DZIAŁ 21 RÓŻNE PRZETWORY SPOŻYWCZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ 21 RÓŻNE PRZETWORY SPOŻYWCZE"

Transkrypt

1 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: (a) mieszanek warzywnych objętych pozycją 0712; (b) namiastek kawy palonej zawierających kawę w każdej proporcji (pozycja 0901); (c) herbaty aromatyzowanej (pozycja 0902); (d) przypraw lub pozostałych produktów, objętych pozycjami od 0904 do 0910; DZIŁ 21 RÓŻNE PRZETWORY SPOŻYWCZE (e) przetworów spożywczych innych niż produkty opisane w pozycji 2103 lub 2104, zawierających więcej niż 20 % masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub dowolnych ich kombinacji (dział 16); (f) drożdży pakowanych jako lek lub innych produktów objętych pozycjami 3003 lub 3004; (g) preparatów enzymatycznych objętych pozycją Ekstrakty namiastek, o których mowa powyżej w uwadze 1 b), klasyfikowane są do pozycji W pozycji 2104 wyrażenie złożone przetwory spożywcze homogenizowane oznacza dokładnie zhomogenizowaną mieszaninę dwóch lub więcej podstawowych składników, takich jak: mięso, ryby, warzywa, owoce lub orzechy, pakowaną do sprzedaży detalicznej jako żywność dla niemowląt lub do celów dietetycznych, w opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 250 g masy. Stosując tę definicję, nie bierze się pod uwagę małych ilości dowolnych składników, które mogą zostać dodane do mieszaniny jako przyprawy, konserwanty lub do innych celów. Takie przetwory mogą zawierać niewielkie ilości widocznych kawałków składników. Uwagi dodatkowe 1. W podpozycjach i określenie skrobia obejmuje także produkty rozkładu skrobi. 2. W podpozycji złożone preparaty alkoholowe, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów oznaczają takie preparaty, które posiadają objętościową moc alkoholu większą niż 0,5 % obj. 3. W podpozycji izoglukoza oznacza produkt uzyskany z glukozy lub jej polimerów, o zawartości w stanie suchym co najmniej 10 % masy fruktozy. W celu ustalenia cła odpowiedniego dla produktów objętych podpozycją , zawartość suchej masy jest oznaczana zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 951/ W celu ustanowienia cła odpowiedniego dla produktów objętych podpozycją , zawartość sacharozy, włączając inne cukry wyrażone jako sacharoza, określa się zgodnie z metodą ustanowioną w art. 42 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 951/ Pozostałe przetwory spożywcze przedstawiane w odmierzonych dawkach, takich jak kapsułki, tabletki, pastylki lub pigułki, i które są przeznaczone dostosowania jako suplementy diety należy klasyfikować do pozycji 2106, o ile nie są gdzie indziej wymienione lub włączone. 6. Przetwory na bazie kawy, herbaty lub maté (herbata paragwajska) lub ekstraktów, esencji lub koncentratów z nich, o zawartości cukru 97 % masy lub wyższej w przeliczeniu na suchą masę są wyłączone z klasyfikacji do pozycji 2101 i co do zasady należy je klasyfikować do działu 17. Charakter tych produktów nie jest już wyznaczany przez kawę, herbatę lub maté (herbata paragwajska) lub ekstrakty, esencje i koncentraty z nich. Kod CN Kod Jednostka Opis Taric miary /80 RÓŻNE PRZETWORY SPOŻYWCZE /80 Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej); cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty ( TN701 ) : Ograniczenia Stawki celne obniżone ( S = zawieszenie, K = kontyngent, P = plafon ) Podatki Stawki celne dla BH (L, B, YU), FO, krajów trzecich Kod Taric HR, IL, LOMB (LOM, Przywóz Wywóz ( S = zawieszenie ) GSP EE D, SM, TR LOMB), MCH (EG, JO, LB, kcyza VT ( K = kontyngent ) SY), MGB (DZ, M, TN), MK, MX, PS, XC, XL, Z

2 (excl /10 Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy oraz przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie kawy : /80 Ekstrakty, esencje lub koncentraty ( TN084 ) EE: 0 LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL: 0; Z: /80 Przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie kawy ( TN084 ) : /80 Przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów kawy : /80 Niezawierające tłuszczu z mleka, białka mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niż 1,5% masy tłuszczu z mleka, 2,5% masy białka mleka, 5% masy sacharozy lub izoglukozy, 5% masy glukozy lub skrobi /80 Pozostałe /80 Pozostałe : /80 Niezawierające tłuszczu z mleka, białka mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niż 1,5% masy tłuszczu z mleka, 2,5% masy białka mleka, 5% masy sacharozy lub izoglukozy, 5% masy glukozy lub skrobi ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); SPGL: 3.1 ( TM547 ) ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); SPGL: ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SPGL: E 1032,L,B, CMER,CM,CO, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PE,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CL,EC, SPGE: 0 + E ; SPGL: E ; UK: 0( ) EE: 0 EE,IS, NO: 0 CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; EE: 0 ; IS, NO: 0 + LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; MX: 4; Z: 8 LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; MX: 4; Z: 8 EG,JO,LOMB,M,MK, PS,XC,XL: 0; DZ,FO,IL, LB,MX,SY,TN,Z: 0 + E /10 Pozostałe : /80 Zawierający 70 % masy lub więcej sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza kg/cukier surowy E 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CMER, CL,CO,EC,PE, SPGE: 0 + E ; SPGL: E ; UK: 0( ); PEK: 0( ); COK: 0( ); CMERK: 0 (excl P)( ); P K: 0( ) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) JO,LOMB,M,MK,PS, XC,XL: 0; DZ,FO,IL,LB, MX,SY,TN,Z: 0 + E ; EGK: 0( )

3 (excl /80 Pozostałe E 1032,L,B, SMCUD: EG,JO,LOMB,M,MK, CMER,CM,CO, PS,XC,XL: 0; DZ,FO,IL, ES,FJ,GE,KR, CUD: 0 + LB,MX,SY,TN,Z: 0 + MD,ME,PE,PG, E ; CH, E SPG,XK,XS: 0; HT); CL,EC, SPGE: 0 + E ; SPGL: E ; LI: 0; IS, NO: 0 + ER ; EE: 0 + UK: 0( ) ER LI) /80 Ekstrakty, esencje i koncentraty herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) i przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie herbaty, lub maté (herbaty paragwajskiej) : /80 Ekstrakty, esencje lub koncentraty ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, CH,EE, LI: 0 LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: 0 SPGE,SPGL,U, XK,XS: 0; CRI: 0 (excl HT) /10 Przetwory : /80 Na bazie ekstraktów, esencji lub koncentratów herbaty, lub maté (herbaty paragwajskiej) : /80 Niezawierające tłuszczu z mleka, białka mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niż 1,5% masy tłuszczu z mleka, 2,5% masy białka mleka, 5% masy sacharozy lub izoglukozy, 5% masy glukozy lub skrobi ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,SPGL,U, XK,XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SWITZ: 0 ( CD500 ) EE: 0 LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: /80 Pozostałe ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, CH,IS,LI, NO: 0 LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: 0 PE,PG,SPG, /80 Pozostałe : /80 Niezawierające tłuszczu z mleka, białka mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niż 1,5% masy tłuszczu z mleka, 2,5% masy białka mleka, 5% masy sacharozy lub izoglukozy, 5% masy glukozy lub skrobi /10 Pozostałe : SPGE,SPGL,U, XK,XS: 0; CRI: 0 (excl HT) E 1032,L,B, CMER,CM,CO, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PE,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CL,EC, SPGE,SPGL: 0 + E ; UK: 0( ) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; EE: 0 ; IS, NO: 0 + EG,JO,LOMB,M,MK, PS,XC,XL: 0; DZ,FO,IL, LB,MX,SY,TN,Z: 0 + E

4 (excl (excl /80 Zawierający 70 % masy lub więcej sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza /80 Pozostałe /80 Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty ( TN084 ) : /10 Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy : /80 Cykoria palona kg/cukier E 1032,L,B,CM, surowy ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CMER, CL,CO,EC,PE, SPGE,SPGL: 0 + E ; UK: 0( ); PEK: 0( ); CO K: 0( ); CMERK: 0 (excl P)( ); P K: 0( ) E 1032,L,B, CMER,CM,CO, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PE,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CL,EC, SPGE,SPGL: 0 + E ; UK: 0( ) ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) EE: 0 JO,LOMB,M,MK,PS, XC,XL: 0; DZ,FO,IL,LB, MX,SY,TN,Z: 0 + E ; EGK: 0( ) EG,JO,LOMB,M,MK, PS,XC,XL: 0; DZ,FO,IL, LB,MX,SY,TN,Z: 0 + E LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; Z: /80 Pozostałe kg SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); SPGL: ,L,B,CM, CO,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, CUD: 0 + PG,SPG,U, 12.7 XK,XS: 0; CRI: 0 (excl HT); kg; CH,LI: SWITZ: 0 ( CD500 ); 0; NO: 0 + CL,EC,SPGE: kg; SPGL: kg; IS: kg; CMER: 8.8 kg kg ; EE: kg EG,IL,JO,LOMB,M, MK,PS,XC,XL: 0; FO, LB,SY,TN,Z: kg /10 Ekstrakty, esencje i koncentraty z cykorii palonej i pozostałych palonych namiastek kawy : /80 Z cykorii palonej ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, EE: 0 LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; Z: SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); SPGL: 9.8 ( TM547 )

5 /80 Pozostałe ,L,B,CM, SMCUD: EG,IL,JO,LOMB,M, 8 kg CO,ES,FJ,GE, MK,PS,XC,XL: 0; DZ, KR,MD,ME,PE, CUD: 0 + FO,LB,SY,TN: PG,SPG,U, 22.7 kg; Z: XK,XS: 0; CRI: 22.7 kg 0 (excl HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); CL,EC,SPGE: 0 kg; CH,LI: 0; IS,NO: kg; CMER: 15.8 kg; kg ; EE: 0 + SPGL: kg kg /80 Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe (z wyłączeniem szczepionek objętych pozycją 3002); gotowe proszki do pieczenia ( TN084 ) ( TN701 ) : /80 Drożdże aktywne : /80 Kultury drożdży : /80 Przeznaczone na pasze FFIMJP ( CD611 ) ,L,B, CMER,CM,CO, EC,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, PG,SPG,SPGE, U,XK,XS: 0; HT); CL,SPGL: /80 Pozostałe FFIMJP ( CD611 ) ,L,B, CMER,CM,CO, EC,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, PG,SPG,SPGE, U,XK,XS: 0; HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); CL, SPGL: 7.4 EE: 0 EE: 0 LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; MX: 3.7; Z: 7.4 LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; MX: 3.7; Z: /10 Drożdże piekarnicze : /80 Suszone FFIMJP ( CD611 ) ,L,B, CMER,CM,CO, EC,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, IS, NO: 0 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; MX: 4.2; Z: 8.5 PG,SPG,SPGE, U,XK,XS: 0; HT); CL,SPGL: /80 Pozostałe FFIMJP ( CD611 ) ,L,B, CMER,CM,CO, EC,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, IS, NO: 0 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; MX: 4.2; Z: /80 Pozostałe : PG,SPG,SPGE, U,XK,XS: 0; HT); CL: 4.2; SPGL: /80 Przeznaczone na pasze FFIMJP ( CD611 ) ,L,B, CMER,CM,CO, EC,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, PG,SPG,SPGE, U,XK,XS: 0; HT); SPGL: 10.2 ( TM547 ); CL: 5.1 EE: 0 LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; Z: 10.2; MX: 5.1

6 /80 Pozostałe FFIMJP ( CD611 ) ,L,B, CMER,CM,CO, LOMB,M,MK,PS,SY, EC,ES,FJ,GE, TN,XC,XL: 0; Z: 10.2; KR,MD,ME,PE, EE: 0 MX: 5.1 PG,SPG,SPGE, U,XK,XS: 0; HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); SPGL: 10.2 ( TM547 ); CL: /80 Drożdże nieaktywne; pozostałe mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe : /10 Drożdże nieaktywne : /80 W tabletkach, kostkach lub w podobnej postaci, lub w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg : /80 Przeznaczone na pasze FFIMJP ( CD611 ) ,L,B, CMER,CM,CO, EC,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, PG,SPG,SPGE, U,XK,XS: 0; HT); CL: 2.4; SPGL: 4.8 EE: 0 ; IS, NO: 4 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; MX: 2.4; Z: /80 Pozostałe FFIMJP ( CD611 ) ,L,B, CMER,CM,CO, EC,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, PG,SPG,SPGE, U,XK,XS: 0; HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); CL: 2.4; SPGL: 4.8 EE: 0 ; IS, NO: 4 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; MX: 2.4; Z: /80 Pozostałe : /80 Przeznaczone na pasze FFIMJP ( CD611 ) ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,SPGL,U, XK,XS: 0; CRI: 0 (excl HT) EE: 0 ; IS, NO: 4 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: /80 Pozostałe FFIMJP ( CD611 ) ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,SPGL,U, XK,XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SWITZ: 0 ( CD500 ) EE: 0 ; IS, NO: 4 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: /80 Pozostałe FFIMJP ( CD611 ) ,CMER, CM,CO,EC,ES, FJ,GE,KR,MD, CUD: 0 LOMB,M: 0 PG,SPG,SPGE, U: 0; CRI: 0 (excl HT)

7 /80 Proszki do pieczenia, gotowe FFIMJP ( CD611 ) ,L,B, CMER,CL,CM, LOMB,M,MK,MX,PS, CO,EC,ES,FJ, SY,TN,XC,XL,Z: 0 EE: 0 PE,PG,SPG, SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); SPGL: 2.1 ( TM547 ) /80 Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda ( TN084 ) ( TN701 ) : /80 Sos sojowy p ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, EE: 0 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: 0 8 SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); SPGL: /80 Ketchup pomidorowy i pozostałe sosy pomidorowe p ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SPGL: 6.7 EE: 0 ; IS, NO: 10 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; Z: /80 Mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda : /80 Mąka i mączka, z gorczycy p ,CMER, CL,CM,CO,EC, ES,FJ,GE,KR, CUD: 0 LOMB,M,MX,SY,TN, Z: /80 Gotowa musztarda : MD,PG,SPG, SPGE,U: 0; HT) /80 Niezawierająca dodatku cukru lub zawierające mniej niż 5% masy dodatku cukru p ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, EE: 0 LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: 0 SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); SPGL: /80 Zawierająca 5% masy lub więcej dodatku cukru p ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); SPGL: 5.5 EE: 0 LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: /80 Pozostałe : /80 Ostry sos z mango, w płynie p ,CMER, CL,CM,CO,EC, ES,FJ,GE,KR, CUD: 0 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MX,SY,TN, XC,XL,Z: 0 8 MD,PG,SPG, SPGE,U: 0; HT)

8 /80 Gorzkie aromatyczne zaprawy o objętościowej mocy alkoholu od 44,2 do 49,2 % obj., zawierające od 1,5 do 6 % masy goryczki, przypraw i różnych składników oraz od 4 do 10 % masy cukru, w pojemnikach o objętości 0,5 litra lub mniejszej CREDM1 ( CD651 ) (1/06); FFIMJP ( CD611 ); p /80 Pozostałe : ES,FJ,GE,KR, MD,PG,SPG, SPGE,U: 0; HT) CH,LI: 0 l alc. CREDM1 ( CD651 ) ,CMER, DZ,EG,FO,IL,JO,LB, 8 100% (1/06) CL,CM,CO,EC, LOMB,M,MX,SY,TN, XC,XL,Z: /80 Zawierające pomidory VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) ( CD624 ); FFIMJP ( CD611 ); p01 LUXEXKP ( CD994 ) ( TM684 ) ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SPGL: 4.2 EE: 0 ; IS, NO: 10 ( TM114 ) DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: /80 Pozostałe VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) ( CD624 ); FFIMJP ( CD611 ); p01 LUXEXKP ( CD994 ) ( TM684 ) ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SPGL: 4.2 EE: 0 ; IS, NO: 6 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: /80 Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane ( TN084 ) ( TN701 ) : /80 Zupy i buliony i preparaty do nich : /80 Zawierające pomidory VETCTR (excl CITESexLLTC D,CH,FO,IS, ( CD371 ); LUXEX LI,NO,SM) p01 ( SK001 ); p04 CN,IL; p06 ( SK006 ) ( SK011 ) ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SPGL: 8 EE: 0 ; IS, NO: 10 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: /80 Pozostałe VETCTR (excl CITESexLLTC D,CH,FO,IS, ( CD371 ); LUXEX LI,NO,SM) p01 ( SK001 ); p04 CN,IL; p06 ( SK006 ) ( SK011 ) ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SPGL: 8 EE: 0 ; IS, NO: 6 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: /80 Złożone przetwory spożywcze, homogenizowane VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) p01 ( SK001 ); p04 CN,IL; p06 ( SK006 ) ( SK011 ) CITESexLLTC ( CD371 ); LUXEX ,L,B, CMER,CL,CM, CO,EC,ES,FJ, PE,PG,SPG, SPGE,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); SPGL: 9.8 ( TM547 ) EE: 0 LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: /80 Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao ( TN084 ) ( TN701 ) :

9 /80 Niezawierające tłuszczu mleka lub VETCTR (excl ,L,B,CM, EG,IL,JO,LOMB,M, 5 D,CH,FO,IS, kg ES,FJ,GE,KR, MK,PS,XC,XL: 0; DZ, zawierające mniej niż 3 % masy LI,NO,SM) MX MD,ME,PG, CUD: 0 + FO,LB,SY,TN: takich tłuszczów ( CD624 ); FFIMJP kg SPG,U,XK, 20.2 kg MX ( CD611 ); p01; p06 XS: 0; CRI: kg; Z: 5.1 ( SK006 ) ( SK011 ) (excl HT); CL,EC, kg MX kg MX SPGE: kg kg MX kg; CH,LI: kg; 0; IS,NO: SPGL: kg MX kg MX kg; CO: kg; CMER: 6.5 kg ; kg; PE: EE: kg; 20.2 PEK: 0( ) kg MX kg /10 Zawierające tłuszcz mleka : /80 3 % masy lub więcej, ale mniej niż 7 % masy VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) ( CD624 ); FFIMJP ( CD611 ); p01; p06 ( SK006 ) ( SK011 ) kg MX kg 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PG, CUD: 0 + SPG,U,XK, 38.5 XS: 0; CRI: 0 (excl HT); CL,EC, kg MX SPGE: kg MX kg; CH,LI: kg; CO: 0; IS,NO: 4.3 kg; SPGL: kg kg MX MX kg; CMER: 4.9 kg ; kg; PE: EE: kg; PEK: 0( ) kg MX kg EG,IL,JO,LOMB,M, MK,PS,XC,XL: 0; DZ, FO,LB,SY,TN: kg MX kg; Z: kg MX kg /80 7 % masy lub więcej VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) ( CD624 ); FFIMJP ( CD611 ); p01; p06 ( SK006 ) ( SK011 ) kg MX kg 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PG, SPG,U,XK, XS: 0; CRI: 0 (excl HT); CL,EC, SPGE: kg MX kg; CO: 3.4 kg; SPGL: kg MX kg; CMER: 4.8 kg; PE: 5 kg; PEK: 0( ) CUD: kg MX kg; CH,LI: 0; IS,NO: kg MX kg ; EE: kg MX kg EG,IL,JO,LOMB,M, MK,PS,XC,XL: 0; DZ, FO,LB,SY,TN: kg MX kg; Z: kg MX kg /80 Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone ( TN084 ) ( TN701 ) :

10 (excl (excl /80 Koncentraty białkowe i teksturowane substancje białkowe : /80 Niezawierające tłuszczu mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawierające mniej niż 1,5 % masy tłuszczu mleka, 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 5 % masy glukozy lub skrobi : /80 Izolat białka sojowego, zawierający 6,6 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8,6 % masy fosforanu wapnia /80 Koncentrat białka sojowego, w postaci sproszkowanej lub stałej, zawierający 65 % lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy białka obliczonej na podstawie suchej masy VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) 30/06); FFIMJP ( CD611 ); p01 VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) 30/06); FFIMJP ( CD611 ); p /80 Pozostałe VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) 30/06); FFIMJP ( CD611 ); p01 LUXEXKP ( CD994 ) ( TM684 ) LUXEXKP ( CD994 ) ( TM684 ) LUXEXKP ( CD994 ) ( TM684 ) /80 Pozostałe : /80 Zawierające więcej niż 1% tłuszczu mleka, 1% innych tłuszczów oraz więcej niż 5% cukrów VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) 30/06); FFIMJP ( CD611 ); p /80 Pozostałe VETCTR (excl /80 Pozostałe : /80 Preparaty alkoholowe złożone, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów l alc. 100% D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) 30/06); FFIMJP ( CD611 ); p01 30/06); CREDM1 ( CD651 ) (1/06); p01 LUXEXKP ( CD994 ) ( TM684 ) LUXEXKP ( CD994 ) ( TM684 ) CREDM1 ( CD651 ) (1/06); CITESex LLTC ( CD371 ); LUXEXKP ( CD994 ) ( TM684 ) ; S: ,L,B, CMER,CL,CM, CO,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, PG,SPG,U, XK,XS: 0; CRI: 0 (excl HT) ; S: ,L,B, CMER,CL,CM, CO,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, PG,SPG,U, XK,XS: 0; CRI: 0 (excl HT) ,L,B, CMER,CL,CM, CO,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, PG,SPG,U, XK,XS: 0; CRI: 0 (excl HT) E 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PE,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CL: 0 + E ; CO: 0 + ; UK: 0( ) MIN 1 EUR/% vol/hl E 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PE,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); SWITZ: 0 ( CD500 ); CL: 0 + E ; CO: 0 + ; UK: 0( ) EE: 12.4 EE: 12.4 EE: 12.4 CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) CUD: 0 + E ; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) 1032,L,B, CMER,CM,CO, EC,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, EE: 16.8 PG,SPG,SPGE, MIN 0.97 U,XK,XS: 0; EUR/% vol/hl (excl HT); CL: 12.1; LI) SPGL: 12.1 ( TM547 ) ; TR CUQ: ; TR CUQ: LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; Z: 12.8 ( TM114 ) LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; Z: 12.8 ( TM114 ) LOMB,M,MK,PS,SY, TN,XC,XL: 0; Z: 12.8 ( TM114 ) EG,IL,JO,LB,LOMB, M,MK,PS,XC,XL: 0; DZ,FO,SY,TN: 0 + E EG,IL,JO,LB,LOMB, M,MK,PS,XC,XL: 0; DZ,FO,SY,TN: 0 + E EG,IL,JO,LB,LOMB, M,MK,PS,TN,XC,XL: 0; Z: /10 romatyzowane lub barwione syropy cukrowe :

11 /80 Syropy izoglukozowe(x110001) 30/06); CITESimp ( CD370 ); FFIMJP ( CD611 ); p /10 Pozostałe : /80 Syrop laktozowy CITESexLLTC ( CD371 ); LUXEX 30/06); CITESimp ( CD370 ); FFIMJP ( CD611 ); p /80 Syrop glukozowy i z maltodekstryny(rex03) CITESexLLTC ( CD371 ); LUXEX 30/06); CITESimp ( CD370 ); FFIMJP ( CD611 ); p /80 Pozostałe(X110001) : /80 Zawierający 70 % masy lub więcej sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza 30/06); CITESimp SPXLLTC ( CD021 ) ( CD548 ); CITESexLLTC ( CD371 ); LUXEX ( CD370 ); FFIMJP ( CD611 ); p /80 Pozostałe 30/06); CITESimp SPXLLTC ( CD021 ) ( CD548 ); CITESexLLTC ( CD371 ); LUXEX ( CD370 ); FFIMJP ( CD611 ); p /10 Pozostałe : /80 Niezawierające tłuszczu mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawierające mniej niż 1,5 % masy tłuszczu mleka, 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 5 % masy glukozy lub skrobi : CITESexLLTC ,L,B,CM, EG,IL,JO,LB,LOMB, ( CD371 ); LUXEX kg/net mas ES,FJ,GE,KR, 0; CH,LI: 0 M,MK,PS: 0 MD,ME,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CMER: 24.4 kg/net mas; U K: 0( ); PE K: 0( ) kg U: 0; 1032,L, B,CM,ES,FJ, PE,PG,SPG, XK,XS: 0 ( CD020 ); HT) ( CD020 ); CO: 8.7 kg ( CD020 ); CMER: 8 kg ( CD020 ) kg/net/%sacchar kg/net/%sacchar kg 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PE,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CMER: 11.4 kg; CO: 12.5 kg; UK: 0( ) CMER: 0.2 kg/net/%sacchar.; 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); UK: 0( ); PEK: 0( ) CMER: 0.2 kg/net/%sacchar.; 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); UK: 0( ); PEK: 0( ) 0 ( CD020 ); CH: 0; LI: 0 ( CD020 ) 0; CH,LI: 0 0; CH,LI: 0 0; CH,LI: 0 ( CD020 ) M: 0; EG,IL,JO,LB, LOMB,MK,PS,Z: 0 ( CD020 ); MX: 0 kg ( CD020 ) EG,IL,JO,LB,LOMB, M,MK,PS: 0 IL,JO,LB,LOMB,M, MK,PS: 0; EGK: 0( ) EG,IL,JO,LB,LOMB, M,MK,PS: 0

12 (excl /80 Hydrolizaty białek i autolizaty VETCTR (excl CITESexLLTC ,L,B, DZ,EG,FO,IL,JO,LB, ( drożdży CD371 ); LUXEX CMER,CM,CO, LOMB,M,MK,MX,PS, EC,ES,FJ,GE, SY,TN,XC,XL,Z: /80 Preparat zawierający: więcej niż 30 % masy, ale nie więcej niż 35 % masy wyciągu z lukrecji, więcej niż 65 % masy, ale nie więcej niż 70 % masy tricaprilinu, znormalizowany do 3 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 4 % masy glabrydyny D,CH,FO,GL, IS,LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM SEL ( CD603 ); p01 VETCTR (excl D,CH,FO,GL, IS,LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM CITESexLLTC ( CD371 ); LUXEX SEL ( CD603 ); p /80 Pozostałe VETCTR (excl CITESexLLTC D,CH,FO,GL, ( CD371 ); LUXEX IS,LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM SEL ( CD603 ); p /80 Pozostałe : /10 Zawierające 26% masy lub więcej tłuszczu z mleka : KR,MD,ME,PE, PG,SPG,SPGE, U,XK,XS: 0; HT); CL: 8.9; SPGL: 8.9 ( TM547 ) ; S: ,L,B, CMER,CM,CO, EC,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, PG,SPG,SPGE, U,XK,XS: 0; HT); CL: 8.9; SPGL: 8.9 ( TM547 ) ,L,B, CMER,CM,CO, EC,ES,FJ,GE, KR,MD,ME,PE, PG,SPG,SPGE, U,XK,XS: 0; HT); CL: 8.9; SPGL: 8.9 ( TM547 ) EE: 0 ; IS, NO: 6 EE: 0 ; IS, NO: 6 EE: 0 DZ,EG,FO,IL,JO,LB, LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: 0 LOMB,M,MK,MX,PS, SY,TN,XC,XL,Z: /20 W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniejszej : /80 W rodzaju stosowanych do produkcji napojów, zawierające 70 % masy lub więcej sacharozy/izoglukozy kg/cukier surowy VETCTR (excl CITESexLLTC D,CH,FO,IS, ( CD371 ); LUXEX LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM p E ; USK: 0 + E ( ) ( CD475 ) (30/06); USK: 0 + E (1/07); K: 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CMER, CO,EC,PE, SPGE: 0 + E ; CL,SPGL: E ; UK: 0( ); PEK: 0( ); CO K: 0( ); CMERK: 0 (excl P)( ); P K: 0( ) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) ; TR CUQ: IL,JO,LB,LOMB,M, MK,PS,XC,XL: 0; DZ, FO,SY,TN: 0 + E ; Z: E ; EGK: 0( ) /10 Pozostałe :

13 (excl (excl (excl (excl /80 Pozostałe kg/cukier surowy /10 Pozostałe : D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM p01 VETCTR (excl CITESexLLTC D,CH,FO,IS, ( CD371 ); LUXEX LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM p E ; USK: 0 + E ( ) ( CD475 ) (30/06); USK: 0 + E (1/07); K: E ; USK: 0 + E ( ) ( CD475 ) (30/06); USK: 0 + E (1/07); K: /80 Zawierające mniej niż VETCTR (excl CITESexLLTC 1032,L,B, ; TR ( 70 % masy cukru CD371 ); LUXEX CMER,CM,CO, CUQ: ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PE,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); EC,SPGE: 0 + E ; CL, SPGL: E ; UK: 0( ) 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CMER, CO,EC,PE, SPGE: 0 + E ; CL,SPGL: E ; UK: 0( ); PEK: 0( ); CO K: 0( ); CMERK: 0 (excl P)( ); P K: 0( ) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) ; TR CUQ: EG,IL,JO,LB,LOMB, M,MK,PS,XC,XL: 0; DZ,FO,SY,TN: 0 + E ; Z: E EG,IL,JO,LB,LOMB, M,MK,PS,XC,XL: 0; DZ,FO,SY,TN: 0 + E ; Z: E /80 W rodzaju stosowanych do produkcji napojów, zawierające 70 % masy lub więcej sacharozy/izoglukozy kg/cukier surowy VETCTR (excl CITESexLLTC D,CH,FO,IS, ( CD371 ); LUXEX LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM p E ; USK: 0 + E ( ) ( CD475 ) (30/06); USK: 0 + E (1/07); K: 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CMER, CO,EC,PE, SPGE: 0 + E ; CL,SPGL: E ; UK: 0( ); PEK: 0( ); CO K: 0( ); CMERK: 0 (excl P)( ); P K: 0( ) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; EE: 0 + LI) ; IS,NO: 6 + ; TR CUQ: IL,JO,LB,LOMB,M, MK,PS,XC,XL: 0; DZ, FO,SY,TN: 0 + E ; Z: E ; EGK: 0( ) /10 Pozostałe : /80 Zawierające mniej niż 70 % masy cukru VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM CITESexLLTC ( CD371 ); LUXEX p E ; USK: 0 + E ( ) ( CD475 ) (30/06); USK: 0 + E (1/07); K: 1032,L,B, CMER,CM,CO, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PE,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); EC,SPGE: 0 + E ; CL, SPGL: E ; UK: 0( ) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; EE: 0 + LI) ; IS,NO: 6 + ; TR CUQ: EG,IL,JO,LB,LOMB, M,MK,PS,XC,XL: 0; DZ,FO,SY,TN: 0 + E ; Z: E

14 (excl (excl (excl /10 Pozostałe : D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM p E ; USK: 0 + E ( ) ( CD475 ) (30/06); USK: 0 + E (1/07); K: /80 Pozostałe kg/cukier VETCTR (excl CITESexLLTC 1032,L,B,CM, ; TR surowy ( CD371 ); LUXEX ES,FJ,GE,KR, CUQ: MD,ME,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CMER, CO,EC,PE, SPGE: 0 + E ; CL,SPGL: E ; UK: 0( ); PEK: 0( ); CO K: 0( ); CMERK: 0 (excl P)( ); P K: 0( ) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; EE: 0 + LI) ; IS,NO: 6 + EG,IL,JO,LB,LOMB, M,MK,PS,XC,XL: 0; DZ,FO,SY,TN: 0 + E ; Z: E /20 Zawierające mniej niż 70% masy sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) : /80 zawierające 60% masy lub więcej sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM CITESexLLTC ( CD371 ); LUXEX p E ; USK: 0 + E ( ) ( CD475 ) (30/06); USK: 0 + E (1/07); K: 1032,L,B, CMER,CM,CO, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PE,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); EC,SPGE: 0 + E ; CL, SPGL: E ; UK: 0( ) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) ; TR CUQ: EG,JO,LB,LOMB,M, MK,PS,XC,XL: 0; DZ, FO,IL,SY,TN: 0 + E ; Z: E /10 Pozostałe : /80 Preparat w postaci proszku, zawierający: 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy maltodekstryny pochodzącej z pszenicy, 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy serwatki (serum mleka), 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy rafinowanego, bielonego i deodoryzowanego oraz nieuwodornionego oleju słonecznikowego, 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy mieszanego dojrzałego suszonego rozpyłowo sera, 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy maślanki oraz 0,1 % lub więcej, ale nie więcej niż 10 % kazeinianu sodu, fosforanu dwusodowego, kwasu mlekowego VETCTR (excl D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM CITESexLLTC ( CD371 ); LUXEX p E ; S: 0; USK: 0 + E (30/06); USK: 0 + E ( ) ( CD475 ) (1/07); K: 1032,L,B, CMER,CM,CO, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PE,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); EC,SPGE: 0 + E ; CL, SPGL: E ; UK: 0( ) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) ; TR CUQ: EG,IL,JO,LB,LOMB, M,MK,PS,XC,XL: 0; DZ,FO,SY,TN: 0 + E ; Z: E

15 (excl (excl (excl /10 Pozostałe : D,CH,FO,IS, LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM p E ; USK: 0 + E ( ) ( CD475 ) (30/06); USK: 0 + E (1/07); K: /80 Pozostałe VETCTR (excl CITESexLLTC 1032,L,B, ; TR ( CD371 ); LUXEX CMER,CM,CO, CUQ: ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PE,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); EC,SPGE: 0 + E ; CL, SPGL: E ; UK: 0( ) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) EG,IL,JO,LB,LOMB, M,MK,PS,XC,XL: 0; DZ,FO,SY,TN: 0 + E ; Z: E /80 W rodzaju stosowanych do produkcji napojów, zawierające 70 % masy lub więcej sacharozy/izoglukozy kg/cukier surowy /80 Pozostałe kg/cukier surowy VETCTR (excl CITESexLLTC D,CH,FO,IS, ( CD371 ); LUXEX LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM p01 VETCTR (excl CITESexLLTC D,CH,FO,IS, ( CD371 ); LUXEX LI,NO,SM) 30/06); NTDUM CN; STDUM p E ; USK: 0 + E ( ) ( CD475 ) (30/06); USK: 0 + E (1/07); K: E ; USK: 0 + E ( ) ( CD475 ) (30/06); USK: 0 + E (1/07); K: 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CMER, CO,EC,PE, SPGE: 0 + E ; CL,SPGL: E ; UK: 0( ); PEK: 0( ); CO K: 0( ); CMERK: 0 (excl P)( ); P K: 0( ) 1032,L,B,CM, ES,FJ,GE,KR, MD,ME,PG, SPG,XK,XS: 0; HT); CMER, CO,EC,PE, SPGE: 0 + E ; CL,SPGL: E ; UK: 0( ); PEK: 0( ); CO K: 0( ); CMERK: 0 (excl P)( ); P K: 0( ) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) CUD: 0 + E ; CH, LI: 0; IS, NO: 0 + ; EE: 0 + LI) ; TR CUQ: ; TR CUQ: JO,LB,LOMB,M,MK, PS,XC,XL: 0; DZ,FO,IL, SY,TN: 0 + E ; Z: E ; EGK: 0( ) EG,JO,LB,LOMB,M, MK,PS,XC,XL: 0; DZ, FO,IL,SY,TN: 0 + E ; Z: E ( CD020 ) Wprowadzenie do swobodnego obrotu jest uwarunkowane przedstawieniem pozwolenia na przywóz "GRIM", wystawionego zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 376/2008 (Dz.U. L 114). ( CD021 ) Wywóz jest uwarunkowany przedstawieniem pozwolenia na wywóz lub świadectwa o wcześniejszym ustaleniu refundacji "GREX", wystawionego zgodnie z Rozp. (WE) nr 376/2008 (Dz.U. L 114). Zastosowanie ulgi celnej lub obniżonego cła podlega odrębnemu wnioskowi składanemu przez zgłaszającego w rubryce 44 "Informacje dodatkowe/przedstawione dokumenty/świadectwa i zezwolenia" jednolitego dokumentu administracyjnego (SD) ( CD370 ) Jeżeli wyrób jest wymieniony w liście załączonej do Rozporządzenia (WE) nr 338/97 z późniejszymi zmianami, autoryzacja przywozu (importu) musi być przedstawiona. ( CD371 ) Jeżeli wyrób jest wymieniony w liście załączonej do Rozporządzenia (WE) nr 338/97 z późniejszymi zmianami, autoryzacja wywozu (eksportu) musi być przedstawiona. ( CD475 ) Zakwalifikowanie się do skorzystania z tego kontyngentu jest uzależnione od przedstawienia świadectwa pochodzenia wystawionego przez właściwy organ Stanów Zjednoczonych meryki zgodnie z art rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. ( CD500 ) Stosowanie tej preferencji uzależnia się od przedstawienia dowodu pochodzenia stwierdzającego wspólnotowe pochodzenie towarów, w kontekście umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską. ( CD548 ) Wywóz podlega obowiązkowi przedstawienia świadectwa o wcześniejszym ustaleniu refundacji GREX, wydawanego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 376/2008 (Dz.U. L 114). Pozwolenie na wywóz nie jest wymagane w przypadku wywozu nieprzekraczającego ilości ustalonych w części II załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 514/2008, Dz. U. L 150. ( CD603 ) Produkty z fok mogą być wprowadzane do obrotu jedynie wówczas, gdy towarzyszy im świadectwo lub pisemne oświadczenie o przywozie udowadniające gdzie te produkty zostały nabyte Rozporządzenie Komisji (UE) nr 737/2010, (Dz.U. L 216). ( CD611 ) Dopuszczenie do swobodnego obrotu jest możliwe pod warunkiem przedłożenia Wspólnotowego dokumentu wejścia (CED) lub Wspólnotowego świadectwa weterynaryjnego dla wwozu i przewozu

16 16 16 (CVED) lub ich odpowiedników w formie elektronicznej należycie wypełnionych przez właściwe organy po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych kontroli i po udostępnieniu znanych pozytywnych wyników kontroli bezpośrednich, o ile takie kontrole są wymagane. Nie dotyczy produktów, które opuściły Japonię przed 28 marca 2011 r. Przepis przejściowy (rtykuł 16, Roz. 322/2014): Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 3 produkty można przywozić do Unii, jeżeli spełnione są następujące warunki: a) są one zgodne z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 996/2012; i b) opuściły Japonię przed 1 kwietnia 2014 r. lub opuściły Japonię 1 kwietnia 2014 r. i później, ale przed dniem 1 maja 2014 r. i towarzyszy im oświadczenie zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 996/2012, które to oświadczenie zostało wydane przed dniem 1 kwietnia 2014 r. ( CD624 ) Przywóz jest dozwolony po dokonaniu kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego oraz predstawieniu świadectwa weterynaryjnego CVED wydanego zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 136/2004 (Dz.U. L 21) ( CD626 ) Przywożone towary pochodzenia zwierzęcego mogą być wyłączone z warunku przeprowadzenia kontroli weterynaryjnej na podstawie art. 6 decycji 2007/275/WE (Dz.U. L 116) ( CD651 ) Deklaracja w ramach tego kodu towarów jest dopuszczalna tylko, jeśli przestrzegane są wartości progowe (waga netto/uzupełniająca jednostka miary lub wartość/waga netto lub wartość/ uzupełniająca jednostka miary). Należy sprawdzić odpowiednie wartości i w razie potrzeby je skorygować. W przeciwnym wypadku należy zadeklarować inny kod towarów. ( CD672 ) Import środków spożywczych zawierających lub składających się z liści "betel" ("'Piper betle") wysłanych z Bangladeszu jest zabroniony. ( CD673 ) Import środków spożywczych zawierających lub składających się z liści "betel" ("'Piper betle") pochodzących z Bangladeszu jest zabroniony. ( CD994 ) Jeżeli deklarowany towar jest wymieniony w przypisie dołączonym do niniejszego środka pozwolenie przywozu (wywozu) powinno być przedstawione. ( SK001 ) Dokumentem potwierdzającym dokonanie granicznej kontroli sanitarnej jest: 1) świadectwo jakości zdrowotnej środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, albo 2) świadectwo przydatności do produkcji substancji pomagających w przetwarzaniu; Granicznej kontroli sanitarnej nie podlegają: towary objęte procedurą tranzytu z krajów trzecich przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do krajów trzecich lub do innego państwa członkowskiego o ile przewóz odbywa się w szczelnych środkach transportu spełniających wymagania sanitarne, zabezpieczonych przed ich niekontrolowanym otwarciem zgodnie z przepisami prawa celnego; towary wprowadzane na obszar celny Wspólnoty w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli w państwie tym poddane zostały granicznej kontroli sanitarnej. Ponadto, z granicznej kontroli sanitarnej zwolnione są towary przywożone z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.Informacja dodatkowa: Granicznej kontroli sanitarnej podlegają również towary wprowadzone na terytorium Wspólnoty Europejskiej przez przejście graniczne leżące na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa będącego członkiem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFT) stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i niepoddane w tym państwie granicznej kontroli sanitarnej, obejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej procedurą celną, z którą wiąże się dopuszczenie do obrotu. ( SK006 ) Warunkiem objęcia towarów procedurą dopuszczenia do obrotu albo procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych jest dołączenie do zgłoszenia celnego protokołu kontroli jakości handlowej artykułów rolnospożywczych przywożonych z zagranicy lub świadectwa jakości handlowej potwierdzającego spełnianie wymagań w tym zakresie, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577). ( SK008 ) Minimalna ilość podlegająca kontroli jakości handlowej 0,5 tony ( SK011 ) Minimalna ilość podlegająca kontroli jakości handlowej 1 tona ( TM114 ) Stawka celna dla krajów trzecich jest taka sama lub bardziej korzystna. ( TM547 ) Zastosowanie art. 7.3 Rozporządzenia (WE) nr 978/20012 (Dz.U. nr L 303). ( TM684 ) Towary z wykazu towarów luksusowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 329/2007 (Dz.U. L 88). ( TM824 ) Za cukier surowy jakości standardowej uważa się cukier, z którego uzysk cukru białego wynosi 92%. ( TN084 ) Do towarów sprowadzanych z Japonii musi być dołączony Wspólnotowy dokument wejścia (CED) lub Wspólnotowe świadectwo weterynaryjne dla wwozu i przewozu (CVED) zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 322/2014 (Dz.U. L 95). Nie dotyczy towarów, które były wysłane z Japonii przed 28 marca 2011 r. ( TN701 ) Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 692/2014 (Dz.U. L183, str. 9) zabrania się przywozu do Unii Europejskiej towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola. Zakaz nie ma zastosowania do: a) realizacji do dnia 26 września 2014 r. umów handlowych zawartych przed dniem 25 czerwca 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do realizacji takich umów, pod warunkiem że osoby fizyczne lub prawne, jednostki lub organy chcące realizować daną umowę zgłosiły co najmniej 10 dni roboczych wcześniej dane działania lub transakcje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę; b) towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, które udostępniono organom Ukrainy do zbadania, w odniesieniu do których sprawdzono zgodność z warunkami umożliwiającymi przyznanie preferencyjnego pochodzenia i dla których zostało wydane świadectwo pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 978/2012 i rozporządzeniem (UE) nr 374/2014 lub zgodnie z układem o stowarzyszeniu UEUkraina. Kod Taric Kraj pochodzenia Kod dodatkowy Opis ( Firmy/Środki ) 2103 K086 Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda z wyłączeniem środków

17 17 17 spożywczych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego niebędące dozwolonymi substancjami dodatkowymi: p01 ( SK001 ) 2104 CN Z008 Zakaz nie dotyczy towarów klasyfikowanych do kodu, z wyjątkiem przetworów i wyrobów mięsnych składających się z mięsa drobiowego lub je zawierających.: p CN Z148 W drodze odstępstwa od ust. 1 decyzji 2008/640/WE państwa członkowskie zezwalają na przywóz wyrobów mięsnych składających się z mięsa drobiowego lub zawierających takie mięso, pod warunkiem, że mięso takie poddano jednemu ze specyficznych procesów obróbki określonych w pkt B, C lub D części 4 załącznika II do decyzji 2007/777/WE.: p IL Z140 Produkty wyprodukowane przed dniem 2 kwietnia 2008 r. i pochodzące z obszaru IL2, wyznaczonego w tabeli w art. 2 decyzji 2008/161/WE: p IL Z141 W drodze odstępstwa od art. 3 lit. b) decyzji 2008/161/WE państwa członkowskie zezwalają na przywóz produktów, o których mowa w art. 3 lit. b) pkt (i), (ii) oraz (iii), otrzymanych z ptaków poddanych ubojowi lub upolowanych przed dniem 12 grudnia 2007 r. W świadectwach weterynaryjnych/dokumentach handlowych towarzyszących przesyłkom tych produktów umieszcza się następującą adnotację, dostosowując ją w zależności od gatunku: Świeże mięso/mięso mielone/mechanicznie odkostnione mięso drobiowe, z ptaków bezgrzebieniowych, z dzikiego ptactwa utrzymywanego przez człowieka lub z dzikiego ptactwa łownego () lub wyroby mięsne/produkty mięsne składające się z mięsa drobiowego, z ptaków bezgrzebieniowych, z dzikiego ptactwa utrzymywanego przez człowieka lub dzikiego ptactwa łownego, lub je zawierające () lub surowa karma dla zwierząt domowych oraz nieprzetworzone surowce paszowe zawierające jakiekolwiek części drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, dzikiego ptactwa utrzymywanego przez człowieka lub dzikiego ptactwa łownego () otrzymane z ptaków poddanych ubojowi lub upolowanych przed dniem 12 grudnia 2007 r., zgodnie z art. 4 decyzji Komisji 2008/161/WE. () Niepotrzebne skreślić..: p IL Z142 W drodze odstępstwa od art. 3 lit. b) pkt (ii) decyzji 2008/161/WE państwa członkowskie zezwalają na przywóz produktów mięsnych składających się z mięsa drobiowego, z ptaków bezgrzebieniowych, dzikiego ptactwa utrzymywanego przez człowieka lub dzikiego ptactwa łownego lub je zawierających, pod warunkiem, że te produkty mięsne zostały poddane przynajmniej jednej ze szczególnych metod obróbki określonych w lit. B, C lub D w części 4 załącznika II do decyzji Komisji 2007/777/WE. Szczególną obróbkę zastosowaną zgodnie z akapitem pierwszym art.5 decyzji poświadcza się poprzez dodanie następującej adnotacji: a) w pkt II.1.1, kolumna B, poświadczenia zdrowia zwierząt w świadectwie zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III do decyzji 2007/777/WE: Produkty mięsne poddane obróbce zgodnie z decyzją Komisji 2008/161/WE ; b) w pkt I.28, kolumna Rodzaj obróbki, świadectwa weterynaryjnego do celów przewozu i/lub składowania, sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku IV do decyzji 2007/777/WE: Produkty mięsne poddane obróbce zgodnie z decyzją Komisji 2008/161/WE.: p IL Z144 Zakaz nie dotyczy towarów klasyfikowanych do kodu, z wyjątkiem mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z lub zawierających mięso, o których mowa w pkt (i) decyzji 2008/161/WE lub je zawierających: p K087 Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao z wyłączeniem środków spożywczych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego niebędące dozwolonymi substancjami dodatkowymi: p01 ( SK001 ) 2106 K088 Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone z wyłączeniem środków spożywczych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego niebędące dozwolonymi substancjami dodatkowymi: p01 ( SK001 ) 2106 V071 Środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki ZUBER : V094 Tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy) oraz wyroby seropodobne (analogi serów) nadające się do spożycia przez ludzi: V004 Produkty o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %: V999 Pozostałe: V004 Produkty o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %: V999 Pozostałe: V004 Produkty o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %: V999 Pozostałe: V004 Produkty o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %: V999 Pozostałe: V004 Produkty o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %: V999 Pozostałe: V004 Produkty o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %: V999 Pozostałe: 8

18 V004 Produkty o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %: V999 Pozostałe: V004 Produkty o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %: V999 Pozostałe: 5 ( SK001 ) Dokumentem potwierdzającym dokonanie granicznej kontroli sanitarnej jest: 1) świadectwo jakości zdrowotnej środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, albo 2) świadectwo przydatności do produkcji substancji pomagających w przetwarzaniu; Granicznej kontroli sanitarnej nie podlegają: towary objęte procedurą tranzytu z krajów trzecich przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do krajów trzecich lub do innego państwa członkowskiego o ile przewóz odbywa się w szczelnych środkach transportu spełniających wymagania sanitarne, zabezpieczonych przed ich niekontrolowanym otwarciem zgodnie z przepisami prawa celnego; towary wprowadzane na obszar celny Wspólnoty w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli w państwie tym poddane zostały granicznej kontroli sanitarnej. Ponadto, z granicznej kontroli sanitarnej zwolnione są towary przywożone z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.Informacja dodatkowa: Granicznej kontroli sanitarnej podlegają również towary wprowadzone na terytorium Wspólnoty Europejskiej przez przejście graniczne leżące na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa będącego członkiem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFT) stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i niepoddane w tym państwie granicznej kontroli sanitarnej, obejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej procedurą celną, z którą wiąże się dopuszczenie do obrotu.

DZIAŁ 9 KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY

DZIAŁ 9 KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY 1 1 Uwagi 1. Mieszanki produktów objętych pozycjami od 0904 do 0910 są klasyfikowane następująco: DZIŁ 9 KW, HERBT, MTÉ (HERBT PRGWJSK) I PRZYPRWY (a) mieszanki z dwóch lub większej ilości produktów objętych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 23 POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOWA PASZA DLA ZWIERZĄT

DZIAŁ 23 POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOWA PASZA DLA ZWIERZĄT 1 1 Uwaga DZIŁ 23 POZOSTŁOŚCI I ODPDY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOW PSZ DL ZWIERZĄT 1. Pozycja 2309 włącza produkty stosowane do żywienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, otrzymane

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 23 POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOWA PASZA DLA ZWIERZĄT

DZIAŁ 23 POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOWA PASZA DLA ZWIERZĄT 1 1 Uwaga DZIŁ 23 POZOSTŁOŚCI I ODPDY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOW PSZ DL ZWIERZĄT 1. Pozycja 2309 włącza produkty stosowane do żywienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, otrzymane

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 9 KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY

DZIAŁ 9 KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY 1 1 Uwagi 1. Mieszanki produktów objętych pozycjami od 94 do 91 są klasyfikowane następująco: DZIAŁ 9 KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY (a) mieszanki z dwóch lub większej ilości produktów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 21 RÓśNE PRZETWORY SPOśYWCZE

DZIAŁ 21 RÓśNE PRZETWORY SPOśYWCZE 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: a) mieszanek warzywnych objętych pozycją 0712; b) namiastek kawy palonej zawierających kawę w kaŝdej proporcji pozycja 0901); c) herbaty aromatyzowanej pozycja

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 19 PRZETWORY ZE ZBÓŻ, MĄKI, SKROBI LUB MLEKA; PIECZYWA CUKIERNICZE

DZIAŁ 19 PRZETWORY ZE ZBÓŻ, MĄKI, SKROBI LUB MLEKA; PIECZYWA CUKIERNICZE 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: DZIŁ 19 PRZETWORY ZE ZBÓŻ, MĄKI, SKROBI LUB MLEK; PIECZYW CUKIERNICZE (a) przetworów spożywczych zawierających więcej niż 20 % masy kiełbasy, mięsa, podrobów,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 9 KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY

DZIAŁ 9 KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY 1 1 Uwagi 1. Mieszanki produktów objętych pozycjami od 0904 do 0910 są klasyfikowane następująco: DZIŁ 9 KW, HERBT, MTÉ (HERBT PRGWJSK) I PRZYPRWY (a) mieszanki z dwóch lub większej ilości produktów objętych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 18 KAKAO I PRZETWORY Z KAKAO

DZIAŁ 18 KAKAO I PRZETWORY Z KAKAO 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje przetworów objętych pozycją 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 lub 3004. DZIAŁ 18 KAKAO I PRZETWORY Z KAKAO 2. Pozycja 1806 włącza wyroby cukiernicze

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 18 KAKAO I PRZETWORY Z KAKAO

DZIAŁ 18 KAKAO I PRZETWORY Z KAKAO 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje przetworów objętych pozycją 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 lub 3004. DZIAŁ 18 KAKAO I PRZETWORY Z KAKAO 2. Pozycja 1806 włącza wyroby cukiernicze

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 35 SUBSTANCJE BIAŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWANE; KLEJE; ENZYMY

DZIAŁ 35 SUBSTANCJE BIAŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWANE; KLEJE; ENZYMY 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: (a) drożdży (pozycja 2102); DZIŁ 35 SUBSTNCJE BIŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWNE; KLEJE; ENZYMY (b) frakcji krwi (innych niż albumina surowicza nieprzygotowana do celów

Bardziej szczegółowo

Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych. importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02

Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych. importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02 Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych nie objętych zakazem importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02 2 Szczegółowy wykaz z kodami celnymi Z działu 2 - MIĘSO I PODROBY JADALNE 0204 - Mięso z owiec lub

Bardziej szczegółowo

Dział 24 TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU

Dział 24 TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU 1 1 Uwaga 1. Niniejszy dział nie obejmuje papierosów leczniczych (dział 30.). Uwaga do podpozycji Dział 24 TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU 1. W podpozycji 2403 11 wyrażenie tytoń do fajek wodnych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 33 OLEJKI ETERYCZNE I REZINOIDY; PREPARATY PERFUMERYJNE, KOSMETYCZNE LUB TOALETOWE

DZIAŁ 33 OLEJKI ETERYCZNE I REZINOIDY; PREPARATY PERFUMERYJNE, KOSMETYCZNE LUB TOALETOWE 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: DZIŁ 33 OLEJKI ETERYCZNE I REZINOIDY; PREPRTY PERFUMERYJNE, KOSMETYCZNE LUB TOLETOWE (a) oleożywic naturalnych lub ekstraktów roślinnych objętych pozycją 1301

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 9 KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY

DZIAŁ 9 KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY 1 1 Uwagi 1. Mieszanki produktów objętych pozycjami od 0904 do 0910 są klasyfikowane następująco: DZIŁ 9 KW, HERBT, MTÉ (HERBT PRGWJSK) I PRZYPRWY (a) mieszanki z dwóch lub większej ilości produktów objętych

Bardziej szczegółowo

Dział 24 TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU

Dział 24 TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU 1 1 Uwaga 1. Niniejszy dział nie obejmuje papierosów leczniczych (dział 30.). Dział 24 TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU Kod CN 2400 00 00 00/80 Kod Jednostka Opis Taric miary Przywóz Wywóz TYTOŃ I

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 19 PRZETWORY ZE ZBÓŻ, MĄKI, SKROBI LUB MLEKA; PIECZYWA CUKIERNICZE

DZIAŁ 19 PRZETWORY ZE ZBÓŻ, MĄKI, SKROBI LUB MLEKA; PIECZYWA CUKIERNICZE 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: DZIAŁ 19 PRZETWORY ZE ZBÓŻ, MĄKI, SKROBI LUB MLEKA; PIECZYWA CUKIERNICZE (a) przetworów spożywczych zawierających więcej niż 20 % masy kiełbasy, mięsa, podrobów,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 4 PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE

DZIAŁ 4 PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE 1 1 DZIAŁ 4 PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE Uwagi 1. Wyrażenie mleko oznacza mleko pełnotłuste oraz

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 19 PRZETWORY ZE ZBÓś, MĄKI, SKROBI LUB MLEKA; PIECZYWA CUKIERNICZE

DZIAŁ 19 PRZETWORY ZE ZBÓś, MĄKI, SKROBI LUB MLEKA; PIECZYWA CUKIERNICZE 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: DZIAŁ 19 PRZETWORY ZE ZBÓś, MĄKI, SKROBI LUB MLEKA; PIECZYWA CUKIERNICZE a) przetworów spoŝywczych zawierających więcej niŝ 20 % masy kiełbasy, mięsa, podrobów,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 17 CUKRY I WYROBY CUKIERNICZE

DZIAŁ 17 CUKRY I WYROBY CUKIERNICZE 1 1 Uwaga 1. Niniejszy dział nie obejmuje: (a) wyrobów cukierniczych zawierających kakao (pozycja 1806); DZIŁ 17 CUKRY I WYROBY CUKIERNICZE (b) cukrów chemicznie czystych (innych niż sacharoza, laktoza,

Bardziej szczegółowo

ZIAŁ 20 PRZETWORY Z WARZYW, OWOCÓW, ORZECHÓW LUB POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ROŚLIN

ZIAŁ 20 PRZETWORY Z WARZYW, OWOCÓW, ORZECHÓW LUB POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ROŚLIN 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: ZIŁ 20 PRZETWORY Z WRZYW, OWOCÓW, ORZECHÓW LUB POZOSTŁYCH CZĘŚCI ROŚLIN a) warzyw, owoców lub orzechów, przetworzonych lub zakonserwowanych sposobami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 20 PRZETWORY Z WARZYW, OWOCÓW, ORZECHÓW LUB POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ROŚLIN

DZIAŁ 20 PRZETWORY Z WARZYW, OWOCÓW, ORZECHÓW LUB POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ROŚLIN 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: DZIŁ 20 PRZETWORY Z WRZYW, OWOCÓW, ORZECHÓW LUB POZOSTŁYCH CZĘŚCI ROŚLIN a) warzyw, owoców lub orzechów, przetworzonych lub zakonserwowanych sposobami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 20 PRZETWORY Z WARZYW, OWOCÓW, ORZECHÓW LUB POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ROŚLIN

DZIAŁ 20 PRZETWORY Z WARZYW, OWOCÓW, ORZECHÓW LUB POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ROŚLIN 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: DZIŁ 20 PRZETWORY Z WRZYW, OWOCÓW, ORZECHÓW LUB POZOSTŁYCH CZĘŚCI ROŚLIN a) warzyw, owoców lub orzechów, przetworzonych lub zakonserwowanych sposobami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

Dział 1. ZWIERZĘTA śywe

Dział 1. ZWIERZĘTA śywe 1 1 Dział 1 ZWIERZĘT śywe Uwaga 1) Niniejszy dział obejmuje wszystkie zwierzęta Ŝywe, z wyjątkiem: a) ryb i skorupiaków, mięczaków i pozostałych bezkręgowców wodnych, objętych pozycją 0301, 0306 lub 0307;

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 33 OLEJKI ETERYCZNE I REZINOIDY; PREPARATY PERFUMERYJNE, KOSMETYCZNE LUB TOALETOWE

DZIAŁ 33 OLEJKI ETERYCZNE I REZINOIDY; PREPARATY PERFUMERYJNE, KOSMETYCZNE LUB TOALETOWE 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: DZIŁ 33 OLEJKI ETERYCZNE I REZINOIDY; PREPRTY PERFUMERYJNE, KOSMETYCZNE LUB TOLETOWE (a) oleożywic naturalnych lub ekstraktów roślinnych objętych pozycją 1301

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 13 SZELAK; GUMY, śywice ORAZ POZOSTAŁE SOKI I EKSTRAKTY ROŚLINNE

DZIAŁ 13 SZELAK; GUMY, śywice ORAZ POZOSTAŁE SOKI I EKSTRAKTY ROŚLINNE 1 1 Uwaga 1. Pozycja 1302 dotyczą, między innymi, ekstraktów z lukrecji, złocienia, chmielu, aloesu i opium. Pozycja nie dotyczy: DZIAŁ 13 SZELAK; GUMY, śywice ORAZ POZOSTAŁE SOKI I EKSTRAKTY ROŚLINNE

Bardziej szczegółowo

SPROSTOWANIA. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 113 z dnia 29 kwietnia 2017 r.) ZAŁĄCZNIK

SPROSTOWANIA. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 113 z dnia 29 kwietnia 2017 r.) ZAŁĄCZNIK L 118/30 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/754 z dnia 28 kwietnia 2017 r. otwierającego unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rolne i przetworzone produkty

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 65 NAKRYCIA GŁOWY I ICH CZĘŚCI

DZIAŁ 65 NAKRYCIA GŁOWY I ICH CZĘŚCI 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: (a) używanych nakryć głowy objętych pozycją 6309; (b) azbestowych nakryć głowy (pozycja 6812); (c) kapeluszy dla lalek, innych kapeluszy o charakterze zabawek

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 19 PRZETWORY ZE ZBÓŻ, MĄKI, SKROBI LUB MLEKA; PIECZYWA CUKIERNICZE

DZIAŁ 19 PRZETWORY ZE ZBÓŻ, MĄKI, SKROBI LUB MLEKA; PIECZYWA CUKIERNICZE 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: DZIAŁ 19 PRZETWORY ZE ZBÓŻ, MĄKI, SKROBI LUB MLEKA; PIECZYWA CUKIERNICZE (a) przetworów spożywczych zawierających więcej niż 20 % masy kiełbasy, mięsa, podrobów,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 23 POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO; GOTOWA PASZA DLA ZWIERZĄT

DZIAŁ 23 POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO; GOTOWA PASZA DLA ZWIERZĄT 1 1 Uwaga DZIŁ 23 POZOSTŁOŚCI I ODPDY PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO; GOTOW PSZ DL ZWIERZĄT 1. Pozycja 2309 włącza produkty stosowane do Ŝywienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, otrzymane

Bardziej szczegółowo

Dział 33 OLEJKI ETERYCZNE I REZINOIDY; PREPARATY PERFUMERYJNE, KOSMETYCZNE LUB TOALETOWE

Dział 33 OLEJKI ETERYCZNE I REZINOIDY; PREPARATY PERFUMERYJNE, KOSMETYCZNE LUB TOALETOWE Dział 33 OLEJKI ETERYCZNE I REZINOIDY; PREPARATY PERFUMERYJNE, KOSMETYCZNE LUB TOALETOWE Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: (a) oleożywic naturalnych lub ekstraktów roślinnych, objętych pozycją 1301

Bardziej szczegółowo

Dział 17 CUKRY I WYROBY CUKIERNICZE

Dział 17 CUKRY I WYROBY CUKIERNICZE Dział 17 CUKRY I WYROBY CUKIERNICZE Uwaga 1. Niniejszy dział nie obejmuje: (a) wyrobów cukierniczych zawierających kakao (pozycja 1806); (b) cukrów chemicznie czystych (innych niż sacharoza, laktoza, maltoza,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 6 DRZEWA śywe I POZOSTAŁE ROŚLINY; BULWY, KORZENIE I PODOBNE; KWIATY CIĘTE I LIŚCIE OZDOBNE

DZIAŁ 6 DRZEWA śywe I POZOSTAŁE ROŚLINY; BULWY, KORZENIE I PODOBNE; KWIATY CIĘTE I LIŚCIE OZDOBNE 1 1 DZIAŁ 6 DRZEWA śywe I POZOSTAŁE ROŚLINY; BULWY, KORZENIE I PODOBNE; KWIATY CIĘTE I LIŚCIE OZDOBNE Uwagi 1. Z uwzględnieniem drugiej części pozycji 61 niniejszy dział obejmuje wyłącznie drzewa Ŝywe

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 11 PRODUKTY PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO; SŁÓD; SKROBIE; INULINA; GLUTEN PSZENNY

DZIAŁ 11 PRODUKTY PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO; SŁÓD; SKROBIE; INULINA; GLUTEN PSZENNY 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: DZIAŁ 11 PRODUKTY PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO; SŁÓD; SKROBIE; INULINA; GLUTEN PSZENNY (a) palonego słodu stanowiącego namiastkę kawy (pozycja 0901 lub 2101); (b) przetworzonej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 43 SKÓRY FUTERKOWE I FUTRA SZTUCZNE; WYROBY Z NICH

DZIAŁ 43 SKÓRY FUTERKOWE I FUTRA SZTUCZNE; WYROBY Z NICH 1 1 Uwagi DZIŁ 43 SKÓRY FUTERKOWE I FUTR SZTUCZNE; WYROBY Z NICH 1. W całej nomenklaturze wyrażenie skóry futerkowe inne niż surowe skóry futerkowe objęte pozycją 4301, stosuje się do skór lub skórek ze

Bardziej szczegółowo

Dział 6 DRZEWA ŻYWE I POZOSTAŁE ROŚLINY; BULWY, KORZENIE I PODOBNE; KWIATY CIĘTE I LIŚCIE OZDOBNE

Dział 6 DRZEWA ŻYWE I POZOSTAŁE ROŚLINY; BULWY, KORZENIE I PODOBNE; KWIATY CIĘTE I LIŚCIE OZDOBNE Dział 6 DRZEWA ŻYWE I POZOSTAŁE ROŚLINY; BULWY, KORZENIE I PODOBNE; KWIATY CIĘTE I LIŚCIE OZDOBNE Uwagi 1) Z uwzględnieniem drugiej części pozycji 0601 niniejszy dział obejmuje wyłącznie drzewa żywe i

Bardziej szczegółowo

Warunki przywozu produktów złożonych do UE

Warunki przywozu produktów złożonych do UE Warunki przywozu produktów złożonych do UE Decyzja Komisji 2007/275 z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5a 5b 6 7 8 9 10 11 12 13. Stawki celne obniżone ( S = zawieszenie, K = kontyngent, P = plafon ) Podatki Stawki celne dla.

1 2 3 4 5a 5b 6 7 8 9 10 11 12 13. Stawki celne obniżone ( S = zawieszenie, K = kontyngent, P = plafon ) Podatki Stawki celne dla. 1 1 DZIŁ 42 RTYKUŁY ZE SKÓRY WYPRWIONEJ; WYROBY SIODLRSKIE I RYMRSKIE; RTYKUŁY PODRÓŻNE, TOREBKI I PODOBNE POJEMNIKI; RTYKUŁY Z JELIT ZWIERZĘCYCH (INNYCH NIŻ JELIT JEDWBNIKÓW) Uwagi 1. W niniejszym dziale

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

Dział 1 ZWIERZĘTA ŻYWE

Dział 1 ZWIERZĘTA ŻYWE 1 1 Dział 1 ZWIERZĘT ŻYWE Uwaga 1) Niniejszy dział obejmuje wszystkie zwierzęta żywe, z wyjątkiem: a) ryb i skorupiaków, mięczaków i pozostałych bezkręgowców wodnych, objętych pozycją 0301, 0306 lub 0307;

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006. z dnia 27 grudnia 2006 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006. z dnia 27 grudnia 2006 r. 30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 413/3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2007 r. w odniesieniu do owiec,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 65 NAKRYCIA GŁOWY I ICH CZĘŚCI

DZIAŁ 65 NAKRYCIA GŁOWY I ICH CZĘŚCI 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: (a) używanych nakryć głowy objętych pozycją 6309; (b) azbestowych nakryć głowy (pozycja 6812); (c) kapeluszy dla lalek, innych kapeluszy o charakterze zabawek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci

Bardziej szczegółowo

Dział 35 SUBSTANCJE BIAŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWANE; KLEJE; ENZYMY

Dział 35 SUBSTANCJE BIAŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWANE; KLEJE; ENZYMY Dział 35 SUBSTANCJE BIAŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWANE; KLEJE; ENZYMY Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: (a) drożdży (pozycja 2102); (b) frakcji krwi (innych niż albumina surowicza nieprzygotowana do celów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 92 INSTRUMENTY MUZYCZNE; CZĘŚCI I AKCESORIA DO TAKICH ARTYKUŁÓW

DZIAŁ 92 INSTRUMENTY MUZYCZNE; CZĘŚCI I AKCESORIA DO TAKICH ARTYKUŁÓW 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: DZIŁ 92 INSTRUMENTY MUZYCZNE; CZĘŚCI I KCESORI DO TKICH RTYKUŁÓW (a) części ogólnego użytku określonych w uwadze 2 do sekcji XV, z metali nieszlachetnych (sekcja

Bardziej szczegółowo

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego, L 340/48 15.12.16 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 16/2253 z dnia 14 grudnia 16 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rolne i przetworzone produkty rolne pochodzące z Republiki

Bardziej szczegółowo

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x Kod dokumentu Nazwa dokumentu Uwagi Archiwizacja przez organ celny (wymagana) L001 Pozwolenie na przywóz AGRIM X001 Pozwolenie na wywóz AGREX N823 Karta T5 3DK1 Wniosek WPR1 7P01 I004 X002 7P22 7P16 przepisów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 64 OBUWIE, GETRY I TYM PODOBNE; CZĘŚCI TYCH ARTYKUŁÓW

DZIAŁ 64 OBUWIE, GETRY I TYM PODOBNE; CZĘŚCI TYCH ARTYKUŁÓW 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: DZIŁ 64 OBUWIE, GETRY I TYM PODOBNE; CZĘŚCI TYCH RTYKUŁÓW (a) jednorazowych ochraniaczy na stopy lub buty, wykonanych z nietrwałego materiału (na przykład papieru,

Bardziej szczegółowo

Ptasia grypa Ptaki objęte rozporządzeniem 139/2013, (UE) 139/2013 (z późniejszymi zmianami)

Ptasia grypa Ptaki objęte rozporządzeniem 139/2013, (UE) 139/2013 (z późniejszymi zmianami) Data sporządzenia: 20.01.2014 r. Kraj, z którego Powód zakazu Przedmiot zakazu Akt prawny przywóz jest zabroniony 1. Państwa członkowskie OIE objęte zakresem kompetencji komisji regionalnych OIE. Ptasia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 41 SKÓRY I SKÓRKI SUROWE (INNE NIŻ SKÓRY FUTERKOWE) ORAZ SKÓRY WYPRAWIONE

DZIAŁ 41 SKÓRY I SKÓRKI SUROWE (INNE NIŻ SKÓRY FUTERKOWE) ORAZ SKÓRY WYPRAWIONE 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: DZIŁ 41 SKÓRY I SKÓRKI SUROWE (INNE NIŻ SKÓRY FUTERKOWE) ORZ SKÓRY WYPRWIONE (a) skrawków lub podobnych odpadków skór lub skórek surowych (pozycja 0511); (b)

Bardziej szczegółowo

Produkty złożone. Control checks at border inspection posts. 11-14 maja 2013 Monachium

Produkty złożone. Control checks at border inspection posts. 11-14 maja 2013 Monachium Produkty złożone Control checks at border inspection posts 11-14 maja 2013 Monachium Produkty złożone produkt złożony : środek spożywczy przeznaczony do spożycia przez ludzi, zawierający zarówno przetworzone

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2006 r.)

z dnia 19 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2006 r.) Dz.U.06.71.493 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 208/46 PL DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1461 z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2007/777/WE w zakresie wykazu państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 18.9.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 249/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 903/2008 z dnia 17 września 2008 r. w sprawie specjalnych warunków przyznawania refundacji wywozowych do niektórych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 19.12.2015 L 333/89 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2405 z dnia 18 grudnia 2015 r. otwierające kontyngenty taryfowe UE na produkty rolne pochodzące z Ukrainy i ustalające sposób zarządzania

Bardziej szczegółowo

W y s o k i S e j m uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

W y s o k i S e j m uchwalić raczy załączony projekt ustawy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Druk nr 3051 IV kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI DO SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadmiernych zapasach produktów rolnych

Bardziej szczegółowo

Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja.

Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja. Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja. 1 Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x Kod dokumentu Nazwa dokumentu Uwagi Archiwizacja przez organ celny (wymagana) L001 Pozwolenie na przywóz AGRIM 001 Pozwolenie na wywóz AGRE N823 Karta T5 3DK1 Wniosek WPR1 7P01 I004 002 7P22 7P16 przepisów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 79 CYNK I ARTYKUŁY Z CYNKU

DZIAŁ 79 CYNK I ARTYKUŁY Z CYNKU 1 1 Uwaga 1. W niniejszym dziale następujące wyrażenia posiadają przypisane im znaczenia: (a) Sztaby i pręty: DZIŁ 79 CYNK I RTYKUŁY Z CYNKU Wyroby walcowane, wyciskane, ciągnione lub kute, nie w zwojach,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 91 ZEGARY I ZEGARKI ORAZ ICH CZĘŚCI

DZIAŁ 91 ZEGARY I ZEGARKI ORAZ ICH CZĘŚCI 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: (a) szkiełek do zegarów lub zegarków, lub ciężarków do zegarów (klasyfikowanych według ich materiału składowego); (b) łańcuszków do zegarków (pozycja 7113 lub

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 1/2007 RADY STOWARZYSZENIA WE-TURCJA

DECYZJA NR 1/2007 RADY STOWARZYSZENIA WE-TURCJA L 202/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.7.2008 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE RADA DECYZJA NR 1/2007 RADY STOWARZYSZENIA WE-TURCJA

Bardziej szczegółowo

3DK1 - wniosek WPR1 7P01 - dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych

3DK1 - wniosek WPR1 7P01 - dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych Wykaz najczęściej stosowanych dokumentów papierowych, dla których istnieje wynikający z przepisu prawa obowiązek przedstawienia organowi celnemu na etapie składania elektronicznego zgłoszenia celnego Nazwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2008 r. Dz.U.2008.37.213 2011.01.07 zm. Dz.U.2010.244.1635 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR PL L 138/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.5.2011 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 514/2011 z dnia 25 maja 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 4 PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE

DZIAŁ 4 PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE 1 1 DZIAŁ 4 PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE Uwagi 1. Wyrażenie mleko oznacza mleko pełnotłuste oraz

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 11 PRODUKTY PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO; SŁÓD; SKROBIE; INULINA; GLUTEN PSZENNY

DZIAŁ 11 PRODUKTY PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO; SŁÓD; SKROBIE; INULINA; GLUTEN PSZENNY 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: DZIAŁ 11 PRODUKTY PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO; SŁÓD; SKROBIE; INULINA; GLUTEN PSZENNY (a) palonego słodu stanowiącego namiastkę kawy (pozycja 0901 lub 2101); (b) przetworzonej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 Szczegółowe warunki uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Dz.U.2016.451 z dnia 2016.04.05 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 5 kwietnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 22 NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET

DZIAŁ 22 NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: DZIAŁ 22 NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET (a) produktów z niniejszego działu (innych niż produkty objęte pozycją 2209) przygotowanych do ceów kuinarnych,

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 8.9.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 237/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 790/2010 z dnia 7 września 2010 r. zmieniające załączniki VII,

Bardziej szczegółowo

BIOMASA aspekty importu spoza rynku wspólnotowego

BIOMASA aspekty importu spoza rynku wspólnotowego spoza rynku wspólnotowego Import towarów Każdy towar importowany z krajów spoza Unii Europejskiej musi zostać dopuszczony do swobodnego obrotu. W tym celu należy przedstawić towar w urzędzie celnym i złożyć

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 103/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.4.2014 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 332/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie pewnych procedur dotyczących stosowania Układu o

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 23 POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOWA PASZA DLA ZWIERZĄT

DZIAŁ 23 POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOWA PASZA DLA ZWIERZĄT 1 1 Uwaga DZIŁ 23 POZOSTŁOŚCI I ODPDY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOW PSZ DL ZWIERZĄT 1. Pozycja 2309 włącza produkty stosowane do żywienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, otrzymane

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Wniosek dotyczący decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. Wniosek dotyczący decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.1.2016 r. COM(2016) 8 final ANNEX 2 PART 1/8 ZAŁĄCZNIK [ ] Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat procedury eksportowej produktów rolno-spożywczych z Polski na terytorium Japonii

Informacja na temat procedury eksportowej produktów rolno-spożywczych z Polski na terytorium Japonii Informacja na temat procedury eksportowej produktów rolno-spożywczych z Polski na terytorium Japonii Artykuły rolno-spożywcze importowane do Japonii, przeznaczone do sprzedaży i spożycia przez ludzi podlegają

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych:

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Prawo żywnościowe przepisy ogólne rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 327/44 2.12.2016 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/2106 z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 884/2014 poprzez nałożenie specjalnych warunków dotyczących przywozu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do sprawozdania miesięcznego RRW-26

Objaśnienia do sprawozdania miesięcznego RRW-26 Objaśnienia do sprawozdania miesięcznego RRW-26 Obowiązek sporządzania sprawozdania RRW-26 mają: 1. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne, które skupują pełne mleko lub produkty mleczarskie bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 4 PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE

DZIAŁ 4 PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE 1 1 DZIAŁ 4 PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE Uwagi 1. WyraŜenie mleko oznacza mleko pełnotłuste oraz

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) 17930/1/13 REV 1 COWEB 189 CODEC 2992 PARLNAT 327 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

Współczynniki akceptacji dla kontyngentów taryfowych na 2003r. dzielonych rocznie Kontyngenty taryfowe WTO (Dz.U. z 2002r., Nr 227, poz.

Współczynniki akceptacji dla kontyngentów taryfowych na 2003r. dzielonych rocznie Kontyngenty taryfowe WTO (Dz.U. z 2002r., Nr 227, poz. i dla kontyngentów taryfowych na 2003r. dzielonych rocznie Kontyngenty taryfowe WTO (Dz.U. z 2002r., 227, poz. 1898) Kod PCN towar 094020 040900000 miód naturalny 34,69 094021 05040001 żołądki drobiowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

Graniczna kontrola sanitarna - zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Warszawa, 29 października 2014 r.

Graniczna kontrola sanitarna - zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Warszawa, 29 października 2014 r. Graniczna kontrola sanitarna - zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Warszawa, 29 października 2014 r. 1 Państwowa Inspekcja Sanitarna - kompetencje Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej działają na

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE G ÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII. z dnia 25 stycznia 2001 r.

OBWIESZCZENIE G ÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII. z dnia 25 stycznia 2001 r. Monitor Polski Nr 4 127 Poz. 83 83 OBWIESZCZENIE G ÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie rejestrów paƒstw, z których mo e byç przywo one i przewo one przez terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasa II ZSK

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasa II ZSK TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasa II ZSK Moduł - dział -temat L.p. Zakres treści Zapoznanie z PSO Kryteriami egzaminu zawodowego 1 Powtórzenie wiadomości z klasy I 2-3 Przyprawy roślinne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 27.1.2009 KOM(2009) 18 wersja ostateczna 2009/0002 (ACC) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania i zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 13 SZELAK; GUMY, ŻYWICE ORAZ POZOSTAŁE SOKI I EKSTRAKTY ROŚLINNE

DZIAŁ 13 SZELAK; GUMY, ŻYWICE ORAZ POZOSTAŁE SOKI I EKSTRAKTY ROŚLINNE 1 1 Uwaga 1. Pozycja 1302 dotyczą, między innymi, ekstraktów z lukrecji, złocienia, chmielu, aloesu i opium. Pozycja nie dotyczy: DZIAŁ 13 SZELAK; GUMY, ŻYWICE ORAZ POZOSTAŁE SOKI I EKSTRAKTY ROŚLINNE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR PL L 129/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.5.2013 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 438/2013 z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zmiany i sprostowania załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2009R0206 PL 01.07.2013 001.002 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 206/2009 z

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 95 ZABAWKI, GRY I PRZYBORY SPORTOWE; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA

DZIAŁ 95 ZABAWKI, GRY I PRZYBORY SPORTOWE; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: (a) świeczek (pozycja 3406); (b) ogni sztucznych lub pozostałych artykułów pirotechnicznych, objętych pozycją 3604; DZIŁ 95 ZBWKI, GRY I PRZYBORY SPORTOWE; ICH

Bardziej szczegółowo

Zmiany importu produktów rolnych i spoŝywczych objętych przed akcesją specjalną klauzulą ochronną (SSG)

Zmiany importu produktów rolnych i spoŝywczych objętych przed akcesją specjalną klauzulą ochronną (SSG) Zmiany importu produktów rolnych i spoŝywczych objętych przed akcesją specjalną klauzulą ochronną (SSG) BoŜena Nosecka 3 listopada 2 grudnia 29 r., Pułtusk Zakres prezentacji Mechanizm SSG Zmiany importu

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.3.2012 r. COM(2012) 115 final 2012/0054 (COD) C7-0079/12 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wdrażania porozumień zawartych przez UE w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lipca 2006 r. Dz.U.06.128.900 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru

Bardziej szczegółowo

Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania

Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania Klaudyna Terlicka, Principal Regulatory Advisor 21 Październik 2011 Innovation Nutrition Regulatory Safety Sensory Leatherhead Food Research 1919 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

II. Analiza sensoryczna w ocenie jakości produktów spożywczych

II. Analiza sensoryczna w ocenie jakości produktów spożywczych SPIS TREŚCI Wprowadzenie 11 I. Jakość żywności, systemy zarządzania jakością i klasyfikacja żywności 13 1. Wstęp 13 2. Określenia jakości 14 3. Systemy zapewniające prawidłową jakość produktów spożywczych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 11.3.2014 r. COM(2014) 166 final ANNEX 2 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary

Bardziej szczegółowo

MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R.

MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R. MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R. Kamila Pietrasiak Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi Definicje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r. PROJEKT w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi Na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Kontrola planowa III kwartał 2012 r. - w zakresie jakości handlowej przetworów warzywnych

Kontrola planowa III kwartał 2012 r. - w zakresie jakości handlowej przetworów warzywnych Informacja w zakresie jakości handlowej przetworów warzywnych - kontrola planowa III kwartał 2012 r. Zgodnie z programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów warzywnych (GI-BKJ-403-13/12)

Bardziej szczegółowo