Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki"

Transkrypt

1 Rozwój rynku Główne zagadnienia Rynek w kontekście zmian regulacyjnych-dyrektywa PSD II Biorąc u w wars dział z tatach otrzym punktó ają Państwo1 w sz 3 do prz koleniowych edstaw ienia Krajow e Radców j Radzie Prawn nadchodzących ych Opłaty interchange w świetle najnowszych zmian Bezpieczeństwo płatności internetowych i mobilnych w kontekście rekomendacji wydanych przez KNF Zasady korzystania z usług tzw. third party providers Rachunki płatnicze w ujęciu najnowszych zmian w dyrektywie PAD Nowe obowiązki informacyjne w świetle ustawy o usługach płatniczych Najnowsze systemy płatności i usługi płatnicze na polskim rynku Prelegenci dr Jan Byrski Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Krzysztof Pycia Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Dariusz Gradzi dr Krzysztof Korus AKGK Adwokaci Kostański Gradzi Kuczara Kancelaria Prawna dlk Korus Okoń Radcowie Prawni Mateusz Rogoziński dr Paweł Widawski Kancelaria Schoenherr organizator patronat medialny s pl cashles cashless Związek Banków Polskich rachunkowosc.org Portal branży rachunkowości współpraca

2 Program dzień I 9:30 Rejestracja i poranna kawa 10:00 Rynek w kontekście nadchodzących zmian regulacyjnych-dyrektywa PSD II Nowy zakres oraz zakres usług podlegających wyłączeniu w nadchodzącej dyrektywie PSD II Nowe zasady odpowiedzialności banków w świetle dyrektywy PSD II Bezpieczeństwo danych a dyrektywa PSD II Coopertition, czyli konkurencja na rynku wg PSD II Dyrektywa PSD II a stanowisko KNF ws. third-party providers Dr Krzysztof Korus, Partner, Radca Prawny, Kancelaria dlk Korus Okoń Radcowie Prawni 11:30 Przerwa kawowa 12:00 Opłaty interchange w świetle najnowszych zmian Opłaty od transakcji bezgotówkowych interchange w świetle najnowszych zmian ustawy o usługach płatniczych Relacja pomiędzy regulacją krajową w zakresie opłaty interchange a projektem regulacji unijnej (IFReg ) Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce. Dr Jan Byrski, Adwokat, Partner, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 13:30 Lunch 14:30 Bezpieczeństwo płatności internetowych i mobilnych w kontekście rekomendacji wydanych przez KNF Dariusz Gradzi, Adwokat, Partner, AKGK Adwokaci Kostański Gradzi Kuczara 15:30 Zasady korzystania z usług tzw. third party providers dr Paweł Widawski, Dyrektor Zespołu ds. Systemu Płatniczego i Bankowości Elektronicznej, Związek Banków Polskich 16:30 Zakończenie I dnia

3 Program dzień II 9:00 Rejestracja i poranna kawa 9:30 Rachunki płatnicze w ujęciu najnowszych zmian w dyrektywie PAD Nowe obowiązki banków w dyrektywie PAD Ustawa konsumencka vs dyrektywa PAD Usługa rachunku podstawowego w świetle dyrektywy PAD Problemy związane z wdrożeniem usługi przeniesienia rachunku w dyrektywie PAD Mateusz Rogoziński, Adwokat, Kancelaria Schoenherr 11:00 Przerwa kawowa 11:30 Nowe obowiązki informacyjne w świetle ustawy o usługach płatniczych Zmiany umowy ramowej oraz zakres i sposób realizacji obowiązków informacyjnych Obowiązki informacyjne agenta rozliczeniowego przed zawarciem umowy ramowej i w trakcie jej trwania Obowiązki związane z outsourcingiem działalności agenta rozliczeniowego oraz ochrony tajemnicy płatniczej w świetle ustawy o usługach płatniczych Dr Jan Byrski, Adwokat, Partner, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 13:00 Lunch 14:00 Najnowsze systemy płatności i usługi płatnicze na polskim rynku Płatności natychmiastowe Rozliczenia płatności mobilnych Krajowe rozliczenia kartowe w SPK Rozliczenia w standardzie SEPA Korzystanie z instrumentów płatniczych w aplikacjach mobilnych Krzysztof Pycia, Ekspert, Obszar Produktów i Usług Pozarozliczeniowych, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 15:30- Zakończenie dnia II i rozdanie certyfikatów Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztatach.

4 Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie W ostatnim czasie można odnotować wysoką aktywność regulacyjną w obszarze usług płatniczych zarówno na poziomie unijnym jak i krajowym. Zestaw proponowanych aktów prawnych druga dyrektywa PSD, rozporządzenie SEPA end-date i nowelizacja istniejących (ustawa o usługach płatniczych) zmieni europejski rynek i bankowości detalicznej oraz wpłynie na obowiązujące aktualnie modele biznesowe. Nowe wyzwania związane z nowymi regulacjami stanowią punkt krytyczny dla wielu dostawców i operatorów systemów płatności, w tym płatności mobilnych. Podczas wydarzenia w gronie znamienitych ekspertów podsumowane zostaną aspekty dotyczące praw konsumenta w umowach o usługi płatnicze, ochrony danych osobowych i outsourcingu. Czerwcowe spotkanie jest więc, okazją do dyskusji na temat wdrożonych regulacji prawnych w powyższym zakresie, jak i nowych zjawisk zachodzących na prężnie rozwijającym się rynku usług Grupa docelowa Warsztaty kierujemy do wyższej kadry menadżerskiej banków, w szczególności do przedstawicieli działów: Bankowości Detalicznej, Transakcyjnej, Elektronicznej Prawnych Zarządzania produktami Kart Płatniczych Compliance Centrów Usług Rozliczeniowych oraz do: Osób nadzorujących projekt PSD w bankach Przedstawicieli firm oferujących produkty płatnicze Niebankowych wydawców kart i dostawców usług płatni czych Dostawców technologii dla instytucji finansowych Kancelarii prawnych obsługujących sektor finansowy Operatorów telekomunikacyjnych i firm świadczących usługi płatności mobilnych Kontak do Producenta Monika Jargieło T: Adres warsztatu Plac Artura Zawiszy 1, Warszawa Organizator MM Conferences to wiodący i niezależny organizator spotkań biznesowych w Polsce. Spółka jest organizatorem konferencji, kongresów, sympozjów oraz warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi firmami rynku mediów, telekomunikacji oraz IT, jak i zespół doświadczonych managerów oraz producentów, handlowców. Realizujemy projekty z największymi firmami i instytucjami, takimi jak: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KIGEiT, PAI Z, Telekomunikacja Polska, Orange, T-mobile, Polkomtel, Play, Telewizja Polska, TVN, Polsat, Telekomunikacja Kolejowa, Intel, Netia, Alcatel-Lucent, SES Astra, Huawei, Alvarion, TNS OBOP.

5 Prelegenci dr Jan Byrski Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Specjalizuje się w zakresie prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa), szeroko pojętego prawa rynku instytucji finansowych i, IT i TMT, a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Przewodniczącym KNF, Prezesem NBP oraz sądami administracyjnymi. Doradza spółkom z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych. Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Uczestnik prac ministerialnych i parlamentarnych dotyczących licznych nowelizacji ustawy o usługach płatniczych i ustawy o ochronie danych osobowych. Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: Komentarzy do nowelizacji ustawy o usługach płatniczych dotyczących opłaty interchange (wyd. el. C.H. Beck) oraz monografii Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej, która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika IT w Administracji. Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji, oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Ruhr-Universität Bochum. Stypendia na Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Johann Gutenberg Universität Mainz oraz w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht. Dariusz Gradzi Adwokat, Partner, AKGK Adwokaci Kostański Gradzi Kuczara Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szkoły Głównej Handlowej Warszawie. Stypendysta Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi. Współpracował z wiodącą kancelarią prawną, w której zajmował się prawem rynku kapitałowego i funduszy inwestycyjnych. Współpracował również z jednym z największych polskich TFI. Doradza na rzecz czołowej polskiej instytucji płatniczej. Posiada bogatą, wieloletnią praktykę w zagadnieniach prawa rynku kapitałowego,, AML oraz funduszy inwestycyjnych. Prowadzi także postępowania sądowe i arbitrażowe w powyższej tematyce. dr Krzysztof Korus Partner, Radca Prawny, Kancelaria dlk Korus Okoń Radcowie Prawni Dr Krzysztof Korus jest radcą prawnym, ekonomistą, wykładowcą publicznego prawa gospodarczego w Ośrodku Koordynacyjnym Szkół Praw Obcych przy Uniwersytecie Jagiellońskim, współpracownikiem Polsko - Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkiem Associate Member stowarzyszenia European Payments Consulting Association z siedzibą we Frankfurcie, członkiem rady programowej miesięcznika Monitor Prawa Bankowego, członkiem grupy roboczej Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministerstwie Finansów RP do spraw implementacji dyrektywy PSD. Był współpracownikiem i of counsel renomowanych kancelarii prawnych. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa gospodarczego. Autor kilkudziesięciu publikacji oraz analiz prawnych z zakresu prawa elektronicznych instrumentów płatniczych, prelegent na wielu konferencjach i seminariach z tego zakresu (polsko-, angielskoi niemieckojęzycznych). Krzysztof Pycia Ekspert, Obszar Produktów i Usług Pozarozliczeniowych, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Od 2009 w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. Aktywnie uczestniczy w rozwoju nowych produktów płatniczych. Przed dołączeniem do KIR przez blisko 9 lat był konsultantem i menedżerem w dziale doradztwa strategicznego Deloitte. Wcześniej pracował w Banku Pekao SA oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zaangażowany w prace sektora bankowego mające na celu rozwój obrotu bezgotówkowego. Mateusz Rogoziński Adwokat, Kancelaria Schoenherr Adwokat Mateusz Rogoziński współpracuje z warszawskim biurem międzynarodowej kancelarii Schoenherr. Specjalizuje się w prawie spółek, fuzjach i przejęciach, transakcjach private equity oraz prawie. Kompleksowo doradza zarówno polskim, jak i zagranicznym klientom m.in. z sektora finansowego, telekomunikacyjnego, IT, ubezpieczeniowego czy pocztowego. Jego bogate, 8 letnie doświadczenie obejmuje także doradztwo transakcyjne i pozatransakcyjne na rzecz klientów z sektora. Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią Schoenherr, Mateusz Rogoziński pracował w jednej z największych kancelarii prawniczych w kraju. Uzyskał tytuł magistra na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadził seminaria dotyczące prawa spółek i nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji dotyczących kwestii korporacyjnych oraz pieniądza elektronicznego. dr Paweł Widawski Dyrektor Zespołu ds. Systemu Płatniczego i Bankowości Elektronicznej Związek Banków Polskich Dr Paweł Widawski jest ekspertem z zakresu prawa usług i systemów płatniczych, bankowości elektronicznej i gospodarki elektronicznej. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskał dyplom University of Cambridge - British Centre for English and European Legal Studies. Autor publikacji z zakresu prawa (m.in.glosa, Miesięcznik Bank). Adiunkt w Zakładzie Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego, Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych UW. Ponadto Paweł Widawski jest Dyrektorem Zespołu ds. Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich, uczestnikiem posiedzeń Rady ds. Systemu Płatniczego działającej przy Zarządzie NBP, Członkiem Zarządu Europejskiej Rady ds. Płatności (European Payments Council), członkiem Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej. W Komisji Europejskiej był członkiem Payment System Expert Market Group, uczestniczył w pracach Grupy Ad hoc ds. rewizji dyrektywy o Pieniądzu Elektronicznym. Pełnił funkcję Członka Grupy Wsparcia Prawnego i Programme Maangement Forum Europejskiej Rady ds. Płatności (European Payments Council). Uczestniczy w pracach legislacyjnych nad regulacjami prawa.

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Wartość Informacji w Biznesie

Wartość Informacji w Biznesie SYMPOZJUM PRAWNO-MARKETINGOWE Wartość Informacji w Biznesie 16 czerwca 2015 r., Warszawa Sheraton Warsaw Hotel Patroni merytoryczni: Patroni medialni Prawo dla Marketingowca/Marketing dla Prawnika Szanowny

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Wskaźniki według standardu Global Reporting Initiatives (GRI) Poziom aplikacji A+ Raport zweryfikowany przez firmę PwC Raport Społeczny (CSR) 2010 Ringier

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok 19 lutego 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE RAPORT Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE Przedmowa Rewolucja. W tym jednym słowie zawarte jest wszystko to, czego jesteśmy świadkami w obszarze internetu. To przede wszystkim zasługa wszechobecnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ROCZNA Nr 31 omawiająca działalność Oddziału Okręgowego w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA ROCZNA Nr 31 omawiająca działalność Oddziału Okręgowego w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w roku szkolnym 2013/2014 INFORMACJA ROCZNA Nr 31 omawiająca działalność Oddziału Okręgowego w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w roku szkolnym 2013/2014 Realizując cele statutowe polegające m.in. na integracji środowiska

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja.

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. dr Jarosław Bubiło Jarosław Bubilo Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. 38 Wyższej CYKL: WYKŁADY OTWARTE Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Zamość 2008 r. ISBN 978-83-60790-22-9

Bardziej szczegółowo

Współczesne formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej

Współczesne formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej Formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej PAWEŁ GOŁĄB Współczesne formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej Przedsiębiorstwa prowadzące działalność ubezpieczeniową mogą być zorganizowane w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

TEMAT NUMERU: Spółdzielcze a komercja dwie różne bajki

TEMAT NUMERU: Spółdzielcze a komercja dwie różne bajki Rynek Kapitały pilnie poszukiwane Prawo Oblicza lobbingu Wokół klienta Najnowsze w wirtualnej rzeczywistości Rynek kapitałowy Sekurytyzację czas zacząć LUTY 2015 / NUMER 7 Zasada proporcjonalności a nadzór

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo