Dokumentacja Systemu INSEMIK II Podręcznik użytkownika część V Badania buhaja INSEMIK II. Podręcznik użytkownika Moduł: Badania buhaja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja Systemu INSEMIK II Podręcznik użytkownika część V Badania buhaja INSEMIK II. Podręcznik użytkownika Moduł: Badania buhaja"

Transkrypt

1 INSEMIK II Podręcznik użytkownika Moduł: Badania buhaja ZETO OLSZTYN Sp. z o.o. czerwiec

2 1. Badania buhaja Filtr Szukaj Wydruk Karta buhaja Badania Badania ogólne Badania uzupełniające Choroby Badania dodatkowe Ubycie buhaja Badania grupowe Badania grupowe Badania ogólne Badania grupowe Badania uzupełniające Wczytanie badań Wysyłka badań ZETO OLSZTYN Sp. z o.o. czerwiec

3 1. Badania buhaja Aby uruchomić funkcję badań buhaja należy wybrać z menu Badania buhaja. Na ekranie pojawi się pokazane poniżej okno. Na liście wyświetlone są wszystkie buhaje ze słownika, dla których są wprowadzone badania ogólne lub badania dodatkowe lub badania uzupełniające lub choroby. Listę można dowolnie sortować poprzez naciśnięcie na nagłówku kolumny, według której dane mają zostać posortowane Filtr System umożliwia ograniczenie danych na podstawie dowolnie ustalonych warunków. W tym celu należy użyć funkcji filtra. Aby ją wywołać, należy na liście buhajów kliknąć ikonę Filtr. Na ekranie pojawi się okienko pokazane poniżej. ZETO OLSZTYN Sp. z o.o. czerwiec

4 Poprzez filtr, istnieje możliwość wyświetlenia wszystkich buhajów, nawet tych, dla których nie ma wprowadzonych badań ani chorób (poprzez zaznaczenie pola wybierz wszystkie). Poza tym system umożliwia ograniczenie danych poprzez wprowadzenie następujących kryteriów: Buhaj: pozwala ograniczyć dane do jednego lub kilku wybranych buhajów Żywy: pozwala ograniczyć wyświetlane buhaje do buhajów żywych Zakład: umożliwia wyświetlenie tylko tych buhajów, które aktualnie znajdują się w podanym zakładzie Nr gospodarstwa: pozwala wybrać buhaje, które mają miejsce pobytu zgodne z wybranym numerem gospodarstwa. Wybierz wszystkie: wybiera spośród wszystkich buhajów ze słownika, a nie tylko spośród tych, które mają wprowadzone badania lub choroby Badania ogólne Bez badań: pozwala wybrać te buhaje, dla których nie ma wprowadzonych badań ogólnych Data: pozwala wybrać te buhaje, dla których data badania ogólnego zawiera się w zadanym przedziale dat ZETO OLSZTYN Sp. z o.o. czerwiec

5 Badający: pozwala wybrać te buhaje, dla których badania ogólne zostały wykonane przez podanego badającego Badania uzupełniające Bez badań: pozwala wybrać te buhaje, dla których nie ma wprowadzonych badań uzupełniających Data: pozwala wybrać te buhaje, dla których data badania uzupełniającego zawiera się w zadanym przedziale dat Badanie: pozwala wybrać te buhaje, które mają przeprowadzone badanie uzupełniające wybranego typu Laboratorium: pozwala wybrać te buhaje, dla których badania uzupełniające zostały wykonane w wybranym laboratorium Wynik badania: pozwala wybrać te buhaje, dla których istnieje badanie uzupełniające z zadanym wynikiem Badania dodatkowe Bez badań: pozwala wybrać te buhaje, dla których nie ma wprowadzonych badań dodatkowych Data: pozwala wybrać te buhaje, dla których data badania dodatkowe zawiera się w zadanym przedziale dat Badanie: pozwala wybrać te buhaje, które mają przeprowadzone badanie dodatkowe wybranego typu Ubycie Powód: pozwala wybrać buhaje ubyłe z zadanym kodem ubycia Data: pozwala wybrać te buhaje, które ubyły w zadanym przedziale dat Brak ubycia: pozwala wybrać buhaje nie ubyłe Choroby Bez chorób: pozwala wybrać buhaje, dla których nie zostały wprowadzone choroby Data bad: pozwala wybrać te buhaje, które miały przeprowadzone badanie w zadanym przedziale dat Choroba: pozwala wybrać buhaje, które mają wprowadzoną zadaną chorobę Data chor: pozwala wybrać te buhaje, które chorowały w zadanym przedziale dat Zwolnienie z produkcji: pozwala wybrać te buhaje, które były zwolnione z produkcji w zadanym przedziale dat Zakład Zakład: pozwala wybrać buhaje, które miały przeprowadzone badanie w zadanym zakładzie Po wybraniu kryteriów należy kliknąć przycisk Zatwierdź aby wyświetlić listę buhajów z uwzględnieniem ustawień filtra. Kliknięcie przycisku Anuluj spowoduje powrót do listy buhajów bez aktywowania filtra. Kliknięcie przycisku Wyczyść spowoduje wyczyszczenie wszystkich pól na filtrze. ZETO OLSZTYN Sp. z o.o. czerwiec

6 1.2. Szukaj System umożliwia wyszukanie buhaja na liście. Aby uruchomić funkcję szukania, należy na liście buhajów kliknąć przycisk z ikoną Szukaj. Na ekranie pojawi się okienko pokazane poniżej. Aby wyszukać buhaja na podstawie jego numeru, należy w polu Szukaj wpisać pierwsze znaki numeru buhaja. Po wpisaniu każdego kolejnego znaku, system będzie zawężał listę do buhajów, których numery pasują do wpisanego ciągu. Aby wyszukać buhaja na podstawie jego nazwy, należy wpisać w polu Szukaj, jego nazwę, poprzedzając ją znakiem spacji. Po znalezieniu odpowiedniego buhaja należy kliknąć przycisk Zatwierdź. System powróci do listy buhajów, i jeżeli szukany buhaj się na niej znajduje, to zostanie on podświetlony Wydruk Aby wydrukować zawartość listy buhajów, należy kliknąć przycisk Drukuj. Na ekranie pojawi się podgląd wydruku pokazany poniżej z wybranymi np. badaniami ogólnymi: ZETO OLSZTYN Sp. z o.o. czerwiec

7 W przypadku wyboru badań uzupełniających wg daty, na wydruku będą uwzględnione kolejne rodzaje badań uzupełniających: ZETO OLSZTYN Sp. z o.o. czerwiec

8 1.4. Karta buhaja W celu przejrzenia informacji o buhaju, można kliknąć przycisk Karta buhaja. Na ekranie pojawi się okienko pokazane poniżej. Obsługa okienka opisana jest w dokumentacji do modułu słowników. Uruchamiając kartę buhaja z funkcji badań buhaja, nie ma możliwości edytowania danych a jedynie ich przeglądanie. ZETO OLSZTYN Sp. z o.o. czerwiec

9 2. Badania Aby obejrzeć, wprowadzić lub edytować badania dla wybranego buhaja, należy podświetlić wybranego buhaja, a następnie kliknąć Badania. Na ekranie pojawi się karta zdrowia buhaja pokazana poniżej. W górnej części okna znajdują się przyciski pozwalające na wykonanie następujących operacji: Dodania badania lub choroby Edycję badania lub choroby Usunięcie badania lub choroby Wprowadzenie ubycia buhaja Wydrukowanie listy badań lub chorób Powrót do listy buhajów Usunięcie i edycję badań i chorób można wykonać tylko dla nieubyłych buhajów żywych z własnego zakładu. Poniżej ikon z przyciskami funkcyjnymi znajdują się podstawowe informacje o buhaju (numer, nazwa, data urodzenia, procent HF i rasa). Poniżej znajdują się cztery zakładki zawierające: Badania ogólne Badania uzupełniające Choroby Badania dodatkowe ZETO OLSZTYN Sp. z o.o. czerwiec

10 2.1. Badania ogólne Zakładka badania ogólne zawiera z lewej strony listę badań (daty badania, oraz zakład w którym przeprowadzono badanie). Pozostałą część zakładki zajmuje opis podświetlonego z lewej strony badania. Przyciski znajdujące się po prawej stronie zakładki zawierają opis badanych narządów. Jeżeli przycisk jest podpisany Opis, tzn. że dla danego narządu jest wprowadzony opis. Jeżeli przycisk jest podpisany B/Z, tzn. że nie ma wprowadzonego opisu. Aby obejrzeć opis, należy kliknąć na wybranym przycisku. Na ekranie pojawi się okienko zawierające opis pokazane poniżej. Aby zakończyć przeglądanie okienka, należy kliknąć przycisk Zamknij. Aby wprowadzić nowe badanie ogólne, należy przy wyświetlonej zakładce kliknąć przycisk Dodaj. Na ekranie pojawi się okienko do wprowadzania badania ogólnego. Obowiązkowo należy wypełnić datę badania oraz badającego. W celu wypełnienia poszczególnych opisów, należy kliknąć odpowiedni przycisk. Jeżeli dla danego narządu nie ma opisu to przycisk będzie podpisany B/Z, jeżeli będzie opis to przycisk ZETO OLSZTYN Sp. z o.o. czerwiec

11 będzie podpisany Opis. Po kliknięciu przycisku na ekranie pojawi się okienko pokazane poniżej. W polu edycyjnym należy wprowadzić opis, a następnie kliknąć przycisk Zapis aby zaakceptować wprowadzony opis. Po wprowadzeniu wszystkich informacji, należy na oknie do wprowadzania badania kliknąć przycisk Zatwierdź w celu zapisu badania. Kliknięcie przycisku Anuluj spowoduje powrót do okna przeglądania badań bez zapisu nowego badania. Po powrocie na liście pojawia się nowe badanie (jeżeli zostało zapisane). ZETO OLSZTYN Sp. z o.o. czerwiec

12 Aby edytować badanie ogólne należy najpierw podświetlić badanie na zakładce Badania ogólne, a następnie kliknąć przycisk Edytuj. Na ekranie pojawi się okienko do edycji badania. Edycja badania odbywa się w sposób analogiczny jak wprowadzenie badania z tym, że nie można zmieniać daty badania. Aby usunąć wybrane badanie ogólne, należy na zakładce Badania ogólne, podświetlić badanie, a następnie kliknąć przycisk z ikoną Usuń. Na ekranie pojawi się prośba o potwierdzenie usunięcia. W celu zatwierdzenia usunięcia należy nacisnąć klawisz Tak. Aby utworzyć wydruk badań ogólnych, należy przy wyświetlonej zakładce Badania ogólne kliknąć przycisk Drukuj. Na ekranie pojawi się podgląd wydruku pokazany poniżej. ZETO OLSZTYN Sp. z o.o. czerwiec

13 2.2. Badania uzupełniające W celu przeglądania badań uzupełniających, należy przełączyć się na zakładkę Badania uzupełniające na karcie zdrowia buhaja. Wygląd zakładki pokazany jest poniżej. Całą zakładkę zajmuje lista badań uzupełniających. Aby dodać nowe badanie uzupełniające to należy kliknąć ikonę Dodaj (przy wyświetlonej zakładce z badaniami uzupełniającymi). Na ekranie pojawi się okienko pokazane poniżej. Obowiązkowo należy wypełnić wszystkie pola oprócz numeru i opisu badania. Data badania nie może być wcześniejsza od daty ostatniego badania (może być równa lub późniejsza) i musi wcześniejsza lub równa do daty bieżącej. W ramce wynik badania należy oznaczyć jedną z możliwych pozycji (pozytywne/wątpliwe/negatywne). Opis badania może być wybrany z listy lub wpisany ręcznie. ZETO OLSZTYN Sp. z o.o. czerwiec

14 Po wprowadzeniu wszystkich informacji należy kliknąć przycisk Zatwierdź w celu zapisania danych i powrotu do listy badań uzupełniających na karcie zdrowia buhaja. Aby powrócić do listy badań bez zapisywania nowego badania należy kliknąć Anuluj. Jeżeli badanie zostało zapisane pojawi się ono na liście badań. Aby edytować badanie uzupełniające, należy na liście badań uzupełniających podświetlić odpowiednie badanie, a następnie kliknąć przycisk Edytuj. Pojawi się okienko pokazane poniżej. Edycja badania uzupełniającego jest analogiczna jak wprowadzanie badania uzupełniającego. Przy edycji nie można zmienić daty badania. Aby usunąć badanie uzupełniające, należy na liście badań uzupełniających podświetlić wybrane badanie a następnie kliknąć przycisk Usuń. System poprosi o dodatkową akceptację. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie będzie twierdząca, podświetlone badanie zostanie usunięte. Aby wydrukować badania uzupełniające, należy przy wyświetlonej zakładce Badania uzupełniające kliknąć przycisk Drukuj. Na ekranie pojawi się pokazany poniżej podgląd wydruku. ZETO OLSZTYN Sp. z o.o. czerwiec

15 ZETO OLSZTYN Sp. z o.o. czerwiec

16 2.3. Choroby Aby obejrzeć listę chorób należy na karcie zdrowia buhaja wybrać zakładkę Choroby. Po wybraniu tej zakładki, okno będzie wyglądało jak pokazano poniżej. Z lewej strony zakładki znajduje się lista chorób. Prawa strona zawiera dodatkowe informacje o podświetlonej chorobie. Aby zapisać do systemu nową chorobę należy przy wyświetlonej zakładce Choroby nacisnąć przycisk Dodaj. Na ekranie pojawi się okienko do wprowadzenia nowej choroby. ZETO OLSZTYN Sp. z o.o. czerwiec

17 Obowiązkowo należy wypełnić datę badania, datę rozpoczęcia choroby, chorobę oraz badającego. Daty muszą spełniać następujące warunki: Data badania musi być późniejsza od ostatniej daty badania i wcześniejsza lub równa do daty bieżącej. Data rozpoczęcia choroby musi być późniejsza od daty poprzedniej choroby Data zakończenia choroby jeżeli jest podana to musi być późniejsza od daty rozpoczęcia choroby Data rozpoczęcia zwolnienia z produkcji jeżeli podana, musi być późniejsza od daty ostatniej produkcji Data zakończenia zwolnienia z produkcji jeżeli podana, musi być późniejsza od daty rozpoczęcia zwolnienia z produkcji Po wprowadzeniu wszystkich informacji należy kliknąć przycisk Zapisz w celu zapisania danych i powrotu do listy chorób. Aby powrócić do listy chorób bez zapisania badania, należy kliknąć Anuluj. Po zatwierdzeniu choroby, nowa choroba pojawia się na liście chorób. W celu edycji danych choroby, należy podświetlić na liście odpowiednią chorobę, a następnie kliknąć przycisk Edytuj. Na ekranie pojawi się okienko pokazane poniżej. ZETO OLSZTYN Sp. z o.o. czerwiec

18 Obsługa edycji choroby jest analogiczna do wprowadzania choroby. Przy edycji nie można zmienić daty badania. Aby usunąć chorobę należy na liście chorób podświetlić właściwą chorobę, a następnie kliknąć przycisk Usuń. System poprosi o potwierdzenie usunięcia. W przypadku akceptacji, choroba zostanie usunięta. W celu wydruku chorób buhaja, należy przy wyświetlonej zakładce choroby kliknąć przycisk Drukuj. Na ekranie ukaże się podgląd wydruku pokazany poniżej. ZETO OLSZTYN Sp. z o.o. czerwiec

19 2.4. Badania dodatkowe W celu przejrzenia badań dodatkowych, należy na karcie zdrowia buhaja wybrać zakładkę Badania dodatkowe. Zakładka ta pokazana jest poniżej. Aby wprowadzić nowe badanie dodatkowe, należy przy wyświetlonej liście badań dodatkowych kliknąć przycisk Dodaj. Na ekranie pojawi się okienko do wprowadzenia nowego badania. Obowiązkowo trzeba wypełnić badanie, datę badania, laboratorium lub badającego. Data badania nie może być wcześniejsza od daty ostatniego badania dodatkowego (może być równa lub późniejsza) i musi być wcześniejsza lub równa do daty bieżącej. Po wprowadzeniu wszystkich informacji należy kliknąć przycisk Zatwierdź w celu zapisania danych i powrotu do listy badań. Aby powrócić do listy badań bez zapisywania danych, należy kliknąć Anuluj. Nowo dopisane badanie pojawi się na liście. ZETO OLSZTYN Sp. z o.o. czerwiec

20 Aby edytować badanie dodatkowe, należy podświetlić na liście wybrane badanie a następnie kliknąć przycisk Edytuj. Na ekranie pojawi się okienko do edycji badania, pokazane poniżej. Obsługa edycji badania dodatkowego jest analogiczna jak wprowadzania nowego badania dodatkowego. Przy edycji nie można zmienić daty badania. Aby usunąć badanie dodatkowe, należy na liście badań wybrać odpowiednie badanie, a następnie kliknąć przycisk usuń. System zażąda potwierdzenia usunięcia. Aby wydrukować badania dodatkowe należy przy wyświetlonej liście badań dodatkowych kliknąć przycisk Drukuj. Na ekranie pokaże się podgląd wydruku przedstawiony poniżej Ubycie buhaja Aby wprowadzić ubycie buhaja, należy na karcie zdrowia buhaja kliknąć przycisk Ubycie. Na ekranie pojawi się pokazane poniżej okno. ZETO OLSZTYN Sp. z o.o. czerwiec

21 Obowiązkowo należy podać datę oraz powód ubycia. Aby potwierdzić wprowadzone dane należy kliknąć przycisk Zatwierdź. Aby zrezygnować z zapisu ubycia należy kliknąć przycisk Anuluj. Dla powodu ubycia przerz.b.do inn.zakł. musi być dodatkowo podany zakład, do którego jest przerzucany buhaj, natomiast dla powodu ubycia sprzedaż musi dodatkowo określony rodzaj sprzedaży. UWAGA: po wprowadzeniu ubycia nie będzie możliwości dalszej edycji buhaja, wprowadzania badań, chorób itp. 3. Badania grupowe Badania grupowe umożliwiają szybkie wprowadzenie takich samych wyników badań dla wielu buhajów wszystkich które są na liście buhajów z uwzględnieniem filtra. Aby było możliwe wprowadzanie badań grupowych należy zastosować filtr. Konieczne minimum to wybranie tylko buhajów żywych oraz z własnego zakładu, jak to pokazano poniżej. ZETO OLSZTYN Sp. z o.o. czerwiec

22 Poza tymi dwoma wybranymi wyżej polami można wybrać także inne dodatkowe pola. Wybór odpowiednich ustawień w filtrze jest tu bardzo istotny. Należy go dokonać tak, aby zostały wybrane te buhaje dla których mają zostać wprowadzone wyniki badań. Badania grupowe są zapisywane jednocześnie dla wszystkich buhajów wybranych przez filtr. W przypadku badań grupowych należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność wprowadzonych informacji, gdyż nie ma możliwości edycji wszystkich wprowadzonych badań. W przypadku konieczności edycji lub usunięcia badań grupowych, należy je edytować lub usuwać indywidualnie dla każdego buhaja. ZETO OLSZTYN Sp. z o.o. czerwiec

23 3.1. Badania grupowe Badania ogólne W celu wprowadzenia jednakowych badań ogólnych dla wielu buhajów należy (po wybraniu odpowiedniego filtra) wybrać z menu Badania grupowe funkcję Badania ogólne. Na ekranie pojawi się ekran pokazany poniżej. Obsługa i zakres niezbędnych danych dla grupowych badań ogólnych jest taki sam jak obsługa i zakres niezbędnych danych dla badań ogólnych wprowadzanych dla jednego buhaja. Po wprowadzeniu informacji i kliknięciu przycisku Zatwierdź system zapisze dla wszystkich wybranych w filtrze buhajów wprowadzone badanie, a następnie powróci do listy badań Badania grupowe Badania uzupełniające W celu wprowadzenia jednakowych badań uzupełniających dla wielu buhajów należy (po wybraniu odpowiedniego filtra) wybrać z menu Badania grupowe funkcję Badania uzupełniające. Na ekranie pojawi się ekran pokazany poniżej. Obsługa i zakres niezbędnych danych dla grupowych badań uzupełniających jest taki sam jak obsługa i zakres niezbędnych danych dla badań uzupełniających wprowadzanych dla jednego ZETO OLSZTYN Sp. z o.o. czerwiec

24 buhaja. Po wprowadzeniu informacji i kliknięciu przycisku Zatwierdź system zapisze dla wszystkich wybranych w filtrze buhajów wprowadzone badanie, a następnie powróci do listy badań. 4. Wczytanie badań W celu wczytania zapisanych wcześniej badań należy wybrać z menu Wczytanie badań. Na ekranie pojawi się okienko w którym należy wskazać położenie zbiorów z danymi o buhajach. Wczytywane są następujące zbiory: BUHAJE.TXT informacje o buhajach BUHIST.TXT historia pobytu buhajów ZDROWY.TXT badania ogólne ZDROOP.TXT opis badań ogólnych CHORY.TXT choroby BUZPRO.TXT badania uzupełniające BADDOD.TXT badania dodatkowe W celu rozpoczęcia doczytywania należy kliknąć przycisk Otwórz. System rozpocznie doczytywanie badań. W momencie zakończenia doczytywania, użytkownik zobaczy komunikat pokazany poniżej. ZETO OLSZTYN Sp. z o.o. czerwiec

25 5. Wysyłka badań W celu wysłania badań, należy wybrać z menu Wysyłka badań. Wcześniej należy ustawić w funkcji Filtr warunek dotyczący zakładu, daty ubycia oraz kodu ubycia zgodnego z przerzutem buhaja do zakładu. Jeżeli nie wybrano buhajów do przerzutu, wyświetli się komunikat: Jeżeli warunek jest spełniony, na ekranie pojawi się prośba o potwierdzenie wysłania badań. ZETO OLSZTYN Sp. z o.o. czerwiec

26 Jeżeli użytkownik zaakceptuje zapis, na ekranie pojawi się okienko do wyboru miejsca, w którym mają zostać zapisane dane. Przykładowe okienko do wyboru miejsca pokazane jest poniżej (jego wygląd jest uzależniony od wersji systemu operacyjnego). Po wskazaniu właściwego miejsca należy kliknąć przycisk Zapisz. System rozpocznie tworzenie zbiorów. Po zakończeniu pojawi się komunikat pokazany poniżej. Wysyłane są następujące zbiory: BUHAJE.TXT informacje o buhajach BUHIST.TXT historia pobytu buhajów ZDROWY.TXT badania ogólne ZDROOP.TXT opis badań ogólnych CHORY.TXT choroby BUZPRO.TXT badania uzupełniające BADDOD.TXT badania dodatkowe. ZETO OLSZTYN Sp. z o.o. czerwiec

Dokumentacja Systemu INSEMIK II Podręcznik użytkownika część II - Produkcja INSEMIK II. Podręcznik użytkownika Moduł: Produkcja

Dokumentacja Systemu INSEMIK II Podręcznik użytkownika część II - Produkcja INSEMIK II. Podręcznik użytkownika Moduł: Produkcja Dokumentacja Systemu INSEMIK II INSEMIK II Podręcznik użytkownika Moduł: Produkcja ZETO OLSZTYN Sp. z o.o. czerwiec 2009 Spis treści: 1. Badania... 3 1.1. Przeglądanie badań produkcyjnych... 3 1.2. Filtr

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Systemu INSEMIK II Podręcznik użytkownika część VII - Słowniki. Spis treści SŁOWNIKI 2 1. KODY TERYTORIALNE 2

Dokumentacja Systemu INSEMIK II Podręcznik użytkownika część VII - Słowniki. Spis treści SŁOWNIKI 2 1. KODY TERYTORIALNE 2 Dokumentacja Systemu INSEMIK II Podręcznik użytkownika część VII - Słowniki Spis treści SŁOWNIKI 2 1. KODY TERYTORIALNE 2 2. ZAKŁADY I REJON DZIAŁANIA 6 3. PRACOWNICY 10 4. PUZ I INSEMINATORZY 12 5. ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Systemu INSEMIK II Podręcznik użytkownika, część VI - Okręg INSEMIK II. Podręcznik użytkownika Moduł: OKRĘG

Dokumentacja Systemu INSEMIK II Podręcznik użytkownika, część VI - Okręg INSEMIK II. Podręcznik użytkownika Moduł: OKRĘG INSEMIK II Podręcznik użytkownika Moduł: OKRĘG OKRĘG... 3 1. Odbiór informacji z Zakładów... 3 2. Przeglądanie i zestawienia... 8 2.1 Buhaje... 8 2.1.1 Produkcja... 10 2.1.2 Obroty... 11 2.1.3 Płodność...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Systemu INSEMIK II Podręcznik użytkownika część III - Bank INSEMIK II. Podręcznik użytkownika Moduł Bank

Dokumentacja Systemu INSEMIK II Podręcznik użytkownika część III - Bank INSEMIK II. Podręcznik użytkownika Moduł Bank INSEMIK II Podręcznik użytkownika Moduł Bank ZETO OLSZTYN Sp. z o.o. - czerwiec 2009 1 Spis treści: 1. BANK... 3 1.1 Obrót nasieniem... 3 1.1.1 Stany... 4 1.1.2 Produkcja własna... 5 1.1.3 Przychód...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Instrukcja użytkownika systemu medycznego Instrukcja użytkownika systemu medycznego ewidencja obserwacji pielęgniarskich (PI) v.2015.07.001 22-07-2015 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3. Pacjenci - wyszukiwanie zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Systemu INSEMIK II Podręcznik użytkownika część IV Rejestracja INSEMIK II. Podręcznik użytkownika Moduł: Rejestracja

Dokumentacja Systemu INSEMIK II Podręcznik użytkownika część IV Rejestracja INSEMIK II. Podręcznik użytkownika Moduł: Rejestracja Podręcznik użytkownika część IV Rejestracja INSEMIK II Podręcznik użytkownika Moduł: Rejestracja 1. BLOCZKI... 3 1.1. PRZYJĘCIE... 3 1.2. WYDANIE... 7 2. KARTOTEKA UNASIENIANIA... 16 2.1. WPROWADZANIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Instrukcja użytkownika systemu medycznego Instrukcja użytkownika systemu medycznego ewidencja obserwacji psychologicznych (PS) i rehabilitacyjnych (RE) v.2016.07.001 25-08-2016 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant 05-10-2018 Spis treści 1. Logowanie do systemu...3 2. Przyciski w systemie...4 3. Moi pacjenci...5 4. Lista pacjentów

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Systemu INSEMIK II Podręcznik użytkownika część I - Administrator INSEMIK II. Podręcznik użytkownika Moduł: Administrator

Dokumentacja Systemu INSEMIK II Podręcznik użytkownika część I - Administrator INSEMIK II. Podręcznik użytkownika Moduł: Administrator Dokumentacja Systemu INSEMIK II Podręcznik użytkownika część I - Administrator INSEMIK II Podręcznik użytkownika Moduł: Administrator Spis treści: 1. Ogólne zasady stosowane w systemie... 3 2. Logowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Moduł rozliczeń w WinUcz (od wersji 18.40)

Moduł rozliczeń w WinUcz (od wersji 18.40) Moduł rozliczeń w WinUcz (od wersji 18.40) Spis treści: 1. Rozliczanie objęć procedurą status objęcia procedurą... 2 2. Uruchomienie i funkcjonalności modułu rozliczeń... 3 3. Opcje rozliczeń automatyczna

Bardziej szczegółowo

Moduł rozliczeń w WinSkład (od wersji 18.40)

Moduł rozliczeń w WinSkład (od wersji 18.40) Moduł rozliczeń w WinSkład (od wersji 18.40) Spis treści: 1. Rozliczanie dostaw status sprawy przywozowej... 2 2. Uruchomienie i funkcjonalności modułu rozliczeń... 3 3. Opcje rozliczeń automatyczna numeracja

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.HCM Proces obsługi Kartoteki Pracownika, Kartoteki Przełożonego oraz Raportów kadrowo-płacowych

INSTRUKCJA. SIMPLE.HCM Proces obsługi Kartoteki Pracownika, Kartoteki Przełożonego oraz Raportów kadrowo-płacowych INSTRUKCJA SIMPLE.HCM Proces obsługi Kartoteki Pracownika, Kartoteki Przełożonego oraz Raportów kadrowo-płacowych SPIS TREŚCI 1. KARTOTEKA PRACOWNIKA... 2 2. KARTOTEKA PRZEŁOŻONEGO... 3 3. LISTA RAPORTÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant 02-02-2018 Spis treści 1. Logowanie do systemu... 3 2. Przyciski w systemie... 4 3. Moi pacjenci... 5 4. Lista pacjentów

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Moduł: Sekretariat Wersja 1.0. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat

System Muflon. Moduł: Sekretariat Wersja 1.0. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat System Muflon Moduł: Sekretariat Wersja 1.0 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat 2009-02-09 1. Korespondencja wychodząca - rejestracja. Rejestracja korespondencji

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Aplikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści 1. Wymogi techniczne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Uczniowie, którzy nie ukończyli szkoły, nie otrzymują świadectwa. Fakt nieukończenia szkoły odnotowuje się jedynie w arkuszu ocen.

Uczniowie, którzy nie ukończyli szkoły, nie otrzymują świadectwa. Fakt nieukończenia szkoły odnotowuje się jedynie w arkuszu ocen. UONET+ Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły? Przewodnik Jeśli w systemie UONET+ administrator, sekretarz szkoły oraz wychowawcy

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROJEKTÓW

REJESTRACJA PROJEKTÓW REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Sporządzanie ocen opisowych i diagnostycznych uczniów z wykorzystaniem schematów oceniania Przewodnik System UONET+ umożliwia sporządzanie ocen opisowych uczniów w oparciu o przygotowany

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Instrukcje

Podręcznik użytkownika. Instrukcje Podręcznik użytkownika W podręczniku użytkownika opisane są najważniejsze, podstawowe zasady pracy w programie. W celu zapoznania się z bardziej szczegółowym opisem, należy zapoznać się z dalszymi instrukcjami.

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM

ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM Celem utworzenia zapotrzebowania do magazynu SGM użyj transakcji ZMM_WNMAG System domyślnie podpowiada przedział

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu VisitBook Semieta Lite

Instrukcja obsługi programu VisitBook Semieta Lite Instrukcja obsługi programu VisitBook Semieta Lite Wersja Polska Maj 2015 Rozdzielanie i kopiowanie bez pisemnej zgody firmy ACSS ID Systems Sp. z o.o. zabronione Polska wersja językowa Copyright ACSS

Bardziej szczegółowo

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 SPIS TREŚCI Wersja 1.1.3 Strona 3 Moduł Stały Klient jest programem lojalnościowym, który umożliwia wydawanie kart stałego klienta dla wybranych gości

Bardziej szczegółowo

Wybierz polecenie z menu: Narzędzia Listy i dokumenty

Wybierz polecenie z menu: Narzędzia Listy i dokumenty Listy seryjne - część pierwsza Przygotowanie korespondencji seryjnej zawsze składa się z trzech etapów. Przygotowanie treści dokumentu głównego. Stworzenie źródła danych (lub skorzystanie z gotowej bazy

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Jak modyfikować czcionkę na świadectwach, aby poprawnie drukowały się oceny opisowe uczniów? Przygotowując w systemie UONET+ świadectwa dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Sigma Moduł dla szkół

Sigma Moduł dla szkół Sigma Moduł dla szkół Jak zmodyfikować projekt planu finansowego za pomocą Modułu dla szkół? Projekt planu finansowego może powstać przy użyciu mechanizmów dostępnych w module Arkusz Optivum. Taki projekt

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA str.1/22 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 3 2 Informacje techniczne... 4 3 Jak wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola?... 6 4 Jak zmienić dane

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zamówienia. Tworzenie zamówienia ME21N. Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie.

Tworzenie zamówienia. Tworzenie zamówienia ME21N. Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie. Tworzenie zamówienia ME21N Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie. Wymagania wstępne Zapisane w systemie zgłoszenie zapotrzebowania. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu Generowanie e-faktur Drukowanie rachunków, faktur lub ich specyfikacji Wersja 1.94.0.1 Zielona Góra 2018-06-28 W niniejszym dokumencie opisano procedurę generowania Rachunków w postaci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

CELAB. System Informatyczny. Pracownie krok po kroku LTC 1

CELAB. System Informatyczny. Pracownie krok po kroku LTC 1 Instrukcja obsługi programu 2.04.a Pracownie krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-10-08 System Informatyczny CELAB Pracownie krok po kroku 1 Po poprawnym zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7 5.0 5.3.3.5 Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz korzystać z narzędzi administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć wniosek o wynagrodzenie uzupełniające.

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć wniosek o wynagrodzenie uzupełniające. wynagrodzenie uzupełniające ZPS_WYNAG Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć wniosek o. Wymagania wstępne Dostępne środki finansowe Uprawnienia do źródła finansowania Kod transakcji ZPS_WYNAG Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Korespondencja seryjna Word 2000

Korespondencja seryjna Word 2000 Korespondencja seryjna Word 2000 1. Na początek należy przygotować treść i formatowanie dokumentu, który będzie pełnił rolę dokumentu głównego. Po utworzeniu dokumentu należy go zapisać na dysku 2. Następnie

Bardziej szczegółowo

Wykaz stali z projektu.

Wykaz stali z projektu. Wykaz stali z projektu. Program służy do wykonywania wykazu stali z wielu rysunków. Może być również wykorzystywany do sprawdzania poprawności opisu stali na wykonywanym rysunku. Aby korzystać z programu

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa generatora świadectw i arkuszy ocen

Instalacja i obsługa generatora świadectw i arkuszy ocen Instalacja i obsługa generatora świadectw i arkuszy ocen 1. Uruchom plik setup.exe 2. Pojawi się okno instalacji programu. Program wybierze miejsce instalacji, np. C:\Users\Ewa\AppData\Roaming\Generator

Bardziej szczegółowo

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium 1/5 Zamienniki towarów Program Handel Premium Wersja 2010 programu Wersja modułu 1.0 Cena (netto) Tel. Licencja 1 firma Wersja demo Tak Opis modułu Raport umoŝliwia przypisanie wybranym towarom zamienników,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania programu

Instrukcja uŝytkowania programu PN Instrukcja uŝytkowania programu PIXEL Zakład Informatyki Stosowanej Bydgoszcz Poznań 2 Spis treści SPIS TREŚCI...2 1. URUCHOMIENIE PROGRAMU...3 2. LOGOWANIE OPERATORA DO PROGRAMU...3 3. OKNO GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Palety by CTI. Instrukcja

Palety by CTI. Instrukcja Palety by CTI Instrukcja Spis treści 1. Logowanie... 3 2. Okno główne programu... 4 3. Konfiguracja... 5 4. Zmiana Lokalizacji... 6 5. Nowa Paleta z dokumentu MMP... 8 6. Realizacja Zlecenia ZW... 10 7.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Okno umożliwiające tworzenie oraz obsługę już utworzonych reklamacji znajduje się w module Zakupy programu Aptecznego KS-AOW.

Szanowni Państwo. Okno umożliwiające tworzenie oraz obsługę już utworzonych reklamacji znajduje się w module Zakupy programu Aptecznego KS-AOW. Szanowni Państwo W ramach trwających prac nad ciągłym ulepszaniem komunikacji pomiędzy naszą hurtownią a aptekami, chcielibyśmy zaprosić państwa do czynnego korzystania z modułu reklamacji aptecznych i

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości 1. Logowanie Ankieta dostępna jest jako formularz w systemie SEZAM, z którego wysyłane były wnioski: aplikacyjny oraz o płatność. Należy zalogować się

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja robocza

Tytuł: Instrukcja robocza Tworzenie wniosku o dodatek ZPS_WYNAG Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć wniosek o dodatek. Wymagania wstępne Dostępne środki finansowe Uprawnienia do źródła finansowania Kod transakcji ZPS_WYNAG

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC Październik 2007 1 1. WSTĘP Program Plan CPV służy do sporządzania planów zakupów na materiały i usługi dla jednostek Uniwersytetu Śląskiego według numerów CPV.

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA E-IMPULS DO OBSŁUGI PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM. Maj 2017

APLIKACJA E-IMPULS DO OBSŁUGI PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM. Maj 2017 APLIKACJA E-IMPULS DO OBSŁUGI PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM Maj 2017 E - IMPULS 1) Aplikacja E-Impuls służy do obsługi Pracowniczych Programów Emerytalnych przez Zakłady Pracy;

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie protokołów w USOSweb. Instrukcja dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne.

Wypełnianie protokołów w USOSweb. Instrukcja dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne. Wypełnianie protokołów w USOSweb. Instrukcja dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne. I. Uruchamianie serwisu i logowanie. Po uruchomieniu przeglądarki należy wpisać adres aplikacji www.usosweb.uni.opole.pl

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18 Dokumentacja programu Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy Zielona Góra 2015-06-18 Głównym celem funkcjonalnym modułu Gabinet zabiegowy jest komunikacja z laboratoriami diagnostycznym w celu

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET

Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET System Uczniowie Optivum NET materiały dodatkowe 1 Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET Ćwiczenie 1. Tworzenie hasła dostępu do systemu Uczniowie Optivum NET Jeśli Twoje dane, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

VetLINK moduł MAPA Instrukcja obsługi

VetLINK moduł MAPA Instrukcja obsługi VetLINK moduł MAPA Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp...1 Przeglądanie i filtrowanie danych...3 Dodawanie nowych obiektów...3 Dodawanie miejsca...3 Dodawanie ogniska...3 Dodawanie obszaru...4 Wstęp Moduł

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

KS-NaviCon. Podręcznik użytkownika. Zamawianie z oferty w systemie KS-AOW. Katowice, Data aktualizacji: / 9

KS-NaviCon. Podręcznik użytkownika. Zamawianie z oferty w systemie KS-AOW. Katowice, Data aktualizacji: / 9 Podręcznik użytkownika KS-NaviCon Podręcznik użytkownika Zamawianie z oferty w systemie KS-AOW Katowice, 2017 Data aktualizacji: 27.09.2017 1 / 9 Zamówienie na podstawie oferty Zamówienia są tworzone na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu:

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl Strona główna 1. Logowanie: klikamy w Zaloguj się i wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły?

Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły? UONET+ Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły? Przewodnik Jeśli w systemie UONET+ administrator, sekretarz szkoły oraz wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS.

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS. INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS. Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl

Bardziej szczegółowo

I. Program II. Opis głównych funkcji programu... 19

I. Program II. Opis głównych funkcji programu... 19 07-12-18 Spis treści I. Program... 1 1 Panel główny... 1 2 Edycja szablonu filtrów... 3 A) Zakładka Ogólne... 4 B) Zakładka Grupy filtrów... 5 C) Zakładka Kolumny... 17 D) Zakładka Sortowanie... 18 II.

Bardziej szczegółowo

APD Instrukcja użytkownika

APD Instrukcja użytkownika 1. Wstęp Archiwum Prac Dyplomowych (w skrócie: APD) jest jednym z wielu serwisów internetowych współpracujących z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów. Aplikacja ta pełni rolę katalogu i repozytorium

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo