PROTOKÓŁ 103/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 24 lipca 2018 r.

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ 103/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 24 lipca 2018 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ 103/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 24 lipca 2018 r. 103 posiedzenie Zarządu Powiatu Łańcuckiego odbyło się w Starostwie Powiatowym w Łańcucie pod przewodnictwem Adama Krzysztonia Starosty Łańcuckiego. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu i zaproszeni goście. Na podstawie listy obecności pan Starosta stwierdził, że Zarząd Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Porządek posiedzenia: 1. Prośba Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie o zatwierdzenie zmian w Schemacie Organizacyjnym stanowiącym załącznik do Regulaminu Organizacyjnego DPS. 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 3. Zestawienie wyników matur w roku szkolnym 2017/2018 oraz informacja dotycząca liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 na dzień 19 lipca 2018 r. 4. Informacja dyrektora ZS Nr 3 o wynikach naboru na rok szkolny 2018/ Prośba Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Łańcucie o wyrażenie zgody na utworzenie piątego oddziału klas I w roku szkolnym 2018/2019 oraz propozycja podziału klas. 6. Prośba Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 o wyrażenie zgody na utworzenie dodatkowego piątego oddziału klas I w roku szkolnym 2018/ Informacja dyrektora Zespołu Szkół Technicznych o wynikach rekrutacji oraz prośba o wyrażenie zgody na utworzenie dodatkowego oddziału na kierunek technik pojazdów samochodowych. 8. Pismo dyrektora ZST w Łańcucie dotyczące propozycji zatrudnienia przyszłych pracowników szkoły w związku z otwarciem nowego obiektu sportowego. 9. Prośba dyrektora ZST o przyznanie pomocy zdrowotnej dla Pani Teresy Horwackiej emerytowanej nauczycielki. 10. Zapoznanie się z protokołem z posiedzenia Komisji Stypendialnej w ramach realizacji Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 11. Wnioski Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej. 12. Pismo Stowarzyszenia Kulturalno Gospodarczego Wsi Kraczkowa o objęcie honorowym patronatem oraz wsparcie finansowe obchodów 100 lecia Niepodległości. 13. Prośba Związku Harcerstwa rzeczpospolitej o udzielenie pomocy w organizacji obozu harcerskiego, który odbędzie się w Łukowie. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centrum Medycznego w Łańcucie sp.z.o.o. 16. Sprawy różne i wolne wnioski.

2 W punkcie pierwszym posiedzenia Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie ustosunkował się do prośby Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie o zatwierdzenie zmian w Schemacie Organizacyjnym stanowiącym załącznik do Regulaminu Organizacyjnego DPS (pismo W związku z powyższym Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie podjął uchwałę Nr 389/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 609/2009 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Łańcucie (uchwała W punkcie drugim Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie podjął uchwałę Nr 390/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (uchwała Uchwałę przedstawił i omówił Robert Szajnar Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. W punkcie trzecim porządku obrad informacji na temat wyników matur w roku szkolnym 2017/2018 oraz informacji dotyczącej liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 na dzień 19 lipca 2018 r. udzielił Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych pan R. Szajnar ( Na zakończenie prowadzonej w w/w temacie dyskusji Przewodniczący Zarządu Adam Krzysztoń zwrócił się do naczelnika wydziału aby na spotkaniach z dyrektorami szkół kłaść nacisk na przystępowanie uczniów do matury. Dodał, że należy podkreślać, iż zarząd zwraca uwagą na ilość osób przystępujących do matury. W punkcie czwartym członkowie zarządu zapoznali się z informacją dyrektora ZS Nr 3 im. M. Kopernika o wynikach naboru na rok szkolny 2018/2019 (pismo w załączeniu do protokołu). W punkcie piątym Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Łańcucie o wyrażenie zgody na utworzenie piątego oddziału klasy I w roku szkolnym 2018/2019 oraz propozycją podziału klas (pismo W związku z powyższym Zarząd Powiatu zalecił dyrektorowi I LO podjęcie rekrutacji uzupełniającej mającej na celu zwiększenie liczebności kandydatów do szkoły. W sytuacji wzrostu liczby kandydatów zarząd podejmie decyzję odnośnie utworzenia dodatkowego oddziału.

3 W punkcie szóstym posiedzenia Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się prośby Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Korczaka o wyrażenie zgody na utworzenie dodatkowego piątego oddziału klasy I w roku szkolnym 2018/2019 (pismo Zarząd zalecił podjęcie rekrutacji uzupełniającej mającej na celu zwiększenie liczebności piątego oddziału. W punkcie siódmym Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z informacją dyrektora Zespołu Szkół Technicznych o wynikach rekrutacji, pozytywnie ustosunkował się do prośby o wyrażenie zgody na utworzenie dodatkowego oddziału na kierunek technik pojazdów samochodowych (pismo W punkcie ósmym porządku obrad członkowie zarządu po przeanalizowaniu pisma dyrektora ZST w Łańcucie dotyczącego propozycji zatrudnienia przyszłych pracowników szkoły (4 etaty), których obowiązki będą związane z utrzymaniem nowo wybudowanego obiektu sportowego, postanowili pozytywnie przychylić się do przedstawionej prośby. Temat przedstawił i omówił pan Marek Miezin Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie. W punkcie dziewiątym posiedzenia Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie przychylił się do prośby dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie o przyznanie w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łańcucki pomocy zdrowotnej dla Pani Teresy Horwackiej w kwocie zł (pismo Temat przedstawił i omówił pan Marek Miezin Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie. W punkcie dziesiątym Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem z posiedzenia Komisji Stypendialnej w ramach realizacji Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych (protokół W punkcie jedenastym posiedzenia członkowie zarządu zapoznali się z wnioskami Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej, podkreślając, że będą zabiegać o środki na funkcjonowanie gabinetów higieny szkolnej. W punkcie dwunastym posiedzenia Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z pismem Stowarzyszenia Kulturalno Gospodarczego Wsi Kraczkowa o objęcie honorowym patronatem oraz wsparcie finansowe obchodów 100 lecia Niepodległości, postanowił udzielić wsparcia w kwocie 500 zł (pismo W punkcie trzynastym w związku z prośbą Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej o udzielenie pomocy w organizacji obozu harcerskiego, który odbędzie się w Łukowie, Zarząd Powiatu postanowił pokryć koszty transportu w kwocie 300 zł (pismo

4 W punkcie czternastym posiedzenia Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie podjął uchwałę Nr 391/2018 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2018 (uchwała Pisma szkół i jednostek do w/w uchwały przedstawił i omówił Skarbnik Powiatu Stanisław Barnat. W punkcie piętnastym posiedzenia Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie podjął uchwałę Nr 392/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centrum Medycznego w Łańcucie sp.z.o.o. Uchwałę przedstawił Pan Starosta A. Krzysztoń. W punkcie szesnastym w sprawach różnych i wolnych wnioskach głos zabrał pan Sekretarz Robert Kochman informując, że w tym roku w XVII Powiatowej Rowerowej Pielgrzymce na Jasną Górę udział weźmie 162 osoby. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na podpisanie w umowy za obsługę transportową pielgrzymki w kwocie zł. Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie przychylili się do propozycji Sekretarza Powiatu. Następnie głos zabrał członek zarządu Jan Kilian, który w związku z trwającym remontem na drodze powiatowej w miejscowości Tarnawka, zwrócił się z prośbą o zapewnienie w miarę możliwości przejazdu tą drogą. W dalszej części poruszył temat zatkanego przepustu koło sklepu Farmer w miejscowości Markowa, zwracając się z prośbą o usunięcie zamulenia. W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Zarządu A. Krzysztoń zamknął 103 posiedzenie Zarządu Powiatu. Na tym protokół zakończono Posiedzenie trwało od do Protokołowała: Dorota Trojniar Podpisy Członków Zarządu Powiatu: Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń -... Wicestarosta Barbara Pilawa-Kraus -... Halina Golec -... Tadeusz Gwizdak -... Jan Kilian -...

5 Osoby, które zapoznały się z protokołem: Skarbnik Powiatu Stanisław Barnat -... Sekretarz Robert Kochman -...

PROTOKÓŁ 93/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 15 lutego 2018 r.

PROTOKÓŁ 93/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 15 lutego 2018 r. PROTOKÓŁ 93/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 15 lutego 2018 r. 93 posiedzenie Zarządu Powiatu Łańcuckiego odbyło się w Starostwie Powiatowym w Łańcucie pod przewodnictwem Adama Krzysztonia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r.

PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 76/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 7 lipca 2017 r.

PROTOKÓŁ 76/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 7 lipca 2017 r. PROTOKÓŁ 76/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 7 lipca 2017 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 77/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 lipca 2017 r.

PROTOKÓŁ 77/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 lipca 2017 r. PROTOKÓŁ 77/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 lipca 2017 r. 77 posiedzenie Zarządu Powiatu Łańcuckiego odbyło się w Starostwie Powiatowym w Łańcucie pod przewodnictwem Adama Krzysztonia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 84/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 31 października 2017 r.

PROTOKÓŁ 84/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 31 października 2017 r. PROTOKÓŁ 84/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 31 października 2017 r. 84 posiedzenie Zarządu Powiatu Łańcuckiego odbyło się w Starostwie Powiatowym w Łańcucie pod przewodnictwem Adama

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 75/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 czerwca 2017 r.

PROTOKÓŁ 75/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 czerwca 2017 r. PROTOKÓŁ 75/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 czerwca 2017 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 50/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2016 r.

PROTOKÓŁ 50/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2016 r. PROTOKÓŁ 50/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 104/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 22 sierpnia 2018 r.

PROTOKÓŁ 104/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 22 sierpnia 2018 r. PROTOKÓŁ 104/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 22 sierpnia 2018 r. 104 posiedzenie Zarządu Powiatu Łańcuckiego odbyło się w Starostwie Powiatowym w pod przewodnictwem Adama Krzysztonia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 44/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 czerwca 2016 r.

PROTOKÓŁ 44/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 czerwca 2016 r. PROTOKÓŁ 44/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 czerwca 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 63/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 2 lutego 2017 r.

PROTOKÓŁ 63/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 2 lutego 2017 r. PROTOKÓŁ 63/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 2 lutego 2017 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 64/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r.

PROTOKÓŁ 64/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r. PROTOKÓŁ 64/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 72/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 18 maja 2017r.

PROTOKÓŁ 72/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 18 maja 2017r. PROTOKÓŁ 72/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 18 maja 2017r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 80/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 21 września 2017 r.

PROTOKÓŁ 80/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 21 września 2017 r. PROTOKÓŁ 80/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 21 września 2017 r. 80 posiedzenie Zarządu Powiatu Łańcuckiego odbyło się w Starostwie Powiatowym w Łańcucie pod przewodnictwem Adama Krzysztonia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 91/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 11 stycznia 2018 r.

PROTOKÓŁ 91/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 11 stycznia 2018 r. PROTOKÓŁ 91/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 11 stycznia 2018 r. 91 posiedzenie Zarządu Powiatu Łańcuckiego odbyło się w Starostwie Powiatowym w Łańcucie pod przewodnictwem Adama Krzysztonia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 94/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 1 marca 2018 r.

PROTOKÓŁ 94/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 1 marca 2018 r. PROTOKÓŁ 94/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 1 marca 2018 r. 94 posiedzenie Zarządu Powiatu Łańcuckiego odbyło się w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie pod przewodnictwem Adama

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 38/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r.

PROTOKÓŁ 38/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. PROTOKÓŁ 38/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 96/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 kwietnia 2018 r.

PROTOKÓŁ 96/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 kwietnia 2018 r. PROTOKÓŁ 96/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 kwietnia 2018 r. 96 posiedzenie Zarządu Powiatu Łańcuckiego odbyło się w Starostwie Powiatowym w Łańcucie pod przewodnictwem Adama Krzysztonia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 71/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r.

PROTOKÓŁ 71/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r. PROTOKÓŁ 71/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 54/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 18 października 2016 r.

PROTOKÓŁ 54/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 18 października 2016 r. PROTOKÓŁ 54/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 18 października 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 74/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 13 czerwca 2017 r.

PROTOKÓŁ 74/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 13 czerwca 2017 r. PROTOKÓŁ 74/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 13 czerwca 2017 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 73/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 maja 2017 r.

PROTOKÓŁ 73/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 maja 2017 r. PROTOKÓŁ 73/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 maja 2017 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 89/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 19 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ 89/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 19 grudnia 2017 r. PROTOKÓŁ 89/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 19 grudnia 2017 r. 89 posiedzenie Zarządu Powiatu Łańcuckiego odbyło się w Starostwie Powiatowym w Łańcucie pod przewodnictwem Adama Krzysztonia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 41/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 13 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ 41/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 13 maja 2016 r. PROTOKÓŁ 41/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 13 maja 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 39/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 19 kwietnia 2016 r.

PROTOKÓŁ 39/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 19 kwietnia 2016 r. PROTOKÓŁ 39/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 19 kwietnia 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 23/2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 września 2015 r.

PROTOKÓŁ 23/2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 września 2015 r. PROTOKÓŁ 23/2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 września 2015 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 36/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 18 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ 36/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 18 lutego 2016 r. PROTOKÓŁ 36/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 18 lutego 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 67/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 20 marca 2017 r.

PROTOKÓŁ 67/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 20 marca 2017 r. PROTOKÓŁ 67/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 20 marca 2017 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 27/2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 października 2015 r.

PROTOKÓŁ 27/2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 października 2015 r. PROTOKÓŁ 27/2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 października 2015 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku

Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Edyta Szałankiewicz Michał Cyran Naczelnik

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

- sam. referent w PCPR w Wągrowcu - inspektor w Biurze Rady protokolantka

- sam. referent w PCPR w Wągrowcu - inspektor w Biurze Rady protokolantka PROTOKÓŁ NR 222 / 2018 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 2018 roku, które odbyło się w gabinecie Starosty. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 15.00, zakończono o godz. 18.10.

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU W SIEDLCACH BR SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJII BUDŻETU w 2016 roku

RADA POWIATU W SIEDLCACH BR SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJII BUDŻETU w 2016 roku RADA POWIATU W SIEDLCACH BR.0011.5.2017 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJII BUDŻETU w 2016 roku Skład Komisji Budżetu został ustalony Uchwałą Nr II/5/2014 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 51/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 6 września 2016 r.

PROTOKÓŁ 51/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 6 września 2016 r. PROTOKÓŁ 51/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 6 września 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 55/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 10 listopada 2016 r.

PROTOKÓŁ 55/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 10 listopada 2016 r. PROTOKÓŁ 55/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 10 listopada 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Robert Kozłowski Członek Zarządu 5. Barbara Rzońca Członek Zarządu 6. Marcin Wójcik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/3/14 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/3/14 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/3/14 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16.12.2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU w 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU w 2015 roku RADA POWIATU W SIEDLCACH BR.0011.2.2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU w 2015 roku Skład Komisji Budżetu został ustalony Uchwałą Nr II/5/2014 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad: Ad.1 Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad.

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad: Ad.1 Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad. Protokół nr 32/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 9 października 2017 r. w godz. 13 00 15 00 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 38/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 17 sierpnia 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 38/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 17 sierpnia 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 38/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 17 sierpnia 2015 r., w godz. 10 00 12 10 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli:

W posiedzeniu uczestniczyli: PROTOKÓŁ NR 154 /2017 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 czerwca 2017 roku, które odbyło się w gabinecie Starosty Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono o godz. 14.10.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 178/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 178/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 178/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 12 lipca 2018 r. w godz. od 10 00 do 11 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27.2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 03 lipca 2013 roku (środa), o godz. 13 00.

Protokół Nr 27.2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 03 lipca 2013 roku (środa), o godz. 13 00. Ełk, 03 lipca 2013 r. Protokół Nr 27.2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 03 lipca 2013 roku (środa), o godz. 13 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu

Bardziej szczegółowo

- główny specj.ds. zarządzania kryzysowego 10.Przemysław Bury - dyrektor ZOZ w Wągrowcu, - dyrektor ds. inwestycji w ZOZ w Wągrowcu,

- główny specj.ds. zarządzania kryzysowego 10.Przemysław Bury - dyrektor ZOZ w Wągrowcu, - dyrektor ds. inwestycji w ZOZ w Wągrowcu, PROTOKÓŁ NR 189 /2018 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 stycznia 2018 roku, które odbyło się w sali nr 108 Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono o godz. 14.15. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 109/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 23 stycznia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 109/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 23 stycznia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł NR 109/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 23 stycznia 2013 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 72/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 72/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 72/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 20 marca w godz. od 8 00 do 13 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Protokół XXIX Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w dniu 1 lutego 2018 roku

Protokół XXIX Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w dniu 1 lutego 2018 roku Protokół XXIX Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w dniu 1 lutego 2018 roku Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Waldemar Mazur - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII / 2016 z XXIII sesji Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 29 grudnia 2016 r.

Protokół Nr XXIII / 2016 z XXIII sesji Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Protokół Nr XXIII / 2016 z XXIII sesji Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. XXIII sesja Rady Powiatu Łańcuckiego odbyła się w Starostwie Powiatowym w Łańcucie pod przewodnictwem Stanisława

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 19/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 15 czerwca 2016 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 19/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 15 czerwca 2016 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 19/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 15 czerwca 2016 r., w godz. 10 00 10 45 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc Krystyna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 20/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 23 stycznia 2017 roku

PROTOKÓŁ NR 20/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 23 stycznia 2017 roku PROTOKÓŁ NR 20/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 23 stycznia 2017 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 sierpnia 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 sierpnia 2014 roku Protokół Nr 162/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 sierpnia 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ za 2015 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ za 2015 rok RADA POWIATU W SIEDLCACH BR.0011.1.2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ za 2015 rok Skład Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Siedleckiego został ustalony Uchwałą Nr II/4/2014 z dnia 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 77/V/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 77/V/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 77/V/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 23 czerwca 2016 r. w godz. od 9 00 do 11 10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: - inspektor w Biurze Rady protokolantka

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: - inspektor w Biurze Rady protokolantka PROTOKÓŁ NR 180 /2017 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 listopada 2017 roku, które odbyło się w sali nr 108. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 13.00, zakończono o godz. 14.40. W

Bardziej szczegółowo

- inspektor w Biurze Rady protokolantka

- inspektor w Biurze Rady protokolantka PROTOKÓŁ NR 195 /2018 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2018 roku, które odbyło się w gabinecie Starosty Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 15.00, zakończono o godz.15.45.

Bardziej szczegółowo

- inspektor w Biurze Rady protokolantka

- inspektor w Biurze Rady protokolantka PROTOKÓŁ NR 199 /2018 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 marca 2018 roku, które odbyło się w gabinecie Starosty. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono o godz.13.40.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 25/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 26 lipca 2016 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 25/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 26 lipca 2016 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 25/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 26 lipca 2016 r., w godz. 9 00 10 40 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście obecności,

Bardziej szczegółowo

- kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia - z-ca kierownika wydziału Geodezji ( ) - inspektor w Biurze Rady protokolantka

- kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia - z-ca kierownika wydziału Geodezji ( ) - inspektor w Biurze Rady protokolantka PROTOKÓŁ NR 182 /2017 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 grudnia 2017 roku, które odbyło się w sali nr 108. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono o godz. 14.15. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie.

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie. PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 10 lutego 2015r. godz. 11:45 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu w Żninie, Skarbnika

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 31/2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 9 grudnia 2015 r.

PROTOKÓŁ 31/2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 9 grudnia 2015 r. PROTOKÓŁ 31/2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 9 grudnia 2015 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 7 września 2017 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Ełk, 29 listopada, 01 grudnia 2005 r. Protokół Nr 47/2005

Ełk, 29 listopada, 01 grudnia 2005 r. Protokół Nr 47/2005 Ełk, 29 listopada, 01 grudnia 2005 r. Protokół Nr 47/2005 z dwudniowego posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się w dniach 29 listopada i 01 grudnia 2005 r. Obecni na posiedzeniu: 1. Tomasz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 53/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 września 2016 r.

PROTOKÓŁ 53/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 września 2016 r. PROTOKÓŁ 53/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 września 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 42/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 25 września 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 42/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 25 września 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 42/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 25 września 2015 r., w godz. 8 00 9 10 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/16/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/16/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/16/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30.04.2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 78/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r.

PROTOKÓŁ 78/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r. PROTOKÓŁ 78/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r. 78 posiedzenie Zarządu Powiatu Łańcuckiego odbyło się w Starostwie Powiatowym w Łańcucie pod przewodnictwem Adama Krzysztonia

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad:

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad: Protokół nr 39/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniach 29 listopada 2017 r. w godz. 12 45 14 55 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/22/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/22/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/22/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 18.05.2016 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Hanna Iwaniuk Członek Zarządu 4. Adam

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 131/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 9 lipca 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 131/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 9 lipca 2013 roku. P R O T O K Ó Ł NR 131/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 9 lipca 2013 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/25/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/25/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/25/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 07.06.2016 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2005

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2005 Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2005 z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 17 marca 2005 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława BASTY Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 30/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 2 lipca 2015 r.

Protokół Nr 30/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 2 lipca 2015 r. Protokół Nr 30/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 2 lipca 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Jerzy Żmijewski - Starosta 2. Artur Berus - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 121/2013

PROTOKÓŁ NR 121/2013 OR.II.0022.1.23.2013 PROTOKÓŁ NR 121/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 czerwca 2013 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 154/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 24 października 2017 roku

P R O T O K Ó Ł NR 154/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 24 października 2017 roku P R O T O K Ó Ł NR 154/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 24 października 2017 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 19 czerwca 2012 roku

PROTOKÓŁ NR 14/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 19 czerwca 2012 roku PROTOKÓŁ NR 14/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 19 czerwca 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. Starostwo Powiatowe w Raciborzu Plac Okrzei 4, Racibórz

PROTOKÓŁ NR 2/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. Starostwo Powiatowe w Raciborzu Plac Okrzei 4, Racibórz OR.IV.0022.1.45.2018 PROTOKÓŁ NR 2/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 listopada 2018 r. Starostwo Powiatowe w Raciborzu Plac Okrzei 4, 47 400 Racibórz Obecni na posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 120/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 14 marca 2017 roku

P R O T O K Ó Ł NR 120/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 14 marca 2017 roku P R O T O K Ó Ł NR 120/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 14 marca 2017 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Edyta Szałankiewicz Skarbnik

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU W SIEDLCACH BR SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJII BUDŻETU w 2018 roku

RADA POWIATU W SIEDLCACH BR SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJII BUDŻETU w 2018 roku RADA POWIATU W SIEDLCACH BR.0011.13.2018 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJII BUDŻETU w 2018 roku Skład Komisji Budżetu został ustalony Uchwałą Nr II/5/2014 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 157/2014. z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w dniu 08 stycznia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR 157/2014. z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w dniu 08 stycznia 2014 r. PROTOKÓŁ NR 157/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w dniu 08 stycznia 2014 r. P r o p o n o w a n y p o r z ą d e k : 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 47/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 5 lipca 2016 r.

PROTOKÓŁ 47/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 5 lipca 2016 r. PROTOKÓŁ 47/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 5 lipca 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 88/V/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 88/V/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 88/V/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 14 września 2016 r. w godz. od 9 00 do 10 10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 19 lutego 2015 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 19 lutego 2015 roku Protokół Nr 14/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 19 lutego 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Krystyna Chrząszcz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 326/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 6 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 326/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 6 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR 326/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 37/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 3 sierpnia 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 37/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 3 sierpnia 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 37/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 3 sierpnia 2015 r., w godz. 12 00 15 10 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 08.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 06 marca 2015 roku (piątek), o godz. 13 00.

Protokół Nr 08.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 06 marca 2015 roku (piątek), o godz. 13 00. Ełk, 06 marca 2015 r. Protokół Nr 08.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 06 marca 2015 roku (piątek), o godz. 13 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według dołączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 31 marca 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 14/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 31 marca 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 14/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 31 marca 2015 r., w godz. 9 20 15 10 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście obecności,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 129/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 09 lutego 2006 r.

Protokół nr 129/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 09 lutego 2006 r. Protokół nr 129/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 09 lutego 2006 r. Pierwszą część posiedzenia Zarządu Powiatu rozpoczęła się o godzinie 14.41. W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA:

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA: PROTOKÓŁ NR 9/2011 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W DNIU 9 LUTEGO 2011 ROKU W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: Członkowie: Jan Kieras w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu, który był nieobecny Jadwiga

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI INFRASTRUKTURY, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I RYNKU PRACY W 2016 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI INFRASTRUKTURY, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I RYNKU PRACY W 2016 ROKU RADA POWIATU w SIEDLCACH BR.0011.3.2017 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI INFRASTRUKTURY, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I RYNKU PRACY W 2016 ROKU W 2016 roku Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 108/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 108/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 108/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 2 lutego 2017 r. w godz. od 8 40 do 10 10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 18/2/2013 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa odbytego w dniu r.

PROTOKÓŁ Nr 18/2/2013 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa odbytego w dniu r. PROTOKÓŁ Nr 18/2/2013 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa odbytego w dniu 20.03.2013r. Obecność na posiedzeniu członków Komisji oraz zaproszonych gości wg list obecności stanowiących

Bardziej szczegółowo