Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia. im. Karola Namysłowskiego. w Szczebrzeszynie PROGRAM NAUCZANIA. Przedmiot główny. Fortepian

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia. im. Karola Namysłowskiego. w Szczebrzeszynie PROGRAM NAUCZANIA. Przedmiot główny. Fortepian"

Transkrypt

1 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie PROGRAM NAUCZANIA Przedmiot główny Fortepian czteroletni cykl nauczania Program opracowała mgr Alicja Słupska nauczyciel dyplomowany Szczebrzeszyn 2011

2 Wstęp Program niniejszy należy traktować jako propozycję i pomoc w pracy nauczyciela gry na fortepianie w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie. Nieodzowną częścią rozwoju duchowo-kulturalnego współczesnego człowieka jest szerokie zainteresowanie muzyką. Każdy bliski kontakt z magią muzyki okazuje działanie pozytywne na kształtowanie jego umysłu. Wśród szeregu innych instrumentów fortepian zajmuje szczególne miejsce. Właśnie ten instrument pozwala zaczynać ćwiczenia w bardzo wczesnym wieku i pobudzać zainteresowanie ucznia muzyką. Fortepian stwarza możliwość rozwoju uzdolnień muzycznych w sposób dostosowany do jego wieku i predyspozycji. Nauczanie podstaw gry na fortepianie rozwija naturalne potrzeby ekspresji twórczej ucznia i kształcenie wyobraźni artystycznej. W trakcie nauczania podstaw gry na instrumencie przygotowuje się dziecko do występów publicznych, zachęca się do aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym środowiska. W trakcie nauczania uczeń zapoznaje się z podstawową wiedzą o muzyce, pobudza się jego wrażliwość estetyczna i poczucie piękna. W sposób naturalny zachęca się dziecko do aktywnego muzykowania w rodzinie, a dzieci o odpowiednich predyspozycjach do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia. 2

3 Cele edukacyjne 1. Zainteresowanie ucznia muzyką. 2. Rozbudzenie zamiłowania do muzyki. 3. Rozwijanie uzdolnień muzycznych ucznia w sposób dostosowany do jego wieku i predyspozycji. 4. Nauczanie podstaw gry na fortepianie. 5. Rozwijanie umiejętności technicznych i interpretacyjnych. 6. Nauczanie zasad notacji w stopniu umożliwiającym samodzielne odczytanie zapisu nutowego. 7. Przygotowanie do samodzielnego opracowywania krótkich i łatwych utworów. 8. Wdrożenie do systematycznego i świadomego ćwiczenia. 9. Rozwijanie naturalnej potrzeby ekspresji twórczej ucznia i kształcenie wyobraźni artystycznej. 10. Rozwijanie umiejętności muzykowania zespołowego. 11. Przygotowanie ucznia do publicznych występów estradowych, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym. 12. Kształtowanie wrażliwości estetycznej i poczucia piękna. 13. Zapoznanie ucznia z podstawową wiedzą o muzyce. 14. Przygotowanie absolwentów do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia. 3

4 Treści nauczania 1. Podstawowa wiedza z zakresu historii instrumentu, budowy instrumentu i jego części. 2. Podstawy prawidłowego aparatu gry (prawidłowa postawa, ułożenie rąk, właściwy sposób wydobycia dźwięku). 3. Wybrane elementy techniki gry. 4. Podstawy interpretacji utworu zgodnej z zapisem, budową formalną i elementami stylu. 5. Zasady notacji właściwej dla danego instrumentu oraz techniki czytania a vista łatwych utworów. 6. Przygotowanie do samodzielnej pracy nad łatwym utworem w zakresie poprawnego odczytania tekstu, ćwiczenia i korygowania błędów. 7. Przygotowanie do praktyki estradowej, z uwzględnieniem podstawowych elementów obycia estradowego, m. in. W zakresie technik opanowania pamięciowego utworu oraz koncentracji i pokonywania tremy. 8. Podstawowe formy muzykowania zespołowego. 9. Literatura muzyczna dla danego instrumentu, dobrana przez nauczyciela w zależności od możliwości i z uwzględnieniem jego preferencji. 10. Program na zakończenie etapu edukacyjnego. 4

5 KLASA I ZADANIA TECHNICZNO-MUZYCZNE - znajomość budowy instrumentu i klawiatury - znajomość postawy grającego - sposób wydobywania dźwięków artykulacją portato, legato i staccato - umiejętność czytania nut w kluczu wiolinowym i basowy - poznanie wartości rytmicznych nut i pauz do szesnastki włącznie, kropki przy wartości, znaków chromatycznych - praca nad techniką palcową - nauka podkładania i nakładania palców - wykonywanie dwudźwięków i trójdźwięków techniką portato - poznanie podstawowych zasad pracy nad utworem - stosowanie tempa umiarkowanego i wolnego, dynamiki od mezzopiano do mezzoforte - zapoznanie z elementarnymi zasadami prowadzenia frazy FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA: Podstawową formą sprawdzenia umiejętności ucznia jest występ publiczny (popis) oraz oceny cząstkowe. W klasie pierwszej ocenę wystawia nauczyciel w zależności od umiejętności ucznia, od ilości i jakości występów publicznych oraz w zależności od zrealizowanego materiału nauczania. 5

6 a) Gamy i pasaże LITERATURA (do wyboru ) Granie gam o schemacie palcowym gamy C-dur majorowych i minorowych w ruchu równoległym i rozbieżnym w obrębie oktawy lub dwóch. Trójdźwięk rozłożony oddzielnie każda ręką i razem. Pasaże toniczne oddzielnie, z przewrotami. b) Szkoły i zbiory utworów dla początkujących A.M. Klechniowska: Szkoła na fortepian W. Markiewiczówna: Do-re-mi-fa-sol c) Etiudy H. Lemoine: Etiudy dziecięce op. 37 S. Raube: Etiudy dla dzieci, z.i W. Sawicka, G. Stempniowa: Etiudy, z.i D. Wiłkomirska: Etiudy dla początkujących d) Utwory polifoniczne, polifonizujące i utwory dawnych mistrzów J. Hoffman, A. Rieger (opr.): Dawne tańce i melodie z.i Z. Śliwiński (opr.): Z dawnych wieków e) Formy klasyczne J. Hoffman, A. Rieger: Wybrane sonatiny, z.i J. Garścia: Sonatiny op.51 f) Utwory różne E. Altberg: Czytanki muzyczne, z.i (nr 2, nr 3) J. Garścia: Najłatwiejsze utwory dla dzieci na fortepian op. 3 J. Garścia: Miniatury op. 5, nr 1 J. Garścia: Ikebana op. 70 J. Garścia: Igraszki zimowe D. Kabalewski: Łatwe utwory op. 39 (najłatwiejsze) S. Raube: Żabki i inne utwory dla dzieci na fortepian F. Rybicki: Już gram ( łatwiejsze ) F. Rybicki: Zaczynam grać op. 20 g) Utwory na 4 ręce A. Diabelli: Ćwiczenia melodyjne op. 149, nr 1, nr 2 A. Różycki: ABC na fortepian (łatwiejsze utwory na 4 ręce) 6

7 KLASA II ZADANIA TECHNICZNO-MUZYCZNE - praca nad technika palcową legato, portato, staccato - uniezależnienie rąk od siebie, różne sposoby artykulacji w obu rękach jednocześnie - wykonywanie dwudźwięków legato, akordów portato - utrwalanie zasad prawidłowej pracy nad utworem, także pracy samodzielnej - stosowanie tempa wolnego i umiarkowanego, dynamiki piano do forte - różnicowanie melodii i akompaniamentu - doskonalenie umiejętności prawidłowego frazowania - wprowadzenie polifonii dwugłosowej - czytanie nut a vista FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA: 1.Oceny cząstkowe. 2.Występy publiczne (koncerty, popisy, konkursy) - co najmniej dwa w roku 3.Przesłuchania techniczne 4.Egzamin promocyjny. 7

8 a) Gamy i pasaże LITERATURA (do wyboru ) Granie gam o schemacie palcowym gamy C-dur, do dwóch znaków, równolegle przez 4 oktawy, i rozbieżnie przez 2 oktawy. Pasaże toniczne grane równolegle przez 4 oktawy, kadencja. b) Etiudy C. Czerny (opr. M. Wiłkomirska): Wybór etiud (op. 139, 599, 636) (łatwiejsze) H. Lemoine: Etiudy dziecięce op. 37 (cd) S. Raube: Etiudy dla dzieci, z. I (dokończenie), z. II (łatwiejsze) W. Sawicka, G. Stempniowa: Etiudy z. II, z. III d) Utwory polifoniczne, polifonizujące i utwory dawnych mistrzów J. S. Bach: Łatwe utwory J. S. Bach: Drobne utwory J. Hoffman, A. Rieger (opr.): Dawne tańce i melodie z. I (cd) Z. Śliwiński (opr.): Z dawnych wieków (dokończenie) e) Formy klasyczne J. Hoffman, A. Rieger: Wybrane sonatiny, z. I, z. II S. Raube (opr); Wybór sonatin dla dzieci, cz. I f) Utwory różne E. Altberg: Czytanki muzyczne, z. I, z. II J. Garścia: Najłatwiejsze utwory dla dzieci na fortepian op. 3 (cd) J. Garścia: Miniatury op. 5 J. Garścia: Ikebana op. 70 D. Kabalewski: Łatwe utwory op. 39 (cd) T. Kassern: Słodki kramik S. Majkapar: Biriulki (łatwiejsze) S. Raube: Żabki i inne utwory dla dzieci na fortepian F. Rybicki: Już gram (cd) F. Rybicki: Zaczynam grać op.20 (cd) g) Utwory na 4 ręce A. Diabelli: Ćwiczenia melodyjne op. 149 (cd) J. Garścia: Graj ze mną na 4 ręce op. 37 S. Raube: Drobiazgi na fortepian na 4 ręce, z. I 8

9 KLASA III ZADANIA TECHNICZNO-MUZYCZNE - praca nad techniką palcową legato, portato, staccato, non legato - dążenie do tzw. wyrównania palców w przebiegach gamowych, biegnikach i pasażach - wykonywanie dwudźwięków techniką portato i legato po dwa - wprowadzenie pedału rytmicznego - stosowanie tempa od wolnego do umiarkowanie szybkiego, dynamiki od pianissimo do forte - praca nad polifonią dwugłosową - praca nad kultura dźwięku, kantyleną i prowadzeniem frazy - czytanie nut a vista FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA: 1.Oceny cząstkowe. 2.Występy publiczne (koncerty, popisy, konkursy) - co najmniej dwa w roku 3.Przesłuchania techniczne 4.Egzamin promocyjny. 9

10 a) Gamy i pasaże LITERATURA (do wyboru ) Granie gam do 3 znaków przykluczowych, równolegle przez 4 oktawy i w pozycji tercji i decymy przez 2 oktawy. Granie gamy chromatycznej równolegle przez 2 oktawy. Pasaże toniczne wykonywane równolegle przez 4 oktawy, kadencja. b) Etiudy H. Berens: Najnowsza szkoła biegłości op. 61 (łatwiejsze) J.F. Burgmuller: Etiudy op. 100 (c.d.) C. Czerny (opr. M. Wiłkomirska): Wybór etiud (op. 139, 599, 636) (trudniejsze) C. Czerny: Wstępna szkoła biegłości op. 849 (łatwiejsze) S. Heller: Wybór etiud A. Loschhorn: Etiudy op. 66 (łatwiejsze) S. Raube: Etiudy dla dzieci z. II W. Sawicka, G. Stempniowa: Etiudy z. IV d) Utwory polifoniczne i utwory dawnych mistrzów J. S. Bach: Małe preludia nr 4, 5, 8, 9, 2 J. S. Bach: Drobne utwory J. S. Bach: Inwencje dwugłosowe (łatwiejsze) J. Hoffman, A. Rieger (opr.): Dawne tańce i melodie z. II, z. III e) Formy klasyczne J. Hoffman, A. Rieger: Wybrane sonatiny z. I, z. II S. Raube (opr); Wybór sonatin dla dzieci cz. I, cz. II f) Utwory różne E. Altberg: Czytanki muzyczne z. II, z. III łatwiejsze F. Chopin: Walc a-moll F. Chopin: Polonezy dziecięce P Czajkowski: Album dla młodzieży J. Garścia: Ikebana op. 70 J. Garścia: Baśnie dźwiękiem pisane op. 66 E. Grieg: Utwory liryczne D. Kabalewski: Łatwe utwory op. 27 T. Kassern: Słodki kramik 10

11 S. Majkapar: Biriulki W. Lutosławski: Melodie ludowe g) Utwory na 4 ręce E. Altberg, Z. Romaszkowa: Wybór łatwych utworów na 4 ręce E. Altberg: Francuski wachlarzyk A. Diabelli: 2 Sonatiny op. 163 S. Raube: Drobiazgi na fortepian na 4 ręce, z. I (c.d.) KLASA IV ZADANIA TECHNICZNO-MUZYCZNE - praca nad techniką, artykulacją legato, portato, staccato - tzw. wyrównanie palców w technice legato - gamy, pasaże i biegniki w tempie allegro moderato i allegro - dwudźwięki i akordy w artykulacji portato, legato i staccato - zdobnictwo mordenty, obiegniki, tryle - pedał synkopowany i rytmiczny - tempo od adagio do allegro moderato, dynamika od pianissimo do forte - samokontrola słuchowa własnej gry - praca nad wykonaniem utworu - dokładne odczytanie tekstu, precyzja rytmiczna i artykulacyjna - prawidłowy sposób ćwiczenia utworu - kultura dźwięku, prowadzenie kantyleny, zasady frazowania, zróżnicowanie dynamiczne i agogiczne - praca nad polifonią - czytanie nut a vista 11

12 FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA: 1.Oceny cząstkowe. 2.Występy publiczne (koncerty, popisy, konkursy) - co najmniej dwa w roku 3.Przesłuchania techniczne 4.Egzamin promocyjny. a) Gamy i pasaże LITERATURA (do wyboru ) Granie gam do 4 znaków w ruchu kombinowanym, w pozycji tercji seksty i decymy przez 2 oktawy. Pasaże toniczne przez 4 oktawy i czterodźwięki w ruchu równoległym przez 3 oktawy. Gama chromatyczna przez 4 oktawy w ruchu równoległym. Kadencja. b) Etiudy H. Berens: Najnowsza szkoła biegłości op. 61 (c.d.) J.F. Burgmuller: Etiudy op. 100 (c.d.) J. B. Cramer: 50 etiud C. Czerny (opr. M. Wiłkomirska): Wybór etiud (op. 139, 599, 636) (trudniejsze) C. Czerny: Wstępna szkoła biegłości op. 849 (c. d.) C. Czerny: Szkoła biegłości op. 299 (łatwiejsze) J. Duvernoy: Etiudy op. 299 S. Heller: Wybrane etiudy op. 45, op. 46 A. Loschhorn: Etiudy op. 66 (c.d.) W. Sawicka, G. Stempniowa: Etiudy z. IV, z. V (łatwiejsze) d) Utwory polifoniczne i utwory dawnych mistrzów J. S. Bach: Inwencje dwugłosowe J. S. Bach: Inwencje trzygłosowe J. S. Bach: Suity francuskie J. S. Bach: Małe preludia (trudniejsze) J. S. Bach: Drobne utwory J. F. Haendel: Utwory wybrane (suity) 12

13 e) Formy klasyczne L.van Beethoven: Sonatina Es-dur L. van Beethoven: Sonata G-dur op.49 nr 2 L. van Beethoven: Sonata g-moll op. 49 nr 1 L. van Beethoven: 6 wariacji G-dur na temat własny M. Clementi: Sonatiny op. 36 nr 5, 6 F. K. Dussek: Sonatiny op. 20 J. Hoffman, A. Rieger: Wybrane sonatiny z. II S. Raube (opr): Wybór sonatin dla dzieci cz. II W. A. Mozart: Sonata C-dur KV 545 W. A. Mozart: Sonatiny wiedeńskie f) Koncert J. Haydn: Koncert D-dur J. Haydn: Koncert C-dur f) Utwory różne E. Altberg: Czytanki muzyczne z. II, z. III F. Chopin: Walc a-moll F. Chopin: Polonezy dziecięce F. Chopin: Drobne utwory F. Chopin: Preludia (łatwiejsze) P. Czajkowski: Album dla młodzieży op. 39 J. Garścia: 6 ekspresyjnych miniatur P. Czjkowski: Pory roku (Pierwiosnek) J. Fild: Nokturny wybrane E. Grieg: Utwory liryczne D. Kabalewski: Łatwe utwory op. 27 S. Majkapar: Biriulki (dokończenie) S. Prokofiew: Muzyka dziecięca op. 65 W. Lutosławski: Melodie ludowe g) Utwory na 4 ręce E. Altberg, Z. Romaszkowa: Wybór łatwych utworów na 4 ręce E. Altberg: Francuski wachlarzyk S. Raube: Drobiazgi na fortepian na 4 ręce, z. I, z. II 13

14 Uwaga! Repertuar podany w poszczególnych klasach ma charakter otwarty i może być uzupełniany o inne pozycje o odpowiednim stopniu trudności dostępne nauczyciela. Ocena końcowa ustalana jest przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego dla uczniów klas II-IV. Dla uczniów klasy I ocena wystawiana jest przez nauczyciela prowadzącego. Opis osiągnięć ucznia na zakończenie etapu edukacyjnego 1. Umiejętność nazywania poszczególnych części fortepianu. Znajomość podstawowych wiadomości w zakresie historii instrumentu. 2. Opanowanie prawidłowej postawy, ułożenia prawej i lewej ręki na klawiaturze, prawidłowego ułożenia nóg. Umiejętność prawidłowego wydobycia dźwięku w zależności od rejestru i dynamiki. Świadomość roli i działania palców w procesie powstawania dźwięków. 3. Opanowanie podstaw techniki gry, z uwzględnieniem niezależności rąk i palców na klawiaturze, umiejętność grania różnymi sposobami (legato, non legato, staccato, portato), umiejętności posługiwania się prawym pedałem (prostym-taktowym i synkopowanym). 4. Umiejętność frazowania i operowania podstawowymi sposobami artykulacji. Realizacja metrorytmiki, agogiki i dynamiki zgodna z zapisem. Interpretowanie utworu zgodne z jego budową formalną. 5. Znajomość notacji w kluczu wiolinowym i basowym oraz umiejętność samodzielnego i bezbłędnego odczytania tekstu nutowego. Umiejętność prawidłowego grania a vista łatwych utworów w wolnym tempie z uwzględnieniem precyzji rytmicznej. 6. Umiejętność samodzielnego opracowania łatwego utworu pod względem techniczno-wykonawczym (palcowanie, pedalizacja, frazowanie, 14

15 dynamika, interpretacja). Umiejętność samodzielnej pracy nad utworem. Umiejętność świadomego ćwiczenia i korekty własnych błędów. 7. Umiejętność koncentrowania się i pokonywania tremy podczas wykonywania utworu. Posługiwanie się różnymi formami zapamiętywania. Przyswojenie podstawowych elementów obycia estradowego. Umiejętność dokonywania właściwej samooceny wykonania utworu. 8. Umiejętność muzykowania zespołowego (np. na cztery ręce, na dwa fortepiany, łatwe akompaniamenty). 9. Opanowanie literatury fortepianowej w następującym zakresie: etiudy o zróżnicowanej problematyce technicznej dla prawej i lewej ręki, utwory polifoniczne, formy cykliczne (do wyboru np. sonatina, sonata, koncert, wariacje), akompaniamenty. 10. Poprawne wykonanie dwóch etiud o zróżnicowanej problematyce technicznej dla prawej i lewej ręki, utworu polifonicznego, jednej części sonatiny lub sonaty (do wyboru allegro sonatowe, wariacje lub rondo) oraz utworu dowolnego. Cały program powinien być wykonany z pamięci. Komentarz do realizacji programu nauczania Ogólna koncepcja i wskazówki metodyczne: Niniejszy program należy traktować jako propozycję i pomoc w doborze repertuaru dla realizacji celów, form i metod wymienionych w programie nauczania. Elastyczne korzystanie z treści w nim zawartych pozwoli na proporcjonalny rozwój ucznia we wszystkich kierunkach kształcenia. W doborze stopnia trudności, ilości realizowanych utworów oraz pozostałych elementów programu przewidzianych do realizacji, nauczyciel powinien uwzględniać możliwości ucznia, jego indywidualne predyspozycje, potrzebę ekspresji oraz wrażliwość estetyczną. Dodatkowo można wykorzystywać utwory na dwa fortepian, na 4 ręce, łatwe akompaniamenty, przykłady muzyki rozrywkowej, popularnej oraz opracowania 15

16 muzyki ludowej, co powinno pomóc nauczycielowi w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych. Nauczyciel musi czuwać nad wszechstronnym i harmonijnym rozwojem ucznia zarówno pod względem muzycznym, jak i pianistycznym. Repertuar powinien zawierać pozycje ze wszystkich działów materiału nauczania oraz z różnych epok i stylów muzycznych. Już od początku zajęć nauczyciel podaje podstawowe wiadomości w zakresie budowy instrumentu i jego części. Opowiada historię rozwoju instrumentu od klawesynu poprzez fortepian XIX wieku do współczesnego jego wyglądu. Zapoznaje ucznia z wybitnymi pianistami w dziejach pianistyki. Prowadzi się nauczanie zasad notacji w obu kluczach (wiolinowym i basowym), co umożliwia samodzielne odczytywanie zapisu nutowego, i prowadzi do prawidłowego grania tekstu nutowego z uwzględnieniem precyzji rytmicznej. Dlatego od III klasy wzwyż odbywa się sprawdzanie poziomu umiejętności czytania avista. Systematycznie uświadamiamy ucznia o ważności prawidłowej postawy i aparatu grającego, ułożenia prawej i lewej ręki na klawiaturze, prawidłowego ułożenia nóg. Zwracamy uwagę na poszczególne elementy techniki gry, umiejętność prawidłowego wydobycia dźwięku w zależności od rejestru i dynamiki. Podkreślamy rolę działania palców w procesie powstawania dźwięku, Zmierzamy w nauce gry na fortepianie ku opanowaniu podstaw techniki gry z uwzględnieniem niezależności rąk i palców na klawiaturze, umiejętności grania różnymi sposobami artykulacji (legato. non legato, staccato i portato), umiejętności posługiwania się prawym pedałem (prostym-taktowym i synkopowanym). Kształcimy umiejętność frazowania, zgodną z zapisem realizację metrorytmiki, agogiki i dynamiki, interpretowanie utworów z uwzględnieniem budowy formy. Zwracamy szczególna uwagę na umiejętność samodzielnej pracy nad utworem pod względem techniczno wykonawczym (palcowanie, pedalizacja, dynamika, interpretacja), co wymaga świadomego ćwiczenia i korekty własnych błędów. Dla ucznia jest niezbędna umiejętność koncentrowania się, posługiwanie się różnymi formami zapamiętywania oraz pokonywania tremy podczas występów przed publicznością. O wynikach nauczania decyduje przede wszystkim sposób realizacji materiału. Nowe treści i zadania należy wprowadzać w myśl zasady stopniowania trudności. Różne sposoby opracowania problemów muzycznych powinny w efekcie końcowym doprowadzić do zamierzonego celu dydaktyczno-wychowawczego. 16

17 Warunki niezbędne do realizacji programu nauczania Zajęcia odbywać się powinny w regularnie wietrzonej sali, dobrze oświetlonej oraz wyposażonej w dobrze nastrojony instrument. Młodsi uczniowie powinni mieć możliwość skorzystania z podnóżka do instrumentu, w celu zachowania prawidłowej postawy przy instrumencie. Nauczyciel powinien mieć również do dyspozycji podręczną bibliotekę a uczeń swobodny dostęp do biblioteki szkolnej. Niezbędne do realizacji programu nauczania jest posiadanie przez ucznia instrumentu w domu, systematycznie strojonego. Istotne w dalszym etapie nauki jest posiadanie metronomu w celu kontrolowania gry rytmicznej. W trakcie zajęć należy zadbać, aby dziecko mogło poznać własne możliwości i doświadczyć sukcesu. Lekcje gry powinny być ciekawe, pobudzające, dobrze zaplanowane przepełnione konstruktywnymi uwagami. Należy pamiętać, aby wszelkie działania prowadzone były ostrożnie i z wyczuciem, aby nie prowadziły do stresu czy zniechęcenia a wręcz przeciwnie motywowały do gry i ćwiczenia w domu. 17

Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu

Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu 1 Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu Klasa I - Opanowanie: - podstawowych wiadomości z zakresu budowy instrumentu, - prawidłowej postawy przy instrumencie, ułożenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie

SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie PRZEDMIOT - - FORTEPIAN DODATKOWY opracowanie: mgr Ewa Wachta mgr Alicja Migielska Kraków, 2011 1 Wstęp Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Przesłuchanie techniczne: gama C-dur przez 2 oktawy oburącz, tempo wolne. Pasaże w przewrotach. Wybrane ćwiczenie ze szkoły Kulpowicza, piosenka.

Przesłuchanie techniczne: gama C-dur przez 2 oktawy oburącz, tempo wolne. Pasaże w przewrotach. Wybrane ćwiczenie ze szkoły Kulpowicza, piosenka. Akordeon Klasa I, cykl 6-letni Załącznik Nr 5 Wymagania edukacyjne: rozwijanie uzdolnień muzycznych i zamiłowania do gry na akordeonie, znajomość podstawowych wiadomości z historii instrumentu, z jego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma)

Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma) Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma) KLASA PIERWSZA CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO, KLASA PIERWSZA (I półrocze) CYKLU CZTEROLETNIEGO Uczeń: 1. Zna budowę instrumentu oraz jego walory

Bardziej szczegółowo

Sekcja fortepianu PSM I st. WYMAGANIA EDUKACYJNE

Sekcja fortepianu PSM I st. WYMAGANIA EDUKACYJNE Sekcja fortepianu PSM I st. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I c/6 Gamy durowe do dwóch znaków każdą ręką oddzielnie przez dwie oktawy. Dwadzieścia krótkich utworków ze wszystkich działów materiału nauczania.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY SKRZYPIEC CYKL SZEŚCIOLETNI

Załącznik nr 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY SKRZYPIEC CYKL SZEŚCIOLETNI Załącznik nr 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY SKRZYPIEC CYKL SZEŚCIOLETNI KLASA PIERWSZA Wymagania: prawidłowe trzymanie skrzypiec, prostolinijne prowadzenie smyczka, program Program: dwa ćwiczenia na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI. Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI. Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ KLASA I

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ KLASA I SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: KONTRABAS KLASY I IV CZTEROLETNIEGO SM I ST. KLASA I gama, trójdźwięk etiuda lub

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: AKORDEON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: AKORDEON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

FORTEPIAN. 6 letni cykl nauczania. PROGRAM NAUCZANIA DZIAŁ muzykowania zespołowego OPRACOWANIE: ROMANA BAJORSKA

FORTEPIAN. 6 letni cykl nauczania. PROGRAM NAUCZANIA DZIAŁ muzykowania zespołowego OPRACOWANIE: ROMANA BAJORSKA PROGRAM NAUCZANIA DZIAŁ muzykowania zespołowego FORTEPIAN OPRACOWANIE: ROMANA BAJORSKA 6 letni cykl nauczania Nr 4/2013 zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 28. 01. 2013r. Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Gitara program nauczania

Gitara program nauczania Gitara program nauczania Kl. I cykl 6- letni: *Umiejętność nazywania poszczególnych części gitary, znajomość zasad czyszczenia i konserwacji instrumentu. *Opanowanie prawidłowej postawy, właściwego trzymania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: AKORDEON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKODREON Nauczyciel instrumentu głównego : mgr Kacper Trębacz Wymagania jakie musi spełniać uczeń aby otrzymać

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY

PROGRAM NAUCZANIA DLA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY KATEDRALNA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA W POZNANIU PROGRAM NAUCZANIA DLA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY Opracowanie: Magdalena Gniewowska POZNAŃ 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cele kształcenia wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 1 W KRAKOWIE IM. STAN ISŁAWA WIECHOWICZA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. STANISŁAWA WIECHOWICZA W KRAKOWIE PROGRAM NAUCZANIA dla SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CZTEROLETNI CYKL

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE. FORTEPIAN dla klas I - VI I st.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE. FORTEPIAN dla klas I - VI I st. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE FORTEPIAN dla klas I - VI I st. KLASA I A. Treści nauczania (podstawa programowa) 1. Znajomość budowy instrumentu; klawiatura nazwy klawiszy. 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne cykl 6- letni. Instrument główny wiolonczela. \Nauczyciel Natalia Szwarczak

Wymagania edukacyjne cykl 6- letni. Instrument główny wiolonczela. \Nauczyciel Natalia Szwarczak Wymagania edukacyjne cykl 6- letni Instrument główny wiolonczela \Nauczyciel Natalia Szwarczak OCENA CELUJĄCA - materiał opanowany przez ucznia wykracza poza program nauczania danej klasy; - uczeń osiągnął

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOT - FORTEPIAN DODATKOWY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOT - FORTEPIAN DODATKOWY Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOT - FORTEPIAN DODATKOWY Opracowanie: Lilia Dmochowska, Zofia Szymańska Kamień Pomorski 2016r. 1 Wstęp Przedmiot fortepian

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy Jan Grela WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA WALTORNIA Opracowane w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA CEL NAUKI - kształtowanie osobowości twórczej poprzez rozwijanie umiejętności i wynikających z

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni. Klasa I

Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni. Klasa I Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni Klasa I Zadania techniczno -wykonawcze - poprawna postawa przy instrumencie, - poprawny układ palców, - kształcenie podstawowych umiejętności gry na instrumencie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA INSTRUMENT GŁÓWNY - FORTEPIAN

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA INSTRUMENT GŁÓWNY - FORTEPIAN PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Z UWZGLĘDNIENIEM PODSTAWY PROGRAMOWEJ ORAZ CELÓW NAUCZANIA ZGODNYCH Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KULTURY Z DNIA 02.07.2014r. OGÓLNOKSZTAŁĄCA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE GITARY KLASYCZNEJ PSM I stopnia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE GITARY KLASYCZNEJ PSM I stopnia PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE GITARY KLASYCZNEJ PSM I stopnia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK PRZEDMIOT GŁÓWNY GITARA (w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wmagania edukacyjne cykl 4- letni. Instrument główny-wiolonczela. Nauczyciel Natalia Szwarczak

Wmagania edukacyjne cykl 4- letni. Instrument główny-wiolonczela. Nauczyciel Natalia Szwarczak OCENA CELUJĄCA Wmagania edukacyjne cykl 4- letni Instrument główny-wiolonczela Nauczyciel Natalia Szwarczak - materiał opanowany przez ucznia wykracza poza program nauczania danej klasy; - uczeń osiągnął

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM II st.

WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM II st. WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM II st. Wymagania edukacyjne dla klasy I - skrzypce -sposoby konserwacji instrumentu, umiejętność precyzyjnego strojenia instrumentu, umiejętność współpracy z akompaniatorem,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ Cele oceniania: SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: SKRZYCE KLASY I VI CYKLU CZEŚCIOLETNIEGO OSM I SM I ST. motywowanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ Cele oceniania: SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: WIOLONCZELA KLASY I VI CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO OSM I SM I ST. motywowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Dział muzykowania zespołowego 4 i 6 letni cykl nauczania PRZEDMIOT GŁÓWNY ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY SPECJALIZACJA -AKORDEON Pierwszy etap edukacyjny opracowanie Natalia Siwak CYKL SZEŚCIOLETNI

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia.2010 r. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie muzyk

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia.2010 r. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie muzyk Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia.2010 r. (poz. ) Podstawa programowa kształcenia w zawodzie muzyk Załącznik nr 1 Opis zawodu Kształcenie w zawodzie muzyk obejmuje

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do PSM I stopnia

Rekrutacja do PSM I stopnia Rekrutacja do PSM I stopnia Termin składania podań do PSM I st. 01.03.2011r. do 31.05.2011r. Do klasy I cyklu 6 letniego przyjmowane są dzieci w wieku 6 10 lat (roczniki 2005,2004, 2003,2002). Instrumenty:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA CYKL 6 -LETNI (nowy) MATERIAŁ NAUCZANIA. 1. Treści nauczania. Klasa I

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA CYKL 6 -LETNI (nowy) MATERIAŁ NAUCZANIA. 1. Treści nauczania. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA CYKL 6 -LETNI (nowy) MATERIAŁ NAUCZANIA 1. Treści nauczania 1. Arpeggio 2. Tłumienie strun prawą ręką 3. Dwudźwięki 4. Melodia z akompaniamentem 5. Koordynacja pracy obu rąk

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl sześcioletni

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl sześcioletni WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl sześcioletni 1. Arpeggio 2. Tłumienie strun prawą ręką 3. Dwudźwięki Klasa I 1. Postawa przy instrumencie, układ rąk i sposoby wydobywania dźwięków 2. Budowa gitary, akcesoria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni, kl. I Znajomość budowy gitary, zasady czyszczenia i konserwacji instrumentu. Opanowanie prawidłowej postawy przy instrumencie i poprawne ustawienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 1 W KRAKOWIE IM. STANISŁAWA WIECHOWICZA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. STANISŁAWA WIECHOWICZA W KRAKOWIE PROGRAM NAUCZANIA dla SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CZTEROLETNI CYKL NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

Instrument główny: Klarnet Autor: mgr Mariusz Kuśnierz

Instrument główny: Klarnet Autor: mgr Mariusz Kuśnierz Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy Instrument główny: Klarnet Autor: mgr Mariusz Kuśnierz ZADANIA TECHNICZNO WYKONAWCZE I MINIMUM PROGRAMOWE DLA UCZNIÓW POSZCZEGÓLNYCH

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce

Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce Cele PSO Informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych Pomoc uczniowi w nauce

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne kontrabas PSM I st. cykl 4-letni. Klasa I

Wymagania edukacyjne kontrabas PSM I st. cykl 4-letni. Klasa I Wymagania edukacyjne kontrabas PSM I st. cykl 4-letni Zadania techniczno-muzyczne Klasa I - znajomość budowy kontrabasu i smyczka - prawidłowa postawa, trzymanie instrumentu i prowadzenie smyczka - działanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. kontrabasu PSM II st. Klasa I

Wymagania edukacyjne dla kl. kontrabasu PSM II st. Klasa I Wymagania edukacyjne dla kl. kontrabasu PSM II st. Klasa I Zadania techniczno muzyczne: - historia instrumentu i jego pielęgnacja - postawa, prowadzenie smyczka i nazwy nut w kluczu basowym - prawidłowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl sześcioletni Klasa I 1. Wydobycie dźwięku sposobem tirando 2. Arpeggio 3. Tłumienie strun prawą ręką 4. Dwudźwięki 5. Melodia z akompaniamentem 1. Postawa przy instrumencie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO FOPRTEPIAN W PSM I ST. W KAMIENIU POMORSKIM. dla klasy drugiej cyklu czteroletniego i sześcioletniego

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO FOPRTEPIAN W PSM I ST. W KAMIENIU POMORSKIM. dla klasy drugiej cyklu czteroletniego i sześcioletniego WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO FOPRTEPIAN W PSM I ST. W KAMIENIU POMORSKIM dla klasy drugiej cyklu czteroletniego i sześcioletniego Nauczyciel: Lilia Dmochowska str. 1 TREŚCI KRYTERIA OCEN

Bardziej szczegółowo

WYMOGI EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO I CZTEROLETNIEGO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA, I ETAP EDUKACYJNY, PRZEDMIOT: GITARA KLASYCZNA

WYMOGI EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO I CZTEROLETNIEGO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA, I ETAP EDUKACYJNY, PRZEDMIOT: GITARA KLASYCZNA WYMOGI EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO I CZTEROLETNIEGO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA, I ETAP EDUKACYJNY, PRZEDMIOT: GITARA KLASYCZNA Klasa I SZEŚCIOLETNI CYKL NAUCZANIA Znajomość budowy i historii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLE PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLE PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLE PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY Autor: mgr Dariusz Kownacki Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów fortepianu I VI PSM II stopnia Działu Rytmika

Wymagania edukacyjne dla uczniów fortepianu I VI PSM II stopnia Działu Rytmika Wymagania edukacyjne dla uczniów fortepianu I VI PSM II stopnia Działu Rytmika Formy kontrolne: 1. Przesłuchania śródroczne. 2. Przesłuchania końcoworoczne. 3. Przesłuchanie końcowe jako część składowa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: SKRZYPCE KLASY I VI SM II ST. Cele dydaktyczne i wychowawcze nauki gry na skrzypcach:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania OSM II st.

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania OSM II st. Akordeon Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania OSM II st. Klasa I swobodne czytanie nut każdą ręka oddzielnie w kluczu wiolinowym (ręką prawą i lewą) oraz basowym (ręka prawą i lewą), samodzielne rozliczanie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA PROGRAM NAUCZANIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA PROGRAM NAUCZANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU ZBIGNIEW MERECKI PROGRAM NAUCZANIA DRUGI ETAP EDUKACYJNY FORTEPIAN DODATKOWY DLA UCZNIÓW KLASY ORGANÓW SZKOŁY II STOPNIA WŁOCŁAWEK 2011 Program

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas fort. I VI PSM II Stopnia Formy kontrolne:

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas fort. I VI PSM II Stopnia Formy kontrolne: Wymagania edukacyjne dla uczniów klas fort. I VI PSM II Stopnia Formy kontrolne: 1. Przesłuchania śródroczne. 2. Egzamin promocyjny. 3. Egzamin dyplomowy. 4. Konkursy międzyszkolne obowiązkowe: - etiud,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: ALTÓWKA SM II ST. Cele dydaktyczne i wychowawcze nauki gry na altówce: znajomość

Bardziej szczegółowo

Autor : Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS. PSM I stopnia. klasy I-VI cyklu sześcioletniego

Autor : Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS. PSM I stopnia. klasy I-VI cyklu sześcioletniego Autor : Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS PSM I stopnia klasy I-VI cyklu sześcioletniego Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych Cele PSO informowanie ucznia o poziomie jego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

WYMOGI PROGRAMOWE DO ZREALIZOWANIA W CIĄGU ROKU SZKOLNEGO - - FORTEPIAN GŁÓWNY

WYMOGI PROGRAMOWE DO ZREALIZOWANIA W CIĄGU ROKU SZKOLNEGO - - FORTEPIAN GŁÓWNY WYMOGI PROGRAMOWE DO ZREALIZOWANIA W CIĄGU ROKU SZKOLNEGO - - FORTEPIAN GŁÓWNY Wymagania szczegółowe PIERWSZY ROK NAUCZANIA: Potrafi wymienić i określić podstawowe części fortepianu i mechanizmu gry (młoteczki,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANA DLA UCZNIÓW SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA W KLASIE GITARY KLASYCZNEJ Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.m. Karłowicza w Katowicach PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni, kl. I Znajomość budowy gitary, zasady czyszczenia i konserwacji instrumentu. Opanowanie prawidłowej postawy przy instrumencie i poprawne ustawienie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. STANISŁAWA WIECHOWICZA w KRAKOWIE

Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. STANISŁAWA WIECHOWICZA w KRAKOWIE Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. STANISŁAWA WIECHOWICZA w KRAKOWIE PROGRAM NAUCZANIA DLA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA PRZEDMIOT GŁÓWNY - AKORDEON Opracował: mgr Maciej Gładys Nauczyciel Dyplomowany Kraków,

Bardziej szczegółowo

Dział instrumentalny FORTEPIAN PROGRAM NAUCZANIA. czteroletni cykl kształcenia OPRACOWANIE:

Dział instrumentalny FORTEPIAN PROGRAM NAUCZANIA. czteroletni cykl kształcenia OPRACOWANIE: PROGRAM NAUCZANIA Dział instrumentalny OPRACOWANIE: Małgorzata Fiszer- Szczepańska Lucyna Rempoła Maria Kulczycka FORTEPIAN czteroletni cykl kształcenia Nr 2/2016 zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Klasa skrzypiec

Wymagania edukacyjne Klasa skrzypiec Wymagania edukacyjne Klasa skrzypiec 1 Wymagania Edukacyjne Klasa I Problemowy materiał techniczno muzyczny oraz materiał dydaktyczny, realizujący podstawę programową, do opanowania przez ucznia w ciągu

Bardziej szczegółowo

Gama przez dwie oktawy osobno, razem rozbieżnie ćwierćnutami. Trójdźwięk rozłożony i w formie akordu (bez oktawy) z przewrotami osobno.

Gama przez dwie oktawy osobno, razem rozbieżnie ćwierćnutami. Trójdźwięk rozłożony i w formie akordu (bez oktawy) z przewrotami osobno. TREŚCI NAUCZANIA ORAZ UMIEJĘTNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE UCZNIA KLASA I Wiadomości : Budowa instrumentu: sposób wydobywania dźwięku (działanie mechanizmu) pianino, fortepian. Nazwy: klawiatura, klawisz, struna,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4 - letni Opracował: mgr Jan Swaton Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA SEKCJI INSTRUMENTÓW KLAWISZOWYCH Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach FORTEPIAN I i II st. Podstawa prawna: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z organów w klasach I-VI w PSM II stopnia w Katowicach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z organów w klasach I-VI w PSM II stopnia w Katowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z organów w klasach I-VI w PSM II stopnia w Katowicach Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 29 września 2004r. w sprawie warunków i sposobów oceniania,

Bardziej szczegółowo

-d 2. Kilkanaście wybranych ćwiczeń i melodii ze szkoły na trąbkę Lutaka, ze zbioru tańce i melodie opr. J. Kalinowski, kolędy, 2 duety.

-d 2. Kilkanaście wybranych ćwiczeń i melodii ze szkoły na trąbkę Lutaka, ze zbioru tańce i melodie opr. J. Kalinowski, kolędy, 2 duety. Trąbka Klasa I, cykl 6-letni Załącznik Nr 6 Wymagania edukacyjne: Znajomość podstawowych wiadomości z historii instrumentu, budowy zastosowania oraz podstaw konserwacji i czyszczenia. Znajomość zasad higieny.

Bardziej szczegółowo

R E P E R T U A R W Y M A G A N Y O D K A N D Y D A T Ó W N A E G Z A M I N W S T Ę P N Y D O S Z K O Ł Y M U Z Y C Z N E J I I S T O P N I A

R E P E R T U A R W Y M A G A N Y O D K A N D Y D A T Ó W N A E G Z A M I N W S T Ę P N Y D O S Z K O Ł Y M U Z Y C Z N E J I I S T O P N I A R E P E R T U A R W Y M A G A N Y O D K A N D Y D A T Ó W N A E G Z A M I N W S T Ę P N Y D O S Z K O Ł Y M U Z Y C Z N E J I I S T O P N I A Skrzypce Etiuda, Altówka Wiolonczela Kontrabas gama durowa,

Bardziej szczegółowo

Działalność biblioteki w latach

Działalność biblioteki w latach Udostępnianie i wypożyczanie prywatnych zbiorów nut, książek oraz płyt CD zainteresowanym uczniom i nauczycielom Działalność biblioteki w latach 2008-2011 Spis materiałów Działalność w roku szkolnym 2010/2011

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INSTRUMENT GŁÓWNY - AKORDEON OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU KLASA I STOPIEŃ - CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który: - realizuje program wykraczający

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA GRY NA FORTEPIANIE W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. ST. WIECHOWICZA W KRAKOWIE

PROGRAM NAUCZANIA GRY NA FORTEPIANIE W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. ST. WIECHOWICZA W KRAKOWIE PROGRAM NAUCZANIA GRY NA FORTEPIANIE W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. ST. WIECHOWICZA W KRAKOWIE Opracowanie: mgr Alicja Migielska mgr Monika Miga mgr Ewelina Markiel Kraków 2011 SPIS TREŚCI: I. Wstęp

Bardziej szczegółowo

PERKUSJA Cykl sześcioletni

PERKUSJA Cykl sześcioletni PERKUSJA Cykl sześcioletni Klasa I - znajomość historii powstania, budowy, techniki gry oraz przeznaczenia poszczególnych instrumentów - prawidłowe ustawienie aparatu gry (poprawne trzymanie pałek, prawidłowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA II ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA II ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA II ETAP EDUKACYJNY Klasa I Sprawdzenie i ewentualna korekta aparatu gry i postawy przy instrumencie: - swoboda rąk - rozluźnienie mięśni - analiza procesów towarzyszących tworzeniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania instrumentów dętych blaszanych w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach

Przedmiotowy System Oceniania instrumentów dętych blaszanych w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach Przedmiotowy System Oceniania instrumentów dętych blaszanych w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach 1/ trąbka 2/ waltornia 3/ puzon Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia

Bardziej szczegółowo

Lilia Dmochowska PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ KAMERALNY DUET FORTEPIANOWY

Lilia Dmochowska PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ KAMERALNY DUET FORTEPIANOWY Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim Lilia Dmochowska PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ KAMERALNY DUET FORTEPIANOWY Kamień Pomorski 2016 r. 1 1.Wstęp Rozporządzenie Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6 - letni Opracował: mgr Jan Swaton Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Autor: mgr Klaudiusz Lisoń

Autor: mgr Klaudiusz Lisoń WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY euphonium DRUGI ETAP EDUKACYJNY Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA INSTRUMENT WIOLONCZELA

PROGRAM NAUCZANIA INSTRUMENT WIOLONCZELA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR. 1 IM. STANISŁAWA WIECHOWICZA W KRAKOWIE PROGRAM NAUCZANIA INSTRUMENT WIOLONCZELA Opracowanie: mgr Alina Grochala mgr Wiesław Murzański Zajęcia edukacyjne dla przedmiotu głównego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (perkusja) opracował Dariusz Jagiełło Szczecin 2008r. WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa I/6 1. Znajomość

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6 - letni Opracowany przez: mgr Janusza Wyrwała Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA IM. WANDY KOSSAKOWEJ W SANOKU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK opracowana na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Uczeń rozwija uzdolnienia i zainteresowania muzyczne (dostosowane do wieku

Uczeń rozwija uzdolnienia i zainteresowania muzyczne (dostosowane do wieku Trąbka CELE KSZTAŁCENIA WYMAGANIA OGÓLNE: 1. Rozbudzenie zainteresowania muzyką Uczeń rozwija uzdolnienia i zainteresowania muzyczne (dostosowane do wieku i predyspozycji) przez uczęszczanie na koncerty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: KLARNET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: KLARNET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU Przedmiot główny: KLARNET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane przez: mgr Michała Kowalskiego Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4 - letni Opracowany przez: mgr Janusza Wyrwała Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT GŁÓWNY. puzon

PRZEDMIOT GŁÓWNY. puzon WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY puzon DRUGI ETAP EDUKACYJNY Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

ADAM GRĄDZKI PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU GITARA I ETAP EDUKACYJNY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

ADAM GRĄDZKI PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU GITARA I ETAP EDUKACYJNY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA ADAM GRĄDZKI PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU GITARA I ETAP EDUKACYJNY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA Centrum Edukacji Artystycznej Strona 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP str. 3 II. CELE EDUKACYJNE str. 4 III. TREŚCI NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

przedmiotu głównego AKORDEON

przedmiotu głównego AKORDEON 1 SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W ŻĘBOCINIE WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA dla przedmiotu głównego AKORDEON Pierwszy etap edukacyjny Opracowanie Natalia Siwak 1 2 Nauczanie gry na akordeonie

Bardziej szczegółowo

Dział instrumentalny. ZESPÓŁ Duet fortepianowy PROGRAM NAUCZANIA OPRACOWANIE: klasa IV 6 letniego cyklu kształcenia i III 4 letniego cyklu kształcenia

Dział instrumentalny. ZESPÓŁ Duet fortepianowy PROGRAM NAUCZANIA OPRACOWANIE: klasa IV 6 letniego cyklu kształcenia i III 4 letniego cyklu kształcenia PROGRAM NAUCZANIA Dział instrumentalny ZESPÓŁ Duet fortepianowy klasa IV 6 letniego cyklu kształcenia i III 4 letniego cyklu kształcenia OPRACOWANIE: Małgorzata Fiszer Szczepańska Lucyna Rempoła Maria

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ W KL. I VI. do użytku POSM I st. nr 1 w Poznaniu, oparty na programie zatwierdzonym przez MkiS w 1996 r.

PROGRAM NAUCZANIA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ W KL. I VI. do użytku POSM I st. nr 1 w Poznaniu, oparty na programie zatwierdzonym przez MkiS w 1996 r. PROGRAM NAUCZANIA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ W KL. I VI do użytku POSM I st. nr 1 w Poznaniu, oparty na programie zatwierdzonym przez MkiS w 1996 r. PIERWSZY ROK NAUCZANIA ( 1 i 1/3 jednostki lekcyjnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W ZIELONEJ GÓRZE PROGRAM NAUCZANIA I ETAP EDUKACYJNY. Instrument główny. klarnet. Autor : Leszek Kołodyński

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W ZIELONEJ GÓRZE PROGRAM NAUCZANIA I ETAP EDUKACYJNY. Instrument główny. klarnet. Autor : Leszek Kołodyński 1 OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W ZIELONEJ GÓRZE PROGRAM NAUCZANIA I ETAP EDUKACYJNY Instrument główny klarnet Autor : Leszek Kołodyński Zielona Góra 2015 2 Podstawowa Programowa : Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Tymbarku

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Tymbarku Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Tymbarku Program Nauczania Przedmiotu Instrument dodatkowy Skrzypce Program opracował mgr Jakub Bańdur na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Namysłowskiego w SZCZEBRZESZYNIE PROGRAM NAUCZANIA DLA. Przedmiot główny - akordeon

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Namysłowskiego w SZCZEBRZESZYNIE PROGRAM NAUCZANIA DLA. Przedmiot główny - akordeon Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Namysłowskiego w SZCZEBRZESZYNIE PROGRAM NAUCZANIA DLA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA cykl czteroletni Przedmiot główny - akordeon Program opracował mgr Wojciech

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Instrument główny- klarnet OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Instrument główny- klarnet OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Instrument główny- klarnet OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 lipca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁ OCŁ AWKU PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY DRUGI ETAP EDUKACYJNY: PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA (WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY) Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z zakresu kształcenia słuchu

WYMAGANIA EDUKACYJNE z zakresu kształcenia słuchu WYMAGANIA EDUKACYJNE z zakresu kształcenia słuchu CYKL SZEŚCIOLETNI ZAŁĄCZNIK NR 8 KLASA I 1. Słuchowe odróżnianie dźwięków wysokich, niskich, krótkich i długich; określanie kierunku melodii. Powtarzanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (fortepian dodatkowy) opracował Ewa Morawska- Mikulska Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na fortepianie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO FORTEPIAN DRUGI ETAP EDUKACYJNY: PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA DLA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO FORTEPIAN DRUGI ETAP EDUKACYJNY: PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA DLA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO FORTEPIAN DRUGI ETAP EDUKACYJNY: PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA Opracowanie: Ewa Grębocka - Stachowiak

Bardziej szczegółowo