INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA"

Transkrypt

1 2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA ADMINISTRATORA ENTERPRISE INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA ADMINISTRATORA ENTERPRISE OPIS KONCEPCYJNY APLIKACJI ORAZ PRZEGLĄD FUNKCJI COPYRIGHT BY UBIQUITY SP. Z O.O

2 Spis treści Spis treści 1. Wstęp Definicje Logowanie do aplikacji WebFAX Interface Użytkownicy Biura Faksy Kolejka Historia plików... 16

3 1 1. Wstęp Aplikacja WebFAX została wyprodukowana z myślą o szybko rozwijających się dużych przedsiębiorstwach. Zastosowane rozwiązania programowe zapewniają oszczędności czasu, środowiska naturalnego jak i wydatków w porównaniu ze sprzętowymi faksami. Za pomocą tej aplikacji użytkownik ma dostęp do wirtualnego faksu z całego świata o każdej godzinie. Oprócz łatwości dostępu do usługi użytkownik odbiera i wysyła dokumenty faksowe w trybie rzeczywistym, dodatkowo może zaplanować wysyłkę dokumentów na konkretną datę i godzinę. Ponadto użytkownik ma możliwość otrzymywania powiadomień lub całych dokumentów faksowych odebranych na subskrybowanej maszynie faksowej na swój adres Definicje 2.1. Administrator Provider administrator na poziomie dostawcy usługi, ma dostęp do zarządzania wszystkimi funkcjami usługi WebFAX. ma uprawnienia do zarządzania wszystkimi przedsiębiorstwami : o może dodawać, edytować, zmieniać ustawienia, usuwać może przypisywać numery faksów do danych przedsiębiorstwa może dodawać konta rozliczeniowe do przedsiębiorstw może zainicjować zalogowanie się do panelu każdego administratora oraz następnie każdego użytkownika 2.2. Administrator Enterprise administrator na poziomie przedsiębiorstwa w ramach przedsiębiorstwa ma uprawnienia do zarządzania: o użytkownikami : może dodawać, edytować, zmieniać hasło, resetować hasło, usuwać, przypisywać faks (nadawać uprawnienia do maszyn prywatnych), przydzielać do biura, jak również może zainicjować zalogowanie się do panelu każdego użytkownika o biurami : może dodawać, edytować i usuwać o faksami : może zmieniać ustawienia (nazwę, dostępność, przynależne biuro, nagłówek, ) ma podgląd na kolejkę wszystkich oczekujących do wysłania plików ma dostęp do historii plików 2.3. Użytkownik konto utworzone w obszarze przedsiębiorstwa użytkownik może być przypisany do wielu biur użytkownik ma prawo do korzystania ze wszystkich maszyn faksowych o dostępności publicznej w biurze, do którego jest przypisany użytkownik musi mieć nadane specjalne uprawnienia przez administratora w celu korzystania z maszyn faksowych o dostępności prywatnej.

4 Użytkownik ma możliwość ustawienia domyślnego numeru faksu Przedsiębiorstwo organizacja korzystająca z usług aplikacji WebFAX 2.5. Biuro wirtualne pomieszczenie, w którym przypisani użytkownicy mają dostęp do faksów umieszczonych w danym biurze w biurze może być dowolna ilość maszyn faksowych i użytkowników 2.6. Maszyna faksowa urządzenie faksowe, umożliwiające wysyłanie i odbieranie korespondencji faksowej maszyna faksowa może być przypisana tylko do jednego biura do maszyny o dostępności publicznej mają wszyscy użytkownicy przypisani do biura, w którym znajduje się ta maszyna do maszyny o dostępności prywatnej mają tylko użytkownicy, którzy otrzymali specjalne uprawnienia nadane przez administratora adres poczty elektronicznej 2.8. Filtrowanie szybki sposób znajdowania właściwych danych znajdujących się w tabeli w zależności od kolumny wyświetli odpowiednie wartości do filtrowania można używać operatów > (większy) < (mniejszy) <= (mniejszy równy) >= (większy równy) <> (różny) o data jest wyświetlana w formacie yyyy-mm-dd HH:mm:ss gdzie yyyy oznacza rok MM oznacza miesiąc dd oznacza dzień HH oznacza godzinę mm oznacza minutę ss oznacza sekundę o przykłady : > :00:00 wyświetlą się wszystkie daty nowsze od wpisanej po operatorze <> wyświetlą się wszystkie daty różne od wpisanej po operatorze 2.9. Kierunek przychodzący (dokument, który został odebrany) wychodzący (dokument, który został wysłany) Kolejka lista oczekujących dokumentów na wysłanie wyświetla o numer nadawcy (mój numer) i odbiorcy (numer zewnętrzny) 2

5 o czas utworzenia dokumentu o status (zaplanowane, oczekujące) o nazwę użytkownika Kosz miejsce na serwerze przechowujące dokumenty przeznaczone do usunięcia stąd można bezpowrotnie usunąć dokument Książka adresowa lista numerów przechowywanych na wirtualnym faksie na każdym wirtualnym faksie znajduje się inna książka adresowa Raporty informacje na temat wszystkich odebranych i wysłanych przez użytkownika dokumentów faksowych Sejf miejsce na serwerze, przynależące do danego użytkownika użytkownik ma możliwość przenoszenia dokumentów faksowych do sejfu, wówczas dokument przestanie być widoczny dla innych użytkowników Serwer magazyn wszystkich dokumentów faksowych Subskrypcje mechanizm automatycznego wysyłania dokumentów lub powiadomień na dodany w profilu użytkownika adres , po uprzednim otrzymaniu faksu WebFAX technologia umożliwiająca odbieranie i wysyłanie faksów za pośrednictwem aplikacji internetowej 3

6 4 3. Logowanie do aplikacji Web FAX Rys Administrator powinien logować się wyłącznie ze strony głównej aplikacji Do zalogowania się w systemie konieczne jest wypełnienie dwóch pól: a) Nazwa użytkownika składa się z loginu oraz przyrostku domeny danego przedsiębiorstwa loguje się za pomocą np. dla przedsiębiorstwa o nazwie ubiquity.pl, użytkownik o loginie administrator-testowy, b) Hasło wielkość wpisywanych liter ma znaczenie Dla celów bezpieczeństwa, podczas podawania hasła, wpisywane znaki są zamienione na gwiazdki 3.3. Nazwa oraz hasło są znane tylko administratorowi Po wypełnieniu danych potrzebnych do logowania należy kliknąć w przycisk Zaloguj (Rys 1.4). a) Rozpocznie się proces sprawdzania poprawności wpisanych danych. Jeżeli dane będą poprawne, użytkownik zostanie zalogowany i zostanie wyświetlona strona główna aplikacji, b) w przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

7 5 4. Interface 4.1. Po zalogowaniu zostanie wyświetlona strona główna aplikacji (Rys 2.1). Rys Na rysunku (Rys 2.1) zostały zaznaczone kolejno : 1 o przycisk Wyloguj wraz z loginem zalogowanego administratora. 2 o dane zalogowanego administratora 3 o stałe zakładki do zarządzania danymi funkcjami : Użytkownicy Biura Faksy Kolejka Historia plików 4 o okno wyboru języka aplikacji

8 6 5. Użytkownicy (Rys 3) Rys Zakładka ta jest uruchomiona domyślnie po zalogowaniu do aplikacji (Rys 3 [1]) W panelu tym widnieje : a) Przycisk Dodaj użytkownika (Rys 3 [2]) po kliknięciu pojawi się okno wraz z poniższymi polami: Imię* - imię użytkownika Nazwisko* - nazwisko użytkownika - adres , na który wysyłane będą generowane przez system do tego użytkownika wiadomości ,a także adres, który będzie weryfikowany jako źródłowy w przypadku skorzystania przez użytkownika z mechanizmu 2fax. Nazwa użytkownika* - login użytkownika do systemu (uwaga: login nie zawiera domeny systemowej) Rola* - ustawienia uprawnień danego użytkownika, do wyboru:

9 7 USER zwykłe operacje ADMIN uzyskuje uprawnienia do zarządzania przedsiębiorstwem, jak również może wykonywać operacje zwykłego użytkownika Preferowany język domyślny język panelu użytkownika Hasło* oraz Powtórz hasło* - hasło dostępu do aplikacji dla tego użytkownika musi zostać wpisane identyczne dla obydwu pól Potwierdzenie po zaznaczeniu tej opcji użytkownik będzie otrzymywał powiadomienia na adres lub listę adresów (adresy oddzielone średnikami) wszystkich prób wysyłanych dokumentów faksowych * - opcje wymagane podczas tworzenia przedsiębiorstwa <SCREEN>

10 b) Tabela użytkowników, która przedstawia : pola do filtrowania użytkowników (Rys 3 [3]) informacje : Imię Nazwisko Nazwa użytkownika Rola Faks przyciski : Edytuj użytkownika (Rys 3 [4]) edycja danych (jeśli ten przycisk nie istnieje, to oznacza,że tego użytkownika może edytować jedynie dostawca systemu) Podczas edycji zostanie wyświetlony formularz z polami takimi jak podczas dodawania użytkownika (oprócz hasła) oraz wraz z nowym polem Faks, w którym można ustawić domyślny numer faksu dla użytkownika (można ustawić jedynie po uprzednim nadaniu temu użytkownikowi uprawnień do biura) 8

11 9 Ustaw hasło (Rys 3 [5]) zmiana hasła użytkownikowi Resetuj hasło (Rys 3 [6]) po wykonaniu tej czynności, użytkownik otrzymuje nowe hasło na swój adres przycisk ten jest widoczny w chwili, gdy użytkownik ma przypisany adres

12 Przydziel do biura (Rys 3 [7]) dodanie uprawnień do biura (wówczas użytkownik ma dostęp do wszystkich publicznych maszyn faksowych w tym biurze) użytkownik może mieć uprawnienia do wielu biur, jak również biura mogą być używane przez wielu użytkowników 10 Przydziel faks (Rys 3 [8]) dodanie uprawnień wysyłki/odczytu lub obydwu funkcji do prywatnej maszyny faksowej

13 11 Przejdź do panelu użytkownika 1 (Rys 3 [9]) Usuń użytkownika (Rys 3 [10]) usuwanie danego użytkownika (jeśli ten przycisk nie istnieje, to oznacza,że tego użytkownika może usunąć jedynie dostawca systemu) 6. Biura (Rys 4) Rys Zakładka ta służy do zarządzania biurami (Rys 4 [1]) W panelu tym widnieje : a) Przycisk Dodaj biuro (Rys 4 [2]) po kliknięciu pojawi się okno wraz z jednym wymaganym polem : 1 Dokumentacja panelu użytkownika znajduje się w osobnym dokumencie.

14 12 Nazwa - nazwa tworzonego biura b) Tabela biur, która przedstawia : pola do filtrowania biur (Rys 4 [3]) informacje : Nazwa biura przyciski : Edytuj biuro (Rys 4 [4]) edycja nazwy Usuń biuro (Rys 3 [9]) usuwanie danego biura

15 13 7. Faksy (Rys 5) Rys Zakładka ta służy do zarządzania maszynami faksowymi (Rys 5 [1]) W panelu tym widnieje tabela numerów maszyn faksowych, która przedstawia jedynie numery dodane przez dostawcę systemu: a) pola do filtrowania maszyn faksowych (Rys 5 [2]) b) informacje : Numer numer maszyny faksowej Nazwa nazwa Dostępność atrybut określający typ danego numeru i może przyjmować następujące wartości: PUBLIC dany numer dostępny będzie dla wszystkich użytkowników mających uprawnienia do biura, do którego został przypisany numer faksowy PRIVATE - dany numer dostępny będzie tylko dla użytkowników, którzy mają uprawnienia do tego samego biura oraz otrzymali specjalne uprawnienia do korzystania z tej maszyny faksowej (informacje znajdują się w punkcie 3.2b) Biuro atrybut określający przynależność numeru do biura (numer może być przypisany tylko i wyłącznie do jednego biura) Nagłówek opcja pozwalająca na ustawienie pola temat na stałe dla danego numeru faksowego. Jeśli takie ustawienie istnieje to użytkownik wysyłając dokument faksowy z tego numeru nie może zmienić pola temat. po wpisaniu adresu, każdy przychodzący dokument faksowy

16 14 zostanie dodatkowo przesłany na adres c) przyciski : Edytuj faks (Rys 5 [3]) edycja ustawień maszyny faksowej Zniszcz powiązane dokumenty (Rys 5 [4]) usuwa wszystkie dokumenty, które w systemie aktualnie są powiązane z tą maszyną faksową

17 15 8. Kolejka (Rys 6) Rys Zakładka ta służy do podglądu obecnie przetwarzanych dokumentów faksowych (Rys 6 [1]) W panelu tym istnieje: a) przycisk Odśwież (Rys 6 [2]) odświeża tabelkę b) tabelka z informacjami : Użytkownik nazwa użytkownika, który wykonał akcję wysyłania dokumentu faksowego Mój numer numer maszyny faksowej, z której użytkownik wykonał akcję Numer zewnętrzny numer faks, na który ma zostać wysłany dokument faksowy Czas utworzenia data, w której użytkownik utworzył dokument Data planowanej wysyłki data, w której dokument faksowy ma zostać wysłany Status są jedynie 2 możliwe statusy: Oczekujący dokument czeka do czasu swojej wysyłki Wysyłka dokument jest w tej chwili przetwarzany

18 16 9. Historia plików (Rys 7) Rys Zakładka ta służy do podglądu historii wysyłanych i odbieranych dokumentów faksowych (Rys 7 [1]) W panelu tym istnieje: a) przycisk Odśwież (Rys 7 [2]) odświeża tabelkę b) pola do filtrowania historii plików (Rys 7 [3]) c) tabelka : Mój numer: - dla kierunku wychodzącego, jest to numer z którego został wysłany dokument faksowy - dla kierunku przychodzącego, jest to numer na którym odebrano dokument faksowy Numer zewnętrzny: - dla kierunku wychodzącego, jest to numer na który został wysłany dokument faksowy - dla kierunku przychodzącego, jest to numer od którego został odebrany

19 17 dokument faksowy Czas utworzenia czas utworzenia dokumentu Kierunek - są jedynie 2 możliwe kierunki: Przychodzący dokument, który został odebrany na maszynie faksowej Wychodzący dokument, który został wysłany przez użytkownika Po kliknięciu na dany dokument, zostanie utworzona poniżej tabelka z całą historią związaną z tym plikiem (Rys 7 [4]) wraz z datą, odpowiednim wpisem odnośnie danej akcji oraz użytkownikiem. Wpisy: o Utworzono dokument dokument został utworzony o Pobrano dokument dokument został pobrany przez użytkownika o Przeniesiono dokument do kosza dokument został przeniesiony do kosza o Przeniesiono dokument do faksu dokument został z powrotem powiązany z maszyną faksową o Przeniesiono dokument do sejfu dokument został zebrany przez użytkownika o Przyjęto żądanie ponownej wysyłki próba ponownej wysyłki Przycisk Wyślij dokument do subskrybentów (Rys 7 [5]) ponowne wysłanie tego dokumentu do wszystkich użytkowników, którzy zasubskrybowali numer faksowy oraz do maszyny faksowej na adres

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Administracja usługą IntegralNet

Administracja usługą IntegralNet Administracja usługą IntegralNet Niniejsza część składa się z następujących rozdziałów: Zadania i zakres odpowiedzialności administratora grupy. Menu Profil. Menu Zasoby. Menu Usługi. Menu Skrypty Usług.

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla użytkownika zewnętrznego. PORTALU UDOSTĘPNIAJĄCEGO INFORMACJĘ SĄDOWĄ zwanego PORTALEM INFORMACYJNYM. Wersja 2.

Instrukcja Obsługi dla użytkownika zewnętrznego. PORTALU UDOSTĘPNIAJĄCEGO INFORMACJĘ SĄDOWĄ zwanego PORTALEM INFORMACYJNYM. Wersja 2. Instrukcja Obsługi dla użytkownika zewnętrznego PORTALU UDOSTĘPNIAJĄCEGO INFORMACJĘ SĄDOWĄ zwanego PORTALEM INFORMACYJNYM Wersja 2.0 Sporządził: Rafał Kwiatkowski Katarzyna Gołębiowska Strona 1 z 43 Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Tylko do zastosowań profesjonalnych Aktualnie funkcja dostępna wyłącznie w języku angielskim. A usage Professional Uniquement Disponible

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP

Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl - 1 - 1. WSTĘP 3 1.1. Przeznaczenie systemu informatycznego SGBIP 3 1.2. Słownik pojęć 3 2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SGBIP 4 2.1. Opis głównych elementów

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

System SQ. Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska

System SQ. Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska System SQ Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska Zawartość Wstęp... 3 Rejestacja w Systemie... 3 Moduł aplikacji mobilnej... 4 Tworzenie obysu pola...

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

1 Użytkownicy. 1.1 Użytkownicy

1 Użytkownicy. 1.1 Użytkownicy 1 Użytkownicy 1.1 Użytkownicy Dostęp do tej karty możliwy jest po przejściu : [Panel Administracyjny->Użytkownicy]. Karta Lista użytkowników zawiera listę wszystkich użytkowników systemu. Listę tę można

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Logowanie do panelu administracyjnego strony... 2 Modyfikacja wstępnej konfiguracji strony... 3 Zarządzanie stronami... 6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo