Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. PRZECZYTAJ I ROZLICZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ"

Transkrypt

1 zus podatki prawo pracy dokumentacja Płacowo-Kadrowy P R Z E G L Ą D STYCZEŃ 2011 NR 27 ISSN AKTUALNOŚCI Trzech Króli czy faktycznie będzie więcej wolnego dla pracowników? 1 Nowe druki ZUS ZLA i ZUS ZLA/K od 11 stycznia 2011 r. 1 ZUS IWA przekaż do ZUS do 31 stycznia! 2 Zmiany zasad wypłaty zasiłku dla ubezpieczonych po 50. roku życia 3 PIT-y wystaw już w styczniu! 4 PRZECZYTAJ I ROZLICZ Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY Zasady wypłaty zasiłku macierzyńskiego w 2011 r. Urlop macierzyński jest jednym z podstawowych uprawnień związanych z rodzicielstwem. Od 1 stycznia 2010 r. wprowadzona została także możliwość wykorzystania przez rodziców dodatkowego urlopu macierzyńskiego. W okresie ich trwania ubezpieczony pracownik nie tylko matka, ale również ojciec dziecka uprawniony jest także do pobierania zasiłku macierzyńskiego 7 Preferencyjne pożyczki dla pracowników Pracownik może uzyskać pożyczkę od swojego pracodawcy, często z preferencyjnymi zasadami oprocentowania. Nie zawsze jest to pożyczka z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, czy kasy zapomogowo-pożyczkowej będącej bardzo szybką formą koleżeńskiego wsparcia finansowego. Może się zdarzyć, że pracodawca zawiera umowę pożyczki, która określona została przepisami Kodeksu cywilnego, kształtując ją w taki sposób, że jest dla pracownika dużo korzystniejsza niż pożyczka z komercyjnych instytucji finansowych 15 Premia dla pracowników Premia kojarzona jest bardzo często z nagrodą. Wydawać by się mogło, że jej przyznanie jest zależne przede wszystkim od woli pracodawcy. Nie zawsze tak jest. Jeżeli konkretne i weryfikowalne warunki uzyskania premii przewidziane są w regulaminie wynagradzania czy też specjalnym regulaminie premiowania, pracownik nabywa po ich spełnieniu roszczenie o wypłatę takiej premii regulaminowej. Istnieje konieczność odróżnienia premii regulaminowej od nagrody, ponieważ w prawie pracy są to zupełnie inne świadczenia i łączą się z odmiennymi uprawnieniami po stronie pracownika 23 PYTANIA CZYTELNIKÓW Prawo pracy Zamknięcie firmy w trakcie urlopu wychowawczego pracownika 32 Moment zakończenia umowy na czas określony 33 Ubezpieczenia społeczne Odpowiedzialność za błędne oświadczenie ubezpieczonego o przekroczeniu 30-krotności 34 Wynagrodzenie chorobowe dawcy narządów 35 Rozliczenie składki zdrowotnej w przypadku dwukrotnej wypłaty 36 Podatki Wynagrodzenie mniejsze niż 200 zł 37 Co z wynagrodzeniem płatnika, gdy zaliczka jest odprowadzona częściowo 39 Na naszej stronie internetowej odnajdziesz: Dokumentowanie uprawnień do zasiłku macierzyńskiego Przykładowa umowa pożyczki z ZFŚS Wniosek o pożyczkę z kasy zapomogowo pożyczkowej Wzór umowy pożyczki zawieranej na podstawie Kodeksu cywilnego

2 STYCZEŃ 2011 Drogi Czytelniku! Nagrody dla pracowników mogą mieć wiele form i różnoraki charakter. Najpowszechniejsze nadal pozostają nagrody finansowe. Niezależnie od tego, jaki rodzaj zostanie wybrany, najważniejsze by odnaleźć złoty środek. Trzeba uważać, by nie przesadzić z ich ilością. Nagradzanie z każdego, nawet błahego powodu może spowodować efekt przeciwny do zamierzonego, czyli spadek motywacji i brak starania pracowników przyzwyczajonych do nagród. To może z kolei doprowadzić do przeświadczenia, że nagroda należy się niezależnie od wykonanej pracy, i roszczeń o jej wypłatę. Roszczenia takie nie zawsze będą bezpodstawne. Na gruncie prawa pracy funkcjonują dwie zupełnie inne instytucje. Nagroda, nazywana premią uznaniową, oraz premia regulaminowa, której konkretne warunki przyznania są najczęściej określone w regulaminie wynagradzania, choć mogą zdarzyć się specjalnie sformułowane regulaminy premiowania czy też zapisy jej dotyczące w umowie o pracę (w przypadku małych pracodawców). Gdy pracownik spełni wskazane warunki, nabywa roszczenie o wypłatę premii. Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w odniesieniu do premii uznaniowej, której wypłata uzależniona jest przede wszystkim jak zresztą wskazuje sama nazwa od uznania pracodawcy. W artykule Premia dla pracowników staraliśmy się wskazać różnice w obu należnościach, a także zaprezentowaliśmy sposoby rozliczenia obu z nich. Swoistą formą nagrody może być także udzielenie pożyczki na preferencyjnych zasadach. Pożyczki takie, zaciągane u pracodawców, są z reguły dużo łatwiej dostępne niż w komercyjnych instytucjach finansowych, a co ważniejsze z perspektywy pracownika ich oprocentowanie jest mniejsze. Nie sposób pominąć także aspektu psychologicznego pracownik, któremu pożyczka jest udzielona, odczuwa większe przywiązanie do zakładu pracy i jest bardziej lojalny wobec pracodawcy. Korzyści leżą zatem po obu stronach stosunku pracy. Ustalając krąg podmiotów uprawnionych do pożyczki oraz sposoby jej wypłaty, trzeba zachować jednak szczególną ostrożność, by nie spotkać się z zarzutem dyskryminacji. Rodzaje pożyczek, źródła ich finansowania oraz sposoby rozliczania zostały przedstawione w artykule pt. Preferencyjne pożyczki dla pracowników. Zapraszam do lektury najnowszego numeru. Serdecznie pozdrawiam Monika Krajewska redaktor Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, Warszawa Redaktorzy: Monika Krajewska, Krystyna Trojanowska, Leszek Skupski Wydawca: Agnieszka Konopacka Konsultanci: Anna Halik, Sławomir Liżewski Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Przegląd Płacowo-Kadrowy chroniony jest prawem autorskim. Przedruk i sprzedaż materiałów bez zgody wydawcy są zabronione. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w Przeglądzie Płacowo-Kadrowym wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łotewska 9a, w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów lub usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażania sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. Skład i łamanie: Raster studio Sulejówek, ul. Konopnickiej 46 Drukarnia: MDruk Warszawa, ul. Jagiellońska 82 Nakład: 3100 egz. ISSN Zamów prenumeratę: Centrum Obsługi Klienta tel.: Masz pytanie? Skontaktuj się z nami:

3 Aktualności Trzech Króli czy faktycznie będzie więcej wolnego dla pracowników? 1 stycznia 2011 r. wchodzi w życie uchwalona przez Sejm nowelizacja Kodeksu pracy i ustawy o dniach wolnych. W jej wyniku 6 stycznia, czyli święto Trzech Króli będzie dniem wolnym od pracy. Wprowadzone zmiany uniemożliwiają jednak odbieranie dnia wolnego od pracy, jeżeli święto wypada w sobotę. W wyniku wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. uchwalonej 24 września 2010 r. nowelizacji dodany został 2 1 do przepisu art. 130 kp, na mocy którego nie obniża wymiaru czasu pracy święto, które przypada w dniu wolnym od pracy zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. Tym samym jeżeli święto przypadać będzie w sobotę, a u pracodawcy obowiązuje 5-dniowy rozkład czasu pracy, to nie będzie przysługiwało pracownikom tak jak do końca 2010 r. prawo odbioru tego dnia. w związku z tym nie doszło jednak do spowolnienia rozwoju gospodarki, konieczne były według twórców projektu dalsze zmiany, by nie doprowadzić do nadmiernej liczby dni wolnych w ciągu roku. Jak obliczono w ciągu nadchodzących 10 lat, z tytułu wolnego 6 stycznia, pracownicy będą mieli dodatkowych 9 dni wolnych od pracy. Zmiana regulacji zawartej w art. 130 kp spowoduje, że liczba dni wolnych zmniejszy się o 8 (z powodu braku oddawania dni wolnych za święta przypadające w sobotę). PRAWO PRACY W ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy uzupełniono enumeratywny katalog dni wolnych od pracy, dopisując 6 stycznia w art. 1 pkt 1 lit. b. Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu, przywrócenie święta Trzech Króli jako dnia wolnego od pracy jest swoistym ukłonem w stronę polskiej tradycji. Aby Podstawa prawna: ustawa z 24 września 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. nr 224, poz. 1459), ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 1951 r. nr 4, poz. 28 ze zm.). oprac. red Nowe druki ZUS ZLA i ZUS ZLA/K od 11 stycznia 2011 r. Zmiana jest istotna przede wszystkim dla lekarzy, którzy na nowych drukach będą wpisywali mniej danych. Nie wpływa na obowiązki pracodawcy w zakresie wypłaty świadczeń, zmniejszy się jedynie ilość informacji, które będą musieli zweryfikować. Zmiana druków ZUS ZLA, czyli druków o czasowej niezdolności do pracy, jest motywowana przede wszystkim ich uproszczeniem. Ze wzoru druku zostały usunięte pola: 1

4 Aktualności UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ff10 Niezdolność do pracy, ff17 Imię pierwsze lekarza, ff18 Nazwisko lekarza, ff21 NIP Zakładu Opieki Zdrowotnej, ff23 Nazwa skrócona/nazwisko i imię płatnika (lekarz wpisze jedynie NIP płatnika). Prócz usunięcia wskazanych pól na druku zmieniono także: ffkatalog kodów ubezpieczenia uzupełniono o możliwość wpisywania informacji o podleganiu ubezpieczeniu w innym państwie oraz ffdodano pouczenie, że dane adresowe osoby ubezpieczonej wpisywane w zaświadczeniu ZUS ZLA powinny odnosić się do miejsca jej pobytu w okresie trwania czasowej niezdolności do pracy. W związku z modyfikacją druku ZUS ZLA wprowadzono również odpowiednie zmiany w druku ZUS ZLA/K (zaświadczenia lekarskie wydane w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS). Nie będzie on zawierał nazwy skróconej/nazwiska i imienia płatnika składek oraz wskazań lekarskich. Zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy oraz zaświadczenia lekarskie wydane w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS będą mogły być wystawiane na dotychczasowych formularzach, aż do wyczerpania zapasów. Umożliwi to wykorzystanie wydrukowanych już formularzy będących w dyspozycji lekarzy. Oznacza to, że pracodawca po 12 stycznia 2011 r. musi przyjmować zarówno stare, jak i nowe ZUS ZLA. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2010 r. nr 189, poz. 1270). Justyna Jabłońska specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych ZUS IWA przekaż do ZUS do 31 stycznia! Płatnicy składek są zobowiązani przekazać do ZUS formularz ZUS IWA, uwzględniający informacje za 2010 r. potrzebne do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Na ich podstawie ZUS określa stopę procentową składki, na której podstawie od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. płatnik będzie opłacał składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Obowiązek złożenia ZUS IWA ciąży na płatnikach spełniających 3 warunki: 1) płatnik ma być zgłoszony nieprzerwanie w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia w roku, za który składany jest formularz, czyli za 2010 r. oraz co najmniej jeden dzień w styczniu 2011 r. Nieprzerwanie, czyli w każdym z miesięcy 2010 r. przynajmniej jeden ubezpieczony danego płatnika podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu; 2) w 2010 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych; 2

5 Aktualności 3) w dniu 31 grudnia 2010 r. byli wpisani do rejestru REGON. Jeżeli choć w jednym miesiącu 2010 r. podmiot nie był płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe (ani jeden ubezpieczony nie podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu), to płatnik ten nie ma obowiązku złożenia informacji ZUS IWA. Liczbę ubezpieczonych ustala się jako iloraz: 1) sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy roku kalendarzowego, za który składana jest informacja, oraz 2) liczby miesięcy tego roku. Ze względu na wymóg nieprzerwanego zgłoszenia w ZUS przy wyliczaniu liczby ubezpieczonych w każdym przypadku liczba miesięcy będzie wynosiła 12 Liczbę ubezpieczonych zaokrągla się do jedności w górę, jeżeli końcówka jest większa lub równa 0,5, albo w dół jeżeli jest mniejsza od 0,5 Nie uwzględnia się osób, które: podlegają ubezpieczeniom społecznym, ale nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, które cały miesiąc przebywały na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, pobierały zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego bądź zostały powołane do odbywania zasadniczej służby wojskowej, za które za dany miesiąc są rozliczane składki lub wykazywane świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpieczenia wypadkowego. Informację przekazuje się w takiej samej formie, jaka obowiązuje płatnika składek w odniesieniu do dokumentów określonych przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych, a jej kopię i kopie korekt płatnik składek jest zobowiązany przechowywać przez okres 10 lat od dnia ich przekazania do ZUS, w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego. Podstawa prawna: ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz ze zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U.nr 200, poz ze zm.). Michał Jarosik specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych Zmiany zasad wypłaty zasiłku dla ubezpieczonych po 50. roku życia Nowelizacja ustawy zasiłkowej wprowadza korzystne zmiany w zasadach wypłaty zasiłku dla ubezpieczonych, którzy ukończyli 50. rok życia. Zmiany zaczną obowiązywać już 1 stycznia 2011 r. Od tego momentu pracownicy, o których mowa, będą otrzymywać zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu po upływie 14. dnia niezdolności do pracy, w wysokości 80% podstawy wymiaru. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, co do zasady, za okres pobytu w szpitalu przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 70% podstawy wymiaru. 3

6 Aktualności UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Od 1 lutego 2009 r. za sprawą nowelizacja Kodeksu pracy pracownicy, którzy ukończyli 50. rok życia, zachowywali przez pierwsze 14 dni choroby prawo do 80% wynagrodzenia. Po tym okresie, czyli od 15. dnia choroby zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z tytułu choroby lub macierzyństwa zasiłek chorobowy dla nich wynosił 70%. Młodsi pracownicy przez pierwsze 33 dni choroby w roku kalendarzowym otrzymują, wypłacane ze środków pracodawcy, wynagrodzenie chorobowe także za okres pobytu w szpitalu w wysokości 80% podstawy wymiaru. Tym samym przysługują im za ten sam okres wyższe świadczenia chorobowe niż starszym pracownikom. Przyjęta nowelizacja usunie istniejące dysproporcje. Zasiłek chorobowy z powodu pobytu w szpitalu za okres od 15. do 33. dnia niezdolności do pracy będzie wynosił 80% podstawy wymiaru, a dopiero od 34. dnia tej niezdolności 70% podstawy. Sytuacja młodszych pracowników nie ulegnie zmianie. Podstawa prawna: ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512), ustawa z 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (podpisana przez prezydenta 15 listopada 2010 r., Dz.U. z 2010 r. nr 225, poz. 1464). Krzysztof Zieliński prawnik PIT-y wystaw już w styczniu! Skończył się kolejny rok podatkowy. Po stronie pracodawców płatników składek, rodzi to określone obowiązki. Przypominamy, które PIT-y należy wystawić do końca stycznia. PIT-4R deklaracja roczna o pobranych zaliczkach Do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności ( w wypadku braku siedziby) płatnik ma obowiązek przesłać do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, deklarację PIT 4R. Dotyczy to nie tylko pracodawców, ale także m.in. zleceniodawców oraz zlecających wykonanie określonego dzieła. Jeżeli płatnik zaprzestał prowadzić działalność gospodarczą przed końcem stycznia, omawiana deklaracja ma być przekazana do dnia zaprzestania tej działalności, co wynika z art. 38 ust. 1b updof. Jeżeli natomiast działalność przestała być prowadzona przed końcem roku podatkowego wówczas płatnik składa deklarację PIT-4R do dnia zakończenia prowadzenia tej działalności. Informacje wykazywane w PIT-4R to m.in.: ffliczba podatników i wysokość należnych, ze stosunku pracy zaliczek na podatek dochodowy za każdy miesiąc roku podatkowego, 4

7 Aktualności ffpobrany podatek na PFRON, zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowy fundusz aktywności, ffzaliczki na podatek pobrane od świadczeń z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4 9 oraz art. 18 updof dotyczy to działalności wykonywanej osobiście (m.in. przychody z działalności sportowej, trenerskiej, publicystycznej, artystycznej, literackiej, oświatowej, z udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki; stypendia sportowe czy przychody z uprawiania sportu, przychody z umów zlecenia lub umów o dzieło, a także z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich czy kontraktów menedżerskich) oraz praw majątkowych (np. praw autorskich), a także ffwynagrodzenie przysługujące płatnikowi za terminowe potrącanie zaliczek, o którym mowa w art. 28 Op, wynoszące 0,3% kwoty pobranych podatków. W sytuacji gdy płatnik pobrał zaliczkę na podatek od przychodu faktycznie zwolnionego od podatku, to w deklaracji PIT 4R powinien wskazać kwotę pobraną. Nie do niego należy obowiązek korekty pobranych zaliczek. Obowiązek podatkowy ciąży bowiem na podatniku, dlatego to on składając zeznanie roczne, będzie mógł otrzymać zwrot nadpłaconej zaliczki albo zakwestionować wysokość pobranych zaliczek, składając wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. PIT-8AR deklaracja roczna o pobranym podatku zryczałtowanym Deklaracja PIT-8AR ma być przesłana do właściwego urzędu skarbowego (właściwość wyznaczona tak samo jak w przypadku PIT 4R) do końca stycznia 2011 r. Jeśli płatnik zaprzestanie prowadzenia działalności przed końcem stycznia następnego roku, deklarację PIT-8AR należy przekazać do dnia zaprzestania prowadzenia tej działalności. W związku z tym, podobnie jak przy deklaracji PIT-4R, jeśli w miesiącu zakończenia działalności płatnika wystąpi obowiązek poboru podatku zryczałtowanego, wówczas należy go pobrać do dnia zakończenia tej działalności i wykazać w deklaracji PIT-8AR, która powinna być przekazana do urzędu skarbowego w terminie do dnia zaprzestania prowadzenia tej działalności. W PIT-8AR płatnik wykazuje podatek zryczałtowany m.in. od: ffwygranych i nagród, ffświadczeń otrzymywanych przez emerytów (rencistów) byłych pracowników, ffświadczeń pieniężnych otrzymywanych przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, ffjednorazowych odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia wypłacanych zawodowym żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej, ffnależności osób zagranicznych, ffodsetek, ffinnych należności. Także w tym przypadku płatnik ma prawo do wynagrodzenia za terminowe potrącanie zaliczek, o którym mowa w art. 28 Op. PIT-12 Zgodnie z art. 37 ust 1 updof pracodawcy mają obowiązek dokonać rocznego rozliczenia podatku pracownikowi, jeżeli złoży on przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie PIT-12, które traktuje się na równi z zeznaniem, że: 1) nie uzyskał on innych dochodów prócz tych od płatnika (nie dotyczy to dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podat- PODATKI 5

8 Aktualności PODATKI kiem dochodowym, a także podatkiem liniowym według stawki 19%, dochodów z kapitałów pieniężnych oraz z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości; 2) nie korzysta z odliczeń, z wyjątkiem enumeratywnie wskazanych w art. 37 ust. 1a pkt 2 4 updof, czyli: ffpotrąconych w ciągu roku składek na ubezpieczenie społeczne, ffzwróconych płatnikowi nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód do opodatkowania, jeżeli nie zostały one potrącone od dochodu przy poborze zaliczek, ffkwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej w roku podatkowym; 3) nie korzysta z możliwości opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci; 4) nie ma obowiązku odliczenia kwot uprzednio odliczonych, z wyjątkiem sytuacji dotyczącej doliczenia zwrotu uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nieterminowe złożenie oświadczenia PIT-12 spowoduje, że pracodawca nie będzie miał obowiązku (choć będzie mógł na wniosek) rozliczyć pracownika. PIT-2, PIT-2A i PIT-2C Oświadczenia te należy złożyć płatnikowi przed pierwszą wypłatą danej należności w roku podatkowym, a PIT-2A także przed upływem miesiąca, w którym podatnik zaczął osiągać wspomniane dochody. PIT-2 jest oświadczeniem dotyczącym możliwości zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek od świadczeń ze stosunku pracy lub stosunków pokrewnych oraz od zasiłków z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez pracodawcę (art. 32 ust. 3 updof); oświadczenia takiego nie składa się, jeśli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie. Jeżeli oświadczenie to nie zostanie złożone, płatnik nie będzie miał możliwości pomniejszyć zaliczki na podatek o kwotę wolną od podatku. PIT-2A jest oświadczeniem dotyczącym zmniejszenia miesięcznej zaliczki o kwotę wolną od podatku w przypadku świadczeń osób m.in. otrzymujących stypendium, tymczasowo aresztowanych otrzymujących należności za pracę, otrzymujących świadczenie integracyjne (art. 35 ust. 4 updof). Brak oświadczenia uniemożliwi płatnikowi potrącenie zaliczki na podatek o kwotę wolną od podatku PIT-2C jest oświadczeniem dotyczącym możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku w przypadku stypendiów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 40b updof, tj. przyznawanych przez jednostki samorządu terytorialnego albo przez organizacje pozarządowe (art. 21 ust. 10 updof) (przed wypłatą stypendium za miesiąc, w którym zaszła zmiana, podatnik ma obowiązek zawiadomić płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia). Brak oświadczenia spowoduje, że płatnik będzie musiał opodatkować wypłacone stypendium. Podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.); w tekście: updof, ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.); w tekście: Op, rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2002 r. nr 240, poz. 2065). Sławomir Liżewski specjalista ds. prawa gospodarczego 6

9 Zasady wypłaty zasiłku macierzyńskiego w 2011 r. Prawo pracy zawiera wiele przepisów dotyczących uprawnień rodzicielskich. Podyktowane są przede wszystkim troską o dobro rodziny i dziecka. Jednym z podstawowych uprawnień w tym zakresie jest urlop macierzyński i wychowawczy. Od 2010 r. urlop na zasadach urlopu macierzyńskiego przysługuje także ojcom dzieci. W okresie tego urlopu ubezpieczony uprawniony jest również do zasiłku macierzyńskiego Z tekstu dowiesz się: ffjaki jest wymiar urlopu macierzyńskiego? ffw jakich sytuacjach z urlopu tego może skorzystać ojciec dziecka? ffjakie świadczenia i w jakiej wysokości przysługują w tym okresie? ffjakie dokumenty należy złożyć, by skorzystać z zasiłku macierzyńskiego i od jakiej sytuacji są one uzależnione? ffw jaki sposób wyliczyć należne pracownikowi świadczenie, w sytuacji gdy korzysta z możliwości dodatkowego świadczenia pracy? PRAWO PRACY Okres urlopu macierzyńskiego Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami okres urlopu macierzyńskiego wynosi: 1) 20 tygodni (140 dni) w przypadku urodzenia jednego dziecka, 2) 31 tygodni (217 dni) w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 3) 33 tygodnie (231 dni) w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, 4) 35 tygodni (245 dni) w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, 5) 37 tygodni (259 dni) w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. W okresie tym niezależnie od czasu, w którym dana osoba podlegała ubezpieczeniu (nie jest wymagany okres wyczekiwania) przysługuje zasiłek macierzyński. Świadczenie to wynosi 100% podstawy wymiaru. Gdy z uwagi na ciążę kobieta jest niezdolna do pracy ma prawo do korzystania z zasiłku chorobowego nawet do dnia porodu. Podstawą będzie w tym wypadku zwolnienie lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA. Jeżeli lekarz uzna, że nie występuje niezdolność do pracy i nie wyda takiego zwolnienia, pracownica ma możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego już przed porodem. Wymaga podkreślenia, że jest to jej prawo, a nie obowiązek, tym samym pracodawca nie może jej zmusić do jego wykorzystania. Zgodnie z ogólną regulacją zawartą w art kp pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu. Dodatkowy urlop macierzyński W 2011 r. nie zmienia się wymiar wprowadzonego z dniem 1 stycznia 2010 r. dodatkowego urlopu macierzyńskiego, udzielanego bezpośrednio po obligatoryj- 7

10 nym urlopie macierzyńskim. Wynosi on do dwóch tygodni (14 dni). Urlop dodatkowy może być wykorzystany zarówno przez matkę, jak i przez ojca dziecka, z tym że ojciec może z niego skorzystać jedynie w przypadku, gdy: ffubezpieczona matka dziecka zrezygnowała z pozostałej części wypłaty zasiłku macierzyńskiego, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni, a niewykorzystaną część zasiłku macierzyńskiego wypłacono ubezpieczonemu ojcu dziecka, albo ffubezpieczona matka dziecka pobierała zasiłek macierzyński przez pełny okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego. Z wnioskiem o dodatkowy urlop i zasiłek macierzyński może wystąpić ubezpieczony ojciec wychowujący dziecko co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z niego. Matka może wykorzystać taki dodatkowy urlop nawet w sytuacji, gdy zrezygnowała z obligatoryjnego urlopu macierzyńskiego po co najmniej 14 tygodniach, a z jego reszty korzysta ojciec. Warunkiem jest złożenie przez nią u pracodawcy wniosku o udzielenie urlopu podobnie jak w przypadku ojca w terminie 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z niego. Ważne Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński, złożony z wyprzedzeniem 7 dni, musi być przez pracodawcę uwzględniony. Wniosek złożony później, ale przed zakończeniem urlopu obligatoryjnego pracodawca może uwzględnić, ale nie musi. Jeżeli pracodawca takiego urlopu udzieli, mimo niezachowania siedmiodniowego terminu na złożenie wniosku pracownik ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres udzielonego urlopu. Urlop macierzyński dla ojca Matka musi wykorzystać obowiązkowo 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Po tym okresie ojciec dziecka może wykorzystać pozostałą jego część i korzystać w tym czasie z zasiłku macierzyńskiego. W związku z tym pracodawca zatrudniający matkę dziecka powinien dopuścić ją do pracy we wskazanym przez nią terminie (chyba że jest to niemożliwe wówczas nie później niż z upływem 7 dni od momentu złożenia na piśmie wniosku). Z kolei pracodawca ojca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu macierzyńskiego w terminie przypadającym bezpośrednio po zakończeniu urlopu przez matkę dziecka. Uprawnienie do rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego nie jest autonomiczną decyzją pracownicy, jej skuteczność jest uzależniona od decyzji ojca o wystąpieniu z wnioskiem o wykorzystanie pozostałej części urlopu. Jeżeli ten nie może lub nie chce skorzystać z takiej możliwości matka będzie musiała wykorzystać urlop macierzyński w całości. Należy pamiętać, o tym, że: 1) jeżeli ojciec dziecka nie pozostaje w zatrudnieniu albo stosunek pracy, w którym był, ustał to nie ma on prawa do urlopu macierzyńskiego, a tym samym do zasiłku macierzyńskiego; 2) jeżeli ojciec dziecka nie jest ustalony pracownica nie może skrócić urlopu macierzyńskiego; 8 Styczeń 2011

11 3) nie można udzielić pracownikowi ojcu jedynie części niewykorzystanego przez matkę urlopu macierzyńskiego. Na podstawie art kp niewykorzystaną przez matkę dziecka część urlopu udziela się ojcu dziecka na jego wniosek, a tym samym pracownik otrzymuje urlop obejmujący cały okres niewykorzystany przez matkę. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Urlop macierzyński sytuacje wyjątkowe 1. matka dziecka wymaga opieki szpitalnej Jeżeli matka dziecka wymaga opieki szpitalnej i z powodu swojego stanu zdrowia nie może sprawować opieki nad dzieckiem, może zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego na rzecz pracownika (ojca), jednakże dopiero po wykorzystaniu obowiązkowych 8 tygodni urlopu. Ojciec będzie miał prawo do części urlopu macierzyńskiego, odpowiadającej okresowi, w którym matka przebywa w szpitalu. W tym czasie przysługuje mu prawo do zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński w zamian za ubezpieczoną chorą matkę dziecka może również otrzymać ubezpieczony chorobowo ojciec dziecka, nawet jeżeli nie jest pracownikiem i nie korzysta z urlopu macierzyńskiego. Ważne Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego, wykorzystywanego przez matkę i ojca dziecka, nie może przekraczać wymiaru urlopu macierzyńskiego określonego w Kodeksie pracy. W okresie pobytu w szpitalu pracownicy przysługuje zasiłek chorobowy (albo wynagrodzenie za czas choroby), jeżeli przedłoży zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA. 2. matka dziecka umiera Jeżeli matka dziecka umiera przy lub po porodzie, a podlegała ubezpieczeniu chorobowemu, prawo do niewykorzystanego przez nią okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego przysługuje ojcu, pod warunkiem jednak że przerwie zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. 3. śmierć dziecka W takim przypadku zasiłek macierzyński przysługuje: a) w okresie 8 tygodni po porodzie jeżeli dziecko urodzi się martwe lub umrze w okresie pierwszych 8 tygodni życia, b) przez okres do 7. dnia od dnia zgonu dziecka jeżeli dziecko umrze po upływie 8 tygodni (56 dni) życia. 4. pobyt w szpitalu dziecka Jeżeli dziecko po urodzeniu wymaga opieki szpitalnej, to pracownica może wykorzystać pozostałą część urlopu i zasiłku macierzyńskiego po wypisaniu dziecka ze szpitala. Warunkiem jest jednak wykorzystanie po porodzie 8 tygodni tego urlopu. 5. rezygnacja z wychowania Zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie do dnia oddania dziecka, nie krócej niż przez okres 8 tygodni po porodzie gdy pracownica w okresie urlopu macierzyńskiego rezygnuje z wychowania dziecka i oddaje je innej osobie w celu przysposobienia lub do domu małego dziecka. Dokumentowanie uprawnień do zasiłku macierzyńskiego znajdziesz 9 na naszej stronie internetowej:

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r.

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Od 1 stycznia 2010 r. ubezpieczone, które urodziły dziecko lub które przyjęły dziecko na wychowanie będą miały możliwość opiekowania się dzieckiem przez dłuższy

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r.

Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. Prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia,

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Zespół wfirma.pl

Data: Autor: Zespół wfirma.pl Do końca 2015 roku do podziału urlopów związanych z rodzicielstwem pomiędzy rodzicami mieli prawo wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Zmieniło się to od 2016 roku - osoby ubezpieczone

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142)

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) fragmenty DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi,

Bardziej szczegółowo

1. Urlop macierzyński

1. Urlop macierzyński 1.1. Prawo do urlopu macierzyńskiego Urlop macierzyński przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko w okresie zatrudnienia (tj. w okresie pozostawania w stosunku pracy). Celem urlopu macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Jesteś tatą. Poznaj swoje prawa, gdy chcesz pracować i opiekować się dzieckiem

Jesteś tatą. Poznaj swoje prawa, gdy chcesz pracować i opiekować się dzieckiem Urlop Ojcowski. Informator. Jesteś tatą. Chcesz pracować i opiekować się dzieckiem. Pogodzić życie zawodowe z rodzinnym. Poznaj swoje prawa! Jeżeli jesteś tatą pracującym na umowę o pracę masz prawo do:

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Wszystko o urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Wszystko o urlopie macierzyńskim i wychowawczym e-poradnik egazety Prawnej Wszystko o urlopie macierzyńskim i wychowawczym Wyjaśnienia, przykłady, porady Kiedy będzie można skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego Jakie prawa przysługują rodzicom

Bardziej szczegółowo

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE Uprawnienia pracownika i pracodawcy Gdy pracownik długo choruje Uprawnienia pracownika i pracodawcy Warszawa 2014 Praca zbiorowa pod redakcją: Krystyny Trojanowskiej Kierownik

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem PRACA ZBIOROWA Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem ISBN 978-83-7440-692-5 2 SPIS TREŚCI I. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie dokonać potrąceń z zasiłków

Jak poprawnie dokonać potrąceń z zasiłków Jak poprawnie dokonać potrąceń z zasiłków Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Marlena Prószyńska Redaktor naczelna: Krystyna Trojanowska ISBN: 978-83-269-4070-5 Copyright

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach dotyczących zasiłku macierzyńskiego od 17 czerwca 2013 r.

Informacja o zmianach dotyczących zasiłku macierzyńskiego od 17 czerwca 2013 r. Informacja o zmianach dotyczących zasiłku macierzyńskiego od 17 czerwca 2013 r. W dniu 17 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)

Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) Lutowe obowiązki płatników. Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) Informację PIT-11 mają obowiązek sporządzić i składać płatnicy, którzy nie dokonują rocznego obliczenia

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM. (dni wolne na opiekę nad dzieckiem, zasiłek opiekuńczy, urlop macierzyński, wydłużony urlop wychowawczy) I. DNI WOLNE NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM. Art 188

Bardziej szczegółowo

o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 885 i 630)

o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 885 i 630) Druk nr 1258 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy Kodeks pracy

Bardziej szczegółowo

U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 7 stycznia 2015 r. U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

E-ZWOLNIENIA I ZASIŁKI UWAGA! ZMIANY PRZEPISÓW

E-ZWOLNIENIA I ZASIŁKI UWAGA! ZMIANY PRZEPISÓW PRAWO PRACY I ZUS NR 4 INDEKS 403547 ISBN 9788374403757 CZERWIEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU UWAGA! ZMIANY PRZEPISÓW E-ZWOLNIENIA I ZASIŁKI Jak wydawać e-zwolnienia lekarskie

Bardziej szczegółowo

Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska. Prawo pracy

Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska. Prawo pracy Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska Prawo pracy Warszawa 2015 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie Jan Klimczak Tekst

Bardziej szczegółowo

Za kogo składki na Fundusz Pracy

Za kogo składki na Fundusz Pracy Za kogo składki na Fundusz Pracy Autor: Bożena Wiktorowska Firmy nie muszą płacić składek za starszych pracowników, którzy ukończyli, kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Składka na Fundusz Pracy wynosi

Bardziej szczegółowo

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE Uprawnienia pracownika i pracodawcy Gdy pracownik długo choruje Uprawnienia pracownika i pracodawcy Warszawa 2014 Praca zbiorowa pod redakcją: Krystyny Trojanowskiej Kierownik

Bardziej szczegółowo

ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268)

ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268) ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 Zmiany dotyczące rodzicielstwa ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268) Zmiany wchodzą w życie dnia

Bardziej szczegółowo

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki?

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? 1 25 Ubezpieczenie chorobowe Zasiłek chorobowy świadczenie wypłacane zamiast pensji, gdy osoba ubezpieczona przebywa na zwolnieniu lekarskim. Standardowa wysokość

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE wchodzące w życie od dnia 01.01.2016 r. Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Autor Elżbieta Młynarska-Wełpa specjalista

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Rawiczu OBOWIĄZKI PŁATNIKA. ul. Stanisława Staszica 4 63-900 Rawicz. tel.: +48 65 546 61 00 fax :+48 65 546 61 52. www.usrawicz.

Urząd Skarbowy w Rawiczu OBOWIĄZKI PŁATNIKA. ul. Stanisława Staszica 4 63-900 Rawicz. tel.: +48 65 546 61 00 fax :+48 65 546 61 52. www.usrawicz. OBOWIĄZKI PŁATNIKA Urząd Skarbowy Skala podatku dochodowego 2009-2012 Podstawa obliczenia podatku w złotych ponad do Podatek wynosi 85.528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 85.528 14.839

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA Opracowany w oparciu o: Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY Z KOMENTARZEM. Kodeks Pracy. Urlopy rodzicielskie Dłuższy wymiar macierzyńskiego Nowe wysokości zasiłków 19 wzorów wniosków.

PRZEPISY Z KOMENTARZEM. Kodeks Pracy. Urlopy rodzicielskie Dłuższy wymiar macierzyńskiego Nowe wysokości zasiłków 19 wzorów wniosków. PRZEPISY Z KOMENTARZEM Kodeks Pracy po zmianach Urlopy rodzicielskie Dłuższy wymiar macierzyńskiego Nowe wysokości zasiłków 19 wzorów wniosków Kodeks pracy po zmianach Urlopy rodzicielskie Dłuższy wymiar

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XIII XV Rozdział I. Urlop macierzyński... 1 1. Prawo pracownicy do urlopu macierzyńskiego... 1 1.1. Nabycie prawa do urlopu... 1 1.2. Poród w okresie urlopu wychowawczego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1217 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1217 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska 1 Ubezpieczenie chorobowe podstawa prawna Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa tzw. ustawa

Bardziej szczegółowo

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w szczególnych przypadkach

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w szczególnych przypadkach Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w szczególnych przypadkach Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka przysługuje przez okres określony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowy urlop macierzyński

Dodatkowy urlop macierzyński Tytuł artykułu: Z początkiem stycznia zwiększeniu ulegnie wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego Tytuł dziennika: Dziennik Gazeta Prawna Data wydania: 15 grudnia 2011 W nowym roku zmienia się długość

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY

ZMIANY W PRAWIE PRACY ZMIANY W PRAWIE PRACY Początek 2016 roku przyniósł następujące zmiany w przepisach prawa pracy tj.: Od 22 lutego zaczną obowiązywać nowe zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony.

Bardziej szczegółowo

P Ł ACOWO-KADROWY. Od 1 stycznia 2015 r. więcej pracodawców może wykazać efekt zachęty

P Ł ACOWO-KADROWY. Od 1 stycznia 2015 r. więcej pracodawców może wykazać efekt zachęty P RZEGLĄD Styczeń/Luty 2015 r. nr 76 ISSN 1898-6714 ZUS podatki prawo pracy dokumentacja W numerze m.in.: Rozliczenia płacowe Jak rozliczyć członka rady nadzorczej, gdy otrzymuje on wynagrodzenie i zwrot

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) .................................... Pieczątka płatnika składek [1] ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz aktów prawnych 9. Kalendarium zmian dla pracodawców 10

Spis treści. Wykaz aktów prawnych 9. Kalendarium zmian dla pracodawców 10 Prawo pracy, ZUS, podatki w 2016 roku : 10 zmian w przepisach, które muszą znać pracodawcy : [praca zbiorowa / pod redakcją Leszka Skupskiego]. Aktualizacja lipiec 2016. Warszawa, cop. 2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są:

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są: Świadczenia rodzinne Świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny

Bardziej szczegółowo

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Wydanie II Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny Anna Trochimiuk prawnik, specjalista prawa

Bardziej szczegółowo

Nagrody i premie składki i podatki

Nagrody i premie składki i podatki Nagrody i premie składki i podatki Premie uznaniowe i regulaminowe procentowe jest to kwota w procentach od wynagrodzenia zasadniczego kwotowe wartość pieniężna niezależna od wynagrodzenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul.

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 29.04.2016 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 6 maj 2016 r. 12 maj 2016 r. 1 czerwiec 2016 r. godz. 10:00 MIEJSCE: KATOWICE

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Urlop macierzyński

Rozdział I. Urlop macierzyński Bożena Lenart Rozdział I. Urlop macierzyński 1. Prawo pracownicy do urlopu macierzyńskiego Z przepisów KP wynika, że urlop macierzyński przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko w okresie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 3/09/2015 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 15 września 2015 r. ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA Sytuację materialną studenta ubiegającego

Bardziej szczegółowo

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein Menedżerowie podlegają ubezpieczeniom społecznym wg takich samych zasad, jak pozostałe osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług. Kontrakt menedżerski

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) Pieczątka płatnika składek [1] DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK 01. Numer NIP (wpisać bez kresek) (1) 02. Numer REGON (1) ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem

Bardziej szczegółowo

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego warunek uzyskania świadczeń Przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

rzegląd PŁACOWO-KADROWY grafiki czasu pracy i listy płac Temat numeru odpowiedzi na pytania Czytelników Aktualizacja nr 66 kwiecień 2014

rzegląd PŁACOWO-KADROWY grafiki czasu pracy i listy płac Temat numeru odpowiedzi na pytania Czytelników Aktualizacja nr 66 kwiecień 2014 P 10 Aktualizacja nr 66 kwiecień 2014 rzegląd PŁACOWO-KADROWY ZUS PODATKI odpowiedzi na pytania Czytelników AMF 66 W wynagrodzeniu urlopowym nie uwzględnia się wypłaconej premii kwartalnej 25 Nie każde

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/30 USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 675. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński jest świadczeniem z ubezpieczenia emerytalnorentowego.

Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński jest świadczeniem z ubezpieczenia emerytalnorentowego. ZADANIA KRUS ZASIŁEK MACIERZYŃSKI Komu przysługuje zasiłek macierzyński od 1 stycznia 2016 r.? Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński jest świadczeniem z ubezpieczenia emerytalnorentowego. Zasiłek

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia Spis

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

dzicom wymienianie się uprawnieniami rodzicielskimi bez względu na podstawę zatrudnienia. Nowe defi nicje Wśród nowości należy wymienić wprowadzenie

dzicom wymienianie się uprawnieniami rodzicielskimi bez względu na podstawę zatrudnienia. Nowe defi nicje Wśród nowości należy wymienić wprowadzenie PRAWO PROMOTOR 11/20151/201 fot. Thinkstock DR ANNA SOKOŁOWSKA ekspert w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przewodnicząca Rady Naukowej Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Zmiany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - SKŁADKI ZUS ROZDZIAŁ I - UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW 1. Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik 2.

CZĘŚĆ I - SKŁADKI ZUS ROZDZIAŁ I - UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW 1. Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik 2. CZĘŚĆ I - SKŁADKI ZUS ROZDZIAŁ I - UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW 1. Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik 2. Obowiązki pracodawców 3. Zasady finansowania składek 4. Podstawa wymiaru

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2253 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie umów zlecenia oraz innych podobnych umów zasady rozliczania i optymalizacja podatk

Opodatkowanie umów zlecenia oraz innych podobnych umów zasady rozliczania i optymalizacja podatk Wyliczenia rachunkowe wskazują - w związku z różnymi zasadami rozliczania podatku od takich umów - iż od wyższych kwot brutto będzie, w niektórych przypadkach, niższy podatek do pobrania przez płatnika.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. Druk nr 959 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) - wybrane zagadnienia Spis

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE BĘDĄCE PODSTAWĄ UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

AKTY PRAWNE BĘDĄCE PODSTAWĄ UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH I n f o r m a t o r dla przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy na podstawie ustawy z dnia 11 października

Bardziej szczegółowo

Konwent Prawa Pracy. Zwiększenie uprawnień rodzicielskich pracowników - jakie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 24 lipca 2015 r.

Konwent Prawa Pracy. Zwiększenie uprawnień rodzicielskich pracowników - jakie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 24 lipca 2015 r. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Małgorzata Skibińska Zwiększenie uprawnień rodzicielskich pracowników - jakie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 24 lipca 2015 r. 1 1 UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

KALKULATOR PRZYCHODÓW w 2009

KALKULATOR PRZYCHODÓW w 2009 MONIKA CIEŚLAK, KRZYSZTOF HRYNIEWIECKI KALKULATOR PRZYCHODÓW w 2009 (książka z programem) Stan prawny: 1 czerwca 2009 r. 1 Nowości w 2009 roku w zakresie naliczania płac W rozdziale tym zostały przedstawione

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19)

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) U S T A W A z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAŁOLETNICH W ZEZNANIU PODATKOWYM RODZICÓW, OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO LUB OSOBISTYM

DOCHODY MAŁOLETNICH W ZEZNANIU PODATKOWYM RODZICÓW, OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO LUB OSOBISTYM DOCHODY MAŁOLETNICH W ZEZNANIU PODATKOWYM RODZICÓW, OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO LUB OSOBISTYM - art. 7 updof OBOWIĄZEK Osoby (rezydenci i nierezydenci), które wychowują małoletnie dzieci 1 (lub

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE. 141 praktycznych przykładów dla płatników

ŚWIADCZENIA CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE. 141 praktycznych przykładów dla płatników ŚWIADCZENIA CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE 141 praktycznych przykładów dla płatników Świadczenia chorobowe i macierzyńskie 141 praktycznych przykładów dla płatników Vademecum płatnika Publikacja Świadczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1*

USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Projekt z dnia 25 kwietnia 2013 r. USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA SPIS TREŚCI I. PRZED NARODZINAMI DZIECKA... 4 PRAWA RODZICÓW... 4 OBOWIĄZKI RODZICÓW... 4 II. NARODZINY DZIECKA... 7 PRAWA RODZICÓW... 7 OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

Projekt z 2 lipca 2013r. z dnia..2013 r.

Projekt z 2 lipca 2013r. z dnia..2013 r. Projekt z 2 lipca 2013r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia..2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

Jakie są skutki podatkowe nieprawidłowo pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

Jakie są skutki podatkowe nieprawidłowo pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne? IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.09.02 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli

Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli ZAGADNIENIE PODSTAWA PRAWNA Uprawnieni do korzystania z urlopu wychowawczego Z urlopu wychowawczego korzystać może wyłącznie nauczyciel, który

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.06.14 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 1380 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 1380 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 1380 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo