PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA INSTRUMENT GŁÓWNY - FORTEPIAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA INSTRUMENT GŁÓWNY - FORTEPIAN"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Z UWZGLĘDNIENIEM PODSTAWY PROGRAMOWEJ ORAZ CELÓW NAUCZANIA ZGODNYCH Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KULTURY Z DNIA r. OGÓLNOKSZTAŁĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W PISZU INSTRUMENT GŁÓWNY - FORTEPIAN Opracowanie: Aurelia Borak

2 ROK I Treści nauczania Podstawowa wiedza w zakresie historii instrumentu i jego budowy Podstawowa wiedza w zakresie historii instrumentu i jego budowy Wybrane elementy techniki gry Zasady notacji oraz czytanie a vista Samodzielna praca nad utworem celująca części instrumentu, wie do czego służą pedały. Uczeń zachowuje przy instrumencie. Prawidłowo posługuje się aparatem gry bez. Uczeń operuje legato, staccato, zachowując niezależność między wartości, znaki graficzne, umie zastosować tą wiedzę w praktyce. Uczeń bez pomocy nauczyciela realizuje bardzo dobra części instrumentu. Uczeń zachowuje przy instrumencie. Dobrze posługuje się aparatem gry. Koryguje błędy przy znikomej ingerencji nauczyciela. Uczeń w miarę swobodnie operuje legato, staccato, zachowując niezależność między prawą i lewą ręką przy znikomej pomocy nauczyciela. wartości, znaki graficzne i umie zastosować tą wiedzę w praktyce. Uczeń bez pomocy nauczyciela realizuje Wymagania programowe dobra Uczeń zna nazwy klawiszy, z pomocą nauczyciela umie określić części instrumentu i zasady działania Uczeń zachowuje przy instrumencie. Przy koryguje ułożenie rąk na klawiaturze. Uczeń w miarę sprawnie posługuje się artykulacją portato i legato. Przy pomocy nauczyciela potrafi zastosować staccato. Ma małe trudności z zachowaniem niezależności między wartości, znaki graficzne. Przy znikomej pomocy ze strony nauczyciela potrafi zastosować tą Uczeń przy znikomej dostateczna Uczeń ma trudności z nazywaniem klawiszy, nie umie określić części instrumentu i zasad działania zachować prawidłowej postawy przy instrumencie bez. Aparat gry wymaga stałych korekt. sprawnie posługiwać się legato, staccato. Wymaga stałych uwag nauczyciela. Ma problemy z zachowaniem niezależności między Uczeń ma trudności ze znajomością nut, wartości, znaków graficznych. Przy rozczytywaniu utworu popełnia wiele błędów. Uczeń ma trudności w realizowaniem dopuszczająca i niedostateczna Uczeń nie zna nazw klawiszy. Nie umie określić części zasad działania zachować prawidłowej postawy przy instrumencie. Korekty nauczyciela nie przynoszą rezultatów. posługiwać się legato, staccato. Nie potrafi zachować niezależności miedzy lewą i prawa ręką. Uczeń słabo czyta nuty, Ma problemy z określeniem wartości muzycznych i znaków graficznych na pięciolinii. Uczeń ma duże trudności z realizacją

3 Przygotowanie do muzykowania zespołowego prosty zapis nutowy. Właściwie realizuje uwagi nauczyciela i świadomie ćwiczy samodzielnie, realizuje uwagi z zajęć. Uczeń gra utwory o różnym stopniu trudności w duecie z nauczycielem. Gra w duecie nie sprawia mu trudności. prosty 4- ro taktowy zapis nutowy. Dość szybko przyswaja i realizuje uwagi nauczyciela. Świadomie ćwiczy samodzielnie, realizuje zazwyczaj uwagi z zajęć. Uczeń gra proste utwory w duecie z nauczycielem. Gra w duecie nie sprawia mu trudności. Reaguje na realizuje prosty 4-ro taktowy zapis nutowy. Dosyć sprawnie przyswaja uwagi nauczyciela. Ćwiczy samodzielnie. Stara się realizować uwagi z zajęć. Uczeń gra proste utwory w duecie z nauczycielem. Gra w duecie sprawia mu małe trudności. uwagi nauczyciela. Uczeń, który chciałby otrzymać ocenę wyższą od proponowanej musi spełnić następujące warunki: - systematycznie pracować w ciągu całego semestru - prawidłowo wykonać zadany program na audycji, popisie klasowym itp. prostego zapisu nutowego. Wymaga częstych korekt ze strony nauczyciela. Rzadko ćwiczy samodzielnie, w większości nie realizuje uwag z zajęć. Uczeń ma trudności z graniem na cztery ręce. Słabo reaguje na uwagi. Nauczyciela. zapisu nutowego, wymaga stałej kontroli nauczyciela w celu eliminacji błędów. Nie ćwiczy samodzielnie, nie realizuje uwag z zajęć. dostosować się do partii granej przez nauczyciela. Nie reaguje na uwagi. Nie koryguje błędów. ROK II Treści nauczania Podstawowa wiedza w zakresie historii instrumentu i jego budowy Podstawy prawidłowego aparatu gry celująca części instrumentu. Zna Zna funkcje pedałów. Uczeń zachowuje przy instrumencie. Prawidłowo posługuje się aparatem gry bez bardzo dobra części instrumentu. Uczeń zachowuje przy instrumencie. Swobodnie posługuje się aparatem gry. Wymagania programowe dobra Uczeń zna nazwy klawiszy, z pomocą nauczyciela umie określić części instrumentu i zasady działania Uczeń zachowuje przy instrumencie. Z umie korygować dostateczna Uczeń ma trudności z nazywaniem klawiszy, nie umie określić części instrumentu i zasad działania zachować prawidłowej postawy przy instrumencie bez. dopuszczająca i niedostateczna Uczeń nie zna klawiszy. Nie umie określić części zasad działania zachować prawidłowej postawy przy instrumencie. Nie potrafi prawidłowo

4 Wybrane elementy techniki gry Zasady notacji oraz czytanie a vista Samodzielna praca nad utworem ingerencji nauczyciela. Przy pomocy nauczyciela właściwie wykorzystuje aparat w celu estetycznego Uczeń swobodnie operuje artykulacją portato, legato, staccato, zachowując niezależność między Sprawnie posługuje się prawym pedałem prostym. Potrafi prawidłowo grać akordy i ozdobniki. wartości, znaki graficzne, umie zastosować tę wiedzę w praktyce. Uczeń płynnie w wolnym tempie czyta proste utwory a vista. Uczeń bez pomocy nauczyciela realizuje Koryguje błędy. Przy potrafi wykorzystać aparat gry w celu estetycznego Uczeń w miarę swobodnie operuje legato, staccato, zachowując niezależność między prawą i lewą ręką przy znikomej ingerencji nauczyciela. Posługuje się prawym pedałem prostym. Przy pomocy nauczyciela potrafi prawidłowo grać akordy i ozdobniki. wartości, znaki graficzne i umie zastosować tą wiedzę w praktyce. Uczeń potrafi w wolnym tempie czyta proste utwory a vista. Uczeń bez pomocy nauczyciela realizuje ułożenie rąk na klawiaturze, umie wykorzystać aparat gry w celu estetycznego Uczeń w miarę sprawnie posługuje się artykulacją portato i legato. Przy pomocy nauczyciela potrafi zastosować staccato. Ma małe trudności z zachowaniem niezależności między Posługuje się prawym pedałem prostym. Przy potrafi prawidłowo grać akordy i ozdobniki. wartości, znaki graficzne. Przy pomocy nauczyciela potrafi zastosować tę wiedzę w praktyce. Uczeń potrafi w wolnym tempie czytać a vista. Popełnia małe błędy. Uczeń dokładnie i przy znikomej pomocy Aparat gry wymaga stałych korekt. Nie umie wykorzystywać aparatu w celu estetycznego wydobywania dźwięku. sprawnie posługiwać się legato, staccato. Wymaga stałych uwag nauczyciela. Ma problemy z zachowaniem niezależności między Słabo posługuje się prawym pedałem. Nawet przy pomocy ze strony nauczyciela nie potrafi wydobywać akordów i ozdobników. Uczeń ma trudności ze znajomością nut, wartości, znaków graficznych. Przy rozczytywaniu utworu popełnia wiele błędów. płynnie czytać a vista. Wymaga stałej kontroli ze strony nauczyciela. Uczeń ma trudności w realizowaniem zapisu ułożyć dłoni na klawiaturze ani swobodnie posługiwać się aparatem gry. Korekty nauczyciela nie przynoszą rezultatów. Nie umie wykorzystywać aparatu w celu estetycznego wydobywania dźwięku. posługiwać się legato, staccato. Nie potrafi zachować niezależności rąk. Nie używa prawego pedału. wydobywać akordów i ozdobników. Uczeń ma problemy z czytaniem nut, określeniem wartości nut i pauz. Uczeń nie potrafi czytać a vista. Nie potrafi korygować błędów. Uczeń ma duże trudności z realizacją

5 Przygotowanie do muzykowania zespołowego i estradowego. Program na zakończenie roku szkolnego zapis nutowy podczas czytania utworów na lekcji. Reaguje na uwagi nauczyciela i świadomie ćwiczy samodzielnie, realizując uwagi z zajęć, poprawnie używa właściwego palcowania,realizuje oznaczenia dynamiczne oraz artykulację. Uczeń gra utwory o różnym stopniu trudności w duetach. Czyta proste akompaniamenty. zespołowo. Uczeń wykonuje cały program z pamięci. Dokładnie realizuje zapis nutowy. Dba o estetykę dźwięku. Uczeń wykazuje duże zainteresowanie i zapis nutowy podczas czytania utworów. Szybko reaguje na uwagi nauczyciela. Świadomie ćwiczy samodzielnie, realizując uwagi z zajęć. Z realizuje oznaczenia dynamiczne, stosuje poprawne palcowanie oraz artykulację. Uczeń gra proste utwory w duetach. W wolnych tempach czyta proste akompaniamenty. zespołowo. Uczeń wykonuje program z pamięci. Dokładnie realizuje zapis nutowy. Dba o estetykę dźwięku. Wykazuje zainteresowanie i nauczyciela realizuje zapis nutowy podczas czytania utworów. Dosyć sprawnie przyswaja uwagi nauczyciela. Ćwiczy samodzielnie. Stara się realizować uwagi z zajęć. Z pomocą nauczyciela i małymi korektami, potrafi zrealizować poprawne palcowanie, oznaczenia dynamiczne oraz artykulację. Uczeń gra proste utwory w duetach. Ma pewne trudności z czytaniem prostych akompaniamentów. Przy pomocy nauczyciela stara się świadomie muzykować zespołowo. Uczeń wykonuje program z pamięci. Realizuje zapis nutowy bez większych błędów. Uczeń, który chciałby otrzymać ocenę wyższą od proponowanej musi spełnić następujące warunki: - systematycznie pracować w ciągu całego semestru - prawidłowo wykonać zadany program na audycji, popisie klasowym itp. nutowego podczas czytania utworu, wymaga częstych korekt ze strony nauczyciela. Rzadko ćwiczy samodzielnie, w większości nie realizuje uwag z zajęć. Wymaga ciągłej kontroli ze strony nauczyciela przy realizacji palcowania, oznaczeń dynamicznych i artykulacji. Uczeń gra proste utwory w duetach. Ma pewne trudności z czytaniem prostych akompaniamentów. Przy pomocy nauczyciela stara się świadomie muzykować zespołowo. Uczeń słabo wywiązuje się z obowiązków wynikających z programu nauczania. Podczas występu popełnia dużo błędów. zapisu nutowego, wymaga stałej kontroli nauczyciela w celu eliminacji błędów. Nie ćwiczy samodzielnie, nie realizuje uwag z zajęć. Nie zwraca uwagi na zapisane palcowanie, słabo zna oznaczenia dynamiczne i artykulcyjne, więc ma problemy z ich realizacją. dostosować muzykować zespołowo. Nie reaguje na uwagi i pomoc ze strony nauczyciela. Nie angażuje się w pracę. Uczeń nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z programu nauczania. Nie potrafi wykonać programu przewidzianego na egzamin. Nie angażuje się i nie interesuje przedmiotem.

6 Rok III Treści nauczania Podstawowa wiedza w zakresie historii instrumentu i jego budowy Podstawy prawidłowego aparatu gry. Wybrane elementy techniki gry celująca części instrumentu. Zna Zna funkcje pedałów. Zachowuje prawidłową postawę przy instrumencie, potrafi ją skorygować. Świadomie posługuje się dźwiękiem w różnych rejestrach. Uczeń swobodnie operuje artykulacją portato, legato, staccato, zachowując niezależność rąk. Sprawnie posługuje się prawym pedałem prostym. Potrafi prawidłowo grać akordy i ozdobniki. Realizuje właściwie dynamikę, frazuje. Gra w tempach bardzo dobra części instrumentu Zachowuje prawidłową postawę przy instrumencie, potrafi ją skorygować. Świadomie posługuje się dźwiękiem, w różnych rejestrach. Uczeń w miarę swobodnie operuje legato, staccato, zachowując niezależność rąk, przy znikomej ingerencji nauczyciela. Posługuje się prawym pedałem prostym, Wymagania programowe dobra Uczeń zna nazwy klawiszy, z pomocą nauczyciela umie określić części instrumentu i Stara się zachować Przy posługuje się dźwiękiem w różnych rejestrach. Uczeń w miarę sprawnie posługuje się artykulacją portato i legato. Przy potrafi zastosować staccato. Ma małe trudności z zachowaniem niezależności między dostateczna Uczeń ma trudności z nazywaniem klawiszy, nie umie określić części instrumentu i zasad działania Zachowuje prawidłową postawę przy instrumencie, z pomoca nauczyciela, samodzielnie nie zawsze Ukierunkowany przez nauczyciela posługuje się dźwiękiem w różnych rejestrach. sprawnie posługiwać się legato, staccato. Wymaga stałych uwag nauczyciela. Ma problemy z zachowaniem niezależności rąk. Słabo posługuje się prawym dopuszczająca i niedostateczna Uczeń nie zna klawiszy. Nie umie określić części zasad działania Nie potrafi zachować prawidłowej postawy nawet z pomocą nauczyciela, samodzielnie nie potrafi jąej skorygować. Ukierunkowany przez nauczyciela nie potrafi prawidłowo wydobyć dźwięku. posługiwać się legato, staccato. Nie potrafi zachować niezależności rąk. Nie używa prawego pedału. wydobywać akordów i

7 umiarkowanych. potrafi prawidłowo grać akordy i ozdobniki. Realizuje właściwie dynamikę, frazuje. Gra w tempach umiarkowanych. Posługuje się prawym pedałem prostym. Przy potrafi prawidłowo grać akordy i ozdobniki. Realizuje przy pomocy nauczyciela właściwie dynamikę, frazuje. Gra w tempach umiarkowanych wartości, znaki graficzne. Przy potrafi zastosować tę Uczeń potrafi w wolnym tempie czytać a vista. Popełnia małe błędy. Zna grupy niemiarowe. pedałem. Nawet przy pomocy ze strony nauczyciela nie potrafi wydobywać akordów i ozdobników, nie frazuje samodzielnie, nie potrafi płynnie wykonać utworu w tempie umiarkowanym. Uczeń ma trudności ze znajomością nut, wartości, znaków graficznych. Przy rozczytywaniu utworu popełnia wiele błędów. płynnie czytać a vista. Wymaga stałej kontroli ze strony nauczyciela. Zna grupy niemiarowe. ozdobników, nie frazuje samodzielnie, nie potrafi płynnie wykonać utworu w tempie umiarkowanym. Zasady notacji oraz czytanie a vista wartości, znaki graficzne, umie zastosować tę Uczeń płynnie w wolnym tempie czyta proste utwory a vista z uwzględnieniem precyzji rytmicznej, realizuje grupy niemiarowe. Uczeń samodzielnie przygotowuje utwór. Reaguje na uwagi nauczyciela i świadomie ćwiczy samodzielnie, realizując uwagi z zajęć, poprawnie używa właściwego palcowania,realizuje oznaczenia dynamiczne oraz artykulację. wartości, znaki graficzne i umie zastosować tą Uczeń potrafi w wolnym tempie czyta proste utwory a vista z uwzględnieniem precyzji rytmicznej, realizuje grupy niemiarowe. Uczeń bez pomocy nauczyciela utwór. Reaguje na uwagi nauczyciela. Świadomie ćwiczy samodzielnie, realizując uwagi z zajęć. Z pomocą nauczyciela realizuje oznaczenia dynamiczne, stosuje poprawne palcowanie oraz artykulację. Uczeń ma problemy z czytaniem nut, określeniem wartości nut i pauz. czytać a vista. Nie potrafi korygować błędów. Nie potrafi poprawnie wykonać utworu pod względem rytmicznym. Samodzielna praca nad utworem Uczeń przy znikomej utwór. Dosyć sprawnie przyswaja uwagi nauczyciela. Ćwiczy samodzielnie. Stara się realizować uwagi z zajęć. Z i małymi korektami, potrafi zrealizować poprawne palcowanie, oznaczenia dynamiczne oraz artykulację. Uczeń z błędami utwór, który wymaga korekt ze strony nauczyciela. Rzadko ćwiczy samodzielnie, nie realizuje uwag z zajęć. Wymaga ciągłej kontroli ze strony nauczyciela przy realizacji palcowania, oznaczeń dynamicznych i artykulacji. przygotować łatwego utwór,wymaga stałej kontroli nauczyciela w celu eliminacji błędów. Nie ćwiczy samodzielnie, nie realizuje uwag z zajęć. Nie zwraca uwagi na zapisane palcowanie, słabo zna oznaczenia dynamiczne i artykulacyjne, ma problemy z ich realizacją.

8 Przygotowanie do muzykowania zespołowego i estradowego. Program na zakończenie roku szkolnego Uczeń gra utwory o różnym stopniu trudności w duetach. Czyta proste akompaniamenty. zespołowo. Godnie reprezentuje szkołę na koncertach i konkursach. Świadomie uczy się na pamięć. Uczeń wykonuje cały program z pamięci. Dokładnie realizuje zapis nutowy. Dba o estetykę dźwięku. Uczeń wykazuje duże zainteresowanie i Zrealizował repertuar wykraczający poza podstawę programową danej klasy. Uczestniczył w konkursach. w duetach. W wolnych tempach czyta proste akompaniamenty. zespołowo. Bierze udział w audycjach szkolnych i koncertach. Bardzo dobrze uczy się na pamięć. Uczeń wykonuje program bezbłędnie z pamięci. Dokładnie realizuje zapis nutowy. Dba o estetykę dźwięku, wykazuje wrażliwość muzyczną, prawidłowo frazuje i realizuje dynamikę i artykulację. Wykazuje zainteresowanie i Uczestniczy w życiu szkoły. w duetach. Ma pewne trudności z czytaniem prostych akompaniamentów. Przy stara się świadomie muzykować zespołowo. Przynajmniej dwa razy w roku występuje w audycjach i koncertach szkolnych, dobrze uczy się na pamięć. Uczeń wykonuje program z pamięci. Realizuje zapis nutowy bez większych błędów, nie zawsze swobodnie posługuje się artykulacja w utworze, dość dobrze frazuje i uwzględnia dynamikę. Nie zawsze pracuje systematycznie. Uczeń, który chciałby otrzymać ocenę wyższą od proponowanej musi spełnić następujące warunki: - systematycznie pracować w ciągu całego semestru - prawidłowo wykonać zadany program na audycji, popisie klasowym itp. w duetach. Ma pewne trudności z czytaniem prostych akompaniamentów. Przy potrafi zagrać w duecie utwór w wolnym tempie. Przynajmniej raz w roku występuje publicznie w szkole. Uczy się na pamięć utworu mechanicznie. Uczeń słabo wywiązuje się z obowiązków wynikających z programu nauczania. Podczas występu popełnia dużo błędów. Nie dba o artykulację, frazowanie, słabo gra dynamicznie, nie utrzymuje tempa. Błędy pamięciowe. Niesystematycznie ćwiczy. muzykować zespołowo. Nie reaguje na uwagi i pomoc ze strony nauczyciela. Nie angażuje się w pracę. Rzadko występuje publicznie. Nie potrafi zapamiętać utworu. Uczeń nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z programu nauczania. Nie potrafi wykonać programu przewidzianego na egzamin. Nie angażuje się i nie interesuje przedmiotem. Nie dba o artykulację, frazowanie, nie stosuje dynamiki, nie utrzymuje tempa. Nie gra z pamięci, chaotycznie. Niesystematycznie ćwiczy.

9 Rok IV Treści nauczania Podstawowa wiedza w zakresie historii instrumentu i jego budowy celująca części instrumentu. Zna Zna funkcje pedałów. Zna sposoby konserwacji instrumentu. bardzo dobra części instrumentu. Zna sposoby konserwacji instrumentu. Wymagania programowe dobra Uczeń zna nazwy klawiszy, z pomocą nauczyciela umie określić części instrumentu i Z omawia sposoby konserwacji instrumentu. dostateczna Uczeń ma trudności z nazywaniem klawiszy, nie umie określić części instrumentu i zasad działania Z słabo zna i omawia sposoby konserwacji instrumentu. dopuszczająca i niedostateczna Uczeń słabo zna klawisze. Nie umie określić części zasad działania Bardzo Nie zna sposobów konserwacji instrumentu. Podstawy prawidłowego aparatu gry. Wybrane elementy techniki gry Swobodnie zachowuje Świadomie wykorzystuje aparat gry do prawidłowego Uczeń swobodnie operuje artykulacją portato, legato, staccato, zachowując niezależność rąk. Sprawnie posługuje się prawym pedałem prostym i Zachowuje prawidłową postawę przy instrumencie, potrafi ją skorygować. Samodzielnie wykorzystuje aparat gry do prawidłowego Uczeń w miarę swobodnie operuje legato, staccato, zachowując niezależność rąk, przy znikomej Stara się zachować Przy posługuje się dźwiękiem w różnych rejestrach. Uczeń w miarę sprawnie posługuje się artykulacją portato i legato. Przy potrafi zastosować staccato. Ma małe Zachowuje prawidłową postawę przy instrumencie, z pomocą nauczyciela, samodzielnie nie zawsze Ukierunkowany przez nauczyciela próbuje wykorzystać aparat gry do właściwego sprawnie posługiwać się legato, staccato. Wymaga stałych uwag nauczyciela. Ma Nie potrafi zachować prawidłowej postawy nawet z pomocą nauczyciela, samodzielnie nie potrafi jej skorygować. Nawet ukierunkowany przez nauczyciela nie potrafi prawidłowo wydobyć dźwięku. posługiwać się legato, staccato. Nie potrafi zachować niezależności rąk. Nie

10 synkopowanym. Potrafi prawidłowo grać akordy i ozdobniki. Realizuje właściwie dynamikę, frazuje. Gra w tempach umiarkowanych I szybkich. Potrafi samodzielnie interpretować utwory zgodnie z ich budową formalną. ingerencji nauczyciela. Posługuje się prawym pedałem prostym i synkopowanym, potrafi prawidłowo grać akordy i ozdobniki. Realizuje właściwie dynamikę, frazuje. Gra w tempach umiarkowanych i szybkich. Potrafi interpretować utwory zgodnie z ich budową formalną. trudności z zachowaniem niezależności między Posługuje się prawym pedałem. Próbuje stosować pedał synkopowany. Gra w tempach umiarkowanych i szybkich. Próbuje interpretować utwory zgodnie z ich budową formalną. problemy z zachowaniem niezależności rąk. Słabo posługuje się prawym pedałem. Nawet przy pomocy ze strony nauczyciela nie potrafi wydobywać akordów i ozdobników, nie frazuje samodzielnie, nie potrafi płynnie wykonać utworu w tempie umiarkowanym. Nie potrafi dobrze zinterpretować utworu zgodnie z jego budową formalną. używa prawego pedału. wydobywać akordów i ozdobników, nie frazuje samodzielnie, nie potrafi płynnie wykonać utworu w tempie umiarkowanym. Nie potrafi zinterpretować utworu zgodnie z jego budową formalną. Nie potrafi płynnie zagrać w tempie umiarkowanym utworu. Zasady notacji oraz czytanie a vista wartości, znaki graficzne, umie zastosować tę Uczeń płynnie w wolnym tempie czyta proste utwory a vista z uwzględnieniem precyzji rytmicznej, właściwie realizuje grupy niemiarowe i ozdobniki. wartości, znaki graficzne i umie zastosować tą Uczeń potrafi w wolnym tempie czyta proste utwory a vista z uwzględnieniem precyzji rytmicznej, właściwie realizuje grupy niemiarowe i ozdobniki. wartości, znaki graficzne. Przy potrafi zastosować tę Uczeń potrafi w wolnym tempie czytać a vista. Popełnia małe błędy. Zna grupy niemiarowe i ozdobniki. Uczeń ma trudności ze znajomością nut, wartości, znaków graficznych. Przy rozczytywaniu utworu popełnia wiele błędów. płynnie czytać a vista. Wymaga stałej kontroli ze strony nauczyciela. Zna grupy niemiarowe i ozdobniki ale wykonanie ich nastręcza mu sporo kłopotów. Uczeń ma problemy z czytaniem nut, określeniem wartości nut i pauz. czytać a vista. Nie potrafi korygować błędów. Nie potrafi poprawnie wykonać utworu pod względem rytmicznym. Słabo zna ozdobniki. Samodzielna praca nad utworem Uczeń samodzielnie przygotowuje utwór. Reaguje na uwagi nauczyciela i świadomie ćwiczy samodzielnie, Uczeń bez pomocy nauczyciela utwór. Reaguje na uwagi nauczyciela. Świadomie Uczeń przy znikomej utwór. Dosyć sprawnie przyswaja uwagi Uczeń z błędami utwór, który wymaga korekt ze strony nauczyciela. Rzadko przygotować łatwego utwór,wymaga stałej kontroli nauczyciela w celu eliminacji błędów.

11 realizując uwagi z zajęć, poprawnie używa właściwego palcowania, realizuje oznaczenia dynamiczne oraz artykulację. ćwiczy samodzielnie, realizując uwagi z zajęć. Z realizuje oznaczenia dynamiczne, stosuje poprawne palcowanie oraz artykulację. nauczyciela. Ćwiczy samodzielnie. Stara się realizować uwagi z zajęć. Z i małymi korektami, potrafi zrealizować poprawne palcowanie, oznaczenia dynamiczne oraz artykulację. w duetach. Ma pewne trudności z czytaniem prostych akompaniamentów. Przy stara się świadomie muzykować zespołowo. Przynajmniej dwa razy w roku występuje w audycjach i koncertach szkolnych, dobrze uczy się na pamięć. Stara się kontrolować tremę. ćwiczy samodzielnie, nie realizuje uwag z zajęć. Wymaga ciągłej kontroli ze strony nauczyciela przy realizacji palcowania, oznaczeń dynamicznych i artykulacji. Nie ćwiczy samodzielnie, nie realizuje uwag z zajęć. Nie zwraca uwagi na zapisane palcowanie, słabo zna oznaczenia dynamiczne i artykulacyjne, ma problemy z ich realizacją. Przygotowanie do muzykowania zespołowego i estradowego Uczeń gra utwory o różnym stopniu trudności w duetach z nauczycielem ale i z innym uczniem. Czyta proste akompaniamenty. zespołowo. Godnie reprezentuje szkołę na koncertach i konkursach. Świadomie uczy się na pamięć. Świadomie kontroluje tremę. Próbuje oceniać swoje występy. w duetach. W wolnych tempach czyta proste akompaniamenty. zespołowo. Bierze udział w audycjach szkolnych i koncertach. Bardzo dobrze uczy się na pamięć. Świadomie kontroluje tremę. w duetach. Ma pewne trudności z czytaniem prostych akompaniamentów. Przy potrafi zagrać w duecie utwór w wolnym tempie. Przynajmniej raz w roku występuje publicznie w szkole. Uczy się na pamięć utworu mechanicznie. Słabo kontroluje tremę. muzykować zespołowo. Nie reaguje na uwagi i pomoc ze strony nauczyciela. Nie angażuje się w pracę. Rzadko występuje publicznie. Nie potrafi zapamiętać utworu. Nie kontroluje tremy. Program na zakończenie roku szkolnego Uczeń wykonuje cały program z pamięci. Dokładnie realizuje zapis nutowy. Dba o estetykę dźwięku. Uczeń wykazuje duże zainteresowanie i Zrealizował repertuar wykraczający poza Uczeń wykonuje program bezbłędnie z pamięci. Dokładnie realizuje zapis nutowy. Dba o estetykę dźwięku, wykazuje wrażliwość muzyczną, prawidłowo frazuje i realizuje dynamikę i artykulację. Wykazuje Uczeń wykonuje program z pamięci. Realizuje zapis nutowy bez większych błędów, nie zawsze swobodnie posługuje się artykulacja w utworze, dość dobrze frazuje i uwzględnia dynamikę. Nie zawsze pracuje systematycznie. Uczeń słabo wywiązuje się z obowiązków wynikających z programu nauczania. Podczas występu popełnia dużo błędów. Nie dba o artykulację, frazowanie, słabo gra dynamicznie, nie utrzymuje tempa. Błędy pamięciowe. Niesystematycznie ćwiczy. Uczeń nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z programu nauczania. Nie potrafi wykonać programu przewidzianego na egzamin. Nie angażuje się i nie interesuje przedmiotem. Nie dba o artykulację, frazowanie, nie stosuje

12 podstawę programową danej klasy. Uczestniczył w konkursach i przesłuchaniach CEA. zainteresowanie i Uczestniczy w życiu szkoły. Uczeń, który chciałby otrzymać ocenę wyższą od proponowanej musi spełnić następujące warunki: - systematycznie pracować w ciągu całego semestru - prawidłowo wykonać zadany program na audycji, popisie klasowym itp. dynamiki, nie utrzymuje tempa. Nie gra z pamięci, chaotycznie. Niesystematycznie ćwiczy. Rok V treści nauczania Podstawowa wiedza w zakresie historii instrumentu i jego budowy Podstawy prawidłowego aparatu gry. celująca części instrumentu. Zna Zna funkcje pedałów, sposoby konserwacji instrumentu. Wymienia różnice między pianinem a fortepianem. Swobodnie zachowuje Swobodnie i świadomie bardzo dobra części instrumentu. Zna sposoby konserwacji instrumentu. Wymienia różnice między pianinem a fortepianem. Zna Zachowuje prawidłową postawę przy instrumencie, potrafi ją skorygować. Samodzielnie Wymagania programowe dobra Uczeń zna nazwy klawiszy, z pomocą nauczyciela umie określić części instrumentu i Z omawia sposoby konserwacji instrumentu i różnice między pianinem a fortepianem. Stara się zachować Przy dostateczna Uczeń ma trudności z nazywaniem klawiszy, nie umie określić części instrumentu i zasad działania Z słabo zna i omawia sposoby konserwacji różnic między pianinem a fortepianem. Zachowuje prawidłową postawę przy instrumencie, z pomocą nauczyciela, samodzielnie nie zawsze dopuszczająca i niedostateczna Uczeń słabo zna klawisze. Nie umie określić części zasad działania Bardzo Nie zna sposobów konserwacji różnic między pianinem a fortepianem. Nie potrafi zachować prawidłowej postawy nawet z pomocą nauczyciela,

13 wykorzystuje aparat gry do prawidłowego wykorzystuje aparat gry do prawidłowego posługuje się dźwiękiem w różnych rejestrach. Ukierunkowany przez nauczyciela próbuje wykorzystać aparat gry do właściwego sprawnie posługiwać się legato, staccato. Wymaga stałych uwag nauczyciela. Ma problemy z zachowaniem niezależności rąk. Słabo posługuje się prawym pedałem. Nawet przy pomocy ze strony nauczyciela nie potrafi wydobywać akordów i ozdobników, nie frazuje samodzielnie, nie potrafi płynnie wykonać utworu w tempie umiarkowanym. Nie potrafi dobrze zinterpretować utworu zgodnie z jego budową formalną. samodzielnie nie potrafi jej skorygować. Nawet ukierunkowany przez nauczyciela nie potrafi prawidłowo wydobyć dźwięku. posługiwać się legato, staccato. Nie potrafi zachować niezależności rąk. Nie używa prawego pedału. wydobywać akordów i ozdobników, nie frazuje samodzielnie, nie potrafi płynnie wykonać utworu w tempie umiarkowanym. Nie potrafi zinterpretować utworu zgodnie z jego budową formalną. Nie potrafi płynnie zagrać w tempie umiarkowanym utworu. Wybrane elementy techniki gry Uczeń swobodnie operuje artykulacją portato, legato, staccato, zachowując niezależność rąk. Sprawnie posługuje się prawym pedałem prostym i synkopowanym. Potrafi prawidłowo grać akordy i ozdobniki. Realizuje właściwie dynamikę, frazuje. Gra w tempach umiarkowanych I szybkich. Potrafi samodzielnie interpretować utwory zgodnie z ich budową formalną. Uczeń w miarę swobodnie operuje legato, staccato, zachowując niezależność rąk, przy znikomej ingerencji nauczyciela. Posługuje się prawym pedałem prostym i synkopowanym, potrafi prawidłowo grać akordy i ozdobniki. Realizuje właściwie dynamikę, frazuje. Gra w tempach umiarkowanych i szybkich. Potrafi interpretować utwory zgodnie z ich budową formalną. Uczeń w miarę sprawnie posługuje się artykulacją portato i legato. Przy potrafi zastosować staccato. Ma małe trudności z zachowaniem niezależności między Posługuje się prawym pedałem. Próbuje stosować pedał synkopowany. Gra w tempach umiarkowanych i szybkich. Próbuje interpretować utwory zgodnie z ich budową formalną. Zasady notacji oraz czytanie a vista wartości, znaki graficzne, umie zastosować tę Uczeń płynnie w wolnym wartości, znaki graficzne i umie zastosować tą Uczeń potrafi w wolnym wartości, znaki graficzne. Przy potrafi zastosować tę Uczeń ma trudności ze znajomością nut, wartości, znaków graficznych. Przy rozczytywaniu utworu popełnia wiele błędów. Uczeń ma problemy z czytaniem nut, określeniem wartości nut i pauz. czytać a vista. Nie potrafi

14 tempie czyta proste utwory a vista z uwzględnieniem precyzji rytmicznej, właściwie realizuje grupy niemiarowe i ozdobniki. Stosuje pojęcia agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne. tempie czyta proste utwory a vista z uwzględnieniem precyzji rytmicznej, właściwie realizuje grupy niemiarowe i ozdobniki. Stosuje pojęcia agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne. Uczeń potrafi w wolnym tempie czytać a vista. Popełnia małe błędy. Zna grupy niemiarowe i ozdobniki. Stosuje z pojęcia agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne. płynnie czytać a vista. Wymaga stałej kontroli ze strony nauczyciela. Zna grupy niemiarowe i ozdobniki ale wykonanie ich nastręcza mu sporo kłopotów. Nawet z pojęcia agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne nie zawsze są przez ucznia właściwie wykonane. korygować błędów. Nie potrafi poprawnie wykonać utworu pod względem rytmicznym. Słabo zna ozdobniki. Nawet z pomocą nauczyciela pojęcia agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne nie są przez ucznia właściwie wykonane. Samodzielna praca nad utworem Uczeń samodzielnie przygotowuje utwór. Reaguje na uwagi nauczyciela i świadomie ćwiczy samodzielnie, realizując uwagi z zajęć, poprawnie używa właściwego palcowania, realizuje oznaczenia dynamiczne oraz artykulację. Zna i wykorzystuje w praktyce wszystkie wartości rytmiczne. Uczeń bez pomocy nauczyciela utwór. Reaguje na uwagi nauczyciela. Świadomie ćwiczy samodzielnie, realizując uwagi z zajęć. Z realizuje oznaczenia dynamiczne, stosuje poprawne palcowanie oraz artykulację. Zna i wykorzystuje w praktyce wszystkie wartości rytmiczne. Uczeń przy znikomej utwór. Dosyć sprawnie przyswaja uwagi nauczyciela. Ćwiczy samodzielnie. Stara się realizować uwagi z zajęć. Z i małymi korektami, potrafi zrealizować poprawne palcowanie, oznaczenia dynamiczne oraz artykulację. Zna wszystkie wartości rytmiczne. Uczeń z błędami utwór, który wymaga korekt ze strony nauczyciela. Rzadko ćwiczy samodzielnie, nie realizuje uwag z zajęć. Wymaga ciągłej kontroli ze strony nauczyciela przy realizacji palcowania, oznaczeń dynamicznych i artykulacji. Słabo zna wszystkie wartości rytmiczne. przygotować łatwego utwór,wymaga stałej kontroli nauczyciela w celu eliminacji błędów. Nie ćwiczy samodzielnie, nie realizuje uwag z zajęć. Nie zwraca uwagi na zapisane palcowanie, słabo zna oznaczenia dynamiczne i artykulacyjne, ma problemy z ich realizacją. Nie zna wszystkich wartości rytmicznych. Przygotowanie do muzykowania zespołowego i estradowego Uczeń gra utwory o różnym stopniu trudności w duetach z nauczycielem ale i z w duetach. W wolnych tempach czyta proste akompaniamenty. w duetach. Ma pewne trudności z czytaniem prostych w duetach. Ma pewne trudności z czytaniem prostych muzykować zespołowo. Nie reaguje na uwagi i pomoc ze strony

15 innym uczniem. Czyta proste akompaniamenty. zespołowo. Godnie reprezentuje szkołę na koncertach i konkursach. Świadomie uczy się na pamięć. Świadomie kontroluje tremę. Potrafi prawidłowo ocenić swój występ. zespołowo. Bierze udział w audycjach szkolnych i koncertach. Bardzo dobrze uczy się na pamięć. Świadomie kontroluje tremę. Potrafi ocenić swój występ. akompaniamentów. Przy stara się świadomie muzykować zespołowo. Przynajmniej dwa razy w roku występuje w audycjach i koncertach szkolnych, dobrze uczy się na pamięć. Stara się kontrolować tremę. Stara się prawidłowo ocenić swój występ. akompaniamentów. Przy potrafi zagrać w duecie utwór w wolnym tempie. Przynajmniej raz w roku występuje publicznie w szkole. Uczy się na pamięć utworu mechanicznie. Słabo kontroluje tremę. Nie potrafi prawidłowo ocenić swojego występu. nauczyciela. Nie angażuje się w pracę. Nie występuje publicznie. Nie potrafi zapamiętać utworu. Nie kontroluje tremy ani nie potrafi ocenić swojego występu. Program na zakończenie roku szkolnego Uczeń wykonuje cały program z pamięci. Dokładnie realizuje zapis nutowy. Dba o estetykę dźwięku. Uczeń wykazuje duże zainteresowanie i Zrealizował repertuar wykraczający poza podstawę programową danej klasy. Uczestniczył w konkursach i przesłuchaniach CEA. Uczeń wykonuje program bezbłędnie z pamięci. Dokładnie realizuje zapis nutowy. Dba o estetykę dźwięku, wykazuje wrażliwość muzyczną, prawidłowo frazuje i realizuje dynamikę i artykulację. Wykazuje zainteresowanie i Uczestniczy w życiu szkoły. Uczeń wykonuje program z pamięci. Realizuje zapis nutowy bez większych błędów, nie zawsze swobodnie posługuje się artykulacja w utworze, dość dobrze frazuje i uwzględnia dynamikę. Nie zawsze pracuje systematycznie. Uczeń, który chciałby otrzymać ocenę wyższą od proponowanej musi spełnić następujące warunki: - systematycznie pracować w ciągu całego semestru - prawidłowo wykonać zadany program na audycji, popisie klasowym itp. Uczeń słabo wywiązuje się z obowiązków wynikających z programu nauczania. Podczas występu popełnia dużo błędów. Nie dba o artykulację, frazowanie, słabo gra dynamicznie, nie utrzymuje tempa. Błędy pamięciowe. Niesystematycznie ćwiczy. Uczeń nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z programu nauczania. Nie potrafi wykonać programu przewidzianego na egzamin. Nie angażuje się i nie interesuje przedmiotem. Nie dba o artykulację, frazowanie, nie stosuje dynamiki, nie utrzymuje tempa. Nie gra z pamięci, chaotycznie. Niesystematycznie ćwiczy.

16 Rok VI Treści nauczania Podstawowa wiedza w zakresie historii instrumentu i jego budowy Podstawy prawidłowego aparatu gry. celująca części instrumentu. Zna Zna funkcje pedałów, sposoby konserwacji instrumentu. Potrafi je wykorzystać w praktyce. Wymienia różnice między pianinem a fortepianem. Zna historię instrumentu. Swobodnie zachowuje Swobodnie i świadomie wykorzystuje aparat gry do prawidłowego bardzo dobra części instrumentu. Zna sposoby konserwacji instrumentu. Wymienia różnice między pianinem a fortepianem. Zna Zna historię instrumentu Zachowuje prawidłową postawę przy instrumencie, potrafi ją skorygować. Samodzielnie wykorzystuje aparat gry do prawidłowego wydobycia dźwięku Wymagania programowe dobra Uczeń zna nazwy klawiszy, z pomocą nauczyciela umie określić części instrumentu i Z omawia sposoby konserwacji instrumentu i różnice między pianinem a fortepianem. Zna dość dobrze historię instrumentu Stara się zachować Przy posługuje się dźwiękiem w różnych rejestrach dostateczna Uczeń ma trudności z nazywaniem klawiszy, nie umie określić części instrumentu i zasad działania Z słabo zna i omawia sposoby konserwacji różnic między pianinem a fortepianem. Zna słabo historię instrumentu. Zachowuje prawidłową postawę przy instrumencie, z pomocą nauczyciela, samodzielnie nie zawsze Ukierunkowany przez nauczyciela próbuje wykorzystać aparat gry do właściwego dopuszczająca i niedostateczna Uczeń nie zna klawiszy. Nie umie określić części zasad działania Bardzo Nie zna sposobów konserwacji instrumentu. Nie zna różnic między pianinem a fortepianem. Nie zna historii instrumentu. Nie potrafi zachować prawidłowej postawy nawet z pomocą nauczyciela, samodzielnie nie potrafi jej skorygować. Nawet ukierunkowany przez nauczyciela nie potrafi prawidłowo wydobyć dźwięku.

17 Wybrane elementy techniki gry Uczeń swobodnie operuje artykulacją portato, legato, staccato, zachowując niezależność rąk. Sprawnie posługuje się prawym pedałem prostym i synkopowanym. Potrafi prawidłowo grać akordy i ozdobniki. Realizuje właściwie dynamikę, frazuje. Gra w tempach umiarkowanych I szybkich. Potrafi świadomie i samodzielnie interpretować utwory zgodnie z ich budową formalną. Uczeń w miarę swobodnie operuje legato, staccato, zachowując niezależność rąk, przy znikomej ingerencji nauczyciela. Posługuje się prawym pedałem prostym i synkopowanym, potrafi prawidłowo grać akordy i ozdobniki. Realizuje właściwie dynamikę, frazuje. Gra w tempach umiarkowanych i szybkich. Potrafi samodzielnie interpretować utwory zgodnie z ich budową formalną. Uczeń w miarę sprawnie posługuje się artykulacją portato i legato. Przy potrafi zastosować staccato. Ma małe trudności z zachowaniem niezależności między Posługuje się prawym pedałem. Próbuje stosować pedał synkopowany. Gra w tempach umiarkowanych i szybkich. Próbuje interpretować utwory zgodnie z ich budową formalną. sprawnie posługiwać się legato, staccato. Wymaga stałych uwag nauczyciela. Ma problemy z zachowaniem niezależności rąk. Słabo posługuje się prawym pedałem. Nawet przy pomocy ze strony nauczyciela nie potrafi wydobywać akordów i ozdobników, nie frazuje samodzielnie, nie potrafi płynnie wykonać utworu w tempie umiarkowanym. Nie potrafi dobrze zinterpretować utworu zgodnie z jego budową formalną. posługiwać się legato, staccato. Nie potrafi zachować niezależności rąk. Nie używa prawego pedału. wydobywać akordów i ozdobników, nie frazuje samodzielnie, nie potrafi płynnie wykonać utworu w tempie umiarkowanym. Nie potrafi zinterpretować utworu zgodnie z jego budową formalną. Nie potrafi płynnie zagrać w tempie umiarkowanym utworu. Zasady notacji oraz czytanie a vista wartości, znaki graficzne, umie zastosować tę Uczeń płynnie w wolnym tempie czyta proste utwory a vista z uwzględnieniem precyzji rytmicznej, właściwie realizuje grupy wartości, znaki graficzne i umie zastosować tą Uczeń potrafi w wolnym tempie czyta proste utwory a vista z uwzględnieniem precyzji rytmicznej, właściwie realizuje grupy wartości, znaki graficzne. Przy potrafi zastosować tę Uczeń potrafi w wolnym tempie czytać a vista. Popełnia małe błędy. Zna grupy niemiarowe i ozdobniki. Stosuje z Uczeń ma trudności ze znajomością nut, wartości, znaków graficznych. Przy rozczytywaniu utworu popełnia wiele błędów. płynnie czytać a vista. Wymaga stałej kontroli ze strony nauczyciela. Zna grupy niemiarowe i ozdobniki ale wykonanie Uczeń ma problemy z czytaniem nut, określeniem wartości nut i pauz. czytać a vista. Nie potrafi korygować błędów. Nie potrafi poprawnie wykonać utworu pod względem rytmicznym. Słabo zna ozdobniki.

18 niemiarowe i ozdobniki. Stosuje pojęcia agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne. niemiarowe i ozdobniki. Stosuje pojęcia agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne. pojęcia agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne ich nastręcza mu sporo kłopotów. Nawet z pojęcia agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne nie zawsze są przez ucznia właściwie wykonane. Nawet z pomocą nauczyciela pojęcia agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne nie są przez ucznia właściwie wykonane Samodzielna praca nad utworem Uczeń samodzielnie przygotowuje utwór. Reaguje na uwagi nauczyciela i świadomie ćwiczy samodzielnie, realizując uwagi z zajęć, poprawnie używa właściwego palcowania, realizuje oznaczenia dynamiczne oraz artykulację. Zna i wykorzystuje w praktyce wszystkie wartości rytmiczne. Samodzielnie i świadomie dokonuje korekty błędów. Uczeń samodzielnie przygotowuje utwór. Reaguje na uwagi nauczyciela i świadomie ćwiczy samodzielnie, realizując uwagi z zajęć, poprawnie używa właściwego palcowania, realizuje oznaczenia dynamiczne oraz artykulację. Zna i wykorzystuje w praktyce wszystkie wartości rytmiczne. Samodzielnie dokonuje korekty błędów. Uczeń przy znikomej utwór. Dosyć sprawnie przyswaja uwagi nauczyciela. Ćwiczy samodzielnie. Stara się realizować uwagi z zajęć. Z i małymi korektami, potrafi zrealizować poprawne palcowanie, oznaczenia dynamiczne oraz artykulację. Zna wszystkie wartości rytmiczne. Samodzielnie dokonuje korekty błędów. Uczeń z błędami utwór, który wymaga korekt ze strony nauczyciela. Rzadko ćwiczy samodzielnie, nie realizuje uwag z zajęć. Wymaga ciągłej kontroli ze strony nauczyciela przy realizacji palcowania, oznaczeń dynamicznych i artykulacji. Słabo zna wszystkie wartości rytmiczne. Z pomocą nauczyciela dokonuje korekty błędów. przygotować łatwego utwór,wymaga stałej kontroli nauczyciela w celu eliminacji błędów. Nie ćwiczy samodzielnie, nie realizuje uwag z zajęć. Nie zwraca uwagi na zapisane palcowanie, słabo zna oznaczenia dynamiczne i artykulacyjne, ma problemy z ich realizacją. Nie zna wszystkich wartości rytmicznych. Nie potrafi skorygować swoich błędów. Przygotowanie do muzykowania zespołowego Uczeń gra utwory o różnym stopniu trudności w duetach z nauczycielem ale i z innym uczniem. Czyta proste akompaniamenty. zespołowo. Godnie w duetach. W wolnych tempach czyta proste akompaniamenty. zespołowo. Bierze udział w audycjach szkolnych i w duetach. Ma pewne trudności z czytaniem prostych akompaniamentów. Przy stara się świadomie Uczeń ma trudności z nazywaniem klawiszy, nie umie określić części instrumentu i zasad działania Z muzykować zespołowo. Nie reaguje na uwagi i pomoc ze strony nauczyciela. Nie angażuje się w pracę. Nie występuje

19 Program na zakończenie roku szkolnego: - dwie etiudy o zróżnicowanej problematyce technicznej dla prawej i dla lewej ręki; - utwór polifoniczny; - jedna część formy cyklicznej lub wariacje; - utwór dowolny reprezentuje szkołę na koncertach i konkursach. Świadomie uczy się na pamięć. Świadomie kontroluje tremę. Potrafi świadomie i prawidłowo ocenić swój występ. Uczeń wykonuje cały program z pamięci. Dokładnie realizuje zapis nutowy. Dba o estetykę dźwięku. Uczeń wykazuje duże zainteresowanie i Zrealizował repertuar wykraczający poza podstawę programową danej klasy. Uczestniczył w konkursach i aktywnie w życiu szkoły. koncertach. Bardzo dobrze uczy się na pamięć. Świadomie kontroluje tremę. Potrafi prawidłowo ocenić swój występ. Uczeń wykonuje program bezbłędnie z pamięci. Dokładnie realizuje zapis nutowy. Dba o estetykę dźwięku, wykazuje wrażliwość muzyczną, prawidłowo frazuje i realizuje dynamikę i artykulację. Wykazuje zainteresowanie i Uczestniczy w życiu szkoły. muzykować zespołowo. Przynajmniej dwa razy w roku występuje w audycjach i koncertach szkolnych, dobrze uczy się na pamięć. Stara się kontrolować tremę i prawidłowo ocenić swój występ. Uczeń wykonuje program z pamięci. Realizuje zapis nutowy bez większych błędów, nie zawsze swobodnie posługuje się artykulacja w utworze, dość dobrze frazuje i uwzględnia dynamikę. Nie zawsze pracuje systematycznie. Uczeń, który chciałby otrzymać ocenę wyższą od proponowanej musi spełnić następujące warunki: - systematycznie pracować w ciągu całego semestru - prawidłowo wykonać zadany program na audycji, popisie klasowym itp. słabo zna i omawia sposoby konserwacji różnic między pianinem a fortepianem. Słabo potrafi ocenić swój występ. Uczeń słabo wywiązuje się z obowiązków wynikających z programu nauczania. Podczas występu popełnia dużo błędów. Nie dba o artykulację, frazowanie, słabo gra dynamicznie, nie utrzymuje tempa. Błędy pamięciowe. Niesystematycznie ćwiczy. publicznie. Nie potrafi zapamiętać utworu. Nie kontroluje tremy ani nie potrafi ocenić swojego występu. Uczeń nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z programu nauczania. Nie potrafi wykonać programu przewidzianego na egzamin. Nie angażuje się i nie interesuje przedmiotem. Nie dba o artykulację, frazowanie, nie stosuje dynamiki, nie utrzymuje tempa. Nie gra z pamięci, chaotycznie. Niesystematycznie ćwiczy. Uczeń wykonuje program egzaminu końcoworocznego na popisie klasowym. Oceny dopuszczająca i niedostateczna nie promują ucznia do następnej klasy.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INSTRUMENT GŁÓWNY - AKORDEON OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU KLASA I STOPIEŃ - CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który: - realizuje program wykraczający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO FOPRTEPIAN W PSM I ST. W KAMIENIU POMORSKIM. dla klasy drugiej cyklu czteroletniego i sześcioletniego

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO FOPRTEPIAN W PSM I ST. W KAMIENIU POMORSKIM. dla klasy drugiej cyklu czteroletniego i sześcioletniego WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO FOPRTEPIAN W PSM I ST. W KAMIENIU POMORSKIM dla klasy drugiej cyklu czteroletniego i sześcioletniego Nauczyciel: Lilia Dmochowska str. 1 TREŚCI KRYTERIA OCEN

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z UWZGLĘDNIENIEM TREŚCI NAUCZANIA. Ważne od roku szkolnego 2015/2016. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z UWZGLĘDNIENIEM TREŚCI NAUCZANIA. Ważne od roku szkolnego 2015/2016. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z UWZGLĘDNIENIEM TREŚCI NAUCZANIA Z PRZEDMIOTU INSTRUMENT GŁÓWNY FORTEPIAN Ważne od roku szkolnego 2015/2016 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Z UWZGLĘDNIENIEM PODSTAWY PROGRAMOWEJ ORAZ CELÓW NAUCZANIA ZGODNYCH Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KULTURY Z DNIA 02.07.2014r. FORTEPIAN DODATKOWY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma)

Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma) Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma) KLASA PIERWSZA CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO, KLASA PIERWSZA (I półrocze) CYKLU CZTEROLETNIEGO Uczeń: 1. Zna budowę instrumentu oraz jego walory

Bardziej szczegółowo

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot główny Saksofon Opracowanie: Tomasz Kasperski Kamień Pomorski 2016 r. 1. Obszary podlegające ocenie: - frekwencja

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (perkusja) opracował Dariusz Jagiełło Szczecin 2008r. WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa I/6 1. Znajomość

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA GMINNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. EDMUNDA KAJDASZA I ST. W TRZEBNICY GITARA

WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA GMINNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. EDMUNDA KAJDASZA I ST. W TRZEBNICY GITARA WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA GMINNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. EDMUNDA KAJDASZA I ST. W TRZEBNICY KRYTERIA OCEN: GITARA KLASA I c/6 POSTAWA I APARAT GRY ZAAWANSOWANIE TECHNICZNE UMIEJĘTNOŚCI WYKONAWCZE ( intonacja,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: AKORDEON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: AKORDEON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: AKORDEON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu

Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu 1 Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu Klasa I - Opanowanie: - podstawowych wiadomości z zakresu budowy instrumentu, - prawidłowej postawy przy instrumencie, ułożenie

Bardziej szczegółowo

Lilia Dmochowska PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ KAMERALNY DUET FORTEPIANOWY

Lilia Dmochowska PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ KAMERALNY DUET FORTEPIANOWY Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim Lilia Dmochowska PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ KAMERALNY DUET FORTEPIANOWY Kamień Pomorski 2016 r. 1 1.Wstęp Rozporządzenie Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ KLASA I

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ KLASA I SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: KONTRABAS KLASY I IV CZTEROLETNIEGO SM I ST. KLASA I gama, trójdźwięk etiuda lub

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ Cele oceniania: SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: WIOLONCZELA KLASY I VI CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO OSM I SM I ST. motywowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (klarnet) opracował Piotr Sawrymowicz Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na klarnecie ma na celu:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy Jan Grela WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA WALTORNIA Opracowane w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni, kl. I Znajomość budowy gitary, zasady czyszczenia i konserwacji instrumentu. Opanowanie prawidłowej postawy przy instrumencie i poprawne ustawienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (flet główny) opracowała Iwona Radin-Rutkowska Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na flecie ma na

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ Cele oceniania: SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: SKRZYCE KLASY I VI CYKLU CZEŚCIOLETNIEGO OSM I SM I ST. motywowanie

Bardziej szczegółowo

Wmagania edukacyjne cykl 4- letni. Instrument główny-wiolonczela. Nauczyciel Natalia Szwarczak

Wmagania edukacyjne cykl 4- letni. Instrument główny-wiolonczela. Nauczyciel Natalia Szwarczak OCENA CELUJĄCA Wmagania edukacyjne cykl 4- letni Instrument główny-wiolonczela Nauczyciel Natalia Szwarczak - materiał opanowany przez ucznia wykracza poza program nauczania danej klasy; - uczeń osiągnął

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (obój) opracował Piotr Kokosiński Szczecin 2008r. 1 Obszary podlegające ocenie: - spełnienie wymagań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Instrument główny- klarnet OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Instrument główny- klarnet OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Instrument główny- klarnet OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 lipca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI. Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI. Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni. Klasa I

Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni. Klasa I Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni Klasa I Zadania techniczno -wykonawcze - poprawna postawa przy instrumencie, - poprawny układ palców, - kształcenie podstawowych umiejętności gry na instrumencie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6 - letni Opracował: mgr Jan Swaton Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4 - letni Opracował: mgr Jan Swaton Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni, kl. I Znajomość budowy gitary, zasady czyszczenia i konserwacji instrumentu. Opanowanie prawidłowej postawy przy instrumencie i poprawne ustawienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce

Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce Cele PSO Informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych Pomoc uczniowi w nauce

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (fortepian dodatkowy) opracował Ewa Morawska- Mikulska Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na fortepianie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI

Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI Klasa IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:. aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły lub w środowisku lokalnym, bierze udział

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Dział muzykowania zespołowego 4 i 6 letni cykl nauczania PRZEDMIOT GŁÓWNY ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY SPECJALIZACJA -AKORDEON Pierwszy etap edukacyjny opracowanie Natalia Siwak CYKL SZEŚCIOLETNI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka

WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka Opracował mgr Damian Krajka Kamień Pomorski 2015r. 1 klasa I cykl IV-letni, klasa I cykl VI-letni 1. Znajomość budowy

Bardziej szczegółowo

Sekcja fortepianu PSM I st. WYMAGANIA EDUKACYJNE

Sekcja fortepianu PSM I st. WYMAGANIA EDUKACYJNE Sekcja fortepianu PSM I st. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I c/6 Gamy durowe do dwóch znaków każdą ręką oddzielnie przez dwie oktawy. Dwadzieścia krótkich utworków ze wszystkich działów materiału nauczania.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MUZYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MUZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MUZYKA Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4 - letni Opracowany przez: mgr Janusza Wyrwała Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6 - letni Opracowany przez: mgr Janusza Wyrwała Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne cykl 6- letni. Instrument główny wiolonczela. \Nauczyciel Natalia Szwarczak

Wymagania edukacyjne cykl 6- letni. Instrument główny wiolonczela. \Nauczyciel Natalia Szwarczak Wymagania edukacyjne cykl 6- letni Instrument główny wiolonczela \Nauczyciel Natalia Szwarczak OCENA CELUJĄCA - materiał opanowany przez ucznia wykracza poza program nauczania danej klasy; - uczeń osiągnął

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: ALTÓWKA SM II ST. Cele dydaktyczne i wychowawcze nauki gry na altówce: znajomość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOT - FORTEPIAN DODATKOWY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOT - FORTEPIAN DODATKOWY Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOT - FORTEPIAN DODATKOWY Opracowanie: Lilia Dmochowska, Zofia Szymańska Kamień Pomorski 2016r. 1 Wstęp Przedmiot fortepian

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA V. I półrocze. Ocena dopuszczająca

MUZYKA - KLASA V. I półrocze. Ocena dopuszczająca MUZYKA - KLASA V I półrocze Ocena dopuszczająca - zna i zapisuje elementy notacji muzycznej: nazwy siedmiu dźwięków gamy, znaki graficzne pięciu wartości rytmicznych nut i pauz - zapisuje znaki chromatyczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka PSM I st. cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka PSM I st. cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka PSM I st. cykl 4-letni Wymagania edukacyjne dla klasy I - altówka Po pierwszym roku nauki uczeń potrafi: - Przyjąć prawidłową postawę i trzymać altówkę pod brodą - Rozluźniać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania OSM II st.

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania OSM II st. Akordeon Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania OSM II st. Klasa I swobodne czytanie nut każdą ręka oddzielnie w kluczu wiolinowym (ręką prawą i lewą) oraz basowym (ręka prawą i lewą), samodzielne rozliczanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (skrzypce) Opracowała Agnieszka Iżykowska Szczecin grudzień 2008r. Sposoby sprawdzania osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (fortepian główny) opracował Ewa Morawska- Mikulska Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na fortepianie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLE PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLE PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLE PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY Autor: mgr Dariusz Kownacki Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z organów w klasach I-VI w PSM II stopnia w Katowicach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z organów w klasach I-VI w PSM II stopnia w Katowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z organów w klasach I-VI w PSM II stopnia w Katowicach Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 29 września 2004r. w sprawie warunków i sposobów oceniania,

Bardziej szczegółowo

MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach

MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Śpiew Gra na instrumentach Wiedza o muzyce i muzykach Aktywność twórcza celujący Ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne zajęcia indywidualne gitara

Wymagania edukacyjne zajęcia indywidualne gitara Wymagania edukacyjne zajęcia indywidualne gitara Klasa V/6 -budowa gitary, akcesoria, podstawowe informacje o zasadach prawidłowego użytkowania instrumentu -kształtowanie prawidłowej postawy ucznia podczas

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie

SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie PRZEDMIOT - - FORTEPIAN DODATKOWY opracowanie: mgr Ewa Wachta mgr Alicja Migielska Kraków, 2011 1 Wstęp Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY: OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: SKRZYPCE KLASY I VI SM II ST. Cele dydaktyczne i wychowawcze nauki gry na skrzypcach:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT GŁÓWNY. euphonium

PRZEDMIOT GŁÓWNY. euphonium WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY euphonium PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4 - letni Opracowane w oparciu

Bardziej szczegółowo

Gitara program nauczania

Gitara program nauczania Gitara program nauczania Kl. I cykl 6- letni: *Umiejętność nazywania poszczególnych części gitary, znajomość zasad czyszczenia i konserwacji instrumentu. *Opanowanie prawidłowej postawy, właściwego trzymania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA DRUGI ETAP EDUKACYJNY. Autor: mgr Janusz Wyrwał

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA DRUGI ETAP EDUKACYJNY. Autor: mgr Janusz Wyrwał WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: TUBA DRUGI ETAP EDUKACYJNY Autor: mgr Janusz Wyrwał Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY Opracował: mgr Piotr Wczasek Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania napisane

Bardziej szczegółowo

Instrument główny: Klarnet Autor: mgr Mariusz Kuśnierz

Instrument główny: Klarnet Autor: mgr Mariusz Kuśnierz Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy Instrument główny: Klarnet Autor: mgr Mariusz Kuśnierz ZADANIA TECHNICZNO WYKONAWCZE I MINIMUM PROGRAMOWE DLA UCZNIÓW POSZCZEGÓLNYCH

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY SKRZYPIEC CYKL SZEŚCIOLETNI

Załącznik nr 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY SKRZYPIEC CYKL SZEŚCIOLETNI Załącznik nr 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY SKRZYPIEC CYKL SZEŚCIOLETNI KLASA PIERWSZA Wymagania: prawidłowe trzymanie skrzypiec, prostolinijne prowadzenie smyczka, program Program: dwa ćwiczenia na

Bardziej szczegółowo

Autor : Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS. PSM I stopnia. klasy I-VI cyklu sześcioletniego

Autor : Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS. PSM I stopnia. klasy I-VI cyklu sześcioletniego Autor : Krzysztof Korzeń Przedmiotowy System Oceniania KONTRABAS PSM I stopnia klasy I-VI cyklu sześcioletniego Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych Cele PSO informowanie ucznia o poziomie jego

Bardziej szczegółowo

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Tymbarku

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Tymbarku Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Tymbarku Program Nauczania Przedmiotu Instrument dodatkowy Skrzypce Program opracował mgr Jakub Bańdur na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 1 W KRAKOWIE IM. STAN ISŁAWA WIECHOWICZA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. STANISŁAWA WIECHOWICZA W KRAKOWIE PROGRAM NAUCZANIA dla SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CZTEROLETNI CYKL

Bardziej szczegółowo

Autor: mgr Klaudiusz Lisoń

Autor: mgr Klaudiusz Lisoń WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY euphonium DRUGI ETAP EDUKACYJNY Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ. im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ. im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Cele priorytetowe w nauczaniu muzyki: a) OGÓLNE: Kształtowanie zainteresowań i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (altówka) opracował Włodzimierz Radin- Rutkowski Szczecin 2008r. Sposoby sprawdzania osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z MUZYKI W KLASIE IV dopuszczający lekceważy przedmiot, nie prowadzi zeszytu, nie przygotowuje się do zajęć, jest bierny podczas zajęć.

Bardziej szczegółowo

WYMOGI EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO I CZTEROLETNIEGO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA, I ETAP EDUKACYJNY, PRZEDMIOT: GITARA KLASYCZNA

WYMOGI EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO I CZTEROLETNIEGO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA, I ETAP EDUKACYJNY, PRZEDMIOT: GITARA KLASYCZNA WYMOGI EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO I CZTEROLETNIEGO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA, I ETAP EDUKACYJNY, PRZEDMIOT: GITARA KLASYCZNA Klasa I SZEŚCIOLETNI CYKL NAUCZANIA Znajomość budowy i historii

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny z przedmiotu muzyka. Na ocenę z muzyki wpływa:

Kryteria oceny z przedmiotu muzyka. Na ocenę z muzyki wpływa: Kryteria oceny z przedmiotu muzyka. Na ocenę z muzyki wpływa: -aktywne uczestnictwo w lekcji, 3+- ocena bardzo dobra -stosunek do przedmiotu -umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce -znajomość

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych Ewa Giernalczyk

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych Ewa Giernalczyk PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych Ewa Giernalczyk Wrzesień 2015 1. OCENA UCZNIÓW UKIERUNKOWANA NA ZAKRES REALIZACJI PRZEZ UCZNIÓW CELÓW

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach.

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, będzie brał pod uwagę przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM II st.

WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM II st. WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM II st. Wymagania edukacyjne dla klasy I - skrzypce -sposoby konserwacji instrumentu, umiejętność precyzyjnego strojenia instrumentu, umiejętność współpracy z akompaniatorem,

Bardziej szczegółowo

PERKUSJA Cykl sześcioletni

PERKUSJA Cykl sześcioletni PERKUSJA Cykl sześcioletni Klasa I - znajomość historii powstania, budowy, techniki gry oraz przeznaczenia poszczególnych instrumentów - prawidłowe ustawienie aparatu gry (poprawne trzymanie pałek, prawidłowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA II ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA II ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA II ETAP EDUKACYJNY Klasa I Sprawdzenie i ewentualna korekta aparatu gry i postawy przy instrumencie: - swoboda rąk - rozluźnienie mięśni - analiza procesów towarzyszących tworzeniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA CEL NAUKI - kształtowanie osobowości twórczej poprzez rozwijanie umiejętności i wynikających z

Bardziej szczegółowo

przedmiotu głównego AKORDEON

przedmiotu głównego AKORDEON 1 SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W ŻĘBOCINIE WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA dla przedmiotu głównego AKORDEON Pierwszy etap edukacyjny Opracowanie Natalia Siwak 1 2 Nauczanie gry na akordeonie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl sześcioletni

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl sześcioletni WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl sześcioletni 1. Arpeggio 2. Tłumienie strun prawą ręką 3. Dwudźwięki Klasa I 1. Postawa przy instrumencie, układ rąk i sposoby wydobywania dźwięków 2. Budowa gitary, akcesoria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI Opracowane przez: mgr Grzegorza Szklińskiego Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5 Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5 Uzyskanie oceny wyższej jest możliwe po spełnieniu wymagań pozwalających wystawić każdą z ocen poniżej. Oceną niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA. PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY.

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA. PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY. WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY puzon PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane w oparciu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA. Spis treści: IV Przekazywanie informacji o otrzymanych ocenach rodzicom

Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA. Spis treści: IV Przekazywanie informacji o otrzymanych ocenach rodzicom Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA Spis treści: I Formy oceniania treści kształcenia i nauczania - Częstotliwość oceniania II Kryteria oceniania III Zasady wystawiania oceny semestralnej IV Przekazywanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: KLARNET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: KLARNET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU Przedmiot główny: KLARNET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane przez: mgr Michała Kowalskiego Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKODREON Nauczyciel instrumentu głównego : mgr Kacper Trębacz Wymagania jakie musi spełniać uczeń aby otrzymać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu. Przedmiot główny: OBÓJ. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu. Przedmiot główny: OBÓJ. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu Przedmiot główny: OBÓJ PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane przez: mgr Katarzynę Blicharską Wczasek Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA. PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY.

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA. PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY. WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY puzon PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni Opracowane w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu. Przedmiot główny: OBÓJ. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu. Przedmiot główny: OBÓJ. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu Przedmiot główny: OBÓJ PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane przez: mgr Katarzynę Blicharską Wczasek Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymaganie edukacyjne z muzyki klasa IV

Wymaganie edukacyjne z muzyki klasa IV Wymaganie edukacyjne z muzyki klasa IV Ocena celująca - uczeń potrafi zaśpiewać w grupie piosenki w dwugłosie - uczeń potrafi zaśpiewać piosenki z akompaniamentem rytmicznym - uczeń potrafi zaśpiewać piosenki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT GŁÓWNY. puzon

PRZEDMIOT GŁÓWNY. puzon WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY puzon DRUGI ETAP EDUKACYJNY Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA Nauczyciel: mgr Paweł Juchom 1. Ocena uczniów ukierunkowana na zakres realizacji przez uczniów celów wychowawczych:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI Opracowane przez: mgr Grzegorza Szklińskiego Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA SEKCJI INSTRUMENTÓW KLAWISZOWYCH Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach FORTEPIAN I i II st. Podstawa prawna: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia.2010 r. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie muzyk

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia.2010 r. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie muzyk Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia.2010 r. (poz. ) Podstawa programowa kształcenia w zawodzie muzyk Załącznik nr 1 Opis zawodu Kształcenie w zawodzie muzyk obejmuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI Głównym celem przedmiotu "muzyka" jest zaznajomienie uczniów z zagadnieniami teorii muzyki i dorobkiem kultury muzycznej oraz wykształcenie podstawowych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu muzyki. Przedmiotem oceny są następujące umiejętności kluczowe:

Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu muzyki. Przedmiotem oceny są następujące umiejętności kluczowe: Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu muzyki Przedmiotem oceny są następujące umiejętności kluczowe: opanowanie wiedzy w zakresie wybranych tematów; umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (waltornia) opracował Dawid Kostrzewa Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na waltorni ma na celu:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu. Przedmiot główny: OBÓJ. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu. Przedmiot główny: OBÓJ. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu Przedmiot główny: OBÓJ PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni Opracowane przez: mgr Katarzynę Blicharską Wczasek Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Cele przedmiotowego systemu oceniania

Cele przedmiotowego systemu oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PSM I i II STOPNIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W KATOWICACH Instrumenty dęte drewniane 1. Obój 2. Flet 3. Klarnet 4. Fagot Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo