MAGDALENA MEINERT WŁADYSŁAWA WINNICKA-MEINERT EWIDENCJE PODATKOWE ĆWICZENIA. Kluczbork 201

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAGDALENA MEINERT WŁADYSŁAWA WINNICKA-MEINERT EWIDENCJE PODATKOWE ĆWICZENIA. Kluczbork 201"

Transkrypt

1 MAGDALENA MEINERT WŁADYSŁAWA WINNICKA-MEINERT EWIDENCJE PODATKOWE ĆWICZENIA Kluczbork 201

2 Wydawnictwo Kształcenie Kadr i Usługi Biurowe Magdalena Meinert Ćwiczenia z zakresu podatków przeznaczone są dla uczniów szkół ekonomicznych i handlowych o różnych profilach dostosowane do nowego programu nauczania zawodowego dla kwalifikacji A65 i A35. Ćwiczenia mogą być również wykorzystywane w pracowni, w samodzielnej nauce oraz przez uczestników kursów. W opracowaniu przygotowano ćwiczenia, które mają na celu przedstawienie zagadnień z zakresu klasyfikacji i pojęć podatkowych, ewidencji w podatku dochodowym i podatku VAT, zasad ujęcia w ewidencjach kosztów i przychodów, zasad ustalenia dochodu opodatkowanego ujęciu rocznym i w miesięcznym lub kwartalnym okresie sprawozdawczym, zasad amortyzacji podatkowej i leasingu, zasad ustalania różnic kursowych w podatku dochodowym, zasad ujmowania korekt itd. Materiały przygotowane zostały w formie ćwiczeń ułatwiających zrozumienie zagadnień teoretycznych. Informacje zawarte w publikacji zostały opracowane na podstawie ustaw, w sposób zrozumiały dla ucznia w formie przypadków sytuacyjnych. Opracowane materiały zawierają przykłady i ćwiczenia do rozwiązania, które stanowią logiczną całość zbliżoną do praktyki gospodarczej. Przykłady i ćwiczenia przedstawiają różne sytuacje gospodarcze. Przykłady i ćwiczenia mogą być wykorzystywane przy rozliczaniu za pomocą programu Płatnik i programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych. Ćwiczenia Ewidencje Podatkowe są zbiorem ćwiczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz U Poz. 752) nie podlegają zatwierdzeniu na podstawie art 27. ISBN Copyright by Wydawnictwo Kształcenie Kadr i Usługi Biurowe Magdalena Meinert Wszelkie formy powielania, również w formie elektronicznej, całości lub fragmentu bez zgody wydawcy zabronione. Wydawnictwo Kształcenie Kadr i Usługi Biurowe Magdalena Meinert Kluczbork, Jagiełły 1a tel tel , Skład i przygotowanie do druku: Studio Grafiki i DTP Grafpa, Druk: Drukarnia Sowa, ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa Polska

3 SPIS TREŚCI 1. Podatki klasyfikacje podatkowe Przepisy prawa podatkowego Wybrane kryteria klasyfikacji podatków Zasady liczenia terminów podatkowych Interpretacja podatkowa Ceny transakcyjne Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za pobór podatku Podatek dochodowy od osób fizycznych Właściwość urzędu podatkowego PIT Obowiązek podatkowy Nieograniczony obowiązek podatkowy Ograniczony obowiązek podatkowy Źródła przychodów Ewidencje podatkowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Zryczałtowane formy opodatkowania Zasady opodatkowania karta podatkowa Zasady opodatkowania ryczałt ewidencjonowany Podatkowa książka przychodów i rozchodów Podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji Dochód, strata, koszty, przychody Zasady wpisania przychodów do ewidencji podatkowej Koszty uzyskania przychodu Majątek trwały w podatku dochodowym Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Wyposażenie a środki trwałe Ustalenie wartości początkowej wartość firmy Brak możliwości ustalenia ceny wytworzenia i cen nabycia Wartość całości lub części przedsiębiorstwa Wartość początkowa praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych Odłączenie składnika majątku Ulepszenie

4 5. Umorzenie i amortyzacja Amortyzacja środków trwałych metody amortyzacji Pomoc de minimis przy amortyzacji środków trwałych Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych Wycofanie z firmy środka trwałego Leasing w podatku dochodowym Leasing operacyjny Leasing finansowy Leasing konsumencki Leasing gruntów Pozostałe leasingi Zasady amortyzacji środków trwałych w leasingu Różnice kursowe Zasady podatkowe rozliczania różnic kursowych Korekta kosztów podatkowych w wyniku nieterminowej płatności Terminy dokonania korekty w zależności od terminów płatności dokumentów Odwrócenie korekty kosztów Szczególne przypadki ujęcia korekty kosztów podatkowych Korekty przychodów Ujęcie korekt przychodu w ewidencji zmniejszenie Ujęcie korekt przychodu w ewidencji zwiększenie Korekta kosztów związana z błędami w dowodach, zwrotami towarów, z udzieleniem rabatu, skonta Darowizna przy działalności gospodarczej Dotacja, refundacja w działalności gospodarczej Stawki w podatku dochodowym od osób fizycznych Metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

5 5 14. Dochody z działów specjalnych produkcji rolnej Podatek VAT w obrocie krajowym zasady ogólne Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT drobni przedsiębiorcy Rejestracja Przedmiot opodatkowania podatkiem VAT Obowiązek podatkowy w obrocie krajowym Metody rozliczenia podatku VAT Dokumenty w walutach obcych w VAT rozliczenia krajowe, WNT WDT Powiązania przedsiębiorstwa w VAT Stawki podatku VAT Przykładowe zwolnienia w podatku VAT Ustalenie podatku należnego na podstawie struktury zakupów Odliczenie i zwrot podatku Samochody w firmie a VAT Vat naliczony przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej mieszanej Obowiązkowa korekta podatku VAT naliczonego Rozliczenie podatku VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności Ewidencje w podatku vat Utrata prawa do zwolnienia Terminy przechowywania dokumentów Szczególne formy w VAT Ryczałt w VAT taxi Rolnik ryczałtowy Bibliografia Normy prawne Strony 247

6

7 1. PODATKI KLASYFIKACJE PODATKOWE PRZEPISY PRAWA PODATKOWEGO Sprawne działanie państwa zależy od dobrego systemu podatkowego. System podatkowy został utworzony w tym celu, aby państwo sprawnie wykonywało swoje zadania i potrzeby publiczne. Podatki stanowią źródło finansowania działalności instytucji państwowych. Procedury postępowania oraz podstawowe pojęcia dotyczące podatków (część ogólna) zostały uregulowane przepisami Ordynacji podatkowej. Każdy podatek w Polsce został ustanowiony w drodze ustawy, ponieważ tylko tak może państwo nakładać na obywateli daniny publiczne. Gwarantuje nam to art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483). Polski system podatkowy składa się z 13 podatków. Definicja podatku wg Ordynacji podatkowej Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Definicja obowiązku podatkowego wg Ordynacji podatkowej Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Definicja zobowiązania podatkowego wg Ordynacji podatkowej Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonym w przepisach prawa podatkowego. Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem: zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania, doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania. Definicja podatnika wg Ordynacji podatkowej Podatnik podmiot podlegający na mocy ustawy podatkowej obowiązkowi podatkowemu. Definicja płatnika wg Ordynacji podatkowej Płatnik podatku podmiot zobowiązany na mocy ustawy podatkowej do obliczania oraz pobrania od podatników podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

8 8 ROZDZIAŁ 1. Definicja inkasenta wg Ordynacji podatkowej Inkasent podatku podmiot zobowiązany do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Definicja organu podatkowego Organ podatkowy podmiot nadzorujący pobór oraz ustalający wysokość podatku. Elementami systemu podatkowego są: akty prawne ustawy podatkowe, organy podatkowe, podatnicy, płatnicy podatku, inkasenci podatku, przedmioty opodatkowania, podmioty nadzorujące działalność organów podatkowych sądy administracyjne, sankcje karnoskarbowe. Rys. 1. Organy podatkowe I i II Instancji. Źródło: Opracowanie własne (rysunek czytamy od dołu).

9 Podatki klasyfikacje podatkowe przepisy prawa podatkowego 9 Ćwiczenie nr 1. Ćwiczenie utrwalające definicję podatku w formie rebusu. Wpisz w odpowiednie pola określenia dotyczące podatku na podstawie poniższych informacji.

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/272 Ilekroć w ustawie używa się terminu rachunek bankowy, w odniesieniu do przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, należy przez

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć PKPiR lekcja 2

Zrozumieć PKPiR lekcja 2 Spis treści Przychody i moment ich powstania... 3 Koszty uzyskania przychodów (KUP)... 4 Przychody ze sprzedaży towarów i usług... 5 Przychody w walutach obcych, różnice kursowe... 6 Zwrot towarów... 6

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Likwidacja działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Likwidacja działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Likwidacja działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. 1 WYREJESTROWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZGŁOSZENIE DO URZĘDU MIASTA / URZĘDU GMINY W celu zgłoszenia zaprzestania

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Joanna Szlęzak-Matusewicz ZARZĄDZANIE PODATKAMI OSÓB FIZYCZNYCH

Joanna Szlęzak-Matusewicz ZARZĄDZANIE PODATKAMI OSÓB FIZYCZNYCH Joanna Szlęzak-Matusewicz ZARZĄDZANIE PODATKAMI OSÓB FIZYCZNYCH Warszawa 2013 Stan prawny na 18 stycznia 2013 r. Recenzent Prof. dr hab. Irena Olchowicz Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Małgorzata

Bardziej szczegółowo

6 9 o d p o w i e d z i n a n a j c z ę s t s z e p y t a n i a cena 47 zł

6 9 o d p o w i e d z i n a n a j c z ę s t s z e p y t a n i a cena 47 zł PKPiR W PRAKTYCE 6 9 o d p o w i e d z i n a n a j c z ę s t s z e p y t a n i a PKPiR W PRAKTYCE 6 9 o d p o w i e d z i n a n a j c z ę s t s z e p y t a n i a Redaktor: Katarzyna Brzozowska Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

podatkową księgę przychodów i rozchodów

podatkową księgę przychodów i rozchodów BIBLIOTEKA Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Forma opodatkowania Obowiązkowe prowadzenie dodatkowych ewidencji Niezbędna dokumentacja Remanent i zamknięcie księgi Prowadzenie księgi

Bardziej szczegółowo

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENCYKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 8 Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów Wydatki przedsiębiorców Jak ustalić, co jest kosztem podatkowym, dokumentować wydatki i wpisywać je do podatkowej księgi

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka Spis Treści Wykaz skrótów:... 20 WSTĘP... 23 CZĘŚĆ I SAMOCHODY W VAT...

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2351 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r.

Druk nr 2351 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-18-14 Druk nr 2351 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo