KOMUNIKACYJNYCH. Zakrcs. reiestracyiny. ubezpieczenia. pojazdu. oc zo r'1,/prlc93 fc/ac

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKACYJNYCH. Zakrcs. reiestracyiny. ubezpieczenia. pojazdu. oc 2014-12-13 zo15-12-12. r'1,/prlc93 fc/ac 2014-12-10 2015-12-09"

Transkrypt

1 ;:tffffi#i,l?il;'"*"*'*" compensa Towarzystw. rt *r.-.*-{ffi*ffiffiry Vienna lnsurance G.ouP Al. Jerozolimskie 'l62 *,]. I covpensltb VIENNA INSURANCE GROUP zaswradczente o PRZEBIEGU ubezpleczenla w ubezpleczenlach Cohtunatloi of notor lnsunnce.ttim r.cotd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeh S.A. VIG za'wiadcza, 2e. lnsurct heby Mnms lar GMINA BRWINOW 0' UL.GRODZISKA BRWINoW 1. Posiada nastepujecy przebieg ubezpieczei komunikacyjnych; (Potici* issued in rcspet al owins lhe vahide) Typ/Numer Zakrcs reiestracyiny Perlod o, idsufice - lrcr okres do..no.! of insuftnce - k!2069t ]ase 58OSR3 f,c/ac O / STAR t NFZT 42C f,c/ac SKODA Ambiente 22069t uvpr00899 SCiAC Octavia ll 1.8 E PEUGEOT Husky 22069i l/prlc86 Padne. 1.9t oc zo / /aris 1.0 N4R 1'l r'1,/prlc93 fc/ac / FORD FORD L r'vpr37j2 f,c/ac t0't t ROMET C1 Via WPR52V5 Citv lvlotorowery fc ROMET C'1 Trial 22069t Citv Motorowery A/PR52V5 qc zo t IOMET Ogar 50 r'r'pr53v5 cc t RO[4ET Ogar 50 r'vpr53v5 2M inny pojazd inny 2206S/ WPRSTXF fc/ac '15-'11-30 ooiazd royota Sol 22069t :orolla Hatchback,^./PR63TUoc/Ac MR'02 a r, -1.? 2015

2 2; COMPENSA & r'olkswagen Irendline caddy A52 wpr81986 cc/ac 3P 1.6 TDt MR 1'l t nny pojazd 22069t totazd /VPR86WN f,c/ac THULE NKKA T / r'vpr92wy f,c/ac t FIAT/F.A.POL.65C \A!PRF472 SX 126 EL oc/ac RENAULT 12069/ L2H1P2 "fralic MR 01 E3 2.9t Ai PRGE3O cciac r'olkswagen 22069/55926'16 )SG Caddy'l.6 r'vprge52 )c/ac IDlMR ll 2.3t FS LUBLIN 22069t NPRJSO5 Lublin t oc z0' / STAR 1142 Turbo /VPRJ806 oc/ac ' r 2069t nny Pojazd inny po)azo. Compensa Towatzystwo Ubezpieczed S.A. Vienna Insurance GiouP Al, Jerozolimskie'l62 confimation ol notor insuhnco clain rc.oftt Compensa Towarzystwo Ubezpieczed S.A. VIG za'wiadcza, 2e: lnsutet fat: ZESPOL SZKOL W ZOLWNIE UL.SZKOLNA 39 05,807 PODKOWA LESNA 1. Posiada nastepujqcy przebieg ubezpieczei komunikacyjnych; 01 -!5-20$

3 :- COMPENSA {OA IPolbie, issued in resaecl al owninq lhe vehicle) ECO / RHY urbo Zeta 6 7t Brak szkdd; Compensa Towaeystwo Ubezpieczei S.A' Al. Jerozolimskie 'l62 conllnatiod of tuotor lasunn.e clalm rccord Compensa Towarzystwo Ubezpieczen S.A. VIG zatwiadcza,2e lnsotet hehy confnns fal OCHOTNICZA STRAZ POZARNA UL,PSZCZELINSKA 3 o5-840 BRWtNoW 1. Posiada nastepuj4cy pzebieg ubezpieczei komunikacyjnych; (Polbies in resdet af owins lha vehicte) Typ/Numer poiazdu rejestracytny poiazdu P.nod oi iasutnc. - hot Okres do.eiod ol lnsvance - lr RENAUL T 35 :2069/ L3H1 "Master dcir'vpr cc/ac MR 033.5t-" tveco 65c / Daily E3 lc/ac zo t SCANIA P4OO LA 22069t x2[INA P 400 scr E5 18.6t Ai PR76556 lc/ac r, -t!- 2015

4 2t COMPENSA& Compensa Towarzysiwo ubezpieczed S A' Al. Jelozolimskie warszawa conlimtlon of holor lr.u.ance claln r.cor'! Compensa TowaEystwo Ubezpieczei S.A. VIG zaawaadcza' zea lnsutet br OSP W ZOLWNIE 01s UL.NADARZYNSKA ZOLWIN 1. Posiada nastqpujacy przebieg ubezpieczeh komunikacyjnych; (Palbies issrcd in espect ol awnins the ldtcte) Zakes rejestracyjny 2069/ M2000 E2 18.0t Compensa Towarzystwo Ubezpieczef S A' Al, Jerozolimskio '?q15

5 2L ) COMPENSA [3 VI NNAINSURANCEGROUP Conllnation ol notor insurance ctaim reed Compensa Towarzyshvo Ubezpieczerl S.A. VIG zaswiadcza, 2e: lnerct hdtby contuns fot: OSP W ZOLWNINIE UL,NADARZYNSKA zolwtn 1. Posiada nastepujqcy przebieg!bezpieczei komunikacyjnych; (Patides issued in Espect ot awnina Ihe v ktcta) LKSWAGEN 9/ CL Caravelle Compensa Towarzystwo ubezpieczef S.A. Vienna lnsurance Group Al. Jelozolimskie Waaszawa connnaion ol notot insu.anco.tatm recor.! Compensa Towarzystwo Ubezpieczeh S.A. VIG zagwiadcza, 2e: lnsuqt hetby conljms fot: OSP BISKUPICE UL BtSKUPtCE '1. Posiada nastepujqcy przebieg ubezpieczeh komunikacyjnych; (Pblic,es 6sred i, Especl ot owning Ihe vehicte) 0 r,

6 .l I 7 ) COMPENSAS VIENNA INSURANCE GROUP TyprNumer Pojazdu rejestracyj ny Zakrcs ubezpieczonia P.do.l of in.uance - ton Okres do oenod of idsuance - tl N4ERCEDES / BENZ r'vPR07023 cc/ac Ateqo 2 E4 15.0t FS LUBLIN Lublin t 747 AC Compensa Towarzystwo ubezpieczef S A' Al. Jerozolimskie ' warszawa C.nnmarion ol morot insu.anc. clain recor.l Compensa Towarzyshvo Ubezpieczeir S.A. VIG za$niadcza, 2e: lnsuer far OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W IVIOSZNTE ' UL MOSZNA - WlEs 1. Posiada nastepujacy pzebieg ubezpieczeh komunikacyjnych; (Polbies isued in rcspect of awiho the vehcte) Nf rejestracyjny poiazdu Zakes JELCZ '19.9t RKXg ' 5

7 a I ) COMPENSA& Compensa Towarzystwo Ubezpieczei S A' Al. Jerozolimskie warszawa conlimalion of notot lnsurance clzlm rccord Compensa Towarzystwo U bezpieczeh S.A. VIG zagwiadcza, 2e: lnsutet heby confims fol KOI\4ENDA POWIATOWA PANSTOWEJ STRAZY POzARNEJ UL,STASZICA 4 O5.8OO PRUSZKOW 1. Posiada nastepujqcy przebieg ubezpieczeh kornunikacyjnyeh; (Polbtes issled in al owhtng the vehicle) Typ/Numer po.iazdu NI reiestracyiny Pojazdu oeriod of insuradce. ton Okres do oerio.l ot i6u.ance - r. inny pojazd 22069/ oolazq,upr2'1k3 lc/ac VOLKSWAGEN 22006/ Iransp. syn. T4 TDi N4R 962.6t /VPRGAg8 qc VOLKSWAGEN 2006/1' TDlCaddy Diesel t\4r 05 E Szkody wyplacone lub w rezerwie z tytulu wyzej wymienionych um6w ubezpieczenla: l'taihs paid at.eseved ltun the above nentioned potaes) t\4l ' Numer Daia wystqpienia szkody Wartos6 wypt. Liczba szk6d na kt6re odszkodowania utwoeono rezerlye No. of.l'ins not Paid, but 22006t AC ,45 zl 1,00 zl 0 4 -[5- :0]5

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych (CPV: 66514110-0 )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych (CPV: 66514110-0 ) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Tel. 17 5820570 NIP: 817-13-96-575 Fax: 17 5820576 REGON: 690439247 e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz pojazdów mechanicznych posiadanych przez Powiat Miński:

Wykaz pojazdów mechanicznych posiadanych przez Powiat Miński: Lp. Numer rejestracyj ny Marka pojazdu Rodzaj i przeznacze pojazdu Wykaz pojazdów mechanicznych posiadanych przez Powiat Miński: Rok produ kcji Dopuszczal na ładowność [kg] Pojemno ść silnika [ccm] Lic

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE OC NNW. 1 Fiat Seicento 187 osobowy SR 11617 B immobiliser,gps 5 899 29 2001 ZFA18700000759632 x x 18.07.2013 Rybnickie Służby Komunalne

ASSISTANCE OC NNW. 1 Fiat Seicento 187 osobowy SR 11617 B immobiliser,gps 5 899 29 2001 ZFA18700000759632 x x 18.07.2013 Rybnickie Służby Komunalne 2012/078422 Załącznik nr 2 Wykaz pojazdów do ubezpieczenia komunikacyjnego OC,AC,NNW, Assistance, dla pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych w Urzędzie Miasta Rybnika i Jednostkach Organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY (dla II części zamówienia)

FORMULARZ CENOWY (dla II części zamówienia) KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GPK-SITA GŁOGÓW SP. Z O.O. NA LATA 2015-2016 załącznik nr 13 do SIWZ... ( pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy)... dn.. GPK-SITA GŁOGÓW SP. Z.O.O. ul. Przemysłowa 7a, 67-200 Głogów

Bardziej szczegółowo

AUDI A6, Avant 2.5 TDI 2.5 120 07.02-6 BCZ/BDG/BFC CT008 12V

AUDI A6, Avant 2.5 TDI 2.5 120 07.02-6 BCZ/BDG/BFC CT008 12V Alfa Romeo 145 1.9 TD 1.9 66 04.94-09.96 4 AR67.501 CW013 KW25S6 Alfa Romeo 145 1.9 TD 1.9 66 10.96-09.97 4 AR33.601 CW013 KW25S6 Alfa Romeo 145 1.9 JTD 1.9 77 11.99-01.01 4 AR.32302 CT041 Alfa Romeo 146

Bardziej szczegółowo

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner najbardziej znanych europejskich producentów samochodów ciężarowych fi rma HELLA już

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA SKŁADEK OFEROWANYCH PRZEZ UBEZPIECZYCIELI KOMUNIKACYJNYCH W POLSCE

ANALIZA PORÓWNAWCZA SKŁADEK OFEROWANYCH PRZEZ UBEZPIECZYCIELI KOMUNIKACYJNYCH W POLSCE УДК 368.2 UDC 368.2 ANALIZA PORÓWNAWCZA SKŁADEK OFEROWANYCH PRZEZ UBEZPIECZYCIELI KOMUNIKACYJNYCH W POLSCE ZIELIŃSKA Edyta Dr inż., Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, Polska ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИПЛАТ СТРАХОВИМИ

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

LP KOD OEM MARKA NAZWA NETTO BRUTTO

LP KOD OEM MARKA NAZWA NETTO BRUTTO 1 B1 9094702C47 TOYOTA Przewód ham. B1 Corolla Verso 29,03 zł 35,71 zł 2 B2 9094702A46 TOYOTA Przewód ham. B2 Yaris 99 >> lewy przód 26,96 zł 33,16 zł 3 B3 9094702A27 TOYOTA Przewód ham. B3 Land cruiser

Bardziej szczegółowo

Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa

Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa ALFA ROMEO 0. 0406 Alfa Romeo 45 930 07/994-09/200. 0. 0406 Alfa Romeo 46 930 2/994-0/200. 0. 052 Alfa Romeo 46 930 0/995-0/200.

Bardziej szczegółowo

ogłoszenia w internecie Elektryczny 4E - test SCANIA - CZĘŚCI

ogłoszenia w internecie Elektryczny 4E - test SCANIA - CZĘŚCI WTOREK tylko 2,99 zł w tym 23% VAT TWÓJ PRZEWODNIK PO RYNKU MOTORYZACYJNYM nr indeksu 320021 ISSN 1731-5514 ogłoszenia w internecie Nr 45 (1055) 6-12 listopada 2012 Romet Elektryczny 4E - test SCANIA -

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia zamawiającego

Ubezpieczenie mienia zamawiającego Ubezpieczenie mienia zamawiającego Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: Olkusz powiat olkuski Olkusz Tryb

Bardziej szczegółowo

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner renomowanych europejskich producentów samochodów firma HELLA już od 1899 roku produkuje

Bardziej szczegółowo

INDEKS OPIS TOWARU PROMOCJA ZŁ DETAL BRUTTO

INDEKS OPIS TOWARU PROMOCJA ZŁ DETAL BRUTTO 5012504 *WAHACZ FORD P. ESCORT/ORION PR 83-85 NK 103,80 5012512 *WAHACZ FORD P. FIESTA PR 8/83-1/89 NK 72,27 65103163 AMORTYZATOR ALFA P. 155 1,8-2,0 GAZ (BEZ TURBO NK 311,31 63101144 AMORTYZATOR ALFA

Bardziej szczegółowo

6-12 listopada 2012. w tym 23% VAT OFERTY TYGODNIA. Romet. Elektryczny 4E - test

6-12 listopada 2012. w tym 23% VAT OFERTY TYGODNIA. Romet. Elektryczny 4E - test Nr 45 (1235) Cena 2,50 zł 6-12 listopada 2012 w tym 23% V OFERTY TYGODNIA 32178647 10167638 10223296 Romet Elektryczny 4E - test RP 10168410 str. 2 Spis treści Ogłoszenia motoryzacyjne Samochody osobowe...6

Bardziej szczegółowo

RYNEK UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W POLSCE

RYNEK UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W POLSCE RYNEK UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W POLSCE Dr inż. Edyta ZIELIŃSKA W artykule scharakteryzowano wybrane ubezpieczenia komunikacyjne, tj. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC posiadacza

Bardziej szczegółowo

Części Samochodowe OPONY. 1. Goodyear Vector 3 175/70R 13 82T 100 2.Fulda KRISTALL MONTERO 2 185/60R14 82 T 100

Części Samochodowe OPONY. 1. Goodyear Vector 3 175/70R 13 82T 100 2.Fulda KRISTALL MONTERO 2 185/60R14 82 T 100 Części Samochodowe Część Cena OPONY 1. Goodyear Vector 3 175/70R 13 82T 100 2.Fulda KRISTALL MONTERO 2 185/60R14 82 T 100 3. Opona Barum Bravuris 195/60R14 H 100 4. Opona Barum Polaris Studdable 185/65

Bardziej szczegółowo

OLDTIMER CENTRUM WYDAWNICTWA SPECJALISTYCZNE ODZNAKI KLUBOWE I ZLOTOWE

OLDTIMER CENTRUM WYDAWNICTWA SPECJALISTYCZNE ODZNAKI KLUBOWE I ZLOTOWE AUTOMOBILKLUB KRAKOWSKI Rok założenia 1908 OLDTIMER CENTRUM WYDAWNICTWA SPECJALISTYCZNE ODZNAKI KLUBOWE I ZLOTOWE Kontakt: Małgorzata KLISZ BOX 733 30 960 KRAKÓW 1 tel./fax (012) 266 79 35 Internet: http://oldtimercentrum.w.interia.pl/

Bardziej szczegółowo

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji www.-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji ÂRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE Najwi kszy na Êwiecie niezale ny producent Êrodków smarnych Kompletna gama Êrodków smarnych dla motoryzacji i przemys u Ârodki,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PROGRAM UBEZPIECZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PROGRAM UBEZPIECZENIA I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ KONIECZNY Dariusz, mgr inż. MĄDZIEL Maksymilian, inż. Politechnika Rzeszowska Katedra Silników Spalinowych i Transportu WPŁYW WIEKU POSIADACZA POJAZDU NA WYSOKOŚĆ STAWKI UBEZPIECZENIOWEJ OC I AC W artykule

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjno-Szkoleniow

Biuletyn Informacyjno-Szkoleniow Biuletyn Informacyjno-Szkoleniow Krajowego Stowarzyszenia Egzaminator6w Kandydat6w na Kierowc6w i Kierowcow Autorzy opracowan: dr in2. Wadyslaw Drozd mgr Henryk Radomski mgr inz, Roman U2dzicki KSE fiada

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań (druk zgłoszeniowy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.) Wniosek o odszkodowanie dotyczące szkody w pojeździe lub uszczerbku na

Bardziej szczegółowo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo Alfa Romeo MiTo 06.08-6,0Jx15H2 Att 520 / 520C 35 B581C 185/65,196/60 typ 955 Att 540 30 4 x 98 58,1 6,5Jx15H2 Att 530 / 530C / 530G 35 B581C! - 15" tylko silniki benzynowe - 7,0Jx16H2 Att 620 / 620C 35

Bardziej szczegółowo

Ilość w zestawi e. silnik i skrzynię biegów. biegów. biegów. biegów. biegów. biegów

Ilość w zestawi e. silnik i skrzynię biegów. biegów. biegów. biegów. biegów. biegów Osłony podwozia w oercie"autotraper 4x4" - na dzień 2012.08.15 ul. Graniczna 2, 95-030 Łódź tel./fax 0-42 649-92-44, 0-42 225 97 62 http://www.oslonypodwozia.pl E-mail: 4x4@autotraper.com.pl AT MT AL.

Bardziej szczegółowo

PISM O DLA KUPUJĄCYCH I SPRZEDAJĄCYCH SAM OCHODY. Wrocław Jelenia Góra Wałbrzych Lubin Legnica Zielona Góra Kalisz Leszno Opole

PISM O DLA KUPUJĄCYCH I SPRZEDAJĄCYCH SAM OCHODY. Wrocław Jelenia Góra Wałbrzych Lubin Legnica Zielona Góra Kalisz Leszno Opole PISM O DLA KUPUJĄCYCH I SPRZEDAJĄCYCH SAM OCHODY Wrocław Jelenia Góra Wałbrzych Lubin Legnica Zielona Góra Kalisz Leszno Opole N r 49 Cl 38, R O K 3) 9.12.1994 W R O C Ł A W C E N A 1OOOO zł DZIŚ NAKŁAD:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oferta OFERTA. (nazwa i adres oddziału lub przedstawicielstwa biorącego udział w realizacji zamówienia)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oferta OFERTA. (nazwa i adres oddziału lub przedstawicielstwa biorącego udział w realizacji zamówienia) OFERTA WYKONAWCA/Y*:. (zarejestrowana nazwa Wykonawcy). (zarejestrowany adres Wykonawcy) REGON NIP.. (nazwa i adres oddziału lub przedstawicielstwa biorącego udział w realizacji zamówienia)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY. Powiat Grodziski ul. Kościuszki 30 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY. Powiat Grodziski ul. Kościuszki 30 05-825 Grodzisk Mazowiecki Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Imię i nazwisko i/lub nazwa (firmy) Wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie Adres Wykonawcy: Kod, miejscowość, województwo Ulica, nr domu, nr lokalu.. Nr telefonu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA I OPIS DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE

ZAKRES UBEZPIECZENIA I OPIS DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE ZAKRES UBEZPIECZENIA I OPIS DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Ubezpieczony Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie Adres ul. Saperska 23 64-100 Leszno REGON 411416981

Bardziej szczegółowo