Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych Tabela nr 1. Kwota należnego. Cena netto Iloczyn ceny jedn. i ilości.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych Tabela nr 1. Kwota należnego. Cena netto Iloczyn ceny jedn. i ilości."

Transkrypt

1 Lp Opis przedmiotu zamówienia /nazwa międzynarodowa Rezonans magnetyczny MRI z wyposażeniem (z uwzględnieniem wszystkich kosztów realizacji zamówienia, w tym szkoleń) zestaw komputerowy do obsługi RIS Ilość ( w szt.) 3. drukarka laserowa 2 4. (pieczęć wykonawcy) usługa serwisowa w wymiarze 48 m-cy Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych Tabela nr 1 Cena jednostkowa netto (w zł) Cena netto Iloczyn ceny jedn. i ilości Kwota należnego podatku VAT (w zł) 5. RAZEM * wskazanie PEŁJ nazwy i SIEDZIBY producenta oferowanego asortymentu Cena brutto Suma ceny netto oraz kwoty należnego podatku VAT Nazwa producenta/ siedziba producenta* Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Okres Gwarancji ( w mc) data podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 1

2 Lp. Opis przedmiotu zamówienia pożyczka 60 m-cy 1. Rata miesięczna 2. zaangażowanie własne 3. koszty udzielonej gwarancji Koszty usługi serwisowej po okresie gwarancji do końca okresu finansowania Inne koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: -...*) -...*) -...*) -...*) liczba rat Opłata w % Finansowanie zamówienia Tabela nr 2 Cena jednostkowa netto (w zł) Kwota należnego podatku VAT (w zł) Cena brutto Suma ceny netto oraz kwoty należnego podatku VAT 6. całkowity koszt pożyczki 7. RAZEM cena oferty** ** Kwotę cena brutto należy przenieść do formularza ofertowego załącznik nr 1a 2

3 Wskaźnik WIBOR 3 M przyjęty do wyliczeń Tabela nr 3 Data przyjętego do wyliczeń wskaźnika REZONANS MAGTYCZNY Z WYPOSAŻENIEM ( Parametry techniczne ) Nazwa i model urządzenia: Producent:... Rok produkcji (wymagany 2013 r.): podać L.p. /NIE/ OFEROWA A. URZĄDZENIE REZONANSU MAGTYCZGO SZTUK 1 I. MAGS 1. System chłodzenia magnesu: zamknięty, chłodzenie helem 2. Natężenie pola 1,5 T 3. Aktywny shim instalacyjny 3

4 /NIE/ OFEROWA 4. Średnica otworu pacjenta (magnes z systemem shim, cewkami gradientowymi i cewką całego ciała) 69cm 5. Aktywne ekranowanie przed wpływem zewnętrznych zmiennych interferencji pola magnetycznego (np. wywołanych poruszającymi się obiektami ferromagnetycznymi lub zakłóceniami z transformatorów destabilizującymi stałe pole magnetyczne) funkcjonujące w trakcie wykonywania akwizycji danych (External Interference Shielding lub odpowiednio do nomenklatury producenta) opcji realizującej tę funkcjonalność 6. Sprzętowa korekta homogeniczności pola wyższego rzędu po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych (np. High Order Shim, Advanced Shim lub inny odpowiednio do nomenklatury producenta) opcji realizującej tę funkcjonalność 7. Wymiar pola 5G, oś x/y 3 m 8. Wymiar pola 5G, oś z 5 m wartość 4 pkt. z regułą b. wartość 4 pkt.. z regułą b. 4

5 /NIE/ OFEROWA 9. Typowa wartość homogeniczności pola w [ppm] dla kuli o średnicy 20 cm, mierzona metodą VRMS (Volume Root Mean Square) w 24 punktach 24 płaszczyzn 0,1 ppm wartość 8 pkt.. z regułą b. 10. Typowa wartość homogeniczności pola w [ppm] dla kuli o średnicy 30 cm, mierzona metodą VRMS (Volume Root Mean Square) w 24 punktach 24 płaszczyzn 0,5 ppm wartość 8 pkt.. z regułą b. 11. Typowa wartość homogeniczności pola w [ppm] dla kuli o średnicy 40 cm, mierzona metodą VRMS (Volume Root Mean Square) w 24 punktach 24 płaszczyzn 1,2 ppm wartość 8pkt.. z regułą b. 5

6 /NIE/ OFEROWA 12. Typowa wartość homogeniczności pola w [ppm] dla kuli o średnicy min. 45 cm, mierzona metodą VRMS (Volume Root Mean Square) w 24 punktach 24 płaszczyzn 3,6 ppm wartość 8 pkt.. z regułą b. 13. Typowa wartość homogeniczności pola w [ppm] dla kuli o średnicy min. 50 cm, mierzona metodą VRMS (Volume Root Mean Square) w 24 punktach 24 płaszczyzn 5,0 ppm wartość 8 pkt.. z regułą b. 14. Hardware`owy system zmniejszania hałasu cewek gradientowych działający dla wszystkich sekwencji pomiarowych 15. Technologia,,zero-boil-off, bezstratne zużycie helu przy typowej pracy systemu II. SYSTEM GRADIENTOWY 1. Cewki gradientowe chłodzone wodą 2. Max wektorowa wartość amplitudy gradientu we wszystkich osiach jednocześnie 55 mt/m 6 wartość 4 pkt.. z regułą a.

7 /NIE/ OFEROWA wartość 4 pkt. 3. Max wektorowa wartość Slew Rate, we wszystkich osiach jednocześnie 200 T/m/s. z regułą a. III. 1. SYSTEM RF Liczba niezależnych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową rozumianej jako: ścieżka przedwzmacniacz, przetwornik analogowo-cyfrowy przekazujący sygnał do rekonstruktora (dla systemu w pełni cyfrowego podać maksymalną ilość kanałów w konfiguracji) 2. Moc wzmacniacza 16 kw 3. Dynamika odbiornika (z automatyczną kontrolą) 164 db 4. Tor odbiorczy sygnału MR pomiędzy urządzeniem a maszynownią zbudowany w optycznej technologii cyfrowej 32 wartość 12 pkt.. z regułą a. wartość 8 pkt.. z regułą a. 5. System MR posiadający w pełni cyfrowy tor transmisji sygnału w optycznej technologii cyfrowej pomiędzy maszynownią a przetwornikami ADC (analogowo-cyfrowymi) wbudowanymi w cewki RF (technologia DSTREAM lub równoważna) / NIE NIE - 0 pkt pkt. 7

8 /NIE/ OFEROWA IV. CEWKI 1. Nadawczo-odbiorcza cewka ogólnego przeznaczenia zabudowana w tunelu pacjenta Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek typu array do badania głowy (mózgu) posiadająca min 14 obrazujących, kompatybilna ze spektroskopią protonową i umożliwiająca akwizycje równoległe całego obiektu (ASSET, ipat, SENSE, SPEEDE`R lub zgodnie z nomenklaturą producenta) Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania głowy i szyi (do badań angiograficznych): typu array, min. 16 obrazujących, do akwizycji równoległych typu ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) Wielokanałowa cewka typu array (lub kombinacja cewek) umożliwiająca badanie całego kręgosłupa (odcinki C, Th, L i S) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przepinania cewek, posiadająca min. 30 obrazujących, umożliwiająca akwizycje równoległe całego obiektu (ASSET, ipat, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta) Podać: nazwę cewki/cewek, nazwę techniki równoległej i liczbę obrazujących. Podać: nazwę cewki/cewek, nazwę techniki równoległej i liczbę obrazujących. Podać: nazwę cewki/cewek, nazwę techniki równoległej i liczbę obrazujących. wartość 0 pkt. wartość 4 pkt.. z regułą c. wartość 0 pkt. wartość 4 pkt.. z regułą c. wartość 0 pkt. wartość 4 pkt.. z regułą c. 8

9 /NIE/ OFEROWA 5. wartość 0 pkt. Cewka wielokanałowa typu array (lub kombinacja cewek) przeznaczona do badań całego Podać: nazwę centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z automatycznym przesuwem stołu wartość 4 pkt. pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub cewki/cewek i przełączania cewek, posiadająca min. 48 pomiarowych i pozwalająca na akwizycje liczbę równoległe typu ASSET, ipat, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta pomiarowych. z regułą c. 6. Wielokanałowa cewka typu array (lub kombinacja cewek) do badania klatki piersiowej, jamy brzusznej lub miednicy w zakresie min. 50 cm w osi z, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przepinania cewek, posiadająca min. 30 obrazujących, umożliwiająca akwizycje równoległe całego obiektu (ASSET, ipat, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta) Podać: nazwę cewki/cewek, zakres, nazwę techniki równoległej i liczbę obrazujących. ilość obrazujących 0 pkt. ilość 4 pkt. z regułą c. 7. Cewka (posterior) do badania całego ciała pacjenta whole body zintegrowana ze stołem o zakresie pokrycia minimum 180 cm, współpracująca z cewkami powierzchniowymi w celu poprawy jakości obrazowania i umożliwiająca ułożenie pacjenta do badania kręgosłupa nogami lub głową w kierunku magnesu, Podać zakres pokrycia / NIE NIE - 0 pkt pkt. 8. Wielokanałowa cewka dedykowana do badań kardiologicznych, posiadająca min 16 obrazujących Podać: nazwę cewki i liczbę obrazujących. wartość 0 pkt. wartość 2 pkt. z regułą c. 9

10 /NIE/ OFEROWA 9. wartość 0 pkt. Podać: nazwę wartość 2 pkt. Wielokanałowa cewka sztywna dedykowana do badania barku, posiadająca min 8 obrazujących cewki i liczbę obrazujących. z regułą c Wielokanałowa cewka sztywna dedykowana do badania stawu kolanowego, posiadająca min. 8 obrazujących, umożliwiająca akwizycje równoległe całego obiektu (ASSET, ipat, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta) z możliwością badania stawu skokowego Wielokanałowa cewka sztywna dedykowana do badania stopy, posiadająca min. 8 obrazujących, umożliwiająca akwizycje równoległe całego obiektu (ASSET, ipat, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta) Wielokanałowa cewka sztywna dedykowana do badania nadgarstka, posiadająca min. 8 obrazujących, umożliwiająca akwizycje równoległe całego obiektu (ASSET, ipat, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta) Podać: nazwę cewki, nazwę techniki równoległej i liczbę obrazujących. Podać: nazwę cewki, nazwę techniki równoległej i liczbę obrazujących. Podać: nazwę cewki, nazwę techniki równoległej i liczbę obrazujących. wartość 0 pkt. wartość 2 pkt. z regułą c. wartość 0 pkt. wartość 2 pkt. z regułą c. wartość 0 pkt. wartość 2 pkt. z regułą c. 10

11 13. Uniwersalna cewka powierzchniowa, elastyczna typu,,flex lub zestaw cewek flex do badania małych stawów (nadgarstek, łokieć), pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, ipat, ASSET, SPEEDER zgodnie z nomenklaturą producenta) Podać: nazwę cewki lub zestawu cewek, nazwę techniki równoległej i liczbę obrazujących. /NIE/ OFEROWA ilość obrazujących 14. Wielokanałowa cewka elastyczna lub półelastyczna do badania dzieci, posiadająca min. 8 obrazujących, dedykowana do obrazowania stawów łokciowych, ręki, małych stawów kolanowych, małych kończyn o konstrukcji umożliwiającej zawijanie cewki dookoła kończyn w celu ułatwienia pozycjonowania i dobrego dopasowania. 15. Cewki cyfrowe z wyjściem optycznym sygnału RF Podać: nazwę cewki lub zestawu cewek, nazwę techniki równoległej i liczbę obrazujących. Podać liczbę cewek cyfrowych i ich nazwy 0 pkt. ilość 4 pkt. z regułą c. ilość obrazujących 0 pkt. ilość 4 pkt. z regułą c. Brak cewek cyfrowych 0 pkt Za każdą zaoferowaną cewkę cyfrową po - 2 pkt 11

12 /NIE/ OFEROWA ilość cewek 0 pkt. ilość 16. Podać ilość cewek Ilość cewek podłączanych przez operatora do systemu w konfiguracji badania całego ciała dla cewek i ich 4 pkt. maksymalnej podanej ilości aktywnych nazwy z regułą c. Możliwość rutynowego przeprowadzania badania całego ciała bez stosowania pasów mocujących cewki w celu zapewnienia największego komfortu pacjentowi i uproszczenia obsługi systemu 17. / NIE NIE - 0 pkt. - 4 pkt. V. POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA 1. Maksymalne obciążenie płyty stołu (łącznie z ruchem pionowym) 200 kg wartość 2 pkt. z regułą a. 12

13 /NIE/ OFEROWA 2. wartość 2 pkt. Maksymalny efektywny zakres skanowania w osi wzdłużnej pacjenta w automatycznych 180 cm krokach sterowanych z protokołu badania z regułą a System monitorowania pacjenta (EKG, puls i oddech) dla wypracowywania sygnałów synchronizujących Interkom do komunikacji z pacjentem wraz ze słuchawkami i przyciskiem sygnalizacyjnym lub gruszką dla pacjenta System TV do obserwacji pacjenta w trakcie badania z monitorem umieszczonym w pomieszczeniu sterowni 6. Nawiew powietrza i oświetlenie w tunelu pacjenta VI. Automatyczny przesuw stołu pacjenta (inicjowany software owo z protokołu podczas akwizycji danych) umożliwiający badanie dużych obszarów ciała w zakresie 180 cm przy użyciu cewek dłuższych niż max FoV i/lub kilku cewek jednocześnie Dodatkowy stół pacjenta lub odłączany blat stołu łącznie z wózkiem transportowym o takich samych parametrach jak stół/blat podstawowy, tzn. wyposażony w cewkę poste rial Zaoferowane rozwiązanie musi spełniać co najmniej następujące funkcje: - ułożenie i przygotowanie pacjenta do badania poza pomieszczeniem MR w trakcie badania innego pacjenta oraz wjazd z pacjentem do pomieszczenia MR, - awaryjną ewakuację pacjenta w procedurze nie dłuższej niż 30 sek. możliwą do wykonania także przy braku zasilania elektrycznego. Odłączany stół lub blat stołu z dedykowanym wózkiem o masie poniżej 80 kg, w celu łatwego manewrowania i umożliwiający transport pacjenta poza pracownię MR APLIKACJE KLINICZ Podać zakres, Podać masę / NIE NIE - 0 pkt. - 4 pkt. 13

14 14 /NIE/ OFEROWA 1. Badania neurologiczne 1.1. Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie warstw czołowych, strzałkowych i osiowych skanu lokalizującego głowy na podstawie jej cech anatomicznych, funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy i ewentualnych zmian patologicznych 1.2. Rutynowe badania neurologiczne opcji sekwencji 1.3. Obrazowanie perfuzji w oparciu o single-shot EPI 1.4. Generowanie map CBF (Celebral Blood Flow), CBV (Celebral Blood Volume), TTP (Time-to- Peak) na konsoli podstawowej przy badaniach perfuzji MR (Inline Perfusion lub odpowiednio do nomenklatury producenta) 1.5. Obrazowanie dyfuzji w oparciu o single-shot EPI 1.6. Obrazowanie dyfuzji z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF- Diffusion, FASE Diffusion lub odpowiednio do nomenklatury producenta) 1.7. Generowanie map ADC, Trace 2. Angiografia 2.1. Time-of-Flight MRA 2.2. Phase Contrast MRA 2.3. Contrast-enhanced MRA (cemra) 2.4. Dynamiczne 3D Angio MR 2.5. Bolus Timing (Bolus Trak, Care Bolus lub odpowiednio do nomenklatury producenta) 2.6. Techniki bezkontrastowej angiografii 3D (inne niż ToF i PC) o wysokiej rozdzielczości przestrzennej do obrazowania naczyń peryferyjnych i abdominalnych pozwalające na rozróżnienie naczyń tętniczych i żylnych opcji opcji

15 15 /NIE/ OFEROWA 3. Badania abdominalne 3.1. Obrazowanie dyfuzji w obszarze abdominalnym i całego ciała (DWIBS, BodyVision, REVEAL lub odpowiednik) w zakresie minimum 180 cm opcji realizującej tę funkcjonalność oraz zakres 3.2. Dynamiczne badania wątroby 3.3. Cholangiografia MR 4. Badania ortopedyczne 4.1. Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie warstw czołowych, strzałkowych i osiowych skanu lokalizującego staw kolanowy na podstawie jego cech anatomicznych, funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia i ewentualnych zmian patologicznych 4.2. Protokoły i sekwencje do badań stawów opcji Podać nazwy zaoferowanych opcji 4.3. Badanie stawu kolanowego 4.4. Badanie barku 4.5. Badanie nadgarstka 4.6. Badanie stawu skokowego 4.7. Sekwencje umożliwiające tworzenie map parametrycznych chrząstki (T1, T2) 5. Badania kardiologiczne 5.1. Skanowanie pacjenta z bramkowaniem sygnałem EKG i wektokardiogramu w celu precyzyjnego wyzwalania Podać nazwy zaoferowanych opcji

16 /NIE/ OFEROWA 5.2. Możliwość badania pacjentów z arytmią 5.3. Obrazowanie typu Black-blood 5.4. Wielofazowe badania serca z możliwością prezentacji ruchomych sekwencji 6. Spektroskopia protonowa 6.1. Technika Single i Multi -Voxel Spectroscopy, 2D i 3D CSI 7. Pakiet oprogramowania pozwalający na uzyskanie podczas jednej akwizycji czterech obrazów : in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only (IDEAL lub odpowiednik producenta) 8. Badanie całego ciała-whole Body MR oraz DWI dla całego ciała na długości min. 180cm 9. Obrazowanie równoległe Obrazowanie równoległe (ASSET, ipat, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio wg nomenklatury producenta) Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego we wszystkich aplikacjach klinicznych Technika autokalibracji niewymagająca wykonywania oddzielnego pomiaru (skanu), w procesie kalibracji czułości cewek 10. Techniki do spektralnej saturacji/pobudzania 4 opcji Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu Częstotliwościowo selektywna saturacja wody 11. Techniki redukcji artefaktów ruchowych wartość 8 pkt. z regułą a. 16

17 /NIE/ OFEROWA Technika redukcji artefaktów ruchowych przy obrazowaniu T2-ważonym głowy (BLADE, PROPELLER lub odpowiednio do nomenklatury producenta) opcji VII. Technika redukcji artefaktów ruchowych przy obrazowaniu FLAIR głowy (BLADE, PROPELLER lub odpowiednio do nomenklatury producenta) SEKWENCJE POMIAROWE opcji 1. Spin Echo (SE) 2. Inversion Recovery (IR) 3. Gradient Echo (GRE) D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednik D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednik D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednik) D GRE z full transverse rephrasing (Balanced FFE, FIESTA TrueFISP, lub odpowiednik) 4. Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE) stosowaną przez producenta stosowaną przez producenta zaoferowanych sekwencji zaoferowanych sekwencji T1-FFE FFE TFE Balanced FFE

18 /NIE/ OFEROWA 4.1. Multi-Shot 4.2. Single-Shot zaoferowanych sekwencji 4.3. Turbo IR 5. VIII. Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO lub odpowiednio do nomenklatury producenta SEKWENCJI zaoferowanych sekwencji 1. EPI: min TR dla matrycy 256 x ms 2. EPI: min TE dla matrycy 256 x 256 2,9 ms wartość 4 pkt z regułą b. wartość 4 pkt z regułą b. 18

19 19 /NIE/ OFEROWA wartość 4 pkt 3. 3D Gradient Echo (3D GRE): min TR dla matrycy 256 x 256 2,0 ms z regułą b. 4. 3D Gradient Echo (3D GRE): min TE dla matrycy 256 x 256 0,5 ms IX. OBRAZOWANIA 1. Min. FoV we wszystkich osiach (x, y, z) 1 cm 2. Max. FoV w osiach x, y dla wszystkich oferowanych badań (sekwencji) 50 cm wartość 4 pkt z regułą b. wartość 2 pkt z regułą b. wartość 4 pkt. z regułą a.

20 /NIE/ OFEROWA wartość 4 pkt. 3. Max. FoV w osi z dla wszystkich oferowanych badań (sekwencji) 50 cm z regułą a. 4. Matryca akwizycyjna 1024 x 1024, bez interpolacji 5. Matryca akwizycyjna 2048 x 2048, bez interpolacji / NIE 6. Min. grubość warstwy (skany 2D) 0,5 7. Min. grubość warstwy (skany 3D) 0,1 mm 8. Max. współczynnik przyspieszenia dla sekwencji Turbo Spin Echo/Fast Spin Echo (TSE, FSE) 256 X. KONSOLA OPERATORSKA REZONANSU MAGTYCZGO SZTUK 1 1. Komputer sterujący (procesor, system operacyjny) 1.1. Liczba obrazów archiwizowana na HD w matrycy 256 x 256 bez kompresji 1.2. Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV 1.3. Archiwizacja obrazów na CD-R oraz DVD z dogrywaniem DICOM owego viewer a umożliwiającego odtwarzanie obrazów na PC 2. Komputer obrazowy (procesor, system operacyjny) 3. Monitor 2 szt. Opisać obrazów obrazów/s Opisać 3.1. Monitor w technologii LCD. NIE - 0 pkt pkt. 20

21 21 /NIE/ OFEROWA Min. 19 dla formatu 4:3 lub min 23 dla 3.2 Przekątna monitora formatu 16:9 Podać rozmiar [ ] i format oferowanego monitora 3.3 Matryca monitora Min x Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem 5. MPR 6. MIP 7. Rekonstrukcje 3D VRT Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań krokowych obszarów rozległych przekraczających statyczne FoV w jeden obraz całego badanego obszaru Oprogramowanie do analizy badań perfuzyjnych, a w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze następujących wskaźników: - relmtt (relative Mean Transit Time) relcbv (relative Cerebral Blood Volume) relcbf (relative Cerebral Blood Flow) Oprogramowanie do analizy wyników protonowej spektroskopii MR mózgu, (zgodnie z opisem badań dot. spektroskopii protonowej: single voxel, multi voxel, 2D i 3D CSI) 11. Oprogramowanie do analizy badań kardiologicznych zgodnie z zapisem punktów VI Filtr obrazów 13. Biurko/stół pod konsolę 1 szt. XI. 1. LEKARSKA KONSOLA W TECHNOLOGII SERWERA POSTPROCESSINGOWEGO DLA MINIMUM 5 STANOWISK Serwer lub serwery umożliwiające jednoczesne stworzenie i pracę minimum 5 stanowisk diagnostycznych z dostępem do wszystkich aplikacji klinicznych łącznie z zaawansowanymi (wymienionych w punktach XIII i XIV) na wszystkich stanowiskach jednocześnie 2. Pamięć RAM min. 24 GB

22 /NIE/ OFEROWA 3. Pojemność twardego dysku min. 600 GB 4. System operacyjny min. 64 bitowy 5. Licencjonowane oprogramowanie antywirusowewraz z Firewall Architektura serwera typu Thin Client bez konieczności instalacji zaawansowanych aplikacji w stacjach klienckich. Dostęp do serwera aplikacyjnego z urządzeń typu tablet z oprogramowaniem Windows lub Mac OS, poprzez przeglądarkę internetową bez instalacji żadnego oprogramowania 8. Otwieranie sesji (pracy nad wybranym przypadkiem diagnostycznym) dla kilku użytkowników zdalnych w tym samym momencie, z niezależnym zapisem danych dla każdego użytkownika 9. Praca kilku użytkowników on-line w czasie sesji na wspólnym ekranie, na jednym przypadku klinicznym, wszystkie zmiany ustawień obrazu (powiększenia, przesunięcia, zmiana okna), adnotacje tekstowe, nanoszone znaki przez dowolnego użytkownika natychmiast widoczne dla wszystkich uczestników sesji XII. APLIKACJE KLINICZ SERWERA/SERWERÓW DLA REZONANSU MAGTYCZGO, DLA MINIMUM 6 STANOWISK POSTPROCESSINGOWYCH Pakiet do automatycznego łączenia w całość obrazów z badań wieloodcinkowych, działające w 1. sposób automatyczny, łączące obrazy o różnej rozdzielczości, różnym kształcie i różnym FOV, np. dla badań całego ciała lub całego kręgosłupa 2. Pakiet do badań neuro-perfuzji mózgu z przetwarzaniem i obliczaniem barwnych map hemodynamicznych dla parametrów MTT, TTP, NI, T0 3. Prezentacja wyników neuro-perfuzji z wybiórczym kolorowym i kodowaniem danych czynnościowych; nakładkami na obrazach referencyjnych o przezroczystości określonej przez użytkownika; wygładzaniem czasowym i przestrzennym perfuzyjnych danych wejściowych 4. Pakiet do badań perfuzji T1, z obliczaniem map hemodynamicznych i prezentacją barwną parametrów 5. Pakiet do badań dyfuzyjnych z prezentacją map ADC, eadc, FA, umożliwiający prezentację wyników dla różnych wartości współczynnika b 6. Analiza badań MTC (Magnetization Transfer Coefficient) 22

23 /NIE/ OFEROWA 7. Analiza MM Tumor Tracking do oceny zmian ogniskowych w obrębie wątroby i innych narządów miąższowych, umożliwiające porównania zmiany z poprzednim badaniem PET/CT, SPECT/CT, MR i CT, automatyczną segmentację zmian wraz ze śledzeniem trendów rozwoju zmian w czasie w oparciu o kryteria RECIST, WHO i PERCIST. XIII XIV. STACJE POSTPROCESSINGOWE min. 2 SZT. Stacja w konfiguracji minimalnej: Windows 7 Ultimate PL, procesor zgodny z x86, ilość rdzeni w strukturze procesora : 4, częstotliwość zegara 1.8 Ghz, FSB 1066 Mhz, cache L2 2 MB, automatyczna regulacja napięcia i częstotliwości umożliwiająca niższy pobór energii i niższe wydzielanie ciepła; pamięć 4GB RAM; napędy wbudowane: nagrywarka DVD+/-RW; dyski twarde: 500GB; klawiatura, mysz; gigabitowa karta sieciowa, System grafiki z certyfikatem do prac medycznych składający się z: zestawu dwóch diagnostycznych monitorów kolorowych o przekątnej minimum 19 wraz z dedykowaną, certyfikowaną kartą graficzną dla każdej ze stacji PRACA W SIECI Opisać Podać zaoferowane wartości parametrów określonych w kolumnie 2 Opisać 1. DICOM 3.0 SEND/RECEIVE 2. DICOM 3.0 QUERY/RETRIEVE 3. DICOM 3.0 DICOM PRINT 4. DICOM 3.0 Storage Commitment 5. DICOM 3.0 Modality worklist XV. Podłączenie i pełna integracja urządzenia do szpitalnego systemu PACS (PACS firmy ALTERIS szpital nie dysponuje licencją dostępową dla pracowni rezonansu magnetycznego) Podłączenie i pełna integracja urządzenia do szpitalnego systemu RIS (RIS firmy Alteris -szpital nie dysponuje licencją dostępową dla pracowni MR ) WYPOSAŻENIE DODATKOWE 23

24 /NIE/ OFEROWA Kabina RF (klatka Faraday a), min. 1 okno podglądowe i 1 drzwi, dostawa i montaż wraz z 1. koordynacją prac wykończeniowych, które będzie wykonywał Wykonawca wyłoniony w oddzielnym postępowaniu przetargowym. Dostawca i montażysta rezonansu magnetycznego i Opisać klatki Faraday a będą zobowiązani do współpracy i przekazania wytycznych prac wykończeniowych dla Wykonawcy robót budowlanych. 2. Uzupełnienie helu w magnesie do poziomu maksymalnego zalecanego przez Producenta przed przekazaniem uruchomionego systemu Zamawiającemu 3. Detektor implantów metalowych 1 szt. 4. Gaśnica niemagnetyczna przystosowana do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego 1 szt. 5. Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu 1 kpl Zestaw podgłówków i podkładek do pozycjonowania przy różnych badaniach w komplecie z szafą przystosowaną do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego 1 kpl. Regał na fantomy i cewki przystosowany do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego 1 szt. Strzykawka automatyczna dwugłowicowa przystosowana do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego 1 szt. Opisać oferowane wyposażenie Opisać oferowane wyposażenie Opisać oferowane wyposażenie Opisać oferowane wyposażenie Opisać oferowane wyposażenie Opisać oferowane wyposażenie 24

25 /NIE/ OFEROWA 9. Duplikator/ robot do wypalania płyt Opisać oferowane wyposażenie XVI WARUNKI GWARANCJI I SERWISU Okres pełnej gwarancji min. 12 miesięcy. Gwarancja obejmuje wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych i napraw (wg zaleceń producenta, naprawy oraz przeglądy z użyciem części zamiennych/ zużywalnych z magazynu serwisu) na wszystkie zaoferowane urządzenia systemu MRI i wyposażenie. Serwis pogwarancyjny przez 48 miesięcy w pełnym zakresie (naprawy, przeglądy techniczne) wliczony w cenę oferty. 2. Czas reakcji serwisu w dni robocze: przyjęte zgłoszenie podjęta naprawa 24 h. Podać okres gwarancji Podać czas reakcji 3. Ilość wykonywanych przeglądów technicznych zgodna z zaleceniami producenta /Podać 4. Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: XVII SZKOLENIA Szkolenie personelu Zamawiającego na zainstalowanym systemie MRI na terenie Zamawiającego: Min. po 5 dni po zainstalowaniu systemu a przed rozpoczęciem eksploatacji dla lekarzy i techników (dla lekarzy szkolenie prowadzi lekarz) Min. po 5 dni łącznie w okresie pierwszych 3 miesięcy eksploatacji, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, dla lekarzy i techników (dla lekarzy szkolenie prowadzi lekarz) Dodatkowo min. po 5 dni łącznie w okresie pierwszego roku eksploatacji, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym dla lekarzy i techników(dla lekarzy prowadzi lekarz) 1.4 Min. 1 dzień - szkolenie pielęgniarek z obsługi strzykawki automatycznej minimum 10 lat od daty zawarcia umowy Podać Podać Podać Podać 25

26 26 /NIE/ OFEROWA Szkolenie lekarzy przed rozpoczęciem eksploatacji lub w pierwszym miesiącu po zainstalowaniu 2. całego urządzenia w ośrodku referencyjnym Wykonawcy wliczone w cenę oferty(transport, zakwaterowanie i wyżywienie): Podać Dla techników min. dla 3 osób po 5 dni Dla lekarzy min. dla 3 osób po 5 dni UW: Parametry, dla których wartość wymaganą określono jako oraz parametry o określonych wymaganych warunkach liczbowych =, >, <, min., max., lub są parametrami z określonymi warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi NIE lub niespełnienie warunków dla parametrów z określonymi warunkami granicznymi spowoduje odrzucenie oferty.(nie dotyczy wartości wymaganej podlegającej ocenie, oznaczonej jako /NIE ) W przypadku braku zadeklarowania parametrów przy warunkach liczbowych określonych jako Podać, Zamawiający uzna, że wykonawca złożył ofertę zgodą z minimalną, równa parametrami określonymi w kolumnie 2 oraz dodatkowo w przypadku warunków punktowanych, przyzna 0 pkt za jakość. Powyższe nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Punkty przyznawane są wg opisów w tabeli. Za podanie wartości parametru urządzenia równego parametrowi granicznemu Wykonawca otrzyma 0 punktów. Za zaoferowanie urządzenia o lepszych parametrach niż podane wartości graniczne Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty zgodnie z oceną przedstawioną w kolumnie 5 -, przy czym maksymalna ilość punktów przyznana zostanie za najlepsze parametry przedstawione w ofertach, a pozostałym ofertom mniej, według następujących reguł: a) gdy wymagana jest jak największa wartość, a punkty liczone są od wartości granicznej: PKT 1 = MaxLP * (Wo Wgr)/(Wmax Wgr) b) gdy wymagana jest jak najmniejsza wartość, a punkty liczone są od wartości granicznej: PKT 2 = MaxLP * (Wgr Wo)/(Wgr Wmin) c) gdy wymagana jest jak największa wartość, a punkty liczone są od minimalnej wartości : PKT 3 = MaxLP * (Wo Wmin)/(Wmax Wmin) d) gdy wymagana jest jak najmniejsza wartość, a punkty liczone są od maksymalnej wartości: PKT 4 = MaxLP * (Wmax Wo)/(Wmax Wmin) Gdzie: PKT liczba punktów za dany parametr MaxLP maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za dany parametr (podana w kolumnie )

27 Wgr wartość graniczna wymagana przez Zamawiającego Wo wartość parametru zaoferowana przez Wykonawcę Wmin minimalna wartość podana w rozpatrywanych, nieodrzuconych ofertach Wmax maksymalna wartość podana w rozpatrywanych, nieodrzuconych ofertach W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym w kolumnie 2 Załącznika do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne (np.: Data, Data Sheet, Product Data itp.) przetłumaczone na język polski, w których winny być zaznaczone deklarowane w kolumnie 4 wartości/cechy dotyczące parametrów granicznych i ocenianych. Wyjątkowo w przypadku braku w materiałach informacyjnych producenta potwierdzenia określonego parametru Zamawiający uzna za wystarczające oświadczenie Wykonawcy złożone na Załączniku nr 2 (tj. wypełniona kolumna: /NIE/ OFEROWA ). Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo do weryfikacji powyższych oświadczeń Wykonawcy w zakresie parametrów technicznych zaproponowanych w ofercie urządzeń. W przypadku braku potwierdzenia wartości oferowanej danego parametru podlegającego ocenie, Zamawiający przyzna 0 punktów za ten parametr. Negatywna weryfikacja wspomnianych parametrów po dostawie i instalacji może skutkować rozwiązaniem umowy, obowiązkiem naprawienia szkody oraz obowiązkiem dostawy urządzeń o parametrach zgodnych z SIWZ data podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 27

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zakup Rezonansu Magnetycznego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zakup Rezonansu Magnetycznego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zakup Rezonansu Magnetycznego Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Średniopolowy otwarty system do obrazowania rezonansem

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego ul. Katowicka 66A 45-060 Opole NIP 754-25-57-814 REGON 531420768 tel. 077/441 60 01 fax. 077/441

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI Ars Medical Sp. z o.o. Aleja Wojska Polskiego 43 64-920 Piła adres do korespondencji: j.w. Piła, 5 sierpnia 2009 r. Dodatek nr 2 do SIWZ DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE ZMIANA TREŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA REZONANS MAGNETYCZNY SZT. 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Producent / Kraj:. Typ / Model aparatu i gradientów:. Rok wprowadzenia na rynek:.. Data wprowadzenia ostatniej wersji oprogramowania: CE (podać numer,

Bardziej szczegółowo

Opis urządzenia: Rezonans magnetyczny umożliwiający pełny zakres badań układu krążenia ze strzykawką automatyczną

Opis urządzenia: Rezonans magnetyczny umożliwiający pełny zakres badań układu krążenia ze strzykawką automatyczną Nazwa urządzenia: Rezonans magnetyczny Opis urządzenia: Rezonans magnetyczny umożliwiający pełny zakres badań układu krążenia ze strzykawką automatyczną Miejsce przeznaczenia: Pracownia diagnostyki obrazowej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów

Zestawienie parametrów Zestawienie parametrów Pełna nazwa urządzenia: Producent: Lp. Szczegółowa specyfikacja techniczna Wymagane wartości graniczne Podać wartości parametrów oferowanych Punktacja I Magnes 1. Natężenie pola

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 Parametry techniczne i funkcjonalne wyposażenia pracowni rezonansu magnetycznego

ZAŁĄCZNIK NR 1 Parametry techniczne i funkcjonalne wyposażenia pracowni rezonansu magnetycznego ZAŁĄCZNIK NR 1 Parametry techniczne i funkcjonalne wyposażenia pracowni rezonansu magnetycznego Pracownia rezonansu magnetycznego wyposażona w skaner 1.5T umożliwiający badania serca i układu krążenia,

Bardziej szczegółowo

6. Optyczny tor nadawczy sygnału RF od maszynowni do pomieszczenia magnesu

6. Optyczny tor nadawczy sygnału RF od maszynowni do pomieszczenia magnesu ZAŁĄCZNIK Nr 1 OPIS TECHNICZNY Przedmiot zamówienia: system rezonansu magnetycznego kpl. 1 Znak sprawy: Z/48/PN/14 nazwa, typ,... rok produkcji..., producent... Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.06.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.06.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu nr STRATEGMED1/248672 /14/NCBR/2015 o wykonanie i Finansowanie projektu realizowanego w ramach programu PROFILAKTYKA I LECZENIE

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik nr 6 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Oznaczenie sprawy: DZ / 3321 / 77 / 12 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH Załącznik nr 3 do SIWZ (zmiana) Przedmiot zamówienia: Rezonans magnetyczny o polu 1,5 T do badania całego ciała (dostawa, montaż, uruchomienie)

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników spektroskopii MR, 2D, 3D, CSI, Single, Multi nazwę oferowanego rozwiązania

Analiza wyników spektroskopii MR, 2D, 3D, CSI, Single, Multi nazwę oferowanego rozwiązania DZP/38/382-39/../13 Jastrzębie-Zdrój, 13 wrzesień 2013 r. Do wszystkich uczestników postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Nazwa aparatu/sprzętu. Lp. Pracownia diagnostyki obrazowej. Środki łączności (telefony, faxy, adresy e-mail itp.) niezbędne dla realizacji zamówienia

Nazwa aparatu/sprzętu. Lp. Pracownia diagnostyki obrazowej. Środki łączności (telefony, faxy, adresy e-mail itp.) niezbędne dla realizacji zamówienia Załącznik nr 3 do SWKO Wykaz i parametry techniczne sprzętu i aparatury medycznej oraz środków łączności, wykorzystanych do realizacji przedmiotu konkursu dla miejsca świadczenia usługi. Lp. Nazwa aparatu/sprzętu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE PODLEGAJĄCE OCENIE REZONANS MAGNETYCZNY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE PODLEGAJĄCE OCENIE REZONANS MAGNETYCZNY Przedmiot zamówienia :.. Wykonawca:... Producent: Nazwa urządzenia / model / typ / :.. Wymagany rok produkcji 2009. ZADANIE 1 Załącznik nr 3.1 do SIWZ Załącznik nr 2 do oferty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 2007-2013

Program Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 2007-2013 Załącznik nr 1 Formularz Szczegółowy Oferty Nazwa i typ urządzenia: (podać) Producent:..(podać) Kraj pochodzenia: (podać) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH REZONANS MAGNETYCZNY (szczegółowy opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W SZCZECINKU - audiotympanometr Audiotympanometr kpl.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną Załącznik nr 1a do oferty CZĘŚĆ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

pn. Małopolskie Centrum Biotechnologii Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

pn. Małopolskie Centrum Biotechnologii Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty AE/ZP-27-101/14 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Lp. Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny Punktacja w kryterium okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Załącznik nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Nazwa aparatu /model.. Producent:. Kraj pochodzenia:. Rok produkcji... LP Parametr Wartość graniczna Oferowane parametry z kolumny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. ilość

FORMULARZ CENOWY. ilość FORMULARZ CENOWY POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200.000 EURO Wykonawca Dostawa stacjonarnego, osiowego densytometru dla Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.

Bardziej szczegółowo

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE Zestawienie parametrów techniczno użytkowych Aparat USG Doppler do badań naczyniowych Formularz Lp. PARAMETR/WARUNEK WARUNEK GRANICZNY Konstrukcja i konfiguracja 1. Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Tomograf komputerowy spiralny min.16-warstwowy. Wymagania ogólne. Sprawa Nr: RAP/10/2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy)

Tomograf komputerowy spiralny min.16-warstwowy. Wymagania ogólne. Sprawa Nr: RAP/10/2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) Sprawa Nr: RAP/10/2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:...... Tomograf

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich uczestników postępowania

Do wszystkich uczestników postępowania DZP/38/382-39/../13 Jastrzębie-Zdrój, 27 wrzesień 2013 r. Do wszystkich uczestników postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

1. Tomograf Komputerowy 64- rzędowy (128-warstwowy) 1 szt.

1. Tomograf Komputerowy 64- rzędowy (128-warstwowy) 1 szt. Pełna nazwa urządzenia, typ lub model Producent, podać pełną nazwę i adres Kraj produkcji ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Parametry wymagane Warunek graniczny Wartość oferowana 1. 2. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Tomograf Komputerowy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI MODYFIKACJA DO SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI MODYFIKACJA DO SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZAŁĄCZNIK Nr 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Przedmiot zamówienia: system rezonansu magnetycznego - 1 szt. Znak sprawy: Z/20/PN/11 nazwa, typ,... rok produkcji..., producent... Lp. Funkcja, parametr

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź - wartość oferowana a B c d E I. Wymagania ogólne

Odpowiedź - wartość oferowana a B c d E I. Wymagania ogólne Załącznik nr 3 do SIWZ SYSTEM REZONANSU MAGNETYCZNEGO - Opis przedmiotu zamówienia Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych (wymaganych/granicznych i ocenianych) Wykonawca:..................................................................

Bardziej szczegółowo

Zestawienie granicznych i parametrów techniczno użytkowych. Cena jednostkowa netto (w zł) Ilość (szt.)

Zestawienie granicznych i parametrów techniczno użytkowych. Cena jednostkowa netto (w zł) Ilość (szt.) (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zestawienie granicznych i parametrów techniczno użytkowych Grupa 1 Płuczko-dezynfektor do kaczek i basenów Lp. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA Z DNIA 14.11.2014r.

MODYFIKACJA Z DNIA 14.11.2014r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/111/2014 ZAŁĄCZNIK NR 1.1.1 do SIWZ MODYFIKACJA Z DNIA 14.11.2014r. POZYCJA NR 1 Rezonans Magnetyczny 1.5 T (oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy

Bardziej szczegółowo

Procedury TK i MR - zalecenia PLTR

Procedury TK i MR - zalecenia PLTR Procedury TK i MR - zalecenia PLTR ZALECENIA POLSKIEGO LEKARSKIEGO TOWARZYSTWA RADIOLOGICZNEGO DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ DLA: PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) I REZONANSU MAGNETYCZNEGO (MR) DO

Bardziej szczegółowo

wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL )

wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Włocławek, dnia 12 maja 2009 Sz.W./DIZ/3/2009 wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Szpital Wojewódzki we Włocławku działając w oparciu o

Bardziej szczegółowo

... data podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy. Strona 1 z 7

... data podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy. Strona 1 z 7 Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pieczęć wykonawcy) Lp. Opis przedmiotu zamówienia /nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa Ilość szt. Cena netto (w zł) netto (ilość z kol.4 x

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego.

SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego. SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego. Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2 - Aparat EEG Holtera do 24 godzinnego monitorowania EEG ze stanowiskiem analizy zapisów

Zadanie 2 - Aparat EEG Holtera do 24 godzinnego monitorowania EEG ze stanowiskiem analizy zapisów załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/55/2013 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia Zadanie 2 - Aparat EEG Holtera do 24 godzinnego monitorowania EEG ze stanowiskiem analizy zapisów Lp Nazwa jm Ilość Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z wzorem formularza ofertowego. Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z wzorem formularza ofertowego. Specyfikacja Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z wzorem formularza ofertowego. Specyfikacja Warunków Zamówienia Lp Nazwa parametru wymaganego A System Rezonansu Magnetycznego 1. System Rezonansu

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-47/13 Załącznik Nr 7

AE/ZP-27-47/13 Załącznik Nr 7 AE/ZP-27-47/13 Załącznik Nr 7 Wymagane i oferowane parametry techniczne systemu rezonansu magnetycznego o wielkości pola min. 1,5 T wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem oraz wszelkimi pracami adaptacyjnymi,

Bardziej szczegółowo

Formularz PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE Dodatek nr 3.2 do SIWZ ZP / 24 / 2017

Formularz PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE Dodatek nr 3.2 do SIWZ ZP / 24 / 2017 Formularz PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE Dodatek nr 3.2 do SIWZ ZP / 24 / 2017 Nazwa urządzenia.. Typ lub model:. Rok produkcji 2017, system fabrycznie nowy, nie-rekondycjonowany, nie-powystawowy:.. Lp.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa....................................................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH DLA REZONANSU MAGNETYCZNEGO.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH DLA REZONANSU MAGNETYCZNEGO. CMHCP/1/10/2016 Załącznik nr 1A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH DLA REZONANSU MAGNETYCZNEGO. Pełna nazwa urządzenia, typ lub model:. Rok produkcji 2016, system fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Parametr oceniany Wartość oferowana. Bez oceny. Tak 5 pkt. Jeżeli tak podać nazwę opcji. Nie 0 pkt.

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Parametr oceniany Wartość oferowana. Bez oceny. Tak 5 pkt. Jeżeli tak podać nazwę opcji. Nie 0 pkt. Nazwa urządzenia: Rezonans magnetyczny Opis urządzenia: Rezonans magnetyczny umożliwiający pełny zakres badań układu krążenia ze strzykawką automatyczną Miejsce przeznaczenia: Pracownia diagnostyki obrazowej

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Tak

AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Tak AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Lp. Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny Punktacja w kryterium okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

TAK (PODAĆ) TAK (PODAĆ) TAK (PODAĆ) TAK (PODAĆ) TAK (PODAĆ) TAK (PODAĆ)

TAK (PODAĆ) TAK (PODAĆ) TAK (PODAĆ) TAK (PODAĆ) TAK (PODAĆ) TAK (PODAĆ) Szczecin, dnia 24.07.2017r ORG-GT.3710/30-17/ 9952 /17 Według rozdzielnika www.szpital-zdroje.szczecin.pl Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna zał. nr. 1 do SIWZ Producent: Nazwa aparatu, typ, model: Rok produkcji,( wymagany 2008, fabrycznie nowy, model nie używany do prezentacji) Jednostka/ wartość Szczegółowy opis Lp.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH DLA 1 SZT. REZONANSU MAGNETYCZNEGO. Pełna nazwa urządzenia, typ lub model:.( ) Producent:..( ) Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Katowice, 10.08.2012 r. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca 40 635 Katowice ul. Ziołowa 45/47

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta Warszawa

FORMULARZ OFERTY. Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta Warszawa , dnia r. Pieczęć wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta 3 03 472 Warszawa Ja (my), Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę działając w imieniu i na

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH. Echokardiograf. Lp. Opis parametru Warunek graniczny

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH. Echokardiograf. Lp. Opis parametru Warunek graniczny ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH Echokardiograf Lp. Opis parametru Warunek graniczny 1. Stacjonarny echokardiograf do badań kardiologiczno-naczyniowych Aparat fabrycznie nowy,

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Parametr oceniany Wartość oferowana. Bez oceny. Tak 5 pkt. Jeżeli tak podać nazwę opcji. Nie 0 pkt.

Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymagania Parametr oceniany Wartość oferowana. Bez oceny. Tak 5 pkt. Jeżeli tak podać nazwę opcji. Nie 0 pkt. Nazwa urządzenia: Rezonans magnetyczny Opis urządzenia: Rezonans magnetyczny umożliwiający pełny zakres badań układu krążenia ze strzykawką automatyczną Miejsce przeznaczenia: Pracownia diagnostyki obrazowej

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/15/2013 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia Zadanie 2 Zestaw do badania układu równowagi i narządu słuchu

załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/15/2013 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia Zadanie 2 Zestaw do badania układu równowagi i narządu słuchu załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/15/2013 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia Zadanie 2 Zestaw do badania układu równowagi i narządu słuchu Lp Nazwa jm Ilość Cena jednost netto 1 Zestaw do badania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

1. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych monitora modułowego w ilości - 1 sztuka.

1. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych monitora modułowego w ilości - 1 sztuka. Pakiet nr I. Kardiomonitory 1. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych monitora modułowego w ilości - 1 sztuka. Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: Kraj pochodzenia:... Producent/Siedziba

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy:... Adres:... e-mail:

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy:... Adres:... e-mail: ... pieczęć wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel./fax:. e-mail: Oferta dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Sądowa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Przedmiot zamówienia: System do badania EMG, przewodnictwa nerwowego i

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Przedmiot zamówienia: System do badania EMG, przewodnictwa nerwowego i ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Przedmiot zamówienia: System do badania EMG, przewodnictwa nerwowego i potencjałów wywołanych LP NAZWA PARAMETRU WARTOŚĆ OFEROWANE WYMAGANA PARAMETRY SKALA

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :...

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :... Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent:.. Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :..... Lp Parametry techniczne Warunek graniczny 1 Nowoczesny

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne Załącznik nr 1 Parametry techniczne Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne Lp. Opis wymaganego parametru Wartość graniczna Parametry oferowane 1. 2 3 4 I WYMAGANIA OGÓLNE 1 Aparat stacjonarny

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Załącznik 1.3 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia : KARDIOMONITOR STACJONARNO-PRZENOŚNY szt. 2 Nazwa oferenta : Producent : Nazwa i typ : Rok Produkcji: L P Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r.

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA Ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów NIP 731-18-20-105 Ksawerów, dn. 17.08.2016 r. L.dz. 753 / 2016 Zapytanie ofertowe Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich wykonawców

Do wszystkich wykonawców BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php

Bardziej szczegółowo

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Warszawa, 05 sierpnia 2009 r. Powiat Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 ŁOWICZ fax (046) 837-56-78 email: rip@powiatlowicki.pl Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) Opis przedmiotu zamówienia Tytuł zamówienia: dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego do Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie. (CPV: 38.00.00.00-5)

Bardziej szczegółowo

KOMPLETNY SYSTEM DO OCENY STÓP, RÓWNOWAGI I POSTAWY CIAŁA

KOMPLETNY SYSTEM DO OCENY STÓP, RÓWNOWAGI I POSTAWY CIAŁA Numer sprawy: PN/21/2016/07/25 Załącznik nr 2 ZADANIE NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH KOMPLETNY SYSTEM DO OCENY STÓP, RÓWNOWAGI I POSTAWY CIAŁA DANE OGÓLNE Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, 21 listopada 2014 roku Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia DZPiZ.271/327/2/2014

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Aparat rentgenowski z ramieniem C

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Aparat rentgenowski z ramieniem C Załącznik nr 2 do siwz Wykonawca... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej... w Kozienicach... Al. Wł. Sikorskiego 10 tel./ fa.... 26 900 Kozienice PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Aparat

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2.8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 Znak :ZOZ/ZP-P/10/11 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Przedmiot zamówienia: aparat EKG z walizką (szt. 1) z przeznaczeniem dla Oddziału Chorób Wewnętrznych Producent Kraj Aparat /typ/...

Bardziej szczegółowo

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : ... pieczątka Wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz...... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Dostawę oprogramowania antywirusowego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Załącznik nr 4 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH ZADANIE NR 1 Przedmiot zamówienia: dostawa ultrasonografu Producent :... Nazwa i typ:... Rok produkcji: 2013 Okres gwarancji na jednostkę główną:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa....................................................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Wymagane Parametry Techniczne i Eksploatacyjne POLOMIERZA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Wymagane Parametry Techniczne i Eksploatacyjne POLOMIERZA Załącznik nr 4 do SIWZ nr SZPZOZ /ZP/02/20 z dnia 23.03.20 r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wymagane Parametry Techniczne i Eksploatacyjne POLOMIERZA (tekst jednolity ostateczny z dnia 20.04.20 roku) POLOMIERZ:

Bardziej szczegółowo

nr katalogowy/ okres gwarancji ilość nr katalogowy/ okres gwarancji ilość nr katalogowy/ okres gwarancji ilość nr katalogowy/ okres gwarancji ilość

nr katalogowy/ okres gwarancji ilość nr katalogowy/ okres gwarancji ilość nr katalogowy/ okres gwarancji ilość nr katalogowy/ okres gwarancji ilość Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/75/16 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY Zadanie 1 tablet o parametrach podanych w załączniku 1 tablet multimedialny - opis w załączniku nr 1a

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z instalacją sprzętu komputerowego 106/09.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Łochów, dnia 23.08.2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów NIP 824-11-83-029 zoss_lochow@wp.pl Tel. 25 643 78 50 I. Opis

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej LP NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 2 Pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax. FORMULARZ CENOWY Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)

... Załącznik nr 2 Pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax. FORMULARZ CENOWY Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2) ... Załącznik nr 2 Pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax... REGON... NIP Monitor LCD Parametry minimalne*(1) Typ/model należy wskazać > Monitor LCD z wbudowanym komputerem Rozmiar matrycy: 40 Typ Matrycy S-PVA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Ultrasonograf cyfrowy jednostka bazowa

Ultrasonograf cyfrowy jednostka bazowa O P I S P A R A M E T R Ó W T E C H N I C Z N Y C H Załącznik nr 3 Pakiet nr 9 Lp. Parametry Wymagana wartość Oferowane parametry z kolumny I II III IV Ultrasonograf cyfrowy jednostka bazowa Ultrasonograf

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja. II Obrazowanie i prezentacja obrazu. załącznik nr 1. Wymagane Parametry Techniczne aparatu USG

Konstrukcja. II Obrazowanie i prezentacja obrazu. załącznik nr 1. Wymagane Parametry Techniczne aparatu USG Wymagane Parametry Techniczne aparatu USG załącznik nr 1 L.p. Wymagane parametry techniczne Wymagania Parametry oferowane 1. Oferent/Producent (podać) 2. Pełna nazwa i typ (podać) 3. Kraj pochodzenia (podać)

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OGŁOSZENIA Znak sprawy: ZAŁĄCZNIK NR DO UMOWY Przedmiot przetargu: APARAT EEG DLA POTRZEB PRACOWNI EEG ODDZIAŁU NEUROLOGII PRZY ULICY BIALSKIEJ 104/118

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1 Specyfikacja przedmiotowa APARAT REZONANSU MAGNETYCZNEGO DO DIAGNOSTYKI SERCA I DUŻYCH NACZYŃ 1 kpl

Zadanie nr 1 Specyfikacja przedmiotowa APARAT REZONANSU MAGNETYCZNEGO DO DIAGNOSTYKI SERCA I DUŻYCH NACZYŃ 1 kpl Zadanie nr 1 Specyfikacja przedmiotowa APARAT REZONANSU MAGNETYCZNEGO DO DIAGNOSTYKI SERCA I DUŻYCH NACZYŃ 1 kpl Załącznik nr 1 L.p. a. Nazwa / Opis parametru b. Aparat Rezonansu Magnetycznego do diagnostyki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III Załącznik nr 1c do SIWZ (pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DOT. CZĘŚCI 1 CZĘŚĆ I TABELI

FORMULARZ CENOWY DOT. CZĘŚCI 1 CZĘŚĆ I TABELI Załącznik nr 2a do SIWZ - formularz cenowy dot. Części 1 FORMULARZ CENOWY DOT. CZĘŚCI 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CZĘŚĆ I TABELI L P. Typ Poszczególne elementy składowe elementu składowe lub ilość elementów

Bardziej szczegółowo

konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie.

konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie. Warszawa, dn. 19.05.2016 r. Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na: Dostawa urządzeń medycznych

Bardziej szczegółowo

USG_-przetarg nieograniczony Załącznik nr 2 Wymagane Parametry Techniczne

USG_-przetarg nieograniczony Załącznik nr 2 Wymagane Parametry Techniczne Wymagane Parametry Techniczne Pełna nazwa ultrasonografu Producent Kraj Dystrybutor - Oferent Lp. Parametry / Warunek Parametr wymagany Odpowiedź oferenta 1. Aparat fabrycznie nowy 2015r. 2. Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej

Program Współpracy Transgranicznej Załącznik nr 1 do siwz FORMULARZ CENOWY - SPECYFIKACJA SPRZĘTU I. SPECYFIKACJA SPRZETU Zestaw komputerowy I - 3 szt Lp. Parametr Minimalne wymagania Opis parametrów oferowanych 1. Typ obudowy Micro Tower

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ. Imię i nazwisko. Telefon Fax. I. Pracownia Radiologii Konwencjonalnej (Rtg)

STRUKTURA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ. Imię i nazwisko. Telefon Fax. I. Pracownia Radiologii Konwencjonalnej (Rtg) STRUKTURA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 1. Dane kontaktowe do Zakładu Diagnostyki Obrazowej Ulica: Nr Kod pocztowy Miasto Województwo 2. Dane Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej Imię i nazwisko. Telefon..

Bardziej szczegółowo