DZIAŁ 21 RÓśNE PRZETWORY SPOśYWCZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ 21 RÓśNE PRZETWORY SPOśYWCZE"

Transkrypt

1 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: a) mieszanek warzywnych objętych pozycją 0712; b) namiastek kawy palonej zawierających kawę w kaŝdej proporcji pozycja 0901); c) herbaty aromatyzowanej pozycja 0902); d) przypraw lub pozostałych produktów, objętych pozycjami od 0904 do 0910; DZIAŁ 21 RÓśNE PRZETWORY SPOśYWCZE e) przetworów spoŝywczych innych niŝ produkty opisane w pozycji 2103 lub 2104, zawierających więcej niŝ 20 % masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub dowolnych ich kombinacji dział 16); f) droŝdŝy pakowanych jako lek lub innych produktów objętych pozycjami 3003 lub 3004; g) preparatów enzymatycznych objętych pozycją Ekstrakty namiastek, o których mowa powyŝej w uwadze 1 b), klasyfikowane są do pozycji W pozycji 2104 wyraŝenie złoŝone przetwory spoŝywcze homogenizowane oznacza dokładnie zhomogenizowaną mieszaninę dwóch lub więcej podstawowych składników, takich jak: mięso, ryby, warzywa lub owoce, pakowaną do sprzedaŝy detalicznej jako Ŝywność dla niemowląt lub do celów dietetycznych, w opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 250 g masy. Stosując tę definicję, nie bierze się pod uwagę małych ilości dowolnych składników, które mogą zostać dodane do mieszaniny jako przyprawy, konserwanty lub do innych celów. Takie przetwory mogą zawierać niewielkie ilości widocznych kawałków składników. Uwagi dodatkowe 1. W podpozycjach i określenie skrobia obejmuje takŝe produkty rozkładu skrobi. 2. W podpozycji złoŝone preparaty alkoholowe, inne niŝ na bazie substancji zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów oznaczają takie preparaty, które posiadają objętościową moc alkoholu większą niŝ 0,5 % obj. 3. W podpozycji izoglukoza oznacza produkt uzyskany z glukozy lub jej polimerów, o zawartości w stanie suchym co najmniej 10 % masy fruktozy. W celu ustalenia cła odpowiedniego dla produktów objętych podpozycją , zawartość suchej masy jest oznaczana zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia Komisji WE) nr 951/ W celu ustanowienia cła odpowiedniego dla produktów objętych podpozycją , zawartość sacharozy, włączając inne cukry wyraŝone jako sacharoza, określa się zgodnie z metodą ustanowioną w art. 42 ust. 2 rozporządzenia Komisji WE) nr 951/2006. Kod CN Kod Jednostka Opis Taric miary Przywóz Wywóz Ograniczenia Stawki celne obniŝone S = zawieszenie, K = kontyngent, P = plafon ) Podatki Stawki celne dla krajów trzecich Kod Taric S = zawieszenie ) GSP EEA AD, SM, TR Akcyza K = kontyngent ) ABH AL, BA, YU), FO, HR, IL, LOMAB LOMA, LOMB), MCH EG, JO, LB, SY), MGB DZ, MA, TN), MK, MX, PS, XC, XL, ZA VAT /80 RÓśNE PRZETWORY SPOśYWCZE /80 Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté herbaty paragwajskiej); cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty : /10 - Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy oraz przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie kawy :

2 EPA,-MD: EPA,-MD: EPA,-MD: -excl -excl -excl / Ekstrakty, esencje lub koncentraty - KS SK001 ); KJH SK006 ) -9 CL,-EPA,-MD,- SK008 ) EEA: -0 0 CD500 ); SPGL: excl BR) TM547 ) TN,-XC,-XK,-XL,-XS: ZA: / Przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie kawy : / Przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów kawy : / Niezawierające tłuszczu z mleka, białka mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niŝ 1,5% masy tłuszczu z mleka, 2,5% masy białka mleka, 5% masy sacharozy lub izoglukozy, 5% masy glukozy lub skrobi - KS SK001 ); KJH SK006 ) SK008 ) CL,-EPA,-MD,- SM,-TR--CUD: EEA: -0 ; SWITZ: 0 CD500 ); SPGL: -8 -excl BR) XC,-XK,-XL,-XS: MX: -4; ZA: / Pozostałe : / Zawierające 1,5% masy lub więcej tłuszczu z mleka, 2,5% masy lub więcej białka mleka, 5% masy lub więcej cukru lub 5% masy lub więcej skrobi - KS SK001 ); KJH SK006 ) SK008 ) CL,-EPA,-MD,- ; SPGL: 8 -excl BR) 0; CH,-IS,-LI,- NO: -0 XC,-XK,-XL,-XS: MX: -4; ZA: / Pozostałe - KS SK001 ); KJH SK006 ) SK008 ) / Pozostałe : CL,-EPA,-MD,- ; SPGL: 8 -excl BR) EEA,-IS,-NO: -0 XC,-XK,-XL,-XS: MX: -4; ZA: / Niezawierające tłuszczu z mleka, białka mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niŝ 1,5% masy tłuszczu z mleka, 2,5% masy białka mleka, 5% masy sacharozy lub izoglukozy, 5% masy glukozy lub skrobi - KS SK001 ); KJH SK006 ) SK008 ) SPGE: ; BR) EEA: -0 ; CD303 ) LB,-MA,-MX,-PS,-SY,-TN,-ZA: / Pozostałe : / Zawierające 1,5% masy lub więcej tłuszczu z mleka, 2,5% masy lub więcej białka mleka, 5% masy lub więcej cukru lub 5% masy lub więcej skrobi - KS SK001 ); KJH SK006 ) SK008 ) / Pozostałe - KS SK001 ); KJH SK006 ) SK008 ) SPGE: ; BR) SPGE: ; BR) ; CH: EEA: -0 ; CD303 ) LB,-MA,-MX,-PS,-SY,-TN,-ZA: LB,-MA,-MX,-PS,-SY,-TN,-ZA: /80 - Ekstrakty, esencje i koncentraty herbaty lub maté herbaty paragwajskiej) i przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie herbaty, lub maté herbaty paragwajskiej) : / Ekstrakty, esencje lub koncentraty - KS SK001 ); KJH SK006 ) SK008 ) CL,-EPA,-MD,- SPGL: -0 -excl BR); SPGA: -0 excl 0; CH,-EEA,- LI: / Przetwory :

3 EPA,-MD: EPA,-MD: -excl -excl / Na bazie ekstraktów, esencji lub koncentratów herbaty, lub maté herbaty paragwajskiej) : / Niezawierające tłuszczu z mleka, białka mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niŝ 1,5% masy tłuszczu z mleka, 2,5% masy białka mleka, 5% masy sacharozy lub izoglukozy, 5% masy glukozy lub skrobi - KS SK001 ); KJH SK006 ) SK008 ) / Pozostałe - KS SK001 ); KJH SK006 ) SK008 ) / Pozostałe : CL,-EPA,-MD,- SPGL: -0 -excl BR); SPGA: -0 excl ; SWITZ: -0 CD500 ) CL,-EPA,-MD,- SPGL: -0 -excl BR); SPGA: -0 excl EEA: -0 0; CH,-IS,-LI,- NO: / Niezawierające tłuszczu z mleka, białka mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niŝ 1,5% masy tłuszczu z mleka, 2,5% masy białka mleka, 5% masy sacharozy lub izoglukozy, 5% masy glukozy lub skrobi - KS SK001 ); KJH SK006 ) SK008 ) SPGE: ; SPGL: BR) EEA: -0 ; CD303 ) LB,-MA,-MX,-PS,-SY,-TN,-ZA: / Pozostałe - KS SK001 ); KJH SK006 ) SK008 ) SPGE: ; SPGL: BR) LB,-MA,-MX,-PS,-SY,-TN,-ZA: /80 - Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty : / Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy : / Cykoria palona - KS SK001 ); KJH SK006 ) SK008 ) / Pozostałe - KS SK001 ); KJH SK006 ) SK008 ) CL,-EPA,-MD,- SM,-TR--CUD: EEA: -0 ; SWITZ: 0 CD500 ); SPGL: -8 -excl BR) CD500 ); CL,- SPGE: EUR/100 kg; SPGL: excl BR) EUR/100 kg; CH,-LI: EUR/100 kg ; EEA: EUR/100 kg XC,-XK,-XL,-XS: ZA: -8.4 XC,-XK,-XL,-XS: EG,-FO,-IL,-LB,- MA,-PS,-SY,-TN,-ZA: / Ekstrakty, esencje i koncentraty z cykorii palonej i pozostałych palonych namiastek kawy : / Z cykorii palonej - KS SK001 ); KJH SK006 ) SK008 ) CL,-EPA,-MD,- EEA: -0 0 CD500 ); SPGL: excl BR) TM547 ) XC,-XK,-XL,-XS: ZA: -10.3

4 / Pozostałe - KS SK001 ); KJH SK006 ) SK008 ) EUR/100 kg 0 CD500 ); CL,- SPGE: EUR/100 kg; SPGL: excl BR) EUR/100 kg; CH,-LI: EUR/100 kg ; EEA: EUR/100 kg LB,-MA,-PS,-SY,-TN: ; ZA: /80 DroŜdŜe aktywne lub nieaktywne); pozostałe mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe z wyłączeniem szczepionek objętych pozycją 3002); gotowe proszki do pieczenia : /80 - DroŜdŜe aktywne : / Kultury droŝdŝy : / Przeznaczone na pasze - AKS EPA,-MD, excl BR); CL:.4 TM591 ) 0; EEA: -0 -excl LI) XC,-XK,-XL,-XS: MX: -3.7; ZA: / Pozostałe - AKS EPA,-MD,- 0 CD500 ); SPGL:.4 - excl BR); CL: TM591 ) EEA: -0 -excl LI) XC,-XK,-XL,-XS: MX: -3.7; ZA: / DroŜdŜe piekarnicze : / Suszone - AKS EPA,-MD, excl BR); CL: -8.5 TM591 ) / Pozostałe - AKS EPA,-MD,- ; CL: -4.2; SPGL: excl BR) / Pozostałe : ; IS,-NO: -0 0; IS,-NO: -0 AL,-BA,-DZ,-EG,-FO,-HR,-IL,-JO,-LB,- XC,-XK,-XL,-XS: MX: -4.2; ZA: AL,-BA,-DZ,-EG,-FO,-HR,-IL,-JO,-LB,- XC,-XK,-XL,-XS: MX: -4.2; ZA: / Przeznaczone na pasze - AKS EPA,-MD, excl BR) TM547 ); CL: ; EEA: -0 -excl LI) XC,-XK,-XL,-XS: ZA: -10.8; MX: / Pozostałe - AKS EPA,-MD,- 0 CD500 ); SPGL: excl BR) TM547 ); CL: -5.1 EEA: -0 -excl LI) XC,-XK,-XL,-XS: ZA: -10.8; MX: /80 - DroŜdŜe nieaktywne; pozostałe mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe : / DroŜdŜe nieaktywne :

5 / W tabletkach, kostkach lub w podobnej postaci, lub w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg : / Przeznaczone na pasze - AKS EPA,-MD,- ; CL: -2.4; SPGL: excl BR) / Pozostałe - AKS EPA,-MD,- 0 CD500 ); CL: - 2.4; SPGL: excl BR) / Pozostałe : / Przeznaczone na pasze - AKS CL,-EPA,-MD,- SPGL: -0 -excl BR); SPGA: -0 - excl / Pozostałe - AKS CL,-EPA,-MD,- SPGL: -0 -excl BR); SPGA: -0 - excl ; SWITZ: -0 CD500 ) / Pozostałe - AKS EPA,-MD, /80 - Proszki do pieczenia, gotowe - AKS -6.1 CL,-EPA,-MD,- 0 CD500 ); SPGL: excl BR) TM547 ) /80 Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda : 0; EEA: -0 -excl LI) ; IS,- NO: -4 EEA: -0 -excl LI) ; IS,- NO: -4 0; EEA: -0 -excl LI) ; IS,- NO: -4 EEA: -0 -excl LI) ; IS,- NO: -4 0 EEA: -0 -excl LI) /80 - Sos sojowy - AKS.7 CL,-EPA,-MD,- EEA: -0 0 CD500 ); SPGL: excl BR) /80 - Ketchup pomidorowy i pozostałe sosy pomidorowe /80 - Mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda : - AKS CL,-EPA,-MD, excl BR) / Mąka i mączka, z gorczycy - AKS CL,-EPA,-MD, / Gotowa musztarda : EEA: -0 -excl LI) ; IS,- NO: AL,-BA,-DZ,-EG,-FO,-HR,-IL,-JO,-LB,- XC,-XK,-XL,-XS: MX: -2.4; ZA: AL,-BA,-DZ,-EG,-FO,-HR,-IL,-JO,-LB,- XC,-XK,-XL,-XS: MX: -2.4; ZA: AL,-BA,-DZ,-EG,-FO,-HR,-IL,-JO,-LB,- AL,-BA,-DZ,-EG,-FO,-HR,-IL,-JO,-LB,- AL,-BA,-DZ,-HR,-IL,-JO,-LB,-LOMB,- ME,-MK,-PS,-XK,-XS: -0 AL,-BA,-DZ,-EG,-FO,-HR,-IL,-JO,-LB,- AL,-BA,-DZ,-EG,-FO,-HR,-IL,-JO,-LB,- XC,-XK,-XL,-XS: ZA:.4 TN,-XK,-XS,-ZA: -0

6 / Niezawierająca dodatku cukru lub zawierające mniej niŝ 5% masy dodatku cukru - AKS CL,-EPA,-MD,- EEA: -0 0 CD500 ); SPGL: excl BR) / Zawierająca 5% masy lub więcej dodatku cukru - AKS CL,-EPA,-MD,- 0 CD500 ); SPGL: excl BR) EEA: -0 -excl LI) /80 - Pozostałe : / Ostry sos z mango, w płynie - AKS CL,-EPA,-MD,- 0 AL,-BA,-DZ,-EG,-FO,-HR,-IL,-JO,-LB, / Gorzkie aromatyczne zaprawy o objętościowej mocy alkoholu od 44,2 do 49,2 % obj., zawierające od 1,5 do 6 % masy goryczki, przypraw i róŝnych składników oraz od 4 do 10 % masy cukru, w pojemnikach o objętości 0,5 litra lub mniejszej l litr czystego 100%) alkoholu AKS CL,-EPA,-MD,- 0; CH,-LI: -0 AL,-BA,-DZ,-EG,-FO,-HR,-IL,-JO,-LB, zł/hl 100% obj. alk.etylowego / Pozostałe : / Zawierające pomidory - AKS CL,-EPA,-MD, excl BR) / Pozostałe - AKS CL,-EPA,-MD, excl BR) /80 Zupy i buliony i preparaty do nich; złoŝone przetwory spoŝywcze, homogenizowane : /80 - Zupy i buliony i preparaty do nich : EEA: -0 -excl LI) ; IS,- NO: -10 TM114 ) EEA: -0 -excl LI) ; IS,- NO: -6 AL,-BA,-DZ,-EG,-FO,-HR,-IL,-JO,-LB,- AL,-BA,-DZ,-EG,-FO,-HR,-IL,-JO,-LB, / Zawierające pomidory - CTIMP CD370 ); AKS; AZF-CH,-CN,-HR,-IL,- TH; KJH SK006 ) SK011 ) CTEXP-ALLTC CD371 ) CL,-EPA,-MD,- 8 -excl BR) EEA: -0 -excl LI) ; IS,- NO: -10 AL,-BA,-DZ,-EG,-FO,-HR,-IL,-JO,-LB, / Pozostałe - CTIMP CD370 ); AKS; AZF-CH,-CN,-HR,-IL,- TH; KJH SK006 ) SK011 ) CTEXP-ALLTC CD371 ) CL,-EPA,-MD,- 8 -excl BR) EEA: -0 -excl LI) ; IS,- NO: -6 AL,-BA,-DZ,-EG,-FO,-HR,-IL,-JO,-LB, /80 - ZłoŜone przetwory spoŝywcze, homogenizowane - CTIMP CD370 ); AKS; AZF-CH,-CN,-HR,-IL,- TH; KJH SK006 ) SK011 ) CTEXP-ALLTC CD371 ) EPA,-MD,- ; CL: -2.4; SPGL: excl BR) TM547 ) EEA: -0 -excl LI) /80 Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao :

7 /80 - Niezawierające tłuszczu mleka lub zawierające mniej niŝ 3 % masy takich tłuszczów - AKS; KJH SK006 ) SK011 ) MAX SPGE: EUR/100 kg -MAX EUR/100 kg; SPGL: MAX EUR/100 kg -excl BR) EUR/100 kg -MAX EUR/100 kg; CH,-LI: EUR/100 kg -MAX EUR/100 kg ; EEA: MAX EUR/100 kg LB,-MA,-PS,-SY,-TN: MAX ; ZA: MAX /10 - Zawierające tłuszcz mleka : / % masy lub więcej, ale mniej niŝ 7 % masy - AKS; KJH SK006 ) SK011 ) MAX EUR/100 kg / % masy lub więcej - AKS; KJH SK006 ) SK011 ) MAX /80 Przetwory spoŝywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone : SPGE: EUR/100 kg -MAX EUR/100 kg; SPGL: MAX excl BR) SPGE: MAX EUR/100 kg; SPGL: EUR/100 kg -MAX EUR/100 kg -excl BR) EUR/100 kg -MAX EUR/100 kg; CH,-LI: EUR/100 kg -MAX EUR/100 kg ; EEA: EUR/100 kg -MAX EUR/100 kg MAX EUR/100 kg; CH,-LI: EUR/100 kg -MAX EUR/100 kg ; EEA: MAX EUR/100 kg LB,-MA,-PS,-SY,-TN: MAX ; ZA: MAX LB,-MA,-PS,-SY,-TN: MAX ; ZA: MAX /80 - Koncentraty białkowe i teksturowane substancje białkowe : / Niezawierające tłuszczu mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawierające mniej niŝ 1,5 % masy tłuszczu mleka, 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 5 % masy glukozy lub skrobi : / Wyodrębnione białko sojowe, zawierające 6,6% masy lub więcej, ale nie więcej niŝ 8,6% masy fosforanu wapnia - AKS ; S: -0 ; CL: ; EEA: excl LI) XC,-XK,-XL,-XS: ZA: TM114 ) / Pozostałe - AKS ; CL: ; EEA: excl LI) XC,-XK,-XL,-XS: ZA: TM114 ) / Pozostałe :

8 EPA,-MD: EPA,-MD: EPA,-MD: EPA,-MD: / Preparaty dla niemowląt, zawierające mleko i produkty z mleka : / Zawierające więcej niŝ 1% tłuszczu mleka, 1% innych tłuszczów oraz więcej niŝ 5% cukrów - AKS ; CL: CD303 ); ; TR ) IL--K: ) / Pozostałe - AKS CD500 ); CL: CD303 ); ; TR ) IL--K: ) / Pozostałe : / Zawierające więcej niŝ 1% tłuszczu z mleka, 1% innych tłuszczów oraz więcej niŝ 5% cukrów - AKS ; CL: CD303 ); ; TR ) FO,-IL,-MA,-PS,-SY,-TN: / Pozostałe - AKS CD500 ); CL: CD303 ); ; TR ) FO,-IL,-MA,-PS,-SY,-TN: /80 - Pozostałe : / Preparaty alkoholowe złoŝone, inne niŝ na bazie substancji zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów l litr czystego 100%) alkoholu AKS MIN -1 -EUR/% obj./hl EPA,-MD, excl BR) TM547 ); CL: TM591 ) EEA: MIN EUR/% obj./hl - excl LI) AL,-BA,-HR,-IL,-JO,-LB,-LOMB,- ME,-MK,-PS,-TN,-XC,-XK,-XL,-XS: - 0; EG: -0 -MIN -1 -EUR/% obj./hl; ZA: MIN EUR/% obj./hl A / Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe : / Syropy izoglukozowerex14) - AKS EUR/100 kg/suchej substancji netto CH,-LI: -0 AL,-BA,-JO,-LB,-LOMB,-ME,-XK,- XS: MK: -0 CD335 ); HR: -0 CD336 ) / Pozostałe : / Syrop laktozowy - AKS EPA,-MD: -0 CD020 ); SPGA: 0 -excl CD020 ) / Syrop glukozowy i z maltodekstrynyrex03) - AKS / PozostałeREX14) - AKS SPX-ALLTC CD021 ) CD548 ) EUR/za 1% masy sacharozy /100 kg netto SM--CUD: -0 CD020 ); CH: LI: -0 CD020 ) CH,-LI: -0 CH,-LI: -0 CD020 ) MK,-XK,-XS: -0 CD020 ); MX: CD020 ); ZA: CD193 ) MK,-XK,-XS: -0 AL,-BA,-JO,-LB,-LOMB,-ME,-XK,- XS: MK: -0 CD335 ); HR: -0 CD336 ) / Pozostałe : / Niezawierające tłuszczu mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawierające mniej niŝ 1,5 % masy tłuszczu mleka, 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 5 % masy glukozy lub skrobi :

9 -excl -excl -excl -excl -excl / Hydrolizaty białek i autolizaty droŝdŝy - AKS EPA,-MD, excl BR) TM547 ); CL: -8.9 TM591 ) / Pozostałe - AKS EPA,-MD, excl BR) TM547 ); CL: -8.9 TM591 ) / Pozostałe : / Zawierające 26% masy lub więcej tłuszczu z mleka : / W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniejszej : EEA: -0 -excl LI) ; IS,- NO: -6 EEA: -0 -excl LI) AL,-BA,-DZ,-EG,-FO,-HR,-IL,-JO,-LB, / Zawierające mniej niŝ 70% masy sacharozy włącznie z cukrem inwertowanym wyraŝonym jako sacharoza) : / Preparaty dla niemowląt, zawierające mleko i produkty z mleka - AKS ; K: ) / Pozostałe - AKS ; K: ) TM591 ) TM591 ) ; TR ) ; TR ) ZA: ; IL--K: ) ZA: / Pozostałe : / Preparaty dla niemowląt, zawierające mleko i produkty z mleka - AKS ; K: ) / Pozostałe - AKS ; K: ) TM591 ) TM591 ) ; TR ) ; TR ) ZA: ; IL--K: ) ZA: / Pozostałe : / Zawierające mniej niŝ 70% masy sacharozy włącznie z cukrem inwertowanym wyraŝonym jako sacharoza) : / Preparaty dla niemowląt, zawierające mleko i produkty z mleka - AKS ; K: ) TM591 ) ; IS,-NO: ; TR ) ZA: ; IL--K: )

10 -excl -excl -excl -excl -excl -excl -excl -excl / Pozostałe - AKS ; K: ) TM591 ) ; IS,-NO: ; TR ) ZA: / Pozostałe : / Preparaty dla niemowląt, zawierające mleko i produkty z mleka - AKS ; K: ) / Pozostałe - AKS ; K: ) TM591 ) TM591 ) ; IS,-NO: ; IS,-NO: ; TR ) ; TR ) ZA: ; IL--K: ) ZA: / Pozostałe : / Zawierające mniej niŝ 70% masy sacharozy włącznie z cukrem inwertowanym wyraŝonym jako sacharoza) : / Preparaty dla niemowląt, zawierające mleko i produkty z mleka / Zaprawy cytrusowe do produkcji napojów bezalkoholowych i napojów, zawierające co najmniej 30 % masy zagęszczonych soków owocowych i nie więcej niŝ 50 % sacharozy, niezawierające mleka ani przetworów mlecznych - AKS ; K: ) - AKS ; K: ) / Pozostałe - AKS ; K: ) TM591 ) TM591 ) TM591 ) ; TR ) ; TR ) ; TR ) ZA: ; IL--K: ) ZA: ; IL--K: ) ZA: / Pozostałe : / Preparaty dla niemowląt, zawierające mleko i produkty z mleka - AKS ; K: ) / Pozostałe AKS ; K: ) TM591 ) TM591 ) CD303 ); CD303 ); ; TR ) ; TR ) ZA: ; IL--K: ) ZA:

11 11 11 CD020 ) Wprowadzenie do swobodnego obrotu jest uwarunkowane przedstawieniem pozwolenia na przywóz "AGRIM", wystawionego zgodnie z Rozporządzeniem WE) nr 376/2008 Dz.U. L 114). CD021 ) Wywóz jest uwarunkowany przedstawieniem pozwolenia na wywóz lub świadectwa o wcześniejszym ustaleniu refundacji "AGREX", wystawionego zgodnie z Rozp. WE) nr 376/2008 Dz.U. L 114). CD193 ) MoŜliwość skorzystania z tej preferencji jest uzaleŝniona od przedstawienia pozwolenia na przywóz uzyskanego zgodnie z warunkami ustalonymi w Rozporządzeniu WE) nr 2535/2001 Dz. U. nr L 341) z późniejszymi zmianami. Zastosowanie ulgi celnej lub obniŝonego cła podlega odrębnemu wnioskowi składanemu przez zgłaszającego w rubryce 44 "Informacje dodatkowe/przedstawione dokumenty/świadectwa i zezwolenia" jednolitego dokumentu administracyjnego SAD) CD335 ) MoŜliwość skorzystania z tej preferencji jest uzaleŝniona od przedstawienia pozwolenia na przywóz jak podano w Rozporządzeniu WE) nr 1464/95 Dz.U. nr L 144) zmienionym ostatnio Rozporządzeniem WE) nr 996/2002 Dz.U. nr L 152), z następującymi wskazaniami: - w sekcji 20 Decyzja Rady i Komisji 2004/239/WE,Euratom; - w sekcji 8 nazwa kraju pochodzenia towaru. Wydanie pozwolenia na przywóz narzuca obowiązek importowania zgodnie z Decyzją Rady i Komisji 2004/239/WE,Euratom z kraju wymienionego w pozwoleniu. CD336 ) MoŜliwość skorzystania z tej preferencji jest uzaleŝniona od przedstawienia pozwolenia na przywóz jak podano w Rozp. WE) nr 1464/95 Dz.U. nr L 144) zmienionym ostatnio przez Rozp. WE) nr 996/2002 Dz.U. nr L 152), z następującymi wskazaniami: - w sekcji 20 Decyzja Rady i Komisji 2005/40/WE,Euratom lub Decyzja Rady 2001/868/WE; - w sekcji 8 nazwa kraju pochodzenia produktu. Wydanie pozwolenia na przywóz narzuca obowiązek importowania zgodnie z Decyzją Rady i Komisji 2005/40/WE,Euratom z kraju wymienionego w pozwoleniu. CD370 ) JeŜeli wyrób jest wymieniony w liście załączonej do Rozporządzenia WE) nr 338/97 z późniejszymi zmianami, autoryzacja przywozu importu) musi być przedstawiona. CD371 ) JeŜeli wyrób jest wymieniony w liście załączonej do Rozporządzenia WE) nr 338/97 z późniejszymi zmianami, autoryzacja wywozu eksportu) musi być przedstawiona. CD500 ) Stosowanie tej preferencji uzaleŝnia się od przedstawienia dowodu pochodzenia stwierdzającego wspólnotowe pochodzenie towarów, w kontekście umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską CD548 ) Wywóz podlega obowiązkowi przedstawienia świadectwa o wcześniejszym ustaleniu refundacji AGREX, wydawanego zgodnie z rozporządzeniem WE) nr 376/2008 Dz.U. L 114). Pozwolenie na wywóz nie jest wymagane w przypadku wywozu nieprzekraczającego ilości ustalonych w części II załącznika I do rozporządzenia WE) nr 514/2008, Dz. U. L 150 SK001 ) Dokumentem potwierdzającym dokonanie granicznej kontroli sanitarnej jest: 1) świadectwo jakości zdrowotnej środków spoŝywczych, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników Ŝywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z Ŝywnością, albo 2) świadectwo przydatności do produkcji substancji pomagających w przetwarzaniu; - zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia Dz. U. Nr 171, poz oraz utrzymanym w mocy rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie granicznej kontroli sanitarnej środków spoŝywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z Ŝywnością Dz. U. Nr 104, poz. 1097). Granicznej kontroli sanitarnej nie podlegają: - towary objęte procedurą tranzytu z krajów trzecich przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do krajów trzecich lub do innego państwa członkowskiego o ile przewóz odbywa się w szczelnych środkach transportu spełniających wymagania sanitarne, zabezpieczonych przed ich niekontrolowanym otwarciem zgodnie z przepisami prawa celnego; - towary wprowadzane na obszar celny Wspólnoty w innym niŝ Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeŝeli w państwie tym poddane zostały granicznej kontroli sanitarnej. Ponadto, z granicznej kontroli sanitarnej zwolnione są towary przywoŝone z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.Informacja dodatkowa: Granicznej kontroli sanitarnej podlegają równieŝ towary wprowadzone na terytorium Wspólnoty Europejskiej przez przejście graniczne leŝące na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa będącego członkiem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i niepoddane w tym państwie granicznej kontroli sanitarnej, obejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej procedurą celną, z którą wiąŝe się dopuszczenie do obrotu art. 79 ust. 1 i 2 ww. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia). SK006 ) Warunkiem objęcia towarów procedurą dopuszczenia do obrotu albo procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych jest dołączenie do zgłoszenia celnego protokołu kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spoŝywczych przywoŝonych z zagranicy lub świadectwa jakości handlowej potwierdzającego spełnianie wymagań w tym zakresie, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spoŝywczych t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577). SK008 ) Minimalna ilość podlegająca kontroli jakości handlowej - 0,5 tony SK011 ) Minimalna ilość podlegająca kontroli jakości handlowej - 1 tona TM114 ) Stawka celna dla krajów trzecich jest taka sama lub bardziej korzystna. TM547 ) Zastosowanie art. 7.3 Rozporządzenia WE) nr 980/2005 Dz.U. nr L 169). TM591 ) Dowody pochodzenia prawidłowo wystawione w Chile w ramach wspólnotowego planu ogólnych preferencji taryfowych GSP) przyjmuje się we Wspólnocie Europejskiej jako obowiązujące dowody pochodzenia w ramach preferencyjnego systemu dwustronnej wymiany handlowej ustanowionego na mocy Układu stowarzyszeniowego, pod warunkiem Ŝe: i) dowód pochodzenia zostanie złoŝony w okresie czterech miesięcy od daty wejścia w Ŝycie Decyzji nr 2/2006 Rady Stowarzyszenia UE-Chile Dz.U. L 322, , str. 5); ii) dowód pochodzenia oraz dokumenty przewozowe zostały wystawione nie później niŝ w dniu poprzedzającym wejście w Ŝycie Decyzji nr 2/2006 Rady Stowarzyszenia UE-Chile Dz.U. L 322, , str. 5). Kod Taric Kraj pochodzenia Kod dodatkowy Opis Firmy/Środki ) 2102 K001 Wyłącznie do celów spoŝywczych: KS SK001 ) 2103 K003 Z wyłączeniem środków spoŝywczych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego niebędące dozwolonymi substancjami dodatkowymi: KS SK001 ) 2103 Z058 Ograniczenie nie dotyczy towarów klasyfikowanych do kodu, za wyjątkiem produktów zawierających surowce pochodzenia zwierzęcego: KS SK024 ) 2104 CH Z145 W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. e) decyzji Komisji 2008/555/WE państwa członkowskie zezwalają na

12 12 12 przywóz i wprowadzanie do Wspólnoty produktów mięsnych składających się z lub zawierających mięso dzikiego ptactwa łownego, pod warunkiem, Ŝe mięso tych gatunków poddano przynajmniej jednej ze szczególnych metod obróbki określonych w pkt B, C lub D w części 4 załącznika II do decyzji 2007/777/WE.: ZF 2104 CH Z147 Zakaz nie dotyczy towarów klasyfikowanych do kodu, za wyjątkiem produktów mięsnych składających się z lub zawierających mięso dzikiego ptactwa łownego.: ZF 2104 CN Z008 Zakaz nie dotyczy towarów klasyfikowanych do kodu, za wyjątkiem przetworów i wyrobów mięsnych składających się z mięsa drobiowego lub je zawierających.: ZF 2104 CN Z148 W drodze odstępstwa od ust. 1 decyzji 2008/640/WE państwa członkowskie zezwalają na przywóz wyrobów mięsnych składających się z mięsa drobiowego lub zawierających takie mięso, pod warunkiem, Ŝe mięso takie poddano jednemu ze specyficznych procesów obróbki określonych w pkt B, C lub D części 4 załącznika II do decyzji 2007/777/WE.: ZF 2104 HR Z145 W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. e) decyzji Komisji 2008/555/WE państwa członkowskie zezwalają na przywóz i wprowadzanie do Wspólnoty produktów mięsnych składających się z lub zawierających mięso dzikiego ptactwa łownego, pod warunkiem, Ŝe mięso tych gatunków poddano przynajmniej jednej ze szczególnych metod obróbki określonych w pkt B, C lub D w części 4 załącznika II do decyzji 2007/777/WE.: ZF 2104 HR Z147 Zakaz nie dotyczy towarów klasyfikowanych do kodu, za wyjątkiem produktów mięsnych składających się z lub zawierających mięso dzikiego ptactwa łownego.: ZF 2104 IL Z140 Produkty wyprodukowane przed dniem 2 kwietnia 2008 r. i pochodzące z obszaru IL-2, wyznaczonego w tabeli w art. 2 decyzji 2008/161/WE: ZF 2104 IL Z141 W drodze odstępstwa od art. 3 lit. b) decyzji 2008/161/WE państwa członkowskie zezwalają na przywóz produktów, o których mowa w art. 3 lit. b) pkt i), ii) oraz iii), otrzymanych z ptaków poddanych ubojowi lub upolowanych przed dniem 12 grudnia 2007 r. W świadectwach weterynaryjnych/dokumentach handlowych towarzyszących przesyłkom tych produktów umieszcza się następującą adnotację, dostosowując ją w zaleŝności od gatunku: ŚwieŜe mięso/mięso mielone/mechanicznie odkostnione mięso drobiowe, z ptaków bezgrzebieniowych, z dzikiego ptactwa utrzymywanego przez człowieka lub z dzikiego ptactwa łownego A) lub wyroby mięsne/produkty mięsne składające się z mięsa drobiowego, z ptaków bezgrzebieniowych, z dzikiego ptactwa utrzymywanego przez człowieka lub dzikiego ptactwa łownego, lub je zawierające A) lub surowa karma dla zwierząt domowych oraz nieprzetworzone surowce paszowe zawierające jakiekolwiek części drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, dzikiego ptactwa utrzymywanego przez człowieka lub dzikiego ptactwa łownego A) otrzymane z ptaków poddanych ubojowi lub upolowanych przed dniem 12 grudnia 2007 r., zgodnie z art. 4 decyzji Komisji 2008/161/WE. A) Niepotrzebne skreślić..: ZF 2104 IL Z142 W drodze odstępstwa od art. 3 lit. b) pkt ii) decyzji 2008/161/WE państwa członkowskie zezwalają na przywóz produktów mięsnych składających się z mięsa drobiowego, z ptaków bezgrzebieniowych, dzikiego ptactwa utrzymywanego przez człowieka lub dzikiego ptactwa łownego lub je zawierających, pod warunkiem, Ŝe te produkty mięsne zostały poddane przynajmniej jednej ze szczególnych metod obróbki określonych w lit. B, C lub D w części 4 załącznika II do decyzji Komisji 2007/777/WE. Szczególną obróbkę zastosowaną zgodnie z akapitem pierwszym art.5 decyzji poświadcza się poprzez dodanie następującej adnotacji: a) w pkt II.1.1, kolumna B, poświadczenia zdrowia zwierząt w świadectwie zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III do decyzji 2007/777/WE: Produkty mięsne poddane obróbce zgodnie z decyzją Komisji 2008/161/WE ; b) w pkt I.28, kolumna Rodzaj obróbki, świadectwa weterynaryjnego do celów przewozu i/lub składowania, sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku IV do decyzji 2007/777/WE: Produkty mięsne poddane obróbce zgodnie z decyzją Komisji 2008/161/WE.: ZF 2104 IL Z144 Zakaz nie dotyczy towarów klasyfikowanych do kodu, za wyjątkiem mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z lub zawierających mięso, o których mowa w pkt i) decyzji 2008/161/WE lub je zawierających: ZF 2104 TH Z001 Zakaz nie dotyczy towarów klasyfikowanych do kodu, za wyjątkiem: przetworów i wyrobów mięsnych składających się z lub zawierających mięso drobiowe z ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych i dzikich ptaków łownych.: ZF 2104 K003 Z wyłączeniem środków spoŝywczych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego niebędące dozwolonymi substancjami dodatkowymi: KS SK001 ) 2104 Z058 Ograniczenie nie dotyczy towarów klasyfikowanych do kodu, za wyjątkiem produktów zawierających surowce pochodzenia zwierzęcego: KS SK024 ) 2105 K003 Z wyłączeniem środków spoŝywczych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego niebędące dozwolonymi substancjami dodatkowymi: KS SK001 ) 2105 Z058 Ograniczenie nie dotyczy towarów klasyfikowanych do kodu, za wyjątkiem produktów zawierających surowce pochodzenia zwierzęcego: KS SK024 ) 2106 K003 Z wyłączeniem środków spoŝywczych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego niebędące dozwolonymi substancjami dodatkowymi: KS SK001 ) 2106 Z058 Ograniczenie nie dotyczy towarów klasyfikowanych do kodu, za wyjątkiem produktów zawierających surowce pochodzenia zwierzęcego: KS SK024 ) X019 Wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2 % objętości: akcyza: zł/hl 100% obj. alk.etylowego X031 Pozostałe: akcyza: - SK001 ) Dokumentem potwierdzającym dokonanie granicznej kontroli sanitarnej jest: 1) świadectwo jakości zdrowotnej środków spoŝywczych, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników Ŝywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z Ŝywnością, albo

DZIAŁ 21 RÓŻNE PRZETWORY SPOŻYWCZE

DZIAŁ 21 RÓŻNE PRZETWORY SPOŻYWCZE 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: (a) mieszanek warzywnych objętych pozycją 0712; (b) namiastek kawy palonej zawierających kawę w każdej proporcji (pozycja 0901); (c) herbaty aromatyzowanej (pozycja

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1)

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) 1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia Przy wypełnianiu niniejszego formularza, proszę posługiwać się odpowiednimi przypisami

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1)

Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Kancelaria Sejmu s. 1/132 Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 634. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia 1 ) I)

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 634. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia 1 ) I) Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 634 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265, Nr 178, poz. 1480. nowe brzmienie odnośnika nr 1 wchodzi o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje: 1) warunki i tryb wprowadzania do obrotu nawozów, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1)

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222, z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS)

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) INSTRUKCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (WERSJA 1.0) Opracowano w Departamencie Polityki Celnej Warszawa marzec 2010 r. 1 Spis treści INSTRUKCJA DLA

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków OBJAŚNIENIA Tytuł 1 Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków Uwaga ogólna: Odniesienia dotyczą przepisów wykonawczych do Kodeksu Celnego, chyba, że zostało

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA. (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE

ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA. (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE 1. Układ wzorów nie jest wiążący; oznacza to, że na przykład zamiast kratek, Państwa Członkowskie mogą zastosować formularze o

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.1.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 12/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie w Części VI Szczególne przypadki postępowania, dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

Jednocześnie w Części VI Szczególne przypadki postępowania, dodaje się pkt 22 w brzmieniu: Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.13 z dnia 27.12.2010 r., w Części IV Kody stosowane w formularzach Sekcja

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r.

Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 752, 1559, 1662, 1877, z 2015 r. poz. 18, 211. Kancelaria Sejmu s.

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy,

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, W dzisiejszym świecie trudno poruszać się bez dobrej, rzetelnej informacji. Dotyczy to również prowadzenia gospodarstwa rolnego. W nowej perspektywie finansowej na lata

Bardziej szczegółowo

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM)

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) Warszawa, dn. 28.01.2014 r. TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) l.p. Jednostka redakcyjna 1) Uwaga ogólna Treść uwagi W celu faktycznego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 1), 2) żywieniowego oraz wyrobów medycznych Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 273/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 273/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 273/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą?

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? http://vat.wieszjak.pl/akcyza/286801,jak-zostac-zarejestrowanym-odbiorca-.html Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? Piotr Paszek Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Podmioty zamierzające prowadzić działalność

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego

Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego Gospodarstwo agroturystyczne to przede wszystkim czynne gospodarstwo rolne. Świadczenie usług turystycznych w gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/302 Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054,

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz.

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. zmiany: 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 46 2009-09-01 Dz.U.2008.180.1109 art. 28 2009-10-31 Dz.U.2009.168.1323 art. 215 2010-04-10 Dz.U.2010.47.278 art. 41 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. (1) (2) Prawo

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo