DZIAŁ 21 RÓśNE PRZETWORY SPOśYWCZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ 21 RÓśNE PRZETWORY SPOśYWCZE"

Transkrypt

1 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: a) mieszanek warzywnych objętych pozycją 0712; b) namiastek kawy palonej zawierających kawę w kaŝdej proporcji pozycja 0901); c) herbaty aromatyzowanej pozycja 0902); d) przypraw lub pozostałych produktów, objętych pozycjami od 0904 do 0910; DZIAŁ 21 RÓśNE PRZETWORY SPOśYWCZE e) przetworów spoŝywczych innych niŝ produkty opisane w pozycji 2103 lub 2104, zawierających więcej niŝ 20 % masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub dowolnych ich kombinacji dział 16); f) droŝdŝy pakowanych jako lek lub innych produktów objętych pozycjami 3003 lub 3004; g) preparatów enzymatycznych objętych pozycją Ekstrakty namiastek, o których mowa powyŝej w uwadze 1 b), klasyfikowane są do pozycji W pozycji 2104 wyraŝenie złoŝone przetwory spoŝywcze homogenizowane oznacza dokładnie zhomogenizowaną mieszaninę dwóch lub więcej podstawowych składników, takich jak: mięso, ryby, warzywa lub owoce, pakowaną do sprzedaŝy detalicznej jako Ŝywność dla niemowląt lub do celów dietetycznych, w opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 250 g masy. Stosując tę definicję, nie bierze się pod uwagę małych ilości dowolnych składników, które mogą zostać dodane do mieszaniny jako przyprawy, konserwanty lub do innych celów. Takie przetwory mogą zawierać niewielkie ilości widocznych kawałków składników. Uwagi dodatkowe 1. W podpozycjach i określenie skrobia obejmuje takŝe produkty rozkładu skrobi. 2. W podpozycji złoŝone preparaty alkoholowe, inne niŝ na bazie substancji zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów oznaczają takie preparaty, które posiadają objętościową moc alkoholu większą niŝ 0,5 % obj. 3. W podpozycji izoglukoza oznacza produkt uzyskany z glukozy lub jej polimerów, o zawartości w stanie suchym co najmniej 10 % masy fruktozy. W celu ustalenia cła odpowiedniego dla produktów objętych podpozycją , zawartość suchej masy jest oznaczana zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia Komisji WE) nr 951/ W celu ustanowienia cła odpowiedniego dla produktów objętych podpozycją , zawartość sacharozy, włączając inne cukry wyraŝone jako sacharoza, określa się zgodnie z metodą ustanowioną w art. 42 ust. 2 rozporządzenia Komisji WE) nr 951/2006. Kod CN Kod Jednostka Opis Taric miary Przywóz Wywóz Ograniczenia Stawki celne obniŝone S = zawieszenie, K = kontyngent, P = plafon ) Podatki Stawki celne dla krajów trzecich Kod Taric S = zawieszenie ) GSP EEA AD, SM, TR Akcyza K = kontyngent ) ABH AL, BA, YU), FO, HR, IL, LOMAB LOMA, LOMB), MCH EG, JO, LB, SY), MGB DZ, MA, TN), MK, MX, PS, XC, XL, ZA VAT /80 RÓśNE PRZETWORY SPOśYWCZE /80 Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté herbaty paragwajskiej); cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty : /10 - Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy oraz przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie kawy :

2 EPA,-MD: EPA,-MD: EPA,-MD: -excl -excl -excl / Ekstrakty, esencje lub koncentraty - KS SK001 ); KJH SK006 ) -9 CL,-EPA,-MD,- SK008 ) EEA: -0 0 CD500 ); SPGL: excl BR) TM547 ) TN,-XC,-XK,-XL,-XS: ZA: / Przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie kawy : / Przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów kawy : / Niezawierające tłuszczu z mleka, białka mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niŝ 1,5% masy tłuszczu z mleka, 2,5% masy białka mleka, 5% masy sacharozy lub izoglukozy, 5% masy glukozy lub skrobi - KS SK001 ); KJH SK006 ) SK008 ) CL,-EPA,-MD,- SM,-TR--CUD: EEA: -0 ; SWITZ: 0 CD500 ); SPGL: -8 -excl BR) XC,-XK,-XL,-XS: MX: -4; ZA: / Pozostałe : / Zawierające 1,5% masy lub więcej tłuszczu z mleka, 2,5% masy lub więcej białka mleka, 5% masy lub więcej cukru lub 5% masy lub więcej skrobi - KS SK001 ); KJH SK006 ) SK008 ) CL,-EPA,-MD,- ; SPGL: 8 -excl BR) 0; CH,-IS,-LI,- NO: -0 XC,-XK,-XL,-XS: MX: -4; ZA: / Pozostałe - KS SK001 ); KJH SK006 ) SK008 ) / Pozostałe : CL,-EPA,-MD,- ; SPGL: 8 -excl BR) EEA,-IS,-NO: -0 XC,-XK,-XL,-XS: MX: -4; ZA: / Niezawierające tłuszczu z mleka, białka mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niŝ 1,5% masy tłuszczu z mleka, 2,5% masy białka mleka, 5% masy sacharozy lub izoglukozy, 5% masy glukozy lub skrobi - KS SK001 ); KJH SK006 ) SK008 ) SPGE: ; BR) EEA: -0 ; CD303 ) LB,-MA,-MX,-PS,-SY,-TN,-ZA: / Pozostałe : / Zawierające 1,5% masy lub więcej tłuszczu z mleka, 2,5% masy lub więcej białka mleka, 5% masy lub więcej cukru lub 5% masy lub więcej skrobi - KS SK001 ); KJH SK006 ) SK008 ) / Pozostałe - KS SK001 ); KJH SK006 ) SK008 ) SPGE: ; BR) SPGE: ; BR) ; CH: EEA: -0 ; CD303 ) LB,-MA,-MX,-PS,-SY,-TN,-ZA: LB,-MA,-MX,-PS,-SY,-TN,-ZA: /80 - Ekstrakty, esencje i koncentraty herbaty lub maté herbaty paragwajskiej) i przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie herbaty, lub maté herbaty paragwajskiej) : / Ekstrakty, esencje lub koncentraty - KS SK001 ); KJH SK006 ) SK008 ) CL,-EPA,-MD,- SPGL: -0 -excl BR); SPGA: -0 excl 0; CH,-EEA,- LI: / Przetwory :

3 EPA,-MD: EPA,-MD: -excl -excl / Na bazie ekstraktów, esencji lub koncentratów herbaty, lub maté herbaty paragwajskiej) : / Niezawierające tłuszczu z mleka, białka mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niŝ 1,5% masy tłuszczu z mleka, 2,5% masy białka mleka, 5% masy sacharozy lub izoglukozy, 5% masy glukozy lub skrobi - KS SK001 ); KJH SK006 ) SK008 ) / Pozostałe - KS SK001 ); KJH SK006 ) SK008 ) / Pozostałe : CL,-EPA,-MD,- SPGL: -0 -excl BR); SPGA: -0 excl ; SWITZ: -0 CD500 ) CL,-EPA,-MD,- SPGL: -0 -excl BR); SPGA: -0 excl EEA: -0 0; CH,-IS,-LI,- NO: / Niezawierające tłuszczu z mleka, białka mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niŝ 1,5% masy tłuszczu z mleka, 2,5% masy białka mleka, 5% masy sacharozy lub izoglukozy, 5% masy glukozy lub skrobi - KS SK001 ); KJH SK006 ) SK008 ) SPGE: ; SPGL: BR) EEA: -0 ; CD303 ) LB,-MA,-MX,-PS,-SY,-TN,-ZA: / Pozostałe - KS SK001 ); KJH SK006 ) SK008 ) SPGE: ; SPGL: BR) LB,-MA,-MX,-PS,-SY,-TN,-ZA: /80 - Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty : / Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy : / Cykoria palona - KS SK001 ); KJH SK006 ) SK008 ) / Pozostałe - KS SK001 ); KJH SK006 ) SK008 ) CL,-EPA,-MD,- SM,-TR--CUD: EEA: -0 ; SWITZ: 0 CD500 ); SPGL: -8 -excl BR) CD500 ); CL,- SPGE: EUR/100 kg; SPGL: excl BR) EUR/100 kg; CH,-LI: EUR/100 kg ; EEA: EUR/100 kg XC,-XK,-XL,-XS: ZA: -8.4 XC,-XK,-XL,-XS: EG,-FO,-IL,-LB,- MA,-PS,-SY,-TN,-ZA: / Ekstrakty, esencje i koncentraty z cykorii palonej i pozostałych palonych namiastek kawy : / Z cykorii palonej - KS SK001 ); KJH SK006 ) SK008 ) CL,-EPA,-MD,- EEA: -0 0 CD500 ); SPGL: excl BR) TM547 ) XC,-XK,-XL,-XS: ZA: -10.3

4 / Pozostałe - KS SK001 ); KJH SK006 ) SK008 ) EUR/100 kg 0 CD500 ); CL,- SPGE: EUR/100 kg; SPGL: excl BR) EUR/100 kg; CH,-LI: EUR/100 kg ; EEA: EUR/100 kg LB,-MA,-PS,-SY,-TN: ; ZA: /80 DroŜdŜe aktywne lub nieaktywne); pozostałe mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe z wyłączeniem szczepionek objętych pozycją 3002); gotowe proszki do pieczenia : /80 - DroŜdŜe aktywne : / Kultury droŝdŝy : / Przeznaczone na pasze - AKS EPA,-MD, excl BR); CL:.4 TM591 ) 0; EEA: -0 -excl LI) XC,-XK,-XL,-XS: MX: -3.7; ZA: / Pozostałe - AKS EPA,-MD,- 0 CD500 ); SPGL:.4 - excl BR); CL: TM591 ) EEA: -0 -excl LI) XC,-XK,-XL,-XS: MX: -3.7; ZA: / DroŜdŜe piekarnicze : / Suszone - AKS EPA,-MD, excl BR); CL: -8.5 TM591 ) / Pozostałe - AKS EPA,-MD,- ; CL: -4.2; SPGL: excl BR) / Pozostałe : ; IS,-NO: -0 0; IS,-NO: -0 AL,-BA,-DZ,-EG,-FO,-HR,-IL,-JO,-LB,- XC,-XK,-XL,-XS: MX: -4.2; ZA: AL,-BA,-DZ,-EG,-FO,-HR,-IL,-JO,-LB,- XC,-XK,-XL,-XS: MX: -4.2; ZA: / Przeznaczone na pasze - AKS EPA,-MD, excl BR) TM547 ); CL: ; EEA: -0 -excl LI) XC,-XK,-XL,-XS: ZA: -10.8; MX: / Pozostałe - AKS EPA,-MD,- 0 CD500 ); SPGL: excl BR) TM547 ); CL: -5.1 EEA: -0 -excl LI) XC,-XK,-XL,-XS: ZA: -10.8; MX: /80 - DroŜdŜe nieaktywne; pozostałe mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe : / DroŜdŜe nieaktywne :

5 / W tabletkach, kostkach lub w podobnej postaci, lub w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg : / Przeznaczone na pasze - AKS EPA,-MD,- ; CL: -2.4; SPGL: excl BR) / Pozostałe - AKS EPA,-MD,- 0 CD500 ); CL: - 2.4; SPGL: excl BR) / Pozostałe : / Przeznaczone na pasze - AKS CL,-EPA,-MD,- SPGL: -0 -excl BR); SPGA: -0 - excl / Pozostałe - AKS CL,-EPA,-MD,- SPGL: -0 -excl BR); SPGA: -0 - excl ; SWITZ: -0 CD500 ) / Pozostałe - AKS EPA,-MD, /80 - Proszki do pieczenia, gotowe - AKS -6.1 CL,-EPA,-MD,- 0 CD500 ); SPGL: excl BR) TM547 ) /80 Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda : 0; EEA: -0 -excl LI) ; IS,- NO: -4 EEA: -0 -excl LI) ; IS,- NO: -4 0; EEA: -0 -excl LI) ; IS,- NO: -4 EEA: -0 -excl LI) ; IS,- NO: -4 0 EEA: -0 -excl LI) /80 - Sos sojowy - AKS.7 CL,-EPA,-MD,- EEA: -0 0 CD500 ); SPGL: excl BR) /80 - Ketchup pomidorowy i pozostałe sosy pomidorowe /80 - Mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda : - AKS CL,-EPA,-MD, excl BR) / Mąka i mączka, z gorczycy - AKS CL,-EPA,-MD, / Gotowa musztarda : EEA: -0 -excl LI) ; IS,- NO: AL,-BA,-DZ,-EG,-FO,-HR,-IL,-JO,-LB,- XC,-XK,-XL,-XS: MX: -2.4; ZA: AL,-BA,-DZ,-EG,-FO,-HR,-IL,-JO,-LB,- XC,-XK,-XL,-XS: MX: -2.4; ZA: AL,-BA,-DZ,-EG,-FO,-HR,-IL,-JO,-LB,- AL,-BA,-DZ,-EG,-FO,-HR,-IL,-JO,-LB,- AL,-BA,-DZ,-HR,-IL,-JO,-LB,-LOMB,- ME,-MK,-PS,-XK,-XS: -0 AL,-BA,-DZ,-EG,-FO,-HR,-IL,-JO,-LB,- AL,-BA,-DZ,-EG,-FO,-HR,-IL,-JO,-LB,- XC,-XK,-XL,-XS: ZA:.4 TN,-XK,-XS,-ZA: -0

6 / Niezawierająca dodatku cukru lub zawierające mniej niŝ 5% masy dodatku cukru - AKS CL,-EPA,-MD,- EEA: -0 0 CD500 ); SPGL: excl BR) / Zawierająca 5% masy lub więcej dodatku cukru - AKS CL,-EPA,-MD,- 0 CD500 ); SPGL: excl BR) EEA: -0 -excl LI) /80 - Pozostałe : / Ostry sos z mango, w płynie - AKS CL,-EPA,-MD,- 0 AL,-BA,-DZ,-EG,-FO,-HR,-IL,-JO,-LB, / Gorzkie aromatyczne zaprawy o objętościowej mocy alkoholu od 44,2 do 49,2 % obj., zawierające od 1,5 do 6 % masy goryczki, przypraw i róŝnych składników oraz od 4 do 10 % masy cukru, w pojemnikach o objętości 0,5 litra lub mniejszej l litr czystego 100%) alkoholu AKS CL,-EPA,-MD,- 0; CH,-LI: -0 AL,-BA,-DZ,-EG,-FO,-HR,-IL,-JO,-LB, zł/hl 100% obj. alk.etylowego / Pozostałe : / Zawierające pomidory - AKS CL,-EPA,-MD, excl BR) / Pozostałe - AKS CL,-EPA,-MD, excl BR) /80 Zupy i buliony i preparaty do nich; złoŝone przetwory spoŝywcze, homogenizowane : /80 - Zupy i buliony i preparaty do nich : EEA: -0 -excl LI) ; IS,- NO: -10 TM114 ) EEA: -0 -excl LI) ; IS,- NO: -6 AL,-BA,-DZ,-EG,-FO,-HR,-IL,-JO,-LB,- AL,-BA,-DZ,-EG,-FO,-HR,-IL,-JO,-LB, / Zawierające pomidory - CTIMP CD370 ); AKS; AZF-CH,-CN,-HR,-IL,- TH; KJH SK006 ) SK011 ) CTEXP-ALLTC CD371 ) CL,-EPA,-MD,- 8 -excl BR) EEA: -0 -excl LI) ; IS,- NO: -10 AL,-BA,-DZ,-EG,-FO,-HR,-IL,-JO,-LB, / Pozostałe - CTIMP CD370 ); AKS; AZF-CH,-CN,-HR,-IL,- TH; KJH SK006 ) SK011 ) CTEXP-ALLTC CD371 ) CL,-EPA,-MD,- 8 -excl BR) EEA: -0 -excl LI) ; IS,- NO: -6 AL,-BA,-DZ,-EG,-FO,-HR,-IL,-JO,-LB, /80 - ZłoŜone przetwory spoŝywcze, homogenizowane - CTIMP CD370 ); AKS; AZF-CH,-CN,-HR,-IL,- TH; KJH SK006 ) SK011 ) CTEXP-ALLTC CD371 ) EPA,-MD,- ; CL: -2.4; SPGL: excl BR) TM547 ) EEA: -0 -excl LI) /80 Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao :

7 /80 - Niezawierające tłuszczu mleka lub zawierające mniej niŝ 3 % masy takich tłuszczów - AKS; KJH SK006 ) SK011 ) MAX SPGE: EUR/100 kg -MAX EUR/100 kg; SPGL: MAX EUR/100 kg -excl BR) EUR/100 kg -MAX EUR/100 kg; CH,-LI: EUR/100 kg -MAX EUR/100 kg ; EEA: MAX EUR/100 kg LB,-MA,-PS,-SY,-TN: MAX ; ZA: MAX /10 - Zawierające tłuszcz mleka : / % masy lub więcej, ale mniej niŝ 7 % masy - AKS; KJH SK006 ) SK011 ) MAX EUR/100 kg / % masy lub więcej - AKS; KJH SK006 ) SK011 ) MAX /80 Przetwory spoŝywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone : SPGE: EUR/100 kg -MAX EUR/100 kg; SPGL: MAX excl BR) SPGE: MAX EUR/100 kg; SPGL: EUR/100 kg -MAX EUR/100 kg -excl BR) EUR/100 kg -MAX EUR/100 kg; CH,-LI: EUR/100 kg -MAX EUR/100 kg ; EEA: EUR/100 kg -MAX EUR/100 kg MAX EUR/100 kg; CH,-LI: EUR/100 kg -MAX EUR/100 kg ; EEA: MAX EUR/100 kg LB,-MA,-PS,-SY,-TN: MAX ; ZA: MAX LB,-MA,-PS,-SY,-TN: MAX ; ZA: MAX /80 - Koncentraty białkowe i teksturowane substancje białkowe : / Niezawierające tłuszczu mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawierające mniej niŝ 1,5 % masy tłuszczu mleka, 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 5 % masy glukozy lub skrobi : / Wyodrębnione białko sojowe, zawierające 6,6% masy lub więcej, ale nie więcej niŝ 8,6% masy fosforanu wapnia - AKS ; S: -0 ; CL: ; EEA: excl LI) XC,-XK,-XL,-XS: ZA: TM114 ) / Pozostałe - AKS ; CL: ; EEA: excl LI) XC,-XK,-XL,-XS: ZA: TM114 ) / Pozostałe :

8 EPA,-MD: EPA,-MD: EPA,-MD: EPA,-MD: / Preparaty dla niemowląt, zawierające mleko i produkty z mleka : / Zawierające więcej niŝ 1% tłuszczu mleka, 1% innych tłuszczów oraz więcej niŝ 5% cukrów - AKS ; CL: CD303 ); ; TR ) IL--K: ) / Pozostałe - AKS CD500 ); CL: CD303 ); ; TR ) IL--K: ) / Pozostałe : / Zawierające więcej niŝ 1% tłuszczu z mleka, 1% innych tłuszczów oraz więcej niŝ 5% cukrów - AKS ; CL: CD303 ); ; TR ) FO,-IL,-MA,-PS,-SY,-TN: / Pozostałe - AKS CD500 ); CL: CD303 ); ; TR ) FO,-IL,-MA,-PS,-SY,-TN: /80 - Pozostałe : / Preparaty alkoholowe złoŝone, inne niŝ na bazie substancji zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów l litr czystego 100%) alkoholu AKS MIN -1 -EUR/% obj./hl EPA,-MD, excl BR) TM547 ); CL: TM591 ) EEA: MIN EUR/% obj./hl - excl LI) AL,-BA,-HR,-IL,-JO,-LB,-LOMB,- ME,-MK,-PS,-TN,-XC,-XK,-XL,-XS: - 0; EG: -0 -MIN -1 -EUR/% obj./hl; ZA: MIN EUR/% obj./hl A / Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe : / Syropy izoglukozowerex14) - AKS EUR/100 kg/suchej substancji netto CH,-LI: -0 AL,-BA,-JO,-LB,-LOMB,-ME,-XK,- XS: MK: -0 CD335 ); HR: -0 CD336 ) / Pozostałe : / Syrop laktozowy - AKS EPA,-MD: -0 CD020 ); SPGA: 0 -excl CD020 ) / Syrop glukozowy i z maltodekstrynyrex03) - AKS / PozostałeREX14) - AKS SPX-ALLTC CD021 ) CD548 ) EUR/za 1% masy sacharozy /100 kg netto SM--CUD: -0 CD020 ); CH: LI: -0 CD020 ) CH,-LI: -0 CH,-LI: -0 CD020 ) MK,-XK,-XS: -0 CD020 ); MX: CD020 ); ZA: CD193 ) MK,-XK,-XS: -0 AL,-BA,-JO,-LB,-LOMB,-ME,-XK,- XS: MK: -0 CD335 ); HR: -0 CD336 ) / Pozostałe : / Niezawierające tłuszczu mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawierające mniej niŝ 1,5 % masy tłuszczu mleka, 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 5 % masy glukozy lub skrobi :

9 -excl -excl -excl -excl -excl / Hydrolizaty białek i autolizaty droŝdŝy - AKS EPA,-MD, excl BR) TM547 ); CL: -8.9 TM591 ) / Pozostałe - AKS EPA,-MD, excl BR) TM547 ); CL: -8.9 TM591 ) / Pozostałe : / Zawierające 26% masy lub więcej tłuszczu z mleka : / W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniejszej : EEA: -0 -excl LI) ; IS,- NO: -6 EEA: -0 -excl LI) AL,-BA,-DZ,-EG,-FO,-HR,-IL,-JO,-LB, / Zawierające mniej niŝ 70% masy sacharozy włącznie z cukrem inwertowanym wyraŝonym jako sacharoza) : / Preparaty dla niemowląt, zawierające mleko i produkty z mleka - AKS ; K: ) / Pozostałe - AKS ; K: ) TM591 ) TM591 ) ; TR ) ; TR ) ZA: ; IL--K: ) ZA: / Pozostałe : / Preparaty dla niemowląt, zawierające mleko i produkty z mleka - AKS ; K: ) / Pozostałe - AKS ; K: ) TM591 ) TM591 ) ; TR ) ; TR ) ZA: ; IL--K: ) ZA: / Pozostałe : / Zawierające mniej niŝ 70% masy sacharozy włącznie z cukrem inwertowanym wyraŝonym jako sacharoza) : / Preparaty dla niemowląt, zawierające mleko i produkty z mleka - AKS ; K: ) TM591 ) ; IS,-NO: ; TR ) ZA: ; IL--K: )

10 -excl -excl -excl -excl -excl -excl -excl -excl / Pozostałe - AKS ; K: ) TM591 ) ; IS,-NO: ; TR ) ZA: / Pozostałe : / Preparaty dla niemowląt, zawierające mleko i produkty z mleka - AKS ; K: ) / Pozostałe - AKS ; K: ) TM591 ) TM591 ) ; IS,-NO: ; IS,-NO: ; TR ) ; TR ) ZA: ; IL--K: ) ZA: / Pozostałe : / Zawierające mniej niŝ 70% masy sacharozy włącznie z cukrem inwertowanym wyraŝonym jako sacharoza) : / Preparaty dla niemowląt, zawierające mleko i produkty z mleka / Zaprawy cytrusowe do produkcji napojów bezalkoholowych i napojów, zawierające co najmniej 30 % masy zagęszczonych soków owocowych i nie więcej niŝ 50 % sacharozy, niezawierające mleka ani przetworów mlecznych - AKS ; K: ) - AKS ; K: ) / Pozostałe - AKS ; K: ) TM591 ) TM591 ) TM591 ) ; TR ) ; TR ) ; TR ) ZA: ; IL--K: ) ZA: ; IL--K: ) ZA: / Pozostałe : / Preparaty dla niemowląt, zawierające mleko i produkty z mleka - AKS ; K: ) / Pozostałe AKS ; K: ) TM591 ) TM591 ) CD303 ); CD303 ); ; TR ) ; TR ) ZA: ; IL--K: ) ZA:

11 11 11 CD020 ) Wprowadzenie do swobodnego obrotu jest uwarunkowane przedstawieniem pozwolenia na przywóz "AGRIM", wystawionego zgodnie z Rozporządzeniem WE) nr 376/2008 Dz.U. L 114). CD021 ) Wywóz jest uwarunkowany przedstawieniem pozwolenia na wywóz lub świadectwa o wcześniejszym ustaleniu refundacji "AGREX", wystawionego zgodnie z Rozp. WE) nr 376/2008 Dz.U. L 114). CD193 ) MoŜliwość skorzystania z tej preferencji jest uzaleŝniona od przedstawienia pozwolenia na przywóz uzyskanego zgodnie z warunkami ustalonymi w Rozporządzeniu WE) nr 2535/2001 Dz. U. nr L 341) z późniejszymi zmianami. Zastosowanie ulgi celnej lub obniŝonego cła podlega odrębnemu wnioskowi składanemu przez zgłaszającego w rubryce 44 "Informacje dodatkowe/przedstawione dokumenty/świadectwa i zezwolenia" jednolitego dokumentu administracyjnego SAD) CD335 ) MoŜliwość skorzystania z tej preferencji jest uzaleŝniona od przedstawienia pozwolenia na przywóz jak podano w Rozporządzeniu WE) nr 1464/95 Dz.U. nr L 144) zmienionym ostatnio Rozporządzeniem WE) nr 996/2002 Dz.U. nr L 152), z następującymi wskazaniami: - w sekcji 20 Decyzja Rady i Komisji 2004/239/WE,Euratom; - w sekcji 8 nazwa kraju pochodzenia towaru. Wydanie pozwolenia na przywóz narzuca obowiązek importowania zgodnie z Decyzją Rady i Komisji 2004/239/WE,Euratom z kraju wymienionego w pozwoleniu. CD336 ) MoŜliwość skorzystania z tej preferencji jest uzaleŝniona od przedstawienia pozwolenia na przywóz jak podano w Rozp. WE) nr 1464/95 Dz.U. nr L 144) zmienionym ostatnio przez Rozp. WE) nr 996/2002 Dz.U. nr L 152), z następującymi wskazaniami: - w sekcji 20 Decyzja Rady i Komisji 2005/40/WE,Euratom lub Decyzja Rady 2001/868/WE; - w sekcji 8 nazwa kraju pochodzenia produktu. Wydanie pozwolenia na przywóz narzuca obowiązek importowania zgodnie z Decyzją Rady i Komisji 2005/40/WE,Euratom z kraju wymienionego w pozwoleniu. CD370 ) JeŜeli wyrób jest wymieniony w liście załączonej do Rozporządzenia WE) nr 338/97 z późniejszymi zmianami, autoryzacja przywozu importu) musi być przedstawiona. CD371 ) JeŜeli wyrób jest wymieniony w liście załączonej do Rozporządzenia WE) nr 338/97 z późniejszymi zmianami, autoryzacja wywozu eksportu) musi być przedstawiona. CD500 ) Stosowanie tej preferencji uzaleŝnia się od przedstawienia dowodu pochodzenia stwierdzającego wspólnotowe pochodzenie towarów, w kontekście umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską CD548 ) Wywóz podlega obowiązkowi przedstawienia świadectwa o wcześniejszym ustaleniu refundacji AGREX, wydawanego zgodnie z rozporządzeniem WE) nr 376/2008 Dz.U. L 114). Pozwolenie na wywóz nie jest wymagane w przypadku wywozu nieprzekraczającego ilości ustalonych w części II załącznika I do rozporządzenia WE) nr 514/2008, Dz. U. L 150 SK001 ) Dokumentem potwierdzającym dokonanie granicznej kontroli sanitarnej jest: 1) świadectwo jakości zdrowotnej środków spoŝywczych, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników Ŝywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z Ŝywnością, albo 2) świadectwo przydatności do produkcji substancji pomagających w przetwarzaniu; - zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia Dz. U. Nr 171, poz oraz utrzymanym w mocy rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie granicznej kontroli sanitarnej środków spoŝywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z Ŝywnością Dz. U. Nr 104, poz. 1097). Granicznej kontroli sanitarnej nie podlegają: - towary objęte procedurą tranzytu z krajów trzecich przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do krajów trzecich lub do innego państwa członkowskiego o ile przewóz odbywa się w szczelnych środkach transportu spełniających wymagania sanitarne, zabezpieczonych przed ich niekontrolowanym otwarciem zgodnie z przepisami prawa celnego; - towary wprowadzane na obszar celny Wspólnoty w innym niŝ Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeŝeli w państwie tym poddane zostały granicznej kontroli sanitarnej. Ponadto, z granicznej kontroli sanitarnej zwolnione są towary przywoŝone z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.Informacja dodatkowa: Granicznej kontroli sanitarnej podlegają równieŝ towary wprowadzone na terytorium Wspólnoty Europejskiej przez przejście graniczne leŝące na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa będącego członkiem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i niepoddane w tym państwie granicznej kontroli sanitarnej, obejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej procedurą celną, z którą wiąŝe się dopuszczenie do obrotu art. 79 ust. 1 i 2 ww. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia). SK006 ) Warunkiem objęcia towarów procedurą dopuszczenia do obrotu albo procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych jest dołączenie do zgłoszenia celnego protokołu kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spoŝywczych przywoŝonych z zagranicy lub świadectwa jakości handlowej potwierdzającego spełnianie wymagań w tym zakresie, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spoŝywczych t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577). SK008 ) Minimalna ilość podlegająca kontroli jakości handlowej - 0,5 tony SK011 ) Minimalna ilość podlegająca kontroli jakości handlowej - 1 tona TM114 ) Stawka celna dla krajów trzecich jest taka sama lub bardziej korzystna. TM547 ) Zastosowanie art. 7.3 Rozporządzenia WE) nr 980/2005 Dz.U. nr L 169). TM591 ) Dowody pochodzenia prawidłowo wystawione w Chile w ramach wspólnotowego planu ogólnych preferencji taryfowych GSP) przyjmuje się we Wspólnocie Europejskiej jako obowiązujące dowody pochodzenia w ramach preferencyjnego systemu dwustronnej wymiany handlowej ustanowionego na mocy Układu stowarzyszeniowego, pod warunkiem Ŝe: i) dowód pochodzenia zostanie złoŝony w okresie czterech miesięcy od daty wejścia w Ŝycie Decyzji nr 2/2006 Rady Stowarzyszenia UE-Chile Dz.U. L 322, , str. 5); ii) dowód pochodzenia oraz dokumenty przewozowe zostały wystawione nie później niŝ w dniu poprzedzającym wejście w Ŝycie Decyzji nr 2/2006 Rady Stowarzyszenia UE-Chile Dz.U. L 322, , str. 5). Kod Taric Kraj pochodzenia Kod dodatkowy Opis Firmy/Środki ) 2102 K001 Wyłącznie do celów spoŝywczych: KS SK001 ) 2103 K003 Z wyłączeniem środków spoŝywczych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego niebędące dozwolonymi substancjami dodatkowymi: KS SK001 ) 2103 Z058 Ograniczenie nie dotyczy towarów klasyfikowanych do kodu, za wyjątkiem produktów zawierających surowce pochodzenia zwierzęcego: KS SK024 ) 2104 CH Z145 W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. e) decyzji Komisji 2008/555/WE państwa członkowskie zezwalają na

12 12 12 przywóz i wprowadzanie do Wspólnoty produktów mięsnych składających się z lub zawierających mięso dzikiego ptactwa łownego, pod warunkiem, Ŝe mięso tych gatunków poddano przynajmniej jednej ze szczególnych metod obróbki określonych w pkt B, C lub D w części 4 załącznika II do decyzji 2007/777/WE.: ZF 2104 CH Z147 Zakaz nie dotyczy towarów klasyfikowanych do kodu, za wyjątkiem produktów mięsnych składających się z lub zawierających mięso dzikiego ptactwa łownego.: ZF 2104 CN Z008 Zakaz nie dotyczy towarów klasyfikowanych do kodu, za wyjątkiem przetworów i wyrobów mięsnych składających się z mięsa drobiowego lub je zawierających.: ZF 2104 CN Z148 W drodze odstępstwa od ust. 1 decyzji 2008/640/WE państwa członkowskie zezwalają na przywóz wyrobów mięsnych składających się z mięsa drobiowego lub zawierających takie mięso, pod warunkiem, Ŝe mięso takie poddano jednemu ze specyficznych procesów obróbki określonych w pkt B, C lub D części 4 załącznika II do decyzji 2007/777/WE.: ZF 2104 HR Z145 W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. e) decyzji Komisji 2008/555/WE państwa członkowskie zezwalają na przywóz i wprowadzanie do Wspólnoty produktów mięsnych składających się z lub zawierających mięso dzikiego ptactwa łownego, pod warunkiem, Ŝe mięso tych gatunków poddano przynajmniej jednej ze szczególnych metod obróbki określonych w pkt B, C lub D w części 4 załącznika II do decyzji 2007/777/WE.: ZF 2104 HR Z147 Zakaz nie dotyczy towarów klasyfikowanych do kodu, za wyjątkiem produktów mięsnych składających się z lub zawierających mięso dzikiego ptactwa łownego.: ZF 2104 IL Z140 Produkty wyprodukowane przed dniem 2 kwietnia 2008 r. i pochodzące z obszaru IL-2, wyznaczonego w tabeli w art. 2 decyzji 2008/161/WE: ZF 2104 IL Z141 W drodze odstępstwa od art. 3 lit. b) decyzji 2008/161/WE państwa członkowskie zezwalają na przywóz produktów, o których mowa w art. 3 lit. b) pkt i), ii) oraz iii), otrzymanych z ptaków poddanych ubojowi lub upolowanych przed dniem 12 grudnia 2007 r. W świadectwach weterynaryjnych/dokumentach handlowych towarzyszących przesyłkom tych produktów umieszcza się następującą adnotację, dostosowując ją w zaleŝności od gatunku: ŚwieŜe mięso/mięso mielone/mechanicznie odkostnione mięso drobiowe, z ptaków bezgrzebieniowych, z dzikiego ptactwa utrzymywanego przez człowieka lub z dzikiego ptactwa łownego A) lub wyroby mięsne/produkty mięsne składające się z mięsa drobiowego, z ptaków bezgrzebieniowych, z dzikiego ptactwa utrzymywanego przez człowieka lub dzikiego ptactwa łownego, lub je zawierające A) lub surowa karma dla zwierząt domowych oraz nieprzetworzone surowce paszowe zawierające jakiekolwiek części drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, dzikiego ptactwa utrzymywanego przez człowieka lub dzikiego ptactwa łownego A) otrzymane z ptaków poddanych ubojowi lub upolowanych przed dniem 12 grudnia 2007 r., zgodnie z art. 4 decyzji Komisji 2008/161/WE. A) Niepotrzebne skreślić..: ZF 2104 IL Z142 W drodze odstępstwa od art. 3 lit. b) pkt ii) decyzji 2008/161/WE państwa członkowskie zezwalają na przywóz produktów mięsnych składających się z mięsa drobiowego, z ptaków bezgrzebieniowych, dzikiego ptactwa utrzymywanego przez człowieka lub dzikiego ptactwa łownego lub je zawierających, pod warunkiem, Ŝe te produkty mięsne zostały poddane przynajmniej jednej ze szczególnych metod obróbki określonych w lit. B, C lub D w części 4 załącznika II do decyzji Komisji 2007/777/WE. Szczególną obróbkę zastosowaną zgodnie z akapitem pierwszym art.5 decyzji poświadcza się poprzez dodanie następującej adnotacji: a) w pkt II.1.1, kolumna B, poświadczenia zdrowia zwierząt w świadectwie zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III do decyzji 2007/777/WE: Produkty mięsne poddane obróbce zgodnie z decyzją Komisji 2008/161/WE ; b) w pkt I.28, kolumna Rodzaj obróbki, świadectwa weterynaryjnego do celów przewozu i/lub składowania, sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku IV do decyzji 2007/777/WE: Produkty mięsne poddane obróbce zgodnie z decyzją Komisji 2008/161/WE.: ZF 2104 IL Z144 Zakaz nie dotyczy towarów klasyfikowanych do kodu, za wyjątkiem mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z lub zawierających mięso, o których mowa w pkt i) decyzji 2008/161/WE lub je zawierających: ZF 2104 TH Z001 Zakaz nie dotyczy towarów klasyfikowanych do kodu, za wyjątkiem: przetworów i wyrobów mięsnych składających się z lub zawierających mięso drobiowe z ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych i dzikich ptaków łownych.: ZF 2104 K003 Z wyłączeniem środków spoŝywczych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego niebędące dozwolonymi substancjami dodatkowymi: KS SK001 ) 2104 Z058 Ograniczenie nie dotyczy towarów klasyfikowanych do kodu, za wyjątkiem produktów zawierających surowce pochodzenia zwierzęcego: KS SK024 ) 2105 K003 Z wyłączeniem środków spoŝywczych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego niebędące dozwolonymi substancjami dodatkowymi: KS SK001 ) 2105 Z058 Ograniczenie nie dotyczy towarów klasyfikowanych do kodu, za wyjątkiem produktów zawierających surowce pochodzenia zwierzęcego: KS SK024 ) 2106 K003 Z wyłączeniem środków spoŝywczych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego niebędące dozwolonymi substancjami dodatkowymi: KS SK001 ) 2106 Z058 Ograniczenie nie dotyczy towarów klasyfikowanych do kodu, za wyjątkiem produktów zawierających surowce pochodzenia zwierzęcego: KS SK024 ) X019 Wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2 % objętości: akcyza: zł/hl 100% obj. alk.etylowego X031 Pozostałe: akcyza: - SK001 ) Dokumentem potwierdzającym dokonanie granicznej kontroli sanitarnej jest: 1) świadectwo jakości zdrowotnej środków spoŝywczych, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników Ŝywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z Ŝywnością, albo

13 ) świadectwo przydatności do produkcji substancji pomagających w przetwarzaniu; - zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia Dz. U. Nr 171, poz oraz utrzymanym w mocy rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie granicznej kontroli sanitarnej środków spoŝywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z Ŝywnością Dz. U. Nr 104, poz. 1097). Granicznej kontroli sanitarnej nie podlegają: - towary objęte procedurą tranzytu z krajów trzecich przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do krajów trzecich lub do innego państwa członkowskiego o ile przewóz odbywa się w szczelnych środkach transportu spełniających wymagania sanitarne, zabezpieczonych przed ich niekontrolowanym otwarciem zgodnie z przepisami prawa celnego; - towary wprowadzane na obszar celny Wspólnoty w innym niŝ Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeŝeli w państwie tym poddane zostały granicznej kontroli sanitarnej. Ponadto, z granicznej kontroli sanitarnej zwolnione są towary przywoŝone z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.Informacja dodatkowa: Granicznej kontroli sanitarnej podlegają równieŝ towary wprowadzone na terytorium Wspólnoty Europejskiej przez przejście graniczne leŝące na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa będącego członkiem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i niepoddane w tym państwie granicznej kontroli sanitarnej, obejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej procedurą celną, z którą wiąŝe się dopuszczenie do obrotu art. 79 ust. 1 i 2 ww. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia). SK024 ) Organ celny nadaje przeznaczenie celne przesyłce zwierząt lub przesyłce produktów zgodnie z warunkami ustalonymi w weterynaryjnym świadectwie przekroczenia granicy.

DZIAŁ 9 KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY

DZIAŁ 9 KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY 1 1 Uwagi 1. Mieszanki produktów objętych pozycjami od 94 do 91 są klasyfikowane następująco: DZIAŁ 9 KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY (a) mieszanki z dwóch lub większej ilości produktów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 11 PRODUKTY PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO; SŁÓD; SKROBIE; INULINA; GLUTEN PSZENNY

DZIAŁ 11 PRODUKTY PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO; SŁÓD; SKROBIE; INULINA; GLUTEN PSZENNY 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: DZIAŁ 11 PRODUKTY PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO; SŁÓD; SKROBIE; INULINA; GLUTEN PSZENNY (a) palonego słodu stanowiącego namiastkę kawy (pozycja 0901 lub 2101); (b) przetworzonej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 9 KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY

DZIAŁ 9 KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY 1 1 Uwagi 1. Mieszanki produktów objętych pozycjami od 0904 do 0910 są klasyfikowane następująco: DZIŁ 9 KW, HERBT, MTÉ (HERBT PRGWJSK) I PRZYPRWY (a) mieszanki z dwóch lub większej ilości produktów objętych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 23 POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO; GOTOWA PASZA DLA ZWIERZĄT

DZIAŁ 23 POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO; GOTOWA PASZA DLA ZWIERZĄT 1 1 Uwaga DZIŁ 23 POZOSTŁOŚCI I ODPDY PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO; GOTOW PSZ DL ZWIERZĄT 1. Pozycja 2309 włącza produkty stosowane do Ŝywienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, otrzymane

Bardziej szczegółowo

Dział 1. ZWIERZĘTA śywe

Dział 1. ZWIERZĘTA śywe 1 1 Dział 1 ZWIERZĘT śywe Uwaga 1) Niniejszy dział obejmuje wszystkie zwierzęta Ŝywe, z wyjątkiem: a) ryb i skorupiaków, mięczaków i pozostałych bezkręgowców wodnych, objętych pozycją 0301, 0306 lub 0307;

Bardziej szczegółowo

Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych. importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02

Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych. importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02 Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych nie objętych zakazem importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02 2 Szczegółowy wykaz z kodami celnymi Z działu 2 - MIĘSO I PODROBY JADALNE 0204 - Mięso z owiec lub

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 4 PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE

DZIAŁ 4 PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE 1 1 DZIAŁ 4 PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE Uwagi 1. WyraŜenie mleko oznacza mleko pełnotłuste oraz

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 23 POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOWA PASZA DLA ZWIERZĄT

DZIAŁ 23 POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOWA PASZA DLA ZWIERZĄT 1 1 Uwaga DZIŁ 23 POZOSTŁOŚCI I ODPDY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOW PSZ DL ZWIERZĄT 1. Pozycja 2309 włącza produkty stosowane do żywienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, otrzymane

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 23 POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOWA PASZA DLA ZWIERZĄT

DZIAŁ 23 POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOWA PASZA DLA ZWIERZĄT 1 1 Uwaga DZIŁ 23 POZOSTŁOŚCI I ODPDY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOW PSZ DL ZWIERZĄT 1. Pozycja 2309 włącza produkty stosowane do żywienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, otrzymane

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 9 KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY

DZIAŁ 9 KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY 1 1 Uwagi 1. Mieszanki produktów objętych pozycjami od 0904 do 0910 są klasyfikowane następująco: DZIŁ 9 KW, HERBT, MTÉ (HERBT PRGWJSK) I PRZYPRWY (a) mieszanki z dwóch lub większej ilości produktów objętych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 22 NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET

DZIAŁ 22 NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: DZIAŁ 22 NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET (a) produktów z niniejszego działu (innych niŝ produkty objęte pozycją 2209) przygotowanych do celów kulinarnych,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 21 RÓŻNE PRZETWORY SPOŻYWCZE

DZIAŁ 21 RÓŻNE PRZETWORY SPOŻYWCZE 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: (a) mieszanek warzywnych objętych pozycją 0712; (b) namiastek kawy palonej zawierających kawę w każdej proporcji (pozycja 0901); (c) herbaty aromatyzowanej (pozycja

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 35 SUBSTANCJE BIAŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWANE; KLEJE; ENZYMY

DZIAŁ 35 SUBSTANCJE BIAŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWANE; KLEJE; ENZYMY 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: (a) drożdży (pozycja 2102); DZIŁ 35 SUBSTNCJE BIŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWNE; KLEJE; ENZYMY (b) frakcji krwi (innych niż albumina surowicza nieprzygotowana do celów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 12 NASIONA I OWOCE OLEISTE; ZIARNA, NASIONA I OWOCE RÓśNE; ROŚLINY PRZEMYSŁOWE LUB LECZNICZE; SŁOMA I PASZA

DZIAŁ 12 NASIONA I OWOCE OLEISTE; ZIARNA, NASIONA I OWOCE RÓśNE; ROŚLINY PRZEMYSŁOWE LUB LECZNICZE; SŁOMA I PASZA 1 1 DZIAŁ 12 NASIONA I OWOCE OLEISTE; ZIARNA, NASIONA I OWOCE RÓśNE; ROŚLINY PRZEMYSŁOWE LUB LECZNICZE; SŁOMA I PASZA Uwagi 1. Pozycja 1207 dotyczy, między innymi, orzechów palmowych i ich jąder, nasion

Bardziej szczegółowo

Ptasia grypa Ptaki objęte rozporządzeniem 139/2013, (UE) 139/2013 (z późniejszymi zmianami)

Ptasia grypa Ptaki objęte rozporządzeniem 139/2013, (UE) 139/2013 (z późniejszymi zmianami) Data sporządzenia: 20.01.2014 r. Kraj, z którego Powód zakazu Przedmiot zakazu Akt prawny przywóz jest zabroniony 1. Państwa członkowskie OIE objęte zakresem kompetencji komisji regionalnych OIE. Ptasia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 13 SZELAK; GUMY, ŻYWICE ORAZ POZOSTAŁE SOKI I EKSTRAKTY ROŚLINNE

DZIAŁ 13 SZELAK; GUMY, ŻYWICE ORAZ POZOSTAŁE SOKI I EKSTRAKTY ROŚLINNE 1 1 Uwaga 1. Pozycja 1302 dotyczą, między innymi, ekstraktów z lukrecji, złocienia, chmielu, aloesu i opium. Pozycja nie dotyczy: DZIAŁ 13 SZELAK; GUMY, ŻYWICE ORAZ POZOSTAŁE SOKI I EKSTRAKTY ROŚLINNE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 19.12.2015 L 333/89 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2405 z dnia 18 grudnia 2015 r. otwierające kontyngenty taryfowe UE na produkty rolne pochodzące z Ukrainy i ustalające sposób zarządzania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA przedstawiane w ISZTAR/TARIC

WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA przedstawiane w ISZTAR/TARIC P O M O C WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA przedstawiane w ISZTAR/TARIC Opracowanie: Departament Polityki Celnej Wydział Środków Taryfowych we współpracy z Wydziałem Integracji Systemu Taryfowego na podstawie

Bardziej szczegółowo

Produkty złożone. Control checks at border inspection posts. 11-14 maja 2013 Monachium

Produkty złożone. Control checks at border inspection posts. 11-14 maja 2013 Monachium Produkty złożone Control checks at border inspection posts 11-14 maja 2013 Monachium Produkty złożone produkt złożony : środek spożywczy przeznaczony do spożycia przez ludzi, zawierający zarówno przetworzone

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE G ÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII. z dnia 25 stycznia 2001 r.

OBWIESZCZENIE G ÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII. z dnia 25 stycznia 2001 r. Monitor Polski Nr 4 127 Poz. 83 83 OBWIESZCZENIE G ÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie rejestrów paƒstw, z których mo e byç przywo one i przewo one przez terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 11.3.2014 r. COM(2014) 166 final ANNEX 2 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 14-9-6 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 9 13 i w okresie I VII 14 r. Stany Zjednoczone utrzymują pozycję największej i najbardziej

Bardziej szczegółowo

BIOMASA aspekty importu spoza rynku wspólnotowego

BIOMASA aspekty importu spoza rynku wspólnotowego spoza rynku wspólnotowego Import towarów Każdy towar importowany z krajów spoza Unii Europejskiej musi zostać dopuszczony do swobodnego obrotu. W tym celu należy przedstawić towar w urzędzie celnym i złożyć

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

Uwagi. 1. Niniejszy dział nie obejmuje: (a) materaców pneumatycznych lub wodnych, poduch lub poduszek,objętych działem 39., 40. lub 63.

Uwagi. 1. Niniejszy dział nie obejmuje: (a) materaców pneumatycznych lub wodnych, poduch lub poduszek,objętych działem 39., 40. lub 63. Dział 94 MEBLE; POŚCIEL, MATERACE, STELAŻE POD MATERACE, PODUSZKI I PODOBNE ARTYKUŁY WYPYCHANE; LAMPY I OPRAWY OŚWIETLENIOWE, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE; REKLAMY ŚWIETLNE, PODŚWIETLANE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lipca 2006 r. Dz.U.06.128.900 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru

Bardziej szczegółowo

RRW-26 Sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych. za miesiąc. 2012 r.

RRW-26 Sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych. za miesiąc. 2012 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, ul. Wspólna 30, 00-930 WARSZAWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RRW-26 Sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych Portal sprawozdawczy

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE E etykietowanie pasz

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE E etykietowanie pasz Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE E etykietowanie pasz PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... Data inspekcji.. Godzina rozpoczęcia inspekcji.. Godzina zakończenia inspekcji. Kontrolą objęto

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż wyrobów spożywczych z zawartością alkoholu

Sprzedaż wyrobów spożywczych z zawartością alkoholu Sprzedaż wyrobów spożywczych z zawartością alkoholu Wyroby akcyzowe Do wyrobów akcyzowych należą m. in.: napoje alkoholowe (art. 2 ust.1 pkt ustawy z dnia 6.12.2008 r. Dz.U. z 2014, Poz 752): -alkohol

Bardziej szczegółowo

... (11 CD' ::J ::J 7\ C ~ Q) ~ C N. UE EfTA. Stawki celne obnitone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla. Stawki celne pref.

... (11 CD' ::J ::J 7\ C ~ Q) ~ C N. UE EfTA. Stawki celne obnitone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla. Stawki celne pref. KodP Wyszczególnienie miary autonomiczne konwencyjne ().ł()j I 2 3 4 5 6 7 Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna. jogun, kefir i Inne sfennentowane lub zakwaszone mleko I śmietana, nawet zaeę5zczone

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 31.10.2014 L 313/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1150/2014 z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 374/2014

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 22 NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET

DZIAŁ 22 NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: DZIAŁ 22 NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET (a) produktów z niniejszego działu (innych niż produkty objęte pozycją 2209) przygotowanych do ceów kuinarnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl Warszawa: Dostawa artykułów spoŝywczych na potrzeby stołówki szkolnej

Bardziej szczegółowo

Eksport polskich artykułów spożywczych do Kanady (dane statystyczne). 2015-11-18 21:47:45

Eksport polskich artykułów spożywczych do Kanady (dane statystyczne). 2015-11-18 21:47:45 Eksport polskich artykułów spożywczych do Kanady (dane statystyczne). 2015-11-18 21:47:45 2 Według kanadyjskich danych statystycznych w 2012 r. polski eksport produktów rolno-spożywczych do Kanady osiągnął

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY WSPÓLNY KOMITET EOG

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY WSPÓLNY KOMITET EOG L 342/30 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.11.2004 EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY WSPÓLNY KOMITET EOG DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 138/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca protokół

Bardziej szczegółowo

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze spis treści 3 Wstęp... 8 1. Żywność 1.1. Podstawowe definicje związane z żywnością... 9 1.2. Klasyfikacja żywności... 11 2. Przechowywanie i utrwalanie żywności 2.1. Zasady przechowywania żywności... 13

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 28.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/71 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 300/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 605/2010 ustanawiające warunki dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 24 kwietnia 2014 r. Nazwa i adres NUSCANA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 27.1.2009 KOM(2009) 18 wersja ostateczna 2009/0002 (ACC) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania i zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR L 16/46 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.1.2005 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 79/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii

Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii Wytwarzanie mięsa i produktów mięsnych w zakładach o małej zdolności produkcyjnej, krajowe regulacje obowiązujące w Polsce, kontrola i przejrzystość łańcucha produkcyjnego Janusz Związek Główny Lekarz

Bardziej szczegółowo

Fosfor w żywności i żywieniu

Fosfor w żywności i żywieniu Wydział Nauk o Żywności SGGW Fosfor w żywności i żywieniu Prof. dr hab. Mirosław Słowiński Zakład Technologii Mięsa Wydział Nauk o Żywności Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

... pieczątka oferenta PAKIET NR 3 FORMULARZ CENOWY. Wartość brutto. jednostkę miary. VAT w %

... pieczątka oferenta PAKIET NR 3 FORMULARZ CENOWY. Wartość brutto. jednostkę miary. VAT w % ... pieczątka oferenta PAKIET NR 3 FORMULARZ CENOWY owoce i warzywa i podobne produkty 15330000-1 Lp Kod CPV Nazwa produktu Jednostka miary Ilość 1 15613100-9 Kasza jęczmienna op 1kg 0 2 15613100-9 Kasza

Bardziej szczegółowo

Tabela 2 CZĘŚĆ II BAZY DO ZUP. Dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Łączna wartość netto. Stawka podatku VAT 22% 7% 0% Inne 3%

Tabela 2 CZĘŚĆ II BAZY DO ZUP. Dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Łączna wartość netto. Stawka podatku VAT 22% 7% 0% Inne 3% Tabela 2 CZĘŚĆ II BAZY DO ZUP Dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Łączna wartość netto Stawka podatku VAT 22% 7% 0% Inne 3% SUMA BRUTTO: Łączna wartość brutto Łączna wartość netto oferty

Bardziej szczegółowo

OPO2_W12. Tabela 1. Sprzedaż owoców i warzyw świeżych lub produktów przetworzonych, zrealizowana przez organizację producentów owoców i warzyw

OPO2_W12. Tabela 1. Sprzedaż owoców i warzyw świeżych lub produktów przetworzonych, zrealizowana przez organizację producentów owoców i warzyw OPO2_W12 Chronologiczny wykaz faktur potwierdzających wartość produktów sprzedanych w okresie referencyjnym - dla programów operacyjnych zatwierdzanych po dniu 20 stycznia 2010 roku Nazwa organizacji producentów:..

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej Dz.U.2011.272.1612 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2011 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY W SPRAWIE IMPORTU, EKSPORTU LUB TRANZYTU ROŚLIN I PRODUKTÓW LUB PÓŁPRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

PRZEPISY W SPRAWIE IMPORTU, EKSPORTU LUB TRANZYTU ROŚLIN I PRODUKTÓW LUB PÓŁPRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEPISY W SPRAWIE IMPORTU, EKSPORTU LUB TRANZYTU ROŚLIN I PRODUKTÓW LUB PÓŁPRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1. CEL. Niniejsza Umowa Ministerialna ma na celu określenie

Bardziej szczegółowo

http://europa.eu/legislation_summaries/customs/l11003_pl.htm

http://europa.eu/legislation_summaries/customs/l11003_pl.htm TARIC Dla przedsiębiorców najlepszym, bo najszerszym i najbardziej aktualnym źródłem informacji o środkach taryfowych (i pozataryfowych) jest TARIC (Zintegrowana Taryfa Celna Unii Europejskiej). Stanowi

Bardziej szczegółowo

Lista kategorii produktów przyjętych na Targi SIAL

Lista kategorii produktów przyjętych na Targi SIAL Załącznik 7 do Regulaminu Lista kategorii produktów przyjętych na Targi SIAL Proszę zaznaczyć produkty, które chcą Państwo wystawiać w czasie trwania Targów a) Półprodukty żywnościowe i składniki (pakowane

Bardziej szczegółowo

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy I na rok szkolny. TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca 522301

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Zalecenie DECYZJA RADY

ZAŁĄCZNIK. Zalecenie DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.4.2015 r. COM(2015) 182 final ANNEX 1 PART 3/3 ZAŁĄCZNIK Zalecenie DECYZJA RADY zatwierdzająca zawarcie przez Komisję Europejską, w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii

Bardziej szczegółowo

Wymagania przy eksporcie produktów pochodzenia zwierzęcego do krajów Unii Celnej. Iwona Zawinowska Warszawa, dn. 7 grudnia 2012 r.

Wymagania przy eksporcie produktów pochodzenia zwierzęcego do krajów Unii Celnej. Iwona Zawinowska Warszawa, dn. 7 grudnia 2012 r. Wymagania przy eksporcie produktów pochodzenia zwierzęcego do krajów Unii Celnej Iwona Zawinowska Warszawa, dn. 7 grudnia 2012 r. 1 Przepisy dotyczące towarów podlegających weterynaryjnej kontroli: Przepisy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 11 PRODUKTY PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO; SŁÓD; SKROBIE; INULINA; GLUTEN PSZENNY

DZIAŁ 11 PRODUKTY PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO; SŁÓD; SKROBIE; INULINA; GLUTEN PSZENNY 1 1 Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: DZIAŁ 11 PRODUKTY PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO; SŁÓD; SKROBIE; INULINA; GLUTEN PSZENNY (a) palonego słodu stanowiącego namiastkę kawy (pozycja 0901 lub 2101); (b) przetworzonej

Bardziej szczegółowo

znakowanie oraz śledzenie pochodzenia wołowiny i produktów z wołowiny

znakowanie oraz śledzenie pochodzenia wołowiny i produktów z wołowiny znakowanie oraz śledzenie pochodzenia wołowiny i produktów z wołowiny Uregulowania prawne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1760/2000/WE z 17 lipca 2000r. ustanawiające system identyfikacji

Bardziej szczegółowo

22.12.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 338/83

22.12.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 338/83 22.12.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 338/83 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR. 2076/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2 TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2 Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Przetwórstwo mięsne 1.1. Mięso jako surowiec do przetwórstwa 1.2. Ubój zwierząt

Bardziej szczegółowo

Poznań, 01.04.2014 r. OFERTA NA BADANIA. Lp. Nazwa produktu Badana cecha Metoda badawcza 1 2 3 4 1. Koncentraty spożywcze:

Poznań, 01.04.2014 r. OFERTA NA BADANIA. Lp. Nazwa produktu Badana cecha Metoda badawcza 1 2 3 4 1. Koncentraty spożywcze: Poznań, 01.04.2014 r. OFERTA NA BADANIA Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Zakład Technologii Koncentratów Spożywczych w Poznaniu Lp. Nazwa produktu Badana

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 30 w Warszawie ul. Kawęczyńska 2 Numer ogłoszenia: 175535-2015 data zamieszczenia: 30-11-2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 28.08.2014 Departament Rynków Rolnych POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 ROKU Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Eksport, import, handel paszami i uppz, w tym wywóz do Unii Celnej. Jachranka, maj 2012 roku

Eksport, import, handel paszami i uppz, w tym wywóz do Unii Celnej. Jachranka, maj 2012 roku Eksport, import, handel paszami i uppz, w tym wywóz do Unii Celnej Jachranka, maj 2012 roku Export do państw trzecich (innych niżunia Celna) pasz oraz uppz, innych niżpap Export do państw trzecich (innych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 907

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 907 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 907 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 1 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 907 Kod

Bardziej szczegółowo

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy)

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy) Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w Części IV Sekcja B: a) w opisie pola 37,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA DECYZJE. L 222/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.8.2007

KOMISJA DECYZJE. L 222/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.8.2007 L 222/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.8.2007 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 27 sierpnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia na dostawę karmy dla psów i kotów, mieszanek nasiennych, pasz granulowanych, gammarusa i pęczków ulistnionych gałęzi do

Przedmiot zamówienia na dostawę karmy dla psów i kotów, mieszanek nasiennych, pasz granulowanych, gammarusa i pęczków ulistnionych gałęzi do Przedmiot zamówienia na dostawę karmy dla psów i kotów, mieszanek nasiennych, pasz granulowanych, gammarusa i pęczków ulistnionych gałęzi do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża w Gdańsku. 1 ZADANIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 74, poz. 444. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2014 ROKU (dane ostateczne)

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2014 ROKU (dane ostateczne) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Departament Rynków Rolnych Warszawa, 05.08.2015r. POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2014 ROKU (dane ostateczne) Według danych (GUS) w 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 Spis treści WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 1.1. Podstawowe pojęcia towaroznawstwa 12 1.2. Towar 14 1.2.1. Podział towaroznawstwa 14 1.2.2. Przydatność wiedzy o towarach w pracy w handlu 15

Bardziej szczegółowo

Marcin Kozłowski Główny Inspektorat Weterynarii

Marcin Kozłowski Główny Inspektorat Weterynarii Marcin Kozłowski Główny Inspektorat Weterynarii Aktualne zagadnienia związane z negocjacjami między Komisją Europejską i Unią Celną w obszarze artykułów pochodzenia zwierzęcego i Ŝywych zwierząt kontekst

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE!

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! Według ostatecznych danych (GUS) w 2013 roku wartość polskiego eksportu

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2013 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2013 r. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2013 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Metoda badawcza/ dokumenty odniesienia. Pracownia Chemiczna Żywności i Żywienia

Metoda badawcza/ dokumenty odniesienia. Pracownia Chemiczna Żywności i Żywienia Pracownia Chemiczna Żywności i Żywienia Metale 1. arsen Wydawnictwa Metodyczne PZH - 2005 metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) 0,01 5,00 mg/kg w zakresie 0,02 5,00

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Graniczna kontrola sanitarna - zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Warszawa, 29 października 2014 r.

Graniczna kontrola sanitarna - zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Warszawa, 29 października 2014 r. Graniczna kontrola sanitarna - zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Warszawa, 29 października 2014 r. 1 Państwowa Inspekcja Sanitarna - kompetencje Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej działają na

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo dotyczące żywienia w placówkach oświatowych

Nowe prawo dotyczące żywienia w placówkach oświatowych Nowe prawo dotyczące żywienia w placówkach oświatowych Żywienie dzieci i młodzieży w świetle przepisów ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2015 r. Akty prawne 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Centralne Laboratorium Celne

Centralne Laboratorium Celne LABORATORIUM A O R 9-10/2014 01 AUDYT fot. J. Ptasznik fot. J. Ptasznik. Centralne Laboratorium Celne Redakcja czasopisma Laboratorium Przegląd Ogólnopolski reprezentowana przez redaktor naczelną Justynę

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYMAGAŃ, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ŚRODKI SPOŻYWCZE STOSOWANE W RAMACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W JEDNOSTKACH SYSTEMU OŚWIATY 1

WYKAZ WYMAGAŃ, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ŚRODKI SPOŻYWCZE STOSOWANE W RAMACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W JEDNOSTKACH SYSTEMU OŚWIATY 1 WYKAZ WYMAGAŃ, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ŚRODKI SPOŻYWCZE STOSOWANE W RAMACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W JEDNOSTKACH SYSTEMU OŚWIATY 1 W żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży w jednostkach systemu

Bardziej szczegółowo

2-11/2014 Załącznik Nr 6 do SIWZ

2-11/2014 Załącznik Nr 6 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na: Sukcesywny zakup i dostawę artykułów spożywczych: Wyroby mleczarskie dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 w Białymstoku I. Dane dotyczące wykonawcy:

Bardziej szczegółowo

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x Kod dokumentu Nazwa dokumentu Uwagi Archiwizacja przez organ celny (wymagana) L001 Pozwolenie na przywóz AGRIM 001 Pozwolenie na wywóz AGRE N823 Karta T5 3DK1 Wniosek WPR1 7P01 I004 002 7P22 7P16 przepisów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 95 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2014 roku

Zarządzenie nr 95 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2014 roku DO-0130/95/2014 Zarządzenie nr 95 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2014 roku w sprawie: wprowadzenia Procedury składania zamówień w przypadku zakupu zwierząt niezharmonizowanych oraz

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 28.05.2015 Departament Rynków Rolnych POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU Według wstępnych danych (GUS)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 17.10.2007 KOM(2007) 612 wersja ostateczna 2007/0215 (AVC) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Układu o stabilizacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA przedstawiane w TARIC

WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA przedstawiane w TARIC WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA przedstawiane w TARIC /P O M O C/ Opracowanie: Departament Polityki Celnej na podstawie dok. TARIC WEB SITE CONDITIONAL MEASURES EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL TAXATION

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 26.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 86/7 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 286/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie środków przejściowych przyjmowanych w odniesieniu do handlu produktami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO SYSTEMU GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP

REGULAMIN ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO SYSTEMU GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP Wersja z dnia 14.12.2012 REGULAMIN ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO SYSTEMU GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP Na podstawie artykułu 137 ust. 1 i 2 oraz art. 138 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2000

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA. (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE

ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA. (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE 1. Układ wzorów nie jest wiążący; oznacza to, że na przykład zamiast kratek, Państwa Członkowskie mogą zastosować formularze o

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych, nabiałowych, wędliniarskich i mięsnych, pieczywa oraz ryb, przetworów rybnych dla Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków OBJAŚNIENIA Tytuł 1 Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków Uwaga ogólna: Odniesienia dotyczą przepisów wykonawczych do Kodeksu Celnego, chyba, że zostało

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 21:30:13 Numer KRS: 0000127383

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 21:30:13 Numer KRS: 0000127383 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 21:30:13 Numer KRS: 0000127383 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dostawa nabiału, mięsa i wyrobów mięsnych oraz produktów spożywczych dla potrzeb kuchni Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Dostawa nabiału, mięsa i wyrobów mięsnych oraz produktów spożywczych dla potrzeb kuchni Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy Dostawa nabiału, mięsa i wyrobów mięsnych oraz produktów spożywczych dla potrzeb kuchni Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy Numer ogłoszenia: 19529-2008; data zamieszczenia: 29.01.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 1TŻ1, 1TŻ2

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 1TŻ1, 1TŻ2 TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 1TŻ1, 1TŻ2 Moduł - dział -temat L.p. Zakres treści Zapoznanie z PSO Kryteriami egzaminu zawodowego 1 Procesy technologiczne w produkcji potraw. Cele i

Bardziej szczegółowo

Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania

Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania Klaudyna Terlicka, Principal Regulatory Advisor 21 Październik 2011 Innovation Nutrition Regulatory Safety Sensory Leatherhead Food Research 1919 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a t o r DLA KORZYSTAJĄCYCH Z MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG POCZTOWYCH ZGŁOSZENIE CELNE IMPORTOWE PRZESYŁEK BEZ DOKUMENTU SAD.

I n f o r m a t o r DLA KORZYSTAJĄCYCH Z MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG POCZTOWYCH ZGŁOSZENIE CELNE IMPORTOWE PRZESYŁEK BEZ DOKUMENTU SAD. I n f o r m a t o r DLA KORZYSTAJĄCYCH Z MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG POCZTOWYCH ZGŁOSZENIE CELNE IMPORTOWE PRZESYŁEK BEZ DOKUMENTU SAD. 1. Zagadnienia wstępne Informator ten wyjaśnia, jak należy postępować,

Bardziej szczegółowo

6.8.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 205/3

6.8.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 205/3 6.8.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 205/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1292/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo