PROGRAM SZKOLENIA BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM SZKOLENIA BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ"

Transkrypt

1 Nazwa szkolenia PROGRAM SZKOLENIA Techniki i metody zarządzania BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ Lp. Nazwa bloku tematycznego Charakterystyka bloków tematycznych Liczba godzin Wprowadzenie do zarządzania Omówienie pojęcia zarządzanie, przestawienie procesu zarządzania w organizacjach. zasobami ludzkimi Omówienie pojęcia zarządzania, cele działania strategicznego w zarządzaniu ludźmi, przedstawienie etapów zarządzania zasobami ludzkimi 3 zasobami finansowymi Omówienie podstawowych pojęć dotyczących zarządzania finansami, zadania szczegółowe zarządzania finansami 4 Składniki zasobów przedsiębiorstwa Majątek trwały, majątek obrotowy omówienie poszczególnych składników 5 finansowej Wskaźnik płynności bieżącej, wskaźnik szybkiej płynności finansowej, wskaźnik płynności gotówkowej 6 projektem Omówienie pojęcia projekt i jego cech charakterystycznych, cykl życia projektu, zakres projektu, 7 Metodyka projektu Metodyka PRINCE, metodyka PCM, metodyka PMBoK 8 czasem i sprzedażą 9 zespołem Omówienie pojęcia zarządzania czasem, koncepcja zarządzania skierowanego na czas definicja, cechy, założenia; strategia sprzedaży, plan i analiza sprzedaży, Omówienie pojęcia zespół, podział zespołów, cechy dobrego zespołu, cykl życia zespołu 0 Koncepcja TQM Definicja pojęcia TQM, cele TQM, Benchmarking Definicja, charakterystyka, dziedziny w jakich można stosować Benchmarking, rola benchmarkingu w planowaniu strategicznym Outsourcing Definicja, charakterystyka, wybrane ujęcia ogólnego procesu outsourcingu w teorii zarządzania 3 Franchising Definicja, umowa franchisingowa, typy franchisingu 4 Zajęcia praktyczne 5 Ćwiczenia Opracowanie zadań rozpoznanie rodzaju systemu wynagradzania za pracę, obliczanie poziomu płynności kadr w przedsiębiorstwie, obliczanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, przygotowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi dla głównej księgowej i kierownika działu public relations w przedsiębiorstwie Przeprowadzenie sprawdzenia wiedzy uczestników kursu 40 pytań w formie zamkniętej i opisowej 40 0

2 Nazwa szkolenia Wymiar godzinowy Forma zajęć SYLABUS SZKOLENIA Techniki i metody zarządzania 80 godzin 0 godzin w formie wykładów (w) 40 godzin zajęć praktycznych (z) 0 godzin ćwiczeń (ć) Cel szkolenia Nabycie wiedzy teoretycznej w zakresie technik i metod zarządzania wraz z umiejętnościami praktycznej jej aplikacji na potrzeby zakładu pracy. rozumienie podstawowych pojęć z zakresu zarządzania, rozumienie mechanizmów i powiązań występujących w zarządzaniu, poznanie roli i znaczenia składników zasobów przedsiębiorstwa, Nabyte umiejętności przez uczestnika poznanie wskaźników mierzących analizę płynności finansowej przedsiębiorstwa poznanie cyklu życia projektu i metodyk jego prowadzenia poznanie metody zarządzania skierowanego na czas, poznanie podstaw TQM zrozumienie podstaw procesów: benchmarkingu, outsourcingu, franchisingu. OPIS BLOKÓW TEMATYCZNYCH Lp. Nazwa bloku tematycznego Opis bloku tematycznego Liczba godzin Wprowadzenie do zarządzania (w) Omówienie pojęcia zarządzanie, przestawienie procesu zarządzania w organizacjach. (w) Omówienie pojęcia zarządzania, cele działania strategicznego w zarządzaniu ludźmi, przedstawienie etapów zarządzania 3 zasobami finansowymi (w) Omówienie podstawowych pojęć dotyczących zarządzania finansami, zadania szczegółowe zarządzania finansami 4 Składniki zasobów przedsiębiorstwa (w) Majątek trwały, majątek obrotowy omówienie poszczególnych składników

3 5 finansowej (w) Wskaźnik płynności bieżącej, wskaźnik szybkiej płynności finansowej, wskaźnik płynności gotówkowej 6 projektem (w) Omówienie pojęcia projekt i jego cech charakterystycznych, cykl życia projektu, zakres projektu, 7 Metodyka projektu (w) Metodyka PRINCE, metodyka PCM, metodyka PMBoK 8 czasem i sprzedażą (w) Omówienie pojęcia zarządzania czasem, koncepcja zarządzania skierowanego na czas definicja, cechy, założenia; strategia sprzedaży, plan sprzedaży, analiza sprzedaży 9 zespołem (w) Omówienie pojęcia zespół, podział zespołów, cechy dobrego zespołu, cykl życia zespołu 0 Koncepcja TQM (w) Definicja pojęcia TQM, cele TQM, Benchmarking (w) Definicja, charakterystyka, dziedziny w jakich można stosować Benchmarking, rola benchmarkingu w planowaniu strategicznym Outsourcing (w) Definicja, charakterystyka, wybrane ujęcia ogólnego procesu outsourcingu w teorii zarządzania 3 Franchising (w) Definicja, umowa franchisingowa, typy franchisingu System wynagrodzenia za prace (z) Poziom płynności kadr w przedsiębiorstwie (z) finansowej przedsiębiorstwa (z) Strategia zarządzania (z) Przeanalizowanie i rozpoznanie przykładowych rodzajów sytemu wynagradzania za pracę Przedstawienie wzorów, obliczenie poszczególnych wskaźników na podstawie podanych informacji Obliczenie poszczególnych wskaźników do tyczących płynności finansowej na podstawie podanych informacji Przygotowanie strategii zarządzania dla głównej księgowej i kierownika działu public relations w przedsiębiorstwie Pytania kontrolne (ć) Stosowane pomoce dydaktyczne Podanie odpowiedzi na pytania kontrolne (40 pytań), pytania zarówno w formie zamkniętej jak i opisowe laptop, rzutnik multimedialny, prezenter, tablica, dostęp do Internetu 0

4 Amstrong M.,. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 996, Bień W., finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 005 Bogan C. E., English M. J., Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Wydawnictwo HELION, Gliwice 006 Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 00 Frąś J., Kompleksowe zarządzanie jakością a przedsiębiorstwo przyszłości, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania/Uniwersytet Szczeciński 008, Nr Greaver J. M. F., Strategic Outsourcing. A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives, AMACOM, New York 999 Greaver M.F., Strategic Outsourcing. A Structural Approach Outsourcing Decisions and Initiatives, Amacom, New York 999 Literatura uzupełniająca Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 004 Kidyba A., Prawo handlowe, C. H. Beck, Warszawa 0 Kopczyński T., Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami, PWE, Warszawa 00 Kupczyk A., Korolewska - Mróz H., Czerwonka M., Radykalne zmiany w firmie. Od reengineeringu do organizacji uczącej się, Wydawnictwo Prawno Ekonomiczne INFOR, Warszawa 998 Leszczyński Z., Wnuk T., Controlling, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 999 Machaczka J., Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 999 Mackin D., Budowanie zespołu: zestaw narzędzi, Poznań 0 Matejun M., Proces outsourcingu w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Matwiejczuk W. (red.), Dylematy organizacji gospodarczych. Teoria i praktyka początku XXI wieku, Wydawnictwo Difin, Warszawa 0

5 Mikołajczyk Z., Metody zarządzania zmianami w organizacji, [w:] Błaszczyk W. (red.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, PWN, Warszawa 005 Pawlak M., projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 006 Radło M.-J., Outsourcing w strategiach przedsiębiorstw, [w:] Ciesielska D., Radło M.-J. (red.), Outsourcing w praktyce, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 0 Roguszczak M., czasem pracy menadżera, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 00 Rybicki P., Sprawozdanie finansowe. Co mówi o firmie?, Poltext, Warszawa 009 Stecki L., Franchising, Toruń 997, TNOiK Dom Organizatora Literatura uzupełniająca Steinbeck H. H., Total Quality Management - Kompleksowe Jakością - doświadczenia praktyczne z IBM Niemcy, Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 998 Strużycki M. (red.), przedsiębiorstwem, Centrum Doradztwa i Inforamcji Difin Sp. z o.o., Warszawa 004 Tokarski A., Dynamiczny i statyczny pomiar płynności finansowej na przykładzie Kopalni Soli X w latach , [w:] Wiśniewski J., Gospodarka w okresie przemian varia, UMK Toruń, Toruń 000 Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa 00 Trocki M., Podstawowe pojęcia i zasady zarządzania projektami europejskimi, [w:] Trocki M., Grucza B., projektami europejskimi, PWE, Warszawa 007 Wysocki R. K., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, Wydawnictwo HELION, Gliwice 005 Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 999 Żurakowski F., Funkcjonowanie przedsiębiorstwa., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 004

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING listopad/grudzień 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich SESJA III Zarządzanie nowoczesną biblioteką 157 Danuta Szewczyk-Kłos Uniwersytet Opolski Biblioteka Główna Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE OUTSOURCINGU KAPITAŁOWEGO W SEKTORZE ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII (NA PRZYKŁADZIE OPERATORÓW TELEFONII STACJONARNEJ)

WYKORZYSTANIE OUTSOURCINGU KAPITAŁOWEGO W SEKTORZE ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII (NA PRZYKŁADZIE OPERATORÓW TELEFONII STACJONARNEJ) Remigiusz Kozłowski, Marek Matejun WYKORZYSTANIE OUTSOURCINGU KAPITAŁOWEGO W SEKTORZE ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII (NA PRZYKŁADZIE OPERATORÓW TELEFONII STACJONARNEJ) [ Po więcej publikacji zapraszamy na

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

opis Wstęp str. 11 1. Wprowadzenie do metod i technik zarządzania str. 13 Katarzyna Szymańska 1.1. Ewolucja metod i technik zarządzania str.

opis Wstęp str. 11 1. Wprowadzenie do metod i technik zarządzania str. 13 Katarzyna Szymańska 1.1. Ewolucja metod i technik zarządzania str. opis Książka stanowi kompendium metod i technik zarządzania przydatnych współczesnym organizacjom. Składa się z 23 bloków tematycznych, ułożonych alfabetycznie. Każdy rozdział obejmuje syntetyczne omówienie

Bardziej szczegółowo

Marek Matejun Instytut Zarządzania Politechnika Łódzka OUTSOURCING RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO

Marek Matejun Instytut Zarządzania Politechnika Łódzka OUTSOURCING RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO Marek Matejun Instytut Zarządzania Politechnika Łódzka OUTSOURCING RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 1. Pojęcie outsourcingu rachunkowości i doradztwa

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka w projektach

Analiza ryzyka w projektach Białystok Białystok 2012 www.europe-direct.bialystok.pl Punkt informacyjny EUROPE DIRECT Białystok ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok, tel. 0048 85 7442 443, fax. 0048 85 653 77 53, e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl

Bardziej szczegółowo

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni:

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: Fundator stypendiów: Partnerzy Organizacyjni: Klub Patronów Olimpiady: Patroni medialni: Patroni internetowi: Wiedza, umiejętności,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZDOLNOŚCI ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE INNOWACYJNOŚCI *

ANALIZA ZDOLNOŚCI ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE INNOWACYJNOŚCI * Adam Stabryła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ANALIZA ZDOLNOŚCI ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE INNOWACYJNOŚCI * Wprowadzenie Celem ogólnym niniejszego opracowania jest przedstawienie ramowej

Bardziej szczegółowo

dotyczące opracowania dla

dotyczące opracowania dla dotyczące opracowania dla Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH mini MBA 3 Szanowni Państwo, Kieruję do Państwa unikalny program szkoleniowy adresowany do średniej i

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe, szkolenia i kursy

Studia podyplomowe, szkolenia i kursy Studia podyplomowe, szkolenia i kursy www.podyplomowe.ue.wroc.pl Oferujemy: Innowacyjne programy nauczania programy studiów podyplomowych opracowywane są w ścisłej współpracy z przedstawicielami praktyki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Arkadiusz KAZURA ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Streszczenie : W artykule zaprezentowano opis i charakterystykę wybranych form zarządzania, takich

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT JAKO KONCEPCJA WSPOMAGAJĄCA ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

LEAN MANAGEMENT JAKO KONCEPCJA WSPOMAGAJĄCA ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 30 Jan M. Janiszewski Kamil Siemieniuk Stowarzyszenie Wrota Przedsiębiorczości LEAN MANAGEMENT JAKO KONCEPCJA WSPOMAGAJĄCA ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem. Pod redakcją Zbigniewa Nęckiego i Marcina Kęsego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem. Pod redakcją Zbigniewa Nęckiego i Marcina Kęsego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem Pod redakcją Zbigniewa Nęckiego i Marcina Kęsego Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Publikacja w ramach projektu fi nansowanego przez NCN

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo