dr Jan Byrski Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Ewelina Madej Kancelaria K&L Gates Przemysław Zegarek Kancelaria Lex Artist

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr Jan Byrski Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Ewelina Madej Kancelaria K&L Gates Przemysław Zegarek Kancelaria Lex Artist"

Transkrypt

1 Strona tytułowa 9 10 marca 2015r. Hotel Westin Warszawa Główne Zagadnienia Prelegenci $ $ NOWE ZADANIA GIODO I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH $ $ PRAKTYCZNY ASPEKT SKŁADANIA dr Jan Byrski Traple Konarski Podrecki Xawery Konarski Traple Konarski Podrecki Ewa Kurowska -Tober Linklaters SPRAWOZDAŃ DO GIODO $ $ ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (ABI) PO 1 STYCZNIU 2015 R. $ $ AUDYT DOSTOSOWAWCZY CASE STUDY Ewelina Madej K&L Gates Marta Wysokińska K&L Gates Ambroży Wójcik Grupa Aviva $ $ PROJEKT ROZPORZĄDZENIA UE I OBOWIĄZEK DOSTOSOWANIA KRAJOWYCH PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DO WYTYCZNYCH UNII EUROPEJSKIEJ $ $ NOWE ZASADY PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO Przemysław Zegarek Lex Artist Łukasz Zegarek Lex Artist Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 14 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH Patronat medialny Współpraca Organizator QBusiness.pl BIZNES INFORMACJE

2 9 10 marca 2015r., Hotel Westin, Warszawa Program Dzień pierwszy, 9 marca 2015r. 09:00 Rejestracja Uczestników; Poranna kawa 09:30 Nowe zadania GIODO i obowiązki administratora danych nowe uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zgłoszenie przez administratora danych o powołaniu i odwołaniu ABI oraz wykreśleniu ABI z rejestru ABI procedura powoływania ABI przez GIODO i Administratora Danych zwolnienie administratora danych z obowiązku rejestracji zbiorów danych skargi do GIODO w zakresie naruszeń ochrony danych osobowych - kto ponosi odpowiedzialność za złe przetwarzanie danych procedury rejestracji zbiorów danych osobowych - jak zmienią się obowiązki przedsiębiorcówzwiązane z rejestracją zbiorów danych osobowych w GIODO? Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy dr Jan Byrski, Adwokat, Partner, Prawna Traple Konarski Podrecki 11:00 Przerwa kawowa 13:45 Praktyczny aspekt składania sprawozdań do GIODO nakaz GIODO dokonania sprawdzenia i opracowania sprawozdania przez ABI jakie załączniki mają stanowić składową sprawozdania Przemysław Zegarek, Współwłaściciel, Prawnik, Lex Artist 14:45 Nowe metody ochrony danych osobowych GIODO, KNF, Grupa Robocza art. 29, sądownictwo administracyjne - najnowsze stanowiska dot. danych osobowych objętych tajemnicą zawodową (bankową, ubezpieczeniową, płatniczą etc.) wymiana danych (cel marketingowy, outsourcing, przeciwdziałanie przestępczości etc.), wykorzystanie baz zewnętrznych, w tym rejestrów publicznych jak dostosować procedury ochrony danych osobowych do nowych wytycznych? nowe trendy dotyczące przetwarzania danych osobowych Ambroży Wójcik, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Grupa Aviva 16:00 Zakończenie I dnia warsztatów. 11:30 Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po 1 stycznia 2015 r. umiejscowienie ABI i jego uprawnienia w świetle nowych przepisów obowiązek czy dobrowolność powołania ABI - różne zależności zadania, obowiązki i odpowiedzialność ABI oraz zastępców ABI outsourcing zadań ABI a niezależność ABI prowadzenie przez ABI jawnego rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych jak po 1 stycznia 2015r. zmienią się obowiązki przedsiębiorców związane z powołaniem ABI? Prawna Traple Konarski Podrecki dr Jan Byrski, Adwokat, Partner, Prawna Traple Konarski Podrecki 13:00 Przerwa na lunch

3 9 10 marca 2015r., Hotel Westin, Warszawa Program Dzień drugi, 10 marca 2015r. 09:00 Rejestracja Uczestników, Poranna kawa 09:30 Nowe zasady przekazywania danych osobowych od państwa trzeciego przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego case study standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych BCR czyli procedura zatwierdzania wiążących reguł korporacyjnych postępowanie przed GIODO dotyczące zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych Prawna Traple Konarski Podrecki dr Jan Byrski, Adwokat, Partner, Prawna Traple Konarski Podrecki 14:00 Audyt dostosowawczy case study Łukasz Zegarek, Współwłaściciel, Ekspert ds. ochrony danych osobowych, Lex Artist 15:00 Projekt rozporządzenia UE i obowiązek dostosowania krajowych przepisów o ochronie danych osobowych do wytycznych Unii Europejskiej Marta Wysokińska, Radca Prawny, Associate, K&L Gates Ewelina Madej, Radca Prawny, Associate, K&L Gates 16:00 Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom. 10:45 Przerwa kawowa 11:15 Najświeższe rekomendacje dotyczące chmury obliczeniowej, Big Data, anonimizacji danych i technik kryptograficznych Nowe sposoby wykorzystania danych osobowych Problematyka przetwarzania danych w chmurze Bezpieczeństwo Big Data (w tym tzw. danych wrażliwych i objętych tajemnica zawodową) Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy dr Jan Byrski, Adwokat, Partner, Prawna Traple Konarski Podrecki 12:15 Jak w świetle nowej ustawy zmienić dokumentację case study Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w szkoleniu. Ewa Kurowska-Tober, Radca Prawny, Departament TMT/IP, Linklaters 13:15 Przerwa na lunch

4 Informacje ogólne 9 10 marca 2015r., Hotel Westin, Warszawa Warsztaty kierujemy do: Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Osób pełniących funkcję ADO Osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych Osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji Pracowników działów prawnych Pracowników działów compliance Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie: 1 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja przepisów o ochronie danych osobowych, uchwalona 7 listopada ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Zmiany w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych dotyczą najistotniejszych zagadnień takich jak powoływanie nowych administratorów bezpieczeństwa informacji czy też nowe obowiązki GIODO i administratorów danych. O ochronę danych osobowych musi zadbać każdy podmiot, który w swojej działalności wykorzystuje, albo przynajmniej gromadzi zbiory takich informacji. Pierwsze niejasności nasuwają się już przy zdefiniowaniu pojęcia danych osobowych. Te i inne wątpliwości rozwiane zostaną podczas naszych dwudniowych warsztatów. Celem warsztatów jest ugruntowanie dotychczasowej wiedzy naszych gości przez grono znakomitych ekspertów, poprzez szczegółowe zapoznanie się ze zmianami wynikającymi z nowelizacji oraz z ich konsekwencjami w procesie zarządzania danymi osobowymi. Organizator: MM Conferences S.A. (MMC Polska) jest liderem w kategorii konferencji dedykowanych dla branży telekomunikacyjnej, mediów, finansów i energetycznej. Realizujemy projekty, które stały się platformą spotkań i wymiany myśli oraz doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Rokrocznie przygotowujemy sto kilkadziesiąt projektów szkoleniowo-konferencyjnych przy współpracy z największymi firmami i instytucjami, a wiele z nich posiada własną markę i ugruntowaną pozycję na rynku: Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, Banking & Insurance Forum, Konferencja EuroPOWER. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi graczami rynku jak również zespół doświadczonych managerów, producentów oraz handlowców. Współpracujemy m.in. z: Orange, T- mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Szkolenia, MMC Events, MMC Design. Więcej informacji: Katarzyna Kasjaniuk Starszy Kierownik Projektu tel Miejsce Warsztatów: Hotel Westin aleja Jana Pawła II Warszawa

5 Prelegenci 9 10 marca 2015r., Hotel Westin, Warszawa Prelegenci dr Jan Byrski Prawna Traple Konarski Podrecki Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji oraz Szkoły Prawa Austriackiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej na Ruhr-Universität Bochum. Pobyty stypendialne na Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald i Johann Gutenberg Universität Mainz. W latach doktorant w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ. Wykładowca studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego Społeczeństwo Informacyjne oraz AGH Zarządzanie projektami informatycznymi. Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych), IT i TMT oraz prawie szeroko pojętego rynku finansowego, a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz przed sądami administracyjnymi. Autor lub współautor ponad 40 pozycji naukowych i popularnonaukowych, w tym pozycji książkowych: Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej (Warszawa 2010), Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia (Warszawa 2010), Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania (Warszawa 2007). Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych. Ekspert w Zespole Roboczym ds. opłaty interchange powołanym przy NBP. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika IT w Administracji. Ekspert prawny FROB i PIU. Xawery Konarski, Prawna Traple Konarski Podrecki Ekspert prawny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii, jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT. W latach nominowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT, jest członkiem rad nadzorczych firm z branży nowych technologii. Nadzoruje prace prawne dla kilkudziesięciu polskich i zagranicznych podmiotów z branży TMT, doradzał Wykonawcom, jak i Zamawiającym w realizacji szeregu projektów szerokopasmowych. Ewa Kurowska-Tober Linklaters Ewa Kurowska-Tober, radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Kieruje departamentem TMT/ IP warszawskiego biura Linklaters. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, doradzając m.in.w zakresie przetwarzania danych osobowych, transgranicznych transferów danych i nabywania baz danych. Doradza w zakresie wewnątrzkorporacyjnych regulacji dotyczących przetwarzania danych i audytów zgodności z przepisami ochrony danych osobowych. Posiada również szerokie doświadczenie w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym w obszarach prawa autorskiego, własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji. Doradza w zakresie znaków towarowych i umów licencyjnych, a także w zakresie prawa nowoczesnych technologii w tym prawa Internetu, umów wdrożeniowych, serwisowych i licencyjnych. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa transakcyjnego na rzecz firm z sektora nowych technologii, mediów i telekomunikacji. Ewelina Madej K&L Gates Pracuje na stanowisku Associate w warszawskim biurze kancelarii. Zajmuje się przede wszystkim prawem autorskim, znakami towarowymi, sprawami z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także z zakresu ochrony danych osobowych. Ewelina Madej uczestniczyła w procesach due dilligence spółek oraz w procesach związanych z audytem danych osobowych. Ewelina Madej posiada także doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach związanych ze zwalczeniem piractwa, w tym piractwa internetowego oraz w sporach o nazwy domen internetowych prowadzonych przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Ponadto, doradza klientom w kwestiach związanych z bieżącą obsługą korporacyjną.

6 Prelegenci 9 10 marca 2015r., Hotel Sheraton, Warszawa 9 10 marca 2015r., Hotel Westin, Warszawa Prelegenci Ambroży Wójcik Grupa Aviva Ambroży Wójcik (l. 44) absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Matematyki). Karierę zawodową w dziedzinie ochrony danych osobowych rozpoczynał w roku 1998 w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 1999 roku pełni role administratora bezpieczeństwa informacji w spółkach Grupy Aviva w Polsce. W 2002 roku rozpoczął wdrażanie w Grupie Aviva projektów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz odpowiada za ocenę ryzyk związanych z przestępczością finansową. Działa również społecznie w Polskiej Izbie Ubezpieczeń od 1999 roku, a do roku 2012 Przewodniczy Zespołowi ds. Wypracowania Kodeksu Dobrych Praktyk Ochrony Danych Osobowych w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Marta Wysokińska K&L Gates Marta Wysokińska pracuje na stanowisku Associate w warszawskim biurze kancelarii od momentu zaistnienia jej w Polsce. Od początku swojej pracy zawodowej współpracuje z wiodącymi kancelariami. Zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa własności intelektualnej, a jej praktyka dotyczy wielu sektorów przemysłu. Doradza klientom w transakcjach dotyczących nabywania praw własności intelektualnej, w tym licencjonowania. Bierze udział w obsłudze spraw sądowych dotyczących własności intelektualnej. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu międzynarodowych klientów w sprawach związanych z przeciwdziałaniem praktykom pirackim. Prowadzi skomplikowane sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji, między innymi w zakresie konfliktów oznaczeń. Zajmuje się nowymi technologiami, w tym zagadnieniami dotyczącymi cloud computingu. Posiada cenne doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych zdobyte dzięki pracy dla wielu międzynarodowych klientów z różnych branż. Przemysław Zegarek Lex Artist Założyciel Lex Artist. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach zrealizował ponad 2000 h szkoleniowych z zakresu ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej dla sektora publicznego oraz prywatnego. W warsztacie trenerskim pomagają mu treningi interpersonalne organizowane przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz Intrę w Warszawie. Wiedza przekazywana w trakcie szkoleń poparta jest doświadczeniem praktycznym pełnieniem obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji w ramach usługi outsourcingu (ponad 40 podmiotów). Wykonawca i koordynator ponad 600 projektów wdrażających systemy ochrony danych osobowych, realizowanych dla dużych spółek kapitałowych oraz sektora administracji publicznej. Współautor publikacji oraz bloga poświęconego tematyce ochrony danych osobowych (www.blog-daneosobowe.pl, pl). Prywatnie pasje dzielenia się wiedzą rozwija jako instruktor snowboardu oraz kitesurfingu. Łukasz Zegarek Lex Artist W kancelarii od 6 lat odpowiada za zarządzanie całością przedsiębiorstwa, przeprowadzanie szkoleń i audytów oraz sprawowanie funkcji ABI u Klientów Kluczowych. Przeprowadził ponad 100 projektów audytorsko - wdrożeniowych dla spółek prywatnych (m.in. z Grupy Kapitałowej ORLEN, VENEZIA, IKEA, XTB, Pandora, Kopalnia Soli w Wieliczce, Hiestand) oraz ponad 50 projektów dla podmiotów publicznych: urzędów gmin i miast, szkół, nadleśnictw. Swoją bogatą wiedzą praktyczną z przyjemnością dzieli się z uczestnikami licznych szkoleń (ponad 600), które przeprowadził m.in. dla Totalizatora Sportowego, Rządowego Centrum Legislacji, czy PGNiG. Autor licznych publikacji i prelekcji związanych z zagadnieniem ochrony danych osobowych.

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową 22 maja 2015 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Budynek Millennium Plaza Główne zagadnienia Outsourcing IT na podstawie prawa bankowego i ustawy o skokach Ochrona tajemnicy bankowej i tajemnicy zawodowej

Bardziej szczegółowo

w Grupach Kapitałowych

w Grupach Kapitałowych 2-3 września 2015 r. Hotel Sheraton Warszawa Główne Zagadnienia KONSEKWENCJE ZMIAN W USTAWIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH - NOWY STATUS ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PRAWO MARKETINGU - PRZETWARZANIE

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa Strona Tytułowa Program i istniejące problemy Informacje Ogólne Prelegenci GŁÓWNE ZAGADNIENIA Marta Bieniada Clifford Chance dr Janusz Fiszer GESSEL Joanna Grynfelder Alior Bank dr Karolina Kocemba Tomczak

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki Rozwój rynku Główne zagadnienia Rynek w kontekście zmian regulacyjnych-dyrektywa PSD II Biorąc u w wars dział z tatach otrzym punktó ają Państwo1 w sz 3 do prz koleniowych edstaw ienia Krajow e Radców

Bardziej szczegółowo

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych Strona tytułowa Program Dzień I Program Dzień II Informacje ogólne Prelegenci EKSPERT ZARZĄDZANIA Formularz zgłoszeniowy 5 6 grudnia 2013 r. Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w budynku Millennium Plaza

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY INWESTYCYJNE

PRODUKTY INWESTYCYJNE ZAGADNIENIA GŁÓWNE Ò ÒZACHĘTY ZMIANY W STATUSIE PRAWNYM I ICH WPŁYW NA PRAKTYKĘ W KONTEKŚCIE MIFID II Ò ÒPORADA INWESTYCYJNA PRAKTYKA ŚWIADCZENIA USŁUGI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ÒÒZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej Główne zagadnienia Ujednolicenie zasad pracy w Grupie Sposoby na optymalizację kosztów pracy w Grupie Ochrona danych osobowych i tajemnica przedsiębiorstwa HR w GK Prelegenci Agnieszka Wołyńska F5 Konsulting

Bardziej szczegółowo

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia:

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia: Główne zagadnienia: REGULACJE DYREKTYWY SEVESO III NOWE OBOWIĄZKI PROWADZĄCEGO ZAKŁAD O DUŻYM I ZWIĘKSZONYM RYZYKU WYSTĄPIENIA AWARII WYMAGANA DOKUMENTACJA ZAKŁADOWA W ZW. Z ZAPOBIEGANIEM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii Piotr Gniewkowski Kancelaria Radcy Prawnego - Piotr Gniewkowski Rafał Hajduk Norton Rose Fulbright Raportowanie danych transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty inwestycji w linie wysokiego napięcia

Prawne i praktyczne aspekty inwestycji w linie wysokiego napięcia GŁÓWNE ZAGADNIENIA Biorąc udział w warsztatach otrzymują Państwo 11 punktów szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych Procedura formalno-prawna budowy linii wysokiego napięcia Prawne

Bardziej szczegółowo

29-30 października 2014, Hotel Marriott, Warszawa

29-30 października 2014, Hotel Marriott, Warszawa Z ag a d n i e n i a Głó w n e P r e l e g e n c i CENTRALIZACJA ZAKUPÓW TWORZENIE I USTALANIE RAM ORGANIZACYJNYCH MODELE TWORZENIA STRUKTURY CENTRALNEGO BIURA ZAKUPÓW CASE STUDY MATEUSZ BOROWIECKI PIOTR

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty DZIAŁAŃ BENCHMARKINGOWYCH w Grupach Kapitałowych

Praktyczne aspekty DZIAŁAŃ BENCHMARKINGOWYCH w Grupach Kapitałowych GŁÓWNE ZAGADNIENIA Benchmarking jako narzędzie wsparcia przy budowie pozycji konkurencyjnej firmy Najczęściej występujące błędy podczas praktyk wdrażania Benchmarkingu Zestaw wskaźników stanowiących najbardziej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAGADNIENIA: PRELEGENCI: 4-5.11.2014, Hotel Sheraton, Warszawa. organizator: Strona Tytułowa. Dr Karolina Kocemba. Jakub Kraszkiewicz

GŁÓWNE ZAGADNIENIA: PRELEGENCI: 4-5.11.2014, Hotel Sheraton, Warszawa. organizator: Strona Tytułowa. Dr Karolina Kocemba. Jakub Kraszkiewicz GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Efektywne procedury audytu w Grupie Kapitałowej Strategia komunikacji i współpracy działu audytu z grupą kapitałową Najczęściej pojawiające się trudności przeprowadzania audytu w spółkach

Bardziej szczegółowo

Klient w działalności Centrum Usług Wspólnych

Klient w działalności Centrum Usług Wspólnych 27-28 maja 2015 r. GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zasady współpracy CUW z Grupą Kapitałową Optymalny kontrakt świadczenia usług przez CUW (SLA) Budowanie efektywnego zespołu zarządzającego Jak CUW powinien dbać o

Bardziej szczegółowo

Praktyk zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej

Praktyk zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Główne zagadnienia Prawidłowa organizacja procesu monitorowania ryzyka Opracowanie optymalnej skali ocen ryzyka dla całej Grupy Kapitałowej definiowanie wskaźników KRI Agregacja ryzyk Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Konkluzje BAT wymogi techniczne i problematyczne aspekty wdrożenia

Konkluzje BAT wymogi techniczne i problematyczne aspekty wdrożenia GŁÓWNE ZAGADNIENIA Konkluzje BAT ich wymogi i status prawny w świetle Dyrektywy IPPC Wpływ wymagań BAT na kształt pozwolenia zintegrowanego Efektywna eksploatacja instalacji energetycznego spalania BAT-AEPL

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

Prelegenci. Główne zagadnienia. Certyfikaty. zarządzanie wskaźnikami efektywności w grupie kapitałowej. Współpraca. Patroni medialni.

Prelegenci. Główne zagadnienia. Certyfikaty. zarządzanie wskaźnikami efektywności w grupie kapitałowej. Współpraca. Patroni medialni. poświadczający udział w warsztatach. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat Strona Tytułowa Główne zagadnienia KPI, które wpływają na poprawę sprawności operacyjnej grupy (case: KPI finansowe i operacyjne)

Bardziej szczegółowo

PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA CERTYFIKATY. 3 4 września 2014 HOTEL SHERATON, Warszawa. Patroni medialni Współpraca Oorganizator

PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA CERTYFIKATY. 3 4 września 2014 HOTEL SHERATON, Warszawa. Patroni medialni Współpraca Oorganizator Strona Tytułowa 3 4 września 2014 HOTEL SHERATON, Warszawa Mariusz Kozłowski Zespół Cen Transferowych EY Tomasz Kurdelski Prezes Zarządu EBtICOM Joanna Pachnik Zespół Cen Transferowych EY Paweł Rychlik

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

Implementacja Dyrektywy UCITS V - kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy

Implementacja Dyrektywy UCITS V - kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy 26-27 listopada 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Główne Zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymują Państwo 10 punktów szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych Problematyczne

Bardziej szczegółowo

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY MANAGER ZAKRES TEMATYCZNY KURSU: UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELI SPÓŁKI W OBSZARZE NADZORU SPRAWOWANIE STAŁEGO NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI A STAŁE INDYWIDUALNE WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Obowiązek centralnego rozliczania transakcji oraz raportowania w odniesieniu do wymogów EMIR Praktyczne aspekty outsourcingu w sektorze inwestycyjnym na podstawie regulacji

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE Strona tytułowa Główne zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo 12 punktów do przedstawienia w KRRP. Wybór formy zatrudnienia menedżera optymalny sposób współpracy Zasady zawierania kontraktów

Bardziej szczegółowo

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów,

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów, 28-29 lutego 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa III Forum Corporate Legal Counsel 2012 Doroczne, najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! 42 Prelegentów: Prezesów, Dyrektorów Działów Prawnych

Bardziej szczegółowo

Marta Bieniada. Maciej Mieczysław Małek. Teresa Olszówka. Magdalena Mazurkiewicz. Peter Święcicki. Małgorzata Strucka.

Marta Bieniada. Maciej Mieczysław Małek. Teresa Olszówka. Magdalena Mazurkiewicz. Peter Święcicki. Małgorzata Strucka. otrzyma certyfikat poświadczający udział Strona Tytułowa Główne zagadnienia Jak wygląda aktualny stan prawny wdrożenia FATCA Obowiązki polskich instytucji finansowych po 1 lipca 2014r Umowa międzyrządowa

Bardziej szczegółowo