Załącznik nr 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY SKRZYPIEC CYKL SZEŚCIOLETNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY SKRZYPIEC CYKL SZEŚCIOLETNI"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY SKRZYPIEC CYKL SZEŚCIOLETNI KLASA PIERWSZA Wymagania: prawidłowe trzymanie skrzypiec, prostolinijne prowadzenie smyczka, program Program: dwa ćwiczenia na pustych strunach Wymagania: umiejętność nazywania poszczególnych części skrzypiec i smyczka oraz poznanie roli poszczególnych elementów instrumentu i smyczka w procesie powstawania dźwięku, znajomość zasad czyszczenia i konserwacji skrzypiec i smyczka, prawidłowe trzymanie skrzypiec i smyczka, prostolinijne prowadzenie smyczka, prawidłowa pulsacja, gra trzema palcami w podstawowym układzie, prawidłowa intonacja, program Program: 1. Gama i pasaż przez jedną oktawę 2. Dwie piosenki. Wymagania: prawidłowe trzymanie skrzypiec i smyczka, prostolinijne prowadzenie smyczka, prawidłowa pulsacja, gra trzema palcami w podstawowym układzie, prawidłowa intonacja, umiejętność gry pod kierunkiem nauczyciela w różnych formach muzykowania zespołowego. Program: dwa utwory według uznania nauczyciela prowadzącego (w unisonie lub z podziałem na głosy). Wymagania: opanowanie prawidłowej postawy, właściwego trzymania skrzypiec pod brodą i smyczka, prawidłowego ułożenia prawej i lewej ręki, umiejętność wydobycia dźwięku przy zachowaniu swobodnego aparatu gry, prawidłowa pulsacja, gra czterema palcami w podstawowym układzie, prawidłowa intonacja, program Program: 1. Gama i pasaż przez jedną oktawę. 2. Dwa utwory z towarzyszeniem fortepianu. według uznania nauczyciela prowadzącego. KLASA DRUGA Wymagania: znajomość notacji, prawidłowe trzymanie skrzypiec, prostolinijne prowadzenie smyczka, prawidłowa pulsacja, różne układy palców w I pozycji, prawidłowa intonacja, program Program: 1. Gama i pasaż przez dwie oktawy 2. Ośmiotaktowe ćwiczenie dwudźwiękowe 3. Ćwiczenie lub etiuda Wymagania: prawidłowe trzymanie skrzypiec i smyczka, prostolinijne prowadzenie smyczka, prawidłowa pulsacja, różne układy palców w pierwszej pozycji, prawidłowa intonacja, zwiększenie wymagań w zakresie brzmienia i rytmu, program Program: 1. Gama i pasaż przez dwie oktawy 2. Dwa utwory z towarzyszeniem fortepianu. Wymagania: prawidłowe trzymanie skrzypiec i smyczka, prostolinijne prowadzenie smyczka, prawidłowa pulsacja, różne układy palców w I pozycji, prawidłowa intonacja, brzmienie i rytm, umiejętność gry pod kierunkiem nauczyciela w różnych formach muzykowania zespołowego. Program: dwa utwory według uznania nauczyciela prowadzącego (w unisonie lub z podziałem na głosy). Wymagania: posługiwanie się różnymi formami zapamiętywania, przyswojenie podstawowych elementów obycia estradowego, prawidłowe trzymanie skrzypiec i smyczka, prostolinijne prowadzenie smyczka, prawidłowa pulsacja, wprowadzenie III pozycji, prawidłowa intonacja, program Program: 1. Etiuda lub ćwiczenie z uwzględnieniem III pozycji

2 lub utwór z towarzyszeniem fortepianu. Materiał do realizacji: 3 etiudy, 1 utwór dowolny w ciągu roku szkolnego oprócz repertuaru przygotowywanego do przesłuchań. 1. Wybór etiud: F.Wohlfahrt op. 45, I.Dubiska Wybór etiud skrzypcowych w I pozycji, N.Bakłanowa 16 ćwiczeń, K.Fortunatow Etiudy na zmiany pozycji - W. Kozakowski Dziecięce Concertino - K. Krejci Concertino h moll - F. Kuchler Concertino G dur op O. Rieding Koncert h- moll op. 35 KLASA TRZECIA Wymagania: umiejętność koncentrowania się i pokonywania tremy podczas wykonywania utworu, dalsza praca nad prawidłowym układem lewej i prawej ręki, prawidłowa pulsacja, gra w I i III pozycji, zwiększenie wymagań w zakresie intonacji, rodzaje artykulacji: detache i legato, dwudźwięki, zakres dynamiki piano forte, program Program: 1. Gama i pasaże przez dwie oktawy z uwzględnieniem III pozycji, sposoby: detache, legato, tercje, seksty, oktawy(rozłożone) w I pozycji Wymagania: prawidłowy układ lewej i prawej ręki, prawidłowa pulsacja, gra w I i III pozycji, prawidłowa intonacja, rodzaje artykulacji: detache, legato, dwudźwięki, zakres dynamiki piano forte, umiejętność dokonywania właściwej samooceny wykonania utworu, umiejętność prawidłowego grania a vista łatwych utworów w wolnym tempie z uwzględnieniem poprawnej intonacji i precyzji rytmicznej, program Program: 1. Granie a vista dwóch łatwych utworów.. Wymagania: prawidłowy układ lewej i prawej ręki, prawidłowa pulsacja, prawidłowa intonacja, brzmienie i rytm, zakres dynamiki piano forte, umiejętność gry pod kierunkiem nauczyciela w różnych formach muzykowania zespołowego. Program: dwa utwory według uznania nauczyciela prowadzącego ( z podziałem na głosy). Wymagania: prawidłowy układ lewej i prawej ręki, prawidłowa pulsacja, gra w I i III pozycji, wprowadzenie II pozycji, prawidłowa intonacja, wibracja, ruchy wyrównawcze, różne rodzaje artykulacji: detache, legato, staccato, martele, flażolety naturalne, dwudźwięki, zakres dynamiki piano forte, umiejętność samodzielnej pracy nad utworem, umiejętność świadomego ćwiczenia i korekty własnych błędów, program Program: 1. Etiuda z uwzględnieniem II lub III pozycji. Materiał do realizacji: 1 gama, 3 etiudy, 1 utwór dowolny w ciągu roku szkolnego oprócz repertuaru przygotowywanego do przesłuchań. 1. Wybór etiud: F.Wohlfahrt op. 45, F. Wohlfahrt op. 74, I.Dubiska Wybór etiud skrzypcowych w I pozycji, Trott Etiudy dwudźwiękowe, K.Fortunatow Etiudy na zmiany pozycji, - O. Rieding Koncert G dur op.34 - H. Sitt Concertino uczniowskie r 1 C - dur - A. Komarowski Concertino G dur - O. Rieding Koncert h- moll op. 35 KLASA CZWARTA Wymagania: dalsza praca nad aparatem gry, prawidłowa pulsacja, utrwalanie pozycji I, II i III, prawidłowa intonacja, wprowadzenie V pozycji, wibracja, ruchy wyrównawcze, różnorodna artykulacja: detache, legato, staccato, martele, akordy, akcenty, flażolety naturalne, dwudźwięki, zakres dynamiki piano fortissimo, umiejętność samodzielnego i bezbłędnego odczytania tekstu nutowego, umiejętność samodzielnego strojenia instrumentu, program Program: 1. Gama i pasaże z uwzględnieniem V pozycji, sposoby: detache, legato, staccato, spiccato, tercje, seksty, oktawy (rozłożone) do III pozycji

3 Wymagania: prawidłowy aparat gry, prawidłowa pulsacja, prawidłowa intonacja, gra w I, II, III, V pozycji, wibracja, ruchy wyrównawcze, różnorodna artykulacja: detache, legato, staccato, martele, akordy, akcenty, flażolety naturalne, dwudźwięki, prawidłowe brzmienie i rytm, zakres dynamiki pianissimo fortissimo, zwiększenie wymagań w zakresie muzycznej interpretacji utworów, umiejętność samodzielnego opracowania łatwego utworu pod względem techniczno-wykonawczym (palcowanie, smyczkowanie, frazowanie, dynamika, interpretacja), program Program: 1.Samodzielne opracowanie łatwego utworu i granie a vista łatwego utworu.. prawidłowe brzmienie i rytm, zakres dynamiki pianissimo fortissimo, zwiększenie wymagań w zakresie muzycznej interpretacji utworów, umiejętność gry pod kierunkiem nauczyciela w różnych formach muzykowania zespołowego. Wymagania: prawidłowy aparat gry, prawidłowa intonacja, gra w I, II, III, V pozycji, wibracja, ruchy wyrównawcze, różnorodna artykulacja: detache, legato, staccato, martele, akordy, akcenty, flażolety naturalne, dwudźwięki, realizacja podstawowych ozdobników, prawidłowe brzmienie, zakres dynamiki pianissimo fortissimo, umiejętność frazowania i operowania podstawowymi sposobami artykulacji, zgodna z zapisem realizacja metrorytmiki, agogiki i dynamiki, interpretowanie utworu zgodnie z jego budową formalną, program. Program: 1. Etiuda dwudźwiękowa. Materiał do realizacji: 1 gama, 3 etiudy, 1 utwór dowolny w ciągu roku szkolnego oprócz repertuaru przygotowywanego do przesłuchań. 1. Wybór etiud: F.Wohlfahrt op. 45, F. Wohlfahrt op. 74,I.Dubiska Wybór etiud skrzypcowych w I pozycji, K.Fortunatow Etiudy na zmiany pozycji, Trott Etiudy dwudźwiękowe. - A. Huber Concertino F dur op. 7 - A. Jańszynow o Concertino op F. Kuchler Concertino D dur op.15 - St. Mach Concertino A dur op.60 - O. Rieding Koncert D dur op F. Seitz Koncert uczniowski G dur op A. Vivaldi Koncert G dur op. 7 nr 2 KLASA PIĄTA Wymagania: prawidłowy aparat gry, prawidłowa pulsacja, prawidłowa intonacja, gra w I, II, III, V pozycji, wprowadzenie IV pozycji, wibracja, ruchy wyrównawcze, różnorodna artykulacja: detache, legato, staccato, martele, spicato, akordy, akcenty, flażolety naturalne, dwudźwięki, prawidłowe brzmienie i rytm, zakres dynamiki pianissimo fortissimo, kształtowanie dźwięku, muzyczna interpretacja utworów, program Program: 1. Gama dur moll i pasaże z uwzględnieniem V pozycji, sposoby: detache, legato, staccato, spicato, tercje, seksty, oktawy (współbrzmiące) do III pozycji Program: 1.Samodzielne opracowanie łatwego utworu i granie a vista łatwego utworu.. prawidłowe brzmienie i rytm, zakres dynamiki pianissimo fortissimo, muzyczna interpretacja utworów. prawidłowe brzmienie i rytm, zakres dynamiki pianissimo fortissimo, kształtowanie dźwięku, muzyczna interpretacja utworów, znajomość podstawowych wiadomości z historii instrumentu, program.

4 Program: 1. Etiuda dwudźwiękowa. Materiał do realizacji: 1 gama, 3 etiudy, 1 utwór dowolny w ciągu roku szkolnego oprócz repertuaru przygotowywanego do przesłuchań. 1. Wybór etiud: F.Wohlfahrt op. 45, F. Wohlfahrt op. 74, F.Mazas op.36, K.Fortunatow Etiudy na zmiany pozycji, Trott Etiudy dwudźwiękowe. - G. Bacewicz Concertino - A. Bloch Concertino op A. Komarowski Koncert A dur nr 2 - F. Kuchler Koncert D dur op.12 - O. Rieding Koncert D dur op O. Rieding Koncert a moll op.21 - O. Rieding Koncert G dur op A. Lasoń Concertino w dwuch częściach - H. Sitt Koncert op H. Sitt Koncert op.102 KLASA SZÓSTA Wymagania: prawidłowy aparat gry, prawidłowa pulsacja, prawidłowa intonacja, gra w I, II, III, IV i V pozycji, wibracja, ruchy Program: 1. Gama dur moll i pasaże z uwzględnieniem V pozycji, sposoby: detache,legato, staccato, spicato, tercje, seksty, oktawy (współbrzmiąco) do III pozycji Program: 1. Utwór z towarzyszeniem fortepianu. 2.Koncert I lub III część lub część sonaty 3.Granie a vista łatwego utworu prawidłowe brzmienie i rytm, zakres dynamiki pianissimo fortissimo, muzyczna interpretacja utworów, umiejętność gry pod kierunkiem nauczyciela w różnych formach muzykowania zespołowego. IV przesłuchanie końcowe. Program: 1. Etiuda dwudźwiękowa 3. Dwie kontrastujące części sonaty 4. Utwór z towarzyszeniem fortepianu 5. Koncert I lub III część. Materiał do realizacji: 3 etiudy, 1 łatwy utwór dowolny w ciągu roku szkolnego oprócz repertuaru przygotowywanego do przesłuchań. 1. Wybór etiud: F.Wohlfahrt op. 45, F. Wohlfahrt op. 74, F.Mazas op.36, K.Fortunatow Etiudy na zmiany pozycji, Trott Etiudy dwudźwiękowe, Kreutzer 42 etiudy. - J. B. Accolay Koncert a - moll - Ch. Dancla Solo koncertowe nr 1, 2, 3 - G. Hollander Koncert szkolny op L. Jansa Concertino D dur op P. Nardini Koncert a - moll - F. Seitz Koncert uczniowski g moll op.12 - F. Seitz Koncert D dur op A. Vivaldi Koncert a - moll - A. Vivaldi Koncert G dur (opr. Mostrasa) - J. S. Bach Koncert a moll

5 - Ch. Beriot Koncert a moll nr 9 - Ch. Beriot Koncert G dur nr 7 - A. Komarowski Koncert e moll - R. Ortmans Koncert a moll nr 12 - H. Sitt Koncert C dur op G. B. Viotti Koncert D dur nr 20 - G. B. Viotti Koncert G dur nr 23 - A. Viotti Koncert g - moll 4. Utwór dowolny według uznania nauczyciela prowadzącego. 5.Sonata według uznania nauczyciela prowadzącego KLASA PIERWSZA CYKL CZTEROLETNI Wymagania: prawidłowe trzymanie skrzypiec, prostolinijne prowadzenie smyczka, program Program: dwa ćwiczenia na pustych strunach Wymagania: umiejętność nazywania poszczególnych części skrzypiec i smyczka oraz poznanie roli poszczególnych elementów instrumentu i smyczka w procesie powstawania dźwięku, znajomość zasad czyszczenia i konserwacji skrzypiec i smyczka, prawidłowe trzymanie skrzypiec i smyczka, prostolinijne prowadzenie smyczka, prawidłowa pulsacja, gra czterema palcami w podstawowym układzie, prawidłowa intonacja, program Program: 1. Gama i pasaż przez jedną oktawę. 3. Dwa utwory z towarzyszeniem fortepianu Wymagania: prawidłowe trzymanie skrzypiec i smyczka, prostolinijne prowadzenie smyczka, prawidłowa pulsacja, różne układy palców w I pozycji, prawidłowa intonacja, brzmienie i rytm, umiejętność gry pod kierunkiem nauczyciela w różnych formach muzykowania zespołowego. Program: dwa utwory według uznania nauczyciela prowadzącego (w unisonie lub z podziałem na głosy). Wymagania: opanowanie prawidłowej postawy, właściwego trzymania skrzypiec pod brodą i smyczka, prawidłowego ułożenia prawej i lewej ręki, umiejętność wydobycia dźwięku przy zachowaniu swobodnego aparatu gry, prawidłowa pulsacja, prawidłowa intonacja, program Program: 1. Etiuda lub ćwiczenie lub utwór z towarzyszeniem fortepianu. 1.Etiudy: F.Wohlfahrt op. 45, I.Dubiska Wybór etiud skrzypcowych w I pozycji, N.Bakłanowa 16 ćwiczeń, K.Fortunatow Etiudy na zmiany pozycji 2.Koncerty: a. W. Kozakowski Dziecięce Concertino b. K. Krejci Concertino h moll c. F. Kuchler Concertino G dur op. 11 d. O. Rieding Koncert h- moll op Utwory dowolne według uznania nauczyciela prowadzącego. KLASA DRUGA Wymagania: znajomość notacji, dalsza praca nad prawidłowym układem lewej i prawej ręki, prawidłowa pulsacja, rózne układy palców w I pozycji, wprowadzenie III pozycji, zwiększenie wymagań w zakresie intonacji, rodzaje artykulacji: detache i legato, dwudźwięki, zakres dynamiki piano forte, program Program: 1. Gama i pasaże przez dwie oktawy z uwzględnieniem III pozycji, sposoby: detache, legato dwudźwiękowa lub 2 ćwiczenia dwudźwiękowe 3. Etiuda Wymagania: umiejętność koncentrowania się i pokonywania tremy podczas wykonywania utworu, prawidłowy układ lewej i prawej ręki, prawidłowa pulsacja, gra w I i III pozycji w różnych układach palców, prawidłowa intonacja, rodzaje artykulacji: detache, legato, dwudźwięki, zakres dynamiki piano forte, program Program: 1. Gama i pasaż przez dwie oktawy z uwzględnieniem III pozycji, sposoby: detache, legato. 2. Dwa utwory z towarzyszeniem fortepianu.

6 Wymagania: prawidłowy układ lewej i prawej ręki, prawidłowa pulsacja, prawidłowa intonacja, brzmienie i rytm, zakres dynamiki piano forte, umiejętność gry pod kierunkiem nauczyciela w różnych formach muzykowania zespołowego. Program: dwa utwory według uznania nauczyciela prowadzącego ( z podziałem na głosy). Wymagania: posługiwanie się różnymi formami zapamiętywania, przyswojenie podstawowych elementów obycia estradowego, prawidłowy układ lewej i prawej ręki, prawidłowa pulsacja, gra w I i III pozycji, wprowadzenie II pozycji, prawidłowa intonacja, wibracja, ruchy wyrównawcze, różne rodzaje artykulacji: detache, legato, staccato, martele, flażolety naturalne, dwudźwięki, zakres dynamiki piano forte, umiejętność samodzielnej pracy nad utworem, umiejętność świadomego ćwiczenia i korekty własnych błędów, program powinien być wykonany z pamięci. Program: 1. Etiuda z uwzględnieniem II lub III pozycji. Materiał do realizacji: 1 gamy, 3 etiudy, 1 utwór dowolny w ciągu roku szkolnego oprócz repertuaru przygotowywanego do przesłuchań. 1. Etiudy: F.Wohlfahrt op. 45, F. Wohlfahrt op. 74, I.Dubiska Wybór etiud skrzypcowych w I pozycji, Trott Etiudy dwudźwiękowe, K.Fortunatow Etiudy na zmiany pozycji, 2. Koncerty: - O. Rieding Koncert G dur op.34 - H. Sitt Concertino uczniowskie r 1 C - dur - A. Komarowski Concertino G dur a. O. Rieding Koncert h- moll op. 35 b. W. Kozakowski Dziecięce Concertino c. K. Krejci Concertino h moll d. F. Kuchler Concertino G dur op Utwory dowolne według uznania nauczyciela prowadzącego. KLASA TRZECIA Wymagania: dalsza praca nad aparatem gry, prawidłowa pulsacja, utrwalanie pozycji I i III, wprowadzenie pozycji II, prawidłowa intonacja, wibracja, ruchy wyrównawcze, różnorodna artykulacja: detache, legato, staccato, martele, akordy, akcenty, flażolety naturalne, dwudźwięki, zakres dynamiki piano fortissimo, umiejętność samodzielnego i bezbłędnego odczytywania tekstu nutowego, umiejętność prawidłowego grania a vista łatwych utworów w wolnym tempie z uwzględnieniem poprawnej intonacji i precyzji rytmicznej, program Program: 1. Gama i pasaże z uwzględnieniem III pozycji, sposoby: detache,legato, staccato, tercje, seksty, oktawy (rozłożone) do III pozycji Wymagania: prawidłowy aparat gry, prawidłowa pulsacja, prawidłowa intonacja, gra w I, II, III, wprowadzenie V pozycji, wibracja, ruchy wyrównawcze, różnorodna artykulacja: detache, legato, staccato, martele, akordy, akcenty, flażolety naturalne, dwudźwięki, prawidłowe brzmienie i rytm, zakres dynamiki pianissimo fortissimo, umiejętność samodzielnego i bezbłędnego odczytania tekstu nutowego, zwiększenie wymagań w zakresie muzycznej interpretacji utworów, umiejętność samodzielnego opracowania łatwego utworu pod względem techniczno-wykonawczym (palcowanie, smyczkowanie, frazowanie, dynamika, interpretacja), program Program: 1. Etiuda dwudźwiękowa. 4. Granie a vista łatwego utworu prawidłowe brzmienie i rytm, zakres dynamiki pianissimo fortissimo, zwiększenie wymagań w zakresie muzycznej interpretacji utworów. Program: dwa utwory według uznania nauczyciela prowadzącego (z podziałem na głosy), umiejętność gry pod kierunkiem nauczyciela w różnych formach muzykowania zespołowego. Wymagania: prawidłowy aparat gry, prawidłowa pulsacja, prawidłowa intonacja, gra w I, II, III, V pozycji, wibracja, ruchy wyrównawcze, różnorodna artykulacja: detache, legato, staccato, martele, akordy, akcenty, flażolety naturalne, dwudźwięki, prawidłowe brzmienie i rytm, zakres dynamiki pianissimo fortissimo, umiejętność frazowania i operowania podstawowymi sposobami artykulacji, zgodna z zapisem realizacja metrorytmiki, agogiki i dynamiki, interpretowanie utworu zgodnie z jego budową formalną, umiejętność samodzielnego strojenia instrumentu, program. Program: 1. Etiuda 3.Koncert I lub III część. 4.Samodzielne opracowanie łatwego utworu Materiał do realizacji: 1 gamy, 3 etiudy, 1 utwór dowolny w ciągu roku szkolnego oprócz repertuaru przygotowywanego do przesłuchań. 1. Etiudy: F.Wohlfahrt op. 45, F. Wohlfahrt op. 74,I.Dubiska Wybór etiud skrzypcowych w I pozycji, K.Fortunatow Etiudy na zmiany pozycji, Trott Etiudy dwudźwiękowe. 2. Koncerty: - G. Bacewicz Concertino - A. Huber Concertino F dur op. 7 - A. Jańszynow o Concertino op F. Kuchler Concertino D dur op.15 - St. Mach Concertino A dur op.60 - O. Rieding Koncert D dur op F. Seitz Koncert uczniowski G dur op. 13

7 - A. Vivaldi Koncert G dur op. 7 nr 2 KLASA CZWARTA Wymagania: prawidłowy aparat gry, prawidłowa pulsacja, prawidłowa intonacja, gra w I, II, III, V pozycji, wprowadzenie IV pozycji, wibracja, ruchy wyrównawcze, różnorodna artykulacja: detache, legato, staccato, martele, spicato, akordy, akcenty, flażolety naturalne, dwudźwięki, prawidłowe brzmienie i rytm, zakres dynamiki pianissimo fortissimo, kształtowanie dźwięku, muzyczna interpretacja utworów, program Program: 1. Gama i pasaże z uwzględnieniem V pozycji, sposoby: detache,legato, staccato, spicato, tercje, seksty, oktawy (współbrzmiąco) do III pozycji Wymagania: prawidłowy aparat gry, prawidłowa pulsacja, prawidłowa intonacja, gra w I, II, III, V pozycji, wprowadzenie IV pozycji, wibracja, ruchy wyrównawcze, różnorodna artykulacja: detache, legato, staccato, martele, spicato, akordy, akcenty, flażolety naturalne, dwudźwięki, prawidłowe brzmienie i rytm, zakres dynamiki pianissimo fortissimo, kształtowanie dźwięku, muzyczna interpretacja utworów, znajomość podstawowych wiadomości z historii instrumentu, program Program: 1. Samodzielne opracowanie łatwego utworu i granie a vista łatwego utworu.. prawidłowe brzmienie i rytm, zakres dynamiki pianissimo fortissimo, muzyczna interpretacja utworów, umiejętność gry pod kierunkiem nauczyciela w różnych formach muzykowania zespołowego. Program: 1. Etiuda dwudźwiękowa 3. Dwie kontrastujące części sonaty 4. Utwór z towarzyszeniem fortepianu 5. Koncert I lub III część. Materiał do realizacji: 1 gama, 3 etiudy, 1łatwy utwór dowolny w ciągu roku szkolnego oprócz repertuaru przygotowywanego do przesłuchań. 1. Etiudy: F.Wohlfahrt op. 45, F. Wohlfahrt op. 74, F.Mazas op.36, K.Fortunatow Etiudy na zmiany pozycji, Trott Etiudy dwudźwiękowe, Kreutzer 42 etiudy. 2. Koncerty: - A. Bloch Concertino op A. Komarowski Koncert A dur nr 2 - F. Kuchler Koncert D dur op.12 - O. Rieding Koncert D dur op O. Rieding Koncert a moll op.21 - O. Rieding Koncert G dur op A. Lasoń Concertino w dwuch częściach - H. Sitt Koncert op H. Sitt Koncert op J. B. Accolay Koncert a - moll - Ch. Dancla Solo koncertowe nr 1, 2, 3 - G. Hollander Koncert szkolny op L. Jansa Concertino D dur op P. Nardini Koncert a - moll - F. Seitz Koncert uczniowski g moll op.12 - F. Seitz Koncert D dur op A. Vivaldi Koncert a - moll - A. Vivaldi Koncert G dur (opr. Mostrasa) - J. S. Bach Koncert a moll - Ch. Beriot Koncert a moll nr 9 - Ch. Beriot Koncert G dur nr 7 - A. Komarowski Koncert e moll - R. Ortmans Koncert a moll nr 12 - H. Sitt Koncert C dur op G. B. Viotti Koncert D dur nr 20 - G. B. Viotti Koncert G dur nr 23 - A. Viotti Koncert g - moll 5. Sonaty według uznania nauczyciela prowadzącego.

Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni. Klasa I

Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni. Klasa I Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni Klasa I Zadania techniczno -wykonawcze - poprawna postawa przy instrumencie, - poprawny układ palców, - kształcenie podstawowych umiejętności gry na instrumencie

Bardziej szczegółowo

Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu

Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu 1 Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu Klasa I - Opanowanie: - podstawowych wiadomości z zakresu budowy instrumentu, - prawidłowej postawy przy instrumencie, ułożenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Klasa skrzypiec

Wymagania edukacyjne Klasa skrzypiec Wymagania edukacyjne Klasa skrzypiec 1 Wymagania Edukacyjne Klasa I Problemowy materiał techniczno muzyczny oraz materiał dydaktyczny, realizujący podstawę programową, do opanowania przez ucznia w ciągu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ KLASA I

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ KLASA I SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: KONTRABAS KLASY I IV CZTEROLETNIEGO SM I ST. KLASA I gama, trójdźwięk etiuda lub

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM II st.

WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM II st. WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM II st. Wymagania edukacyjne dla klasy I - skrzypce -sposoby konserwacji instrumentu, umiejętność precyzyjnego strojenia instrumentu, umiejętność współpracy z akompaniatorem,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM I st. cykl 4- letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM I st. cykl 4- letni WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM I st. cykl 4- letni Wymagania edukacyjne dla klasy I skrzypiec. Po pierwszym roku nauki uczeń potrafi: - Przyjąć prawidłową postawę i trzymać skrzypce pod brodą - Rozluźniać

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ Cele oceniania: SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: SKRZYCE KLASY I VI CYKLU CZEŚCIOLETNIEGO OSM I SM I ST. motywowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne kontrabas PSM I st. cykl 4-letni. Klasa I

Wymagania edukacyjne kontrabas PSM I st. cykl 4-letni. Klasa I Wymagania edukacyjne kontrabas PSM I st. cykl 4-letni Zadania techniczno-muzyczne Klasa I - znajomość budowy kontrabasu i smyczka - prawidłowa postawa, trzymanie instrumentu i prowadzenie smyczka - działanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ Cele oceniania: SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: WIOLONCZELA KLASY I VI CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO OSM I SM I ST. motywowanie

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia.2010 r. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie muzyk

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia.2010 r. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie muzyk Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia.2010 r. (poz. ) Podstawa programowa kształcenia w zawodzie muzyk Załącznik nr 1 Opis zawodu Kształcenie w zawodzie muzyk obejmuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka PSM I st. cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka PSM I st. cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka PSM I st. cykl 4-letni Wymagania edukacyjne dla klasy I - altówka Po pierwszym roku nauki uczeń potrafi: - Przyjąć prawidłową postawę i trzymać altówkę pod brodą - Rozluźniać

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: SKRZYPCE KLASY I VI SM II ST. Cele dydaktyczne i wychowawcze nauki gry na skrzypcach:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ instrumentalny. Cykl 4 letni SKRZYPCE PROGRAM NAUCZANIA OPRACOWANIE: KATARZYNA KOPACZ

DZIAŁ instrumentalny. Cykl 4 letni SKRZYPCE PROGRAM NAUCZANIA OPRACOWANIE: KATARZYNA KOPACZ PROGRAM NAUCZANIA DZIAŁ instrumentalny SKRZYPCE Cykl 4 letni OPRACOWANIE: KATARZYNA KOPACZ Nr 32/2013 zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 24.06.2013 r. Spis treści 1. Wstęp... str. 2 2. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce

Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce Cele PSO Informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych Pomoc uczniowi w nauce

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne cykl 6- letni. Instrument główny wiolonczela. \Nauczyciel Natalia Szwarczak

Wymagania edukacyjne cykl 6- letni. Instrument główny wiolonczela. \Nauczyciel Natalia Szwarczak Wymagania edukacyjne cykl 6- letni Instrument główny wiolonczela \Nauczyciel Natalia Szwarczak OCENA CELUJĄCA - materiał opanowany przez ucznia wykracza poza program nauczania danej klasy; - uczeń osiągnął

Bardziej szczegółowo

Autor : Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS. PSM I stopnia. klasy I-VI cyklu sześcioletniego

Autor : Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS. PSM I stopnia. klasy I-VI cyklu sześcioletniego Autor : Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS PSM I stopnia klasy I-VI cyklu sześcioletniego Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych Cele PSO informowanie ucznia o poziomie jego

Bardziej szczegółowo

Wmagania edukacyjne cykl 4- letni. Instrument główny-wiolonczela. Nauczyciel Natalia Szwarczak

Wmagania edukacyjne cykl 4- letni. Instrument główny-wiolonczela. Nauczyciel Natalia Szwarczak OCENA CELUJĄCA Wmagania edukacyjne cykl 4- letni Instrument główny-wiolonczela Nauczyciel Natalia Szwarczak - materiał opanowany przez ucznia wykracza poza program nauczania danej klasy; - uczeń osiągnął

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. kontrabasu PSM II st. Klasa I

Wymagania edukacyjne dla kl. kontrabasu PSM II st. Klasa I Wymagania edukacyjne dla kl. kontrabasu PSM II st. Klasa I Zadania techniczno muzyczne: - historia instrumentu i jego pielęgnacja - postawa, prowadzenie smyczka i nazwy nut w kluczu basowym - prawidłowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - SKRZYPCE PSM I st. cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE - SKRZYPCE PSM I st. cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE - SKRZYPCE PSM I st. cykl 4-letni Wymagania edukacyjne dla klasy I skrzypiec. Po pierwszym roku nauki uczeń potrafi: - Przyjąć prawidłową postawę i trzymać skrzypce pod brodą, - Rozluźniać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl sześcioletni Klasa I 1. Wydobycie dźwięku sposobem tirando 2. Arpeggio 3. Tłumienie strun prawą ręką 4. Dwudźwięki 5. Melodia z akompaniamentem 1. Postawa przy instrumencie,

Bardziej szczegółowo

Gitara program nauczania

Gitara program nauczania Gitara program nauczania Kl. I cykl 6- letni: *Umiejętność nazywania poszczególnych części gitary, znajomość zasad czyszczenia i konserwacji instrumentu. *Opanowanie prawidłowej postawy, właściwego trzymania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma)

Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma) Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma) KLASA PIERWSZA CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO, KLASA PIERWSZA (I półrocze) CYKLU CZTEROLETNIEGO Uczeń: 1. Zna budowę instrumentu oraz jego walory

Bardziej szczegółowo

Przesłuchanie techniczne: gama C-dur przez 2 oktawy oburącz, tempo wolne. Pasaże w przewrotach. Wybrane ćwiczenie ze szkoły Kulpowicza, piosenka.

Przesłuchanie techniczne: gama C-dur przez 2 oktawy oburącz, tempo wolne. Pasaże w przewrotach. Wybrane ćwiczenie ze szkoły Kulpowicza, piosenka. Akordeon Klasa I, cykl 6-letni Załącznik Nr 5 Wymagania edukacyjne: rozwijanie uzdolnień muzycznych i zamiłowania do gry na akordeonie, znajomość podstawowych wiadomości z historii instrumentu, z jego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SKRZYPCE PSM I st. cykl 6-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE SKRZYPCE PSM I st. cykl 6-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE SKRZYPCE PSM I st. cykl 6-letni Wymagania edukacyjne dla klasy I skrzypiec. Po pierwszym roku nauki uczeń potrafi: - Przyjąć prawidłową postawę i trzymać skrzypce pod brodą, - Rozluźniać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA CEL NAUKI - kształtowanie osobowości twórczej poprzez rozwijanie umiejętności i wynikających z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA INSTRUMENT WIOLONCZELA

PROGRAM NAUCZANIA INSTRUMENT WIOLONCZELA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR. 1 IM. STANISŁAWA WIECHOWICZA W KRAKOWIE PROGRAM NAUCZANIA INSTRUMENT WIOLONCZELA Opracowanie: mgr Alina Grochala mgr Wiesław Murzański Zajęcia edukacyjne dla przedmiotu głównego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA CYKL 6 -LETNI (nowy) MATERIAŁ NAUCZANIA. 1. Treści nauczania. Klasa I

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA CYKL 6 -LETNI (nowy) MATERIAŁ NAUCZANIA. 1. Treści nauczania. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA CYKL 6 -LETNI (nowy) MATERIAŁ NAUCZANIA 1. Treści nauczania 1. Arpeggio 2. Tłumienie strun prawą ręką 3. Dwudźwięki 4. Melodia z akompaniamentem 5. Koordynacja pracy obu rąk

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy Jan Grela WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA WALTORNIA Opracowane w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 1 W KRAKOWIE IM. STANISŁAWA WIECHOWICZA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. STANISŁAWA WIECHOWICZA W KRAKOWIE PROGRAM NAUCZANIA dla SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CZTEROLETNI CYKL NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE GITARY KLASYCZNEJ PSM I stopnia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE GITARY KLASYCZNEJ PSM I stopnia PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE GITARY KLASYCZNEJ PSM I stopnia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK PRZEDMIOT GŁÓWNY GITARA (w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 1 W KRAKOWIE IM. STAN ISŁAWA WIECHOWICZA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. STANISŁAWA WIECHOWICZA W KRAKOWIE PROGRAM NAUCZANIA dla SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CZTEROLETNI CYKL

Bardziej szczegółowo

KONTRABAS. PSM II stopnia. klasy I - VI cyklu sześcioletniego. Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych

KONTRABAS. PSM II stopnia. klasy I - VI cyklu sześcioletniego. Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych Autor Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS PSM II stopnia klasy I - VI cyklu sześcioletniego Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych Zadania techniczne i wiadomości teoretyczne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: ALTÓWKA SM II ST. Cele dydaktyczne i wychowawcze nauki gry na altówce: znajomość

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE. KONTRABAS I st.

WYMAGANIA PROGRAMOWE. KONTRABAS I st. WYMAGANIA PROGRAMOWE KONTRABAS I st. KLASA I OSM I st. Dobór instrumentu o odpowiedniej dla ucznia wielkości, zaopatrzonego w czysto brzmiące struny oraz właściwej długości smyczka. Zapoznanie ze składowymi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (skrzypce) Opracowała Agnieszka Iżykowska Szczecin grudzień 2008r. Sposoby sprawdzania osiągnięć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE. SKRZYPCE I st.

WYMAGANIA PROGRAMOWE. SKRZYPCE I st. Cele nauczania: WYMAGANIA PROGRAMOWE SKRZYPCE I st. Rozwijanie muzykalności ucznia oraz pogłębianie jego zainteresowania muzyką Rozwijanie odtwórczej pamięci i wyobraźni muzycznej Rozwijanie podstaw techniki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA IM. WANDY KOSSAKOWEJ W SANOKU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK opracowana na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

-d 2. Kilkanaście wybranych ćwiczeń i melodii ze szkoły na trąbkę Lutaka, ze zbioru tańce i melodie opr. J. Kalinowski, kolędy, 2 duety.

-d 2. Kilkanaście wybranych ćwiczeń i melodii ze szkoły na trąbkę Lutaka, ze zbioru tańce i melodie opr. J. Kalinowski, kolędy, 2 duety. Trąbka Klasa I, cykl 6-letni Załącznik Nr 6 Wymagania edukacyjne: Znajomość podstawowych wiadomości z historii instrumentu, budowy zastosowania oraz podstaw konserwacji i czyszczenia. Znajomość zasad higieny.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka

WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka Opracował mgr Damian Krajka Kamień Pomorski 2015r. 1 klasa I cykl IV-letni, klasa I cykl VI-letni 1. Znajomość budowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA INSTRUMENT GŁÓWNY - FORTEPIAN

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA INSTRUMENT GŁÓWNY - FORTEPIAN PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Z UWZGLĘDNIENIEM PODSTAWY PROGRAMOWEJ ORAZ CELÓW NAUCZANIA ZGODNYCH Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KULTURY Z DNIA 02.07.2014r. OGÓLNOKSZTAŁĄCA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2002 r.) Na podstawie art. 32a ust.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie PROGRAM NAUCZANIA. Przedmiot główny. Skrzypce CZTEROLETNI CYKL NAUCZANIA

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie PROGRAM NAUCZANIA. Przedmiot główny. Skrzypce CZTEROLETNI CYKL NAUCZANIA Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie PROGRAM NAUCZANIA Przedmiot główny Skrzypce CZTEROLETNI CYKL NAUCZANIA Program opracowała mgr Agnieszka Zarychta Kitka nauczyciel

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4 - letni Opracowany przez: mgr Janusza Wyrwała Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6 - letni Opracował: mgr Jan Swaton Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (altówka) opracował Włodzimierz Radin- Rutkowski Szczecin 2008r. Sposoby sprawdzania osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Uczeń rozwija uzdolnienia i zainteresowania muzyczne (dostosowane do wieku

Uczeń rozwija uzdolnienia i zainteresowania muzyczne (dostosowane do wieku Trąbka CELE KSZTAŁCENIA WYMAGANIA OGÓLNE: 1. Rozbudzenie zainteresowania muzyką Uczeń rozwija uzdolnienia i zainteresowania muzyczne (dostosowane do wieku i predyspozycji) przez uczęszczanie na koncerty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4 - letni Opracował: mgr Jan Swaton Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie

SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie PRZEDMIOT - - FORTEPIAN DODATKOWY opracowanie: mgr Ewa Wachta mgr Alicja Migielska Kraków, 2011 1 Wstęp Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6 - letni Opracowany przez: mgr Janusza Wyrwała Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE. ALTÓWKA I st.

WYMAGANIA PROGRAMOWE. ALTÓWKA I st. WYMAGANIA PROGRAMOWE ALTÓWKA I st. KLASA I OSM I st. Treści nauczania Umuzykalnienie ucznia : Rozwijanie słuchu i muzykalności poprzez śpiewanie piosenek. Rozwijanie wyobraźni muzycznej i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

WYMOGI EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO I CZTEROLETNIEGO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA, I ETAP EDUKACYJNY, PRZEDMIOT: GITARA KLASYCZNA

WYMOGI EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO I CZTEROLETNIEGO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA, I ETAP EDUKACYJNY, PRZEDMIOT: GITARA KLASYCZNA WYMOGI EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO I CZTEROLETNIEGO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA, I ETAP EDUKACYJNY, PRZEDMIOT: GITARA KLASYCZNA Klasa I SZEŚCIOLETNI CYKL NAUCZANIA Znajomość budowy i historii

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (perkusja) opracował Dariusz Jagiełło Szczecin 2008r. WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa I/6 1. Znajomość

Bardziej szczegółowo

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKODREON Nauczyciel instrumentu głównego : mgr Kacper Trębacz Wymagania jakie musi spełniać uczeń aby otrzymać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: AKORDEON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INSTRUMENT GŁÓWNY - AKORDEON OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU KLASA I STOPIEŃ - CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który: - realizuje program wykraczający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Dział muzykowania zespołowego 4 i 6 letni cykl nauczania PRZEDMIOT GŁÓWNY ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY SPECJALIZACJA -AKORDEON Pierwszy etap edukacyjny opracowanie Natalia Siwak CYKL SZEŚCIOLETNI

Bardziej szczegółowo

Przedmiot główny SKRZYPCE

Przedmiot główny SKRZYPCE WYMAGANIA TECHNICZNE, MUZYCZNE, EGZAMINACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA dla SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W ŻĘBOCINIE Przedmiot główny SKRZYPCE pierwszy etap edukacyjny Opracowanie: Marta Rychlik 1 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot główny Saksofon Opracowanie: Tomasz Kasperski Kamień Pomorski 2016 r. 1. Obszary podlegające ocenie: - frekwencja

Bardziej szczegółowo

Instrument główny: Klarnet Autor: mgr Mariusz Kuśnierz

Instrument główny: Klarnet Autor: mgr Mariusz Kuśnierz Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy Instrument główny: Klarnet Autor: mgr Mariusz Kuśnierz ZADANIA TECHNICZNO WYKONAWCZE I MINIMUM PROGRAMOWE DLA UCZNIÓW POSZCZEGÓLNYCH

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: AKORDEON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 1 W KRAKOWIE IM. STAN ISŁAWA WIECHOWICZA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. STANISŁAWA WIECHOWICZA W KRAKOWIE PROGRAM NAUCZANIA dla SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA PRZEDMIOT GŁÓWNY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: AKORDEON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl sześcioletni

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl sześcioletni WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl sześcioletni 1. Arpeggio 2. Tłumienie strun prawą ręką 3. Dwudźwięki Klasa I 1. Postawa przy instrumencie, układ rąk i sposoby wydobywania dźwięków 2. Budowa gitary, akcesoria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni, kl. I Znajomość budowy gitary, zasady czyszczenia i konserwacji instrumentu. Opanowanie prawidłowej postawy przy instrumencie i poprawne ustawienie

Bardziej szczegółowo

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Tymbarku

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Tymbarku Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Tymbarku Program Nauczania Przedmiotu Instrument dodatkowy Skrzypce Program opracował mgr Jakub Bańdur na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA GMINNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. EDMUNDA KAJDASZA I ST. W TRZEBNICY GITARA

WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA GMINNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. EDMUNDA KAJDASZA I ST. W TRZEBNICY GITARA WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA GMINNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. EDMUNDA KAJDASZA I ST. W TRZEBNICY KRYTERIA OCEN: GITARA KLASA I c/6 POSTAWA I APARAT GRY ZAAWANSOWANIE TECHNICZNE UMIEJĘTNOŚCI WYKONAWCZE ( intonacja,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia. im. Karola Namysłowskiego. w Szczebrzeszynie PROGRAM NAUCZANIA. Przedmiot główny. Fortepian

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia. im. Karola Namysłowskiego. w Szczebrzeszynie PROGRAM NAUCZANIA. Przedmiot główny. Fortepian Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie PROGRAM NAUCZANIA Przedmiot główny Fortepian czteroletni cykl nauczania Program opracowała mgr Alicja Słupska nauczyciel

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI. Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI. Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANA DLA UCZNIÓW SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA W KLASIE GITARY KLASYCZNEJ Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.m. Karłowicza w Katowicach PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA II ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA II ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA II ETAP EDUKACYJNY Klasa I Sprawdzenie i ewentualna korekta aparatu gry i postawy przy instrumencie: - swoboda rąk - rozluźnienie mięśni - analiza procesów towarzyszących tworzeniu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. STANISŁAWA WIECHOWICZA w KRAKOWIE

Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. STANISŁAWA WIECHOWICZA w KRAKOWIE Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. STANISŁAWA WIECHOWICZA w KRAKOWIE PROGRAM NAUCZANIA DLA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA PRZEDMIOT GŁÓWNY - AKORDEON Opracował: mgr Maciej Gładys Nauczyciel Dyplomowany Kraków,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: KLARNET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: KLARNET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU Przedmiot główny: KLARNET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane przez: mgr Michała Kowalskiego Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ muzykowania zespołowego. sześcioletni cykl nauczania GITARA PROGRAM NAUCZANIA OPRACOWANIE: ANDRZEJ ANTONIK

DZIAŁ muzykowania zespołowego. sześcioletni cykl nauczania GITARA PROGRAM NAUCZANIA OPRACOWANIE: ANDRZEJ ANTONIK PROGRAM NAUCZANIA DZIAŁ muzykowania zespołowego GITARA sześcioletni cykl nauczania OPRACOWANIE: ANDRZEJ ANTONIK Nr 10/2013 zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.01.2013 r. Spis treści 1. Wstęp...2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ W KL. I VI. do użytku POSM I st. nr 1 w Poznaniu, oparty na programie zatwierdzonym przez MkiS w 1996 r.

PROGRAM NAUCZANIA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ W KL. I VI. do użytku POSM I st. nr 1 w Poznaniu, oparty na programie zatwierdzonym przez MkiS w 1996 r. PROGRAM NAUCZANIA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ W KL. I VI do użytku POSM I st. nr 1 w Poznaniu, oparty na programie zatwierdzonym przez MkiS w 1996 r. PIERWSZY ROK NAUCZANIA ( 1 i 1/3 jednostki lekcyjnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOT - FORTEPIAN DODATKOWY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOT - FORTEPIAN DODATKOWY Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOT - FORTEPIAN DODATKOWY Opracowanie: Lilia Dmochowska, Zofia Szymańska Kamień Pomorski 2016r. 1 Wstęp Przedmiot fortepian

Bardziej szczegółowo

PERKUSJA Cykl sześcioletni

PERKUSJA Cykl sześcioletni PERKUSJA Cykl sześcioletni Klasa I - znajomość historii powstania, budowy, techniki gry oraz przeznaczenia poszczególnych instrumentów - prawidłowe ustawienie aparatu gry (poprawne trzymanie pałek, prawidłowa

Bardziej szczegółowo

ADAM GRĄDZKI PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU GITARA I ETAP EDUKACYJNY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

ADAM GRĄDZKI PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU GITARA I ETAP EDUKACYJNY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA ADAM GRĄDZKI PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU GITARA I ETAP EDUKACYJNY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA Centrum Edukacji Artystycznej Strona 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP str. 3 II. CELE EDUKACYJNE str. 4 III. TREŚCI NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

Sekcja fortepianu PSM I st. WYMAGANIA EDUKACYJNE

Sekcja fortepianu PSM I st. WYMAGANIA EDUKACYJNE Sekcja fortepianu PSM I st. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I c/6 Gamy durowe do dwóch znaków każdą ręką oddzielnie przez dwie oktawy. Dwadzieścia krótkich utworków ze wszystkich działów materiału nauczania.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z organów w klasach I-VI w PSM II stopnia w Katowicach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z organów w klasach I-VI w PSM II stopnia w Katowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z organów w klasach I-VI w PSM II stopnia w Katowicach Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 29 września 2004r. w sprawie warunków i sposobów oceniania,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (kontrabas) opracowanie Grzegorz Kmita Szczecin 2008r. 1. ZAŁOŻENIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA SPM W OPOLU. Specjalność - instrumentalistyka DRUGI ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA SPM W OPOLU. Specjalność - instrumentalistyka DRUGI ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA SPM W OPOLU Specjalność - instrumentalistyka SPECJALIZACJA - TRĄBKA DRUGI ETAP EDUKACYJNY Sporządził: Klaudiusz Lisoń Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni, kl. I Znajomość budowy gitary, zasady czyszczenia i konserwacji instrumentu. Opanowanie prawidłowej postawy przy instrumencie i poprawne ustawienie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W ZIELONEJ GÓRZE PROGRAM NAUCZANIA I ETAP EDUKACYJNY. Instrument główny. klarnet. Autor : Leszek Kołodyński

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W ZIELONEJ GÓRZE PROGRAM NAUCZANIA I ETAP EDUKACYJNY. Instrument główny. klarnet. Autor : Leszek Kołodyński 1 OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W ZIELONEJ GÓRZE PROGRAM NAUCZANIA I ETAP EDUKACYJNY Instrument główny klarnet Autor : Leszek Kołodyński Zielona Góra 2015 2 Podstawowa Programowa : Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO FOPRTEPIAN W PSM I ST. W KAMIENIU POMORSKIM. dla klasy drugiej cyklu czteroletniego i sześcioletniego

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO FOPRTEPIAN W PSM I ST. W KAMIENIU POMORSKIM. dla klasy drugiej cyklu czteroletniego i sześcioletniego WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO FOPRTEPIAN W PSM I ST. W KAMIENIU POMORSKIM dla klasy drugiej cyklu czteroletniego i sześcioletniego Nauczyciel: Lilia Dmochowska str. 1 TREŚCI KRYTERIA OCEN

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Instrument główny- klarnet OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Instrument główny- klarnet OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Instrument główny- klarnet OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 lipca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY SPECJALNOŚĆ TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4 letni Autor: mgr Janusz Wyrwał Wymagania napisane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Lilia Dmochowska PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ KAMERALNY DUET FORTEPIANOWY

Lilia Dmochowska PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ KAMERALNY DUET FORTEPIANOWY Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim Lilia Dmochowska PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ KAMERALNY DUET FORTEPIANOWY Kamień Pomorski 2016 r. 1 1.Wstęp Rozporządzenie Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA DRUGI ETAP EDUKACYJNY. Autor: mgr Janusz Wyrwał

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA DRUGI ETAP EDUKACYJNY. Autor: mgr Janusz Wyrwał WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: TUBA DRUGI ETAP EDUKACYJNY Autor: mgr Janusz Wyrwał Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

przedmiotu głównego AKORDEON

przedmiotu głównego AKORDEON 1 SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W ŻĘBOCINIE WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA dla przedmiotu głównego AKORDEON Pierwszy etap edukacyjny Opracowanie Natalia Siwak 1 2 Nauczanie gry na akordeonie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie podstaw programowych kszta cenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie podstaw programowych kszta cenia w zawodach szkolnictwa artystycznego. Dziennik Ustaw Nr 138 8821 Poz. 1164 1164 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie podstaw programowych kszta cenia w zawodach szkolnictwa artystycznego. Na podstawie art. 32a

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 1 W KRAKOWIE IM. STAN ISŁAWA WIECHOWICZA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. STANISŁAWA WIECHOWICZA W KRAKOWIE PROGRAM NAUCZANIA dla SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA PRZEDMIOT GŁÓWNY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLE PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLE PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLE PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY Autor: mgr Dariusz Kownacki Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. F. Chopina Szkoła Muzyczna I st. nr 2 PROGRAM NAUCZANIA

Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. F. Chopina Szkoła Muzyczna I st. nr 2 PROGRAM NAUCZANIA Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. F. Chopina Szkoła Muzyczna I st. nr 2 PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS 1-6 OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I stopnia oraz KLAS

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do PSM I stopnia

Rekrutacja do PSM I stopnia Rekrutacja do PSM I stopnia Termin składania podań do PSM I st. 01.03.2011r. do 31.05.2011r. Do klasy I cyklu 6 letniego przyjmowane są dzieci w wieku 6 10 lat (roczniki 2005,2004, 2003,2002). Instrumenty:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE. FORTEPIAN dla klas I - VI I st.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE. FORTEPIAN dla klas I - VI I st. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE FORTEPIAN dla klas I - VI I st. KLASA I A. Treści nauczania (podstawa programowa) 1. Znajomość budowy instrumentu; klawiatura nazwy klawiszy. 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w OPOLU Przedmiot główny: trąbka. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w OPOLU Przedmiot główny: trąbka. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w OPOLU Przedmiot główny: trąbka PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracował: mgr Piotr Waloszczyk Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo