DZIAŁ 21 RÓŻNE PRZETWORY SPOŻYWCZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ 21 RÓŻNE PRZETWORY SPOŻYWCZE"

Transkrypt

1 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: (a) mieszanek warzywnych objętych pozycją 0712; (b) namiastek kawy palonej zawierających kawę w każdej proporcji (pozycja 0901); (c) herbaty aromatyzowanej (pozycja 0902); (d) przypraw lub pozostałych produktów, objętych pozycjami od 0904 do 0910; DZIŁ 21 RÓŻNE PRZETWORY SPOŻYWCZE (e) przetworów spożywczych innych niż produkty opisane w pozycji 2103 lub 2104, zawierających więcej niż 20 % masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub dowolnych ich kombinacji (dział 16); (f) drożdży pakowanych jako lek lub innych produktów objętych pozycjami 3003 lub 3004; (g) preparatów enzymatycznych objętych pozycją Ekstrakty namiastek, o których mowa powyżej w uwadze 1 b), klasyfikowane są do pozycji W pozycji 2104 wyrażenie złożone przetwory spożywcze homogenizowane oznacza dokładnie zhomogenizowaną mieszaninę dwóch lub więcej podstawowych składników, takich jak: mięso, ryby, warzywa, owoce lub orzechy, pakowaną do sprzedaży detalicznej jako żywność dla niemowląt lub do celów dietetycznych, w opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 250 g masy. Stosując tę definicję, nie bierze się pod uwagę małych ilości dowolnych składników, które mogą zostać dodane do mieszaniny jako przyprawy, konserwanty lub do innych celów. Takie przetwory mogą zawierać niewielkie ilości widocznych kawałków składników. Uwagi dodatkowe 1. W podpozycjach i określenie skrobia obejmuje także produkty rozkładu skrobi. 2. W podpozycji złożone preparaty alkoholowe, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów oznaczają takie preparaty, które posiadają objętościową moc alkoholu większą niż 0,5 % obj. 3. W podpozycji izoglukoza oznacza produkt uzyskany z glukozy lub jej polimerów, o zawartości w stanie suchym co najmniej 10 % masy fruktozy. W celu ustalenia cła odpowiedniego dla produktów objętych podpozycją , zawartość suchej masy jest oznaczana zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 951/ W celu ustanowienia cła odpowiedniego dla produktów objętych podpozycją , zawartość sacharozy, włączając inne cukry wyrażone jako sacharoza, określa się zgodnie z metodą ustanowioną w art. 42 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 951/ Pozostałe przetwory spożywcze przedstawiane w odmierzonych dawkach, takich jak kapsułki, tabletki, pastylki lub pigułki, i które są przeznaczone dostosowania jako suplementy diety należy klasyfikować do pozycji 2106, o ile nie są gdzie indziej wymienione lub włączone. 6. Przetwory na bazie kawy, herbaty lub maté (herbata paragwajska) lub ekstraktów, esencji lub koncentratów z nich, o zawartości cukru 97 % masy lub wyższej w przeliczeniu na suchą masę są wyłączone z klasyfikacji do pozycji 2101 i co do zasady należy je klasyfikować do działu 17. Charakter tych produktów nie jest już wyznaczany przez kawę, herbatę lub maté (herbata paragwajska) lub ekstrakty, esencje i koncentraty z nich. Kod CN Kod Jednostka Opis Taric miary /80 RÓŻNE PRZETWORY SPOŻYWCZE /80 Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej); cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty ( TN701 ) : Ograniczenia Stawki celne obniżone ( S = zawieszenie, K = kontyngent, P = plafon ) Podatki Stawki celne dla BH (L, B, YU), FO, krajów trzecich Kod Taric HR, IL, LOMB (LOM, Przywóz Wywóz ( S = zawieszenie ) GSP EE D, SM, TR LOMB), MCH (EG, JO, LB, kcyza VT ( K = kontyngent ) SY), MGB (DZ, M, TN), MK, MX, PS, XC, XL, Z

2 (excl /10 Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy oraz przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie kawy : /80 Ekstrakty, esencje lub koncentraty ( TN084 ) EE: 0 LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL: 0; Z: /80 Przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie kawy ( TN084 ) : /80 Przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów kawy : /80 Niezawierające tłuszczu z mleka, białka mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niż 1,5% masy tłuszczu z mleka, 2,5% masy białka mleka, 5% masy sacharozy lub izoglukozy, 5% masy glukozy lub skrobi /80 Pozostałe /80 Pozostałe : /80 Niezawierające tłuszczu z mleka, białka mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niż 1,5% masy tłuszczu z mleka, 2,5% masy białka mleka, 5% masy sacharozy lub izoglukozy, 5% masy glukozy lub skrobi ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); SPGL: 3.1 ( TM547 ) ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); SPGL: ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SPGL: E 1032,L,B, CMER,CM,CO, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PE,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CL,EC, SPGE: 0 + E ; SPGL: E ; UK: 0( ) EE: 0 EE,IS, NO: 0 CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; EE: 0 ; IS, NO: 0 + LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; MX: 4; Z: 8 LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; MX: 4; Z: 8 EG,JO,LOMB,M,MK, PS,XC,XL: 0; DZ,FO,IL, LB,MX,SY,TN,Z: 0 + E /10 Pozostałe : /80 Zawierający 70 % masy lub więcej sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza kg/cukier surowy E 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CMER, CL,CO,EC,PE, SPGE: 0 + E ; SPGL: E ; UK: 0( ); PEK: 0( ); COK: 0( ); CMERK: 0 (excl P)( ); P K: 0( ) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) JO,LOMB,M,MK,PS, XC,XL: 0; DZ,FO,IL,LB, MX,SY,TN,Z: 0 + E ; EGK: 0( )

3 (excl /80 Pozostałe E 1032,L,B, SMCUD: EG,JO,LOMB,M,MK, CMER,CM,CO, PS,XC,XL: 0; DZ,FO,IL, ES,FJ,GE,KR, CUD: 0 + LB,MX,SY,TN,Z: 0 + MD,ME,PE,PG, E ; CH, E SPG,XK,XS: 0; HT); CL,EC, SPGE: 0 + E ; SPGL: E ; LI: 0; IS, NO: 0 + ER ; EE: 0 + UK: 0( ) ER LI) /80 Ekstrakty, esencje i koncentraty herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) i przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie herbaty, lub maté (herbaty paragwajskiej) : /80 Ekstrakty, esencje lub koncentraty ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, CH,EE, LI: 0 LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: 0 SPGE,SPGL,U, XK,XS: 0; CRI: 0 (excl HT) /10 Przetwory : /80 Na bazie ekstraktów, esencji lub koncentratów herbaty, lub maté (herbaty paragwajskiej) : /80 Niezawierające tłuszczu z mleka, białka mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niż 1,5% masy tłuszczu z mleka, 2,5% masy białka mleka, 5% masy sacharozy lub izoglukozy, 5% masy glukozy lub skrobi ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,SPGL,U, XK,XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SWITZ: 0 ( CD500 ) EE: 0 LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: /80 Pozostałe ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, CH,IS,LI, NO: 0 LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: 0 PE,PG,SPG, /80 Pozostałe : /80 Niezawierające tłuszczu z mleka, białka mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niż 1,5% masy tłuszczu z mleka, 2,5% masy białka mleka, 5% masy sacharozy lub izoglukozy, 5% masy glukozy lub skrobi /10 Pozostałe : SPGE,SPGL,U, XK,XS: 0; CRI: 0 (excl HT) E 1032,L,B, CMER,CM,CO, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PE,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CL,EC, SPGE,SPGL: 0 + E ; UK: 0( ) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; EE: 0 ; IS, NO: 0 + EG,JO,LOMB,M,MK, PS,XC,XL: 0; DZ,FO,IL, LB,MX,SY,TN,Z: 0 + E

4 (excl (excl /80 Zawierający 70 % masy lub więcej sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza /80 Pozostałe /80 Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty ( TN084 ) : /10 Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy : /80 Cykoria palona kg/cukier E 1032,L,B,CM, surowy ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CMER, CL,CO,EC,PE, SPGE,SPGL: 0 + E ; UK: 0( ); PEK: 0( ); CO K: 0( ); CMERK: 0 (excl P)( ); P K: 0( ) E 1032,L,B, CMER,CM,CO, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PE,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CL,EC, SPGE,SPGL: 0 + E ; UK: 0( ) ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) EE: 0 JO,LOMB,M,MK,PS, XC,XL: 0; DZ,FO,IL,LB, MX,SY,TN,Z: 0 + E ; EGK: 0( ) EG,JO,LOMB,M,MK, PS,XC,XL: 0; DZ,FO,IL, LB,MX,SY,TN,Z: 0 + E LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; Z: /80 Pozostałe kg SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); SPGL: ,L,B,CM, CO,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, CUD: 0 + PG,SPG,U, 12.7 XK,XS: 0; CRI: 0 (excl HT); kg; CH,LI: SWITZ: 0 ( CD500 ); 0; NO: 0 + CL,EC,SPGE: kg; SPGL: kg; IS: kg; CMER: 8.8 kg kg ; EE: kg EG,IL,JO,LOMB,M, MK,PS,XC,XL: 0; FO, LB,SY,TN,Z: kg /10 Ekstrakty, esencje i koncentraty z cykorii palonej i pozostałych palonych namiastek kawy : /80 Z cykorii palonej ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, EE: 0 LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; Z: SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); SPGL: 9.8 ( TM547 )

5 /80 Pozostałe ,L,B,CM, SMCUD: EG,IL,JO,LOMB,M, 8 kg CO,ES,FJ,GE, MK,PS,XC,XL: 0; DZ, KR,MD,ME,PE, CUD: 0 + FO,LB,SY,TN: PG,SPG,U, 22.7 kg; Z: XK,XS: 0; CRI: 22.7 kg 0 (excl HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); CL,EC,SPGE: 0 kg; CH,LI: 0; IS,NO: kg; CMER: 15.8 kg; kg ; EE: 0 + SPGL: kg kg /80 Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe (z wyłączeniem szczepionek objętych pozycją 3002); gotowe proszki do pieczenia ( TN084 ) ( TN701 ) : /80 Drożdże aktywne : /80 Kultury drożdży : /80 Przeznaczone na pasze FFIMJP ( CD611 ) ,L,B, CMER,CM,CO, EC,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, PG,SPG,SPGE, U,XK,XS: 0; HT); CL,SPGL: /80 Pozostałe FFIMJP ( CD611 ) ,L,B, CMER,CM,CO, EC,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, PG,SPG,SPGE, U,XK,XS: 0; HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); CL, SPGL: 7.4 EE: 0 EE: 0 LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; MX: 3.7; Z: 7.4 LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; MX: 3.7; Z: /10 Drożdże piekarnicze : /80 Suszone FFIMJP ( CD611 ) ,L,B, CMER,CM,CO, EC,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, IS, NO: 0 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; MX: 4.2; Z: 8.5 PG,SPG,SPGE, U,XK,XS: 0; HT); CL,SPGL: /80 Pozostałe FFIMJP ( CD611 ) ,L,B, CMER,CM,CO, EC,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, IS, NO: 0 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; MX: 4.2; Z: /80 Pozostałe : PG,SPG,SPGE, U,XK,XS: 0; HT); CL: 4.2; SPGL: /80 Przeznaczone na pasze FFIMJP ( CD611 ) ,L,B, CMER,CM,CO, EC,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, PG,SPG,SPGE, U,XK,XS: 0; HT); SPGL: 10.2 ( TM547 ); CL: 5.1 EE: 0 LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; Z: 10.2; MX: 5.1

6 /80 Pozostałe FFIMJP ( CD611 ) ,L,B, CMER,CM,CO, LOMB,M,MK,PS,SY, EC,ES,FJ,GE, TN,XC,XL: 0; Z: 10.2; KR,MD,ME,PE, EE: 0 MX: 5.1 PG,SPG,SPGE, U,XK,XS: 0; HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); SPGL: 10.2 ( TM547 ); CL: /80 Drożdże nieaktywne; pozostałe mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe : /10 Drożdże nieaktywne : /80 W tabletkach, kostkach lub w podobnej postaci, lub w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg : /80 Przeznaczone na pasze FFIMJP ( CD611 ) ,L,B, CMER,CM,CO, EC,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, PG,SPG,SPGE, U,XK,XS: 0; HT); CL: 2.4; SPGL: 4.8 EE: 0 ; IS, NO: 4 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; MX: 2.4; Z: /80 Pozostałe FFIMJP ( CD611 ) ,L,B, CMER,CM,CO, EC,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, PG,SPG,SPGE, U,XK,XS: 0; HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); CL: 2.4; SPGL: 4.8 EE: 0 ; IS, NO: 4 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; MX: 2.4; Z: /80 Pozostałe : /80 Przeznaczone na pasze FFIMJP ( CD611 ) ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,SPGL,U, XK,XS: 0; CRI: 0 (excl HT) EE: 0 ; IS, NO: 4 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: /80 Pozostałe FFIMJP ( CD611 ) ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,SPGL,U, XK,XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SWITZ: 0 ( CD500 ) EE: 0 ; IS, NO: 4 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: /80 Pozostałe FFIMJP ( CD611 ) ,CMER, CM,CO,EC,ES, FJ,GE,KR,MD, CUD: 0 LOMB,M: 0 PG,SPG,SPGE, U: 0; CRI: 0 (excl HT)

7 /80 Proszki do pieczenia, gotowe FFIMJP ( CD611 ) ,L,B, CMER,CL,CM, LOMB,M,MK,MX,PS, CO,EC,ES,FJ, SY,TN,XC,XL,Z: 0 EE: 0 PE,PG,SPG, SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); SPGL: 2.1 ( TM547 ) /80 Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda ( TN084 ) ( TN701 ) : /80 Sos sojowy p ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, EE: 0 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: 0 8 SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); SPGL: /80 Ketchup pomidorowy i pozostałe sosy pomidorowe p ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SPGL: 6.7 EE: 0 ; IS, NO: 10 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; Z: /80 Mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda : /80 Mąka i mączka, z gorczycy p ,CMER, CL,CM,CO,EC, ES,FJ,GE,KR, CUD: 0 LOMB,M,MX,SY,TN, Z: /80 Gotowa musztarda : MD,PG,SPG, SPGE,U: 0; HT) /80 Niezawierająca dodatku cukru lub zawierające mniej niż 5% masy dodatku cukru p ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, EE: 0 LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: 0 SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); SPGL: /80 Zawierająca 5% masy lub więcej dodatku cukru p ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); SPGL: 5.5 EE: 0 LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: /80 Pozostałe : /80 Ostry sos z mango, w płynie p ,CMER, CL,CM,CO,EC, ES,FJ,GE,KR, CUD: 0 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MX,SY,TN, XC,XL,Z: 0 8 MD,PG,SPG, SPGE,U: 0; HT)

8 /80 Gorzkie aromatyczne zaprawy o objętościowej mocy alkoholu od 44,2 do 49,2 % obj., zawierające od 1,5 do 6 % masy goryczki, przypraw i różnych składników oraz od 4 do 10 % masy cukru, w pojemnikach o objętości 0,5 litra lub mniejszej CREDM1 ( CD651 ) (1/06); FFIMJP ( CD611 ); p /80 Pozostałe : ES,FJ,GE,KR, MD,PG,SPG, SPGE,U: 0; HT) CH,LI: 0 l alc. CREDM1 ( CD651 ) ,CMER, DZ,EG,FO,IL,JO,LB, 8 100% (1/06) CL,CM,CO,EC, LOMB,M,MX,SY,TN, XC,XL,Z: /80 Zawierające pomidory VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) ( CD624 ); FFIMJP ( CD611 ); p01 LUXEXKP ( CD994 ) ( TM684 ) ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SPGL: 4.2 EE: 0 ; IS, NO: 10 ( TM114 ) DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: /80 Pozostałe VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) ( CD624 ); FFIMJP ( CD611 ); p01 LUXEXKP ( CD994 ) ( TM684 ) ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SPGL: 4.2 EE: 0 ; IS, NO: 6 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: /80 Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane ( TN084 ) ( TN701 ) : /80 Zupy i buliony i preparaty do nich : /80 Zawierające pomidory VETCTR (excl CITESexLLTC D,CH,FO,IS, ( CD371 ); LUXEX LI,NO,SM) p01 ( SK001 ); p04 CN,IL; p06 ( SK006 ) ( SK011 ) ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SPGL: 8 EE: 0 ; IS, NO: 10 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: /80 Pozostałe VETCTR (excl CITESexLLTC D,CH,FO,IS, ( CD371 ); LUXEX LI,NO,SM) p01 ( SK001 ); p04 CN,IL; p06 ( SK006 ) ( SK011 ) ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SPGL: 8 EE: 0 ; IS, NO: 6 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: /80 Złożone przetwory spożywcze, homogenizowane VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) p01 ( SK001 ); p04 CN,IL; p06 ( SK006 ) ( SK011 ) CITESexLLTC ( CD371 ); LUXEX ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SPGL: 9.8 ( TM547 ) EE: 0 LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: /80 Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao ( TN084 ) ( TN701 ) :

9 /80 Niezawierające tłuszczu mleka lub VETCTR (excl ,L,B,CM, EG,IL,JO,LOMB,M, 5 D,CH,FO,IS, kg ES,FJ,GE,KR, MK,PS,XC,XL: 0; DZ, zawierające mniej niż 3 % masy LI,NO,SM) MX MD,ME,PG, CUD: 0 + FO,LB,SY,TN: takich tłuszczów ( CD624 ); FFIMJP kg SPG,U,XK, 20.2 kg MX ( CD611 ); p01; p06 XS: 0; CRI: kg; Z: 5.1 ( SK006 ) ( SK011 ) (excl HT); CL,EC, kg MX kg MX SPGE: kg kg MX kg; CH,LI: kg; 0; IS,NO: SPGL: kg MX kg MX kg; CO: kg; CMER: 6.5 kg ; kg; PE: EE: kg; 20.2 PEK: 0( ) kg MX kg /10 Zawierające tłuszcz mleka : /80 3 % masy lub więcej, ale mniej niż 7 % masy VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) ( CD624 ); FFIMJP ( CD611 ); p01; p06 ( SK006 ) ( SK011 ) kg MX kg 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PG, CUD: 0 + SPG,U,XK, 38.5 XS: 0; CRI: 0 (excl HT); CL,EC, kg MX SPGE: kg MX kg; CH,LI: kg; CO: 0; IS,NO: 4.3 kg; SPGL: kg kg MX MX kg; CMER: 4.9 kg ; kg; PE: EE: kg; PEK: 0( ) kg MX kg EG,IL,JO,LOMB,M, MK,PS,XC,XL: 0; DZ, FO,LB,SY,TN: kg MX kg; Z: kg MX kg /80 7 % masy lub więcej VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) ( CD624 ); FFIMJP ( CD611 ); p01; p06 ( SK006 ) ( SK011 ) kg MX kg 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PG, SPG,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); CL,EC, SPGE: kg MX kg; CO: 3.4 kg; SPGL: kg MX kg; CMER: 4.8 kg; PE: 5 kg; PEK: 0( ) CUD: kg MX kg; CH,LI: 0; IS,NO: kg MX kg ; EE: kg MX kg EG,IL,JO,LOMB,M, MK,PS,XC,XL: 0; DZ, FO,LB,SY,TN: kg MX kg; Z: kg MX kg /80 Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone ( TN084 ) ( TN701 ) :

10 (excl (excl /80 Koncentraty białkowe i teksturowane substancje białkowe : /80 Niezawierające tłuszczu mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawierające mniej niż 1,5 % masy tłuszczu mleka, 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 5 % masy glukozy lub skrobi : /80 Izolat białka sojowego, zawierający 6,6 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8,6 % masy fosforanu wapnia /80 Koncentrat białka sojowego, w postaci sproszkowanej lub stałej, zawierający 65 % lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy białka obliczonej na podstawie suchej masy VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) 30/06); FFIMJP ( CD611 ); p01 VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) 30/06); FFIMJP ( CD611 ); p /80 Pozostałe VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) 30/06); FFIMJP ( CD611 ); p01 LUXEXKP ( CD994 ) ( TM684 ) LUXEXKP ( CD994 ) ( TM684 ) LUXEXKP ( CD994 ) ( TM684 ) /80 Pozostałe : /80 Zawierające więcej niż 1% tłuszczu mleka, 1% innych tłuszczów oraz więcej niż 5% cukrów VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) 30/06); FFIMJP ( CD611 ); p /80 Pozostałe VETCTR (excl /80 Pozostałe : /80 Preparaty alkoholowe złożone, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów l alc. 100% D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) 30/06); FFIMJP ( CD611 ); p01 30/06); CREDM1 ( CD651 ) (1/06); p01 LUXEXKP ( CD994 ) ( TM684 ) LUXEXKP ( CD994 ) ( TM684 ) CREDM1 ( CD651 ) (1/06); CITESex LLTC ( CD371 ); LUXEXKP ( CD994 ) ( TM684 ) ; S: ,L,B, CMER,CL,CM, CO,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, PG,SPG,U, XK,XS: 0; CRI: 0 (excl HT) ; S: ,L,B, CMER,CL,CM, CO,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, PG,SPG,U, XK,XS: 0; CRI: 0 (excl HT) ,L,B, CMER,CL,CM, CO,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, PG,SPG,U, XK,XS: 0; CRI: 0 (excl HT) E 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PE,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CL: 0 + E ; CO: 0 + ; UK: 0( ) MIN 1 EUR/% vol/hl E 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PE,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); CL: 0 + E ; CO: 0 + ; UK: 0( ) EE: 12.4 EE: 12.4 EE: 12.4 CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) CUD: 0 + E ; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) 1032,L,B, CMER,CM,CO, EC,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, EE: 16.8 PG,SPG,SPGE, MIN 0.97 U,XK,XS: 0; EUR/% vol/hl (excl HT); CL: 12.1; LI) SPGL: 12.1 ( TM547 ) ; TR CUQ: ; TR CUQ: LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; Z: 12.8 ( TM114 ) LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; Z: 12.8 ( TM114 ) LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; Z: 12.8 ( TM114 ) EG,IL,JO,LB,LOMB, M,MK,PS,XC,XL: 0; DZ,FO,SY,TN: 0 + E EG,IL,JO,LB,LOMB, M,MK,PS,XC,XL: 0; DZ,FO,SY,TN: 0 + E EG,IL,JO,LB,LOMB, M,MK,PS,TN,XC,XL: 0; Z: /10 romatyzowane lub barwione syropy cukrowe :

11 /80 Syropy izoglukozowe(x110001) 30/06); CITESimp ( CD370 ); FFIMJP ( CD611 ); p /10 Pozostałe : /80 Syrop laktozowy CITESexLLTC ( CD371 ); LUXEX 30/06); CITESimp ( CD370 ); FFIMJP ( CD611 ); p /80 Syrop glukozowy i z maltodekstryny(rex03) CITESexLLTC ( CD371 ); LUXEX 30/06); CITESimp ( CD370 ); FFIMJP ( CD611 ); p /80 Pozostałe(X110001) : /80 Zawierający 70 % masy lub więcej sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza 30/06); CITESimp SPXLLTC ( CD021 ) ( CD548 ); CITESexLLTC ( CD371 ); LUXEX ( CD370 ); FFIMJP ( CD611 ); p /80 Pozostałe 30/06); CITESimp SPXLLTC ( CD021 ) ( CD548 ); CITESexLLTC ( CD371 ); LUXEX ( CD370 ); FFIMJP ( CD611 ); p /10 Pozostałe : /80 Niezawierające tłuszczu mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawierające mniej niż 1,5 % masy tłuszczu mleka, 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 5 % masy glukozy lub skrobi : CITESexLLTC ,L,B,CM, EG,IL,JO,LB,LOMB, ( CD371 ); LUXEX kg/net mas ES,FJ,GE,KR, 0; CH,LI: 0 M,MK,PS: 0 MD,ME,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CMER: 24.4 kg/net mas; U K: 0( ); PE K: 0( ) kg U: 0; 1032,L, B,CM,ES,FJ, PE,PG,SPG, XK,XS: 0 ( CD020 ); HT) ( CD020 ); CO: 8.7 kg ( CD020 ); CMER: 8 kg ( CD020 ) kg/net/%sacchar kg/net/%sacchar kg 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PE,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CMER: 11.4 kg; CO: 12.5 kg; UK: 0( ) CMER: 0.2 kg/net/%sacchar.; 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); UK: 0( ); PEK: 0( ) CMER: 0.2 kg/net/%sacchar.; 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); UK: 0( ); PEK: 0( ) 0 ( CD020 ); CH: 0; LI: 0 ( CD020 ) 0; CH,LI: 0 0; CH,LI: 0 0; CH,LI: 0 ( CD020 ) M: 0; EG,IL,JO,LB, LOMB,MK,PS,Z: 0 ( CD020 ); MX: 0 kg ( CD020 ) EG,IL,JO,LB,LOMB, M,MK,PS: 0 IL,JO,LB,LOMB,M, MK,PS: 0; EGK: 0( ) EG,IL,JO,LB,LOMB, M,MK,PS: 0

12 (excl /80 Hydrolizaty białek i autolizaty VETCTR (excl CITESexLLTC ,L,B, DZ,EG,FO,IL,JO,LB, ( drożdży CD371 ); LUXEX CMER,CM,CO, LOMB,M,MK,MX,PS, EC,ES,FJ,GE, SY,TN,XC,XL,Z: /80 Preparat zawierający: więcej niż 30 % masy, ale nie więcej niż 35 % masy wyciągu z lukrecji, więcej niż 65 % masy, ale nie więcej niż 70 % masy tricaprilinu, znormalizowany do 3 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 4 % masy glabrydyny D,CH,FO,GL, IS,LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM SEL ( CD603 ); p01 VETCTR (excl D,CH,FO,GL, IS,LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM CITESexLLTC ( CD371 ); LUXEX SEL ( CD603 ); p /80 Pozostałe VETCTR (excl CITESexLLTC D,CH,FO,GL, ( CD371 ); LUXEX IS,LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM SEL ( CD603 ); p /80 Pozostałe : /10 Zawierające 26% masy lub więcej tłuszczu z mleka : KR,MD,ME,PE, PG,SPG,SPGE, U,XK,XS: 0; HT); CL: 8.9; SPGL: 8.9 ( TM547 ) ; S: ,L,B, CMER,CM,CO, EC,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, PG,SPG,SPGE, U,XK,XS: 0; HT); CL: 8.9; SPGL: 8.9 ( TM547 ) ,L,B, CMER,CM,CO, EC,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, PG,SPG,SPGE, U,XK,XS: 0; HT); CL: 8.9; SPGL: 8.9 ( TM547 ) EE: 0 ; IS, NO: 6 EE: 0 ; IS, NO: 6 EE: 0 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: 0 LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: /20 W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniejszej : /80 W rodzaju stosowanych do produkcji napojów, zawierające 70 % masy lub więcej sacharozy/izoglukozy kg/cukier surowy VETCTR (excl CITESexLLTC D,CH,FO,IS, ( CD371 ); LUXEX LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM p E ; USK: 0 + E ( ) ( CD475 ) (30/06); USK: 0 + E (1/07); K: 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CMER, CO,EC,PE, SPGE: 0 + E ; CL,SPGL: E ; UK: 0( ); PEK: 0( ); CO K: 0( ); CMERK: 0 (excl P)( ); P K: 0( ) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) ; TR CUQ: IL,JO,LB,LOMB,M, MK,PS,XC,XL: 0; DZ, FO,SY,TN: 0 + E ; Z: E ; EGK: 0( ) /10 Pozostałe :

13 (excl (excl (excl (excl /80 Pozostałe kg/cukier surowy /10 Pozostałe : D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM p01 VETCTR (excl CITESexLLTC D,CH,FO,IS, ( CD371 ); LUXEX LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM p E ; USK: 0 + E ( ) ( CD475 ) (30/06); USK: 0 + E (1/07); K: E ; USK: 0 + E ( ) ( CD475 ) (30/06); USK: 0 + E (1/07); K: /80 Zawierające mniej niż VETCTR (excl CITESexLLTC 1032,L,B, ; TR ( 70 % masy cukru CD371 ); LUXEX CMER,CM,CO, CUQ: ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PE,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); EC,SPGE: 0 + E ; CL, SPGL: E ; UK: 0( ) 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CMER, CO,EC,PE, SPGE: 0 + E ; CL,SPGL: E ; UK: 0( ); PEK: 0( ); CO K: 0( ); CMERK: 0 (excl P)( ); P K: 0( ) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) ; TR CUQ: EG,IL,JO,LB,LOMB, M,MK,PS,XC,XL: 0; DZ,FO,SY,TN: 0 + E ; Z: E EG,IL,JO,LB,LOMB, M,MK,PS,XC,XL: 0; DZ,FO,SY,TN: 0 + E ; Z: E /80 W rodzaju stosowanych do produkcji napojów, zawierające 70 % masy lub więcej sacharozy/izoglukozy kg/cukier surowy VETCTR (excl CITESexLLTC D,CH,FO,IS, ( CD371 ); LUXEX LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM p E ; USK: 0 + E ( ) ( CD475 ) (30/06); USK: 0 + E (1/07); K: 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CMER, CO,EC,PE, SPGE: 0 + E ; CL,SPGL: E ; UK: 0( ); PEK: 0( ); CO K: 0( ); CMERK: 0 (excl P)( ); P K: 0( ) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; EE: 0 + LI) ; IS,NO: 6 + ; TR CUQ: IL,JO,LB,LOMB,M, MK,PS,XC,XL: 0; DZ, FO,SY,TN: 0 + E ; Z: E ; EGK: 0( ) /10 Pozostałe : /80 Zawierające mniej niż 70 % masy cukru VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM CITESexLLTC ( CD371 ); LUXEX p E ; USK: 0 + E ( ) ( CD475 ) (30/06); USK: 0 + E (1/07); K: 1032,L,B, CMER,CM,CO, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PE,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); EC,SPGE: 0 + E ; CL, SPGL: E ; UK: 0( ) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; EE: 0 + LI) ; IS,NO: 6 + ; TR CUQ: EG,IL,JO,LB,LOMB, M,MK,PS,XC,XL: 0; DZ,FO,SY,TN: 0 + E ; Z: E

14 (excl (excl (excl /10 Pozostałe : D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM p E ; USK: 0 + E ( ) ( CD475 ) (30/06); USK: 0 + E (1/07); K: /80 Pozostałe kg/cukier VETCTR (excl CITESexLLTC 1032,L,B,CM, ; TR surowy ( CD371 ); LUXEX ES,FJ,GE,KR, CUQ: MD,ME,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CMER, CO,EC,PE, SPGE: 0 + E ; CL,SPGL: E ; UK: 0( ); PEK: 0( ); CO K: 0( ); CMERK: 0 (excl P)( ); P K: 0( ) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; EE: 0 + LI) ; IS,NO: 6 + EG,IL,JO,LB,LOMB, M,MK,PS,XC,XL: 0; DZ,FO,SY,TN: 0 + E ; Z: E /20 Zawierające mniej niż 70% masy sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) : /80 zawierające 60% masy lub więcej sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM CITESexLLTC ( CD371 ); LUXEX p E ; USK: 0 + E ( ) ( CD475 ) (30/06); USK: 0 + E (1/07); K: 1032,L,B, CMER,CM,CO, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PE,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); EC,SPGE: 0 + E ; CL, SPGL: E ; UK: 0( ) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) ; TR CUQ: EG,JO,LB,LOMB,M, MK,PS,XC,XL: 0; DZ, FO,IL,SY,TN: 0 + E ; Z: E /10 Pozostałe : /80 Preparat w postaci proszku, zawierający: 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy maltodekstryny pochodzącej z pszenicy, 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy serwatki (serum mleka), 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy rafinowanego, bielonego i deodoryzowanego oraz nieuwodornionego oleju słonecznikowego, 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy mieszanego dojrzałego suszonego rozpyłowo sera, 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy maślanki oraz 0,1 % lub więcej, ale nie więcej niż 10 % kazeinianu sodu, fosforanu dwusodowego, kwasu mlekowego VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM CITESexLLTC ( CD371 ); LUXEX p E ; S: 0; USK: 0 + E (30/06); USK: 0 + E ( ) ( CD475 ) (1/07); K: 1032,L,B, CMER,CM,CO, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PE,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); EC,SPGE: 0 + E ; CL, SPGL: E ; UK: 0( ) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) ; TR CUQ: EG,IL,JO,LB,LOMB, M,MK,PS,XC,XL: 0; DZ,FO,SY,TN: 0 + E ; Z: E

15 (excl (excl (excl /10 Pozostałe : D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM p E ; USK: 0 + E ( ) ( CD475 ) (30/06); USK: 0 + E (1/07); K: /80 Pozostałe VETCTR (excl CITESexLLTC 1032,L,B, ; TR ( CD371 ); LUXEX CMER,CM,CO, CUQ: ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PE,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); EC,SPGE: 0 + E ; CL, SPGL: E ; UK: 0( ) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) EG,IL,JO,LB,LOMB, M,MK,PS,XC,XL: 0; DZ,FO,SY,TN: 0 + E ; Z: E /80 W rodzaju stosowanych do produkcji napojów, zawierające 70 % masy lub więcej sacharozy/izoglukozy kg/cukier surowy /80 Pozostałe kg/cukier surowy VETCTR (excl CITESexLLTC D,CH,FO,IS, ( CD371 ); LUXEX LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM p01 VETCTR (excl CITESexLLTC D,CH,FO,IS, ( CD371 ); LUXEX LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM p E ; USK: 0 + E ( ) ( CD475 ) (30/06); USK: 0 + E (1/07); K: E ; USK: 0 + E ( ) ( CD475 ) (30/06); USK: 0 + E (1/07); K: 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CMER, CO,EC,PE, SPGE: 0 + E ; CL,SPGL: E ; UK: 0( ); PEK: 0( ); CO K: 0( ); CMERK: 0 (excl P)( ); P K: 0( ) 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CMER, CO,EC,PE, SPGE: 0 + E ; CL,SPGL: E ; UK: 0( ); PEK: 0( ); CO K: 0( ); CMERK: 0 (excl P)( ); P K: 0( ) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) ; TR CUQ: ; TR CUQ: JO,LB,LOMB,M,MK, PS,XC,XL: 0; DZ,FO,IL, SY,TN: 0 + E ; Z: E ; EGK: 0( ) EG,JO,LB,LOMB,M, MK,PS,XC,XL: 0; DZ, FO,IL,SY,TN: 0 + E ; Z: E ( CD020 ) Wprowadzenie do swobodnego obrotu jest uwarunkowane przedstawieniem pozwolenia na przywóz "GRIM", wystawionego zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 376/2008 (Dz.U. L 114). ( CD021 ) Wywóz jest uwarunkowany przedstawieniem pozwolenia na wywóz lub świadectwa o wcześniejszym ustaleniu refundacji "GREX", wystawionego zgodnie z Rozp. (WE) nr 376/2008 (Dz.U. L 114). Zastosowanie ulgi celnej lub obniżonego cła podlega odrębnemu wnioskowi składanemu przez zgłaszającego w rubryce 44 "Informacje dodatkowe/przedstawione dokumenty/świadectwa i zezwolenia" jednolitego dokumentu administracyjnego (SD) ( CD370 ) Jeżeli wyrób jest wymieniony w liście załączonej do Rozporządzenia (WE) nr 338/97 z późniejszymi zmianami, autoryzacja przywozu (importu) musi być przedstawiona. ( CD371 ) Jeżeli wyrób jest wymieniony w liście załączonej do Rozporządzenia (WE) nr 338/97 z późniejszymi zmianami, autoryzacja wywozu (eksportu) musi być przedstawiona. ( CD475 ) Zakwalifikowanie się do skorzystania z tego kontyngentu jest uzależnione od przedstawienia świadectwa pochodzenia wystawionego przez właściwy organ Stanów Zjednoczonych meryki zgodnie z art rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. ( CD500 ) Stosowanie tej preferencji uzależnia się od przedstawienia dowodu pochodzenia stwierdzającego wspólnotowe pochodzenie towarów, w kontekście umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską. ( CD548 ) Wywóz podlega obowiązkowi przedstawienia świadectwa o wcześniejszym ustaleniu refundacji GREX, wydawanego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 376/2008 (Dz.U. L 114). Pozwolenie na wywóz nie jest wymagane w przypadku wywozu nieprzekraczającego ilości ustalonych w części II załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 514/2008, Dz. U. L 150. ( CD603 ) Produkty z fok mogą być wprowadzane do obrotu jedynie wówczas, gdy towarzyszy im świadectwo lub pisemne oświadczenie o przywozie udowadniające gdzie te produkty zostały nabyte Rozporządzenie Komisji (UE) nr 737/2010, (Dz.U. L 216). ( CD611 ) Dopuszczenie do swobodnego obrotu jest możliwe pod warunkiem przedłożenia Wspólnotowego dokumentu wejścia (CED) lub Wspólnotowego świadectwa weterynaryjnego dla wwozu i przewozu

16 16 16 (CVED) lub ich odpowiedników w formie elektronicznej należycie wypełnionych przez właściwe organy po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych kontroli i po udostępnieniu znanych pozytywnych wyników kontroli bezpośrednich, o ile takie kontrole są wymagane. Nie dotyczy produktów, które opuściły Japonię przed 28 marca 2011 r. Przepis przejściowy (rtykuł 16, Roz. 322/2014): Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 3 produkty można przywozić do Unii, jeżeli spełnione są następujące warunki: a) są one zgodne z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 996/2012; i b) opuściły Japonię przed 1 kwietnia 2014 r. lub opuściły Japonię 1 kwietnia 2014 r. i później, ale przed dniem 1 maja 2014 r. i towarzyszy im oświadczenie zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 996/2012, które to oświadczenie zostało wydane przed dniem 1 kwietnia 2014 r. ( CD624 ) Przywóz jest dozwolony po dokonaniu kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego oraz predstawieniu świadectwa weterynaryjnego CVED wydanego zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 136/2004 (Dz.U. L 21) ( CD626 ) Przywożone towary pochodzenia zwierzęcego mogą być wyłączone z warunku przeprowadzenia kontroli weterynaryjnej na podstawie art. 6 decycji 2007/275/WE (Dz.U. L 116) ( CD651 ) Deklaracja w ramach tego kodu towarów jest dopuszczalna tylko, jeśli przestrzegane są wartości progowe (waga netto/uzupełniająca jednostka miary lub wartość/waga netto lub wartość/ uzupełniająca jednostka miary). Należy sprawdzić odpowiednie wartości i w razie potrzeby je skorygować. W przeciwnym wypadku należy zadeklarować inny kod towarów. ( CD672 ) Import środków spożywczych zawierających lub składających się z liści "betel" ("'Piper betle") wysłanych z Bangladeszu jest zabroniony. ( CD673 ) Import środków spożywczych zawierających lub składających się z liści "betel" ("'Piper betle") pochodzących z Bangladeszu jest zabroniony. ( CD994 ) Jeżeli deklarowany towar jest wymieniony w przypisie dołączonym do niniejszego środka pozwolenie przywozu (wywozu) powinno być przedstawione. ( SK001 ) Dokumentem potwierdzającym dokonanie granicznej kontroli sanitarnej jest: 1) świadectwo jakości zdrowotnej środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, albo 2) świadectwo przydatności do produkcji substancji pomagających w przetwarzaniu; Granicznej kontroli sanitarnej nie podlegają: towary objęte procedurą tranzytu z krajów trzecich przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do krajów trzecich lub do innego państwa członkowskiego o ile przewóz odbywa się w szczelnych środkach transportu spełniających wymagania sanitarne, zabezpieczonych przed ich niekontrolowanym otwarciem zgodnie z przepisami prawa celnego; towary wprowadzane na obszar celny Wspólnoty w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli w państwie tym poddane zostały granicznej kontroli sanitarnej. Ponadto, z granicznej kontroli sanitarnej zwolnione są towary przywożone z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.Informacja dodatkowa: Granicznej kontroli sanitarnej podlegają również towary wprowadzone na terytorium Wspólnoty Europejskiej przez przejście graniczne leżące na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa będącego członkiem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFT) stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i niepoddane w tym państwie granicznej kontroli sanitarnej, obejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej procedurą celną, z którą wiąże się dopuszczenie do obrotu. ( SK006 ) Warunkiem objęcia towarów procedurą dopuszczenia do obrotu albo procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych jest dołączenie do zgłoszenia celnego protokołu kontroli jakości handlowej artykułów rolnospożywczych przywożonych z zagranicy lub świadectwa jakości handlowej potwierdzającego spełnianie wymagań w tym zakresie, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577). ( SK008 ) Minimalna ilość podlegająca kontroli jakości handlowej 0,5 tony ( SK011 ) Minimalna ilość podlegająca kontroli jakości handlowej 1 tona ( TM114 ) Stawka celna dla krajów trzecich jest taka sama lub bardziej korzystna. ( TM547 ) Zastosowanie art. 7.3 Rozporządzenia (WE) nr 978/20012 (Dz.U. nr L 303). ( TM684 ) Towary z wykazu towarów luksusowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 329/2007 (Dz.U. L 88). ( TM824 ) Za cukier surowy jakości standardowej uważa się cukier, z którego uzysk cukru białego wynosi 92%. ( TN084 ) Do towarów sprowadzanych z Japonii musi być dołączony Wspólnotowy dokument wejścia (CED) lub Wspólnotowe świadectwo weterynaryjne dla wwozu i przewozu (CVED) zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 322/2014 (Dz.U. L 95). Nie dotyczy towarów, które były wysłane z Japonii przed 28 marca 2011 r. ( TN701 ) Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 692/2014 (Dz.U. L183, str. 9) zabrania się przywozu do Unii Europejskiej towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola. Zakaz nie ma zastosowania do: a) realizacji do dnia 26 września 2014 r. umów handlowych zawartych przed dniem 25 czerwca 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do realizacji takich umów, pod warunkiem że osoby fizyczne lub prawne, jednostki lub organy chcące realizować daną umowę zgłosiły co najmniej 10 dni roboczych wcześniej dane działania lub transakcje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę; b) towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, które udostępniono organom Ukrainy do zbadania, w odniesieniu do których sprawdzono zgodność z warunkami umożliwiającymi przyznanie preferencyjnego pochodzenia i dla których zostało wydane świadectwo pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 978/2012 i rozporządzeniem (UE) nr 374/2014 lub zgodnie z układem o stowarzyszeniu UEUkraina. Kod Taric Kraj pochodzenia Kod dodatkowy Opis ( Firmy/Środki ) 2103 K086 Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda z wyłączeniem środków

17 17 17 spożywczych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego niebędące dozwolonymi substancjami dodatkowymi: p01 ( SK001 ) 2104 CN Z008 Zakaz nie dotyczy towarów klasyfikowanych do kodu, z wyjątkiem przetworów i wyrobów mięsnych składających się z mięsa drobiowego lub je zawierających.: p CN Z148 W drodze odstępstwa od ust. 1 decyzji 2008/640/WE państwa członkowskie zezwalają na przywóz wyrobów mięsnych składających się z mięsa drobiowego lub zawierających takie mięso, pod warunkiem, że mięso takie poddano jednemu ze specyficznych procesów obróbki określonych w pkt B, C lub D części 4 załącznika II do decyzji 2007/777/WE.: p IL Z140 Produkty wyprodukowane przed dniem 2 kwietnia 2008 r. i pochodzące z obszaru IL2, wyznaczonego w tabeli w art. 2 decyzji 2008/161/WE: p IL Z141 W drodze odstępstwa od art. 3 lit. b) decyzji 2008/161/WE państwa członkowskie zezwalają na przywóz produktów, o których mowa w art. 3 lit. b) pkt (i), (ii) oraz (iii), otrzymanych z ptaków poddanych ubojowi lub upolowanych przed dniem 12 grudnia 2007 r. W świadectwach weterynaryjnych/dokumentach handlowych towarzyszących przesyłkom tych produktów umieszcza się następującą adnotację, dostosowując ją w zależności od gatunku: Świeże mięso/mięso mielone/mechanicznie odkostnione mięso drobiowe, z ptaków bezgrzebieniowych, z dzikiego ptactwa utrzymywanego przez człowieka lub z dzikiego ptactwa łownego () lub wyroby mięsne/produkty mięsne składające się z mięsa drobiowego, z ptaków bezgrzebieniowych, z dzikiego ptactwa utrzymywanego przez człowieka lub dzikiego ptactwa łownego, lub je zawierające () lub surowa karma dla zwierząt domowych oraz nieprzetworzone surowce paszowe zawierające jakiekolwiek części drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, dzikiego ptactwa utrzymywanego przez człowieka lub dzikiego ptactwa łownego () otrzymane z ptaków poddanych ubojowi lub upolowanych przed dniem 12 grudnia 2007 r., zgodnie z art. 4 decyzji Komisji 2008/161/WE. () Niepotrzebne skreślić..: p IL Z142 W drodze odstępstwa od art. 3 lit. b) pkt (ii) decyzji 2008/161/WE państwa członkowskie zezwalają na przywóz produktów mięsnych składających się z mięsa drobiowego, z ptaków bezgrzebieniowych, dzikiego ptactwa utrzymywanego przez człowieka lub dzikiego ptactwa łownego lub je zawierających, pod warunkiem, że te produkty mięsne zostały poddane przynajmniej jednej ze szczególnych metod obróbki określonych w lit. B, C lub D w części 4 załącznika II do decyzji Komisji 2007/777/WE. Szczególną obróbkę zastosowaną zgodnie z akapitem pierwszym art.5 decyzji poświadcza się poprzez dodanie następującej adnotacji: a) w pkt II.1.1, kolumna B, poświadczenia zdrowia zwierząt w świadectwie zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III do decyzji 2007/777/WE: Produkty mięsne poddane obróbce zgodnie z decyzją Komisji 2008/161/WE ; b) w pkt I.28, kolumna Rodzaj obróbki, świadectwa weterynaryjnego do celów przewozu i/lub składowania, sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku IV do decyzji 2007/777/WE: Produkty mięsne poddane obróbce zgodnie z decyzją Komisji 2008/161/WE.: p IL Z144 Zakaz nie dotyczy towarów klasyfikowanych do kodu, z wyjątkiem mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z lub zawierających mięso, o których mowa w pkt (i) decyzji 2008/161/WE lub je zawierających: p K087 Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao z wyłączeniem środków spożywczych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego niebędące dozwolonymi substancjami dodatkowymi: p01 ( SK001 ) 2106 K088 Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone z wyłączeniem środków spożywczych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego niebędące dozwolonymi substancjami dodatkowymi: p01 ( SK001 ) 2106 V071 Środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki ZUBER : V094 Tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy) oraz wyroby seropodobne (analogi serów) nadające się do spożycia przez ludzi: V004 Produkty o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %: V999 Pozostałe: V004 Produkty o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %: V999 Pozostałe: V004 Produkty o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %: V999 Pozostałe: V004 Produkty o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %: V999 Pozostałe: V004 Produkty o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %: V999 Pozostałe: V004 Produkty o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %: V999 Pozostałe: 8

18 V004 Produkty o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %: V999 Pozostałe: V004 Produkty o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %: V999 Pozostałe: 5 ( SK001 ) Dokumentem potwierdzającym dokonanie granicznej kontroli sanitarnej jest: 1) świadectwo jakości zdrowotnej środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, albo 2) świadectwo przydatności do produkcji substancji pomagających w przetwarzaniu; Granicznej kontroli sanitarnej nie podlegają: towary objęte procedurą tranzytu z krajów trzecich przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do krajów trzecich lub do innego państwa członkowskiego o ile przewóz odbywa się w szczelnych środkach transportu spełniających wymagania sanitarne, zabezpieczonych przed ich niekontrolowanym otwarciem zgodnie z przepisami prawa celnego; towary wprowadzane na obszar celny Wspólnoty w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli w państwie tym poddane zostały granicznej kontroli sanitarnej. Ponadto, z granicznej kontroli sanitarnej zwolnione są towary przywożone z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.Informacja dodatkowa: Granicznej kontroli sanitarnej podlegają również towary wprowadzone na terytorium Wspólnoty Europejskiej przez przejście graniczne leżące na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa będącego członkiem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFT) stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i niepoddane w tym państwie granicznej kontroli sanitarnej, obejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej procedurą celną, z którą wiąże się dopuszczenie do obrotu.

DZIAŁ 9 KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY

DZIAŁ 9 KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY 1 1 Uwagi 1. Mieszanki produktów objętych pozycjami od 0904 do 0910 są klasyfikowane następująco: DZIŁ 9 KW, HERBT, MTÉ (HERBT PRGWJSK) I PRZYPRWY (a) mieszanki z dwóch lub większej ilości produktów objętych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 23 POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOWA PASZA DLA ZWIERZĄT

DZIAŁ 23 POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOWA PASZA DLA ZWIERZĄT 1 1 Uwaga DZIŁ 23 POZOSTŁOŚCI I ODPDY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOW PSZ DL ZWIERZĄT 1. Pozycja 2309 włącza produkty stosowane do żywienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, otrzymane

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 23 POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOWA PASZA DLA ZWIERZĄT

DZIAŁ 23 POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOWA PASZA DLA ZWIERZĄT 1 1 Uwaga DZIŁ 23 POZOSTŁOŚCI I ODPDY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOW PSZ DL ZWIERZĄT 1. Pozycja 2309 włącza produkty stosowane do żywienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, otrzymane

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 9 KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY

DZIAŁ 9 KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY 1 1 Uwagi 1. Mieszanki produktów objętych pozycjami od 94 do 91 są klasyfikowane następująco: DZIAŁ 9 KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY (a) mieszanki z dwóch lub większej ilości produktów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 21 RÓśNE PRZETWORY SPOśYWCZE

DZIAŁ 21 RÓśNE PRZETWORY SPOśYWCZE 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: a) mieszanek warzywnych objętych pozycją 0712; b) namiastek kawy palonej zawierających kawę w kaŝdej proporcji pozycja 0901); c) herbaty aromatyzowanej pozycja

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 35 SUBSTANCJE BIAŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWANE; KLEJE; ENZYMY

DZIAŁ 35 SUBSTANCJE BIAŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWANE; KLEJE; ENZYMY 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: (a) drożdży (pozycja 2102); DZIŁ 35 SUBSTNCJE BIŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWNE; KLEJE; ENZYMY (b) frakcji krwi (innych niż albumina surowicza nieprzygotowana do celów

Bardziej szczegółowo

Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych. importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02

Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych. importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02 Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych nie objętych zakazem importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02 2 Szczegółowy wykaz z kodami celnymi Z działu 2 - MIĘSO I PODROBY JADALNE 0204 - Mięso z owiec lub

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 9 KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY

DZIAŁ 9 KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY 1 1 Uwagi 1. Mieszanki produktów objętych pozycjami od 0904 do 0910 są klasyfikowane następująco: DZIŁ 9 KW, HERBT, MTÉ (HERBT PRGWJSK) I PRZYPRWY (a) mieszanki z dwóch lub większej ilości produktów objętych

Bardziej szczegółowo

Dział 1. ZWIERZĘTA śywe

Dział 1. ZWIERZĘTA śywe 1 1 Dział 1 ZWIERZĘT śywe Uwaga 1) Niniejszy dział obejmuje wszystkie zwierzęta Ŝywe, z wyjątkiem: a) ryb i skorupiaków, mięczaków i pozostałych bezkręgowców wodnych, objętych pozycją 0301, 0306 lub 0307;

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 23 POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO; GOTOWA PASZA DLA ZWIERZĄT

DZIAŁ 23 POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO; GOTOWA PASZA DLA ZWIERZĄT 1 1 Uwaga DZIŁ 23 POZOSTŁOŚCI I ODPDY PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO; GOTOW PSZ DL ZWIERZĄT 1. Pozycja 2309 włącza produkty stosowane do Ŝywienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, otrzymane

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 11 PRODUKTY PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO; SŁÓD; SKROBIE; INULINA; GLUTEN PSZENNY

DZIAŁ 11 PRODUKTY PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO; SŁÓD; SKROBIE; INULINA; GLUTEN PSZENNY 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: DZIAŁ 11 PRODUKTY PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO; SŁÓD; SKROBIE; INULINA; GLUTEN PSZENNY (a) palonego słodu stanowiącego namiastkę kawy (pozycja 0901 lub 2101); (b) przetworzonej

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5a 5b 6 7 8 9 10 11 12 13. Stawki celne obniżone ( S = zawieszenie, K = kontyngent, P = plafon ) Podatki Stawki celne dla.

1 2 3 4 5a 5b 6 7 8 9 10 11 12 13. Stawki celne obniżone ( S = zawieszenie, K = kontyngent, P = plafon ) Podatki Stawki celne dla. 1 1 DZIŁ 42 RTYKUŁY ZE SKÓRY WYPRWIONEJ; WYROBY SIODLRSKIE I RYMRSKIE; RTYKUŁY PODRÓŻNE, TOREBKI I PODOBNE POJEMNIKI; RTYKUŁY Z JELIT ZWIERZĘCYCH (INNYCH NIŻ JELIT JEDWBNIKÓW) Uwagi 1. W niniejszym dziale

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

Ptasia grypa Ptaki objęte rozporządzeniem 139/2013, (UE) 139/2013 (z późniejszymi zmianami)

Ptasia grypa Ptaki objęte rozporządzeniem 139/2013, (UE) 139/2013 (z późniejszymi zmianami) Data sporządzenia: 20.01.2014 r. Kraj, z którego Powód zakazu Przedmiot zakazu Akt prawny przywóz jest zabroniony 1. Państwa członkowskie OIE objęte zakresem kompetencji komisji regionalnych OIE. Ptasia

Bardziej szczegółowo

Produkty złożone. Control checks at border inspection posts. 11-14 maja 2013 Monachium

Produkty złożone. Control checks at border inspection posts. 11-14 maja 2013 Monachium Produkty złożone Control checks at border inspection posts 11-14 maja 2013 Monachium Produkty złożone produkt złożony : środek spożywczy przeznaczony do spożycia przez ludzi, zawierający zarówno przetworzone

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 19.12.2015 L 333/89 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2405 z dnia 18 grudnia 2015 r. otwierające kontyngenty taryfowe UE na produkty rolne pochodzące z Ukrainy i ustalające sposób zarządzania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 23 POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOWA PASZA DLA ZWIERZĄT

DZIAŁ 23 POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOWA PASZA DLA ZWIERZĄT 1 1 Uwaga DZIŁ 23 POZOSTŁOŚCI I ODPDY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOW PSZ DL ZWIERZĄT 1. Pozycja 2309 włącza produkty stosowane do żywienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, otrzymane

Bardziej szczegółowo

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x Kod dokumentu Nazwa dokumentu Uwagi Archiwizacja przez organ celny (wymagana) L001 Pozwolenie na przywóz AGRIM 001 Pozwolenie na wywóz AGRE N823 Karta T5 3DK1 Wniosek WPR1 7P01 I004 002 7P22 7P16 przepisów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 13 SZELAK; GUMY, ŻYWICE ORAZ POZOSTAŁE SOKI I EKSTRAKTY ROŚLINNE

DZIAŁ 13 SZELAK; GUMY, ŻYWICE ORAZ POZOSTAŁE SOKI I EKSTRAKTY ROŚLINNE 1 1 Uwaga 1. Pozycja 1302 dotyczą, między innymi, ekstraktów z lukrecji, złocienia, chmielu, aloesu i opium. Pozycja nie dotyczy: DZIAŁ 13 SZELAK; GUMY, ŻYWICE ORAZ POZOSTAŁE SOKI I EKSTRAKTY ROŚLINNE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 22 NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET

DZIAŁ 22 NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: DZIAŁ 22 NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET (a) produktów z niniejszego działu (innych niż produkty objęte pozycją 2209) przygotowanych do ceów kuinarnych,

Bardziej szczegółowo

BIOMASA aspekty importu spoza rynku wspólnotowego

BIOMASA aspekty importu spoza rynku wspólnotowego spoza rynku wspólnotowego Import towarów Każdy towar importowany z krajów spoza Unii Europejskiej musi zostać dopuszczony do swobodnego obrotu. W tym celu należy przedstawić towar w urzędzie celnym i złożyć

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 4 PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE

DZIAŁ 4 PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE 1 1 DZIAŁ 4 PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE Uwagi 1. WyraŜenie mleko oznacza mleko pełnotłuste oraz

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 11.3.2014 r. COM(2014) 166 final ANNEX 2 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary

Bardziej szczegółowo

Graniczna kontrola sanitarna - zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Warszawa, 29 października 2014 r.

Graniczna kontrola sanitarna - zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Warszawa, 29 października 2014 r. Graniczna kontrola sanitarna - zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Warszawa, 29 października 2014 r. 1 Państwowa Inspekcja Sanitarna - kompetencje Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej działają na

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 95 ZABAWKI, GRY I PRZYBORY SPORTOWE; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA

DZIAŁ 95 ZABAWKI, GRY I PRZYBORY SPORTOWE; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: (a) świeczek (pozycja 3406); (b) ogni sztucznych lub pozostałych artykułów pirotechnicznych, objętych pozycją 3604; DZIŁ 95 ZBWKI, GRY I PRZYBORY SPORTOWE; ICH

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 27.1.2009 KOM(2009) 18 wersja ostateczna 2009/0002 (ACC) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania i zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE G ÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII. z dnia 25 stycznia 2001 r.

OBWIESZCZENIE G ÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII. z dnia 25 stycznia 2001 r. Monitor Polski Nr 4 127 Poz. 83 83 OBWIESZCZENIE G ÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie rejestrów paƒstw, z których mo e byç przywo one i przewo one przez terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lipca 2006 r. Dz.U.06.128.900 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 28.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/71 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 300/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 605/2010 ustanawiające warunki dotyczące

Bardziej szczegółowo

... pieczątka oferenta PAKIET NR 3 FORMULARZ CENOWY. Wartość brutto. jednostkę miary. VAT w %

... pieczątka oferenta PAKIET NR 3 FORMULARZ CENOWY. Wartość brutto. jednostkę miary. VAT w % ... pieczątka oferenta PAKIET NR 3 FORMULARZ CENOWY owoce i warzywa i podobne produkty 15330000-1 Lp Kod CPV Nazwa produktu Jednostka miary Ilość 1 15613100-9 Kasza jęczmienna op 1kg 0 2 15613100-9 Kasza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR L 16/46 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.1.2005 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 79/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYMAGAŃ, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ŚRODKI SPOŻYWCZE STOSOWANE W RAMACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W JEDNOSTKACH SYSTEMU OŚWIATY 1

WYKAZ WYMAGAŃ, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ŚRODKI SPOŻYWCZE STOSOWANE W RAMACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W JEDNOSTKACH SYSTEMU OŚWIATY 1 WYKAZ WYMAGAŃ, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ŚRODKI SPOŻYWCZE STOSOWANE W RAMACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W JEDNOSTKACH SYSTEMU OŚWIATY 1 W żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży w jednostkach systemu

Bardziej szczegółowo

... (11 CD' ::J ::J 7\ C ~ Q) ~ C N. UE EfTA. Stawki celne obnitone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla. Stawki celne pref.

... (11 CD' ::J ::J 7\ C ~ Q) ~ C N. UE EfTA. Stawki celne obnitone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla. Stawki celne pref. KodP Wyszczególnienie miary autonomiczne konwencyjne ().ł()j I 2 3 4 5 6 7 Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna. jogun, kefir i Inne sfennentowane lub zakwaszone mleko I śmietana, nawet zaeę5zczone

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.1.2016 L 8/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/24 z dnia 8 stycznia 2016 r. wprowadzające specjalne warunki dotyczące przywozu orzeszków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA przedstawiane w ISZTAR/TARIC

WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA przedstawiane w ISZTAR/TARIC P O M O C WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA przedstawiane w ISZTAR/TARIC Opracowanie: Departament Polityki Celnej Wydział Środków Taryfowych we współpracy z Wydziałem Integracji Systemu Taryfowego na podstawie

Bardziej szczegółowo

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze spis treści 3 Wstęp... 8 1. Żywność 1.1. Podstawowe definicje związane z żywnością... 9 1.2. Klasyfikacja żywności... 11 2. Przechowywanie i utrwalanie żywności 2.1. Zasady przechowywania żywności... 13

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo dotyczące żywienia w placówkach oświatowych

Nowe prawo dotyczące żywienia w placówkach oświatowych Nowe prawo dotyczące żywienia w placówkach oświatowych Żywienie dzieci i młodzieży w świetle przepisów ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2015 r. Akty prawne 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania

Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania Klaudyna Terlicka, Principal Regulatory Advisor 21 Październik 2011 Innovation Nutrition Regulatory Safety Sensory Leatherhead Food Research 1919 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 74, poz. 444. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) L 156/2 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/949 z dnia 19 czerwca 2015 r. zatwierdzające przedwywozowe kontrole niektórych rodzajów żywności przeprowadzane przez niektóre państwa

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5a 5b 6 7 8 9 10 11 12 13. Stawki celne obniżone ( S = zawieszenie, K = kontyngent, P = plafon ) Ograniczenia Stawki celne dla krajów trzecich

1 2 3 4 5a 5b 6 7 8 9 10 11 12 13. Stawki celne obniżone ( S = zawieszenie, K = kontyngent, P = plafon ) Ograniczenia Stawki celne dla krajów trzecich 1 1 DZIŁ 86 LOKOMOTYWY POJZDÓW SZYNOWYCH, TBOR SZYNOWY I JEGO CZĘŚCI; OSPRZĘT I ELEMENTY TORÓW KOLEJOWYCH LUB TRMWJOWYCH, I ICH CZĘŚCI; KOMUNIKCYJNE URZĄDZENI SYGNLIZCYJNE WSZELKICH TYPÓW, MECHNICZNE (WŁĄCZJĄC

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 24 kwietnia 2014 r. Nazwa i adres NUSCANA

Bardziej szczegółowo

Eksport polskich artykułów spożywczych do Kanady (dane statystyczne). 2015-11-18 21:47:45

Eksport polskich artykułów spożywczych do Kanady (dane statystyczne). 2015-11-18 21:47:45 Eksport polskich artykułów spożywczych do Kanady (dane statystyczne). 2015-11-18 21:47:45 2 Według kanadyjskich danych statystycznych w 2012 r. polski eksport produktów rolno-spożywczych do Kanady osiągnął

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia na dostawę karmy dla psów i kotów, mieszanek nasiennych, pasz granulowanych, gammarusa i pęczków ulistnionych gałęzi do

Przedmiot zamówienia na dostawę karmy dla psów i kotów, mieszanek nasiennych, pasz granulowanych, gammarusa i pęczków ulistnionych gałęzi do Przedmiot zamówienia na dostawę karmy dla psów i kotów, mieszanek nasiennych, pasz granulowanych, gammarusa i pęczków ulistnionych gałęzi do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża w Gdańsku. 1 ZADANIE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 82 NARZĘDZIA, PRZYBORY, NOŻE, ŁYŻKI, WIDELCE I POZOSTAŁE SZTUĆCE Z METALI NIESZLACHETNYCH; ICH CZĘŚCI Z METALI NIESZLACHETNYCH

DZIAŁ 82 NARZĘDZIA, PRZYBORY, NOŻE, ŁYŻKI, WIDELCE I POZOSTAŁE SZTUĆCE Z METALI NIESZLACHETNYCH; ICH CZĘŚCI Z METALI NIESZLACHETNYCH 1 1 DZIŁ 82 NRZĘDZI, PRZYBORY, NOŻE, ŁYŻKI, WIDELCE I POZOSTŁE SZTUĆCE Z METLI NIESZLCHETNYCH; ICH CZĘŚCI Z METLI NIESZLCHETNYCH Uwagi 1. Oprócz lamp lutowniczych, przenośnych kuźni, ściernic z ramami,

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż wyrobów spożywczych z zawartością alkoholu

Sprzedaż wyrobów spożywczych z zawartością alkoholu Sprzedaż wyrobów spożywczych z zawartością alkoholu Wyroby akcyzowe Do wyrobów akcyzowych należą m. in.: napoje alkoholowe (art. 2 ust.1 pkt ustawy z dnia 6.12.2008 r. Dz.U. z 2014, Poz 752): -alkohol

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 11 PRODUKTY PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO; SŁÓD; SKROBIE; INULINA; GLUTEN PSZENNY

DZIAŁ 11 PRODUKTY PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO; SŁÓD; SKROBIE; INULINA; GLUTEN PSZENNY 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: DZIAŁ 11 PRODUKTY PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO; SŁÓD; SKROBIE; INULINA; GLUTEN PSZENNY (a) palonego słodu stanowiącego namiastkę kawy (pozycja 0901 lub 2101); (b) przetworzonej

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 31.10.2014 L 313/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1150/2014 z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 374/2014

Bardziej szczegółowo

Informacja dla importerów dotycząca granicznej kontroli sanitarnej sprawowanej przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu

Informacja dla importerów dotycząca granicznej kontroli sanitarnej sprawowanej przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu Informacja dla importerów dotycząca granicznej kontroli sanitarnej sprawowanej przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Elblągu sprawuje

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 27 PALIWA MINERALNE, OLEJE MINERALNE I PRODUKTY ICH DESTYLACJI; SUBSTANCJE BITUMICZNE; WOSKI MINERALNE

DZIAŁ 27 PALIWA MINERALNE, OLEJE MINERALNE I PRODUKTY ICH DESTYLACJI; SUBSTANCJE BITUMICZNE; WOSKI MINERALNE 1 1 Uwagi DZIŁ 27 PLIW MINERLNE, OLEJE MINERLNE I PRODUKTY ICH DESTYLCJI; SUBSTNCJE BITUMICZNE; WOSKI MINERLNE 1. Niniejszy dział nie obejmuje: (a) odrębnych chemicznie zdefiniowanych związków organicznych,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 81 POZOSTAŁE METALE NIESZLACHETNE; CERMETALE; ARTYKUŁY Z TYCH MATERIAŁÓW

DZIAŁ 81 POZOSTAŁE METALE NIESZLACHETNE; CERMETALE; ARTYKUŁY Z TYCH MATERIAŁÓW 1 1 Uwaga do podpozycji DZIŁ 81 POZOSTŁE METLE NIESZLCHETNE; CERMETLE; RTYKUŁY Z TYCH MTERIŁÓW 1. W niniejszym dziale ma zastosowanie uwaga 1 do działu 74, uwzględniając istniejące różnice, definiująca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 33/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2.2.2013 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 91/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. ustanawiające szczególne warunki mające zastosowanie do przywozu

Bardziej szczegółowo

Zasady znakowania piwa na podstawie przepisów rozporządzenia 1169/2011

Zasady znakowania piwa na podstawie przepisów rozporządzenia 1169/2011 Zasady znakowania piwa na podstawie przepisów rozporządzenia 1169/2011? Dorota Balińska-Hajduk Biuro Kontroli Jakości Handlowej Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY WSPÓLNY KOMITET EOG

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY WSPÓLNY KOMITET EOG L 342/30 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.11.2004 EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY WSPÓLNY KOMITET EOG DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 138/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca protokół

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 26.6.2015 L 161/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1005 z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów ołowiu w niektórych środkach

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE!

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! Według ostatecznych danych (GUS) w 2013 roku wartość polskiego eksportu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej Dz.U.2011.272.1612 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2011 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2013 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2013 r. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2013 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 95 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2014 roku

Zarządzenie nr 95 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2014 roku DO-0130/95/2014 Zarządzenie nr 95 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2014 roku w sprawie: wprowadzenia Procedury składania zamówień w przypadku zakupu zwierząt niezharmonizowanych oraz

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

RRW-26 Sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych. za miesiąc. 2012 r.

RRW-26 Sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych. za miesiąc. 2012 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, ul. Wspólna 30, 00-930 WARSZAWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RRW-26 Sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych Portal sprawozdawczy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 30 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE

DZIAŁ 30 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: DZIŁ 30 PRODUKTY FRMCEUTYCZNE (a) żywności lub napojów (takich jak odżywki dietetyczne, odżywki dla diabetyków lub odżywki wzbogacone, suplementy diety, napoje

Bardziej szczegółowo

2-11/2014 Załącznik Nr 6 do SIWZ

2-11/2014 Załącznik Nr 6 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na: Sukcesywny zakup i dostawę artykułów spożywczych: Wyroby mleczarskie dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 w Białymstoku I. Dane dotyczące wykonawcy:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 907

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 907 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 907 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 1 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 907 Kod

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 314/5 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1063/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2 TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2 Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Przetwórstwo mięsne 1.1. Mięso jako surowiec do przetwórstwa 1.2. Ubój zwierząt

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 22 NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET

DZIAŁ 22 NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: DZIAŁ 22 NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET (a) produktów z niniejszego działu (innych niż produkty objęte pozycją 2209) przygotowanych do celów kulinarnych,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.1.2016 L 3/5 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/6 z dnia 5 stycznia 2016 r. wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Zalecenie DECYZJA RADY

ZAŁĄCZNIK. Zalecenie DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.4.2015 r. COM(2015) 182 final ANNEX 1 PART 3/3 ZAŁĄCZNIK Zalecenie DECYZJA RADY zatwierdzająca zawarcie przez Komisję Europejską, w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii

Bardziej szczegółowo

Lista kategorii produktów przyjętych na Targi SIAL

Lista kategorii produktów przyjętych na Targi SIAL Załącznik 7 do Regulaminu Lista kategorii produktów przyjętych na Targi SIAL Proszę zaznaczyć produkty, które chcą Państwo wystawiać w czasie trwania Targów a) Półprodukty żywnościowe i składniki (pakowane

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marta Jeruszka-Bielak Wszechnica żywieniowa Warszawa, 21 października 2015 r.

dr inż. Marta Jeruszka-Bielak Wszechnica żywieniowa Warszawa, 21 października 2015 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące żywienia w stołówkach i asortymentu w sklepikach szkolnych szansą na poprawę sposobu żywienia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży. dr inż. Marta Jeruszka-Bielak

Bardziej szczegółowo

Fosfor w żywności i żywieniu

Fosfor w żywności i żywieniu Wydział Nauk o Żywności SGGW Fosfor w żywności i żywieniu Prof. dr hab. Mirosław Słowiński Zakład Technologii Mięsa Wydział Nauk o Żywności Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE E etykietowanie pasz

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE E etykietowanie pasz Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE E etykietowanie pasz PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... Data inspekcji.. Godzina rozpoczęcia inspekcji.. Godzina zakończenia inspekcji. Kontrolą objęto

Bardziej szczegółowo

Eksport, import, handel paszami i uppz, w tym wywóz do Unii Celnej. Jachranka, maj 2012 roku

Eksport, import, handel paszami i uppz, w tym wywóz do Unii Celnej. Jachranka, maj 2012 roku Eksport, import, handel paszami i uppz, w tym wywóz do Unii Celnej Jachranka, maj 2012 roku Export do państw trzecich (innych niżunia Celna) pasz oraz uppz, innych niżpap Export do państw trzecich (innych

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE) 23.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/65 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2011 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów

Bardziej szczegółowo

Wymagania przy eksporcie produktów pochodzenia zwierzęcego do krajów Unii Celnej. Iwona Zawinowska Warszawa, dn. 7 grudnia 2012 r.

Wymagania przy eksporcie produktów pochodzenia zwierzęcego do krajów Unii Celnej. Iwona Zawinowska Warszawa, dn. 7 grudnia 2012 r. Wymagania przy eksporcie produktów pochodzenia zwierzęcego do krajów Unii Celnej Iwona Zawinowska Warszawa, dn. 7 grudnia 2012 r. 1 Przepisy dotyczące towarów podlegających weterynaryjnej kontroli: Przepisy

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE ROBOCZE (oryginał dokumentu w języku angielskim) KOMITET KODEKSU CELNEGO Sekcja Procedur Specjalnych

TŁUMACZENIE ROBOCZE (oryginał dokumentu w języku angielskim) KOMITET KODEKSU CELNEGO Sekcja Procedur Specjalnych KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka celna, Prawodawstwo, Taryfa Celna Prawo celne Ref. Ares(2014)3397137-14/10/2014 Bruksela, 06 października 2014r. TAXUD/A2/SPE/MRe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 898. Art. 1. Ustawa określa zadania i właściwość organów i jednostek

Bardziej szczegółowo

składane -0; AIRWO: -0 A MILIM-KP ( CD995 ) QX-ALLTC ( CD333 ) ( DU099 ) ( DU100 ) ( DU023 ) ( DU096 ) ( DU105 ) ( DU106 ) ( DU101 ) ( DU102 )

składane -0; AIRWO: -0 A MILIM-KP ( CD995 ) QX-ALLTC ( CD333 ) ( DU099 ) ( DU100 ) ( DU023 ) ( DU096 ) ( DU105 ) ( DU106 ) ( DU101 ) ( DU102 ) 1 1 Uwagi DZIŁ 49 KSIĄŻKI, GZETY, OBRZKI I POZOSTŁE WYROBY PRZEMYSŁU POLIGRFICZNEGO, DRUKOWNE; MNUSKRYPTY, MSZYNOPISY I PLNY 1. Niniejszy dział nie obejmuje: (a) fotograficznych negatywów lub pozytywów

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2015 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2015 r. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2015 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii

Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii Wytwarzanie mięsa i produktów mięsnych w zakładach o małej zdolności produkcyjnej, krajowe regulacje obowiązujące w Polsce, kontrola i przejrzystość łańcucha produkcyjnego Janusz Związek Główny Lekarz

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 1992R1536 PL 20.06.1992 000.002 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 1536/92 z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 61 ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, DZIANE

DZIAŁ 61 ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, DZIANE 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział dotyczy wyłącznie artykułów gotowych dzianych. 2. Niniejszy dział nie obejmuje: (a) towarów objętych pozycją 6212; (b) odzieży używanej lub pozostałych artykułów używanych,

Bardziej szczegółowo

22.12.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 338/83

22.12.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 338/83 22.12.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 338/83 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR. 2076/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004,

Bardziej szczegółowo

Żywność: Prawo UE: 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

Żywność: Prawo UE: 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych Żywność: Prawo UE: 1.Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2014 ROKU (dane ostateczne)

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2014 ROKU (dane ostateczne) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Departament Rynków Rolnych Warszawa, 05.08.2015r. POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2014 ROKU (dane ostateczne) Według danych (GUS) w 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

Poznań, 01.04.2014 r. OFERTA NA BADANIA. Lp. Nazwa produktu Badana cecha Metoda badawcza 1 2 3 4 1. Koncentraty spożywcze:

Poznań, 01.04.2014 r. OFERTA NA BADANIA. Lp. Nazwa produktu Badana cecha Metoda badawcza 1 2 3 4 1. Koncentraty spożywcze: Poznań, 01.04.2014 r. OFERTA NA BADANIA Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Zakład Technologii Koncentratów Spożywczych w Poznaniu Lp. Nazwa produktu Badana

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 25 SÓL; SIARKA; ZIEMIE I KAMIENIE; MATERIAŁY GIPSOWE, WAPNO I CEMENT

DZIAŁ 25 SÓL; SIARKA; ZIEMIE I KAMIENIE; MATERIAŁY GIPSOWE, WAPNO I CEMENT 1 1 Uwagi DZIŁ 25 SÓL; SIRK; ZIEMIE I KMIENIE; MTERIŁY GIPSOWE, WPNO I CEMENT 1. Jeżeli z kontekstu lub uwagi 4 do niniejszego działu nie wynika inaczej, pozycje tego działu obejmują tylko produkty, które

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 26.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 86/7 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 286/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie środków przejściowych przyjmowanych w odniesieniu do handlu produktami

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-17/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy

AE/ZP-27-17/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy AE/ZP-27-17/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy Cena brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 737/90. z dnia 22 marca 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 737/90. z dnia 22 marca 1990 r. Dz.U.UE.L.90.82.1 Dz.U.UE-sp.11-17-78 ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 737/90 z dnia 22 marca 1990 r. w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z państw trzecich w następstwie

Bardziej szczegółowo

Metoda badawcza/ dokumenty odniesienia. Pracownia Chemiczna Żywności i Żywienia

Metoda badawcza/ dokumenty odniesienia. Pracownia Chemiczna Żywności i Żywienia Pracownia Chemiczna Żywności i Żywienia Metale 1. arsen Wydawnictwa Metodyczne PZH - 2005 metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) 0,01 5,00 mg/kg w zakresie 0,02 5,00

Bardziej szczegółowo

Rola poszczególnych składników pokarmowych

Rola poszczególnych składników pokarmowych Zdrowy styl życia Rola poszczególnych składników pokarmowych 1. Białka Pełnią w organizmie funkcję budulcową. Są składnikiem wszystkich tkanek oraz kości. 2. Tłuszcze Pełnią w organizmie funkcję energetyczną.

Bardziej szczegółowo