NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ"

Transkrypt

1 NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika: Maciej Świeży Projekt graficzny okładki: dreamsart.pl Oprawa graficzna, skład i łamanie: dreamsart.pl Korekta: Lidia Gruse Zespół projektu: kierownik: Aneta Kuźniak-Paletko zastępca kierownika: Piotr Gębalski kierownik zespołu ekspertów: Maciej Świeży zespół ekspertów: Jakub Cel, Monika Gąsienica, Agnieszka Kotucz, Magdalena Żmuda, Aneta Smolińska, Iwona Zapała-Sołtysińska, Irmina Wachna-Sosin członkowie zespołu: Małgorzata Gwóźdź, Maciej Kokoć, Alicja Konieczny, Ewelina Pieprzycka Opracowanie przygotowane w ramach projektu Organizacja ucząca się 2.0 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie Projekt realizowany w partnerstwie: Grupa Interia.pl Sp. z o.o. sp. k. lider Wszechnica UJ Sp. z o.o. partner

3 3 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 4 CZĘŚĆ 1: NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. 6 Dlaczego firmy potrzebują zarządzania wiedza? Czy moja firma potrzebuje lepszego zarządzania wiedzą? Jakie są możliwości systemu Y-Box? Czego będzie ode mnie wymagać wdrożenie systemu? CZĘŚĆ 2: ZMIANA W ORGANIZACJI. ROZWIĄZANIA, ROLE I PLAN WDROŻENIA. 32 Rozwiązania wspierające zarządzanie wiedzą Role wspierające zarządzanie wiedzą Projekt wdrożenia systemu Y-Box CZĘŚĆ 3: ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I POTRZEBY MŁODYCH PRACOWNIKÓW. 64 Zarządzanie wiedzą informacje dla menedżerów Zarządzanie wiedzą w kontekście potrzeb młodych pracowników ANEKS: TESTOWE WDROŻENIE - STUDIUM PRZYPADKU. 102 Firma A Firma B Firma C Firma D Firma E

4 Wprowadzenie 4 Witamy w podręczniku prezentującym Y-Box kompleksowy system wspierający zarządzanie wiedzą, uwzględniający potrzeby i nawyki młodych pracowników. Korzystając z niego, możesz: wzmocnić motywację pracowników do wzajemnego uczenia się, sprawić, by efekty pracy każdego zespołu były natychmiast dostępne dla całej firmy, skrócić czas potrzebny na poszukiwanie informacji niezbędnych do pracy, lepiej koordynować działania zespołów projektowych, przyspieszyć i ułatwić proces wprowadzania nowych pracowników, ułatwić komunikację między pracownikami, którzy rzadko spotykają się twarzą w twarz, zadbać o to, by rozwój poszczególnych pracowników przyczyniał się do tworzenia know-how firmy.

5 5 System Y-Box składa się z trzech części oraz aneksu zawierającego opisy przykładowych wdrożeń W pierwszej z nich znajdziesz informacje, które pomogą Ci: ocenić, czy Twoja firma potrzebuje lepszych rozwiązań związanych z zarządzaniem wiedzą, poznać najważniejsze elementy i charakterystyki systemu Y-Box, zaplanować działania zmierzającedo wdrożenia systemu. Lektura części 1 pozwoli Ci zacząć działać. Przeczytaj tę część uważnie być może zauważysz coś, o czym warto pamiętać, żeby wdrożenie zakończyło się sukcesem. Część 3 osadza proponowane rozwiązania w kontekście koncepcji zarządzania wiedzą i wyników badań nad potrzebami młodych pracowników. Część 2 dostarcza informacji o wykorzystaniu systemu w pracy z ludźmi i przygotowuje większe firmy do realizacji projektu wdrożeniowego. W aneksie zawarte zostały opisy testowego wdrożenia systemu Y-Box w pięciu organizacjach oraz płynące z tego wnioski i zalecenia dla przyszłych użytkowników. Możesz zapoznać się z tymi częściami podręcznika od razu albo stopniowo, w zależności od potrzeb.

6 CZĘŚĆ 1: NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE.

7 Dlaczego firmy potrzebują zarządzania wiedzą? Czy moja firma potrzebuje lepszego zarządzania wiedzą? Jakie są możliwości systemu Y-Box? Czego będzie ode mnie wymagać wdrożenie systemu?

8 8 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. Dlaczego firmy potrzebują zarządzania wiedzą?

9 9 Są trzy grupy powodów, dla których firmy decydują się na systematyczne wspieranie zarządzania wiedzą. Zastanów się, które z nich dobrze odzwierciedlają sytuację i realia Twojej firmy? ODPOWIEDŹ 1 Zarządzanie wiedzą to źródło przewagi konkurencyjnej Dlaczego jedne firmy rosną i rozwijają się, a inne walczą o przetrwanie? U podłoża wielu sukcesów biznesowych leży dobrze wykorzystana okazja, trafna intuicja dotycząca potrzeb rynku połączona z ciężką pracą i determinacją założycieli. Po pewnym czasie pierwotny zapał przestaje jednak wystarczać. Struktura rozrasta się, pojawiają się nowi ludzie, a ich działania trzeba uporządkować przy pomocy zasad i procesów. W ten sposób firma stopniowo staje się jedną z wielu musi więc zmierzyć się z pytaniem o to, co ją wyróżnia; co może być źródłem jej konkurencyjnej przewagi. W coraz większej liczbie branż odpowiedź na to pytanie wiąże się ze zdolnością do zdobywania i wykorzystywania wiedzy pozyskiwania ważnych informacji na temat rynku, klientów, produktów i technologii, a następnie wykorzystywania ich w codziennej pracy. Dla przykładu: firmy działające w branżach wymagających wysokich kwalifikacji zyskują przewagę nad innymi, jeżeli potrafią kształcić wysokiej klasy specjalistów, a nie wyłącznie pozyskiwać ich z zewnątrz; firmy, które chcą oferować klientom unikalne usługi lub wyróżniający się sposób pracy, muszą stworzyć i chronić specyficzne dla siebie know-how i przekazać je odpowiednim pracownikom; firmy działające na rynkach związanych z szybko rozwijającą się technologią zdobywają rynek, jeśli szybciej niż inni uczą się korzystać z nowych narzędzi i oferować nowe produkty; firmy konkurujące dostosowaniem oferty lub jakością obsługi wygrywają, gdy ich pracownicy umieją skutecznie pozyskiwać i wykorzystywać wiedzę o potrzebach klientów; wszystkie firmy szczególnie te, które działają w dynamicznie zmieniających się warunkach dystansują konkurencję, jeżeli potrafią gromadzić doświadczenie, wyciągać z niego wnioski i odpowiednio zmieniać strategię postępowania. Zarządzanie wiedzą to właśnie działania i rozwiązania służące rozstrzygnięciu, jaka wiedza ma dla firmy strategiczne znaczenie, a następnie dbaniu o to, by wiedza ta rosła, rozwijała się i była wykorzystywana jako narzędzie osiągania przewagi nad konkurencją.

10 10 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. Dlaczego firmy potrzebują zarządzania wiedzą? Aby odnieść się do sytuacji swojej firmy już teraz, dokończ poniższe zdania. Do tej pory nasza skuteczność na rynku wynikała z dobrej znajomości... Aby rozwijać się dalej, musimy stać się ekspertami od... Jeżeli istnieje trafna, przekonująca Cię kontynuacja tych dwóch zdań, to można przypuszczać, że gromadzenie i upowszechnianie wiedzy stanowi istotny element funkcjonowania Twojej firmy. Jeżeli natomiast zdania trudno jest sensownie dokończyć, w grę wchodzą dwie możliwości: przewaga konkurencyjna Twojej firmy opiera się na czymś innym niż wykorzystanie wiedzy (np. niskie koszty pracy), tworzenie i wykorzystywanie wiedzy jest w Twojej firmie istotne, ale potrzeba więcej strategicznego namysłu nad tym, o i w jaki sposób wykorzystujecie. ODPOWIEDŹ 2 Zarządzanie wiedzą to sposób na usprawnienie pracy Wiedza o sytuacji, potrzebach innych, dotychczas podjętych działaniach, możliwych rozwiązaniach jest jednym z najważniejszych surowców większości miejsc pracy. Co dzieje się, kiedy tego surowca zabraknie? Rozwiązuje się problemy, które zostały już przez kogoś rozwiązane. Trzeba wiele razy odpowiadać na każde pojawiające się pytanie, Praca opóźnia się z powodu nieobecności osoby posiadającej kluczowe informacje. Traci się czas na poszukiwanie aktualnych materiałów (ofert, cenników, katalogów, wzorów dokumentów). Działania dublują się (np. równoległy kontakt z tym samym klientem). Rosną koszty i opóźnienia związane z wprowadzaniem nowego pracownika. Zarządzanie wiedzą to działania i rozwiązania służące temu, by każdy pracownik dysponował pakietem łatwo dostępnych informacji, potrzebnych do wykonywania codziennych zadań. Wskaźnikiem skuteczności systemu zarządzania wiedząw firmie może być to, czy istotna wiedza zdobyta przez jednego pracownika jest łatwo dostępna dla innych, a także, czy pracownicy mogą koncentrować się na czynnościach, które przynoszą wartość firmie i jej klientom.

11 11 ODPOWIEDŹ 3 Zarządzanie wiedzą to narzędzie motywowania pracowników Satysfakcja i motywacja pracowników zależy nie tylko od ich wynagrodzenia. Elementem decyzji o podjęciu lub rezygnacji z pracy jest często pytanie, w jaki sposób wpłynie to na nasz rozwój zawodowy i czy w danej pracy będziemy mogli nauczyć się czegoś nowego. Odpowiedź pozwala odgadnąć, czy będziemy zaciekawieni, zaangażowani i gotowi do podejmowania wyzwań, czy też staniemy się pracownikami działającymi według zasady za myślenie mi tu nie płacą. Często w odpowiedzi na aspiracje rozwojowe pracowników wysyła się ich na zewnętrzne szkolenia. Jest to bardzo użyteczne pozwala podnosić kompetencje, a jednocześnie stanowi dla pracownika komunikat, że pracodawca ceni go i jest gotowy do inwestowania w jego rozwój. Kłopot w tym, że: szkolenia nie zawsze są adekwatne do realiów pracyw konkretnej firmie; pracownicy mają trudności z zastosowaniem zdobytej wiedzy, jeśli nie otrzymają wsparcia w miejscu pracy; wiedza zdobyta przez pracownika często pozostaje w głowie nie jest upowszechniana i przestaje być kapitałem firmy, kiedy jej posiadacz rezygnuje z pracy; szkolenia bywają kosztowne, a korzystanie z nich jako sposobu budowania marki pracodawcy wymaga regularnego inwestowania znacznych środków. Zamiast ograniczać się do zewnętrznych zastrzyków wiedzy, można próbować tworzyć w firmie środowisko, w którym uczenie się polega na przepływie wiedzy i doświadczenia między pracownikami. Zarządzanie wiedzą oznacza więc również tworzenie warunków, w których uczenie się i rozwój są częścią codziennej pracy.

12 12 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. Czy moja firma potrzebuje lepszego zarządzania wiedzą?

13 13 Jeżeli Twoja firma nie powstała od zera w ubiegłym tygodniu, to można zakładać, że zarządza posiadaną wiedzą. To, czy robi to w sposób odpowiedni do potrzeb, zależy od dwóch czynników: od nasycenia wiedzą czyli od tego, w jakim stopniu działanie i sukces Twojej firmy zależą od tworzenia i wykorzystywania wiedzy; od poziomu zarządzania wiedzą czyli od tego, jak dobre są dotychczasowe rozwiązania, narzędzia i warunki wspierające zarządzanie wiedzą. Na nasycenie i poziom zarządzania wiedzą składają się różne elementy. Najprościej można opisać je tak, jak w tabelach poniżej. NASYCENIE WIEDZĄ DOŚWIADCZENIE PRACOWNIKÓW DOBRE PRAKTYKI PROCESY I PROCEDURY Jest ono szczególnie istotne, jeśli sukces firmy wymaga od wielu pracowników kompetencji, kreatywności i samodzielności, a wiedzę niezbędną do pracy trudno przekazać w postaci jasnych procedur i reguł. Są one ważne, jeżeli w wielu różnych miejscach firmy powstają rozwiązania, które można wykorzystać gdzie indziej. Cenne w strukturze projektowej i firmach tworzących coś dla konkretnych klientów. Pełnią kluczową rolę, jeżeli sukces firmy zależy od sprawnego wykonywania powtarzalnych czynności i dostarczania efektów o stałych parametrach. Mają znaczenie w dużych firmach o znacznej rotacji pracowników.

14 14 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. Czy moja firma potrzebuje lepszego zarządzania wiedzą? POZIOM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ POSTAWY PRACOWNIKÓW ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE NARZĘDZIA INFORMATYCZNE Gotowość do dzielenia się wiedzą, otwartość na uczenie się, docenianie roli gromadzenia wiedzy w funkcjonowaniu firmy. Postawy to nie tylko sprawa indywidualna. Zależą m.in. od tego, czy kultura firmy sprzyja wspieraniu się nawzajem i ujawnianiu błędów, czy może raczej kładzie nacisk na rywalizację, rozliczanie z indywidualnych osiągnięć i wykazywanie się. Obecność w firmie zasad, rozwiązań i standardów pracy wspierających dzielenie się wiedzą. Rozwiązania te mogą dotyczyć m.in. dokumentowania projektów, wprowadzania osób do zespołu, szkoleń i okazji do wzajemnego uczenia się, gromadzenia danych o kompetencjach pracowników czy sposobu motywowania osób dzielących się wiedzą z innymi Dostępność i użyteczność narzędzi informatycznych ułatwiających gromadzenie i upowszechnianie wiedzy. Narzędzia informatyczne mogą być wykorzystywane jako klasyczne repozytoria wiedzy, systemy CRM lub narzędzia do zarządzania projektami. O ich jakości decyduje dopasowanie do potrzeb, niezawodność i łatwość użycia. Nasycenie wiedzą Nasycenie wiedzą Nasycenie wiedzą Poziom zarządzania wiedzą Aby podjąć decyzję o wdrożeniu systemu Y-Box (lub dowolnego innego rozwiązania z zakresu zarządzania wiedzą), trzeba ocenić równowagę pomiędzy potrzebami, a jakością istniejących rozwiązań. Jeżeli gromadzenie i wykorzystywanie wiedzy jest rzeczywiście kluczowe dla sukcesu firmy, warto inwestować czas i wysiłek, nawet by udoskonalić coś, co działa już dość dobrze. Jeśli nasycenie wiedzą jest niższe, inwestycja będzie opłacalna pod warunkiem, że odpowiednie rozwiązania nie istnieją lub są słabej jakości.

15 15 ODPOWIEDŹ 3 Sprawdź, wykorzystując kwestionariusz ZZW Osoba, która dobrze zna swoją firmę, prawdopodobnie potrafi intuicyjnie ocenić równowagę pomiędzy nasyceniem wiedzą a aktualnym poziomem zarządzania wiedzą. Oceny takie są jednak z konieczności subiektywne oparte na doświadczeniu pracy w konkretnej firmie. Aby uzyskać pełniejszy obraz i porównać własną firmę z innymi, można skorzystać z kwestionariusza Zapotrzebowanie na zarządzanie wiedzą (ZZW). Do czego służy kwestionariusz ZZW? Kwestionariusz Zapotrzebowanie na zarządzanie wiedzą pomaga firmom określić, na ile korzystne będzie dla nich poświęcenie większej uwagi rozwiązaniom wspierającym gromadzenie i upowszechnianie istotnej dla firmy wiedzy oraz wzajemne uczenie się pracowników. Warto użyć go jako: metody sprawdzenia i obiektywizacji własnych spostrzeżeń, źródła argumentów dla osób podejmujących decyzję o wdrożeniu określonego rozwiązania. Kwestionariusz składa się z 30 stwierdzeń ocenianych na skali od 1 do 5. Można go wypełnić online, za pośrednictwem strony internetowej Dzięki temu możesz dowiedzieć się, jak wypadają Twoje wyniki na tle odpowiedzi udzielonych przez osoby z innych firm.

16 16 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. Czy moja firma potrzebuje lepszego zarządzania wiedzą? Jak interpretować wyniki kwestionariusza ZZW? 75% 48% Nasycenie wiedzą Twoja ocena to 75% maksymalnej liczby punktów Zarządzanie wiedzą Twoja ocena to 48 % maksymalnej liczby punktów Najważniejszy wynik w raporcie to porównanie pomiędzy potrzebami a jakością ich realizacji. Za wprowadzeniem systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania wiedzą najbardziej przemawia układ wyników, w którym nasycenie wiedzą zostało ocenione wysoko, a poziom zarządzania wiedzą nisko (w porównaniu z innymi firmami). Można wówczas przypuszczać, że organizacja zarządza wiedzą w sposób niewystarczający w stosunku do potrzeb w tym zakresie. Szczegółowa analiza wyników pozwala ocenić, w którym obszarze zarządzania wiedzą organizacja najbardziej potrzebuje wsparcia.

17 17 Jeżeli największym wyzwaniem dla firmy jest brak właściwych narzędzi informatycznych, sytuacja wydaje się prosta. Można przypuszczać, że firma potrzebuje ogólnodostępnego, funkcjonalnego systemu, który ułatwi gromadzenie wiedzy i dzielenie się nią. Taką rolę może pełnić system Y-Box, zaś zadaniem firmy jest wtedy płynne wdrożenie go (np. możliwie pełne przeniesienie istniejących informacji do nowej bazy). POSTAWY PRACOWNIKÓW ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE NARZĘDZIA INFORMATYCZNE Wysokie wartości sugerują powszechność postaw związanych z otwartością na rozwój, uczenie innych i wnoszenie wkładu w wiedzę firmy. Wysokie wartości sugerują, że sposób działania firmy wspiera dzielenie się wiedzą i uwzględnia zasady, rozwiązania i standardy pracy z tym związane. Wysokie wartości oznaczają obecność dobrej jakości narzędzi informatycznych ułatwiających gromadzenie i upowszechnianie wiedzy. 5,2 4,2 4,9 4,3 2,4 4,8 Jeżeli luka pojawia się w obszarze rozwiązań organizacyjnych, zmiana powinna wykraczać poza wdrożenie nowego systemu. Co najmniej równie istotne będzie wprowadzenie zasad systematyzujących sposób, w jaki pracownicy dzielą się wiedzą. Niektóre elementy systemu Y-Box (takie, jak system zadaniowy lub obecne w profilu pracownika informacje o wiedzy, którą posiada i rozwija) mogą być tutaj użytecznym wsparciem, ale samo narzędzie nie wystarczy. Warto odwołać się do wsparcia zewnętrznego konsultanta i wskazówek zawartych w części 2. podręcznika. Luka w obszarze postaw pracowników sugeruje podjęcie działań skupionych na budowaniu odpowiedniej motywacji i wskazywaniu korzyści związanych z dzieleniem się wiedzą. System Y-Box zawiera wspierające motywację mechanizmy (np. elementy grywalizacji, wybrane funkcje społecznościowe), ale powinny one być uzupełnieniem działań podejmowanych przez ludzi. Rekomendowana w części 2. podręcznika metoda postępowania polega na powołaniu osób w firmie do pełnienia specyficznych, dobrze określonych ról związanych z zarządzaniem wiedzą.

18 18 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. Jakie są możliwości systemu Y-Box?

19 19 Ułatwianie codziennej współpracy i komunikacji System Y-Box ułatwia codzienne kontakty między pracownikami poprzez tworzenie dopasowanych do ich nawyków środowiska znanego z mediów społecznościowych. Komunikator, ściany monitorujące aktualną dyskusję w każdym z projektów, zespołów i wątków tematycznych, informowanie o dostępności oraz komplet danych teleadresowych pozwalają dotrzeć do innych najszybciej, jak to możliwe.

20 20 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. Jakie są możliwości systemu Y-Box? Zarządzanie zadaniami i łatwy dostęp do efektów pracy Zawarte w systemie narzędzia zarządzania projektami i zadaniami pozwalają dzielić się pracą do wykonania, monitorować postępy, a także na bieżąco komentować i udoskonalać wypracowane rozwiązania. Rozwiązania opracowane w ramach konkretnego projektu stają się automatycznie dostępne dla wszystkich pracowników. Pozwala to unikać wielokrotnego rozwiązywania tych samych problemów.

21 21 Motywowanie pracowników do tworzenia firmowej bazy wiedzy Wiedza powstająca w poszczególnych zadaniach i projektach może być w łatwy sposób uogólniana, filtrowana i przenoszona do bazy wiedzy firmy. Baza wiedzy zawiera mechanizmy pomocne w promowaniu użytecznych i eliminowaniu nieaktualnych treści. Osoby wnoszące wartościowy dla innych wkład są doceniane w sposób widoczny dla całej społeczności pracowników.

22 22 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. Jakie są możliwości systemu Y-Box? Monitorowanie rozwoju zawodowego Profile pracowników w systemie Y-Box to wirtualne CV gromadzące informacje o zrealizowanych projektach i zadaniach, a także o posiadanych i rozwijanych umiejętnościach. Pracownicy mogą doceniać umiejętności osób, które nauczyły ich czegoś lub udzieliły im pomocy. Pomaga to budować związek między dzieleniem się wiedzą a własnym rozwojem zawodowym. Wyszukiwarka pracowników pozwala łatwo odnaleźć osoby dysponujące potrzebnymi kwalifikacjami.

23 23 Punkt wyjścia do działań menedżerów i specjalistów HR Instalacja systemu Y-Box stwarza dobre podstawy do systematycznego, świadomego namysłu nad wiedzą firmy i sposobem jej wykorzystania. Analiza aktywności pracowników w systemie pozwala m.in.: ocenić firmowe zasoby wiedzy i zidentyfikować białe plamy sugerujące potrzebę przeprowadzenia szkolenia lub pozyskania wykwalifikowanych pracowników; zidentyfikować osoby aktywne i popularne wśród współpracowników, a następnie zaangażować je w inicjatywy związane z doskonaleniem procesów, wzajemnym uczeniem się i wprowadzaniem zmian; zidentyfikować ekspertów specjalizujących się w określonego typu zagadnieniach i powierzyć im rolę trenerów wewnętrznych lub opiekunów zagadnienia.

24 24 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. Czego będzie ode mnie wymagać wdrożenie systemu?

25 25 System Y-Box powstał w wyniku realizacji projektu innowacyjnego Organizacja 2.0., finansowanego ze środków publicznych. Jest więc i pozostanie całkowicie bezpłatny. Trzeba jednak pamiętać, że wdrożenie każdej, nawet najbardziej ułatwiającej życie zmiany w firmie wiąże się początkowo z wysiłkiem i kosztami. W wypadku systemu Y-Box, będzie to przede wszystkim związane ze zmianą dotychczasowych przyzwyczajeń dotyczących komunikowania się i dzielenia wiedzą ze współpracownikami. Krok 1. Przekonanie osób decyzyjnych Jeżeli nie jesteś właścicielem lub dyrektorem zarządzającym firmy, której dotyczy wdrożenie, twoje pierwsze działania powinny skupiać się na pozyskaniu poparcia osób podejmujących kluczowe decyzje. Projektując system Y-Box, dołożyliśmy wszelkich starań, by był atrakcyjny i dopasowany do potrzeb użytkownika. Możesz więc spodziewać się, że część osób zacznie używać go spontanicznie, z własnej inicjatywy. Kłopot w tym, że część to zbyt mało. Jeżeli niektórzy pracownicy będą przechowywali użyteczne informacje w systemie Y-Box, inni na firmowym serwerze FTP, a jeszcze inni w skrzynce odbiorczej programu pocztowego, pojawienie się nowego systemu przyczyni się do zwiększenia chaosu, a nie jego uporządkowania. Aby się przed tym uchronić, uzgodnij z osobami zarządzającymi, że przekażą pracownikom jasny, poparty swoim autorytetem komunikat w rodzaju: Od przyszłego miesiąca zaczynamy stosować Y-Box, a za trzy miesiące rezygnujemy z przechowywania plików na dysku sieciowym. Aby zgromadzić argumenty dla osób decyzyjnych, możesz: wykorzystać wyniki kwestionariusza ZZW i zaprezentować stan zarządzania wiedzą w porównaniu z innymi firmami; przedstawić dane o rotacji pracowników, oszacować koszty związane z wdrażaniem nowo przyjętych osób i potencjalne korzyści ze skrócenia i uproszczenia tego procesu; sporządzić zestawienie aktualnie wykorzystywanych przez pracowników narzędzi do komunikacji, koordynacji pracy i upowszechniania wiedzy; zwrócić uwagę na rozproszenie, nieaktualność i dublowanie się informacji oraz czas spędzany na poszukiwaniu podstawowych danych (np. numer telefonu współpracownika); zgromadzić i zaprezentować opinie pracowników na temat istniejących rozwiązań z zakresu zarządzania wiedzą; powiązać wdrożenie systemu ze strategicznymi kierunkami rozwoju firmy.

26 26 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. Czego będzie ode mnie wymagać wdrożenie systemu? Krok 2. Przygotowanie infrastruktury IT Istnieją trzy możliwości instalacji i użytkowania systemu Y-Box: instalacja na wewnętrznym serwerze firmy podłączonym wyłącznie do sieci lokalnej; instalacja na wewnętrznym serwerze firmy podłączonym do sieci lokalnej i do Internetu; instalacja na zewnętrznym serwerze i dostęp do systemu przez Internet. Opcja 1. jest rozwiązaniem gwarantującym największe bezpieczeństwo danych przechowywanych w systemie Y-Box, gdyż uniemożliwia dostęp do nich osobom nie zalogowanym do wewnątrzfirmowej sieci lokalnej i pozwala na działanie niezależnie od dostępu do Internetu. Rozwiązanie to zalecane jest organizacjom o nierozproszonej strukturze. Opcja 2. jest rozwiązaniem pośrednim, gwarantującym bezpieczeństwo danych przechowywanych na wewnętrznym serwerze, ale dającym możliwość zdalnego dostępu do systemu przez Internet pracownikom, którzy przebywają poza siedzibą firmy. Rozwiązanie to zalecane jest organizacjom, które posiadają sieć lokalną, ale chcą zapewnić możliwość zdalnego korzystania z systemu Y-Box pracownikom, którzy nie przebywają na stałe w siedzibie firmy. Opcja 3. zakłada instalację systemu Y-Box na serwerze znajdującym się poza siedzibą firmy (poprzez wykupienie przestrzeni dyskowej na serwerze od firmy świadczącej tego typu usługi na zasadach komercyjnych) i dostęp do systemu przez Internet. Rozwiązanie to zalecane jest organizacjom o rozproszonej strukturze, najczęściej nie posiadającym sieci lokalnej lub stałej siedziby.

27 27 Dwa pierwsze rozwiązania oznaczają konieczność zapewnienia w organizacji wewnętrznej infrastruktury IT o następujących minimalnych parametrach: SERWER (NIE POSIADAJĄCY SYSTEMU OPERACYJNEGO) Procesor: Xeon (2 Cores) 2.0Ghz Architektura: x86_64 Pamięć RAM: 4GB Dysk: 100GB Serwer SMTP poczty wychodzącej z autoryzacją (konieczne konto do wysyłania powiadomień i raportów na ) KOMPUTER/Y UŻYTKOWNIKA Procesor: Pentium 4 1.6Ghz Pamięć RAM: 1GB Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JS oraz cookie (zalecane Chrome od wersji 39, Firefox od wersji 33, oraz Internet Explorer od wersji 11) Rozdzielczość ekranu minimum 1280x720px Połączenie z serwerem (w sieci LAN lub przez Internet) o minimalnej szybkości 2Mb/s, zalecane 10Mb/s W przypadku opcji 3. należy zakupić usługę wirtualnego prywatnego serwera (VPS) o parametrach takich jak powyżej z możliwością wgrania własnego systemu operacyjnego, który jest częścią instalatora Y-Box. Szczegóły techniczne instalacji systemu dla administratora sieci lokalnej opisane są w dokumencie Dokumentacja systemu Y-Box: Architektura, wymagania infrastrukturalne, instrukcja instalacji i opis mechanizmów programistycznych.

28 28 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. Czego będzie ode mnie wymagać wdrożenie systemu? Krok 3. Dostosowanie systemu do potrzeb firmy Instalacja systemu nie powinna sprawić kłopotu firmowemu specjaliście do spraw IT. Przygotowanie systemu do pracy wymaga jednak również refleksji nad strukturą, specyfiką pracy i strategicznymi kierunkami rozwoju firmy. Innymi słowy, na początkowych etapach wdrożenia potrzebne jest zaangażowanie osoby dysponującej całościowym, merytorycznym spojrzeniem na firmę kogoś, kto w dalszej części tego podręcznika występuje jako mentor. Zadaniem tej osoby będzie: szczegółowe rozstrzygnięcie (w porozumieniu z kadrą zarządzającą), w jakim zakresie wykorzystywany będzie system Y-Box; jakie treści powinny być w nim zamieszczane, a jakie nie powinny być udostępniane współpracownikom; Czy wykorzystujemy system do prowadzenia wszystkich projektów? Czy publikujemy w nim budżety i dane finansowe? Których współpracowników firmy zapraszamy do systemu Y-Box? podjęcie decyzji (w porozumieniu z kadrą zarządzającą), które dotychczas wykorzystywane narzędzia zostaną wycofane, a które będą funkcjonowały równolegle z systemem Y-Box; przygotowanie struktury (drzewa kategorii) dla firmowej bazy wiedzy tak, by odzwierciedlić specyfikę pracy i położyć nacisk na kategorie istotne strategicznie. Na koniec pozostaje do wykonania praca administracyjna utworzenie kont dla pracowników i wysłanie do nich zaproszeń.

29 29 Krok 4. Wsparcie pracowników na pierwszym etapie korzystania z systemu System Y-Box ułatwia współpracę i komunikację, ale na początkowych etapach wdrożenia może kłócić się z niektórymi nawykami pracowników. Osobom, które przechowywały dotychczas potrzebne informacje na koncie lub w systemie katalogów na pulpicie komputera, trudno będzie na początku przestawić się na nowe zasady. Korzyści z wdrożenia staną się oczywiste dopiero wtedy, kiedy w systemie znajdą się i będą łatwo dostępne informacje, które wcześniej trudno było zdobyć. Aby pomóc pracownikom w szybszej adaptacji do nowego systemu, można rozważyć: krótkie szkolenie wprowadzające, prezentujące najważniejsze funkcje systemu i istotne ustalenia dokonane na etapie kroku 3.; powołanie osoby lub osób, których zadaniem będzie mobilizowanie współpracowników do korzystania z systemu (np. poprzez publikowanie pierwszych artykułów, zadawanie pytań, uruchamianie projektów rozwojowych ). Osoba pełniąca tę funkcję jest w dalszej części podręcznika określana jako moderator. Krok 5. Wsparcie przeniesienia treści z zastępowanych narzędzi Kiedy system Y-Box zacznie działać w firmie, osoby odpowiedzialne za wdrożenie powinny skupić się na możliwie najszybszej rezygnacji z systemów, które mają być przez niego zastąpione. Można to osiągnąć ewolucyjnie zakładając, że stare rozwiązania funkcjonują równolegle, a w Y-Box publikowane są tylko nowe treści. Pociąga to jednak za sobą ryzyko przytłoczenia pracowników i utrudnienia im pracy nadmierną liczbą dublujących się narzędzi. Warto zatem, jeśli to możliwe, zadbać o przeniesienie potrzebnych informacji do systemu Y-Box i o stopniowe zamykanie dostępu do starszych rozwiązań. Przenosiny mogą być dobrą okazją do weryfikacji użyteczności i aktualności przechowywanej wiedzy oraz do uporządkowania jej na nowo. Związane z tym zadania mają charakter głównie administracyjny, dlatego warto powierzyć je osobie zaangażowanej w techniczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania systemu. Osobę taką nazywamy w dalszej części podręcznika administratorem.

30 30 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. CO DALEJ? Jeżeli po lekturze tej części jesteś zainteresowany (-a) wdrożeniem systemu Y-Box w swojej firmie, możesz przerwać lekturę na tym etapie i udać się na stronę aby pobrać wersję instalacyjną lub wypełnić kwestionariusz ZZW. Możesz też czytać dalej, aby poznać możliwości wykorzystania systemu jako podstawy rozwiązań HR wspierających skuteczne dzielenie się wiedzą.

31 31

32 CZĘŚĆ 2: ZMIANA W ORGANIZACJI. ROZWIĄZANIA, ROLE I PLAN WDROŻENIA.

33 Efektywne zarządzanie wiedzą wymaga czegoś więcej niż instalacja systemu informatycznego. Aby w pełni wykorzystać możliwości systemu Y-Box, trzeba zadbać o to, by wykorzystywano go w sposób sprzyjający uczeniu się i rozwojowi. Można to zrobić przez wprowadzenie prostych rozwiązań organizacyjnych, wymienionych poniżej i opisanych skrótowo na następnych stronach. Wdrożenie systemu Y-Box jest stosunkowo łatwe wystarczy przygotować platformę, założyć konta i wysłać zaproszenia do uczestników. Jeżeli jednak wdrożeniu ma towarzyszyć rzeczywista zmiana w sposobie działania firmy, trzeba będzie zadbać o to, jak pracownicy korzystają z oferowanych im narzędzi. Troskę o to warto rozdzielić pomiędzy różne osoby, przypisując im role opisane w drugiej połowie tej części podręcznika. Ostatni fragment tej części przedstawia plan projektu wdrożeniowego w wariantach dla mniejszych i większych firm. Rozwiązania wspierające zarządzanie wiedzą Role wspierające zarządzanie wiedzą Projekt wdrożenia systemu Y-Box

34 34 ZMIANA W ORGANIZACJI. ROZWIĄZANIA, ROLE I PLAN WDROŻENIA. Rozwiązania wspierające zarządzanie wiedzą

35 35 Poniżej przedstawiamy przykładowe działania i rozwiązania ułatwiające rozpoczęcie stosowania systemu Y-Box w Twojej organizacji. Możliwe aktywności podzieliliśmy na trzy poniższe kategorie. Rozwój pracowników 1. Projekt wprowadzający nowo przyjętych pracowników. 2. Diagnoza potrzeb szkoleniowych i utrwalanie efektów szkoleń. 3. Stworzenie formuły wzajemnego uczenia się pracowników. Upowszechnianie dobrych praktyk 4. Standard podsumowania projektów wspierający uczenie się. 5. Gromadzenie pomysłów na zmiany i usprawnienia. 6. Forum współpracy i wymiany doświadczeń dla pracowników. Rozwój organizacji 7. Stworzenie mapy wiedzy istotnej dla organizacji. 8. Rekrutacja wewnętrzna. 9. Ścieżka rozwoju dla stanowiska. 10. Roczny cykl życia firmy.

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

zarządzanie wiedzą w firmie

zarządzanie wiedzą w firmie zarządzanie wiedzą w firmie współpraca z igrekami Projekt: Organizacja Ucząca się 2.0 Iwona Sołtysińska Wszechnica UJ opis sytuacji problemowej Niewystarczające zaangażowanie pracowników przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

List motywacyjny, który Cię wyróżni

List motywacyjny, który Cię wyróżni List motywacyjny, który Cię wyróżni Szukasz pracy i chcesz, żeby pracodawca wybrał właśnie Ciebie? Chcesz dobrze wypaść w jego oczach jeszcze przed rozmową? Chcesz napisać przekonujący list motywacyjny?

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson Realty S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej to: nieruchomości mieszkaniowe i

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej Emmerson S.A. to: nieruchomości mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

AUDYT KOMPETENCYJNY. Piotr Mastalerz

AUDYT KOMPETENCYJNY. Piotr Mastalerz AUDYT KOMPETENCYJNY Piotr Mastalerz AGENDA Co to są kompetencje Procesy, w których są wykorzystywane Przykładowe opisy kompetencji Audyt kompetencyjny K0MPETENCJE 1. Kompetencje to osobiste dyspozycje

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK)

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK) (SOK) Zyskaj trwałą przewagę na konkurencyjnym rynku dzięki doskonałej obsłudze Klienta Oferta procesu wdrożenia SOK Kłopoty, koszty, utrata Klientów Brak standardów obsługi powoduje kłopoty, a potem dodatkowe

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.: 790 300 575 Agenda Od czego zależy efektywność organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 Adresaci szkolenia Budowanie Modeli Kompetencji Szkolenie to przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Projektant strategii sprzedaży

Projektant strategii sprzedaży Projektant strategii sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/02/8910/8928 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 2 275,50 zł Cena netto za godzinę 115,63 zł Cena brutto za godzinę 142,22 Usługa

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Jak menedżer funkcjonuje w firmie kompleksowa informacja zwrotna Oferta usługi dla menedżerów Badanie opinii o kompetencjach menedżerów a rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl Monika Pskit doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli monika.pskit@rodon.radom.pl Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI

CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI BARBARA KUBICKA - KLUCZNY Cross-coaching nowoczesne narzędzie rozwoju w organizacji Zarówno o coachingu indywidualnym jak i zespołowym powiedziano

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

Odsetek pracowników, którzy wzięli udział w Rozmowach Rocznych

Odsetek pracowników, którzy wzięli udział w Rozmowach Rocznych Rozwój Każdy ma w sobie potencjał. Pomagamy go odkryć i odpowiednio ukierunkować dbamy o rozwój kompetencji i wspieramy pracowników w świadomym wyborze ścieżki kariery. Stwarzamy wiele możliwości, aby

Bardziej szczegółowo

Jak założyć konto? Co znajdziesz na FWF? Strona Narzędzia Jak dokonać płatności? Lista autorów... 12

Jak założyć konto? Co znajdziesz na FWF? Strona Narzędzia Jak dokonać płatności? Lista autorów... 12 Użytkowniku, chcesz w szybki i przystępny sposób poznać możliwości serwisu FWF? Zapoznaj się instrukcją, z której dowiesz się, jak korzystać z funkcjonalności, które przyczynią się udoskonalenia procesów

Bardziej szczegółowo

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Jak usprawnić pracę w zespole IT? Wykorzystanie narzędzi do pracy grupowej na przykładzie zespołu Polska.pl Agnieszka Kukałowicz-Kolaszyńska, Starszy Specjalista IT

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Chłoń-Domińczak

Agnieszka Chłoń-Domińczak Projekt Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Obszary konsultacji w ramach proponowanej debaty społecznej

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania koordynatora sieci. Warszawa,11.10.2012r.

Rola i zadania koordynatora sieci. Warszawa,11.10.2012r. Rola i zadania koordynatora sieci. Warszawa,11.10.2012r. Celem prezentacji jest: Przedstawienie roli i zadań koordynatora w moderowaniu sieci współpracy i samokształcenia. Wyjaśnienie specyfiki obowiązków

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie strategii zarządzania wiedzą i kreowania innowacyjności wewnątrz organizacji

Wdrożenie strategii zarządzania wiedzą i kreowania innowacyjności wewnątrz organizacji CASE STUDY: Wdrożenie strategii zarządzania wiedzą i kreowania innowacyjności wewnątrz organizacji Autor: Jacek Wach Redakcja: Dominik Noworól Spis treści Geneza / 03 Idea / 04 Wizja / 05 Rozwiązanie /

Bardziej szczegółowo

Wirtualna wizyta w klasie

Wirtualna wizyta w klasie Wirtualna wizyta w klasie Ironią jest, że istotą istnienia szkół jest nauczanie i uczenie się, a jednak szkoły wciąż nie potrafią uczyć się jedne od drugich. Jeżeli kiedykolwiek odkryją jak to robić, będą

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny pracownikçw Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Kryteria wyboru Lp. Kryterium Opis kryterium 1. Umiejętność obsługi urządzeń technicznych lub narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie Chcesz ukierunkować i nadać tempo rozwojowi Twoich pracowników? OCENA PRACOWNICZA 360 STOPNI. METODA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO. + czym jest ocena 360 stopni? + co jest przedmiotem pomiaru? + kto dokonuje oceny?

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania

HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania Właśnie tak pracuję. Wykonuję zadania. HumanWORK włącza je w procesy przepływu pracy i obiegu dokumentów. Planuję zadania. HumanWORK przekazuje je we

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów Programu Kultura Rozwoju: Specjalizacja Facylitacja

Szkoła Trenerów Programu Kultura Rozwoju: Specjalizacja Facylitacja Szkoła Trenerów Programu Kultura Rozwoju: Specjalizacja Facylitacja Celem programu Kursu Facylitacji jest wykształcenie i przygotowanie specjalistów do wzmacniania potencjału grup i zespołów. Słowo Facylitator

Bardziej szczegółowo

Pamiętaj, że cele które ma spełniać Twoja strona WWW, muszą być zgodne z polityką i ogólną strategią Twojej firmy!

Pamiętaj, że cele które ma spełniać Twoja strona WWW, muszą być zgodne z polityką i ogólną strategią Twojej firmy! Skuteczna strona w Internecie wymaga odpowiedniego zaplanowania. Prezentujemy krótki przewodnik, który pomoże Ci uporządkować wszystkie informacje, które potrzebujesz, żeby rozpocząć pracę nad dobrą stroną

Bardziej szczegółowo

Trafna diagnoza umiejętności i potencjału

Trafna diagnoza umiejętności i potencjału Trafna diagnoza umiejętności i potencjału Assessment i Development Center Oferta usług Wysokie koszty błędnych decyzji Błędna ocena potencjału pracowników przekłada się na koszty związane z niewłaściwą

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji projektu samooceny CAF. Gminy Zapolice. Zapolice, lipiec 2011

Plan Komunikacji projektu samooceny CAF. Gminy Zapolice. Zapolice, lipiec 2011 1 Plan Komunikacji projektu samooceny CAF Gminy Zapolice Zapolice, lipiec 2011 1 2 SPIS TREŚCI: str. Wprowadzenie... 3 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie... 3 2. Plan komunikacji uczestników wdrożenia

Bardziej szczegółowo

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA KROK NR 1 Uwierz w swoje możliwości Twoja kariera zawodowa zależy tylko od Ciebie! Nie trać czasu i zdobądź praktyczne umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie przeprowadzić zmianę z wykorzystaniem Interim Managera?

Jak skutecznie przeprowadzić zmianę z wykorzystaniem Interim Managera? Jak skutecznie przeprowadzić zmianę z wykorzystaniem Interim Managera? Studium Przypadku na przykładzie projektu zmiany w obszarze wspierania sprzedaży ING Życie Emilia Urich ING Życie Karolina Niesiobędzka-

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie

ZAPROSZENIE. Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie ZAPROSZENIE Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie 1 Materiał dystrybuowany bezpłatnie 2 Szanowni Państwo, Firma doradcza HRP Group

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION.

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. W DZISIEJSZYCH REALIACH RYNKOWYCH POJEDYNCZE SZKOLENIE TO ZA MAŁO, ABY FIRMA DZIĘKI NIEMU OSIĄGNĘŁA POŻĄDANY EFEKT. ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. Prospekt

Bardziej szczegółowo

Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl

Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl Spis treści: Użytkownicy Serwisów xtech.pl... 3 Promowanie komunikatów i wydarzeń firmowych... 4 Artykuły... 5 Kontakt:... 6 4

Bardziej szczegółowo

COACHING MENEDŻERSKI

COACHING MENEDŻERSKI COACHING MENEDŻERSKI Czy to odpowiednie szkolenie dla Was? Nasze szkolenie nie jest dla odpowiednie dla każdego. Wbrew temu, co mówi nam większość standardowych szkoleń sprzedażowych, bardzo trudno jest

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli. Warszawa, 27 września 2012r.

Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli. Warszawa, 27 września 2012r. Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli Warszawa, 27 września 2012r. Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli System doskonalenia nauczycieli był analizowany

Bardziej szczegółowo

W jakich działaniach projekty coachingowe sprawdzają się najlepiej

W jakich działaniach projekty coachingowe sprawdzają się najlepiej W jakich działaniach projekty coachingowe sprawdzają się najlepiej Krzysztof Michał Nowak By odpowiedzieć na pytanie w jakich działaniach projekty coachingowe sprawdzają się najlepiej, warto przyjrzeć

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org SASMA Make your world a safer place SASMA Make your world a safer place COACHING - CO TO WŁAŚCIWIE OZNACZA?

Bardziej szczegółowo

Jak żyć wartościami w rozwijającej się organizacjiwdrożenie. Grupa Raben

Jak żyć wartościami w rozwijającej się organizacjiwdrożenie. Grupa Raben Jak żyć wartościami w rozwijającej się organizacjiwdrożenie wartości w Grupie Raben Alina Dembińska Grupa Raben Krzysztof Pimpicki 4 Results Czym zajmuje się Grupa Raben? Grupa Raben Doświadczenie - 75

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Informacje o projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych"

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Informacje o projekcie Liderzy Akademii Nauk Społecznych Informacje o projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych" SŁOWO WSTĘPU Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie to najstarsza, publiczna uczelnia pedagogiczna w Polsce. APS

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji?

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Spis treści: 1. Informacja ważnym elementem wprowadzania zmian w oświacie 2. Projekty EFS jako

Bardziej szczegółowo

Po co coaching dyrektorce/ dyrektorowi biblioteki?

Po co coaching dyrektorce/ dyrektorowi biblioteki? Po co coaching dyrektorce/ dyrektorowi biblioteki? Cykl Kieruj w dobrym stylu PREZENTUJĄCA: Małgorzata Lelonkiewicz PROWADZĄCA: Bogna Mrozowska Zapraszam do komentowania, aktywności, dzielenia się swoim

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Obserwacja pracy/work shadowing

Obserwacja pracy/work shadowing Temat szkolenia nieformalnego: Obserwacja pracy/work shadowing 1. Cele szkolenia Celem szkolenia jest przyśpieszenie procesu aklimatyzacji nowego pracownika w firmie oraz podwyższenie poziomu jego kompetencji,

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

Materiały wyjściowe do wdrożenia i pracy Standardami pracy socjalnej

Materiały wyjściowe do wdrożenia i pracy Standardami pracy socjalnej Alina Karczewska Materiały wyjściowe do wdrożenia i pracy Standardami pracy socjalnej Narzędzia pracy socjalnej: 1.Uogólnione etapy metodycznego działania; 2.Narzędzia pracy socjalnej: Ogólne obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU To cykl szkoleń podnoszących kompetencje menadżerskie zaprojektowany dla kierowników, menadżerów i dyrektorów, którzy mają ochotę rozwijać swoje zdolności

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA NAJWIĘKSZYCH ŚWIATOWYCH WYZWAŃ SPOŁECZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH. MOŻLWOŚĆ BYCIA LIDEREM OD WCZESNEGO WIEKU

ROZWIĄZANIA NAJWIĘKSZYCH ŚWIATOWYCH WYZWAŃ SPOŁECZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH. MOŻLWOŚĆ BYCIA LIDEREM OD WCZESNEGO WIEKU Szkoły z mocą zmieniania świata, nowy program mający na celu identyfikowanie, łączenie oraz wspieranie zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w Polsce, które pomagają dzieciom stawać

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju

Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju Od aspiracji... do realnych potrzeb naszych klientów Od aspiracji Przy planowaniu prac nad rozwojem autorskiej platformy MN Portal zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

Raport specjalny. 5 edycji Akademii Produktywności za nami

Raport specjalny. 5 edycji Akademii Produktywności za nami Raport specjalny 5 edycji Akademii Produktywności za nami Za nami 5 edycji Akademii Produktywności. Wystartowaliśmy 22-go lutego. Regularnie, co tydzień lub dwa, spotykaliśmy się z kilkunastoma firmami,

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej Szkolenie otwarte: Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB SPRZEDAWANIE skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Podnoszę swoje kwalifikacje

Podnoszę swoje kwalifikacje Podnoszę swoje kwalifikacje Dorota Marszałek Podejmując działania edukacyjne musisz brać pod uwagę fakt, iż współczesny rynek pracy wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju od wszystkich poszukujących pracy,

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

EOF European Outplacement Framework. Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie

EOF European Outplacement Framework. Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie 2011 EOF European Outplacement Framework Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie EOF European Outplacement Framework Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

DWA POZIOMY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ SPRZEDAŻY

DWA POZIOMY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ SPRZEDAŻY PREZENTACJA USŁUG DORADCZYCH WSPIERAJĄCYCH ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ... zarządzanie efektywnością strategiczną DWA POZIOMY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ SPRZEDAŻY oraz zarządzanie efektywnością operacyjną MISJA

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study

Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study Grażyna Strózik, menedżer zarządzania relacjami, Departament CRM i Wsparcia Sprzedaży, Bank Zachodni WBK SA Agnieszka Jóźwik, Dyrektor Programowy

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo