3 Spis treści. DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH Rozdział I. Zakup samochodu SKUTKI W VAT...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3 Spis treści. DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT..."

Transkrypt

1 3 Spis treści DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH Rozdział I. Zakup samochodu SKUTKI W VAT Zakup nowego samochodu w kraju Rodzaj pojazdu a prawo do odliczenia 100% VAT Pojazdy wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika ze względu na sposób używania Wykorzystywanie pojazdu wyłącznie do działalności Informacja VAT Samochody przeznaczone do sprzedaży lub na wynajem Pojazdy uważane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika ze względu. na konstrukcję Samochody, od zakupu których odliczymy 50% VAT Zakup używanego samochodu w kraju Zakup samochodu za granicą Zakup samochodu w innym kraju UE VAT należny od zakupu w innym kraju UE Rozliczenie WNT od zakupu samochodu Sprowadzenie do Polski importowanego samochodu Rozliczenie podatku naliczonego od nabycia Akcyza od sprowadzanych samochodów Ustalenie, czy sprowadzony samochód podlega akcyzie Ustalenie podstawy opodatkowania i wysokości akcyzy Rozliczenie akcyzy z tytułu WNT samochodu osobowego Samochody kupione poza UE SKUTKI W PODATKACH DOCHODOWYCH Samochód jako środek trwały Ustalenie wartości początkowej samochodu Wybór metody amortyzacji samochodu Metoda liniowa Stawki podwyższone Stawki indywidualne Metoda degresywna Amortyzacja jednorazowa Która metoda jest najkorzystniejsza Odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodu Rozdział II. Używanie samochodu w firmie SKUTKI W VAT Obowiązki ewidencyjne Zmiany w pojazdach samochodowych Korekty podatku odliczonego związane ze zmianą sposobu wykorzystywania pojazdu samochodowego Korekta odliczonego VAT, gdy VAT-26 został złożony po terminie Korekty podatku odliczonego przy sprzedaży pojazdów samochodowych nabytych do końca marca 2014 r SKUTKI W PODATKACH DOCHODOWYCH Samochód osobowy będący prywatną własnością przedsiębiorcy Ewidencja przebiegu pojazdu Koszty eksploatacyjne rozliczane w ramach limitu kilometrówki Wprowadzenie przez przedsiębiorcę prywatnego samochodu osobowego do ewidencji środków trwałych Ustalenie wartości początkowej samochodu Ustalenie stawki amortyzacyjnej Wydatki eksploatacyjne

2 4 SPIS TREŚCI 2...Samochód osobowy będący prywatną własnością pracownika Kilometrówka Rozliczenie ryczałtowe PIT oraz ZUS od kilometrówki i ryczałtu za jazdy lokalne PIT oraz ZUS od kilometrówki za podróże służbowe (jazdy zamiejscowe) Kilometrówka i ryczałt w kosztach podatkowych pracodawcy Rozdział III. Używanie samochodu firmowego przez pracowników SKUTKI W VAT Zgoda pracodawcy na parkowanie samochodu przy domu Rozliczenie wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych Wynajem samochodu pracownikowi Krótkotrwałe udostępnienie samochodu pracownikowi do celów prywatnych SKUTKI W PODATKACH DOCHODOWYCH Ustalenie wysokości przychodu po stronie pracownika z tytułu nieodpłatnego używania samochodu. służbowego do celów prywatnych ZUS od ryczałtu za nieodpłatne wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika Ustalenie przychodu przez pracodawcę z tytułu odpłatnego udostępniania pracownikowi samochodu. służbowego do celów prywatnych Zaliczanie do kosztów wydatków dotyczących samochodów służbowych udostępnianych pracownikom. nieodpłatnie Zaliczanie do kosztów wydatków dotyczących samochodów służbowych udostępnianych pracownikom. odpłatnie Ewidencja w księgach rachunkowych ryczałtu za nieodpłatne korzystanie z firmowego auta ROZDZIAŁ IV. Leasing samochodów SKUTKI W VAT Zasady odliczania VAT od rat leasingowych Terminy odliczania VAT z faktur za leasing Wydatki, których nie dotyczą ograniczenia w odliczeniu VAT Ubezpieczenie samochodu leasingowanego Wykupienie samochodu z leasingu Cesja umowy leasingu Odszkodowanie za skrócenie umowy leasingu Udostępnianie leasingowanych samochodów pracownikom do celów prywatnych SKUTKI W PODATKACH DOCHODOWYCH Rozliczenie opłaty wstępnej Leasing operacyjny samochodów Leasing operacyjny samochodu osobowego Leasing operacyjny samochodu ciężarowego Wykupienie samochodu po zakończeniu leasingu operacyjnego Leasing finansowy samochodów Raty leasingowe Amortyzacja u korzystającego Wydatki eksploatacyjne Ubezpieczenie leasingowe samochodu Naprawy powypadkowe Wykup przedmiotu leasingu przez korzystającego Sprzedaż przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy przez finansującego na rzecz osoby trzeciej Oddanie przedmiotu leasingu do dalszego używania korzystającemu Leasing finansowy samochodu brak obowiązku dokonywania korekty kosztów Rozdział V. Zakup paliwa SKUTKI W VAT Zakupy paliwa na kartę paliwową SAMOCHÓD PO ZMIANACH

3 5 2...Zakupy paliwa na kartę paliwową wystawioną przez zagraniczną firmę Zakup paliwa tankowanego do samochodu za granicą SKUTKI W PODATKACH DOCHODOWYCH Zakup paliwa do samochodów będących środkami trwałymi w firmie Zakup paliwa do samochodów niebędących środkami trwałymi w firmie Zakup paliwa za granicą Rozdział VI. Eksploatacja samochodu SKUTKI W VAT Zakupy w kraju Paragony za przejazd autostradą Paragony za parkingi Zakup za granicą Zakupy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych Zakupy usług naprawy pojazdów samochodowych Opłaty za przejazdy drogami (w tym autostradami) i mostami Zakup usług promowych Usługi parkingowe SKUTKI W PODATKACH DOCHODOWYCH Wydatki związane z eksploatacją samochodów będących środkami trwałymi Wydatki związane z eksploatacją samochodów niebędących środkami trwałymi Wydatki na czynsz za najem samochodu nie są ograniczone limitem kilometrówki Rozdział VII. Wypadki samochodowe SKUTKI W VAT Odliczenie VAT od napraw powypadkowych Sprzedaż samochodu powypadkowego SKUTKI W PODATKACH DOCHODOWYCH Odszkodowanie powypadkowe otrzymane z własnej polisy AC Odszkodowanie powypadkowe otrzymane z polisy OC sprawcy Odszkodowanie AC otrzymane za zniszczony samochód, który został wycofany z działalności gospodarczej Moment powstania przychodu z tytułu otrzymanego odszkodowania Rozdział VIII. Kradzież samochodu SKUTKI W VAT SKUTKI W PODATKACH DOCHODOWYCH Strata z tytułu utraty samochodu na skutek kradzieży Odszkodowanie otrzymane z własnej polisy AC za skradziony samochód, który był środkiem trwałym. w prowadzonej działalności gospodarczej Odszkodowanie otrzymane z własnej polisy ACza skradziony samochód, który został wycofany. z działalności gospodarczej Rozdział IX. Sprzedaż samochodu SKUTKI W VAT Zwolnienie z VAT przy sprzedaży samochodu Wycofanie samochodu z działalności Sprzedaż samochodu firmowego w procedurze marży Sprzedaż pojazdu samochodowego w okresie korekty Korekta odliczonego VAT według proporcji Korekty podatku odliczonego związane ze zmianą sposobu wykorzystywania pojazdu samochodowego Aktualizacja VAT-26 po sprzedaży samochodu SKUTKI W PODATKU DOCHODOWYM Sprzedaż samochodu stanowiącego środek trwały Sprzedaż samochodu osobowego o wartości początkowej przekraczającej euro Sprzedaż samochodu wycofanego z działalności gospodarczej Rozdział X. Obowiązki pracodawcy związane z powierzeniem pracownikowi samochodu

4 6 SPIS TREŚCI DZIAŁ II. 100 PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE skutki w VAT Czy można odliczyć 100% VAT od eksploatacji samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych Jaką kwotę VAT można odliczać z faktur zaliczkowych dotyczących samochodów, które wymagają przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania może dokonywać pełnych odliczeń VAT od samochodu W jakiej wysokości można odliczać VAT od eksploatacji pojazdu pomocy drogowej Czy można odliczać 100% VAT od bankowozów typu A i B Czy można dokonywać pełnych odliczeń VAT od wydatków dotyczących bankowozów typu C Czy można odliczać VAT od wydatków dotyczących motocykla wykorzystywanego w działalności Czy można dokonywać pełnych odliczeń VAT od wydatków dotyczących pojazdów pogrzebowych Czy można odliczać 100% VAT od wydatków dotyczących wózków widłowych Czy można odliczać 100% VAT od wydatków związanych z quadami Czy zmiana sposobu wykorzystywania pojazdu powoduje obowiązek korekty VAT odliczonego. przy jego nabyciu Czy po przeróbce w samochodzie dwóch rzędów siedzeń na jeden można odliczać 100% VAT Czy wykonanie tylnej zabudowy w samochodzie wpływa na prawo do odliczenia VAT Czy można odliczyć 100% VAT od usług przechowywania opon do pojazdów używanych w sposób mieszany Czy można odliczyć 100% VAT od zakupu GPS i CB radia Jak korygować VAT odliczony od części kupionych jako towar handlowy, ale przeznaczonych do samochodu firmowego W jakiej wysokości odliczyć VAT od kosztów wysyłki części samochodowych Czy można odliczyć VAT z faktury za usługę naprawy samochodu zapłaconą przez ubezpieczyciela Czy można odliczać 100% VAT od najmu miejsc parkingowych dla klientów Czy można odliczać 100% VAT od najmu miejsc parkingowych dla samochodów służbowych Czy limit 50% odliczenia VAT dotyczy usługi oklejenia samochodów firmowych Czy w 2015 r. można odliczać VAT od paliwa nabywanego do samochodu osobowego Na jakich zasadach podatnik odlicza VAT od paliwa do leasingowanego samochodu Czy można odliczać 50% VAT od paliwa do samochodów ciężarowych niezgłoszonych w urzędzie skarbowym Czy można odliczać VAT od zakupu paliwa opłaconego kartą paliwową wydaną przez leasingodawcę Jak rozliczać zakupy paliwa na kartę paliwową wydaną przez koncern paliwowy Jak rozliczać faktury za tankowanie paliwa za granicą Czy z faktur dokumentujących zakup paliwa do wózków widłowych można odliczać 100% VAT Jak rozliczyć nieodpłatne udostępnienie samochodu zleceniobiorcy Kiedy leasingobiorca odlicza 50% VAT od opłat leasingowych za użytkowanie samochodu oso.bowego Czy można w całości odliczać VAT od leasingu samochodu, który jest wynajmowany innej firmie Czy można odliczyć 50% VAT naliczonego od leasingu samochodu osobowego wykorzystywanego. przez podatnika świadczącego usługi najmu nieruchomości W jakiej wysokości można odliczyć VAT od wykupu samochodu z leasingu Czy można odliczyć VAT od samochodu wykupionego na cele osobiste po zakończeniu umowy leasingu W jakiej wysokości i w jakim terminie odliczać VAT z faktury za ratę leasingową, jeżeli zmieniło się. przeznaczenie pojazdu Czy można w całości odliczać VAT od zakupu motocykla, który jest przeznaczony na wynajem Jak opodatkować usługę odpłatnego oddania samochodu do korzystania przez członka zarządu Jakie są skutki udostępniania pracownikom samochodów do celów prywatnych Czy odpłatne udostępnienie pojazdów przedstawicielom handlowym uprawnia do pełnego odliczenia VAT Czy pracodawca może odliczyć 100% VAT od eksploatacji samochodu służbowego, którym pracownik jeździ z domu do pracy i z powrotem Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż samochodu osobowego wykupionego z leasingu Czy sprzedaż motocykla może korzystać ze zwolnienia z VAT SAMOCHÓD PO ZMIANACH

5 Czy należy opodatkować VAT darowiznę samochodu, jeżeli przy nabyciu jego części składowych. odliczono VAT Jak obliczyć kwotę korekty VAT naliczonego przy sprzedaży samochodu, gdy VAT odliczano według proporcji Czy przy sprzedaży samochodu można odzyskać VAT nieodliczony przy jego wykupie z leasingu Jakie są skutki sprzedaży samochodu osobowego nabytego przed 1 kwietnia 2014 r Czy sprzedaż samochodu osobowego oznacza utratę prawa do zwolnienia z VAT Czy można złożyć informację VAT-26 bez bezpiecznego podpisu elektronicznego W jakim terminie należy złożyć informację VAT W jakim terminie należy złożyć VAT-26 w przypadku wpłaty zaliczki na samochód Czy firma, która nieterminowo złożyła VAT-26, ma prawo do pełnego odliczenia VAT od zakupu samochodu Czy dealer może odliczać 100% VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami demonstracyjnymi. bez prowadzenia ewidencji Czy można dokonywać pełnych odliczeń od wydatków dotyczących lawety bez prowadzenia ewidencji. jej przebiegu Czy wystarczy prowadzić ewidencję, aby odliczyć 100% VAT naliczonego Czy ewidencję przebiegu pojazdu można zastąpić regulaminem użytkowania pojazdu Czy trzeba prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu wykorzystywanego w działalności mieszanej SKUTKI W PODATKACH DOCHODOWYCH Jak od 1 stycznia 2015 r. ustalać przychód z tytułu używania przez pracowników samochodów służbowych. do celów prywatnych W jakiej wysokości ustalić przychód pracownika, jeżeli korzysta z samochodu służbowego do celów. prywatnych tylko przez część miesiąca Czy należy doliczać ryczałt, gdy pracownik używa samochodu służbowego do celów prywatnych odpłatnie Czy wypożyczalnia samochodów ma obowiązek doliczyć ryczałt pracownikowi, któremu udostępnia. samochody do celów prywatnych Czy pracownicy osiągają przychód z tytułu dojazdów służbowym samochodem z pracy do domu i z domu do pracy Czy stanowi przychód odszkodowanie AC otrzymane za zniszczony samochód, który został wycofany z. działalności gospodarczej Czy należy opodatkować zwrot wydatków wypłacany zleceniobiorcy za używanie prywatnego samochodu Czy wielokrotna sprzedaż samochodów za pośrednictwem komisu powoduje powstanie przychodu. z działalności gospodarczej Jak rozliczyć sprzedaż całkowicie zamortyzowanego samochodu Jak rozliczyć sprzedaż motocykla zamortyzowanego w części Czy należy zapłacić podatek dochodowy przy sprzedaży samochodu niewprowadzonego do ewidencji. środków trwałych Czy mąż rozpoczynający działalność gospodarczą może amortyzować samochód wcześniej amortyzowany. w firmie żony Czy można amortyzować samochód nabyty w drodze spadku na współwłasność Czy można amortyzować samochód zabytkowy Jak ustalić wartość początkową samochodu kupionego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej Jak ustalić wartość początkową samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego Jak amortyzować samochód osobowy o wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł Jak rozliczać w kosztach odpisy amortyzacyjne od samochodu osobowego, stanowiącego środek trwały, wykorzystywanego przez przedsiębiorcę również na cele prywatne Czy można podwyższyć stawkę amortyzacyjną od samochodów ze względu na ich średnioroczny przebieg Od kiedy można amortyzować samochód zakupiony na raty Czy przy zakupie motocykla można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego Kiedy wspólność majątkowa wyklucza prawo do jednorazowej amortyzacji samochodu ciężarowego Jak rozliczać w kosztach wydatki na eksploatację stanowiącego środek trwały samochodu osobowego, wykorzystywanego tylko do działalności gospodarczej, od którego VAT odliczany jest w 50% Jak rozliczać w kosztach wydatki na eksploatację stanowiącego środek trwały samochodu osobowego, wykorzystywanego do działalności gospodarczej oraz na cele prywatne, od którego VAT odliczany jest w 50%

6 8 SPIS TREŚCI 81...Czy można zaliczać w całości do kosztów wydatki na samochód służbowy, który pracownik parkuje. w miejscu zamieszkania Czy można zaliczać do kosztów wydatki na samochody udostępniane pracownikom do celów prywatnych odpłatnie Czy można zaliczać do kosztów wydatki na samochody udostępniane pracownikom. do celów prywatnych nieodpłatnie Czy podatnik, który nie ma prawa jazdy, może zaliczać do kosztów wydatki związane z samochodem. wykorzystywanym na cele działalności gospodarczej Czy wspólniczki spółki cywilnej mogą korzystać na potrzeby spółki z prywatnych samochodów Czy czynsz za najem samochodu osobowego podlega zaliczeniu do kosztów w ramach limitu kilometrówki Jak rozliczać w kosztach ubezpieczenie samochodu, który stanowi współwłasność Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na ubezpieczenie samochodu demonstracyjnego Czy składki na ubezpieczenia OC, NNW oraz GAP mogą być zaliczane w całości do kosztów Jak rozliczyć naprawę samochodu,gdy polisa ubezpieczeniowa przewidywała udział własny podatnika Czy wydatek na wymianę szyby samochodowej może zostać zaliczony do kosztów, jeżeli samochód nie ma AC Czy można zaliczyć do kosztów wydatek na zakup opon zimowych do firmowego samochodu Jak rozliczyć zakup samochodu z dodatkowym kompletem opon zimowych Czy przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów wydatek na zakup CB radia Czy można zaliczyć do kosztów zakup urządzeń GPS do samochodów wykorzystywanych przez pracowników Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na kursy nauki jazdy dla pracowników Czy należy skorygować koszty, jeżeli samochód zaliczony do środków trwałych okazał się kradziony Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na eksploatację przewłaszczonego samochodu Jaką kwotę zaliczyć do kosztów w przypadku sprzedaży samochodu osobowego o wartości przekraczającej euro Jak zaewidencjonować w pkpir wstępną opłatę za leasing samochodu DZIAŁ III. WZORY EWIDENCJI Ewidencja przebiegu pojazdu VAT Ewidencja przebiegu pojazdu VAT, gdy samochód użytkuje inna osoba niż pracownik Ewidencja przebiegu pojazdu Miesięczne zestawienie poniesionych wydatków Wyliczenie kwoty wydatków, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów związanych z eksploatacją samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych w danym miesiącu DZIAŁ IV. SAMOCHODY W PRAKTYCE ORGANÓW PODATKOWYCH I SĄDÓW Wydatki na samochód przegląd interpretacji ISi wyroków sądów Nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. wyjaśnienia MF DZIAŁ V. USTAWA O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U z 2012 r. poz. 361; zm. Dz.U. z 2011 r., Nr 102 poz. 585; Dz.U. z 2012 r. poz. 362; Dz.U. z 2012 r. poz. 596; Dz.U. z 2012 r. poz. 769; Dz.U. z 2012 r. poz. 1278; Dz.U. z 2012 r. poz. 1342; Dz.U. z 2012 r., poz. 1448; Dz.U. z 2012 r. poz. 1529; Dz.U. z 2012 r. poz. 1540; Dz.U. z 2013 r. poz. 888; Dz.U. z 2013 r. poz. 1036; Dz.U. z 2013 r. poz. 1287; Dz.U. z 2013 r.. poz. 1304; Dz.U. z 2013 r. poz. 1387; Dz.U. z 2013 r. poz. 1717; Dz.U. z 2014 r. poz. 223; Dz.U. z 2014 r. poz. 312; Dz.U. z 2014 r. poz. 567; Dz.U. z 2014 r., poz. 598; Dz.U. z 2014 r. poz. 773; Dz.U. z 2014 r. poz. 915; Dz.U. z 2014 r. poz. 1328; Dz.U. z 2014 r., poz. 1563; Dz.U. z 2014 r. poz. 1644; Dz.U. z 2014 r. poz. 1662; Dz.U. z 2014 r. poz. 1863; Dz.U. z 2015 r.. poz. 73; Dz.U. z 2015 r. poz. 211) Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Rozdział 2. Źródła przychodów Rozdział 3. Zwolnienia przedmiotowe Rozdział 4. Koszty uzyskania przychodów Rozdział 4a. Opodatkowanie stron umowy leasingu Rozdział 5. Szczególne zasady ustalania dochodu Rozdział 6. Podstawa obliczenia i wysokość podatku SAMOCHÓD PO ZMIANACH

7 9 Rozdział 7. Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników Rozdział 8. Zeznania podatkowe Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowiązujących Rozdział 10. Przepisy przejściowe i końcowe DZIAŁ VI. USTAWA O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 915; Dz.U. z 2014 r. poz. 1138; Dz.U. z 2014 r. poz. 1146; Dz.U. z 2014 r. poz. 1328; Dz.U. z 2014 r.. poz. 1457; Dz.U. z 2014 r. poz. 1563; Dz.U. z 2014 r. poz. 1662; Dz.U. z 2015 r. poz. 73; Dz.U. z 2015 r. poz. 211)1 Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Rozdział 2. Przychody Rozdział 3. Koszty uzyskania przychodów Rozdział 4. Zwolnienia przedmiotowe Rozdział 4a. Opodatkowanie stron umowy leasingu Rozdział 5. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku Rozdział 6. Pobór podatku Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących Rozdział 8. Przepisy przejściowe i końcowe DZIAŁ VII. USTAWA VAT

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE PODATKI NR 9 INDEKS 36990X ISBN 9788374403559 MARZEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE Jak ustalić ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do

Bardziej szczegółowo

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE Marcin Szymankiewicz Tomasz Poznañski Katarzyna Sztubiñska SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE (z suplementem elektronicznym) Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności

Samochody w działalności Samochody w działalności 2011 DLA TAX CARE S.A. Samochody w działalności Konsekwencje podatkowe M. Flis 2011-02-10 1 S t r o n a Spis treści Samochody w działalności gospodarczej... 2 Definicja samochodu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Koszty podatkowe w praktyce Koszty podatkowe w praktyce dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady Marek Kutarba Autor Marek Kutarba Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos

Bardziej szczegółowo

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENCYKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 8 Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów Wydatki przedsiębiorców Jak ustalić, co jest kosztem podatkowym, dokumentować wydatki i wpisywać je do podatkowej księgi

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015 dodatek nr 8 Temat na czasie Paweł Muż ekonomista, redaktor MONITORA księgowego, specjalista ds. rachunkowości Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 ROZDZIAŁ 1 Od autora... 47 Wykaz skrótów... 49 ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 1.1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1... 51 1.1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT ROZDZIAŁ 1 Od autora 49 Wykaz skrótów 51 ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT 1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1 53 1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych 2 53 2.

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki

Rachunkowość i podatki Rachunkowość i podatki Vademecum Biur Rachunkowych styczeń 2015 / 1 w numerze: Aktualności Podatki Księgi i ewidencje ZUS przedsiębiorcy Pracownicy Działalność gospodarcza Kontakty z urzędem Organizacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

JAK KUPIĆ I SPRZEDAĆ SAMOCHÓD FIRMOWY?

JAK KUPIĆ I SPRZEDAĆ SAMOCHÓD FIRMOWY? JAK KUPIĆ I SPRZEDAĆ SAMOCHÓD FIRMOWY? 2014 Wstęp Samochód firmowy to uzasadnione źródło kosztów niemal w każdej firmie. Właśnie dlatego warto poznać wszystkie aspekty rozliczania samochodu w firmie i

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady

dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady BIBLIOTEKA Koszty podatkowe w praktyce dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady Marek Kutarba Autor Marek Kutarba Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

podatkową księgę przychodów i rozchodów

podatkową księgę przychodów i rozchodów BIBLIOTEKA Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Forma opodatkowania Obowiązkowe prowadzenie dodatkowych ewidencji Niezbędna dokumentacja Remanent i zamknięcie księgi Prowadzenie księgi

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 września 2014 r. Poz. 1215 U S T A W A z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo