Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci"

Transkrypt

1 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012

2 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012

3 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Wstęp Niniejsze kompendium zawiera informacje na temat wszystkich projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursu w 2012 roku przez polską Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci. Zamieszczamy w nim dane na temat polskich instytucji realizujących projekty, liczby uczestników wyjeżdżających za granicę oraz przyznanego dofinansowania. Przedstawiamy także krótkie streszczenia realizowanych działań. Projekty podzielone są na trzy działy, według typów projektów realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci. Projekty mobilności to wyjazdy zagraniczne na określony czas w celu szkolenia i zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego przez uczestnika projektu w organizacji partnerskiej w innym kraju. Wyróżniamy wśród nich: - staże dla uczniów (IVT), - staże dla absolwentów, pracowników i osób bezrobotnych (PLM), - wymiany doświadczeń dla osób zajmujących się szkoleniem zawodowym i zasobami ludzkimi (VETPRO). Projektu partnerskie polegają na tworzeniu międzynarodowych partnerstw różnorodnych instytucji podejmujących współpracę nad wspólnymi zagadnieniami w obszarze kształcenia i doskonalenia zawodowego. Projekty transferu innowacji to projekty współpracy wielostronnej polegające na przenoszeniu na nowy grunt innowacyjnych rozwiązań i produktów w celu podniesienia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego. 2

4 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Projekty mobilności IVT PLM VETPRO 3

5 Liczba uczestników: PL1-LEO Mobilny ekonomista na europejskim rynku pracy Zespól Szkół Nr 10 im. Stanisława Staszica ul. Kolektorska 9/ Warszawa Anna Polewczyk euro Zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza stwarza pilną potrzebę przygotowania młodych ludzi do trudnej roli uczestnika współczesnej gospodarki rynkowej. Projekt "Mobilny ekonomista na europejskim rynku pracy" polega na zorganizowaniu 4-tygodniowych praktyk zawodowych w londyńskich firmach branży ekonomicznej. Praktyki odbędą dwie dziesięcioosobowe grupy uczniów klasy trzeciej technikum ekonomicznego. Główne cele projektu to podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego, zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych na poziomie europejskim a także zwiększenie mobilności młodych ekonomistów oraz ich nauczycieli. Program praktyk obejmuje moduły takie jak: praktyczne doskonalenie języka obcego, zapoznanie się z funkcjonowaniem firmy w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym, dokumentacja handlowa, polityka kadrowa, rachunkowość i działalność marketingowa firmy w warunkach gospodarki rynkowej. Londyn to wymarzone miejsce na praktyki zawodowe dla ekonomistów, zajmuje szczególne miejsce na mapie gospodarczej Wielkiej Brytanii, jest istotnym centrum usług finansowych i handlowych w kraju i w całej Europie. Udział w projekcie jest szansą dla młodzieży na poznanie uwarunkowań gospodarczych krajów partnerskich, a także na kształcenie samodzielności i umiejętności radzenia sobie w nowym otoczeniu. Uczestnicy projektu uzyskają Certyfikat od ADC College oraz dokument Europass Mobilność w języku polskim i angielskim, który otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy w zawodzie ekonomisty nie tylko w Polsce, ale również na europejskim rynku pracy. Każdy z uczestników projektu stworzy indywidualne portfolio kariery, w języku angielskim, z opisem własnych umiejetności i kompetencji zawodowych zdobytych podczas stażu. 4

6 Liczba uczestników: PL1-LEO Europejska architektura krajobrazu wczoraj i dziś - projektowanie i wykonywanie ogrodów historycznych i współczesnych Zespół Szkół Budowlanych w Opolu Niemodlińska Opole Anna Stasz euro W ramach projektu zostanie zorganizowana 3 tygodniowa praktyka zawodowa dla 20 uczniów kształcących się w zawodzie technik architektury krajobrazu. Uczniowie wezmą udział w praktyce zawodowej zorganizowanej przez nowoczesny i doskonale wyposażony Ośrodek Szkolenia we Frankfurcie nad Odrą Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Poczdamie. Ośrodek, w którym uczniowie będą odbywać praktykę zajmuje się kształceniem zawodowym w branży budowlanej, w tym architekturze krajobrazu. Dysponuje najnowocześniejszymi maszynami, urządzeniami, programami i stanowiskami roboczymi do nauki zawodu. Organizacja stażu spowodowana jest potrzebą zwiększenia kompetencji zawodowych przyszłych architektów krajobrazu, ze względu na dynamicznie rozwijający się rynek pracy w tej dziedzinie. Projekt umożliwi uczestnikom poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania i wykonywania współczesnych i historycznych ogrodów oraz projektowania dróg z betonu i naturalnego kamienia brukowego w historycznej i nowoczesnej architekturze krajobrazu. Oprócz tego zapoznają się z nowymi urządzeniami technicznymi stosowanymi w architekturze. Będą ćwiczyć umiejętności praktyczne związane z projektowaniem i zakładaniem ogrodów historycznych i współczesnych, doborem roślinności dokonywaniem pomiarów sprzętem mierniczym, zakładaniem dróg i ścieżek w ogrodach i parkach, wiązaniem kostki brukowej, projektowaniem miejsc z wykorzystaniem bruku dekoracyjnego. Poprzez wykonywanie zadań praktycznych nauczą się oprócz rozwiązań typowych szukać rozwiązań dla pojawiających się problemów oraz opanują umiejętności podejmowania decyzji odnośnie zastosowania optymalnych technik pracy. Projekt ma za zadanie wielokierunkowo rozwijać uczniów. Poprzez praktyczny trening poszerzą kompetencje z zakresu zawodowego. Ponadto będą mieli możliwość porównania technologii, narzędzi stosowanych w niemieckiej architekturze krajobrazu ze stosowanymi w Polsce. Poznają też niemiecki rynek pracy oraz jego potrzeby w tej dziedzinie. Dzięki wspólnym zajęciom z młodzieżą niemiecką poszerzą nie tylko fachowe słownictwo w języku niemieckim z zakresu architektury krajobrazu (które ułatwi im późniejsze kontakty zawodowe z pracodawcami, klientami, wykonawcami) ale też będą rozwijać język obcy w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych. Wszystkie zdobyte doświadczenia będą mogli wykorzystać w swej dalszej edukacji i karierze zawodowej. Potwierdzeniem zdobytych umiejętności będą certyfikaty, które staną się dodatkowymi atutami w poszukiwaniu zatrudnienia na europejskim rynku pracy. Jako instytucja wysyłająca zapewniamy szerokie promowanie projektu w regionie, m.in. przez publikacje w lokalnych mediach, na stronie internetowej. Swoje doświadczenia z wymiany uczniowie przekażą również podczas warsztatów i podsumowania projektu innym uczniom i nauczycielom naszej szkoły oraz innym placówkom o tym samym profilu. Będą mogli również przedstawić swoje umiejętności potencjalnym pracodawcom w trakcie prezentacji projektu podczas Konferencji Leonardo da Vinci. Projekt zostanie przedstawiony podczas targów edukacyjnych w Opolu. Wyjazd do Niemiec, oprócz korzyści zawodowych i językowych, da uczestnikom również możliwość poznania kultury i zabytków Niemiec. Ponadto rozwinie ich kompetencje socjalne i osobowościowe: umiejętności współdziałania, odpowiedniego reagowania w sytuacjach problemowych, samokrytycznej oceny własnej pracy. 5

7 Liczba uczestników: PL1-LEO W praktyce zawodu uczymy się u najlepszych za granicą Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych im. Stanisława Staszica w Bytowie ul. Derdowskiego Bytów Ewa Werra euro Promotorem projektu jest ZSE-R w Bytowie. Instytucjami przyjmującymi będą przedsiębiorstwa usługowohandlowe oraz hotele i centra turystyczne, w których beneficjenci będą odbywać 4 tyg. staż. Uczniowie klas trzecich w zawodzie technik handlowiec i technik ekonomista odbędą staż w specjalistycznych firmach w Turyngii, natomiast uczniowie technikum hotelarstwa i obsługi turystycznej odbędą praktykę zawodową w znanych w całej Anglii ekskluzywnych hotelach i centrach turystycznych. Projekt wychodzi na przeciw potrzebom nowoczesnego kształcenia zawodowego, których celem jest efektywne przygotowanie uczniów do życia i wykonywania pracy zawodowej, a także aktywnego funkcjonowania na rynku pracy. Drugim powodem realizacji projektu jest obecny, niesatysfakcjonujący poziom kształcenia zawodowego. Dobrze zaplanowana i zorganizowana praktyka zawodowa daje szansę modyfikacji i dostosowania kwalifikacji ucznia do coraz bardziej wymagającego rynku pracy. Potwierdzają to badania przeprowadzone w ramach projektu "Zawodowo kształcimy z głową" we wrześniu 2009 r. W świetle tych badań, wykonanych na zlecenie organu prowadzącego, mimo ciągłego wzrostu oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności absolwentów szkół zawodowych aż połowa firm z powiatu bytowskiego w ogóle nie jest zainteresowana współpracą ze szkołami. Ponadto, wskazano przykłady odbywania pozorowanych, mało efektywnych lub całkowicie nieprzydatnych praktyk i zajęć praktycznych. Uczniowie wskazywali, że praktyki były nieciekawe i w małym stopniu rozwinęły ich umiejętności zawodowe. Zatem, istniejący system kształcenia zawodowego wymaga szczególnej troski oraz działań ze strony szkoły. Stąd konieczność dalszej współpracy z pracodawcami zagranicznymi, którzy z racji posiadanej renomy gwarantują wysoki standard praktyk zawodowych. Praktyka zagraniczna przyczyni się do wzmocnienia przyszłej pozycji beneficjentów na rynku pracy, także poprzez udoskonalenie sprawności posługiwania się językiem obcym ukierunkowanym zawodowo, co także jest jednym z priorytetów reformy planowanej przez MEN. Celami projektu są: 1. Zdobycie praktycznego doświadczenia i wiedzy zawodowej przez uczniów zgodnie z najwyższymi standardami know-how w świadczeniu usług handlowych i turystyczno-hotelarskich w krajach zachodniej Europy; 2. Podniesienie jakości i rangi kształcenia zawodowego poprzez podniesienie kompetencji praktycznych uczniów; 3. Dostosowanie kwalifikacji zawodowych stażystów do oczekiwań rynku pracy; 4. Wzrost kompetencji personalnych i społecznych uczniów poprzez kształcenie kreatywności, mobilności i wszechstronny rozwój osobowy i kulturowy uczestników; 5. Wzrost kwalifikacji stanowiskowych stażystów; 6. Podniesienie samooceny uczestników i utwierdzenie wiary we własne możliwości oraz przydatność w lokalnym życiu społecznym i gospodarczym; 7. Kształtowanie i doskonalenie praktycznych umiejętności językowych uczniów; 8. Przeniesienie na realia polskie, do firm handlowych, turystycznych oraz hoteli nowych i efektywnych rozwiązań organizacyjno -technologicznych na zasadzie implementacji przykładów dobrych praktyk z miejsc odbywania stażu; 9. Zwiększenie szans beneficjentów jako przyszłych pracobiorców lub pracodawców na polskim i zagranicznym rynku pracy poprzez wzbogacenie ich doświadczenia zawodowego; 10. Uzyskanie przez beneficjentów dokumentu Europass Mobilność, który formalnie potwierdzi nabyte kwalifikacje zawodowe i przyczyni się do wzmocnienia ich pozycji na rynku pracynie sposób wycenić dodatkowe umiejętności społeczne, interpersonalne, językowe, komunikacyjne, które nie byłyby możliwe do osiągnięcia przez uczniów w ciągu 4 tygodni praktyki w kraju. Projekt przyczyni się do dalszej promocji szkoły w środowisku, jako sprawnej instytucji zorientowanej na rozwój swoich uczniów. 6

8 Liczba uczestników: PL1-LEO Praktyka, teoria i język obcy w jednym, czyli międzynarodowe staże zawodowe dla techników informatyków, uczniów Zespołu Szkoł Nr 26 w Warszawie Zespół Szkół NR 26 w Warszawie ul. Urbanistów Warszawa Małgorzata Rosińska euro Niniejszy projekt jest wynikiem dyskusji nauczycieli przedmiotów zawodowych pracujących w Zespole Szkół Zawodowych Nr 26 w Warszawie nad reformą szkolnictwa zawodowego w Polsce będącą propozycją nowego podejścia do kształcenia zawodowego kładzącego nacisk na potrzeby uczniów wyrażone w efektach uczenia się. Nakłada to na uczących się obowiązek wprowadzenia zmian do dotychczasowej metodyki nauczania i sposobów oceny ucznia. Ten projekt jest więc z jednej strony propozycją metodyczną polegajacą na modyfikacji treści nauczania pod kątem zdobywania umiejętności zawodowych przez uczniów podczas praktyk zawodowych (ponieważ proponuje inne metody ich oceny i walidacji w kategoriach efektów kształcenia), z drugiej zaś, uwzględniając potrzeby zawodowe uczniów, stwarza im możliwość doskonalenia (lub nabywania) kompetencji zawodowych w warunkach niewielkiego zakładu pracy elastycznie reagującego na zmiany rynku pracy w Europie. Głównym celem projektu jest zatem doskonalenie (lub nabywanie) umiejętności zawodowych przez uczestników, poznanie przez nich wymagań pracodawców i specyfiki rynku europejskiego oraz zdobycie doświadczenia w zakresie uznawania i transferu kwalifikacji zawodowych w Wielkiej Brytanii i w Polsce (w skali punktów ECVET). Realizacja tych celów stanowi, naszym zdaniem, najlepsze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy, ponieważ uświadomią sobie, czego się uczą w szkole, czego poza nią, jakie są wymagania rynku pracy, jakie posiadają lub muszą nabyć w przyszłości kompetencje oraz jak efektywnie zaplanować własną karierę zawodową. Odpowiedzi na te pytania oraz ocena proponowanych zmian metodycznych w realizacji praktyk zawodowych staną się oczekiwanymi przez nas rezultatami projektu. Czterotygodniowe praktyki zawodowe będą też dobrą okazją do zachęcenia uczestników, by sami ocenili posiadane umiejętności (kompetencje) czy sprawdzili się w pracy zawodowej, jak również do oceny kompetencji stażysty przez pracodawcę. Dodatkowym atutem stażu w Wielkiej Brytanii jest możliwość doskonalenia języka angielskiego zawodowego przez stażystów, którzy dzięki temu mają szansę osiągnąć jedną z kompetencji ogólnozawodowych. W projekcie będą uczestniczyć uczniowie klas trzecich Technikum Nr 24 uczący się w zawodzie technika informatyka, którzy w programie nauczania mają przewidziane praktyki zawodowe. Proponujemy odbycie stażu w roku 2013 przez 28 osób podzielonych na dwie tury (mobilność w maju i listopadzie) z tego powodu, by projekt objął jak największą liczbę uczniów, tj. uczniów dwóch kolejnych roczników (lata szkolne 2012/13 i 2013/14). Ogółem, w zagranicznych stażach weźmie udział 28 uczniów technikum, w tym trzech o specjalnych potrzebach edukacyjnych.organizując praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii, mamy na względzie przede wszystkim doświadczenie angielskich pracodawców w ocenie i uznawaniu kwalifikacji zawodowych, a także specyfikę rynku pracy w Plymouth, gdzie z recesją gospodarczą radzą sobie całkiem dobrze małe i średnie firmy.w przygotowaniu kulturowym, pedagogicznym i językowym szczególny nacisk położymy na przygotowanie językowe i wspierające działania psychologiczne z zakresu radzenia sobie w sytuacjach trudnych lub konfliktowych, współdziałania w grupie oraz nawiązywania właściwych relacji interpersonalnych w nieznanym środowisku. Uzupełnieniem tego będzie realizacja programu kulturowego za granicą mająca na celu poznanie historii i kultury regionu Devon w południowo - zachodniej Anglii. Dzięki temu uczestnicy projektu wzbogacą swoją wiedzę ogólną, a także staną się bardziej otwarci i tolerancyjni wobec odmiennej obyczajowości i kultury. 7

9 Liczba uczestników: PL1-LEO Wspólna Europa - wspólna edukacja - równe szanse na rynku pracy. Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju ul. Harcerska Jastrzębie-Zdrój Zbigniew Pałasz euro Promotorem projektu jest Zespół Szkół im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Beneficjentami projektu jest 60-stu uczniów technikum o profilach: technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik oraz technik informatyk na poziomie klasy trzeciej, którzy odbędą praktyki zawodowe w firmach niemieckich związanych z wybranym kierunkiem nauczania. Organizacją przyjmującą jest Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbh mieszcząca się w Schkeuditz. Praktyki odbywać się będą na terenie Niemiec w Centrach Kształcenia Zawodowego, a także w firmach współpracujących z organizacją przyjmującą, adekwatnie do programu przewidzianego dla stażu. Realizacja projektu pozwala na porównanie systemów nauczania w zawodach technik elektryk, technik elektronik i technik mechatronik oraz technik informatyk w dwóch europejskich krajach współpracujących w projekcie, co w dalszej mierze pozwoli na ujednolicenie programów nauczania, systemu oceniania i określania zdobytych kwalifikacji i umiejętności. Z punktu widzenia beneficjenta głównym celem projektu jest:- odbycie obowiązkowych praktyk zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Lipsku oraz w firmach branżowych na terenie Niemiec. Praktyki takie przewidziane są w programie nauczania dla tych kierunków kształcenia, zwykle odbywają się w Polsce, często jednak w zakładach i firmach, które nie są w stanie zapewnić zgodności praktyk z przewidzianym programem nauczania tego przedmiotu.dodatkowe cele projektu:- możliwość przyjrzenia się organizacji pracy w firmach niemieckichporównanie systemów kształcenia w krajach europejskich- rozwijanie swoich zainteresowań - zdobycie kwalifikacji i umiejętności potwierdzonych certyfikatami- poprawa umiejętności językowych w zakresie języka technicznego w języku niemieckim oraz angielskim- poprawa umiejętności językowych w zakresie komunikacji pozazawodowej, języka codziennego i potocznego- poznanie kultury Niemiec, zwyczajów regionu Saksoniiumiejętność współpracy w grupie, często międzynarodowej- podniesienie swojej samooceny. Promocja projektu jest także znakomitą okazją do zachęcenia uczniów do wyboru technicznych kierunków kształcenia, szczególnie takich, jak elektryka, elektronika, mechatronika i informatyka, które stają się coraz mniej popularnymi kierunkami wybieranymi przez uczniów gimnazjum. Wyniki projektu są także znakomitą promocją placówki promotora, podnosząc jej prestiż na terenie miasta oraz w regionie, co ma niebagatelne znaczenie w procesie rekrutacji uczniów szkół gimnazjalnych. 8

10 Liczba uczestników: PL1-LEO Europraktyki - wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie Al. Niepodległości 16/ Częstochowa Urszula Martyka-Wiecha euro Uczestnikami projektu będą uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie, którzy po ukończeniu nauki otrzymają tytuł technika hotelarstwa, technika organizacji usług gastronomicznych, technika fryzjerstwa oraz budownictwa. Odbędą oni czterotygodniową praktykę w obiektach turystycznych, gastronomicznych oraz zakładach fryzjerskich w miejscowości Rimini oraz Potenza we Włoszech. Na staże wyjedzie łącznie 50 - ciu uczniów klas trzecich (10 z technikum hotelarskiego, 10 z technikum organizacji usług gastronomicznych, 10 z technikum fryzjerstwa oraz 20 z technikum budownictwa). Zasadniczymi celami promotora (szkoły) są: podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie mobilności i szans uczniów na europejskim i krajowym rynku pracy oraz umożliwienie uczniom poznania środowiska pracy w innym kraju Unii Europejskiej, a także zwiększenie ich szans na lepszy wynik z egzaminu zawodowego, części praktycznej. Promotor pragnie przyczynić się poprzez dokumentowanie indywidualnych osiągnięć uczniów do rozwoju systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Dzięki zagranicznemu stażowi beneficjent pozna procedury i standardy obowiązujące na zachodnioeuropejskim rynku pracy, udoskonali swoje umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego zawodowego, zwiększy swoją motywację do nauki języków obcych poprzez uczestnictwo w intensywnym kursie języka włoskiego, pozna wymagania i upodobania konsumentów oraz turystów rejonu zachodnioeuropejskiego, specyfikę i regionalne potrawy kuchni włoskiej (hotelarstwo, gastronomia), aktualne trendy w stylistyce (fryzjerstwo), technologie budowlane (budownictwo) oraz kulturę i obyczaje Włoch. Odbyty staż uwrażliwi praktykantów na różnice międzykulturowe. Beneficjent zwiększy ponadto swoje umiejętności adaptacji w nowym, obcym językowo i kulturowo środowisku, rozwinie umiejętność pracy w grupie, a także podwyższy umiejętności planowania dalszej drogi kształcenia i rozwoju zawodowego. Jako miejsce praktyki wybrano Włochy ze względu na bogate tradycje Włochów w gastronomii i organizacji usług turystycznych. Kuchnia śródziemnomorska jest znana i ceniona na całym świecie i zdobyte doświadczenia zawodowe beneficjentów mogą okazać się bezcenne w ich zawodowej karierze. Nasz partner umożliwia odbycie praktyk w Rimini, atrakcyjnej miejscowości nadmorskiej, w której benficjenci będą mogli poznawać wymagania i upodobania kulinarne turystów z całego świata. Włochy to również interesujące miejsce praktyk dla uczniów technikum fryzjerskiego, ponieważ kraj ten znajduje się zawsze w czołówce światowej wyznaczającej najnowsze trendy. Dotyczy to w równym stopniu stylizacji fryzur i wizerunku, jak i standardów obsługi klienta. Uczniowie technikum budownictwa zrealizują swój staż w miejscowości Potenza, w której działa wiele firm budowlanych, a ze względów historycznych branża ta rozwija sie niezwykle prężnie. Zdobyte przez beneficjentów umiejętności zostaną potwierdzone dokumentem Europass, certyfikatem odbycia praktyk oraz kursu językowego. Materialnym efektem projektu będą przygotowane przez beneficjentów prezentacje multimedialne, mogące zostać wykorzystane na zajęciach zawodowych. Dzięki temu produktowi uczestnicy będą mieli również sposobność treningu swoich umiejętności informatycznych. 9

11 Liczba uczestników: PL1-LEO Zagraniczne praktyki zawodowe drogą na europejski rynek pracy Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki Pułaskiego Namysłów Adam Hubicki euro Projekt dotyczy międzynarodowego stażu polegającego na przygotowaniu 31 uczniów i odbyciu przez nich 4- tygodniowej praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelarskich we Włoszech. Uczestnikami są uczniowie III klas technikum obsługi turystycznej i technikum hotelarstwa. Organizacją wysyłającą uczniów za granicę jest Zespół Szkół Rolniczych (ZSR) im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie, a organizacją goszczącą jest Sistema Turismo s.r.i. w Rimini we Włoszech. Projekt ma duże znaczenie dla nauczania i rozwoju zawodowego uczniów techników, gdyż wzbogaca ich w nowe umiejętności i wiedzę fachową oraz zwiększa ich mobilność na rynku pracy. Umożliwia lepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy, wzmocnienie wymiaru europejskiego w kształceniu zawodowym i zachęcenie uczniów do zdobywania doświadczeń w łączeniu teorii z praktyką, poznawania obcych kultur i obyczajów, a także rozwoju umiejętności językowych, zwłaszcza języka zawodowego. Projekt w dużej mierze przyczynia się do i rozwoju osobistego uczestników, gdyż umożliwia poznanie kultury innych krajów, zwiększenie umiejętności przebywania wśród obcych, nawiązywanie nowych kontaktów, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, wzrost ambicji i poczucia własnej wartości. W wyniku powiązań między światem pracy a edukacji projekt zwiększa szanse zatrudnienia przyszłych absolwentów na europejskim rynku usług. Projekt promuje przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w Europie, odznacza się innowacyjnością w kształceniu zawodowym. Opiekę nad uczniami będą sprawować nauczyciele ZSR i przedstawiciele organizacji partnerskiej, a także opiekunowie w poszczególnych przedsiębiorstwach. Program stażu został opracowany przy współpracy z pracodawcami pod kątem potrzeb regionalnego rynku pracy i obejmuje opanowanie czynności związanych z obsługą gości w hotelach, organizowaniem usług turystycznych, obsługą klienta obcojęzycznego oraz nabycie umiejętności zakładania i prowadzenia firmy. Dodatkowym rezultatem projektu będzie zwiększenie umiejętności uczniów w porozumiewaniu się w języku angielskim a także włoskim, poznanie kultury włoskiej oraz nabycie samodzielności i odpowiedzialności. Uczniowie odbędą przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe. Po ukończeniu praktyki uczniowie otrzymają certyfikaty potwierdzające nabycie nowych kompetencji oraz dokumenty Europass Mobilność. 10

12 Liczba uczestników: PL1-LEO Europejska jakość pracy Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego Kielce Renata Pawełkiewicz euro Projekt adresowany jest do 40 uczniów klas trzecich Niepublicznego Technikum Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik logistyk, technik usług fryzjerskich i technik organizacji usług gastronomicznych. Na zagraniczny staż uczniowie wyjadą w dwóch grupach liczących po 20 uczniów (po 5 przedstawicieli z każdego zawodu). Przez cztery tygodnie będą realizować praktyki zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach, a w czasie wolnym od pracy poznawać kulturę, historię i tradycję Niemiec, m.in. poprzez udział w wycieczkach do Berlina, Drezna i Lipska. Projekt odpowiada regionalnym i krajowym potrzebom edukacyjnym. Główne jego cele to:- podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zdobycie doświadczenia praktycznego i nowych umiejętności potwierdzonych certyfikatem,- kształtowanie postaw przedsiębiorczych i mobilnych, zwiększających szansę na uczesnictwo w europejskim rynku pracy,- umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęcenie do otwartości i współpracy, uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe,- podniesienie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym, szczególnie w zakresie słownictwa specjalistycznego. W strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego stawia się obecnie na rozwój turystyki i nierozłącznie zwiazanej z nią bazy gastronomicznej, co pociaga za sobą rozwój transportu i logistyki oraz jest ściśle zwiazane z ciągłym rozwojem informatyki. W wysokiej jakości hotelach lokalizowane są salony fryzjerskie. Realizacja inwestycji w regionie, zgodnie z przyjętą strategią, stwarza ogromne możliwości na zmniejszenie bezrobocia we wszystkich ww branżach. Zobowiązuje to do profesjonalizmu na skalę europejską i spójności ze światowymi standardami. Międzynarodowy staż zwiększy szansę uczniów na zatrudnienie na lokalnym i europejskim rynku pracy. Wybór kraju docelowego odpowiada założeniom projektu ujętym w jego tytule: "Europejska jakość pracy. Niemcy to kraj wiodący we wdrażaniu systemów jakości, a przedsiębiorstwa niemieckie są wzorem na rynku pracy. Ponadto ze względu na bliską odległość od kraju Partnera i otwarte granice zwiększają się w dużym stopniu szanse uczestników na zatrudnienie w kraju Partnera. Program stażu, opracowany w ścisłej współpracy z Partnerem i niemieckimi przedsiębiorcami pozwoli na zrealizowanie szkolnego programu praktyki zawodowej i jednocześnie na zdobycie umiejętności oczekiwanych przez pracodawców od przyszłych pracowników. Uzyskanie: Karty idywidualnej oceny uczestnika i dokumentu Europass Mobilność zapewni uznawalność kwalifikacji i umiejętności zawodowych we wszystkich krajach UE oraz ułatwi dostęp do pracodawców. Uczestnicy stażu zdobędą doświadczenie międzynarodowe, odpowiednie przygotowanie do pracy na europejskich rynkach, poprawią mobilność oraz wzmocnią dialog międzykulturowy. Udział w stażu zmotywuje uczniów do podnoszenia swoich kwalifikacji, inwestowania we własny rozwój, pozwoli kształtować postawy ułatwiające dostosowanie się do zmian na europejskim rynku pracy. Zaliczenie stażu będzie równoznaczne z uzyskaniem oceny pozytywnej z praktyki zawodowej, a co za tym idzie uzyskaniem promocji i ukończeniem szkoły. Czas trwania stażu jest zgodny z wymaganiami edukacyjnymi określonymi w szkolnym planie i programie nauczania dla czteroletniego technikum zawodowego. Partnerem w projekcie jest organizacja Vitalis GmbH z Lipska. Posiada ona długoletnie doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych. Jej działalność znalazła uznanie Komisji Europejskiej w kategorii Najlepsze Praktyki. 11

13 Liczba uczestników: PL1-LEO Akademia Umiejętności Europejskich Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego Gorzów Wlkp. Justyna Łotecka euro Projekt zakłada 3-tyg.praktyki zawodowe w zakładach fryzjerskich/ivaspe-instytucji zajmującej się kształceniem służb mundurowych (m.in.straży Pożarnej) w Hiszpanii w Walencji,zorganizowane w ramach współpracy między instytucjami szkolącymi. Praktyki poprzedzone będą zajęciami z przygotowania językowego,kulturowego i pedagogicznego,które będą realizowane w dwóch fazach-krajowej i zagranicznej. Uczestnikami projektu są osoby w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół nr 1 WZDZ w Gorzowie Wlkp.,w tym 14 osób kształcących się w zawodzie fryzjera i 6 kształcących się w zawodzie strażaka. Projekt odpowiada na potrzeby uczniów ZS nr 1 WZDZ tj.:chęć zdobycia i wykorzystania wiedzy,umiejętności i kwalifikacji w zawodzie fryzjera/strażaka, mających na celu ułatwienie rozwoju osobistego,możliwości zatrudnienia i uczestnictwa w Europejskim Rynku Pracy; Chęć zdobycia/podniesienia kluczowych umiejętności zawodowych,przydatnych w dalszym etapie kształcenia i późniejszej pracy zawodowej tj.swoboda komunikowania się w języku obcym (hiszpańskim), umiejętność nawiązywania kontaktów formalnych i nieformal, podniesienie poziomu samooceny itp. Głównym celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie szans 20uczniów ZS nr 1 WZDZ na krajowym i europejskim rynku pracy. Praktyka będzie trwała 3tyg.i odbędzie się w wyselekcjowanych przez hiszpańskiego Partnera salonach fryzjerskich o wysokim standardzie/ivaspe-instytucji zajmującej się kształceniem służb mundurowych (m.in.straży Pożarnej),zlokalizowanych w Walencji. 12

14 Liczba uczestników: PL1-LEO "Ty nad poziomy... - praca bez granic" Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych ul. Jagiellońska Sosnowiec Hanna Gątkiewicz euro Projekt "Ty nad poziomy...- praca bez granic" ("Sky is the limit...- work without borders") będzie projektem mobilności. W ramach realizacji projektu wybrani uczniowie klas trzecich ZSEiI (2 grupy po 18 osób) kształcący się w zawodach: t.informatyk i t.elektronik odbędą 2-tygodnowy staż zawodowy w instytucji partnerskiej Fundação Escola Profissional de Setúbal w Portugalii, będący głównym elementem projektu. Instytucja ta ma ogromne doświadczenie w organizowaniu staży zawodowych. Uczniowie odbędą przygotowanie pedagogiczno-kulturowo-językowe, potwierdzone świadectwami. Uczniowie wyjadą pod opieką dwóch nauczycieli ZSEiI. Program stażu składa się z trzech modułów: -Stosowanie przepisów BHP itp. -Działalność gospodarcza i administracyjna przedsiębiorstwa -Realizacja zadań w warunkach zakładu pracy. Zorganizowanie stażu za granicą pozwoli uczniom na porównanie różnych aspektów działalności przedsiębiorstw w obu krajach oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zawodowych zdobytych w szkole w rzeczywistych warunkach pracy samodzielnej oraz w zespole. Istotne znaczenie ma też fakt, że uczniowie biorący udział w stażu pochodzą z rejonu Polski mocno zagrożonego bezrobociem z powodu zmian gospodarczych w kraju. Obszar Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego jest regionem post-industrialnym, a możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności o doświadczenia z zagranicy, często innowacyjne, oraz polepszenie znajomości języków obcych i horyzontów myślowych, pomoże uczniom w zdobyciu ciekawej i atrakcyjnej finansowo pracy po zakończeniu procesu kształcenia.cele stażu zostały sformułowane na podstawie potrzeb uczestników oraz możliwości kraju przyjmującego i obejmują: -podniesienie kompetencji zawodowych, głównie z zakresu informatyki, obsługi sieci komputerowych, automatyki i robotyki przemysłowej i zintegrowanych systemów VPN (virtualne sieci prywatne) -doskonalenie znajomości angielskiego, podstawy portugalskiego -zapoznanie z dokumentacją techniczną urządzeń i programów komputerowych po angielsku i portugalsku -poznanie nowych metod pracy - zdobycie konkurencyjnej pozycji na rynku pracy-rozwój jakości i atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego-zwiększenie mobilności zawodowej-poznanie nowego środowiska zawodowego -umiejętności interpersonalne, w tym podejmowanie decyzji, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem -poznanie organizacji i kultury pracy w innym kraju -uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe. Przewidywane rezultaty projektu-poznanie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w Portugalii: -zweryfikowanie i skorygowanie modułów praktyk i programu nauczania -poznanie metod pracy i bazy dydaktycznej instytucji goszczącej. Na poszczególnych etapach realizacji i po zakończeniu projektu przeprowadzana będzie ewaluacja. Ideę i rezultaty projektu zamierzamy upowszechniać już podczas jego realizacji. Na bieżąco będzie prowadzona strona internetowa projektu, na której uczestnicy stażu będą dzielić się swoimi nowymi doświadczeniami z kolegami i nauczycielami, zorganizujemy konferencję, na której stażyści przedstawią uczniom ZSEiI i nauczycielom swoje osiągnięcia związane z odbytym stażem. Zamieszczać będziemy informacje w prasie lokalnej oraz fachowej oraz podamy informację do Urzędu Miasta Sosnowca i Kuratorium. Postaramy się zainteresować nauczycieli innych szkół tego typu formą pracy. Przez cały czas realizacji projektu będzie prowadzona gablota, na której umieszczane będą wszystkie niezbędne informacje dla obecnych i przyszłych uczestników. Oczekujemy, że uczniowie opanują kompetencje kluczowe, w tym wykorzystanie wiedzy w nowych sytuacjach, w obcym kraju, oraz połączą innowacyjne technologie z kształceniem i własnym rozwojem. Na potwierdzenie swoich umiejętności otrzymają dokument Europass mobilność i inne certyfikaty. 13

15 Liczba uczestników: PL1-LEO Współczesna mechatronika w projektowaniu, wytwarzaniu i diagnozowaniu kluczem do wzrostu mobilności międzykulturowej i kompetencji naukowo-technicznych Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa Broniewskiego Białystok Anna Arciszewska euro W projekcie Współczesna mechatronika w projektowaniu, wytwarzaniu i diagnozowaniu kluczem do wzrostu mobilności międzykulturowej i kompetencji naukowo-technicznych uczestniczy 36 uczniów klas trzecich Technikum Mechanicznego, których kształcimy w zawodzie: technik mechanik, technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych. Zgodnie z ramowym planem nauczania w klasie trzeciej uczniowie odbywają praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni. Program praktyki zawodowej odpowiada treściom kształcenia praktycznego zawartym w podstawie programowej. Dwa tygodnie praktyki uczniowie zrealizują we wiodących firmach niemieckich, dwa kolejne w firmach polskich. Uczniowie, którzy kształcą się w zawodzie technik mechanik w czasie praktyki będą tworzyć własne programy do toczenia, frezowania i wiercenia w programie MTS, dokonując symulacji obróbki programu, analizując kolizje wykryte w programie. Poznają nowoczesne technologie wytwarzania przy zastosowaniu obrabiarek CNC, nabędą nowe umiejętności i kwalifikacje z zakresu obsługi tokarek i frezarek CNC. Technik mechatronik pozna techniki automatyzacji, urządzenia, elementy układów sterowania i regulacji z zastosowaniem hydrauliki i pneumatyki. Uczniowie z zawodu technik pojazdów samochodowych nabędą nowe umiejętności i kwalifikacje z zakresu stosowania współczesnych metod diagnostyki pojazdów samochodowych, obsługi bieżącej pojazdów oraz operacji naprawczych. Projekt obok rozwoju zawodowego, kładzie również nacisk na rozwój osobisty w kontekście kompetencji międzykulturowych poprzez przygotowanie kulturalno-pedagogiczne obejmujące między innymi: warsztaty językowe, rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem technicznym w praktyce, spotkania integracyjne polskich uczestników z uczestnikami praktyk z innych krajów, zwiedzanie i poznawanie historii i kultury Niemiec.Udział w praktykach w firmach w Niemczech niewątpliwe poprawi jakości kształcenia w zakresie kompetencji naukowo-technicznych i międzykulturowych. Projekt pozwoli na poznanie środowiska zawodowego organizacji i kultury pracy w innym kraju, a tym samym umożliwi doskonalenie zdolności adaptacyjnych w podejmowaniu pracy na rynku europejskim. Uzyskane kompetencje i integracja kulturowojęzykowa uczestników projektu wpłynie na ich mobilność w wymiarze edukacyjnym, zawodowym i dialogu miedzykulturowego. Praktyki nadadzą nowy wymiar w zakresie jakości kształcenia praktycznego, dostosowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego i unijnego rynku pracy, a wiedza i umiejętności uczniów potwierdzone certyfikatem Europass Mobilność zwiększą ich mobilność. Praktyka zawodowa zostanie zrealizowana Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbh w Schkeuditz(Zentrum für Aus- und Weiterbildung) Leipzig GmbH, WWH-Werkzeug-Produktions- und Handels GmbH, small companies in Leipzig and Schkeuditz, firmach samochodowych: Pit-Stop Systempartner GmbH, LS Autoservice GmbH, Autocenter an der A9 GmbH. 14

16 Liczba uczestników: PL1-LEO Paszport europejski kluczem do zawodowego sukcesu Niepubliczne Technikum w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Kilińskiego Ostrowiec Świętokrzyski Barbara Figura euro Projekt skierowany jest do uczniów klas II i III z Niepublicznego Technikum w Ostrowcu Świętokrzyskim ZDZ w Kielcach, kształcących się w zawodach: technik logistyk oraz technik informatyk. Głównym celem jest wspieranie uczestników kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mających na celu ułatwienie osobistego rozwoju, zwiększenie szans na zatrudnienie, uczestnictwo na Europejskim Rynku Pracy oraz poprawa pod względem jakościowym i ilościowym ogólnoeuropejskiej mobilności osób biorących udział w początkowym etapie szkolenia i kształcenia. Efektem tych działań będzie możliwość znalezienia zatrudnienia nie tylko w kraju, ale i zagranicą. W czasie zagranicznych staży zawodowych uczniowie poszerzą swoją wiedzę merytoryczną i zdobędą doświadczenie w zakresie logistyki i technologii informatycznej. Uczestnicy projektu zapoznają się z normami i procedurami stosowanymi w krajach Unii Europejskiej. Będzie to miało z pewnością wpływ na ich mobilność oraz podniesienie poczucia własnej wartości jako wykwalifikowanej kadry. Udział w zagranicznym stażu zwiększy konkurencyjność naszej młodzieży na rynku pracy. Nasi uczniowie staną się wartościowymi kandydatami do pracy dla europejskich pracodawców. Celem stażu jest uzmysłowienie, że dobrze przygotowany merytorycznie młody człowiek w pewnym stopniu doświadczony zawodowo ma większe możliwości znalezienia pracy w Europie. Dzięki kursowi językowemu, który organizowany będzie w ramach przygotowania językowego w kraju i zagranicą, niewątpliwie wzrośnie znajomość specjalistycznego języka zawodowego i stworzy on szansę wzbogacenia słownictwa w języku obcym. Tak przeprowadzony staż rozwinie osobowość, mobilność oraz kompetencje każdego młodego pracownika. Należy zwrócić uwagę na fakt, że uczniowie będą mogli poznać specyfikę zawodu logistyka i informatyka oraz będą mieli stworzoną okazję do nawiązania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. Jesteśmy pewni, że staż zagraniczny, realizowany na wysokim poziomie, uwzględniający unijne standardy pozwoli na uzupełnienie braku wykwalifikowanej kadry w zakresie informatyki i logistyki naszego kraju, a przede wszystkim regionu świętokrzyskiego, co przyczyni się do jego rozwoju gospodarczego. W dalszej perspektywie wpłynie to również na zmniejszenie wysokiego bezrobocia w naszym regionie. Staż będzie realizowany według uzgodnionego programu z zagranicznymi partnerami oraz pracodawcami z lokalnego rynku pracy, nadzorowany przez fachowców z firm z kraju partnera, jak również przez opiekunów organizacji wysyłającej. Partnerami naszymi będą: SISTEMA TURISMO s.r.l, BERLINK ETN GmbH oraz Europa: Movilidad Estudiantil S.L. Termin realizacji staży:włochy: styczeń 2013Hiszpania: pażdziernik 2013Niemcy: marzec

17 Liczba uczestników: PL1-LEO Dobra ekonomia gwarancją dobrej przyszłości Europy. Ekologiczne pozyskiwanie źródeł energii. Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach ul. Pokoju Lędziny Ewa Mariola Matusik euro W projekcie weźmie udział 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista i 8 uczniów w zawodzie technik elektryk, którzy w roku szkolnym 2012/2013 będą w trzeciej klasie technikum. Jest to optymalny poziom, ponieważ będą już posiadać duży zasób wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole a jednocześnie nie będzie to klasa maturalna. Wraz z uczniami pojedzie 2 nauczycieli - opiekunów, którzy będą sprawowali pieczę nad uczniami a także będą monitorowali przebieg stażu. Planowany projekt będzie także realizacją miesięcznej praktyki zawodowej przewidzianej w ramowym planie nauczania przy czym Program stażu został wypracowany wraz z naszym niemieckim partnerem.cele projektu to głównie: 1) Przyczynienie się do zwiększenia atrakcyjności, jakości i wydajności szkolenia zawodowego. 2) Zwiększenie mobilności młodzieży kształcącej się zawodowo. 3) Podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych młodzieży, w tym m.in.: dla ekonomistów - organizowanie stanowiska pracy, sporządzanie dokumentacji, posługiwanie się nowoczesnym sprzętem; dla elektryków - prowadzenie pomiarów, praca przy urządzeniach niskiego napięcia, posługiwanie sie dokumentacją techniczną; a dla obu zawodów - praca w zagranicznym przedsiębiorstwie, praca w międzynarodowym zespole. 4) Zdobycie przez uczestników umiejętności pracy zawodowej w zespole osób z różnych krajów. 5) Wsparcie w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy i umiejętności mających na celu ułatwienie osobistego rozwoju a także zwiększenie szans na uczestnictwo w europejskim rynku pracy. 6) Poznanie kultury kraju goszczącego (Niemiec), jego zwyczajów, tradycji a także elementów historii. 7) Wzbogacenie umiejętności posługiwania się j. niemieckim - zarówno wzbogacenie słownictwa w zakresie terminologii zawodowej, jak również w zakresie komunikowania się w codziennych sytuacjach. 8) Wzmocnienie poczucia własnej wartości wśród uczestników i ukazanie im możliwości rozwoju. Dodatkowym efektem, oprócz ww. rezultatów zakładanych podczas realizacji celów, będzie zdobycie przez młodzież dokumentu Europass Mobilność. Staż zostanie zrealizowany m.in. w zakładzie elektrycznym Elektrohaus Bernhard Günther Gmbh w Kolonii, wchodzącym w skład firm członkowskich Handwerkskammer w Kolonii w Niemczech. Przed wyjazdem uczniowie będą uczestniczyli w kursie językowym. Ponadto będą dla nich zorganizowane spotkania z psychologiem oraz spotkania z ekspertem wprowadzającym tematykę historyczną i kulturową Niemiec. Przez cały okres trwania projektu idee tego konkretnego wyjazdu i idee programu Leonardo da Vinci będą upowszechniane w lokalnej prasie, na stronie internetowej szkoły, na stronie internetowej organu prowadzącego i w prasie oświatowej. Po powrocie uczniów ze stażu przewidywane są upowszechniające spotkania młodzieży, ich opiekunów, dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów, przedstawicielami organu prowadzącego, Kuratorium Oświaty w Katowicach i lokalnej prasy. PZS w Lędzinach jako instytucja wysyłająca zapewnia również całą organizację logistyczną tego wyjazdu. W trakcie całego czasu trwania projektu będzie też przeprowadzać monitoring działań i ewaluację. Ze względu na cenne doświadczenie zdobyte podczas realizacji w Norwegii projektu LdV 2010 r. pt. "Więcej światła w Unii Europejskiej! Bezpieczne instalacje elektryczne". 16

18 Liczba uczestników: PL1-LEO Praktyki zawodowe - technik analityk i technik ochrony środowiska na europejskim rynku pracy Zespół Szkół Technicznych ul. Legionów Sosnowiec Jerzy Łebek euro W Projekcie będą uczestniczyć uczniowie klas III technikum na kierunku technik ochrony środowiska - 5 osób i technik analityk - 7 osób, którzy są zainteresowani zdobyciem nowych kompetencji oraz otwarci na międzynarodową współpracę. Nad realizacją zadań będą czuwać opiekunowie z Polski oraz wyznaczeni opiekunowie merytoryczni w krajach goszczących. Planują także po ukończeniu szkoły wykorzystać nabyte umiejętności w pracy zawodowej. Ochrona środowiska jest dziedziną wiedzy, która rozwija się niesamowicie dynamicznie i wkracza obecnie do wszystkich obszarów życia. Niezbędne więc, staje się ciągłe dokształcanie i wymiana doświadczeń w tej interdyscyplinarnej nauce, aby sprostać wyzwaniom wynikającym z postępu. Jednym z celów projektu - wykorzystującym doświadczenie naszego zagranicznego Partnera z Czech i Niemiec, jest poznanie w praktyce zagadnień związanych z ochroną środowiska i analityką chemiczną. Nasi uczniowie będą mieli możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności zawodowych poprzez udział w zajęciach edukacyjnych odbywających się w laboratoriach zakładów pracy. Kolejnym ważnym celem jest nabycie wiedzy o systemach jakości w zakresie badań laboratoryjnych i przestrzegania procedur zapewniających jakość. Dodatkowym celem będzie poznanie systemów funkcjonowania naszych rynków pracy. Pozwoli to uzupełnić, porównać i podzielić się wiedzą na temat europejskiego rynku pracy.oczekiwanymi rezultatami stażu będą: rozwinięcie umiejętności wykonywania analiz, poznanie nowych technik analitycznych, poznanie realiów zagranicznych rynków pracy, poprawa znajomości języków obcych w zakresie zawodowym oraz poznanie systemów i procedur, które pomogą w dalszej pracy zawodowej. Planowane kompetencje, które osiągną uczniowie będą dotyczyły między innymi chromatografii. Nasza placówka nie dysponuje takim wyposażeniem a jest to jedna z wiodących metod badań analitycznych. Bardzo znaczącym będzie możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce przemysłowej a nie tylko w szkolnym laboratorium. Spodziewanym rezultatem projektu będzie również - wykorzystując doświadczenia uczestników - podzielenie się poprzez stronę internetową wiedzą i doświadczeniem, a także opracowanie instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych dla analiz stosowanych w zakładach przemysłowych, nie wykonywanych w szkolnym laboratorium. W czasie trwania staży planuje się wizytę monitorującą ich realizację. Po zakończeniu staży nastąpi ewaluacja natomiast uczniowie otrzymają certyfikaty zarówno od pracodawców czeskich i niemieckich jak i Europass Mobility. Po powrocie uczniowie upowszechniać będą rezultaty projektu m.in na gazetce szkolnej, stronie internetowej, na lekcjach otwartych z młodzieżą gimnazjalną i podczas kontaktów z lokalnymi pracodawcami m.in. Śląskie Centrum Ochrony Pracy i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o - Wydział Utylizacji Odpadów Kompostownia, z którymi konsultowano zakres tematyczny projektu już w fazie opracowywania, wśród władz lokalnych. 17

19 Liczba uczestników: PL1-LEO NA STAŻ PO WYŻSZE KOMPETENCJE Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach ul. Ks. Jerzego Popiełuszki Siedlce Krzysztof Grzegorczuk euro W naszym projekcie weźmie udział 36 uczniów ZSP nr 3 w Siedlcach, uczących się w technikum w klasach 2 i 3 o specjalizacji: technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik kucharz, technik hotelarz, technik mechanik o specjalności samochodowej i technik pojazdów samochodowych.odbędą oni staże w różnej wielkości przedsiębiorstwach gastronomicznych, hotelarskich oraz serwisach samochodowych w Spoleto (prowincja Umbria we Włoszech). Uczniowie odbędą staż podzieleni na 3 grupy po 12 osób. Z każdą grupą wyjedzie opiekun nauczyciel ze szkoły znający stażystów. Projekt odpowiada na potrzebę polepszenia umiejętności zawodowych stażystów o nowe elementy i poznania branżowego zawodowego języka obcego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się podczas pracy w wielonarodowej grupie lub podczas obsługi klienta - obcokrajowca. W programach stażu, które przygotowano uwzględniając potrzeby zgłoszone przez lokalnych przedsiębiorców, zwrócono szczególną uwagę na umiejętność pracy w różnorodnym zespole, szybkie reagowanie na nietypowe wymagania klienta, radzenie sobie w sytuacjach nietypowych i kryzysowych. Dzięki temu projekt jest odpowiedzią na potrzeby pracodawców chcących zatrudniać u siebie doskonale wyszkolonych pracowników posiadających międzynarodowe doświadczenie w pracy. Cele naszego projektu to wsparcie uczniów w dążeniu do podniesienia kompetencji zawodowych i nauce branżowego języka obcego; poznaniu kraju europejskiego o odmiennej kulturze, zwyczajach i tradycjach a dzięki temu pokonanie stereotypów myślenia o obcych, nauka tolerancji i otwartości na ludzi wychowanych w innej kulturze.rezultatem projektu będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych stażystów i poznanie przez nich języka obcego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się w pracy co umożliwi im w przyszłości podjęcie pracy odpowiedniej do ambicji i umiejętności. Dodatkową korzyścią dla uczestników projektu będzie potwierdzenie nabytych umiejętności przez akceptowany i cieszący się uznaniem we wszystkich krajach UE dokument Europass Mobilność, otrzymanie certyfikatów ukończenia szkolenia językowego i certyfikatów odbycia stażu poświadczonych przez partnerów projektu. Po zrealizowaniu naszego projektu zwiększy się ilość osób biorących udział w projektach mobilności to jest cel LDV nr 1; rozwinie się współpraca między instytucjami kształcenia zawodowego w Europie zgodność z celem nr 2 LDV; doświadczenia wynikające z odbycia przez uczniów stażu będą wykorzystane i uwzględnione w programach praktyk krajowych w szkole cel nr 3 LDV; otrzymanie przez stażystów certyfikatów i dokumentu Europass Mobilność to wypełnienie celu nr 4; a pobyt na stażu będzie dla stażystów i ich koleżanek i kolegów ze szkoły doskonałą zachętą do dalszej nauki języków, co oznacza spełnienie celu nr 5.Projekt jest także zgodny z priorytetem krajowym nr 1 (ZSP Nr 3 w Siedlcach nie realizował dotychczas projektu w ramach programu LdV) i nr 2 (projekt uwzględnia w programach staży potrzeby lokalnych przedsiębiorców odnośnie nabywanych przez stażystów umiejętności i wiedzy). 18

20 Liczba uczestników: PL1-LEO Środowisko naturalne wspólnym dobrem Zjednoczonej Europy Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu ul. Browarna Zwierzyniec Jadwiga Stachyra euro Projekt pt."środowisko naturalne wspólnym dobrem Zjednoczonej Europy" jest przeznaczony dla uczniów naszej szkoły kształcącej w zawodzie Technik Ochrony Środowiska (TOŚ). Lubelszczyzna należy do biedniejszych gospodarczo regionów Polski, ale o szczególnych walorach przyrodniczych. Na jej terenie zlokalizowane są dwa parki narodowe ( Roztoczański i Poleski Park Narodowy) i liczne parki krajobrazowe. W Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego możemy przeczytać: "kluczem do poprawy sytuacji społecznej w regionie i rozwoju podstaw nowoczesnego społeczeństwa winny być przede wszystkim działania nakierowane na wzrost zatrudnienia i dochodów mieszkańców regionu. Jednym z priorytetowych zadań powinno być stałe podnoszenie poziomu i jakości wykształcenia mieszkańców regionu." Celem nadrzędnym będzie powiązanie szybkiego tempa rozwoju gospodarczego połączonego z poprawą stanu środowiska przyrodniczego. Słabymi stronami tego regionu są: niedostosowanie oferty i procesu kształcenia do wyzwań i potrzeb nowoczesnego społeczeństwa (szczególnie w szkolnictwie zawodowym), niska mobilność przestrzenna i zawodowa, małe zaangażowanie ludności w proces kształcenia ustawicznego i odnawiania swoich kwalifikacji oraz przestarzała baza szkolno-edukacyjna szkolnictwa zawodowego. Od kilku lat obserwuje się spadek zainteresowania młodzieży kształceniem w technikach zawodowych. Powodem tego jest brak miejsc pracy, jak również perspektyw uzyskania jej na rynku europejskim. ZSDiOŚ kształci prawie w 100% młodzież z terenów wiejskich, w większości z rodzin ubogich, a często o znamionach patologicznych. Uczniowie naszej szkoły są w dużej części zagrożeni wypadnięciem z systemu edukacji. Wszystkie te czynniki mogą spowodować zagrożenie wykluczenia społecznego. Istnieje duża potrzeba wzmocnienia pozycji społecznej i zawodowej naszch uczniów. Jednym z warunków trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego jest rozwijanie nowoczesnego społeczeństwa zdolnego funkcjonować w gospodarce opartej na wiedzy. Dlatego najważniejszymi celami projektu są: zwiększenie zainteresowania młodzieży kształceniem zawodowym; zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez zdobycie doświadczenia zawodowego w nowoczesnych zakładach hiszpańskich; nabycie zawodowej sprawności językowej przez naukę branżowego języka angielskiego, podstaw języka hiszpańskiego; zwiększenie mobilności ponadnarodowej w poszukiwaniu pracy; poznanie dziedzictwa kulturowego Hiszpanii, form i sposobów ochrony środowiska. Założone w projekcie cele są spójne z celami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata i Strategii Rozwoju Powiatu Zamojskiego na lata Trwałymi rezultatami projektu będą umiejętności językowe w zakresie słownictwa zawodowego, które w połączeniu z mobilnością ułatwią poszukiwanie pracy po zakończeniu nauki w szkole na europejskim rynku pracy. Oczekujemy również rezultatów w postaci zdobycia dodatkowych umiejętności zawodowych (potwierdzonych dokumentem Europass Mobilność) w nowoczesnych zakładach i instytucjach hiszpańskich, a wraz z tym zwiększenie szans na zatrudnienie w zakładach partnerskich szkoły: Roztoczańskim Parku Narodowym, ZGK, wydziałach ochrony środowiska jednostek samorządu terytorialnego. Nie bez znaczenia jest również rozwój osobisty uczestników. Pewność siebie, zaradność, odnajdywanie się w nowej rzeczywistości to umiejętności, które nabędą uczestnicy projektu. Wymiana miałaby nastąpić jesienią 2013 roku. W skład grupy wchodzi 13 uczniów TOŚ. Grupa, po wcześniejszym przygotowaniu językowo-kulturowym wyjechałaby do Granady. Program praktyk został uzgodniony z miejscowymi i hiszpańskimi pracodawcami. Europroyectos Leonardo da Vinci jest firmą działającą od 15 lat na europejskim rynku pracy, która posiada duże doświadczenie w zakresie realizacji projektów i organizacji staży zawodowych, co daje gwarancje osiągnięcia założonych celów. Realizacja i upowszechnienie rezultatów projektu wpłynie pozytywnie na rozwój regionu. 19

Praktyki zawodowe Rimini. Praktyki zawodowe Sofia

Praktyki zawodowe Rimini. Praktyki zawodowe Sofia Praktyki zawodowe Rimini 21.09.2015 16.10.2015 Praktyki zawodowe Sofia 24.05.2015 06.06.2015r. Zawartość 01 02 03 04 Wstęp Uczestnicy Projekt Potrzeby 05 Korzyści i rezultaty Linia czasu Kilka słów o praktykach

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Łódź, 3 grudnia

Bardziej szczegółowo

Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową

Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową Projekt Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową 2016-1-PL01-KA102-023673 realizowany w Zespole Szkół Nr 9 w Koszalinie współfinansowany

Bardziej szczegółowo

15.09.2016 14.10.2016 Zawartość Wstęp Uczestnicy Projekt Potrzeby Korzyści i rezultaty Linia czasu Kilka słów o praktykach zagranicznych. Uczestnicy Projekt Uczniowie Niepublicznego Technikum w Opatowie

Bardziej szczegółowo

CELE REALIZOWANEGO W SZKOLE PROJEKTU

CELE REALIZOWANEGO W SZKOLE PROJEKTU Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Program ma na celu promowanie mobilności pracowników

Bardziej szczegółowo

Projekt nr PL01-KA

Projekt nr PL01-KA Praktyczne umiejętności uczniów techników krokiem do kariery w branży IT Projekt nr 2016-1-PL01-KA102-025359 współfinansowany w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zasady organizacji wyjazdów na praktyki w programie Leonardo da Vinci (projekty typu PLM) Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

Szkoła rozpoczęła realizację projektów w ramach programu Erasmus + od 2014r.

Szkoła rozpoczęła realizację projektów w ramach programu Erasmus + od 2014r. Celem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących jest kształcenie z widokiem na przyszłość poprzez realizację projektów unijnych. Szkoła rozpoczęła realizację projektów w ramach programu Erasmus +

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe Edukacja szkolna

Kształcenie i szkolenia zawodowe Edukacja szkolna Struktura i możliwości programu ERASMUS+ Typy działań Sektory: Kształcenie i szkolenia zawodowe Edukacja szkolna Szkolnictwo wyższe Edukacja dorosłych Młodzież Potrzeba pomysł realizacja - Technik mechatronik

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze R O L A S Y S T E M U E C V E T W R O Z W O J U J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A Z A W O D O W E G O P O L S C E " Nasze doświadczenia związane z wdrażaniem

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie. Realizacja projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie. Realizacja projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie Realizacja projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie Projekty zrealizowane w latach 2007-2012 Leonardo da Vinci Śląscy technicy na zagranicznych praktykach

Bardziej szczegółowo

Wykaz zrealizowanych projektów w ramach programów Leonardo Da Vinci oraz Uczenie się przez całe życie - Leonardo Da Vinci. Data zawarcia umowy

Wykaz zrealizowanych projektów w ramach programów Leonardo Da Vinci oraz Uczenie się przez całe życie - Leonardo Da Vinci. Data zawarcia umowy 1. 2. 3. Wykaz zrealizowanych projektów w ramach programów Leonardo Da Vinci oraz Da Vinci Innowacje w produkcji piekarskociastkarskiej w krajach Unii Europejskiej Program kształcenia ogólnego uczniów

Bardziej szczegółowo

Program projektu "Ty nad poziomy...- praca bez granic" ("Sky is the limit...- work without borders") w ramach programu Leonardo da Vinci

Program projektu Ty nad poziomy...- praca bez granic (Sky is the limit...- work without borders) w ramach programu Leonardo da Vinci Program projektu "Ty nad poziomy...- praca bez granic" ("Sky is the limit...- work without borders") w ramach programu Leonardo da Vinci IX.2012 Powołanie Zespołu Projektowego wzseii uszczegółowieniem

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Realizowany

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNY NA RYNKU PRACY

KONKURENCYJNY NA RYNKU PRACY KONKURENCYJNY NA RYNKU PRACY PROGRAM "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE LEONARDO DA VINCI IVT (PRAKTYKI ZAWODOWE I STAŻE DLA OSÓB UCZĄCYCH SIĘ) ZREALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM UZYSKANYM Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego Technikum nr 8 w Gorzowie Wlkp.

Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego Technikum nr 8 w Gorzowie Wlkp. Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego Technikum nr 8 w Gorzowie Wlkp. http://www.sobieski.phg.pl E-mail: zs12@edu.gorzow.pl Facebook: Technikum nr 8 kształcimy w zawodach: technik hotelarstwa symbol

Bardziej szczegółowo

im. Św. Józefa w Białymstoku

im. Św. Józefa w Białymstoku Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr2 im. Św. Józefa w Białymstoku INNOWACJA PEDAGOGICZNA Autorski słownik techniczny do zawodów branŝy AUTORZY INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ: Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie

Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie 1. UCZESTNICY Liczba uczestników: I tura praktyk - II SEMESTR R.SZK. 2010/2011 12 uczniów klasa 3AT 3 słuchaczy SP II tura praktyk - I SEMESTR

Bardziej szczegółowo

"Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO

Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO "Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP / LdV VETPRO Nr projektu: 2011-1-PL1-LEO03-18834 Okres realizacji projektu: 01.11.2011

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

PL01-KA

PL01-KA Regulamin projektu Technik Przyszłości- projekt stażowy dla elektryków i elektroników" realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ o numerze 2015-1-PL01-KA102-014637.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu Leonardo da Vinci

Prezentacja programu Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Prezentacja programu Leonardo da Vinci Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

2013-1-PL1-LEO01-38319

2013-1-PL1-LEO01-38319 Regulamin projektu Mistrz_Informatyki.de - projekt stażowy dla młodych informatyków w Niemczech realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Bardziej szczegółowo

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej OBECNA STRUKTURA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Od 1 września 2012 r. w systemie szkolnym funkcjonują następujące szkoły prowadzące

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWYCH W BYDGOSZCZY

SAMOCHODOWYCH W BYDGOSZCZY Projekty realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ZAGRANICZNE STAŻ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W BYDGOSZCZY (Niemcy, Irlandia) Realizowany

Bardziej szczegółowo

ECVET w ZSP w Chojnie

ECVET w ZSP w Chojnie ECVET w ZSP w Chojnie Rok Tytuł projektu Nr umowy Nr projektu Kwota dofinansowania w EURO Liczba stażystów w krajach Łączna liczba stażystów i opiekunów 2006 2007,,Hotel Europa M06/011/k/A/485 PL/06/A/Pla/1744

Bardziej szczegółowo

Technologia ma przyszłość staże zagraniczne absolwentów szkół technicznych

Technologia ma przyszłość staże zagraniczne absolwentów szkół technicznych Technologia ma przyszłość staże zagraniczne absolwentów szkół technicznych O programie Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: Uczenie się przez całe życie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU pt. Staże zawodowe szansa na dobrą pracę"

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU pt. Staże zawodowe szansa na dobrą pracę Załącznik nr 1B do Regulaminu FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU pt. Staże zawodowe szansa na dobrą pracę" Nr projektu: Beneficjent: 2013-1-PL1-LEO01-38416 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława

Bardziej szczegółowo

4. Uczniowie będą mieć zapewnioną opiekę opiekunów szkolnych oraz partnera przyjmującego.

4. Uczniowie będą mieć zapewnioną opiekę opiekunów szkolnych oraz partnera przyjmującego. Projekt: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach projektu systemowego Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących

Bardziej szczegółowo

Technologia ma przyszłość staże zagraniczne dla absolwentów szkół technicznych

Technologia ma przyszłość staże zagraniczne dla absolwentów szkół technicznych Technologia ma przyszłość staże zagraniczne dla absolwentów szkół technicznych O programie Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: Uczenie się przez całe życie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa wspiera działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia SZKOLNEJ AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI

Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia SZKOLNEJ AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia SZKOLNEJ AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI Wyniki konkursu 29 kwi 2016 19:14 Sz. P. Dorota Rachwalik Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

Udział nauczycieli w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach

Udział nauczycieli w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Udział nauczycieli w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2006-2007 Realizator:

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim 4 kwietnia 2014 Pierwsze dwa lata wdrażania reformy szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce 1 Dane dotyczące wyborów szkół 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 technikum zsz liceum profilowane liceum ogólnokształcące Źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

Załącznik -Warunki uczestnictwa i regulamin rekrutacji praktyki zawodowe WARUNKI UCZESTNICTWA Programu Erasmus + Program Erasmus

Załącznik -Warunki uczestnictwa i regulamin rekrutacji praktyki zawodowe WARUNKI UCZESTNICTWA Programu Erasmus + Program Erasmus Załącznik -Warunki uczestnictwa i regulamin rekrutacji praktyki zawodowe WARUNKI UCZESTNICTWA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. S. STASZICA W PRAKTYKACH ZAWODOWYCH W ANGLII W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością

Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością Projekt numer: ESF01-2013 1 PL1 LEO01 37042 Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością Projekt: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo, realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim dotychczasowe działania i wyzwania w Roku Szkoły Zawodowców 22 września 2014 2 Struktura Szkoły Zespół Szkół Ekonomicznych Kociewskie

Bardziej szczegółowo

Ogród profesji osoby bezrobotne na stażu w Niemczech. Marta Lasota Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śl.

Ogród profesji osoby bezrobotne na stażu w Niemczech. Marta Lasota Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śl. Ogród profesji osoby bezrobotne na stażu w Niemczech Marta Lasota Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śl. Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich od 2002 roku organizuje staże zagraniczne dla

Bardziej szczegółowo

Informator dla uczniów

Informator dla uczniów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Informator dla uczniów Projekt: Dobry start nabywanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku PROJEKT Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Raport z badania ewaluacyjnego Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie porównywalności kwalifikacji i dokumentowania indywidualnych osiągnięć uczniów zgodnie z ideą ECVET

Zwiększenie porównywalności kwalifikacji i dokumentowania indywidualnych osiągnięć uczniów zgodnie z ideą ECVET Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Zwiększenie porównywalności kwalifikacji i dokumentowania

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNO- HOTELARSKICH W GDAŃSKU. Maciej Małecki ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W GDAŃSKU

DOBRE PRAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNO- HOTELARSKICH W GDAŃSKU. Maciej Małecki ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W GDAŃSKU DOBRE PRAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNO- HOTELARSKICH W GDAŃSKU Maciej Małecki ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W GDAŃSKU Realizacja projektu Leonardo da Vinci Hiszpańskie smaki polska gościnność

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ to nowy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe to sektor, w

Erasmus+ to nowy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe to sektor, w Erasmus+ to nowy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe to sektor, w ramach którego organizacje i instytucje związane z

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci propaguje działania zmierzające do poprawy jakości systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania rynku edukacyjnego do wymogów rynku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Przedsięwzięcie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WYSOKIE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELA GWARANCJĄ EFEKTYWNEJ EDUKACJI REALIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci ERASMUS+ PROGRAM KOMISJI EUROPEJSKIEJ, KTÓRY ZASTĄPIŁ M.IN. PROGRAMY UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE I MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU. Leonardo da Vinci 2007-2013 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci IVT

Realizacja projektów europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci IVT Prezentacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych

Bardziej szczegółowo

Działania SSEMP S.A. na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego. Warszawa 2015 r.

Działania SSEMP S.A. na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego. Warszawa 2015 r. Działania SSEMP S.A. na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego Warszawa 2015 r. 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2014 Nagrody dla najlepszych uczniów w zawodzie Kształcenie dualne Klasy pod Patronatem Realizowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Szansa na sukces zawodowy

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Szansa na sukces zawodowy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Szansa na sukces zawodowy I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Europejski Plan Rozwoju Szkoły W latach

Europejski Plan Rozwoju Szkoły W latach Europejski Plan Rozwoju Szkoły W latach 2017-2020 Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem Opracował zespół w składzie: Monika Felczuk Ewa Targońska Agnieszka Bielonko Ewelina

Bardziej szczegółowo

Mobilność edukacyjna. GraŜyna Przasnyska Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Mobilność edukacyjna. GraŜyna Przasnyska Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Mobilność edukacyjna GraŜyna Przasnyska Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Mobilność edukacyjna, czyli transnarodowa mobilność mająca na celu nabycie nowych umiejętności, to jeden z podstawowych sposobów

Bardziej szczegółowo

,,Nowe doświadczenia-gwarancją mobilności na europejskim rynku pracy

,,Nowe doświadczenia-gwarancją mobilności na europejskim rynku pracy ,,Nowe doświadczenia-gwarancją mobilności na europejskim rynku pracy Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

AKCJA 1. STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. Warszawa, 11 stycznia 2017 r.

AKCJA 1. STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. Warszawa, 11 stycznia 2017 r. AKCJA 1. STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Warszawa, 11 stycznia 2017 r. STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (SEKTORY) UCZESTNICY PROGRAMU ERASMUS+ Kraje uczestniczące w programie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Kreatywna młodzież w nowoczesnej Europie Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Korzyści dla naszej szkoły z przynależności Polski do Unii Europejskiej. mgr inż. Urszula Klekowska mgr Małgorzata Piotrowska

Korzyści dla naszej szkoły z przynależności Polski do Unii Europejskiej. mgr inż. Urszula Klekowska mgr Małgorzata Piotrowska Korzyści dla naszej szkoły z przynależności Polski do Unii Europejskiej mgr inż. Urszula Klekowska mgr Małgorzata Piotrowska Nasza szkoła, podobnie jak większość placówek uzyskała wsparcie finansowe ze

Bardziej szczegółowo

I M. STE FA N A BANACHA J A R O S Ł A W U L. Ś W. D U C H A 1

I M. STE FA N A BANACHA J A R O S Ł A W U L. Ś W. D U C H A 1 Zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie Europejska jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w ramach programu ERASMUS+ 2016 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU Do Statutu ZSTiO REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 WSTĘP Regulamin opracowano na podstawie: 1. USTAWY z dnia 7

Bardziej szczegółowo

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Leonardo da Vinci -ogólna charakterystyka i zasady finansowania Projekty partnerskie LdV (1)

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Leonardo da Vinci

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Alokacja

Regionalny Program Operacyjny Alokacja Regionalny Program Operacyjny Alokacja RPO: 1 903,5: EFRR: 1 368 72% EFS: 535,4-28% VIII Aktywni na rynku pracy : - 183,5 mln IX Solidarne społeczeostwo : - 124,6 mln X Innowacyjna Edukacja: - 131,1 mln

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie

Wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie Wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie ul. Żołnierska 49 ul. Wyszyńskiego 16 W skład ZSGS wchodzą: Technikum Nr 5 1. kucharz 2. kelner

Bardziej szczegółowo

2 Grupa docelowa 3 Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji I. Warunki ogólne

2 Grupa docelowa 3 Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji I. Warunki ogólne Regulamin rekrutacji uczestników do projektu Praktyka w Niemczech możliwością poszerzenia naszych perspektyw zawodowych po zmianach z dnia 4.11.2016 r. 1 Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Praktyka w Niemczech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rekrutacji do Projektu Trening czyni mistrza - kreujemy przyszłość zawodową uczniów Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim

REGULAMIN. rekrutacji do Projektu Trening czyni mistrza - kreujemy przyszłość zawodową uczniów Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim REGULAMIN rekrutacji do Projektu Trening czyni mistrza - kreujemy przyszłość zawodową uczniów Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim Tytuł projektu: Trening czyni mistrza - kreujemy przyszłość zawodową uczniów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu. Dobra praktyka - lepszy start w przyszłość

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu. Dobra praktyka - lepszy start w przyszłość Program Operacyjny Kapitał Ludzki Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu Dobra praktyka - lepszy start w przyszłość Program realizowany w latach 2013-2015 Etapy realizacji

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWE W NIEMCZECH. Biała Rawska - Schkeuditz, 2015. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej

PRAKTYKI ZAWODOWE W NIEMCZECH. Biała Rawska - Schkeuditz, 2015. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej PRAKTYKI ZAWODOWE W NIEMCZECH w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Agnieszka Luck, Kinga Motysia Krajowe Centrum Europass Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacja Fundusz Współpracy EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja 1. Mobilność edukacyjna

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja 1. Mobilność edukacyjna Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1. Mobilność edukacyjna Cele akcji 1: Mobilność edukacyjna Wsparcie osób uczących się w zdobywaniu kompetencji (wiedza, umiejętności, postawy) doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Mobilność nauczania w zawodzie mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, szansą na zdobycie nowych umiejętności

Regulamin projektu Mobilność nauczania w zawodzie mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, szansą na zdobycie nowych umiejętności Regulamin projektu Mobilność nauczania w zawodzie mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, szansą na zdobycie nowych umiejętności 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

kształcenia zawodowego w Polsce

kształcenia zawodowego w Polsce DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 29/10/2013 modernizacja a kształcenia zawodowego w Polsce ECVET Cele wprowadzonej reformy poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci WSPÓLNIE BUDUJEMY EUROPEJSKI DOM PRAKTYKA ZAGRANICZNA KROKIEM DO MIĘDZYNARODOWEJ KARIERY WSPÓLNIE BUDUJEMY EUROPEJSKI DOM PRAKTYKA ZAGRANICZNA KROKIEM DO MIĘDZYNARODOWEJ KARIERY

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA Projekt: Dwa modele wsparcia zawodowego absolwentów szkół wyższych nr 2013-1-PL1-LEO02-37513 Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Kształtowanie i pielęgnacja terenów zieleni szansą dobrej pracy na rynku europejskim

PROJEKT Kształtowanie i pielęgnacja terenów zieleni szansą dobrej pracy na rynku europejskim PROJEKT Kształtowanie i pielęgnacja terenów zieleni szansą dobrej pracy na rynku europejskim Akcja kluczowa: Mobilność edukacyjna Akcja: Mobilność osób uczących się i pracowników Typ akcji: Mobilność osób

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji działań w ramach projektu

SPRAWOZDANIE z realizacji działań w ramach projektu SPRAWOZDANIE z realizacji działań w ramach projektu KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT Skuteczny system kształcenia ustawicznego nauczycieli gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci i młodzieży Gabriela

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie

Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie SEKRETARZ STANU W MEN TADEUSZ SŁAWECKI Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie Warszawa, 15 września 2014 Kontynuacja wdrażania zmian wprowadzonych we we wrześniu 2012 2012 Klasyfikacja zawodów

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU PRZYGOTOWANIE WNIOSKU Aspekty jakościowe Warszawa, 11 stycznia 2017 PO PIERWSZE PROJEKT! 1. Należy przygotować jasną i spójną koncepcję projektu: Potrzeby Cele Działania Rezultaty 2. Należy przenieść zaplanowany

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Foundation for the Development of the Education System www.frse.org.pl Program Erasmus Podsumowania 1998-2011 Erasmus w Polsce Wyjazdy 1998/99 2010/11

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery

Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery Projekt numer: 2012 1 PL1 LEO01 27554 Projekt: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo, realizowany przez Fundację Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Praktyka za granicą - szansa na lepszą przyszłość. Podsumowanie projektu Erasmus+

Praktyka za granicą - szansa na lepszą przyszłość. Podsumowanie projektu Erasmus+ Praktyka za granicą - szansa na lepszą przyszłość Podsumowanie projektu Erasmus+ Numer projektu: 2016-1-PL01-KA102-023926 Termin praktyki zagranicznej: 6.11.2016 3.12.2016 Projekt był współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci www.leonardo.org.pl Projekt Wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych (WYDOBEZIMAS) Program Leonardo da Vinci www.leonardo.org.pl Joanna Mucha, Śl.UW w Katowicach Program Unii Europejskiej Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej

Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej Projekt realizowany od 1.09.2016 do 30.06.2018 roku w ZSP Nr 4 W Krośnie w ramach

Bardziej szczegółowo

In English please Nauczyciel na miarę XXI wieku

In English please Nauczyciel na miarę XXI wieku In English please Nauczyciel na miarę XXI wieku Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: Wysoka jakość systemu edukacji Uczestnikami

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO w Czechowicach-Dziedzicach Misja szkoły Są wartości, których nikomu nie możemy przekazać, bo każdy musi dojrzeć do nich sam i to nieraz

Bardziej szczegółowo

Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego. Informacje z Konferencji w Warszawie. Gabriela Albertin

Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego. Informacje z Konferencji w Warszawie. Gabriela Albertin Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego Informacje z Konferencji w Warszawie Gabriela Albertin Plan wystąpienia Informacje z konferencji Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku ul. Brzeźnicka 22 97-00 Radomsko, tel. 44 682 23 95 fax. 44 682 23 78 www.drzewniak.

Zespół Szkół drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku ul. Brzeźnicka 22 97-00 Radomsko, tel. 44 682 23 95 fax. 44 682 23 78 www.drzewniak. Zmian w szkolnictwie zawodowym Zespół Szkół drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku ul. Brzeźnicka 22 97-00 Radomsko, tel. 44 682 23 95 fax. 44 682 23 78 www.drzewniak.pl Istotne zmiany w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W ZAMOŚCIU 24 MAJA 2016

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W ZAMOŚCIU 24 MAJA 2016 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT: NOWE UMIEJĘTNOŚCI WIĘKSZE SZANSE NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W ZAMOŚCIU 24 MAJA 2016 1 NOWE UMIEJĘTNOŚCI WIĘKSZE SZANSE NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Deklaracja polityki w programie

Deklaracja polityki w programie Deklaracja polityki w programie Uczelnia, przypisując programowi Erasmus trudną do przecenienia rolę w umiędzynarodowieniu, modernizacji i indywidualizacji procesu kształcenia, pragnie w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo