Ubezpieczenie Gminy Radomyśl Wielki specyfikacja warunków konkursowych. Załącznik nr 1a.. dnia... FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I. Nazwa:...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenie Gminy Radomyśl Wielki specyfikacja warunków konkursowych. Załącznik nr 1a.. dnia... FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I. Nazwa:..."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1a.. dnia Nazwa i adres Wykonawcy FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I Nazwa:... Adres:... NIP:... REGON: Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia.: kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne GMINY RADOMYŚL WIELKI wraz z jednostkami organizacyjnymi CZĘŚĆ I na okres 24 miesięcy za kwotę: cena netto za 12 miesięcy:.... podatek VAT za 12 miesięcy:.... cenę brutto za 12 miesięcy:.... słownie brutto za 12 miesięcy: cena netto za 24 miesiące:.... podatek VAT za 24 miesiące:.... cenę brutto za 24 miesiące:.... słownie brutto za 24 miesiące: Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego...., dnia podpis osoby uprawnionej 1

2 Szczegółowy formularz ofertowy jednostki: Lp Ryzyko ubezpieczeniowe stawka 1) Ogień i inne zdarzenia losowe z rozszerzeniem o ryzyko wandalizmu 2) mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku wraz z dewastacją X 3) szyb od stłuczenia i rozbicia X 4) sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (all risks) ) Odpowiedzialności Cywilnej X składka za okres 12 miesięcy() składka za okres 24 miesięcy() Łączne składki ubezpieczeniowe z ryzyk odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb od stłuczenia i rozbicia podane powyżej, zostaną rozliczone na poszczególne jednostki według indywidualnej oceny ryzyka i podane zostaną poniżej przez wykonawcę celem odpowiedniego ich naliczenia na jednostki: Lp Urząd Miejski Nazwa jednostki od ognia i innych zdarzeń losowych od kradzieży z włamaniem i rabunku SKŁADKA w PLN za okres 12 miesięcy szyb od stłuczenia i rozbicia elektroniki od wszystkich ryzyk odpowiedzialności cywilnej GOPS Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek Szkoła Podstawowa im. Gen.Wł. Sikorskiego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dulczy Wielkiej Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wisłockiej zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Partyni Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarówce 10 Szkoła Podstawowa Zdziarzec 11 Szkoła Podstawowa w Podborzu 12 Szkoła Podstawowa w Janowcu 13 Gimnazjum Publiczne w Radomyślu Wielkim Zakład Gospodarki Komunalnej i 14 Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim 1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dulczy Małej 2

3 Lp Urząd Miejski Nazwa jednostki od ognia i innych zdarzeń losowych od kradzieży z włamaniem i rabunku SKŁADKA w PLN za okres 24 miesiące szyb od stłuczenia i rozbicia elektroniki od wszystkich ryzyk odpowiedzialności cywilnej 1 GOPS Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Samorządowe Centrum Kultury i 2 Bibliotek Szkoła Podstawowa 3 im. Gen.Wł. Sikorskiego Zespół Szkolno-Przedszkolny w 4 Dulczy Wielkiej Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wisłockiej zespół Szkolno-Przedszkolny w 6 Rudzie Zespół Szkolno - Przedszkolny w 7 Partyni Zespół Szkolno-Przedszkolny w 8 Dąbiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w 9 Żarówce 10 Szkoła Podstawowa Zdziarzec 11 Szkoła Podstawowa w Podborzu 12 Szkoła Podstawowa w Janowcu 13 Gimnazjum Publiczne w Radomyślu Wielkim Zakład Gospodarki Komunalnej i 14 Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim 1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dulczy Małej..., dnia podpis osoby uprawnionej Niniejszym przyjmujemy następujące fakultatywne warunki ubezpieczenia: wybraną opcję zaznaczono - X Fakultatywne warunki ubezpieczenia CZĘŚĆ I od ognia i innych zdarzeń losowych Lp Warunek fakultatywny * Ilość pkt. A Włączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane zalaniami wskutek 10 nieszczelności dachów, rynien, szczelin w ączach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej w limicie na jedno i wszystkie zdarzenia B Franszyza integralna równa 0,00 PLN 10 Franszyza integralna równa 200,00 PLN 0 3

4 C Dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto i odtworzeniowej, które nie 10 będzie remontowane lub odtwarzane, wysokość odszkodowania zgodna z przyjętymi sumami bez potrącania stopnia zużycia technicznego Brak akceptacji 0 D Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe podczas prac remontowo budowlanych i katastrofy budowlanej w limicie od kradzieży z włamaniem i rabunku E Franszyza integralna równa zero 10 Franszyza integralna odpowiednio równa 0,00 dla ubezpieczenia szyb oraz 0 200,00 - dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku F Włączenie w ramach ryzyka dewastacji odpowiedzialności za kradzież ogrodzeń, krat, kratek ściekowych, pokryw, itp. z limitem w wysokości.000 G Objęcie ochroną kradzieży zwykłej z dodatkowym limitem na wszystkie lokalizacje pod warunkiem zgłoszenia tego faktu na policję przez ubezpieczającego/uprawnionego H Objęcie ochroną studzienek kanalizacyjnych w zakresie kradzieży zwykłej i dewastacji z limitem na jedno i wszystkie zdarzenia pod warunkiem zgłoszenia tego faktu na policję przez ubezpieczającego/uprawnionego franszyza integralna elektroniki I Brak franszyzy redukcyjnej i udziału własnego Franszyza redukcyjna w wysokości 300 J Włączenie do zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela od daty dostawy sprzętu do włączenia go do eksploatacji K Włączenie kradzieży zwykłej z limitem pod warunkiem zgłoszenia tego faktu na policję przez ubezpieczającego/uprawnionego Odpowiedzialności Cywilnej I Podniesienie sumy gwarancyjnej opisanej w rozdz. V pkt I do wysokości ,00 Suma gwarancyjna w wysokości , zaznaczyć X prawidłową odpowiedź..., dnia podpis osoby uprawnionej 4

5 Załącznik nr 1b.. dnia.... Nazwa i adres Wykonawcy FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ II Nazwa:... Adres:... NIP:... REGON: Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia.: kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne GMINY RADOMYŚL WIELKI wraz z jednostkami organizacyjnymi CZĘŚĆ II na okres 24 miesięcy za kwotę za kwotę: cena netto za 12 miesięcy:.... podatek VAT za 12 miesięcy:.... cenę brutto za 12 miesięcy:.... słownie brutto za 12 miesięcy: cena netto za 24 miesiące:.... podatek VAT za 24 miesiące:.... cenę brutto za 24 miesiące:.... słownie brutto za 24 miesiące:......

6 7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 8. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego...., dnia podpis osoby uprawnionej 6

7 Szczegółowy formularz ofertowy ubezpieczeń komunikacyjnych składki za 12 miesięcy: L.p. Nazwa jednostki Nr rejestracyjny Rodzaj pojazdu Marka, typ, model SU AC Składka OC Stawka AC Składka AC Składka NNW 1 ZGKiM RMIT86 CIĄGNIK ROLNICZY URSUS,C360 3P 2 ZGKiM RMI20WG PRZYCZEPA SPECJALNA MEPROZET,PS-4 3 ZGKiM RMI40YX CIĘŻAROWY DAF,AG7FC 4 ZGKiM BRAK WOLNOBIEŻNY KOŁOWY VOLVO,BL ZGKiM RMI1367 SPECJALNY Jelcz,32 P 6 ZGKiM RMI24767 OSOBOWY FIAT,DUCATO ZGKiM RMI17460 CIĘŻAROWY FIAT,SCUDO ZGKiM RMI26FW CIĘŻAROWY FS- Lublin,ŻUK A 1B 9 ZGKiM RMIT87 CIĄGNIK ROLNICZY URSUS,C360 3P 10 ZGKiM RMI201D SPECJALNY FSC-STARACHOWICE,STAR 1142 CF 11 ZGKiM RMI19WG PRZYCZEPA ROLNICZA AUTOSAN,D ZGKiM RET6083 CIĄGNIK ROLNICZY URSUS,K ZGKiM REM082A 14 ZGKiM RMIP220 1 ZGKiM RMIP ZGKiM RMIP219 SPECJALNY (ŚMIECIARKA) PRZYCZEPA CIĘŻAROWA PRZYCZEPA SPECJALNA PRZYCZEPA ROLNICZA SPECJALNA ASENIZACYJNA FSC-STARACHOWICE,STAR SM 6 AUTOSAN D 0/01 AUTOSAN D MEPROZET,PN ZGKiM WF297AF PRZYCZEPA THULE TRAILERS T3 18 ZGKiM RMI1R60 CIĄGNIK ROLNICZY ZETOR PROXIMA ZGKiM RMIY622 CIĘŻAROWY FS LUBLIN

8 L.p. Nazwa jednostki Nr rejestracyjny Rodzaj pojazdu Marka, typ, model SU AC Składka OC Stawka AC Składka AC Składka NNW 20 ZGKiM BRAK PRZYCZEPKA Z AGREGATEM WIOLA W ZGKiM BRAK ROZSIEWACZ RCW3 ROZSIEWACZ X 22 ZGKiM BRAK SKRAPIARKA SKIBICKI EKS-1600 X 23 ZGKiM RMI4T33 CIĄGNIK ROLNICZY PAVEL SALEK, VEGA 36 HP MT8-2 X Zakład Gospodarki Komunalnej i 24 Mieszkaniowej ul. Targowa ; RMI3882 CIĘŻAROWY FORD RANGER Radomyśl Wielki NIP: REGON: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Targowa ; Radomyśl Wielki NIP: REGON: RMI G96 Przyczepa Ciężarowa Rolnicza Wóz asenizacyjny POMOT T 44, T 44/1 26 OSP Żarówka RMI 06FL POŻARNICZY RENAULT,S OSP Radomyśl RMI97FW POŻARNICZY JELCZ 28 OSP Dąbie RMI93MJ POŻARNICZY STAR,244L 29 OSP Zdziarzec REM731D POŻARNICZY STEYR, OSP Dulcza M. RMIY371 POŻARNICZY FSC - STARACHOWICE,STAR OSP Pień RMI14176 POŻARNICZY OPEL MOVANO 32 OSP Podborze RMI27937 POŻARNICZY RENAULT TRAFIC 33 OSP Partynia RMI27998 POŻARNICZY RENAULT TRAFIC 34 OSP Radomyśl RMI20209 POŻARNICZY MERCEDES BENZ 3 OSP Zgórsko RMI3798 POŻARNICZY RENAULT TRAFIC 36 OSP DąbrówkaW RMI48CR POŻARNICZY FORD TRANSIT 37 OSP Radomyśl RMI29619 OSOBOWY MITSUBISHI L200 X

9 L.p. Nazwa jednostki Nr rejestracyjny Rodzaj pojazdu Marka, typ, model SU AC Składka OC Stawka AC Składka AC Składka NNW 38 OSP Janowiec RMI97NW POŻARNICZY IVECO OSP Ruda RMI 16 AR POŻARNICZY Jelcz OSP Dulcza Mała RMI YC OSOBOWY Ford TRANSIT 300M 41 OSP Dulcza W. RMI 7HA POŻARNICZY STEYR 42 OSP Zdziarzec RMI349 POŻARNICZY RENAULT,TRAFIC 43 SCKiB RMI2P0 ESTRADA MOBILNA AL-SPAW, EMA Gimnazjum RMI08298 OSOBOWY Renault, Trafic 9

10 Szczegółowy formularz ofertowy ubezpieczeń komunikacyjnych składki za 24 miesiące: L.p. Nazwa jednostki Nr rejestracyjny Rodzaj pojazdu Marka, typ, model SU AC Składka OC Stawka AC Składka AC Składka NNW 1 ZGKiM RMIT86 CIĄGNIK ROLNICZY URSUS,C360 3P 2 ZGKiM RMI20WG PRZYCZEPA SPECJALNA MEPROZET,PS-4 3 ZGKiM RMI40YX CIĘŻAROWY DAF,AG7FC 4 ZGKiM BRAK WOLNOBIEŻNY KOŁOWY VOLVO,BL ZGKiM RMI1367 SPECJALNY Jelcz,32 P 6 ZGKiM RMI24767 OSOBOWY FIAT,DUCATO ZGKiM RMI17460 CIĘŻAROWY FIAT,SCUDO ZGKiM RMI26FW CIĘŻAROWY FS- Lublin,ŻUK A 1B 9 ZGKiM RMIT87 CIĄGNIK ROLNICZY URSUS,C360 3P 10 ZGKiM RMI201D SPECJALNY FSC-STARACHOWICE,STAR 1142 CF 11 ZGKiM RMI19WG PRZYCZEPA ROLNICZA AUTOSAN,D ZGKiM RET6083 CIĄGNIK ROLNICZY URSUS,K ZGKiM REM082A 14 ZGKiM RMIP220 1 ZGKiM RMIP ZGKiM RMIP219 SPECJALNY (ŚMIECIARKA) PRZYCZEPA CIĘŻAROWA PRZYCZEPA SPECJALNA PRZYCZEPA ROLNICZA SPECJALNA ASENIZACYJNA FSC-STARACHOWICE,STAR SM 6 AUTOSAN D 0/01 AUTOSAN D MEPROZET,PN ZGKiM WF297AF PRZYCZEPA THULE TRAILERS T3 18 ZGKiM RMI1R60 CIĄGNIK ROLNICZY ZETOR PROXIMA ZGKiM RMIY622 CIĘŻAROWY FS LUBLIN

11 L.p. Nazwa jednostki Nr rejestracyjny Rodzaj pojazdu Marka, typ, model SU AC Składka OC Stawka AC Składka AC Składka NNW 20 ZGKiM BRAK PRZYCZEPKA Z AGREGATEM WIOLA W ZGKiM BRAK ROZSIEWACZ RCW3 ROZSIEWACZ X 22 ZGKiM BRAK SKRAPIARKA SKIBICKI EKS-1600 X 23 ZGKiM RMI4T33 CIĄGNIK ROLNICZY PAVEL SALEK, VEGA 36 HP MT8-2 X Zakład Gospodarki Komunalnej i 24 Mieszkaniowej ul. Targowa ; RMI3882 CIĘŻAROWY FORD RANGER Radomyśl Wielki NIP: REGON: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Targowa ; Radomyśl Wielki NIP: REGON: RMI G96 Przyczepa Ciężarowa Rolnicza Wóz asenizacyjny POMOT T 44, T 44/1 26 OSP Żarówka RMI 06FL POŻARNICZY RENAULT,S OSP Radomyśl RMI97FW POŻARNICZY JELCZ 28 OSP Dąbie RMI93MJ POŻARNICZY STAR,244L 29 OSP Zdziarzec REM731D POŻARNICZY STEYR, OSP Dulcza M. RMIY371 POŻARNICZY FSC - STARACHOWICE,STAR OSP Pień RMI14176 POŻARNICZY OPEL MOVANO 32 OSP Podborze RMI27937 POŻARNICZY RENAULT TRAFIC 33 OSP Partynia RMI27998 POŻARNICZY RENAULT TRAFIC 34 OSP Radomyśl RMI20209 POŻARNICZY MERCEDES BENZ 3 OSP Zgórsko RMI3798 POŻARNICZY RENAULT TRAFIC 36 OSP DąbrówkaW RMI48CR POŻARNICZY FORD TRANSIT 37 OSP Radomyśl RMI29619 OSOBOWY MITSUBISHI L200 X

12 L.p. Nazwa jednostki Nr rejestracyjny Rodzaj pojazdu Marka, typ, model SU AC Składka OC Stawka AC Składka AC Składka NNW 38 OSP Janowiec RMI97NW POŻARNICZY IVECO OSP Ruda RMI 16 AR POŻARNICZY Jelcz OSP Dulcza Mała RMI YC OSOBOWY Ford TRANSIT 300M 41 OSP Dulcza W. RMI 7HA POŻARNICZY STEYR 42 OSP Zdziarzec RMI349 POŻARNICZY RENAULT,TRAFIC 43 SCKiB RMI2P0 ESTRADA MOBILNA AL-SPAW, EMA Gimnazjum RMI08298 OSOBOWY Renault, Trafic..., dnia podpis osoby uprawnionej 12

13 Niniejszym przyjmujemy następujące fakultatywne warunki ubezpieczenia: wybraną opcję zaznaczono - X Lp. Klauzule fakultatywne Ilość pkt. A Franszyza integralna w ubezpieczeniu autocasco równa zero 20 Franszyza integralna w wysokości do 200,00 PLN 0 B Wyłączenie konsumpcji sumy ubezpieczenia w przypadku wypłaty odszkodowania w autocasco 30 C Gwarantowana suma ubezpieczenia przez każdy roczny okres ubezpieczenia pojazdów 20 D Nie stosowanie przez ubezpieczyciela ograniczenia wypłaty odszkodowania w przypadku spowodowania szkody na skutek przekroczenia dozwolonej na danym terenie prędkości 30 RAZEM zaznaczyć X prawidłową odpowiedź..., dnia podpis osoby uprawnionej 13

14 Załącznik nr 1c.. dnia... FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III 9. Nazwa i adres Wykonawcy Nazwa:... Adres:... NIP:... REGON: Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia.: kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne GMINY RADOMYŚL WIELKI wraz z jednostkami organizacyjnymi CZĘŚĆ III na okres 24 miesięcy za kwotę: cena netto za 12 miesięcy:.... podatek VAT za 12 miesięcy:.... cenę brutto za 12 miesięcy:.... słownie brutto za 12 miesięcy:... cena netto za 24 miesiące:.... podatek VAT za 24 miesiące:.... cenę brutto za 24 miesiące:.... słownie brutto za 24 miesiące: Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 12. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego...., dnia podpis osoby uprawnionej 14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.55.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NYSA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGAZNIZACYJNYMI,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.47.2014 Nysa, dnia 28 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak postępowania: ZP.271.14.2014 W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak postępowania: ZP.271.5.2014 W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA KONKURS OFERT NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O. O. W RYKACH O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oferta OFERTA. (nazwa i adres oddziału lub przedstawicielstwa biorącego udział w realizacji zamówienia)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oferta OFERTA. (nazwa i adres oddziału lub przedstawicielstwa biorącego udział w realizacji zamówienia) OFERTA WYKONAWCA/Y*:. (zarejestrowana nazwa Wykonawcy). (zarejestrowany adres Wykonawcy) REGON NIP.. (nazwa i adres oddziału lub przedstawicielstwa biorącego udział w realizacji zamówienia)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 200 000 euro, na zasadach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIASTO SIERPC i JEGO JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP/32/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZEATRGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ oraz UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych (CPV: 66514110-0 )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych (CPV: 66514110-0 ) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Tel. 17 5820570 NIP: 817-13-96-575 Fax: 17 5820576 REGON: 690439247 e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć wykonawcy) PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIASTA BARTOSZYCE i JEGO JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY. Powiat Grodziski ul. Kościuszki 30 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY. Powiat Grodziski ul. Kościuszki 30 05-825 Grodzisk Mazowiecki Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Imię i nazwisko i/lub nazwa (firmy) Wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie Adres Wykonawcy: Kod, miejscowość, województwo Ulica, nr domu, nr lokalu.. Nr telefonu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA , dnia 20 lutego 2014 r. Sprawa nr: ZP.271.04.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy i Miasta CPV: 66510000-8 Niniejsza Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego: DOKUMENTACJĘ PRZETARGOWĄ ZATWIERDZAM... (kierownik zamawiającego) 2 I. NAZWA ORAZ

Bardziej szczegółowo

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20%

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20% Burzenin, 30.10.2014 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Burzenin. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty FORMULARZ OFERTY. Oznaczenie Wykonawcy* pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty FORMULARZ OFERTY. Oznaczenie Wykonawcy* pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty Oznaczenie Wykonawcy* pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Gmina Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo NIP: 879-266-82-60, REGON: 871118744

Bardziej szczegółowo

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1.

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Znak postępowania: 1/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Znak postępowania: 1/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak postępowania: 1/2015 W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. INFORMACJE OGÓLNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. INFORMACJE OGÓLNE Sprawa nr KZ-9/2015 Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy po zmianie... (Nazwa i adres Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Ubezpieczający: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Al.

Bardziej szczegółowo