Obsługa funduszy pożyczkowych - PKZP i ZFM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obsługa funduszy pożyczkowych - PKZP i ZFM"

Transkrypt

1 Obsługa funduszy pożyczkowych - PKZP i ZFM Strona 1 z 17

2 Spis treści 1. Pracownicze Kasy Zapomogowo - Pożyczkowe i Zakładowe Fundusze Mieszkaniowe Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa (PKZP) Składka PKZP Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy (ZFM) Wpisowe Wpłata wpisowego w kasie Pożyczka Udzielenie pożyczki Spłata pożyczki Spłata pożyczki w kasie Żyranci Ewidencja PKZP/ZFM Kartoteka pracownika Kadry i płace PKZP, ZFM Fundusze PKZP i ZFM Pożyczki...16 Strona 2 z 17

3 1. Pracownicze Kasy Zapomogowo - Pożyczkowe i Zakładowe Fundusze Mieszkaniowe Firmy udzielające pracownikom pożyczek, maja możliwość ewidencjonowania i automatycznego ich rozliczania w programie kadrowo płacowym enova. W systemie standardowo jest zdefiniowana Pracownicza Kasa Zapomogowo pożyczkowa (PKZP) oraz Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy (ZFM). Użytkownik ma możliwość również definiowania własnych funduszy pożyczkowych w programie enova. 1.2 Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa (PKZP) Pracownikowi, który stał się członkiem kasy zapomogowo - pożyczkowej, należy przypisać w programie fundusz PKZP. W kartotece pracownika za zakładce PKZP, ZFM należy wybrać, a następnie wskazać fundusz PKZP: Rysunek 1 Nowy Fundusz PKZP W kolejnym oknie, które się pojawi należy wskazać datę przystąpienia do funduszu PKZP: Rysunek 2 Wprowadzanie Funduszu PKZP Strona 3 z 17

4 1.2.1 Składka PKZP Pracownikowi będącemu członkiem kasy zapomogowo - pożyczkowej, któremu został dodany fundusz PKZP, na wypłacie będzie naliczała się co miesiąc składka PKZP, od daty przystąpienia do funduszu PKZP. Standardowo w programie składka PKZP jest zdefiniowana jako 3 procent od wynagrodzenia brutto bez zasiłków. Użytkownik ma możliwość zmiany procentu na definicji elementu Składka PKZP, ponieważ w każdej firmie może być różny procent do wyliczenia składki. Rysunek 3 Składka PKZP 1.3 Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy (ZFM) Podobnie jak członkostwo w kasie zapomogowo - pożyczkowej możemy odnotować przynależność do funduszu mieszkaniowego ZFM. W kartotece pracownika za zakładce PKZP, ZFM należy wybrać, a następnie wskazać fundusz ZFM: Rysunek 4 Nowy Fundusz ZFM Strona 4 z 17

5 Pozostałe pola uzupełniamy analogicznie jak dla funduszu PKZP. Standardowo dla pracownika przynależącego do funduszu mieszkaniowego ZFM, nie będzie potrącana składka na ZFM z wypłaty, tak jak odbywa się to w przypadku PKZP. 2. Wpisowe Jeżeli pracownik przystępujący do funduszu wpłaca wpisowe, to taką wpłatę należy odnotować w Funduszu pożyczkowym PKZP, na zakładce Dopłaty, wycofania wkładu poprzez wybranie opcji, a następnie wybierając Dopłatę: Rysunek 5 Dopłata / Wycofanie wkładu W kolejnym oknie należy uzupełnić datę wpłaty wpisowego, kwotę oraz wskazać jako element wynagrodzenia Wpisowe PKZP: Rysunek 6 Wpisowe PKZP Strona 5 z 17

6 Na wypłacie etatowej zostanie naliczona kwota wpisowego: Rysunek 7 Rozliczenie wpisowego 2.2 Wpłata wpisowego w kasie W analogiczny sposób jak powyżej można zaewidencjonować w programie enova wpłatę wpisowego w kasie. Wprowadzając Dopłatę należy wybrać jako element wynagrodzenia Wpisowe PKZP/kasa: Rysunek 8 Wpłata wpisowego w kasie Strona 6 z 17

7 Na wypłacie Inna wypłata zostanie naliczone wpisowe wpłacone przez pracownika w kasie: Rysunek 9 Naliczenie wpisowego wpłaconego w kasie Do listy zostanie wygenerowane zobowiązanie gotówkowe, co można podejrzeć na zakładce Zobowiązania: Rysunek 10 Zobowiązanie gotówkowe do wpisowego w kasie Strona 7 z 17

8 3. Pożyczka W formularzu Funduszu pożyczkowego na zakładce Pożyczki użytkownik ma możliwość zaewidencjonowania udzielonych pożyczek pracownikom, które będą automatycznie rozliczane w programie enova. Rysunek 11 Pożyczki 3.2 Udzielenie pożyczki Poprzez opcję należy wprowadzić udzieloną pracownikowi pożyczkę. Na zakładce Ogólne należy wskazać datę udzielenia pożyczki oraz kwotę: Rysunek 12 Pożyczka PKZP Strona 8 z 17

9 Następnie na zakładce Warunki spłaty należy określić w jakich ratach pożyczka ma być spłacana. Należy wskazać miesiąc od którego pracownikowi mają być potrącane raty, ilość rat, kwotę raty, rodzaj rat ( nieoprocentowane lub oprocentowane), itp. Po uzupełnieniu wymaganych informacji, program przeliczy automatycznie plan spłat. Rysunek 13 Warunki spłaty pożyczki Po wprowadzeniu udzielonej pracownikowi pożyczki należy naliczyć jej wypłatę. Wypłatę pożyczki można zrealizować poprzez opcję lub standardowo naliczając wypłatę dla listy Inna wypłata. Wypłata pożyczki zostanie naliczona na liście Inna wypłata. Strona 9 z 17

10 Rysunek 14 Wypłata pożyczki UWAGA: Jeżeli w programie nie zostanie zaewidencjonowana wypłata pożyczki na liście płac, nie będzie możliwe automatyczne potrącanie spłaty rat z wynagrodzenia pracownika. 3.3 Spłata pożyczki Po wypłaceniu pracownikowi pożyczki, program automatycznie będzie rozliczał raty zgodnie z planem spłat. Warunkiem potrącania spłaty rat z wypłaty pracownika jest naliczenie wypłaty pożyczki. Od miesiąca określonego w warunkach spłaty, na wypłacie pracownika automatycznie będą rozliczane spłaty pożyczki. Rysunek 15 Spłata pożyczki PKZP Strona 10 z 17

11 3.4 Spłata pożyczki w kasie W programie jest możliwość również rozliczenia spłaty raty pożyczki w kasie. Jeżeli, pracownik wpłaci w kasie jakąś ratę, to należy w pożyczce na zakładce Warunki spłaty, przy danej racie, w kolumnie Element zamiast Spłata pożyczki PKZP wskazać Spłata pożyczki PKZP/Kasa. Rysunek 16 Spłata pożyczki PKZP/Kasa Strona 11 z 17

12 Następnie należy naliczyć listę dla typu wypłaty: Inna wypłata, na której zostanie naliczona gotówkowa spłata raty: Rysunek 17 Inna wypłata dla spłaty pożyczki PKZP w kasie Na zakładce Zobowiązania zostanie wygenerowane zobowiązanie gotówkowe: Rysunek 18 Zobowiązanie gotówkowe spłaty pożyczki PKZP w kasie Strona 12 z 17

13 4. Żyranci Ewidencjonując udzieloną pożyczkę pracownikowi, użytkownik ma możliwość wskazania od 1 do 3 żyrantów. Żyrantem może być osoba, która należy do tego samego funduszu co pożyczkobiorca. Rysunek 19 Żyranci Od wersji 8.4 będzie rozbudowana zakładka Żyranci. Zostanie dodana możliwość wskazania daty, od której żyrant będzie osobą spłacającą pożyczkę jak również określenia procentu bądź kwoty spłaty przez danego żyranta. Rysunek 20 Żyranci od wersji 8.4 Strona 13 z 17

14 Automatycznie plan spłat zostanie przeliczony przez program, a raty rozdzielone na żyrantów. Przykład. Przykładowo zgodnie z uzupełnionymi powyżej 2 żyrantami, którzy mają spłacać raty po 50%, na warunkach spłaty pożyczki plan spłat zostanie przeliczony. Rata wymagana na miesiąc styczeń 2013 od pożyczkobiorcy, zostanie rozdzielona na dwie raty: jedna na 500zł do żyranta Irena Błąd, a druga również na 500zł do żyranta Jan Brandt. Jak widać poniżej jedna z tych rat została już zrealizowana. Po potrąceniu spłaty raty z wypłaty żyranta, na spłacie rat pojawia się informacja o spłacie. Rysunek 21 Plan spłat z podziałem na żyrantów Automatycznie w miesiącu wskazanym w planie spłat, z wynagrodzenia żyrantów zostanie pobrana odpowiednia rata. Jak widać na poniższym zrzucie ekranu na wypłacie dla żyranta Ireny Błąd została potrącona rata pożyczki za miesiąc styczeń 2013 za pożyczkobiorcę Andrzejewskiego: Strona 14 z 17

15 Rysunek 22 Spłata raty przez żyranta 5. Ewidencja PKZP/ZFM 5.2 Kartoteka pracownika W kartotece pracownika na zakładce PKZP,ZFM PKZP,ZFM można podejrzeć do jakich funduszy przynależy pracownik oraz na zakładce Pożyczki przeglądnąć listę i stan udzielonych mu pożyczek. Rysunek 23 Kartoteka pracownika PKZP,ZFM Strona 15 z 17

16 5.3 Kadry i płace PKZP, ZFM Na liście Kadry i płace PKZP, ZFM są dostępne listy pokazujące członków Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych oraz Zakładowych Funduszy Mieszkaniowych. Użytkownik może sprawdzić listę oraz stan udzielonych pracownikom pożyczek. Z tej pozycji są również dostępne opcje tak jak z kartoteki pracownika, służące do ewidencjonowania i wypłacania pożyczek Fundusze PKZP i ZFM Na liście PKZP, ZFM można odfiltrować członków funduszu PKZP, ZFM lub obu funduszy za wskazany okres. Użytkownik ma możliwość zaewidencjonowania nowego funduszu bądź naliczenia wpłaty lub wypłaty z funduszu. Rysunek 24 Lista PKZP i ZFM Pod drukarką są również dostępne wydruki adekwatne do listy: Rysunek 25 PKZP,ZFM Wydruki Pożyczki Na liście Pożyczki można odfiltrować pracowników, którym zostały udzielone pożyczki PKZP bądź ZFM w danym okresie jak również uzależnić widok listy pracowników w zależności od spłaconych bądź niespłaconych pożyczek. Strona 16 z 17

17 Rysunek 26 Lista pożyczek Pod drukarką są również dostępne wydruki adekwatne do listy: Rysunek 27 Pożyczki Wydruki Strona 17 z 17

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Płace i Kadry pierwsze kroki 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 24/02/2010 11:22:27 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6099 Kontrahenci - selekcja Dodano możliwość wybrania kontrahentów, którzy nie są przypisani do żadnej grupy w ramach żadnego

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US pracowników oraz rozliczenia z ZUS i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace ROZDZIAŁ 9 RAKSSQL Kadry i Płace Spis treści Kadry 9-1 Umowy o pracę... 9-1 Dane podstawowe 9-3 Składniki wynagrodzenia dla umowy 9-5 Bilans otwarcia dla umowy 9-8 Umowy cywilnoprawne... 9-9 Kalendarz...

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

............Kadry Płace.......... 1

............Kadry Płace.......... 1 1 Kadry Płace 3 Struktura organizacyjna 4 Kadry 4 Płace 6 2 Kadry Płace Kapitał zawarty w zasobach ludzkich jest bez wątpienia jednym z głównych atutów współczesnych firm. Odpowiednie wykorzystanie i rozwój

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika

Dokumentacja Użytkownika Dokumentacja Użytkownika Wersja programu: 4.5 Spis treści 12 PŁACE... 12.4 12.1 Wstęp... 12.4 12.2 Konfiguracja... 12.4 12.3 Import list płac z programu PIK, PIK/CS... 12.5 Import list płac z pliku tekstowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi INSTRUKCJA OBSŁUGI KS-ZZL 2015.00.0.1 Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Podręcznik użytkownika Katowice 2015 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Kasa/Bank pierwsze kroki Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US ewidencja pracowników oraz rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 20/05/2013 10:15:32 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 9437 Zestawienie umów powiązanych z siecią Poszerzono zakres wydruku "Zestawienie umów powiązanych z siecią" o kategorię umowy.

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Cennik oprogramowania dla przedszkoli Jako jedyni w Polsce posiadamy tak obszerny pakiet oprogramowania dla przedszkoli

Cennik oprogramowania dla przedszkoli Jako jedyni w Polsce posiadamy tak obszerny pakiet oprogramowania dla przedszkoli Cennik oprogramowania dla przedszkoli Jako jedyni w Polsce posiadamy tak obszerny pakiet oprogramowania dla przedszkoli ul. Budowlanych 52, 45-124 Opole tel.: (77) 442 77 20, fax: (77) 442 77 21 w.11 www.edusklep.pl

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Specyfikacja i opis

Kadry i Płace. Specyfikacja i opis Kadry i Płace Specyfikacja i opis Spis Treści iii Spis Treści KADRY I PŁACE 6 SPECYFIKACJA 8 Funkcje programu... 8 Wymagania sprzętowe i konfiguracyjne... 11 ZAKRES FUNKCJONALNY 12 Podstawowe koncepcje...

Bardziej szczegółowo

System komputerowy PKZP

System komputerowy PKZP ul. Stalmacha 64, 43-430 Skoczów tel./fax 33 853 36 52 System komputerowy PKZP www.procomp.com.pl pc@procomp.com.pl 1 PROCOMP SPIS TREŚCI I OGÓLNE INFORMACJE O SYSTEMIE...4 II OPIS FUNKCJI SYSTEMU...7

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 10.4.5291... 5 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace Systemu Graffiti

Kadry i Płace Systemu Graffiti Kadry i Płace Systemu Graffiti P o d r ę c z n i k u ż y t k o w n i k a PC Guard SA ul. Janickiego 20 60 542 Poznań tel. 061 843 42 66 061 843 42 70 061 847 12 46 handlowy@pcguard.pl www.pcguard.pl Spis

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5248... 3 enova 365 standard...

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych Platforma menadżera

Praca na wielu bazach danych Platforma menadżera Praca na wielu bazach danych Platforma menadżera (Wersja 10.5) Strona 1 z 30 Spis treści 1. Konfiguracja bazy głównej i baz zależnych...3 1.1 Konfiguracja bazy głównej...3 1.2 Konfiguracja baz zależnych...4

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Wersja 3.15 Radom, lipiec 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Płace Kadry Instrukcja Obsługi

Płace Kadry Instrukcja Obsługi Płace Kadry Instrukcja Obsługi MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32)

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Moduł Księga Handlowa i Środki Trwałe pierwsze kroki

Moduł Księga Handlowa i Środki Trwałe pierwsze kroki System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Księga Handlowa i Środki Trwałe pierwsze kroki Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.35

Wykaz zmian w systemie Komadres.M w wersji 02.35 Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.35 Podsystem Controling Kategoria Controling 4459 Export planów z controllingu Dodano możliwość wyeksportowania planu wcześniej przygotowanego z jednej bazy

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2014 / OTWARCIE ROKU 2015

ZAMKNIĘCIE ROKU 2014 / OTWARCIE ROKU 2015 Poniższa instrukcja dotyczy programu AKP w wersji 2014 i wyższych. ALEXA Zygmunt Wiśniewski 45-265 Opole, ul. Jana Bytnara Rudego 3a/802 45-321Opole, ul. Pomorska 26, tel./fax 77 441-7007 NIP: 754-153-28-29,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS?

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? Wersja 2013 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie pracowników oddelegowanych za granicę

Rozliczanie pracowników oddelegowanych za granicę Rozliczanie pracowników oddelegowanych za granicę (aktualizacja 10 lipca 2013) Abstrakt W poradniku opisano rozliczenia z ZUS i urzędem skarbowym, dokonywane przez pracodawcę za pracowników oddelegowanych

Bardziej szczegółowo