WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE PROCEDURY CERTYFIKACJI ZGODNIE Z PROGRAMEM QUALIFOR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE PROCEDURY CERTYFIKACJI ZGODNIE Z PROGRAMEM QUALIFOR"

Transkrypt

1 WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE PROCEDURY CERTYFIKACJI ZGODNIE Z PROGRAMEM QUALIFOR Program QUALIFOR jest międzynarodowym Programem Certyfikacji Lasów Grupy SGS akredytowanym przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council dla pełnej certyfikacji FSC oraz programem akredytowanym przez SANAS w zakresie certyfikacji systemu kontroli pochodzenia produktu w oparciu o standardy PEFC. Certyfikacja gospodarki leśnej i kontroli pochodzenia produktu przez SGS QUALIFOR umożliwia klientom prezentację logo FSC i PEFC na certyfikowanych wyrobach oraz stwarza możliwość zakomunikowania swoim klientom, że do produkcji wyrobów certyfikowanych użyto surowca z dobrze zarządzanych lasów. W celu kompletności oraz przedstawienia niniejszego wniosku, wnioskodawca powinien stosować się wymagań dotyczących schematu certyfikacji. SGS QUALIFOR jest światowym liderem w programie certyfikacji lasów - ponad 5000 wydanych certyfikatów w ponad 65 krajach na świecie. Proszę odpowiednie pozycje oraz wypełnić odpowiednie sekcje używając TAB w celu przejścia do następnej pozycji: RODZAJ CERTYFIKATU Rodzaj Certyfikacji (a) Certyfikat gospodarki leśnej (proszę wypełnić części od 1 do 5 i 7): Proszę (b) Certyfikat grupowy gospodarki leśnej (proszę wypełnić części od 1do 5 i 7): (c) Weryfikacja drewna Kontrolowanego dla Gospodarki Leśnej (proszę wypełnić części od 1 do 5 i 7) (d) Certyfikat kontroli pochodzenia produktu (proszę wypełnić części od 1 do 6): (e) Certyfikat grupowy/wielozakładowy kontroli pochodzenia produktu (proszę wypełnić części od 1 do 6): Proszę FSC Proszę Proszę (f) Certyfikacja częściowa (proszę wypełnić części od 1 do 5 i 8) FSC (g) Certyfikacja całościowa (proszę wypełnić części od 1 do 5 i 8) FSC Podpis: Nazwisko: Stanowisko: Data: SGS services are rendered in accordance with the applicable SGS General Conditions of Service accessible at SGS South Africa (Qualifor Programme) 58 Melville Road, Booysens- PO Box 82582, Southdale South Africa Systems and Services Certification Division Contact Programme Director at t w ww.agriculture-food.sgs.com/en/forestry/

2 DANE KONTAKTOWE Nazwa organizacji: Adres: Kod: Miasto: NIP: Kraj: Osoba kontaktowa: Stanowisko: Telefon Nr: Fax Nr: Website: INFORMACJE OGÓLNE Rodzaj działalności gospodarcz ej (Proszę X) Jednostka prowadząca gospodarkę leśną Jednostka prowadząca gospodarkę leśną oraz przetwórstwo surowców Kontrola Pochodzenia Produktu (Proszę wybrać jedno określenie z listy poniżej, które najlepiej opisuje rodzaj Państwa działalności) Doc Nr AD of 20 March 2012 Page 2 of 12

3 Zakup i sprzedaż wyrobów certyfikowanych poprzez bezpośredni załadunek bez żadnej fizycznej obsługi wyrobu (np. bezpośredni sprzedawca, handlowiec, broker lub dystrybutor) Zakup i sprzedaż wyrobów certyfikowanych; zawierające fizyczną obsługę wyrobu (magazynowanie, przechowywanie, dystrybucja), lecz bez przetwarzania lub produkcji (np. dystrybucja papieru, dostawca tarcicy) Przetwarzanie wyrobów papierniczych (np. cięcie na wymiar, arkuszowanie, producent kopert) Drukarnie i wydawcy Wstępna obróbka wyrobów drzewnych wykorzystująca systemy rozdzielania I segregacji surowców certyfikowanych (np. tartaki, celulozownie nie wykorzystujące systemu kredytowego, opierające się na systemie procentowym lub systemy mieszanych źródeł surowca). Wstępna obróbka wyrobów drzewnych wykorzystująca systemy, które zawierają kontrolowane/nie-kontrowersyjne źródła surowca oraz systemy bazujące na metodzie procentowej lub w oparciu o system kredytowy (np. tartaki, celulozownie wykorzystujące metodę kredytową oraz metodę progową lub systemy mieszanych źródeł surowca) Wtórny przerób wyrobów drzewnych wykorzystujący systemy rozdzielania I segregacji surowców certyfikowanych (np. produkcja tarcicy, tartak, meble, itp.; nie wykorzystujące systemu kredytowego, systemu progowego lub systemy mieszanych źródeł surowca) Wtórny przerób wyrobów drzewnych wykorzystujący systemy, które zawierają kontrolowane/nie-kontrowersyjne źródła surowca oraz systemy progowy lub kredytowy (np. np. tartaki, celulozownie, meble, itp.; wykorzystujące metodę kredytową oraz metodę progową lub systemy mieszanych źródeł surowca) Utylizacja i/lub sprzedaż po-konsumenckich wyrobów drzewnych z recyklingu, wykorzystujące oświadczenia dla wyrobów certyfikowanych (np. etykieta FSC dla wyrobów z recyklingu) Doc Nr AD of 20 March 2012 Page 3 of 12

4 Kategoria FSC/PEFC, którą zamierzają Państwo wykorzystać na produkcie FSC/PEFC: FSC 100% FSC Mieszany FSC Z Recyklingu FSC Drewno Kontrolowane Kontrolowane dla FSC ( niecertyfikowane i ocena ryzyka musi być przeprowadzona) Surowiec z Recyklingu Surowiec 100% PEFC Surowiec PEFC bazujący na metodzie procentowej PEFC z Recyklingu Nie-kontrowersyjne źródła surowca dla PEFC ( ocena ryzyka musi być przeprowadzona) Surowiec z recyklingu zastosowany w produkcie PEFC PODWYKONAWCY Czy zlecają Państwo podwykonawstwo produkcji lub obsługi wyrobu ( nie zawierające wspólnych przewoźników) NIE TAK Jeżeli zlecają Państwo podwykonawstwo, proszę dostarczyć następujących informacji: Nazwa orgaznizacji Miasto Rodzaj Usługi (introligatornia, cięcie, itp) Przybliżony % czas stosowania tej usługi Lokalizacja najbliższego lotniska Odległość od lotniska do biura głównego (km) Czas potrzebny na przebycie z lotniska do siedziby Odległość z biura do najdalszych obszarów leśnych/miejsc produkcji (km) Czas potrzebny na przebycie z biura do najdalszych obszarów leśnych/miejsc produkcji Doc Nr AD of 20 March 2012 Page 4 of 12

5 PROPONOWANA DATA AUDITU: Proszę podać proponowaną datę auditu: Audit wstępny (tylko dla obszarów leśnych) Audit zasadniczy INNE INFORMACJE: Czy mieli już Państwo kontakt z SGS? Yes No Nazwisko osoby kontaktowej SGS Nazwa biura SGS Czy posiadacie Państwo certyfikat ISO 9000? Yes No Czy posiadacie Państwo certyfikat ISO / EMAS? Yes No Poprzednia certyfikacja Czy organizacja była wcześniej certyfikowana zg ze standardem FSC i/lub PEFC dla FM lub COC: Proszę podać nazwę poprzedniej jednostki certyfikującej: Proszę podać powód wycofania certyfikatu FSC i/lub PEFC: FSC FM FSC COC PEFC COC INFORMACJE DOTYCZĄCE CERTYFIKATU CHAIN OF CUSTODY Proszę dołączyć listę jeśli tabela ta jest niewystarczająca WSTĘPNA OBRÓBKA Nazwa zakładu Liczba zatrudniony ch Produkcja (podać asortyment) Doc Nr AD of 20 March 2012 Page 5 of 12

