Biura: Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 2 Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biura: Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 2 Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233"

Transkrypt

1 KANCELARIA BROKERSKA MODUS Sp. z o.o. DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO Biura: Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 2 Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233

2 UBEZPIECZENIA DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO NA 2013 ROK

3 Zmiana Ubezpieczyciela Informacje ogólne o nowym Ubezpieczycielu dedykowanym dla PZŁ na 2013 rok: GOTHAER S.A. (do 1 października 2012 roku Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.) powstało w 1990 roku, obecnie znajduje się w czołówce polskich Ubezpieczycieli majątkowych pod względem poziomu składki przypisanej brutto oraz zakresu oferowanych produktów ubezpieczeniowych Towarzystwo posiada własne oddziały i sieć dystrybucyjną o ogólnokrajowym zasięgu, współpracując z 2300 pośrednikami ubezpieczeniowymi. Towarzystwo aktualnie w Polsce zatrudnia ponad 700 osób. W 2011 roku PTU S.A. zostało dofinansowane przez silnego inwestora - niemiecki Koncern Gothaer, który posiada swój udział na poziomie 99,86 % w kapitale Spółki. Koncern Gothaer został założony w 1820 roku i obecnie znajduje w się w pierwszej 10-ce. Ubezpieczycieli majątkowych w Niemczech. Koncern Gothaer obsługuje ponad 3,5 miliona klientów i osiąga obrót ponad 4 miliardy euro przypisu składki brutto. Dzięki dokapitalizowaniu przez Gothaer i wdrożeniu nowej strategii rozwoju, PTU stało się firmą o stabilnej kondycji finansowej i silnej rosnącej pozycji na polskim rynku ubezpieczeń. W rankingu Najcenniejszych Polskich Marek, jaki przeprowadził w 2011 roku dziennik Rzeczpospolita, marka PTU znajduje się na 16 miejscu spośród wszystkich instytucji finansowych.

4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich w 2013r. Ubezpieczyciel: GOTHAER

5 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich i OHZ w 2013r. Ubezpieczeni: Koła Łowieckie i OHZ zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim. Okres ubezpieczenia: Przedmiot ubezpieczenia: Ustawowa odpowiedzialność cywilna Kół Łowieckich / OHZ z tytułu prowadzonej przez nich statutowej działalności, posiadania i użytkowania mienia jako dzierżawców obwodów łowieckich z wyłączeniem szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne i psy myśliwskie. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki powstałe w okresie rocznego ubezpieczenia bez względu na termin i datę zgłoszenia szkody w tym okresie oraz szkody zgłoszone po upływie rocznego okresu ubezpieczenia, a przed upływem ustawowych terminów przedawnienia.

6 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich i OHZ w 2013r. Zakres ubezpieczenia obejmuje również: Odpowiedzialność cywilną wzajemną za szkody rzeczowe i osobowe powodujące roszczenia pomiędzy podmiotami ubezpieczonymi w ramach generalnej umowy ubezpieczenia, Odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach ruchomych i nieruchomościach osób trzecich, użytkowanych lub znajdujących się w pieczy lub pod kontrolą Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub innego podobnego stosunku prawnego, wykorzystywanych w prowadzonej działalności statutowej, Odpowiedzialność cywilną pracodawcy za szkody osobowe będąca następstwem wypadku przy pracy- Limit PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców lub inne osoby, którym Ubezpieczony powierzył wykonanie pracy lub innych czynności,

7 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich i OHZ w 2013r. Zakres ubezpieczenia obejmuje również: Odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe i osobowe powstałe w związku lub w konsekwencji organizowania przez Ubezpieczonego imprez z wyłączeniem imprez masowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62 z 2009 poz. 504,) Odpowiedzialność cywilną za produkt obejmująca szkody spowodowane przez dostarczenie przez Ubezpieczonego wadliwego /zepsutego, zakażonego/ produktu- Limit PLN, Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w należących do osób trzecich środkach transportu, wyrządzone podczas prac ładunkowych np. upolowanej zwierzyny, Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez produkty pochodzące z myślistwa, nieprzetworzone lub po ich przetworzeniu Limit PLN Odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim podczas polowań z wyłączeniem szkód w płodach i uprawach rolnych Odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania ciążących zobowiązań na Ubezpieczonym związanych z realizacją statutowej działalności /rażące niedbalstwo/ z wyłączeniem winy umyślnej.

8 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich i OHZ w 2013r. SUMA GWARANCYJNA na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: WARIANT I PLN WARIANT II PLN WARIANT III PLN Wybór wariantów dokonywany jest przez Koło Łowieckie/OHZ. UDZIAŁY WŁASNE: wykupione, / odszkodowanie wypłacane w pełnej wysokości kwoty ustalonej /. Wybór danego wariantu ubezpieczenia Koła Łowieckie i OHZ zgłaszają do Zarządów Okręgowych PZŁ w terminie do r.

9 Odpowiedzialność cywilna Kół Łowieckich za szkody wyrządzone w płodach i uprawach rolnych w 2013r. Ubezpieczyciel: GOTHAER

10 Odpowiedzialność cywilna Kół Łowieckich za szkody wyrządzone w płodach i uprawach rolnych w 2013r. 1. Ubezpieczający- POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI (PZŁ) ZARZĄD GŁÓWNY. 2. Ubezpieczony- KOŁO ŁOWIECKIE lub OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY (OHZ) PZŁ wskazani w dokumencie ubezpieczenia. 3. Ubezpieczyciel - GOTHAER 4. Okres ubezpieczenia od r do r. 5. Aby program był realizowany,gothaer wymaga minimalnej ilości Kół Łowieckich/OHZ przystępujących do ubezpieczenia Przystępowanie do ubezpieczenia następuje na podstawie złożonej deklaracji przystąpienia w Zarządzie Okręgowym w terminie do dnia r.

11 Odpowiedzialność cywilna Kół Łowieckich za szkody wyrządzone w płodach i uprawach rolnych w 2013r. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA: 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Kół Łowieckich oraz OHZ PZŁ, jako dzierżawców obwodów łowieckich /zarządców tych obwodów, odpowiedzialnych za szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych, w zakresie takim, w jakim statuują ją obowiązujące przepisy prawa/. 2. Zakres ubezpieczenia szkoda rzeczowa: uszkodzenie lub zniszczenie płodów lub upraw rolnych przez zwierzynę tj. jelenie, daniele, sarny, łosie i dziki spowodowane jednym wypadkiem ubezpieczeniowym. 3. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Odpowiedzialność cywilna Kół Łowieckich za szkody wyrządzone w płodach i uprawach rolnych w 2013r. Suma gwarancyjna: limit odpowiedzialności GOTHAER (na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia) do wyboru spośród wariantów: I suma gwarancyjna w kwocie PLN II suma gwarancyjna w kwocie PLN III suma gwarancyjna w kwocie PLN IV suma gwarancyjna w kwocie PLN Składka roczna: wynosi 68% sumy gwarancyjnej w każdym wariancie dowolnie wybranym przez OHZ lub Koło Łowieckie Składka roczna płatna w dwóch równych ratach w terminie: do r. oraz do r na konto właściwych terytorialnie Zarządów Okręgowych

13 Odpowiedzialność cywilna Kół Łowieckich za szkody wyrządzone w płodach i uprawach rolnych w 2013r. Franszyzy i konsumpcja sumy gwarancyjnej: Suma w gwarancyjna w złotych Franszyza w złotych w każdej szkodzie redukcja sumy gwarancyjnej w złotych franszyza integralna Wartość wypłaconej szkody franszyza redukcyjna Wartość wypłaconej szkody franszyza redukcyjna Wartość wypłaconej szkody franszyza redukcyjna Wartość wypłaconej szkody + 350

14 SUMA GWARANCYJNA PLN Przykład 1 Kolejność szkód / liczba szkód Wartość zgłoszonej szkody Faktyczna wypłata odszkodowania Kwota potrąceń z SG po wypłacie odszkodowania Pozostała suma gwarancyjna do wykorzystania 1 szkoda PLN 4900 PLN 4900 PLN PLN = 5000 PLN 0 PLN RAZEM PLN 4900 PLN 5000 PLN Wartość wypłaconego odszkodowania: PLN Redukcja SG 100PLN Składka zapłacona za ubezpieczenie: PLN ŁĄCZNY KOSZT KOŁA 3400PLN

15 SUMA GWARANCYJNA PLN Przykład 2 Kolejność szkód / liczba szkód Wartość zgłoszonej szkody Faktyczna wypłata odszkodowania Kwota potrąceń z SG po wypłacie odszkodowania Pozostała suma gwarancyjna do wykorzystania 1 szkoda PLN PLN 1500 PLN PLN = 1600 PLN 2 szkoda PLN PLN 1200 PLN PLN = 1300 PLN 3 szkoda PLN PLN 2000 PLN PLN = 2100 PLN 3400 PLN 2100 PLN 0 PLN RAZEM PLN PLN 5000 PLN Wartość wypłaconego odszkodowania: PLN Redukcja SG 300PLN Składka zapłacona za ubezpieczenie: PLN ŁĄCZNY KOSZT KOŁA 3 400PLN

16 SUMA GWARANCYJNA PLN Przykład 3 Kolejność szkód / liczba szkód Wartość zgłoszonej szkody Faktyczna wypłata odszkodowania Kwota potrąceń z SG po wypłacie odszkodowania Pozostała suma gwarancyjna do wykorzystania 1 szkoda 450 PLN 450 PLN 450 PLN PLN = 550 PLN 4450 PLN 2 szkoda 450 PLN 450 PLN 450 PLN PLN = 550 PLN 3900 PLN 3 szkoda 450 PLN 450 PLN 450 PLN PLN = 550 PLN 3350 PLN 4 szkoda 450 PLN 450 PLN 450 PLN PLN = 550 PLN 2800 PLN 5 szkoda 450 PLN 450 PLN 450 PLN PLN = 550 PLN 2250 PLN 6 szkoda 450 PLN 450 PLN 450 PLN PLN = 550 PLN 1700 PLN 7 szkoda 450 PLN 450 PLN 450 PLN PLN = 550 PLN 1150 PLN 8 szkoda 450 PLN 450 PLN 450 PLN PLN = 550 PLN 600 PLN 9 szkoda 500 PLN 500 PLN 500 PLN PLN = 600 PLN 0 PLN RAZEM 4100 PLN 4100 PLN 5000 PLN Wartość wypłaconego odszkodowania: PLN Redukcja SG 900PLN Składka zapłacona za ubezpieczenie: PLN ŁĄCZNY KOSZT KOŁA 3 400PLN

17 SUMA GWARANCYJNA PLN Przykład 4 Kolejność szkód / liczba szkód Wartość zgłoszonej szkody Faktyczna wypłata odszkodowania Kwota zmniejszenie SG po wypłacie odszkodowania Wysokość sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania 1 szkoda 400 PLN 400 PLN 400 PLN PLN = 500 PLN 4500 PLN 2 szkoda 400 PLN 400 PLN 400 PLN PLN = 500 PLN 4000 PLN 3 szkoda 400 PLN 400 PLN 400 PLN PLN = 500 PLN 3500 PLN 4 szkoda 400 PLN 400 PLN 400 PLN PLN = 500 PLN 3000 PLN 5 szkoda 400 PLN 400 PLN 400 PLN PLN = 500 PLN 2500 PLN 6 szkoda 400 PLN 400 PLN 400 PLN PLN = 500 PLN 2000 PLN 7 szkoda 400 PLN 400 PLN 400 PLN PLN = 500 PLN 1500 PLN 8 szkoda 400 PLN 400 PLN 400 PLN PLN = 500 PLN 1000 PLN 9 szkoda 400 PLN 400 PLN 400 PLN PLN = 500 PLN 500 PLN 10 szkoda 400 PLN 400 PLN 400 PLN PLN = 500 PLN 0 PLN RAZEM 4000 PLN 4000 PLN 5000 PLN Wartość wypłaconego odszkodowania: PLN Redukcja SG 1 000PLN Składka zapłacona za ubezpieczenie: PLN ŁĄCZNY KOSZT KOŁA 3 400PLN

18 SUMA GWARANCYJNA PLN Przykład 1 Kolejność szkód / liczba szkód Wartość zgłoszonej szkody Kwota franszyzy redukcyjnej Faktyczna wypłata odszkodowania Kwota potrąceń z SG po wypłacie odszkodowania Pozostała suma gwarancyjna do wykorzystania 1 szkoda PLN 300 PLN PLN PLN PLN = PLN 150PLN RAZEM PLN 300 PLN PLN PLN Wartość wypłaconego odszkodowania: 9 700PLN Redukcja SG 150 Składka zapłacona za ubezpieczenie: 6 800PLN Kwota franszyzy redukcyjnej 300PLN ŁĄCZNY KOSZT KOŁA 7 100PLN

19 SUMA GWARANCYJNA PLN Przykład 2 Kolejność szkód / liczba szkód Wartość zgłoszonej szkody Kwota franszyzy redukcyjnej Faktyczna wypłata odszkodowania Kwota potrąceń z SG po wypłacie odszkodowania Pozostała suma gwarancyjna do wykorzystania 1 szkoda PLN 300 PLN PLN PLN PLN = PLN 2 szkoda PLN 300 PLN PLN PLN PLN = PLN 3 szkoda PLN 300 PLN PLN PLN PLN = PLN 6 850PLN PLN 150 PLN RAZEM PLN 900 PLN PLN PLN Wartość wypłaconego odszkodowania: PLN Redukcja SG 450 Składka zapłacona za ubezpieczenie: PLN Kwota franszyzy redukcyjnej 900PLN ŁĄCZNY KOSZT KOŁA 7 700PLN

20 SUMA GWARANCYJNA PLN Przykład 3 Kolejność szkód / liczba szkód Wartość zgłoszonej szkody Kwota franszyzy reduk. Faktyczna wypłata odszkod. Kwota potrąceń z SG po wypłacie odszkodowania Pozostała suma gwarancyjna do wykorzystania 1 szkoda PLN 300 PLN 700 PLN 700 PLN PLN = 850 PLN PLN 2 szkoda PLN 300 PLN 700 PLN 700 PLN PLN = 850 PLN PLN 3 szkoda PLN 300 PLN 700 PLN 700 PLN PLN = 850 PLN PLN 4 szkoda PLN 300 PLN 700 PLN 700 PLN PLN = 850 PLN PLN 5 szkoda PLN 300 PLN 700 PLN 700 PLN PLN = 850 PLN PLN 6 szkoda PLN 300 PLN 700 PLN 700 PLN PLN = 850 PLN PLN 7 szkoda PLN 300 PLN 700 PLN 700 PLN PLN = 850 PLN PLN 8 szkoda PLN 300 PLN 700 PLN 700 PLN PLN = 850 PLN PLN 9 szkoda PLN 300 PLN 700 PLN 700 PLN PLN = 850 PLN PLN 10 szkoda PLN 300 PLN PLN 2050PLN PLN = 2 200PLN 150 PLN RAZEM PLN 3000 PLN PLN PLN Wartość wypłaconego odszkodowania: PLN Redukcja SG 1500 Składka zapłacona za ubezpieczenie: PLN Kwota franszyzy redukcyjnej 3 000PLN ŁĄCZNY KOSZT KOŁA PLN

21 SUMA GWARANCYJNA PLN Przykład 1 Kolejność szkód / liczba szkód Wartość zgłoszonej szkody Kwota franszyzy redukcyjnej Faktyczna wypłata odszkodowania Kwota zmniejszenie sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania Wysokość sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania 1 szkoda PLN 500 PLN PLN PLN PLN = PLN 250PLN RAZEM PLN 500 PLN PLN PLN Wartość wypłaconego odszkodowania: PLN Redukcja SG 250 Składka zapłacona za ubezpieczenie: PLN Kwota franszyzy redukcyjnej 500PLN ŁĄCZNY KOSZT KOŁA PLN

22 SUMA GWARANCYJNA PLN Przykład 2 Kolejność szkód / liczba szkód Wartość zgłoszonej szkody Kwota franszyzy redukcyjnej Faktyczna wypłata odszkodowania Kwota zmniejszenia SG po wypłacie odszkodowania Wysokość sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania 1 szkoda PLN 500 PLN PLN PLN PLN = PLN 2 szkoda PLN 500 PLN PLN PLN PLN = PLN 3 szkoda 7300 PLN 500 PLN PLN PLN PLN = PLN PLN PLN 250 PLN RAZEM PLN PLN PLN PLN Wartość wypłaconego odszkodowania: PLN Redukcja SG 750 Składka zapłacona za ubezpieczenie: PLN Kwota franszyzy redukcyjnej 1 500PLN ŁĄCZNY KOSZT KOŁA PLN

23 SUMA GWARANCYJNA PLN Przykład 3 Kolejność szkód / liczba szkód Wartość zgłoszonej szkody Kwota franszyzy redukcyjne j Faktyczna wypłata odszkodowan ia Kwota potrąceń z SG po wypłacie odszkodowania Pozostała suma gwarancyjna do wykorzystania 1 szkoda PLN 500 PLN PLN PLN PLN = PLN PLN 2 szkoda PLN 500 PLN PLN PLN PLN = PLN PLN 3 szkoda PLN 500 PLN PLN PLN PLN = PLN PLN 4 szkoda PLN 500 PLN PLN PLN PLN = PLN PLN 5 szkoda PLN 500 PLN PLN PLN PLN = PLN PLN 6 szkoda 2000 PLN 500 PLN PLN PLN PLN = PLN PLN 7 szkoda 2000 PLN 500 PLN PLN PLN PLN = PLN PLN 8 szkoda PLN 500 PLN PLN PLN PLN = PLN PLN 9 szkoda PLN 500 PLN PLN PLN PLN = PLN PLN 10 szkoda 4250 PLN 500 PLN 3750 PLN 3750 PLN PLN = 4000 PLN 250 PLN RAZEM PLN PLN PLN PLN Wartość wypłaconego odszkodowania: PLN Redukcja SG 2500 Składka zapłacona za ubezpieczenie: PLN Kwota franszyzy redukcyjnej 5 000PLN ŁĄCZNY KOSZT KOŁA PLN

24 SUMA GWARANCYJNA PLN Przykład 1 Kolejność szkód / liczba szkód Wartość zgłoszonej szkody Kwota franszyzy redukcyjnej Faktyczna wypłata odszkodowania Kwota potrąceń z SG po wypłacie odszkodowania Pozostała suma gwarancyjna do wykorzystania 1 szkoda PLN 700 PLN PLN PLN +350 PLN = PLN 350PLN RAZEM PLN 700 PLN PLN PLN Wartość wypłaconego odszkodowania: PLN Redukcja SG 350 Składka zapłacona za ubezpieczenie: PLN Kwota franszyzy redukcyjnej 700PLN ŁĄCZNY KOSZT KOŁA PLN

25 SUMA GWARANCYJNA PLN Przykład 2 Kolejność szkód / liczba szkód Wartość zgłoszonej szkody Kwota franszyzy redukcyjnej Faktyczna wypłata odszkodowania Kwota zmniejszenie SG po wypłacie odszkodowania Wysokość sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania 1 szkoda PLN 700 PLN PLN 9300 PLN PLN = PLN 2 szkoda PLN 700 PLN PLN PLN +350 PLN = PLN 3 szkoda PLN 700 PLN PLN PLN PLN = PLN PLN PLN 350 PLN RAZEM PLN 2100 PLN PLN PLN Wartość wypłaconego odszkodowania: PLN Redukcja SG 1050 Składka zapłacona za ubezpieczenie: PLN Kwota franszyzy redukcyjnej 2 100PLN ŁĄCZNY KOSZT KOŁA PLN

26 SUMA GWARANCYJNA PLN Przykład 3 Kolejność / liczba szkód Wartość zgłoszonej szkody Kwota franszyzy reduk. Faktyczna wypłata odszkod. Kwota potrąceń z SG po wypłacie odszkodowania Pozostała suma gwarancyjna do wykorzystania = PLN PLN = PLN PLN = PLN PLN = PLN PLN = PLN PLN = PLN PLN = PLN PLN = PLN PLN = PLN 6150 PLN = PLN 350 PLN RAZEM PLN PLN PLN Wartość wypłaconego odszkodowania: PLN Redukcja SG Składka zapłacona za ubezpieczenie: PLN Kwota franszyzy redukcyjnej PLN ŁĄCZNY KOSZT KOŁA PLN

27 Odpowiedzialność cywilna Kół Łowieckich za szkody wyrządzone w płodach i uprawach rolnych w 2013r. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA W związku z art. 48 Prawa Łowieckiego odszkodowanie nie przysługuje: 1. Osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych, 2. Posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie odbiegającym więcej niż 14 dni od zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym rejonie, określonego przez Zarząd Województwa, 3. Posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom, 4. Za szkody nie przekraczające 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 ha uprawy, 5. Za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, 6. Za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.

28 Odpowiedzialność cywilna Kół Łowieckich za szkody wyrządzone w płodach i uprawach rolnych w 2013r. LIKWIDACJA SZKÓD Szacowanie szkód odbywa się w Kołach Łowieckich i OHZ przez ich przedstawicieli w ramach procedur określonych przez przepisy :Prawo Łowieckie, Rozp Min OŚ w sprawie szacowania szkód łowieckich. Ubezpieczający zobowiązany jest do dostarczenia Ubezpieczycielowi wykazu wszystkich osób szacujących szkody w Kołach Łowieckich i OHZ. Ubezpieczone OHZ oraz Koło Łowieckie otrzymują środki pieniężne na wypłatę odszkodowań najpóźniej w terminie 14 dni licząc od daty końcowego zatwierdzenia protokołu strat, a następnie przekazują je poszkodowanemu w terminie maksymalnie 14 dni od daty otrzymania środków na swój rachunek bankowy Dla zapewnienia sprawniejszej obsługi likwidacyjnej Gothaer wyraził zgodę, aby wszystkie szkody były zgłaszane najpierw do KB Modus. Broker przyjmując zgłoszenia szkód od Kół Łowieckich, myśliwych, dokonuje ich rejestracji w Gothaer po uprzednim sprawdzeniu dokumentacji. Wszystkie szkody, które będą zgłaszane za pośrednictwem KB Modus, będą bezpośrednio nadzorowane przez brokera w TU Gothaer, co zapewni terminowość wypłat odszkodowań Wszystkie szkody zgłaszane są: 1/ w formie elektronicznej-scan dokumentów oryginalnych, oryginały dokumentacji szkodowej pozostają w Kole Łowieckim/OHZ lub ZO, 2/ fax, 46/ / drogą pocztową na adres: KB Modus ul. Konstytucji 3Maja Skierniewice

29 Odpowiedzialność cywilna Kół Łowieckich za szkody wyrządzone w płodach i uprawach rolnych w 2013r. OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO, TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA SZKODY Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie GOTHAER o każdym wypadku ubezpieczeniowym, który może spowodować zgłoszenie wobec niego roszczenia. Jeżeli osoba poszkodowana dochodzi swoich roszczeń wobec Ubezpieczonego lub gdy Ubezpieczony powziął informację o wszczęciu w jego sprawie lub przeciwko niemu postępowania bądź o wniesieniu powództwa, jest on zobowiązany poinformować o tym niezwłocznie GOTHAER. Ubezpieczony zobowiązany jest udzielić pełnomocnictw niezbędnych do prowadzenia spraw odszkodowawczych, w tym pełnomocnictwa procesowego, osobie wskazanej przez GOTHAER, jeżeli poszkodowany wystąpił przeciwko Ubezpieczonemu na drogę sądową. Koszty zastępstwa procesowego ponosi GOTHAER. Koszty te pokrywane są do wysokości 10% wybranej sumy gwarancyjnej.

30 Ubezpieczenie mienia Kół Łowieckich W skład pakietu wchodzi: 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia 4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

31 Ubezpieczenie mienia Kół Łowieckich UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Zakres ubezpieczenia obejmuje: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, grad, zapadanie i osuwanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, śnieg, dym, sadza, zalanie, trzęsienie ziemi, powódź Przedmiotem ubezpieczenia są: budynki, budowle, budynki drewniane, maszyny i urządzenia (w tym rolnicze), trofea, broń myśliwska, środki obrotowe, wyposażenie budynków i pomieszczeń gospodarczych, ambony. Budynki i budowle są ubezpieczone od ryzyka dewastacji z limitem max PLN, w tym limitem PLN na szkody polegające na pomalowaniu graffiti, Limit w zakresie dewastacji na jedną ambonę - 50% wartości jednej ambony nie więcej niż PLN./na jedna ambonę Franszyza integralna wynosi 200 PLN.

32 Ubezpieczenie mienia Kół Łowieckich UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Sumę ubezpieczenia ustalamy według: 1. Wartości księgowej ewidencyjnej brutto budynków i innych środków trwałych lub 2. Wartości odtworzeniowej jeśli zużycie techniczne nie przekracza 50% wartości początkowej 3. Wartości rzeczywistej - jeśli zużycie techniczne przekracza 50% wartości początkowej. 4. Mienie niskocenne ubezpieczane według wartości rzeczywistej tj. z uwzględnieniem ich stopnia zużycia. 5. Środki obrotowe oraz trofea i broń myśliwską według ceny ich zakupu lub kosztów wytworzenia.

33 Ubezpieczenie mienia Kół Łowieckich UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU 1. Zakres ubezpieczenia: kradzież z włamaniem, 2. Przedmiot ubezpieczenia: maszyny i urządzenia, trofea, broń myśliwska, wyposażenie, ambony Franszyza integralna wynosi 200 PLN UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA 1. Zakres ubezpieczenia: szkody powstałe na skutek stłuczenia lub pęknięcia, demontaż lub naprawa instalacji świetlnych lub neonowych. Franszyza integralna wynosi 100 PLN

34 Ubezpieczenie mienia Kół Łowieckich UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 1. Zakres ubezpieczenia: all risk od wszystkich szkód materialnych 2. Przedmiot ubezpieczenia: sprzęt elektroniczny stacjonarny, przenośny, oprogramowanie i nośniki danych Franszyza redukcyjna wynosi 250 PLN Składka dla Pakietu : Składka roczna dla ubezpieczenia mienia liczona jest wg stawki określonej dla każdej sumy ubezpieczenia ustalonej dla poszczególnych składników ubezpieczanego mienia i ryzyka ubezpieczeniowego /ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych (od.0,15% do 0.3%), od kradzieży z włamaniem (0,3%)i uszkodzenia szyb (1%), sprzętu elektronicznego (2% min. 250zł)/. Szczegółowe zasady ubezpieczeń majątku Kół Łowieckich znajdują się na stronie:

35 Pakiet dla myśliwych Warianty ubezpieczenia: I wariant: ubezpieczenie broni palnej, ubezpieczenie ochrony prawnej, ubezpieczenie psów myśliwskich i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym II wariant: ubezpieczenie broni palnej i ochrony prawnej III wariant: ubezpieczenie psów myśliwskich i odpowiedzialności cywilnej IV wariant: przeznaczony dla Kół Łowieckich lub podmiotów gospodarczych należących do PZŁ- ubezpieczenie psów myśliwskich

36 Pakiet dla myśliwych UBEZPIECZENIE BRONI MYŚLIWSKIEJ Przedmiot ubezpieczenia broń myśliwska, amunicja do broni, optyczne urządzenia celownicze. Zakres ubezpieczenia szkody powstałe w miejscu ubezpieczenia, w trakcie przewożenia oraz w trakcie używania podczas polowania w wyniku: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, zalania, huraganu, gradu, powodzi, zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu, dymu i sadzy, upadku drzewa, kradzieży z włamaniem, rozboju SUMA UBEZPIECZENIA: Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający według wartości odtworzeniowej określonej ceną zakupu lub ceną rynkową. Sumę ubezpieczenia w pakiecie stanowi wartość: od do PLN Broń o wartości powyżej PLN ubezpieczana jest na indywidualnych warunkach SKŁADKA: Składka roczna liczona jest według stawki 2,5% od sumy ubezpieczenia Minimalna składka roczna 50 PLN

37 Pakiet dla myśliwych UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie pokrywa koszty ochrony prawnej, które ponosi Ubezpieczony w związku z obroną praw przed sądem, występując w charakterze pozwanego, podejrzanego czy oskarżonego oraz pokrywa wszelkie koszty i opłaty związane z prowadzonym przeciwko niemu postępowaniem sądowym przed polskimi sądami w postępowaniach prowadzonych w związku z łowiectwem w rozumieniu Prawa Łowieckiego, Ustawy o broni i amunicji, ustawy o ochronie zwierząt oraz Statutem PZŁ. W odniesieniu do postępowań karnych ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tylko czynności, w których karalne jest nieumyślne popełnienie danego czynu Refundowane koszty: Wynagrodzenie adwokata Koszty sądowe Koszty obrony interesów strony przeciwnej o ile Ubezpieczony jest zobowiązany do ich poniesienia Suma ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia wynosi PLN na jeden wypadek i PLN na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia Składka : 25 PLN Franszyza integralna: 100 PLN

38 Pakiet dla myśliwych UBEZPIECZENIE PSÓW MYŚLIWSKICH Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków polegających na: bezpośrednim uderzeniu pioruna, wypadku komunikacyjnym, zranieniu bądź uśmierceniu psa podczas: pracy psa na polowaniu lub w trakcie układania psa, wpadnięcia psa w sidła, uduszenie w norze, utonięcie, rozszarpanie lub zranienie przez zwierzynę Ubezpieczeniem mogą być objęte psy w wieku od 12 miesięcy do 9 lat. Początek odpowiedzialności ubezpieczyciela: po upływie 15 dni licząc od początku ochrony ubezpieczeniowej Świadczenia: 100% sumy ubezpieczenia, gdy nastąpi śmierć psa lub ubój z konieczności w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku 50% sumy ubezpieczenia w przypadku wystąpienia trwałej i całkowitej utraty przydatności psa do polowań w wyniku nieszczęśliwego wypadku. SUMA UBEZPIECZENIA Sumę ubezpieczenia stanowi deklarowana wartość rynkowa psa, nie mniej niż PLN i nie wyższej niż PLN, ubezpieczenie psa o wartości powyżej PLN możliwe na indywidualnych warunkach MAKSYMALAN WARTOŚĆ PSA BEZ RODOWODU PLN SKŁADKA: 3% wartości psa, minimalnie 50 PLN

39 Pakiet dla myśliwych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym Zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego, z tytułu szkód w mieniu lub na osobie, wyrządzonych osobom trzecim w okresie ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności życia codziennego w ciągu całej doby/poza polowaniami/, uwzględniając posiadanie psów myśliwskich Suma gwarancyjna: Suma gwarancyjna w zależności od wybranego wariantu wynosi PLN lub PLN w stosunku do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia. Składka roczna: 25 PLN dla sumy gwarancyjnej PLN 50 PLN dla sumy gwarancyjnej PLN Franszyza integralna 100 PLN

40 Pakiet dla myśliwych PROCEDURA ZAWIERANIA UBZPIECZEŃ 1. Pobranie ze stron internetowych wniosku ubezpieczeniowego, znajdującego się pod adresem: 2. Wypełnienie wszystkich pól we wniosku i jego podpisanie. 3. Dokonanie wpłaty wg składki automatycznie wyliczonej na wniosku na wskazany we wniosku rachunek bankowy 4. Przesłanie wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z kopią potwierdzenia przelewu na adres: Kancelaria Brokerska MODUS Sp. z o.o., Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna od dnia następnego po opłaceniu składki przez Ubezpieczającego. 6. Potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia będzie przesłany na adres Ubezpieczającego certyfikat ubezpieczeniowy

41 Grupowe ubezpieczenie NNW Myśliwych w 2013r Ubezpieczyciel: GOTHAER

42 Grupowe ubezpieczenie NNW Myśliwych w 2013r. Ubezpieczeni: Członkowie Polskiego Związku Łowieckiego, stażyści lub inne osoby fizyczne biorące udział w nagance, w polowaniach i innych czynnościach pomocniczych (w tym osoby które zakończyły staż i oczekują na egzamin) związane z wykonywaniem czynności i prowadzeniem gospodarki łowieckiej w ramach działalności statutowej PZŁ.Stażyści są ubezpieczani wg imiennej listy zgłoszenia sporządzanej kwartalnie, pozostali członkowie i inne osoby fizyczne -zgłaszani przez ZG PZŁ bezimiennie w listopadzie każdego roku. Okres ubezpieczenia: Przedmiot ubezpieczenia: Świadczenia związane z następstwami nieszczęśliwych wypadków, jakim może ulec Ubezpieczony na terenie RP, podczas wykonywania czynności związanych ze statutową działalnością PZŁ. Nieszczęśliwy wypadek zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się także zawał lub udar, w następstwie którego Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIOWA

GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIOWA GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE UBEZPIECZENIA CZŁONKÓW PZŁ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW (Tekst jednolity) zawarta w dniu 4.03.2OO5

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla Biznesu Grupa RSA

Ubezpieczenia dla Biznesu Grupa RSA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LINK4 DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 4 1 Postanowienia wstępne 4 2 Definicje ogólne 4 3 Konstrukcja produktu 7 4 Zawarcie umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych.

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. ... pieczątka Zamawiającego BZ.III.3450-107/10... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 390000-LG-253-140/07/ZP Izba Celna w Poznaniu Ul. Krańcowa 28 61-037 Poznań zwana dalej Zamawiającym", zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH WYRZĄDZONYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ W PŁODACH I UPRAWACH ROLNYCH NA ROK 2014

PROCEDURY SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH WYRZĄDZONYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ W PŁODACH I UPRAWACH ROLNYCH NA ROK 2014 PROCEDURY SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH WYRZĄDZONYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ W PŁODACH I UPRAWACH ROLNYCH NA ROK 2014 STOSOWANE PRZEZ UBEZPIECZYCIELA GOTHAER TU S.A. I. PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE SZACOWANIA SZKÓD

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 15.04.2014 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo