Biura: Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 2 Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biura: Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 2 Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233"

Transkrypt

1 KANCELARIA BROKERSKA MODUS Sp. z o.o. DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO Biura: Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 2 Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233

2 UBEZPIECZENIA DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO NA 2013 ROK

3 Zmiana Ubezpieczyciela Informacje ogólne o nowym Ubezpieczycielu dedykowanym dla PZŁ na 2013 rok: GOTHAER S.A. (do 1 października 2012 roku Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.) powstało w 1990 roku, obecnie znajduje się w czołówce polskich Ubezpieczycieli majątkowych pod względem poziomu składki przypisanej brutto oraz zakresu oferowanych produktów ubezpieczeniowych Towarzystwo posiada własne oddziały i sieć dystrybucyjną o ogólnokrajowym zasięgu, współpracując z 2300 pośrednikami ubezpieczeniowymi. Towarzystwo aktualnie w Polsce zatrudnia ponad 700 osób. W 2011 roku PTU S.A. zostało dofinansowane przez silnego inwestora - niemiecki Koncern Gothaer, który posiada swój udział na poziomie 99,86 % w kapitale Spółki. Koncern Gothaer został założony w 1820 roku i obecnie znajduje w się w pierwszej 10-ce. Ubezpieczycieli majątkowych w Niemczech. Koncern Gothaer obsługuje ponad 3,5 miliona klientów i osiąga obrót ponad 4 miliardy euro przypisu składki brutto. Dzięki dokapitalizowaniu przez Gothaer i wdrożeniu nowej strategii rozwoju, PTU stało się firmą o stabilnej kondycji finansowej i silnej rosnącej pozycji na polskim rynku ubezpieczeń. W rankingu Najcenniejszych Polskich Marek, jaki przeprowadził w 2011 roku dziennik Rzeczpospolita, marka PTU znajduje się na 16 miejscu spośród wszystkich instytucji finansowych.

4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich w 2013r. Ubezpieczyciel: GOTHAER

5 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich i OHZ w 2013r. Ubezpieczeni: Koła Łowieckie i OHZ zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim. Okres ubezpieczenia: Przedmiot ubezpieczenia: Ustawowa odpowiedzialność cywilna Kół Łowieckich / OHZ z tytułu prowadzonej przez nich statutowej działalności, posiadania i użytkowania mienia jako dzierżawców obwodów łowieckich z wyłączeniem szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne i psy myśliwskie. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki powstałe w okresie rocznego ubezpieczenia bez względu na termin i datę zgłoszenia szkody w tym okresie oraz szkody zgłoszone po upływie rocznego okresu ubezpieczenia, a przed upływem ustawowych terminów przedawnienia.

6 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich i OHZ w 2013r. Zakres ubezpieczenia obejmuje również: Odpowiedzialność cywilną wzajemną za szkody rzeczowe i osobowe powodujące roszczenia pomiędzy podmiotami ubezpieczonymi w ramach generalnej umowy ubezpieczenia, Odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach ruchomych i nieruchomościach osób trzecich, użytkowanych lub znajdujących się w pieczy lub pod kontrolą Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub innego podobnego stosunku prawnego, wykorzystywanych w prowadzonej działalności statutowej, Odpowiedzialność cywilną pracodawcy za szkody osobowe będąca następstwem wypadku przy pracy- Limit PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców lub inne osoby, którym Ubezpieczony powierzył wykonanie pracy lub innych czynności,

7 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich i OHZ w 2013r. Zakres ubezpieczenia obejmuje również: Odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe i osobowe powstałe w związku lub w konsekwencji organizowania przez Ubezpieczonego imprez z wyłączeniem imprez masowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62 z 2009 poz. 504,) Odpowiedzialność cywilną za produkt obejmująca szkody spowodowane przez dostarczenie przez Ubezpieczonego wadliwego /zepsutego, zakażonego/ produktu- Limit PLN, Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w należących do osób trzecich środkach transportu, wyrządzone podczas prac ładunkowych np. upolowanej zwierzyny, Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez produkty pochodzące z myślistwa, nieprzetworzone lub po ich przetworzeniu Limit PLN Odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim podczas polowań z wyłączeniem szkód w płodach i uprawach rolnych Odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania ciążących zobowiązań na Ubezpieczonym związanych z realizacją statutowej działalności /rażące niedbalstwo/ z wyłączeniem winy umyślnej.

8 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich i OHZ w 2013r. SUMA GWARANCYJNA na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: WARIANT I PLN WARIANT II PLN WARIANT III PLN Wybór wariantów dokonywany jest przez Koło Łowieckie/OHZ. UDZIAŁY WŁASNE: wykupione, / odszkodowanie wypłacane w pełnej wysokości kwoty ustalonej /. Wybór danego wariantu ubezpieczenia Koła Łowieckie i OHZ zgłaszają do Zarządów Okręgowych PZŁ w terminie do r.

9 Odpowiedzialność cywilna Kół Łowieckich za szkody wyrządzone w płodach i uprawach rolnych w 2013r. Ubezpieczyciel: GOTHAER

10 Odpowiedzialność cywilna Kół Łowieckich za szkody wyrządzone w płodach i uprawach rolnych w 2013r. 1. Ubezpieczający- POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI (PZŁ) ZARZĄD GŁÓWNY. 2. Ubezpieczony- KOŁO ŁOWIECKIE lub OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY (OHZ) PZŁ wskazani w dokumencie ubezpieczenia. 3. Ubezpieczyciel - GOTHAER 4. Okres ubezpieczenia od r do r. 5. Aby program był realizowany,gothaer wymaga minimalnej ilości Kół Łowieckich/OHZ przystępujących do ubezpieczenia Przystępowanie do ubezpieczenia następuje na podstawie złożonej deklaracji przystąpienia w Zarządzie Okręgowym w terminie do dnia r.

11 Odpowiedzialność cywilna Kół Łowieckich za szkody wyrządzone w płodach i uprawach rolnych w 2013r. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA: 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Kół Łowieckich oraz OHZ PZŁ, jako dzierżawców obwodów łowieckich /zarządców tych obwodów, odpowiedzialnych za szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych, w zakresie takim, w jakim statuują ją obowiązujące przepisy prawa/. 2. Zakres ubezpieczenia szkoda rzeczowa: uszkodzenie lub zniszczenie płodów lub upraw rolnych przez zwierzynę tj. jelenie, daniele, sarny, łosie i dziki spowodowane jednym wypadkiem ubezpieczeniowym. 3. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Odpowiedzialność cywilna Kół Łowieckich za szkody wyrządzone w płodach i uprawach rolnych w 2013r. Suma gwarancyjna: limit odpowiedzialności GOTHAER (na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia) do wyboru spośród wariantów: I suma gwarancyjna w kwocie PLN II suma gwarancyjna w kwocie PLN III suma gwarancyjna w kwocie PLN IV suma gwarancyjna w kwocie PLN Składka roczna: wynosi 68% sumy gwarancyjnej w każdym wariancie dowolnie wybranym przez OHZ lub Koło Łowieckie Składka roczna płatna w dwóch równych ratach w terminie: do r. oraz do r na konto właściwych terytorialnie Zarządów Okręgowych

13 Odpowiedzialność cywilna Kół Łowieckich za szkody wyrządzone w płodach i uprawach rolnych w 2013r. Franszyzy i konsumpcja sumy gwarancyjnej: Suma w gwarancyjna w złotych Franszyza w złotych w każdej szkodzie redukcja sumy gwarancyjnej w złotych franszyza integralna Wartość wypłaconej szkody franszyza redukcyjna Wartość wypłaconej szkody franszyza redukcyjna Wartość wypłaconej szkody franszyza redukcyjna Wartość wypłaconej szkody + 350

14 SUMA GWARANCYJNA PLN Przykład 1 Kolejność szkód / liczba szkód Wartość zgłoszonej szkody Faktyczna wypłata odszkodowania Kwota potrąceń z SG po wypłacie odszkodowania Pozostała suma gwarancyjna do wykorzystania 1 szkoda PLN 4900 PLN 4900 PLN PLN = 5000 PLN 0 PLN RAZEM PLN 4900 PLN 5000 PLN Wartość wypłaconego odszkodowania: PLN Redukcja SG 100PLN Składka zapłacona za ubezpieczenie: PLN ŁĄCZNY KOSZT KOŁA 3400PLN

15 SUMA GWARANCYJNA PLN Przykład 2 Kolejność szkód / liczba szkód Wartość zgłoszonej szkody Faktyczna wypłata odszkodowania Kwota potrąceń z SG po wypłacie odszkodowania Pozostała suma gwarancyjna do wykorzystania 1 szkoda PLN PLN 1500 PLN PLN = 1600 PLN 2 szkoda PLN PLN 1200 PLN PLN = 1300 PLN 3 szkoda PLN PLN 2000 PLN PLN = 2100 PLN 3400 PLN 2100 PLN 0 PLN RAZEM PLN PLN 5000 PLN Wartość wypłaconego odszkodowania: PLN Redukcja SG 300PLN Składka zapłacona za ubezpieczenie: PLN ŁĄCZNY KOSZT KOŁA 3 400PLN

16 SUMA GWARANCYJNA PLN Przykład 3 Kolejność szkód / liczba szkód Wartość zgłoszonej szkody Faktyczna wypłata odszkodowania Kwota potrąceń z SG po wypłacie odszkodowania Pozostała suma gwarancyjna do wykorzystania 1 szkoda 450 PLN 450 PLN 450 PLN PLN = 550 PLN 4450 PLN 2 szkoda 450 PLN 450 PLN 450 PLN PLN = 550 PLN 3900 PLN 3 szkoda 450 PLN 450 PLN 450 PLN PLN = 550 PLN 3350 PLN 4 szkoda 450 PLN 450 PLN 450 PLN PLN = 550 PLN 2800 PLN 5 szkoda 450 PLN 450 PLN 450 PLN PLN = 550 PLN 2250 PLN 6 szkoda 450 PLN 450 PLN 450 PLN PLN = 550 PLN 1700 PLN 7 szkoda 450 PLN 450 PLN 450 PLN PLN = 550 PLN 1150 PLN 8 szkoda 450 PLN 450 PLN 450 PLN PLN = 550 PLN 600 PLN 9 szkoda 500 PLN 500 PLN 500 PLN PLN = 600 PLN 0 PLN RAZEM 4100 PLN 4100 PLN 5000 PLN Wartość wypłaconego odszkodowania: PLN Redukcja SG 900PLN Składka zapłacona za ubezpieczenie: PLN ŁĄCZNY KOSZT KOŁA 3 400PLN

17 SUMA GWARANCYJNA PLN Przykład 4 Kolejność szkód / liczba szkód Wartość zgłoszonej szkody Faktyczna wypłata odszkodowania Kwota zmniejszenie SG po wypłacie odszkodowania Wysokość sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania 1 szkoda 400 PLN 400 PLN 400 PLN PLN = 500 PLN 4500 PLN 2 szkoda 400 PLN 400 PLN 400 PLN PLN = 500 PLN 4000 PLN 3 szkoda 400 PLN 400 PLN 400 PLN PLN = 500 PLN 3500 PLN 4 szkoda 400 PLN 400 PLN 400 PLN PLN = 500 PLN 3000 PLN 5 szkoda 400 PLN 400 PLN 400 PLN PLN = 500 PLN 2500 PLN 6 szkoda 400 PLN 400 PLN 400 PLN PLN = 500 PLN 2000 PLN 7 szkoda 400 PLN 400 PLN 400 PLN PLN = 500 PLN 1500 PLN 8 szkoda 400 PLN 400 PLN 400 PLN PLN = 500 PLN 1000 PLN 9 szkoda 400 PLN 400 PLN 400 PLN PLN = 500 PLN 500 PLN 10 szkoda 400 PLN 400 PLN 400 PLN PLN = 500 PLN 0 PLN RAZEM 4000 PLN 4000 PLN 5000 PLN Wartość wypłaconego odszkodowania: PLN Redukcja SG 1 000PLN Składka zapłacona za ubezpieczenie: PLN ŁĄCZNY KOSZT KOŁA 3 400PLN

18 SUMA GWARANCYJNA PLN Przykład 1 Kolejność szkód / liczba szkód Wartość zgłoszonej szkody Kwota franszyzy redukcyjnej Faktyczna wypłata odszkodowania Kwota potrąceń z SG po wypłacie odszkodowania Pozostała suma gwarancyjna do wykorzystania 1 szkoda PLN 300 PLN PLN PLN PLN = PLN 150PLN RAZEM PLN 300 PLN PLN PLN Wartość wypłaconego odszkodowania: 9 700PLN Redukcja SG 150 Składka zapłacona za ubezpieczenie: 6 800PLN Kwota franszyzy redukcyjnej 300PLN ŁĄCZNY KOSZT KOŁA 7 100PLN

19 SUMA GWARANCYJNA PLN Przykład 2 Kolejność szkód / liczba szkód Wartość zgłoszonej szkody Kwota franszyzy redukcyjnej Faktyczna wypłata odszkodowania Kwota potrąceń z SG po wypłacie odszkodowania Pozostała suma gwarancyjna do wykorzystania 1 szkoda PLN 300 PLN PLN PLN PLN = PLN 2 szkoda PLN 300 PLN PLN PLN PLN = PLN 3 szkoda PLN 300 PLN PLN PLN PLN = PLN 6 850PLN PLN 150 PLN RAZEM PLN 900 PLN PLN PLN Wartość wypłaconego odszkodowania: PLN Redukcja SG 450 Składka zapłacona za ubezpieczenie: PLN Kwota franszyzy redukcyjnej 900PLN ŁĄCZNY KOSZT KOŁA 7 700PLN

20 SUMA GWARANCYJNA PLN Przykład 3 Kolejność szkód / liczba szkód Wartość zgłoszonej szkody Kwota franszyzy reduk. Faktyczna wypłata odszkod. Kwota potrąceń z SG po wypłacie odszkodowania Pozostała suma gwarancyjna do wykorzystania 1 szkoda PLN 300 PLN 700 PLN 700 PLN PLN = 850 PLN PLN 2 szkoda PLN 300 PLN 700 PLN 700 PLN PLN = 850 PLN PLN 3 szkoda PLN 300 PLN 700 PLN 700 PLN PLN = 850 PLN PLN 4 szkoda PLN 300 PLN 700 PLN 700 PLN PLN = 850 PLN PLN 5 szkoda PLN 300 PLN 700 PLN 700 PLN PLN = 850 PLN PLN 6 szkoda PLN 300 PLN 700 PLN 700 PLN PLN = 850 PLN PLN 7 szkoda PLN 300 PLN 700 PLN 700 PLN PLN = 850 PLN PLN 8 szkoda PLN 300 PLN 700 PLN 700 PLN PLN = 850 PLN PLN 9 szkoda PLN 300 PLN 700 PLN 700 PLN PLN = 850 PLN PLN 10 szkoda PLN 300 PLN PLN 2050PLN PLN = 2 200PLN 150 PLN RAZEM PLN 3000 PLN PLN PLN Wartość wypłaconego odszkodowania: PLN Redukcja SG 1500 Składka zapłacona za ubezpieczenie: PLN Kwota franszyzy redukcyjnej 3 000PLN ŁĄCZNY KOSZT KOŁA PLN

21 SUMA GWARANCYJNA PLN Przykład 1 Kolejność szkód / liczba szkód Wartość zgłoszonej szkody Kwota franszyzy redukcyjnej Faktyczna wypłata odszkodowania Kwota zmniejszenie sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania Wysokość sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania 1 szkoda PLN 500 PLN PLN PLN PLN = PLN 250PLN RAZEM PLN 500 PLN PLN PLN Wartość wypłaconego odszkodowania: PLN Redukcja SG 250 Składka zapłacona za ubezpieczenie: PLN Kwota franszyzy redukcyjnej 500PLN ŁĄCZNY KOSZT KOŁA PLN

22 SUMA GWARANCYJNA PLN Przykład 2 Kolejność szkód / liczba szkód Wartość zgłoszonej szkody Kwota franszyzy redukcyjnej Faktyczna wypłata odszkodowania Kwota zmniejszenia SG po wypłacie odszkodowania Wysokość sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania 1 szkoda PLN 500 PLN PLN PLN PLN = PLN 2 szkoda PLN 500 PLN PLN PLN PLN = PLN 3 szkoda 7300 PLN 500 PLN PLN PLN PLN = PLN PLN PLN 250 PLN RAZEM PLN PLN PLN PLN Wartość wypłaconego odszkodowania: PLN Redukcja SG 750 Składka zapłacona za ubezpieczenie: PLN Kwota franszyzy redukcyjnej 1 500PLN ŁĄCZNY KOSZT KOŁA PLN

23 SUMA GWARANCYJNA PLN Przykład 3 Kolejność szkód / liczba szkód Wartość zgłoszonej szkody Kwota franszyzy redukcyjne j Faktyczna wypłata odszkodowan ia Kwota potrąceń z SG po wypłacie odszkodowania Pozostała suma gwarancyjna do wykorzystania 1 szkoda PLN 500 PLN PLN PLN PLN = PLN PLN 2 szkoda PLN 500 PLN PLN PLN PLN = PLN PLN 3 szkoda PLN 500 PLN PLN PLN PLN = PLN PLN 4 szkoda PLN 500 PLN PLN PLN PLN = PLN PLN 5 szkoda PLN 500 PLN PLN PLN PLN = PLN PLN 6 szkoda 2000 PLN 500 PLN PLN PLN PLN = PLN PLN 7 szkoda 2000 PLN 500 PLN PLN PLN PLN = PLN PLN 8 szkoda PLN 500 PLN PLN PLN PLN = PLN PLN 9 szkoda PLN 500 PLN PLN PLN PLN = PLN PLN 10 szkoda 4250 PLN 500 PLN 3750 PLN 3750 PLN PLN = 4000 PLN 250 PLN RAZEM PLN PLN PLN PLN Wartość wypłaconego odszkodowania: PLN Redukcja SG 2500 Składka zapłacona za ubezpieczenie: PLN Kwota franszyzy redukcyjnej 5 000PLN ŁĄCZNY KOSZT KOŁA PLN

24 SUMA GWARANCYJNA PLN Przykład 1 Kolejność szkód / liczba szkód Wartość zgłoszonej szkody Kwota franszyzy redukcyjnej Faktyczna wypłata odszkodowania Kwota potrąceń z SG po wypłacie odszkodowania Pozostała suma gwarancyjna do wykorzystania 1 szkoda PLN 700 PLN PLN PLN +350 PLN = PLN 350PLN RAZEM PLN 700 PLN PLN PLN Wartość wypłaconego odszkodowania: PLN Redukcja SG 350 Składka zapłacona za ubezpieczenie: PLN Kwota franszyzy redukcyjnej 700PLN ŁĄCZNY KOSZT KOŁA PLN

25 SUMA GWARANCYJNA PLN Przykład 2 Kolejność szkód / liczba szkód Wartość zgłoszonej szkody Kwota franszyzy redukcyjnej Faktyczna wypłata odszkodowania Kwota zmniejszenie SG po wypłacie odszkodowania Wysokość sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania 1 szkoda PLN 700 PLN PLN 9300 PLN PLN = PLN 2 szkoda PLN 700 PLN PLN PLN +350 PLN = PLN 3 szkoda PLN 700 PLN PLN PLN PLN = PLN PLN PLN 350 PLN RAZEM PLN 2100 PLN PLN PLN Wartość wypłaconego odszkodowania: PLN Redukcja SG 1050 Składka zapłacona za ubezpieczenie: PLN Kwota franszyzy redukcyjnej 2 100PLN ŁĄCZNY KOSZT KOŁA PLN

26 SUMA GWARANCYJNA PLN Przykład 3 Kolejność / liczba szkód Wartość zgłoszonej szkody Kwota franszyzy reduk. Faktyczna wypłata odszkod. Kwota potrąceń z SG po wypłacie odszkodowania Pozostała suma gwarancyjna do wykorzystania = PLN PLN = PLN PLN = PLN PLN = PLN PLN = PLN PLN = PLN PLN = PLN PLN = PLN PLN = PLN 6150 PLN = PLN 350 PLN RAZEM PLN PLN PLN Wartość wypłaconego odszkodowania: PLN Redukcja SG Składka zapłacona za ubezpieczenie: PLN Kwota franszyzy redukcyjnej PLN ŁĄCZNY KOSZT KOŁA PLN

27 Odpowiedzialność cywilna Kół Łowieckich za szkody wyrządzone w płodach i uprawach rolnych w 2013r. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA W związku z art. 48 Prawa Łowieckiego odszkodowanie nie przysługuje: 1. Osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych, 2. Posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie odbiegającym więcej niż 14 dni od zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym rejonie, określonego przez Zarząd Województwa, 3. Posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom, 4. Za szkody nie przekraczające 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 ha uprawy, 5. Za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, 6. Za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.

28 Odpowiedzialność cywilna Kół Łowieckich za szkody wyrządzone w płodach i uprawach rolnych w 2013r. LIKWIDACJA SZKÓD Szacowanie szkód odbywa się w Kołach Łowieckich i OHZ przez ich przedstawicieli w ramach procedur określonych przez przepisy :Prawo Łowieckie, Rozp Min OŚ w sprawie szacowania szkód łowieckich. Ubezpieczający zobowiązany jest do dostarczenia Ubezpieczycielowi wykazu wszystkich osób szacujących szkody w Kołach Łowieckich i OHZ. Ubezpieczone OHZ oraz Koło Łowieckie otrzymują środki pieniężne na wypłatę odszkodowań najpóźniej w terminie 14 dni licząc od daty końcowego zatwierdzenia protokołu strat, a następnie przekazują je poszkodowanemu w terminie maksymalnie 14 dni od daty otrzymania środków na swój rachunek bankowy Dla zapewnienia sprawniejszej obsługi likwidacyjnej Gothaer wyraził zgodę, aby wszystkie szkody były zgłaszane najpierw do KB Modus. Broker przyjmując zgłoszenia szkód od Kół Łowieckich, myśliwych, dokonuje ich rejestracji w Gothaer po uprzednim sprawdzeniu dokumentacji. Wszystkie szkody, które będą zgłaszane za pośrednictwem KB Modus, będą bezpośrednio nadzorowane przez brokera w TU Gothaer, co zapewni terminowość wypłat odszkodowań Wszystkie szkody zgłaszane są: 1/ w formie elektronicznej-scan dokumentów oryginalnych, oryginały dokumentacji szkodowej pozostają w Kole Łowieckim/OHZ lub ZO, 2/ fax, 46/ / drogą pocztową na adres: KB Modus ul. Konstytucji 3Maja Skierniewice

29 Odpowiedzialność cywilna Kół Łowieckich za szkody wyrządzone w płodach i uprawach rolnych w 2013r. OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO, TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA SZKODY Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie GOTHAER o każdym wypadku ubezpieczeniowym, który może spowodować zgłoszenie wobec niego roszczenia. Jeżeli osoba poszkodowana dochodzi swoich roszczeń wobec Ubezpieczonego lub gdy Ubezpieczony powziął informację o wszczęciu w jego sprawie lub przeciwko niemu postępowania bądź o wniesieniu powództwa, jest on zobowiązany poinformować o tym niezwłocznie GOTHAER. Ubezpieczony zobowiązany jest udzielić pełnomocnictw niezbędnych do prowadzenia spraw odszkodowawczych, w tym pełnomocnictwa procesowego, osobie wskazanej przez GOTHAER, jeżeli poszkodowany wystąpił przeciwko Ubezpieczonemu na drogę sądową. Koszty zastępstwa procesowego ponosi GOTHAER. Koszty te pokrywane są do wysokości 10% wybranej sumy gwarancyjnej.

30 Ubezpieczenie mienia Kół Łowieckich W skład pakietu wchodzi: 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia 4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

31 Ubezpieczenie mienia Kół Łowieckich UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Zakres ubezpieczenia obejmuje: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, grad, zapadanie i osuwanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, śnieg, dym, sadza, zalanie, trzęsienie ziemi, powódź Przedmiotem ubezpieczenia są: budynki, budowle, budynki drewniane, maszyny i urządzenia (w tym rolnicze), trofea, broń myśliwska, środki obrotowe, wyposażenie budynków i pomieszczeń gospodarczych, ambony. Budynki i budowle są ubezpieczone od ryzyka dewastacji z limitem max PLN, w tym limitem PLN na szkody polegające na pomalowaniu graffiti, Limit w zakresie dewastacji na jedną ambonę - 50% wartości jednej ambony nie więcej niż PLN./na jedna ambonę Franszyza integralna wynosi 200 PLN.

32 Ubezpieczenie mienia Kół Łowieckich UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Sumę ubezpieczenia ustalamy według: 1. Wartości księgowej ewidencyjnej brutto budynków i innych środków trwałych lub 2. Wartości odtworzeniowej jeśli zużycie techniczne nie przekracza 50% wartości początkowej 3. Wartości rzeczywistej - jeśli zużycie techniczne przekracza 50% wartości początkowej. 4. Mienie niskocenne ubezpieczane według wartości rzeczywistej tj. z uwzględnieniem ich stopnia zużycia. 5. Środki obrotowe oraz trofea i broń myśliwską według ceny ich zakupu lub kosztów wytworzenia.

33 Ubezpieczenie mienia Kół Łowieckich UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU 1. Zakres ubezpieczenia: kradzież z włamaniem, 2. Przedmiot ubezpieczenia: maszyny i urządzenia, trofea, broń myśliwska, wyposażenie, ambony Franszyza integralna wynosi 200 PLN UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA 1. Zakres ubezpieczenia: szkody powstałe na skutek stłuczenia lub pęknięcia, demontaż lub naprawa instalacji świetlnych lub neonowych. Franszyza integralna wynosi 100 PLN

34 Ubezpieczenie mienia Kół Łowieckich UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 1. Zakres ubezpieczenia: all risk od wszystkich szkód materialnych 2. Przedmiot ubezpieczenia: sprzęt elektroniczny stacjonarny, przenośny, oprogramowanie i nośniki danych Franszyza redukcyjna wynosi 250 PLN Składka dla Pakietu : Składka roczna dla ubezpieczenia mienia liczona jest wg stawki określonej dla każdej sumy ubezpieczenia ustalonej dla poszczególnych składników ubezpieczanego mienia i ryzyka ubezpieczeniowego /ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych (od.0,15% do 0.3%), od kradzieży z włamaniem (0,3%)i uszkodzenia szyb (1%), sprzętu elektronicznego (2% min. 250zł)/. Szczegółowe zasady ubezpieczeń majątku Kół Łowieckich znajdują się na stronie:

35 Pakiet dla myśliwych Warianty ubezpieczenia: I wariant: ubezpieczenie broni palnej, ubezpieczenie ochrony prawnej, ubezpieczenie psów myśliwskich i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym II wariant: ubezpieczenie broni palnej i ochrony prawnej III wariant: ubezpieczenie psów myśliwskich i odpowiedzialności cywilnej IV wariant: przeznaczony dla Kół Łowieckich lub podmiotów gospodarczych należących do PZŁ- ubezpieczenie psów myśliwskich

36 Pakiet dla myśliwych UBEZPIECZENIE BRONI MYŚLIWSKIEJ Przedmiot ubezpieczenia broń myśliwska, amunicja do broni, optyczne urządzenia celownicze. Zakres ubezpieczenia szkody powstałe w miejscu ubezpieczenia, w trakcie przewożenia oraz w trakcie używania podczas polowania w wyniku: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, zalania, huraganu, gradu, powodzi, zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu, dymu i sadzy, upadku drzewa, kradzieży z włamaniem, rozboju SUMA UBEZPIECZENIA: Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający według wartości odtworzeniowej określonej ceną zakupu lub ceną rynkową. Sumę ubezpieczenia w pakiecie stanowi wartość: od do PLN Broń o wartości powyżej PLN ubezpieczana jest na indywidualnych warunkach SKŁADKA: Składka roczna liczona jest według stawki 2,5% od sumy ubezpieczenia Minimalna składka roczna 50 PLN

37 Pakiet dla myśliwych UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie pokrywa koszty ochrony prawnej, które ponosi Ubezpieczony w związku z obroną praw przed sądem, występując w charakterze pozwanego, podejrzanego czy oskarżonego oraz pokrywa wszelkie koszty i opłaty związane z prowadzonym przeciwko niemu postępowaniem sądowym przed polskimi sądami w postępowaniach prowadzonych w związku z łowiectwem w rozumieniu Prawa Łowieckiego, Ustawy o broni i amunicji, ustawy o ochronie zwierząt oraz Statutem PZŁ. W odniesieniu do postępowań karnych ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tylko czynności, w których karalne jest nieumyślne popełnienie danego czynu Refundowane koszty: Wynagrodzenie adwokata Koszty sądowe Koszty obrony interesów strony przeciwnej o ile Ubezpieczony jest zobowiązany do ich poniesienia Suma ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia wynosi PLN na jeden wypadek i PLN na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia Składka : 25 PLN Franszyza integralna: 100 PLN

38 Pakiet dla myśliwych UBEZPIECZENIE PSÓW MYŚLIWSKICH Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków polegających na: bezpośrednim uderzeniu pioruna, wypadku komunikacyjnym, zranieniu bądź uśmierceniu psa podczas: pracy psa na polowaniu lub w trakcie układania psa, wpadnięcia psa w sidła, uduszenie w norze, utonięcie, rozszarpanie lub zranienie przez zwierzynę Ubezpieczeniem mogą być objęte psy w wieku od 12 miesięcy do 9 lat. Początek odpowiedzialności ubezpieczyciela: po upływie 15 dni licząc od początku ochrony ubezpieczeniowej Świadczenia: 100% sumy ubezpieczenia, gdy nastąpi śmierć psa lub ubój z konieczności w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku 50% sumy ubezpieczenia w przypadku wystąpienia trwałej i całkowitej utraty przydatności psa do polowań w wyniku nieszczęśliwego wypadku. SUMA UBEZPIECZENIA Sumę ubezpieczenia stanowi deklarowana wartość rynkowa psa, nie mniej niż PLN i nie wyższej niż PLN, ubezpieczenie psa o wartości powyżej PLN możliwe na indywidualnych warunkach MAKSYMALAN WARTOŚĆ PSA BEZ RODOWODU PLN SKŁADKA: 3% wartości psa, minimalnie 50 PLN

39 Pakiet dla myśliwych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym Zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego, z tytułu szkód w mieniu lub na osobie, wyrządzonych osobom trzecim w okresie ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności życia codziennego w ciągu całej doby/poza polowaniami/, uwzględniając posiadanie psów myśliwskich Suma gwarancyjna: Suma gwarancyjna w zależności od wybranego wariantu wynosi PLN lub PLN w stosunku do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia. Składka roczna: 25 PLN dla sumy gwarancyjnej PLN 50 PLN dla sumy gwarancyjnej PLN Franszyza integralna 100 PLN

40 Pakiet dla myśliwych PROCEDURA ZAWIERANIA UBZPIECZEŃ 1. Pobranie ze stron internetowych wniosku ubezpieczeniowego, znajdującego się pod adresem: 2. Wypełnienie wszystkich pól we wniosku i jego podpisanie. 3. Dokonanie wpłaty wg składki automatycznie wyliczonej na wniosku na wskazany we wniosku rachunek bankowy 4. Przesłanie wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z kopią potwierdzenia przelewu na adres: Kancelaria Brokerska MODUS Sp. z o.o., Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna od dnia następnego po opłaceniu składki przez Ubezpieczającego. 6. Potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia będzie przesłany na adres Ubezpieczającego certyfikat ubezpieczeniowy

41 Grupowe ubezpieczenie NNW Myśliwych w 2013r Ubezpieczyciel: GOTHAER

42 Grupowe ubezpieczenie NNW Myśliwych w 2013r. Ubezpieczeni: Członkowie Polskiego Związku Łowieckiego, stażyści lub inne osoby fizyczne biorące udział w nagance, w polowaniach i innych czynnościach pomocniczych (w tym osoby które zakończyły staż i oczekują na egzamin) związane z wykonywaniem czynności i prowadzeniem gospodarki łowieckiej w ramach działalności statutowej PZŁ.Stażyści są ubezpieczani wg imiennej listy zgłoszenia sporządzanej kwartalnie, pozostali członkowie i inne osoby fizyczne -zgłaszani przez ZG PZŁ bezimiennie w listopadzie każdego roku. Okres ubezpieczenia: Przedmiot ubezpieczenia: Świadczenia związane z następstwami nieszczęśliwych wypadków, jakim może ulec Ubezpieczony na terenie RP, podczas wykonywania czynności związanych ze statutową działalnością PZŁ. Nieszczęśliwy wypadek zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się także zawał lub udar, w następstwie którego Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł.

UBEZPIECZENIA PZŁ NA 2013 ROK

UBEZPIECZENIA PZŁ NA 2013 ROK UBEZPIECZENIA PZŁ NA 2013 ROK FIRMA UBEZPIECZENIOWA GOTHAER PRZEDSTAWIŁA WARUNKI POSZCZEGÓLNYCH UBEZPIECZEŃ DLA KÓŁ ŁOWIECKICH I MYŚLIWYCH, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE NA SPOTKANIU W DNIU 4.10.2012R. W

Bardziej szczegółowo

2. Ubezpieczony- KOŁO ŁOWIECKIE lub OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY (OHZ) wskazani w dokumencie ubezpieczenia.

2. Ubezpieczony- KOŁO ŁOWIECKIE lub OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY (OHZ) wskazani w dokumencie ubezpieczenia. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KÓŁ ŁOWIECKICH I OHZ PZŁ ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZYNĘ W PŁODACH I UPRAWACH ROLNYCH.- PROCEDURY PRZYSTĘPOWANIA I ZGŁASZANIA SZKÓD. 1. Ubezpieczający- ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

Biura: Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 2 Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233

Biura: Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 2 Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233 KANCELARIA BROKERSKA MODUS Sp. z o.o. DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO Biura: Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 2 Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233 PRZEDSTAWIENIE KANCELARII BROKERSKIEJ MODUS

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA GENERALNA. zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA GENERALNA W SPRAWIE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KÓŁ ŁOWIECKICH oraz OŚRODKÓW HODOWLI ZWIERZYNY POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO ZA SZKODY WYRZĄDZONE W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE OGÓLNE 2 DEFINICJE

1 INFORMACJE OGÓLNE 2 DEFINICJE WYCIĄG ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ Z UMOWY GENERALNEJ ZAWARTEJ W DNIU 27.01.2016 R. POMIĘDZY GOTHAER TU SA A ZARZĄDEM GŁÓWNYM PZŁ W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KÓŁ ŁOWIECKICH I OHZ ZA SZKODY

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH WYRZĄDZONYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ W PŁODACH I UPRAWACH ROLNYCH NA ROK 2014

PROCEDURY SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH WYRZĄDZONYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ W PŁODACH I UPRAWACH ROLNYCH NA ROK 2014 PROCEDURY SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH WYRZĄDZONYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ W PŁODACH I UPRAWACH ROLNYCH NA ROK 2014 STOSOWANE PRZEZ UBEZPIECZYCIELA GOTHAER TU S.A. I. PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE SZACOWANIA SZKÓD

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIOWA

GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIOWA GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE UBEZPIECZENIA CZŁONKÓW PZŁ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW (Tekst jednolity) zawarta w dniu 4.03.2OO5

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH Zawarta pomiędzy TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław AGENDA AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych. Zbiorowe ubezpieczenie depozytów członków SKOK (DEP) Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych. Zbiorowe ubezpieczenie depozytów członków SKOK (DEP) Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych INFORMACJA POŚREDNIKA UBEZPIECZENIOWEGO sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie agenta ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013 UMOWA NR 76/ZP/2013 Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy zawarta w dniu. 2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną

Szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną Szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną W przypadku ubiegania się o odszkodowanie za powstałe szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzynę łowną należy wystąpić do odpowiedniego terytorialnie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 Informacje ogólne W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. na rok 2008 zawierane są następujące ubezpieczenia: 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczeniowy dla Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na rok 2009 pośrednicy w obrocie nieruchomościami

Program ubezpieczeniowy dla Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na rok 2009 pośrednicy w obrocie nieruchomościami Rok założenia 1990 INFORMACJA NA TEMAT UBEZPIECZENIA OC POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI stowarzyszonych i niestowarzyszonych w regionalnych stowarzyszeniach należących do PFRN na 2009 rok Szanowni

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 8 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 8 marca 2010 r. DzU201045272 (R) Sposób postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 marca 2010 r w sprawie sposobu postępowania

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

S L I P B R O K E R S K I

S L I P B R O K E R S K I Szczecin, 08-10-2009r. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I FLOTY KOMUNIKACYJNEJ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZWIĄZANEJ Z FUNKCJONOWANIEM WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Sposób postępowania przy Dz.U.2010.45.272 wersja: 2010-04-08 ROZPORZĄDZENIE MINISTRAŚRODOWISKA 1) z dnia 8 marca 2010 r.

Sposób postępowania przy Dz.U.2010.45.272 wersja: 2010-04-08 ROZPORZĄDZENIE MINISTRAŚRODOWISKA 1) z dnia 8 marca 2010 r. Dz.U.2010.45.272 ROZPORZĄDZENIE MINISTRAŚRODOWISKA 1) z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA Przewodnik po ubezpieczeniach dostępnych dla członków Izb Adwokackich w ramach umowy Generalnej NRA - PZU SA, TUiR Warta SA Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I 14/2015/N/Wisła 1 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT dla zamówienia publicznego 14/2015/N/Wisła: Usługa kompleksowego ubezpieczenia gminy Wisła wraz z jednostkami organizacyjnymi otwartych w dniu 25 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE BIURO OBSŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ PROGRES S.C. A.PIEŃKOWSKA-PŁOTCZYK, M. KLIMASZEWSKI 11114715/A

REGIONALNE BIURO OBSŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ PROGRES S.C. A.PIEŃKOWSKA-PŁOTCZYK, M. KLIMASZEWSKI 11114715/A Załącznik nr do Pełnomocnictwa Nr 4377/04 określający maksymalne sumy uprawniające Agenta do Działu II "Pozostałe osobowe oraz majątkowe" według Załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 1. Podstawowe - polisa nr 07 KIRP/1/11 (a) charakter indywidualne, (b) okres ubezpieczenia od 01.01.2011 r. do 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Numer ogłoszenia: 64382-2013;

Bardziej szczegółowo