6 Proszę dołączyć listę jeśli tabela ta jest niewystarczająca DALSZA PRODUKCJA/HANDEL/DRUKARNIA/INNE Nazwa zakładu Liczba zatrudniony ch Produkcja (podać asortyment) Proszę wypełnić poniższą tabelę jeżeli jakikolwiek etap procesu produkcyjnego wyrobów odbywa się u podwykonawcy/ outsourcingu: Proszę dołączyć listę jeśli tabela ta jest niewystarczająca PODWYKONAWCY/OUTSOURCING Nazwa zakładu Usługa wykonywana Dostawcy drewna kontrolowanego Liczba dostawców Dostawcy zlokalizowani są w Czy jacyś dostawcy zostali ocenieni jako "Nieokreślone ryzyko" dla FSC drewno kontrolowane Liczba dostawców Dostawcy surowca z recyklingu Doc Nr AD of 20 March 2012 Page 6 of 12

7 AAF = FSC Opłata Akredytacyjna: i. Opłata jest wymagana przez FSC i pobierana za pośrednictwem SGS Qualifor. ii. Opłata jest naliczana na podstawie rocznych obrotów firmy (FSC + bez- FSC). iii. Dla wielozakładowego certyfikatu kontroli pochodzenia produktu całościowa opłata odpowiada sumie opłat ponoszonych przez każdą jednostkę, obliczonych na podstawie ich indywidualnych obrotów iv. Opłata dla grupowego certyfikatu kontroli pochodzenia produktu będzie naliczana w sposób następujący: Stała opłata 10$ na każdego członka grupy oraz Całościowa opłata, która oparta jest na zsumowanych rocznych obrotach każdego z członków grupy, i obliczana jak dla pojedynczego certyfikatu Zasady grupowego certyfikatu zostały ustalone tak, by zapewnić większą dostępność certyfikacji FSC dla mniejszych przedsiębiorstw, po mniejszych kosztach. Opłata AAF dla grupowego certyfikatu kontroli pochodzenia produktu odnosi się do tych ustaleń. KLASYFIKACJA W OPARCIU O ROCZNE OBROTY POJEDYNCZY CERTYFIKAT CLASS 1: < US $ 200,000 CLASS 2: US $ 200,001 TO US $ 1,000,000 CLASS 3: US $ 1,000,001 TO US $ 5,000,000 CLASS 4: US $ 5,000,001 TO US $ 25,000,000 CLASS 5: US $ 25,000,001 TO US $ 100,000,000 CLASS 6: US $ 100,000,001 TO US $ 500,000,000 CLASS 7: US $ 500,000,001 TO US $ 1, 000,000,000 OPŁATA AAF US$50 US$200 US$400 US$800 US$1,400 US$3,000 US$5,000 Proszę CLASS 8: US $ 1, 000,000,001 Certyfikat wielozakładowy: Na przykład, certyfikat wielozakładowy z 3 lokalizacjami: Lokalizacja A, obrót roczny 6 milionów US$ Lokalizacja B, obrót roczny 3 miliony US$ Lokalizacja C, obrót roczny 20 milionów US$ Obrót całościowy = 29 milionów opłata AAF jest w klasie 5 US$ KLASYFIKACJA W OPARCIU O ROCZNE OBROTY CERTYFIKAT WIELOZAKŁADOWY Class 1: < US $ 200,000 Class 2: US $ 200,001 to US $ 1,000,000 Class 3: US $ 1,000,001 to US $ 5,000,000 Class 4: US $ 5,000,001 to US $ 25,000,000 Class 5: US $ 25,000,001 to US $ 100,000,000 Class 6: US $ 100,000,001 to US $ 500,000,000 Class 7: US $ 500,000,001 to US $ 1,000,000,000 Class 8: US $ 1, 000,000,001 US$7,500 OPŁATA AAF US$50 US$200 US$400 US$800 US$1,400 US$3,500 US$7,500 US$15,000 Proszę Doc Nr AD of 20 March 2012 Page 7 of 12

8 Opłata Akredytacyjna AAF FSC dla brokerów i. Opłata AAF dla brokerów bierze pod uwagę, że ten rodzaj firm może mieć wysoki obrót roczny w stosunku do ich marży. ii. Definicja: - Broker: osoba fizyczna lub podmiot prawny, który kupuje i sprzedaje surowiec drzewny i/lub inne drzewne i nie drzewne użytki leśne oraz negocjuje kontrakty, zamówienia, sprzedaże lub transfery produktów w imieniu stron trzecich i kto wchodzi w prawne i/lub legalne posiadanie dóbr. KLASYFIKACJA W OPARCIU O ROCZNE OBROTY HANDLARZ/BROKER Class 1: < US $ 200,000 Class 2: US $ 200,001 to US $ 1,000,000 Class 3: US $ 1,000,001 to US $ 5,000,000 Class 4: US $ 5,000,001 to US $ 25,000,000 Class 5: US $ 25,000,001 to US $ 100,000,000 Class 6: US $ 100,000,001 to US $ 500,000,000 Class 7: US $ 500,000,001 to US $ 1,000,000,000 Class 8: US $ 1,000,000,001 OPŁATA AAF US$20 US$75 US$150 US$300 US$500 US$750 US$1,500 US$3,000 Proszę Opłata AAF dla Certyfikacji Projektu i. Opłata AAF związana z certyfikacją projektu ma taką samą opłatę zaplanowaną jako AAF dla handlowców (tabela powyżej), z ogólnych kosztów projektu rozważane zamiast rocznego obrotu produktów leśnych. Opłata AAF dla Certyfikacji Projektu pobierana jest tylko raz, kwartał po wydaniu certyfikatu. Doc Nr AD of 20 March 2012 Page 8 of 12

9 PEFC- opłata notyfikacyjna ii. Obroty z opłat akredytacyjnych organizacji certyfikowanych przez PEFC dla przemysłu drzewnego. iii. W przypadku certyfikacji wielozakładowej obroty obliczane są jako suma obrotów wszystkich zakładów objętych zakresem certyfikacji. iv. Opłaty PEFC mogą ulec zmianie zgodnie z wymogami lokalnej PEFC. KLASYFIKACJA W OPARCIU O OBROTY ROCZNE OPŁATY Proszę Obroty do 1 Miliona EUR Obroty powyżej 1 Milionów EUR do 10 Milionów EUR Obroty powyżej 10 Milionów EUR do 100 Milionów EUR Obroty powyżej 100 Milionów EUR 450 PLN 900 PLN 1800 PLN 4500 PLN System Wielozakładowy/Grupowy v. Proszę roczne obroty poszczególnych zakładów. vi. W przypadku większej liczby zakładów proszę dostarczyć dodatkową listę. Nazwy zakładów AAF Class Click to select Click to select Click to select Click to select Click to select Click to select Notification fee Diagram dostaw Proszę załączyć do wniosku diagram łańcuchu pochodzenia przedstawiający zaopatrzenie zakładu/ów w surowiec (z podaniem źródła surowca). Proszę o zaznaczenie potencjalnych miejsc gdzie może zachodzić mieszanie się surowca certyfikowanego i nie certyfikowanego. Proszę potwierdzić, że diagram jest załączony: Doc Nr AD of 20 March 2012 Page 9 of 12

10 INFORMACJE DOTYCZĄCE CERTYFIKACJI OBSZARÓW LEŚNYCH W przypadku certyfikacji grupowej proszę podać dane sumaryczne oraz załączyć wykaz jednostek objętych zakresem certyfikatu. Proszę dołączyć listę jeśli tabela ta nie jest wystarczająca. NAZWA JEDNOSTKI TYP OBSZARÓW LEŚNYCH POŁOŻEN IE (NAJBLIŻ SZE MIASTO) OBSZAR LEŚNY Produk cja (ha) Och ron a (ha) ŚRED NIA ROCZ NA PROD UKCJ A (m3) Razem: Czy którekolwiek z tych lasów zawierają bądż mogą zawierać wysokie walory ochronne (zgodnie z poniższą definicją) Ta k Nie Niewiem Doc Nr AD of 20 March 2012 Page 10 of 12

11 Lasy o wysokich walorach ochronnych: Lasy o wysokich walorach ochronnych to takie, które charakteryzują się jedną lub więcej z poniższych cech: tereny leśne zawierające globalnie lub regionalnie koncentrację walorów bioróżnorodności (endemity, zagrożone gatunki, refugia); wielkopowierzchniowe obszary leśne, w których żyjące populacje w większości lub całkowicie zamieszkują w naturalnym rozmieszczeniu i ilości; obszary leśne obejmujące rzadkie, zagrożone ekosystemy; tereny leśne spełniające ważne zadania w sytuacjach krytycznych (np. ochrona zlewni wodnych, zapobieganie erozji); tereny leśne o znaczeniu fundamentalnym dla miejscowych społeczności ( np. zdrowie) ; ważne dla lokalnych społeczności pod względem tradycji i kultury (tereny o kulturowym, ekologicznym, ekonomicznym i religijnym znaczeniu). Doc Nr AD of 20 March 2012 Page 11 of 12

12 INFORMACJE DO PROJEKTU CERTYFIKACJI Proszę i opisać zgodnie z poniższymi punktami: Typ budynku lub struktury Główny cel Data planowanej konstrukcji: Spodziewana data ukończenia Certyfikowany materiał do wykorzystania Koniec Doc Nr AD of 20 March 2012 Page 12 of 12

Systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju

Systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju Systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju 29 listopada 2013 Michał Cierpiałowski Profil Bureau Veritas Założona w 1828 roku, Grupa Bureau Veritas jest światowym liderem branży TIC (Testing, Inspection

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 2 Warszawa, 17.01.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O.

UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O. UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O. IV edycja Forum Technologii w Energetyce Spalanie biomasy 16 17 października 2014, Bełchatów W SKRÓCIE Nº1 ŚWIATOWY LIDER 80,000

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania normy ISO 14065:2013

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania normy ISO 14065:2013 IAF MD 6:2014 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania normy ISO 14065:2013 Wydanie 2 (IAF MD 6:2014) International Accreditation Forum,

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem mgr inż. ROMANA ZAJĄC Instytut Techniki Górniczej KOMAG System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem W artykule

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. www.tuv.pl I. Ogólne warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. ich udział

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dostawcy. Wydanie 10 04.03.2011. FIDELTRONIK ul. Beniowskiego 1 34-200 Sucha Beskidzka POLSKA. tel: +48 (0) 33 8749800 +48 (0) 33 8749801

Podręcznik dostawcy. Wydanie 10 04.03.2011. FIDELTRONIK ul. Beniowskiego 1 34-200 Sucha Beskidzka POLSKA. tel: +48 (0) 33 8749800 +48 (0) 33 8749801 Podręcznik dostawcy 04.03.2011 FIDELTRONIK ul. Beniowskiego 1 34-200 Sucha Beskidzka POLSKA tel: +48 (0) 33 8749800 +48 (0) 33 8749801 fax: +48 (0) 33 8741377 www.fideltronik.com.pl Ten podręcznik jest

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla dalszych użytkowników

Poradnik dla dalszych użytkowników PORADNIK Wersja 2.1 październik 2014 r. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 INFORMACJA PRAWNA Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.2.2015 L 38/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna przegląd przepisów i norm

Efektywność energetyczna przegląd przepisów i norm Dr inż. Grzegorz Błajszczak Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Efektywność energetyczna przegląd przepisów i norm Energy efficiency a review of regulation and standards Termin efektywność

Bardziej szczegółowo

FoodContact. Wytyczne branżowe. materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością. dotyczące zgodności

FoodContact. Wytyczne branżowe. materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością. dotyczące zgodności FoodContact Wytyczne branżowe dotyczące zgodności materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością Wydanie z 2 września 2012 r. Wytyczne branżowe dotyczące zgodności materiałów

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm

Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm Energy efficiency - a review of regulation and standards Dr inż. Grzegorz Błajszczak PSE Operator S.A. Termin efektywność energetyczna oznacza ilość

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES.

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. 6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. Obszar funkcjonalny: 1. Produkcja a. Elektroniczne przydzielanie zadań wraz z instrukcjami wykonawczymi (karta technologiczna). b. Raportowanie produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 BURMISTRZ MIASTA I GMINY KROBIA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 Krobia, sierpień 2004 opracowany przez: Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu Puszczykowo, ul. Jasna 10 STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach strona 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Numer identyfikacyjny REGON SSI-01

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzmiejski transport towarowy 1

Wewnątrzmiejski transport towarowy 1 Wewnątrzmiejski transport towarowy 1 Materiały pisane PORTAL Informacja dla Czytelników niniejszego materiału: Celem programu PORTAL jest przyspieszenie przyswojenia wyników programów naukowych UE w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo