Wszystko, co musisz wiedzieć

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszystko, co musisz wiedzieć"

Transkrypt

1 Zrównoważona gospodarka leśna Wszystko, co musisz wiedzieć Wydrukowano na papierze IP Pro-Design, posiadającym certyfikat PEFC

2 Spis treści 1. Co oznacza zrównoważona gospodarka leśna? 4 2. Jaki jest stosunek International Paper wobec zrównoważonej gospodarki leśnej? 4 3. Co to jest certyfikacja lasów? 5 4. Co to jest PEFC? 5 Wstęp W dzisiejszym świecie, gdzie świadomość zagadnień związanych z ochroną środowiska jest duża, klienci chcą mieć pewność, że kupowane przez nich produkty z papieru i drewna pochodzą z objętych zrównoważoną gospodarką lasów, które pozostaną zdrowe i będą mogły zaspokoić potrzeby przyszłych pokoleń. 5. Jak działa PEFC? 6 6. W jaki sposób las uzyskuje certyfikat i w jaki sposób jest on przedłużany? 6 7. Co to jest certyfikat pochodzenia produktu? 7 8. Jakie są dwa sposoby określania pochodzenia drewna? 8 Firma International Paper odpowiada na te wymagania w ten sposób, że wszystkie jej praktyki dotyczące gospodarki leśnej nie naruszają równowagi ekologicznej, co jest potwierdzone przez niezależne strony trzecie. Uzyskujemy to poprzez system certyfikacji PEFC, inicjatywę wspieraną przez wiele różnych międzynarodowych grup. 9. Jakie są różne opcje znakowania produktów certyfikowanych w PEFC? W jaki sposób certyfikacja PEFC zapewnia, że dany surowiec nie pochodzi z lasu objętego ochroną? Jakie są przemysłowe korzyści certyfikacji PEFC obejmującej lasy i pochodzenie produktu? 11 Dwie trzecie wszystkich lasów objętych certyfikatem na całym świecie uzyskało uznanie PEFC, co sprawiło, że stały się największym na świecie źródłem drewna objętego certyfikatem. Uznanie dla PEFC w państwowych i prywatnych przedsiębiorstwach bardzo szybko rośnie. 12. Czy International Paper posiada certyfikat? Czy też papier posiada certyfikat? Jaką organizację reprezentuje PEFC? W jakich krajach znajdują się lasy lub przedsiębiorstwa z certyfikatem PEFC? Ile lasów jest objętych systemami certyfikacji PEFC? Jeżeli dystrybutor pragnie pokazać, że jego produkty posiadają certyfikat PEFC, czy może używać logo PEFC? Jakie produkty oprócz papieru posiadają certyfikat PEFC? Jakie są wyjątkowe cechy sprzedaży PEFC? Czy certyfikacja PEFC obejmuje również przetwarzane materiały na bazie drewna? Które zakłady International Paper w Europie używają drewna lub ścieru drzewnego pochodzącego z lasów objętych certyfikatem PEFC? Jaki jest związek pomiędzy PEFC/SFI i CERFLOR? Jakie inne korzyści dla środowiska zapewniają lasy objęte certyfikatem? 23 Coraz większa liczba przedsiębiorstw z sektora handlu i przetwórstwa papieru oraz drewna wybiera PEFC jako efektywne i wiarygodne narzędzie bezpiecznego pozyskiwania surowców i produktów. Niniejsza broszura zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące PEFC oraz zaangażowania International Paper w certyfikację lasów zarządzanych w sposób nienaruszający równowagi ekologicznej. Mamy nadzieję, że będzie ona użytecznym źródłem informacji w rozmowach z klientami. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z p. Patricia La Rocca a postaramy się odpowiedzieć na nie jak najlepiej. 2 3

3 1 3 Co oznacza zrównoważona gospodarka leśna? 2 Termin ten oznacza zrównoważoną ekonomiczną i społeczną eksploatację zasobów bez narażania potrzeb przyszłych pokoleń. Praktyki gospodarki leśnej, które nie naruszają równowagi ekologicznej, uwzględniają: równowagę pomiędzy wzrostem a usunięciami wartości kulturowe bio-różnorodność ochronne funkcje lasów zdrowie i witalność lasów zasoby leśne i globalne cykle przemiany węgla Jaki jest stosunek International Paper wobec zrównoważonej gospodarki leśnej? Nienaruszalność równowagi ekologicznej stanowi podstawę naszej filozofii działania. Bierzemy pod uwagę nie tylko chwilę obecną, ale również przyszłość. Ponadto gwarantujemy, że nasze lasy będą dostarczać czystego powietrza i wody, stanowić naturalne środowisko dla różnych gatunków dzikiej przyrody, zapewniać możliwości rekreacyjne i piękne krajobrazy. Co to jest certyfikacja lasów? 4 Co to jest PEFC? Jest to mechanizm, w myśl którego niezależne organy certyfikujące zapewniają potwierdzenie tego, że dany las jest zagospodarowany zgodnie z przyjętymi na całym świecie kryteriami nienaruszalności równowagi ekologicznej. W tym dobrowolnym i opartym na potrzebach rynku podejściu, gospodarka leśna i związane z nią działania są surowo kontrolowane przez niezależną, uprawnioną organizację. Proces certyfikacji jest przeprowadzany w ramach uznanego systemu certyfikacji lasów. PEFC to skrót od Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (Program Uznania Systemów Certyfikacji Lasów). PEFC to niezależna, pozarządowa organizacja non-profit. Podstawowa misja PEFC obejmuje: Promowanie zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez certyfikaty uzyskiwane od niezależnych instytucji Zapewnianie mechanizmu potwierdzania, aby nabywcy produktów z drewna lub papieru mieli pewność, iż wspierają leśnictwo ekologiczne Umacnianie pozytywnego obrazu leśnictwa, a także drewna jako surowca odnawialnego 4 5

4 5 Jak działa PEFC? PEFC potwierdza państwowe programy certyfikacji lasów. Państwowy system musi być rozwinięty w sposób otwarty i oczywisty poprzez proces wielu związków. Następnie jest oceniany przez niezależnych konsultantów, aby upewnić się, że spełnia wymogi PEFC dotyczące ustanawiania standardów, zrównoważonej gospodarki leśnej, pochodzenia produktu i organów certyfikujących. Na koniec przedstawiciele wszystkich państwowych systemów certyfikacji lasów PEFC głosują, aby wspólnie uznać system zgłaszającego się, albo go odrzucić. Wymaga to większości 2/3 i wyłącznie uznane systemy państwowe mogą używać logo PEFC. Systemy są poddawane przeglądowi co najmniej raz na pięć lat. 7 Co to jest certyfikat pochodzenia produktu? Certyfikat pochodzenia produktu (Chain of custody CoC) to system kontroli, stosowany na wszystkich etapach produkcji i dystrybucji drewna oraz ścieru drzewnego. CoC daje klientom pewność, że oświadczenie firmy o certyfikowanych produktach jest prawdziwe. Certyfikat CoC jest wystawiany przez niezależny, uprawniony organ certyfikujący, który sprawdza, czy system rozliczania przepływu drewna w przedsiębiorstwie spełnia szczegółowe wymogi systemu certyfikacji. Certyfikat CoC jest ważny przez okres do 5 lat, jednak co roku przeprowadzane są kontrole nadzorcze. 6 W jaki sposób las uzyskuje certyfikat i w jaki sposób jest on przedłużany? W celu uzyskania certyfikatu konieczne jest przeprowadzenie pełnej kontroli procedur gospodarki leśnej. Certyfikat jest ważny przez okres do 5 lat, a co roku przeprowadzane są kontrole nadzorcze. 6 6

5 8 9 Jakie są dwa sposoby określania pochodzenia drewna? W pochodzeniu produktu określane jest pochodzenie drewna, a certyfikowana objętość jest obliczana na Jakie są różne opcje znakowania produktów certyfikowanych w PEFC? dwa różne sposoby: poprzez model procentowy lub fizyczne oddzielenie. Przy wytwarzaniu papieru ogólnie stosowany jest model procentowy. Firma może oznakować swoje produkty przy pomocy logo PEFC, kiedy objętość certyfikowanego drewna przekroczy 70%. Jest to potwierdzane przez spisy inwentarza na każdym etapie procesu. Logo PEFC na Metoda poprzez fizyczne oddzielenie Metoda procentowa produktach może występować z różnymi hasłami: a. Z lasów o gospodarce zrównoważonej ekologicznie więcej informacji: w przypadku, gdy drewno pochodzi z lasów i od dostawców, którzy stosowali model fizycznej segregacji na wszystkich poprzednich etapach drogi produktu, a objętość certyfikowanego drewna wynosi 100%. b. Propagowanie zrównoważonej gospodarki leśnej więcej informacji: w przypadku, gdy certyfikacja pochodzenia produktu oparta jest na modelu procentowym lub fizycznej segregacji (gdy warunki z punktu a nie są spełnione), a objętość certyfikowanego drewna wynosi co najmniej 70%. Przy korzystaniu z fizycznej segregacji drewna, każda partia pochodząca z certyfikowanych lasów musi być fizycznie oddzielona od innego drewna na każdym etapie od zbiorów i transportu do przejściowego przechowywania i obróbki. Przy korzystaniu z modelu procentowego, przedsiębiorstwo może znakować cześć swojej produkcji, która odpowiada wielkości surowców pochodzących z certyfikowanych źródeł. Jego wdrożenie jest sprawdzane poprzez spisy inwentarza na każdym etapie procesu. Kiedy przedsiębiorstwo uzyskuje ponad 70% wkładu z certyfikowanych źródeł, może oznakować całość swojej produkcji przy pomocy logo PEFC. c. Propagowanie zrównoważonej gospodarki leśnej i recyklingu - więcej informacji: w przypadku, gdy certyfikowany produkt zawiera przetwarzany surowiec PEFC, a certyfikowany i przetwarzany materiał daje w sumie co najmniej 70%. W tym przypadku logo PEFC powinno być używane z pierścieniem Möbius, zaś procent przetwarzanego materiału musi być określony wewnątrz pierścienia Möbius. 8 9

6 10 11 W jaki sposób certyfikacja PEFC zapewnia, że dany surowiec nie Jakie są przemysłowe korzyści certyfikacji PEFC obejmującej pochodzi z lasu objętego ochroną? lasy i pochodzenie produktu? Zgodnie z wymogiem PEFC drewno pochodzące z wątpliwych źródeł (np. nielegalnej wycinki lub ściśle Certyfikowane sprawdzenie przepływu drewna daje sporo handlowych korzyści dla dostawców, a także chronionych obszarów) nie może być wprowadzone do certyfikowanego łańcucha produktów. klientów, detalistów i sprzedawców w sektorze obróbki drewna oraz w interesach między przedsiębiorstwami. Firmy z certyfikatem CoC są zobowiązane do uzyskania podpisanej deklaracji od wszystkich dostawców materiału bez certyfikatu, iż drewno nie pochodzi z takich źródeł. Firmy z certyfikatem CoC muszą przeprowadzać analizy ryzyka dotyczące drewna bez certyfikatu. Jeżeli istnieje duże ryzyko, iż surowiec pochodzi z wątpliwych źródeł, firmy z certyfikatem CoC muszą zastosować testy bezpieczeństwa, takie jak zewnętrzne oceny, mechanizmy weryfikacji drugiej/trzeciej strony oraz inspekcje wewnętrzne, aby zagwarantować legalność drewna bez certyfikatu. Poprawa dostępu do rynku - coraz więcej klientów, detalistów i sprzedawców określa drewno pochodzące wyłącznie z certyfikowanych źródeł Pokazanie zaangażowania w rozwój zrównoważonej gospodarki leśnej Stworzenie systemu rozliczania przepływu drewna dla poprawy wydajności Poprawa wizerunku sektora obróbki drewna Promowanie drewna i bardziej udane konkurowanie z innymi materiałami 10 11

7 12 Czy International Paper posiada certyfikat? Czy papier posiada certyfikat? Zakład przetwórstwa lub dystrybucji może być posiadaczem certyfikatu CoC. Jednak nie oznacza to, iż jego (wszystkie) produkty są certyfikowane (w 100%). Certyfikat CoC gwarantuje, że firma posiada na miejscu mechanizmy gwarancji, aby kontrolować certyfikowane produkty w procesie produkcji. 13 Certyfikacja produktu stanowi gwarancję dla klienta, że papier został wyprodukowany ze ścieru drzewnego pochodzącego z lasów objętych certyfikatem. Grupy produktów International Paper, takie jak Rey, IP Pro, IP Preprint oraz JetSet Colour, zostały wyprodukowane z włókien objętych certyfikatem PEFC. Jaką organizację reprezentuje PEFC? 12 Założony w 1999r. PEFC reprezentuje dużo różnych podmiotów zainteresowanych zrównoważoną gospodarka leśną. Należą do nich: właściciele i zarządcy lasów przedstawiciele przemysłu drzewnego oraz obróbki drewna związki zawodowe handlowcy/nabywcy państwowe instytucje publiczne naukowcy zajmujący się lasami miejscowe/lokalne społeczności klienci inni użytkownicy lasów (np. rekreacyjni) 13

8 14 W jakich krajach znajdują się lasy lub przedsiębiorstwa z certyfikatem PEFC? PEFC obejmuje ponad 30 niezależnych państwowych systemów certyfikacji lasów. Ponad 20 z nich już przeszło rygorystyczną ocenę przeprowadzoną przez niezależnych konsultantów. Pozostałe członkowskie systemy państwowe pracują w kierunku uzyskania aprobaty PEFC. Wyłącznie uznane systemy mogą używać logo PEFC lub twierdzić, że ich lasy posiadają certyfikat PEFC. Członkowie PEFC Członkami PEFC są państwowe organizacje reprezentujące różne grupy związkowe w danym kraju, takie jak właściciele lasów, organizacje ekologiczne, przemysł papierniczy i związki zawodowe. Aktualne informacje dotyczące uznanych systemów certyfikacji lasów można znaleźć na stronie internetowej Wszystkie systemy certyfikacji lasów, które zostały uznane przez PEFC są oznaczone znakiem ( ) na stronie internetowej w zakładce PEFC Members & Schemes. Uznane systemy certyfikacji PEFC Członkowie PEFC w trakcie procesu certyfikacji Informacje zamieszczone na mapie mogą ulec zmianie. Aktualizacja na stronie

9 15 Ile lasów jest objętych systemami certyfikacji PEFC? Aktualnie około 200 milionów hektarów (około 500 milionów akrów) lasów, produkujących miliony ton drewna, jest objętych certyfikatem PEFC. W ten sposób PEFC staje się największym na świecie systemem certyfikacji. Ponadto większość lasów w Europie posiada certyfikaty PEFC. 66% Uznane systemy certyfikacji 29% Inni 5% Członkowie PEFC w trakcie procesu certyfikacji 16 17

10 16 Jeżeli dystrybutor pragnie pokazać, że jego produkty posiadają certyfikat PEFC, czy może używać logo PEFC? Logo PEFC jest narzędziem komunikacyjnym, którego firmy posiadające certyfikat mogą używać na swoim drewnie, papierze i produktach z drewna objętych certyfikatem, w celu poinformowania odbiorców i klientów końcowych o pochodzeniu surowca. Logo PEFC może być używane na produkcie i poza nim (np. w narzędziach sprzedaży, itp.) na mocy licencji otrzymanej od PEFC. Użytkownicy muszą posiadać ważny certyfikat gospodarki leśnej lub pochodzenia produktu. 17 Jakie produkty oprócz papieru posiadają certyfikat PEFC? Wszelkie produkty pochodzące z lasu jak np. budulec, materiały budowlane na bazie drewna i meble mogą posiadać certyfikat PEFC, o ile zostały wykonane z surowca pochodzącego z lasu objętego certyfikatem. Sprzedawca musi również posiadać certyfikat pochodzenia produktu, potwierdzający pochodzenie surowca. Razem z logo należy używać numeru licencji. Publiczna, internetowa baza danych pod adresem dostarcza informacji na temat wszystkich certyfikatów lub numerów licencji na logo dla każdego certyfikatu gospodarki leśnej lub certyfikatu pochodzenia produktu w każdym państwowym systemie PEFC

11 18 Jakie są wyjątkowe cechy sprzedaży PEFC? PEFC jest w pełni uznawane przez wiele instytucji rządowych na całym świecie jako gwarancja zrównoważonej gospodarki leśnej. Wspierane przez wszystkich przedstawicieli sektora drzewnego i papierniczego, stanowi standard przemysłowy. W 2006r. Parlament Europejski przyjął uchwałę, w której uznał PEFC jako możliwość zapewnienia konsumentów o zrównoważonej gospodarce leśnej. PEFC posiada najprostszy system znakowania: pojedynczą etykietę gwarantującą, że co najmniej 70% surowca pochodzi z lasu objętego certyfikatem. PEFC ustanawia najwyższe wymogi minimalne w kwestii objętości drewna objętego certyfikatem dla celów znakowania. Próg minimalny to 70%. PEFC jest największym na świecie systemem certyfikacji lasów. Ponadto większość lasów w Europie posiada certyfikaty PEFC. Firmy objęte certyfikatem PEFC Hektary (w mln) Liczba certyfikatów pochodzenia produktu (CoC) ,68 193, ,32 32,38 41,06 46,10 50, Czy certyfikacja PEFC obejmuje również przetwarzane materiały na bazie drewna? W lipcu 2005r. PEFC wprowadziło nową opcję pozwalającą firmom informować o objętości przetwarzanego surowca w ich produktach, poprzez użycie etykiety z logo PEFC w połączeniu z pierścieniem Möbius. Nowa etykieta może być używana na produktach, w których całkowita objętość drewna lub włókien objętych certyfikatem oraz przetwarzanego surowca PEFC przekracza 70%. Procent przetwarzanego materiału musi być określony wewnątrz pierścienia Möbius

12 20 21 Które zakłady International Paper w Europie używają drewna lub Jaki jest związek pomiędzy PEFC/SFI i CERFLOR? ścieru drzewnego pochodzącego z lasów objętych certyfikatem PEFC? Saillat, Francja Około 40% drewna pochodzi z lokalnych lasów objętych certyfikatem PEFC. A procent ten gwałtownie rośnie. Kwidzyn, Polska Ponad 90% drewna pochodzi z Lasów Państwowych. Uznanie polskiego systemu PEFC jest aktualnie rozważane przez Międzynarodowy PEFC. Po ukończeniu tego procesu, Polskie Lasy Państwowe wystąpią o certyfikat PEFC (szacowana data to 1-2 kwartał 2007r.). Svetogorsk, Rosja Dwa państwowe przedsiębiorstwa certyfikacji lasów w Rosji są członkami PEFC i zgłosiły zamiar ubiegania się o uznanie Międzynarodowego PEFC. Inverurie, Szkocja Ponad połowa ścieru drzewnego dostarczana jest przez producentów posiadających certyfikaty PEFC i SFI. 22 W grudniu 2005r. PEFC oficjalnie uznało system certyfikacji North American Sustainable Forestry Initiative Północnoamerykańskiego Instytutu Zrównoważonej Gospodarki Leśnej (SFI), program, który jest aktywnie promowany przez International Paper w USA. CERFLOR, brazylijski program certyfikacji lasów, został uznany przez Radę PEFC w październiku 2005r. Jakie inne korzyści dla środowiska zapewniają lasy objęte certyfikatem? Zrównoważone praktyki gospodarki leśnej pomagają w zwalczaniu globalnego ocieplenia poprzez zapobieganie niszczeniu lasów i ponowne sadzenie drzew w lasach objętych certyfikatem. Ekologicznie zarządzane lasy stale pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery. Tak przyswojony CO 2 jest w rezultacie wiązany w produktach z drewna i papieru

mitów o wpływie produkcji papieru na środowisko

mitów o wpływie produkcji papieru na środowisko mitów o wpływie produkcji papieru na środowisko Prawda czy fałsz? Jako użytkownicy papieru możemy mieć trudności ze wskazaniem, co jest prawdą w odniesieniu do wpływu papieru na środowisko naturalne.

Bardziej szczegółowo

SCA produkty z certyfikatem

SCA produkty z certyfikatem SCA produkty z certyfikatem PE FC /05-33-132 Promoting Sustainable Forest Management www.pefc.org DLACZEGO POWINNO MNIE TO OBCHODZIĆ? Certyfikaty FSC i PEFC stanowią wiarygodny łącznik pomiędzy odpowiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Podarujmy naszym dzieciom. czysty świat

Podarujmy naszym dzieciom. czysty świat Podarujmy naszym dzieciom czysty świat MINIMALIZACJA ODPADÓW EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE SUROWCÓW ZRÓWNOWAŻONA GOSPO- DARKA ZASOBAMI LEŚNYMI OGRANICZANIE EMISJI DWUTLENKU WĘGLA TROSKA O DOBRO SPOŁECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Produkty z SCA. z certyfikatem FSC

Produkty z SCA. z certyfikatem FSC Produkty z SCA z certyfikatem FSC Czym jest FSC? Forest Stewardship Council (FSC) jest niezależną, międzynarodową organizacją promującą rozwój pro-ekologicznych, korzystnych socjalnie i finansowo praktyk

Bardziej szczegółowo

Papier do kopiowania i papier graficzny Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP)

Papier do kopiowania i papier graficzny Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Papier do kopiowania i papier graficzny Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Niniejsza karta produktu stanowi część zestawu narzędzi szkoleniowych Komisji Europejskiej w zakresie

Bardziej szczegółowo

FSC CoC Łańcuch kontroli pochodzenia produktu wg standardu FSC-STD-40-004 v2-1

FSC CoC Łańcuch kontroli pochodzenia produktu wg standardu FSC-STD-40-004 v2-1 Łańcuch kontroli pochodzenia produktu wg standardu FSC-STD-40-004 v2-1 1 Spis treści Wprowadzenie do systemu FSC I. Wymagania uniwersalne II. System kontroli oświadczeń FSC III. Etykietowanie IV. Wymagania

Bardziej szczegółowo

DNV Business Assurance Poland

DNV Business Assurance Poland DNV Business Assurance Poland Specyficzne aspekty certyfikacji FSC / PEFC pelet i brykietów. DNV BA PL by PIOS ver 1.0, 18th June 2013 Tworzymy wartość dla Klienta Nasza misja Safeguarding life, property

Bardziej szczegółowo

Norma NEPCon Kontroli Pochodzenia Produktu dla Przedsiębiorstw Gospodarki Leśnej

Norma NEPCon Kontroli Pochodzenia Produktu dla Przedsiębiorstw Gospodarki Leśnej Norma NEPCon Kontroli Pochodzenia Produktu dla Przedsiębiorstw Gospodarki Leśnej Norma NEPCon CoC dla FME 19 grudnia 2014 Tytuł: Norma NEPCon Kontroli Pochodzenia Produktu dla Przedsiębiorstw Gospodarki

Bardziej szczegółowo

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE)

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rewizja i Procedury Certyfikacji i Akredytacji poprawiony styczeń 2008 Polski System Certyfikacji Leśnictwa PEFC dokument nr 1 luty 2005 REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rada

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE PROCEDURY CERTYFIKACJI ZGODNIE Z PROGRAMEM QUALIFOR

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE PROCEDURY CERTYFIKACJI ZGODNIE Z PROGRAMEM QUALIFOR WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE PROCEDURY CERTYFIKACJI ZGODNIE Z PROGRAMEM QUALIFOR Program QUALIFOR jest międzynarodowym Programem Certyfikacji Lasów Grupy SGS akredytowanym przez międzynarodową organizację

Bardziej szczegółowo

Prace nad rozporządzeniem określającym zasady zrównoważonego pozyskania biomasy oraz jej dokumentowania na potrzeby systemu wsparcia

Prace nad rozporządzeniem określającym zasady zrównoważonego pozyskania biomasy oraz jej dokumentowania na potrzeby systemu wsparcia Prace nad rozporządzeniem określającym zasady zrównoważonego pozyskania biomasy oraz jej dokumentowania na potrzeby systemu wsparcia Jarosław Wiśniewski Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią

Bardziej szczegółowo

UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O.

UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O. UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O. IV edycja Forum Technologii w Energetyce Spalanie biomasy 16 17 października 2014, Bełchatów W SKRÓCIE Nº1 ŚWIATOWY LIDER 80,000

Bardziej szczegółowo

Przewodnik stosowania logo PEFC

Przewodnik stosowania logo PEFC Przewodnik stosowania logo PEFC Materiały źródłowe Norma międzynarodowa PEFC: PEFC ST 2001:2008 Wersja 2 (2010-11-26) Podręcznik użytkowania logo PEFC Wersja 2 (grudzień 2010) Wymagania ogólne - aprobaty

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia LegalSource TM oraz procedury dotyczące ich stosowania

Oświadczenia LegalSource TM oraz procedury dotyczące ich stosowania Oświadczenia LegalSource TM oraz procedury dotyczące ich stosowania Procedura NEPCon 1 5 lutego 2014 Wersja 1 Program NEPCon LegalSource Rodzaj dokumentu: Zakres: Status dokumentu: Procedura NEPCon Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Forest Stewardship Council FSC Polska

Forest Stewardship Council FSC Polska 1. Czym jest EU Timber Regulation? EU Timber Regulation (EUTR) 1 to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, które zacznie obowiązywać 3 marca 2013 r. Zabrania ono wprowadzania na rynek nielegalnie pozyskanego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie żywności ekologicznej. Renata Lubas

Oznakowanie żywności ekologicznej. Renata Lubas Oznakowanie żywności ekologicznej Renata Lubas Postawy polskich konsumentów wobec żywności ekologicznej Postawy polskich konsumentów wobec żywności ekologicznej Motywy zakup żywności ekologicznaj walory

Bardziej szczegółowo

Kryteria UE dotyczące ekologicznych zamówień publicznych w odniesieniu do energii elektrycznej

Kryteria UE dotyczące ekologicznych zamówień publicznych w odniesieniu do energii elektrycznej Kryteria UE dotyczące ekologicznych zamówień publicznych w odniesieniu do energii elektrycznej Ekologiczne zamówienia publiczne (GPP) stanowią instrument dobrowolny. Niniejszy dokument zawiera kryteria

Bardziej szczegółowo

zrównoważonych Pięć możliwości

zrównoważonych Pięć możliwości zrównoważonych Pięć możliwości rozwój Zrównoważony Twój zysk Realizowanie zrównoważonej i długofalowej strategii jest na dzisiejszym rynku koniecznością w każdej branży. Tym samym oczekiwania i wymagania

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA DOBREJ GOSPODARKI LEŚNEJ System Forest Stewardship Council. 1996 Forest Stewardship Council A.C. FSC-SECR-0009

CERTYFIKACJA DOBREJ GOSPODARKI LEŚNEJ System Forest Stewardship Council. 1996 Forest Stewardship Council A.C. FSC-SECR-0009 CERTYFIKACJA DOBREJ GOSPODARKI LEŚNEJ System Forest Stewardship Council 1996 Forest Stewardship Council A.C. FSC-SECR-0009 Spis treści Certyfikacja w leśnictwie,podstawowe elementy systemu FSC 3 Struktura

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza?

Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza? Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza? Dla firm, które posiadają pojedynczy zakład lub kilka zakładów lub przetwórców posiadających swoje zakłady w wielu lokalizacjach MSC: Certyfikowane

Bardziej szczegółowo

Meble Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP)

Meble Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Meble Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) 1 Zakres zastosowania Meble stanowią szeroką grupę produktów, obejmującą bardzo różne rodzaje wyrobów meblarskich (krzesła, stoły, szafy,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego Strona 2 PLAN DZIAŁANIA KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny ds. Zarządzania Środowiskowego został powołany 27.02.1997 r. w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza?

Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza? Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza? Dla każdej organizacji posiadającej wiele zakładów (grupę zakładów), które są monitorowane i kontrolowane przez biuro główne MSC: Certyfikowane

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 3 Warszawa, 15.10.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 2 Definicje... 4 3

Bardziej szczegółowo

Współczesna rola gospodarstwa leśnego w łańcuchu leśno-drzewnym. dr inż. Sebastian Klisz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

Współczesna rola gospodarstwa leśnego w łańcuchu leśno-drzewnym. dr inż. Sebastian Klisz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku Współczesna rola gospodarstwa leśnego w łańcuchu leśno-drzewnym. dr inż. Sebastian Klisz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku 2 GOSPODARSTWO LEŚNE NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU Globalizacja nadała nowy

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja suplementy diety Krajowa Rada Suplementów i OdŜywek oraz Dekra Certification Sp. z o.o.

Certyfikacja suplementy diety Krajowa Rada Suplementów i OdŜywek oraz Dekra Certification Sp. z o.o. Certyfikacja suplementy diety Krajowa Rada Suplementów i OdŜywek oraz Dekra Certification Sp. z o.o. Idea Wprowadzenie jednolitej procedury dotyczącej certyfikacji suplementów diety. Program certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Europejskie systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju biopaliw

Europejskie systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju biopaliw Europejskie systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju biopaliw Michał Cierpiałowski Quality Assurance Poland / Wrocław www.certyfikacja-biopaliw.pl wymagania dyrektywy podstawowym dokumentem prawnym

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 2 Warszawa, 10.02.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 3

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.2.2017 L 32/35 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/204 z dnia 3 lutego 2017 r. upoważniająca państwa członkowskie do ustanowienia tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE

Bardziej szczegółowo

Marine Stewardship Council Jak mądrze wybierać ryby?

Marine Stewardship Council Jak mądrze wybierać ryby? Marine Stewardship Council Jak mądrze wybierać ryby? Warszawa, 20 maja 2015 r. Kim jesteśmy? Jesteśmy niezależną organizacją non profit światowym liderem programu certyfikacji na rzecz zrównoważonego rybołówstwa.

Bardziej szczegółowo

Chain of Custody (of forest products) Kontrola pochodzenia produktów (drzewnych)

Chain of Custody (of forest products) Kontrola pochodzenia produktów (drzewnych) Carbon Footprint - Ślad węglowy Ślad węglowy jest miarą wpływu, jaki działalność ludzka wywiera na środowisko poprzez produkcję gazów cieplarnianych. Jest to sumaryczna wartość czterech gazów (dwutlenku

Bardziej szczegółowo

System integrowanej produkcji roślinnej (IP) a integrowana ochrona roślin

System integrowanej produkcji roślinnej (IP) a integrowana ochrona roślin System integrowanej produkcji roślinnej (IP) a integrowana ochrona roślin Grzegorz Gorzała Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa Podstawa prawna USTAWA

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży / sprzedaż

Bardziej szczegółowo

TAURON EKO Biznes. produkt szyty na miarę. Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego

TAURON EKO Biznes. produkt szyty na miarę. Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego produkt szyty na miarę Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego Warsztaty energetyczne 2013 Idea produktu Propozycja współpracy Idea produktu Zamiarem TAURON Sprzedaż jest propagowanie

Bardziej szczegółowo

Bosch popiera nowe normy serii EN 50131podnoszące jakość produktów oraz badania produktów w niezależnych jednostkach badawczych.

Bosch popiera nowe normy serii EN 50131podnoszące jakość produktów oraz badania produktów w niezależnych jednostkach badawczych. Bosch popiera nowe normy serii EN 50131podnoszące jakość produktów oraz badania produktów w niezależnych jednostkach badawczych. Potwierdzając swoje zaangażowanie w nowe normy o zasięgu europejskim EN

Bardziej szczegółowo

Meble Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP)

Meble Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Meble Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Niniejsza karta produktu stanowi część zestawu narzędzi szkoleniowych Komisji Europejskiej w zakresie GPP, który można pobrać ze strony

Bardziej szczegółowo

ZNAK ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ

ZNAK ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ ZNAK ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ KRAJOWY SYMBOL JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA WYROBÓW Czy wiesz, że producenci, importerzy oraz dystrybutorzy wprowadzający wyrób do obrotu na wspólnotowy rynek europejski odpowiadają

Bardziej szczegółowo

SILVER.

SILVER. SILVER www.armstrongsufity.pl Cradle to Cradle (C2C) - Od kołyski z powrotem do kołyski - przyszłością zrównoważony rozwój Cradle to Cradle czyli Od kołyski z powrotem do kołyski, to innowacyjna koncepcja

Bardziej szczegółowo

Krajowy system ekozarządzania i audytu. EMAS potrzeba czy konieczność?

Krajowy system ekozarządzania i audytu. EMAS potrzeba czy konieczność? Krajowy system ekozarządzania i audytu EMAS potrzeba czy konieczność? Agnieszka Zdanowska Departament Informacji o Środowisku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 25 listopada 2010 r., Poznań Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

FOOTWEAR CARBON FOOTPRINT (LIFE12 ENV/ES/000315) Ankieta dotycząca śladu węglowego skierowana do firm obuwniczych

FOOTWEAR CARBON FOOTPRINT (LIFE12 ENV/ES/000315) Ankieta dotycząca śladu węglowego skierowana do firm obuwniczych Coordinator Partners Ankieta dotycząca śladu węglowego skierowana do firm obuwniczych Informacje wstępne: Projekt europejski "Ślad węglowy obuwia (CO2Shoe), jest częściowo finansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Budowanie zrównoważonej przyszłości

Budowanie zrównoważonej przyszłości Budowanie zrównoważonej przyszłości Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa Przegląd Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Każdego roku nowe produkty, nowe regulacje prawne i nowe technologie

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie nadużyć w VAT kierunki działań Komisji Europejskiej Tomasz Michalik

Zwalczanie nadużyć w VAT kierunki działań Komisji Europejskiej Tomasz Michalik Zwalczanie nadużyć w VAT kierunki działań Komisji Europejskiej Tomasz Michalik Warszawa, 11 grudnia 2014r. 1 Punkt wyjścia działań Komisji Poważna luka w podatku VAT w skali całej Unii luka w roku 2012

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO MGR RADOSŁAW DZIUBA KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTET ŁÓDZKI CEL STRATEGII EUROPA 2020 Inteligentny, zielony

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie ekologiczne produktów i opakowań wybrane ekoznaki

Oznakowanie ekologiczne produktów i opakowań wybrane ekoznaki Oznakowanie ekologiczne produktów i opakowań wybrane ekoznaki Opracowanie z cyklu "Popularyzacja wiedzy" Małgorzata Szymańska-Brałkowska Małgorzata Z. Wiśniewska Ewa Malinowska Wydawca: Zakład Zarządzania

Bardziej szczegółowo

LEŚNICTWO W OBLICZU GLOBALNYCH ZMIAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

LEŚNICTWO W OBLICZU GLOBALNYCH ZMIAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO LEŚNICTWO W OBLICZU GLOBALNYCH ZMIAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO Prof. Jan Szyszko Minister Środowiska Sękocin Stary, 14 marca 2017 Plan prezentacji Zrównoważona gospodarka leśna Wylesianie problem globalny

Bardziej szczegółowo

Niniejsze kryteria powstały z myślą o producentach, nie o pośrednikach i sprzedawcach.

Niniejsze kryteria powstały z myślą o producentach, nie o pośrednikach i sprzedawcach. Kryteria oceny meble i artykuły z drewna Niniejsze kryteria służą do oceny zaangażowania producentów (właścicieli marek) mebli oraz artykułów z drewna (drzwi, okien, podłóg etc.) w ochronę środowiska i

Bardziej szczegółowo

Czekolada produkowana jest w 50-gramowych tabliczkach z najwyższej jakości surowców. Słowo Pacari w regionalnym języku Quechua oznacza "Natura".

Czekolada produkowana jest w 50-gramowych tabliczkach z najwyższej jakości surowców. Słowo Pacari w regionalnym języku Quechua oznacza Natura. Nasza historia Santiago Peralta i Carla Barbato stworzyli firmę w 2002 roku, w oparciu o działalność społeczną i ekologiczną przyczyniającą się do harmonijnego rozwoju lokalnej społeczności. Pasja do rodzimego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYCENĘ KOSZTÓW CERTYFIKACJI W OPARCIU O STANDARD FSC /PEFC TM COC

WNIOSEK O WYCENĘ KOSZTÓW CERTYFIKACJI W OPARCIU O STANDARD FSC /PEFC TM COC WNIOSEK O WYCENĘ KOSZTÓW CERTYFIKACJI W OPARCIU O STANDARD FSC /PEFC TM COC DANE KONTAKTOWE ORGANIZACJI Nazwa organizacji: Adres: Kod: Miasto: NIP: Kraj: Osoba kontaktowa: Stanowisko: Telefon: Fax: E-mail:

Bardziej szczegółowo

Proces rewizji Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC dla Polski

Proces rewizji Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC dla Polski Proces rewizji Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC dla Polski Jacek Szymaniak Koordynator FSC ds.leśnictwa w Polsce Warszawa, 22 września 2017 Plan wystąpienia Stan obecny podstaw

Bardziej szczegółowo

Fairtrade: Biznes dla Rozwoju

Fairtrade: Biznes dla Rozwoju Fairtrade: Biznes dla Rozwoju Fairtrade robi różnicę Nie każdy handel jest sprawiedliwy! Drobni rolnicy i pracownicy plantacji w krajach rozwijających się, znajdujący się na początku łańcucha produkcji,

Bardziej szczegółowo

CEBC Raport Wartość nadzoru budowlanego

CEBC Raport Wartość nadzoru budowlanego CEBC Raport Wartość nadzoru budowlanego 1. Konsorcjum Europejskiego Nadzoru Budowlanego (CEBC) jest europejską instytucją, w której osoby odpowiedzialne za treść przepisów budowlanych wraz z osobami przeprowadzającymi

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad zrównoważonego pozyskania biomasy oraz jej dokumentowania na potrzeby systemu wsparcia

Założenia dotyczące zasad zrównoważonego pozyskania biomasy oraz jej dokumentowania na potrzeby systemu wsparcia Założenia dotyczące zasad zrównoważonego pozyskania biomasy oraz jej dokumentowania na potrzeby systemu wsparcia Jarosław Wiśniewski Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bełchatów, 20.10.2016 r. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Bartłomiej Fydryszewski

mgr inż. Bartłomiej Fydryszewski mgr inż. Bartłomiej Fydryszewski CZYM SIĘ ZAJMIEMY? Odpady opakowaniowe, Zachowania konsumenckie, Ekoznaki, Zdobienie własnej ekotorby. CO TO JEST OPAKOWANIE? wytwór o określonej konstrukcji, którego zadaniem

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne Porozumienie na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do żywności płynnej

Dobrowolne Porozumienie na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do żywności płynnej Dobrowolne Porozumienie na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do żywności płynnej (Szczecin 24 marca 2011 r.) 1 Dobrowolne Porozumienie Strony Porozumienia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 a Etykiety energetyczne

Załącznik nr 6 a Etykiety energetyczne Załącznik nr 6 a Etykiety energetyczne Jest to najpopularniejsza etykieta w Europie wprowadzona przez Komisję Europejską Wskazuje efektywność energetyczną produktu od A (najbardziej efektywny) do G (najmniej

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

Rapport développement durable 2016

Rapport développement durable 2016 1 SPIS TREŚCI 3 4 5 Rapport développement durable 2016 6 7 8 9 Rapport développement durable 2016 Dystrybutorzy mają trudne zadanie do wykonania: muszą zaproponować produkty wysokiej jakości w najlepszej

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 181 ds. Gospodarki Leśnej

PLAN DZIAŁANIA KT 181 ds. Gospodarki Leśnej Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 181 ds. Gospodarki Leśnej STRESZCZENIE Komitet Techniczny 181 ds. Gospodarki Leśnej został powołany przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 28 kwietnia 1994 r. Komitet

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza?

Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza? Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza? Dla sprzedawców detalicznych, restauracji, firm cateringowych, smażalni ryb i sprzedawców świeżych ryb organizacji różnej wielkości bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne Dr inż. Zofia Pawłowska 1 Odpowiedzialnośd społeczna powinna przenikad każdą decyzję, bez względu na to, czy dotyczy ona pracowników, wyrobów,

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2012 Papier

Katalog produktów 2012 Papier Katalog produktów 2012 Papier 7 Imię Nazwisko Rok szkolny Imię Nazwisko Rok szkolny Klasa Klasa Imię Nazwisko Rok szkolny Imię Nazwisko Rok szkolny Klasa Klasa Dzienniczek ucznia A6 Dzienniczek ucznia

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarki odpadami w Polsce

Zasady gospodarki odpadami w Polsce Zasady gospodarki odpadami w Polsce Poznań, dnia 23 września 2010 r. Beata Kłopotek Beata Kłopotek Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Filary gospodarki odpadami Technika,

Bardziej szczegółowo

Rynek Produktów Ekologicznych

Rynek Produktów Ekologicznych SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ EKONOMICZNO-ROLNICZY Rynek Produktów Ekologicznych dr Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl Rynek Produktów w Ekologicznych WYKŁAD 3 ZNAKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Karta danych dot. zrównoważonego rozwoju. StoSilent Modular 100

Karta danych dot. zrównoważonego rozwoju. StoSilent Modular 100 Dźwiękochłonna płyta sufitowa z włókien pochodzących z recyklingu PET, z ramą aluminiową Opis produktu - patrz instrukcja techniczna Dane dotyczące certyfikacji budynków wg DGNB (wersja z 2012 r.) Poziom

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

Telefon. E-mail Telefon E-mail

Telefon. E-mail Telefon E-mail Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [ Przetwórstwo i wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany przy składaniu

Bardziej szczegółowo

Ekoetykietowanie Ekoznakowanie Ekolabeling

Ekoetykietowanie Ekoznakowanie Ekolabeling Ekoetykietowanie Ekoznakowanie Ekolabeling Certyfikacja jest postępowaniem, w którym niezależna strona trzecia udziela pisemnego zapewnienia, że proces/produkt/usługa spełnia specyficzne wymagania. Ekoetykietę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w 3 zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży) oraz z ich istotnością (obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

RozPoRządzENIE o WyRobaCH budowlanych 305/2011 (CPR)

RozPoRządzENIE o WyRobaCH budowlanych 305/2011 (CPR) Rozporządzenie o Wyrobach Budowlanych obowiązkowe od 1 lipca 2013 oznakowanie oznakowanie CE jest paszportem, który umożliwia wprowadzenie do obrotu produktu w każdym kraju członkowskim unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CZŁONKOSTWA w regionalnej sieci

REGULAMIN CZŁONKOSTWA w regionalnej sieci Załącznik do uchwały Nr.19/569/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2015r. REGULAMIN CZŁONKOSTWA w regionalnej sieci DZIEDZICTWO KULINARNE KUJAWY I POMORZE ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący Bazy Dostaw. IKEA Industry Poland sp. z.o.o. Oddział Wielbark.

Raport dotyczący Bazy Dostaw. IKEA Industry Poland sp. z.o.o. Oddział Wielbark. Raport dotyczący Bazy Dostaw IKEA Industry Poland sp. z.o.o. Oddział Wielbark www.sustainablebiomasspartnership.org Wersja 1.0 Marzec 2015 Dla uzyskania dodatkowych informacji na temat SBP i sprawdzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Europejskie podejście do przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej

Europejskie podejście do przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej ODDZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW, WARSZAWA Europejskie podejście do przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej Stefan Kosztowski Targi Poleko Poznań, październik

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 Założenia i cele EMAS 2 EMAS w Polsce 3 Wdrażanie i rejestracja w EMAS

Wstęp. 1 Założenia i cele EMAS 2 EMAS w Polsce 3 Wdrażanie i rejestracja w EMAS Wstęp 1 Założenia i cele EMAS 2 EMAS w Polsce 3 Wdrażanie i rejestracja w EMAS Założenia 1 i cele EMAS Geneza zarządzania środowiskowego EMAS / ISO 14001 Zarządzanie środowiskowe 1995 Zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo

System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku 2020 dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła

System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku 2020 dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła Konferencja Przyszłość systemu handlu uprawnieniami CO 2 a poziom kosztów osieroconych Warszawa, 18 października 2011 System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku

Bardziej szczegółowo

Podstawowe cele EU Kielce, 27 luty 2013

Podstawowe cele EU Kielce, 27 luty 2013 1 Nowe aspekty systemu zbierania i zagospodarowywania pokonsumpcyjnych odpadów opakowaniowych w świetle polskich zmian legislacyjnych -rola i odpowiedzialnośćproducenta w organizacji zbierania i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Energia elektryczna. Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) 1 Zakres zastosowania

Energia elektryczna. Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) 1 Zakres zastosowania Energia elektryczna Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Niniejsza karta produktu stanowi część zestawu narzędzi szkoleniowych Komisji Europejskiej w zakresie GPP, który można pobrać

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań . Polska Dołącz dzisiaj: Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań Uzyskaj prawo posługiwania się znakiem Zgodny z GS1 Promuj swoją firmę oraz oferowane rozwiązania wśród 19 tysięcy Uczestników systemu

Bardziej szczegółowo

Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej

Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej 1 Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej Seminarium naukowe Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Warszawa, 11 marca 2014r. Atrakcyjne miejsce dla 2 obecnych i przyszłych

Bardziej szczegółowo

Ślad węglowy a zarządzanie opakowaniami drewnianymi

Ślad węglowy a zarządzanie opakowaniami drewnianymi Ślad węglowy a zarządzanie opakowaniami drewnianymi Jak ograniczyć oddziaływanie firmy na środowisko naturalne? Poznań, 14.09.2010 r. 1 CHEP posiada ponad 50 lat doświadczenia w usługach wynajmu palet

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 151 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia

Kodeks dobrych praktyk Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia Kodeks dobrych praktyk Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia Emilia Bylicka Departament Zarządzania Zasobami Przyrody Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 14 października 2015 r. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Procedura rozpatrywania skarg i odwołań

Procedura rozpatrywania skarg i odwołań Oferuje certyfikację FSC i PEFC we współpracy z Soil Association Certification Ltd Procedura rozpatrywania skarg i odwołań 1 Polityka W celu zapewnienia odpowiedzialnego prowadzenia procesu certyfikacji,

Bardziej szczegółowo

DREWNO KLEJONE WARSTWOWO GLULAM NASZA MARKA PAŃSTWA KORZYŚCI

DREWNO KLEJONE WARSTWOWO GLULAM NASZA MARKA PAŃSTWA KORZYŚCI DREWNO KLEJONE WARSTWOWO GLULAM NASZA MARKA PAŃSTWA KORZYŚCI JAKOŚĆ PROSTO Z FABRYKI Inwestorzy w całej Europie coraz bardziej domagają się stosowania innowacyjnego materiału budowlanego, jakim jest drewno

Bardziej szczegółowo

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej Title of the presentation firmy na danym Date

Bardziej szczegółowo

SIEĆ DZIEDZICTWA KULINARNEGO WIELKOPOLSKA REGULAMIN

SIEĆ DZIEDZICTWA KULINARNEGO WIELKOPOLSKA REGULAMIN Załącznik do uchwały Nr 1215/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2015 r. SIEĆ DZIEDZICTWA KULINARNEGO WIELKOPOLSKA REGULAMIN 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin Sieci Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Korzyści z dobrowolnej certyfikacji na Znak Zgodności z Polską Normą

Korzyści z dobrowolnej certyfikacji na Znak Zgodności z Polską Normą Korzyści z dobrowolnej certyfikacji na Znak Zgodności z Polską Normą ALICJA GACH Dyrektor Wydziału Certyfikacji PKN Ocena zgodności * Wykazanie, że wyspecyfikowane wymagania dotyczące wyrobu, procesu,

Bardziej szczegółowo

Karta danych dot. zrównoważonego rozwoju. StoPur EB 200. Poliuretanowa powłoka balkonowa, grubowarstwowa, dobrze mostkująca zarysowania

Karta danych dot. zrównoważonego rozwoju. StoPur EB 200. Poliuretanowa powłoka balkonowa, grubowarstwowa, dobrze mostkująca zarysowania Poliuretanowa powłoka balkonowa, grubowarstwowa, dobrze mostkująca zarysowania Opis produktu patrz instrukcja techniczna (jeśli jest dostępna) Dane dotyczące certyfikacji budynków wg DGNB (wersja z 2012

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej

Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej dr Paweł Wojciechowski Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. z dnia 15 stycznia 2015 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. z dnia 15 stycznia 2015 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY WDROŻENIA MODELI BIZNESOWYCH GOZ W GRUPIE VELUX

PRZYKŁADY WDROŻENIA MODELI BIZNESOWYCH GOZ W GRUPIE VELUX ADAM AMBROZIK 25.05.2017 MINISTERSTWO ROZWOJU GRUPA ROBOCZA DO SPRAW MODELI BIZNESOWYCH GOZ PRZYKŁADY WDROŻENIA MODELI BIZNESOWYCH GOZ W GRUPIE VELUX GRUPA VELUX I SPÓŁKI SIOSTRZANE W POLSCEWIECIE 4000

Bardziej szczegółowo

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie Promowanie zrównoważonego życia zawodowego #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty produktowe gwarantem bezpieczeństwa produktów. Anna Krawczyk Katedra Zarządzania Jakością Wydział Zarządzania UŁ

Certyfikaty produktowe gwarantem bezpieczeństwa produktów. Anna Krawczyk Katedra Zarządzania Jakością Wydział Zarządzania UŁ Certyfikaty produktowe gwarantem bezpieczeństwa produktów Anna Krawczyk Katedra Zarządzania Jakością Wydział Zarządzania UŁ Plan prezentacji Znaczenie bezpieczeństwa produktów w zjednoczonej Europie Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo