Realizacja projektów europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci IVT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja projektów europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci IVT"

Transkrypt

1 Prezentacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji Realizacja projektów europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci IVT

2 Z Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Katowicach Technikum Technik technologii żywności: cukiernictwo, piekarstwo, produkcja przetworów mięsnych Technik weterynarii Zasadnicza szkoła zawodowa cukiernik piekarz wędliniarz

3 Zrealizowane projekty Tytuł projektu Rok Kraj Partner Przetwórstwo spożywcze w firmach brytyjskich ze szczególnym 2009 Wielka Brytania EuroPartnership Agency Plymouth Bezpieczeństwo żywności i regionalny charakter jej przetwarzania cechami przemysłu spożywczego w Unii Europejskiej 2010 Irlandia Career Counselling and Training Cork Żywność regionalna i tradycyjna częścią europejskiego dziedzictwa kulturowego 2011 Włochy Sistema Turismo Rimini Wielokulturowy rodowód przetwórstwa spożywczego w Andaluzji 2012 Hiszpania Europroyectos LdV Grenada uwzględnieniem zasad GHP

4 Uczestnicy projektu W każdym projekcie wzięło udział 20 uczniów: z technikum (zawód technik technologii żywności), a w 2 ostatnich latach także z zasadniczej szkoły zawodowej (piekarz, cukiernik, wędliniarz) Reklama naboru do projektu wśród uczestników informacje w gablocie i internecie spotkania z koordynatorem i dyrekcją szkoły dla uczniów i rodziców indywidualne rozmowy z uczniami

5 Osoby zaangażowane w realizację projektu Koordynator odpowiedzialny za całość realizacji i dokumentację projektu (za wyj. finansowej) Asystent koordynatora Księgowa Opiekun merytoryczny Zespół prowadzący rekrutację 3 osoby Zespół ds. ewaluacji 3 osoby Przygotowanie kulturowe 2 osoby Osoby prowadzące kursy i szkolenia

6 Współpraca z partnerami projektu- firmami pośredniczącymi ustalenie profilu firm stażowych i możliwości zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc staży ustalenie logistycznej obsługi pobytu negocjacje w sprawie kosztów i zasad płatności (ostatnia płatność pod koniec pobytu lub po jego zakończeniu) dokumentowanie projektu przez partnera szczegółowy terminarz działań i przestrzeganie terminów konieczne podpisanie umowy regulującej ww. elementy i określenie swoich wymagań

7 Rekrutacja uczestników Wg ściśle określonych zasad i łatwych do sprawdzenia kryteriów: oceny: w kilku kategoriach zachowanie praca na rzecz szkoły i środowiska udział w zajęciach dodatkowych Ogłoszenie o naborze: z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem realizacji projektu

8 Przygotowanie językowe Język angielski: głównie w zakresie języka zawodowego Język kraju stażu: podstawowe słownictwo, język mówiony Preferujemy naukę języka przed wyjazdem na staż

9 Kieszonkowe uczestników 20% grantu na utrzymanie wypłaca się po powrocie ze stażu i złożeniu przez uczestnika stosownej dokumentacji (raport końcowy, dzienniczek, prezentacja) Zawsze wypłaca się także kieszonkowe przed wyjazdem na staż

10 Nadzór merytoryczny nad przebiegiem stażu Prowadzony przez opiekuna merytorycznego z ramienia szkoły, który był równocześnie opiekunem uczniów w trakcie pobytu Formy nadzoru: przygotowanie uczniów do stażu: szczegółowe omówienie programu stażu i jego realizacji kontrola wpisów w dzienniczkach praktyk: dokumentujących wykonywane czynności i zdobytą wiedzę spotkania podsumowujące indywidualne konsultacje w trakcie stażu w zakresie realizacji programu i sposobu przygotowania prezentacji wizyty w firmach stażowych rozwiązywanie zaistniałych problemów wspólnie z przedstawicielem partnera

11 Opieka nad uczestnikami Uczniowie znają swoje obowiązki i zasady obowiązujące w trakcie realizacji projektu szczegółowo taktuje o nich kontrakt, jaki podpisują przed przystąpieniem do projektu Są przeszkoleni pod względem bezpieczeństwa w trakcie podróży i pobytu (specjalistyczna firma) Otrzymują karty informacyjne zawierające m.in. dane teleadresowe i szczegółowy harmonogram wyjazdu i procedury postępowania w sytuacjach trudnych. Formy bezpośredniej opieki nad uczestnikami: Pomoc w trakcie podróży, udział w programie kulturowym i zajęciach grupy Rozwiązywanie różnorodnych problemów Pomoc językowa Stała dostępność pod telefonem (opiekunowie i partner) Rozmowy z uczniami pomagające w adaptacji Dyscyplinowanie

12 Zarządzanie projektem Odbywa się zgodnie z opracowanym na potrzeby projektu harmonogramem, w którym cały projekt podzielono na następujące etapy: Rekrutacja uczestników Przygotowanie pedagogiczne, językowe i kulturowe Organizacja stażu Monitoring przebiegu stażu Upowszechnianie wyników Ewaluacja i ocena projektu Zarządzanie organizacyjne projektem Zarządzanie finansowe projektem w tym budżet projektu i jego składowe, kontrola wydatkowania zgodnie z wymaganiami programu LdV, jednostek budżetowych, prawidłowe prowadzenie dokumentacji Dla każdego etapu określono terminy, osoby odpowiedzialne, wydatki i dokumentację

13 Dokumentowanie rezultatów projektu Dzienniczki przebiegu stażu Prezentacje wykonane przez uczestników Zdjęcia i filmy uczniów przy pracy Listy referencyjne od pracodawców Sprawozdanie opiekuna merytorycznego Europass-Mobilność Pomocniczo: wyniki egzaminu końcowego, oceny wystawione przez pracodawców, testy i egzaminy językowe Sprawozdania osób prowadzących szkolenia i kursy

14 Dokumentacja projektu Zgodnie z wymaganiami Narodowej Agencji! Dokumentacja rezultatów projektu Dokumentacja indywidualna uczestników: umowy, porozumienia, certyfikaty, europass, raporty końcowe Dokumentacja realizacji projektu: potwierdzenia udziału w działaniach, odbioru materiałów i dokumentów, sprawozdania, dzienniki, raporty z ewaluacji, umowy: z NA, partnerem, osobami zaangażowanymi w realizację projektu, korespondencja, materiały upowszechniające, programy kursów i szkoleń, raport końcowy Dokumentacja księgowa Archiwizacja: wg etapów określonych w zarządzaniu projektem

15 Formy upowszechniania rezultatów Strona internetowa szkoły: podsumowanie poszczególnych tygodni stażu, zdjęcia, prezentacje, podsumowanie projektu Artykuły prasowe : prasa lokalna i fachowa Spotkania podsumowujące z udziałem społeczności szkolnej i społeczności lokalnej. Ulotki podsumowujące projekt Umieszczanie informacji w materiałach promocyjnych szkoły.

16 Dziękuję za uwagę! Londyn Moherowe Klify, Irlandia-2010 Grenada, Hiszpania Wenecja

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, Informacja o systemie monitorowania i sprawozdawczości, systemie ewaluacji, systemie kontroli, systemie informatycznym, systemie informacji i promocji oraz o zarządzaniu finansowym POIR elementy Programu,

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu Chrzanowskiego

: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu Chrzanowskiego Ogłoszenie dotyczy projektu: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu Chrzanowskiego realizowanego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Zarząd Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. w składzie: mgr Ewa Pawlak Kanclerz. mgr Tomasz Chodór Wicekanclerz. dr Maria Wójtowicz Rektor

Zarząd Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. w składzie: mgr Ewa Pawlak Kanclerz. mgr Tomasz Chodór Wicekanclerz. dr Maria Wójtowicz Rektor Zarząd Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. w składzie: mgr Ewa Pawlak Kanclerz mgr Tomasz Chodór Wicekanclerz dr Maria Wójtowicz Rektor w związku z realizacją projektu Gospodarka Przestrzenna kierunek

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT /w EPDw ULLTEzN NAZWA KONKURSU WOLONTARIAT POLSKA POMOC 014 NUMER WNIOSKU.... /WPP /014 / RODZAJ APLIKANTA: Organizacja pozarządowa WNIOSEK WSPÓLNY O DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃWOLONTARIUSZA W PROJEKCIE WOLONTARIAT

Bardziej szczegółowo

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Rory Daly, Davide Di Pietro, Aleksandr Kurushev, Karin Stiehr i Charlotte Strümpel Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Poradnik dla wolontariuszy-seniorów,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych (The European Graduate Placement Scheme) PODRĘCZNIK EGPS

Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych (The European Graduate Placement Scheme) PODRĘCZNIK EGPS Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych (The European Graduate Placement Scheme) PODRĘCZNIK EGPS Wskazówki dotyczące praktyk zawodowych Dla studentów studiów drugiego stopnia z zakresu przekładoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo