CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV PLEWISKA GRANICA RP Cel budowy linii Trasa linii Standardy do projektowania Podstawowe założenia projektowe dla linii ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI BUDOWY STACJI 400/110 KV PLEWISKA BIS Cel budowy stacji Lokalizacja stacji Standardy do projektowania Podstawowe założenia projektowe ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI BUDOWY STACJI 400/110 KV ZIELONA GÓRA Cel budowy stacji Lokalizacja stacji Standardy do projektowania Podstawowe założenia projektowe ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI BUDOWY STACJI 400 KV GUBIN Cel budowy stacji Lokalizacja stacji Standardy do projektowania Podstawowe założenia projektowe ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI ROZBUDOWY STACJI 400/220/110 KV PLEWISKA Cel rozbudowy stacji Lokalizacja stacji Standardy do projektowania Podstawowe założenia projektowe...61

3 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV PLEWISKA GRANICA RP. 1.1 Cel budowy linii Celem budowy tego ciągu liniowego jest wykonanie trzeciego połączenia liniowego na poziomie napięcia 400kV systemów elektroenergetycznych Polski i Niemiec. Połączenie to ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy narodowych systemów elektroenergetycznych w wymiarze UE i jest jednym z priorytetów inwestycyjnych ujętym w planie 10 ci letnim rozwoju opracowanym przez ENTSO E. Opracowanie studium wykonalności dla zbudowania tego połączenia będzie finansowane ze środków pomocowych UE. 1.2 Trasa linii Całkowita długość trasy linii 400 kv Plewiska Granica RP wynosi około 240km. Ogólny przebieg trasy Proponowanej Linii przedstawiono w części II w rozdziale II.1 oraz w opracowaniu wyszczególnionym w części II w rozdziale II.3. Planuje się budowę dwutorowej linii 400kV od planowanej do przebudowy stacji 400/220/110 kv Plewiska do granicy RP z Niemcami. Punkt przejścia granicy przewidywany jest na terenie gminy Cybinka lub Słubice. W opracowaniu należy przeanalizować lokalizację punktu przejścia granicy w rejonie miejscowości Rybocice, Urad, Bieganów, Grzmiąca i Mielesznica, Proponowana Linia prowadzona jest po trasie, która nie jest ujęta w dokumentach planistycznych gmin. Według stanu na koniec 2008r. w gminach nie uchwalono miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 1.3 Standardy do projektowania Linia 400kV Plewiska Granica RP powinna być zaprojektowana zgodnie: ze standardami i specyfikacjami obowiązującymi w PSE Operator S.A., które zamieszczone są na stronie internetowej PSE Operator S.A. z obowiązującymi krajowymi aktami prawnymi dotyczącymi elektroenergetycznych linii napowietrznych, 1.4 Podstawowe założenia projektowe dla linii Założenia projektowe należy przyjąć jako wstępne. Inwestycja jest inwestycją międzynarodową tak więc założenia muszą być uzgodnione przez obu operatorów. Ostateczne założenia zostaną przekazane po podpisaniu umowy z Wykonawcą. Podstawowe założenia projektowe należy przyjąć zgodnie ze standardem PSE Operator pn.: Linia napowietrzna 400kV (PSE SF. Linia 400kV.0 PL/2010v1) Ilość torów 2 Szerokość pasa technologicznego 70 m

4 Maksymalna długość sekcji odciągowej 4000 m Maksymalna rozpiętość przęsła wiatrowego 450 m Maksymalna rozpiętość przęsła ciężarowego 585 m Maksymalna liczba przęseł w sekcji odciągowej 9 Maksymalna liczba przęseł w sekcji krzyżującej się z autostradą lub drogą ekspresowa 3 Maksymalna rozpiętość przęsła wiatrowego przy projektowaniu linii nadleśnej 400 m Maksymalna rozpiętość przęsła ciężarowego przy projektowaniu linii nadleśnej 500 m Przewody fazowe wiązka 3xAFL mm 2 Przewody odgromowe 2 x OPGW 48J Konstrukcje słupów: kratowe (lub w uzasadnionych przypadkach pełnościenne) Izolacja: łańcuchy z izolatorami szklanymi kołpakowymi lub długopniowymi porcelanowymi Strefa obciążeń wiatrem: wg normy PN EN Strefa obciążeń oblodzeniem: wg normy PN EN Stacja Plewiska Stacja Gubin (stacja graniczna) Moc zwarcia [GVA] 30,2 20,5 Xo/X 1 1,22 1,82 Zamawiający dopuszcza wykorzystanie tras linii istniejących 110 kv, ale bez możliwości podwieszania torów 110 kv na słupach 400 kv. W tym przypadku dopuszcza się możliwość prowadzenia linii kablowych 110 kv w pasie technologicznym linii projektowanej. Warunki prowadzenia linii przez tereny leśne należy przyjmować zgodne ze standardem rozwiązań przyjętych w PSE Operator SA. Do obowiązków Wykonawcy należy szczegółowe przedstawienie rozwiązań w zakresie budowy dwóch linii 2x400kV w kierunku do stacji Zielona Góra wraz z ich powiązaniem z zasadniczym ciągiem liniowym 2x400kV Gubin Plewiska Bis. Rozwiązania te powinny być na roboczo uzgodnione z Zamawiającym. Studium wykonalności ciągu liniowego 2x400kV ( poszczególnych odcinków linii) powinno spełniać wymagania w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska i zawierać między innymi opis wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia oraz opis wariantu najkorzystniejszego dla środowiska. 2 ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI BUDOWY STACJI

5 400/110 KV PLEWISKA BIS 2.1 Cel budowy stacji Potrzeba stworzenia w perspektywie nowego węzła sieciowego wynika z następujących przesłanek: a) stworzenia warunków dla poprawy bezpieczeństwa pracy aglomeracji poznańskiej na kierunku zachodnim, b) stworzenie warunków sieciowych dla budowy ciągów liniowych 400kV na kierunku zachodnim dla budowy trzeciego połączenia z systemem niemieckim oraz rozbudowy KSE w północno zachodniej części kraju. 2.2 Lokalizacja stacji Lokalizację stacji przewiduje się w okolicy miejscowości Zgierzynka, na granicy gmin Lwówek i Pniewy w województwie wielkopolskim. 2.3 Standardy do projektowania Stacja 400/110 kv Plewiska Bis powinna być zaprojektowana zgodnie: ze standardami i specyfikacjami obowiązującymi w PSE Operator S.A., które zamieszczone są na stronie internetowej PSE Operator S.A. z obowiązującymi krajowymi aktami prawnymi dotyczącymi stacji elektroenergetycznych 2.4 Podstawowe założenia projektowe a) Proponowany układ stacji. Rozdzielnia 400kV wielowyłącznikowa napowietrzna 14 polowa, 9 pól liniowych (Baczyna, Klempicz1, Klempicz2, Plewiska1, Plewiska2, Pasikurowice1, Pasikurowice2, Eisenhüttenstadt1, Eisenhüttenstadt2) 2 pola transformatorów 400/110kV 3 pola rezerwowe. Rozdzielnia 110kV napowietrzna w układzie 2S sekcjonowana, 8 pól liniowych szczegóły ich przeznaczenia powinny być ustalone na etapie opracowywania studium wykonalności budowy stacji z OSD, 2 pola transformatorów 400/110kV (450MVA), 2 pola pomiarów napięć w liczbie zgodnej z wybranym układem pracy rozdzielni, 2 pola sprzęgła podłużno poprzecznego. b) Prognozowane parametry stacji Un rozdzielni Sz3F I3F I1F X0/X1 kv GVA ka ka

6 400 31,8 45,9 41,7 1, ,0 36,9 42,6 0,61 Wszystkie nowobudowane elementy stacji Plewiska Bis na napięciu 400kV związane z budową trzeciego połączenia Polska Niemcy powinny posiadać wytrzymałość zwarciową nie mniejszą niż 50kA. c) Podstawowe zalecenia w zakresie: Rozwiązań konstrukcyjnych, Potrzeb własnych, Systemu Sterowania i Nadzoru, Telekomunikacji, Ochrony obiektu. Zgodnie ze standardami obowiązującymi w PSE Operator SA. d) Pozostałe istotne informacje Przewidzieć etapy realizacji budowy stacji wynikające z rozbudowy sieci przesyłowej i dystrybucyjnej w tym obszarze KSE z priorytetem stworzenia warunków do budowy trzeciego połączenia transgranicznego z systemem niemieckim. 3 ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI BUDOWY STACJI 400/110 KV ZIELONA GÓRA 3.1 Cel budowy stacji Potrzeba stworzenia w perspektywie nowego węzła sieciowego wynika z następujących przesłanek: a) stworzenia warunków dla dalszej rozbudowy sieci na kierunku południowej części KSE powiązanie z SE Polkowice, b) poprawy warunków bezpieczeństwa zasilania sieci OSD w tym obszarze KSE, c) stworzenia warunków bezpiecznej pracy KSE w uwarunkowaniach wymiany mocy z systemem niemieckim. 3.2 Lokalizacja stacji Lokalizację stacji przewiduje się w okolicy miejscowości Zielona Góra. 3.3 Standardy do projektowania Stacja 400/110 kv Zielona Góra powinna być zaprojektowana zgodnie: ze standardami i specyfikacjami obowiązującymi w PSE Operator S.A., które zamieszczone są na stronie internetowej PSE Operator S.A. z obowiązującymi krajowymi aktami prawnymi dotyczącymi stacji elektroenergetycznych

7 3.4 Podstawowe założenia projektowe a) Proponowany układ stacji. Rozdzielnia 400kV wielowyłącznikowa napowietrzna 10 polowa, 6 pól liniowych (PlewiskaBis 1, PlewiskaBis 2, Gubin 1, Gubin 2, Polkowice 1, Polkowice 2) 2 pola transformatorów 400/110kV 2pola rezerwowe Rozdzielnia 110kV napowietrzna w układzie 2S sekcjonowana, 8 pól liniowych szczegóły ich przeznaczenia powinny być ustalone na etapie opracowywania studium wykonalności budowy stacji z OSD, 2 pola transformatorów 400/110kV (450MVA), 2 pola pomiarów napięć w liczbie zgodnej z wybranym układem pracy rozdzielni, 2 pola sprzęgła podłużno poprzecznego. b) Prognozowane parametry stacji Un rozdzielni Sz3F I3F I1F X0/X1 kv GVA ka ka ,7 31,3 27,7 1, ,4 39,1 45,2 0,59, Wszystkie nowobudowane elementy stacji Zielona Góra na napięciu 400kV związane z budową trzeciego połączenia Polska Niemcy powinny posiadać wytrzymałość zwarciową nie mniejszą niż 50kA. c) Podstawowe zalecenia w zakresie: Rozwiązań konstrukcyjnych, Potrzeb własnych, Systemu Sterowania i Nadzoru, Telekomunikacji, Ochrony obiektu. Zgodnie ze standardami obowiązującymi w PSE Operator SA. d) Pozostałe istotne informacje Przewidzieć etapy realizacji budowy stacji wynikające z rozbudowy sieci przesyłowej i dystrybucyjnej w tym obszarze KSE z priorytetem stworzenia warunków do budowy trzeciego połączenia transgranicznego z systemem niemieckim. Budowa rozdzielni 400kV w tym obszarze KSE planowana jest po 2020roku. Zasadniczym zagadnieniem, które należy uwzględnić w opracowanym studium jest wykonanie szczegółowej analizy możliwości budowy dwóch linii 2x400kV w kierunku do ciągu liniowego 400kV SE Plewiska Bis Gubin.

8 4 ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI BUDOWY STACJI 400 KV GUBIN 4.1 Cel budowy stacji Potrzeba stworzenia w perspektywie nowego węzła sieciowego wynika z następujących przesłanek: a) stworzenia warunków dla wyprowadzenia mocy z planowanej budowy elektrowni opartej na zasobach lokalnych węgla brunatnego, b) stworzenia warunków sieciowych dla budowy ciągów liniowych 400kVpomiędzy północno zachodnią i południową częścią KSE, c) stworzenia warunków regulowanej dla celów bezpieczeństwa pracy KSE wymiany mocy na połączeniu transgranicznym. 4.2 Lokalizacja stacji Lokalizację stacji przewiduje się na terenie gmin Cybinka lub Słubice w rejonie miejscowości Urad, Bieganów Grzmiąca, Mielesznica lub Rybocice. 4.3 Standardy do projektowania Stacja 400 kv Gubin powinna być zaprojektowana zgodnie: ze standardami i specyfikacjami obowiązującymi w PSE Operator S.A., które zamieszczone są na stronie internetowej PSE Operator S.A. z obowiązującymi krajowymi aktami prawnymi dotyczącymi stacji elektroenergetycznych 4.4 Podstawowe założenia projektowe a) Proponowany układ stacji. Rozdzielnia 400kV wielowyłącznikowa napowietrzna 12 polowa, 4 pola liniowe (PlewiskaBis 1, PlewiskaBis 2, Eisenhüttenstadt 1, Eisenhüttenstadt 2) 2 pola blokowe 4 pola rezerwowe W każdym torze dwutorowej linii łączącej stację elektroenergetyczną SE Gubin z sąsiednim systemem niemieckim przewiduje się zainstalowanie przesuwników dwurdzeniowych o symetrycznej regulacji kąta przesunięcia fazowego i o mocy przechodniej (referencyjnej) 1630MVA, lub 1450MVA. Regulacja kąta w stanie bezobciażeniowym ma wynosić nie mniej niż ±22,5 0, przy czym PSE Operator SA oczekuje iż będzie zaoferowany maksymalny kąt jaki będzie można uzyskać konstrukcyjnie dla oferowanej wielkości mocy przesuwników przy uwzględnieniu możliwości ich transportu na miejsce zabudowy. PSE Operator SA oczekuje większego kąta regulacji w stanie jałowym ±22,5 0 oraz dopuszcza wykonanie przesuwników w wykonaniu jednofazowym (o jednej, lub dwóch kadziach na fazę) lub trójfazowym (o dwóch kadziach ).

9 b) Prognozowane parametry stacji Un rozdzielni Sz3F I3F I1F X0/X1 kv GVA ka ka ,5 29,6 23,2 1,82 Wszystkie nowobudowane elementy stacji Gubin na napięciu 400kV związane z budową trzeciego połączenia Polska Niemcy powinny posiadać wytrzymałość zwarciową nie mniejszą niż 50kA. c) Podstawowe zalecenia w zakresie: Rozwiązań konstrukcyjnych, Potrzeb własnych, Systemu Sterowania i Nadzoru, Telekomunikacji, Ochrony obiektu. Zgodnie ze standardami obowiązującymi w PSE Operator SA. d) Pozostałe istotne informacje Przewidzieć etapy realizacji budowy stacji wynikające z rozbudowy sieci przesyłowej i dystrybucyjnej w tym obszarze KSE z priorytetem stworzenia warunków do budowy trzeciego połączenia transgranicznego z systemem niemieckim. 5 ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI ROZBUDOWY STACJI 400/220/110 KV PLEWISKA 5.1 Cel rozbudowy stacji Potrzeba rozbudowy rozdzielni 400 kv w węźle sieciowym Plewiska wynika z następujących przesłanek: a) stworzenia warunków dla wyprowadzenia mocy z planowanej budowy elektrowni opartej na zasobach lokalnych węgla brunatnego, b) stworzenia warunków sieciowych dla budowy ciągów liniowych 400kV pomiędzy północno zachodnią i centralną częścią KSE, c) stworzenia warunków regulowanej dla celów bezpieczeństwa pracy KSE wymiany mocy na połączeniu transgranicznym. 5.2 Lokalizacja stacji Stacja znajduje się na terenie miejscowości Plewiska przy ul. Szkolnej 31.

10 5.3 Standardy do projektowania Rozbudowa rozdzielni 400 kv w stacji Plewiska powinna być zaprojektowana zgodnie: ze standardami i specyfikacjami obowiązującymi w PSE Operator S.A., które zamieszczone są na stronie internetowej PSE Operator S.A. z obowiązującymi krajowymi aktami prawnymi dotyczącymi stacji elektroenergetycznych 5.4 Podstawowe założenia projektowe a) Układ stacji. Rozdzielnia 400kV w układzie 2S+SO, napowietrzna 14 polowa, 6 pól liniowych (Pątnów (docelowo Kromolice 1), Ostrów (docelowo Kromolice 2), Krajnik (docelowo Plewiska Bis 1), Plewiska Bis 2, Piła Krzewina 1, Piła Krzewina 2) 2 pola transformatorów 400/220 kv (500MVA i 250 MVA) 1 pole transformatora 400/110 kv (330 MVA) 2 pola sprzęgła poprzeczno podłużnego 2 pola pomiarowe 1 pole rezerwowe b) Prognozowane parametry stacji Un rozdzielni Sz3F I3F I1F X0/X1 kv GVA ka ka ,2 43,6 40,6 1, ,4 22,2 22,8 0, ,2 32,8 36,4 0, ,3 27,9 28,6 0,95 Wszystkie nowobudowane elementy stacji Plewiska na napięciu 400kV związane z budową trzeciego połączenia Polska Niemcy powinny posiadać wytrzymałość zwarciową nie mniejszą niż 50kA. c) Podstawowe zalecenia w zakresie: Rozwiązań konstrukcyjnych, Potrzeb własnych, Systemu Sterowania i Nadzoru, Telekomunikacji, Ochrony obiektu. Zgodnie ze standardami obowiązującymi w PSE Operator SA. d) Pozostałe istotne informacje Przewidzieć etapy realizacji budowy stacji wynikające z rozbudowy sieci przesyłowej i dystrybucyjnej w tym obszarze KSE z priorytetem stworzenia warunków do budowy trzeciego połączenia transgranicznego z systemem niemieckim.

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV MIKUŁOWA ŚWIEBODZICE ZĄBKOWICE

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne Polski Zachodniej

Sieci energetyczne Polski Zachodniej TRANSGRANICZNE FORUM SAMORZĄDOWE POLSKI ZACHODNIEJ Sieci energetyczne Polski Zachodniej ZIELONA GÓRA, 28.05.2015 r. Jacek Kichman Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego TRANSGRANICZNE FORUM SAMORZĄDOWE

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo energetyczne kraju i regionu Wielkopolski. Włodzimierz Mucha Dyrektor Departamentu Rozwoju PSE S.A. Poznań, 14 czerwca 2016 r.

Bezpieczeństwo energetyczne kraju i regionu Wielkopolski. Włodzimierz Mucha Dyrektor Departamentu Rozwoju PSE S.A. Poznań, 14 czerwca 2016 r. Bezpieczeństwo energetyczne kraju i regionu Wielkopolski Włodzimierz Mucha Dyrektor Departamentu Rozwoju PSE S.A. Poznań, 14 czerwca 2016 r. Rozwój sieci przesyłowej 400 i 220 kv Przesłanki warunkujące

Bardziej szczegółowo

Jak zintegrować elektrownię jądrową w polskim systemie elektroenergetycznym? Zbigniew Uszyński Departament Rozwoju Systemu 15 listopada 2017 r.

Jak zintegrować elektrownię jądrową w polskim systemie elektroenergetycznym? Zbigniew Uszyński Departament Rozwoju Systemu 15 listopada 2017 r. Jak zintegrować elektrownię jądrową w polskim systemie elektroenergetycznym? Zbigniew Uszyński Departament Rozwoju Systemu 15 listopada 2017 r. Integracja elektrowni jądrowej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część II SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł zadania inwestycyjnego: ZAWIESZENIE PRZEWODÓW FAZOWYCH DRUGIEGO (PÓŁ- NOCNEGO) TORU LINII 400 kv ŁOMŻA OSTROŁĘKA Konstancin

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO pod linię 400kV Miłosna Siedlce Ujrzanów dla części wsi: Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka Czarnińska,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: BUDOWA LINII 400 KV PĄTNÓW JASINIEC PO NOWEJ TRASIE Wersja 7.1 CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin - Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

UDA-POIS / Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Operator S.A ,89 zł ,00 zł

UDA-POIS / Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Operator S.A ,89 zł ,00 zł Umowa nr Tytuł projektu Beneficjent UDA-POIS.10.01.00-00-002/11-00 Budowa linii Miłosna-Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa

Bardziej szczegółowo

Elektro - Energo - Projekt s.c.

Elektro - Energo - Projekt s.c. 31 416 KRAKÓW ul. Dobrego Pasterza 187/2 NIP: 945-19-77-405 tel (12) 640 62 40; fax (12) 410 02 65 www.eeprojekt.pl Elektro - Energo - Projekt s.c. EEP Nr opracowania: 413-E01 Tom: Egz. I KONCEPCJA PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BUDOWA LINII 400 kv CZARNA PASIKUROWICE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BUDOWA LINII 400 kv CZARNA PASIKUROWICE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: BUDOWA LINII 400 kv CZARNA PASIKUROWICE CZĘŚĆ II A PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, październik 2013

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ III WZORY FORMULARZY zachodniej części KSE. CZĘŚĆ III WZORY FORMULARZY zachodniej części KSE. SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI III Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 3A Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik

Bardziej szczegółowo

SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Olsztyński w Olsztynie - WykazPrzepisyNormy-1 sobota, 29 września :00

SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Olsztyński w Olsztynie - WykazPrzepisyNormy-1 sobota, 29 września :00 I. Sieci elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe. 1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Farma Wiatrowa Bogoria Sp. z o.o. Zestawienie odpowiedzi na pytania do SIWZ, które wpłynęły do prowadzącego postępowanie

Farma Wiatrowa Bogoria Sp. z o.o. Zestawienie odpowiedzi na pytania do SIWZ, które wpłynęły do prowadzącego postępowanie Kraków, 8 grudnia 2014 roku Zestawienie odpowiedzi na pytania do SIWZ, które wpłynęły do prowadzącego postępowanie 1. W załączniku nr 2 Projekt Wykonawczy brakuje tomu N2 Powiązania telekomunikacyjne z

Bardziej szczegółowo

Informacja o powiązanych inwestycjach elektroenergetycznych: STACJA. ELEKTRO- ENERGETYCZNA 400/220/110 kv KIELCE STACJA ELEKTROENERGETYCZNA

Informacja o powiązanych inwestycjach elektroenergetycznych: STACJA. ELEKTRO- ENERGETYCZNA 400/220/110 kv KIELCE STACJA ELEKTROENERGETYCZNA Informacja o powiązanych inwestycjach elektroenergetycznych: Rozbudowa stacji 220/110 kv Kielce Piaski Rozbudowa stacji 220/110 kv Radkowice Budowa linii napowietrznej 220 kv, łączącej obie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: BUDOWA LINII 400 KV JASINIEC GRUDZIĄDZ PO NOWEJ TRASIE CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin - Jeziorna, lipiec

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji 220/110 kv

Rozbudowa stacji 220/110 kv Rozbudowa stacji 220/110 kv Piła Krzewina o rozdzielnię 400 kv etap I Inwestycja stacyjna Inwestor Inżynier kontraktu Wykonawca Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Kto jest kim w inwestycji Wykonawca Polskie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

1. Definicje i skróty Przykłady oznaczeń projektowych elementów obwodów pierwotnych w rozdzielnicach 110 kv 4

1. Definicje i skróty Przykłady oznaczeń projektowych elementów obwodów pierwotnych w rozdzielnicach 110 kv 4 Spis treści 1. Definicje i skróty... 3 2. Przykłady oznaczeń projektowych elementów obwodów pierwotnych w rozdzielnicach 110 kv 4 2.1. Układ LT technologia AIS... 4 2.2. Układ LT technologia DT... 5 2.3.

Bardziej szczegółowo

System elektroenergetyczny

System elektroenergetyczny AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ŚWIEBODZIN NA LATA 2013-2028 Część 07 System elektroenergetyczny W 864.07 2/10 SPIS TREŚCI 7.1

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY MOCY NA POŁĄCZENIACH TRANSGRANICZNYCH KSE I MOŻLIWOŚCI ICH REGULACJI

PRZEPŁYWY MOCY NA POŁĄCZENIACH TRANSGRANICZNYCH KSE I MOŻLIWOŚCI ICH REGULACJI P O L I T E C H N I K A Ś L Ą S K A WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI I STEROWANIA UKŁADÓW PRZEPŁYWY MOCY NA POŁĄCZENIACH TRANSGRANICZNYCH KSE I MOŻLIWOŚCI ICH REGULACJI Henryk Kocot (Kurt

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan i wyzwania w rozwoju sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator sp. z o.o.

Aktualny stan i wyzwania w rozwoju sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator sp. z o.o. VI Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Bezpieczeństwo energetyczne a nowe kierunki wytwarzania i wykorzystania energii w Warszawie dr inż. Janusz Jakubowski RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 4 Zamawiający oczekuje, by dla prac modernizacyjnych na linii 400kV Rokitnica Tucznawa

Pytanie nr 4 Zamawiający oczekuje, by dla prac modernizacyjnych na linii 400kV Rokitnica Tucznawa Załącznik nr 1 Pytanie nr 1 Zamawiający informuje, Ŝe uzyskanie pozwolenia na budowę linii relacji: stacja Łagisza istniejąca linia 400kV Rokitnica Tucznawa jest przedmiotem odrębnego zadania. Jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kv Chełm - Lublin Systemowa. Spiczyn r.

Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kv Chełm - Lublin Systemowa. Spiczyn r. Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kv Chełm - Lublin Systemowa Spiczyn 10.01.2017 r. Inwestor Operator Elektroenergetycznego Systemu Przesyłowego. Właściciel Infrastruktury Przesyłowej. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Zespół. na terenie gmin Gubin i Brody w Zmianie Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego

Zespół. na terenie gmin Gubin i Brody w Zmianie Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego Zespół zagłębia węgla brunatnego na terenie gmin Gubin i Brody w Zmianie Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego Zielona Góra, 18 kwiecień 2013 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 220/110 kv

Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 220/110 kv Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 220/110 kv Adamów Inwestycja stacyjna Inwestor Inżynier Kontraktu Wykonawca Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/357/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXVI/357/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 21 czerwca 2013 r. UCHWAŁA Nr XXVI/357/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kv GPZ

Bardziej szczegółowo

System elektroenergetyczny

System elektroenergetyczny ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KRZESZOWICE NA LATA 2012-2030 Część 07 System elektroenergetyczny W 798.07 2/13 SPIS TREŚCI 7.1 Informacje ogólne...3

Bardziej szczegółowo

OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ

OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ Lubasz 2009 Wstęp Wieś Klempicz położona jest w południowej części Gminy Lubasz, na granicy powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: BUDOWA LINII 400 kv RELACJI GRUDZIĄDZ PELPLIN GDAŃSK PRZYJAŹŃ CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin - Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Stanowisko Imię i Nazwisko Nr uprawnień / Specjalność Podpis. Nr archiwalny Data opracowania Rewizja Nr egzemplarza

PROJEKT BUDOWLANY. Stanowisko Imię i Nazwisko Nr uprawnień / Specjalność Podpis. Nr archiwalny Data opracowania Rewizja Nr egzemplarza Nazwa i adres obiektu budowlanego: DROGA EKSPRESOWA S8 NA ODCINKU SALOMEA WOLICA WRAZ Z POWIAZANIEM Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 7 Etap I Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł Paszków (z węzłem) węzeł Opacz (bez węzła)

Bardziej szczegółowo

Modernizacja. Odpowiedzialne budowanie. Inwestycja liniowa Inwestycja liniowa

Modernizacja. Odpowiedzialne budowanie. Inwestycja liniowa Inwestycja liniowa Modernizacja linii elektroenergetycznej Budowa dwutorowej linii 400 kv relacja Ostrów - Pasikurowice RP 400 kv Ełk-granica Odpowiedzialne budowanie Inwestycja liniowa Inwestycja liniowa Inwestor Inwestor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BUDOWA ODCINKA LINII 400 kv RELACJI KROMOLICE PĄTNÓW OD SŁUPA NR 10 DO STACJI 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BUDOWA ODCINKA LINII 400 kv RELACJI KROMOLICE PĄTNÓW OD SŁUPA NR 10 DO STACJI 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: BUDOWA ODCINKA LINII 400 kv RELACJI KROMOLICE PĄTNÓW OD SŁUPA NR 10 DO STACJI 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.B. PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji

Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji warszawskiej Agenda Polska energetyka w liczbach Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zadania: Doposażenie pól rezerwowych nr 9 i 15 rozdzielnicy 15kV w GPZ Kleszczów w komplet obwodów pierwotnych i wtórnych. Adres obiektu budowlanego: Stacja elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Numer kodowy 400kV.0 PL/2013y1 TYTUŁ LINIA NAPOWIETRZNA OPRACOWANO: DEPARTAMENT EKSPLOATACJI ZATWIERDZONO DO STOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: BUDOWA LINII 400 kv RELACJI GRUDZIĄDZ PELPLIN CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin - Jeziorna, luty 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM. MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM. MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY e-mail:mzenczak@ps.pl SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY Elektrownie Stacje elektroenergetyczne Linie Odbiory Obszar

Bardziej szczegółowo

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH KANAŁ TECHNOLOGICZNY art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

Bardziej szczegółowo

Autor: Stefania Kasprzyk, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.

Autor: Stefania Kasprzyk, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Program polskiej energetyki jądrowej. Najkorzystniejsze lokalizacje, moce w tych lokalizacjach, rozwój i modernizacja linii i rozdzielni najwyŝszych napięć Autor: Stefania Kasprzyk, Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzmocnienie sieci elektroenergetycznej w Polsce północno wschodniej

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzmocnienie sieci elektroenergetycznej w Polsce północno wschodniej Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzmocnienie sieci elektroenergetycznej w Polsce północno wschodniej Warszawa, 16.03.2011 Cele i zadania inwestycji wchodzących w skład Projektu Połączenie

Bardziej szczegółowo

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin wraz z montażem autotransformatora 220/110 kv Inwestycja stacyjna Szanowni Państwo! W całym kraju prowadzony jest obecnie szereg zadań inwestycyjnych, których celem

Bardziej szczegółowo

Budowa rozdzielni 400 kv w stacji 220/110 kv

Budowa rozdzielni 400 kv w stacji 220/110 kv Budowa rozdzielni 400 kv w stacji 220/110 kv Jasiniec Inwestycja stacyjna INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II.A SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY)

CZĘŚĆ II.A SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY) CZĘŚĆ II.A SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY) BUDOWA LINII 2 x 400 kv OD STACJI CZARNA DO STACJI POLKOWICE str.26 Spis treści CZĘŚCI II.A: CZĘŚĆ II.A.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Dobór przewodu odgromowego skojarzonego ze światłowodem

Dobór przewodu odgromowego skojarzonego ze światłowodem Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich i najwyższych napięć Dobór przewodu odgromowego skojarzonego ze światłowodem Wisła, 18-19 października 2017 r. Budowa i zasada działania światłowodu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozwoju sieci przesyłowej na bezpieczeństwo i niezawodność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Wpływ rozwoju sieci przesyłowej na bezpieczeństwo i niezawodność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Wpływ rozwoju sieci przesyłowej na bezpieczeństwo i niezawodność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Autor: Waldemar Skomudek - Wiceprezes Zarządu Spółki PSE Operator SA ( Energetyka sierpień

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia: Opracowanie studium wykonalności i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy trzeciego połączenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji technicznej dla wymiany aparatury łączeniowej oraz modernizacji instalacji odgromowej i zabezpieczenia przed przepięciami rozdzielni 220kV ESP Porąbka-Żar

Bardziej szczegółowo

"Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73.

Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73. 1 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. LOKALIZACJA INWESTYCJI... 2 3. ZAKRES INWESTYCJI... 2 4. CEL INWESTYCJI... 2 5. WARIANTY INWESTYCYJNE... 3 5.1 WARIANT 1 (czerwony)...5 5.2 WARIANT 2 (żółty)...7

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI ELEKTROENERGETCZNEJ 2. ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I ELEMENTY SIECI

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI ELEKTROENERGETCZNEJ 2. ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I ELEMENTY SIECI Projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną miasta SPIS TREŚCI A. PODSTAWA OPRACOWANIA B. OCENA STANU AKTUALNEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO 1. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI ELEKTROENERGETCZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z PROCESU INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO DLA DWUTOROWEJ LINII 400 kv PIŁA KRZEWINA PLEWISKA

ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z PROCESU INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO DLA DWUTOROWEJ LINII 400 kv PIŁA KRZEWINA PLEWISKA ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z PROCESU INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO DLA DWUTOROWEJ LINII 400 kv PIŁA KRZEWINA PLEWISKA LISTA ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 1 Stanowisko Inwestora w sprawie realizacji linii w technologii

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYMIANĘ PRZEWODU OPGW NA LINII 220kV W RELACJI KOPANINA- WIELOPOLE, KOPANINA-KATOWICE ORAZ MONTAŻ PRZEWODU OPGW

Bardziej szczegółowo

Planowanie rozwoju polskiej sieci przesyłowej w perspektywie 2025

Planowanie rozwoju polskiej sieci przesyłowej w perspektywie 2025 Henryk Majchrzak 1) Planowanie rozwoju polskiej sieci przesyłowej w perspektywie 2025 Planning of the Polish transmission network development in the perspective of the year 2025 Prezentując zagadnienie

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii 400 kv Kozienice Miłosna

Budowa dwutorowej linii 400 kv Kozienice Miłosna Budowa dwutorowej linii 400 kv Kozienice Miłosna z wykorzystaniem korytarza istniejącej linii Inwestor Wykonawca 1 O inwestycji Istniejąca jednotorowa linia 400 kv relacji Kozienice Miłosna została zaprojektowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA BUDOWY LINII 400 kv Ełk Łomża CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Budowa linii 400 kv Ełk Łomża 2 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY BUDOWA LINII 220 KV RADKOWICE KIELCE PIASKI WRAZ Z ROZBUDOWĄ STACJI KIELCE PIASKI I STACJI RADKOWICE ROZDZIAŁ II A SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LINIA 220 KV RADKOWICE

Bardziej szczegółowo

Polskie potrzeby inwestycyjne w połączenia transgraniczne

Polskie potrzeby inwestycyjne w połączenia transgraniczne Polskie potrzeby inwestycyjne w połączenia transgraniczne Warszawa, 05/12/2007 KSE a obszary synchroniczne w Europie NORDEL ATSOI UKTSOA UPS/IPS UCTE Kabel prądu stałego Wstawka prądu stałego Połączenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kv Chełm Lublin Systemowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kv Chełm Lublin Systemowa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kv Chełm Lublin Systemowa CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) TOM I OPIS Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp Przedmiot dokumentacji Podstawowe dokumenty do opracowania projektu Zakres opracowania

I. Wstęp Przedmiot dokumentacji Podstawowe dokumenty do opracowania projektu Zakres opracowania I. Wstęp...2 1. Przedmiot dokumentacji....2 2. Podstawowe dokumenty do opracowania projektu...2 3. Zakres opracowania...2 4. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa...3 5. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJWÓDZTWA LUBELSKIEGO DOTYCZĄCA WPROWADZENIA DO PLANU INWESTYCJI OBEJMUJĄCEJ REALIZACJĘ ELEKTROWNI KONDENSACYJNEJ W GMINIE PUŁAWY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZWIĄZANĄ

Bardziej szczegółowo

Wymiana łańcuchów izolatorowych na słupie nr 240 linii 400 kv Tucznawa-Tarnów, Tucznawa-Rzeszów

Wymiana łańcuchów izolatorowych na słupie nr 240 linii 400 kv Tucznawa-Tarnów, Tucznawa-Rzeszów Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu Ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków, tel. fax. ( 48 12) 637 27 79, 623 93 45 e-mail: altrans@altrans.krakow.pl NIP: 677-102-11-38 REGON: 350689654

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYTYCZNE PROJEKTOWE Przebudowa jednotorowej linii napowietrznej 110 kv relacji GPZ Pokój GPZ Namysłów Opracował Dział Inwestycji TI3 przy

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZYGMUNT MACIEJEWSKI Prof. Politechniki Radomskiej POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Warszawa 31 marca 2010 r. KRAJOWA SIEĆ PRZESYŁOWA DŁUGOŚCI LINII NAPOWIETRZNYCH: 750 kv 114 km; 400 kv

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: BUDOWA LINII 400 kv EŁK BIS - GRANICA RP CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Konstancin - Jeziorna, styczeń 2013 r. 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Tereny Miasta Jawor włączane do SSEMP TEREN PRZEMYSŁOWY. Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska

Tereny Miasta Jawor włączane do SSEMP TEREN PRZEMYSŁOWY. Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska TEREN PRZEMYSŁOWY Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska Obszar: Dz. Nr 4/29 o pow. 16.5864 ha Dz. Nr 4/30 o pow. 12.6393 ha Dz. Nr 4/31 o pow. 14.7353 ha Dz. Nr 4/35 o pow. 4.0230 ha Dz. Nr 4/36 o

Bardziej szczegółowo

czwartek, 24 czerwca 2010

czwartek, 24 czerwca 2010 1 1 Przyłączanie farm wiatrowych do sieci energetycznej w świetle nowych wytycznych 1 EnergiaPro S.A. - Powstała 1 maja 2004 roku pod nazwą EnergiaPro Koncern Energetyczny SA - Od 9 maja 2007 roku wchodzi

Bardziej szczegółowo

G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych

G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych Agencja Rynku Energii

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne:

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne: Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] [NE2] [NE3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002

Bardziej szczegółowo

Rozdział 07. System elektroenergetyczny

Rozdział 07. System elektroenergetyczny ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 07 System elektroenergetyczny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ nr Nr EZA2o6-901-150/2016 stanowiący jednocześnie Załącznik nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 3 kontenerowych stacji transformatorowych

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek Sułkowice numery działek: 4112, 4113, 4111/1, 4115/1

ul. Rynek Sułkowice numery działek: 4112, 4113, 4111/1, 4115/1 Kraków, dn. 2014-02-10 Nr warunków: WP/005966/2014/O09R03 TD/. Gmina Sułkowice ul. Rynek 1 32-440 SUŁKOWICE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA Wnioskodawca: Gmina Sułkowice ul. Rynek 1 32-440 SUŁKOWICE Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW 1. Będąca własnością Gminy Mściwojów niezabudowana nieruchomość położona jest w obrębie wsi Grzegorzów i składa się z dwóch działek

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Autor: Jarosław Tomczykowski - Biuro PTPiREE ("Energia Elektryczna" - nr 5/2015) W Polsce mamy prawie 200 operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), przy

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY SOBOLEW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WÓJT GMINY SOBOLEW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WÓJT GMINY SOBOLEW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POD LINIĘ ELEKTROENERGETYCZNĄ 400 KV KOZIENICE SIEDLCE UJRZANÓW OBEJMUJĄCY OBSZAR CZĘŚCI OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH OSTROŻEŃ DRUGI, GOŃCZYCE,

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: I. Oświadczenie II. Opis techniczny

Spis zawartości: I. Oświadczenie II. Opis techniczny PROJEKT WYKONAWCZY 1 Spis zawartości: I. Oświadczenie II. Opis techniczny 1.Wstęp...2 Przedmiot opracowania...2 Podstawa opracowania...2 Materiały wyjściowe...2 Podstawowe przepisy i normatywy...2 Działki,

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. strona 1

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. strona 1 RWE Stoen Operator Sp. z o.o. strona 1 RWE Stoen Operator stabilny i pewny partner już od 110 lat! działamy w Warszawie już od ponad 110 lat Klient nr 1 25 sierpnia 1903 r.; Mokotowska 59; Aleksandrine

Bardziej szczegółowo

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013. Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013. Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013 Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce Dorota Gulbinowicz, Adam Oleksy, Grzegorz Tomasik 1 7-9 maja 2013 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Radkowice

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Radkowice INWESTOR WYKONAWCA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA SPIS TREŚCI 1. RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 3 1.1. Inwestor i wykonawca przedsięwzięcia 3 1.2. Rodzaj przedsięwzięcia 5 1.3. Skala przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 1. INFORMACJE PODSTAWOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU UMOWY SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ("Zamawiający") realizuje projekt budowy instalacji do wychwytywania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BUDOWA DWUTOROWEJ LINII 400 KV KOZIENICE - OŁTARZEW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BUDOWA DWUTOROWEJ LINII 400 KV KOZIENICE - OŁTARZEW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BUDOWA DWUTOROWEJ LINII 400 KV KOZIENICE - OŁTARZEW CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF U) 1 z 110 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 2. Adres

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA REMONTOWA. Ogólny plan innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w zakresie gospodarki remontowej oraz plan remontów na 2017 rok

GOSPODARKA REMONTOWA. Ogólny plan innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w zakresie gospodarki remontowej oraz plan remontów na 2017 rok GOSPODARKA REMONTOWA Ogólny plan innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w zakresie gospodarki remontowej oraz plan remontów na 2017 rok Ogólny plan innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w zakresie gospodarki remontowej

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

PREZENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA PREZENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Plan prezentacji O nas Profil działalności Najważniejsze wydarzenia Grupa kapitałowa Nasza oferta Zakres działalności Wydziały usługowe i produkcyjne Fakty i liczby Statystki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: URUCHOMIENIE DRUGIEGO TORU 400 KV LINII KROMOLICE PLEWISKA WRAZ Z UTWORZENIEM GWIAZDY 220 kv RELACJI PLEWISKA KONIN Z ODCZEPEM DO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. DOSTAWA DWÓCH ODCINKÓW PRZEWODU OPGW WRAZ Z OSPRZĘTEM OPGW NA LINIĘ 220 kv BYCZYNA - SKAWINA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. DOSTAWA DWÓCH ODCINKÓW PRZEWODU OPGW WRAZ Z OSPRZĘTEM OPGW NA LINIĘ 220 kv BYCZYNA - SKAWINA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: DOSTAWA DWÓCH ODCINKÓW PRZEWODU OPGW WRAZ Z OSPRZĘTEM OPGW NA LINIĘ 220 kv BYCZYNA - SKAWINA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości Spis treści Spis treści Oznaczenia... 11 1. Wiadomości ogólne... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Przyczyny i skutki zwarć... 15 1.3. Cele obliczeń zwarciowych... 20 1.4. Zagadnienia zwarciowe w statystyce...

Bardziej szczegółowo

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Normy i dokumenty związane Normy: [N1] [N2] [N3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002 - Instalacje

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE KONSULTACJE SPOŁECZNE BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ DROGĘ WOJEWÓDZKĄ NR 260 Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 15 W GNIEŹNIE OPIS WARIANTÓW INWESTYCYJNYCH POZNAŃ, MARZEC 2017 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje... 4 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Polskie Sieci Morskie PSM Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Bogdan Gutkowski AOS Sp. z o.o., Konsorcjum Polskie Sieci Morskie Polskie Sieci Morskie

Bardziej szczegółowo

Analiza asymetrii napięć i prądów w układzie sieci elektroenergetycznego połączenia Polska Litwa

Analiza asymetrii napięć i prądów w układzie sieci elektroenergetycznego połączenia Polska Litwa Sylwester Robak, Jacek Wasilewski Politechnika Warszawska Analiza asymetrii napięć i prądów w układzie sieci elektroenergetycznego połączenia Polska Litwa Jednym ze strategicznych projektów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 07 lipca 2015r.

Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 07 lipca 2015r. Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 07 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia dokumentu : Projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smętowo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SM/ST/2009/02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparatura pierwotna rozdzielni 15 kv w stacjach WN/SN rozdzielnica w izolacji gazowej SF6 I. Normy i przepisy. Pola wnętrzowe rozdzielni 15kV muszą spełniać poniższe

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONAWCZE. data i podpis. data i podpis

WYTYCZNE WYKONAWCZE. data i podpis. data i podpis WYTYCZNE WYKONAWCZE Nazwa zadania : SAIDI 35% Wymiana słupów o niezadowalającym stanie techniczym wraz z wymian izolatorów ceramicznych na kompozytowe na odcinku linii napowietrznej SN L-753 od słupa NR

Bardziej szczegółowo

Projekt. z dnia..., zgłoszony przez...

Projekt. z dnia..., zgłoszony przez... Projekt z dnia..., zgłoszony przez... Uchwała Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w obszarze

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 9 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji zawierającej ekspertyzę stanowiska nr 290 linii 750kV Rzeszów EA

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ENERGETYKI JEDNOSTKA BADAWCZO - ROZWOJOWA ODDZIAŁ GDAŃSK

INSTYTUT ENERGETYKI JEDNOSTKA BADAWCZO - ROZWOJOWA ODDZIAŁ GDAŃSK INSTYTUT ENERGETYKI JEDNOSTKA BADAWCZO - ROZWOJOWA ODDZIAŁ GDAŃSK ul. Mikołaja Reja 27 80-870 Gdańsk tel.(+058) 349-82-00 fax (+058) 341-76-85 SYSTEM JAKOŚCI ISO 9001:2001; Certyfikat PCBC nr 368/1/2003

Bardziej szczegółowo