1.Najemca zobowizuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.Najemca zobowizuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej."

Transkrypt

1 REGULAMIN: Wynajmujący: Your Car. ul. Olimpijska 4/10, Stare Babice Najemca: osoba prawna/fizyczna, wynajmująca od Your Car samochód, zwana w umowie najmu i niniejszych warunkach najmu Najemcą. Najemca swoim podpisem oświadcza, że przyjmuje poniższe ogólne warunki najmu i przyjmuje osobistą odpowiedzialność za samochód oraz za wszelkie przewożone osoby i rzeczy. 1.Najemca zobowizuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2.Najemca wpłaca wynajmującemu depozyt, którego wartość jest określona w pozycji "depozyt" w cenniku na stronie internetowej firmy, jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów spowodowanych przez najemcę. Depozyt podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi przy zdaniu auta. Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od sposobu w jaki Najemca eksploatował samochód. 3. Your Car zastrzega sobie prawo natychmiastowego odbioru samochodu, jeśli Najemca nie będzie przestrzegał któregoś z postanowień umowy najmu i ogólnych warunków najmu. Your Car ma prawo obciążyć klienta wszelkimi poniesionymi kosztami związanymi z odbiorem samochodu oraz karą za

2 postępowanie niezgodne z warunkami wynajmu w wysokości 3- krotnej wartości największej pobieranej kaucji gwarancyjnej. 4. Your Car wynajmuje Najemcy samochód w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez uszkodzeń i wad. Wszelkie uwagi dotyczące samochodu należy zgłosić w momencie odbioru samochodu. Najemca zobowiązuje się do zwrotu pojazdu w stanie nie uszkodzonym z kompletnym wyposażeniem, kluczykami i dokumentami z taką ilością paliwa jaką zastał oraz odkurzony i umyty. W przeciwnym wypadku zostanie obciążony kosztami brakującego paliwa, czyszczenia samochodu oraz kosztami ewentualnych napraw które zostaną ujawnione po umyciu auta a których występowania niemożna było stwierdzić w skutek zabrudzonego samochodu. Mycie samochodu 200,- pln, pranie tapicerki 350,-pln 5. Za uszkodzenia wynikające z użycia samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz przekraczające normalny stan zużycia tj. brakujące lub podmienione części oraz za zniszczenia i szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i eksploatacją Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami napraw i części według cen dealera - uszkodzenia szyb, lusterek bocznych, podwozia samochodu silnika,skrzyni biegów, a także uszkodzenia wnętrza pojazdu nie są objęte ubezpieczeniem i są w całości usuwane na koszt Najemcy, a w szczególności koszt wymiany lub naprawy uszkodzonego ogumienia i żarówek.

3 6. Użytkownik przyjmuje na siebie pełną materialną odpowiedzialność w przypadku uszkodzenia pojazdu z własnej winy. Odpowiedzialność ta obejmuje szkody nie objęte ubezpieczeniem AC. Za szkodę objęte ubezpieczeniem AC powstałą z własnej winy użytkownik jest obciążony kwotą udziału własnego. ). W grupach A PLN, B,C, C PLN, D, D PLN, V, J PLN. 7. Z depozytu pokrywa się straty z tytułu przestoju pojazdu w czasie naprawy lub likwidacji szkody przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Spowodowanie niemożności wypożyczania samochodu z winy Najemcy proporcjonalnie do ilości dni postoju pojazdu (jeden dzień = połowa ceny dobowego wynajmu) oraz koszty, które nie są objęte ubezpieczeniem. 8.Najemca odpowiada materialnie za szkody powstałe w wyniku zawinionego braku zabezpieczenia samochodu lub dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody. W przypadku uszkodzenia samochodu uniemożliwiającego jego samodzielne poruszanie, Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia samochodu przez odprowadzenie go na najbliższy parking strzeżony i niezwłocznego zawiadomienia Wypożyczającego o uszkodzeniu pojazdu. 9. Ewentualne naprawy pojazdu wykonywane przez Najemcę podczas wynajmu muszą być każdorazowo uzgadniane z Wynajmującym.

4 10.Przy każdorazowym opuszczeniu pojazdu, Najemca obowiązany jest zamknąć oraz zabezpieczyć samochód będącymi na wyposażeniu blokadami. 11. Najemcy nie wolno pozostawiać w samochodzie dokumentów i kluczyków pojazdu. 12. W przypadku utraty samochodu wraz z dokumentami i kompletem kluczyków Najemca ponosi pełną odpowiedzialność majątkową za utracony lub zniszczony samochód. 13. Zalecane jest pozostawianie pojazdu w miejscach strzeżonych oraz nie pozostawianie wewnątrz wartościowych przedmiotów. 14. Samochód jest na warunkach firmy ubezpieczeniowej w zakresie OC, AC, KR, NW. Użytkownika obowiązują wszystkie warunki określone przez firmę ubezpieczeniową, a w szczególności dotyczącą utraty pojazdu wraz z dokumentami. 15. Za zagubione kluczyki oraz dowodu rejestracyjnego z pobranego na początku wynajmu depozytu zostanie pobrana opłata w wysokości 700 PLN. 16. Za udział w kolizji pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków halucynogennych lub innych środków odurzających Najemca ponosi pełną odpowiedzialność majątkową za utracony lub zniszczony samochód.

5 17. W przypadku rezygnacji z wynajmu samochodu przez Najemcę dwa dni przed rozpoczęciem Umowy, Wypożyczający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 50% kwoty wynajmu. 18. W przypadku zwrotu pojazdu przed zakończeniem ważności umowy kwota pobrana za wynajem nie podlega zwrotowi. 19. Każde przedłużenie okresu użytkowania samochodu musi być pisemnie zatwierdzone przez Wypożyczającego nie później niż 24 godziny przed terminem zakończenia umowy. 20. W przypadku wynajmu długoterminowego lub przebiegów wyższych niż 1000 kilometrów Najemca zobowiązany jest do kontroli poziomu oleju ( prawidłowy jest stan pomiędzy min a max) i ciśnienia w ogumieniu (2 atm). 21. Najemca zwraca samochód w terminie określonym umową. Przedłużenie okresu wypożyczenia powoduje pobranie dodatkowej opłaty. W przypadku opóźnienia w zwrocie od 1 do 3 h dolicza się 50% opłaty za jedną dobę, powyżej 3 h 100%. Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 12 godzin po terminie wskazanym w umowie wynajmu i nie skontaktuje się z Wypożyczającym, Wypożyczający poinformuje Policję o kradzieży, a wpłacona kaucja przechodzi na własność Wypożyczającego.

6 22. Jeżeli uszkodzenie nastąpiło w wyniku kolizji drogowej nie z winy Najemcy należy bezwarunkowo wezwać Policję na miejsce zdarzenia i powiadomić Wypożyczającego wówczas kaucja zostanie zwrócona po potwierdzeniu przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy wypadku realizacji likwidacji szkody z jego polisy OC i zamknięciu sprawy w firmie ubezpieczeniowej. 23. Pojazdem może kierować wyłącznie osoba wymieniona w umowie najmu. 24. Wynajęty Najemcy samochód nie może być używany: do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu, do holowania innych samochodów, do przewozu rzeczy mogących uszkodzić lub zanieczyścić pojazd lub przekraczających jego nośność, w wyścigach, rajdach lub zawodach sportowych, wbrew przepisom celnym, drogowym i innym oraz poza granicami RP, bez pisemnej zgody Wypożyczającego. 25. W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy najmu, Wypożyczający ma prawo przekazać dane osobowe Najemcy organom odpowiedzialnym za egzekucje prawa oraz do kartoteki osób zastrzeżonych zwanej "czarną listą". 26. Wynajmujący będący kierowcą, który naruszył przepisy ruchu drogowego, sam w całości odpowiada za swoje czyny, co oznacza, że nie może przerzucić kosztu mandatu na firme YOUR CAR. Zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym

7 parkowaniem pojazdu w miejscu niedozwolonym, przekroczenie prędkości nieprawidłowe parkowanie kwalifikowane jest jako wykroczenie, za które grozi mandat karny wymierzony przez policję lub straż miejską. Za wykroczenie odpowiada jedynie sprawca, którym może być wyłącznie osoba fizyczna, czyli w omawianym przypadku wynajmujący. Co więcej, właściciel pojazdu, którym w tym przypadku jest firma YOUR CAR, ma obowiązek wskazać potencjalnego sprawcę wykroczenia, czyli osobę, której powierzyła pojazd organom ścigania. Opłata administracyjna za wskazanie kierowcy 50,00 zł.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, Protokół Zdawczy i Protokół Odbiorczy samochodu oraz Cennik stanowią integralną część Umowy Wynajmu. 2. W razie

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin najmu pojazdu 1 Postanowienia ogólne 1. Najem pojazdu następuje w oparciu i na mocy umowy najmu pojazdu zawartej pomiędzy Wynajmującym oraz Najemcą. 2. Wynajmujący zobowiązany jest do wydania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o.

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych przez firmę Global Group Sp. z o. o. z Najemca, stosuje

Bardziej szczegółowo

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego:

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego: REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych pomiędzy firmą: Firma Handlowo-Usługowa Eugenia Lichacz, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW

REGULAMIN WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW REGULAMIN WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW Słowniczek: Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1. Wynajmującym - należy przez to rozumieć GTL-SERVICE Sp. z o. o. z siedzibą w Pyrzowicach, ul. Wolności 90,

Bardziej szczegółowo

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów Regulamin I. Słownik- oznaczenia Wynajmujący FMGROUP Najemca konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna, prowadząca działalność ) Drugi kierowca - osoba wskazana przez Najemcę, jako drugi kierujący

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2. Regulamin wypożyczalni samochodów. Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r.

Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2. Regulamin wypożyczalni samochodów. Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r. Uliarczyk Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2 Telefon +48 32 432 95 30 E-mail peugeot@uliarczyk.com.pl Regulamin wypożyczalni samochodów Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa szczegółowe warunki umów zawieranych przez Wynajmującego. 2. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu. 3. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu

Bardziej szczegółowo

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU UMOWA WYNAJMU Zawarta w dniu... pomiędzy: Arkadiacars z siedzibą ul. Popiołka 4, 01-496 Warszawa, reprezentowaną przez:... zwanym dalej Arkadiacars a: NIP: REGON: zwanym dalej KLIENTEM o następującej treści:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne. b. Wynajmujący: Wypożyczalnia Samochodów Szybko Auto S.C

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne. b. Wynajmujący: Wypożyczalnia Samochodów Szybko Auto S.C REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Wypożyczalnię

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkoterminowego wynajmu Pojazdów Usługi transportowe Daniel Gromadzki obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 roku

Regulamin krótkoterminowego wynajmu Pojazdów Usługi transportowe Daniel Gromadzki obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 roku Spis treści I. Słowniczek II. Postanowienia Ogólne III. Zawarcie Umowy IV. Kierowca pojazdu V. Zobowiązania Najemcy VI. Ograniczenia obowiązujące Najemcę VII. Odpowiedzialność Najemcy VIII. Czas trwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMICHODÓW PARTNER BIAŁYSTOK

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMICHODÓW PARTNER BIAŁYSTOK REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMICHODÓW PARTNER BIAŁYSTOK Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, Protokół Zdawczy i Protokół Odbiorczy samochodu oraz Cennik stanowią integralną częśd Umowy Wynajmu. 2.

Bardziej szczegółowo

zawarcia umowy najmu,; c. osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie 5a) lub 5b).

zawarcia umowy najmu,; c. osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie 5a) lub 5b). Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów bez kierowcy zawieranych przez TomiTech Tomasz Wróblewski w ramach Wypożyczalni Samochodów.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu (dalej jako: OWN) określają szczegółowe warunki najmu samochodów będących własnością Bemo Motors sp. z o.o. (dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu

Ogólne Warunki Wynajmu Załącznik nr 2 Ogólne Warunki Wynajmu Szanowny Kliencie, Poniższe Ogólne Warunki Wynajmu (zwane dalej OWW) samochodu kempingowego (zwanego dalej Pojazdem), określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO KUTNO, dn.... OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO Poniższe ogólne warunki wynajmu określają podstawowe prawa i obowiązki NAJEMCY i WYNAJMUJĄCEGO. RODZAJ USŁUGI Wynajmujący informuje klienta,

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

1.3 Każdy z Najemców odpowiada niezależnie. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna

1.3 Każdy z Najemców odpowiada niezależnie. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna Załącznik 1 Szczegółowe Warunki Wynajmu Samochodu Campingowego. Poniższe ustalenia i warunki obowiązują z chwilą zawarcia umowy, której przedmiotem jest najem Samochodu Kempingowego określonego w umowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin warunków wynajmowania pojazdów mechanicznych dla osób fizycznych i prawnych

Regulamin warunków wynajmowania pojazdów mechanicznych dla osób fizycznych i prawnych Regulamin warunków wynajmowania pojazdów mechanicznych dla osób fizycznych i prawnych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Regulamin określa ogólne warunki najmu pojazdu mechanicznego, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODÓW KEMPINGOWYCH. Poniższe Ogólne Warunki Wynajmu określają podstawowe prawa i obowiązki NAJEMCY i WYNAJMUJĄCEGO.

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODÓW KEMPINGOWYCH. Poniższe Ogólne Warunki Wynajmu określają podstawowe prawa i obowiązki NAJEMCY i WYNAJMUJĄCEGO. OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODÓW KEMPINGOWYCH Poniższe Ogólne Warunki Wynajmu określają podstawowe prawa i obowiązki NAJEMCY i WYNAJMUJĄCEGO. RODZAJ USŁUGI Wynajmujący informuje klienta, że przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU samochodu kampingowego Fiat Ducato McLouis Steel 435

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU samochodu kampingowego Fiat Ducato McLouis Steel 435 Załącznik nr 2 OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU samochodu kampingowego Fiat Ducato McLouis Steel 435 I Ogólne warunki wynajmu. 1. Poniższe warunki wynajmu samochodu campingowego określają prawa i obowiązki Najemcy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO Załącznik nr 1 WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO 1. Ogólne zasady/warunki wynajmu. 1.1 Poniższe warunki wynajmu samochodu campingowego określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO W BS TRAINING

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO W BS TRAINING Załącznik nr 1 OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO W BS TRAINING 1. Ogólne warunki wynajmu samochodu campingowego w BS TRAINING 1.1. Poniższe warunki wynajmu samochodu campingowego określają

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO 1. Ogólne zasady/warunki wynajmu. 1.1. Poniższe warunki wynajmu samochodu campingowego określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego w zakresie wynajmu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Łambinowicach pomiędzy Caravan-Center-AIR Robert Ziółkowski z siedzibą w Łambinowicach ( 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 17A) NIP 753-197-75-18 zwaną

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU KAMPERA www.cejsicar.pl 1. Ogólne warunki wynajmu

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU KAMPERA www.cejsicar.pl 1. Ogólne warunki wynajmu WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU KAMPERA www.cejsicar.pl 1. Ogólne warunki wynajmu 1.1. Poniższe warunki wynajmu samochodu campingowego określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego w zakresie wynajmu samochodu

Bardziej szczegółowo

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik F.P.H AGA Elżbieta Krajnik 32-095 Iwanowice Iwanowice Włościańskie 76 www.ekamper.pl Tel. 604-442-508 e-mail biuro@ekamper.pl Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO. Zawarta w dniu. w Łomiankach pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO. Zawarta w dniu. w Łomiankach pomiędzy: UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO Zawarta w dniu. w Łomiankach pomiędzy: RENT & RIDE, marką handlową, którego właścicielem jest LOGIT CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Jeziorna 8 K, wpisaną

Bardziej szczegółowo