3 Spis treści. DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH Rozdział I. Zakup samochodu SKUTKI W VAT...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3 Spis treści. DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT..."

Transkrypt

1 3 Spis treści DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH Rozdział I. Zakup samochodu SKUTKI W VAT Zakup nowego samochodu w kraju Rodzaj pojazdu a prawo do odliczenia 100% VAT Pojazdy wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika ze względu na sposób używania Wykorzystywanie pojazdu wyłącznie do działalności Informacja VAT Samochody przeznaczone do sprzedaży lub na wynajem Pojazdy uważane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika ze względu. na konstrukcję Samochody, od zakupu których odliczymy 50% VAT Zakup używanego samochodu w kraju Zakup samochodu za granicą Zakup samochodu w innym kraju UE VAT należny od zakupu w innym kraju UE Rozliczenie WNT od zakupu samochodu Sprowadzenie do Polski importowanego samochodu Rozliczenie podatku naliczonego od nabycia Akcyza od sprowadzanych samochodów Ustalenie, czy sprowadzony samochód podlega akcyzie Ustalenie podstawy opodatkowania i wysokości akcyzy Rozliczenie akcyzy z tytułu WNT samochodu osobowego Samochody kupione poza UE SKUTKI W PODATKACH DOCHODOWYCH Samochód jako środek trwały Ustalenie wartości początkowej samochodu Wybór metody amortyzacji samochodu Metoda liniowa Stawki podwyższone Stawki indywidualne Metoda degresywna Amortyzacja jednorazowa Która metoda jest najkorzystniejsza Odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodu Rozdział II. Używanie samochodu w firmie SKUTKI W VAT Obowiązki ewidencyjne Zmiany w pojazdach samochodowych Korekty podatku odliczonego związane ze zmianą sposobu wykorzystywania pojazdu samochodowego Korekta odliczonego VAT, gdy VAT-26 został złożony po terminie Korekty podatku odliczonego przy sprzedaży pojazdów samochodowych nabytych do końca marca 2014 r SKUTKI W PODATKACH DOCHODOWYCH Samochód osobowy będący prywatną własnością przedsiębiorcy Ewidencja przebiegu pojazdu Koszty eksploatacyjne rozliczane w ramach limitu kilometrówki Wprowadzenie przez przedsiębiorcę prywatnego samochodu osobowego do ewidencji środków trwałych Ustalenie wartości początkowej samochodu Ustalenie stawki amortyzacyjnej Wydatki eksploatacyjne

2 4 SPIS TREŚCI 2...Samochód osobowy będący prywatną własnością pracownika Kilometrówka Rozliczenie ryczałtowe PIT oraz ZUS od kilometrówki i ryczałtu za jazdy lokalne PIT oraz ZUS od kilometrówki za podróże służbowe (jazdy zamiejscowe) Kilometrówka i ryczałt w kosztach podatkowych pracodawcy Rozdział III. Używanie samochodu firmowego przez pracowników SKUTKI W VAT Zgoda pracodawcy na parkowanie samochodu przy domu Rozliczenie wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych Wynajem samochodu pracownikowi Krótkotrwałe udostępnienie samochodu pracownikowi do celów prywatnych SKUTKI W PODATKACH DOCHODOWYCH Ustalenie wysokości przychodu po stronie pracownika z tytułu nieodpłatnego używania samochodu. służbowego do celów prywatnych ZUS od ryczałtu za nieodpłatne wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika Ustalenie przychodu przez pracodawcę z tytułu odpłatnego udostępniania pracownikowi samochodu. służbowego do celów prywatnych Zaliczanie do kosztów wydatków dotyczących samochodów służbowych udostępnianych pracownikom. nieodpłatnie Zaliczanie do kosztów wydatków dotyczących samochodów służbowych udostępnianych pracownikom. odpłatnie Ewidencja w księgach rachunkowych ryczałtu za nieodpłatne korzystanie z firmowego auta ROZDZIAŁ IV. Leasing samochodów SKUTKI W VAT Zasady odliczania VAT od rat leasingowych Terminy odliczania VAT z faktur za leasing Wydatki, których nie dotyczą ograniczenia w odliczeniu VAT Ubezpieczenie samochodu leasingowanego Wykupienie samochodu z leasingu Cesja umowy leasingu Odszkodowanie za skrócenie umowy leasingu Udostępnianie leasingowanych samochodów pracownikom do celów prywatnych SKUTKI W PODATKACH DOCHODOWYCH Rozliczenie opłaty wstępnej Leasing operacyjny samochodów Leasing operacyjny samochodu osobowego Leasing operacyjny samochodu ciężarowego Wykupienie samochodu po zakończeniu leasingu operacyjnego Leasing finansowy samochodów Raty leasingowe Amortyzacja u korzystającego Wydatki eksploatacyjne Ubezpieczenie leasingowe samochodu Naprawy powypadkowe Wykup przedmiotu leasingu przez korzystającego Sprzedaż przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy przez finansującego na rzecz osoby trzeciej Oddanie przedmiotu leasingu do dalszego używania korzystającemu Leasing finansowy samochodu brak obowiązku dokonywania korekty kosztów Rozdział V. Zakup paliwa SKUTKI W VAT Zakupy paliwa na kartę paliwową SAMOCHÓD PO ZMIANACH

3 5 2...Zakupy paliwa na kartę paliwową wystawioną przez zagraniczną firmę Zakup paliwa tankowanego do samochodu za granicą SKUTKI W PODATKACH DOCHODOWYCH Zakup paliwa do samochodów będących środkami trwałymi w firmie Zakup paliwa do samochodów niebędących środkami trwałymi w firmie Zakup paliwa za granicą Rozdział VI. Eksploatacja samochodu SKUTKI W VAT Zakupy w kraju Paragony za przejazd autostradą Paragony za parkingi Zakup za granicą Zakupy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych Zakupy usług naprawy pojazdów samochodowych Opłaty za przejazdy drogami (w tym autostradami) i mostami Zakup usług promowych Usługi parkingowe SKUTKI W PODATKACH DOCHODOWYCH Wydatki związane z eksploatacją samochodów będących środkami trwałymi Wydatki związane z eksploatacją samochodów niebędących środkami trwałymi Wydatki na czynsz za najem samochodu nie są ograniczone limitem kilometrówki Rozdział VII. Wypadki samochodowe SKUTKI W VAT Odliczenie VAT od napraw powypadkowych Sprzedaż samochodu powypadkowego SKUTKI W PODATKACH DOCHODOWYCH Odszkodowanie powypadkowe otrzymane z własnej polisy AC Odszkodowanie powypadkowe otrzymane z polisy OC sprawcy Odszkodowanie AC otrzymane za zniszczony samochód, który został wycofany z działalności gospodarczej Moment powstania przychodu z tytułu otrzymanego odszkodowania Rozdział VIII. Kradzież samochodu SKUTKI W VAT SKUTKI W PODATKACH DOCHODOWYCH Strata z tytułu utraty samochodu na skutek kradzieży Odszkodowanie otrzymane z własnej polisy AC za skradziony samochód, który był środkiem trwałym. w prowadzonej działalności gospodarczej Odszkodowanie otrzymane z własnej polisy ACza skradziony samochód, który został wycofany. z działalności gospodarczej Rozdział IX. Sprzedaż samochodu SKUTKI W VAT Zwolnienie z VAT przy sprzedaży samochodu Wycofanie samochodu z działalności Sprzedaż samochodu firmowego w procedurze marży Sprzedaż pojazdu samochodowego w okresie korekty Korekta odliczonego VAT według proporcji Korekty podatku odliczonego związane ze zmianą sposobu wykorzystywania pojazdu samochodowego Aktualizacja VAT-26 po sprzedaży samochodu SKUTKI W PODATKU DOCHODOWYM Sprzedaż samochodu stanowiącego środek trwały Sprzedaż samochodu osobowego o wartości początkowej przekraczającej euro Sprzedaż samochodu wycofanego z działalności gospodarczej Rozdział X. Obowiązki pracodawcy związane z powierzeniem pracownikowi samochodu

4 6 SPIS TREŚCI DZIAŁ II. 100 PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE skutki w VAT Czy można odliczyć 100% VAT od eksploatacji samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych Jaką kwotę VAT można odliczać z faktur zaliczkowych dotyczących samochodów, które wymagają przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania może dokonywać pełnych odliczeń VAT od samochodu W jakiej wysokości można odliczać VAT od eksploatacji pojazdu pomocy drogowej Czy można odliczać 100% VAT od bankowozów typu A i B Czy można dokonywać pełnych odliczeń VAT od wydatków dotyczących bankowozów typu C Czy można odliczać VAT od wydatków dotyczących motocykla wykorzystywanego w działalności Czy można dokonywać pełnych odliczeń VAT od wydatków dotyczących pojazdów pogrzebowych Czy można odliczać 100% VAT od wydatków dotyczących wózków widłowych Czy można odliczać 100% VAT od wydatków związanych z quadami Czy zmiana sposobu wykorzystywania pojazdu powoduje obowiązek korekty VAT odliczonego. przy jego nabyciu Czy po przeróbce w samochodzie dwóch rzędów siedzeń na jeden można odliczać 100% VAT Czy wykonanie tylnej zabudowy w samochodzie wpływa na prawo do odliczenia VAT Czy można odliczyć 100% VAT od usług przechowywania opon do pojazdów używanych w sposób mieszany Czy można odliczyć 100% VAT od zakupu GPS i CB radia Jak korygować VAT odliczony od części kupionych jako towar handlowy, ale przeznaczonych do samochodu firmowego W jakiej wysokości odliczyć VAT od kosztów wysyłki części samochodowych Czy można odliczyć VAT z faktury za usługę naprawy samochodu zapłaconą przez ubezpieczyciela Czy można odliczać 100% VAT od najmu miejsc parkingowych dla klientów Czy można odliczać 100% VAT od najmu miejsc parkingowych dla samochodów służbowych Czy limit 50% odliczenia VAT dotyczy usługi oklejenia samochodów firmowych Czy w 2015 r. można odliczać VAT od paliwa nabywanego do samochodu osobowego Na jakich zasadach podatnik odlicza VAT od paliwa do leasingowanego samochodu Czy można odliczać 50% VAT od paliwa do samochodów ciężarowych niezgłoszonych w urzędzie skarbowym Czy można odliczać VAT od zakupu paliwa opłaconego kartą paliwową wydaną przez leasingodawcę Jak rozliczać zakupy paliwa na kartę paliwową wydaną przez koncern paliwowy Jak rozliczać faktury za tankowanie paliwa za granicą Czy z faktur dokumentujących zakup paliwa do wózków widłowych można odliczać 100% VAT Jak rozliczyć nieodpłatne udostępnienie samochodu zleceniobiorcy Kiedy leasingobiorca odlicza 50% VAT od opłat leasingowych za użytkowanie samochodu oso.bowego Czy można w całości odliczać VAT od leasingu samochodu, który jest wynajmowany innej firmie Czy można odliczyć 50% VAT naliczonego od leasingu samochodu osobowego wykorzystywanego. przez podatnika świadczącego usługi najmu nieruchomości W jakiej wysokości można odliczyć VAT od wykupu samochodu z leasingu Czy można odliczyć VAT od samochodu wykupionego na cele osobiste po zakończeniu umowy leasingu W jakiej wysokości i w jakim terminie odliczać VAT z faktury za ratę leasingową, jeżeli zmieniło się. przeznaczenie pojazdu Czy można w całości odliczać VAT od zakupu motocykla, który jest przeznaczony na wynajem Jak opodatkować usługę odpłatnego oddania samochodu do korzystania przez członka zarządu Jakie są skutki udostępniania pracownikom samochodów do celów prywatnych Czy odpłatne udostępnienie pojazdów przedstawicielom handlowym uprawnia do pełnego odliczenia VAT Czy pracodawca może odliczyć 100% VAT od eksploatacji samochodu służbowego, którym pracownik jeździ z domu do pracy i z powrotem Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż samochodu osobowego wykupionego z leasingu Czy sprzedaż motocykla może korzystać ze zwolnienia z VAT SAMOCHÓD PO ZMIANACH

5 Czy należy opodatkować VAT darowiznę samochodu, jeżeli przy nabyciu jego części składowych. odliczono VAT Jak obliczyć kwotę korekty VAT naliczonego przy sprzedaży samochodu, gdy VAT odliczano według proporcji Czy przy sprzedaży samochodu można odzyskać VAT nieodliczony przy jego wykupie z leasingu Jakie są skutki sprzedaży samochodu osobowego nabytego przed 1 kwietnia 2014 r Czy sprzedaż samochodu osobowego oznacza utratę prawa do zwolnienia z VAT Czy można złożyć informację VAT-26 bez bezpiecznego podpisu elektronicznego W jakim terminie należy złożyć informację VAT W jakim terminie należy złożyć VAT-26 w przypadku wpłaty zaliczki na samochód Czy firma, która nieterminowo złożyła VAT-26, ma prawo do pełnego odliczenia VAT od zakupu samochodu Czy dealer może odliczać 100% VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami demonstracyjnymi. bez prowadzenia ewidencji Czy można dokonywać pełnych odliczeń od wydatków dotyczących lawety bez prowadzenia ewidencji. jej przebiegu Czy wystarczy prowadzić ewidencję, aby odliczyć 100% VAT naliczonego Czy ewidencję przebiegu pojazdu można zastąpić regulaminem użytkowania pojazdu Czy trzeba prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu wykorzystywanego w działalności mieszanej SKUTKI W PODATKACH DOCHODOWYCH Jak od 1 stycznia 2015 r. ustalać przychód z tytułu używania przez pracowników samochodów służbowych. do celów prywatnych W jakiej wysokości ustalić przychód pracownika, jeżeli korzysta z samochodu służbowego do celów. prywatnych tylko przez część miesiąca Czy należy doliczać ryczałt, gdy pracownik używa samochodu służbowego do celów prywatnych odpłatnie Czy wypożyczalnia samochodów ma obowiązek doliczyć ryczałt pracownikowi, któremu udostępnia. samochody do celów prywatnych Czy pracownicy osiągają przychód z tytułu dojazdów służbowym samochodem z pracy do domu i z domu do pracy Czy stanowi przychód odszkodowanie AC otrzymane za zniszczony samochód, który został wycofany z. działalności gospodarczej Czy należy opodatkować zwrot wydatków wypłacany zleceniobiorcy za używanie prywatnego samochodu Czy wielokrotna sprzedaż samochodów za pośrednictwem komisu powoduje powstanie przychodu. z działalności gospodarczej Jak rozliczyć sprzedaż całkowicie zamortyzowanego samochodu Jak rozliczyć sprzedaż motocykla zamortyzowanego w części Czy należy zapłacić podatek dochodowy przy sprzedaży samochodu niewprowadzonego do ewidencji. środków trwałych Czy mąż rozpoczynający działalność gospodarczą może amortyzować samochód wcześniej amortyzowany. w firmie żony Czy można amortyzować samochód nabyty w drodze spadku na współwłasność Czy można amortyzować samochód zabytkowy Jak ustalić wartość początkową samochodu kupionego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej Jak ustalić wartość początkową samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego Jak amortyzować samochód osobowy o wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł Jak rozliczać w kosztach odpisy amortyzacyjne od samochodu osobowego, stanowiącego środek trwały, wykorzystywanego przez przedsiębiorcę również na cele prywatne Czy można podwyższyć stawkę amortyzacyjną od samochodów ze względu na ich średnioroczny przebieg Od kiedy można amortyzować samochód zakupiony na raty Czy przy zakupie motocykla można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego Kiedy wspólność majątkowa wyklucza prawo do jednorazowej amortyzacji samochodu ciężarowego Jak rozliczać w kosztach wydatki na eksploatację stanowiącego środek trwały samochodu osobowego, wykorzystywanego tylko do działalności gospodarczej, od którego VAT odliczany jest w 50% Jak rozliczać w kosztach wydatki na eksploatację stanowiącego środek trwały samochodu osobowego, wykorzystywanego do działalności gospodarczej oraz na cele prywatne, od którego VAT odliczany jest w 50%

6 8 SPIS TREŚCI 81...Czy można zaliczać w całości do kosztów wydatki na samochód służbowy, który pracownik parkuje. w miejscu zamieszkania Czy można zaliczać do kosztów wydatki na samochody udostępniane pracownikom do celów prywatnych odpłatnie Czy można zaliczać do kosztów wydatki na samochody udostępniane pracownikom. do celów prywatnych nieodpłatnie Czy podatnik, który nie ma prawa jazdy, może zaliczać do kosztów wydatki związane z samochodem. wykorzystywanym na cele działalności gospodarczej Czy wspólniczki spółki cywilnej mogą korzystać na potrzeby spółki z prywatnych samochodów Czy czynsz za najem samochodu osobowego podlega zaliczeniu do kosztów w ramach limitu kilometrówki Jak rozliczać w kosztach ubezpieczenie samochodu, który stanowi współwłasność Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na ubezpieczenie samochodu demonstracyjnego Czy składki na ubezpieczenia OC, NNW oraz GAP mogą być zaliczane w całości do kosztów Jak rozliczyć naprawę samochodu,gdy polisa ubezpieczeniowa przewidywała udział własny podatnika Czy wydatek na wymianę szyby samochodowej może zostać zaliczony do kosztów, jeżeli samochód nie ma AC Czy można zaliczyć do kosztów wydatek na zakup opon zimowych do firmowego samochodu Jak rozliczyć zakup samochodu z dodatkowym kompletem opon zimowych Czy przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów wydatek na zakup CB radia Czy można zaliczyć do kosztów zakup urządzeń GPS do samochodów wykorzystywanych przez pracowników Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na kursy nauki jazdy dla pracowników Czy należy skorygować koszty, jeżeli samochód zaliczony do środków trwałych okazał się kradziony Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na eksploatację przewłaszczonego samochodu Jaką kwotę zaliczyć do kosztów w przypadku sprzedaży samochodu osobowego o wartości przekraczającej euro Jak zaewidencjonować w pkpir wstępną opłatę za leasing samochodu DZIAŁ III. WZORY EWIDENCJI Ewidencja przebiegu pojazdu VAT Ewidencja przebiegu pojazdu VAT, gdy samochód użytkuje inna osoba niż pracownik Ewidencja przebiegu pojazdu Miesięczne zestawienie poniesionych wydatków Wyliczenie kwoty wydatków, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów związanych z eksploatacją samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych w danym miesiącu DZIAŁ IV. SAMOCHODY W PRAKTYCE ORGANÓW PODATKOWYCH I SĄDÓW Wydatki na samochód przegląd interpretacji ISi wyroków sądów Nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. wyjaśnienia MF DZIAŁ V. USTAWA O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U z 2012 r. poz. 361; zm. Dz.U. z 2011 r., Nr 102 poz. 585; Dz.U. z 2012 r. poz. 362; Dz.U. z 2012 r. poz. 596; Dz.U. z 2012 r. poz. 769; Dz.U. z 2012 r. poz. 1278; Dz.U. z 2012 r. poz. 1342; Dz.U. z 2012 r., poz. 1448; Dz.U. z 2012 r. poz. 1529; Dz.U. z 2012 r. poz. 1540; Dz.U. z 2013 r. poz. 888; Dz.U. z 2013 r. poz. 1036; Dz.U. z 2013 r. poz. 1287; Dz.U. z 2013 r.. poz. 1304; Dz.U. z 2013 r. poz. 1387; Dz.U. z 2013 r. poz. 1717; Dz.U. z 2014 r. poz. 223; Dz.U. z 2014 r. poz. 312; Dz.U. z 2014 r. poz. 567; Dz.U. z 2014 r., poz. 598; Dz.U. z 2014 r. poz. 773; Dz.U. z 2014 r. poz. 915; Dz.U. z 2014 r. poz. 1328; Dz.U. z 2014 r., poz. 1563; Dz.U. z 2014 r. poz. 1644; Dz.U. z 2014 r. poz. 1662; Dz.U. z 2014 r. poz. 1863; Dz.U. z 2015 r.. poz. 73; Dz.U. z 2015 r. poz. 211) Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Rozdział 2. Źródła przychodów Rozdział 3. Zwolnienia przedmiotowe Rozdział 4. Koszty uzyskania przychodów Rozdział 4a. Opodatkowanie stron umowy leasingu Rozdział 5. Szczególne zasady ustalania dochodu Rozdział 6. Podstawa obliczenia i wysokość podatku SAMOCHÓD PO ZMIANACH

7 9 Rozdział 7. Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników Rozdział 8. Zeznania podatkowe Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowiązujących Rozdział 10. Przepisy przejściowe i końcowe DZIAŁ VI. USTAWA O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 915; Dz.U. z 2014 r. poz. 1138; Dz.U. z 2014 r. poz. 1146; Dz.U. z 2014 r. poz. 1328; Dz.U. z 2014 r.. poz. 1457; Dz.U. z 2014 r. poz. 1563; Dz.U. z 2014 r. poz. 1662; Dz.U. z 2015 r. poz. 73; Dz.U. z 2015 r. poz. 211)1 Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Rozdział 2. Przychody Rozdział 3. Koszty uzyskania przychodów Rozdział 4. Zwolnienia przedmiotowe Rozdział 4a. Opodatkowanie stron umowy leasingu Rozdział 5. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku Rozdział 6. Pobór podatku Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących Rozdział 8. Przepisy przejściowe i końcowe DZIAŁ VII. USTAWA VAT

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE PODATKI NR 9 INDEKS 36990X ISBN 9788374403559 MARZEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE Jak ustalić ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE PODATKI NR 9 INDEKS 36990X ISBN 9788374403559 MARZEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE Jak ustalić ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka Spis Treści Wykaz skrótów:... 20 WSTĘP... 23 CZĘŚĆ I SAMOCHODY W VAT...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19 Spis Treści ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 15 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym.. 15 Umowa leasingu, zgodnie z przepisami 15 2. Strony umowy leasingu.. 16 3. Umowa leasingu w prawie

Bardziej szczegółowo

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare Skuteczna optymalizacja kosztów Kamila Ciszczonik TaxCare Optymalizacja w pigułce Samochód w działalności gospodarczej Lokal w działalności gospodarczej samozatrudnienie Samochód w działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 1. Uwagi wstępne str. 17 2. Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

Ewidencja przebiegu pojazdu

Ewidencja przebiegu pojazdu Ewidencja przebiegu pojazdu Kto powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów i na jakiej podstawie? Ewidencję przebiegu pojazdów, zwaną potocznie kilometrówką, dla celów podatku dochodowego powinni

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek Spis treści Wstęp Rozdział 1. Informacje ogólne W gąszczu przepisów - wprowadzenie Status małego podatnika może ułatwić działalność Działalność gospodarcza, czyli zostałeś przedsiębiorcą Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE Marcin Szymankiewicz Tomasz Poznañski Katarzyna Sztubiñska SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE (z suplementem elektronicznym) Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Wstęp...15 CZĘŚĆ A. WYBÓR I ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...17

Wstęp...15 CZĘŚĆ A. WYBÓR I ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...17 Spis treści Wstęp...15 CZĘŚĆ A. WYBÓR I ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...17 ROZDZIAŁ I. JAK CZYTAĆ PRZEPISY PODATKOWE...19 1. Skąd brać treść przepisów podatkowych...19 2. Które akty

Bardziej szczegółowo

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Podstawowe zagadnienia związane z transportem 7 1. Pojęcie i funkcje transportu 7 2. Pojęcie i zakres spedycji 8 3. Kiedy ma miejsce transport międzynarodowy 9 4. Jak zatrudnić kierowcę

Bardziej szczegółowo

Ostatni moment na samochód z kratką

Ostatni moment na samochód z kratką Ostatni moment na samochód z kratką Nowe zasady odliczania VAT-u od nabycia samochodów osobowych oraz innych wydatków z nimi związanych są coraz bliżej wejścia w życie. Rząd przyjął przygotowany przez

Bardziej szczegółowo

Wykaz stosowanych skrótów

Wykaz stosowanych skrótów Spis treści WSTĘP Wykaz stosowanych skrótów Przychód podatkowy 1. Przepisów dotyczących naliczania przychodu z tytułu użycia firmowego auta do celów prywatnych nie stosuje się do studentów 2. Wartość umorzonych

Bardziej szczegółowo

Zawiera również wzory pism związanych z funkcjonowaniem spółki, które niewątpliwie będą pomocne w działalności spółki.

Zawiera również wzory pism związanych z funkcjonowaniem spółki, które niewątpliwie będą pomocne w działalności spółki. Spółka z o.o. Kompendium podatkowe. Skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki z o.o. z uwzględnieniem interpretacji i orzecznictwa. Rafał Styczyński Publikacja niezbędna nie tylko dla osób profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt

Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt Autor: Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care; Agata Szymborska-Sutton, Tax Care 13.12.2011. Prawie 15 tys. zł może zaoszczędzić przedsiębiorca, który kupując drogi

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo - Szkolenia - Wydawnictwo www.kosacka.pl

DK Doradztwo - Szkolenia - Wydawnictwo www.kosacka.pl SAMOCHODY W 2014 r. W 2014 r. dwukrotnie zmienią się przepisy dotyczące odliczenia VAT od nabycia samochodów i wydatków eksploatacyjnych dotyczących używania pojazdów. Od 1 stycznia 2014 r. do czasu wejścia

Bardziej szczegółowo

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie?

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Umowa leasingu Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie samochodów VAT, CIT, PIT

Rozliczanie samochodów VAT, CIT, PIT Rozliczanie samochodów VAT, CIT, PIT dr Krzysztof Biernacki Gdynia, 22 października 2014 Regulacje Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

Sposób rozliczania zależy od tego, czy samochód jest osobowy czy ciężarowy. DEF. Samochodu osobowego (wg PIT,CIT): Zgodnie z nowymi przepisami

Sposób rozliczania zależy od tego, czy samochód jest osobowy czy ciężarowy. DEF. Samochodu osobowego (wg PIT,CIT): Zgodnie z nowymi przepisami Maria Chołuj Sposób rozliczania zależy od tego, czy samochód jest osobowy czy ciężarowy. DEF. Samochodu osobowego (wg PIT,CIT): Zgodnie z nowymi przepisami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2.

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Ogólne wiadomości związane z najmem na podstawie kodeksu cywilnego 7 1. Najem rzeczy i nieruchomości 7 2. Czynsz 8 3. Sposoby rozwiązania umowy najmu 8 4. Zbycie rzeczy wynajmowanej

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT Warsztaty portalu TaxFin.pl Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT 9 Lipca 2015 r., JM HOTEL, Warszawa Prelegent: Radosław Żuk, Redaktor Naczelny portalu TaxFin.pl

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY ROZLICZANIA VAT OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

NOWE ZASADY ROZLICZANIA VAT OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Husarski Michalski Doradcy Podatkowi Sp.p. ul. Grzybowska 80/82 pok. 550 00-844 Warszawa Tel. 22 661 55 50 Tel. 22 661 55 52 www.hmdp.pl NOWE ZASADY ROZLICZANIA VAT OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS PIT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Sposoby rozliczenia podatku dochodowego: 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych: Karta podatkowa Ryczałt od przychodów

Bardziej szczegółowo

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h):

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): Działalność jednoosobowa, działalność w formie spółki osobowej, zarządzanie podmiotem w oparciu o umowę na kontrakt menadżerski: 1. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8.

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8. Spis treści A. ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH I. Czynniki wpływające na dochód jako przedmiot opodatkowania 1. Przychód 1.1. Moment powstania przychodu

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie. Bezbłędne rozliczenia podatkowe po zmianie przepisów, aktualne stanowisko organów podatkowych oraz ważne wyroki sądów.

Samochód w firmie. Bezbłędne rozliczenia podatkowe po zmianie przepisów, aktualne stanowisko organów podatkowych oraz ważne wyroki sądów. Samochód w firmie Bezbłędne rozliczenia podatkowe po zmianie przepisów, aktualne stanowisko organów podatkowych oraz ważne wyroki sądów Warszawa, 24 czerwca 2015 r. prowadzący: Samir Kayyali doradca podatkowy

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 515109 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2009 26-29 Styczeń Zakopane, Hotel Crocus, Kod szkolenia: 515109 Koszt szkolenia: 2650.00

Bardziej szczegółowo

indeks zmian na platformie księgowych 19 23 sierpnia 2013 r.

indeks zmian na platformie księgowych 19 23 sierpnia 2013 r. indeks zmian na platformie księgowych 19 23 sierpnia 2013 r. (porady, artykuły, wideo-szkolenia) Hasło Tytuł Forma Źródło Agencja zatrudnienia Rejestr agencji zatrudnienia artykuł Monitor Księgowego 17/2013

Bardziej szczegółowo

Wykaz stosowanych skrótów

Wykaz stosowanych skrótów Spis treści Wstęp Wykaz stosowanych skrótów Obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania 1. Sumy otrzymane na poczet przyszłych dostaw nie zawsze skutkują powstawaniem obowiązku podatkowego 2. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów [Dziennik Ustaw Nr 152, Poz. 1475] OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe Spis treści str. Akty prawne 9 CZĘŚĆ I PODATKI DOCHODOWE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 11 1. Podatek dochodowy od osób prawnych 11 1.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 11 1.1.1. Podmioty podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym?

Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym? Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym? Wspólnicy spółki cywilnej i innych spółek osobowych mogą do celów związanych z działalnością spółki wykorzystywać samochody

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Jak wziąć samochód osobowy w leasing?

Jak wziąć samochód osobowy w leasing? Jak wziąć samochód osobowy w leasing? Masz pytania? Nie czekaj, napisz do nas info@infakt.pl lub zadzwoń 801 044 120 lub 12 295 25 25 2014 Wstęp Leasing to coraz popularniejszy sposób finansowania zakupu

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 20915 Temat: VAT, CIT, PIT 2015 - nowelizacja ustaw podatkowych 23-26 Marzec Krynica Zdrój, Hotel Czarny Potok Resort and SPA, Kod szkolenia: 20915 Koszt

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Katarzyna BronŜewska, Edyta Klimek, Joanna Kordal, Ziemowit Kukulski, Adam Mariański, Tomasz Miłek, Aneta Nowak-Piechota, Włodzimierz Nykiel, Dariusz Strzelec, Mikołaj Turzyński, Michał Wilk Komentarz

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Menedżer oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt CZĘŚĆ I - VAT Pomimo, iż leasing samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)... Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR KSIĘGOWEGO. Podatki Rachunkowość Odsetki Samochód w firmie Składki ZUS Kary za błędy w rozliczeniach

INFORMATOR KSIĘGOWEGO. Podatki Rachunkowość Odsetki Samochód w firmie Składki ZUS Kary za błędy w rozliczeniach INFORMATOR KSIĘGOWEGO Podatki Rachunkowość Odsetki Samochód w firmie Składki ZUS Kary za błędy w rozliczeniach Informator księgowego Podatki Rachunkowość Odsetki Samochód w firmie Składki ZUS Kary za błędy

Bardziej szczegółowo

Ściągawka Przedsiębiorcy

Ściągawka Przedsiębiorcy Ściągawka Przedsiębiorcy Terminy dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych Jeśli jesteś opodatkowany w formie karty podatkowej: do 07* stycznia płacisz podatek w formie karty. Jeśli płacisz VAT

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: 2015-11-05 Angelika Borowska

Data: Autor: 2015-11-05 Angelika Borowska VAT zakupu + 50% VAT niepodlegającego odliczeniu Prawo do 100% odliczenia VAT Wartość netto z faktury zakupu Podmiot zwolniony z VAT Brakprawadoodliczenia VAT ze względu na status nabywcy Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Łukasz Cudanowski, Jarosław Ferdyn, Marcin Kolmas, Agata Kulig-Karkoszka, Dariusz Orczykowski, Jacek Sztyler Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów praca zbiorowa pod red. Jacka Sztylera

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki i stawki 2013. Niezbędnik dla księgowych i działów płac

Wskaźniki i stawki 2013. Niezbędnik dla księgowych i działów płac Wskaźniki i stawki 2013 Niezbędnik dla księgowych i działów płac Wskaźniki i stawki 2013 I Autorzy: Anna Kostecka, Marta Grabowska-Peda, Sylwia Maliszewska Dyrektor wydawniczy: Marek Kutarba Kierownik

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r.

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Od 1 kwietnia br. wszelkie ograniczenia w odliczaniu VAT dotyczą wszystkich pojazdów samochodowych. Dla celów VAT za "pojazd samochodowy" uważa

Bardziej szczegółowo

JAK KUPIĆ I SPRZEDAĆ SAMOCHÓD FIRMOWY?

JAK KUPIĆ I SPRZEDAĆ SAMOCHÓD FIRMOWY? JAK KUPIĆ I SPRZEDAĆ SAMOCHÓD FIRMOWY? 2014 Wstęp Samochód firmowy to uzasadnione źródło kosztów niemal w każdej firmie. Właśnie dlatego warto poznać wszystkie aspekty rozliczania samochodu w firmie i

Bardziej szczegółowo

6 9 o d p o w i e d z i n a n a j c z ę s t s z e p y t a n i a cena 47 zł

6 9 o d p o w i e d z i n a n a j c z ę s t s z e p y t a n i a cena 47 zł PKPiR W PRAKTYCE 6 9 o d p o w i e d z i n a n a j c z ę s t s z e p y t a n i a PKPiR W PRAKTYCE 6 9 o d p o w i e d z i n a n a j c z ę s t s z e p y t a n i a Redaktor: Katarzyna Brzozowska Wydawca:

Bardziej szczegółowo

VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności

VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności Wyposażenie, środki trwałe ewidencje Amortyzacja jednorazowa Teksty zebrała i opracowała

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W publikacji zastosowano aktualne w roku 2010 stawki i wskaźniki oraz wykorzystano aktualne druki i formularze podatkowe.

WSTĘP. W publikacji zastosowano aktualne w roku 2010 stawki i wskaźniki oraz wykorzystano aktualne druki i formularze podatkowe. WSTĘP Żaden środek trwały nie wywołuje takiego zainteresowania polskiego ustawodawcy podatkowego jak samochód, a szczególnie samochód osobowy. Ograniczenia dotyczące pojazdów uznanych za samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Accounting Alert 5/2012

Accounting Alert 5/2012 Accounting Alert 5/2012 ROZLICZANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM AUTA ZALEŻY OD ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Katarzyna Ponik dyrektor PKF Accounting sp. z o.o. Oddział w Warszawie, autorka artykułu o tym

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura ITPP2/4512-237/16/AJ Data 2016.07.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych

Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych dr Katarzyna Trzpioła Część IV Art. 16 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 4..odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych

Bardziej szczegółowo

Czy cesja umożliwia zaliczanie rat leasingowych w koszty przez firmę, na rzecz której ta cesja została dokonana?

Czy cesja umożliwia zaliczanie rat leasingowych w koszty przez firmę, na rzecz której ta cesja została dokonana? Czy cesja umożliwia zaliczanie rat leasingowych w koszty przez firmę, na rzecz której ta cesja została dokonana? Pytanie Spółka cywilna podpisała umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego na 2 lata.

Bardziej szczegółowo

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych.

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Dotacje otrzymywane z Unii Europejskiej stanowią bezzwrotną pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość nie jest trudna

Rachunkowość nie jest trudna Rachunkowość nie jest trudna Ale Szczegóły, zmieniające się przepisy Przepisy podatkowe a rachunkowość handlowa Rachunkowość małych firm co jest ważne Ewidencja (na ile skomplikowana) Podatki (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R

ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R 1. NOWE ZASADY OPODATKOWANIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, ELEKTRONICZNYCH I NADAWCZYCH ŚWIADCZONYCH DLA

Bardziej szczegółowo

MAGDALENA MEINERT WŁADYSŁAWA WINNICKA-MEINERT EWIDENCJE PODATKOWE ĆWICZENIA. Kluczbork 201

MAGDALENA MEINERT WŁADYSŁAWA WINNICKA-MEINERT EWIDENCJE PODATKOWE ĆWICZENIA. Kluczbork 201 MAGDALENA MEINERT WŁADYSŁAWA WINNICKA-MEINERT EWIDENCJE PODATKOWE ĆWICZENIA Kluczbork 201 Wydawnictwo Kształcenie Kadr i Usługi Biurowe Magdalena Meinert Ćwiczenia z zakresu podatków przeznaczone są dla

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe

Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe Jakie należności za podróże służbowe? Każdemu pracownikowi odbywającemu podróż służbową przysługują określone należności na pokrycie kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r.

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Strona 1 z 7 Artykuł pochodzi z czasopisma: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (836) z dnia 2014-03-20 www.czasopismaksiegowych.pl wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Wydatki związane z pojazdami samochodowymi objęte Limit odliczenia ograniczeniem odliczenia VAT naliczonego 1. Samochód 50%

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. wybrane zagadnienia

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. wybrane zagadnienia Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. wybrane zagadnienia Od 1 kwietnia 2014 r. wszelkie ograniczenia w odliczaniu VAT dotyczą wszystkich pojazdów samochodowych. Dla celów VAT za "pojazd

Bardziej szczegółowo

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA Urząd Skarbowy w I. KOMU PRZYSŁUGUJE - ZAKRES PODMIOTOWY Odliczenie z tytułu ulgi internetowej nie przysługuje podatnikom, którzy przed

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa. Poza przepisami ustawy Pdof, świadczenia otrzymywane z tytułu najmu mogą być. Przychody z tytułu najmu

Przepisy prawa. Poza przepisami ustawy Pdof, świadczenia otrzymywane z tytułu najmu mogą być. Przychody z tytułu najmu Po stronie wynajmującego rzeczy w postaci ruchomości lub nieruchomości powstaje przychód (dochód), który można opodatkować na pięć - lub gdy dodatkowo uwzględni się rozwiązania szczególne - siedem różnych

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... Imię i nazwisko (firma)

Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... Imię i nazwisko (firma) Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... Imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego.

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego. PROGRAM SZKOLENIA Akademia Podatków. I. VAT 1. Systematyka aktów prawnych w zakresie VAT - praktyczne wykorzystanie w pracy zawodowej: źródła prawa krajowego oraz prawa unijnego, indywidualne interpretacje

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawno podatkowe prowadzenie działalności

Aspekty prawno podatkowe prowadzenie działalności Aspekty prawno podatkowe prowadzenie działalności wykładowca Szymon Grzędziński Plan zajęć Rodzaje opodatkowania i rozliczenia z Urzędem Skarbowym; Składki na ubezpieczenie społeczne i rozliczenia z ZUS;

Bardziej szczegółowo