37 COUNTRIES 1 GLOBAL COMMITMENT 1 million thanks! przewodnik klienta. Conception : Chaïkana - Crédits photos : Thinkstock.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "37 COUNTRIES 1 GLOBAL COMMITMENT 1 million thanks! przewodnik klienta. Conception : Chaïkana - Crédits photos : Thinkstock. www.aldautomotive."

Transkrypt

1 przewodnik klienta 37 COUNTRIES 1 GLOBAL COMMITMENT 1 million thanks! Conception : Chaïkana - Crédits photos : Thinkstock

2 Szanowni Państwo, Mam wielką przyjemność powitać Państwa w gronie Klientów ALD Automotive. Firma ALD Automotive należy do Grupy Société Générale i jest światowym liderem na rynku wynajmu długoterminowego i zarządzania flotami pojazdów. Firma globalnie zarządza flotą ponad pojazdów w 37 krajach. Zajmuje drugie miejsce na rynku europejskim. W Polsce ALD Automotive prowadzi działalność operacyjną od 2003 roku systematycznie zwiększając liczebność zarządzanej floty, która obecnie liczy ponad pojazdów. ALD Automotive jest członkiem Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Zachęcam Państwa do zapoznania się z Przewodnikiem Klienta, który zawiera informacje dotyczące świadczonych przez ALD Automotive usług oraz przydatne wskazówki jak postępować w różnych sytuacjach podczas eksploatacji samochodu. Przewodnik Klienta zawiera ważne numery telefonów dlatego zalecam, aby znajdował się zawsze w Państwa samochodzie. Życząc szerokiej i bezpiecznej drogi pozostaję z poważaniem, Artur Koński Operations Manager

3 PRZEWODNIK KLIENTA Spis treści 1. WAŻNE TELEFONY OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA BIEŻĄCA OBSŁUGA (PRZEGLĄDY I NAPRAWY) WYMIANA OPON ASSISTANCE SZKODY KOMUNIKACYJNE, KRADZIEŻ POJAZDU WYJAZD ZA GRANICĘ WYRABIANIE ZAGUBIONYCH / SKRADZIONYCH TABLIC REJESTRACYJNYCH / DOWODÓW REJESTRACYJNYCH ZAKOŃCZENIE KONTRAKTU...12 WAŻNE TELEFONY Assistance ALD Automotive 24h na dobę, 7 dni w tygodniu Pomoc Techniczna Front Office ALD Automotive od poniedziałku do piątku w godz soboty w godz Ogumienie nr telefonu na karcie serwisowej 3

4 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz komfort korzystania z wynajmowanego pojazdu, prosimy przestrzegać kilku podstawowych zasad: pojazd należy eksploatować zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami, instrukcjami i książką gwarancyjną producenta przeglądy okresowe należy wykonywać zgodnie z zaleceniami i terminami wskazanymi w książce gwarancyjnej oraz wskazaniami komputera pokładowego okresowe badanie techniczne należy wykonywać przed upływem terminu ich ważności należy regularnie kontrolować stan poniższych parametrów: 99 olej silnikowy i płyny eksploatacyjne (chłodniczy, hamulcowy) 99 stan ogumienia oraz ciśnienia w oponach 99 termin ważności gaśnicy nie należy zostawiać wewnątrz pojazdu kluczyków ani dokumentów pojazdu w przypadku zauważenia jakiekolwiek usterki bądź nieprawidłowości należy niezwłocznie skontaktować się z autoryzowanym serwisem danej marki bądź z Pomocą Techniczną Front Office ALD Automotive OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 4

5 BIEŻĄCA OBSŁUGA (PRZEGLĄDY I NAPRAWY) W zależności od szczegółowych zapisów umowy współpracy pomiędzy naszymi firmami w ramach usług realizowanych w stacjach serwisowych ALD Automotive pokrywa koszty: przeglądów określonych w instrukcji obsługi i książce przeglądów napraw i remontów wynikających z eksploatacji pojazdów Wyżej wymienione przeglądy i naprawy mogą być przeprowadzane tylko w stacjach obsługi autoryzowanych przez ALD Automotive, których wykaz znajduje się na stronie internetowej w zakładce Strefa Klienta. W celu wykonania przeglądu bądź naprawy należy: skontaktować się z jednym z autoryzowanych przez ALD Automotive serwisów, w celu zarezerwowania terminu wizyty. Lista aktualnych serwisów współpracujących z ALD Automotive znajduje się na stronie w zakładce Strefa Klienta podczas każdej wizyty w serwisie należy poinformować obsługującego Państwa doradcę serwisowego o tym, że samochód jest zarządzany przez ALD Automotive przy odbiorze auta należy zweryfikować czy wszystkie zlecone czynności serwisowe zostały wykonane oraz czy książka przeglądowa/ gwarancyjna pojazdu została uzupełniona. Należy również upewnić się, że pojazd nie został przypadkowo uszkodzony przez serwis płatności za wszelkie naprawy dokonywane są bezgotówkowo. Stacja serwisowa wykonująca usługę zobowiązana jest każdorazowo do jej autoryzacji w ALD Automotive, a po jej wykonaniu, faktura przesyłana jest bezpośrednio do ALD Automotive(*) * ALD nie pokrywa kosztów napraw poza granicami RP, paliwa, płynu do spryskiwacza, mycia, czyszczenia wnętrza, uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji, elementów skradzionych lub zagubionych, kosztów związanych z zatankowaniem niewłaściwego paliwa, kosztów parkingów, garażowania a także napraw uszkodzeń spowodowanych wypadkiem lub innym zdarzeniem, co do których ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. 5 BIEŻĄCA OBSŁUGA (PRZEGLĄDY I NAPRAWY)

6 WYMIANA OPON Ogumienie nr telefonu na karcie serwisowej W zależności od szczegółowych zapisów umowy współpracy pomiędzy naszymi firmami w ramach usługi ogumienia ALD Automotive zapewnia: sezonową wymianę opon wymianę zużytych opon sezonowe składowanie opon relokacje opon do serwisów Wymianę opon należy przeprowadzać w stacjach wymiany ogumienia wskazanych przez ALD Automotive. Wykaz serwisów ogumienia współpracujących z ALD Automotive znajduje się na stronie internetowej w zakładce Strefa Klienta. WYMIANA OPON 1. Sezonowa wymiana opon: należy skontaktować się z działem ogumienia ALD Automotive (numer telefonu podany na karcie serwisowej) bądź z Pomocą Techniczną - Front Office ALD Automotive Wymiana uszkodzonej opony: należy wymienić uszkodzone koło na zapasowe lub użyć zestawu naprawczego, w zależności od wyposażenia pojazdu. W przypadku problemów z wymianą należy skontaktować się z Assistance następnie należy zadzwonić pod numer telefonu dedykowany do ogumienia na karcie serwisowej ALD Automotive w celu ustalenia serwisu, który będzie mógł naprawić uszkodzoną oponę Płatności za wszelkie usługi oponiarskie dokonywane są bezgotówkowo. Faktura za usługi jest wystawiana na ALD Automotive. 6

7 ASSISTANCE Assistance ALD Automotive 24h na dobę, 7 dni w tygodniu W zależności od szczegółowych warunków umowy współpracy pomiędzy naszymi firmami w ramach opcji Assistance ALD Automotive zapewnia: pomoc udzielana na miejscu w celu usprawnienia pojazdu holowanie do warsztatu / serwisu W przypadku niemożności dokonania naprawy / usunięcia usterki / szkody na miejscu zdarzenia, Assistance zobowiązany jest do zorganizowania i pokrycia kosztów holowania samochodu do najbliższej stacji obsługi wskazanej przez ALD Automotive. pomoc w zorganizowaniu innego środka lokomocji w celu kontynuacji podróży Jeżeli nie ma możliwości zakończenia naprawy / usunięcia szkody w ciągu 12 godzin, Assistance zapewnia wynajęcie samochodu zastępczego na czas trwania naprawy, zapewnia nocleg albo kontynuację podróży innym środkiem lokomocji. Wybór wariantu dokonywany jest w uzgodnieniu z Kierowcą. ASSISTANCE Assistance ALD Automotive zapewnia pomoc: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na terenie Polski osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy jest kierowca upoważniony do prowadzenia samochodu oraz pasażerowie w maksymalnej liczbie wskazanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu 7

8 Zasady używania samochodu zastępczego: w zależności od wybranej przez Państwa firmę opcji Assistance przysługuje Państwu samochód zastępczy w sytuacji, gdy nie ma możliwości dokonania naprawy w ciągu 12 godzin. Klasę samochodu zastępczego oraz jego maksymalny okres użytkowania określają warunki umowy pomiędzy naszymi firmami miejsce odbioru i zwrotu samochodu zastępczego jest ustalane z Państwem zwrócony pojazd powinien być czysty, nieuszkodzony oraz z taką ilością paliwa, z jaką został odbierany. W przypadku, gdy stan zwracanego samochodu odbiega od stanu, w jakim był odbierany, kosztami napraw, czyszczenia bądź paliwa zostanie obciążona Państwa firma ASSISTANCE 8

9 SZKODY KOMUNIKACYJNE, KRADZIEŻ POJAZDU W sytuacji zaistnienia szkody komunikacyjnej lub kradzieży samochodu Użytkownik pojazdu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować ALD Automotive o zdarzeniu. Zgłoszenia takie należy kierować do Pomocy Technicznej - Front Office ALD Automotive tel w przypadku uszkodzenia pojazdu w zdarzeniu drogowym, Użytkownik zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych informacji o sprawcy zdarzenia (Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym druk znajduje się w Pakiecie Kierowcy) konieczność wezwania policji w przypadkach: 99 w wypadku są ofiary w ludziach 99 szkoda powstała w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo 99 w zaistniałym zdarzeniu nastąpiło znaczne uszkodzenie pojazdu 99 w przypadku braku możliwości jednoznacznego stwierdzenia sprawcy zdarzenia należy odnotować dane jednostki interweniującej w przypadku gdy, sprawca zdarzenia jest nieznany, nastąpi akt wandalizmu, czy kradzież pojazdu, użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia faktu takiego zdarzenia na policję w czasie 12 godzin od momentu zdarzenia Szkody komunikacyjne likwidowane są w sieci naprawczej dedykowanej przez ALD Automotive. SZKODY KOMUNIKACYJNE, KRADZIEŻ POJAZDU 9

10 WYJAZD ZA GRANICĘ W przypadku wyjazdu samochodem służbowym za granicę konieczne jest posiadanie następujących dokumentów: WYJAZD ZA GRANICĘ upoważnienie do prowadzenia samochodu służbowego Prośbę o wystawienie upoważnienia należy wysłać na adres oraz do wiadomości menadżera floty. Powyższa prośba powinna zawierać następujące dane: numer rejestracyjny pojazdu numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport) imię i nazwisko Użytkownika pojazdu termin wyjazdu miejsce docelowe zielona karta Zielona karta to ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym. Zielona karta nie jest wymagana w krajach Unii Europejskiej, krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Lichtenstein,Islandia) oraz w Szwajcarii. 10

11 WYRABIANIE ZAGUBIONYCH/SKRADZIONYCH TABLIC REJESTRACYJNYCH/DOWODÓW REJESTRACYJNYCH W przypadku zgubienia/kradzieży jednej/obu tablic rejestracyjnej/-ych należy przesłać do działu logistyki ALD Automotive ( ): dowód rejestracyjny pisemne oświadczenie o zagubieniu tablic/oryginalne pokwitowanie z policji o kradzieży tablic informację o adresie zwrotnym, pod który mają zostać odesłane dokumenty drugą tablicę, w przypadku utracenia tylko jednej W przypadku zgubienia/kradzieży dowodu rejestracyjnego należy przesłać do działu logistyki ALD Automotive ( ): tablice rejestracyjne oświadczenie o zagubieniu dowodu/oryginalne oświadczenie z policji o kradzieży dowodu informacje o adresie zwrotnym, pod który mają zostać odesłane dokumenty W przypadku konieczności wyrobienia nowej naklejki rejestracyjnej na przedniej szybie należy przesłać do działu logistyki ALD Automotive ( ): dowód rejestracyjny pisemne oświadczenie o przyczynie utraty nalepki informacje o adresie zwrotnym, pod który mają zostać odesłane dokumenty W przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez policję należy przesłać do działu logistyki ALD Automotive ( ): oryginalne pokwitowanie z policji o zatrzymaniu dowodu zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym informacje o adresie zwrotnym, pod który mają zostać odesłane dokumenty WYRABIANIE ZAGUBIONYCH/SKRADZIONYCH TABLIC REJESTRACYJNYCH/DOWODÓW REJESTRACYJNYCH W przypadku utraty karty paliwowej bądź PIN do karty należy: niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z Pomocą Techniczną Front Office ALD Automotive

12 ZAKOŃCZENIE KONTRAKTU ZAKOŃCZENIE KONTRAKTU Miesiąc przed datą zakończenia kontraktu zawartą w umowie, prosimy o kontakt z działem samochodów używanych: Dział Samochodów Używanych od poniedziałku do piątku w godz

13

14 ALD Automotive Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101a Warszawa - Polska tel fax

Informator Użytkownika

Informator Użytkownika Informator Użytkownika Spis treści 1. Ważne telefony..................................... 2 2. Wstęp............................................ 3 3. Obowiązki Użytkownika..............................

Bardziej szczegółowo

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Spis treści Ważne telefony:... 2 Wstęp... 3 Odbiór pojazdu... 4 Obowiązki Użytkownika... 5 Obsługa codzienna pojazdu... 6 Przeglądy / naprawy / awarie

Bardziej szczegółowo

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Spis treści Ważne telefony:... 2 Wstęp... 3 Odbiór pojazdu... 4 Obowiązki Użytkownika... 5 Obsługa codzienna pojazdu... 6 Przeglądy / naprawy / awarie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UŻYTKOWNIKA

INFORMATOR UŻYTKOWNIKA INFORMATOR UŻYTKOWNIKA WSZYSTKO POD JEDNYM NUMEREM: LEASEPLAN HELPDESK / LEASEPLAN ASSISTANCE WWW.LEASEPLAN.PL ASSISTANCE I SZKODY PRZEGLĄDY I NAPRAWY OPONY KARTY PALIWOWE WYJAZD ZA GRANICĘ DOPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU UMOWA WYNAJMU Zawarta w dniu... pomiędzy: Arkadiacars z siedzibą ul. Popiołka 4, 01-496 Warszawa, reprezentowaną przez:... zwanym dalej Arkadiacars a: NIP: REGON: zwanym dalej KLIENTEM o następującej treści:

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne. b. Wynajmujący: Wypożyczalnia Samochodów Szybko Auto S.C

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne. b. Wynajmujący: Wypożyczalnia Samochodów Szybko Auto S.C REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Wypożyczalnię

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISOWA PEUGEOT OPTIWAY UTRZYMANIE

UMOWA SERWISOWA PEUGEOT OPTIWAY UTRZYMANIE UMOWA SERWISOWA PEUGEOT OPTIWAY UTRZYMANIE Pieczęć firmowa Sprzedający w imieniu Peugeot Polska Sp. z o.o.:... Imię i nazwisko sprzedawcy:... KLIENT imię: llllllllllllli nazwisko/nazwa: lllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Witamy w AVIVA Dziękujemy za wybranie Avivy. W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych, jak również ofertę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI TANIE FLOTOWANIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

REGULAMIN USŁUGI TANIE FLOTOWANIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE REGULAMIN USŁUGI TANIE FLOTOWANIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady zapewnienia Korzystającemu przez Finansującego w ramach usługi Tanie Flotowanie korzystania

Bardziej szczegółowo

zawarcia umowy najmu,; c. osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie 5a) lub 5b).

zawarcia umowy najmu,; c. osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie 5a) lub 5b). Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów bez kierowcy zawieranych przez TomiTech Tomasz Wróblewski w ramach Wypożyczalni Samochodów.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik kierowcy. Procedury postępowania w trakcie użytkowania samochodu

Przewodnik kierowcy. Procedury postępowania w trakcie użytkowania samochodu Przewodnik kierowcy Procedury postępowania w trakcie użytkowania samochodu Szerokiej drogi! Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu procedury postępowania w trakcie użytkowania samochodu należącego do floty

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów Regulamin I. Słownik- oznaczenia Wynajmujący FMGROUP Najemca konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna, prowadząca działalność ) Drugi kierowca - osoba wskazana przez Najemcę, jako drugi kierujący

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Twój majątek Zadzwoń do nas 801 28 28 28, +48 22 563 28 28 lub wejdź na stronę www.avivadirect.pl Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU) przyjęte uchwałą nr 9 Zarządu TUiR WARTA S.A. z dnia 13 listopada 2012 r. Konsultacja językowa

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia natychmiastowej pomocy assistance zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PZM TU S.A. DLA KLUBU SOS PZMOT z dnia 31 października 2008 roku

WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PZM TU S.A. DLA KLUBU SOS PZMOT z dnia 31 października 2008 roku WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PZM TU S.A. DLA KLUBU SOS PZMOT z dnia 31 października 2008 roku Spis Treści Zakres...2 Definicje...2 Zawarcie umowy ubezpieczenia...2 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia...3

Bardziej szczegółowo

Baza Najczęściej Zadawanych pytań

Baza Najczęściej Zadawanych pytań Kontakt z LeasePlan: LeasePlan Helpdesk +48 (22) 335 16 82 Bieżąca obsługa Użytkowników zapytania, karty paliwowe, zgłoszenie szkody, zaginięcia dokumentów. LeasePlan Assistance +48 (22) 335 16 82 FNL

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PZM TU VIG S.A. DLA KLUBU SOS PZMOT z dnia 30 października 2008 r.

WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PZM TU VIG S.A. DLA KLUBU SOS PZMOT z dnia 30 października 2008 r. WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PZM TU VIG S.A. DLA KLUBU SOS PZMOT z dnia 30 października 2008 r. Spis Treści Zakres... 2 Definicje... 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia... 3 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Produkty komunikacyjne w Liberty Direct. Maj 2011

Produkty komunikacyjne w Liberty Direct. Maj 2011 Produkty komunikacyjne w Liberty Direct Maj 2011 Ubezpieczenia dobrowolne Rodzaj ubezpieczeń dobrowolnych w Liberty Direct: Autocasco Assistance Ubezpieczenie NNW Ubezpieczenie Szyb Ubezpieczenia dobrowolne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE, ASSISTANCE DOSTAWCZY ASSISTANCE ASSISTANCE DOSTAWCZY PLUS

ASSISTANCE, ASSISTANCE DOSTAWCZY ASSISTANCE ASSISTANCE DOSTAWCZY PLUS WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce tel. +48 22 318 81 91

Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce tel. +48 22 318 81 91 Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce tel. +48 22 318 81 91 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY ASSISTANCE DLA SAMOCHODU (SWU) z dnia 22.07.2013 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) (dalej: OWU) regulują zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, Protokół Zdawczy i Protokół Odbiorczy samochodu oraz Cennik stanowią integralną część Umowy Wynajmu. 2. W razie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo