FSC CoC Łańcuch kontroli pochodzenia produktu wg standardu FSC-STD v2-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FSC CoC Łańcuch kontroli pochodzenia produktu wg standardu FSC-STD-40-004 v2-1"

Transkrypt

1 Łańcuch kontroli pochodzenia produktu wg standardu FSC-STD v2-1 1

2 Spis treści Wprowadzenie do systemu FSC I. Wymagania uniwersalne II. System kontroli oświadczeń FSC III. Etykietowanie IV. Wymagania dodatkowe Korzyści z certyfikacji FSC 2

3 Wprowadzenie do systemu FSC Forest Stewardship Council A.C. (FSC) to międzynarodowa organizacja promująca odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. FSC skupia właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe oraz osoby prywatne, zainteresowane odpowiedzialną gospodarką leśną FSC powstało w 1993 roku. Jako główną zasadę wprowadziło oznakowanie logiem FSC produktów pochodzących z certyfikowanych obszarów leśnych, które spełniają standardy uzgodnione przez członków organizacji FSC. Materiały ze strony 3

4 Wprowadzenie do systemu FSC Według wyników badań FAO Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, FSC jest najszybciej rozwijającym się systemem certyfikacji gospodarki leśnej i produktów z drewna. Ponad mln ha obszarów leśnych na świecie jest certyfikowanych zgodnie ze standardami odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC. Aż firm branży drzewnej i papierniczej z całego świata posługuje się certyfikatem FSC, oznaczając swoje produkty znakiem odpowiedzialnego leśnictwa FSC. Informacje ze strony 4

5 Wprowadzenie do systemu FSC Certyfikat gospodarki leśnej FSC FM (Forest Management) Podmiotami certyfikowanymi są właściciele i zarządcy obszarów leśnych. Certyfikat FSC FM jest świadectwem, że las zarządzany jest według zasad prawidłowej gospodarki leśnej tj. zgodnie z zasadami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz przy zachowaniu zasad ekonomicznych prowadzenia gospodarki leśnej. Certyfikacja łańcucha dostaw FSC CoC (Chain of Custody) 5

6 Wprowadzenie do systemu FSC Łańcuch dostaw FSC CoC Certyfikowany las Certyfikowana firma Certyfikowany produkt Łańcuch dostaw certyfikowanego drewna od lasu do produktu końcowego Obejmuje wszystkie firmy w łańcuchu Weryfikacja niezależnej trzeciej strony Certyfikat potwierdzający zgodność Las Tartak Transport Magazyn 6

7 Grupa docelowa FSC CoC FSC CoC Wprowadzenie do systemu FSC tartaki zakłady przetwórstwa drewna handel drewnem stolarstwo ciesielka przemysł papierniczy i handel papierem drukarnie, wydawnictwa 7

8 Ważniejsze definicje FSC-STD FSC CoC Wprowadzenie do systemu FSC Materiał kontrolowany pierwotny materiał pochodzacy z lasu lub plantacji leśnej nie posiadającej certyfikatu FSC, dostarczony przez dostawców objętych programem weryfikacyjnym organizacji certyfikowanych według standardu FSC-STD Materiał certyfikowany FSC materiał FSC 100%, FSC Mix lub FSC Recycled dostarczany wraz z oświadczeniem FSC przez organizację posiadającą certyfikat FSC. Produkt certyfikowany certyfikowany materiał FSC kwalifikujący się do posiadania etykiety FSC i bycia promowanym przez znaki handlowe FSC. 8

9 Wprowadzenie do systemu FSC FSC-STD Standard FSC dotyczący kontroli pochodzenia produktu (FSC CoC) Dokumenty związane: FSC-PRO Procedura dotycząca małych komponentów FSC STD a Klasyfikacja produktowa FSC (Załącznik do FSC STD ) FSC STD Standard FSC dla oceny organizacji pod kątem Drewna Kontrolowanego FSC STD Standard FSC dla stosowania surowców z odzysku w ramach grup produktów FSC oraz projektów certyfikowanych FSC FSC STD Zastosowanie znaków handlowych przez posiadaczy certyfikatów FSC 9

10 Wprowadzenie do systemu FSC 10

11 Dokumentacja i zapisy Podwykonawcy FSC CoC I. Wymagania uniwersalne Zarządzanie jakością System kontroli pochodzenia produktu Źródła pozyskiwania surowca Odbiór i magazynowanie surowca Kontrola objętości Sprzedaż i dostawa 11

12 I. Wymagania uniwersalne Zarządzanie jakością Odpowiedzialności Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za czynności dotyczące FSC Procedury Opracowanie, wdrożenie i utrzymywanie procedur opisujących działania FSC CoC Szkolenie Opracowanie planów szkoleń i prowadzenie rejestru przeprowadzonych szkoleń Dokumentacja Prowadzenie aktualnego rejestru wszystkich dokumentów Przechowywanie wszystkich dokumentów i raportów przez co najmniej 5 lat Przywiąząnie do wartości FSC Bezpieczeństwo i higiena pracy 12

13 I. Wymagania uniwersalne System kontroli pochodzenia produktu Grupy produktów FSC 100% FSC Mix FSC Recycled Drewno Kontrolowane FSC Typy produktów zgodnie z klasyfikacją produktową FSC Określenie systemu kontroli zastosowanego do certyfikacji dla każdej grupy produktowej system transferowy system procentowy system kredytowy Outsourcing (Podwykonawstwo) 13

14 I. Wymagania uniwersalne Źródła pozyskiwania surowca Specyfikacja danych Dane muszą być gromadzone stosownie do grup produktów i kategorii materiałowych Weryfikacja dostawcy Utrzymywanie rejestrów dostawców Weryfikacja certyfikatów FSC dostawców Zakup surowca niecertyfikowanego spełnienie wymagań: FSC-STD (Drewno Kontrolowane) lub FSC-STD (surowce z odzysku) Generowanie surowca w zakładzie identyfikowanie kategorii surowca i podawanie informacji o procentowej lub kredytowej zawartości certyfikowanego surowca klasyfikowanie kompozycji różnych kategorii pierwotnego lub odzyskanego materiału i/lub powiązanych oświadczeń procentowych. 14

15 FSC CoC I. Wymagania uniwersalne Odbiór i magazynowanie surowca Identyfikacja wkładu Sprawdzenie faktur i/lub innej dokumentacji w celu weryfikacji: ilości surowca oznaczenia kategorii surowca i/lub procentowej / kredytowej zawartości kodu certyfikatu dostawcy FSC Segregacja Należy zapewnić, że wkład użyty w danej grupie produktowej FSC pozostanie możliwy do zidentyfikowania oraz rozdzielenia ze względu na grupę produktów. Środki ostrożności dla surowca z etykietą Dla materiału dostarczonego z etykietą FSC należy zapewnić, że: Materiał przeznaczony do dalszego przetworzenia zostanie oczyszczony z etykiet FSC przed sprzedażą. Materiał oznaczony etykietą innego systemu zostanie oczyszczony z etykiet FSC przed sprzedażą. 15

16 I. Wymagania uniwersalne Kontrola objętości Współczynniki wydajności Należy określić współczynniki wydajności (ujmujących zmianę objętości lub wagi materiału) dla poszczególnych etapów przetwarzania oraz dla każdej grupy wyrobów Należy określić metodologię obliczania współczynników Bilanse materiału dla każdej grupy wyrobów należy: rejestrować wejścia / wyjścia materiałów robić roczne zestawienia ilości dotyczące wejść i wyjść Określenie oświadczeń FSC Oświadczenie dla każdego okresu rozliczeniowego lub zlecenia produkcyjnego, które odpowiada wybranemu systemowi kontroli dla poszczególnych grup wyrobów Przeprowadzenie obliczeń zawartości materiałów wejściowych (procentowych / kredytowych) dla każdej grupy wyrobów. 16

17 I. Wymagania uniwersalne Sprzedaż i dostawa Identyfikacja wyjść sprzedawanych z oświadczeniami FSC Należy zapewnić, że wszystkie faktury sprzedażowe zawierają: nazwę i dane organizacji nazwę i dane klienta datę wystawienia dokumentu opis produktu ilość sprzedanych produktów kod certyfikatu FSC CoC lub Drewno Kontrolowane FSC oświadczenie dla każdej pozycji wyrobu np. FSC 100%, FSC Mix Etykietowanie produktów sprzedawanych z oświadczeniami FSC Wszystkie wyroby oznaczone etykietą FSC posiadają stosowne oświadczenie w dokumencie sprzedaży Wyroby sprzedawane z oświadczeniem FSC nie mogą mieć jakichkolwiek innych etykiet (poza FSC) Dostarczanie Drewna Kontrolowanego - Zgodnie z FSC-STD

18 II. Systemy kontroli oświadczeń Organizacja musi wybrać jeden system dla każdej grupy produktów FSC System transferowy LUB System procentowy LUB System kredytowy O Ś W I A D C Z E N I E F S C 18

19 II. Systemy kontroli oświadczeń System transferowy Zastosowanie systemu transferowego handel wyrobami końcowymi produkcja wyrobów FSC 100% oraz dodatkowo przy produkcji wyrobów FSC Mix: dla połączenia na wejściu FSC 100% z FSC Mix i/lub FSC Recycled przy wyłącznym użyciu FSC Mix na wejściu lub przy produkcji wyrobów FSC Recycled przy wyłącznym użyciu na wejściu FSC Recycled i/lub poużytkowego materiał odzyskanego lub przy produkcji Drewna kontrolowanego Określenie okresu rozliczeniowego Dla każdej grupy wyrobów należy określić okres rozliczeniowy lub zlecenie produkcyjne. 19

20 Wejścia FSC CoC II. Systemy kontroli oświadczeń System transferowy Wyjścia Wejścia z identycznymi oświadczeniami FSC System transferowy jest bardzo praktyczny, kiedy do produkcji wykorzystywany jest tylko jeden materiał wejściowy np. FSC 100% - wtedy oświadczenie wejściowe jest równoznaczne z oświadczeniem wyjściowym. 20

21 II. Systemy kontroli oświadczeń System transferowy Wejścia z różnymi oświadczeniami FSC W systemie transferowym obowiązuje zasada najniższego wkładu FSC System transferowy w takim ujęciu może mieć zastosowanie w firmach, które nie są w stanie lub nie chcą dokładnie obliczać wejść FSC a chcą zachować minimalną wartość wyjściową. 21

22 II. Systemy kontroli oświadczeń System transferowy Wejścia z różnymi oświadczeniami FSC i bez oświadczeń FSC System transferowy nie może być stosowany, gdy ne wejściu znajduje się materiał niecertyfikowany. 22

23 II. Systemy kontroli oświadczeń System procentowy Zastosowanie systemu procentowego dla FSC Mix dla FCS Recycled Można stosować wyłącznie na poziomie pojedyńczego, fizycznego miejsca Nie stosuje się w handlu wyrobami końcowymi Określenie okresów rozliczeniowych lub zleceń produkcyjnych Dla każdej grupy wyrobów Określenie wkładu FSC i wejściowego materiału poużytkowego Dla wkładów FSC Mix i FSC Recycled należy używać oświadczenia procentowego lub kredytowego podanego na fakturze dostawcy. Oświadczenie FSC dla wyjść Można sprzedać całość wyjścia z okresu rozliczeniowego lub zlecenia produkcyjnego z oświadczeniem procentowym, które jest takie samo lub niższe niż obliczony wkład. 23

24 II. Systemy kontroli oświadczeń System procentowy Obliczanie wkładu procentowego Dla każdego okresu rozliczeniowego lub zlecenia produkcyjnego Wkład [%] Q FSC Q poużytkowy Q suma Wkład [%] = (Q FSC + Q poużytkowy ) / Q suma x 100% wkład procentowy surowca FSC ilość materiału wejściowego FSC ilość wkładu poużytkowego (post-consumer) łączna ilość surowców posiadających certyfikat FSC oraz surowcow kontrolowanych Dla każdej grupy wyrobów należy obliczyć wkład procentowy oparty na: danym okresie rozliczeniowym lub zleceniu produkcyjnym lub określonej liczbie poprzednich okresów rozliczeniowych (procentowa średnia krocząca) okres nie może przekroczyć 12 miesięcy. 24

25 II. Systemy kontroli oświadczeń System procentowy Wejścia z różnymi oświadczeniami FSC 25

26 II. Systemy kontroli oświadczeń System procentowy Wejścia z różnymi oświadczeniami FSC i bez oświadczeń FSC 26

27 II. Systemy kontroli oświadczeń STY LUTY MAR KWIE MAJ Okres rozliczeniowy = 1 miesiąc (przykładowo) FSC 100% Wejścia miesięczne wg. kategorii FSC Mix 50% Materiał kontrolowany Suma wszystkich dostaw System procentowy Suma FSC Wkład procentowy % 67% 73% Procentowa średnia krocząca KWIE Suma dostaw 52 Suma FSC % 75% Okres rozliczeniowy = 3 miesiące (przykładowo) 70% Wszystkie materiały z kwietnia mogą byd sprzedane jako FSC Mix 75%. Na podstawie bilansu wejśd w okresie styczeo marzec, produkcja w kwietniu może byd sprzedawana jako FSC Mix 70% MAJ Suma dostaw Suma FSC % 27

28 II. Systemy kontroli oświadczeń System kredytowy Zastosowanie systemu kredytowego dla FSC Mix dla FCS Recycled Można stosować wyłącznie na poziomie pojedyńczego, fizycznego miejsca Nie stosuje się w handlu wyrobami końcowymi ani w procesie drukowania Określenie okresów rozliczeniowych Okresy rozliczeniowe nie dłuższe niż 3-miesięczne dla każdej grupy wyrobów Określenie wkładu FSC i wejściowego materiału poużytkowego Dla wkładów FSC Mix i FSC Recycled należy używać oświadczenia procentowego lub kredytowego podanego na fakturze dostawcy. Oświadczenie FSC dla wyjść Można sprzedać materiał z oświadczeniem kredytowym w ilości nie przekraczającej całkowitego dostępnego kredytu FSC. 28

29 II. Systemy kontroli oświadczeń System kredytowy System kredytowy pozwala na sprzedaż z oświadczeniem kredytowym odpowiadającym ilości wejściowej surowców FSC lub materiałów poużytkowych. Wejścia mogą być kumulowane na rachunku kredytowym. Pozostała część produkcji może być sprzedana jako Drewno kontrolowane. Wejścia z różnymi oświadczeniami FSC i bez oświadczeń FSC 29

30 II. Systemy kontroli oświadczeń Okres rozliczeniowy = 1 miesiąc (przykładowo) FSC 100% STY LUTY MAR KWIE GRU STY FSC Mix 50% Materiał kontrolowany System kredytowy Wejścia miesięczne wg. kategorii Wejścia FSC (ze współczynnikiem wydajności) Wejścia FSC na koniec 12-miesięcznego okresu + Bilans otwarcia 1 (na początku miesiąca) 0 3 Stan zakumulowany = (Bilans otwarcia plus nowe wejścia FSC w miesiącu) Maksymalny bilans otwarcia = wejścia FSC na koniec 12-miesięcznego okresu Wyjścia FSC (suma sprzedaży FSC w miesiącu) Bilans zamknięcia (na koniec miesiąca) -4 =

31 Elementy etykiety standardowej FSC CoC III. Etykietowanie Logo FSC Adres www Typ etykiety Tekst (z nazwą produktu) Kod licencji FSC 31

32 Etykieta FSC 100% FSC CoC III. Etykietowanie FCS 100% Etykieta dla produktów zawierających 100% materiałów z lasów certyfikowanych w systemie FSC. Tekst: [typ produktu] z właściwie zarządzanych lasów Dla wszystkich wyrobów z oświadczeniem FSC 100% System transferowy jako jedyna opcja Wyjątkiem są małe komponenty w wyrobach składanych 32

33 Etykieta FSC Mix FSC CoC III. Etykietowanie FSC Mix Etykieta dla produktów zawierających co najmniej 70% materiału certyfikowanego oraz drewna kontrolowanego lub włókien z odzysku. Tekst: [typ produktu] z odpowiedzialnych źródeł Symbol recyklingu oznacza zastosowanie materiału z oświadczeniem poużytkowym. Można stosować wszystkie systemy kontoli Do końca 2015 obowiązuje próg 50% dla prod. wiórowych i włóknistych Wyjątkiem są małe komponenty w wyrobach składanych 33

34 Etykieta FSC Recycled FSC CoC III. Etykietowanie FSC Recycled Etykieta dla produktów zawierających wyłącznie surowce z odzysku. Może być stosowana dla produktów z oświadczeniem co najmniej 85% Tekst: [typ produktu] z recyklingu Można stosować wszystkie systemy kontoli Surowce z odzysku muszą być weryfikowane zgodnie z FSC STD Nie ma wyjątku dla niekontrolowanych małych komponentów. 34

35 Drewno kontrolowane Nie wolno etykietować FSC CoC III. Etykietowanie Drewno kontrolowane FSC Drewno kontrolowane nie jest materiałem certyfikowanym przez FSC i dlatego nie może być opatrzone etykietą ale powinno być dostarczone z oświadczeniem FSC przez dostawcę ocenionego przez akredytowaną przez FSC jednostkę certyfikującą. Proces weryfikacji przebiega w oparciu o normę FSC STD lub FSC STD

36 III. Etykietowanie 36

37 IV. Wymagania dodatkowe Zastosowanie wymagań dodatkowych jest opcjonalne i dotyczy: podwykonawstwa tzw. niewielkich komponentów Podwykonawstwo główne zasady Organizacja pozostaje prawnym właścicielem wyrobów Należy podpisać umowę z podwykonawcą Podwykonawca może być audytowany przez jednostkę certyfikującą Organizacja ma udokumentowany system kontroli nad podwykonawcą Podwykonawca zapewni, że powierzone materiały nie będą się mieszały Podwykonawca prowadzi rejestry wejść i wyjść materiałów i produktów 37

38 IV. Wymagania dodatkowe Niewielkie komponenty W uzasadnionych przypadkach do produktów FSC 100% i FSC Mix można stosować niekwalifikowane materiały pod warunkiem, że stanowią poniżej 5% wagi lub objętości produktu nie chodzi o fornir licowy nie chodzi o drewno z gatunków zagrożonych. Sposób postępowania Jeśli ilość niekwalifikowanych materiałów nie przekracza 1% należy sporządzić pisemne uzasadnienie Jeśli ilość niekwalifikowanych materiałów wynosi od 1% do 5% należy wnioskować o tymczasową zgodę na stosowanie małych niecertyfikowanych komponentów zgodnie z procedurą FSC-PRO

39 Korzyści z certyfikacji FSC Certyfikacja lasów Polska znajduje się w ścisłej czołówce państw pod względem powierzchni leśnych objętych systemem certyfikacji FSC i zajmuje 5 miejsce na świecie. Certyfikacja łańcucha dostaw Polska wiedzie także prym pod względem ilości certyfikowanych przedsiębiorstw, biorących udział w łańcuchu kontroli pochodzenia produktu. Coraz więcej polskich firm przemysłu drzewnego korzysta z certyfikowanego drewna i decyduje się na oznakowanie swoich produktów logotypem FSC. Liczba polskich posiadaczy certyfikatów FSC CoC właśnie przekroczyła Dzięki temu jesteśmy partnerem największych odbiorców certyfikowanych produktów z drewna. Informacja ze strony 39

40 Korzyści z certyfikacji FSC Dostęp do nowych klientów / rynków z Certyfikatem FSC Możliwość posługiwania się logotypem FSC w promocji swoich wyrobów Światowy dostęp do surowców z certyfikowanych lasów w systemie FSC Stabilność biznesu dzięki pewności, że drewno pochodzi z wiarygodnych źródeł 40

41 Zapoznaj się z ofertą wdrożenia systemu FSC CoC w Twojej firmie Tutaj Podobny artykuł: PEFC CoC - Łańcuch dostaw Pozdrawiam Krzysztof Czupryński FSC_CoC_-_Lancuch_dostaw_v1 Prezentacja ta jest własnością intelektualną AQME Konsulting i może być rozpowszechniana bezpłatnie wszystkim osobom i podmiotom zainteresowanym problematyką łańcucha dostaw surowców lesnych, jednakże wyłączając cel komercyjny i bez dokonywania jakichkolwiek zmian w tekście i przy zachowaniu nieedytowalnego formatu.pdf. Wszelkie inne rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody autora. Dozwolone jest cytowanie fragmentów materiału z podaniem źródła. 41

Norma NEPCon Kontroli Pochodzenia Produktu dla Przedsiębiorstw Gospodarki Leśnej

Norma NEPCon Kontroli Pochodzenia Produktu dla Przedsiębiorstw Gospodarki Leśnej Norma NEPCon Kontroli Pochodzenia Produktu dla Przedsiębiorstw Gospodarki Leśnej Norma NEPCon CoC dla FME 19 grudnia 2014 Tytuł: Norma NEPCon Kontroli Pochodzenia Produktu dla Przedsiębiorstw Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu

Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu Forest Stewardship Council Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu Standard Wszelkie prawa zastrzeżone FSC International 2017 FSC F000100 Tytuł: Kod dokumentu: Data zatwierdzenia: 16 listopada 2016

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja FSC Kontroli Pochodzenia Produktu

Certyfikacja FSC Kontroli Pochodzenia Produktu Forest Stewardship Council EN z dnia 01.01.2017. Polskie tłumaczenie służy celom informacyjnym. NEPCon Sp. z o.o. nie ponosi Tytuł: Chain of Custody Certification Kod dokumentu: Zatwierdzenie: 16 listopad

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE PROCEDURY CERTYFIKACJI ZGODNIE Z PROGRAMEM QUALIFOR

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE PROCEDURY CERTYFIKACJI ZGODNIE Z PROGRAMEM QUALIFOR WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE PROCEDURY CERTYFIKACJI ZGODNIE Z PROGRAMEM QUALIFOR Program QUALIFOR jest międzynarodowym Programem Certyfikacji Lasów Grupy SGS akredytowanym przez międzynarodową organizację

Bardziej szczegółowo

DNV Business Assurance Poland

DNV Business Assurance Poland DNV Business Assurance Poland Specyficzne aspekty certyfikacji FSC / PEFC pelet i brykietów. DNV BA PL by PIOS ver 1.0, 18th June 2013 Tworzymy wartość dla Klienta Nasza misja Safeguarding life, property

Bardziej szczegółowo

Produkty z SCA. z certyfikatem FSC

Produkty z SCA. z certyfikatem FSC Produkty z SCA z certyfikatem FSC Czym jest FSC? Forest Stewardship Council (FSC) jest niezależną, międzynarodową organizacją promującą rozwój pro-ekologicznych, korzystnych socjalnie i finansowo praktyk

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYCENĘ KOSZTÓW CERTYFIKACJI W OPARCIU O STANDARD FSC /PEFC TM COC

WNIOSEK O WYCENĘ KOSZTÓW CERTYFIKACJI W OPARCIU O STANDARD FSC /PEFC TM COC WNIOSEK O WYCENĘ KOSZTÓW CERTYFIKACJI W OPARCIU O STANDARD FSC /PEFC TM COC DANE KONTAKTOWE ORGANIZACJI Nazwa organizacji: Adres: Kod: Miasto: NIP: Kraj: Osoba kontaktowa: Stanowisko: Telefon: Fax: E-mail:

Bardziej szczegółowo

SCA produkty z certyfikatem

SCA produkty z certyfikatem SCA produkty z certyfikatem PE FC /05-33-132 Promoting Sustainable Forest Management www.pefc.org DLACZEGO POWINNO MNIE TO OBCHODZIĆ? Certyfikaty FSC i PEFC stanowią wiarygodny łącznik pomiędzy odpowiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Wszystko, co musisz wiedzieć

Wszystko, co musisz wiedzieć www.ipaper.com/europe Zrównoważona gospodarka leśna Wszystko, co musisz wiedzieć Wydrukowano na papierze IP Pro-Design, posiadającym certyfikat PEFC Spis treści 1. Co oznacza zrównoważona gospodarka leśna?

Bardziej szczegółowo

Przewodnik stosowania logo PEFC

Przewodnik stosowania logo PEFC Przewodnik stosowania logo PEFC Materiały źródłowe Norma międzynarodowa PEFC: PEFC ST 2001:2008 Wersja 2 (2010-11-26) Podręcznik użytkowania logo PEFC Wersja 2 (grudzień 2010) Wymagania ogólne - aprobaty

Bardziej szczegółowo

Krajowa ocena ryzyka dla Drewna Kontrolowanego w Polsce

Krajowa ocena ryzyka dla Drewna Kontrolowanego w Polsce Krajowa ocena ryzyka dla Drewna Kontrolowanego w Polsce 22.09.2017, Warszawa dr Joanna Nowakowska Program Manager (Controlled Wood), FSC International Tematy poruszane: Czym jest ocena ryzyka? Proces opracowania

Bardziej szczegółowo

UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O.

UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O. UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O. IV edycja Forum Technologii w Energetyce Spalanie biomasy 16 17 października 2014, Bełchatów W SKRÓCIE Nº1 ŚWIATOWY LIDER 80,000

Bardziej szczegółowo

Forest Stewardship Council. Znaki handlowe - Skrócona instrukcja dla posiadaczy certyfikatu

Forest Stewardship Council. Znaki handlowe - Skrócona instrukcja dla posiadaczy certyfikatu Forest Stewardship Council Znaki handlowe - Skrócona instrukcja dla posiadaczy certyfikatu O znakach towarowych FSC i Skróconej instrukcji Znaki handlowe FSC są podstawowym narzędziem komunikacji dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Papier do kopiowania i papier graficzny Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP)

Papier do kopiowania i papier graficzny Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Papier do kopiowania i papier graficzny Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Niniejsza karta produktu stanowi część zestawu narzędzi szkoleniowych Komisji Europejskiej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik stosowania znaków towarowych FSC

Przewodnik stosowania znaków towarowych FSC Przewodnik stosowania znaków towarowych FSC Norma FSC Wymagania dotyczące stosowania znaków towarowych FSC przez posiadaczy certyfikatów określone są w normie FSC-STD-50-001 (V1-2) (dokument znajduje się

Bardziej szczegółowo

System certyfikacji biomasy na cele energetyczne. Wytyczne w zakresie sposobu prowadzenia systemu bilansu masy. Zatwierdzam do stosowania

System certyfikacji biomasy na cele energetyczne. Wytyczne w zakresie sposobu prowadzenia systemu bilansu masy. Zatwierdzam do stosowania Zatwierdzam do stosowania. Data. Dyrektor INiG-PIB System V-Bioss INiG/3 Kraków, luty 2016 Strona 1 z 9 Opis systemu certyfikacji biomasy na cele energetyczne Wytyczne w zakresie sposobu prowadzenia systemu

Bardziej szczegółowo

Forest Stewardship Council FSC Polska

Forest Stewardship Council FSC Polska 1. Czym jest EU Timber Regulation? EU Timber Regulation (EUTR) 1 to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, które zacznie obowiązywać 3 marca 2013 r. Zabrania ono wprowadzania na rynek nielegalnie pozyskanego

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA DOBREJ GOSPODARKI LEŚNEJ System Forest Stewardship Council. 1996 Forest Stewardship Council A.C. FSC-SECR-0009

CERTYFIKACJA DOBREJ GOSPODARKI LEŚNEJ System Forest Stewardship Council. 1996 Forest Stewardship Council A.C. FSC-SECR-0009 CERTYFIKACJA DOBREJ GOSPODARKI LEŚNEJ System Forest Stewardship Council 1996 Forest Stewardship Council A.C. FSC-SECR-0009 Spis treści Certyfikacja w leśnictwie,podstawowe elementy systemu FSC 3 Struktura

Bardziej szczegółowo

Forest Stewardship Council. Często zadawane pytania dotyczące wykorzystania znaków handlowych przez posiadaczy certyfikatu FSC

Forest Stewardship Council. Często zadawane pytania dotyczące wykorzystania znaków handlowych przez posiadaczy certyfikatu FSC Forest Stewardship Council Często zadawane pytania dotyczące wykorzystania znaków handlowych przez posiadaczy certyfikatu FSC Mamy nadzieję, że korzystanie ze znaku handlowego normy FSC-STD-50-001 (V1-2)

Bardziej szczegółowo

Telefon. E-mail Telefon E-mail

Telefon. E-mail Telefon E-mail Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [ Przetwórstwo i wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany przy składaniu

Bardziej szczegółowo

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE)

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rewizja i Procedury Certyfikacji i Akredytacji poprawiony styczeń 2008 Polski System Certyfikacji Leśnictwa PEFC dokument nr 1 luty 2005 REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rada

Bardziej szczegółowo

Wymagania dot. korzystania ze znaków towarowych FSC przez posiadaczy certyfikatu

Wymagania dot. korzystania ze znaków towarowych FSC przez posiadaczy certyfikatu Wymagania dot. korzystania ze znaków towarowych FSC przez posiadaczy certyfikatu FSC-STD-50-001 V2-0 All Rights Reserved FSC International 2017 FSC F000100 Tytuł oryginalny: Requirements for use of the

Bardziej szczegółowo

System certyfikacji biomasy na cele energetyczne

System certyfikacji biomasy na cele energetyczne Lista pytań kontrolnych Pytania dotyczące wszystkich uczestników Systemu 4. Nr Kryterium Wymagane dokumenty. Czy w trakcie ostatniego audytu stwierdzono niezgodności? Wyniki z przeprowadzonego audytu.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza?

Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza? Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza? Dla firm, które posiadają pojedynczy zakład lub kilka zakładów lub przetwórców posiadających swoje zakłady w wielu lokalizacjach MSC: Certyfikowane

Bardziej szczegółowo

UNIQ Lisner sp. z o.o.

UNIQ Lisner sp. z o.o. UNIQ Lisner sp. z o.o. System identyfikacji i identyfikowalności w zakładzie Lisner wraz z wybranymi aspektami certyfikacji MSC Jolanta Dębowska Dyrektor ds. Jakości Zakres prezentacji 1. Identyfikowalność

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 2 Warszawa, 10.02.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 3

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 3 Warszawa, 15.10.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 2 Definicje... 4 3

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania Znaku Ekonomii Społecznej

Zasady przyznawania Znaku Ekonomii Społecznej Zasady przyznawania Znaku Ekonomii Społecznej (tekst jednolity 23.03.2014) 1 Certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej mogą się poddać zgodnie z ZASADAMI WERYFIKACJI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ (dokument

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza?

Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza? Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza? Dla każdej organizacji posiadającej wiele zakładów (grupę zakładów), które są monitorowane i kontrolowane przez biuro główne MSC: Certyfikowane

Bardziej szczegółowo

FORMALNE ASPEKTY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ŁAŃCUCHA DOSTAW W KONTEKŚCIE CERTYFIKACJI SYSTEMU OPARTEGO NA ZASADACH NALEŻYTEJ STARANNOŚCI (SNS)

FORMALNE ASPEKTY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ŁAŃCUCHA DOSTAW W KONTEKŚCIE CERTYFIKACJI SYSTEMU OPARTEGO NA ZASADACH NALEŻYTEJ STARANNOŚCI (SNS) FORMALNE ASPEKTY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ŁAŃCUCHA DOSTAW W KONTEKŚCIE CERTYFIKACJI SYSTEMU OPARTEGO NA ZASADACH NALEŻYTEJ STARANNOŚCI (SNS) SGS POLSKA SP. Z O.O. V Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych 7

Bardziej szczegółowo

Telefon. E-mail Telefon E-mail

Telefon. E-mail Telefon E-mail Formularz nr P-02/2-3-D Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [Import i wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany

Bardziej szczegółowo

Produkty z certyfi katem FSC z SCA

Produkty z certyfi katem FSC z SCA Produkty z certyfi katem FSC z SCA SCA FOREST PRODUCTS SCA jest światowym liderem w zakresie dostaw produktów certyfikowanych przez FSC Drukarnie i wydawcy poszukują wiarygodnych informacji pozwalających

Bardziej szczegółowo

Telefon. Telefon

Telefon.  Telefon Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [Wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany przy składaniu po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

ECOKARTA karta produktu z uwzględnieniem

ECOKARTA karta produktu z uwzględnieniem Produkt: Zastosowanie: Przeznaczenie: Skład surowcowy: VANK_move Wyposażenie wnętrz Biura, salony Drewno, aluminium Sposób wytwarzania / technologia:??? Producent: VANK Adres: Łowęcin, ul. Sarbinowska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI KRUSZYWA I MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE

WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI KRUSZYWA I MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE Wypełnia PAJ CERT NUMER WNIOSKU: DATA WPŁYWU: dd/mm/rrrr DATA REJESTRACJI: dd/mm/rrrr Tab.1. DANE WEJŚCIOWE WNIOSEK O: WYDA CERTYFIKATU ROZSZERZE CERTYFIKATU Czy producent kiedykolwiek ubiegał się już

Bardziej szczegółowo

Spotkanie komitetu KOŚ

Spotkanie komitetu KOŚ Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji Spotkanie komitetu KOŚ Warszawa, 14 listopada 2012 2012, PIIT Agenda Omówienie prac nad implementacją przekształconej dyrektywy o zużytym sprzęcie elektrycznym

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza?

Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza? Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza? Dla sprzedawców detalicznych, restauracji, firm cateringowych, smażalni ryb i sprzedawców świeżych ryb organizacji różnej wielkości bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

mitów o wpływie produkcji papieru na środowisko

mitów o wpływie produkcji papieru na środowisko mitów o wpływie produkcji papieru na środowisko Prawda czy fałsz? Jako użytkownicy papieru możemy mieć trudności ze wskazaniem, co jest prawdą w odniesieniu do wpływu papieru na środowisko naturalne.

Bardziej szczegółowo

Prace nad rozporządzeniem określającym zasady zrównoważonego pozyskania biomasy oraz jej dokumentowania na potrzeby systemu wsparcia

Prace nad rozporządzeniem określającym zasady zrównoważonego pozyskania biomasy oraz jej dokumentowania na potrzeby systemu wsparcia Prace nad rozporządzeniem określającym zasady zrównoważonego pozyskania biomasy oraz jej dokumentowania na potrzeby systemu wsparcia Jarosław Wiśniewski Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW

PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW System Zarządzania Jakością ISO TS 16949 PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW Piątkowiec 2008 Spis treści: Wymagania systemowe:... 3 Wymagania dotyczące części:... 4 Przechowywanie, Pakowanie i Etykietowanie...

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

Niniejsze kryteria powstały z myślą o producentach, nie o pośrednikach i sprzedawcach.

Niniejsze kryteria powstały z myślą o producentach, nie o pośrednikach i sprzedawcach. Kryteria oceny meble i artykuły z drewna Niniejsze kryteria służą do oceny zaangażowania producentów (właścicieli marek) mebli oraz artykułów z drewna (drzwi, okien, podłóg etc.) w ochronę środowiska i

Bardziej szczegółowo

System certyfikacji biomasy na cele energetyczne. Wytyczne w zakresie sposobu prowadzenia systemu bilansu masy. Załącznik 1

System certyfikacji biomasy na cele energetyczne. Wytyczne w zakresie sposobu prowadzenia systemu bilansu masy. Załącznik 1 Przykład uczestnik 1 bilansu masy. Poświadczenie uwierzytelniające pochodzenie biomasy nr 22/AB/16 Łanowo, 3.04.2016 miejscowość, data Nazwa firmy AgroBio Sp. z o.o. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

marcu br., a drugi w IV kwartale

marcu br., a drugi w IV kwartale PARP wspiera społeczną odpowiedzialność biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) finansowany

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Uwierzytelniania Biomasy. Departament Systemów Wsparcia

Krajowy System Uwierzytelniania Biomasy. Departament Systemów Wsparcia Krajowy System Uwierzytelniania Biomasy Departament Systemów Wsparcia Warszawa 2013 KSUB cele Usprawnienie i uproszczenie procesu wydawania świadectw pochodzenia korzystania z mechanizmu wsparcia; Uwiarygodnienie

Bardziej szczegółowo

DEROGACJA KONSULTACJE SPOŁECZNE. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku ogłasza rozpoczęcie

DEROGACJA KONSULTACJE SPOŁECZNE. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku ogłasza rozpoczęcie 1999r. Dimilin 480 SC Certyfikat przyznaje się na 5 lat. RDLP w Szczecinku posiada certyfikat FSC od z procedurą opisaną w dokumencie FSC-PRO-30-001 VI-0, której elementem są z przepisów Polityki Pestycydowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w 3 zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży) oraz z ich istotnością (obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne Wymagania

Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne Wymagania MIĘDZYNARODOWA NORMA PEFC Wymagania dla użytkowników systemu PEFC Tłumaczenie polskie 24.05.2013 r. Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne Wymagania PEFC Council World Trade Center 1, 10 Route

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA. (pełna nazwa firmy)

OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA. (pełna nazwa firmy) Załącznik nr 9 OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Niniejszym zaświadcza się, że (pełna nazwa firmy) NIP: REGON : jest: Mikroprzedsiębiorstwem Małym Przedsiębiorstwem Średnim Przedsiębiorstwem w

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju polskich lasów w kontekście rozwoju lasów europejskich Warszawa, 22 listopada 2012

Kierunki rozwoju polskich lasów w kontekście rozwoju lasów europejskich Warszawa, 22 listopada 2012 Kierunki rozwoju polskich lasów w kontekście rozwoju lasów europejskich Warszawa, 22 listopada 2012 Prof. nadzw. dr hab. Ewa Ratajczak Instytut Technologii Drewna, Poznań Lasy i drewno w Polsce strategicznymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych.

Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych. Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych. Konferencja UZP Zielone zamówienia publiczne Warszawa, 6.12.2016 Andrzej Ociepa

Bardziej szczegółowo

O Instytucie. Legitymuje się bogatym dorobkiem naukowym oraz licznymi rozwiązaniami wdrożonymi w przemyśle.

O Instytucie. Legitymuje się bogatym dorobkiem naukowym oraz licznymi rozwiązaniami wdrożonymi w przemyśle. O Instytucie Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką badawczą pracującą na potrzeby przemysłu naftowego, gazowniczego, energetycznego oraz organów administracji państwowej. Instytut

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN W PRAKTYCE

BIZNES PLAN W PRAKTYCE BIZNES PLAN W PRAKTYCE Biznes Plan Biznes Plan jest to dokument, dzięki któremu możemy sprzedać naszą fascynację prowadzoną działalnością oraz nadzieje, jakie ona rokuje, potencjalnym źródłom wsparcia

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu?

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Pytanie Świadczymy dla innych podmiotów usługi produkcyjne - wytwarzamy ich

Bardziej szczegółowo

O Instytucie. Legitymuje się bogatym dorobkiem naukowym oraz licznymi rozwiązaniami wdrożonymi w przemyśle.

O Instytucie. Legitymuje się bogatym dorobkiem naukowym oraz licznymi rozwiązaniami wdrożonymi w przemyśle. O Instytucie Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką badawczą pracującą na potrzeby przemysłu naftowego, gazowniczego, energetycznego oraz organów administracji państwowej. Instytut

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia LegalSource TM oraz procedury dotyczące ich stosowania

Oświadczenia LegalSource TM oraz procedury dotyczące ich stosowania Oświadczenia LegalSource TM oraz procedury dotyczące ich stosowania Procedura NEPCon 1 5 lutego 2014 Wersja 1 Program NEPCon LegalSource Rodzaj dokumentu: Zakres: Status dokumentu: Procedura NEPCon Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r.

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r. Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych Bronisze, 04.12.2015 r. 1 Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest m.in. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia,

Bardziej szczegółowo

Forest Stewardship Council. Międzynarodowa norma FSC Wymogi dotyczące stosowania znaków towarowych FSC przez posiadaczy certyfikatu

Forest Stewardship Council. Międzynarodowa norma FSC Wymogi dotyczące stosowania znaków towarowych FSC przez posiadaczy certyfikatu Międzynarodowa norma FSC Forest Stewardship Council WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA ZNAKÓW TOWAROWYCH FSC PRZEZ POSIADACZY CERTYFIKATU WERSJA OSTATECZNA Informacje o FSC Forest Stewardship Council (FSC) jest

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

System certyfikacji biomasy na cele energetyczne. Wytyczne dla audytora i prowadzenia audytu. Zatwierdzam do stosowania.

System certyfikacji biomasy na cele energetyczne. Wytyczne dla audytora i prowadzenia audytu. Zatwierdzam do stosowania. Zatwierdzam do stosowania. Data. Dyrektor INiG-PIB System V-Bioss INiG /5 Kraków, luty 2016 Strona 1 z 12 Opis systemu certyfikacji biomasy na cele energetyczne Opracowano w Instytucie Nafty i Gazu Państwowym

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie produkcji cukru i izoglukozy

Monitorowanie produkcji cukru i izoglukozy Monitorowanie produkcji cukru i izoglukozy Lucjan Zwolak p.o. Prezes Agencji Rynku Rolnego 21 luty 2013 r. Działania Agencji Rynku Rolnego na rynku cukru monitorowanie kwotowej i pozakwotowej produkcji

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

Lista referencyjna. Opracowano wyłącznie dla klientów i przyszłych klientów PRZYKŁADOWE PODSTAWOWE PROJEKTY W OKRESIE 2003-2014

Lista referencyjna. Opracowano wyłącznie dla klientów i przyszłych klientów PRZYKŁADOWE PODSTAWOWE PROJEKTY W OKRESIE 2003-2014 Opracowano wyłącznie dla klientów i przyszłych klientów Lista referencyjna PRZYKŁADOWE PODSTAWOWE PROJEKTY W OKRESIE 2003-2014 PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ INNOWACJI GOSPODARCZYCH 2015-01-02 1. Firma doradcza.

Bardziej szczegółowo

Wymogi dla zaopatrzenia w Drewno Kontrolowane FSC

Wymogi dla zaopatrzenia w Drewno Kontrolowane FSC Forest Stewardship Council Wymogi dla zaopatrzenia w Drewno Kontrolowane FSC Tłumaczenie dokumentu EN Wszelkie prawa zastrzeżone FSC International 2015 FSC F000100 Tytuł: Kod referencyjny dokumentu: Jednostka

Bardziej szczegółowo

Konferencja Cukrownicza Katarzyna Mokrosińska

Konferencja Cukrownicza Katarzyna Mokrosińska Konferencja Cukrownicza 22-23.06.2010 IDENTYFIKACJA I IDENTYFIKOWALNOŚĆ Aspekty prawne i praktyczne System identyfikowalności Firma ma obowiązek ustanowić system identyfikacji (oznakowania) produktów,

Bardziej szczegółowo

Meble Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP)

Meble Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Meble Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) 1 Zakres zastosowania Meble stanowią szeroką grupę produktów, obejmującą bardzo różne rodzaje wyrobów meblarskich (krzesła, stoły, szafy,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna dla podmiotów bezpośrednio obsługujących klienta (CFO) (wersja 1.0)

Lista kontrolna dla podmiotów bezpośrednio obsługujących klienta (CFO) (wersja 1.0) Program Certyfikacji Łańcucha Dostaw Marine Stewardship Council Lista kontrolna dla podmiotów bezpośrednio obsługujących klienta (CFO) (wersja 1.0) Lista kontrolna informacje ogólne Lista kontrolna poprzedzająca

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Funkcje systemu. Funkcje systemu cd. Wdrożenie. Ewidencja zdarzeń (operacje) Rejestr towarów (stany magazynowe)

Informatyzacja przedsiębiorstw. Funkcje systemu. Funkcje systemu cd. Wdrożenie. Ewidencja zdarzeń (operacje) Rejestr towarów (stany magazynowe) Informatyzacja przedsiębiorstw System Gospodarka Materiałowa część II 1 Funkcje systemu Wdrożenie użytkownicy, dane stałe, bilans otwarcia Ewidencja zdarzeń (operacje) przychody, rozchody, korekty, zmiany

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad zrównoważonego pozyskania biomasy oraz jej dokumentowania na potrzeby systemu wsparcia

Założenia dotyczące zasad zrównoważonego pozyskania biomasy oraz jej dokumentowania na potrzeby systemu wsparcia Założenia dotyczące zasad zrównoważonego pozyskania biomasy oraz jej dokumentowania na potrzeby systemu wsparcia Jarosław Wiśniewski Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bełchatów, 20.10.2016 r. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości Opis Zaawansowane zarządzanie projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań IATF, ISO/TS 16949:2009 i podręcznika

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI (ZKP) Wymagania dla producentów stosowane w procesach oceny i certyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ZNAKU PROMOCYJNEGO EKONOMII SPOŁECZNEJ ZAKUP PROSPOŁECZNY

ZASADY PRZYZNAWANIA ZNAKU PROMOCYJNEGO EKONOMII SPOŁECZNEJ ZAKUP PROSPOŁECZNY W dniu 5 listopada 2013 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Uchwałę Nr 1826 /13 w sprawie zawarcia umowy z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie, która określa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r.

Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r. Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r. Szczecin, 10 czerwca 2016 1 Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego 2 Jednolity Plik Kontrolny wprowadzenie Jednolity Plik Kontrolny

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Plan wykładów - Rachunkowość Bilans (aktywa, pasywa) Konto księgowe, Plan kont Operacje gospodarcze, Rachunek zysków i strat Obliczenie

Bardziej szczegółowo

Marine Stewardship Council Jak mądrze wybierać ryby?

Marine Stewardship Council Jak mądrze wybierać ryby? Marine Stewardship Council Jak mądrze wybierać ryby? Warszawa, 20 maja 2015 r. Kim jesteśmy? Jesteśmy niezależną organizacją non profit światowym liderem programu certyfikacji na rzecz zrównoważonego rybołówstwa.

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Granica akceptowalnej jakości (AQL) Barbara Kozielska Chesapeake Cezar S.A.

Granica akceptowalnej jakości (AQL) Barbara Kozielska Chesapeake Cezar S.A. Granica akceptowalnej jakości (AQL) Barbara Kozielska Chesapeake Cezar S.A. 1 Granica akceptowalnej jakości AQL Jakość jest to zgodność z wymaganiami. Każdy, kto wykonuje jakąkolwiek pracę, musi znać i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej 2) Dziennik Ustaw Nr 259 18196 Poz. 1775 1775 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Chain of Custody (of forest products) Kontrola pochodzenia produktów (drzewnych)

Chain of Custody (of forest products) Kontrola pochodzenia produktów (drzewnych) Carbon Footprint - Ślad węglowy Ślad węglowy jest miarą wpływu, jaki działalność ludzka wywiera na środowisko poprzez produkcję gazów cieplarnianych. Jest to sumaryczna wartość czterech gazów (dwutlenku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Meble Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP)

Meble Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Meble Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Niniejsza karta produktu stanowi część zestawu narzędzi szkoleniowych Komisji Europejskiej w zakresie GPP, który można pobrać ze strony

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.)

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.) Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie Autor: Elżbieta Hałas (red.) Wszystko zaczęło się ponoć ponad 60 lat temu, pewnego słonecznego popołudnia na plaży w Miami. Wtedy to Joe Woodland wpadł

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR Alicja Papier Warszawa, kwiecień 2014 Wprowadzanie wyrobów w budowlanych wg CPR Wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 2 Warszawa, 10.09.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

mgr Agnieszka Wawrzyniak Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe www.itp.edu.pl

mgr Agnieszka Wawrzyniak Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe www.itp.edu.pl Jak pomóc ekoinnowacjom zaistnieć na rynku ETV mgr Agnieszka Wawrzyniak Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe ETV,GEKON, EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKOWA - wsparciem dla wdrażania ekoinnowacji i zasad

Bardziej szczegółowo

Współczesna rola gospodarstwa leśnego w łańcuchu leśno-drzewnym. dr inż. Sebastian Klisz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

Współczesna rola gospodarstwa leśnego w łańcuchu leśno-drzewnym. dr inż. Sebastian Klisz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku Współczesna rola gospodarstwa leśnego w łańcuchu leśno-drzewnym. dr inż. Sebastian Klisz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku 2 GOSPODARSTWO LEŚNE NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU Globalizacja nadała nowy

Bardziej szczegółowo

Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku

Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku Raport podstawowe informacje Podstawą do niniejszej prezentacji jest Raport przygotowany przez Instytut EUROTEST z Gdańska, Badanie ankietowe

Bardziej szczegółowo

Wstęp: - gospodarstwo owczarskie (włoska rasa z Bergamo); - zboża (500 hektarów) na paszę (nawożone poprzez fertygację);

Wstęp: - gospodarstwo owczarskie (włoska rasa z Bergamo); - zboża (500 hektarów) na paszę (nawożone poprzez fertygację); Wstęp: Rodzina Parasecolo założyła gospodarstwo AGRIGEST w 1988 roku. Podczas wdrażania projektu opartego na wielofunkcyjności przeprowadziła następujące działania: - hodowla świń (specjalna krzyżówka

Bardziej szczegółowo