LITERATURA do tomu I (podstawowa i uzupełniająca)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LITERATURA do tomu I (podstawowa i uzupełniająca)"

Transkrypt

1 Literatura 309 LITERATURA do tomu I (podstawowa i uzupełniająca) 1. Adamiak A. Kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Ekonomika i Organizcja Przedsiębiorstw, 6/98 s Ansoff I. Zarządzanie strategiczne PWE, Warszawa Ansoff I., McDonnell E. Implanting Strategic Managment Prentice Hall, New York Bednarski L. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie PWE, Warszawa Begg D., Fischer S., Dornbusch R. Ekonomia PWE, Warszawa Begg D., Fischer S., Dornbusch R. Mikroekonomia PWE, Warszawa Behrens W., Hawranek P.M. Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility United Nations Industrial Development Organization 1991, druk Centrum Informacji Menedżera Warszawa 1993, wyd. II 8. Berliński L. Wykłady i ćwiczenia z Zarządzania Strategicznego Politechnika Łódzka, wydz. Organizacji i Zarządzania studia podyplomowe dla inżynierów, sem. III i IV, 1998/ Bielski M. Organizacje - istota, struktury, procesy Uniwersytet Łódzki, Łódź Bicki Z. Stan elektroenergetyki polskiej i podstawowe problemy rozwojowe Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa 11. Bień W. Analiza sytuacji badanego przedsiębiorstwa w zapisie biegłego rewidenta Rachunkowość, nr 3/ Bień W. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie DIFIN, Warszawa Bień W. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa DIFIN, Warszawa Bieniok C., Marek J. Wartościowanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa Przegląd Organizacji, nr 3/ Biuro Rozwoju PSE S.A. Kierunki rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego do roku 2020 (ZPR 2+) Elektroenergetyka 4/ Blaschke W. Węgiel czy...

2 310 Literatura Przegląd Techniczny 49/98 s Bogucki B., Bijak J., Skierski J., Bilkowski E., Cirkos B., Przygotowania do rekonstrukcji technicznej i modernizacji Elektrowni Bełchatów w latach Energetyka nr 8, sierpień Bojarski W. Polska gospodarka energetyczna okresu transformacji Gospodarka Paliwami i Energią, 10/98 s Bojarski W., Lisowski A., Kopeć H. Restrukturyzacja górnictwa Przegląd Organizacji 1/ Bojarski Wł. red., Rynek odbiorcy energii Badania Systemowe EnergSys sp. Z o.o., Warszawa Brigham E. F. Podstawy zarządzania finansami 22. Cabała Metoda scenariuszy w planowaniu strategicznym Przegląd Organizacji, 2/ Carson M. Uwolnienie cen energii Nafta, Gaz i Biznes, styczeń Celiński Z. Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce Energetyka nr 11, listopad Chandler A.D., Strategy and Structure The MIT Press, Cambrige Chmielewski J.I. Globalna wizja wykorzystania energii jądrowej w perspektywie pięćdziesięciu lat Energetyka nr. 4/ Craig I.G., Grant R.M., Strategic Managment Kognan Page, London Cyrson E. pr. zbiorowa Kompendium wiedzy o gospodarce PWN, Warszawa-Poznań Czapla Z. Brunatny konkurent Przegląd Techniczny 49/98 s Czarnecki J. W ogonie rozwiniętej Europy Energia 2000, dod. Do Rzeczpospolitej, grudzień 93, Instytut Energetyki, Warszawa pl. Staryniewicza 7/9 tel Duda M. Prawo energetyczne i jej implikacje Energetyka 4/97 s Dokumentacja konkursu ofert inwestorów Elektrowni Bełchatów II oprac. Yes-Energy sp. z o.o. Warszawa Duraj J. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa 34. Drucker P.F. Innowacja i przedsiębiorstwo praktyka i zasady PWN, Warszawa 1992

3 Literatura Drucker P.F. Skuteczne zarządzanie PWN, Warszawa Drury C., Rachunek kosztów Chapman i Hall PWN, Warszawa Duraj J., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa PWE, Warszawa Elis J. Williams D. Strategia przedsiębiorstw, a analiza finansowa Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa Elektricity International Trends in power supply Elektricity International, April 1997 (vol 9/ No 4) 40. Energetyka.net serwis informacyjny 41. Evered R. So what is Strategy Long Range Planning, nr. / Fabiańska K., Rokita J. Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa 43. Filar E., Skrzypek J. Biznes plan Wyd. III, Poltext, Warszawa Filipczak J., Kajdas S. Mocne i słabe strony firmy Przegląd Organizacji, nr. 3/ Foulkner D., Bowman C. Strategie Konkurencji Gebetner i s-ka, Warszawa Formułowanie wizji dla przedsiębiorstwa Zarządzanie na Świecie, nr 4/ Galińska G. Więcej nowoczesności Nowe Życie Gospodarcze r. 48. Gajdka J. Wolińska E. Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa Gibson W. Zintegrowane planowanie gospodarki energetycznej i kształtowanie cen przez zakłady energetyczne. Doświadczenia amerykańskie. Gospodarka Energii Elektrycznej nr 3, grudzień Głowacki K. Zyski pewne jak emerytura Nafta, Gaz i Biznes, październik Gierszewska G. Romanowska M. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa PWE, Warszawa Głowacki K. Czyja energetyka Nafta, Gaz i Biznes, listopad Głowacki K. Czyja energetyka

4 312 Literatura Nafta, Gaz i Biznes, listopad Gołębiowski T Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Analiza strategiczna PWN, Warszawa Grabczan W. Rachunkowość menedżerska w zarządzaniu bankiem Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa Gralak H. Wykłady z ekonomii Politechnika Łódzka, wydz. Organizacji i Zarządzania, Studia podyplomowe dla inżynierów, sem. II, 1997/98r 57. Gratkowski R. Produkować energię tanio a nie za wszelką cenę Nafta, Gaz i Biznes, listopad Griffin R. Podstawy zarządzania organizacjami PWN, Warszawa Grudzewski W.M. Sposób opracowania studium przedinwestycyjnego dla potrzeb realizacji wspólnych przedsięwzięć i tworzenia spółek z udziałem kapitału zagranicznego Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego, Warszawa Guha A. Energy alternatives for the future International Journal of Global Energy Issues, vol 2, No 4/ Hahn D. Tendencje rozwojowe zarządzania strategicznego Organizacja i Kierowanie, 2/93 s Hamel G., Prahalad C., The Core competence of the Corporation Harvard Business Review, 1990, May/June 63. Hill Ch., Johnes G. Strategic Managment Houghton Miftin Company, Boston Hille E. Kierunki rozwoju elektroenergetyki w świetle potrzeb redukcji emisji gazów cieplarnianych Gospodarka Paliwami i Energią, 11/98 s Hille E. Alternatywna polityka energetyczna Polski do 2020 roku Zintegrowane Planowanie w Gospodarce Energetycznej nr 12 Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii 66. Idczak J., Skubel P. Sektror energetyczny a rynek kapitałowy (http://www.cire.pl) 67. IPG International Power Generation March 1998 vol 21, No Jajuga K., Jajuga T. Inwestycje-instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inwestycje finansowe PWN, Warszawa Janasz Wł., Podstawy ekonomiki przemysłu Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Jeżak J., Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwa. Studium koncepcji i doświadczeń amerykańskich oraz zachodnioeuropejskich

5 Literatura 313 wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź Jog V., Suszyński C. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Centrum Informacji Menedżera, Warszawa Juchniewicz L. Polski sektor energetyczny u progu polskiej gospodarki rynkowej Rzeczpospolita nr 63 (5228)/99, z dn Kaczmarek B., Sikorski Cz. Podstawy zarządzania. Zachowania organizacji. Łódź 1998, s Kalinowski T., Malko J., Szalbierz Z., Wilczyński A. Efektywność międzynarodowego handlu energią Kaprint, Lublin Kalinowki T., Wilczyński A. Rynki w gospodarce energetycznej Energetyka nr 6/ Kay J. Podstawy sukcesu firmy 77. Kądzielawa A. Konkurencje na rynku energii elektrycznej - mit i rzeczywistość Gospodarka Paliwami i Energią, 4/98 s Kieżun W. Sprawne zarządzanie organizacją Wyd. I SGH, Warszawa Klasik A. Planowanie strategiczne 80. Kłysz M. Wiodące rozwiązania rynku energii elektrycznej w świecie Przegląd Organizacji 5/ Kotowski W., Fechner W. Energetyka warunkuje rozwój gospodarki Gospodarka Paliwami i Energią, 4/98 s Koch R. Strategia Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię. Przewodnik. wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998 wyd. I 83. Kortan J. pr. zbiorowa (współautor J. Jeżak) Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem C.H. Beck, Warszawa Kotowski W., Fechner w., Thews K. Strategie energetyczne przełomu XX i XXI wieku Energetyka, nr. 8/ Kowalski J. K. Trzy scenariusze sytuacji Prawo i Gospodarka z dn r. 86. Kralicek P. Podstawy Gospodarowania Finansami Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa Krupski R. red. Zarządzanie Strategiczne, koncepcje metody

6 314 Literatura Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław Laudyn D. Koszty produkcji energii elektrycznej w nowych elektrowniach podstawowych w Polsce w roku 2010 Energetyka nr 5, maj 1999r 89. Laudyn D. Rachunek ekonomiczny w elektroenergetyce Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Leszczyński Z., Wnuk T. Zarządzanie firmą produkcyjną za pomocą rachunkowości zarządczej i kontrolingu finansowego Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa Machaczka J. Zarządzanie rozwojem organizacji czynniki, modele, strategia, diagnoza. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Kraków Malko J. Reforma polskiej elektroenergetyki w odbiorze zewnętrznym Gospodarka Paliwami i Energią, 10/98 s Marchensay H. Zarządzanie strategiczne Poltext, Warszawa Mikołajczyk Z., pr. zbiorowa Jak zarządzać przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej PWN, Warszawa Mikołajuk H., Pietrzak A., Wiktorowicz M. Ocena sytuacji finansowej elektroenergetyki w latach Gospodarka Paliwami i Energią, 10/98 s Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1999 International Accounting Stanadrs Committe, London, 166 Fleet Street 97. Myddelton D. Rachunkowość i decyzje finansowe 98. Nijkamp P., Perrels A. European cities: Means and opportunities International Journal of Global Energy Issues, vol 2, No 4/ Obłój K. Mikroszkółka zarządzania 100. Obłój K. Strategia sukcesu firmy 101. Obłój K. Strategia organizacji 102. Obłój K. Zarządzanie strategiczne 103. Ohmae K. The mind of the strategist McGraw-Hill, New York 1982

7 Literatura Ostaszewski J. Kupno-sprzedaż przedsiębiorstwa, ocena standingu finansowego firmy, wzorcowy projekt emisyjny Centrum Informacji Menedżera, Warszawa Penc J. Projektowanie strategii przedsiębiorstwa Organizacja i Kierowanie, 2/93 s Penc J. Strategiczne czynniki sukcesu Ekonomika i Organizacja Przemysłu, nr 6/ Penc J. Zarządzanie wobec wyzwań przyszłości Życie Gospodarcze nr 7/ Penc-Pietrzak I. Analiza SWOT i wizja Manager, 1/98 (22) 109. Pierścionek Z. Strategie rozwoju firmy PWN, Warszawa Poltegor Warszawa Biznesplan kopalni węgla brunatnego Szczerców Warszawa Pomykalski A. Strategia przedsiębiorstwa Organizacja i zarządzanie, 26/96 s Popczyk J. Elektroenergetyka pod rządami nowej ustawy Energetyka, 4/97 s Popczyk J. Elektroenergetyka w połowie 1998 roku. Wykorzystana ostatnia szansa Energetyka, nr 9/ Popczyk J. Prawo energetyczne w praktycznym wymiarze Energetyka, 9/97 s Popczyk J. Elektroenergetyka 1999: rozczarowanie i ciąg dalszy zagrożeń CIRE (http://www.cire.pl) 116. Porter M.E. Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów 117. Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations The Free Press, New York pr. zbiorowa Zarządzanie strategiczne wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław Quinn J.B., Mintzberg H., James R.H. The Strategy Process Prentice-Hall, New York Rozewicz Z. Energetyczne wyzwania XXI w. Regionalne Forum dla Europy Zachodniej. Energetyka, 9/97 s Rumelt R. Strategy, Structure and Economic Performance Harvard University Press, Cambrige, 1974

8 316 Literatura 122. Rutkowski A. Ekonomiczna wartość dodana w ocenie organizacji gospodarczej Przegląd Organizacji 1/ Sawicki K. Podstawy rachunkowości PWE, Warszawa Sierpińska M., Jachna T. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych PWN, Warszawa 1997, wyd. II 125. Sitkiewicz R. Twój business plan Twój Business, Gdynia Sobczyk M. Matematyka Finansowa, podstawy teoretyczne, przykłady, zadania Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa Soliński J. Regionalne forum Energetyczne krajów Europy Środkowej i Wschodniej Energetyka, nr 2/ Szargut J., Ziębnik A. Podstawy energetyki cieplnej Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Szlązak J. Energetyka wyzwania XXI wieku Energetyka, nr 11/ Skov N. Finanse i zarządzanie Placet, Warszawa Sojak S. Rachunkowość zarządcza w warunkach inflacji TNOiK Dom Organizatora, Toruń Smolarz B. Rynki inwestycyjne Ekonomika i Organizacja Przemysłu, nr 2/ Stalk G., Evans P., Shulman I.E., Competing on Capabilities: The new rules of Corporate Strategy Harvard Business Review, 1992, March/April 134. Stępnowski R., Uniwersalny parametr Gazeta Bankowa nr 2/429 z dn r. i nr 51/52 z 1996 r Strategor Zarządzanie firmą. Strategie, struktura, decyzje, tożsamość PWE, Warszawa Stoner J., Wankel Ch. Kierowanie PWE, Warszawa Świderska G. K. Rachunkowość zarządcza Poltext, Warszawa Turyna J., Pułaska-Turyna B. Rachunek kosztów i wyników. Wybrane problemy podejmowania decyzji zarządczych

9 Literatura 317 SKWP, Warszawa Warnecke H.J., Bullinger H.J., Hicher R., Voegele A., Rachunek kosztów dla inżynierów Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa Waśniewski T., Skoczylas W. cykl artykułów o analizie finansowej Rachunkowość, nr 3-12/ Wawrzyniak B. Polityka strategiczna przedsiębiorstwa PWE, Warszawa Webber A. Zasady zarządzania organizacjami PWE, Warszawa Węgiel Brunatny w Polsce wydanie specjalne Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego 144. Sytuacja Finansowa Przedsiębiorstw Energetyki Zawodowej w 1998 ARE (d. CIE), Warszawa Wyżnikiewicz B. Ryzyko inwestycyjne Życie gospodarcze 39/1996 z dn r 146. Założenia Polityki Energetycznej Polski do 2010 roku Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów RP w dn r., Ministerstwo Przemysłu i Handlu (obecnie Ministerstwo Gospodarki) 147. Zerka M. Rola elektroenergetyki w procesach z Unią Europejską Biuletyn Miesięczny PSE 04/98 (94) 148. Zerka M. Zarządzanie i regulacja na systemowym ofertowym rynku energii elektrycznej Gospodarka Paliwami i Energią, 10/98 s Zerka M. Najważniejsza konkurencyjność gospodarki Rzeczpospolita r Zerka M. oprac. Dyrektywa 96/92/EC parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 19 grudnia 1996 (IEM) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa 151. Zerka M. Model rynku energii elektrycznej w Polsce opis przedmiotowy Polskie Sieci Energetyczne S.A., Centrum Informacji o Rynku Energii (http://www.cire.pl) 152. Zieleniewski J. Organizacja i zarządzanie PWN, Warszawa 1981

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Copyright by Piotr Jedynak & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2007 All rights reserved

Copyright by Piotr Jedynak & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2007 All rights reserved Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Ekonomii i Zarządzania UJ RECENZENCI prof. zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek dr

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO W PROCESIE BUDOWANIA JEGO KONKURENCYJNOŚCI

RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO W PROCESIE BUDOWANIA JEGO KONKURENCYJNOŚCI ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 73 Nr kol. 1919 Joanna STASZEWSKA Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA NOWE TRENDY W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU Monika Murawska ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA PRACA WYRÓŻNIONA W II EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZE DYSERTACJE DOKTORSKIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 298 Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia Redaktorzy naukowi Mieczysław

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Lista

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Paweł Frączek, Aleksandra Larwa * Wprowadzenie Zagwarantowanie dostępu do konkurencyjnej cenowo energii elektrycznej jest jednym z istotnych

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie

Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Marcin Kłak Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Praca naukowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji. Nazwa. Typ przedmiotu. Poziom. Podstawowy. przedmiotu

SYLLABUS. Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji. Nazwa. Typ przedmiotu. Poziom. Podstawowy. przedmiotu Kierunek Specjalność Nazwa przedmiotu Typ przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów, semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania Ekonomia Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 2(6) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2009 SPIS TREŚCI 1. Jan BRZÓSKA Model biznesowy współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW 1 ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ć 6 L 0 P 0 Ps 0 S 0 Nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych; interpretacji

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I KIEROWANIE

ORGANIZACJA I KIEROWANIE ORGANIZACJA I KIEROWANIE ORGANIZATION AND MANAGEMENT NR 2 (136) ROK 2009 Indeks 367850 ISSN 0137-5466 KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie

Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie 02.1996-06.1996 Konsultant w spółce Izolacja Nidzica SA w Nidzicy, 09.1997 Analiza systemu produkcyjnego firmy "Franke

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw

Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw Magdalena Rosińska Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw Współczesna gospodarka powszechnie już zyskała miano gospodarki opartej na wiedzy, a zatem ze

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

Chesbrough H.W., Vanhaverbeke W., West J., Open innovation: researching a new paradigm, Oxford University Press, New York 2006. Chin K.S., Chan B.L.

Chesbrough H.W., Vanhaverbeke W., West J., Open innovation: researching a new paradigm, Oxford University Press, New York 2006. Chin K.S., Chan B.L. Bibliografia Adamik A. (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013. Adizes I., Corporate life cycles. How and why corporations grow and what to do about

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ

PROGRAM SZKOLENIA BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ Nazwa szkolenia PROGRAM SZKOLENIA Techniki i metody zarządzania BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ Lp. Nazwa bloku tematycznego Charakterystyka bloków tematycznych Liczba godzin Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo