PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INSTRUMENT GŁÓWNY - AKORDEON OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU KLASA I STOPIEŃ - CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który: - realizuje program wykraczający poza zadania techniczno-wykonawcze klasy I, który z powodzeniem prezentuje na występach publicznych. - wykonuje program przewidziany do realizacji w klasie I, który z powodzeniem prezentuje na występach publicznych, - umie samodzielnie określić części akordeonu, - samodzielnie zwraca uwagę na prawidłową postawę w czasie gry, - posiada luźny aparat gry, - precyzyjnie operuje miechem, - bezbłędnie odczytuje tekst nutowy każdą ręką osobno, - zna określenia klucza wiolinowego i basowego, potrafi go narysować, - zna nazwy i wartości nut i pauz, - zna podstawowe sposoby artykulacji akordeonowej - poprawia zauważone błędy, przygotowuje się systematycznie do lekcji i realizuje uwagi nauczyciela, - zwraca uwagę na palcowanie w utworze, - wykonuje bezbłędnie wybrane utwory z pamięci, - wykazuje wrażliwość na jakość dźwięku, - zna podstawowe zasady zachowania się na estradzie i bierze udział w audycjach i koncertach szkolnych. STOPIEŃ - DOBRY otrzymuje uczeń, który: - wykonuje program przewidziany do realizacji w klasie I, ale z nielicznymi błędami, - zna nazwy klawiszy i guzików na instrumencie, - umie określić części instrumentu, - ma prawidłowy, choć nie zawsze swobodny aparat gry, - potrafi samodzielnie zachować prawidłową postawę w czasie gry i ułożyć obie ręce na manuałach, - zna nazwy nut i pauz, ale czasami je myli, - ma mniejszą wrażliwość na jakość dźwięku, - tekst nutowy odczytuje z drobnymi błędami każdą ręką osobno,

2 - utwory z pamięci wykonuje z nielicznymi błędami, - pracuje nie zawsze systematycznie, - przyswoił podstawowe zasady obycia estradowego ale nie zawsze radzi sobie z tremą. - realizuje utwory o niższym stopniu trudności i w dłuższym czasie z repertuaru przewidzianego dla klasy I, - z pomocą nauczyciela wskazuje części instrumentu, - potrafi na klawiaturze pokazać poszczególne dźwięki lecz często je myli, - potrafi w miarę samodzielnie zachować prawidłową postawę i ułożyć w miarę poprawnie obie ręce manuałach, - ma usztywniony aparat gry, ale ćwiczenia rozluźniające dają poprawę, - zna podstawowe pojęcia artykulacyjne, ale wykonuje je z małą starannością, - zna podstawowe zasady notacji muzycznej ale często je myli, - rozczytuje utwory każdą ręką osobno z licznymi błędami, - jest zainteresowany uwagami nauczyciela ale ma trudności w przyswajaniu przerabianego materiału, - pracuje niesystematycznie, - ma wyraźne braki techniczne (nieprecyzyjne zmiany miecha, brak kontroli brzmienia), - nie przyswoił większości zasad obycia estradowego. - realizuje utwory o najmniejszym stopniu trudności z repertuaru przewidzianego dla klasy I, - jest nie wrażliwy na jakość dźwięku (nieprawidłowe zmiany miecha połączone z szarpaniem), - gra chaotycznie, - ma problemy z czytaniem utworu często trzeba używać metody beznutowej, - nie jest zainteresowany uwagami nauczyciela, z trudem próbuje go mechanicznie naśladować, - ma liczne luki pamięciowe, nie potrafi wykonać utworu z pamięci, - rzadko wykonuje zadania domowe, - nie wykazuje postępów w nauce, - nie przyswoił zasad obycia estradowego i zachowanie podczas występu budzi wiele zastrzeżeń. STOPIEŃ - NIEDOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który: - nie rokuje nadziei na dalszy rozwój i nie spełnia wymagań edukacyjnych na stopień dopuszczający. KLASA II STOPIEŃ - CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który: - podczas przesłuchań i egzaminów szkolnych wykonuje program o poziomie zdecydowanie przewyższającym wymagania programowe klasy II pod względem technicznym i muzycznym,

3 - samodzielnie potrafi dotrzeć do różnych źródeł informacji, poszerza swoją wiedzę i korzysta z tej wiedzy w praktyce, - bierze udział w konkursach zewnętrznych i reprezentuje szkołę podczas koncertów szkolnych i pozaszkolnych. - podczas przesłuchań i egzaminów wykonuje program poprawnie pod względem technicznym, muzycznym i artystycznym z repertuaru przewidzianego dla klasy II, - zna ogólną budowę akordeonu i nazywa poszczególne części, - bezbłędnie odczytuje tekst muzyczny, - posiada prawidłowy aparat gry, - jest wrażliwy na jakość dźwięku, - zna pojęcia portato, legato i staccato i stara się je wykonywać prawidłowo, - utwory z pamięci wykonuje bezbłędnie, - przygotowuje się systematycznie do lekcji, poprawia zauważone błędy i realizuje uwagi nauczyciela, - przyswoił w pełni zasady obycia estradowego, - samodzielnie dociera do informacji wskazanych przez nauczyciela, potrafi z tej wiedzy korzystać w praktyce. STOPIEŃ - DOBRY otrzymuje uczeń, który: - podczas przesłuchań i egzaminów szkolnych wykonuje program o poziomie trudności pod względem technicznym i artystycznym przewidziany dla klasy II, lecz z niewielkimi usterkami technicznymi, muzycznymi i artystycznymi, - posiada prawidłowy, lecz nie zawsze swobodny aparat gry, - odczytuje tekst z drobnymi błędami, - poprawnie operuje miechem, kontroluje jakość brzmienia i stara się poprawnie realizować artykulację, - utwory z pamięci wykonuje z nielicznymi błędami, - posiada podstawową wiedzę i umiejętności umożliwiające samodzielną pracę, ale potrzebuje częstych uwag nauczyciela. Stara się je realizować w miarę swoich możliwości technicznych i intelektualnych, - pracuje nie zawsze systematycznie ale potrafi się skoncentrować i zmobilizować w ważnych momentach, - nie w pełni przyswoił zasady obycia estradowego i nie zawsze sobie radzi z tremą. - podczas przesłuchań i egzaminów wykonuje utwory o najniższym stopniu trudności przewidzianych do realizacji w klasie II, a w jego wykonaniu stwierdza się poważne problemy techniczne i artystyczne, -potrafi w miarę samodzielnie zachować prawidłową postawę i ułożenie obu rąk na manuałach, - ma usztywniony aparat gry, ale ćwiczenia rozluźniające dają poprawę, - dostatecznie reaguje na jakość dźwięku i nierówno prowadzi miech, - zna podstawowe sposoby artykulacji, ale wykonuje je nieprawidłowo, - zna oznaczenia nutowe, ale je często myli, - tekst odczytuje z licznymi błędami,

4 - jest zainteresowany uwagami nauczyciela jednak ciężko przyswaja przerabiany materiał, - pracuje nie systematycznie, - wykonuje utwory z pamięci bardzo często się myląc, - nie przyswoił zasad obycia estradowego. - realizuje utwory o najmniejszym stopniu trudności, - nie potrafi samodzielnie zachować prawidłowej postawy w czasie gry, - nieprawidłowo, z małą starannością wykonuje artykulację, - jest nie wrażliwy na jakość dźwięku (nieprawidłowe zmiany miecha, gra chaotycznie), - ma problemy z czytaniem utworu często trzeba używać metody beznutowej, - nie jest zainteresowany uwagami nauczyciela, z trudem próbuje go mechanicznie naśladować, - ma liczne luki pamięciowe, nie potrafi wykonać utworu z pamięci, - sporadycznie wykonuje zadania domowe, - nie wykazuje postępów w nauce. - nie przyswoił zasad obycia estradowego i zachowanie podczas występu budzi wiele zastrzeżeń. STOPIEŃ - NIEDOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który: - nie rokuje nadziei na dalszy rozwój i nie spełnia wymagań programowych na stopień dopuszczający. KLASA III STOPIEŃ - CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który: - podczas przesłuchań i egzaminów szkolnych wykonuje program o poziomie zdecydowanie przewyższającym wymagania programowe klasy III pod względem technicznym i muzycznym, - samodzielnie potrafi dotrzeć do różnych źródeł informacji, poszerza swoją wiedzę i korzysta z tej wiedzy w praktyce - bierze udział w konkursach zewnętrznych i reprezentuje szkołę podczas koncertów szkolnych i pozaszkolnych. - podczas przesłuchań i egzaminów wykonuje program nienagannie pod względem technicznym, muzycznym i artystycznym, - bezbłędnie odczytuje tekst muzyczny, - posiada prawidłowy aparat gry, - jest wrażliwy na jakość dźwięku, płynnie prowadzi miech, stosuje właściwe frazowanie, - prawidłowo realizuje artykulację miechowo-palcową, jest precyzyjny rytmicznie i gra we właściwych tempach, - przyswoił w pełni zasady obycia estradowego, - utwory z pamięci wykonuje bezbłędnie, - przygotowuje się systematycznie do lekcji, poprawia zauważone błędy i realizuje uwagi nauczyciela,

5 - samodzielnie dociera do informacji wskazanych przez nauczyciela, potrafi z tej wiedzy korzystać w praktyce. STOPIEŃ - DOBRY otrzymuje uczeń, który: - podczas przesłuchań i egzaminów szkolnych wykonuje program o poziomie trudności pod względem technicznym i artystycznym przewidziany dla klasy III, lecz z niewielkimi usterkami technicznymi, muzycznymi i artystycznymi, - posiada prawidłowy, lecz nie zawsze swobodny aparat gry, - odczytuje tekst z drobnymi błędami, - w grze zauważa się zachwiania rytmu i brak precyzji rytmicznej, - poprawnie operuje miechem, kontroluje jakość brzmienia i stara się poprawnie realizować artykulację frazowanie i dynamikę, z nielicznymi błędami, - utwory z pamięci wykonuje z nielicznymi błędami, - posiada podstawową wiedzę i umiejętności umożliwiające samodzielną pracę, ale potrzebuje częstych uwag nauczyciela. Stara się je realizować w miarę swoich możliwości technicznych i intelektualnych, - pracuje nie zawsze systematycznie ale potrafi się skoncentrować i zmobilizować w ważnych momentach, - nie w pełni przyswoił zasady obycia estradowego i nie zawsze radzi sobie z tremą. - podczas przesłuchań i egzaminów wykonuje utwory o najniższym stopniu trudności z repertuaru przewidzianego dla klasy III, a w jego wykonaniu stwierdza się poważne problemy techniczne i artystyczne, - potrafi w miarę samodzielnie zachować prawidłową postawę, - ma usztywniony aparat gry ale ćwiczenia rozluźniające dają poprawę, - ma problemy z utrzymaniem metrum, w grze jest dużo błędów rytmicznych, - nie potrafi równo prowadzić miecha, nieprecyzyjnie zmienia miech, - zna podstawowe sposoby artykulacji ale wykonuje je niedokładnie, - ma małą wrażliwość na frazowanie, - zna oznaczenia nutowe ale je często myli, - tekst odczytuje z licznymi błędami, - jest zainteresowany uwagami nauczyciela, jednak ciężko przyswaja przerabiany materiał, - pracuje niesystematycznie, małe postępy w nauce, - wykonuje utwory z pamięci bardzo często się myląc, - nie przyswoił zasad obycia estradowego i nie radzi sobie z tremą. - realizuje utwory o najmniejszym stopniu trudności z repertuaru przewidzianego dla klasy III, - nie potrafi samodzielnie zachować prawidłowej postawy w czasie gry, - nieprawidłowo, z małą starannością wykonuje artykulację, - jest nie wrażliwy na jakość dźwięku, nieprawidłowo zmienia miech, gra chaotycznie, - ma problemy z czytaniem utworu, często trzeba używać metody beznutowej, - nie jest zainteresowany uwagami nauczyciela, z trudem próbuje go mechanicznie naśladować,

6 - nie przyswoił zasad obycia estradowego i zachowanie podczas występu budzi wiele zastrzeżeń, - ma liczne luki pamięciowe, nie potrafi wykonać utworu z pamięci, - sporadycznie wykonuje zadania domowe, - nie wykazuje postępów w nauce. STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który: - nie rokuje nadziei na dalszy rozwój i nie spełnia wymagań edukacyjnych na stopień dopuszczający. KLASA IV STOPIEŃ - CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który: - podczas przesłuchań i egzaminów szkolnych wykonuje program o poziomie zdecydowanie przewyższającym wymagania programowe klasy IV pod względem technicznym i muzycznym, - samodzielnie potrafi dotrzeć do różnych źródeł informacji, poszerza swoją wiedzę i korzysta z tej wiedzy w praktyce, - bierze udział w konkursach zewnętrznych i reprezentuje szkołę podczas koncertów szkolnych i pozaszkolnych. - podczas przesłuchań i egzaminów wykonuje program nienagannie pod względem technicznym, muzycznym i artystycznym, - bezbłędnie odczytuje tekst muzyczny, - posiada prawidłowy aparat gry, - jest wrażliwy na jakość dźwięku, - zna pojęcia portato, legato i staccato i stara się je wykonywać prawidłowo, - utwory z pamięci wykonuje bezbłędnie, - przygotowuje się systematycznie do lekcji, poprawia zauważone błędy i realizuje uwagi nauczyciela, - przyswoił w pełni zasady obycia estradowego, - samodzielnie dociera do informacji wskazanych przez nauczyciela, potrafi z tej wiedzy korzystać w praktyce. STOPIEŃ - DOBRY otrzymuje uczeń, który: - podczas przesłuchań i egzaminów szkolnych wykonuje program o poziomie trudności pod względem technicznym i artystycznym przewidziany dla klasy IV, lecz z niewielkimi usterkami technicznymi, muzycznymi i artystycznymi, - posiada prawidłowy, lecz nie zawsze swobodny aparat gry, - poprawnie operuje miechem, kontroluje jakość brzmienia i stara się poprawnie realizować artykulację, - utwory z pamięci wykonuje z nielicznymi błędami, - posiada podstawową wiedzę i umiejętności umożliwiające samodzielną pracę, ale potrzebuje częstych uwag nauczyciela. Stara się je realizować w miarę swoich możliwości technicznych i intelektualnych,

7 - pracuje nie zawsze systematycznie ale potrafi się skoncentrować i zmobilizować w ważnych momentach, - nie w pełni przyswoił zasady obycia estradowego. - podczas przesłuchań i egzaminów wykonuje utwory o najniższym stopniu trudności z repertuaru przewidzianego dla klasy IV, a w jego wykonaniu stwierdza się poważne problemy techniczne i artystyczne, - potrafi w miarę samodzielnie zachować prawidłową postawę i ułożenie obu rąk na manuałach, - ma usztywniony aparat gry, ale ćwiczenia rozluźniające dają poprawę, - dostatecznie reaguje na jakość dźwięku, nierówno prowadzi miech, - zna podstawowe sposoby artykulacji, ale wykonuje je niedokładnie, niestarannie, - zna oznaczenia nutowe, ale je często myli, - tekst odczytuje z licznymi błędami, - jest zainteresowany uwagami nauczyciela jednak ciężko przyswaja przerabiany materiał, - pracuje nie systematycznie, - nie przyswoił zasad obycia estradowego, - wykonuje utwory z pamięci bardzo często się myląc. - realizuje utwory o najmniejszym stopniu trudności z repertuaru przewidzianego dla klasy IV - nie potrafi samodzielnie zachować prawidłowej postawy w czasie gry, - nieprawidłowo, z małą starannością wykonuje artykulację, - jest nie wrażliwy na jakość dźwięku, niewłaściwie zmienia miech, - ma problemy z rozczytaniem utworu, często trzeba używać metody beznutowej, - nie jest zainteresowany uwagami nauczyciela, z trudem próbuje go mechanicznie naśladować, - ma liczne luki pamięciowe, nie potrafi wykonać utworu z pamięci, - sporadycznie wykonuje zadania domowe, - realizuje utwory o najmniejszym stopniu trudności, - nie wykazuje postępów w nauce, - nie przyswoił zasad obycia estradowego i zachowanie podczas występu budzi wiele zastrzeżeń. STOPIEŃ - NIEDOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który: - nie rokuje nadziei na dalszy rozwój i nie spełnia wymagań programowych na stopień dopuszczający. KLASA V STOPIEŃ - CELUJĄCY otrzymuje uczeń,który: - podczas przesłuchań i egzaminów szkolnych wykonuje program o poziomie zdecydowanie przewyższającym wymagania edukacyjne klasy V pod względem technicznym i muzycznym, - samodzielnie potrafi dotrzeć do różnych źródeł informacji, poszerza swoją wiedzę i korzysta z tej wiedzy w praktyce,

8 - bierze udział w konkursach zewnętrznych i reprezentuje szkołę podczas koncertów szkolnych i pozaszkolnych. - podczas przesłuchań i egzaminów wykonuje program nienagannie pod względem technicznym, muzycznym i artystycznym, - bezbłędnie odczytuje tekst muzyczny, - posiada prawidłowy aparat gry, - jest wrażliwy na jakość dźwięku, - zna pojęcia portato, legato i staccato i stara się je wykonywać prawidłowo, - utwory z pamięci wykonuje bezbłędnie, - przygotowuje się systematycznie do lekcji,poprawia zauważone błędy i realizuje uwagi nauczyciela, - samodzielnie dociera do informacji wskazanych przez nauczyciela, potrafi z tej wiedzy korzystać w praktyce, - potrafi samodzielnie przygotowywać łatwe utwory - przyswoił w pełni zasady obycia estradowego. STOPIEŃ - DOBRY otrzymuje uczeń, który: - podczas przesłuchań i egzaminów szkolnych wykonuje program o poziomie trudności pod względem technicznym i artystycznym przewidziany dla klasy V, lecz z niewielkimi usterkami technicznymi, muzycznymi i artystycznymi, - posiada prawidłowy lecz nie zawsze swobodny aparat gry, - odczytuje tekst z drobnymi błędami, - poprawnie operuje miechem, kontroluje jakość brzmienia i stara się poprawnie realizować artykulację, - utwory z pamięci wykonuje z nielicznymi błędami, - posiada podstawową wiedzę i umiejętności umożliwiające samodzielną pracę, ale potrzebuje częstych uwag nauczyciela. Stara się je realizować w miarę swoich możliwości technicznych i intelektualnych, - pracuje nie zawsze systematycznie ale potrafi się skoncentrować i zmobilizować w ważnych momentach. - nie w pełni przyswoił zasady obycia estradowego i jego zachowanie na estradzie budzi czasem zastrzeżenia. - podczas przesłuchań i egzaminów wykonuje utwory o najniższym stopniu trudności z repertuaru klasy V, a w jego wykonaniu stwierdza się poważne problemy techniczne i artystyczne, - potrafi w miarę samodzielnie zachować prawidłową postawę i ułożenie obu rąk na manuałach, - ma usztywniony aparat gry, ale ćwiczenia rozluźniające dają poprawę, - dostatecznie reaguje na jakość dźwięku, nierówno prowadzi miech, - zna podstawowe sposoby artykulacji, ale wykonuje je nieprawidłowo, - zna oznaczenia nutowe, ale je często myli, - tekst odczytuje z licznymi błędami, - jest zainteresowany uwagami nauczyciela jednak ciężko przyswaja przerabiany materiał, - pracuje nie systematycznie,

9 - nie przyswoił zasad obycia estradowego - wykonuje utwory z pamięci, bardzo często się myląc. - nie potrafi samodzielnie zachować prawidłowej postawy w czasie gry, - nieprawidłowo, z małą starannością wykonuje artykulację, - jest nie wrażliwy na jakość dźwięku (nieprawidłowe zmiany miecha,gra chaotycznie), - ma problemy z czytaniem utworu, - nie jest zainteresowany uwagami nauczyciela, z trudem próbuje go mechanicznie naśladować, - ma liczne luki pamięciowe, nie potrafi wykonać utworu z pamięci, - sporadycznie wykonuje zadania domowe, - realizuje utwory o najmniejszym stopniu trudności, - nie wykazuje postępów w nauce, - nie przyswoił zasad obycia estradowego i zachowanie podczas występu budzi wiele zastrzeżeń. STOPIEŃ - NIEDOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który: - nie rokuje nadziei na dalszy rozwój i nie spełnia wymagań programowych na stopień dopuszczający. KLASA VI STOPIEŃ - CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który: - podczas przesłuchań i egzaminów szkolnych wykonuje program o poziomie zdecydowanie przewyższającym wymagania edukacyjne klasy V I pod względem technicznym i muzycznym, - samodzielnie potrafi dotrzeć do różnych źródeł informacji, poszerza swoją wiedzę i korzysta z tej wiedzy w praktyce, - bierze udział w konkursach zewnętrznych i reprezentuje szkołę podczas koncertów szkolnych i pozaszkolnych. - podczas przesłuchań i egzaminów wykonuje program poprawnie pod względem technicznym, muzycznym i artystycznym z repertuaru do realizacji przewidzianym w klasie VI, - zachowuje prawidłową postawę podczas gry na instrumencie, - prawidłowo prowadzi i zmienia miech, - posiada prawidłowo ukształtowany aparat gry, - potrafi właściwie wydobywać i kształtować dźwięk, - systematycznie i efektywnie ćwiczy na instrumencie, - potrafi samodzielnie przygotowywać łatwe utwory, - potrafi koncentrować się i panować nad tremą, - posługuje się różnymi formami zapamiętywania utworów, - umie dokonać właściwej samooceny występu publicznego, - potrafi kształtować zasoby repertuarowe i psychiczną gotowość do występów publicznych,

10 - zna ogólną budowę akordeonu rolę poszczególnych części w procesie powstawania dźwięku, - potrafi właściwie wykonywać podstawowe sposoby artykulacji akordeonowej, - świadomie ćwiczy i koryguje własne błędy, - czynnie uczestniczy w życiu szkoły i środowisku lokalnym, - przyswoił podstawowe elementy obycia estradowego. STOPIEŃ DOBRY otrzymuje uczeń, który: - podczas przesłuchań i egzaminów wykonuje program z repertuaru przewidzianego dla klasy VI z nielicznymi błędami, usterkami technicznymi i artystycznymi, - posiada prawidłowy, lecz nie zawsze swobodny aparat gry, - odczytuje tekst z drobnymi błędami, - poprawnie operuje miechem, kontroluje jakość brzmienia i stara się poprawnie realizować artykulację, - utwory z pamięci wykonuje z nielicznymi błędami, - zna podstawowe sposoby artykulacji ale nie zawsze precyzyjnie je wykonuje, - posiada podstawową wiedzę i umiejętności umożliwiające samodzielną pracę, ale potrzebuje częstych uwag nauczyciela. Stara się je realizować w miarę swoich możliwości technicznych i intelektualnych, - pracuje nie zawsze systematycznie ale potrafi się skoncentrować i zmobilizować w ważnych momentach, - nie w pełni stosuje zasady obycia estradowego i jego zachowanie na estradzie budzi czasem zastrzeżenia. - podczas przesłuchań i egzaminów wykonuje utwory o niskim stopniu trudności przewidzianym do realizacji w klasie VI, a w jego wykonaniu stwierdza się poważne problemy techniczne i artystyczne, - potrafi w miarę samodzielnie zachować prawidłową postawę i ułożenie obu rąk na manuałach, - ma usztywniony aparat gry, ale ćwiczenia rozluźniające dają poprawę, - dostatecznie reaguje na jakość dźwięku i nierówno prowadzi miech, - zna podstawowe sposoby artykulacji, ale wykonuje je nieprawidłowo, - zna oznaczenia nutowe, ale je często myli, - tekst odczytuje z licznymi błędami, - jest zainteresowany uwagami nauczyciela jednak ciężko przyswaja przerabiany materiał, - pracuje nie systematycznie, - nie przyswoił zasad obycia estradowego i jego zachowanie na estradzie budzi czasem zastrzeżenia, - wykonuje utwory z pamięci bardzo często się myląc. - realizuje utwory o najmniejszym stopniu trudności z repertuaru przewidzianego dla klasy VI, - nie potrafi samodzielnie zachować prawidłowej postawy w czasie gry, - nieprawidłowo, z małą starannością wykonuje artykulację, - nie jest wrażliwy na jakość i estetykę dźwięku, - niewłaściwie prowadzi i zmienia miech, - nie zna i nie stosuje różnych sposobów uczenia się na pamięć,

11 - nie jest zainteresowany uwagami nauczyciela, z trudem próbuje go mechanicznie naśladować, - nie przyswoił zasad obycia estradowego i zachowanie podczas występu budzi wiele zastrzeżeń, - sporadycznie wykonuje zadania domowe, - nie wykazuje postępów w nauce. STOPIEŃ - NIEDOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który: - nie spełnia wymagań edukacyjnych na stopień dopuszczający. Pisz, r. mgr Wiesława Staniszewska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA INSTRUMENT GŁÓWNY - FORTEPIAN

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA INSTRUMENT GŁÓWNY - FORTEPIAN PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Z UWZGLĘDNIENIEM PODSTAWY PROGRAMOWEJ ORAZ CELÓW NAUCZANIA ZGODNYCH Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KULTURY Z DNIA 02.07.2014r. OGÓLNOKSZTAŁĄCA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (obój) opracował Piotr Kokosiński Szczecin 2008r. 1 Obszary podlegające ocenie: - spełnienie wymagań

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (perkusja) opracował Dariusz Jagiełło Szczecin 2008r. WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa I/6 1. Znajomość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma)

Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma) Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma) KLASA PIERWSZA CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO, KLASA PIERWSZA (I półrocze) CYKLU CZTEROLETNIEGO Uczeń: 1. Zna budowę instrumentu oraz jego walory

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: AKORDEON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce

Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce Cele PSO Informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych Pomoc uczniowi w nauce

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Z UWZGLĘDNIENIEM PODSTAWY PROGRAMOWEJ ORAZ CELÓW NAUCZANIA ZGODNYCH Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KULTURY Z DNIA 02.07.2014r. FORTEPIAN DODATKOWY

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ KLASA I

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ KLASA I SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: KONTRABAS KLASY I IV CZTEROLETNIEGO SM I ST. KLASA I gama, trójdźwięk etiuda lub

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (fortepian główny) opracował Ewa Morawska- Mikulska Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na fortepianie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (akordeon główny-cykl sześcioletni) opracował Janusz Pszeniczka Szczecin 2008r. Nauczanie gry

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Instrument główny- klarnet OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Instrument główny- klarnet OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Instrument główny- klarnet OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W PISZU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 lipca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (waltornia) opracował Dawid Kostrzewa Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na waltorni ma na celu:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni. Klasa I

Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni. Klasa I Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni Klasa I Zadania techniczno -wykonawcze - poprawna postawa przy instrumencie, - poprawny układ palców, - kształcenie podstawowych umiejętności gry na instrumencie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (flet główny) opracowała Iwona Radin-Rutkowska Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na flecie ma na

Bardziej szczegółowo

Cele przedmiotowego systemu oceniania

Cele przedmiotowego systemu oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PSM I i II STOPNIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W KATOWICACH Instrumenty dęte drewniane 1. Obój 2. Flet 3. Klarnet 4. Fagot Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (altówka) opracował Włodzimierz Radin- Rutkowski Szczecin 2008r. Sposoby sprawdzania osiągnięć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni, kl. I Znajomość budowy gitary, zasady czyszczenia i konserwacji instrumentu. Opanowanie prawidłowej postawy przy instrumencie i poprawne ustawienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (trąbka-cykl czteroletni) opracował Michał Koniarski Szczecin 2008r. WYMAGANIA EDUKACYJNE Cykl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA DRUGI ETAP EDUKACYJNY: PAŃSTWOWA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA SEKCJI INSTRUMENTÓW KLAWISZOWYCH Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach FORTEPIAN I i II st. Podstawa prawna: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z UWZGLĘDNIENIEM TREŚCI NAUCZANIA. Ważne od roku szkolnego 2015/2016. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z UWZGLĘDNIENIEM TREŚCI NAUCZANIA. Ważne od roku szkolnego 2015/2016. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z UWZGLĘDNIENIEM TREŚCI NAUCZANIA Z PRZEDMIOTU INSTRUMENT GŁÓWNY FORTEPIAN Ważne od roku szkolnego 2015/2016 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4 - letni Opracowany przez: mgr Janusza Wyrwała Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni, kl. I Znajomość budowy gitary, zasady czyszczenia i konserwacji instrumentu. Opanowanie prawidłowej postawy przy instrumencie i poprawne ustawienie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z przedmiotu- muzyka w kl. I- II Ciesielka Jolanta

Kryteria oceniania z przedmiotu- muzyka w kl. I- II Ciesielka Jolanta Kryteria oceniania z przedmiotu- muzyka w kl. I- II Ciesielka Jolanta Wystawiając ocenę z muzyki trzeba pamiętać, że podstawowym celem tego przedmiotu jest: kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (kontrabas) opracowanie Grzegorz Kmita Szczecin 2008r. 1. ZAŁOŻENIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu

Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu 1 Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu Klasa I - Opanowanie: - podstawowych wiadomości z zakresu budowy instrumentu, - prawidłowej postawy przy instrumencie, ułożenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6 - letni Opracował: mgr Jan Swaton Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA INSTRUMENTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA INSTRUMENTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA INSTRUMENTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY: OGÓLNOKSZTAŁCĄCA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne zajęcia indywidualne gitara

Wymagania edukacyjne zajęcia indywidualne gitara Wymagania edukacyjne zajęcia indywidualne gitara Klasa V/6 -budowa gitary, akcesoria, podstawowe informacje o zasadach prawidłowego użytkowania instrumentu -kształtowanie prawidłowej postawy ucznia podczas

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM II st.

WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM II st. WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM II st. Wymagania edukacyjne dla klasy I - skrzypce -sposoby konserwacji instrumentu, umiejętność precyzyjnego strojenia instrumentu, umiejętność współpracy z akompaniatorem,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKODREON Nauczyciel instrumentu głównego : mgr Kacper Trębacz Wymagania jakie musi spełniać uczeń aby otrzymać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI. Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI. Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY SKRZYPIEC CYKL SZEŚCIOLETNI

Załącznik nr 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY SKRZYPIEC CYKL SZEŚCIOLETNI Załącznik nr 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY SKRZYPIEC CYKL SZEŚCIOLETNI KLASA PIERWSZA Wymagania: prawidłowe trzymanie skrzypiec, prostolinijne prowadzenie smyczka, program Program: dwa ćwiczenia na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka PSM I st. cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka PSM I st. cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka PSM I st. cykl 4-letni Wymagania edukacyjne dla klasy I - altówka Po pierwszym roku nauki uczeń potrafi: - Przyjąć prawidłową postawę i trzymać altówkę pod brodą - Rozluźniać

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (skrzypce) Opracowała Agnieszka Iżykowska Szczecin grudzień 2008r. Sposoby sprawdzania osiągnięć

Bardziej szczegółowo

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV Kontrola osiągnięć uczniów powinna się odbywać poprzez: realizację zadań praktycznych (śpiewanie, granie, ruch przy muzyce, taniec, improwizacja, tworzenie);

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 2 GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE- WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 2 GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE- WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 2 GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE- WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z organów w klasach I-VI w PSM II stopnia w Katowicach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z organów w klasach I-VI w PSM II stopnia w Katowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z organów w klasach I-VI w PSM II stopnia w Katowicach Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 29 września 2004r. w sprawie warunków i sposobów oceniania,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA. Spis treści: IV Przekazywanie informacji o otrzymanych ocenach rodzicom

Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA. Spis treści: IV Przekazywanie informacji o otrzymanych ocenach rodzicom Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA Spis treści: I Formy oceniania treści kształcenia i nauczania - Częstotliwość oceniania II Kryteria oceniania III Zasady wystawiania oceny semestralnej IV Przekazywanie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W SIERADZU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SIERADZ

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W SIERADZU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SIERADZ PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W SIERADZU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SIERADZ 2004 r ROZDZIAŁ 1 Założenia ogólne Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 lutego 2002r

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA. PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY.

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA. PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY. WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY puzon PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane w oparciu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: KLARNET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: KLARNET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU Przedmiot główny: KLARNET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane przez: mgr Michała Kowalskiego Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Uczeń otrzymuje jedną z poniższych ocen jeżeli: CELUJĄCY -jego wiedza znacznie wykracza poza program nauczania, -wykazuje się opanowaniem zagadnień programowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOT OCENY Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. OCENIANE BĘDĄ ; 1. Sumienne

Bardziej szczegółowo

I GRA MUZYKA - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej

I GRA MUZYKA - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej TREŚCI KONIECZNE- STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który uczęszcza

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z historii w klasach 4 6

Kryteria oceniania z historii w klasach 4 6 Kryteria oceniania z historii w klasach 4 6 Na lekcjach historii ocenie podlega: wiedza umiejętność logicznego myślenia pomysłowość zaangażowanie aktywność umiejętność współpracy w grupie formułowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl sześcioletni

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl sześcioletni WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl sześcioletni 1. Arpeggio 2. Tłumienie strun prawą ręką 3. Dwudźwięki Klasa I 1. Postawa przy instrumencie, układ rąk i sposoby wydobywania dźwięków 2. Budowa gitary, akcesoria

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki w klasie VI

Wymagania edukacyjne z muzyki w klasie VI Wymagania edukacyjne z muzyki w klasie VI I. Standardy wymagań 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2. Uczeń jest przygotowany do lekcji, gdy posiada: podręcznik,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POŁAŃCU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POŁAŃCU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POŁAŃCU ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Cele priorytetowe w nauczaniu muzyki: 1. OGÓLNE: Kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN- KLASA IV. Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem nauczania:

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN- KLASA IV. Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem nauczania: SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN- KLASA IV OCENA SEMESTRALNA: Niedostateczny: Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem nauczania: - nie potrafi wykonać żadnej pieśni obowiązkowej na pamięć,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016 w PSP Nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Stąporkowie RELIGIA W KLASACH I - III Dziecko w młodszym wieku szkolnym powinno przyswoić sobie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ. im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ. im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Cele priorytetowe w nauczaniu muzyki: a) OGÓLNE: Kształtowanie zainteresowań i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych (muzycznych) klasy II

Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych (muzycznych) klasy II Wymagania edukacyjne z artystycznych () klasy II Ocena z przedmiotu zajęcia artystyczne uwzględnia przede wszystkim stosunek ucznia do przedmiotu oraz wysiłek wkładany w realizację wymagań, które dostosowane

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. J.H.DERDOWSKIEGO W CHOJNICACH METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KL.IV-VI Z PRZEDMIOTU -MUZYKA.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. J.H.DERDOWSKIEGO W CHOJNICACH METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KL.IV-VI Z PRZEDMIOTU -MUZYKA. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. J.H.DERDOWSKIEGO W CHOJNICACH METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KL.IV-VI Z PRZEDMIOTU -MUZYKA. OCENY WYSTAWIANE SĄ ZA: śpiew solowy, zbiorowy, grę na flecie, aktywność,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu. Przedmiot główny: OBÓJ. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu. Przedmiot główny: OBÓJ. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu Przedmiot główny: OBÓJ PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane przez: mgr Katarzynę Blicharską Wczasek Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI Opracowane przez: mgr Grzegorza Szklińskiego Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania

Bardziej szczegółowo

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K.

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K. METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K. PALICY W TYCHACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Realizujący mgr Michał Brożek Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY Opracował: mgr Piotr Wczasek Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania napisane

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania instrumentów dętych blaszanych w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach

Przedmiotowy System Oceniania instrumentów dętych blaszanych w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach Przedmiotowy System Oceniania instrumentów dętych blaszanych w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach 1/ trąbka 2/ waltornia 3/ puzon Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy system oceniania z muzyki

SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy system oceniania z muzyki SZKOŁA PODSTAWOWA Przedmiotowy system oceniania z muzyki 1 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03 2007r. 2. Statut Szkoły 3. Wewnętrzny system

Bardziej szczegółowo

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa.

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa. język francuski, klasy: 4 6 Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka francuskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień celujący 6, stopień bardzo dobry 5, stopień

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W LEGIONOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W LEGIONOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W LEGIONOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Cele priorytetowe w nauczaniu muzyki: a) OGÓLNE: Kształtowanie zainteresowań i zamiłowań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na daną ocenę z przedmiotu MUZYKA w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim

Wymagania edukacyjne na daną ocenę z przedmiotu MUZYKA w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim Wymagania edukacyjne na daną ocenę z przedmiotu MUZYKA w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim Przy wystawianiu ocen z przedmiotu muzyka bardzo ważnym elementem składowym oceny jest wysiłek wkładany

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI - KLASA IV

KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI - KLASA IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI - KLASA IV - spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą a ponadto - wykazuje szczególne zainteresowanie muzyką - posiada wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KRYTERIA OCEN Ustalając ocenę z muzyki brany jest przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia i jego zaangażowanie oraz wywiązywanie sie z obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

- uczęszcza na dodatkowe zajęcia muzyczne (np. chór, nauka gry na instrumencie, zespól wokalny itp.);

- uczęszcza na dodatkowe zajęcia muzyczne (np. chór, nauka gry na instrumencie, zespól wokalny itp.); 1 Przedmiotowy system oceniania z muzyki, kl IV-VI, gimnazjum Kryteria ocen - klasa IV Uczeń, który otrzymuje ocenę: celującą - opanował w stopniu bardzo dobrym materiał klasy IV; - ujawnia wyjątkowe zdolności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z akordeonu w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach

Przedmiotowy System Oceniania z akordeonu w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach 1 Przedmiotowy System Oceniania z akordeonu w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach Minimum programowe ustala indywidualnie każdy z nauczycieli w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

Kryteria Oceniania z Muzyki dla klasy IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Kryteria Oceniania z Muzyki dla klasy IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Kryteria Oceniania z Muzyki dla klasy IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Śpiewa polski hymn narodowy (4 zwrotki) na pamięć, poprawnie pod względem melodycznym, rytmicznym, z zachowaniem jego charakteru,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania klas IV VI. z przedmiotu muzyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania klas IV VI. z przedmiotu muzyka Przedmiotowe Zasady Oceniania klas IV VI z przedmiotu muzyka OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH MUZYKI - Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. - Uczeń ma obowiązek

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (gitara) opracowanie Beata Vykysala, Przemysław Bielec Szczecin 2008r. 1. Cele nauczania Zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/ Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/ Nauczyciel - uczeń 1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY

PROGRAM NAUCZANIA DLA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY KATEDRALNA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA W POZNANIU PROGRAM NAUCZANIA DLA PRZEDMIOTU FORTEPIAN DODATKOWY Opracowanie: Magdalena Gniewowska POZNAŃ 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cele kształcenia wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania 1 Przedmiotowy system oceniania Z a j ę c i a t e c h n i c z n e i a r t y s t y c z n e Ocenie z zajęć technicznych i artystycznych mogą podlegać: postawy, umiejętności, wiedza, sposób zaprezentowania

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania na poszczególne oceny z plastyki dla klasy IV

Ogólne wymagania na poszczególne oceny z plastyki dla klasy IV Ogólne wymagania na poszczególne oceny z plastyki dla klasy IV Ocena celująca posiada bardzo dobrą znajomość wiedzy określonej programem nauczania dla klasy IV i wykracza swoją wiedzą ponad podstawę programową,

Bardziej szczegółowo

a. Prace domowe mogą mieć formę zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, wypracowania, projektu itp.

a. Prace domowe mogą mieć formę zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, wypracowania, projektu itp. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Gimnazjum nr 47 Kraków, rok szkolny 2015/2016 I Ocenianie bieżące: METODY I FORMY OCENIANIA: 1. Odpowiedź ustna: a. Obejmuje materiał z trzech ostatnich

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Z OCENIANIA NA LEKCJACH PLASTYKI DLA KLASY IV

KARTA INFORMACYJNA Z OCENIANIA NA LEKCJACH PLASTYKI DLA KLASY IV KARTA INFORMACYJNA Z OCENIANIA NA LEKCJACH PLASTYKI DLA KLASY IV Nauczyciel Barbara Grabowska 1. Na lekcje plastyki uczeń ma obowiązek przynosić: podręcznik zeszyt materiały do wykonania prac plastycznych

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia.2010 r. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie muzyk

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia.2010 r. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie muzyk Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia.2010 r. (poz. ) Podstawa programowa kształcenia w zawodzie muzyk Załącznik nr 1 Opis zawodu Kształcenie w zawodzie muzyk obejmuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl czteroletni

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl czteroletni WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl czteroletni Klasa I 1. Sposoby wydobywania dźwięków : szarpnięcie a uderzenie 2. Tłumienie strun prawą ręką 3. Arpeggio 4. Legato 5. Rozciąganie przestrzeni międzypalcowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI Opracowane przez: mgr Grzegorza Szklińskiego Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. V

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. V Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. V Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, indywidualne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy I - III Opracowanie: Katarzyna Drożdżal Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie: Statutu Szkoły Podstawowej im. Karola

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska

Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska KLASY I-III 1. Oceniane formy aktywności odpowiedź ustna kartkówka sprawdzian praca klasowa aktywność,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości wymagane na ocenę bardzo dobrą.

Bardziej szczegółowo

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.:, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 A. Wiadomości. B. Umiejętności. C. Postawa ucznia i jego aktywność. I Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu muzyki. Przedmiotem oceny są następujące umiejętności kluczowe:

Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu muzyki. Przedmiotem oceny są następujące umiejętności kluczowe: Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu muzyki Przedmiotem oceny są następujące umiejętności kluczowe: opanowanie wiedzy w zakresie wybranych tematów; umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ SPOSÓB I KRYTERIA OCENIANIA POSTĘPÓW UCZNIA. Program nauczania zajęć technicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA uczeń posiada niepełną wiedzę określoną programem nauczania, intuicyjnie rozumie pojęcia, zna ich nazwy i potrafi podać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu. Przedmiot główny: OBÓJ. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu. Przedmiot główny: OBÓJ. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w Opolu Przedmiot główny: OBÓJ PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni Opracowane przez: mgr Katarzynę Blicharską Wczasek Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA II ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA II ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA II ETAP EDUKACYJNY Klasa I Sprawdzenie i ewentualna korekta aparatu gry i postawy przy instrumencie: - swoboda rąk - rozluźnienie mięśni - analiza procesów towarzyszących tworzeniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE GITARY KLASYCZNEJ PSM I stopnia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE GITARY KLASYCZNEJ PSM I stopnia PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE GITARY KLASYCZNEJ PSM I stopnia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK PRZEDMIOT GŁÓWNY GITARA (w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej

I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA według nowej podstawy programowej Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który TREŚCI KONIECZNE- STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY uczęszcza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - MUZYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - MUZYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - MUZYKA Na lekcje uczniowie powinni przynosić: podręcznik, zeszyt w pięciolinie, zeszyt w kratkę. Umiejętności

Bardziej szczegółowo