im. Św. Józefa w Białymstoku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "im. Św. Józefa w Białymstoku"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr2 im. Św. Józefa w Białymstoku

2 INNOWACJA PEDAGOGICZNA Autorski słownik techniczny do zawodów branŝy

3 AUTORZY INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ: Nauczyciele języka angielskiego, niemieckiego, przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych

4 RODZAJ INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ: PROGRAMOWA

5 GENEZA Współczesny rynek pracy wymaga od absolwentów szkół zawodowych i technicznych znajomości języka obcego ze szczególnym uwzględnieniem pojęć technicznych. W przypadku absolwentów ZSM umiejętność taka pozwala na posługiwanie się dokumentacją techniczną coraz częściej dostępną tylko w językach obcych, obsługiwanie oprogramowania specjalistycznego do diagnozowania pojazdów samochodowych, programowania obróbki w systemach CAD/CAM bezpośrednio na obrabiarkach CNC. Bez dobrej znajomości technicznego języka angielskiego i niemieckiego w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej nie ma moŝliwości nawiązania współpracy z kontrahentami zagranicznymi.

6 GENEZA cd. Znajomość języka technicznego umoŝliwia podjęcie pracy na unijnym rynku pracy, zapewnia równieŝ dalszy rozwój kariery zawodowej za granicą kraju. Niestety program nauczania języka angielskiego i niemieckiego w poszczególnych zawodach nie obejmuje wiedzy z zakresu terminologii technicznej. Kontakt z urządzeniami, instrukcjami obsługi, oprogramowaniem, z którym styka się uczeń na zajęciach praktycznych wymaga znajomości w stopniu podstawowym przyswojenia słownictwa technicznego. Słabe przygotowanie językowe w zakresie terminologii technicznej zmniejsza atrakcyjność absolwentów na dzisiejszym rynku pracy. WdraŜana innowacja uwzględnia potrzeby lokalnego rynku pracy w kwestii znajomości języków obcych.

7 Cele innowacji: poszerzenie wiedzy w zakresie terminologii technicznej z języka angielskiego i niemieckiego dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego i unijnego rynku pracy nadanie nowego wymiaru w zakresie jakości kształcenia praktycznego

8 Cele innowacji: podniesienie atrakcyjności absolwentów Zespołu Szkół Mechanicznych na rynku pracy przygotowanie młodzieŝy do aktywnego poszukiwania atrakcyjnej pracy zwiększenie skuteczności doskonalenia kompetencji kluczowych

9 ZASIĘG: Uczniowie klas I,II,III,IV Technikum Mechanicznego Zawód: Technik mechanik specjalizacje: -techniki spawalnicze - komputerowe wspomaganie projektowania, wytwarzania - operator obrabiarek CNC - naprawy blacharsko-lakiernicze - diagnostyka samochodowa - mechanik samochodów cięŝarowych Zawód: Technik pojazdów samochodowych Zawód: Technik mechatronik

10 ZASIĘG: Uczniowie klas: I, II, III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych lakiernik blacharz samochodowy

11 ZASADY Na zajęciach z języka angielskiego i niemieckiego uczniowie Technikum Mechanicznego będą przyswajać słownictwo techniczne z zakresu nauczanego zawodu: Technika mechanika, Technika mechatronika, Technika pojazdów samochodowych w oparciu o słownik techniczny opracowany przez zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ramach zajęć z języka niemieckiego będą przyswajać słownictwo techniczne z zakresu nauczanego zawodu: mechanika pojazdów samochodowych, elektromechanika pojazdów samochodowych, lakiernika, blacharza samochodowego.

12 ZASADY Uczniowie w ramach zajęć praktycznych i specjalizujących będą wykonywać ćwiczenia praktyczne bezpośrednio na stanowiskach ćwiczeniowych w pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2, w trakcie, których zastosują nabytą wiedzę teoretyczną w praktyce, nabędą nowe umiejętności i kompetencje w zakresie nauczanych zawodów. Część ćwiczeń przewidziana jest do realizacji we współpracy z wiodącymi firmami w branŝy, są to m.in. CSV, SCANIA, POZNAŃSKI AUTO, CARCAL, AUTO SERWIS WOJCIULA, BLACHARSTWO- LAKIERNICTWO GOŁASZEWSKI, PROMOTECH, JAZON, JR TECH, NOVOL.

13 ZASADY Na zajęciach wykorzystane zostaną materiały dydaktyczne: słownik techniczny opracowany przez nauczycieli przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu instrukcje maszyn i urządzeń w języku angielskim, niemieckim pozyskane z firm współpracujących z Zespołem Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 ćwiczenia tematyczne dla danego zawodu oprogramowanie techniczne do realizacji ćwiczeń z uŝyciem technologii komputerowej

14 EFEKTY: zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu terminologii technicznej w języku angielskim i niemieckim posługiwanie się dokumentacją techniczną coraz częściej dostępną tylko w językach obcych obsługiwanie oprogramowania specjalistycznego do diagnozowania pojazdów samochodowych projektowanie konstrukcji w systemach CAD programowanie obróbki toczeniem i frezowaniem bezpośrednio na obrabiarkach CNC umiejętność czytania instrukcji obsługi urządzeń

15 EFEKTY: ukierunkowanie uczniów na rozwój kluczowych kompetencji wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia moŝliwość nawiązania współpracy z kontrahentami zagranicznymi umiejętność posługiwania się słownictwem technicznym w pracy zawodowej

16 Tworzenie dokumentacji technicznej z wykorzystaniem programów CAD, projektowanie wirtualnych urządzeń w programie Solid Edge.

17 Zastosowanie języka technicznego do programowania obrabiarek CNC.

18 Umiejętność czytania instrukcji obsługi urządzeń do spawania: gazowego, elektrycznego, metodą MIG/MAG, TIG, zgrzewania elektrycznego, cięcia gazowego, elektrodą nietopliwą w osłonie gazów i plazmą.

19 Diagnostyka samochodowa Obsługiwanie oprogramowania specjalistycznego Firmy MAHA do diagnozowania pojazdów samochodowych.

20 Mechanik samochodów cięŝarowych W trakcie nauki uczniowie zdobywają W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu budowy pojazdów cięŝarowych, obsługi urządzeń stanowiących wyposaŝenie stanowisk naprawczych i diagnostycznych firmy SCANIA. Niezbędna jest umiejętność czytania instrukcji obsługi urządzeń w języku obcym.

21 Zawód: blacharz samochodowy. Umiejętność czytania instrukcji obsługi urządzeń w języku obcym.

22 MARKETING SAMOCHODOWY Absolwenci są przygotowani do fachowej obsługi klienta w salonach samochodowych, komisach, stacjach kontroli. Znajomość języka obcego niezbędna do obsługi klienta zagranicznego.

23 Zawód lakiernik przygotowuje ucznia do wykonania renowacji uszkodzonej powłoki lakierowanej poprzez dobór odpowiedniej technologii oraz produktów gwarantujących skuteczność naprawy na poziomie jakości dorównującej powłoce oryginalnej. W trakcie kształcenia uczniowie stykają się z produktami lakierniczymi zagranicznych firm, obsługują programy komputerowe w języku obcym.

24 EFEKTY: Współpraca zagraniczna w zakresie kształcenia zawodowego MoŜliwość udziału uczniów ze znajomością języka obcego w praktykach zawodowych w ramach Programu Leonardo da Vinci.

25 Praktyka zawodowa uczniów ZSM w Schulzentrum w Jenie- Niemcy w ramach programu Leonardo da Vinci Projekt : Praktyczne kształcenie w zakresie technologii CNC, mechatroniki i konstrukcji w programie CAD.

26 Współpraca ZSM ze Szkołą Zawodową w Unicov Czechy w zakresie programowania obrabiarek CNC.

27 4 września 2006 roku została podpisana umowa o współpracy z FIRMĄ SCANIA w zakresie zdobywania przez uczniów w ramach zajęć praktycznych nowych umiejętności z budowy, obsługi, naprawy samochodów cięŝarowych najnowszej generacji z moŝliwością wyjazdów do Szwecji.

28 EFEKTY: Realizacja innowacji pedagogicznej pozwoli na nadanie nowego wymiaru w zakresie jakości kształcenia praktycznego,dostosowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego i unijnego rynku pracy. Wiedza i umiejętności beneficjentów zwiększą ich szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy. Uzyskane kompetencje kluczowe/ językowe, techniczne, informatyczne / umoŝliwią większą mobilność beneficjentów na europejskim rynku pracy. Opracowała: mgr inŝ. Małgorzata Kiebała

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Wstęp Niniejsze kompendium zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik mechanizacji rolnictwa 311512 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ucznia

Przewodnik dla ucznia Przewodnik dla ucznia Program Uczenie się przez całe życie Projekt pt. Nowoczesne technologie i rozwiązania stosowane w chowie bydła mlecznego szansą na rozwój terenów słabo rozwiniętych, promowaniem elastycznych

Bardziej szczegółowo

Fot. Michał Zawadzak 1

Fot. Michał Zawadzak 1 1 Fot. Michał Zawadzak ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu Jeśli kończysz właśnie gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej mamy coś dla Ciebie. Nasza szkoła oferuje szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Szkoła pozytywnego wyboru! Rys historyczny: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych jest

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Cele projektu Cel ogólny projektu: Cele szczegółowe projektu:

Cele projektu Cel ogólny projektu: Cele szczegółowe projektu: ,, Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowozachodniej Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach Wstęp W dzisiejszym poradnictwie zawodowym coraz częściej mówi się o całożyciowym planowaniu kariery postrzeganym jako proces ukierunkowany na rozwój i warunkujący przyszły sukces oraz spełnienie w sferze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T Opracowano na podstawie programu autorów: mgr Zbigniew Sobór, mgr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY 2015//2016 Proponowane kierunki i profile kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pszczyński

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM * Opracowany, uaktualniony i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2014 WYDAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Wydział Kształcenia Zawodowego ul. Racławicka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WZROST POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE PROGRAM

PROJEKT WZROST POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE PROGRAM PROJEKT WZROST POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE PROGRAM do zabezpieczenia realizacji przedsięwzięć projektu "Automatyczne przetwarzanie informacji multimedialnej

Bardziej szczegółowo

Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Mam zawód -mam pracę w regionie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Zbigniew Zalas wicedyrektor CKZiU ds. kształcenia zawodowego i praktycznego zostało powołane do życia 1 września 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. VI 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 5 PROJEKT: Hiszpański staż WYWIAD: Inwestycja w młodzież PORADY: Dla migrujących... TEMAT NUMERU: Dylemat absolwentów Biała flaga i emigracja czy twarda

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROMOCJI I UPOWSZENIANIA EFEKTÓW PROJEKTU EFS

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROMOCJI I UPOWSZENIANIA EFEKTÓW PROJEKTU EFS EFEKTÓW PROJEKTU EFS POKL 09.02.00-30-064/12 Okres realizacji: od 01.01.2013 do dnia 30.06. 2015 Numer i nazwa priorytetu :IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Numer i nazwa działania: 9.2.

Bardziej szczegółowo

nastudia.ath.bielsko.pl

nastudia.ath.bielsko.pl STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Doradca zawodowy Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka i technologie informacyjne Szkoła systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

w zawodzie operator przemysłu spożywczego Nr programu: 522301 /827[01]/ZSZ, SP/MEN/2006.10.16/ ZSiPKZ/2012

w zawodzie operator przemysłu spożywczego Nr programu: 522301 /827[01]/ZSZ, SP/MEN/2006.10.16/ ZSiPKZ/2012 rogram nauczania realizowany w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół lacówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w zawodzie operator przemysłu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT ANALIZA PROGRAMÓW NAUCZANIA WYśSZYCH UCZELNI KSZTAŁCĄCYCH KADRY DLA BUDOWNICTWA UCZELNIE: UNIWERSYTETY

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TAIER, 753402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie programu nauczania dla zawodu krok po kroku

Opracowanie programu nauczania dla zawodu krok po kroku Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Opracowanie programu nauczania dla zawodu krok po kroku Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga KOWEZiU Warszawa 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

tworzenie przedszkoli, w tym równieŝ uruchamianie

tworzenie przedszkoli, w tym równieŝ uruchamianie W poszukiwaniu inspiracji, czyli prezentacja dobrych praktyk na podstawie projektów edukacyjnych zrealizowanych na obszarach wiejskich/ wiejsko--miejskich. wiejsko Kielce, 06.09.2013 r. Działanie 9.5 PO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo