DZIAŁ 21 RÓŻNE PRZETWORY SPOŻYWCZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ 21 RÓŻNE PRZETWORY SPOŻYWCZE"

Transkrypt

1 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: (a) mieszanek warzywnych objętych pozycją 0712; (b) namiastek kawy palonej zawierających kawę w każdej proporcji (pozycja 0901); (c) herbaty aromatyzowanej (pozycja 0902); (d) przypraw lub pozostałych produktów, objętych pozycjami od 0904 do 0910; DZIŁ 21 RÓŻNE PRZETWORY SPOŻYWCZE (e) przetworów spożywczych innych niż produkty opisane w pozycji 2103 lub 2104, zawierających więcej niż 20 % masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub dowolnych ich kombinacji (dział 16); (f) drożdży pakowanych jako lek lub innych produktów objętych pozycjami 3003 lub 3004; (g) preparatów enzymatycznych objętych pozycją Ekstrakty namiastek, o których mowa powyżej w uwadze 1 b), klasyfikowane są do pozycji W pozycji 2104 wyrażenie złożone przetwory spożywcze homogenizowane oznacza dokładnie zhomogenizowaną mieszaninę dwóch lub więcej podstawowych składników, takich jak: mięso, ryby, warzywa, owoce lub orzechy, pakowaną do sprzedaży detalicznej jako żywność dla niemowląt lub do celów dietetycznych, w opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 250 g masy. Stosując tę definicję, nie bierze się pod uwagę małych ilości dowolnych składników, które mogą zostać dodane do mieszaniny jako przyprawy, konserwanty lub do innych celów. Takie przetwory mogą zawierać niewielkie ilości widocznych kawałków składników. Uwagi dodatkowe 1. W podpozycjach i określenie skrobia obejmuje także produkty rozkładu skrobi. 2. W podpozycji złożone preparaty alkoholowe, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów oznaczają takie preparaty, które posiadają objętościową moc alkoholu większą niż 0,5 % obj. 3. W podpozycji izoglukoza oznacza produkt uzyskany z glukozy lub jej polimerów, o zawartości w stanie suchym co najmniej 10 % masy fruktozy. W celu ustalenia cła odpowiedniego dla produktów objętych podpozycją , zawartość suchej masy jest oznaczana zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 951/ W celu ustanowienia cła odpowiedniego dla produktów objętych podpozycją , zawartość sacharozy, włączając inne cukry wyrażone jako sacharoza, określa się zgodnie z metodą ustanowioną w art. 42 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 951/ Pozostałe przetwory spożywcze przedstawiane w odmierzonych dawkach, takich jak kapsułki, tabletki, pastylki lub pigułki, i które są przeznaczone dostosowania jako suplementy diety należy klasyfikować do pozycji 2106, o ile nie są gdzie indziej wymienione lub włączone. 6. Przetwory na bazie kawy, herbaty lub maté (herbata paragwajska) lub ekstraktów, esencji lub koncentratów z nich, o zawartości cukru 97 % masy lub wyższej w przeliczeniu na suchą masę są wyłączone z klasyfikacji do pozycji 2101 i co do zasady należy je klasyfikować do działu 17. Charakter tych produktów nie jest już wyznaczany przez kawę, herbatę lub maté (herbata paragwajska) lub ekstrakty, esencje i koncentraty z nich. Kod CN Kod Jednostka Opis Taric miary /80 RÓŻNE PRZETWORY SPOŻYWCZE /80 Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej); cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty ( TN701 ) : Ograniczenia Stawki celne obniżone ( S = zawieszenie, K = kontyngent, P = plafon ) Podatki Stawki celne dla BH (L, B, YU), FO, krajów trzecich Kod Taric HR, IL, LOMB (LOM, Przywóz Wywóz ( S = zawieszenie ) GSP EE D, SM, TR LOMB), MCH (EG, JO, LB, kcyza VT ( K = kontyngent ) SY), MGB (DZ, M, TN), MK, MX, PS, XC, XL, Z

2 (excl /10 Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy oraz przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie kawy : /80 Ekstrakty, esencje lub koncentraty ( TN084 ) EE: 0 LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL: 0; Z: /80 Przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie kawy ( TN084 ) : /80 Przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów kawy : /80 Niezawierające tłuszczu z mleka, białka mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niż 1,5% masy tłuszczu z mleka, 2,5% masy białka mleka, 5% masy sacharozy lub izoglukozy, 5% masy glukozy lub skrobi /80 Pozostałe /80 Pozostałe : /80 Niezawierające tłuszczu z mleka, białka mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niż 1,5% masy tłuszczu z mleka, 2,5% masy białka mleka, 5% masy sacharozy lub izoglukozy, 5% masy glukozy lub skrobi ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); SPGL: 3.1 ( TM547 ) ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); SPGL: ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SPGL: E 1032,L,B, CMER,CM,CO, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PE,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CL,EC, SPGE: 0 + E ; SPGL: E ; UK: 0( ) EE: 0 EE,IS, NO: 0 CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; EE: 0 ; IS, NO: 0 + LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; MX: 4; Z: 8 LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; MX: 4; Z: 8 EG,JO,LOMB,M,MK, PS,XC,XL: 0; DZ,FO,IL, LB,MX,SY,TN,Z: 0 + E /10 Pozostałe : /80 Zawierający 70 % masy lub więcej sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza kg/cukier surowy E 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CMER, CL,CO,EC,PE, SPGE: 0 + E ; SPGL: E ; UK: 0( ); PEK: 0( ); COK: 0( ); CMERK: 0 (excl P)( ); P K: 0( ) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) JO,LOMB,M,MK,PS, XC,XL: 0; DZ,FO,IL,LB, MX,SY,TN,Z: 0 + E ; EGK: 0( )

3 (excl /80 Pozostałe E 1032,L,B, SMCUD: EG,JO,LOMB,M,MK, CMER,CM,CO, PS,XC,XL: 0; DZ,FO,IL, ES,FJ,GE,KR, CUD: 0 + LB,MX,SY,TN,Z: 0 + MD,ME,PE,PG, E ; CH, E SPG,XK,XS: 0; HT); CL,EC, SPGE: 0 + E ; SPGL: E ; LI: 0; IS, NO: 0 + ER ; EE: 0 + UK: 0( ) ER LI) /80 Ekstrakty, esencje i koncentraty herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) i przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie herbaty, lub maté (herbaty paragwajskiej) : /80 Ekstrakty, esencje lub koncentraty ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, CH,EE, LI: 0 LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: 0 SPGE,SPGL,U, XK,XS: 0; CRI: 0 (excl HT) /10 Przetwory : /80 Na bazie ekstraktów, esencji lub koncentratów herbaty, lub maté (herbaty paragwajskiej) : /80 Niezawierające tłuszczu z mleka, białka mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niż 1,5% masy tłuszczu z mleka, 2,5% masy białka mleka, 5% masy sacharozy lub izoglukozy, 5% masy glukozy lub skrobi ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,SPGL,U, XK,XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SWITZ: 0 ( CD500 ) EE: 0 LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: /80 Pozostałe ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, CH,IS,LI, NO: 0 LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: 0 PE,PG,SPG, /80 Pozostałe : /80 Niezawierające tłuszczu z mleka, białka mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niż 1,5% masy tłuszczu z mleka, 2,5% masy białka mleka, 5% masy sacharozy lub izoglukozy, 5% masy glukozy lub skrobi /10 Pozostałe : SPGE,SPGL,U, XK,XS: 0; CRI: 0 (excl HT) E 1032,L,B, CMER,CM,CO, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PE,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CL,EC, SPGE,SPGL: 0 + E ; UK: 0( ) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; EE: 0 ; IS, NO: 0 + EG,JO,LOMB,M,MK, PS,XC,XL: 0; DZ,FO,IL, LB,MX,SY,TN,Z: 0 + E

4 (excl (excl /80 Zawierający 70 % masy lub więcej sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza /80 Pozostałe /80 Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty ( TN084 ) : /10 Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy : /80 Cykoria palona kg/cukier E 1032,L,B,CM, surowy ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CMER, CL,CO,EC,PE, SPGE,SPGL: 0 + E ; UK: 0( ); PEK: 0( ); CO K: 0( ); CMERK: 0 (excl P)( ); P K: 0( ) E 1032,L,B, CMER,CM,CO, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PE,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CL,EC, SPGE,SPGL: 0 + E ; UK: 0( ) ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) EE: 0 JO,LOMB,M,MK,PS, XC,XL: 0; DZ,FO,IL,LB, MX,SY,TN,Z: 0 + E ; EGK: 0( ) EG,JO,LOMB,M,MK, PS,XC,XL: 0; DZ,FO,IL, LB,MX,SY,TN,Z: 0 + E LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; Z: /80 Pozostałe kg SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); SPGL: ,L,B,CM, CO,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, CUD: 0 + PG,SPG,U, 12.7 XK,XS: 0; CRI: 0 (excl HT); kg; CH,LI: SWITZ: 0 ( CD500 ); 0; NO: 0 + CL,EC,SPGE: kg; SPGL: kg; IS: kg; CMER: 8.8 kg kg ; EE: kg EG,IL,JO,LOMB,M, MK,PS,XC,XL: 0; FO, LB,SY,TN,Z: kg /10 Ekstrakty, esencje i koncentraty z cykorii palonej i pozostałych palonych namiastek kawy : /80 Z cykorii palonej ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, EE: 0 LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; Z: SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); SPGL: 9.8 ( TM547 )

5 /80 Pozostałe ,L,B,CM, SMCUD: EG,IL,JO,LOMB,M, 8 kg CO,ES,FJ,GE, MK,PS,XC,XL: 0; DZ, KR,MD,ME,PE, CUD: 0 + FO,LB,SY,TN: PG,SPG,U, 22.7 kg; Z: XK,XS: 0; CRI: 22.7 kg 0 (excl HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); CL,EC,SPGE: 0 kg; CH,LI: 0; IS,NO: kg; CMER: 15.8 kg; kg ; EE: 0 + SPGL: kg kg /80 Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe (z wyłączeniem szczepionek objętych pozycją 3002); gotowe proszki do pieczenia ( TN084 ) ( TN701 ) : /80 Drożdże aktywne : /80 Kultury drożdży : /80 Przeznaczone na pasze FFIMJP ( CD611 ) ,L,B, CMER,CM,CO, EC,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, PG,SPG,SPGE, U,XK,XS: 0; HT); CL,SPGL: /80 Pozostałe FFIMJP ( CD611 ) ,L,B, CMER,CM,CO, EC,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, PG,SPG,SPGE, U,XK,XS: 0; HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); CL, SPGL: 7.4 EE: 0 EE: 0 LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; MX: 3.7; Z: 7.4 LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; MX: 3.7; Z: /10 Drożdże piekarnicze : /80 Suszone FFIMJP ( CD611 ) ,L,B, CMER,CM,CO, EC,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, IS, NO: 0 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; MX: 4.2; Z: 8.5 PG,SPG,SPGE, U,XK,XS: 0; HT); CL,SPGL: /80 Pozostałe FFIMJP ( CD611 ) ,L,B, CMER,CM,CO, EC,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, IS, NO: 0 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; MX: 4.2; Z: /80 Pozostałe : PG,SPG,SPGE, U,XK,XS: 0; HT); CL: 4.2; SPGL: /80 Przeznaczone na pasze FFIMJP ( CD611 ) ,L,B, CMER,CM,CO, EC,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, PG,SPG,SPGE, U,XK,XS: 0; HT); SPGL: 10.2 ( TM547 ); CL: 5.1 EE: 0 LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; Z: 10.2; MX: 5.1

6 /80 Pozostałe FFIMJP ( CD611 ) ,L,B, CMER,CM,CO, LOMB,M,MK,PS,SY, EC,ES,FJ,GE, TN,XC,XL: 0; Z: 10.2; KR,MD,ME,PE, EE: 0 MX: 5.1 PG,SPG,SPGE, U,XK,XS: 0; HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); SPGL: 10.2 ( TM547 ); CL: /80 Drożdże nieaktywne; pozostałe mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe : /10 Drożdże nieaktywne : /80 W tabletkach, kostkach lub w podobnej postaci, lub w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg : /80 Przeznaczone na pasze FFIMJP ( CD611 ) ,L,B, CMER,CM,CO, EC,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, PG,SPG,SPGE, U,XK,XS: 0; HT); CL: 2.4; SPGL: 4.8 EE: 0 ; IS, NO: 4 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; MX: 2.4; Z: /80 Pozostałe FFIMJP ( CD611 ) ,L,B, CMER,CM,CO, EC,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, PG,SPG,SPGE, U,XK,XS: 0; HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); CL: 2.4; SPGL: 4.8 EE: 0 ; IS, NO: 4 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; MX: 2.4; Z: /80 Pozostałe : /80 Przeznaczone na pasze FFIMJP ( CD611 ) ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,SPGL,U, XK,XS: 0; CRI: 0 (excl HT) EE: 0 ; IS, NO: 4 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: /80 Pozostałe FFIMJP ( CD611 ) ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,SPGL,U, XK,XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SWITZ: 0 ( CD500 ) EE: 0 ; IS, NO: 4 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: /80 Pozostałe FFIMJP ( CD611 ) ,CMER, CM,CO,EC,ES, FJ,GE,KR,MD, CUD: 0 LOMB,M: 0 PG,SPG,SPGE, U: 0; CRI: 0 (excl HT)

7 /80 Proszki do pieczenia, gotowe FFIMJP ( CD611 ) ,L,B, CMER,CL,CM, LOMB,M,MK,MX,PS, CO,EC,ES,FJ, SY,TN,XC,XL,Z: 0 EE: 0 PE,PG,SPG, SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); SPGL: 2.1 ( TM547 ) /80 Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda ( TN084 ) ( TN701 ) : /80 Sos sojowy p ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, EE: 0 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: 0 8 SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); SPGL: /80 Ketchup pomidorowy i pozostałe sosy pomidorowe p ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SPGL: 6.7 EE: 0 ; IS, NO: 10 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; Z: /80 Mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda : /80 Mąka i mączka, z gorczycy p ,CMER, CL,CM,CO,EC, ES,FJ,GE,KR, CUD: 0 LOMB,M,MX,SY,TN, Z: /80 Gotowa musztarda : MD,PG,SPG, SPGE,U: 0; HT) /80 Niezawierająca dodatku cukru lub zawierające mniej niż 5% masy dodatku cukru p ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, EE: 0 LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: 0 SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); SPGL: /80 Zawierająca 5% masy lub więcej dodatku cukru p ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); SPGL: 5.5 EE: 0 LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: /80 Pozostałe : /80 Ostry sos z mango, w płynie p ,CMER, CL,CM,CO,EC, ES,FJ,GE,KR, CUD: 0 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MX,SY,TN, XC,XL,Z: 0 8 MD,PG,SPG, SPGE,U: 0; HT)

8 /80 Gorzkie aromatyczne zaprawy o objętościowej mocy alkoholu od 44,2 do 49,2 % obj., zawierające od 1,5 do 6 % masy goryczki, przypraw i różnych składników oraz od 4 do 10 % masy cukru, w pojemnikach o objętości 0,5 litra lub mniejszej CREDM1 ( CD651 ) (1/06); FFIMJP ( CD611 ); p /80 Pozostałe : ES,FJ,GE,KR, MD,PG,SPG, SPGE,U: 0; HT) CH,LI: 0 l alc. CREDM1 ( CD651 ) ,CMER, DZ,EG,FO,IL,JO,LB, 8 100% (1/06) CL,CM,CO,EC, LOMB,M,MX,SY,TN, XC,XL,Z: /80 Zawierające pomidory VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) ( CD624 ); FFIMJP ( CD611 ); p01 LUXEXKP ( CD994 ) ( TM684 ) ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SPGL: 4.2 EE: 0 ; IS, NO: 10 ( TM114 ) DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: /80 Pozostałe VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) ( CD624 ); FFIMJP ( CD611 ); p01 LUXEXKP ( CD994 ) ( TM684 ) ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SPGL: 4.2 EE: 0 ; IS, NO: 6 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: /80 Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane ( TN084 ) ( TN701 ) : /80 Zupy i buliony i preparaty do nich : /80 Zawierające pomidory VETCTR (excl CITESexLLTC D,CH,FO,IS, ( CD371 ); LUXEX LI,NO,SM) p01 ( SK001 ); p04 CN,IL; p06 ( SK006 ) ( SK011 ) ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SPGL: 8 EE: 0 ; IS, NO: 10 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: /80 Pozostałe VETCTR (excl CITESexLLTC D,CH,FO,IS, ( CD371 ); LUXEX LI,NO,SM) p01 ( SK001 ); p04 CN,IL; p06 ( SK006 ) ( SK011 ) ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SPGL: 8 EE: 0 ; IS, NO: 6 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: /80 Złożone przetwory spożywcze, homogenizowane VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) p01 ( SK001 ); p04 CN,IL; p06 ( SK006 ) ( SK011 ) CITESexLLTC ( CD371 ); LUXEX ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SPGL: 9.8 ( TM547 ) EE: 0 LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: /80 Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao ( TN084 ) ( TN701 ) :

9 /80 Niezawierające tłuszczu mleka lub VETCTR (excl ,L,B,CM, EG,IL,JO,LOMB,M, 5 D,CH,FO,IS, kg ES,FJ,GE,KR, MK,PS,XC,XL: 0; DZ, zawierające mniej niż 3 % masy LI,NO,SM) MX MD,ME,PG, CUD: 0 + FO,LB,SY,TN: takich tłuszczów ( CD624 ); FFIMJP kg SPG,U,XK, 20.2 kg MX ( CD611 ); p01; p06 XS: 0; CRI: kg; Z: 5.1 ( SK006 ) ( SK011 ) (excl HT); CL,EC, kg MX kg MX SPGE: kg kg MX kg; CH,LI: kg; 0; IS,NO: SPGL: kg MX kg MX kg; CO: kg; CMER: 6.5 kg ; kg; PE: EE: kg; 20.2 PEK: 0( ) kg MX kg /10 Zawierające tłuszcz mleka : /80 3 % masy lub więcej, ale mniej niż 7 % masy VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) ( CD624 ); FFIMJP ( CD611 ); p01; p06 ( SK006 ) ( SK011 ) kg MX kg 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PG, CUD: 0 + SPG,U,XK, 38.5 XS: 0; CRI: 0 (excl HT); CL,EC, kg MX SPGE: kg MX kg; CH,LI: kg; CO: 0; IS,NO: 4.3 kg; SPGL: kg kg MX MX kg; CMER: 4.9 kg ; kg; PE: EE: kg; PEK: 0( ) kg MX kg EG,IL,JO,LOMB,M, MK,PS,XC,XL: 0; DZ, FO,LB,SY,TN: kg MX kg; Z: kg MX kg /80 7 % masy lub więcej VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) ( CD624 ); FFIMJP ( CD611 ); p01; p06 ( SK006 ) ( SK011 ) kg MX kg 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PG, SPG,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); CL,EC, SPGE: kg MX kg; CO: 3.4 kg; SPGL: kg MX kg; CMER: 4.8 kg; PE: 5 kg; PEK: 0( ) CUD: kg MX kg; CH,LI: 0; IS,NO: kg MX kg ; EE: kg MX kg EG,IL,JO,LOMB,M, MK,PS,XC,XL: 0; DZ, FO,LB,SY,TN: kg MX kg; Z: kg MX kg /80 Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone ( TN084 ) ( TN701 ) :

10 (excl (excl /80 Koncentraty białkowe i teksturowane substancje białkowe : /80 Niezawierające tłuszczu mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawierające mniej niż 1,5 % masy tłuszczu mleka, 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 5 % masy glukozy lub skrobi : /80 Izolat białka sojowego, zawierający 6,6 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8,6 % masy fosforanu wapnia /80 Koncentrat białka sojowego, w postaci sproszkowanej lub stałej, zawierający 65 % lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy białka obliczonej na podstawie suchej masy VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) 30/06); FFIMJP ( CD611 ); p01 VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) 30/06); FFIMJP ( CD611 ); p /80 Pozostałe VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) 30/06); FFIMJP ( CD611 ); p01 LUXEXKP ( CD994 ) ( TM684 ) LUXEXKP ( CD994 ) ( TM684 ) LUXEXKP ( CD994 ) ( TM684 ) /80 Pozostałe : /80 Zawierające więcej niż 1% tłuszczu mleka, 1% innych tłuszczów oraz więcej niż 5% cukrów VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) 30/06); FFIMJP ( CD611 ); p /80 Pozostałe VETCTR (excl /80 Pozostałe : /80 Preparaty alkoholowe złożone, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów l alc. 100% D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) 30/06); FFIMJP ( CD611 ); p01 30/06); CREDM1 ( CD651 ) (1/06); p01 LUXEXKP ( CD994 ) ( TM684 ) LUXEXKP ( CD994 ) ( TM684 ) CREDM1 ( CD651 ) (1/06); CITESex LLTC ( CD371 ); LUXEXKP ( CD994 ) ( TM684 ) ; S: ,L,B, CMER,CL,CM, CO,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, PG,SPG,U, XK,XS: 0; CRI: 0 (excl HT) ; S: ,L,B, CMER,CL,CM, CO,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, PG,SPG,U, XK,XS: 0; CRI: 0 (excl HT) ,L,B, CMER,CL,CM, CO,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, PG,SPG,U, XK,XS: 0; CRI: 0 (excl HT) E 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PE,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CL: 0 + E ; CO: 0 + ; UK: 0( ) MIN 1 EUR/% vol/hl E 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PE,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); CL: 0 + E ; CO: 0 + ; UK: 0( ) EE: 12.4 EE: 12.4 EE: 12.4 CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) CUD: 0 + E ; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) 1032,L,B, CMER,CM,CO, EC,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, EE: 16.8 PG,SPG,SPGE, MIN 0.97 U,XK,XS: 0; EUR/% vol/hl (excl HT); CL: 12.1; LI) SPGL: 12.1 ( TM547 ) ; TR CUQ: ; TR CUQ: LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; Z: 12.8 ( TM114 ) LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; Z: 12.8 ( TM114 ) LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; Z: 12.8 ( TM114 ) EG,IL,JO,LB,LOMB, M,MK,PS,XC,XL: 0; DZ,FO,SY,TN: 0 + E EG,IL,JO,LB,LOMB, M,MK,PS,XC,XL: 0; DZ,FO,SY,TN: 0 + E EG,IL,JO,LB,LOMB, M,MK,PS,TN,XC,XL: 0; Z: /10 romatyzowane lub barwione syropy cukrowe :

11 /80 Syropy izoglukozowe(x110001) 30/06); CITESimp ( CD370 ); FFIMJP ( CD611 ); p /10 Pozostałe : /80 Syrop laktozowy CITESexLLTC ( CD371 ); LUXEX 30/06); CITESimp ( CD370 ); FFIMJP ( CD611 ); p /80 Syrop glukozowy i z maltodekstryny(rex03) CITESexLLTC ( CD371 ); LUXEX 30/06); CITESimp ( CD370 ); FFIMJP ( CD611 ); p /80 Pozostałe(X110001) : /80 Zawierający 70 % masy lub więcej sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza 30/06); CITESimp SPXLLTC ( CD021 ) ( CD548 ); CITESexLLTC ( CD371 ); LUXEX ( CD370 ); FFIMJP ( CD611 ); p /80 Pozostałe 30/06); CITESimp SPXLLTC ( CD021 ) ( CD548 ); CITESexLLTC ( CD371 ); LUXEX ( CD370 ); FFIMJP ( CD611 ); p /10 Pozostałe : /80 Niezawierające tłuszczu mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawierające mniej niż 1,5 % masy tłuszczu mleka, 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 5 % masy glukozy lub skrobi : CITESexLLTC ,L,B,CM, EG,IL,JO,LB,LOMB, ( CD371 ); LUXEX kg/net mas ES,FJ,GE,KR, 0; CH,LI: 0 M,MK,PS: 0 MD,ME,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CMER: 24.4 kg/net mas; U K: 0( ); PE K: 0( ) kg U: 0; 1032,L, B,CM,ES,FJ, PE,PG,SPG, XK,XS: 0 ( CD020 ); HT) ( CD020 ); CO: 8.7 kg ( CD020 ); CMER: 8 kg ( CD020 ) kg/net/%sacchar kg/net/%sacchar kg 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PE,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CMER: 11.4 kg; CO: 12.5 kg; UK: 0( ) CMER: 0.2 kg/net/%sacchar.; 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); UK: 0( ); PEK: 0( ) CMER: 0.2 kg/net/%sacchar.; 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); UK: 0( ); PEK: 0( ) 0 ( CD020 ); CH: 0; LI: 0 ( CD020 ) 0; CH,LI: 0 0; CH,LI: 0 0; CH,LI: 0 ( CD020 ) M: 0; EG,IL,JO,LB, LOMB,MK,PS,Z: 0 ( CD020 ); MX: 0 kg ( CD020 ) EG,IL,JO,LB,LOMB, M,MK,PS: 0 IL,JO,LB,LOMB,M, MK,PS: 0; EGK: 0( ) EG,IL,JO,LB,LOMB, M,MK,PS: 0

12 (excl /80 Hydrolizaty białek i autolizaty VETCTR (excl CITESexLLTC ,L,B, DZ,EG,FO,IL,JO,LB, ( drożdży CD371 ); LUXEX CMER,CM,CO, LOMB,M,MK,MX,PS, EC,ES,FJ,GE, SY,TN,XC,XL,Z: /80 Preparat zawierający: więcej niż 30 % masy, ale nie więcej niż 35 % masy wyciągu z lukrecji, więcej niż 65 % masy, ale nie więcej niż 70 % masy tricaprilinu, znormalizowany do 3 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 4 % masy glabrydyny D,CH,FO,GL, IS,LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM SEL ( CD603 ); p01 VETCTR (excl D,CH,FO,GL, IS,LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM CITESexLLTC ( CD371 ); LUXEX SEL ( CD603 ); p /80 Pozostałe VETCTR (excl CITESexLLTC D,CH,FO,GL, ( CD371 ); LUXEX IS,LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM SEL ( CD603 ); p /80 Pozostałe : /10 Zawierające 26% masy lub więcej tłuszczu z mleka : KR,MD,ME,PE, PG,SPG,SPGE, U,XK,XS: 0; HT); CL: 8.9; SPGL: 8.9 ( TM547 ) ; S: ,L,B, CMER,CM,CO, EC,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, PG,SPG,SPGE, U,XK,XS: 0; HT); CL: 8.9; SPGL: 8.9 ( TM547 ) ,L,B, CMER,CM,CO, EC,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, PG,SPG,SPGE, U,XK,XS: 0; HT); CL: 8.9; SPGL: 8.9 ( TM547 ) EE: 0 ; IS, NO: 6 EE: 0 ; IS, NO: 6 EE: 0 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: 0 LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: /20 W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniejszej : /80 W rodzaju stosowanych do produkcji napojów, zawierające 70 % masy lub więcej sacharozy/izoglukozy kg/cukier surowy VETCTR (excl CITESexLLTC D,CH,FO,IS, ( CD371 ); LUXEX LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM p E ; USK: 0 + E ( ) ( CD475 ) (30/06); USK: 0 + E (1/07); K: 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CMER, CO,EC,PE, SPGE: 0 + E ; CL,SPGL: E ; UK: 0( ); PEK: 0( ); CO K: 0( ); CMERK: 0 (excl P)( ); P K: 0( ) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) ; TR CUQ: IL,JO,LB,LOMB,M, MK,PS,XC,XL: 0; DZ, FO,SY,TN: 0 + E ; Z: E ; EGK: 0( ) /10 Pozostałe :

13 (excl (excl (excl (excl /80 Pozostałe kg/cukier surowy /10 Pozostałe : D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM p01 VETCTR (excl CITESexLLTC D,CH,FO,IS, ( CD371 ); LUXEX LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM p E ; USK: 0 + E ( ) ( CD475 ) (30/06); USK: 0 + E (1/07); K: E ; USK: 0 + E ( ) ( CD475 ) (30/06); USK: 0 + E (1/07); K: /80 Zawierające mniej niż VETCTR (excl CITESexLLTC 1032,L,B, ; TR ( 70 % masy cukru CD371 ); LUXEX CMER,CM,CO, CUQ: ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PE,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); EC,SPGE: 0 + E ; CL, SPGL: E ; UK: 0( ) 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CMER, CO,EC,PE, SPGE: 0 + E ; CL,SPGL: E ; UK: 0( ); PEK: 0( ); CO K: 0( ); CMERK: 0 (excl P)( ); P K: 0( ) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) ; TR CUQ: EG,IL,JO,LB,LOMB, M,MK,PS,XC,XL: 0; DZ,FO,SY,TN: 0 + E ; Z: E EG,IL,JO,LB,LOMB, M,MK,PS,XC,XL: 0; DZ,FO,SY,TN: 0 + E ; Z: E /80 W rodzaju stosowanych do produkcji napojów, zawierające 70 % masy lub więcej sacharozy/izoglukozy kg/cukier surowy VETCTR (excl CITESexLLTC D,CH,FO,IS, ( CD371 ); LUXEX LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM p E ; USK: 0 + E ( ) ( CD475 ) (30/06); USK: 0 + E (1/07); K: 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CMER, CO,EC,PE, SPGE: 0 + E ; CL,SPGL: E ; UK: 0( ); PEK: 0( ); CO K: 0( ); CMERK: 0 (excl P)( ); P K: 0( ) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; EE: 0 + LI) ; IS,NO: 6 + ; TR CUQ: IL,JO,LB,LOMB,M, MK,PS,XC,XL: 0; DZ, FO,SY,TN: 0 + E ; Z: E ; EGK: 0( ) /10 Pozostałe : /80 Zawierające mniej niż 70 % masy cukru VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM CITESexLLTC ( CD371 ); LUXEX p E ; USK: 0 + E ( ) ( CD475 ) (30/06); USK: 0 + E (1/07); K: 1032,L,B, CMER,CM,CO, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PE,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); EC,SPGE: 0 + E ; CL, SPGL: E ; UK: 0( ) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; EE: 0 + LI) ; IS,NO: 6 + ; TR CUQ: EG,IL,JO,LB,LOMB, M,MK,PS,XC,XL: 0; DZ,FO,SY,TN: 0 + E ; Z: E

14 (excl (excl (excl /10 Pozostałe : D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM p E ; USK: 0 + E ( ) ( CD475 ) (30/06); USK: 0 + E (1/07); K: /80 Pozostałe kg/cukier VETCTR (excl CITESexLLTC 1032,L,B,CM, ; TR surowy ( CD371 ); LUXEX ES,FJ,GE,KR, CUQ: MD,ME,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CMER, CO,EC,PE, SPGE: 0 + E ; CL,SPGL: E ; UK: 0( ); PEK: 0( ); CO K: 0( ); CMERK: 0 (excl P)( ); P K: 0( ) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; EE: 0 + LI) ; IS,NO: 6 + EG,IL,JO,LB,LOMB, M,MK,PS,XC,XL: 0; DZ,FO,SY,TN: 0 + E ; Z: E /20 Zawierające mniej niż 70% masy sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) : /80 zawierające 60% masy lub więcej sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM CITESexLLTC ( CD371 ); LUXEX p E ; USK: 0 + E ( ) ( CD475 ) (30/06); USK: 0 + E (1/07); K: 1032,L,B, CMER,CM,CO, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PE,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); EC,SPGE: 0 + E ; CL, SPGL: E ; UK: 0( ) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) ; TR CUQ: EG,JO,LB,LOMB,M, MK,PS,XC,XL: 0; DZ, FO,IL,SY,TN: 0 + E ; Z: E /10 Pozostałe : /80 Preparat w postaci proszku, zawierający: 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy maltodekstryny pochodzącej z pszenicy, 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy serwatki (serum mleka), 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy rafinowanego, bielonego i deodoryzowanego oraz nieuwodornionego oleju słonecznikowego, 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy mieszanego dojrzałego suszonego rozpyłowo sera, 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy maślanki oraz 0,1 % lub więcej, ale nie więcej niż 10 % kazeinianu sodu, fosforanu dwusodowego, kwasu mlekowego VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM CITESexLLTC ( CD371 ); LUXEX p E ; S: 0; USK: 0 + E (30/06); USK: 0 + E ( ) ( CD475 ) (1/07); K: 1032,L,B, CMER,CM,CO, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PE,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); EC,SPGE: 0 + E ; CL, SPGL: E ; UK: 0( ) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) ; TR CUQ: EG,IL,JO,LB,LOMB, M,MK,PS,XC,XL: 0; DZ,FO,SY,TN: 0 + E ; Z: E

15 (excl (excl (excl /10 Pozostałe : D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM p E ; USK: 0 + E ( ) ( CD475 ) (30/06); USK: 0 + E (1/07); K: /80 Pozostałe VETCTR (excl CITESexLLTC 1032,L,B, ; TR ( CD371 ); LUXEX CMER,CM,CO, CUQ: ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PE,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); EC,SPGE: 0 + E ; CL, SPGL: E ; UK: 0( ) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) EG,IL,JO,LB,LOMB, M,MK,PS,XC,XL: 0; DZ,FO,SY,TN: 0 + E ; Z: E /80 W rodzaju stosowanych do produkcji napojów, zawierające 70 % masy lub więcej sacharozy/izoglukozy kg/cukier surowy /80 Pozostałe kg/cukier surowy VETCTR (excl CITESexLLTC D,CH,FO,IS, ( CD371 ); LUXEX LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM p01 VETCTR (excl CITESexLLTC D,CH,FO,IS, ( CD371 ); LUXEX LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM p E ; USK: 0 + E ( ) ( CD475 ) (30/06); USK: 0 + E (1/07); K: E ; USK: 0 + E ( ) ( CD475 ) (30/06); USK: 0 + E (1/07); K: 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CMER, CO,EC,PE, SPGE: 0 + E ; CL,SPGL: E ; UK: 0( ); PEK: 0( ); CO K: 0( ); CMERK: 0 (excl P)( ); P K: 0( ) 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CMER, CO,EC,PE, SPGE: 0 + E ; CL,SPGL: E ; UK: 0( ); PEK: 0( ); CO K: 0( ); CMERK: 0 (excl P)( ); P K: 0( ) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) ; TR CUQ: ; TR CUQ: JO,LB,LOMB,M,MK, PS,XC,XL: 0; DZ,FO,IL, SY,TN: 0 + E ; Z: E ; EGK: 0( ) EG,JO,LB,LOMB,M, MK,PS,XC,XL: 0; DZ, FO,IL,SY,TN: 0 + E ; Z: E ( CD020 ) Wprowadzenie do swobodnego obrotu jest uwarunkowane przedstawieniem pozwolenia na przywóz "GRIM", wystawionego zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 376/2008 (Dz.U. L 114). ( CD021 ) Wywóz jest uwarunkowany przedstawieniem pozwolenia na wywóz lub świadectwa o wcześniejszym ustaleniu refundacji "GREX", wystawionego zgodnie z Rozp. (WE) nr 376/2008 (Dz.U. L 114). Zastosowanie ulgi celnej lub obniżonego cła podlega odrębnemu wnioskowi składanemu przez zgłaszającego w rubryce 44 "Informacje dodatkowe/przedstawione dokumenty/świadectwa i zezwolenia" jednolitego dokumentu administracyjnego (SD) ( CD370 ) Jeżeli wyrób jest wymieniony w liście załączonej do Rozporządzenia (WE) nr 338/97 z późniejszymi zmianami, autoryzacja przywozu (importu) musi być przedstawiona. ( CD371 ) Jeżeli wyrób jest wymieniony w liście załączonej do Rozporządzenia (WE) nr 338/97 z późniejszymi zmianami, autoryzacja wywozu (eksportu) musi być przedstawiona. ( CD475 ) Zakwalifikowanie się do skorzystania z tego kontyngentu jest uzależnione od przedstawienia świadectwa pochodzenia wystawionego przez właściwy organ Stanów Zjednoczonych meryki zgodnie z art rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. ( CD500 ) Stosowanie tej preferencji uzależnia się od przedstawienia dowodu pochodzenia stwierdzającego wspólnotowe pochodzenie towarów, w kontekście umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską. ( CD548 ) Wywóz podlega obowiązkowi przedstawienia świadectwa o wcześniejszym ustaleniu refundacji GREX, wydawanego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 376/2008 (Dz.U. L 114). Pozwolenie na wywóz nie jest wymagane w przypadku wywozu nieprzekraczającego ilości ustalonych w części II załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 514/2008, Dz. U. L 150. ( CD603 ) Produkty z fok mogą być wprowadzane do obrotu jedynie wówczas, gdy towarzyszy im świadectwo lub pisemne oświadczenie o przywozie udowadniające gdzie te produkty zostały nabyte Rozporządzenie Komisji (UE) nr 737/2010, (Dz.U. L 216). ( CD611 ) Dopuszczenie do swobodnego obrotu jest możliwe pod warunkiem przedłożenia Wspólnotowego dokumentu wejścia (CED) lub Wspólnotowego świadectwa weterynaryjnego dla wwozu i przewozu

16 16 16 (CVED) lub ich odpowiedników w formie elektronicznej należycie wypełnionych przez właściwe organy po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych kontroli i po udostępnieniu znanych pozytywnych wyników kontroli bezpośrednich, o ile takie kontrole są wymagane. Nie dotyczy produktów, które opuściły Japonię przed 28 marca 2011 r. Przepis przejściowy (rtykuł 16, Roz. 322/2014): Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 3 produkty można przywozić do Unii, jeżeli spełnione są następujące warunki: a) są one zgodne z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 996/2012; i b) opuściły Japonię przed 1 kwietnia 2014 r. lub opuściły Japonię 1 kwietnia 2014 r. i później, ale przed dniem 1 maja 2014 r. i towarzyszy im oświadczenie zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 996/2012, które to oświadczenie zostało wydane przed dniem 1 kwietnia 2014 r. ( CD624 ) Przywóz jest dozwolony po dokonaniu kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego oraz predstawieniu świadectwa weterynaryjnego CVED wydanego zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 136/2004 (Dz.U. L 21) ( CD626 ) Przywożone towary pochodzenia zwierzęcego mogą być wyłączone z warunku przeprowadzenia kontroli weterynaryjnej na podstawie art. 6 decycji 2007/275/WE (Dz.U. L 116) ( CD651 ) Deklaracja w ramach tego kodu towarów jest dopuszczalna tylko, jeśli przestrzegane są wartości progowe (waga netto/uzupełniająca jednostka miary lub wartość/waga netto lub wartość/ uzupełniająca jednostka miary). Należy sprawdzić odpowiednie wartości i w razie potrzeby je skorygować. W przeciwnym wypadku należy zadeklarować inny kod towarów. ( CD672 ) Import środków spożywczych zawierających lub składających się z liści "betel" ("'Piper betle") wysłanych z Bangladeszu jest zabroniony. ( CD673 ) Import środków spożywczych zawierających lub składających się z liści "betel" ("'Piper betle") pochodzących z Bangladeszu jest zabroniony. ( CD994 ) Jeżeli deklarowany towar jest wymieniony w przypisie dołączonym do niniejszego środka pozwolenie przywozu (wywozu) powinno być przedstawione. ( SK001 ) Dokumentem potwierdzającym dokonanie granicznej kontroli sanitarnej jest: 1) świadectwo jakości zdrowotnej środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, albo 2) świadectwo przydatności do produkcji substancji pomagających w przetwarzaniu; Granicznej kontroli sanitarnej nie podlegają: towary objęte procedurą tranzytu z krajów trzecich przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do krajów trzecich lub do innego państwa członkowskiego o ile przewóz odbywa się w szczelnych środkach transportu spełniających wymagania sanitarne, zabezpieczonych przed ich niekontrolowanym otwarciem zgodnie z przepisami prawa celnego; towary wprowadzane na obszar celny Wspólnoty w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli w państwie tym poddane zostały granicznej kontroli sanitarnej. Ponadto, z granicznej kontroli sanitarnej zwolnione są towary przywożone z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.Informacja dodatkowa: Granicznej kontroli sanitarnej podlegają również towary wprowadzone na terytorium Wspólnoty Europejskiej przez przejście graniczne leżące na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa będącego członkiem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFT) stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i niepoddane w tym państwie granicznej kontroli sanitarnej, obejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej procedurą celną, z którą wiąże się dopuszczenie do obrotu. ( SK006 ) Warunkiem objęcia towarów procedurą dopuszczenia do obrotu albo procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych jest dołączenie do zgłoszenia celnego protokołu kontroli jakości handlowej artykułów rolnospożywczych przywożonych z zagranicy lub świadectwa jakości handlowej potwierdzającego spełnianie wymagań w tym zakresie, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577). ( SK008 ) Minimalna ilość podlegająca kontroli jakości handlowej 0,5 tony ( SK011 ) Minimalna ilość podlegająca kontroli jakości handlowej 1 tona ( TM114 ) Stawka celna dla krajów trzecich jest taka sama lub bardziej korzystna. ( TM547 ) Zastosowanie art. 7.3 Rozporządzenia (WE) nr 978/20012 (Dz.U. nr L 303). ( TM684 ) Towary z wykazu towarów luksusowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 329/2007 (Dz.U. L 88). ( TM824 ) Za cukier surowy jakości standardowej uważa się cukier, z którego uzysk cukru białego wynosi 92%. ( TN084 ) Do towarów sprowadzanych z Japonii musi być dołączony Wspólnotowy dokument wejścia (CED) lub Wspólnotowe świadectwo weterynaryjne dla wwozu i przewozu (CVED) zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 322/2014 (Dz.U. L 95). Nie dotyczy towarów, które były wysłane z Japonii przed 28 marca 2011 r. ( TN701 ) Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 692/2014 (Dz.U. L183, str. 9) zabrania się przywozu do Unii Europejskiej towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola. Zakaz nie ma zastosowania do: a) realizacji do dnia 26 września 2014 r. umów handlowych zawartych przed dniem 25 czerwca 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do realizacji takich umów, pod warunkiem że osoby fizyczne lub prawne, jednostki lub organy chcące realizować daną umowę zgłosiły co najmniej 10 dni roboczych wcześniej dane działania lub transakcje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę; b) towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, które udostępniono organom Ukrainy do zbadania, w odniesieniu do których sprawdzono zgodność z warunkami umożliwiającymi przyznanie preferencyjnego pochodzenia i dla których zostało wydane świadectwo pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 978/2012 i rozporządzeniem (UE) nr 374/2014 lub zgodnie z układem o stowarzyszeniu UEUkraina. Kod Taric Kraj pochodzenia Kod dodatkowy Opis ( Firmy/Środki ) 2103 K086 Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda z wyłączeniem środków

17 17 17 spożywczych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego niebędące dozwolonymi substancjami dodatkowymi: p01 ( SK001 ) 2104 CN Z008 Zakaz nie dotyczy towarów klasyfikowanych do kodu, z wyjątkiem przetworów i wyrobów mięsnych składających się z mięsa drobiowego lub je zawierających.: p CN Z148 W drodze odstępstwa od ust. 1 decyzji 2008/640/WE państwa członkowskie zezwalają na przywóz wyrobów mięsnych składających się z mięsa drobiowego lub zawierających takie mięso, pod warunkiem, że mięso takie poddano jednemu ze specyficznych procesów obróbki określonych w pkt B, C lub D części 4 załącznika II do decyzji 2007/777/WE.: p IL Z140 Produkty wyprodukowane przed dniem 2 kwietnia 2008 r. i pochodzące z obszaru IL2, wyznaczonego w tabeli w art. 2 decyzji 2008/161/WE: p IL Z141 W drodze odstępstwa od art. 3 lit. b) decyzji 2008/161/WE państwa członkowskie zezwalają na przywóz produktów, o których mowa w art. 3 lit. b) pkt (i), (ii) oraz (iii), otrzymanych z ptaków poddanych ubojowi lub upolowanych przed dniem 12 grudnia 2007 r. W świadectwach weterynaryjnych/dokumentach handlowych towarzyszących przesyłkom tych produktów umieszcza się następującą adnotację, dostosowując ją w zależności od gatunku: Świeże mięso/mięso mielone/mechanicznie odkostnione mięso drobiowe, z ptaków bezgrzebieniowych, z dzikiego ptactwa utrzymywanego przez człowieka lub z dzikiego ptactwa łownego () lub wyroby mięsne/produkty mięsne składające się z mięsa drobiowego, z ptaków bezgrzebieniowych, z dzikiego ptactwa utrzymywanego przez człowieka lub dzikiego ptactwa łownego, lub je zawierające () lub surowa karma dla zwierząt domowych oraz nieprzetworzone surowce paszowe zawierające jakiekolwiek części drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, dzikiego ptactwa utrzymywanego przez człowieka lub dzikiego ptactwa łownego () otrzymane z ptaków poddanych ubojowi lub upolowanych przed dniem 12 grudnia 2007 r., zgodnie z art. 4 decyzji Komisji 2008/161/WE. () Niepotrzebne skreślić..: p IL Z142 W drodze odstępstwa od art. 3 lit. b) pkt (ii) decyzji 2008/161/WE państwa członkowskie zezwalają na przywóz produktów mięsnych składających się z mięsa drobiowego, z ptaków bezgrzebieniowych, dzikiego ptactwa utrzymywanego przez człowieka lub dzikiego ptactwa łownego lub je zawierających, pod warunkiem, że te produkty mięsne zostały poddane przynajmniej jednej ze szczególnych metod obróbki określonych w lit. B, C lub D w części 4 załącznika II do decyzji Komisji 2007/777/WE. Szczególną obróbkę zastosowaną zgodnie z akapitem pierwszym art.5 decyzji poświadcza się poprzez dodanie następującej adnotacji: a) w pkt II.1.1, kolumna B, poświadczenia zdrowia zwierząt w świadectwie zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III do decyzji 2007/777/WE: Produkty mięsne poddane obróbce zgodnie z decyzją Komisji 2008/161/WE ; b) w pkt I.28, kolumna Rodzaj obróbki, świadectwa weterynaryjnego do celów przewozu i/lub składowania, sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku IV do decyzji 2007/777/WE: Produkty mięsne poddane obróbce zgodnie z decyzją Komisji 2008/161/WE.: p IL Z144 Zakaz nie dotyczy towarów klasyfikowanych do kodu, z wyjątkiem mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z lub zawierających mięso, o których mowa w pkt (i) decyzji 2008/161/WE lub je zawierających: p K087 Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao z wyłączeniem środków spożywczych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego niebędące dozwolonymi substancjami dodatkowymi: p01 ( SK001 ) 2106 K088 Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone z wyłączeniem środków spożywczych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego niebędące dozwolonymi substancjami dodatkowymi: p01 ( SK001 ) 2106 V071 Środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki ZUBER : V094 Tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy) oraz wyroby seropodobne (analogi serów) nadające się do spożycia przez ludzi: V004 Produkty o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %: V999 Pozostałe: V004 Produkty o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %: V999 Pozostałe: V004 Produkty o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %: V999 Pozostałe: V004 Produkty o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %: V999 Pozostałe: V004 Produkty o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %: V999 Pozostałe: V004 Produkty o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %: V999 Pozostałe: 8

18 V004 Produkty o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %: V999 Pozostałe: V004 Produkty o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %: V999 Pozostałe: 5 ( SK001 ) Dokumentem potwierdzającym dokonanie granicznej kontroli sanitarnej jest: 1) świadectwo jakości zdrowotnej środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, albo 2) świadectwo przydatności do produkcji substancji pomagających w przetwarzaniu; Granicznej kontroli sanitarnej nie podlegają: towary objęte procedurą tranzytu z krajów trzecich przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do krajów trzecich lub do innego państwa członkowskiego o ile przewóz odbywa się w szczelnych środkach transportu spełniających wymagania sanitarne, zabezpieczonych przed ich niekontrolowanym otwarciem zgodnie z przepisami prawa celnego; towary wprowadzane na obszar celny Wspólnoty w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli w państwie tym poddane zostały granicznej kontroli sanitarnej. Ponadto, z granicznej kontroli sanitarnej zwolnione są towary przywożone z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.Informacja dodatkowa: Granicznej kontroli sanitarnej podlegają również towary wprowadzone na terytorium Wspólnoty Europejskiej przez przejście graniczne leżące na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa będącego członkiem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFT) stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i niepoddane w tym państwie granicznej kontroli sanitarnej, obejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej procedurą celną, z którą wiąże się dopuszczenie do obrotu.

DZIAŁ 21 RÓśNE PRZETWORY SPOśYWCZE

DZIAŁ 21 RÓśNE PRZETWORY SPOśYWCZE 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: a) mieszanek warzywnych objętych pozycją 0712; b) namiastek kawy palonej zawierających kawę w kaŝdej proporcji pozycja 0901); c) herbaty aromatyzowanej pozycja

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 634. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia 1 ) I)

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 634. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia 1 ) I) Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 634 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265, Nr 178, poz. 1480. nowe brzmienie odnośnika nr 1 wchodzi o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje: 1) warunki i tryb wprowadzania do obrotu nawozów, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.1.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 12/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i

Bardziej szczegółowo

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1)

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) 1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1)

Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Kancelaria Sejmu s. 1/132 Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie w Części VI Szczególne przypadki postępowania, dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

Jednocześnie w Części VI Szczególne przypadki postępowania, dodaje się pkt 22 w brzmieniu: Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.13 z dnia 27.12.2010 r., w Części IV Kody stosowane w formularzach Sekcja

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1)

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222, z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA. (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE

ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA. (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE 1. Układ wzorów nie jest wiążący; oznacza to, że na przykład zamiast kratek, Państwa Członkowskie mogą zastosować formularze o

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków OBJAŚNIENIA Tytuł 1 Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków Uwaga ogólna: Odniesienia dotyczą przepisów wykonawczych do Kodeksu Celnego, chyba, że zostało

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy,

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, W dzisiejszym świecie trudno poruszać się bez dobrej, rzetelnej informacji. Dotyczy to również prowadzenia gospodarstwa rolnego. W nowej perspektywie finansowej na lata

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r.

Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 752, 1559, 1662, 1877, z 2015 r. poz. 18, 211. Kancelaria Sejmu s.

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 38 PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE

DZIAŁ 38 PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: (a) odrębnych chemicznie zdefiniowanych pierwiastków lub związków chemicznych, z wyjątkiem następujących: 1) sztucznego grafitu (pozycja 381); DZIŁ 38 PRODUKTY

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS)

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) INSTRUKCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (WERSJA 1.0) Opracowano w Departamencie Polityki Celnej Warszawa marzec 2010 r. 1 Spis treści INSTRUKCJA DLA

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 273/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 273/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 273/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 1), 2) żywieniowego oraz wyrobów medycznych Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia Przy wypełnianiu niniejszego formularza, proszę posługiwać się odpowiednimi przypisami

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE L 348/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2010 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego

Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego Gospodarstwo agroturystyczne to przede wszystkim czynne gospodarstwo rolne. Świadczenie usług turystycznych w gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/302 Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r.

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie

Bardziej szczegółowo