Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową"

Transkrypt

1 22 maja 2015 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Budynek Millennium Plaza Główne zagadnienia Outsourcing IT na podstawie prawa bankowego i ustawy o skokach Ochrona tajemnicy bankowej i tajemnicy zawodowej w outsourcingu Ochrona danych osobowych w outsourcingu, w tym BIG DATA i nowelizacja Ochrona własności intelektualnej w outsourcingu IT (programy komputerowe, inne utwory, wdrożenia, serwis, SLA) Prelegenci dr Jan Byrski Adwokat, Partner w Kancelarii Traple Damian Karwala Radca prawny w Kancelarii Traple Leszek Sytniewski Radca prawny w Kancelarii Traple Patronat medialny Współpraca Organizator mmc polska

2 9:00 Rejestracja i poranna kawa 9:30 Outsourcing IT na podstawie prawa bankowego i u.s.k.o.k. Outsourcing IT regulacyjny i pozaregulacyjny PROGRAM Podoutsourcing Outsourcing zagraniczny Obowiązki zw. z outsourcingiem IT Outsourcing IT rekomendacje KNF 11:00 Ochrona tajemnicy bankowej i tajemnicy zawodowej w outsourcingu Tajemnica bankowa w outsourcingu IT Tajemnica zawodowa skok w outsourcingu IT Dane osobowe w outsourcingu IT powierzenie i podpowierzenie danych osobowych Tajemnica prawnie chroniona w outsourcingu IT możliwości przekazywania danych w grupie kapitałowej w różnych celach 12:30 Przerwa kawowa 13:00 Ochrona danych osobowych w outsourcingu, w tym BIG DATA i nowelizacja Obowiązki i ograniczenia zw. z przetwarzaniem danych w modelu outsourcingu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań chmurowych Ochrona danych w ramach Big Data Ostatnie zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych a outsourcing a. Nowe zasady organizacji ochrony danych osobowych b. Transfery danych osobowych do państw trzecich Istotne zmiany na horyzoncie - projekt ogólnego rozporządzenia unijnego Damian Karwala, Radca prawny w Kancelarii Traple 14:30 Przerwa na lunch 15:30 Ochrona własności intelektualnej w outsourcingu IT (programy komputerowe, inne utwory, wdrożenia, serwis, SLA) Ochrona utworu w outsourcingu IT (program komputerowy, dokumentacja etc.) Umowa licencyjna w outsourcingu IT Umowa SLA Ochrona baz danych i praw własności przemysłowej w outsourcingu IT Leszek Sytniewski, Radca prawny w Kancelarii Traple 17:00 Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów Uczestnikom

3 Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie: Dynamicznie zmieniający się rynek wymaga wprowadzania przez banki odpowiednio dostosowanej strategii w ramach wykonywanej działalności. W dobie dzisiejszych czasów elementem niezbędnym dla efektywnego funkcjonowania jest struktura informatyczna. Jest to jeden z kluczowych procesów operacyjnych w bankach, który przekłada się bezpośrednio na jakość usług oferowanych przez te instytucje. Outsourcing usług informatycznych niewątpliwie zapewnia wiele korzyści aczkolwiek najistotniejszym pozostaje fakt wykorzystywania narzędzi IT bez potrzeby ich jednoczesnego utrzymywania. Na organizowanym przez nas szkoleniu zapoznacie się Państwo z najważniejszymi elementami związanymi np. z ochroną tajemnicy bankowej i tajemnicy zawodowej, ochroną danych osobowych czy własności intelektualnej w outsourcingu. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu. Grupa docelowa Warsztaty kierujemy do banków, a w szczególności do pracowników działów: ds. outsourcingu prawnych compliance IT operacyjnych bezpieczeństwa nadzoru i kontroli logistyki sprzedaży zarządzania ryzykiem administracji logistyki Firm świadczących lub zamierzających świadczyć usługi zewnętrzne dla banków oraz do firm insourcerów, świadczących usługi zewnętrzne dla banków. Organizator MM Conferences S.A. (MMC Polska) jest liderem w kategorii konferencji dedykowanych dla branży telekomunikacyjnej, mediów, finansów i energetycznej. Realizujemy projekty, które stały się platformą spotkań i wymiany myśli oraz doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Rokrocznie przygotowujemy sto kilkadziesiąt projektów szkoleniowo-konferencyjnych przy współpracy z największymi firmami i instytucjami, a wiele z nich posiada własną markę i ugruntowaną pozycję na rynku: Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, Banking & Insurance Forum, Konferencja EuroPOWER. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi graczami rynku jak również zespół doświadczonych managerów, producentów oraz handlowców. Współpracujmy m.in. z: Orange, T- mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Szkolenia, MMC Events, MMC Design. Kontakt Magda Janas Kierownik Projektu Dział Produkcji T: Adres warsztatu Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR Budynek Millennium Plaza Al. Jerozolimskie 123A Warszawa

4 Prelegenci Specjalizuje się w zakresie prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa), szeroko pojętego prawa rynku instytucji finansowych, IT i TMT, a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) i sądami administracyjnymi. Doradza spółkom z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych. Współpracuje z ponad 60 administratorami danych z różnych sektorów. Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących nowelizacji ustawy o ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeń wykonawczych. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika IT w Administracji. Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: publikacji Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania oraz monografii Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej, która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego.adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji, oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Ruhr-Universität Bochum. Stypendia na Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Johann Gutenberg Universität Mainz oraz w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht. Damian Karwala, Radca prawny w Kancelarii Traple Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendysta na Universiteit van Tilburg (Holandia). Współpracuje z Kancelarią Prawną Traple Sp.j. (członek Zespołu Technologie Media Telekomunikacja). Ekspert prawny Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych i informacji (w tym tajemnic ustawowo chronionych). Doradzał w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych i informacji kilkudziesięciu dużym podmiotom gospodarczym, w tym szeregu podmiotom z branży finansowej (m.in. bankom, zakładom ubezpieczeń, funduszom emerytalnym, itd.), operatorom telekomunikacyjnym, przedsiębiorcom internetowym, podmiotom z branży farmaceutycznej, itd. Autor publikowanych w wydawnictwach branżowych oraz naukowych licznych publikacji z zakresu tematyki ochrony danych osobowych. Leszek Sytniewski, Radca prawny w Kancelarii Traple Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących usług płatniczych oraz ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii w Krakowie, zajmując się bieżącą obsługą prawną podmiotów z branży IT i mediów. Posiada praktykę w zakresie prawnych aspektów usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz University of the West of Scotland (Business Studies with Law, BA Hons). Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Columbus School of Law (The Catholic University of America). Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa autorskiego oraz prawa podatkowego. Współpracownik departamentu Technologie Media Telekomunikacja. Biegle włada językiem angielskim.

5 Wypełniony formularz wyślij na faks nr , lub na Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu. Imię Nazwisko Stanowisko Departament Firma Telefon WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI TAK, chcę wziąć udział w warsztatach w podmiotach wykonujących działalność bankową, termin: 22 maja 2015 r. Cena zł + 23% VAT do 24 kwietnia 2015r. Cena zł + 23% VAT po 24 kwietnia 2015r. TAK, Proszę o wystawienie faktury VAT Fax TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze TAK, wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych. Poniżej adres właściwy do otrzymywania faktur elektronicznych DANE DO FAKTURY: W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia (DzU 39 poz. 176) Pełna nazwa firmy oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer NIP DANE DO WYSYŁKI FAKTURY (jeżeli są inne niż dane do faktury): Pełna nazwa firmy Oddział / dział firmy / z dopiskiem Imię i nazwisko Warunki uczestnictwa 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi: zł + 23% VAT do 24 kwietnia 2015r zł + 23% VAT po 24 kwietnia 2015r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch. 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma. 4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów. 5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze. 6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 24 kwietnia 2015 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po 24 kwietnia 2015 r. pobierane jest 100% opłaty za udział. 9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. 11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. SKĄD DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZYCH WARSZTATACH? prasa... TV... internet... newsletter... inne (jakie?)... kontakt telefoniczny z naszym konsultantem Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie w dziale Nasi Klienci. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MM Conferences. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences oraz klientów MM Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,50 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości. Usługi świadczone dla pracowników samorządu, które spełniają 2 warunki : 1. Usługi mające charakter kształcenia zawodowego dla uczestnika 2. Finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT (podstawa Art. 43. Ust.1 punkt 29). W przypadku spełnienia powyższych warunków proszę załączyć oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych warunków. M.S0396 data i podpis pieczątka firmy