torów linii 220 kv Pątnów Jasiniec Strona 7 z 66

8 Tabela 1 Wykaz jednostek administracyjnych, przez które przebiegają istniejące linia 220 kv Jasiniec Pątnów tor I i II. Województwo Powiat Gmina Nazwa Długość Nazwa Długość Nazwa Długość m. Konin 4,0 km Konin 4,0 km Wielkopolskie 24,1 km Ślesin 11,9 km koniński 20,1 km Skulsk 8,2 km mogileński 26,9 km Jeziora Wielkie 11,1 km Strzelno 15,8 km Kruszwica 1,9 km Kujawsko - pomorskie 80,9 km inowrocławski 30,9km Janikowo Pakość Inowrocław 5,2 km 9,7 km 2,3 km Złotniki Kujawskie 11,8 km bydgoski 17,6 km Nowa Wieś Wielka Solec Kujawski 6,7 km 10,9 km miasto Bydgoszcz 5,5 km Bydgoszcz 5,5 km Całkowita długość: 105 km Strona 8 z 66

9 Schematy jednokreskowe relacji liniowych i światłowodowych przed i po zrealizowaniu zadania przedstawione są na rysunku 3. Rysunek 3 Schemat połączeń torów liniowych, oraz OPGW linii 400 kv Pątnów - Jasiniec. Etap docelowy Informacja: 1. Zamawiający przewiduje połączenie linii 400 kv Pątnów Jasiniec z linią 400 kv z kierunku SE Włocławek Azoty. Lokalizację nacięcia przewiduje się w okolicach słupa nr 109 istniejącego toru II linii 220 kv Pątnów Jasiniec. W zakresie obecnego przedmiotu zamówienia wykonawca powinien przewidzieć konstrukcje wsporcze umożliwiające połączenie linii 400 kv Pątnów Jasiniec z linią z kierunku SE Włocławek Azoty. Rozwiązania konstrukcyjne, oraz lokalizacja nacięcia wymagają uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego. Nacięcie linii 2x400 kv Pątnów Włocławek Azoty do linii 2x400 kv Pątnów Jasiniec przedstawia rysunek PAK Kopalnie Węgla Brunatnego Konin S.A., planuje uruchomienie Odkrywki Ościsłowo, na terenie, przez który obecnie przebiegają istniejące linie 220 kv Jasiniec Pątnów tor 1 oraz Jasiniec Pątnów tor 2. W celu usunięcia kolizji Zamawiający przewiduje wcześniejszą budowę Odcinka Obejściowego, który będzie czasowo wykorzystywany do poprowadzenia ww. torów linii 220 kv. Szczegółowy opis sposobu usunięcia kolizji zawarto w p Strona 9 z 66

10 Rysunek 4 Nacięcie linii 2x400 kv Pątnów Włocławek Azoty do linii 2x400 kv Pątnów Jasiniec. Rysunek poglądowy Strona 10 z 66

11 2.2. W zakres zamówienia wchodzi: 1) Prowadzenie działań z zakresu komunikacji społecznej przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 2) Uzyskanie na rzecz Zamawiającego prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. 3) Załatwienie wszelkich spraw formalnych i prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym uzyskanie wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych prawem. 4) Pozyskanie na rzecz Zamawiającego służebności przesyłu bez ograniczenia czasowego. 5) Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i uzyskanie opinii Zamawiającego. 6) Przebudowa obiektów kolidujących z projektowaną linią. 7) Demontaż dwóch torów istniejącej linii 220 kv na odcinku od SE Pątnów do SE Jasiniec (Jasiniec Pątnów tor 1 oraz Jasiniec Pątnów tor 2) nie wchodzi w zakres przedmiotowego zadania. Wykonawca będzie mógł zdemontować odcinki istniejących linii tylko w tych miejscach, w których będzie to niezbędne do przeprowadzenia prac związanych z realizacją zadania. 8) Zakup, dostawa, magazynowanie i transport na plac budowy niezbędnych materiałów do budowy linii. 9) Budowa linii wraz z dwoma traktami światłowodowymi OPGW 48J. 10) Przygotowanie miejsca połączenia (nacięcia) linii 400 kv w kierunku SE Włocławek Azoty, w uzgodnieniu z Zamawiającym. 11) Przebudowa linii 220 kv Bydgoszcz Zachód Jasiniec na odcinku od słupa nr 88 do bramek liniowych na terenie SE Jasiniec. 12) Wykonanie mostu kablowego na terenie SE Jasiniec, łączącego linię Bydgoszcz Zachód Jasiniec z rozdzielnią 220 kv. 13) Powiązanie linii z KSE w SE Pątnów i SE Jasiniec. 14) Wprowadzenie wiązek światłowodowych (2x48J) na przełącznice optyczne w stacjach SE Pątnów i SE Jasiniec. Światłowodowe kable stacyjne należy na terenie stacji prowadzić niezależnymi trasami. Trasy kabli należy uzgodnić na etapie projektu wykonawczego z PSE S.A. Departament Teleinformatyki oraz z PSE-Północ S.A. i z PSE-Zachód S.A. 15) Przeprowadzenie prób i badań odbiorczych. Strona 11 z 66

12 16) Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 17) Zgłoszenie zakończenia prac i uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń. 18) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i eksploatację linii Trasa linii Trasę linii powinien określić Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Przedstawiona w Studium Wykonalności trasa linii stanowi propozycję Zamawiającego, która nie jest wiążąca dla Wykonawcy. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za aktualność i prawidłowość zawartych w nim danych. Przy wyborze trasy linii należy uwzględnić następujące wymagania: a) linię należy prowadzić po nowej trasie, b) w uzasadnionych przypadkach np. na podejściach do stacji elektroenergetycznych, na terenach silnie zurbanizowanych oraz w obszarach chronionych ekologicznie dopuszcza się możliwość wykorzystania istniejących tras linii 220 kv. Prowadzenie na wspólnych konstrukcjach linii będącej przedmiotem zamówienia oraz linii należącej do innego właściciela wymaga wcześniejszej zgody Zamawiającego Budowa Odcinka Obejściowego linii 400 kv Jasiniec Pątnów w celu usunięcia kolizji istniejących linii 220 kv Jasiniec Pątnów tor 1 i tor 2 z planowaną Odkrywką Ościsłowo. Na terenie gminy Ślesin (obręby: Szyszyńskie Holendry, Szyszyn, Kijowiec, Kobylanki, Czartówek), powiat koniński, województwo wielkopolskie planowana jest lokalizacja Odkrywki Ościsłowo. Przez teren planowanej Odkrywki przebiegają w aktualnym stanie linie 220 kv Jasiniec Pątnów tor 1 i tor 2, których odcinki są przewidziane do demontażu w zakresie przedmiotowego zadania. Kolizja ww. linii z planowaną Odkrywką dotyczy następujących odcinków linii: a) tor 1 na odcinku od słupa nr 43 do słupa nr 56, b) tor 2 na odcinku od słupa nr 41 do słupa nr 51. Lokalizacja odkrywki wraz z przebiegiem linii została przedstawiona na rysunku - Załącznik nr 01. Kolizja ta powinna być usunięta do końca 2016 r. w celu umożliwienia rozpoczęcia eksploatacji złoża. Zamawiający przewiduje następujący sposób usunięcia ww. kolizji: 1. W ramach przedmiotowego zadania odcinek dwutorowy linii 400 kv Jasiniec Pątnów pomiędzy punktami A i B, zwany dalej Odcinkiem Obejściowym, zostanie Strona 12 z 66

13 wybudowany do końca 2016 r. (punkty A i B zostały zaznaczone na rysunku - Załącznik nr 05). Odcinek ten będzie pracował przejściowo na napięciu 220 kv w celu zapewnienia ciągłości pracy obu torów 220 kv Jasiniec Pątnów do czasu załączenia pod napięcie wybudowanej linii 400 kv Jasiniec Pątnów. 2. Staraniem Inwestora Odkrywki trasa Odcinka Obejściowego (przedstawiona na rysunku - Załącznik nr 05) została wprowadzona do SUiKZP oraz zostały złożone wnioski do gmin w sprawie uchwalenia MPZP. Zamawiający dopuszcza zmianę trasy Odcinka Obejściowego w stosunku do wprowadzonej do SUiKZP oraz w uzasadnionych przypadkach może uzgodnić przesunięcie położenia punktów granicznych A i B Odcinka Obejściowego. Dla planowanej trasy Odcinka Obejściowego została wykonana dokumentacja: a) mapa z zaznaczonym konturem planowanej odkrywki, pasami technologicznymi pod budowę linii NN i przebudowę linii WN oraz punktami granicznymi odcinka obejściowego (pkt. A i pkt. B), b) wykaz działek ewidencyjnych z zabudową, na których planowany jest pas technologiczny Odcinka Obejściowego linii 400 kv (od pkt. A do pkt. B). 3. W pasie technologicznym dla planowanej trasy Odcinka Obejściowego znajduje się linia 2x110 kv. Inwestor Odkrywki uzyska pozwolenie na przebudowę odcinka linii 2x110 kv, umożliwiającą uwolnienie terenu pod budowę Odcinka Obejściowego, a następnie wykona przedmiotową przebudowę odcinka linii 2x110 kv. Przebudowa linii 2x110 kv nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. 4. W ramach odrębnego zadania, staraniem Inwestora Odkrywki zostanie uzyskane pozwolenie na budowę połączeń liniowych pomiędzy istniejącymi liniami 220 kv Jasiniec Pątnów tor 1 i tor 2, a punktami A i B Odcinka Obejściowego. Następnie staraniem Inwestora Odkrywki zostaną wybudowane połączenia liniowe pomiędzy istniejącymi liniami 220 kv Jasiniec Pątnów tor 1 i tor 2, a punktami A i B Odcinka Obejściowego w celu zapewnienia ciągłości pracy obu tych relacji. 5. Po powiązaniu Odcinka Obejściowego z istniejącymi liniami 220 kv Jasieniec Pątnów tor 1 i tor 2, zostaną zdemontowane w ramach przedmiotowego zadania oba odcinki linii 220 kv Jasiniec Pątnów tor 1 i tor 2 kolidujące z planowaną Odkrywką Ościsłowo (do końca 2016 r.). Poniżej zestawiono zobowiązania Inwestora Odkrywki wraz z datami ich realizacji: 1. Inwestor Odkrywki doprowadzi do uchwaleń Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego obejmujących trasę Odcinka Obejściowego w terminie do r. Strona 13 z 66

14 2. Inwestor Odkrywki uzyska pozwolenie na przebudowę odcinka linii 2x110 kv, umożliwiającą uwolnienie terenu pod budowę Odcinka Obejściowego w terminie do r. 3. Inwestor Odkrywki wykona przebudowę odcinka linii 2x110 kv w celu uwolnienia terenu pod budowę Odcinka Obejściowego. Przebudowa odcinka linii 2x110 kv zostanie ukończona w terminie do r. 4. Inwestor Odkrywki uzyska pozwolenie na budowę połączeń liniowych pomiędzy istniejącymi liniami 220 kv Jasiniec Pątnów tor 1 i tor 2, a punktami A i B Odcinka Obejściowego w terminie do r. 5. Inwestor Odkrywki swoim staraniem wykona połączenia liniowe pomiędzy istniejącymi liniami 220 kv Jasiniec Pątnów tor 1 i tor 2, a punktami A i B Odcinka Obejściowego. Wykonanie połączeń liniowych zostanie ukończone w terminie do r. Zamawiający będzie informował na bieżąco Wykonawcę o postępach Inwestora Odkrywki w realizacji ww. działań, w terminie do 10 dni roboczych od wyznaczonych powyżej dat. Brak spełnienia przez Inwestora Odkrywki któregokolwiek z ww. warunków w podanych terminach będzie skutkował odstąpieniem przez Zamawiającego od wymagania budowy Odcinka Obejściowego przez Wykonawcę niniejszego zadania w terminie do końca 2016 r., o czym Zamawiający poinformuje bez zbędnej zwłoki Wykonawcę. Jednocześnie Wykonawca wyznaczy trasę linii 2x400 kv Jasiniec Pątnów według własnej koncepcji i lokalizacji torów prądowych, co oznacza, że załatwi własnymi siłami dla całej długości trasy linii wszelkie sprawy formalne i prawne niezbędne do realizacji inwestycji, w tym uzyskanie wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych prawem Wprowadzenia nowej linii do stacji energetycznych Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 Pątnów Stan istniejący Stacja 400/220/110 kv Pątnów znajduje się w zachodniej części miasta Konin. Zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi Natura Rozdzielnia 400 kv GIS w układzie 2S w obmiarze dwóch pól i pola pomiaru napięcia zainstalowana została w budynku. Do rozdzielni przyłączone są: blok 460 MW i autotransformator 400/220 kv ATR 2. W budynku przewidziano rezerwę miejsce dla czterech pól. Rozdzielnia 220 kv wybudowana została w latach 60-tych ubiegłego wieku, jako napowietrzna w układzie 3S w obmiarze 20 pól, systemy niesekcjonowane, dwa łączniki poprzeczne. Do rozdzielni 220 kv wprowadzone są linie 220 kv: Jasiniec 1, Jasiniec 2, Czerwonak, Konin I, Konin II, Podolszyce Strona 14 z 66

15 i Włocławek Azoty, linie blokowe 220 kv TB 2, TB 4, TB 5 i TB 6 z Elektrowni Pątnów, autotransformatory 400/220 kv ATR 2 i 220/110 kv ATR 1,oraz transformator rezerwowy potrzeb ogólnych elektrowni. Rozdzielnia 110 kv wybudowana została w latach 60-tych ubiegłego wieku, jako napowietrzna w układzie 2S, w obmiarze 25 pól, w rozwiązaniu konstrukcyjnym UI z jednym systemem sekcjonowanym i jednym łącznikiem podłużno-poprzecznym. Do rozdzielni 110 kv wprowadzone są linie 110 kv: Witkowo, Mogilno, Walcownia, Konin, Pakość, Kopalnia Kazimierz, Janikowo, Kleczew, Kopalnia Jóźwin 1, Kopalnia Pątnów, Piotrków Kujawski, linie blokowe 110 kv TB 1 i TB 3, dwie linie transformatorów potrzeb własnych Elektrowni TPW1 i TPW2 oraz autotransformator 220/110 kv ATR 1. Rozdzielnie 400kV i 220 kv powiązane są autotransformatorem 400/220 kv ATR 2. Rozdzielnie 220kV i 110 kv powiązane są autotransformatorem 220/110 kv ATR 1. Stan istniejcy stacji Pątnów przedstawia rysunek 5. Strona 15 z 66

16 Rysunek 5 Plan zagospodarowania SE Pątnów - stan istniejący. Rysunek poglądowy. Strona 16 z 66

17 Stan docelowy Docelowo rozdzielnia 400 kv składała będzie się z dwóch autonomicznych rozdzielni. Istniejąca rozdzielnia 400 kv, rozbudowana w etapie I, nie ulega zmianie w zakresie wyposażenia pól. Nowa projektowana rozdzielnia wnętrzowa 400 kv GIS będzie w układzie 3/2W w obmiarze 6 gałęzi. Systemy są sekcjonowane odłącznikami. Przyporządkowanie linii do sekcji systemów zapewnia najwyższą elastyczność pracy węzła zarówno dla stanów normalnych jak i podczas wyłączeń. Nowa rozdzielnia 400 kv będzie zainstalowana w budynku na terenie po zdemontowaniu rozdzielni 110 kv i fragmentu rozdzielni 220 kv, stanowiska autotransformatora 220/110 kv AT1 oraz budynku technologicznego. Do rozdzielni będą wprowadzone linie: osiem systemowych, dwa powiązania do istniejącej rozdzielni 400 kv oraz jedno połączenie autotransformatora mocy AT4. W rozdzielni pozostanie jedno pole rezerwowe. Wyjścia z rozdzielni 400 kv do bramek liniowych i bezpośrednio do autotransformatora AT4 wykonane zostaną szynoprzewodami w izolacji SF6 napowietrznej. Konstrukcje wysokie bramek krańcowych linii będą stalowe przestrzenne. Wprowadzenie linii 400 kv Kromolice ulegnie przebudowie. W budowie rozdzielni 220 kv przewiduje się: przeniesienie stanowiska autotransformatora 220/110 kv AT1 wraz z polem 220 kv, wyposażenie pola i zmianę wprowadzenia linii Podolszyce, wprowadzenie linii Sochaczew, przeniesienie jednego pola sprzęgła. Rozwiązania konstrukcyjne nowych elementów będą analogiczne jak istniejące. Istniejące urządzenia obwodów wtórnych zlokalizowane w budynku technologicznym zostaną zastąpione nowymi, zlokalizowanymi w budynku rozdzielni 110 kv. W rozdzielni 110 kv wybudowanej w etapie I nie przewiduje się zmian. Powiązanie rozdzielni 400 kv i 220 kv pozostaje bez zmian (istniejący autotransformator AT2), natomiast rozdzielnie 400 kv i 110 kv będą powiązane dwoma autotransformatorami: AT3 zainstalowanym w etapie I i nowym AT4. Powiązanie rozdzielni 220 kv i 110 kv zrealizowane będzie jednym autotransformatorem 220/110 kv, tak jak obecnie. Uwzględniono plany elektrowni wycofania dwóch bloków wprowadzonych obecnie na rozdzielnię 220 kv. Powiązania stacji z sieciami 400 i 220 kv KSE ulegnie zmianie w stosunku do stanu po realizacji etapu I: na rozdzielnię 400 kv wprowadzone będzie siedem nowych linii; na rozdzielnię 220 kv (w związku z likwidacją rozdzielni 220 kv w stacji Konin) wprowadzona zostanie linia Sochaczew, a linie Konin zmienią relacje na Adamów, linie Jasiniec zostaną zdemontowane. Strona 17 z 66

18 Wprowadzenie projektowanej linii dwutorowej 400 kv Pątnów Jasiniec do rozdzielni 400 kv w SE Pątnów a) Oba tory projektowanej linii należy zakończyć na bramkach na terenie SE Pątnów w układzie płaskim, b) Słup krańcowy na przedpolu stacji Pątnów należy postawić tak, aby nie kolidował on ze słupem krańcowym planowanej linii Kromolice Pątnów. Stan docelowy, oraz wprowadzenie projektowanej linii do SE Pątnów przedstawia Rysunek 6. Strona 18 z 66

19 Rysunek 6 Plan zagospodarowania SE Pątnów stan docelowy. Rysunek poglądowy. Strona 19 z 66

20 Rysunek 7 Schemat rozdzielni 400kV w SE Pątnów etap docelowy. Rysunek poglądowy Strona 20 z 66

21 Stacja 220/110 kv Jasiniec Stan istniejący Stacja 220/110 kv Jasiniec znajduje się w północno wschodniej części miasta Bydgoszcz. Zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi Natura Rozdzielnia 220 kv z autotransformatorami 220/110 kv i przynależnymi do nich polami 110 kv jest własnością PSE Operator S.A. Rozdzielnia 220 kv jest dwusystemowa, składa się z ośmiu pól (dwóch pól transformatorowych, pięciu pól liniowych, pola sprzęgła poprzecznego). Rozdzielnia110 kv jest zbudowana w układzie 2S (podwójny układ szyn zbiorczych). W jej skład wchodzi 19 pól, z czego do PSE S.A. należą dwa pola transformatorowe. Stan istniejcy stacji Jasiniec przedstawia rysunek 8. Strona 21 z 66

22 Rysunek 8 Plan zagospodarowania SE Jasiniec stan istniejący. Rysunek poglądowy Strona 22 z 66

23 Stan docelowy Etap docelowy zrealizowany zostanie w ramach zadania Budowa rozdzielni 400 kv w stacji 220/110 kv Jasiniec. Planowana rozdzielnia napowietrzna 400 kv GIS w układzie dwu wyłącznikowym. Rozbudowa stacji umożliwi: wprowadzenie linii dwutorowej 400 kv w kierunku Grudziądza (od strony północno-wschodniej), wprowadzenie linii dwutorowej 400 kv w kierunku Pątnowa ( od strony południowej), wprowadzenie linii jednotorowej 400 kv w kierunku Bydgoszcz Zachód ( od strony południowej), zainstalowanie dwóch autotransformatorów 400 kv o mocy 450 MVA, wprowadzenie linii blokowej 400 kv w kierunku Elektrociepłowni Bydgoszcz 430 MW. W celu zapewnienia ciągłości zasilania sieci dystrybucyjnej, rozdzielnia będzie budowana etapami. Istniejąca rozdzielnia 220 kv zostanie docelowo w całości zdemontowana. Wprowadzenie projektowanej linii do SE Jasiniec, przedstawia rysunek 9. Strona 23 z 66

24 Rysunek 9 Plan zagospodarowania SE Jasiniec - stan docelowy. Rysunek poglądowy Strona 24 z 66

25 Rysunek 10 Schemat rozdzielni 400 kv w SE Jasiniec etap docelowy. Rysunek poglądowy. Strona 25 z 66

26 Wprowadzenie projektowanej linii dwutorowej 400 kv Pątnów Jasiniec do rozdzielni 400 kv w SE Jasiniec i przebudowa linii Bydgoszcz Zachód Jasiniec: Wprowadzenie do rozdzielni 400 kv w SE Jasiniec projektowanej linii od strony południowej przedstawia rysunek 11. Wykonanie przewiduje się w następujący sposób: a) Dla celów niniejszej dokumentacji ustalono oznaczenia słupów dla linii 400 kv Bydgoszcz Zachód Jasiniec i dla projektowanej linii dwutorowej 400 kv Pątnów Jasiniec, oznaczając je literami od A do G. Ponumerowano również bramki rozdzielni GIS 400 kv. Bramkę nr 1 zarezerwowano dla linii blokowej EC Bydgoszcz. Bramkę nr 2 zarezerwowano dla wprowadzenia linii Bydgoszcz Zachód Jasiniec. Bramkę nr 3 i 4 zarezerwowano dla wprowadzenia odpowiednio torów 1 i 2 planowanej linii dwutorowej 400 kv Pątnów Jasiniec. b) Aby zapobiec krzyżowaniu się planowanej linii 400 kv Pątnów Jasiniec z istniejąca linią Bydgoszcz Zachód Jasiniec konieczne jest poprowadzenie istniejącej linii wspólnie z torem nr 1 planowanej linii 400 kv na nowych słupach dwutorowych w gabarycie 400 kv (odcinek A B). Tor nr 2 planowanej linii poprowadzony zostanie z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury linii Bydgoszcz Zachód Jasiniec (odcinek E G). c) Linia Bydgoszcz Zachód Jasiniec ze słupa nr 88 (C) zostanie włączona do słupa oznaczonego literą B linii dwutorowej 400 kv i będzie poprowadzona dalej do rozdzielni 400 kv na bramkę nr 2. Z uwagi na to, że linia Bydgoszcz Zachód Jasiniec pracuje czasowo na napięciu 220 kv konieczne będzie wykonanie czasowego mostu kablowego pomiędzy bramka nr 2 rozdzielni GIS 400 kv a słupem nr 94 (F) istniejącej linii Bydgoszcz Zachód Jasiniec. Słup 88 (C) będzie zdemontowany i w jego miejsce wybudowany nowy. Obecny slup jest słupem przelotowym, a w momencie realizacji inwestycji będzie konieczne wymienienie go na słup odporowo narożny, co umożliwi skierowanie wiązki przewodów roboczych w stronę słupa B. PSE S.A. dopuszcza zastosowanie typowego słupa odporowo-narożnego typu Y25, spełniającego wymagania normy PN-E :1998. PSE S.A. może w tym celu udostępnić posiadane projekty konstrukcyjne słupów Y25, spełniające wymagania ww. normy. Od słupa nr 88C do bramki nr 2 należy wybudować kabel OPGW skojarzony ze światłowodem 48J. Wykonać połączenie istniejącego kabla 24J z nowym 48J pozostawiając wolne włókna w mufie kablowej. Dla całej relacji wykonać pomiary zgodnie ze standardami PSE S.A dotyczącymi kabli światłowodowych OPGW. d) Między słupami nr D i 89 (E) oraz D i B zainstalowana zostanie nowa wiązka przewodów fazowych 3 x AL1F/34-UHST (odpowiednik konstrukcji AFL-8 Strona 26 z 66

27 350 mm 2 wg dawnej normy polskiej). Pomiędzy nowym słupem na stanowisku 88(C), a pierwszym nowoprojektowanym słupem na stanowisku B linii dwutorowej 400 kv należy zawiesić wiązkę przewodów fazowych 3 x AL1F/34-UHST (odpowiednik konstrukcji AFL mm 2 wg dawnej normy polskiej). W uzasadnionych technicznie przypadkach PSE S.A. może zaakceptować wiązkę przewodów fazowych 2 x 520-AL1/67-ST1A (odpowiednik konstrukcji AFL mm 2 wg dawnej normy polskiej), e) Pierwszym torem odcinka (zachodni) A B poprowadzona zostanie istniejąca 400 kv Bydgoszcz Zachód Jasiniec i ze słupa usytuowanego w punkcie A wprowadzona zostanie na bramkę nr 2 rozdzielni GIS 400 kv w SE Jasiniec. f) Drugim torem odcinka (wschodni) A B poprowadzony zostanie pierwszy tor planowanej linii 400 kv Jasiniec i ze słupa usytuowanego w punkcie A wprowadzony zostanie na bramkę nr 3 rozdzielni GIS 400 kv w SE Jasiniec. g) Tor 2 planowanej linii dwutorowej 400 kv Pątnów Jasiniec zostanie włączony w tor istniejącej linii Bydgoszcz Zachód Jasiniec, wykorzystując jej infrastrukturę od słupa nr 89 (E) do słupa nr 93 (G). Ze słupa nr 93 (G) istniejącej linii Bydgoszcz Zachód Jasiniec tor 2 planowanej linii 400 kv Pątnów Jasiniec zostanie wprowadzony do rozdzielni GIS 400 kv na bramkę nr 4. Strona 27 z 66

28 Rysunek 11 Wprowadzenie do SE Jasiniec wraz z przebudową linii Bydgoszcz Zachód Jasiniec Strona 28 z 66

29 Opis wykonania mostu kablowego 220 kv pomiędzy bramką nr 2 rozdzielni 400kV w SE Jasiniec, a słupem 94 (G) Bydgoszcz Zachód Jasiniec Ze względu na fakt, że linia jednotorowa Bydgoszcz Zachód Jasiniec, wybudowana w gabarytach linii 400 kv, zasilana jest napięciem 220 kv, ciąg liniowy na bramce nr 2 nie będzie dołączony do rozdzielni GIS 400 kv. Wykonawca powinien wykonać most kablowy 220 kv pomiędzy bramką nr 2 a słupem 94 (F) linii Bydgoszcz Zachód Jasiniec zlokalizowanym na terenie stacji. Na stacji pod przęsłem zerowym projektowanej linii 400 (220) kv zaplanowano zlokalizowanie konstrukcji pod głowice kablowe 220 kv i ograniczniki przepięć, a na słupie F istniejącej linii 220 kv zastosowane będą konstrukcje dodatkowe dla głowic kablowych 220 kv i ograniczników przepięć. Kable 220 kv należy ułożyć w ziemi, w otulinie z piasku. Ten stan będzie utrzymywany do momentu przebudowy stacji Jasiniec i uzyskania możliwości zasilenia linii Bydgoszcz Zachód Jasiniec napięciem 400 kv. W tym momencie zostanie zlikwidowane tymczasowe połączenie kablowe, a ww. linia zostanie dołączona przez bramkę nr 2 do rozdzielni 400 kv. Most kablowy, oraz plan zagospodarowania SE Jasiniec zostały przedstawione na rysunku Wymagania techniczne mostu kablowego: Wyszczególnienie Wartość Znamionowe napięcie sieci Najwyższe napięcie sieci trwałe Znamionowa częstotliwość napięcia Uziemienie punktu neutralnego sieci 220 kv 245 kv 50 Hz bezpośrednie Współczynnik uziemienia 1,3 Początkowy prąd zwarcia 3-fazowego Uziemienie żył powrotnych kabli Ułożenia kabli w kanale Szerokość pasa technologicznego linii 50 ka dwustronne Odległości między kablami 30 cm 5 m od osi środkowego kabla Tabela 2 Wymagania techniczne mostu kablowego. Strona 29 z 66

30 ZAKRES PRAC I CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.6. Prace przygotowawcze Zakres prac przygotowawczych obejmuje między innymi: 1) Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu programu komunikacji społecznej uwzględniającego ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wytyczne dla Wykonawcy w zakresie programu komunikacji społecznej przedstawione zostały w pkt. Procedura komunikacji społecznej w GK PSE dla inwestycji elektroenergetycznych. 2) Prowadzenie działań informacyjnych o inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem informowania społeczności lokalnej, również podczas uzyskiwania zgód i decyzji formalnoprawnych niezbędnych do realizacji inwestycji. 3) Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym podstawowych założeń do projektowania linii i podstawowych rozwiązań technicznych. Zamawiający wymaga dostarczenia na tym etapie m.in. obliczeń oddziaływań przyjętych do zaprojektowania słupów oraz zastrzega sobie prawo do skoreferowania tych obliczeń na własny koszt. Zamawiający wymaga również dostarczenia na tym etapie do akceptacji Zamawiającego, przed opracowaniem projektu wykonawczego, protokołów z badań typu oraz danych gwarantowanych oferowanego przewodu fazowego. 4) Wprowadzenie inwestycji do gminnych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP). 5) Sprawdzenie zgodności planowanej inwestycji z MPZP i w przypadku braku zgodności złożenie niezbędnych wniosków o wprowadzeniu projektowanej linii do właściwego MPZP (ewentualnie wniosku o zmianę MPZP) lub uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 6) Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i uzyskanie opinii Zamawiającego. Uzyskanie ostatecznej/ostatecznych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i sprawdzonej przez Wykonawcę w kontekście jej wykonalności i zgodności z prawem. Wypełnienie wszystkich warunków wynikających z tej decyzji. 7) Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie decyzji wodnoprawnej o ile będzie to wymagane. Wykonawca w przypadku konieczności opracowania operatu wodnoprawnego uzgodni go z Zamawiającym i po zatwierdzeniu przez właściwy organ dostarczy 3 egzemplarze Zamawiającemu. 8) Pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane. 9) Ustanowienie notarialnie służebności przesyłu dla budowy i eksploatacji linii na czas nieokreślony, w tym: Strona 30 z 66

31 a) uzgodnienie wzoru aktu notarialnego z Zamawiającym, b) zlecenie na własny koszt sporządzania przez biegłych rzeczoznawców posiadających licencję Rzeczoznawcy majątkowego, operatów szacunkowych dotyczących wyceny wartości prawa służebności przesyłu i odszkodowań dla właścicieli wszystkich nieruchomości związanych z budową inwestycji elektroenergetycznej, c) poniesienie wszystkich kosztów związanych z ustanowieniem służebności przesyłu z wpisem tych służebności do ksiąg wieczystych działek obciążanych, d) wypłata stosownych wynagrodzeń i/lub odszkodowań, w tym wypłata wynagrodzeń i/lub odszkodowań zasądzonych wyrokami sądowymi, e) ustanowienie służebności przesyłu na terenach Lasów Państwowych i ponoszenie opłat z tego tytułu do roku odbioru końcowego linii włącznie. Uwagi: Zakres prac związanych z ustanowieniem służebności przesyłu został uwzględniony w niniejszym PF-U w punkcie Prace przygotowawcze, jednak Zamawiający nie wymaga zakończenia tego zakresu przed rozpoczęciem prac budowlano-montażowych, ale w terminie określonym w umowie. Służebność przesyłu należy ustanowić na działkach znajdujących się w pasie technologicznym linii z wyjątkiem terenów zarządzanych przez Lasy Państwowe. Na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe służebność przesyłu należy ustanowić: f) w pasie wycinki podstawowej i dodatkowej określonej na dzień odbioru końcowego linii w przypadku konstrukcji leśnej, g) na obszarach wycinki pod słupy i drogi dojazdowe do słupów w przypadku konstrukcji nadleśnej linii. W przypadku, gdy w księdze wieczystej znajdują się działki gruntu, które nie znajdują się w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej, należy przed ustanowieniem służebności przesyłu założyć nową księgę wieczystą, do której przeniesione zostaną jedynie działki znajdujące się w pasie technologicznym i dla których ustanowiona zostanie służebność przesyłu. 10) Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji, w tym: a) ostatecznej decyzji o zmianie przeznaczenia i wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i/lub leśnej, o ile zajdzie taka potrzeba, Strona 31 z 66

32 b) ostatecznych decyzji administracyjnych, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zezwalających Wykonawcy na wycięcie lasów i pojedynczych drzew w niezbędnym zakresie dla realizacji inwestycji oraz poniesienie kosztów z tego wynikających. 11) Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie opinii Zamawiającego dotyczącej rozwiązań technicznych zawartych w projekcie budowlanym projektowanej linii. 12) Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany dla inwestycji oraz udzielającej pozwolenia na budowę. 13) Opracowanie projektu wykonawczego projektowanej linii i uzyskanie opinii Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skoreferowania na własny koszt programu prób obciążeniowych słupów wraz z projektem prototypów oraz wybranych tomów projektu wykonawczego konstrukcji wsporczych. 14) Uzyskanie zezwoleń na czasowe zajęcie pasów drogowych, na wykonanie prac w sąsiedztwie linii kolejowych, na wyłączenia linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych itp., niezbędnych do realizacji inwestycji na czas wykonywania prac. 15) Ponoszenie wszelkich opłat z tytułu pozyskanych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji do roku odbioru końcowego linii włącznie. 16) Wycinkę lasów, pojedynczych drzew i krzewów w niezbędnym zakresie. 17) Zlecenie na własny koszt sporządzenia przez biegłych rzeczoznawców posiadających licencję Rzeczoznawcy majątkowego, operatów szacunkowych dotyczących wyceny wartości prawa służebności przesyłu i odszkodowań dla właścicieli wszystkich nieruchomości związanych z budową linii elektroenergetycznej Prace budowlano-montażowe W tym między innymi: 1) budowa tymczasowych dróg dojazdowych oraz placów manewrowych niezbędnych do budowy linii, 2) wycinka lasów, pojedynczych drzew i krzewów w niezbędnym zakresie, 3) budowa fundamentów pod słupy, 4) wykonanie uziemień słupów, 5) dostawa i montaż słupów, 6) dostawa i montaż izolacji i przewodów oraz wykonanie naciągów przewodów fazowych linii, 7) dostawa i montaż przewodów odgromowych, w tym przewodów OPGW, 8) zabezpieczenie antykorozyjne słupów, 9) wykonanie oznakowania linii, 10) powiązanie linii z KSE, 11) wprowadzenie traktu światłowodowego do stacji i przełącznic (jeśli jest wymagane), 12) przygotowania miejsc pracy, dopuszczenia, nadzory nad pracami, Strona 32 z 66

33 2.8. Demontaż Demontaż obydwu torów istniejącej linii 220 kv Pątnów - Jasiniec nie wchodzi w zakres przedmiotowego zadania. Wykonawca będzie mógł tylko zdemontować odcinki istniejących linii 220 kv Jasiniec Pątnów tor 1 i 2 tylko w miejscach, w których będzie to niezbędne do przeprowadzenia prac związanych z realizacją zadania. Po połączeniu Odcinka Obejściowego z istniejącymi liniami 220 kv Jasieniec Pątnów tor 1 i tor 2, Wykonawca zdemontuje odcinki linii 220 kv Jasiniec Pątnów tor 1 i tor 2 kolidujące z planowaną Odkrywką Ościsłowo tj.: a) tor 1 od słupa nr 43 do słupa nr 56, b) tor 2 od słupa nr 41 do słupa nr 51, Słupy dla toru 1 tj. 43 i 56 oraz dla toru 2 tj. 41 i 51 nie będą demontowane. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zastosowanie środków umożliwiających ich pracę przy jednostronnym obciążeniu. Demontaż istniejącej linii 220 kv musi być realizowany w taki sposób, aby zapewnić ciągłość transmisji światłowodowych w relacji Pątnów Jasiniec, albo poprzez przełączenie na nową linię, a w przypadku konieczności demontażu przed wybudowaniem nowych traktów optycznych poprzez zapewnienie dróg obejściowych o długości światłowodowej porównywalnej z istniejącym traktem światłowodowym 24J. Demontaż istniejącego odcinka linii 220 kv Jasiniec Pątnów tor 1 i tor 2 kolidujące z planowaną Odkrywką Ościsłowo obejmuje swoim zakresem: 1. Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę/demontaż. 2. Demontaż przewodów fazowych i odgromowych. 3. Demontaż łańcuchów izolatorów. 4. Demontaż słupów. 5. Demontaż fundamentów słupów. 6. Demontaż uziemień słupów. 7. Uporządkowanie terenu. 8. Przekazanie do zagospodarowania izolatorów, fundamentów oraz innych materiałów stanowiących odpady zgodnie z ustawą o odpadach. 9. Sporządzenie wykazu ilościowego odzyskanych elementów metalowych linii oraz surowców wtórnych i przedstawienie go Zamawiającemu. 10. Przeprowadzenie analizy cen za złom oferowanych przez punkty skupu i uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla najkorzystniejszej oferty. Strona 33 z 66

34 11. Dostawa złomu stali i aluminium uzyskanego z rozbiórki linii do zaakceptowanych punktów skupu, (Zamawiający wystawi fakturę dla punktów skupu z terminem płatności 14 dni od daty wystawienia faktury za dostarczony przez Wykonawcę złom stalowy i aluminiowy). 12. Monitorowanie dokonania płatności na rzecz Zamawiającego przez punkty skupu. Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia zasad racjonalnej gospodarki odpadami zgodnie z głównym aktem prawnym regulującym problem gospodarki odpadami Ustawą z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U z późn. zm.), w tym między innymi należy również zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki odpadami przewidzieć odpowiednie kontenery na odpady. Należy prowadzić ich segregację. W związku z wykonywaniem prac demontażowych oraz budowlanych, w czasie których powstaną odpady: 1) Wykonawca stanie się wytwórcą i posiadaczem odpadów na mocy art.3 punkt 22 Ustawy o odpadach (Dz.U z późn. zm.), 2) Wykonawca spełni wymagania nałożone na wytwórcę odpadów zawarte ww. Ustawie, w nałożonych przez nią terminach, 3) Wykonawca przedłoży stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań pkt.1 i 2 oraz dokumenty potwierdzające przekazanie, zagospodarowanie lub utylizację powstałych w czasie prac odpadów zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, 4) Uzyskane decyzje oraz ww. dokumenty będą stanowiły załącznik do dokumentacji odbiorczej przekazywanej Zamawiającemu Przebudowa obiektów kolidujących Zakres prac i sposób dostosowania obiektów kolidujących (zbliżonych i skrzyżowanych) z budowaną linią wynika z potrzeb oraz uzgodnień z Właścicielami tych obiektów. Dotyczy to linii WN, SN, nn, linii telekomunikacyjnych i innych obiektów. Zakres prac obejmuje m.in.: 1) Uzyskanie od właścicieli obiektów kolidujących warunków przebudowy i przekazanie ich Zamawiającemu do wiadomości, 2) Załatwienie spraw formalno-prawnych niezbędnych do przebudowy, opracowanie i uzgodnienie z właścicielami obiektów kolidujących projektów budowlanych przebudowy wraz z uzyskaniem decyzji i uzgodnień wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz uzgodnienie warunków realizacji przebudów i trybu przekazania przebudowanych obiektów do eksploatacji, 3) Wykonanie przebudowy obiektów kolidujących z Linią, 4) Opracowanie projektów powykonawczych, 5) Doprowadzenie do pozytywnych odbiorów końcowych przebudowywanych obiektów przez ich właścicieli. Strona 34 z 66

35 2.10. Zakończenie budowy linii Zakres prac obejmuje między innymi: 1) Uporządkowanie terenu budowy oraz wykonanie mikroniwelacji i makroniwelacji terenu na stanowiskach słupów, 2) Realizacja zapisów uzyskanych pozwoleń i decyzji, jeżeli dotyczy, w zakresie nałożonych warunków realizacji inwestycji, 3) Wypłata odszkodowań lub naprawa szkód powstałych w trakcie realizacji inwestycji, 4) Wykonanie badań traktu światłowodowego linii, 5) Wykonanie pomiarów parametrów elektrycznych linii, 6) Udział w załączeniu linii do pracy w ruchu próbnym i przeprowadzanych w jego trakcie próbach napięciowych i obciążeniowych, 7) Wykonanie pomiarów pola elektrycznego i magnetycznego, hałasu linii, 8) Opracowanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji linii, inwentaryzacji geodezyjnej oraz paszportu linii, 9) Wprowadzenie trasy linii do państwowych zasobów geodezyjnych, 10) Usunięcie z państwowych zasobów geodezyjnych zdemontowanej linii (jeśli dotyczy), 11) Opracowanie kompletu dokumentacji zgłoszeniowej w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia roku w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne. Uzgodnienie dokumentacji zgłoszeniowej z Zamawiającym a następnie w porozumieniu z PSE Północ S.A. dokonanie zgłoszenia do właściwego terenowo urzędu, 12) Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego o ile będzie wymagane, 13) Przesłanie informacji zawartych w zgłoszeniach, o których mowa powyżej Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Sanitarnemu, 14) Poinformowanie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania o planowanym terminie oddania obiektu do użytkowania i zakończenia rozruchu instalacji, 15) Uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia na użytkowanie linii (jeśli dotyczy) lub zgłoszenie do organów nadzoru budowlanego o planowanym przystąpieniu do użytkowania linii oraz uzyskanie potwierdzenia o braku uwag do zgłoszenia, 16) Udział w odbiorze końcowym linii, Strona 35 z 66

36 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Wymagania techniczne Wymagania dotyczące projektowanej linii Standardy do projektowania Dwutorowa linia 400 kv Pątnów Jasiniec powinna być zaprojektowana zgodnie z: 1) normą PN-EN :2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kv. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne wraz ze zmianą opublikowaną jako PN-EN :2005/A1:2009 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kv - Część 1: Wymagania ogólne - Specyfikacje wspólne. Zmiana do Normy Europejskiej, 2) Narodowym Aspektem Normatywnym dla Rzeczypospolitej Polskiej (zwanym dalej NNA), opublikowanym jako PN-EN :2010 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kv Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych Polska wersja EN :2001, 3) normami przywołanymi w NNA i niniejszej specyfikacji, 4) obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi elektroenergetycznych linii napowietrznych Podstawowe założenia projektowe linii Wyszczególnienie Wartość Przewody fazowe wiązka 3 x 408- AL1F/34-UHST 1) Projektowa temperatura przewodów fazowych +80 o C Max długość sekcji odciągowej m 2) Maksymalna rozpiętość przęsła wiatrowego 450 m 2) Maksymalna rozpiętość przęsła ciężarowego 585 m 2) Szerokość pasa technologicznego linii Maksymalna liczba przęseł w sekcji odciągowej 9 2) Maksymalna liczba przęseł w sekcji odciągowej, w której występuje skrzyżowanie z autostradą lub z drogą ekspresową Tabela 3 Podstawowe założenia projektowanej linii Wymagania klimatyczne Linię należy zaprojektować w sposób zapewniający prawidłową jej pracę w warunkach odpowiadających strefie obciążeń wiatrem I oraz w strefie obciążeń oblodzeniem S1. 70 m 3 2) 1 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może określić lub zaakceptować inny rodzaj wiązki 2 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zaakceptować wyższą wartość Strona 36 z 66

37 Wymagania elektryczne Napięcia probiercze izolacji doziemnej Izolacja doziemna linii powinna być zaprojektowana na następujące poziomy napięć: Wyszczególnienie Napięcie znamionowe Najwyższe napięcie robocze Znamionowe napięcie udarowe łączeniowe Znamionowe napięcie udarowe piorunowe Tabela 4 Wymaganie elektryczne. Wartość 400 kv 420 kv kv kv Wytrzymałość zwarciowa: Dobór elementów linii do warunków zwarciowych należy dokonać na podstawie obliczonych dla danej linii wartości prądu zwarcia i czasu trwania zwarcia. Do obliczeń należy przyjąć następujące założenia: Stacja Szw 3F 1F 3IO Xo/X1 Udział [GVA] [ka] [ka] [ka] [-] Jasiniec 20,3 29,3 29,2 29,2 1,02 Pątnów 3,1 4,5 3,9 2,7 Włocławek 2,0 2,9 2,6 2,0 Pątnów 18,0 26,1 26,1 26,1 0,99 Jasiniec 3,4 4,8 4,1 2,6 Włocławek 2,7 3,9 3,6 3,0 Włocławek 10,9 15,7 17,4 17,4 0,70 Pątnów 4,1 6,0 5,2 2,4 Jasiniec 2,9 4,1 3,6 1,6 Tabela 5 Wytrzymałość zwarciowa Konstrukcje wsporcze Konstrukcje Dopuszcza się konstrukcje wsporcze zaprojektowane, jako stalowe kratownice przestrzenne lub stalowe pełnościenne rurowe. Na etapie projektu wykonawczego Zamawiający może zaakceptować w uzasadnionych przypadkach również i inne konstrukcje stalowe, nie stosowane do tej pory w kraju np. konstrukcje zawierające zarówno elementy kratownicowe jak i rurowe. Zamawiający dysponuje projektem konstrukcyjnym dwutorowych słupów serii E33, które Wykonawca może wykorzystać w projektowanej linii. Seria słupów E33 została zaprojektowana wg normy PN-EN 50341:2005 wraz z załącznikiem krajowym PN-EN :2010, przy czym projekt konstrukcji słupów wykonano w oparciu o normy PN-B-03205:1996 oraz PN-B-03200:1990. Konstrukcje wsporcze powinny spełniać wymagania zawarte w Załączniku 1 do Standardowych Specyfikacji Technicznych Linia napowietrzna 400 kv - Słupy. Przy projektowaniu konstrukcji Strona 37 z 66

38 wsporczych należy stosować zasady przedstawione w Załączniku 10 Specyfikacji PSE S.A. Linia napowietrzna 400 kv projektowanie słupów. Do linii należy zaprojektować serie słupów, zawierającą co najmniej słupy przelotowe i mocne. W przypadku zastosowania słupów kratowych wartość podwyższenia (obniżenia) słupów nie powinna być mniejsza niż 3 m. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zaakceptować inną wartość. Odcinek Obejściowy należy ograniczyć słupami mocnymi, które powinny być zaprojektowane dla stanu przejściowego (gdy Odcinek Obejściowy będzie częścią torów 220 kv) oraz stanu docelowego (gdy Odcinek Obejściowy będzie częścią wybudowanej linii 400 kv) Gabaryty słupów Gabaryty słupów serii E33 zostały zaprojektowane przy uwzględnieniu łańcuchów izolatorów, których rysunki zamieszczono w Załączniku 11 do Standardowych Specyfikacji Technicznych pt. Nowa seria słupów E33. Zastosowanie łańcuchów izolatorów zamieszczonych w Załączniku nie jest obowiązkowe. Zamawiający zaakceptuje inne łańcuchy, jeśli będą spełnione wymagania norm PN-EN oraz NNA w zakresie odstępów wewnętrznych z następującymi uzupełnieniami: Odstępy izolacyjne wewnętrzne i zewnętrzne należy zwymiarować wg metody empirycznej podanej w NNA z następującymi zastrzeżeniami: 1) Wartość Del określoną w Tablicy 5.5/PL.1 NNA należy traktować jako minimalną. Wewnętrzne odstępy izolacyjne doziemne powinny być tak dobrane, aby zapewnić wytrzymałość elektryczną układów izolacyjnych określoną w punkcie Wymagania elektryczne, 2) Linia powinna być tak zaprojektowana, aby odległość a som była odległością pomiędzy górnym, a dolnym elementem osprzętu ochronnego najkrótszego łańcucha izolatorów. Podane w p PL.2 NNA wymaganie należy rozumieć w ten sposób, że w każdym zaprojektowanym układzie izolacyjnym linii odległość wewnętrzna pomiędzy częściami pod napięciem, a uziemioną konstrukcją przy bezwietrznej pogodzie powinna być co najmniej o 5% większa od a som, 3) Zewnętrzne odstępy izolacyjne pionowe powinny być zwymiarowane z zapasem 0,5 m w stosunku do wartości określonych w NNA. Dla słupów nowo projektowanych w ramach niniejszego zamówienia obowiązują następujące wymagania: 1) Gabaryty słupów mocnych powinny być tak zwymiarowane, aby mostki prądowe mogły być zawieszone swobodnie. Rozwiązania słupów mocnych z łańcuchami izolatorowymi podtrzymującymi mostek mogą być zastosowane jedynie w przypadkach uzgodnionych z Zamawiającym (np. słupy na dużych załomach linii). 2) Przy określaniu gabarytów słupów przelotowych należy uwzględnić: a) dopuszczalny kąt załomu linii na słupie o wartości 2, Strona 38 z 66

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV MIKUŁOWA ŚWIEBODZICE ZĄBKOWICE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV PLEWISKA GRANICA RP....54

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BUDOWA LINII 400 kv CZARNA PASIKUROWICE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BUDOWA LINII 400 kv CZARNA PASIKUROWICE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: BUDOWA LINII 400 kv CZARNA PASIKUROWICE CZĘŚĆ II A PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, październik 2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część II SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł zadania inwestycyjnego: ZAWIESZENIE PRZEWODÓW FAZOWYCH DRUGIEGO (PÓŁ- NOCNEGO) TORU LINII 400 kv ŁOMŻA OSTROŁĘKA Konstancin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: BUDOWA LINII 400 KV JASINIEC GRUDZIĄDZ PO NOWEJ TRASIE CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin - Jeziorna, lipiec

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kv Chełm Lublin Systemowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kv Chełm Lublin Systemowa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kv Chełm Lublin Systemowa CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) TOM I OPIS Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka

Bardziej szczegółowo

UDA-POIS / Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Operator S.A ,89 zł ,00 zł

UDA-POIS / Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Operator S.A ,89 zł ,00 zł Umowa nr Tytuł projektu Beneficjent UDA-POIS.10.01.00-00-002/11-00 Budowa linii Miłosna-Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 1. INFORMACJE PODSTAWOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU UMOWY SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ("Zamawiający") realizuje projekt budowy instalacji do wychwytywania,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWA LINII 220 KV KIELCE PIASKI RADKOWICE WRAZ Z ROZBUDOWĄ STACJI KIELCE PIASKI I STACJI RADKOWICE ROZDZIAŁ I OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU I:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: BUDOWA LINII 400 kv RELACJI GRUDZIĄDZ PELPLIN GDAŃSK PRZYJAŹŃ CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin - Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: BUDOWA LINII 400 kv RELACJI GRUDZIĄDZ PELPLIN CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin - Jeziorna, luty 2013 r.

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe do przetargu FZ-Z/P386/15: Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło.

Wymagania szczegółowe do przetargu FZ-Z/P386/15: Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło. Wymagania szczegółowe do przetargu FZ-Z/P386/15: Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło. 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa połączenia linii napowietrznej relacji

Bardziej szczegółowo

Elektro - Energo - Projekt s.c.

Elektro - Energo - Projekt s.c. 31 416 KRAKÓW ul. Dobrego Pasterza 187/2 NIP: 945-19-77-405 tel (12) 640 62 40; fax (12) 410 02 65 www.eeprojekt.pl Elektro - Energo - Projekt s.c. EEP Nr opracowania: 413-E01 Tom: Egz. I KONCEPCJA PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO pod linię 400kV Miłosna Siedlce Ujrzanów dla części wsi: Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka Czarnińska,

Bardziej szczegółowo

2 OPIS TECHNICZNY 2 3 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 3 4 SPIS RYSUNKÓW 4

2 OPIS TECHNICZNY 2 3 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 3 4 SPIS RYSUNKÓW 4 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA. 2 2 OPIS TECHNICZNY 2 2.1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 2 2.2 STAN ISTNIEJĄCY 2 2.3 DEMONTAŻ SŁUPÓW W LINII NAPOWIETRZNEJ SN 15 KV 2 2.4 MONTAŻ SŁUPÓW W LINII NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Budowa i remont drogi ul.okopowa wraz z infrastrukturą odwadniającą w Przeworsku - Branża elektryczna oświetlenie.

Budowa i remont drogi ul.okopowa wraz z infrastrukturą odwadniającą w Przeworsku - Branża elektryczna oświetlenie. PROJEKT BUDOWLANY TOM - ENERGETYKA OŚWIETLENIE CZĘŚĆ OPISOWA Dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. BUDOWA I REMONT DROGI UL.OKOPOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ODWADNIAJĄCĄ 1 1. Strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYTYCZNE PROJEKTOWE Przebudowa jednotorowej linii napowietrznej 110 kv relacji GPZ Pokój GPZ Namysłów Opracował Dział Inwestycji TI3 przy

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 4 Zamawiający oczekuje, by dla prac modernizacyjnych na linii 400kV Rokitnica Tucznawa

Pytanie nr 4 Zamawiający oczekuje, by dla prac modernizacyjnych na linii 400kV Rokitnica Tucznawa Załącznik nr 1 Pytanie nr 1 Zamawiający informuje, Ŝe uzyskanie pozwolenia na budowę linii relacji: stacja Łagisza istniejąca linia 400kV Rokitnica Tucznawa jest przedmiotem odrębnego zadania. Jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kv Chełm - Lublin Systemowa. Spiczyn r.

Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kv Chełm - Lublin Systemowa. Spiczyn r. Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kv Chełm - Lublin Systemowa Spiczyn 10.01.2017 r. Inwestor Operator Elektroenergetycznego Systemu Przesyłowego. Właściciel Infrastruktury Przesyłowej. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Numer kodowy 400kV.0 PL/2013y1 TYTUŁ LINIA NAPOWIETRZNA OPRACOWANO: DEPARTAMENT EKSPLOATACJI ZATWIERDZONO DO STOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY I. Nazwa zamówienia: Przebudowa linii energetycznej SN-15 kv zasilającej VOR2, DME i ACC w miejscowości Sudół, gmina Jędrzejów. II. III. Adres obiektu budowlanego, którego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II.A SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY)

CZĘŚĆ II.A SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY) CZĘŚĆ II.A SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY) BUDOWA LINII 2 x 400 kv OD STACJI CZARNA DO STACJI POLKOWICE str.26 Spis treści CZĘŚCI II.A: CZĘŚĆ II.A.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BUDOWA ODCINKA LINII 400 kv RELACJI KROMOLICE PĄTNÓW OD SŁUPA NR 10 DO STACJI 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BUDOWA ODCINKA LINII 400 kv RELACJI KROMOLICE PĄTNÓW OD SŁUPA NR 10 DO STACJI 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: BUDOWA ODCINKA LINII 400 kv RELACJI KROMOLICE PĄTNÓW OD SŁUPA NR 10 DO STACJI 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.B. PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 SZLAK GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA

PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 SZLAK GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 SZLAK GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA 2.0.7.2. ZASILACZE TRAKCYJNE I KABLE POWROTNE Z PT ORŁOWO 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1 Podstawa opracowania str. 7 1.2 Normy i

Bardziej szczegółowo

Sławno, dnia 10 września 2013 r.

Sławno, dnia 10 września 2013 r. Sławno, dnia 10 września 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO ORAZ ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: PRZEBUDOWA ODCINKA LINII NAPOWIETRZNEJ 220 KV MORZYCZYN POLICE NA LINIĘ KABLOWĄ CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U)

Bardziej szczegółowo

Farma Wiatrowa Bogoria Sp. z o.o. Zestawienie odpowiedzi na pytania do SIWZ, które wpłynęły do prowadzącego postępowanie

Farma Wiatrowa Bogoria Sp. z o.o. Zestawienie odpowiedzi na pytania do SIWZ, które wpłynęły do prowadzącego postępowanie Kraków, 8 grudnia 2014 roku Zestawienie odpowiedzi na pytania do SIWZ, które wpłynęły do prowadzącego postępowanie 1. W załączniku nr 2 Projekt Wykonawczy brakuje tomu N2 Powiązania telekomunikacyjne z

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv relacji Poręba Czeczott oraz Poręba Byczyna Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Stan istniejący 2.2. Projektowane zmiany 3. Zestawienie materiałów 4. Rysunki rys.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ZALICZNIKOWYCH KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH I NAPOWIETRZNYCH TELEFONICZNYCH CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 INWESTYCJA : BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BUDOWA DWUTOROWEJ LINII 400 KV KOZIENICE - OŁTARZEW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BUDOWA DWUTOROWEJ LINII 400 KV KOZIENICE - OŁTARZEW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BUDOWA DWUTOROWEJ LINII 400 KV KOZIENICE - OŁTARZEW CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF U) 1 z 110 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 2. Adres

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv relacji Połaniec Klikowa Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PRZEBUDOIWA AMFITEATRU POD GROJCEM W ŻYWCU PRZEBUDOWA STACJI TRAFO AMFITEATR

TEMAT: PRZEBUDOIWA AMFITEATRU POD GROJCEM W ŻYWCU PRZEBUDOWA STACJI TRAFO AMFITEATR NIP 553-148-20-52 tel... 0/?/33/ 860-22-66 TEMAT: PRZEBUDOIWA AMFITEATRU POD GROJCEM W ŻYWCU PRZEBUDOWA STACJI TRAFO AMFITEATR TREŚĆ: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY LINII KABLOWEJ 15kV, STACJI

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp Przedmiot dokumentacji Podstawowe dokumenty do opracowania projektu Zakres opracowania

I. Wstęp Przedmiot dokumentacji Podstawowe dokumenty do opracowania projektu Zakres opracowania I. Wstęp...2 1. Przedmiot dokumentacji....2 2. Podstawowe dokumenty do opracowania projektu...2 3. Zakres opracowania...2 4. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa...3 5. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB POLANICA-ZDRÓJ, LIPIEC 2012R. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania techniczne

1. Wymagania techniczne SPIS TREŚCI 1. Wymagania techniczne... 3 2. Przedmiot zamówienia... 4 3. Lokalizacja przedmiotu zamówienia... 4 4. Stan planowany / zakres prac... 4 5. Rzeczowy zakres prac... 4 6. Wymagania dodatkowe...

Bardziej szczegółowo

SM/ST/2006/5 Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane i pełnoizolowane)

SM/ST/2006/5 Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane i pełnoizolowane) SM/ST/2006/5 Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane i pełnoizolowane) 1. Warunki ogólne 1.1. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY GMINA MILANÓWEK PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Roboty budowlane z projektowaniem sieci wodociągowej Adres inwestycji: Milanówek, ul. Wiatraczna (droga boczna dz. nr ew. 53/8 obr. 07-03),

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY BUDOWA LINII 220 KV RADKOWICE KIELCE PIASKI WRAZ Z ROZBUDOWĄ STACJI KIELCE PIASKI I STACJI RADKOWICE ROZDZIAŁ II A SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LINIA 220 KV RADKOWICE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA BUDOWY LINII 400 kv Ełk Łomża CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Budowa linii 400 kv Ełk Łomża 2 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: I. Oświadczenie II. Opis techniczny

Spis zawartości: I. Oświadczenie II. Opis techniczny PROJEKT WYKONAWCZY 1 Spis zawartości: I. Oświadczenie II. Opis techniczny 1.Wstęp...2 Przedmiot opracowania...2 Podstawa opracowania...2 Materiały wyjściowe...2 Podstawowe przepisy i normatywy...2 Działki,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Ul. Górna Droga 5 lok Warszawa PROJEKT BUDOWLANY

Ul. Górna Droga 5 lok Warszawa PROJEKT BUDOWLANY Ul. Górna Droga 5 lok. 4 02-495 Warszawa PROJEKT BUDOWLANY Budowa ulic i ścieżek rowerowych w mieście Wysokie Mazowieckie wraz z infrastrukturą techniczną w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i płynności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 9 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zadanie: Adres: Nazwy i kody: kod wiodący: uzupełniające: Przebudowa dojazdu od ul. Sobieskiego do siedziby ZUM Skierniewice ul. Sobieskiego Obręb geodezyjny:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o powiązanych inwestycjach elektroenergetycznych: STACJA. ELEKTRO- ENERGETYCZNA 400/220/110 kv KIELCE STACJA ELEKTROENERGETYCZNA

Informacja o powiązanych inwestycjach elektroenergetycznych: STACJA. ELEKTRO- ENERGETYCZNA 400/220/110 kv KIELCE STACJA ELEKTROENERGETYCZNA Informacja o powiązanych inwestycjach elektroenergetycznych: Rozbudowa stacji 220/110 kv Kielce Piaski Rozbudowa stacji 220/110 kv Radkowice Budowa linii napowietrznej 220 kv, łączącej obie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja stacji

Rozbudowa i modernizacja stacji Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kv Mikułowa Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy 43-300 Bielsko-Biała, ul. Rybna 4, tel.: 0 33 8100-274, e-mail kamsc@wp.pl OBIEKT: ADRES: Oświetlenie uliczne Bielsko-Biała ul. Dożynkowa gm. kat. 0038 Stare Bielsko INWESTOR: GMINA BIELSKO BIAŁA TEMAT

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zadania: Doposażenie pól rezerwowych nr 9 i 15 rozdzielnicy 15kV w GPZ Kleszczów w komplet obwodów pierwotnych i wtórnych. Adres obiektu budowlanego: Stacja elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY SOBOLEW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WÓJT GMINY SOBOLEW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WÓJT GMINY SOBOLEW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POD LINIĘ ELEKTROENERGETYCZNĄ 400 KV KOZIENICE SIEDLCE UJRZANÓW OBEJMUJĄCY OBSZAR CZĘŚCI OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH OSTROŻEŃ DRUGI, GOŃCZYCE,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1P/00336053/5 położona w Krakowie przy ul. Grabczaka. W skład

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYMIANĘ PRZEWODU OPGW NA LINII 220kV W RELACJI KOPANINA- WIELOPOLE, KOPANINA-KATOWICE ORAZ MONTAŻ PRZEWODU OPGW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych KOLIZJA LINII NAPOWIETRZNEJ SN Z DROGĄ SERWISOWĄ DS-2

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych KOLIZJA LINII NAPOWIETRZNEJ SN Z DROGĄ SERWISOWĄ DS-2 EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk SSF Ingenieure AG Domagkstraße 1a 80807 München PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Przebudowa kolizji elektroenergetycznych KOLIZJA LINII NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONAWCZE. data i podpis. data i podpis

WYTYCZNE WYKONAWCZE. data i podpis. data i podpis WYTYCZNE WYKONAWCZE Nazwa zadania : Program SAIDI 35% Wymiana linii napowietrznej SN L-584 na izolowaną w systemie PAS na odcinku przechodzącym przez tereny leśne od słupa nr 31 do do słupa Nr 48 odgałeźienie

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii 400 kv Kozienice Miłosna

Budowa dwutorowej linii 400 kv Kozienice Miłosna Budowa dwutorowej linii 400 kv Kozienice Miłosna z wykorzystaniem korytarza istniejącej linii Inwestor Wykonawca 1 O inwestycji Istniejąca jednotorowa linia 400 kv relacji Kozienice Miłosna została zaprojektowana

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 102531-2016 z dnia 2016-06-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lesznowola Ad. ZADANIA NR 1 Zamawiający oczekuje realizacji zadania polegającego na opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/409/2016.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/409/2016. DI/II/1236/16 Chorzów, dnia 30.08.2016 r. Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/409/2016. W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania pn.: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zakres Techniczny Zamówienia (ZTZ) zadanie: Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Sokołów woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice.

Zakres Techniczny Zamówienia (ZTZ) zadanie: Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Sokołów woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice. Zakres Techniczny Zamówienia (ZTZ) zadanie: Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Sokołów woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice. Strona 1 z 6 1. Nazwa zadania: Przyłączenie do sieci

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej dobudowa oświetlenia ulicznego wymiana słupów. Inwestor : Gmina Proszków. Lokalizacja : Winów ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE Janusz Malinowski 18-400 ŁOMśA ul. KAZAŃSKA 16/31 NIP: 718-123-96-64 R-451207329 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Miejscowość: Temat: STARE KUPISKI gm. ŁomŜa Przebudowa kabli telefonicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: BUDOWA LINII 400 kv EŁK BIS - GRANICA RP CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Konstancin - Jeziorna, styczeń 2013 r. 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005

PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005 INWESTYCJA: Modernizacja linii kolejowej E 59 CCI 2007PL161PR001 Odcinek Wrocław Poznań, Etap II p. odg. Wrocław Grabiszyn km 1.700 granica woj. dolnośląskiego km 59.697 Lokalizacja projektu: Kraj Polska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.......................................................................... 9 1.1. Podstawowy zakres wiedzy wymagany przy projektowaniu urządzeń piorunochronnych................................................

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Program Funkcjonalno - Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa ul. 15 Lipca w Prostkach w ciągu drogi powiatowej nr 1680 N zaprojektuj i wybuduj. Program Funkcjonalno - Użytkowy CPV: 45221111-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Część formalno-prawna 6. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I POŁĄCZENIE ULICY AUTOSTRADA POZNAŃSKA Z AUTOSTRADĄ A-6 W SZCZECINIE PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH

S P I S T R E Ś C I POŁĄCZENIE ULICY AUTOSTRADA POZNAŃSKA Z AUTOSTRADĄ A-6 W SZCZECINIE PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH S P I S T R E Ś C I 1. Charakterystyka ogólna 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot projektu 1.3. Uzgodnienia 1.4. Inwestor 1.5. Wykonawca dokumentacji 2. Charakterystyka techniczna 2.1. Informacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Program funkcjonalno użytkowy: budowa stacji 400/110 kv SE Pelplin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MONTAŻ AUTOTRANSFORMATORA 220/110 kv W SE PELPLIN CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY PROJEKT CELOWY Nr 6T07 2004 C/6413 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONAWCZE. data i podpis. data i podpis

WYTYCZNE WYKONAWCZE. data i podpis. data i podpis WYTYCZNE WYKONAWCZE Nazwa zadania : SAIDI 35% Wymiana słupów o niezadowalającym stanie techniczym wraz z wymian izolatorów ceramicznych na kompozytowe na odcinku linii napowietrznej SN L-753 od słupa NR

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_LitpolLink 18/04/2011- ID:2011-055386 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami Informator dla właścicieli nieruchomości Inwestycja liniowa Inwestor O inwestycji Budowa

Bardziej szczegółowo

PN-EN 50341:2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kv

PN-EN 50341:2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kv SŁUPY ENERGETYCZNE Szanowni Państwo, Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce nową broszurę techniczną słupów energetycznych firmy Europoles. Energetyka to jedna z najważniejszych gałęzi przemysłu.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E-00.00.02 PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2882D, UL. BYSTRZYCKA, W GRANICACH ADMINISTRACCYJNYCH M. WAŁBRZYCH 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko Strzyżów

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko Strzyżów Zamawiający: Strzyżów, 2010-06-30 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko Strzyżów Kod zamówienia wg CPV 71320000-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok Obręb: 7 Działki: 25; 30; 27

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok Obręb: 7 Działki: 25; 30; 27 Egz. NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU STADIUM: Materiały do zgłoszenia przebudowy drogi w zakresie nawierzchni jezdni. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok

Bardziej szczegółowo

Modernizacja. Odpowiedzialne budowanie. Inwestycja liniowa Inwestycja liniowa

Modernizacja. Odpowiedzialne budowanie. Inwestycja liniowa Inwestycja liniowa Modernizacja linii elektroenergetycznej Budowa dwutorowej linii 400 kv relacja Ostrów - Pasikurowice RP 400 kv Ełk-granica Odpowiedzialne budowanie Inwestycja liniowa Inwestycja liniowa Inwestor Inwestor

Bardziej szczegółowo

Informator. Szanowni Państwo! Przebudowa linii 110 kv Leszno Gronowo Wschowa. dla mieszkańców gmin. Święciechowa, Lipno, Wschowa

Informator. Szanowni Państwo! Przebudowa linii 110 kv Leszno Gronowo Wschowa. dla mieszkańców gmin. Święciechowa, Lipno, Wschowa Przebudowa linii 110 kv Leszno Gronowo Wschowa i Informator dla mieszkańców gmin Święciechowa, Lipno, Wschowa Szanowni Państwo! Firma PBE ELBUD Warszawa rozpoczyna przebudowę jednego z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Temat: Obostrzenia przy skrzyżowaniach i zbliżeniach.

Temat: Obostrzenia przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. Temat: Obostrzenia przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. 1. Jak się określa? Obostrzenie określa wiele dodatkowych wymagań dotyczących odcinka linii wymagającego zwiększonego bezpieczeństwa. Wiąże się to

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Pracownia Projektowa ELBI STARE BIELICE 70, 76-039 Biesiekierz MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: Koszalin lipiec 2009r. STADIUM OPRACOWANIA: P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE: BRANŻA: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY ZASILAJĄCYCH SCENĘ TERENÓW REKREACYJNYCH NAD ZALEWEM ARKADIA W SUWAŁKACH

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY ZASILAJĄCYCH SCENĘ TERENÓW REKREACYJNYCH NAD ZALEWEM ARKADIA W SUWAŁKACH P.P.U. INSTALATOR s.c. A.Śliwiński, J.Panasewicz 16-400 Suwałki ul. Sejneńska 63 PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY ZASILAJĄCYCH SCENĘ TERENÓW REKREACYJNYCH NAD ZALEWEM ARKADIA W SUWAŁKACH Adres inwestycji: Suwałki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2.

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Opole maj 2009 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Stadium dokumentacji : Projekt wykonawczy Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Adres firmy: ul. 700 LECIA 11B/16, 72-200 Nowogard, tel. kom. +48 604-606-960; +48 606-910-231; WYKONUJE USŁUGI W ZAKRESIE: prac projektowych sieci energetycznych WN/SN/nN oraz oświetlenia ulicznego, prac

Bardziej szczegółowo

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia.

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. 3. Zawartość dokumentacji 4. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANA LOKALIZACJI SŁUPÓW TRAKCYJNO OŚWIETLENIOWYCH

PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANA LOKALIZACJI SŁUPÓW TRAKCYJNO OŚWIETLENIOWYCH FRIED-POL Paweł Fried ul. Kłodnicka 2; 54-218 Wrocław tel. 071 727 10 02, e-mail: biuro@friedpol.pl NR OPRACOWANIA: PW/PI/TR/16 EGZEMPLARZ NUMER: PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANA LOKALIZACJI SŁUPÓW TRAKCYJNO

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2

ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2 ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 z kanalizacją deszczową - ulica Słowackiego w Ostrołęce Spis treści 1. Charakterystyka ogólna...............................

Bardziej szczegółowo