FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail"

Transkrypt

1 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj działalności wg głównego PKD małe przedsiębiorstwo średnie przedsiębiorstwo Fundusz Poręczeń Kredytowych i Wspierania Finansowego FUNDSTAR BIZNESPLAN A. STATUS PRAWNY FIRMY A.1. KAPITAŁ ZAŁOŻYCIELSKI W ZŁ. A.2. LISTA AKCJONARIUSZY, UDZIAŁOWCÓW I WIELKOŚĆ ICH UDZIAŁÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 A.. LISTA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDU FIRMY WRAZ Z ADRESEM ZAMIESZKANIA I PESELEM ZAŁĄCZNIK NR 2 A.4. DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ B. OPIS DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI FIRMY B.1. OPIS PRODUKTÓW I/LUB USŁUG AKTUALNIE WYKONYWANYCH * - niepotrzebne skreślić

2 2 z 10 B.2. ORGANIZACJA PRODUKCJI B.. ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA B.4. LOKALIZACJA B.5. POSIADANE PATENTY, ZNAKI TOWAROWE I LICENCJE B.6. ZATRUDNIENIE Dział firmy Liczba pracowników Przeciętna płaca na miesiąc Produkcja Administracja Obsługa sprzedaży Zarząd Ogółem C. PLAN I STRATEGIA MARKETINGOWA C.1. OCENA CHŁONNOŚCI RYNKU C.2. UDZIAŁ FIRMY W RYNKU C.. OKREŚLENIE SYLWETKI KLIENTA C.4. CO WYRÓŻNIA FIRMĘ W STOSUNKU DO KONKURENCJI C.5. STRATEGIA ROZWOJOWA FIRMY

3 z 10 C.6. GŁÓWNI KLIENCI FIRMY I ICH UDZIAŁ W OBROTACH C.7. WARUNKI SPRZEDAŻY (FORMY I TERMINY PŁATNOŚCI) C.8. WARUNKI ZAKUPU (FORMY I TERMINY PŁATNOŚCI) D. CENY I KOSZTY D.1. METODY USTALANIA CEN D.2. MARŻE BRUTTO OSIĄGANE D.. POZIOM KOSZTÓW STAŁYCH W SKALI ROKU (NIEZALEŻNYCH OD POZIOMU PRODUKCJI) D.4. MOŻLIWOŚCI OBNIŻENIA KOSZTÓW E. METODY DYSTRYBUCJI E.1. SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA DO KONSUMENTA (UDZIAŁ W %) E.2. SPRZEDAŻ ZA POŚREDNICTWEM DYSTRYBUTORÓW (UDZIAŁ W %) E.. JAK ZORGANIZOWANA JEST SIEĆ DYSTRYBUCJI

4 4 z 10 F. GŁÓWNI KONKURENCI F.1. ZALETY I SŁABOŚCI KONKURENTÓW F.2. ZASOBY FINANSOWE I POZYCJA NA RYNKU KONKURENTÓW F.. CZY PLANUJE SIĘ RYWALIZACJĘ O KLIENTÓW Z KONKURENCJĄ G. MAJĄTEK FIRMY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA G.1. MAJĄTEK FIRMY Grunty Budynki Maszyny i urządzenia Zapasy Pieniądze w banku Pieniądze w kasie Należności od odbiorców Inne Przed realizacją kredytu/pożyczki* Po realizacji kredytu/pożyczki* Przewidywany po roku G.2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Kapitał własny Zewnętrzne źródła finansowania: 1. Kredyty 2. Pożyczki. Inne Zobowiązania wobec dostawców Inne * - niepotrzebne skreślić Przed realizacją kredytu/pożyczki* Po realizacji kredytu/pożyczki* Przewidywany po roku

5 5 z 10 H. SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMY H.1. BILANS FIRMY ZA POPRZEDNI ROK OBRACHUNKOWY ZAŁĄCZNIK NR H.2. BILANS FIRMY ZA OBECNY ROK OBRACHUNKOWY (DO MOMENTU SKŁADANIA WNIOSKU) ZAŁĄCZNIK NR 4 H.. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT FIRMY ZA POPRZEDNI ROK OBRACHUNKOWY ZAŁĄCZNIK NR 5 H.4. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT FIRMY ZA OBECNY ROK OBRACHUNKOWY (DO MOMENTU SKŁADANIA WNIOSKU) ZAŁĄCZNIK NR 6 I. OPIS I GENEZA NOWEGO I.1. KRÓTKI OPIS I.2. STAN ZAAWANSOWANIA ORGANIZACYJNEGO I INWESTYCYJNEGO I.. PROGRAM PRODUKCJI W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PRODUKTY (WARTOŚĆ SPRZEDAŻY W CENACH STAŁYCH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH) Nazwa produktu 1 rok produkcji 2 rok produkcji rok produkcji I.4. OMÓWIENIE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO

6 6 z 10 F. GŁÓWNI KONKURENCI Rodzaj inwestycji 1 rok 2 rok rok Grunty Budynki i budowle Remonty budynków Zakup maszyn: Aranżacja wnętrz Początkowy zakup surowców i materiałów Szkolenie personelu Wynagrodzenia przed uruchomieniem produkcji Inne nakłady: K. HARMONOGRAM REALIZACJI (termin proszę zaznaczyć krzyżykiem w odpowiedniej kratce) L.p Określenie czynności 1 rok I kw. II kw. III kw. IV kw. 2 rok rok L. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NAKŁADÓW POCZĄTKOWYCH W złotych W procentach Środki własne Kredyt inwestycyjny Kredyt obrotowy Pożyczka Inne (proszę wymienić) 100 %

7 7 z 10 M. WIELKOŚĆ SPRZEDAŻY UWAGA! Proszę podać wartość produkcji usług sprzedanych, a nie wyprodukowanych M.1. PRODUKCJA WŁASNA W ZŁ. Nazwa wyrobu 1 rok produkcji 2 rok produkcji rok produkcji M.2. SPRZEDAŻ TOWARÓW OBCYCH (DLA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ) W ZŁ. Nazwa grupy towarowej 1 rok produkcji 2 rok produkcji rok produkcji M.. PLANOWANY ZAPAS PRODUKTÓW GOTOWYCH 1 rok produkcji 2 rok produkcji rok produkcji Produkty gotowe N. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI N.1. ZAKUP MATERIAŁÓW, PÓŁFABRYKATÓW, PRODUKTÓW GOTOWYCH W ZŁ. Nazwa artykułu 1 rok produkcji 2 rok produkcji rok produkcji

8 8 z 10 N.2. PLANOWANY ZAPAS SUROWCÓW 1 rok produkcji 2 rok produkcji rok produkcji Surowce N.. KOSZTY ZMIENNE PRODUKCYJNE NIEOSOBOWE W ZŁ. Nazwa 1 rok produkcji 2 rok produkcji rok produkcji N.4. KOSZTY ZMIENNE PRODUKCYJNE OSOBOWE W ZŁ. Funkcja Roczne wynagrodzenie Liczba pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) 1 rok 2 rok rok N.5. PRZEWIDYWANY WZROST WYNAGRODZEŃ (W %) N.6. KOSZTY STAŁE NIEOSOBOWE W ZŁ. Nazwa 1 rok produkcji 2 rok produkcji rok produkcji

9 9 z 10 N.7. KOSZTY OSOBOWE W ZŁ. (PERSONEL HANDLOWY I ADMINISTRACYJNY) Liczba pracowników Roczne Stanowisko (w przeliczeniu na pełne etaty) wynagrodzenie 1 rok 2 rok rok N.8. PRZEWIDYWANY WZROST WYNAGRODZEŃ (W %) N.9. WYDATKI HANDLOWE W ZŁ. (NP. REKLAMA, AKWIZYCJA) Nazwa 1 rok produkcji 2 rok produkcji rok produkcji O. INFORMACJE DODATKOWE O.1. ŚREDNI OKRES OCZEKIWANIA NA PŁATNOŚCI W DNIACH 1 rok 2 rok rok Płatności O.2. ŚREDNI OKRES PŁATNOŚCI DOSTAWCOM W DNIACH 1 rok 2 rok rok Płatności O.. OPROCENTOWANIE RACHUNKU BIEŻĄCEGO 1 rok 2 rok rok Oprocentowanie O.4. FINANSOWANIE Kapitał początkowy Wzrost kapitału Inne nakłady kapitałowe 1 rok 2 rok rok

10 10 z 10 O.5. KREDYT/POŻYCZKA* Kwota kredytu/pożyczki* (w zł.) Okres spłaty (w miesiącach) Ilość rat w roku Roczna stopa procentowa (%) O.6. UWAGI DODATKOWE * - niepotrzebne skreślić /miejscowość i data/ /podpis wnioskodawcy/

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Strona 1 BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce Wpłynęło dnia... Nr... przyjął......dnia... WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce A. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY K L I E N T 1 Nazwisko i imię... 2. Data i miejsce urodzenia... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji W-1.1_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP ... dnia... Data wpływu... WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP WNIOSKODAWCA... (imię i nazwisko lub nazwa firmy)... (adres)... (telefon, fax)... (regon, NIP) 1. Proszę (prosimy) o udzielenie pożyczki w wysokości...pln

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biznes-Plan. dla

Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biznes-Plan. dla Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biznes-Plan dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy W-1.1_413_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY KRS NIP REGON. e-mail

WNIOSEK KREDYTOWY KRS NIP REGON. e-mail Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status

Bardziej szczegółowo

Wniosek o finansowanie działalności gospodarczej / odnowienie kredytu **

Wniosek o finansowanie działalności gospodarczej / odnowienie kredytu ** Wypełnia Bank: Data wpływu wniosku do Banku: Numer wniosku: Nazwa i adres Wnioskodawcy / Stempel Firmowy Strona WWW: REGON: PKD: NIP: Osoby upoważnione do kontaktu z Bankiem Imię i nazwisko Funkcja Telefon

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. uproszczony

BIZNES PLAN. uproszczony BIZNES PLAN uproszczony 1 Spis treści I. Charakterystyka przedsiębiorstwa/wnioskodawcy... 3 II. Opis operacji - cel i zakres... 6 III. Żródła finansowania operacji... 7 IV. Analiza SWOT i uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI NUMER EWIDENCYJNY WNIOSKU: DATA WPŁYWU WNIOSKU: OSOBA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: DATA ROZPATRZENIA WNIOSKU: PODLASKI FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

Biznes plan w praktyce. Paweł Repeta

Biznes plan w praktyce. Paweł Repeta Paweł Repeta I. Wstępne założenia: Wszelkie analizy strategiczne, biznes plany czy prognozy wykorzystywane są przez właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy oraz potencjalnych inwestorów do określenia wartości

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW I. Dane Wnioskodawcy Znajomi Urząd (np. Urząd Pracy) Pośrednik Prasa Radio, TV inne (jakie? Wniosek o pożyczkę Pełna nazwa firmy...rok

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data złożenia wniosku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Wpisano do rejestru zgłoszeń pod Nr... dnia... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2014 Portal

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 1/9. Lista potrzebnych dokumentów

Szanowni Państwo, 1/9. Lista potrzebnych dokumentów 1/9 Szanowni Państwo, Na stronach 2-9 dostępny jest wzór wniosku do AKCEPT Credit S.A. Po wypełnieniu, prosimy o odesłanie pocztą, faksem lub e-mailem. Poniżej znajdą Państwo listę dokumentów, które należy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy: Siedziba / Adres Wnioskodawcy:

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie prowadzi Szymon Grzędziński Plan przychodów Uwzględnij!!! Sezonowość sprzedaży Politykę cenową, jaką zamierzasz stosować, Wysokość kursu

Bardziej szczegółowo

pożyczek ze środków własnych za 2009 r.

pożyczek ze środków własnych za 2009 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Nazwa i adres jednostki l sprawozdawczej PK Sprawozdanie dotyczące działalności przedsiębiorstw finansowych prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego oraz przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem:

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Załącznik nr I.1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo