Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika"

Transkrypt

1 Ruch Chorych Dokumentacja Użytkownika

2 Spis treści Rozdział 1 Informacje o systemie Rozdział 2 Informacje techniczne Architektura... systemu i wymagania sprzętowe 2-2 Program... a system operacyjny 2-3 Rozdział 3 Słownik podstawowych pojęć Obsługa... okien aplikacji 3-7 Operacje... na tabelach danych 3-10 Operacje... na słownikach danych 3-12 Typowe... dla systemu przyciski i klawisze funkcyjne 3-13 Przegląd... wydruku i wydruk dokumentów ustalonych przez producenta 3-14 Obsługa... menu tabeli 3-15 Generator... zestawień 3-17 Definicje... podsum 3-18 Rozdział 4 I Rozpoczęcie... pracy 4-20 Koniec Blokada... aplikacji 4-22 Potwierdzenie... wypisów/ dokumentacja pacjentów o zakończonej hospitalizacji 4-23 Karta... Statystyczna 4-24 Pobyt na... oddziale Karta... Leczenia Psychiatrycznego Skorowidz... pacjentów Dane... pacjenta Przegląd... miejsc pracy pacjenta Przegląd... archiwalnych danych pacjenta Pacjent... z kraju należącego do UE 4-38 Dokument... upoważniający do świadczeń zdrowotnych w ramach UE Hospitalizacje... pacjenta 4-41 Dane hospitalizacji... pacjenta 4-42 Hospitalizacja... - leczenie pacjenta Księgi Księga... Główna 4-45 Księga... Zgonów 4-47 Księga... Odmów 4-47 Księga... Noworodków 4-49 Księga... Oczekujących 4-50 Wpis do Księgi... Oczekujących Brakujące... numery w księgach 4-54 Raporty Statystyczne... oddziałów/ szpitala 4-55 Z obłożenia... łóżek 4-57 Zestawienie... wg jednostek chorobowych

3 Spis treści Zestawienie... pacjentów 4-58 Pacjenci... nowoprzyjęci lub wypisani 4-58 Zestawienie... wg czasu pobytu, rozpoznania Zestawienie... pacjentów na przepustce 4-59 Podane... diety 4-60 Badania... laboratoryjne 4-60 Raport... z wykonanych świadczeń 4-61 Wydruk... kolejek oczekujących 4-62 Rejesty Sprawozdania Wykonanie... sprawozdania 4-64 Edycja sprawozdania Warunki... selekcji - dodatkowe 4-69 Zawartość... komórki tabelki 4-70 Wygląd... tabeli 4-71 Opcje Kryteria... podziału 4-73 Edycja kryterium... podziału 4-74 Typ kryterium... - Ograniczony 4-75 Typ kryterium... - Przyrostowy 4-76 Edycja... kategorii podziału 4-77 Tworzenie... kryterium podziału Warunki... selekcji 4-79 Edycja warunku... selekcji Wykazy Wykonanie... wykazu 4-83 Definicja... wykazów 4-84 Wykaz Wybór pozycji... do wykazu 4-87 Kryterium... wykazu Słowniki Eksporty Kolejki... oczekujących 4-90 Kolejki oczekujących Pacjenci... oczekujący System... FKK 4-93 Miesięczna... wartość kluczy statystycznych 4-94 Miesięczne... wykonanie świadczeń Eksport... do Kasy Chorych i Centrum Zdrowia Publicznego 4-96 PZH... - standard XML 4-96 Eksport... Kart TISS 4-97 Powiadomienia Wysyłanie... wiadomości 4-98 Wyłącz... nasłuch powiadomień 4-99 Konfiguracja Kontrola... dostępu 4-99 Parametry Preferowane... pozycje słowników Szablony... dokumentów II

4 III

5 Informacje o systemie Rozdział 1 Informacje o systemie System InfoMedica (ADT) jest dedykowany do obsługi ruchu chorych, zgodnie z założeniami opracowanymi przez Ministerstwo Zdrowia. System został umownie podzielony na moduły fragmenty względnie niezależne od pozostałych jego części, zgrupowane wokół w miarę jednorodnego, realizowanego przez ten system zadania - Izba Przyjęć, Oddział, i moduł administracyjny (Administrator). Między modułami występują różnego typu powiązania, zależne od stopnia zaawansowania systemu. Praca systemu opiera się na sieci LAN i zdefiniowanych standardach, do których należą przede wszystkim wymieniane między podmiotami dane i wykorzystywane przy tym słowniki, czyli zestawy dopuszczalnych wartości niektórych danych. Wśród używanych standardów należy wyróżnić standardy uniwersalne (ogólnopolskie) - słownik rozpoznań (Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja X), słownik procedur medycznych (wg Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD9-CM drugiej edycji polskiej), słownik badań laboratoryjnych, słownik płatników (kas chorych), słownik kodów terytorialnych (zgodny z GUS) oraz standardy właściwe dla konkretnego szpitala, definiowane przez szpital i w nim obowiązujące. Do nich należą m.in. słownik personelu, słownik jednostek (definiujący strukturę szpitala), słownik leków, itp. Struktura wdrażanego systemu informatycznego każdorazowo jest dostosowywana do struktury funkcjonalnej szpitala. Baza zainstalowana w szpitalu może obsługiwać bardziej lub mniej złożoną jednostkę może to być zarówno 4-oddziałowy szpital miejski, jak i wielooddziałowy szpital specjalistyczny posiadający kilka izb przyjęć. 1-1

6 Informacje techniczne Rozdział 2 Informacje techniczne 2.1 Architektura systemu i wymagania sprzętowe Oprogramowanie jest napisane w architekturze klient serwer. Różne są więc wymagania sprzętowe komputera klienta i serwera bazy danych. Wymagania stawiane stacjom roboczym Wymagania sprzętowe Komputery Minimalne wymagania narzuca producent zainstalowanego systemu operacyjnego, jednak nie zawsze zapewniają one komfort pracy. Zaleca się co najmniej: procesor: Intel PIV lub wyżej pamięć RAM: 256 MB dysk twardy: 2 GB grafika: SVGA 800x600 karta sieciowa: 100 Mbps Wymagania systemowe System operacyjny MS Windows 98 SE, Windows 2000 Professional lub Windows XP Professional. Wymagania stawiane serwerom zarządzającym bazami danych Wymagania sprzętowe Komputery Minimalne wymagania narzuca producent zainstalowanego systemu operacyjnego i bazy danych, jednak nie zawsze zapewnią one komfortu pracy. Zaleca się co najmniej: procesor: (SQL BASE) PIV 1,6 GHz, (ORACLE) 2xPIII 1,3 GHz pamięć: (SQL BASE) 512 MB, (ORACLE) 1 GB z opcją rozszerzenia do 4 GB karta sieciowa: (SQL BASE) 100 Mbps, (ORACLE) 100 Mbps dysk twardy: (SQL BASE) UWSCSII RAID 0+1, (ORACLE) UWSCSII RAID 0+1 Wymagania systemowe System operacyjny Windows NT 4.0 Serwer, Windows 2000 Serwer, Windows 2003 Server lub inny zgodny z wersją serwera bazy danych. Motor Bazy Danych ORACLE wersja 8i ORACLE wersja 9i ORACLE wersja 10g SQL BASE wersja 6.1.2PTF11 SQL BASE wersja 7.5.1PTF3 2-2

7 Informacje techniczne 2.2 Program a system operacyjny Program działa w środowisku MS Windows. Sposób poruszania się po systemie właściwy jest dla standardu pracy w tym środowisku. Dokumentacja systemu nie zawiera opisu zasad pracy w środowisku Windows. Użytkownik systemu powinien posiadać podstawowe umiejętności w tym zakresie, jak uruchamianie systemu, przełączanie się pomiędzy oknami, posługiwanie się myszką. System jest w pełni zintegrowany ze środowiskiem Windows. 2-3

8 Słownik podstawowych pojęć Rozdział 3 Słownik podstawowych pojęć Aktywne - obecnie używane lub wybrane: opcja, okno albo ikona. W danej chwili może być aktywne tylko jedno okno lub ikona co zaznaczone jest odmiennym kolorem jego linii nagłówka. Wszelkie operacje odnoszą się tylko do aktywnego okna lub ikony. Aplikacja lub inaczej program, to system komputerowy stosowany do wprowadzania i przetwarzania danych. Dokument - wszystko co zostało utworzone przy pomocy aplikacji. Zawiera on informacje zapisane, zredagowane, wyświetlone lub zachowane na dysku w formie pliku (np. sprawozdanie). Dokumenty mogą być tworzone zarówno za pomocą Systemu Kas Chorych jak i np. programów pakietu MS Office (MS Word czy MS Excel). Formuła - wyrażenie matematyczne. Ikona - graficzna prezentacja obiektu, typu stacja dysków, katalog, aplikacja, dokument lub innego obiektu, który można zaznaczyć i otworzyć. Np.: Komunikat - tekst pojawiający się na ekranie, informujący o tym, że nie wprowadzono wszystkich wymaganych informacji lub o innym napotkanym problemie. Kursor - znak zachęty do wpisania jakiegoś wyrażenia migający w polu tekstu. Kliknięcie - szybkie naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy. Dwukrotne kliknięcie - dwukrotne szybkie naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy. Kopiowanie tekstu do schowka umożliwia szybkie wypełnienie pól identycznymi lub podobnymi danymi. W tym celu należy: zaznaczyć kopiowany tekst z jednego pola i umieścić go w schowku (za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+Ins lub odpowiedniej opcji dostępnej po wciśnięciu prawego przycisku myszy), ustawić kursor w polu, do którego dane będą kopiowane, wcisnąć Shift+Ins na klawiaturze lub po wciśnięciu prawego przycisku myszy wkleić zapamiętany uprzednio tekst. Kopiowanie tabeli do schowka - umożliwia przeniesienie danych z aplikacji np. do programu MS Excel. Można to uzyskać na dwa sposoby: - klikając w lewy górny róg tabeli (szary, nieopisany nagłówek pustej pierwszej kolumny): i w wywołanym tak oknie wybrać Kopiowanie tabeli do schowka. - korzystając z opcji Kopiowanie tabeli do schowka uzyskanej po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w tabeli. Tak skopiowane dane można wkleić w arkuszu MS Excel lub innej aplikacji. 3-4

9 Słownik podstawowych pojęć Uwaga! Kopiowanie do schowka ma ograniczone możliwości i w przypadku bardzo dużych tabel może się zdarzyć, że nie zostaną skopiowane wszystkie dane. W takiej sytuacji lepiej skorzystać z kopiowania danych do pliku. Kopiowanie danych do pliku - kopiowanie zawartości tabeli do pliku na dysk w celu wykorzystania go poza programem - np. przepisania do arkusza MS Excel. Można to uzyskać na dwa sposoby: - klikając w lewy górny róg tabeli (szary, nieopisany nagłówek pustej pierwszej kolumny): i w wywołanym tak oknie wybierając Kopiowanie tabeli do pliku. - korzystając z opcji Kopiowanie danych do pliku uzyskanej po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w tabeli. Menu - pola, w których można dokonać wyboru. Główne menu znajduje się w pierwszym (tytułowym) oknie aplikacji zaraz pod jej nazwą. Umożliwia użytkownikowi wybór opcji, w której będzie pracował. Metaznaki - pomagają wyfiltrować kilka danych zawierających wspólny tekst. Używa się ich w polu tekstu korzystając z faktu, że wpisanie % zastępuje dowolny ciąg znaków, a wpisanie _ (podkreślenia) zastępuje dowolny jeden znak. Przy wyszukiwaniu danych można stosować oba te znaki równocześnie. Przykład 1: Wpisanie tekstu: %LECZ w polu przeznaczonym do wyszukiwania danych w tabeli spowoduje, że po odświeżeniu klawiszem [F3] zostaną wyświetlone wszystkie pozycje zawierające tekst LECZ w dowolnym miejscu nazwy (na początku, w środku, czy na końcu) np.: - Zakład Techniki Lecznictwa - Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego (Zabrze) - Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego (Racibórz) - Lecznictwo Pourazowe Przykład 2: Wpisanie tekstu (bez spacji): _LECZ w polu przeznaczonym do wyszukiwania danych w tabeli spowoduje, że po odświeżeniu klawiszem [F3] zostaną wyświetlone wszystkie pozycje zawierające tekst LECZ od ósmego znaku np.: - Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego (Zabrze) - Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego (Racibórz) W tym przypadku nie pojawią się na liście Zakład Techniki Lecznictwa i Lecznictwo Pourazowe wymienione w poprzednim przykładzie. Odświeżenie danych - operacja, którą użytkownik musi wykonać jeśli dane nie są wyświetlone zgodnie z podanymi przez niego kryteriami. Dla przyspieszenia pracy programu w niektórych opcjach dane nie są wyświetlane od razu, a dopiero po ustawieniu warunków i odświeżeniu tabeli za pomocą klawisza [F3]. Unika się tak oczekiwania na wyświetlenie tabeli o niepotrzebnej zawartości. Pasek przewijania w tabeli i oknach niektóre tabele i okna nie mieszczą się w całości na ekranie, ich przeglądanie umożliwiają paski przewijania jak ten na ilustracji: lub umieszczone z prawej strony lub u dołu co pozwala na działanie zarówno w pionie jak i w poziomie. 3-5

10 Słownik podstawowych pojęć Przeglądanie uruchamia się klikając na odpowiednie strzałki umieszczone przy końcach paska. Podświetlenie, wybranie, inaczej też - zaznaczenie pozycji tabeli (danej) do przetwarzania. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy, gdy jej wskaźnik jest skierowany na wybraną pozycję tabeli, spowoduje zmianę jej koloru (podświetlenie). Następne polecenie odnosić się będzie do tak wyróżnionej pozycji. W niektórych miejscach jest możliwość zaznaczenia kilku pozycji na raz. W innych nie wystarczy tylko podświetlić pozycji, a trzeba ją lub je zaznaczyć co można zrobić na dwa sposoby: umieszczając kursor na odpowiedniej pozycji w pierwszej (szarej) kolumnie, jak na rysunku: i klikając myszką podświetlając pozycję i wciskając spację. W obu przypadkach w tej szarej kolumnie pojawi się znaczek: zaznaczona., co będzie znaczyło, że została ona Pole dialogu umożliwia porozumiewanie się użytkownika z systemem. Dzięki niemu można np. określić sposób uporządkowania danych w tabeli czy wpisać tekst do szukania. W programie używane są dwa typy pól dialogu: Rozwijalna lista jest to pole dialogu składające się z dwóch części: pola dialogu po jego prawej stronie widnieje przycisk strzałki, po jego kliknięciu rozwija się pole z listą elementów do wyboru: zawierające menu opcji, z którego posługując się paskiem przewijania można wybrać właściwą. Jeśli z prawej strony pola dialogu nie ma przycisku strzałki, to jest to pole tekstu: w którym użytkownik wpisuje tekst. Jest ono wykorzystywane m.in. Przy wprowadzaniu i edycji danych, czy też podczas wyszukiwania informacji. Przycisk opcji pozwala wybrać tylko jedną z możliwości Przycisk wykorzystywany jest przy określaniu kryterium wyświetlania danych (np. ich kolejności). Jest też nazywany przyciskiem radiowym. Pole wyboru - mała, kwadratowa kratka, którą można wybrać (zaznaczyć) lub wyczyścić. 3-6

11 Słownik podstawowych pojęć oznacza, że warunek opisujący to pole ma zostać spełniony. Przycisk wyboru z listy słownikowej umożliwia wyszukanie odpowiedniej danej z dostępnej listy. Przycisk polecenia Pozwala na wykonanie wypisanej na nim czynności. W nawiasach podano klawisz jakim można tę opcję uruchomić z klawiatury. Schowek - miejsce w pamięci komputera przeznaczone do tymczasowego przechowywania informacji. Zawartość schowka można wkleić do dowolnego pola tekstu, czy też np. do plików systemu MS Excel, MS Word itp. tryb edycji bardzo często wykorzystywany przycisk w systemie. Umożliwia on poprawienie (edycję) błędnie wpisanych danych. Po wciśnięciu takiego przycisku można poprawiać te pola, które z szarego zmieniły kolor na biały. Pola, których barwa nie zmieni się nie podlegają poprawie i jeśli są błędne, to daną należy wykasować i wprowadzić ponownie. Wklejanie - operacja polegająca na wstawieniu w pole tekstu lub np. do dokumentu MS Excel wyciętego bądź skopiowanego wcześniej tekstu zapamiętanego w schowku. Wskaźnik myszy - sterowany myszką znak pojawiający się na ekranie. Najczęściej ma kształt strzałki jak poniżej: Wybierz i wróć - uruchomienie tej funkcji spowoduje, że wybór pozycji ze słownika zostanie od razu zatwierdzony (bez konieczności wciśnięcia przycisku Zatwierdź). Zakładki są stosowane dla tematycznego podziału danych. Uaktywnia się je kliknięciem myszki lub wciśnięciem litery podkreślonej w tytule zakładki. 3.1 Obsługa okien aplikacji Okno aplikacji - inaczej: okno, okienko, Formatka - wydzielony ramką na ekranie obszar przeznaczony dla określonego programu, danych lub funkcji. Obsługa okienek w programie wykorzystuje większość zalet systemu WINDOWS. Przyciski: znajdujące się w prawym górnym rogu okienka, kolejno od lewej pozwolą: 3-7

12 Słownik podstawowych pojęć - zmniejszyć okno (nie będzie wyświetlane na ekranie, ale wciąż będzie czynne), - zwiększyć okno lub w przeciwnym przypadku zmniejszyć, - wyjść z otwartej właśnie opcji. Można zmienić wielkość większości aktywnych okien. W tym celu należy najechać wskaźnikiem myszki na róg lub bok okna, nacisnąć lewy przycisk myszy i - trzymając go wciśnięty - zmieniać położenia okna. Aby to było możliwe, wskaźnik myszy powinien wyglądać następująco: Można też zmieniać położenie okna na ekranie. Należy w tym celu najechać wskaźnikiem myszki na górną linię okna (w której wpisana jest jego nazwa), nacisnąć lewy przycisk myszy i - trzymając go wciśnięty - przesunąć okno we właściwe miejsce. Aby zmiana położenia była możliwa, wskaźnik myszy powinien wyglądać następująco: Prawym przyciskiem myszy można uruchamiać pewne pomocne funkcje zależne od aktualnie wykonywanych operacji. I tak: - w polach tekstu (przy wprowadzaniu danych) uruchomione zostaną funkcje typu: Cofnij, Wytnij, Kopiuj, Wklej, Zaznacz wszystko pomagające w edycji. - przy przeglądaniu tabeli danych można skorzystać operacji: Wybierz i wróć, Nowy [F7], Edycja [F8], Kopiowanie danych do schowka,...do pliku. Uporządkowanie oraz kryteria, Odśwież dane, Wyjście. Lista tych możliwości jest zmienna i zależy od aktywnej opcji. Okna zawierające tabele wyglądają zazwyczaj bardzo podobnie do poniższego: Układ jego danych może się zmieniać, ale zazwyczaj można je podzielić na trzy zasadnicze części: pola (znajdujące się przeważnie u góry), w których można określić Rodzaj wyszukiwania, do których zaliczają się najczęściej: Kolejność wybór sposobu uporządkowania danych w tabeli Warunki zawężenie danych w tabeli do jakiejś grupy Wyszukiwanie w polu tekstu można wpisać wzorzec jaki ma zostać wyszukany w tabeli, zgodnie z zasadą metaznaku (%) i podając treść zgodnie z zapisem w kolumnie wybranej wcześniej w polu Kolejność; w pobliżu znajduje się zawsze przycisk [F3], którym należy odświeżyć dane 3-8

13 Słownik podstawowych pojęć Przyciski poleceń dotyczące danych umieszczonych w tabeli (również przeważnie umieszczone u góry) oprócz widocznych na w.w. rysunku podstawowych klawiszy spotykanych we wszystkich modułach systemu: Nowy [F7] dodanie pozycji Edycja [F6] poprawienie danych Przegląd [F5] wyświetlenie okna służącego do definiowania danej, bez możliwości zmiany danych chyba, że w oknie tym znajduje się przycisk Edycja [F6] Kasuj [F8] usunięcie podświetlonej w tabeli danej w oknach tych znajdują się przyciski charakterystyczne dla przetwarzanego modułu Hospitalizacje, Karta materiału, Przyjęcie [^F2] i in.) (np. Tabelę danych (przeważnie znajduje się pod w.w.) zawierającą pozycje wprowadzone wcześniej w tym oknie (bądź przesłane przez inną jednostkę szpitala), kolumny zależą zawsze od danych jakie zawierają, poruszanie się w tabelach opisano w rozdziale: Operacje na tabelach danych 10. W dokumentacji można znaleźć podział opisu zgodny z w.w. częściami dla ułatwienia wyróżniono je w rozdziałach inną czcionką np.: Przyciski poleceń. Okna do wpisywania danych wyglądają zazwyczaj bardzo podobnie do poniższego: W górnej części znajdują się pola, w których należy wpisywać dane zgodnie z ich opisem. Wprowadzanie informacji realizuje się na kilka sposobów: w pola tekstowe wpisuje się odpowiedni tekst za pomocą klawiatury pola słownikowe w powyższym przykładzie są one powiązane z polami tekstowymi, pole można wypełnić na dwa sposoby: klikając na przycisk wpisując w polu tekstowym (jeśli takie jest) treść zgodną z tym co jest w słowniku, jednak to wymaga od użytkownika wpisania dokładnie takiego samego tekstu jaki jest użyty w słowniku, np. w powyższym przykładzie w polu Status należy wpisać A, by wybrana została informacja Aktualne pola rozwijalnej listy pola wyboru, co powoduje wejście na skojarzoną z nim listę, w której należy wybrać pozycję Szare tło pola sygnalizuje, że dana została wyświetlona informacyjnie i nie można jej edytować. Często w zakładce pogrupowane są za pomocą szarych ramek pola ze sobą powiązane, w powyższym oknie można by np. utworzyć grupę Adres, która zawierającą pola: Miejscowość, Kod pocztowy, Ulica, Nr domu. 3-9

14 Słownik podstawowych pojęć Przy dużej ilości danych okna te mogą być podzielone na tematyczne zakładki. W dolnej części okna znajdują się Przyciski poleceń obsługujące to okno (zapisujące daną, umożliwiające jej edycję lub skasowanie). Odnoszą się one do całego okna, a nie tylko do wybranych pól. 3.2 Operacje na tabelach danych Tabela danych W tabeli pokazywane są zbiory danych. Kliknięcie myszki zaznacza odpowiedni wiersz danych (co sygnalizowane jest innym kolorem lub znaczkiem na początku linii) i wszelkie operacje będą dotyczyły zaznaczonego wiersza. Menu kontekstowe w tabelach danych większość tabel można obsłużyć bez pomocy myszki oraz bez potrzeby odnajdywania w oknie odpowiedniego przycisku. W tym celu musi być zaznaczona jedna z pozycji tabeli, wystarczy wtedy: korzystając z klawiatury: wcisnąć klawisz Enter lub korzystając z myszki: wcisnąć jej prawy przycisk W obu przypadkach zostanie wyświetlona lista operacji, które można wykonać na tej pozycji, tak jak na rysunku: Jak widać pozycje tego menu odpowiadają przyciskom funkcyjnym widocznym w tym oknie. Wybór właściwej funkcji z wyświetlonego tak menu odbywa się następująco: przy pomocy kursora myszy i kliknięcia na niej lewym przyciskiem lub przy pomocy klawiatury (klawisze strzałek w górę i w dół) i potwierdzenia właściwej pozycji menu Enterem Zmiany wyglądu tabeli: Po kliknięciu w lewy górny róg tabeli - szary, nieopisany nagłówek pustej pierwszej kolumny jak poniżej: będzie można zmienić kolejność wierszy czy warunków selekcji. Zmiana szerokości kolumn tabeli - należy skierować wskaźnik myszy na linię opisu kolumny, na linię 3-10

15 Słownik podstawowych pojęć rozdzielającą dwie kolumny tak, by zmienił kształt na: a następnie przytrzymując lewy klawisz myszy zmienić szerokość kolumny. Zmiana kolejności kolumn - należy skierować wskaźnik myszy na linię opisu kolumny, która ma zostać przeniesiona, tak by zmienił kształt na: a następnie przytrzymując lewym klawiszem myszy przeciągnąć tą kolumnę we właściwe miejsce (między inne kolumny). Jeśli na kolumnie nie pojawi się powyższa ikonka to znaczy, że nie można jej przenieść i dotyczy przeważnie kolumn, według których uporządkowana jest tabela (znajdujących się z jej lewej strony). Pasek przewijania znajduje się po prawej stronie każdej tabeli i umożliwia jej przeglądanie: W przypadku dużej ilości kolumn możliwe jest też poziome przewijanie za pomocą podobnego paska znajdującego się u dołu tabeli. Przeglądanie odbywa się przez klikanie na odpowiednie strzałki umieszczone przy końcach paska. Zmiana szerokości wierszy - należy skierować wskaźnik myszy na linię rozdzielającą dwa wiersze (na szarej pustej kolumnie umieszczonej na początku tabeli) tak, by zmienił kształt na: i przytrzymując lewym klawiszem myszy rozciągnąć ją lub zwęzić. Operacja ta zmienia szerokość wszystkich wierszy tabeli. Okno informacyjne - znajduje się nad tabelą i służy do wyświetlania różnych informacji w zależności od obsługiwanego właśnie okna. W Słownikach wyświetlane są w nim zagłębienia hierarchiczne. Przechodzenie między polami jest możliwe za pomocą myszki i klawiatury. - [Tab] powoduje przejście do następnego aktywnego pola, - [Shift-Tab] powrót do poprzedniej pozycji, - [Alt-litera] przechodzenie między aktywnymi zakładkami; litera podkreślona litera z nazwy zakładki. 3-11

16 Słownik podstawowych pojęć 3.3 Operacje na słownikach danych W systemie wykorzystywane są słowniki z zestawem powtarzających się danych, np.: leków, procedur medycznych, kodów terytorialnych, lekarzy. W polach o postaci: muszą być wpisywane dane występujące w załączonym słowniku. Oznacza to, że w polu tekstowym, jeśli program dopuszcza do jego wypełnienia, należy wpisać kod występujący w słowniku. Jeśli użytkownik nie pamięta kodów, lub pomyli się przy wpisywaniu może skorzystać ze słownika uruchamianego przyciskiem. W programie wykorzystano dwa typy słowników: Liniowe - mają postać zwykłej listy z pozycjami: Hierarchiczne - mają bardziej złożoną strukturę - podział na poziomy zagłębień, zwanych w programie folderami. Słowniki hierarchiczne można przeglądać j.w. z podziałem na poziomy lub w postaci liniowej, jeśli będzie puste pole Foldery, znajdujące się w górnej części słownika (domyślnie jest zaznaczone). Ustawienie w sposób liniowy ułatwia wyszukiwanie, bo uwzględnia wszystkie pozycje niezależnie od poziomu, na którym się one znajdują. Przy ustawieniu hierarchicznym wyszukiwanie dotyczy aktualnie wybranego poziomu (nie uwzględnia niższych i wyższych folderów). Dodanie pozycji do słownika hierarchicznego wymaga od użytkownika ustawienia się na poziomie, do którego należy ją dodać. Podczas dodawania słownik hierarchiczny nie powinien mieć postaci liniowej, gdyż nie będzie wtedy można określić poziomu, do którego dana ma należeć. 3-12

17 Słownik podstawowych pojęć 3.4 Typowe dla systemu przyciski i klawisze funkcyjne W programie można wyróżnić standardowo używane klawisze i przyciski w większości okien lub pól powodują one identyczne działanie. Klawisze: [Ins] dodanie nowej pozycji do tabeli. [Tab] przejście do następnego aktywnego pola. [Shift-Tab] powrót do poprzedniego pola. [Alt-litera] przechodzenie między aktywnymi zakładkami; litera podkreślona litera z nazwy zakładki. Klawisze aktywne w polach daty: [F4] wyświetla kalendarz, z którego można wybrać odpowiedni dzień, miesiąc i rok. [*] (gwiazdka na klawiaturze w części numerycznej, z prawej strony) wpisuje bieżącą datę i godzinę. [+] (plus na klawiaturze w części numerycznej, z prawej strony, tzw. szary plus ) wpisuje następny dzień. [-] (minus na klawiaturze w części numerycznej, z prawej strony, tzw. szary minus ) wpisuje poprzedni dzień. [Page Down] wciśnięty w wypełnionym wcześniej polu daty zmienia godzinę na wcześniejszą. [Page Up] wciśnięty w wypełnionym wcześniej polu daty zmienia godzinę na późniejszą. Przyciski: Nowy [F7] dodanie nowej pozycji. Przegląd [F5] przegląd wszystkich danych wybranej pozycji. Edycja [F6] poprawienie, zmiana danych wybranej pozycji. Szukaj [F3] połączone z polem tekstowym, w którym można wpisać jakie dane mają zostać wyświetlone w tabeli (można używać metaznaku (%)). Pole do wpisania warunku uaktywniane jest dla niektórych sposobów wyświetlania danych (określa się je w polu wyboru z listy). Drukuj wydruk dokumentu lub raportu (z możliwością wcześniejszego przeglądu na monitorze). Wyjście [Alt-F4] opuszczenie okna (opcji). Według powyższej listy zapis: sposoby: Nowy [F7] oznacza, że uruchomienie opcji zostanie osiągnięte na dwa przez wskazanie przycisku kursorem i podwójne kliknięcie lewym klawiszem myszki, przez wciśnięcie klawisza F7 na klawiaturze. W dokumentacji często spotykany jest zapis typu: [^F3], oznacza on, że w celu wykonania operacji należy równocześnie wcisnąć klawisze: Ctrl i F

18 Słownik podstawowych pojęć 3.5 Przegląd wydruku i wydruk dokumentów ustalonych przez producenta Programy dają możliwość tworzenia różnorodnych zestawień. Dla kontroli ich wyglądu wydruk przebiega dwuetapowo: najpierw zestawienie wyświetlane jest na monitorze, a dopiero po stwierdzeniu jego poprawności istnieje możliwość przesłania go na drukarkę. Ponieważ dla większości tworzonych raportów monitor okazuje się zbyt mały program wyświetla tylko jego część użytkownik zaś może przeglądać zestawienie za pomocą opisanych niżej przycisków: Przewijanie w ramach jednej strony: lub Zarówno w pionie jak i w poziomie można oglądać tekst na ekranie klikając na odpowiednie strzałki umieszczone przy końcach pasków. Zmiana przeglądanej strony: Skrajne przyciski (podwójne strzałki) pozwalają odpowiednio przesuwać się na pierwszą i ostatnią stronę raportu. Środkowe przyciski pozwalają przesuwać się o jedną stronę (kolejno wstecz lub wprzód). Przeglądanie całej strony: Wciśnięcie przycisku spowoduje, że program zmniejszy stronę tak by zmieściła się w całości na monitorze. Powrót do poprzedniego sposobu powoduje ponowne kliknięcie tej ikonki. Po przejrzeniu zestawienia można skierować je na drukarkę, do czego służy przycisk: Powyższe operacje osiągalne są też przez uruchamianie odpowiednich opcji w górnym menu tej formatki, np. wydruk jest możliwy po wybraniu opcji Wydruk a dalej: Drukowanie. 3-14

19 Słownik podstawowych pojęć 3.6 Obsługa menu tabeli W dowolnej tabeli programu można wywołać menu pozwalające na przetwarzanie jej danych i dopracowanie wyglądu zgodnie z własnymi oczekiwaniami. Uruchomienie tego menu jest możliwe na dwa sposoby: kursor myszy należy skierować na tabelę (jej dowolne miejsce) i kliknąć prawym klawiszem, wtedy wyświetlone zostaje menu: opcję Uporządkowanie oraz kryteria można wywołać od razu - kursor myszy należy ustawić w szarym górnym rogu tabeli w następujący sposób: pokaże się menu: Operacje dostępne w obu powyższych menu który ze sposobów ich uruchomienia wykorzystać. się i kliknąć lewym klawiszem myszy, wówczas powtarzają do użytkownika należy wybór Możliwości menu: Dla zatwierdzenia większości z poniższych ustawień (oprócz oczywistego przycisku Zatwierdź) konieczne jest wyjście z przeglądu tabeli (do menu głównego programu) i ponowne wejście. Kolejność wierszy i Warunki selekcji pola ustalone w nagłówku tabeli, które można zmienić również tutaj. Zapamiętanie ustawień tabelki zgodnie z nazwą przycisk pozwala zapamiętać wygląd tabeli kolejność kolumn i ich szerokość Kopiowanie tabeli do schowka przenosi dane z aplikacji do innego programu, np. do MS Excel czy MS Word. 3-15

20 Słownik podstawowych pojęć Uwaga! Kopiowanie do schowka ma ograniczone możliwości i w przypadku bardzo dużych tabel może się zdarzyć, że nie zostaną skopiowane wszystkie dane. W takiej sytuacji lepiej skorzystać z kopiowania danych do pliku. Kopiowanie tabeli do pliku przenosi zawartość tabeli do pliku na dysk w celu wykorzystania go poza programem. Po uruchomieniu opcji użytkownik musi podać umiejscowienie i nazwę pliku o formacie tekstowym (rozszerzenie.txt) zgodnie z zasadami systemu Windows. Zapis danych do arkusza xls przenosi zawartość tabeli do pliku MS Excel w celu wykorzystania go poza programem. Po uruchomieniu opcji użytkownik musi podać umiejscowienie i nazwę pliku (rozszerzenie.xls) zgodnie z zasadami systemu Windows. Zapis danych do arkusza html podobnie jak wyżej, tylko plik będzie miał rozszerzenie:.htm Generator zestawień stanowi dość rozbudowany mechanizm pozwalający samodzielnie zdefiniować zestawienie jakie ma zostać utworzone na podstawie danych z przeglądanej tabeli jego opis znajduje się w następnym podrozdziale. Kolor tła i Kolor tekstu opcja umożliwia wybranie własnego koloru tła tabeli oraz czcionki zawartych w niej danych. W obu przypadkach wyświetlane jest okno: Wybór koloru w powyższym oknie polega na wskazaniu kursorem myszy właściwego koloru: spośród Kolorów podstawowych należy kliknąć na jednym z wybranych po prawej stronie znajdują się dwa pola z paletą barw duże i małe (pionowe na skraju okna) - należy wskazać kolor w dużym polu, a następnie uściślić jego odcień w pionowym polu nie wystarczy wybrać koloru z dużej palety). Kolory systemowe przywraca standardową kolorystykę programu zdefiniowaną przez producenta Uruchom MS Excel/IEksplorer zaznaczenie tego pola spowoduje, że podczas korzystania z opisanych wyżej przycisków: Zapis danych do arkusza xls lub Zapis danych do arkusza html nastąpi otwarcie zapisywanego pliku we właściwym programie Automatyczne formatowanie zaznaczenie tej opcji powoduje, że podczas zapisu danych do plików typu html lub xls nastąpi w nich automatyczne dopasowanie szerokości kolumn do zawartych w niej danych Wypełnianie tabelki na starcie parametr posiada trzy właściwości: Automatycznie czyli: zgodnie z ustaleniem producenta, Wyłączone dane w tabeli pojawią się dopiero gdy użytkownik użyje przycisku Szukaj [F3] (wcześniej określiwszy w nagłówku tabeli dane, które go interesują), Włączone po wejściu do tabeli program od razu pokazuje dane (zgodnie z ustawieniami nagłówka) przy dużej ilości zdefiniowanych warunków opcja ta może spowodować wolniejsze otwieranie okna. Zapamiętanie ustawień kolumn - parametr ma analogiczne właściwości jak poprzedni (do wyboru są wartości: Automatycznie, Wyłączone, Włączone, które mają analogiczne znaczenie) Liczba zablokowanych kolumn użytkownik ma możliwość zablokowania kilku pierwszych kolumn tabeli (licząc od lewej strony) należy podać liczbę kolumn, które będą zawsze widoczne podczas przewijania reszty kolumn. Oczywiście zgodnie z zasadami programu można samemu decydować o 3-16

21 Słownik podstawowych pojęć kolejności kolumn w tabeli Generator zestawień Okno umożliwia definiowanie zestawień na podstawie danych zawartych w przeglądanej tabeli programu. W górnej części z części Dostępne kolumny należy wybrać te, które mają się znaleźć na zestawieniu. Zaznaczyć kliknięciem wybrane pozycje i następnie kliknąć na przycisku oznaczonym symbolem: > co spowoduje, że pozycje te zostaną przeniesione na prawą stronę nazwaną: Kolumny kopiowane do pliku. Jeśli przeniesione mają zostać wszystkie pozycje, to nie trzeba ich zaznaczać wystarczy tylko kliknąć na przycisku oznaczonym jako: >>. Na odwrócenie sytuacji (czyli rezygnację z wybranej wcześniej kolumny lub wszystkich kolumn) pozwalają odpowiednio przyciski: < i <<. W każdej tabeli na końcu jest kolumna SPECJALNA umożliwia ona zliczanie ilości pozycji lub wykazanie liczby porządkowej wydruku (Lp.). W generatorze należy też określić następujące pola znajdujące się niżej: Zapis typu pozwala ustalić w jakim formacie mają zostać przedstawione dane: xls, html czy dbf Zapis do nowego zbioru / Zapis do istniejącego zbioru możliwość zapisu nowego pliku lub dołączenia danych do już istniejącego; w drugim przypadku należy w pliku utworzyć nowy arkusz i podać jego numer w polu Arkusz nr Wykonać podsumy Tak/Nie parametr umożliwia zdefiniowanie podsum uruchamiane przyciskiem Podsumy Arkusz nr numer arkusza (w pliku xls), w którym mają zostać zapisane dane z tabeli Liczba sum podaje ile kolumn zostało zsumowanych za pomocą funkcji uruchamianej przyciskiem Podsumy Nazwy kolumn użytkownik określa czy w pliku mają być zapisane nazwy kolumn widoczne w programie. Przycisk Nazwy kolumn [F10] pozwala zmienić nazwy nadane przez producenta na własne Nazwy sum powoduje, że w tworzonym pliku będzie widoczna nazwa każdej podsumy za pomocą przycisku Podsumy Podsumy okno umożliwiające zdefiniowanie podsum dla wybranych kolumn, patrz następny rozdział. 3-17

22 Słownik podstawowych pojęć Zatwierdź [F12] zapisanie danych. Wykonaj skierowanie danych do pliku (zgodnie z wszystkimi ustawieniami). Wyjście [Alt-F4] opuszczenie opcji Definicje podsum Okno pozwala użytkownikowi zdefiniować, jakie podsumy mają być wyliczane w pliku wynikowym, który powstanie po zapisaniu zestawienia. Pola Nazwy kolumn i Nazwy sum wynikają z poprzedniego okna. Tabela danych: Pierwsza kolumna Nazwa pozwala nadać nazwę tworzonej podsumy. Reszta kolumn jest zgodna z tymi, które występują w tabeli programu będącej podstawą definiowanego zestawienia. Każdej z nich przypisana jest następująca za nią kolumna: Zmiana należy zaznaczyć jej pole jeśli wg skojarzonej z nią wartości ma być liczona podsuma. Jeśli w podsumach nie zaznaczono żadnego pola Zmiana, to nie będą drukowane podsumy, a jedynie sumy końcowe. Jeśli jakaś kolumna Zmiana zostanie zaznaczona, to będą wykonywane sumy wg danej z nią skojarzonej zgodnie z wybranym działaniem. W kolumnie z nazwą wartości należy wybrać z dostępnej tam listy (wyświetlanej kliknięciem) jedną z wartości: Brak funkcji nic nie będzie zliczane Liczba wierszy - spowoduje zliczenie (i podanie w jednej pozycji na końcu) ilości sumowanych pozycji Maksymalna wartość jako podsuma podana jest wartość maksymalna spośród branych pod uwagę Minimalna wartość j.w. tylko z wartością minimalną Suma suma zaznaczonych pozycji (tylko dla danych liczbowych) Średnia wartość średnia arytmetyczna wartości sumowanych pod uwagę nie są brane wartości zerowe (tylko dla danych liczbowych) W kolumnie SPECJALNA można wybrać: Liczba wierszy spowoduje to zliczenie (i podanie w jednej pozycji na końcu) ilości sumowanych pozycji Numeruj powoduje, że przy każdej pozycji podsumy będzie jej numer porządkowy (Lp.) Przykład 1: Zliczanie wszystkich materiałów na magazynie: w kolumnie Ilość wybrano opcję: Suma kolumny Zmiana nie zaznaczono będzie tylko jedna zbiorcza suma na samym końcu podającą sumę ilości wynikającą z całej tabeli Przykład 2: Zliczanie materiałów na magazynie wg kodu ATC: uporządkowano tabelę wg kodu ATC zaznaczono kolumnę Zmiana związaną z kolumną ATC (tej drugiej pozostawiono status Brak funkcji) w kolumnie Ilość wybrano status: Suma Spowoduje to, że dla każdego nowego ATC będzie liczona i wykazywana podsuma podczas zmiany jego wartości na inne (ATC). Oprócz tego na końcu będzie suma całej tabeli (suma ilości wszystkich ATC). Jeśli na wstępie tabela nie będzie miała określonej kolejności wg ATC (bo np. program tego nie umożliwia), to może wystąpić kilka sum dla tych samych kodów ATC (sumowana będzie każda zmiana tego kodu). 3-18

23 Słownik podstawowych pojęć Nazwy kolumn [F10] pozwala na zmianę nazw kolumn przyjętych przez producenta programu na własne Usuń podsumę [F8] powoduje skasowanie podświetlonej w tabelce podsumy. Dodaj podsumę [F7] zdefiniowanie nowej podsumy. Edycja [F6] wejście w tryb edycji umożliwia wprowadzanie zmian. Zatwierdź [F12] - zapisanie danych. Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. 3-19

24 Rozdział 4 Moduł dedykowany jest do wspomagania pracy działów statystki szpitalnej. Korzysta z danych o pobycie pacjenta zgromadzonych w izbie przyjęć i oddziałach szpitalnych, a docelowo innych jednostkach organizacyjnych: laboratorium, pracowniach diagnostycznych, itd. Moduł umożliwia zakończenie pobytu pacjenta w szpitalu (z punktu widzenia kompletności i poprawności dokumentacji medycznej) tworząc wypis, Kartę statystyczną oraz Kartę statystyczną psychiatryczną. Moduł jest odpowiedzialny za prowadzenie Księgi Głównej szpitala. Moduł zaopatrzony jest w różnorodne funkcje raportowe i sprawozdawcze, umożliwiając wykonywanie podstawowej i zaawansowanej sprawozdawczości z pracy poszczególnych oddziałów oraz pracy całego szpitala. Przed rozpoczęciem pracy administrator systemu informatycznego na terenie szpitala musi zdefiniować strukturę szpitala (w tym każdego oddziału), użytkowników systemu wraz z ich prawami do operacji w systemie i uzupełnić słowniki wykorzystywane przez moduł. 4.1 Rozpoczęcie pracy Moduł uruchamiamy przez dwukrotne kliknięcie na ikonie symbolizującej Statystykę. Rozpoczęcie pracy wymaga uzyskania połączenia z bazą, czyli tak zwanego zalogowania się. Do tego służy formatka: Baza podpowiadana jest automatycznie. Należy wpisać tylko użytkownika i jego hasło, które są nadawane przez administratora systemu i są indywidualną własnością każdego pracownika szpitala mającego kontakt z systemem informatycznym. Jest to o tyle istotne, że w systemie przechowywana jest informacja o tym, kto wykonał daną operację (np. wprowadził, aktualizował, czy autoryzował dane). Po wprowadzeniu użytkownika i hasła wybieramy przycisk Zatwierdź. Jeżeli wprowadzone dane są prawidłowe (to znaczy zgodne z systemem użytkowników) uzyskujemy możliwość pracy z modułem. Uwaga!!! Na 15 dni przed końcem terminu wygaśnięcia klucza licencyjnego użytkownik informowany jest o zbliżającym się terminie wygaśnięcia klucza oraz o niebezpieczeństwie zaprzestania możliwości pracy z aplikacją. 4-20

25 Na ekranie wyświetla się okno główne aplikacji. Menu główne systemu zawiera opcje: Pacjenci Księgi Raporty Rejestry Sprawozdania Wykazy Słowniki Konfiguracja Powiadomienia Eksporty Pomoc Koniec Opcja Pomoc zawiera informacje dotyczące programu (ang. help ) można ją uruchamiać również w dowolnym miejscu programu klawiszem [F1] co powoduje wyświetlenie opisu aktywnego okna. Opis poszczególnych części menu będziemy prowadzić w układzie funkcjonalnym, abstrahując od kolejności 4-21

26 w menu Koniec Są dwa sposoby poprawnego zakończenia pracy programu : przez wybranie opcji Koniec w głównym menu programu, która daje dwie możliwości: Wylogowanie aktualnego użytkownika może być stosowane przy czasowej przerwie w pracy. Użytkownik nie wyłącza systemu, a tylko wylogowuje się z niego, po powrocie do stanowiska pracy musi się ponownie zalogować do bazy (podać użytkownika i hasło podczas wchodzenia do wybranej opcji). Wyjście z programu spowoduje opuszczenie modułu, przez kliknięcie na znaczku krzyżyka w linii tytułowej głównego okna programu. Użytkownik musi wtedy odpowiedzieć na pytanie: Czy zakończyć program? : Tak powoduje wyjście z programu Nie oznacza konieczność zalogowania nowego użytkownika Anuluj umożliwia dalszą pracę w programie bez zmiany użytkownika (jest to więc anulowanie wychodzenia z programu) Blokada aplikacji Istnieje możliwość zablokowania programu na czas odejścia użytkownika od komputera. Umożliwia to szybkie opuszczenie komputera i włączenie się ponownie do pracy, bez konieczności wychodzenia z programu i ponownego logowania się do niego. W tym celu należy wybrać opcję Koniec / Blokada aplikacji. Spowoduje to zablokowanie programu, co zostanie zasygnalizowane następującym oknem: Widać tu informacje: o aktualnie zalogowanym użytkowniku o tym, że system mogą odblokować: wymieniony wcześniej użytkownik (bieżący) lub administrator systemu (w tym przypadku program zostanie automatycznie zamknięty) o tym, że system można odblokować naciskając kombinację klawiszy: Ctrl+Alt+End; należy wtedy podać hasło użytkownika 4-22

27 4.2 Potwierdzenie wypisów/ dokumentacja pacjentów o zakończonej hospitalizacji Lokalizacja: Pacjenci>Wypisy/Dokumentacja W oknie zbierane są informacje o potwierdzonych wypisach ze szpitala, które wprowadzano do systemu w Izbie Przyjęć i na oddziałach. Jest to więc dokumentacja pacjentów o zakończonej hospitalizacji. Dział Statystyki wystawia karty statystyczne i na swój sposób weryfikuje spływające doń ze wszystkich oddziałów dane. Kiedy na oddziale zostanie autoryzowany Wypis może ona zostać również zatwierdzona pod kątem kompletności i poprawności dokumentacji medycznej w dziale statystyki do tego służy przycisk Wypis i użycie go powoduje zniknięcie zapisu z tabeli, jeśli w jej nagłówku ustawiony jest warunek wyświetlania danych: Pacjenci bez potwierdzenia wypisu. Mimo tego karta nadal znajduje się w programie i można ją zobaczyć zmieniając sposób wyświetlania danych w nagłówku tabeli (należy wybrać: Pacjenci z potwierdzonym wypisem - w pierwszym polu rozwijalnej listy). Tabela danych: Zawiera: dane karty Księgi Głównej, jej: Rok, Numer, Numer noworodka (Now.) Nazwisko, Imiona i pacjenta Datę przyjęcia Datę i Numer wypisu Status KS status karty statystycznej, przyjmuje jedną z dwóch wartości: Potwierdzona lub Niepotwierdzona. Zgodnie z tym znacznikiem w polu listy wyboru znajdującym się w nagłówku tabeli można zawęzić wyświetlanie pozycji do: Pacjentów z potwierdzoną kartą statystyczną lub Pacjentów bez potwierdzonej karty statystycznej. Karta zyskuje status: Potwierdzona, gdy użytkownik przejrzy ją w trybie edycji i operację zakończy przyciskiem Zatwierdź [F12]. Rodzaj wyszukiwania: Nad tabelą znajduje się wiele pól umożliwiających ograniczenia wyświetlanych w niej danych do tych, które aktualnie interesują użytkownika. Dostępne tu pola mają postać: rozwijalnych list, pól tekstu, w których można się posłużyć tzw. zasadą metaznaku (%), przycisków opcji - wybór czy mają zostać wyświetleni: wszyscy, bez noworodków, same noworodki, czy leczeni psychiatrycznie. Jeśli pole wyboru odświeżaj automatycznie nie jest zaznaczone (bo użytkownik będzie zaznaczał kilka warunków, a bieżące ich uwzględnianie zwalnia pracę), to należy użyć klawisza [F3] dla tzw. odświeżenia danych. Pierwsze pole rozwijalnej listy pozwala na wyświetlenie: Pacjentów bez potwierdzenia wypisu, 4-23

28 Pacjentów z potwierdzonym wypisem, Pacjentów wszystkich, Pacjentów z potwierdzoną kartą statystyczną, Pacjentów bez potwierdzonej karty statystycznej Cudzoziemców z UE Wypis - zaakceptowanie wypisu, który na oddziale został już Potwierdzony i Autoryzowany (czyli takiego, którego już nikt tam nie może zmienić). Pozycja taka zostaje zaznaczona znaczkiem i znika z domyślnie ustawionego przeglądu tabeli, można ją odnaleźć ustawiając przegląd zgodny z warunkiem: Pacjenci z potwierdzonym wypisem. Wycofanie wypisu - wycofanie powyższej operacji. Karta statystyczna - uzupełnienie danych potrzebnych do karty statystycznej, patrz rozdział: Karta Statystyczna. Karta psychiatryczna - uzupełnienie danych potrzebnych do karty psychiatrycznej. Przycisk aktywny wyłącznie dla pacjentów z pobytem na oddziale psychiatrycznym. W nagłówku okna można zawęzić przeglądanie pacjentów do leczonych psychiatrycznie. Patrz rozdział: Karta Leczenia Psychiatrycznego. Dane osoby [^F5] - dane osobowe pacjenta, patrz rozdział: Dane pacjenta. Przegląd [F5] - wykaz hospitalizacji, patrz rozdział: Hospitalizacje pacjenta. Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. Szukaj [F3] - tzw. odświeżenie danych. Klawisz należy nacisnąć w celu uwzględnienia warunków wyświetlania danych określonych przez użytkownika dla tabeli Karta Statystyczna Lokalizacja: Pacjenci>Wypisy/Dokumentacja>Przycisk Poleceń Karta Stat. W oknie tym znajdują się dane wpisywane w systemie podczas leczenia chorego w szpitalu. Jako pierwsze pojawiają się dane informacyjne: nazwisko i imię. Zakładki tego okna: Przyjęcie: Nr w Księdze Głównej numer kolejny i rok 4-24

29 Kod płatnika Data wystawienia skierowania Data wpisu do księgi oczekujących Data przyjęcia do szpitala Tryb przyjęcia można zaznaczyć jedną z podanych możliwości Skierowanie: Przedstawia dane wpisane podczas przyjęcia pacjenta na Izbie Przyjęć, czyli: Datę wystawienia skierowania, Jednostkę kierującą, Lekarza kierującego i jego Rozpoznanie oraz Informacje dodatkowe. Dane te nie podlegają edycji. Wypis: Data wypisu Tryb wypisu - z zaznaczoną właściwą pozycją Pobyty na oddziałach: Tabela podaje spis oddziałów, na których przebywał pacjent w ramach wybranej hospitalizacji. Za pomocą przycisku Dane [F7] można obejrzeć szczegółowe informacje, jakie wprowadzono dla każdego z oddziałów patrz następny rozdział. Zgon: Przyczyny zgonu pacjenta wg karty zgonu: Bezpośrednia, Wtórna, Wyjściowa, Sekcyjna. Działają w zależności od wybranej zakładki. Drukowanie - wydruk Karty Statystycznej wg obowiązującego wzoru. Przed wydrukiem karty statystycznej (w oknie przedstawionym poniżej) użytkownik może zaznaczyć: dołącz wszystkie procedury, dołącz wszystkie rozpoznania wtedy na osobnej stronie zostanie wydrukowana lista wszystkich procedur wykonanych w czasie pobytu pacjenta w szpitalu i/lub lista wszystkich rozpoznań. Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. Dla każdego pacjenta, który opuszcza szpital, generowana jest karta statystyczna. Można ją sporządzić 4-25

30 dla pacjentów z potwierdzonym wypisem, jak i niepotwierdzonym. Wywoływana jest przyciskiem Dokumenty >> / Karta Statystyczna. Na ekranie wyświetla się formatka Dane karty statystycznej pacjenta. W górnej części posiada ona edytowalne zakładki: Księga Główna, Rozpoznania, Wykonane procedury, Dane skierowania, Informacje o zgonie, Pobyty na oddziałach. W zależności od aktywnej zakładki zmienia się zakres danych do wypełnienia. W zakładce Rozpoznania można wybrać do karty chorobę zasadniczą i choroby współistniejące spośród rozpoznań, które przypisano pacjentowi w trakcie całego pobytu. Kartę można wydrukować z jej każdego poziomu Pobyt na oddziale Lokalizacja: Pacjenci>Wypisy/Dokumentacja>Przycisk Zakładka Pobyty na oddziałach>przycisk Poleceń Dane Poleceń Karta Stat.> Okno to zwiera dane wprowadzane na wybranym oddziale szpitalnym, na którym przebywał pacjent. Jako pierwsze wyświetlane są dane: Pacjent jego imię i nazwisko Oddział na którym przebywał pacjent i z jakiego dane widoczne są na tej formatce Główny oddział do wyboru: Tak / Nie tylko jeden oddział z wybranej hospitalizacji może mieć status Tak Kod resortowy z części VIII Płatnik Data przyjęcia i wypisu z oddziału W oknie znajdują się dwie tabele: Rozpoznania: Wykaz wcześniej zapisanych rozpoznań z ich: Kodem i Nazwą choroby Znaczeniem choroby dana przyjmuje jedną z wartości: Zasadnicza Zasadnicza V-Y Dodatkowa 4-26

31 Współwystępująca (1-3). Procedury: Lista zawiera przeprowadzone na pacjencie procedury medyczne wykonane w czasie jego pobytu w szpitalu (wprowadzone na danym oddziale). Do wydruku Karty Statystycznej na każdym oddziale należy tu zaznaczyć do sześciu pozycji, w innym przypadku program automatycznie wybierze pierwsze na liście. Zgodnie z założeniami Karty Statystycznej: jeżeli w czasie hospitalizacji pacjent był leczony na kilku oddziałach, to dla każdego z nich drukowana jest osobna karta z jego Rozpoznaniami i Procedurami. Edycja [F6] - poprawienie, zmiana danych. Pozwala m.in. kliknięciem wybrać procedury, które mają się znaleźć na Karcie Statystycznej. Zatwierdź [F12] zapisanie wprowadzonych zmian. Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji Karta Leczenia Psychiatrycznego Lokalizacja: Pacjenci>Wypisy/Dokumentacja>Przycisk Poleceń Karta Psych. W oknie tym należy wypełnić dane dotyczące leczenia psychiatrycznego. Jako pierwsze pojawiają się informacyjnie: nazwisko i imię oraz Numer KG/ Rok. Dalej korzystając z przycisku Edycji [F6] należy wypełnić pola: Podstawa płatności Po raz który w życiu przyjęty(a) do szpitala psychiatrycznego Po raz pierwszy przyjęty(a) do szpitala psychiatrycznego w roku - należy określić, w którym. Czas od ostatniego wypisu z oddziału psychiatrycznego Stan cywilny Źródło utrzymania Skierowany(a) przez - jeśli wybrany zostanie: Sąd lub prokuratura obserwacja, to będzie można wypełnić zablokowane w innych przypadkach pola: Obserwacja sądowo-psychologiczna: artykuł i Wnioski Tryb przyjęcia Wykształcenie Z kim mieszka Stopień niepełnosprawności Pacjent ubezwłasnowolniony Wypisany jako i dokąd Choroba zasadnicza i współwystępująca - określone na wszystkich oddziałach, na których przebywał pacjent W większości przypadków są to pola rozwijalnej listy, z której należy wybrać odpowiednią wartość. 4-27

32 Dane osoby [^F5] - dane osobowe pacjenta, patrz rozdział: Dane pacjenta. Edycja [F6] - poprawienie, zmiana danych. Kasuj - usunięcie danych Karty Psychiatrycznej. Zatwierdź [F12] - zapisanie. Drukowanie - wydruk Karty Psychiatrycznej wg obowiązującego wzoru. Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji Skorowidz pacjentów Lokalizacja: Pacjenci>Skorowidz W menu głównym wyodrębniono osobną podopcję dla części Pacjenci jest to Skorowidz pacjentów, który tworzy lista wszystkich pacjentów wraz z kompletem danych wpisanych wcześniej w dowolnym module systemu InfoMedica (na Izbie Przyjęć i na wszystkich Oddziałach). Opcja przeznaczona jest do przeglądania danych osobowych pacjentów i informacji o przebytych hospitalizacjach. W tabeli okna zawarte są dane pacjentów, którzy kiedykolwiek mieli kontakt z izbą przyjęć (w przypadku kilku izb przyjęć Skorowidz zawiera dane pacjentów obsługiwanych przez wszystkie). Tabela danych: zawiera podstawowe dane identyfikacyjne pacjenta: Nazwisko, Imiona, PESEL, Imię ojca, Ubezpieczyciela, dane adresowe: Miasto, Ulicę. Rodzaj wyszukiwania: Wyszukiwanie działa według warunku określonego w polu rozwijalnej listy widocznej w nagłówku okna. Wyświetlanie danych można zawęzić wpisując szukany ciąg znaków w polu tekstu (można się tu posłużyć tzw. zasadą metaznaku (%)). Po ustaleniu wyglądu i zawartości tabeli należy użyć klawisza [F3] dla tzw. odświeżenia danych. W pole Nazwisko i imię (nr karty) możemy wpisać część nazwiska lub numeru karty pacjenta. Nowy [F7] - dodanie nowego pacjenta, patrz następny rozdział. Przegląd [F5] - przegląd, edycja lub zmiana wprowadzonej wcześniej danej, patrz następny rozdział. Hospitalizacje - wykaz hospitalizacji rozdział:hospitalizacje pacjenta. pacjenta i związanych z tym informacji, patrz Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. Szukaj [F3] - tzw. odświeżenie danych. Klawisz należy nacisnąć w celu uwzględnienia warunków 4-28

33 wyświetlania danych określonych przez użytkownika dla tabeli. W lewej górnej części okna znajdują się pola umożliwiające wyszukiwanie danych według zadanych kryteriów. Pierwsze pole zaopatrzone jest w listę słownikową zawierającą następujące możliwości wyszukiwania: wszyscy wybranie takiego kryterium sprawi, że w tabeli będą wyświetlane dane wszystkich osób, które kiedykolwiek miały kontakt z izbą przyjęć osoby żyjące kryterium umożliwiające wyszukanie osób, które miały kontakt ze szpitalem i nie zmarły na jego terenie zmarli kryterium umożliwiające wyszukiwanie osób, które miały kontakt ze szpitalem i zmarły podczas pobytu w nim, na izbie przyjęć czy w oddziale nazwisko po wybraniu tego kryterium uaktywnia się nieedytowalne do tej pory pole z prawej strony, w którym wpisujemy szukane nazwisko lub jego człon (zgodnie z zasadą metaznaku (%)); w celu uruchomienia wyszukiwania naciskamy klawisz F3 lub wybieramy przycisk Szukaj PESEL tak jak w przypadku wyszukiwania po nazwisku, po wybraniu tego kryterium uaktywnia się pole z prawej strony, w którym wpisujemy szukany numer PESEL lub jego człon; w celu uruchomienia wyszukiwania naciskamy klawisz F3 lub wybieramy przycisk Szukaj. Pole poniżej pozwala nam na zdefiniowanie porządku prezentacji danych w tabeli. Dostępne są następujące porządki: według nazwiska i imion, numeru PESEL, daty urodzenia i adresu zamieszkania. Przyciski znajdujące się w prawej części ekranu: Przegląd, Nowy i Hospitalizacje odnoszą się zawsze do wybranego wiersza w tabeli i umożliwiają odpowiednio: przegląd danych pacjenta, wprowadzenie nowego pacjenta, przegląd dotychczasowych hospitalizacji. 4-29

34 4.2.4 Dane pacjenta Lokalizacja: Pacjenci>Skorowidz>Przycisk Poleceń Przegląd [F5] Okno służy do wprowadzania i edycji danych o pacjencie, a także do zmian w ramach jego historii (zmiana nazwiska, adresu itp.). Informacje te podzielone są na zakładki: Dane osobowe: Jeśli pacjent jest osobą niezidentyfikowaną, brak o nim jakiejkolwiek informacji, to ma zaznaczone pole wyboru Nieznany. Wówczas w polu Nazwisko jest nazwa NN oraz data i czas przyjęcia tak wyróżniani są w systemie wszyscy niezidentyfikowani pacjenci. Jeśli dane pacjenta są znane, to należy je wprowadzić w przeznaczonych do tego polach (Nazwisko, Imiona, PESEL, itp.). Program wymaga wypełnienia niektórych pól - ich brak komunikowany jest przy zapisie. W zakładce użyto ogólnie w programie stosowanych: pól tekstowych, w których można wpisać dowolną treść pól wyboru z listy - Płeć i Stan cywilny, gdzie użytkownik musi wybrać jedną z podanych możliwości i nie może podać własnej pola słownikowego - Kod terytorialny, przy którym widnieje przycisk słownika ; oznacza to, że wpisana w polu tekstu wartość musi znajdować się w tym słowniku, inaczej program jej nie przyjmie i będzie trzeba ją poprawić, bądź wybrać ze słownika. Kod terytorialny jest polem specjalnym, bo: podpowiadany jest zgodnie z wprowadzonym przez użytkownika polem Miasto/Miejscowość jeśli wpisany tekst pasuje do kilku kodów, to użytkownik będzie musiał wybrać właściwy; zgodnie z wybranym Kodem terytorialnym podpowiadane jest pole Ubezpieczyciel. Dotyczy to wyłącznie wprowadzenia danej po raz pierwszy w przypadku edycji lub zmiany kodu użytkownik sam musi zmienić Ubezpieczyciela. 4-30

35 Ze względu na współpracę programu z systemem Pakiet Świadczeniodawców konieczne jest właściwe określenie danych: Ubezpieczyciel Przyczyna nie podania nr PESEL W przypadku braku współpracy z Pakietem Świadczeniodawców możliwe jest wymuszenie podania prawidłowego numeru PESEL poprzez nadanie wartości 1 parametrowi Wymagane wprowadzenie prawidłowego numeru PESEL w menu Parametry / Konfiguracja. Dane dokumentu ubezpieczenia pacjenta: Numer ubezpieczenia Data potw. data potwierdzenia dokumentu ubezpieczenia Data ważn. dok. data ważności dokumentu ubezpieczenia Użycie klawisza [F2] w jednym z tych pól powoduje przejście do okna: Można w nim podać Numer, Datę potwierdzenia ubezpieczenia i Okres ważności (podając ilość w tygodniach, miesiącach lub latach wybór z listy). Na podstawie tych danych automatycznie uzupełniana jest Data ważności dokumentu w tym celu należy użyć przycisku Wylicz. Pozostałe przyciski umożliwiają zapisanie danych (OK [F12]) i opuszczenie okna (Wyjście [Alt-F4]). Numer EKUZ Numer karty chipowej. Dane dodatkowe: Zakładka ta podzielona jest na części tematyczne: Dane medyczne: Uczulenia, Leki podawane stale, Grupa krwi, RH, Lekarz rodzinny, 4-31

36 Instytucja POZ placówka podstawowej opieki zdrowotnej, do której należy pacjent Zatrudnienie: Zawód, Ukończona szkoła, Wykształcenie i Miejsce pracy (patrz rozdział: Przegląd miejsc pracy pacjenta 36 ) Adres Uwagi Zgon: Data i dodatkowe informacje Dane opiekuna: Należy tu wpisać dane osoby opiekującej się pacjentem, którą należy powiadomić w razie potrzeby. Użycie przycisku Kopiuj adres pacjenta powoduje skopiowanie danych zapisanych w zakładce Dane osobowe w odpowiednie pola bieżącej zakładki jest to wygodne, gdy opiekun i pacjent mieszkają w tym samym miejscu. Można również podać miejsce pracy opiekuna oraz wykonywany zawód. Poniżej znajduje się tabela danych, gdzie jest możliwość dopisania pozostałych opiekunów pacjenta a także możliwość przeglądania danych o pozostałych opiekunach pacjenta. Szczepienia: 4-32

37 Okno zawiera dane szczepień: kod szczepienia, nazwę, datę wykonania, opis. W prawym górnym rogu okna zjadają się przyciski Dodaj i Usuń. Przycisk Dodaj powoduje otwarcie okna słownikowego Szczepienia, po wyborze właściwego szczepienia zostanie on wyświetlony w tabeli okna widocznego powyżej. Przycisk Usuń powoduje usuniecie zaznaczonego w tabeli szczepienia. Zameldowanie: Zakładka umożliwia wprowadzenie informacji o adresie zameldowania pacjenta, gdy jest inny niż adres pobytu. Jeśli nie jest zaznaczone pole: Zgodne z miejscem pobytu, to można wpisać informacje w znajdujących się niżej polach: Miasto, Kod terytorialny, Kod miejscowości, itd. Uwaga! Jeśli nie zostanie podany adres zameldowania, to podczas zatwierdzania danych nowej 4-33

38 osoby, program zadaje pytanie: Czy adres zamieszkania jest zgodny z adresem zameldowania na pobyt stały odpowiedź twierdząca powoduje automatyczne przepisanie danych adresowych z zakładki Dane osobowe. Odpowiedź przecząca powoduje, że dane zameldowania pozostaną puste. Upoważnienia: W zakładce można wpisać informacje o Osobach upoważnionych do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz o Osobach upoważnionych do odbioru dokumentacji w przypadku śmierci pacjenta. Zaznaczenie pola Nie udzielać informacji o pobycie pacjenta informuje o tym, że użytkownik nie powinien udzielać nikomu informacji o pacjencie. Dziecko: 4-34

39 Zakładka ta zawiera informacje o tym gdzie przebywa dziecko i gdzie dziecko uczęszcza do szkoły, łącznie z możliwością podania adresu Edycja [F6] - poprawienie danych bez uwzględnienia w archiwum pacjenta. Zmiana danych - poprawa danych z zachowaniem wcześniejszych informacji w archiwum pacjenta. Zatwierdź [F12] - zapisanie zmian. Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. Atrybuty dodatkowe Wybór pacjenta Archiwum - przegląd archiwalnych danych pacjenta dodawanych przez przycisk Zmiana danych, patrz rozdział: Przegląd archiwalnych danych pacjenta 37. MIP Przypisz kartę Zablokuj kartę Karty pacjenta Edycja danych pacjenta stosowana jest w sytuacji kiedy potrzeba wykonać korektę danych wynikającą np. z błędu popełnionego przez osobę wprowadzającą np. literówka w jakiejś danej itp. Taka poprawka nie jest odnotowywana w systemie jako zmiana danych - nie zmienia się data archiwizacji danych (ich aktualizacji) znajdująca się w lewym dolnym rogu ekranu. Zmiana danych - stosowana przy konieczności aktualizacji danych np. w skorowidzu były dane pacjenta z poprzedniego pobytu, a teraz pacjentowi zmienił się adres lub stan cywilny; taka zmiana odnotowywana jest w archiwum, to znaczy, że przechowywany jest komplet danych aktualnych na dany dzień. Po uruchomieniu przycisku Historia zmian znajdującego się w lewej dolnej części okna możemy sprawdzić, ile aktualizacji było wykonywanych na danych, kiedy je wykonano oraz możemy je porównać (częściowe 4-35

40 porównanie będzie możliwe już na poziomie tabeli, bardziej szczegółowe po użyciu przeglądu i wejściu do odpowiednich zakładek). Istotne jest, aby przy wszelkich zmianach w danych rozróżniać te, które wystarczy wykonać za pomocą Edycji, a które za pomocą Zmiany danych. Wykonywanie typowych korekt (poprawa błędów literowych) za pomocą Zmiany danych spowoduje nieuzasadniony przyrost danych w archiwum Przegląd miejsc pracy pacjenta Lokalizacja: Menu Skorowidz>Przycisk Poleceń [Przegląd F5]>Zakładka [Dane dodatkowe]>przycisk Poleceń [Miejsca pracy] W oknie można wprowadzić miejsca pracy pacjenta (dawne i aktualne). W nagłówku można wybrać Porządek wyświetlania danych w tabeli wg: nazwy, miasta, ulicy, NIP- u, statusu. Tabela danych: zawiera dane miejsc pracy: Nazwę nazwa miejsca pracy adres: Miasto, Kod pocztowy, Ulicę NIP NIP zakładu pracy Telefon Status Rodzaj Dodawanie i edycja danych są możliwe, jeśli wcześniej w oknie Dane pacjenta włączono Edycję. Przegląd [F5] - przegląd, edycja lub zmiana wprowadzonej wcześniej danej. Nowy [F7] - dodanie nowego miejsca pracy. Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. 4-36

41 Przegląd archiwalnych danych pacjenta Lokalizacja: Menu Skorowidz>Przycisk Poleceń [Przegląd F5]>Przycisk Poleceń [Archiwum] Przegląd uruchamiamy za pomocą przycisku Archiwum. Okno Przegląd archiwalnych danych pacjenta zawiera wszystkie dane o osobie, wprowadzane za pomocą przycisku Zmiana danych (nie przez Edycję). Najczęściej w ten sposób dokonuje się aktualizacji adresu zamieszkania, stanu cywilnego, nazwiska itp. Tabela danych: oprócz podstawowych danych (Nazwiska, adresu i Stanu cywilnego) każdy wpis posiada informację o okresie ważności danych (Ważne od,...do). Dane... - wyświetla wszystkie informacje o pacjencie obowiązujące w wybranym terminie (pojawia się nieco zmodyfikowane okno Dane pacjenta opisane wcześniej). Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. 4-37

42 4.2.5 Pacjent z kraju należącego do UE Lokalizacja: Menu Skorowidz>Przycisk Poleceń [Przegląd F5] Każde państwo Wspólnoty posiada własny system ubezpieczenia zdrowotnego, a tym samym decyduje - kto oraz na jakich warunkach podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także do jakich świadczeń jest uprawniony. Obywatele wszystkich krajów Unii Europejskiej mają możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych w razie nagłego zachorowania bądź wypadku podczas pobytu za granicą. System InfoMedica umożliwia ewidencję dokumentów dla pacjentów korzystających z takiej formy ubezpieczenia. W tym przypadku w oknie Dane pacjenta: istotne są następujące informacje: Jako Przyczynę nie podania PESEL należy wybrać: cudzoziemiec z UE, wtedy pole Ubezpieczyciel przyjmie wartość: Kraje Unii Europejskiej. Ponadto należy uzupełnić dane: Nr identyfikacji pacjenta w kraju UE Numer EKUZ Data ważności dokumentu ubezpieczonego Po zatwierdzeniu danych pacjenta dla osób z UE aktywny jest przycisk Dokumenty UE. Powoduje on przejście do formatki, w której należy dodać dokument ubezpieczenia zdrowotnego pacjenta z UE: 4-38

43 Rodzaj wyszukiwania: Domyślnie w tabeli są widoczne tylko dokumenty powiązane z bieżącym użytkownikiem, aby wybrać inny dokument (w przypadku ubezpieczenia członka rodziny) należy zmienić Warunek na Wszystkie, następnie wskazać właściwy dokument w tabeli i użyć przycisku Przypisz dokument do pacjenta. Pozostałe pola znajdujące się nad tabelą ułatwiają wyszukiwanie konkretnych dokumentów, według warunku określonego w polu Kolejność. Wyświetlanie danych można zawęzić wpisując szukany ciąg znaków w polu tekstu (można się tu posłużyć tzw. zasadą metaznaku (%)). Tekst należy wpisywać zgodnie z wybranym Filtrem (wg Nr dokumentu, albo Nazwiska). Data obowiązywania umożliwia zawężenie przeglądanych dokumentów do obowiązujących w wybranym dniu. Po ustaleniu wyglądu i zawartości tabeli należy użyć klawisza [F3] dla tzw. odświeżenia danych. Nowy [F7] dodanie dokumentu wybranemu pacjentowi. Informacje o aktualnie przetwarzanym pacjencie widoczne są w wyszarzonych polach: Nazwisko, Imiona, Numer identyfikacyjny w UE. Dane [F5] przegląd danych dokumentu wskazanego w tabeli. Dalej możliwa jest również edycja i kasowanie dokumentu. Edycja [F6] zmiana danych w wybranym dokumencie. Przypisz dokument do pacjenta skojarzenie dokumentu z aktualnym pacjentem. Operacja jest stosowana, gdy pacjent nie jest ubezpieczony indywidualnie, a podlega ubezpieczeniu innej osoby jako członek rodziny. W tym przypadku ubezpieczonemu należy zdefiniować dokument, a następnie przypisać go również członkowi rodziny. Usuń powiązanie z pacjentem usuwa skojarzenie dokumentu z pacjentem. Wyjście [Alt-F4] opuszczenie opcji. 4-39

44 Dokument upoważniający do świadczeń zdrowotnych w ramach UE Lokalizacja: Menu Skorowidz>Przycisk Poleceń [Przegląd F5]>Przycisk Poleceń [Dokumenty UE]>Dokumenty upoważniające Przycisk Poleceń [Nowy F7] Formatka Dane dokumentu upoważniającego umożliwia zdefiniowanie dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującego w Unii Europejskiej, który jest podstawą do wykonania świadczeń na rzecz pacjenta. Dokument dodawany jest zawsze do zestawu danych aktualnie przetwarzanego pacjenta. W oknie należy wypełnić pola pogrupowane tematycznie w kilku częściach: Dokument upoważniający informacje o podstawie ubezpieczenia zdrowotnego: Rodzaj dokumentu zgodnie z przepisami obowiązującymi w UE do wyboru są: certyfikat zastępczy EKUZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego formularz typu E poniżej należy wybrać właściwy dokument (np. E110, E120) poświadczenie formularza typu E poniżej należy wybrać właściwy dokument (np. E110, E120) Numer formularza pole nieaktywne dla formularzy typu E Typ formularza - pole aktywne dla formularzy typu E należy wybrać właściwy dokument (np. E110, E120 itp.) Data wystawienia dokumentu; datę można wybrać z kalendarza wywoływanego strzałką widoczną z prawej strony pola Data ważności w polach należy podać okres obowiązywania dokumentu (od...do...); każdą datę można wybrać z kalendarza wywoływanego strzałką widoczną z prawej strony pola Kod instytucji właściwej ze słownika można wybrać instytucję właściwą, pole może pozostać puste Kod kraju instytucji właściwej ze słownika należy wybrać kraj, w którym ubezpieczony jest 4-40

45 pacjent; dana wymagana przy zapisie dokumentu Status zatrudnienia informacja o zatrudnieniu: student, osoba zatrudniona itp. Dane pacjenta \ ubezpieczonego dane osobowe pacjenta, na którego wystawione jest ubezpieczenie Dane członka rodziny dane członka rodziny, objętego ubezpieczeniem Przy dodawaniu nowego dokumentu dane pacjenta są podpowiadane w części Dane pacjenta \ ubezpieczonego, jeśli właścicielem ubezpieczenia jest inna osoba, a bieżący pacjent jest ubezpieczony jako członek rodziny, to jego dane można przenieść do części Dane członka rodziny za pomocą przycisku ubezpieczonego. Po tej operacji należy samodzielnie uzupełnić Dane pacjenta \ Adres właściwy adres stałego zamieszkania pacjenta Adres tymczasowy adres, pod którym pacjent przebywa w Polsce Edycja [F6] - poprawienie danych. Nowy [F7] dodanie nowego dokumentu. Uwaga! Każdy nowy dokument jest automatycznie kojarzony z aktualnie przetwarzanym pacjentem. Kasuj [F8] usunięcie dokumentu. Anuluj rezygnacja z zapisania danych lub wprowadzonych poprawek. Zatwierdź [F12] - zapisanie zmian. Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji Hospitalizacje pacjenta Lokalizacja: Menu Skorowidz>Przycisk Poleceń [Hospitalizacje] Po wybraniu pacjenta i naciśnięciu przycisku Hospitalizacje następuje wejście do okna Hospitalizacje pacjenta. Służy ono do przeglądania wszystkich hospitalizacji pacjenta z podziałem na miejsca pobytu, zgodne ze strukturą szpitala. Tutaj również można przeglądać dane o pacjencie wprowadzone w innych programach systemu InfoMedica: Zakład diagnostyczny lub Przychodnia lekarska. Pozycje te wyróżniono zieloną czcionką. Automatycznie otwierają się dwie tabele: 4-41

46 Wizyty pacjenta: Jej pozycje rozróżniane są według Numeru Księgi Głównej (Nr KG) i czasu trwania hospitalizacji (daty: Od i Do). Przegląd danych tej tabeli jest możliwy na jeden ze sposobów: - dwukrotne kliknięcie na właściwej pozycji (najłatwiejsze dla używających myszki), - podświetlenie pozycji tabeli i kliknięcie w pasku menu Dane administracyjne, - podświetlenie pozycji tabeli i wciśnięcie z klawiatury kombinacji Alt-A (najłatwiejsze dla używających klawiatury). Okno, w którym można przejrzeć dokładne informacje o wybranej pozycji opisano w rozdziale: Dane hospitalizacji pacjenta. Można ograniczyć znajdujące się w tabeli dane wybierając konkretną Jednostkę organizacyjną w polu rozwijalnej listy znajdującym się pod tytułem okna. Miejsca pobytu pacjenta w trakcie hospitalizacji Jej pozycje rozróżniane są według Kodu i Nazwy oddziału, czasu trwania pobytu na danym oddziale (daty: Od i Do), Numeru księgi RCH (ruchu chorych, są to numery z Ksiąg: Głównej, Odmów, Oczekujących itp.) oraz danej o Autoryzacji. Przegląd danych tej tabeli jest podobny do poprzednio opisanych sposobów: - dwukrotne kliknięcie na właściwej pozycji (najłatwiejsze dla używających myszki), - podświetlenie pozycji tabeli i kliknięcie w pasku menu Dane medyczne, - podświetlenie pozycji tabeli i wciśnięcie z klawiatury kombinacji Alt-M (najłatwiejsze dla używających klawiatury). Okno, w którym można przejrzeć dokładne informacje o wybranej pozycji opisano w rozdziale: Hospitalizacja - leczenie pacjenta. Powyższe tabele wypełniane są w miarę wprowadzania danych w innych miejscach systemu. Do przeglądu danych pobytu na oddziale dodano przycisk Dokumenty, dzięki któremu w Dziale Statystyki można wydrukować niektóre z dokumentów pacjenta: Zaświadczenie o hospitalizacji, Kartę Statystyczną, Psychiatryczną czy Kartę informacyjną. Opis pokazywanych informacji znajduje się w następnych rozdziałach Dane hospitalizacji pacjenta Lokalizacja: Menu administracyjne] Skorowidz>Przycisk Poleceń [Hospitalizacje]>Zakładka [dane Jako pierwsze pokazane są Nazwisko, Imię pacjenta oraz Numer KG (Księgi Głównej). Dalej dane podzielone zostały tematycznie na zakładki: Dane Księgi Głównej: Informacje wpisane w momencie dodania pozycji do Księgi Głównej izby przyjęć. Wyszczególniono dwie podstawowe części: Dane o Przyjęciu jego: Data i godzina, Hospitalizacja ze skierowania, Depozyt (Numer kwitu i opis uruchamiany na klawisz), Status potwierdzenia o ubezpieczeniu i Nr kuponu RUM Usługa wykonana w ramach hospitalizacji Dane o Wypisie - jego: Data, Tryb, Numer kartoteki, Lekarz, Data archiwizacji (można tu wpisać datę oddania teczki danych do archiwum) Dane Księgi Noworodków: Najważniejsze informacje są umieszczone w górnej części zakładki: Numer KN (Księgi Noworodków wprowadzone w module Oddziały) i Numer kolejny noworodka - wpisane są w momencie dodania pozycji do Księgi Noworodków. Wyszczególniono tu części: 4-42

47 Dane podstawowe o urodzeniu - jak: Data urodzenia, Waga, Długość, Płeć, Grupa krwi ojca, Wiek ciążowy Punkty APGAR Wagę wypisową Dane skierowania: Wypełnione zgodnie z przedstawionym przez pacjenta skierowaniem: Data skierowania, Jednostka kierująca i Lekarz kierujący oraz wystawione przez niego Rozpoznanie. Rozliczenia: Dane związane z rozliczeniami szpitali z NFZ. W zakładce widoczne są informacje wprowadzone podczas hospitalizacji. Aktywność w.w. zakładek uzależniona jest od danych konkretnego pacjenta; tzn., że dla osoby dorosłej nieedytowalna będzie zakładka Księgi Noworodków; dla noworodka urodzonego w tym szpitalu nieedytowalna będzie zakładka Dane skierowania. Edycja [F6] - poprawienie (zmiana) danych. Zatwierdź [F12] - zapisanie zmian. Zamknij [Alt-F4] - opuszczenie opcji. Dokumenty Hospitalizacja - leczenie pacjenta Lokalizacja: Menu Skorowidz>Przycisk Poleceń [Hospitalizacje]>Zakładka [dane medyczne] Po wybraniu z menu opcji Dane medyczne przechodzimy do okna hospitalizacji. Służy ono wyłącznie do przeglądu wprowadzonych wcześniej danych. Podaje informacje o medycznych ustaleniach związanych z wizytą pacjenta, które podzielono w sposób tematyczny na zakładki: Rozpoznania: Zapisane w systemie rozpoznane dolegliwości pacjenta, z podziałem na różne etapy, np.: Rozpoznanie ze skierowania i Data wpisu - podświetlenie tej pozycji powoduje wyświetlenie w niższej tabeli Kodów chorób wykazanych w skierowaniu, Rozpoznanie wstępne i Data wpisu - podświetlenie tej pozycji powoduje wyświetlenie w niższej tabeli Kodów chorób rozpoznania wstępnego. Procedury medyczne: Zakładka zawiera listę procedur medycznych wykonanych pacjentowi, z uwzględnieniem ich Kodu, Nazwy, czasu wykonania (Od, Do) i Ilość. Podane leki: wypełnione zgodnie z zapisanymi wcześniej danymi o podanych lekach - Kod, Nazwę i Dawkę oraz czas wykonania (Od, Do). 4-43

48 Badania: Badania wykonane pacjentowi - Kod, Nazwa badania i Data wykonania. Diety: Diety zalecone pacjentowi w trakcie hospitalizacji - Kod, Nazwę i czas jej obowiązywania (Od, Do). Konsultacje: Konsultacje udzielone pacjentowi w ramach pobytu. Inne: Dodatkowe informacje o przebiegu leczenia i zebranej bądź wystawionej dokumentacji przedstawione w formie drzewa. Zlecenia: Zakładka jest widoczna, jeśli w programie wykorzystywane są funkcje zleceń. Zlecenia są dodawane i przetwarzane w większości modułów systemu InfoMedica i pozwalają na wykonywanie zleceń pomiędzy różnymi jednostkami organizacyjnymi szpitala (jak Oddział, Pracownia Diagnostyczna, Przychodnia Lekarska), ich działanie opisano w odrębnej dokumentacji. Aktywność w.w. zakładek uzależniona jest od danych wybranego pacjenta i zawsze odnosi się do hospitalizacji na konkretnym oddziale. Jeżeli pacjent w trakcie pobytu w szpitalu przebywał na kilku oddziałach, to w tabeli Hospitalizacje pacjenta każdy wiersz będzie odpowiadał pobytowi na konkretnym oddziale i wymienione wyżej dane będą dostępne dla każdego wiersza. Zawartość tabel pochodzi odpowiednio z wpisów wykonanych na izbie przyjęć i na poszczególnych oddziałach hospitalizujących pacjenta (w modułach Izba Przyjęć i Oddział). Dane te nie podlegają tu edycji. Zamknij [Alt-F4] - opuszczenie opcji. 4.3 Księgi Na mocy obowiązujących przepisów szpitale są zobowiązane do prowadzenia różnorodnych rejestrów zwanych księgami szpitalnymi. System informatyczny przeznaczony dla działu statystyki umożliwia wgląd do Księgi Głównej, Księgi Zgonów i Księgi oczekujących opisanych w następnych rozdziałach. 4-44

49 4.3.1 Księga Główna Lokalizacja: Księgi>Księga Główna Okno zawiera pozycje Księgi Głównej szpitala, które zostały utworzone podczas wprowadzania pacjentów na Izbę Przyjęć. Tabela danych: zawiera: Numer i Rok księgi Now. - numer noworodka (nadawany w module Oddziały) Nazwisko, Imiona i Datę urodzenia pacjenta Pł. - płeć Datę i Tryb przyjęcia na izbę Datę i Tryb wypisu Oddział, na którym przebywał pacjent Lekarz wypisujący Rodzaj wyszukiwania: Nad tabelą znajduje się wiele pól umożliwiających ograniczenie wyświetlanych w niej danych do tych, które aktualnie interesują użytkownika. Dostępne tu pola mają postać: rozwijalnych list, pól tekstu, w których można się posłużyć tzw. zasadą metaznaku (%), przycisków opcji - wybór czy mają zostać wyświetleni: wszyscy, bez noworodków, czy same noworodki. Jeśli pole wyboru odświeżaj automatycznie nie jest zaznaczone (bo użytkownik będzie zaznaczał kilka warunków, a bieżące ich uwzględnianie zwalnia pracę), to należy użyć klawisza [F3] dla tzw. odświeżenia danych. Dane [F6] - dane pozycji księgi, okno Hospitalizacji, patrz rozdział: Hospitalizacje pacjenta Dane osoby [^F5] - dane osobowe pacjenta, patrz rozdział: Dane pacjenta Drukowanie wydruk Księgi Głównej. Opcja Przeglądanie pozwala przed wydrukiem zobaczyć jego treść na monitorze. W odpowiednich polach należy podać, jaki zakres dokumentów ma się znaleźć na zestawieniu. 4-45

50 Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. Szukaj [F3] - tzw. odświeżenie danych. Klawisz należy nacisnąć w celu uwzględnienia warunków wyświetlania danych określonych przez użytkownika dla tabeli. Z pozycji Statystyki jest wgląd w Księgę Główną (KG) szpitala, w której odnotowywane są wyłącznie pobyty pacjentów o charakterze hospitalizacji. Przebywanie jedynie na izbie przyjęć nie jest odnotowywane w KG a tylko w rejestrze izby przyjęć. Księga Główna jest tworzona automatycznie poprzez wpisy w oddziałach. KG ma postać tabeli o kolumnach: rok (KG), numer KG, Oznaczenie statusu noworodka, nazwisko, imiona, płeć, data urodzenia, data przyjęcia, tryb przyjęcia, data wypisu, tryb wypisu, oddział. Każdy wiersz KG odpowiada pojedynczej hospitalizacji na konkretnym oddziale. W przypadku pobytu na kilku oddziałach pacjent będzie miał tyle wpisów na ilu oddziałach przebywał. Numer KG jest identyfikatorem pacjenta w szpitalu w trakcie pobytu. Jeżeli osoba była pacjentem szpitala kilkukrotnie w ciągu jednego roku to każda hospitalizacja będzie miała inny numer KG. Z pozycji oddziału edycji podlegają dane osobowe pacjenta (przycisk Dane osobowe). Dane o pobycie dane medyczne uruchamiane przyciskiem dane są wyłącznie do przeglądania. Księgę Główną możemy przeglądać w różnych układach. Do definiowania zawartości KG wyświetlanej na ekranie służą standardowe pola w lewej górnej części ekranu. Pierwsze z nich umożliwia zdefiniowanie grupy pacjentów (wszyscy, osoby żyjące, zmarli, obecnie leczeni, leczeni w przeszłości); dodatkowo możemy rozróżnić czy chcemy, aby wyświetlane dane dotyczyły wszystkich, tylko noworodków, nie dotyczyły noworodków służą do tego przyciski opcji znajdujące się tuż nad tabelą. Drugie pole dotyczy definiowania porządku wyświetlania danych, dostępne są: według KG, wg nazwiska i imion, daty urodzenia, daty przyjęcia (malejąco), daty wypisu (malejąco). System może przechowywać Księgi Główne z kilku lat w każdym roku następuje nowa numeracja od jedynki. Chcąc przeglądać dane z archiwalnych KG (jeżeli takie istnieją już w systemie) należy w polu Rok wpisać ten szukany. Wyszukiwanie w KG możemy prowadzić po datach przyjęcia, wypisu, po nazwisku, szpitalu (w przypadku, jeżeli na terenie szpitala są oddziały kliniczne to możemy wyróżnić je jako odrębną strukturę szpitalną), oddziale, trybie przyjęcia i trybie wypisu. Kryteria wyboru mogą być stosowane pojedynczo i łącznie, w dowolnych zestawieniach. Daty przyjęcia i wypisu możemy definiować jako jednodniowe lub okresy z użyciem znaków =, >, < itp. Wyszukiwanie odbywa się automatycznie, lub z pomocą przycisku Szukaj. Za pomocą przycisku Dane możemy przeglądnąć dane o pobycie konkretnego pacjenta. Dotyczą one tylko jednego pobytu i nie podlegają modyfikacji. Przycisk Dane osoby umożliwia wejście do danych osobowych i standardowy sposób ich obsługi, łącznie z edycją. Księga Główna może być również drukowana z systemu. Operacje uruchamiamy za pomocą przycisku Drukowanie; wybieramy rok KG oraz zakres numerów do drukowania od... do... (inny układ drukowania KG nie jest dostępny). Mimo że wybieramy opcję drukowania możemy poprzestać na podglądzie wydruku (co zaznaczamy przełączając odpowiednio przycisk opcji). Opuszczamy Księgę Główną za pomocą przycisku Wyjście. KG można wykorzystywać na oddziale m.in. do przeglądania danych o procesie leczenia pacjenta na innych oddziałach czy o hospitalizacjach, które zakończyły się kiedyś w przeszłości (wtedy ustawiamy rok KG i szukamy pacjenta np. po nazwisku czy nazwisku i oddziale, na którym przebywał). 4-46

51 4.3.2 Księga Zgonów Lokalizacja: Księgi>Księga Zgonów Księga Zgonów (KZ) zawiera informacje o zgonach osób w trakcie pobytu w szpitalu (w izbie przyjęć, na oddziale). W zależności od konfiguracji systemu (odpowiadającej praktyce w tym zakresie w danym szpitalu) Księga Zgonów może być prowadzona dla całego szpitala bądź dla każdej jednostki funkcjonalnej oddzielnie (izb przyjęć, oddziałów). Po otwarciu Księgi Zgonów z pozycji ksiąg na izbie przyjęć na ekranie wyświetlana jest tabela o kolumnach: potwierdzenie, rok, numer, nazwisko, imiona, data zgonu, przyczyna zgonu. Tak jak i w pozostałych księgach wyświetlaną na ekranie zawartość ksiąg oraz porządek ich wyświetlania można definiować za pomocą filtrów (pola w lewej górnej części ekranu) oraz ustawienia odpowiedniego roku w polu Rok. Za pomocą przycisku Przegląd możemy przejść do formatki Zgon pacjenta (wypełnianej w miejscu wystąpienia zgonu) i wykonywać na niej operacje Edycji, Drukowania, Kasowania oraz wejścia do danych osobowych. Drukowanie Księgi Zgonów uruchamiamy standardowo za pomocą przycisku Drukowanie. W tym celu wybieramy rok Księgi Zgonów oraz zakres numerów do drukowania od... do... (inny układ drukowania nie jest dostępny). Mimo że wybieramy opcję drukowania możemy poprzestać na podglądzie wydruku (co zaznaczamy przełączając odpowiednio przycisk opcji). Opuszczamy Księgę Zgonów za pomocą przycisku Wyjście Księga Odmów Lokalizacja: Menu Księgi> Księga Odmów Księga Odmów zawiera informacje pacjentach, którym odmówiono przyjęcia do szpitala, a nie wpisano ich do Księgi Oczekujących. W systemie InfoMedica prowadzona jest jedna Księga Odmów dla całego szpitala. Księga powstaje na podstawie wpisów wykonywanych w izbie przyjęć formatka Odmowa i/lub porada. Tabela danych: zawiera: 4-47

52 Autoryzacja jeśli pozycja została zautoryzowana, to pole jest puste, w przeciwnym wypadku ma wartość Brak. Numer i Rok księgi Nazwisko i Imiona pacjenta Datę wpisu do księgi Sposób obsługi, np.: Skierowano do innego szpitala, Opatrzono Skierowano do - nazwa placówki Datę przyjęcia pacjenta na oddział Rodzaj wyszukiwania: Wyszukiwanie działa według warunków określonych w polach rozwijalnej listy widocznych w nagłówku okna. Wyświetlanie danych można zawęzić wpisując szukany ciąg znaków w polu tekstu (można się tu posłużyć tzw. zasadą metaznaku (%)). Po ustaleniu wyglądu i zawartości tabeli należy użyć klawisza [F3] dla tzw. odświeżenia danych. Przegląd [F5] - wejście w okno Odmowa i/lub porada. Drukowanie - wydruk Księgi Odmów zgodnie z określonymi w nagłówku warunkami. Opcja Przeglądanie pozwala przed wydrukiem zobaczyć jego treść na monitorze. Można określić zakres Od numeru... Do numeru... dokumentów, które mają zostać wydrukowane. Wydruk księgi jest bardzo obszerny i dlatego dane pacjenta widoczne są w kilku liniach a kolejne pozycje są oddzielone liniami. Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. Szukaj [F3] - tzw. odświeżenie danych. Klawisz należy nacisnąć w celu uwzględnienia warunków wyświetlania danych określonych przez użytkownika dla tabeli. Zakres danych przechowywany w Księdze Odmów jest zgodny z danymi zawartymi na formatce Odmowa i/lub porada. Po otwarciu Księgi Odmów z pozycji ksiąg na izbie przyjęć na ekranie wyświetlana jest tabela o kolumnach: status, numer księgi, rok, nazwisko, imiona, data wpisu, sposób obsługi, skierowano do. Tak jak i w pozostałych księgach wyświetlaną na ekranie zawartość ksiąg oraz porządek ich wyświetlania można definiować za pomocą filtrów (pola w lewej górnej części ekranu) oraz ustawienia odpowiedniego roku w polu Rok. Za pomocą przycisku Przegląd możemy przejść do formatki Odmowa i/lub porada (wypełnianej w izbie przyjęć) i wykonywać na niej operacje Edycji, Drukowania, Kasowania oraz wejścia do danych osobowych. Drukowanie Księgi Odmów uruchamiamy standardowo za pomocą przycisku Drukowanie. Tak jak w przypadku pozostałych ksiąg wybieramy rok Księgi Odmów oraz zakres numerów do drukowania od... Do... (inny układ drukowania nie jest dostępny). Mimo że wybieramy opcję drukowania możemy poprzestać na podglądzie wydruku (co zaznaczamy przełączając odpowiednio przycisk opcji). Opuszczamy Księgę Odmów za pomocą przycisku Wyjście 4-48

53 4.3.4 Księga Noworodków Lokalizacja: Menu Księgi>Księga Noworodków Księga Noworodków to ewidencja wszystkich noworodków urodzonych w szpitalu; ich dane są powiązane z danymi matek wpisanych w oknie Pacjenci na oddziale Tabela danych: zawiera: Numer i Rok KG (księgi głównej) Nr noworodka Numer KN numer Księgi Noworodków Nazwisko - nadawane jest automatycznie nazwisko matki Datę przyjęcia (porodu) i wypisu Oddział, na którym nastąpił poród. Rodzaj wyszukiwania: Wyszukiwanie działa według warunków określonych w polach rozwijalnej listy widocznych w nagłówku okna. Wyświetlanie danych można zawęzić wpisując szukany ciąg znaków w polu tekstu (można się tu posłużyć tzw. zasadą metaznaku (%)). Po ustaleniu wyglądu i zawartości tabeli należy użyć klawisza [F3] dla tzw. odświeżenia danych. Dane medyczne dane wpisane podczas dodawania Wpisu noworodka żywo urodzonego. Karta noworodka dane noworodka. Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. Drukowanie Szukaj [F3] - tzw. odświeżenie danych. Klawisz należy nacisnąć w celu uwzględnienia warunków wyświetlania danych określonych przez użytkownika dla tabeli. 4-49

54 4.3.5 Księga Oczekujących Lokalizacja: Księgi>Księga Oczekujących Księga Oczekujących (KO) zawiera dane osób oczekujących na przyjęcie do szpitala, na konkretny oddział. W systemie InfoMedica można zdefiniować dowolną liczbę ksiąg oczekujących np. osobne dla każdego oddziału. W takim przypadku, po wejściu do opcji Księga Oczekujących należy najpierw wybrać, która księga będzie przeglądana, np.: Księga Oczekujących powstaje na podstawie wpisów wykonywanych w izbie przyjęć lub oddziałach. W opcji istnieje możliwość przeglądania wpisów do wybranej kolejki oczekujących w ramach wybranej księgi. Tabela danych: zawiera: Numer i Rok księgi Nazwisko i Imiona pacjenta Planowaną datę i Oddział skierowania Datę wpisu do księgi Datę przyjęcia pacjenta na oddział odpowiada ona Dacie dezaktywacji w danych wpisu Lekarza kierującego Rodzaj wyszukiwania: Wyszukiwanie działa według warunków określonych w polach rozwijalnej listy widocznych w nagłówku okna. Wyświetlanie danych można zawęzić wpisując szukany ciąg znaków w polu tekstu (można się tu posłużyć tzw. zasadą metaznaku (%)). W polu Kolejka z załączonego słownika można wybrać do przeglądania kolejkę oczekujących. Zaznaczenie pola Dołącz informacje dodatkowe powoduje wyświetlenie w tabeli danych kolumny zawierającej zapis z pola Uwagi. Po ustaleniu wyglądu i zawartości tabeli należy użyć klawisza [F3] dla tzw. odświeżenia danych. Przegląd [F5] wyświetlenie dokładnych danych pozycji. Hospitalizacje - wykaz hospitalizacji pacjenta i związanych z tym informacji, patrz rozdział: Hospitalizacje pacjenta 41. Drukowanie - wydruk Księgi Oczekujących zgodnie z określonymi w nagłówku warunkami. 4-50

55 Opcja Przeglądanie pozwala przed wydrukiem zobaczyć jego treść na monitorze. Można określić zakres Od numeru... Do numeru... dokumentów, które mają zostać wydrukowane. Wydruk księgi jest bardzo obszerny i dlatego dane pacjenta widoczne są w kilku liniach a kolejne pozycje są oddzielone liniami. Skreślenie - anulowanie pozycji - skreślenie pacjenta z listy oczekujących Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. Szukaj [F3] - tzw. odświeżenie danych. Klawisz należy nacisnąć w celu uwzględnienia warunków wyświetlania danych określonych przez użytkownika dla tabeli. Księga Oczekujących powstaje na podstawie wpisów wykonywanych w izbie przyjęć lub oddziałach (pacjent może zostać skierowany z izby przyjęć na oddział, ale tam np. z powodu braku miejsc odmówiono mu hospitalizacji i zapisano do KO). Zakres danych przechowywany w KO jest zgodny z danymi zawartymi na formatce Księga Oczekujących. Po otwarciu KO z pozycji ksiąg na izbie przyjęć na ekranie wyświetlana jest tabela o kolumnach: numer księgi, rok, nazwisko, imiona, planowana data przyjęcia, planowany oddział, data wpisu, data przyjęcia, lekarz wpisujący do KO (planujący przyjęcie). Tak jak i w pozostałych księgach wyświetlaną na ekranie zawartość ksiąg oraz porządek ich wyświetlania można definiować za pomocą filtrów (pola w lewej górnej części ekranu) oraz ustawienia odpowiedniego roku w polu Rok. Wpisy do KO można przeglądać od strony zapisów do kolejki oczekujących. W tym celu nad tabelą należy określić pole Kolejka. Dana wykorzystywana jest podczas eksportu danych do NFZ. Za pomocą przycisku Przegląd możemy przejść do formatki Księga oczekujących (wypełnianej w izbie przyjęć bądź w oddziale w miejscu, z którego dokonano wpisu do KO) i wykonywać na niej operacje Edycji, Drukowania, Kasowania oraz wejścia do danych osobowych. Drukowanie Księgi Oczekujących uruchamiamy standardowo za pomocą przycisku Drukowanie. Tak jak w przypadku pozostałych ksiąg wybieramy rok KO oraz zakres numerów do drukowania Od... Do... (inny układ drukowania KO nie jest dostępny). Mimo że wybieramy opcję drukowania możemy poprzestać na podglądzie wydruku (co zaznaczamy przełączając odpowiednio przycisk opcji). Opuszczamy Księgę Oczekujących za pomocą przycisku Wyjście. 4-51

56 Wpis do Księgi Oczekujących Gdy powodem odmowy przyjęcia pacjenta na oddział był brak miejsca, bądź inne względy, które powodują, że realizację tej wizyty należy jedynie odłożyć na inny termin, to przesunięcie takie należy odnotować w tzw. Księdze Oczekujących (KO), do tego celu służy okno: Zakładka Dane wpisu: Numer (w księdze oczekujących) - jest podpowiadany, jeśli to określono w parametrze: Automatyczna numeracja Księgi Oczekujących Numer wpisu - jest to numer kolejny zapisu w eksporcie kolejek oczekujących do NFZ Planowany oddział przyjęcia pacjenta w późniejszym terminie Lekarz planujący przyjęcie Planowany zabieg pacjenta Planowana data przyjęcia pacjenta Data wpisu danych do Księgi Oczekujących podpowiadana jest data bieżąca Planowany produkt Planowane świadczenie Planowana usługa - może to być np. hospitalizacja na oddziale; należy wybrać właściwą daną z załączonego słownika Kategoria medyczna - określenie przypadku: pilny lub stabilny Powód wcześniejszego przyjęcia - jeżeli wpis do księgi realizowany jest wcześniej niż zaplanowano należy określić powód. Powód dezaktywacji wpisu w przypadku, gdy wpis do Księgi Oczekujących nie jest już aktualny należy podać powód i Datę dezaktywacji Obie informacje są istotne podczas eksportu danych do NFZ. Rezygnując z przyjęcia pacjenta w późniejszym terminie należy podać powód: 4-52

57 Przeterminowanie (pacjent nie zgłosił się w zaplanowanym terminie) Rezygnacja pacjenta z oczekiwania Zgon pacjenta w okresie oczekiwania Zrealizowanie świadczenia ustawiany automatycznie, podczas przyjęcia pacjenta na oddział (zrealizowania zapisu w KO) Powód zmiany terminu Uwagi/Planowane rozpoznanie Kolejka oczekujących z załączonego słownika można wybrać rodzaj kolejki oczekujących Dana wykorzystywana podczas eksportu danych do NFZ. Dostępny tu słownik tworzony jest w Administratorze, gdzie należy określić właściwe kolejki dla świadczeń wysokospecjalistycznych i lecznictwa zamkniętego. Użycie klawisza F3 (gdy kursor znajduje się w polu Kolejka) powoduje automatyczne wpisanie kolejki zgodnej z wybranym wcześniej Planowanym świadczeniem. Do czasu, aż dana nie zostanie wyeksportowana do NFZ (operacja ta wykonywana jest w module ) można zmienić kolejkę oczekujących, kasując wpis z Księgi Oczekujących lub tylko usuwając zapis z pola Kolejka. Po wyeksportowaniu danych do NFZ można jedynie podać powód i datę skreślenia z kolejki (pola: Powód dezaktywacji wpisu i Data dezaktywacji). Zakładka Dane ze skierowania: W chwili wprowadzania wpisu z poziomu odmowy przyjęcia program automatycznie podpowiada informacje o skierowaniu z danych wizyty. Data skierowania Lekarz kierujący Instytucja kierująca Kody resortowe instytucji kierującej System został dostosowany do wymogów rozporządzenia wprowadzającego nową definicję kodu resortowego. Ponieważ przepisy nie uchylają poprzedniego kodu resortowego w chwili wejścia w życie nowego kodu, system został zmieniony w ten sposób, aby możliwe było rejestrowanie nowego lub poprzedniego zestawu kodów. Wprowadzono oznaczenie każdego z zestawów, zgodnie z którym nowy zestaw kodów nazwano: Kody resortowe 2004, a poprzedni Kody resortowe 2000, w zależności od wybranej opcji w słownikach będą dostępne właściwe kody. Uwaga! W przypadku instalacji współpracujących z systemem Pakiet Świadczeniodawcy należy rejestrować kody 2000, gdyż nie ma możliwości przekazania kodów Nr kontr. kier. - numer kontraktu na świadczenie usług, który jednostka kierująca podpisała z NFZ Rozpoznanie ze skierowania Opis pole tekstowe przeznaczone na wpisanie opisu umieszczonego na skierowaniu Jeśli pacjent ma zaplanowaną wizytę, to w momencie jego następnej rejestracji na Izbie Przyjęć program zgłasza: Istnieje zaplanowana wizyta pacjenta, czy ją wybrać?, odpowiedź Tak powoduje jej realizację, w wyniku czego we wpisie w Księdze Oczekujących zmieniane są pola: Powód dezaktywacji wpisu przyjmuje wartość Zrealizowanie świadczenia, uzupełniana jest też Data dezaktualizacji (zgodnie z datą przyjęcia). 4-53

58 Dane osoby [^F5] - dane osobowe pacjenta, patrz rozdział: Dane pacjenta 30. Dane z IP przegląd danych wpisanych na izbie przyjęć, która dokonała wpisu pozycji do Księgi oczekujących. Przycisk nieaktywny, jeśli pacjent został wpisany do księgi oczekujących w programie Oddział (bezpośrednio w opcji Księga Oczekujących). Hospitalizacje - wykaz hospitalizacji pacjenta i związanych z tym informacji, patrz rozdział: Hospitalizacje pacjenta 41. Kopiuj rozpoznanie - kopiuje rozpoznanie Edycja [F6] - poprawienie danych. Kasuj [F8] - skasowanie zapisu. Zatwierdź [F12] - zapisanie informacji lub zmian wprowadzonych w wyniku edycji. Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. Drukowanie wydruk potwierdzenia o wpisie do księgi oczekujących Brakujące numery w księgach Lokalizacja: Księgi>Numeracja - braki Opcja umożliwia przenumerowanie Ksiąg prowadzonych w szpitalu. Tabela danych: zawiera: Od numeru, Do numeru - w tych kolumnach znajduje się wykaz luk w numeracji księgi wybranej z prawej strony w polu Księga. Ustawienie warunków: Obok tabeli znajdują się pola wyboru z listy: Szpital, Księga, Rok. Umożliwiają one zdefiniowanie warunków wykonywanej operacji, m.in. wybór księgi, która ma zostać przenumerowana. Przenumeruj - wykonanie przenumerowania wybranej Księgi. Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. W celu zachowania ciągłości w numeracji KG zaopatrzono moduł w funkcję przenumerowania. Numer KG zostaje nadany pacjentowi automatycznie w momencie wysyłania go z izby przyjęć na oddział. Może się zdarzyć, że pacjent skierowany na oddział nie zostanie tam przyjęty i wraca z powrotem na izbę jego numer automatycznie jest pusty. Jeżeli chcemy sprawdzić ciągłość numeracji i uzupełnić braki wybieramy w menu Księga Główna / Numeracja braki. Na ekranie wyświetla się formatka Brakujące numery księgi, w której oznaczamy szpital, księgę, rok. Po ustawieniu tych parametrów w tabelce obok wypisywane są wolne numery wybranej księgi. Jeżeli decydujemy się na przenumerowanie naciskamy przycisk 4-54

59 Przenumerowanie. Opuszczamy okno przyciskiem Wyjście. 4.4 Raporty Opcja Raporty w menu głównym programu umożliwia wykonywanie bardzo różnorodnych raportów na podstawie wprowadzonych w systemie operacji. W programie można wykonać następujące raporty: Statystyczne oddziałów/szpitala Z obłożenia łóżek Zestawienie wg jednostek chorobowych Zestawienia pacjentów Zestawienie pacjentów na przepustce Podane diety Badania laboratoryjne Raport z wykonanych świadczeń 2005 Raport z wykonanych świadczeń opisane poniżej Statystyczne oddziałów/ szpitala Lokalizacja: Raporty>Statystyczne oddziałów/szpitala W polu wyboru z listy: Raport należy wybrać rodzaj tworzonego zestawienia, do wyboru jest jedna z możliwości: Raport statystyczny oddziałów Raport statystyczny noworodków Osoby leżące na oddziale Wskaźniki szpitalne Wskaźniki szpitalne (odcinki) Zestawienie dzienne oddziału Ruch chorych na oddziale Ruch chorych - wszystkie oddziały Dziennik ruchu chorych oddziału Od wybranej tu opcji zależy wypełnianie dalszych pól Numer szpitala, Oddział, Odcinek, Zakres i Pobyty. 4-55

60 W części Zakres należy podać daty: Od..., Do dnia i Godzinę zmiany doby szpitalnej. W części Pobyty istnieje możliwość wykluczenia z danych raportów statystycznych tzw. pobytów dziennych. Możliwe jest wykonanie raportów dla: wszystkich pobytów hospitalizacji pobytów dziennych W chwili wybrania opcji drugiej lub trzeciej konieczne jest określenie kryterium wyodrębnienia pobytów dziennych. Mogą nimi być: opieka w ramach doby szpitalnej opieka w ramach doby opieka trwająca do 24 godzin. Możliwe jest również wyliczanie bądź nie Osobodni dla pobytów dziennych. Podczas wyliczania osobodni dla pobytów dziennych do liczby łóżek doliczana jest liczba miejsc opieki dziennej Można też określić czy zestawienie ma być Przeglądane na monitorze, czy też od razu Drukowane do czego służą przyciski opcji. Wykonaj [F12] - wydruk zestawienia. Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. Okno raportowe podzielone jest na trzy części. Górna część zawiera pola wyboru Numer szpitala i Oddział oraz przyciski funkcyjne Wykonaj i Wyjście. Poniżej znajdują się dwie grupy pól: Raport i Zakres. Wykonanie raportu rozpoczynamy od wyboru rodzaju raportu pola Raport. Obecnie dostępne są następujące rodzaje raportów: Raport statystyczny oddziałów - (definiujemy numer szpitala i zakres); dla każdego oddziału znajdującego się w strukturze szpitala generowane jest zestawienie następujących danych liczbowych: liczba łóżek, pozostałych z poprzedniego okresu, przyjętych z izby przyjęć, przyjętych z innego oddziału, przeniesionych na inny oddział, wypisanych ze szpitala, zmarło, pozostało na następny okres, wskaźnik śmiertelności, leczeni z ruchem chorych, leczeni bez ruchu chorych, plan osobodni, wykonanie osobodni, procent wykonania osobodni, średni czas pobytu, średni czas pobytu wypisanych, średnie wykorzystanie łóżka, przelotowość Raport statystyczny noworodków (definiujemy numer szpitala i zakres); dla istniejących oddziałów noworodkowych generowany jest raport zawierający zestawienie następujących wskaźników liczbowych: łóżka, pozostało z poprzedniego okresu, żywo urodzone, martwo urodzone, przyjęte z zewnątrz, wypisane, zmarłe, pozostałych na następny okres, liczba osobodni; takie samo zestawienie jest dostępne w końcowej części raportu dla całego szpitala Osoby leżące na oddziale (definiujemy numer szpitala i określamy oddział); raport ma formę imiennej listy pacjentów aktualnie przebywających na oddziale; obok imienia i nazwiska dostępne są następujące dane: data przyjęcia, tryb przyjęcia, rodzaj pobytu, rozpoznanie zasadnicze, rozpoznanie dodatkowe, trzy choroby współistniejące, sala, odcinek, łóżko, numer pobytu, lekarz prowadzący; raport kończy sumaryczna liczba osób aktualnie przebywających na oddziale. Wskaźniki szpitalne (definiujemy numer szpitala i zakres czasowy); raport ma formę tabeli o kolumnach: oddział, liczba łóżek, pozostałych z poprzedniego okresu, przyjętych z izby przyjęć, przyjętych z innego oddziału, przeniesionych na inny oddział, wypisanych ze szpitala, zmarło, pozostało na następny okres, wskaźnik śmiertelności, leczeni z ruchem chorych, leczeni bez ruchu chorych, plan osobodni, wykonanie osobodni; ostatni wiersz raportu zawiera sumaryczne dane dla całego szpitala. Zestawienie dzienne oddziałów (definiujemy numer szpitala i oddział; podpowiadana jest data dzienna, ale można ją edytować); raport ma formę tabeli o kolumnach: liczba porządkowa, data 4-56

61 przyjęcia, nazwisko i imię, tryb przyjęcia, numer KG Ruch chorych na oddziale - (definiujemy numer szpitala i zakres czasowy); raport ma postać trzech tabel Ubyło, Przybyło i Podsumowanie - raport w takiej postaci jest generowany przez każdy oddział z poziomu modułu Oddział Ruch chorych wszystkie oddziały (definiujemy numer szpitala, data dzienna jest podpowiadana, ale można ją edytować); raport ma postać tabeli o kolumnach: oddział, liczba łóżek, pozostało z dnia poprzedniego, przyjęto do szpitala, przeniesiono z innego oddziału, razem leczono, przyjęto na inny oddział, wypisano ze szpitala. Dziennik ruchu chorych oddziału (definiujemy numer szpitala, oddział; zakres jest podpowiadany początek stanowi pierwszy dzień bieżącego miesiąca, koniec bieżący dzień; zakres czasowy można zmieniać); raport ma postać tabeli o kolumnach: dzień, liczba łóżek, przyjęto do szpitala, przyjęto z innego oddziału, przeniesiono na inny oddział, wypisano ze szpitala, zmarło, pozostało na dzień bieżący; dodatkowo każda kolumna ma podział na mężczyzn, kobiety, dzieci i razem; każdy wiersz raportu odpowiada jednemu dniowi kalendarzowemu. W zależności od wyboru raportu będą się uaktywniać odpowiednio pola numer Szpitala, oddział oraz Zakres. Zdefiniowany raport uruchamiamy przyciskiem Wykonaj. Wynik raportu można przeglądną lub wydrukować Z obłożenia łóżek Lokalizacja: Raporty>Z obłożenia łóżek W polu wyboru z listy: Szpital/Oddział należy wybrać właściwy, a następnie podać Datę (określa ona stan na dzień). Zestawienie może być Przeglądane na monitorze, czy też od razu Drukowane do czego służą przyciski opcji. Wykonaj [F12] - wydruk zestawienia. Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji Zestawienie wg jednostek chorobowych Lokalizacja: Raporty>Zestawienie wg jednostek chorobowych Okno pozwala zdefiniować parametry zestawienia, w odpowiednich polach należy określić: Szpital, Oddział oraz Zakres (czyli Od dnia... Do dnia... i Godzinę zmiany doby szpitalnej). Przyciski opcji umożliwiają wybór czy zestawienie ma być Przeglądane na monitorze, czy też od razu 4-57

62 Drukowane. Wykonaj [F12] - wydruk zestawienia. Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji Zestawienie pacjentów Zestawienie można uzyskać na dwa sposoby: Pacjenci nowoprzyjęci lub wypisani Wg czasu pobytu, rozpoznania oba opisano w następnych rozdziałach Pacjenci nowoprzyjęci lub wypisani Lokalizacja: Raporty>Zestawienie pacjentów>pacjenci nowoprzyjęci lub wypisani W części Raport w dwóch polach rozwijalnej listy użytkownik musi na wstępie wybrać parametry zestawienia: okres, który ma on uwzględniać: dzienny, tygodniowy, dekadowy, miesięczny lub dowolny; wybór ten odzwierciedlany jest w części Zakres pozwalając lub nie na wypełnienie części Do dnia... jakich pacjentów ma dotyczyć: nowoprzyjętych czy wypisanych, odpowiednio: Zestawienie nowoprzyjętych lub Zestawienie wypisanych; wybór tej drugiej opcji umożliwia ustalenie Kryterium Sortuj wg. Zgodnie z w.w. parametrami podpowiadany jest tytuł zestawienia. Po ustaleniu wszystkich parametrów można wydrukować zestawienie za pomocą przycisku Wykonaj [F12]. Wykonaj [F12] - wydruk zestawienia. Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. 4-58

63 Zestawienie wg czasu pobytu, rozpoznania Lokalizacja: Raporty>Zestawienie pacjentów>wg czasu pobytu, rozpoznania Na wstępie należy wybrać odpowiednią wartość z rozwijalnej listy w części Zestawienie pacjentów wg: całkowitego czasu pobytu pozwala wybrać Oddział i wydrukować zestawienie sumaryczne rozpoznania pozwala wybrać ze słownika żądaną Jednostkę chorobową (uaktywniając pole w części Kryterium) dotychczasowego czasu pobytu jedynie wydruk osobowy W części Zakres należy podać daty: Od..., Do dnia i Godzinę zmiany doby szpitalnej. Można też określić czy zestawienie ma być Przeglądane na monitorze, czy też od razu Drukowane do czego służą przyciski opcji. Dla zestawień dotyczących czasu pobytu (całkowitego lub dotychczasowego) można też określić: Minimalną liczbę dni przebywania na oddziale. Sumaryczny wybór sposobu zestawienia (sumaryczne zestawienie danych w tabeli) i wydruk. Osobowy wybór sposobu zestawienia (analityczne z wykazaniem pacjentów) i wydruk. Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji Zestawienie pacjentów na przepustce Lokalizacja: Raporty>Zestawienie pacjentów na przepustce Okno pozwala zdefiniować parametry zestawienia, w odpowiednich polach należy określić: Oddział oraz Zakres (czyli Od dnia... Do dnia...). Przyciski opcji umożliwiają wybór czy zestawienie ma być Przeglądane na monitorze, czy też od razu 4-59

64 Drukowane. Wykonaj [F12] - wydruk zestawienia. Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji Podane diety Lokalizacja: Raporty>Podane diety Raport umożliwia wydrukowanie informacji o dietach podanych na terenie szpitala. Należy określić zakres zestawienia podając Daty od...do... Sumaryczny wybór sposobu zestawienia (sumaryczne zestawienie danych w tabeli) i wydruk. Osobowy wybór sposobu zestawienia (analityczne z wykazaniem pacjentów) i wydruk. Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji Badania laboratoryjne Lokalizacja: Raporty>Badania laboratoryjne 4-60

65 4.4.8 Raport z wykonanych świadczeń Lokalizacja: Raporty>Raport z wykonanych świadczeń Służy do tworzenia raportów z wykonanych na wybranym oddziale świadczeń. Zawiera m.in. informacje nt. produktu, powiązanego z nim świadczenia, waga, data wykonania, imię i nazwisko pacjenta, rozpoznanie, procedura, oddział NFZ, ilość osobodni. Przed wykonaniem zestawień określamy kryteria wyboru danych do wydruku, np.: rok i miesiąc rozliczeniowy, nr umowy, produkt, świadczenie, jednostka wykonująca itd. Jeśli nie wpiszemy któregoś z parametrów wówczas system wygeneruje zestawienie dla wszystkich pozycji z kryterium. Możliwe zestawienia: Wydruk realizacji świadczeń rozliczanych na poziomie opieki, pobytu, elementu leczenia (przycisk Drukuj ). Wydruk zestawienia rozliczeń chemioterapii (przycisk Drukuj zestawienie chemioterapii). Możliwy jest wybór chemioterapii standardowej i niestandardowej. Wydruk zestawienia programów lekowych (przycisk Drukuj zestawienie programów lekowych) W oknie wyboru Postać możemy określić czy zestawienie ma się wykonać na wbudowanym wydruku, czy też ma zostać przeniesione do pliku programu MS Excel. Zatwierdź [F12] zatwierdzenie opcji Do pliku zapis danych do pliku txt, rtf lub Excel a Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. 4-61

66 4.4.9 Wydruk kolejek oczekujących Lokalizacja: Raporty>Wydruk kolejek oczekujących Raport umożliwia wydrukowanie informacji na temat prowadzonych w szpitalu kolejek oczekujących. Dane można filtrować wg wielu kryteriów: rodzaju kolejki, daty wprowadzenia, daty planowanego przyjęcia, statusu wpisu itp. Drukuj wydruk raportu. Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. 4.5 Rejesty Lokalizacja: Rejestry>Personel/Lekarze Lokalizacja: Rejestry>Instytucje W tym miejscu użytkownikowi udostępniono rejestry personelu zatrudnionego w jednostkach szpitala jak również słownik instytucji współpracujących z naszym szpitalem. Rejestr Personel/Lekarze Tabela: Zawiera dane zatrudnionych osób związanych z leczeniem pacjentów. Przegląd [F5] - umożliwia przegląd/modyfikację wybranej pozycji z listy Nowy [F6] - pozwala dodać nową osobę do słownika personelu Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. Rejestr Instytucje Tabela: Zawiera dane słownika instytucji. Przegląd [F5] - umożliwia przegląd/modyfikację wybranej pozycji z listy Nowy [F6] - pozwala dodać nową instytucję do słownika Dodaj do preferowanych - pozwala dodać wybraną pozycję do folderu pozycje preferowane Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. 4-62

67 4.6 Sprawozdania Głównym zadaniem opcji sprawozdawczej jest tworzenie statystyk. Statystyki realizowane przez program to przede wszystkim histogramy, tzn. tabel pokazujących liczbę lub częstość występowania poszczególnych przypadków. Program umożliwia także liczenie współczynników, np. umieralności, śmiertelności i innych. W opcji znajdują się opisane w następnych rozdziałach funkcje: Wykonanie sprawozdania Kryteria podziału Warunki selekcji Przed wykonaniem sprawozdania należy najpierw zdefiniować jego wygląd wykorzystując do tego utworzone wcześniej Kryteria podziału i Warunki selekcji. Tworzenie sprawozdań jest dość trudną czynnością ze względu na mnogość ewentualnych powiązań nie ma tu funkcji sprawdzających poprawność ich definiowania. W większości przypadku dodawaniem nowych pozycji zajmuje się osoba wdrażająca system we współpracy z użytkownikiem, który powinien określić, jakie zestawienia są mu potrzebne. Zasadę działania histogramu najłatwiej zobrazować za pomocą tabeli dwuwymiarowej. Jeśli użytkownik wykona standardowe sprawozdanie z podziałem na wiek i płeć, to zobaczy, ile kart dotyczących mężczyzn a ile dotyczących kobiet znajduje się w bazie. Dodatkową informacją będzie liczba kart (osób) w określonym wieku. tego typu to histogram. Wiek w latach Kobiety Mężczyźni Powyżej Do przykładu użyto dwóch różnych kryteriów. Możliwe są sprawozdania, które realizują 1, 2, 3 lub 4 kryteria. W opcji znajdują się funkcje: Wykonanie sprawozdania, Kryteria podziału i Warunki selekcji. Aby zbudować sprawozdanie należy je najpierw zdefiniować - to znaczy dokładnie określić, co ono ma zawierać: jakie dane i w jakim układzie. 4-63

68 4.6.1 Wykonanie sprawozdania Lokalizacja: Sprawozdania>Wykonanie Sprawozdania Okno zawiera tabelę z utworzonymi wcześniej sprawozdaniami statystycznymi. Producent na etapie wdrożenia dołącza kilka standardowych zestawień, oprócz tego użytkownicy mogą uzgodnić, że serwisant wprowadzi nowe zestawienia zgodnie z wytycznymi użytkownika, który będzie musiał dokładnie określić, jakie informacje musi uzyskiwać. Tabela danych: Zawiera pozycje ze sprawozdaniami. W kolumnach podane są: Kod i Nazwa - użytkownik powinien tak nadawać nazwę definiowanym przez siebie pozycjom, by można było łatwo odszyfrować po co autor ją stworzył. Status wykonanie opcji kryjącej się pod przyciskiem tabelka powoduje, że w polu tym zostanie wpisany tekst Obliczone. Ponowne wykonanie tej opcji nie będzie wykonywało wcześniejszych przeliczeń. Status ten jest jednak bardzo nietrwały, bo zdejmuje go wejście w tryb edycji danej. Poniżej tabeli znajduje się pole informacyjne o warunkach podświetlonego w tabeli sprawozdania. Zaznaczając pole wyboru Dodatkowe warunki selekcji można dopisać warunki, które mają zostać spełnione podczas tworzenia sprawozdania - służy to ich uściśleniu w konkretnym momencie, bez ich zapisywania na stałe. Zaznaczenie pola uaktywnia przyciski: Dodaj... - dodanie nowego lub edycja wprowadzonego wcześniej, patrz rozdział: Warunki selekcji dodatkowe 69. Dekonkretyzuj - jeśli wpisany już warunek przyjmuje konkretną wartość, to przyciskiem tym można ją usunąć (nie będzie ona wyznaczona). Nowy [F7] - dodanie nowej pozycji, patrz rozdział: Edycja sprawozdania 66. Przegląd [F5] - przegląd, edycja lub zmiana wprowadzonej wcześniej danej, patrz rozdział: Edycja sprawozdania

69 Opcje ustawienie parametrów wydruku, patrz rozdział: Opcje 72 Wykonaj wydruk sprawozdania w formie tabelki. Wykres powoduje przejście do Excela, w którym wcześniej osoba wdrażająca dla każdego sprawozdania powinna wybrać właściwy rodzaj wykresu (np. w kole, słupkowy itp.). Opcja ta będzie dostępna, jeśli przy definiowaniu sprawozdania zostanie zaznaczone pole: Wizualizacja wyników: Wykres Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. W otwartym oknie: - sprawozdania jednym z najważniejszych elementów jest tabela zawierającą szablony sprawozdań, tzn. definicje, według jakich kryteriów ma następować podział i które dane mają być ujmowane w sprawozdaniu. Tabela szablonów sprawozdań ma trzy kolumny opisujące szablon. Są to: kod, nazwa sprawozdania i status. Kod, tak jak w innych miejscach programu, powinien być unikalny w ramach tabelki, i dla ułatwienia późniejszej identyfikacji sprawozdania powinien być nadawany wg jakiegoś klucza; można używać w nim tylko takich znaków, które mogą być nazwami plików w systemie DOS (litery, cyfry, nie należy używać spacji). Status służy do informowania, które sprawozdanie jest w danym momencie obliczone, tzn., wyniki którego sprawozdania są w pamięci i mogą być zaprezentowane bez konieczności ponownego przeliczania. Przyciski Wykonaj, Wykres służą do prezentacji wyników oraz Opcje, które określają tabelki. Przycisk Wykonaj jest aktywny zawsze. Przycisk wykresu jest aktywny tylko wtedy, gdy ze sprawozdaniem skojarzono wykres. U dołu okna znajduje się szare pole, niedostępne dla użytkownika. W zależności od wybranego wiersza w tabelce, w tym polu pojawia się opis sprawozdania wraz z użytymi w nim kryteriami podziału. Poniżej widać także pole dodatkowych warunków selekcji. Dodatkowe warunki selekcji. W odróżnieniu od integralnych warunków selekcji, nie są one bezpośrednio związane z nazwą sprawozdania, nie mniej jednak są istotne dla sprawozdawczości. Tutaj również istnieje możliwość wpisania 4 warunków selekcji połączonych ze sobą i integralnymi warunkami selekcji spójnikiem i, które będą zastosowane w sprawozdaniu. Wprowadzone warunki będą użyte zarówno dla licznika, jak i mianownika, tzn. liczby kart i podstawy współczynnika. Przycisk Dodaj... otwiera okno podobne do okna definiowania warunków integralnych. Przycisk Dekonkretyzuj oznacza dekonkretyzację. Wśród warunków selekcji istnieją warunki o identyfikatorze 00 - warunki sparametryzowane. Jeśli użytkownik wybierze taki warunek, np. CHOROBY 00, to w polu treści pojawia się nazwa choroby i szereg pytajników. Przy rozpoczęciu wykonywania sprawozdania system zapyta o konkretyzację warunku. 4-65

70 Edycja sprawozdania Lokalizacja: Sprawozdania>Wykonanie Sprawozdania>Przycisk Poleceń Przegląd [F5] Okno służy do zmian w istniejących sprawozdaniach i do wprowadzania nowych sprawozdań opartych o stworzone wcześniej Kryteria podziałów i Warunki selekcji, patrz odpowiednio rozdziały: Kryteria podziału 73 i Warunki selekcji 79. Wstępnie należy podać: Kod Edycja przez producenta - zaznaczenie pola powoduje, że danej nie może zmienić użytkownik o niższym poziomie uprawnień Nazwę, Podtytuł, Opis które znajdą się na wydruku tabeli. Wizualizacja wyników: Wykres - należy zaznaczyć, w jaki sposób ma zostać przedstawione sprawozdanie. Jeśli pole pozostanie puste, to drukowana będzie tylko tabelka. W następnej części można wybrać Integralne warunki selekcji: dla liczby kart dla podstawy współczynnika spowodują one dodatkowe zawężenie danych (poza użytym kryterium). Program pozwala zdefiniować odrębne warunki selekcji dla liczby kart i dla podstawy współczynnika, czyli osobne wtedy, gdy ma licznik i mianownik (definiowany tylko wtedy, gdy uprzednio wybrany był współczynnik). Dzięki temu można zdefiniować współczynnik dotyczący śmiertelności, który jest stosunkiem liczby zgonów w szpitalu na chorobę X do liczby wszystkich hospitalizacji z powodu tej choroby. Dodanie warunku następuje po wciśnięciu przycisku Dodaj..., patrz rozdział: Warunki selekcji - dodatkowe 69. Integralne warunki selekcji dla liczby kart można przepisać do części Integralne warunki selekcji dla podstawy współczynnika za pomocą przycisku (w ten sposób kopiowane są wszystkie warunki). 4-66

71 W następnej części okna definiuje się Zawartość komórki tabelki, patrz rozdział: Zawartość komórki tabelki 70. W ostatniej części należy określić wygląd tabeli, patrz rozdział: Wygląd tabeli 71. Edycja [F6] - poprawienie danych. Kasuj [F8] - usunięcie przeglądanej pozycji Zatwierdź [F12] - zapisanie informacji lub wprowadzonych w wyniku edycji zmian. Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. Jeśli w tabeli sprawozdań użytkownik zaznaczy jedno z nich i naciśnie przycisk Dane, może podejrzeć definicję szablonu tego sprawozdania. W otwartym oknie Edycja sprawozdania może modyfikować istniejące sprawozdanie. Do tworzenia nowego sprawozdania (/Wykonanie sprawozdania/przycisk Nowe/okno Edycja sprawozdania) służy to samo okno, z tym, że wszystkie pola są początkowo puste. W przypadku edycji sprawozdania pole Kod będzie nieaktywne, w trybie wprowadzania (Nowe) jest aktywne. Po zatwierdzeniu (przycisk Zatwierdź) nowo zbudowane sprawozdanie trafia do bazy, a w przypadku modyfikacji danych do bazy przyjmowana jest jego zmieniona postać. Rozpoczynając tworzenie nowego sprawozdania, na początku trzeba wypełnić trzy pola o charakterze informacyjnym: Nazwa (pojawi się w tabelce będącej wynikiem działania sprawozdania), Podtytuł i Opis (tu można zawrzeć wszystkie istotne dla użytkownika informacje). Po raz kolejny, dzięki polu wyboru - Edycja tylko przez producenta - użytkownik ma możliwość zabezpieczenia danych przed niepowołaną modyfikacją (sprawozdania z zabezpieczeniem mają w tabeli kolor czerwony; podobnie warunki selekcji i kryteria podziału). Poniżej pól informacyjnych znajduje się grupa pól opatrzonych wspólnym tytułem Integralne warunki selekcji. Służą one do określania warunków, które mają zostać użyte w ramach sprawozdania. Z listy wyboru użytkownik wybiera kryteria, które będą wierszami oraz te, które będą użyte w miejscu kolumn i podkolumn. Użytkownik ma zawsze możliwość określenia czterech kryteriów podziału. Wiersze tabelki muszą istnieć, kolumny tabeli w zależności od potrzeb. Jeśli użytkownik chce, aby tabela posiadała kolumny, w kryteriach podziału musi zaznaczyć kolumny i wpisać kryterium, według którego ma następować podział. Przykładowo - dla sprawozdania o tytule: Śmiertelność na chorobę X integralnymi warunkami selekcji będą zgony na chorobę X. Sprawozdanie o powyższej treści użytkownik może jednak wykonywać cyklicznie - co rok: dla roku 1996, 1997, Rok jest tutaj również pewnym warunkiem selekcji - wypisy w roku 1996, wypisy w roku 1997, wypisy w roku ale nie jest integralnie związany z tym sprawozdaniem, co oznacza, że bez tego warunku selekcji sprawozdanie pozostaje słuszne (jest nadal zgodne z warunkami selekcji w nim zapisanymi). Natomiast bez warunków selekcji: tryb wypisu - zgon i przyczyna zgonu - choroba X sprawozdanie pt. Śmiertelność na chorobę X nie ma sensu. Program pozwala zdefiniować odrębne warunki selekcji dla liczby kart i dla podstawy współczynnika, czyli 4-67

72 osobne wtedy, gdy ma licznik i mianownik (definiowany tylko wtedy, gdy uprzednio wybrany był współczynnik). Dzięki takim możliwościom systemu można zdefiniować współczynnik dotyczący śmiertelności, który jest stosunkiem liczby zgonów w szpitalu na chorobę X do liczby wszystkich hospitalizacji z powodu tej choroby. W prawej dolnej części okna znajduje się grupa pól, które aktywują się odpowiednio do wybranego kryterium. W nich zaznacza się pozostałe, interesujące parametry tabelki. Aby, na przykład, były aktywne sumy 100% użytkownik musi wypisać udział procentowy; by uaktywnić podział współczynnika, musi być aktywny jakiś współczynnik. Zaznaczając kategorię inne użytkownik musi wiedzieć, czy warstwy zbudowanego kryterium podziału pokrywają całą dziedzinę czy też nie. Jak to rozumieć? Jeśli użytkownik zdefiniuje kryterium podziału np. jako płeć, to jego dwie warstwy - mężczyźni i kobiety pokrywają całą dziedzinę wyrażenia, nie ma przecież płci innego rodzaju. Można jednak tak zdefiniować kryterium, że jego warstwy nie pokryją całej dziedziny - w przypadku wieku można zdefiniować warstwy, które pokryją całą dziedzinę, ale tylko do 18 lat, a kolejnych warstw można już nie chcieć definiować, bo użytkownik nie potrzebuje bardziej szczegółowych danych. Jeśli jednak interesuje go, ile kart leży poza zdefiniowanymi warstwami - wtedy zaznacza kategorię inne. Do niej system zaliczy wszystkie karty, których nie zakwalifikował do zdefiniowanych warstw kryterium podziału. W przypadku użycia kryterium przyrostowego kategoria inne nie ma ponieważ kryterium przyrostowe samo znajduje wszystkie istniejące warstwy. żadnego zastosowania, Zaznaczenie kategorii inne spowoduje, że dane znajdą się w tabelce; jej odznaczenie - że ich nie będzie. Zaznaczenie kategorii ogółem powoduje, że w tabelce znajdzie się dodatkowy wiersz, oddzielony kreską od pozostałych wierszy, zawierający ogólną liczbę kart dla danego kryterium. Liczba ta nie jest jednak prostą sumą komórek tabelki. Może się zdarzyć, że poszczególne warstwy mają ze sobą część wspólną - na przykład w przypadku przedziałów dla wieku; w standardowej tabulacji PZH dotyczącej wieku są warstwy do 1 miesiąca i do 1 roku. Warstwa do 1 miesiąca stanowi w tym przypadku pewien element warstwy do 1 roku, więc kategoria ogółem nie może być wynikiem prostego posumowania obu warstw. Kategoria ogółem zawiera kategorię inne, ale tylko wtedy, kiedy kategoria inne została wcześniej zaznaczona i widać ją w tabelce. Jeśli nie została zaznaczona, nie będzie brana pod uwagę przy obliczaniu kategorii ogółem. Kolejna kategoria to eliminuj zera. Przy wykonywaniu sprawozdań zdarza się często, że w niektórych wierszach lub kolumnach tabeli wynikowej znajdują się zera. Jeśli więc użytkownik zaznaczy dla wierszy lub kolumn opcję eliminowania zer, nie będą one prezentowane w tabelce. Nie znaczy to jednak, że ich nie ma. Ma to istotne znaczenie przy obliczaniu współczynników, szczególnie wtedy, gdy wcześniej zaznaczona była kategoria ogółem i liczony jest pewien ogólny współczynnik dotyczący całego kryterium podziału. Jeśli np. użytkownik wybierze współczynnik (każdy współczynnik składa się z licznika i mianownika), a jego licznik jest zerem, to cały współczynnik przyjmie wartość zerową, niezależnie od wartości mianownika. Aby obliczyć sumaryczny współczynnik - współczynnik ogółem sumuje się osobno liczniki i osobno mianowniki, a potem dzieli się przez siebie. Jeśli wybierze eliminowanie zer, to wiersze, w których współczynnik był zerowy nie zostaną pokazane, natomiast ich mianowniki zostaną wzięte do ogólnego mianownika współczynnika; wartość współczynnika nie będzie w tym wypadku wynikać ze współczynników, które widać. 4-68

73 Warunki selekcji - dodatkowe Okno pozwala wybrać kilka (do czterech) utworzonych wcześniej warunków. Poszczególne warunki obsługiwane są przyciskami: - wybranie warunku z listy, - usunięcie warunku, - przycisk uaktywniany dla niektórych danych; umożliwia wprowadzenie konkretnej wartości. Np. wybranie Daty przyjęcia umożliwi wpisanie konkretnego dnia lub jakiegoś okresu, dla Trybu wypisu pojawi się lista dostępnych wartości i będzie można zaznaczyć te, które mają się znaleźć na zestawieniu. Zatwierdź [F12] - zapisanie informacji. Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. Przykładowo: dla liczby kart użytkownik może wybrać hospitalizacje z powodu zawału serca i tryb wypisu zgon, a dla postawy współczynnika tylko hospitalizacje z powodu zawału serca. W celu wstawienia warunków selekcji do mianowników i liczników użytkownik naciska Zmień. Pojawi się nowe okno: Sprawozdania - warunki selekcji, gdzie użytkownik ma możliwość wprowadzenia 4 warunków selekcji połączonych ze sobą spójnikiem i, co oznacza, że każda karta, która wejdzie do sprawozdania spełnia wszystkie zadane warunki selekcji. Można tu również wstawiać nowe warunki i usuwać już istniejące. Jeżeli dla istniejącego użytkownik wybierze Wstaw, to w to miejsce wstawi warunek, a pozostałe przesunie. Jeżeli Wstaw użytkownik zastosuje do ostatniego, czwartego warunku, zostanie on usunięty i nie będzie brany pod uwagę przy tworzeniu sprawozdania. Między warunkami selekcji dla liczby kart a warunkami dla podstawy współczynnika jest przycisk przenoszący wszystkie warunki selekcji dla liczby kart do podstawy współczynnika (jeśli były tam już jakieś warunki, zostaną usunięte). 4-69

74 Zawartość komórki tabelki W kolejnych polach rozwijalnej listy należy określić: Typ sprawozdania wybierając jedną z możliwości: Pobyt lub Element leczenia Liczbę kart - jest to bezwzględna liczba kart, które wchodzą w poszczególne warstwy danego kryterium - np. mężczyzn w wieku X jest Może ona przyjmować wartości: nie wpisywana format zwykły odstępy co tysiąc Udział procentowy - a raczej jego dokładność: nie wpisywany dokładność 1% dokładność 0,1% Współczynnik nie wpisywany na: 10 (100, 1.000, , lub 1mln) średni czas pobytu średni wiek pacjenta Wybranie Współczynnika różnego od nie wypisywany umożliwia wybór Podstawy współczynnika pomiędzy: Liczbą ludności a Liczbą leczonych. Liczba kart może być nie wypisywana, wypisywana w formacie zwykłym lub wypisywana z odstępami co tysiąc. Jest to bezwzględnie policzona liczba kart, które wchodzą w poszczególne warstwy danego kryterium np. mężczyzn w wieku X jest Obliczenie udziału procentowego, mimo że może być wykonane na podstawie bezwzględnej liczby kart, jest wykonywane automatycznie przez program. Udział podawany jest z dokładnością do procentów lub do promili; może być również nie wypisywany. W przypadku wypisywania udziału procentowego, aktywne staje się pole suma 100%, związane z poszczególnymi kryteriami podziału. Również w tym miejscu można zdefiniować, czy suma 100% dotyczy całego sprawozdania, czy też każdy z wierszy lub każda z kolumn mają stanowić dla siebie sumę 100%. Pole Współczynnik może być nie wypisywany lub liczony na 10, 100, 1.000, , i osób. W liście umieszczono też dodatkowe elementy - średni czas pobytu pacjenta oraz średni wiek pacjenta. Jeżeli użytkownik zaznaczy jedną z tych możliwości, w komórce sprawozdania, w miejscu współczynnika, znajdzie się średni czas pobytu lub średni wiek pacjenta. W przypadku wybrania współczynnika aktywne są pola podział podstawy współczynnika. Niezależnie od tego, czy wcześniej w kryterium podziału użytkownik określił, że ma być ono powiązane z danymi demograficznymi, tutaj również może to zdefiniować (np. policzyć współczynnik na liczbę ludności całego województwa - umieralność na raka dla wszystkich hospitalizacji, a nie tylko w stosunku do określonych hospitalizacji na raka). W tym przypadku nie zaznacza podstawy podziału współczynnika - mianownik jest jednakowy dla wszystkich komórek histogramu. Jeśli natomiast zaznaczy podział podstawy współczynnika, to ten współczynnik jest dzielony (jeśli jest to tylko możliwe) wg tych kryteriów, dla których zaznaczył podział podstawy współczynnika. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Jeśli zaznaczył, że podstawą współczynnika ma być liczba ludności, a następnie jako 4-70

75 kryterium podziału wybrał choroby, to ludności nie można podzielić ze względu na choroby i takie polecenie zostanie przez system zignorowane. Jeśli jednak będzie można dokonać podziału, wtedy nastąpi dzielenie Wygląd tabeli W dolnej części okna Edycja sprawozdania (którego fragment zamieszczono powyżej) użytkownik może określić kolejne poziomy tabeli: 1. [wiersze tabelki] 2. [kolumny tabelki] 3. [podkolumny tabelki] 4. [pod-podkolumny tabelki] Kolumny nie muszą być wyznaczone, jeśli jednak użytkownik chce je zdefiniować, to powinien zaznaczyć umieszczone przy niej pole wyboru. Przy każdej z w.w. danych umieszczono: - umożliwiającą wybór kryterium podziału ze słownika. pola wyboru: kategoria Inne - w tabeli oprócz wyznaczonych kolumn znajdzie się kolumna Inne, w której zostaną podliczone dane, które nie zostały zaliczone do innych. kategoria Ogółem - w tabeli oprócz wyznaczonych kolumn znajdzie się kolumna Ogółem, w której zostaną podliczone wszystkie dane. eliminuj zera - w tabeli nie będą drukowane informacje nie spełniające kryterium. suma przy liczeniu podziału procentowego kolumny zestawienia będą (w miarę możliwości) sumowane. podział podstawowy przy liczeniu współczynnika biorącego pod uwagę współczynnik jednego obszaru do drugiego. Aktywność dwóch ostatnich pól zależy od typu wybranego kryterium. Edycja [F6] - poprawienie danych. Kasuj [F8] - usunięcie przeglądanej pozycji Zatwierdź [F12] - zapisanie informacji lub wprowadzonych w wyniku edycji zmian. Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. 4-71

76 Opcje Okno umożliwia zdefiniowanie wyglądu wydruku: Górny margines w liniach Lewy margines w znakach przyjęto szerokość spacji Maksymalna liczba wierszy tabeli Maksymalna liczba wierszy tabeli Pełny opis sprawozdań Data wykonania Komentarz Parametry ustala się zbiorczo dla wszystkich sprawozdań. Jeśli zajdzie taka konieczność użytkownik może zmienić ich ustawienia, jednak musi pamiętać o przywróceniu poprzednich wartości po wykonaniu wydruku. Edycja [F6] - poprawienie danych. Zatwierdź [F12] - zapisanie informacji lub wprowadzonych w wyniku edycji zmian. Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. W tym miejscu można określić, jakie informacje mają się pojawić wraz z tabelką wyników w pliku tekstowym wygenerowanym przez program. Można też wybrać pełny opis sprawozdania zawierający nazwy warunków selekcji, datę wykonania oraz nazwy użytych w sprawozdaniu kryteriów podziału. W polu Komentarz można wpisać wszystkie dodatkowe, ale potrzebne w dalszej pracy informacje. Na górze od niego znajdują się pola określające wygląd tabelki: górny margines (podawany w liczbie linii), lewy margines (podawany w liczbie znaków), maks. liczba wierszy tabelki (na stronie; jeśli będzie ich więcej znajdą się na kolejnych stronach wydruku), maks. liczba kolumn (jak w poprzednim przypadku). Klawiszem Zatwierdź użytkownik dokonuje zapisu opcji tabelki. 4-72

77 4.6.2 Kryteria podziału Lokalizacja: Sprawozdania>Kryteria Podziału Okno zawiera listę utworzonych wcześniej sposobów podziału danych, z których będzie można korzystać przy tworzeniu sprawozdań. Tabela danych: Zawiera Kod i Nazwę kryterium podziału nadane mu podczas tworzenia. Użytkownik powinien tak nadawać nazwę definiowanym przez siebie pozycjom, by można było łatwo odszyfrować po co autor ją stworzył Typ Operator - przypisany zgodnie z typem Pod tabelą w polu: Informacja, wg której nastąpi podział (wyrażenie SQL) znajduje się wiadomość dla serwisu - nieczytelna dla użytkownika nie znającego języka programowego. Nowy [F7] - dodanie nowej pozycji. Przegląd [F5] - przegląd, edycja lub zmiana wprowadzonej wcześniej danej. Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. Definiowanie kryterium podziału: W oknie pojawia się tabela, w której są już wszystkie zdefiniowane w bazie kryteria podziału. Poniżej znajduje się pole: Informacja, wg której nastąpi podział (wyrażenie SQL), w którym zapisane jest wyrażenie, wg którego system będzie dokonywać obliczeń i klasyfikacji kart. Pole to wymaga znajomości języka SQL i jest istotne np. przy diagnostyce błędów. 4-73

78 Edycja kryterium podziału Okno służy do wprowadzenia kryterium podziału, które można będzie następnie wykorzystać do tworzenia sprawozdania. Na wstępie należy podać Kod kryterium - w przyszłości wg niego będzie można szukać danej. Wciśnięcie przycisku Dalej umożliwi wypełnienie pól: Edycja przez producenta - zaznaczenie uniemożliwi zmianę kryterium przez użytkownika Nazwa, Krótka nazwa - pozwolą w przyszłości na łatwą identyfikację danej, dlatego należy wprowadzać je tak, by jednoznacznie wskazywały co za sobą kryją. Nazwa umieszczona zostanie na wydruku w opisie kolumny lub wiersza Informacja, wg której nastąpi podział (wyrażenie SQL) - przy polu widnieje przycisk słownikowy:, należy wybrać wartość z listy, w oknie pojawi się nieczytelny zapis danej w języku SQL. W słowniku znajdują się separatory za pomocą których w jednym polu będzie można oddzielać od siebie dwie wartości (np. w wierszu będzie informacja płeć; lata, tutaj separatorem jest średnik) Przykładowa wartość - zgodna z wyżej wybraną Typ kryterium - do wyboru: Ograniczony (uaktywnia tabelę znajdującą się niżej) lub Przyrostowy, patrz rozdziały: Typ kryterium - Ograniczony 75 i Typ kryterium - Przyrostowy 76 Klasyfikacja rodzaj świadczenia na rzecz pacjenta, do wyboru są: Wspólne, Pobyt albo Element leczenia Definiowanie kategorii - dostępne gdy wyżej wybrano typ ograniczony Powiązanie z danymi demograficznymi zaznaczenie pola umożliwia wyliczenie współczynnika na podstawie tworzonego kryterium. Będzie to np. współczynnik określający: liczbę pacjentów ze śląska przez liczbę wszystkich mieszkańców śląska. Tabela danych: Przeznaczona jest do wpisywania Kategorii, gdy wybrano Typ kryterium: Ograniczony, patrz rozdział: Typ kryterium - Ograniczony 75. Jest ona obsługiwana przez widniejące obok przyciski: Nowa [F7] - dodanie, patrz rozdział: Edycja kategorii podziału

79 Dane [F5] - przejrzenie lub edycja, patrz rozdział: Edycja kategorii podziału 77. Kasuj [F8] - usunięcie kategorii. Edycja [F6] - poprawienie danych. Kasuj [F8] - usunięcie przeglądanej pozycji Zatwierdź [F12] - zapisanie informacji lub wprowadzonych w wyniku edycji zmian. Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. Tworząc nowe kryterium podziału użytkownik musi najpierw wpisać kod kryterium podziału, czyli jego identyfikator. Dobrze jest, gdy kod nadawany jest wg jakiegoś klucza - staje się on wtedy czytelniejszy. W momencie naciśnięcia przycisku Dalej system sprawdza unikalność wpisanego kodu i dopiero po tej czynności uaktywni pozostałe pola i uniemożliwia edycję zatwierdzonego właśnie kodu. Na prawo od przycisku Dalej znajduje się pole wyboru z określeniem: Edycja tylko przez producenta. Jego zaznaczenie jest jednym z elementów chroniących dane w bazie. W takim przypadku modyfikacja będzie możliwa jedynie po wprowadzeniu hasła znanego administratorowi systemu. Standardowo, przy instalacji oprogramowania, producent dostarcza kilka gotowych już kryteriów podziału i one właśnie są chronione hasłem administratora systemu. Pierwszym z pól do wypełnienia jest pole nazwa kryterium, a następnie pole nazwy krótkiej, należy pamiętać, aby nazwy te były mówiące - używane są bowiem przy definiowaniu sprawozdań. Kolejnym polem jest Informacja, wg której nastąpi podział (wyrażenie SQL), w którym wpisywane jest wyrażenie języka SQL. Do tego potrzebna jest znajomość zarówno struktury tabeli, w której przechowywane są dane, jak i podstawowych funkcji języka SQL. W celu udostępnienia użytkownikowi podstawowych pól i wyrażeń, mimo nieznajomości języka SQL, przy tym polu zdefiniowano słownik uruchamiany przez przyciśnięcie strzałki przy prawej krawędzi pola. Umieszczono w nim podstawowe pojęcia, z których użytkownik może budować wyrażenia, według których ma nastąpić podział. Do nich należą: daty (przyjęcia, urodzenia), przyczyny (hospitalizacji, zgonów) oraz separatory w postaci myślnika, dwukropka itp Typ kryterium - Ograniczony Wybranie tego typu pozwala na Definiowanie kategorii: Równość: w tabeli Kategorii pojawią się trzy kolumny: Nr, Nazwa, Wartość. Użytkownik powinien określić, że dana wybrana w polu Informacja, wg której nastąpi podział (wyrażenie SQL) ma być równa jakiejś wartości (podanej zgodnie z wzorcem znajdującym się w polu Przykładowa wartość). Np. jako Informacja, wg której nastąpi podział (wyrażenie SQL) wybrano: Miesiąc wypisu = styczeń. Zakres: w tabeli Kategorii pojawią się cztery kolumny: Nr, Nazwa, Od, Do. Użytkownik powinien określić, określić przedziały danej wybranej w polu Informacja, wg której nastąpi podział (wyrażenie SQL) (podanej zgodnie z wzorcem znajdującym się w polu Przykładowa wartość). Np. jako Informacja, wg której nastąpi podział (wyrażenie SQL) wybrano: Wiek pacjenta 4-75

80 w latach dla dzieci można utworzyć przedziały: - od 0 do 60 miesięcy, - od 61 do 120 miesięcy, - od 121 do 216 miesięcy. Jeśli jako ostatni ma wystąpić przedział nieograniczony z góry, to w polu Do należy wpisać 9999 (zgodnie z matematycznym oznaczeniem dążenia do nieskończoności). Lista: w tabeli Kategorii pojawią się trzy kolumny: Nr, Nazwa, Lista wartości. Użytkownik powinien określić, że Informacja, wg której nastąpi podział (wyrażenie SQL) ma być równe jednej z wymienionych wartości (podanej zgodnie z wzorcem znajdującym się w polu Przykładowa wartość ). Np. jako Informacja, wg której nastąpi podział (wyrażenie SQL) wybrano: Miejscowość zamieszkania pacjenta można podać kilka kodów terytorialnych zgodnie z ich słownikiem. Takim kryterium można objąć np. dane z rejonu kilku miast. Typ ograniczony stosuje się wtedy, gdy użytkownik zna wszystkie wartości, które mogą wystąpić dla danego wyrażenia lub też interesuje go tylko pewna wybrana wartość tego wyrażenia. Jego typowym zastosowaniem jest płeć, gdzie występują jedynie dwie wartości: mężczyzna lub kobieta. Definiowanie kategorii można skojarzyć z postawieniem operatora określającego jak mają być powiązane wartości wyrażenia z wierszami tabelki. Jeśli z jednym wierszem w tabeli związana jest pojedyncza wartość wyrażenia, według którego następuje podział, wtedy operator w tabelce przyjmuje wartość równość (np. podział ze względu na płeć: do jednego wiersza tabeli wpadają wartości dla mężczyzn, do drugiego dla kobiet). Operator może być określony jako zakres. Wtedy do jednego wiersza wpadają dane, których wartości należą do pewnego zakresu: od... do. Zawsze jest to zakres obustronnie zamknięty, co oznacza, że wartości brzegowe wchodzą do przedziału. Typowym przykładem zastosowania tego operatora jest kryterium podziału ze względu na wiek grupy wiekowe. Kolejnym operatorem jest lista, stosowana wtedy, gdy z jednym wierszem użytkownik chce związać kilka wartości, których nie można określić przy pomocy zakresu. Poniżej tabeli znajdują się przyciski: Nowe, Edytuj i Usuń oraz Wyjście i Pomoc. Przycisk Nowe służy do tworzenia nowego kryterium podziału, Edytuj do modyfikacji już istniejącego, a Usuń do usunięcia kryterium podziału z bazy Typ kryterium - Przyrostowy Typu przyrostowego używa się w przypadku, gdy użytkownik nie zna wartości wyrażenia, według którego nastąpi podział. Przy realizacji takiego kryterium system dwukrotnie przegląda bazę danych; za pierwszym razem wyszukane zostają wszystkie wartości wyrażenia, według którego nastąpi podział, a za drugim, określona liczba kart przypisanych do każdej wartości wyrażenia. Innymi słowy w kryterium tego typu użytkownik nie definiuje żadnych wartości, które miałyby w sposób dodatkowy dzielić informację (jest to jakby sumaryczny wydruk tego co można uzyskać wybierając typ ograniczony). Stosuje się go głównie w kryteriach z kodem terytorialnym, gdzie użytkownik nie jest w stanie wprowadzić wszystkich możliwych kodów terytorialnych pochodzenia pacjentów i w kryteriach z kodem choroby, gdzie uciążliwe byłoby wpisanie wszystkich występujących przyczyn hospitalizacji z dokładnością do jednostki chorobowej. W sprawozdaniach możliwe jest tylko jednokrotne użycie typu przyrostowego i jedynie dla wierszy. 4-76

81 Edycja kategorii podziału Okno służy do definiowania kategorii podziału lub zmian w utworzonych wcześniej. Należy wypełnić pola: Nr kategorii określa kolejność pojawienia się danej na wydruku Nazwa i Nazwa krótka Zakres od...do... - umożliwia wpisanie zakresu, lub równości (wtedy dostępne jest tylko pole od...) Lista - umożliwia podanie kilku wybranych wartości, jakich ma dotyczyć zestawienie (np. kilku miast). Dane są tu rozdzielane za pomocą średnika (program sam automatycznie zamienia inne znaki na średniki). Edycja [F6] - poprawienie danych. Zatwierdź [F12] - zapisanie informacji lub wprowadzonych w wyniku edycji zmian. Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji Tworzenie kryterium podziału Chcąc zbudować nowe wyrażenie z elementów już istniejących użytkownik musi najpierw wybrać wyrażenie ze słownika (wybrane wyrażenie jest podświetlone), a następnie nacisnąć przycisk Wybór, który spowoduje przeniesienie treści wyrażenia do pola. Chcąc rozbudować wyrażenie, ponownie musi uruchomić słownik i wybrać z niego w analogiczny sposób kolejny element wyrażenia. Tym razem zostanie on doklejony do wyrażenia wpisanego w polu. W ten sposób można sklejać ze sobą wartości z różnych pól w celu uzyskania bardziej zaawansowanych kryteriów podziału. Jeśli użytkownikowi nie odpowiada budowa kryterium, może wyczyścić pole wyrażenia, używając przycisków Delete lub Backspace (typowa edycja w środowisku Windows) lub przycisku Skasowanie pola. Znajduje się on obok klawisza słownikowego Dodawanie wyrażenia. Następne pole do wypełnienia to typ kryterium podziału. Z listy słownikowej użytkownik wybiera, czy będzie to kryterium przyrostowe czy ograniczone. Przechodzi następnie do definiowania kategorii w oparciu o listę słownikową - ma do wyboru: wartość, zakres bądź listę. Jeśli użytkownik wybierze wartość w tabeli kategorii poniżej znajdą się kolumny: numer kategorii, nazwa kategorii i wartość. Jeśli wybierze zakres kolumnę wartość zastąpi kolumna zakres od... do...wybierając listę pojawi się kolumna lista. 4-77

82 Poszczególne kategorie są definicją poszczególnych wierszy. Na prawo od tabeli kategorii jest grupa przycisków wyboru - Powiązanie z danymi demograficznymi, które są bardzo istotne przy obliczaniu współczynników związanych z liczbą ludności. Jedną z możliwości systemu jest również przechowywanie danych demograficznych. Jeżeli użytkownik chce obliczyć współczynnik (który zawsze jest ułamkiem), to czynność sprowadza się do obliczenia dwóch tabelek - jednej dla liczników, drugiej dla mianowników. Jeśli zatem w liczniku jest liczba kart, a w mianowniku liczba ludności, to do sprawozdania używa się jednego kryterium, wspólnego dla licznika i mianownika. Jeśli użytkownik nie wybierze powiązania z danym demograficznymi, w mianowniku zostaną użyte dane demograficzne, jednak nie będą one dzielone wg kryterium. Funkcja powiązania z danymi demograficznymi oznacza zatem możliwość podziału danych demograficznych wg zadanego kryterium i określa, które pole stanowi podstawę podziału. Możliwe są tutaj opcje: bez powiązania, powiązanie z danymi demograficznymi. Po prawej stronie okna znajdują się przyciski: Pomoc, Zatwierdź, Wyjście(Esc). Zatwierdź powoduje zapisanie wprowadzonych nowych danych do bazy lub wprowadzenie danych zmodyfikowanych. Po naciśnięciu Wyjście system nie przyjmie ani modyfikacji, ani nowych danych (nowego kryterium). Poniżej jest grupa pól pod nazwą Kategorie, w której użytkownik określa, jakie kategorie będą związane z kryterium podziału, oraz przyciski Nowa, Dane, Kasuj. Określania wyglądu poszczególnych wierszy kryterium podziału: Po naciśnięciu Nowa pojawia się okno: Edycja kategorii podziału, w którym kolejno użytkownik wypełnia szereg pól: nr kolejny kategorii (zawsze jest automatycznie podpowiadany przez system; numer wprowadzony +1), nazwa kategorii, nazwa krótka, wartości lub lista (w zależności od wyboru kryterium podziału użytkownik wpisuje jedną wartość, zakres wartości lub listę wartości, oddzielając je od siebie spacjami lub przecinkami). Nazwę, tak jak i w innych miejscach programu, należy wypełniać w sposób czytelny - pojawi się ona później w tabelkach i na wykresach. Zawartość pola nazwy kryterium zostanie użyta przez system wtedy, gdy dane kryterium podziału zostanie użyte w postaci wierszy. Dla kolumn i podkolumn używane są nazwy krótkie. Po wprowadzeniu wszystkich danych w celu zapamiętania wiersza należy użyć przycisku Zatwierdź. Aby wprowadzić kolejny wiersz do tabelki użytkownik postępuje w opisany przed chwilą sposób. Cały czas użytkownik może obserwować wypełnianie się tabeli. Chcąc zmienić zawartość wiersza w tabeli musi go podświetlić i nacisnąć Dane, chcąc wiersz usunąć podświetlić i nacisnąć Kasuj. W przypadku edycji można zmienić wszystkie elementy, łącznie z numerem kategorii. Numeracja kategorii ma istotne znaczenie dla systemu, bowiem w takiej kolejności kategorie będą później wyświetlane w tabelce wynikowej. 4-78

83 4.6.3 Warunki selekcji Lokalizacja: Sprawozdania>Warunki Selekcji Okno zawiera listę zdefiniowanych warunków, dla których kart będzie wykonane sprawozdanie. Tabela danych: Zawiera pozycje z utworzonymi warunkami selekcji. W kolumnach podane są: Identyfikator i Nazwa selekcji nadane mu podczas tworzenia. Użytkownik powinien tak nadawać nazwę definiowanym przez siebie pozycjom, by można było łatwo odszyfrować ich cel. Typ - wybrany przy tworzeniu danej. Poniżej w polu informacyjnym znaleźć można Treść warunku aktualnie podświetlonego w tabeli. Nowy [F7] - dodanie nowej pozycji, patrz poniższy rozdział. Przegląd [F5] - przegląd, edycja lub zmiana wprowadzonej wcześniej danej, patrz poniższy rozdział. Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. Sprawozdania można wykonywać na wszystkich danych zgromadzonych w bazie lub tylko na którymś z jej podzbiorów. Do określania zbiorów kart, dla których będzie wykonane sprawozdanie, służą warunki selekcji. Po wybraniu przez użytkownika z menu głównego opcji: Warunki selekcji pojawia się okno z tabelą warunków selekcji. Poniżej tabeli jest pole treści warunku. W zależności od tego, który z warunków znajdujących się w tabeli będzie podświetlony, pole treści zmienia swoja zawartość. Pole treści wypełnia użytkownik tworząc warunek. Poniżej pola treści są trzy przyciski: Nowy, Dane, Kasuj, które podobnie jak w innych miejscach programu, służą do tworzenia, modyfikowania i kasowania - tu warunków selekcji. Przycisk Wyjście zamyka okno i powoduje powrót do menu głównego programu. 4-79

84 Tabela warunków selekcji zbudowana jest z trzech kolumn - kod, identyfikator, nazwa warunku. Warunki zostały podzielone na szereg grup, w zależności od tego, czego dotyczą. Można je nakładać na wszystkie rodzaje informacji znajdujących się w standardowej karcie statystycznej - na choroby, daty itd. Wszystkie kody można zobaczyć przy definiowaniu nowego warunku selekcji (pole: Rodzaj - lista rozwijalna). W polu kod są one poukładane wg rodzaju, a następnie identyfikatora (numeru kolejnego). Każdy identyfikator musi być unikalny w ramach rodzaju. Jeżeli użytkownik np. wybrał choroby jako rodzaj warunku i nadał mu identyfikator 01, to w ramach tego rodzaju nie może istnieć inny warunek o identyfikatorze 01. Może jednak istnieć warunek o identyfikatorze 01, np. w grupie data wypisu czy noworodek. Pole nazwa warunku wypełnia użytkownik tak by była ona czytelna, ponieważ będzie wykorzystywana przy definiowaniu sprawozdań Edycja warunku selekcji Okno służy do wprowadzania nowych warunków selekcji lub poprawiania już istniejących. Wstępnie należy podać: Edycja przez producenta - zaznaczenie pola powoduje, że danej nie może zmienić użytkownik o niższym poziomie uprawnień Rodzaj - z rozwijalnej listy wyboru należy wybrać odpowiednią wartość Id, dwuznakowy kod - wpisanie kodu 00 nie wymaga konkretyzacji danej, poza nim należy wpisywać unikalne dane Nazwę warunku - łatwą do skojarzenia w przyszłości Treść - wynik pola Rodzaj i przycisku Konkretyzacja Danej nie można zapisać dopóki nie zostanie skonkretyzowana - do tego służy przycisk Konkretyzacja. Pozwala on na podanie, jaka wartość ma zostać wyselekcjonowana spośród wszystkich kart statystycznych. Wyjątek stanowi wspomniany Id=00 gdzie dla każdego Rodzaju można stworzyć warunek o takim Id. Pole wyboru Negacja pozwala wybrać wartości przeciwne do skonkretyzowanych wcześniej. Edycja [F6] - poprawienie danych. Kasuj [F8] - usunięcie przeglądanej pozycji Zatwierdź [F12] - zapisanie informacji lub wprowadzonych w wyniku edycji zmian. 4-80

85 Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. Wybierz przycisk Nowy. Na ekranie pojawia się okno: Warunek selekcji edycja, wykorzystywane zarówno do tworzenia nowego warunku, jak i do modyfikowania zawartości warunku zapamiętanego w bazie. W przypadku edycji warunku, nie można zmieniać rodzaju i numeru kolejnego. Przy tworzeniu nowego warunku aktywne są wszystkie pola. Przy nadawaniu numeru kolejnego system nie podaje informacji o numerze ostatniego warunku określonego rodzaju znajdującego się w bazie, bo jest on dowolny (można również stosować litery). Następnie użytkownik wpisuje nazwę odzwierciedlającą treść warunku. Po wpisaniu nazwy naciska przycisk Konkretyzacja, po czym w otwartym oknie wpisuje wartości określające budowany warunek selekcji. Wygląd okna będzie zależny od wybranego rodzaju warunku. Dla daty przyjęcia będzie zawierać tylko 2 pola: od... i do... Jeżeli użytkownik wypełni tylko jedno pole, system potraktuje wpisaną wartość jako równość i będzie szukać danych o dacie równej tej wpisanej. Jeśli użytkownik wypełni oba pola, będą one traktowane jako zakres (do warunku wejdą również wartości brzegowe). Najbardziej zaawansowane okno pojawi się dla warunku o rodzaju choroby. Kod choroby zasadniczej, Rozpoznanie wg przyczyny zewnętrznej (kody z zakresu V-Y), Kod dodatkowy i Choroby współistniejące, które występują w karcie statystycznej. Uwaga: Jeżeli użytkownik nie zaznaczy pozycji Kod pełny (pięć znaków) to z wybranych kodów chorób i przyczyn do selekcji kart zostaną użyte tylko trzy pierwsze znaki kodu (np. zamiast kodu F23.2 zostanie użyty kod F23) Załóżmy, że przedmiotem zainteresowania użytkownika są karty, w których wpisana jest choroba zasadnicza o kodzie A01.0. Poniżej przedstawiono sposób w jaki użytkownik może to zrobić. Należy zaznaczyć pole Kod choroby zasadniczej i wpisać konkretny kod choroby - tu: A01.0. Można wpisywać pojedyncze kody przedzielane średnikami lub zakresy kodów odpowiadające grupom chorób. Po naciśnięcie Zatwierdź lub Wyjście (pamiętając o konsekwencjach z tym związanych) program wraca do poprzedniego okna: Warunki selekcji - edycja. Przy tworzeniu warunków użytkownikowi niejednokrotnie przyjdzie skonstruować bardzo rozbudowany warunek - np. wyselekcjonować wszystkie karty, które nie są związane z porodami. Pomocą w takich przypadkach jest funkcja negacji, zawarta w polu wyboru Negacja warunku. Korzystając z pola negacji warunku może on do wyszukiwania kart, np. nie związanych z porodami skonstruować warunek wyszukujący właśnie karty z nimi związane - jest to pewien łatwy do opisania zakres kodów. Po stworzeniu warunku wyszukującego karty związane z porodami, zaznacza negację warunku. Po tak sformułowanym poleceniu system wyselekcjonuje wszystkie interesujące użytkownika karty. Znajdzie to również odzwierciedlenie w treści warunku. W oknie, po raz kolejny, wprowadzono pole wyboru - Edycja tylko przez producenta. Podobnie jak w przypadku kryteriów podziału pozwala ono na zablokowanie edycji warunków przed osobami nie mającymi do tego uprawnień. Zastrzeżone warunki mają w tabeli warunków selekcji kody w kolorze czerwonym. Wśród warunków selekcji znajduje się również grupa pewnych specyficznych warunków o identyfikatorze w postaci 00. Są to tzw. warunki nieskonkretyzowane, czyli takie, które nie są definiowane bezpośrednio. 4-81

86 4.7 Wykazy Głównym zadaniem opcji jest tworzenie wykazów, których podstawą są dane: osobowe informacje o pacjencie (imię i nazwisko, adres zamieszkania, itp.), z rozpoznania, z hospitalizacji, ze skierowania do szpitala, z odmowy. Dzięki wykazom użytkownik może dowiedzieć się np.: ilu pacjentów jest aktualnie na danym oddziale, ilu znalazło się na nim w wybranym okresie, ile dni pacjent przebywał na przepustkach. Wymienione tu możliwości stanowią oczywiście tylko niewielki wycinek udogodnień oferowanych przez wykazy. Korzystanie z opcji jest możliwe, gdy administrator systemu odpowiednio skonfiguruje program. Musi on w opcji Konfiguracja w Parametrach stacji roboczej wpisać: Drukowanie \ Ścieżka do aplikacji wyświetlającej i drukującej dokumenty należy podać ścieżkę do MS Worda, System \ Ścieżka do programu Excel należy podać (wybrać) właściwą, System \ Katalog na pliki tymczasowe standardowo TMP, System \ Ścieżka do programu Word należy podać (wybrać) właściwą. Wydruki \ Ścieżka do aplikacji wyświetlającej i drukującej wykazy Wydruki \ Format wydruku wykazów Za pomocą ostatniej opcji konfiguracji można ustalić format, w jakim tworzone są wykazy. W przypadku wybrania formatu XLS uruchamiany jest program ustalony za pomocą opcji Ścieżka do aplikacji wyświetlającej i drukującej wykazy a jeżeli nie jest ustawiona, to Ścieżka do programu Excel. W przypadku innych formatów do ich przeglądania i drukowania używana jest tylko aplikacja ustawiona za pomocą opcji Ścieżka do aplikacji wyświetlającej i drukującej wykazy. Opis dostępnych formatów wykazów znajduje się w specyfikacji funkcjonalnej. Utworzone wykazy wraz z przypisanymi im kryteriami są eksportowane do arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel, skąd można je wydrukować (użytkownik musi zatem znać jego obsługę). W menu Wykazy znajdują się opisane w następnych rozdziałach funkcje: Wykonanie wykazu Definicja wykazów Najpierw należy zdefiniować wykaz, dopiero wtedy będzie można go wydrukować, w takiej też kolejności znajdują się następne rozdziały. 4-82

87 4.7.1 Wykonanie wykazu Lokalizacja: Wykazy>Wykonanie wykazu Okno zawiera tabelę wykazów utworzonych wcześniej w opcji Definicja wykazów. Na liście należy podświetlić pozycję do wydruku i kliknąć na przycisk Wykonaj, co otwiera arkusz kalkulacyjny MS Excel wraz ze zdefiniowanymi wcześniej danymi. Dalsza praca wymaga znajomości tego programu, posługując się jego zasadami można wydrukować zestawienie. Rodzaj wyszukiwania: W pierwszym polu rozwijalnej listy widocznym w nagłówku okna można określić, czy wyszukiwany będzie wykaz wg: Kodu albo Nazwy. Wyświetlanie danych można zawęzić wpisując szukany ciąg znaków w polu tekstu (można się tu posłużyć tzw. zasadą metaznaku (%)). W drugim polu rozwijalnej listy można określić sposób uporządkowania danych w tabeli (wg kodu lub wg nazwy). Po ustaleniu wyglądu i zawartości tabeli należy użyć klawisza [F3] dla tzw. odświeżenia danych. Tabela danych: Zawiera przygotowane wcześniej wykazy wraz z kryteriami wydruku. Kolumny w tabeli danych to: Kod oraz Nazwa. Wykonaj otwarcie MS Excela, skąd dane można wysłać na drukarkę (np. korzystając z klawiszy [Ctrl-P]). Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. 4-83

88 4.7.2 Definicja wykazów Lokalizacja: Wykazy>Definicje wykazów Formatka umożliwia tworzenie nowych oraz modyfikację już istniejących wykazów, oraz ustalanie kryteriów, jakie mają one spełniać. Utworzone tu wykazy są drukowane w opcji Wykonanie wykazu. Okno podzielone jest na kilka części: Zdefiniowane wykazy: Znajdująca się tutaj tabela zawiera wszystkie utworzone wcześniej wykazy. Część ta obsługiwana jest przez przyciski: Nowy wykaz [F3] dodanie nowego wykazu, patrz następny rozdział. Dane [F5] przegląd danych wykazu, patrz następny rozdział. Usuń wykaz [F7] kasuje wykaz podświetlony w tabeli. Kolumny według kolejności wyświetlania na wykazie: W tabeli znajduje się lista kolumn wybranych uprzednio do wykazu wskazanego w części Zdefiniowane wykazy (patrz wyżej). Kolumny zostaną wydrukowane zgodnie z widniejącą tu kolejnością. Zmiana kolejności kolumn odbywa się za pomocą przycisków strzałek (po lewej stronie), które przemieszczają (w górę lub w dół) podświetloną w tabeli kolumnę. Można określić czy kolumna ma być: Sortowana, Grupowana lub Sumowana, zaznaczając kliknięciem odpowiednie pole (lub kilka pól) w tabeli. Kolumny, którym zaznaczono Sortowanie lub Grupowanie znajdą się w części Porządek według kolumn (widocznej poniżej). Dostępne są tu przyciski: 4-84

89 - przesunięcie zaznaczonej kolumny o jedno miejsce w górę. - przesunięcie zaznaczonej kolumny o jedno miejsce w dół. Nowa kolumna [F2] dodanie nowej kolumny, patrz rozdział: Wybór pozycji do wykazu 87. Usuń kolumnę [F8] kasowanie podświetlonej kolumny z wykazu. Porządek według kolumn: Znajdują się tu dane z w.w. części, którym zaznaczono Sortowanie lub Grupowanie. Tylko wg nich można porządkować dane w tabeli. Jeśli żadna z kolumn zestawienia nie jest sortowana lub grupowana, to ta część okna pozostaje pusta. Definiuje się tutaj kolejność drukowania danych na zestawieniu. Należy zwrócić uwagę, że np.: kolejność: wg płci, a w niej wg wieku, nie daje tego samego efektu co kolejność: wg wieku, a w nim wg płci. Kolejność danych na wydruku może być ustawiana przez użytkownika za pomocą strzałek. Kolumny, którym zaznaczono Sortowanie i Grupowanie są nadrzędne wobec tych, którym zaznaczono jedynie Sortowanie te drugie umieszczone są jako ostatnie i nie można ich przesuwać nad kolumny spełniające oba warunki. Część ta obsługiwana jest przez przyciski: - przesunięcie zaznaczonej kolumny o jedno miejsce w górę. - przesunięcie zaznaczonej kolumny o jedno miejsce w dół. Usuń [F4] kasowanie porządku, gdy kolumna nie ma znaczenia przy porządkowaniu danych na wykazie. Kryterium: W części tej można podać warunek (lub grupę warunków), który ma zostać spełniony na wydruku. Część ta obsługiwana jest przez przycisk: Kryterium [F9] wejście w okno, przeznaczone do definicji warunków, patrz rozdział: Kryterium wykazu 88. Wykonaj wykaz [F11] wydrukowanie wykazu zaznaczonego w części Zdefiniowane wykazy (pozwala sprawdzić poprawność zdefiniowanego wykazu bez konieczności opuszczania okna). Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. 4-85

90 Wykaz Okno służy do dodawania nowych wykazów lub modyfikacji już istniejących. Podczas kreowania wykazu należy określić następujące dane: Zakres danych należy wybrać czy na wydruku mają się znaleźć dane dotyczące: Danych z wizyty pacjenta w szpitalu Danych ze zlecenia Kod i Nazwę definiowanego wykazu Rodzaj drukowania danych: na wykazie analitycznym są wyszczególnione wszystkie pozycje na wykazie syntetycznym brak wyszczególnienia wszystkich pozycji powtarzających się dla danej kolumny, uwzględnia jedynie podsumowania Udostępnione - należy w polu wyboru wybrać opcje TAK lub NIE Treść nagłówka jeśli zachodzi taka potrzeba można tu wpisać dowolny tekst, który zostanie wydrukowany nad tabelą Treść stopki j.w. tylko tekst znajdzie się pod tabelą Jeśli na wykazie umieszczona będzie kolumna: Dane hospitalizacji - ilość dni : analityczny wydruk będzie zawierał dane z wszystkich pobytów pacjenta, każdy pobyt będzie miał swoją pozycję. Jeśli dodatkowo dla w.w. kolumny zostanie zaznaczona opcja Sumuj, wtedy na końcu pod danymi każdego pacjenta powstanie pozycja podająca sumę wszystkich jego pobytów. syntetyczny wydruk nie będzie podawał rozbicia na poszczególne pobyty, a wyłącznie pozycje sumaryczne. Edycja [F6] - poprawianie, zmiana danych. Kasuj [F8] - kasowanie wykazu. Zatwierdź [F12] - zatwierdzenie wprowadzonych danych. Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. 4-86

91 Wybór pozycji do wykazu Opcja umożliwia wskazanie, jakie kolumny mają się znaleźć na wykazie. Okno podzielone jest na dwie zasadnicze części: Grupy: Tabela znajdująca się z lewej strony formatki - jej pozycje są nazwami poszczególnych grup danych (np.: Dane pacjenta, Dane hospitalizacji). Pozycje: Tabela znajdująca się z prawej strony formatki zawiera pozycje należące do podświetlonej z lewej strony Grupy (np. dla grupy Dane pacjenta, pozycjami są m.in.: Imię, Nazwisko, Adres, NIP itd.) Pod tabelą znajduje się puste pole tekstowe, którym można się posłużyć w celu szybkiego wyszukania danych (zgodnie z zasadą metaznaku (%)). Na definiowany wykaz można kopiować całe grupy danych lub tylko niektóre ich pozycje. W tym celu należy zaznaczyć właściwą pozycję (w tabeli Grup lub w tabeli Pozycji), podświetlając ją i wciskając spację, a następnie skopiować przyciskiem Kopiuj [F9]. Kopiuj [F9] - przekopiowanie kolumn do wykazów (dotyczy zaznaczonych grup lub ich pozycji). Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. 4-87

92 Kryterium wykazu Opcja umożliwia ustalanie kryteriów obowiązujących na wykazie. Pozwala to zawęzić informacje do właściwej grupy i uniknąć drukowania zbędnych danych. Przy tworzeniu kryterium należy kolejno: wybrać daną: W części Kryterium wykazu wskazać pozycję, której będzie dotyczyło kryterium. Są tu dwie tabele po lewej stronie należy wskazać właściwą grupę, co spowoduje wyświetlenie jej pozycji w tabeli obok, gdzie należy podświetlić daną. Pod tabelą Pozycje dostępne do budowania kryterium znajduje się puste pole tekstowe służące do szybkiego szukania (zgodnie z zasadą metaznaku (%)) wg wybranej grupy. wybrać Relację, tzn. określić czy dana ma być: równa, większa, różna od jakiejś wartości, podanej później. Dopuszczone są też: zawieranie, jest puste (nie ma żadnej wartości), nie jest puste (przyjmuje jakąś dowolną wartość). Relacje te należy obierać zgodnie z zasadami logiki. z rozwijalnej listy wybrać rodzaj wartości: określona wartość pozwala wpisać właściwą wartość (zgodnie z typem wybranej danej (liczbę, datę, tekst) określona parametr uaktywnia pole słownikowe Parametr pole nie wykorzystywane w programie nieokreślona wspólna dla pozycji dla wybranej danej przed wykonaniem wykazu program będzie pytał o wartość, którą przypisze wszystkim pozycjom nieokreślona indywidualna podczas wykonywania wykazu dla każdej nowej pozycji program będzie dopytywał o podanie jej wartości podać Wartość pozycji pole to zmienia się w zależności od wybranej pozycji, wg której tworzone jest kryterium, może być Datą, Wartością znakową (w przypadku tekstów typu Imię, Adres), Wartością numeryczną. dodać warunek do kryterium wciskając przycisk Dodaj frazę do kryterium [F4]. jeśli kryterium ma być złożone z kilku warunków - wybrać Operator logiczny (i, lub, nawiasy otwierający i zamykający) i potwierdzić go przyciskiem Dodaj [F5]. zakończenie definiowania kryterium odbywa się przez Wyjście [Alt-F4] z okna dane zostają zapamiętane. Nie można opuścić okna bez dokończenia warunku. Kasowanie frazy [F7] usunięcie ostatnio zdefiniowanego warunku (frazy). Pozwala to na cofnięcie 4-88

93 się do wybranego miejsca bez utraty wszystkich określonych dotąd warunków kryterium. Kasowanie kryterium [F3] usunięcie całego wprowadzonego wcześniej kryterium. Dodaj frazę do kryterium [F4] - dodanie kolejnego warunku kryterium. Dodaj [F5] dodanie operatora logicznego łączącego poszczególne warunki (frazy) kryterium. Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. Aby utworzyć kryterium należy w pierwszej kolejności zaznaczyć poprzez kliknięcie myszką Nazwy grupy, której dane kryterium ma dotyczyć oraz Pozycję dostępną do budowania kryterium dla tej grupy. Następnie wybrać Relację z dostępnej listy operatorów logicznych oraz wpisać żądaną wartość w polu Wartość pozycji. W.w. dane należy zatwierdzić przyciskiem Dodaj frazę do kryterium [F4]. Jeżeli kryterium ma się składać z więcej niż jednej frazy należy wybrać łącznik z listy Operator (AND, OR, [, ]), nacisnąć Dodaj [F5] i powtórzyć cały proces od początku. Np.: jeżeli użytkownik chce na wykazie otrzymać pacjentów urodzonych przed , to powinien ułożyć frazę w następujący sposób: Dane Pacjenta - Data Urodzenia < ' ' Jednak gdyby chciał na wykazie umieść pacjentów urodzonych przed i przyjętych do hospitalizacji dnia fraza wyglądałaby tak: Dane Pacjenta - Data Urodzenia < ' ' AND Dane Hospitalizacji - Data Przyjęcia = ' ' 4.8 Słowniki Lokalizacja: Słowniki>Kody chorób ICD-10 Lokalizacja: Słowniki>Kody procedur - druga polska edycja Lokalizacja: Słowniki>Kody procedur - piąta polska edycja W tym miejscu użytkownikowi udostępniono słownik chorób ICD-10 oraz słownik procedur medycznych ICD9. Słownik Kody chorób ICD-10 Tabela: Zawiera kody i nazwy chorób. Słownik jest zgodny z międzynarodową klasyfikacją chorób i problemów zdrowotnych ICD10. Słownik ma strukturę hierarchiczną. Dodaj do preferowanych - pozwala dodać wybraną pozycję do folderu pozycje preferowane Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. Słownik Kody procedur - druga polska edycja Tabela: Zawiera kody i nazwy procedur medycznych. Słownik jest zgodny z drugą polską edycją kodów procedur 4-89

94 ICD9. Słownik ma strukturę hierarchiczną. Dodaj do preferowanych - pozwala dodać wybraną pozycję do folderu pozycje preferowane Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. Słownik Kody procedur - druga polska edycja Tabela: Zawiera kody i nazwy procedur medycznych - piąta polska edycja umożliwiająca przegląd słownika ICD94. Słownik ten ma strukturę hierarchiczną Dodaj do preferowanych - pozwala dodać wybraną pozycję do folderu pozycje preferowane Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. 4.9 Eksporty Opcja umożliwia wydawanie danych przetworzonych przez Statystykę na zewnątrz systemu: Kolejki oczekujących System FKK Kasy Chorych Centrum Zdrowia Publicznego PZH - standard XML 2002 Wykonane eksporty Karty TISS28 W opcji Wykonane eksporty znajduje się wykaz wykonanych do tej pory eksportów. Osoba opiekująca się systemem w szpitalu musi określić w programie Administrator parametry eksportu w Ustawieniach systemu: Katalog, w którym zapisywane są pliki eksportowe i Identyfikator oddziału Centrum Zdrowia Publicznego Kolejki oczekujących Eksport pozwala na przekazanie danych z Księgi Oczekujących szpitala do właściwego oddziału NFZ. Znajdują się tu dwie opcje: Kolejki oczekujących - aktualny Pacjenci oczekujący wg starego, nieobowiązującego już formatu danych ich opis znajduje się w następnych rozdziałach. 4-90

95 Kolejki oczekujących Lokalizacja: Eksporty>Kolejki oczekujących>kolejki oczekujących System umożliwia wygenerowanie pliku w formacie XML zawierającego dane dotyczące kolejek oczekujących określone przez NFZ. Eksportowane są kolejki z określoną datą oceny (bez podania tej daty nie jest możliwe wykonanie eksportu kolejki). Kolejki wysokospecjalistyczne eksportowane są razem z danymi pacjentów do nich przypisanych. Dla pozostałych kolejek eksportowany jest tylko średni czas oczekiwania w kolejce (wyznaczony na podstawie danych pacjentów, którzy w czasie wykonywania eksportu znajdują się w kolejce) oraz liczba oczekujących pacjentów. Formatka eksportu kolejek podzielona jest na trzy zakładki, na których znajdują się informacje o wykonanym właśnie eksporcie, o brakujących danych pacjentów oraz brakujących danych dotyczących Księgi Oczekujących. Można zapisać je do pliku. Możliwe jest także wykonanie eksportu z pominięciem pacjentów z niekompletnymi danymi służy do tego checkbox Pomijaj pacjentów z niekompletnymi danymi. Okno, z którego uruchamiany jest eksport kolejek, umożliwia wykonanie operacji zatwierdzenia ostatnio wykonanego eksportu. Do momentu zatwierdzenia kolejne eksporty nie uwzględniają danych wysłanych w poprzednich eksportach. Pacjent nowy w kolejce zostanie w kolejnych eksportach wysłany z taką flagą. Jeśli jednak zatwierdzimy eksport i wykonamy kolejny to taki pacjent trafi do niego z flagą kontynuacja oczekiwania. Operacja zatwierdzenia eksportu jest nieodwracalna. Przed wykonaniem eksportu wykonywana jest kontrola, czy poprzedni eksport został zatwierdzony. Jeśli nie, pojawia się pytanie o to, czy ma zostać zatwierdzony W oknie opcji należy jedynie podać: Datę eksportu Rodzaj kolejki Miesiąc i rok Nazwę pliku eksportowego do podpowiedzianej z rozszerzeniem.xml (można tu skorzystać z przycisku...) ścieżki należy dopisać nazwę pliku Oznaczenie przeterminowanych - podajemy datę do której wpisy mają zostać anulowane. Dane takie nie wchodzą w statystyki z list oczekujących. Słownik kolejek - przegląd słownika kolejek utworzonego i wykorzystywanego dalej podczas tworzenia Księgi Oczekujących. w programie Administrator Zatwierdzenie poprzedniego eksportu operacja powoduje zatwierdzenie poprawności ostatnio wykonanego eksportu. Każdy eksport zawiera dane, które zmieniły się od ostatniego zatwierdzonego eksportu. Przy użyciu przycisku Eksport program pyta: Czy zatwierdzić poprzednio wykonany eksport? pozwala to zatwierdzić poprzedni eksport bez używania przycisku. Eksport zapisanie danych do pliku w formacie określonym przez NFZ. Podczas tworzenia pliku eksportowego w nieoznaczonym polu pojawiają się uwagi o wykonywanym eksporcie, które można przejrzeć po skończonej operacji okno wygląda następująco: 4-91

96 Wyjście [Alt-F4] opuszczenie dialogu Pacjenci oczekujący Lokalizacja: Eksporty>Kolejki oczekujących>pacjenci oczekujący Funkcjonalność ta pozwala na uzyskanie danych dotyczących ilości pacjentów oczekujących na hospitalizację i czas oczekiwania. Okno służy jedynie do eksportu danych do roku Od roku 2006 należy używać eksportu opisanego w poprzednim rozdziale (Kolejki Oczekujących). Dane uzyskiwane są na podstawie ewidencji prowadzonej w Księgach Oczekujących. Są one zapisywane w formacie opracowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i mają być przekazywane do właściwych Oddziałów. Konieczne jest określenie następujących danych: Numer Oddziału NFZ numer właściwego Oddziału NFZ. Pole jest automatycznie ustawienia na 4-92

97 podstawie parametru konfiguracyjnego Kod Oddziału NFZ właściwego dla świadczeniodawcy Kod świadczeniodawcy kod nadany przez NFZ. Pole jest automatycznie ustawienia na podstawie parametru konfiguracyjnego Okres sprawozdawczy okres, za który wykonany ma być raport Księgi Oczekujących lista Ksiąg Oczekujących na podstawie, których mogą zostać pobrane dane. Raport kryterium, według którego pobierane będą dane: Wykonaj wg planowanego przyjęcia brana jest pod uwagę wyłącznie planowana data przyjęcie, bez względu na aktualny stan wpisu. Wykonaj wg statusu wpisu w księdze oprócz daty planowanego przyjęcia brany jest pod uwagę również aktualny stan wpisu. Nie uwzględniane są wycofane wpisy, te które nie zostaną zrealizowane. Zbiorczy zostanie wykonany raport statystyczny Osobowy zostanie wykonany raport analityczny pacjentów oczekujących powyżej liczby dni określonej w polu oczekujący powyżej. Raport syntetyczny zawiera ilość pacjentów oczekujących i średni czas oczekiwania dla każdego typu oddziału. Raport analityczny zawiera listę pacjentów z takimi danymi jak: PESEL Kod ubezpieczyciela Oddział Czas oczekiwania Wykonaj wygenerowanie danych Zapisz zapisanie danych raportu zbiorczego do pliku w formacie określonym przez NFZ. Drukuj wykonanie wydruku raportu osobowego Wyjście [Alt-F4] opuszczenie dialogu System FKK Opcja ta zawiera funkcje eksportu danych do systemu FKK. 4-93

98 Miesięczna wartość kluczy statystycznych Lokalizacja: Eksporty>System FKK>Miesięczna wartość kluczy statystycznych Funkcjonalność ta pozwala na obliczenie miesięcznych wartości kluczy statystycznych, które są importowane przez system FKK. Wykorzystywana tutaj lista kluczy pochodzi z systemu FKK, a możliwa jest do uzyskania poprzez współpracę z bazą słowników centralnych. Na liście OPK pojawią się tylko te OPK pochodzące z FKK, które zostały skojarzone z Jednostki Organizacyjnym szpitala (opcja dostępna w module Administrator menu Systemu Zewnętrze / FKK) Parametry: Okres okres, za który wykonywany jest eksport BID obowiązujący układ bilansowy Ośrodki powstawania kosztów Lista ośrodków dla których wykonywany będzie eksport. Czy obliczyć oznaczenie, czy mają zostać obliczone wartości kluczy Kod kod OPK Symbol symbol OPK Nazwa nazwa OPK Klucze podziału lista kluczy podziału, których wartości mogą zostać wyliczone: Czy obliczyć oznaczenie, czy obliczyć wartość Kod kod klucza Nazwa nazwa klucza Wartość wyliczona wartość klucza Edycja [F6] przejście w tryb edycji w celu określenie parametrów wyboru okresu, OPK i kluczy. 4-94

99 Zatwierdź [F12] zatwierdzenie wyboru parametrów i równoczesne obliczenie wartości kluczy. Eksport zapis danych do pliku w formacie akceptowanym przez FKK. Drukuj wydruk wartości kluczy Wyjście [Alt-F4] opuszczenie dialogu Miesięczne wykonanie świadczeń Lokalizacja: Eksporty>System FKK>Miesięczne wykonanie świadczeń Opcja ta pozwala na wyeksportowanie do systemu FKK ilości wykonanych świadczeń przez poszczególne ośrodki powstawania kosztów. Dane uzyskiwane są na postawie realizacji zleceń. Na liście OPK pojawią się tylko te OPK pochodzące z FKK, które zostały skojarzone z Jednostkami Organizacyjnym szpitala (opcja dostępna w module Administrator menu Systemy Zewnętrze / FKK) Parametry Okres okres, za który wykonywany jest eksport BID obowiązujący układ bilansowy Ośrodki powstawania kosztów Lista ośrodków dla których wykonywany będzie eksport. Czy obliczyć oznaczenie, czy mają zostać obliczone wartości kluczy Kod kod OPK Symbol symbol OPK Nazwa nazwa OPK Zaznacz wszystko zaznaczenie całej listy OPK. Eksport zapis danych do pliku w formacie akceptowanym przez FKK. Drukuj wydruk wartości kluczy Wyjście [Alt-F4] opuszczenie dialogu 4-95

100 4.9.3 Eksport do Kasy Chorych i Centrum Zdrowia Publicznego Lokalizacja: Eksporty>Kasy chorych>... Lokalizacja: Eksporty>Centrum Zdrowia Publicznego>... Dane mogą być przedstawiane w formacie SYBASE, EDIFACT bądź ComputerLand. Podczas eksportowania danych do Kasy Chorych należy wypełnić formatkę: Podobnie wygląda okno eksportu do Centrum Zdrowia Publicznego (nie ma w nim tylko Odbiorcy, bo jest nim Centrum Zdrowia Publicznego). Wyeksportowanie danych zgodnie z zadanymi w oknie warunkami należy potwierdzić przyciskiem Wykonaj eksport. Eksporty te są już nieaktualne. Producent postanowił jednak je pozostawić w aplikacji na potrzebę wykonania eksportu historycznego za lata ubiegłe PZH - standard XML Lokalizacja: Eksporty>PZH-standard XML Eksport danych do Państwowego Zakładu Higieny polega na zapisaniu ich do pliku o standardzie XML. W tym celu użytkownik musi najpierw ustalić warunki eksportu: Zapisz jako miejsce zapisu i nazwę tworzonego pliku (można zmienić proponowaną nazwę, pozostawiając podpowiadane rozszerzenie:.xml) 4-96

101 Eksport pobytów oddziałów psychiatrycznych zaznaczenie pola spowoduje wyeksportowanie danych z oddziałów psychiatrycznych Eksport pobytów oddziałów stacji dializ (kod resortowy: 4132, 4133) zaznaczenie pola spowoduje wyeksportowanie danych z oddziałów o takich kodach resortowych Księga główna w przypadku kilku ksiąg należy wybrać właściwą Okres okres tworzonego eksportu: miesięczny, kwartalny, itp. Użyj kodów resortowych: Kody resortowe 2000 lub 2004 określenie przekazywanych w eksporcie kodów resortowych (starych: 2000 lub nowych: 2004) Gdy w.w. dane są już określone można Wykonać eksport wciskając przycisk o tej nazwie. Wykonaj eksport powoduje utworzenie pliku w standardzie XML. Anuluj przerwanie wykonywania eksportu plik nie zostanie utworzony. Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji Eksport Kart TISS Lokalizacja: Eksporty>Karty TISS28 Opcja pozwala na eksport zarejestrowanych w systemie kart TISS i formacie XLS. Eksportowane są dane z określonego oddziału w zadanym okresie. Przed wyeksportowaniem danych należy określić warunki tworzonego eksportu: a następnie zatwierdzić działanie przyciskiem Eksportuj Powiadomienia Opcja służy do wysyłania informacji do innych użytkowników sieci. Umożliwia wewnętrzną komunikację pomiędzy użytkownikami systemu Ruch Chorych (ADT), tj.: Izby Przyjęć, Oddziałów (wszystkich, w których zainstalowano moduł do obsługi jego pracy), Statystyki. Ma dwie możliwości: Wyślij wiadomość Wyłącz nasłuch powiadomień Ich opisy znajdują się w następnych rozdziałach. 4-97

102 Wysyłanie wiadomości Lokalizacja: Powiadomienia>Wyślij wiadomość Okno służy do napisania informacji dla innego użytkownika lub też dla grupy użytkowników. Pola do wypełnienia: Do - należy tu wybrać adresata (Użytkownika, Stację, Aplikację, System lub Wszystkich), a następnie go skonkretyzować w polu słownikowym, w którym pojawiają się adresaci zgodnie z dokonanym wyborem (konkretna osoba, albo wszyscy zalogowani użytkownicy, albo działające stacje czy programy, czy też odrębne części Systemu InfoMedica, np. tylko użytkownicy, którzy aktualnie używają modułu ). Treść - należy wpisać informację, która ma zostać wysłana. Wyślij - wysłanie informacji. W dolnej części okna pojawi się Potwierdzenie odbioru, co sygnalizuje czy wiadomość została przesłana i do kogo jeśli wybrano użytkownika zbiorczego (przyjdzie powiadomienie z każdej stacji spełniającej wybrany warunek). Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie opcji. Jeżeli chcemy wysłać do kogoś wiadomość wybieramy z menu głównego Powiadomienia, a następnie Wyślij wiadomość. Na ekranie wyświetla się formatka Wysyłanie wiadomości, w polach której uzupełniamy do kogo chcemy wysłać wiadomość oraz jej treść. Pole Do możemy wypełnić ze słownika odpowiednią kategorią: użytkownik, stacja, aplikacja, system, wszyscy, a następnie za pomocą przycisku słownika wybrać odpowiednią daną. Po uzupełnieniu danych adresata przystępujemy do wypełnienia pola Treść. Gotową wiadomość przesyłamy za pomocą Wyślij. W tabeli poniżej otrzymujemy potwierdzenie odbioru wiadomości. Opuszczamy okno przyciskiem Wyjście. 4-98

103 Wyłącz nasłuch powiadomień Lokalizacja: Powiadomienia>Wyłącz nasłuch powiadomień Jeżeli nie chcemy odbierać żadnych wiadomości możemy wyłączyć tę opcję przez kliknięcie na pozycję Wyłącz nasłuch wiadomości w menu rozwijalnym opcji Powiadomienia. Wyłączenie opcji sygnalizowane jest przez znaczek V z lewej strony. Uruchomienie opcji polega na ponownym kliknięciu w menu rozwijalnym automatycznie znika znacznik wyłączenia Konfiguracja Opcja pozwala na określenie parametrów obowiązujących w pracy z systemem. Do wyboru jest tu kilka opcji: Kontrola dostępu Parametry Preferowane pozycje słowników Szablony dokumentów (Opcja opisana została w odrębnej instrukcji dot. budowy szablonów dokumentów [Pisma.pdf]) Licencja (Służy do wczytania klucza licencyjnego i jego aktywacji. Dla modułu obowiązuje klucz dla systemu RCH - Ruch Chorych) Kontrola dostępu Lokalizacja: Konfiguracja>Kontrola dostępu>... W tym miejscu możemy zmienić hasło dostępu dla zalogowanego użytkownika (ADMIN). W tym celu wybieramy z menu Konfiguracja -> Kontrola dostępu -> Zmiana hasła. Pokaże się okno Podaj bieżące hasło w którym musimy w polu Hasło wpisać aktualne hasło i potwierdzić je ponownie w polu Powtórka hasła. Uwaga! W przypadku użycia niedozwolonych znaków wyświetli się komunikat "Wprowadzone hasło zawiera niedozwolone znaki" Jeżeli hasło i powtórka hasła są poprawne pokaże się drugi okno Podaj nowe hasło. 4-99

104 Nowe hasło musimy wpisać dwa razy w polach Hasło i Powtórka hasła. Jeżeli oba hasła będą identyczne hasło zostanie zmienione Parametry Lokalizacja: Konfiguracja>Parametry>... W tym miejscu możemy ustawiać parametry pracy systemu. Parametry w systemie InfoMedica mogą być ustawiane na różnych poziomach używania. Są to parametry użytkownika, parametry jednostki organizacyjnej, parametry stacji roboczej oraz parametry systemu. UWAGA 1: ustawiane parametry użytkownika będą obowiązywać dla użytkownika, który jest aktualnie zalogowany. UWAGA 2: ustawienie parametrów dla jednostki organizacyjnej obowiązuje dla JOS-u na którym aktualnie pracujemy (tutaj moduł statystyki). Parametry są przedstawiane w systemie jako słowniki parametrów. Po wybraniu którejś z dostępnych opcji pojawi się okno słownikowe: Słownik jest zamknięty. Oznacza to, że nie możemy dopisywać nowych parametrów. Możemy natomiast modyfikować istniejące. W górnej części są foldery, które grupują parametry tematycznie. Aby zmodyfikować parametr podświetlamy go w tabeli i przyciskamy Przegląd(F5). Otwiera się okno z właściwościami parametru: 4-100

105 Wpisywana wartość może być wartością tekstową. Wówczas wpisujemy ją w polu Wartość. Wartości niektórych parametrów są wybierane ze słownika. Wówczas aktywny jest przycisk, po przyciśnięciu którego otwiera się słownik dostępnych wartości Preferowane pozycje słowników Lokalizacja: Konfiguracja>Preferowane pozycje słowników>... W tym miejscu możemy budować listy pozycji preferowanych dla wcześniej zdefiniowanych filtrów słowników. Do wyboru mamy dwie opcje. Pozycje preferowane dla użytkownika i dla jednostki organizacyjnej. Dla użytkownika Po wybraniu tej opcji z menu otworzy się okno z dostępnymi filtrami pozycji preferowanych dla użytkownika. Możemy podświetlić wybrany filtr i przycisnąć Przegląd(F5). Otworzy się okno z właściwościami tego filtru. Jest możliwość modyfikacji filtru

106 Możliwe operacje: Edycja(F6) - przejście w tryb edycji celem modyfikacji danych o filtrze Zatwierdź(F12) - zatwierdzenie wprowadzonych zmian Kasuj(F8) - usunięcie filtru Wyjście(Alt-F4) - wyjście z okna Aby zdefiniować listę pozycji preferowanych, na liście filtrów podświetlamy wybrany filtr i przyciskamy Pozycje preferowane. Otworzy się okno: Na dole w tabeli widoczne są wszystkie dostępne pozycje w słowniku. Przyciskiem przesuwamy wybrane do górnej tabeli. Wszystkie pozycje które znajdą się u góry będą ujęte w wybranym filtrze. Jeśli chcemy usunąć pozycję z filtru wówczas podświetlamy ją w górnej tabeli i przyciskamy UWAGA: określenie pozycji preferowanych na użytkownika odbywa się dla użytkownika aktualnie zalogowanego. Więc jeżeli jesteśmy zalogowani jako ANOWAK to wybrane pozycje będą się pokazywały w słowniku w folderze pozycji preferowanych tylko jeśli zalogujemy się jako ANOWAK. Jeżeli chcemy ustawić pozycje preferowane innemu użytkownikowi to musimy się na nie przelogować. Użytkownik może sam sobie określić pozycje preferowane w swoim module

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Ruch Chorych Izba Przyjęć. Dokumentacja Użytkownika

Ruch Chorych Izba Przyjęć. Dokumentacja Użytkownika Ruch Chorych Izba Przyjęć Dokumentacja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o systemie Rozdział 2 Informacje techniczne 2.1 2.2 Architektura... systemu i wymagania sprzętowe 2-2 Program... a system

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

miniinfomedica Dokumentacja użytkownika

miniinfomedica Dokumentacja użytkownika miniinfomedica Dokumentacja użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o systemie 1.1 Podstawowy... zakres i funkcjonalość systemu 1-1 Rozdział 2 Słownik podstawowych pojęć 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Obsługa...

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów.

Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów. Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów. Wstążka: Podgląd listy raportów wraz z menu kontekstowym: Podgląd aktualnego raportu wraz z menu kontekstowym: Przeglądanie bieżącego raportu. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Szybki start programu

Szybki start programu Szybki start programu 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Logowanie do systemu... 4 3. Rejestracja... 5 3.1 Rejestracja na wizytę... 7 3.1.1 Sposób I... 7 3.1.2 Sposób II...16 3.1.3 Sposób III...21 3.1.4

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej obsługi

Instrukcja szybkiej obsługi Instrukcja szybkiej obsługi Uwaga!!! Dla prawidłowego działania wymagany jest program Excel 2003 lub nowszy. Program należy ściągnąć ze strony internetowej i zapisać na dysku twardym. Wyjście z programu

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Spis treści: 1. Tworzenie nowego testu. str 2...5 2. Odczyt raportów z wynikami. str 6...7 3. Edycja i modyfikacja testów zapisanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Operacje na Wielu Arkuszach

Operacje na Wielu Arkuszach Operacje na Wielu Arkuszach 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. 2. Przenoszenie i kopiowanie arkuszy pomiędzy plikami. 3. Ukrywanie arkuszy. Przykład 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. Często pracując

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria zdjęć... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen okresowych w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

CELAB. System Informatyczny. Centralna Baza Danych. Spis treści LTC 1

CELAB. System Informatyczny. Centralna Baza Danych. Spis treści LTC 1 Aktualizowano w dniu: 2009-10-06 System Informatyczny CELAB Centralna Baza Danych Spis treści 1. Uruchomienie programu...2 2. Wygląd okna programu...3 2.1. Drzewo poleceń - uruchamianie poleceń programu...3

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY SPIS TREŚCI Pasek narzędzi i wyszukiwarka aplikacji... 2 Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 4 Zawartość portletu... 5 Ikonki wybierz oraz dodaj zawartość stron...

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KS MEDIS FORMULARZE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W EDYTORZE HTML

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KS MEDIS FORMULARZE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W EDYTORZE HTML Wydanie: 1.0 Data wydania: 2012-08-31 Strona / stron: 1/8 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU FORMULARZE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W EDYTORZE HTML 1. OPIS OGÓLNY FUNKCJONALNOŚCI I JEJ ZASTOSOWANIE Nowy edytor formularzy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2009.00.3.0

Aktualizacja 2009.00.3.0 Aktualizacja 2009.00.3.0 środa, 18 marca 2009 Uwagi Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz plików systemu Zawartość 1. Wiele uprawnieo... 2 2. Dodawanie prywatnych

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 Przewodnik y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 zawiera ponad 200 różnych kombinacji klawiszy wraz z opisem ich działania, których użycie pozwala

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012 sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa Wstęp Szanowni Państwo Przekazujemy program komputerowy HERMES2012, działający w środowisku Windows i przystosowany

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Silvermedia 2009 1 Spis treści Rekrutacja do przedszkoli - FORMICO 1 Ogólne informacje o systemie...3 1.1 Jak poruszać się po serwisie dla Rodziców?...3 1.2 Informacje

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci

Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci Organizacja żywienia i HACCP I Dariusz Kwiecień Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Tworzenie bazy danych... 2 3. Formatowanie arkusza jako

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu?

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? System Informacji Oświatowej Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? Programy Arkusz Optivum, Kadry Optivum, Płace Optivum, Sekretariat Optivum oraz Księgowość Optivum dostarczają znaczną część danych

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery

Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery 1. Przypisanie szkoły do nauczyciela Po zalogowaniu się lub rejestracji nowego konta należy wybrać zakładkę Szkoły u góry ekranu. Przejdziesz do okna

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo