ELEKTROINSTALACJE PAWEŁ MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, KIELCE tel./fax PROJEKT TECHNICZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEKTROINSTALACJE PAWEŁ MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY"

Transkrypt

1 ELEKTROINSTALACJE PAWEŁ MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, KIELCE tel./fax PROJEKT TECHNICZNY SYSTEMU ALARMU POŻAROWEGO SAP W BUDYNKU DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY: INWESTOR: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ STARACHOWICE UL. BEMA 26 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ STARACHOWICE UL. BEMA 26 IMIĘ I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEŃ PODPIS Projektował: mgr inż. Paweł Morusiewicz SWK/0067/POOE/10 DATA OPRACOWANIA: wrzesień 2013 rok

2 Spis treści 1. WPROWADZENIE Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Charakterystyka obiektu Stan obecny SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU Analiza zagrożeń Zakres ochrony i nadzoru Podział na strefy pożarowe Algorytm pracy systemu Sposób alarmowania Opis techniczny... 5 a) System Sygnalizacji Pożaru... 5 b) Centrale systemu sygnalizacji pożaru:... 6 c) Elementy liniowe:... 7 d) Moduły sterujące i kontrolne:... 8 e) Sygnalizatory:... 8 b) Zasilanie podstawowe... 8 c) Zasilanie awaryjne Obliczenia techniczne Obliczenie parametrów pętli dozorowej Wytyczne wykonania instalacji a) Montaż urządzeń b) Instalacja wewnętrzna Zestawienie podstawowych materiałów UWAGI KOŃCOWE Zalecenia dla wykonawcy Dokumentacja Szkolenie INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY WYKONYWANIU INSTALACJI Spis rysunków: Rys. 1. Schemat Rys. 2. Rzut Piwnic Oddział I Rys. 3. Rzut Parteru Oddział I Rys. 4. Rzut Piętra I Oddział I Rys. 5. Rzut Piętra II Oddział I Rys. 6. Rzut Łącznika Rys. 4. Rzut Parteru Oddział II Rys. 5. Rzut Piętra I Oddział II Rys. 6. Rzut Piętra II Oddział II str.2

3 1.WPROWADZENIE 1.1.Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożaru w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach przy ul. Bema 26. Instalacje zostały zaprojektowane na bazie rozwiązań wybranych producentów urządzeń. Dopuszcza się zmianę urządzeń na inne o parametrach technicznych tożsamych lub lepszych. W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów wykonawczych zamiennych uwzględniających zastosowane rozwiązania. W przypadku dokonania zmian budowlanych w zaprojektowanym obiekcie po wykonaniu niniejszego projektu, instalacje należy dostosować do stanu faktycznego. 1.2.Podstawa opracowania. Zlecenie na wykonanie projektu. Wytyczne do projektowania. Wytyczne producentów urządzeń. DTR urządzeń Uzgodnienia poczynione z użytkownikiem obiektu. Inwentaryzacja budynków. Projektuje się system sygnalizacji pożaru zgodnie z normą PKN-CEN/TS Systemy Sygnalizacji Pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru eksploatacji i konserwacji 1.3.Charakterystyka obiektu Obiekt położony jest w Starachowicach. Dojazd straży pożarnej do obiektu drogami lokalnymi dobry. Obiekt składa się z połączonych budynków w konstrukcji murowanej. System sygnalizacji pożaru obejmie zasięgiem cały obiekt 2 budynki z łącznikiem. W wszystkich częściach budynków przewiduje się obecność pracowników stale przebywających w budynku. Budynki są podzielone na strefy pożarowe. W budynkach wydzielono pożarowo klatki schodowe. Z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania - Klasa obiektu ZL II. 1.4.Stan obecny Obiekt wyposażony jest w system sygnalizacji pożaru. Zainstalowany system jest eksploatowany od ponad 20 lat i ze względu na niezgodność z obowiązującymi obecnie przepisami i normami, brak dostępu do części zamiennych oraz znaczny stopień zużycia system nie może być dalej eksploatowany. Istniejące okablowanie nie odpowiada normie PKN-CEN/TS i nie może zostać wykorzystane do budowy nowego systemu. Istniejącą centralę należy zdemontować. Przewiduje się podłączenie nowej centrali SAP do istniejącego nadajnika monitoringu PSP. str.3

4 2.SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU 2.1.Analiza zagrożeń Obiekt usytuowany jest w obrębie miasta. Z zewnątrz obiekt jest oświetlony latarniami. W budynku istnieją instalacje związane z instalacją SAP oddymiania, elektryczna i odgromowa. Przewiduje się zagrożenia pożarowe spowodowane zwarciem lub przeciążeniem instalacji elektrycznej, wywołane nieumyślnie przez użytkowników obiektu (zapłon w pomieszczeniach socjalnych, w pomieszczeniach technicznych oraz pochodzący od urządzeń) oraz umyślne podpalenie. 2.2.Zakres ochrony i nadzoru Po zapoznaniu się z funkcjonalnością obiektu przyjęto zgodnie z regułami stosowania systemów sygnalizacji alarmu pożaru SAP następujące zasady: Z uwagi na charakter obiektu - przyjmuje się ochronę całkowitą obiektu, z wyłączeniem pomieszczeń typu toalety (bez przedsionków) lub innych, w których nie ma zagrożenia pożarowego. Urządzenia i elementy zastosowane w systemie dopasowane są do warunków środowiskowych panujących w pomieszczeniach (wielkość powierzchni, wysokość pomieszczeń, możliwość pojawienia się fałszywych alarmów, specyfikacja zagrożeń) System detekcji i sygnalizacji pożaru oparty będzie na systemie adresowalnym i pętlowym. Centrale systemu sygnalizacji pożaru oraz elementy liniowe będą posiadały minimum 5 letnią gwarancję Producenta. Informacje o zdarzeniach kierowane są na wyświetlacz LCD Centrali oraz na drukarkę. System jest w pełni adresowalny, a zastosowane urządzenia oraz sposób informowania pozwalają na łatwą lokalizację źródła alarmu. Obsługa eksploatacyjna i konserwacja powinny być ograniczone do niezbędnego minimum. Projektuje się zasilanie awaryjne przewidujące ciągłość pracy centrali powyżej 72 godzin. 2.3.Podział na strefy pożarowe Budynki stanowią odrębne strefy pożarowe. Wewnątrz budynków wydzielono klatki schodowe. 2.4.Algorytm pracy systemu str.4

5 Przewidziano obsługę budynków z 1 centrali. Centrala CSP zostanie zainstalowana w budynku głównym w pomieszczeniu pielęgniarek na I piętrze. Sterowanie systemu będzie odbywało się z panelu LCD zamontowanego w centrali CSP. Do obsługi systemu Inwestor wyznaczy osoby uprawnione, które zostaną przeszkolone w zakresie obsługi systemu przez Wykonawcę. Konfiguracja systemu musi umożliwić identyfikację czynności obsługowych wykonywanych przez osoby uprawnione. Sygnalizacja stanów alarmowych odbywa się na wyświetlaczu LCD oraz za pomocą drukarki podłączonej do systemu. 2.5.Sposób alarmowania Centralka CSP zostanie zaprogramowana na alarmowanie dwustopniowe ze wstępnym kasowaniem: Alarm I stopnia (wstępny, wewnętrzny) wywołany przez czujkę, sygnalizowany wewnętrznym brzęczykiem centrali, którego odebranie powinno być potwierdzone przez obsługę w czasie T1=30s ustalonym dla instalacji SAP Po potwierdzeniu odebrania alarmu I stopnia obsługa powinna dokonać rozpoznania zagrożenia w czasie T2= 180s; przed upływem czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrożenia alarm może być skasowany poprzez panel obsługi centrali Po upływie czasu T2 alarm I stopnia przechodzi automatycznie w alarm II stopnia, podczas którego następuje wysterowanie urządzeń wykonawczych centralek oddymiania grawitacyjnego, urządzenia transmisji alarmów do Stacji Monitorowania Alarmów (Jednostka Straży Pożarnej). Użycie ręcznego ostrzegacza pożarowego powoduje natychmiastowe przejście systemu w stan alarmu II stopnia; funkcja taka umożliwia obsłudze skrócenie czasu T2 w przypadku, kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono zagrożenie pożarowe W przypadku braku całodobowej obsady obiektu algorytm pracy systemu należy zaprogramować z automatyczną eliminacją czasu T1 i T2 oraz natychmiastowym wywołaniem alarmu II stopnia dla każdego zdarzenia pożarowego po godzinach pracy obsługi. 2.6.Opis techniczny a)system Sygnalizacji Pożaru System Sygnalizacji Pożaru został zaprojektowany w oparciu o urządzenia wysokiej jakości firmy POLON ALFA z zastosowaniem centrali POLON 4900 oraz czujek adresowalnych montowanych w gniazdach. Wszystkie czujki i przyciski ROP wyposażone są w izolatory zwarć. System posiada wymagane atesty CNBOP. W obiekcie zastosowano pętle dozorowe. Pętle umożliwiają dołączenie do 127 elementów adresowalnych przeznaczonych do dozorowania maksymalnej powierzchni 6000 m2, należących do różnych stref pożarowych. Maksymalna str.5

6 długość pętli nie może przekraczać 2000 m. Pętle dozorowe zaprojektowano z rezerwą, która umożliwi ewentualną dalszą rozbudowę lub wszelkie zmiany w systemie. W systemie zastosowano optyczne czujki dymu oraz w pomieszczeniach socjalnych i kotłowni czujki ciepła. W osobnych pętlach dozorowych zaprojektowane zostały ręczne ostrzegacze pożarowe ROP i moduły wyjść służące do załączenia sygnalizatorów i central oddymiania. b)centrale systemu sygnalizacji pożaru: Centrala będzie w pełni zautomatyzowana i bezobsługowa, z możliwością podłączenia i transmisji alarmów do Państwowej Straży Pożarnej. Centrala będzie posiadała 4 poziomy dostępu obsługi. Centrala musi posiadać możliwość przywracania fabrycznych haseł dostępu bez użycia dodatkowych urządzeń, zabezpieczeń lub innych haseł. Centrala będzie wyposażona w wbudowany wyświetlacz LCD, wbudowaną drukarkę oraz możliwość współpracy z wyniesionym panelem informacyjnym. Każda instalacja będzie posiadała odpowiednio dobraną baterię akumulatorów pozwalającą pracować przy braku zasilania podstawowego 230V przez okres 72 godz. w trybie dozoru w trybie dozoru i 30 minut w trybie alarmowania. Centrala musi posiadać możliwość obsługi akumulatorów do pojemności 90Ah. Centrala będzie umożliwiała obsługę 1024 stref dozorowych. Centrala będzie wyposażona wejścia i wyjścia: - 16 przekaźniki/ów bezpotencjałowych z możliwością kontroli ciągłości pracy i programowaniem - 8 linie sygnałowe będące wyjściami potencjałowymi o odwracanej polaryzacji z kontrolą ciągłości i możliwością programowania - 8 linie kontrolne z możliwością programowania oraz przypisywanymi komunikatami Centrala będzie posiadała pamięć dla 2000 zdarzeń i 9999 alarmów. Centrala musi mieć możliwość pracy w sieci central, w tym również sieci światłowodowej. Centrala musi posiadać wiele różnych wariantów alarmowania, w tym warianty alarmowania ze wstępnym kasowaniem czujek i stref dozorowych, warianty koincydencji (dwu ostrzegaczowa i grupowa), warianty interaktywne w celu str.6

7 przyspieszenia wywołania alarmu pożarowego (gdy czujki dokonają analizy zjawisk pożarowych i wykryją zmiany pożarowe otoczenia bez osiągnięcia progu alarmu). c)elementy liniowe: Wszystkie elementy liniowe muszą być wyposażone w izolatory zwarć i być adresowalne w sposób automatyczny. - Optyczne czujki dymu Procesorowa, optyczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w początkowym stadium pożaru. Czujka wysyła w linię dozorową, oprócz swojego adresu, kodu rodzaju, stanów dozorowania i alarmowania, dodatkowe informacje, takie jak: stan serwisowy, stany związane z uszkodzeniem układów wewnętrznych czujki, zadziałanie izolatora zwarć. Stan alarmowania czujka sygnalizuje czerwonymi rozbłyskami dwukolorowej diody świecącej; stany uszkodzenia, alarmu technicznego, zadziałanie izolatora zwarć żółtymi rozbłyskami tej diody. Czujka posiada regulowaną z poziomu centrali czułość według trzech progów: normalna, podwyższona lub obniżoną. Taka możliwość pozwala na dowolne, indywidualne dostosowanie zdolności wykrywczych czujki do konkretnych zastosowań i wymogów otoczenia. Kodowanie adresu czujki odbywa się automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jej nie ulotnej pamięci. Czujka jest wyposażona w wewnętrzne izolatory zwarć. Spełnia wymagania normy PN-EN Parametry: - Liczba programowanych progów czułości: 3; - Wykrywane pożary testowe: TF2 do TF5; - Programowanie adresu: z centrali.. - Wielostanowa uniwersalna czujka ciepła Uniwersalna, procesorowa czujka ciepła (temperatury) jest przeznaczona do wykrywania zagrożenia pożarowego w pomieszczeniach, gdzie w pierwszej fazie pożaru może nastąpić szybki przyrost temperatury lub gdzie temperatura może przekroczyć określony niebezpieczny poziom. Czujka jest czujką uniwersalną, którą można z poziomu centrali programować na działanie nadmiarowe lub różniczkowo-nadmiarowe, a także zmieniać klasę czujki, dostosowując j do konkretnych zastosowań. Możliwy jest wybór jednej z klas: A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R lub BR zgodnie z polską normą PN-EN Parametry: - Klasy czujki wg PN-EN 54-5: A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R, BR; - Programowanie adresu: z centrali; - Temperatura pracy: -25 C +50 C (klasa A1, A1R, A2, A2R, A2S); -25 C +65 C (Klasa B, BR, BS). str.7

8 d)moduły sterujące i kontrolne: Minimalne szczelności obudów: IP65. Minimalna obciążalność styków przekaźnika sterującego: 2A Aby zminimalizować liczbę elementów system powinien mieć również możliwość stosowania modułów wielowyjściowych i wielowejściowych (8 wejść lub 8 wyjść i więcej). Współpraca w sposób cyfrowy-dwukierunkowy poprzez linie dozorowe z urządzeniami sterującymi z podtrzymaniem akumulatorowym e)sygnalizatory: Sygnalizację pożaru zapewniają sygnalizatory akustyczne pętlowe. Wyposażone będą w zewnętrzne zasilanie zapewniające bezpośrednie zasilanie sygnalizatora podczas stanu alarmowania. b)zasilanie podstawowe Zasilanie wykonać przewodem HDGS 3x1,5mm 2 z obwodu wyprowadzonego z rozdzielnicy elektrycznej sprzed wyłącznika głównego. c)zasilanie awaryjne Zasilanie w przypadku zaniku zasilania podstawowego zapewnią 2 akumulatory zabudowane w centrali SAP Zgodnie z założeniami wytycznych oraz PKN-CEN/TS pkt system powinien pracować przy braku zasilania sieciowego 72h w stanie dozoru oraz alarmować przez 30 min. Pojemność akumulatora oblicza się ze wzoru: Q = ( 72 x Jd + 0,5 x Ja ) [Ah] gdzie: Jd prąd dozoru Ja prąd alarmowania str.8

9 Założono, zgodnie z wytycznymi producenta, że centrale pożarowe są wyposażone w akumulatory, które zapewniają pracę przez wymagany czas w trybie czuwania i alarmu pod warunkiem nie przekraczania ilości elementów na pętlach dozorowych (127 szt.). Lp Nazwa urządzenia STAN CZUWANIA Pobór jedn. [A] Ilość Pobór całk. 1 Centrala SSP 0,6 1 0,6 [A] 2 Czujka optyczna dymu 0, , Czujka ciepła 0, , Moduł kontrolno-sterujący 0, , Przycisk ROP 0, ,00308 Razem [A]: 0,63722 STAN ALARMU 1 Centrala SSP 0,7 1 0,7 2 Czujka optyczna dymu 0, , Czujka ciepła 0, , Moduł kontrolno-sterujący 0, , Przycisk ROP 0, ,00308 Razem [A]: 0,73743 czas podtrzymania podczas pracy normalnej 72 Czas trwania alarmu 0,5 Współczynnik sprawności akumulatorów 80,00% Pojemność akumulatorów [Ah] 55,49 Dobrano 2 akumulatory 65 Ah montowane w dodatkowej obudowie 3.Obliczenia techniczne 3.1.Obliczenie parametrów pętli dozorowej Do obliczeń przyjęto najgorszy przypadek - pętlę nr A Centrali CSP Ilość elementów adresowalnych w linii - czujka adresowalna szt. 98 str.9

10 Ilość elementów adresowalnych w linii: N = 98 Ilość elementów dopuszczalna: N dop = 127 Spoczynkowy pobór prądu przez elementy zainstalowane w linii - optyczna czujka dymu 0,15 ma - uniwersalna czujka ciepła (temperatury) 0,15 ma Prąd dozorowania pętli I doz = 98 0,15 = 14,7 ma Dopuszczalny prąd dozorowania: I dop =50 ma Długość linii dozorowej wg projektu wynosi 690 metrów. Rezystancja kabla YnTKSY ekw 1 2 0,8 mm wynosi 35 omów/kilometr Rezystancja linii dozorowej Dopuszczalna rezystancja Rlinii = 2 0,69 35 = 48,3 oma (2 24,15 oma) Rdop = omów 3.2.Wytyczne wykonania instalacji a)montaż urządzeń W pomieszczeniach czujki montować bezpośrednio na sufitach zgodnie z oznaczeniem na rysunkach rozmieszczenia elementów. Czujki w pomieszczeniach powinny być montowane centralnie. Przy wykonywaniu zmian lokalizacji czujek należy przestrzegać zasad lokalizacji i minimalnych odległości od urządzeń wentylacyjnych, lamp świetlówkowych i ścian, podciągów oraz pokrycia zasięgu działania danej czujki. Wszelka zmiana lokalizacji czujki powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami oraz udokumentowana i poświadczona przez projektanta i Rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych. Centralę SAP należy zamontować na wysokości ok cm. Przyciski ROP na wysokości 140 cm. b)instalacja wewnętrzna Instalację sygnalizacji pożaru pętle dozorowe, projektuje się kablem typu YnTKSYekw 1x2x0,8 (kolor izolacji czerwony), natomiast pętlę przycisków ROP i wszystkie połączenia sterujące od modułów do urządzeń wykonawczych przewodem bezhalogenowym ognioodpornym typu HTKSHekw 2x1 (kolor izolacji czerwony) o odporności ogniowej E90 min. Przewody typu HTKSH i HDGs należy mocować na uchwytach atestowanych z kotwą co 0,3m bezpośrednio na tynku lub na korytkach, drabinkach o odporności E90. str.10

11 3.3. Zestawienie podstawowych materiałów Lp. Opis Liczba J.m. SAP 1. Centrala sygn. pożarowej (4 x 127 adr.) 1 szt 2. Pojemnik dla akumulatorów 65Ah 1 szt 3. Akumulator 65Ah/12V, bezobsługowy 2 szt 4. Optyczna czujka dymu 211 szt 5. Uniwersalna czujka ciepła 9 szt 6. Gniazdo (do czujek) 220 szt 7. Ręczny ostrzegacz pożar. adresowalny, z izolatorem zwarć, wtynkowy 8. Ramka maskująca (czerwona), uzupełnienie dla wersji natynk. 9. Sygnalizator akustyczny adresowalny, z gniazdem i izolatorem zwarć 22 szt 22 szt 15 szt 11. Puszka przyłączeniowa, przelotowa 15 szt 12. Sygnalizator akustyczno-optyczny, zewnętrzny 14. Element kontrolno-sterujący (1 wyjście+2 wejścia), z izolatorem zwarć 1 szt 6 szt 15. Obudowa pojedyncza 6 szt 16. Zasilacz 24V/7A, z miejscem na 2 akumulatory 17Ah, zasilanie urządzeń dodatkowych 4 szt 17. Akumulator 17Ah/12V, bezobsługowy 8 szt 18. Listwy elektroinstalacyjne 620 m 19. Przewód YDY 3x1,5 30 m 20. Przewód YnTKSYekw 1x2x0, m 21. Przewód HTKSHekw 1x2x1 560 m 21. Przewód HDGs 2x1 120 m 21. Przewód HDGs 3x1,5 40 m 21. Uchwyty atestowane dla tras o odporności ogniowej 2160 szt str.11

12 4.UWAGI KOŃCOWE 4.1.Zalecenia dla wykonawcy Przed przystąpieniem do robot należy zapoznać się z projektem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i ewentualne uwagi zgłosić projektantowi. Przy przeprowadzaniu robot należy: przestrzegać obowiązujących norm i przepisów m. in. wymienionych na końcu rozdziału. wszelkie punkty zbiorcze dla instalacji oznaczyć. przewody nie mogą być przedłużane przez dolutowanie dodatkowego odcinka - połączenie powinno być jednolite. wszystkie zastosowane elementy instalacji powinny posiadać wymagane przepisami atesty i zezwolenia. 4.2.Dokumentacja Użytkownikowi należy przekazać następujące dokumenty związane z eksploatacją (obsługa techniczna i konserwacja): plan sytuacyjny z zaznaczeniem pomieszczeń i lokalizacją urządzeń. instrukcję postępowania w przypadku awarii systemów. opis funkcjonowania, instrukcja obsługi i wytyczne konserwacji książki pracy systemów nazwa i adres konserwatora instalacji. 4.3.Szkolenie Wszystkie osoby zatrudnione w obiekcie, które przewidywane są do obsługi systemów w obiekcie, osoby pracujące w pomieszczeniach zabezpieczonych i wszystkie osoby uprawnione powinny być przeszkolone w zakresie obsługi zainstalowanych systemów. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez specjalistów. Każda ze szkolonych osób musi mieć możliwość praktycznego zapoznania się z obsługą systemów. Uwaga: Szkolenie z obsługi systemów powinno być przeprowadzone przez wykonawcę instalacji. str.12

13 5.INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY WYKONYWANIU INSTALACJI. W czasie wykonywania robót budowlano-montażowych objętych zawartością niniejszego opracowania mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Informację sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. (Dz. U. nr120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji słaboprądowych. Przy robotach związanych z wykonywaniem instalacji słaboprądowych może być zatrudniony pracownik, który: posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy. Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonywanie funkcji operatorów maszyn i urządzeń o napędzie silnikowym wymaga posiadania uprawnień wydanych przez właściwą komisję kwalifikacyjną. Przy wykonywaniu prac montażowych koryt i listew instalacyjnych należy wyłączyć obwody elektryczne w tym miejscu. Wykonywanie robót w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych sieci energetycznych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z instrukcją producenta. Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy. str.13

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Inwestor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU Inwestor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Obiekt: Delegatura Kujawsko- Urzędu Wojewódzkiego 87-100 Toruń, ul. Moniuszki 15-21 Toruń, kwiecień

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Branża : TELEELEKTRYCZNA TEMAT : Instalacja sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach bibliotecznych Budynek

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA Przeznaczenie centrali System sygnalizacji pożaru służy do zabezpieczenia obiektu oraz informowania o stanie zagrożenia pożarowego

Bardziej szczegółowo

Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG UL. WITA STWOSZA 55 UL.

Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG UL. WITA STWOSZA 55 UL. O Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 REWIZJA 1 TYTUŁ: OBIEKT: ADRES: INWESTOR: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG 80-952 GDAŃSK UL. WITA STWOSZA 55 UNIWERSYTET GDAŃSKI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA Zadanie : Opracowanie dokumentacji projektowej remontu istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla obiektu Ratusza w Strzelcach Opolskich przy Placu Myśliwca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Podstawa opracowania projektu 1.3. Inwestor 1.4. Zakres rzeczowy 2.

Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Podstawa opracowania projektu 1.3. Inwestor 1.4. Zakres rzeczowy 2. 2 Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Podstawa opracowania projektu 1.3. Inwestor 1.4. Zakres rzeczowy 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Charakterystyka obiektu oraz czynniki zagrożenia. 2.2.

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI.

1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI. 1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU - strona 2 str. 1. Spis zawartości dokumentacji 2 2. Opis stosowanych oznaczeń 3 3. Dane wejściowe do projektowania 3 3.1. Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna Obiekt: Przebudowa budynku Internatu A oraz części budynku Internatu B Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania cenowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest : Modernizacja i rozbudowa instalacji systemu przeciwpożarowego wraz z dostawą i montażem centrali

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Inwestor: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Obiekt: BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: SYSTEM ODDYMIANIA

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA Przeznaczenie centrali System sygnalizacji pożaru służy do zabezpieczenia obiektu oraz informowania o stanie zagrożenia pożarowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: System Zabezpieczeń System sygnalizacji pożaru DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DPS Goślice budynek Mikołajki

SPIS TREŚCI: System Zabezpieczeń System sygnalizacji pożaru DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DPS Goślice budynek Mikołajki SPIS TREŚCI: 1. Wstęp i charakterystyka systemu POLON 4000...2 2. Koncepcja zabezpieczenia...6 3. Opis urządzeń...7 4. Pobór prądu linii dozorowych...11 5. Zasilanie systemu...12 6. Instalacja ostrzegaczy

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

PORĘBA WIELKA NIEDŹWIEDŹ /Dz. nr ewid. 111/5, 111/6, 115/1, 107/ POWIAT LIMANOWSKI UL. JÓZEFA MARKA LIMANOWA

PORĘBA WIELKA NIEDŹWIEDŹ /Dz. nr ewid. 111/5, 111/6, 115/1, 107/ POWIAT LIMANOWSKI UL. JÓZEFA MARKA LIMANOWA N A Z W A I N W E S T Y C J I : BUDOWA CENTRUM REKREACJI I BALNEOLOGII NA BAZIE WÓD GEOTERMALNYCH W PORĘBIE WIELKIEJ ETAP I :BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO -(PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. System sygnalizacji pożarowej

PROJEKT WYKONAWCZY. System sygnalizacji pożarowej "DF-STUDIO PROJEKTOWE" S.C. Sławomir Maksim owicz, Mir osław Snarski 1 5-5 6 5 B i a ł y s t ok, ul. D oj l i d y F a b r y c z n e 2 3 tel./fax (085) 7417091, tel.(085) 740 6070 kom. 0 607 635 941, 0601

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ PROJEKT WYKONAWCZY Wymiana okien oraz wykonanie zaleceń Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dn. 13 grudnia 2011r. w Przedszkolu nr 194 ul. W. Sławka 7, 02-495 Warszawa Ursus

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim ul. Plac Zamkowy 1, Lidzbark Warmiński

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim ul. Plac Zamkowy 1, Lidzbark Warmiński JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ASO-SERVICE Spółka z o.o. ul. Szpakowa 8 11-041 Olsztyn ZADANIE: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI AUTOMATYCZNEGO WYKRYWANIA POŻARU W OBIEKCIE MUZEUM WARMIŃSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Bardziej szczegółowo

Podstawą wykonania niniejszego Projektu jest zlecenie Inwestora.

Podstawą wykonania niniejszego Projektu jest zlecenie Inwestora. Spis treści 1. Przedmiot opracowania 3 2. Podstawa opracowania 3 3. Zakres opracowania 3 3. Koncepcja zabezpieczenia 4 5. Opis systemu sygnalizacji pożaru 5 6. Elementy systemu 8 7. Instalowanie 9 8. Próby

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego Katowice Wschód przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach INWESTOR: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Instalacje SAP

Projekt Budowlany Instalacje SAP BIURO PROJEKTOWANIA i REALIZACJI INWESTYCJI 64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 17/11 Inwestor: Urząd Miasta Poznań Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Zleceniodawca: Urząd Miasta Poznań Wydział Zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18. Wewnętrzne instalacje elektryczne. Imię i nazwisko Nr upr. Podpis

PROJEKT BUDOWLANY. ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18. Wewnętrzne instalacje elektryczne. Imię i nazwisko Nr upr. Podpis Rodzaj opracowania : PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18 Temat: Wewnętrzne instalacje elektryczne Część: elektryczna Imię i nazwisko Nr upr. Podpis Projektowała inż. Teresa Zabłotny

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami 1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami dozorowymi z moŝliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, slave drukarka wewnętrzna, wskazania LED

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ KONWENCJONALNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS1240/ IGNIS1080/ IGNIS1030/ IGNIS1520M Instrukcja sprawdzenia prawidłowego działania centrali po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI SEGMENTU A - ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II

PROJEKT MODERNIZACJI SEGMENTU A - ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II ELEKTROSYS S.C. UL. GÓRNOŚLĄSKA 56, 62-800 KALISZ NIP: 618-213-00-87 TEL: +48 62 768 38 38 PROJEKT MODERNIZACJI SEGMENTU A - ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II NAZWA OPRACOWANIA: NAZWA OBIEKTU: ADRES BUDOWY:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są - Przeglądy techniczne i konserwacja oraz świadczenie usług naprawczych instalacji sygnalizacji pożarowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

2.Opis techniczny instalacji przeciwpożarowej

2.Opis techniczny instalacji przeciwpożarowej 2.Opis techniczny instalacji przeciwpożarowej Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji systemu sygnalizacji pożarowej Podstawa opracowania a) Wytyczne projektowe b) Projekt budowlany w budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

E4-1 Rzut parteru. System Sygnalizacji Pożaru (SSP) Telewizja dozorowa (CCTV). Oddymianie klatki schodowej - skala 1:100

E4-1 Rzut parteru. System Sygnalizacji Pożaru (SSP) Telewizja dozorowa (CCTV). Oddymianie klatki schodowej - skala 1:100 SPIS RYSUNKÓW E4-1 Rzut parteru. System Sygnalizacji Pożaru (SSP) Telewizja dozorowa (CCTV). Oddymianie klatki schodowej - skala 1:100 E4-2 Rzut I piętra. System Sygnalizacji Pożaru (SSP) Telewizja dozorowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 Instrukcja obsługi Edycja IA 2 1 PRZEZNACZENIE Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 przeznaczona jest do współpracy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 Docelowa funkcjonalność systemu SAP obejmować będzie w szczególności: detekcję pożaru automatycznymi punktowymi czujkami dymu, sygnalizację pożaru za pomocą ręcznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

PROJEKT BUDOWLANY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU PROJEKT BUDOWLANY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU Inwestor: Obiekt: Budynek KRUS Kościerzyna, ul. Mała Młyńska 10 Opracował: Data: Grudzień 2008 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

System sygnalizacji pożarowej - centrale o architekturze rozproszonej

System sygnalizacji pożarowej - centrale o architekturze rozproszonej System sygnalizacji pożarowej - centrale o architekturze rozproszonej POLON 6000 Rozproszona architektura centrali Modułowa, oparta na nowoczesnej technologii budowa Optymalna, wg potrzeb możliwość skalowania

Bardziej szczegółowo

Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP42 (z modułem MAR42)

Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP42 (z modułem MAR42) Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP42 (z modułem 42) IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 121107 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55 IT - Informacja Techniczna:

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

UCS A (1x8A)/MPW-60 Uniwersalna centrala sterująca, 1 strefa 8A - POLON-ALFA

UCS A (1x8A)/MPW-60 Uniwersalna centrala sterująca, 1 strefa 8A - POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl UCS-6000

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna Obiekt: Przebudowa budynku Internatu A oraz części budynku Internatu B Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15 BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 2006-10-25. wg rozdzielnika

Tarnowskie Góry, 2006-10-25. wg rozdzielnika Tarnowskie Góry, 2006-10-25 wg rozdzielnika Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji przeciwpożarowego systemu alarmowego służącego do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji

Bardziej szczegółowo

mcr ixega centrale wykrywania pożaru i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi NOWOSC

mcr ixega centrale wykrywania pożaru i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi NOWOSC ixega centrale wykrywania pożaru i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi NOWOSC ZASTOSOWANIE Centrala ixega poszerza ofertę automatyki pożarowej Mercor SA o nowe rozwiązanie w zakresie sterowania systemami

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania ZAGADNIENIA PODSTAWOWE Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN

PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN NR PROJEKTU: Projekt nr: 134 TEMAT OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Wysłanie do stacji monitorowania alarmów NOMY 2 sygnału o alarmie pożarowym.

Wysłanie do stacji monitorowania alarmów NOMY 2 sygnału o alarmie pożarowym. Załącznik nr 4 do Umowy Instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) z monitoringiem podłączonym do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej (JRG PSP) Funkcjonalność systemu i procedura

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku KRUS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJI POŻARU SAP W OBIEKCIE DYDAKTYCZNYM UL

OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJI POŻARU SAP W OBIEKCIE DYDAKTYCZNYM UL OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJI POŻARU SAP W OBIEKCIE DYDAKTYCZNYM UL. WASZYNGTONA 4/8 ORAZ SYSTEMU ALARMOWEGO DO MONITOROWANIA RADIOWEGO I TELEFONICZNEGO SALI 54 zał.1 Ogólna charakterystyka systemu: Zakres

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych NAZWA INWESTYCJI : Instalacja sygnalizacji pożaru i instalacja zdalnego otwarcia okien (do

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 Instrukcja obsługi IO-E299-001 Edycja IA POLON-ALFA ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH Spółka z o.o. 85-861 BYDGOSZCZ, ul. GLINKI 155, TELEFON (0-52) 36-39-261,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOMLPEKS PAŁACOWO PARKOWY W TERESINIE OŚRODEK SZKOLENIOWO REHABILITACYJNY KRUS. AL. DRUCKIEGO-LUBECKIEGO 1, 96-515 TERESIN. INSTALACJE TELETECHNICZNE.

Bardziej szczegółowo

1. Spis Treści. str. 2

1. Spis Treści. str. 2 1. Spis Treści 1. Spis Treści... 2 2. Opis techniczny... 3 2.1. Zadanie:... 3 2.2. Podstawa opracowania:... 3 2.3. Zakres opracowania:... 3 2.4. Charakterystyka obiektu:... 3 3. System Sygnalizacji Pożaru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH.

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH. Temat: Załącznik nr 10 do SIWZ PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH. Zleceniodawca: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie pożarowych systemów alarmowych

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie pożarowych systemów alarmowych ETA ul. Edisona 1, 80-172 Gdańsk PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych NAZWA INWESTYCJI : Urząd Miejski we Władysławowie

Bardziej szczegółowo

PROZET 53 231 Wrocław, Al. Pracy 33/9

PROZET 53 231 Wrocław, Al. Pracy 33/9 PROZET 53 231 Wrocław, Al. Pracy 33/9 Temat opracowania : Zabudowa układu wyłączników przeciwpożarowych prądu w budynku Gimnazjum nr 7 przy ul. Kolistej17 we Wrocławiu Inwestor : Zarząd Inwestycji Miejskich

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści Spis treści 1. Podstawa opracowania...2 2.Wprowadzenie...2 3. Lokalizacja obiektu...4 4. Stan istniejący...4 5. Cel opracowania...4 6. Opis projektowanej instalacji...4 7. Zastosowane oprawy...6 8. Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO Spis treści: 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot ST 1.2 Zakres stosowania ST 2 OŚWIETLENIE AWARYJNE - WYMAGANIA 3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski W strona nr: 4 Kosztorys inwestorski Kosztorys 1 Element Element 1.1 KNR 506/1601/12 1.2 KNR 506/1601/16 Jm Norma Zainstalowanie centralek CSP 20 NN, podłoże: konstrukcja stalowa -centrala szt 1 Monter

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PROJEKT WYKONAWCZY

CZĘŚĆ II PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ II INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Legionowie opis techniczny. 13 INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO w budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacja systemu sygnalizacji pożaru

Przedmiar robót Instalacja systemu sygnalizacji pożaru Przedmiar robót Instalacja systemu sygnalizacji pożaru Obiekt Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Wiejskiego Domu Kultury na dz. nr 976/1 w m. Swornegacie gm. Chojnice Kod CPV 45312100-8, 45212300-9 Budowa

Bardziej szczegółowo

EM3XX są certyfikowane zgodnie z EN i EN UWAGA!

EM3XX są certyfikowane zgodnie z EN i EN UWAGA! EM3xx Moduł 4 wejść / 4 wyjść i adapter 2 linii bocznych EM3XX są certyfikowane zgodnie z EN 54-17 i EN 54-18. UWAGA! Opis produktu Moduł EMxx umożliwia komunikację central adresowalnych SmartLoop i SmartLight

Bardziej szczegółowo

POLON 6000 centrale o architekturze rozproszonej (część 2)

POLON 6000 centrale o architekturze rozproszonej (część 2) POLON 6000 centrale o architekturze rozproszonej (część 2) Przełomowa koncepcja ochrony przeciwpożarowej obiektów Mariusz Radoszewski W numerze 2/2014 Zabezpieczeń omówiona została ogólna koncepcja budowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI Załącznik nr 1A do SIWZ Przegląd i konserwacja systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku i Oddziale w Kwidzynie w zakresie: Systemów Sygnalizacji Pożarowej /SSP/, Systemu Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

I N W E S T Y C J A. Projekt wykonawczy INSTALACJE ELEKRTYCZNE P R O J E K T A N C I

I N W E S T Y C J A. Projekt wykonawczy INSTALACJE ELEKRTYCZNE P R O J E K T A N C I temat projektu adres inwestor Jednostka projektowania faza data branża I N W E S T Y C J A Projekt wykonawczy instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie.

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie. PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: Centrum Młodzieży im. H. Jordana ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie. Stadium:

Bardziej szczegółowo

PROBADEX-KRAKÓW. 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU. Zakres opracowania

PROBADEX-KRAKÓW. 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU. Zakres opracowania 23/33 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU Zakres opracowania Opracowanie obejmuje: - instalację wykrywania poŝaru, - instalację oddymiania, - sterowanie i kontrolowanie urządzeń zewnętrznych Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE M A K P O Ż KUCHARCZYK SPOŁKA JAWNA 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 120 tel. 502 103 993 NIP: 5532492555 502 241 878 fax: (033) 863 16 85 e-mail: biuro@makpoz.pl

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WAMAR ul. Jesionowa 10/4, 87-800 Włocławek tel. +48 607 505 668 tel. +48 504 039 974 e-mail:wamar@onet.pl

Przedsiębiorstwo WAMAR ul. Jesionowa 10/4, 87-800 Włocławek tel. +48 607 505 668 tel. +48 504 039 974 e-mail:wamar@onet.pl Przedsiębiorstwo WAMAR ul. Jesionowa 10/4, 87-800 Włocławek NIP: 888-269-77-62 REGON: 911335221 BOŚ S.A. O/WŁOCŁAWEK 61 1540 1069 2001 8723 0739 0001 egz. 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZĘŚĆ H" - INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10

INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10 Zał. II PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PRZEBUDOWY INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Politechnika Gdańska, Osiedle Studenckie DS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego.

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego. Lokalizacja - KPP Brodnica ul. Zamkowa 13, 87-300 Brodnica 1. W pomieszczeniach: nr 16a

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE Ryszard Rogoziński RZESZÓW ul. Zimowa 3 tel: (0-17) Budynek Internatu Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie

USŁUGI PROJEKTOWE Ryszard Rogoziński RZESZÓW ul. Zimowa 3 tel: (0-17) Budynek Internatu Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie USŁUGI PROJEKTOWE Ryszard Rogoziński 35-303 RZESZÓW ul. Zimowa 3 tel: (0-17) 859-05-20 OBIEKT: Budynek Internatu Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie ADRES: RZESZÓW Al. Rejtana 3 CZĘŚĆ Instalacja Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU (Aktualizacja po zmianach budowlanych) Obiekt: II DOM STUDENTA ŁÓDŹ,UL.RODZEŃSTWA FIBAKÓW 2 Zamawiający: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI Łódź, Al. Kościuszki

Bardziej szczegółowo